ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer og at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse dens arbejdsmiljøproblemer. Hvem skal have en arbejdspladsvurdering (APV)? Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV, samt pligt til at revidere den i overensstemmelse med reglerne. Pligten til at udarbejde APV gælder også, når der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller løsarbejde. Hvad skal APV en indholde, og hvad gør man i praksis? APV en skal være skriftlig enten i papirform eller i elektronisk form. APV en skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet (som fører tilsyn med at virksomhederne får udarbejdet en APV). Sikkerhedsorganisationen inddrages i og deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af APV en. Der kan indhentes bistand fra særligt sagkyndige, hvis virksomheden ikke selv har den fornødne indsigt til at udarbejde APV. Det kan fx være hjælp til at vælge kortlægningsmetode og løsningsforslag eller hjælp til at indlede processen. APV en skal som minimum revideres hvert 3 år, eller hvis der sker ændringer i arbejdsgangene.

2 1.1 Arbejdsmiljøorganisation Virksomheder med under 10 ansatte skal ikke have en arbejdsmiljøorganisation. Her skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet foregå imellem arbejdsgiveren og de ansatte. Alle virksomheder med 9 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation og alle ansatte skal være omfattet af arbejdsmiljøorganisationen. Virksomheder med ansatte skal derfor oprette en arbejdsmiljøgruppe, som består af en arbejdsleder samt en arbejdsmiljørepræsentantrepræsentant, som er valgt af og blandt medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppe Arbejdslederens navn: Kasper Bording Arbejdsmiljørepræsentantens navn: Martin Lægdsmand Arbejdsmiljørepræsentantens Opgaver. Deltage i møder om sikkerhed og løsningsforslag. Følge op på problem og løsningsforslag. Arbejdsmiljøudvalg: Når der er beskæftiget 35 eller flere ansatte på en virksomhed, skal der oprettes et Arbejdsmiljøudvalg. Fremgangsmåde: Et arbejdsmiljøudvalg består af en formand, samt en eller flere repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. Det anbefales at der afholdes mindst et arbejdsmiljøudvalgsmøde i kvartalet. Der laves dagsorden og føres referater af arbejdsmiljøudvalgsmøderne. Arbejdsmiljøudvalg Formand Arbejdslederens navn: Arbejdsmiljørepræsentantens navn: Hvis der er markant forskel på diverse arbejdsgrupper, skal der vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som skal sidde med i arbejdsmiljøudvalget. Mødefrekvens 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Dato: Hvis arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant ikke har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, skal de have gennemført uddannelsen senest 3 måneder efter de er valgt. Arbejdsgiver/formanden for sikkerhedsudvalget er ikke forpligtiget til at deltage i arbejdsmiljøuddannelsen, men det kan være en god ide.

3 1.2 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdspladser, herunder bygge- og anlægsarbejde. Arbejdsmiljøgruppe: Hvis der arbejder 5 eller flere ansatte på samme arbejdssted uden for hjemmevirksomheden i en periode på mindst 14 dage, skal der oprettes en sikkerhedsgruppe på arbejdsstedet. Fremgangmåde: Ansvarlig (arbejdsleder eller repræsentant for arbejdsgiver) udpeges som arbejdsleder. Der vælges en arbejdsmiljørepræsentant, som er valgt af og blandt de ansatte på arbejdsstedet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbjedsmiljøudvalg: Hvis der er ansat 20 eller flere på samme arbejdssted uden for hjemmevirksomheden i en periode på mindst 4 uger, skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg på stedet. Atvejledning F.2.7, sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder herunder bygge- og anlægsarbejde. Fremgangsmåde: Formand for arbejdsmiljøudvalget: arbejdsgiveren/virksomheden eller repræsentant for arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøgruppen på arbejdsstedet. Der afholdes et arbejdsmiljøudvalgsmøde i kvartalet. Dagsorden for møder i arbejdsmiljøudvalget, arbejdsmiljøorganisation og personalemøder Deltagere: Kasper Bording Martin Lægdsmand Afbud fra: Ingen d Dagsorden til sikkerhedsmøde: kl.12 Ingen anmærkninger. 1. Godkendelse af referat fra tidligere møde. Var et gammelt referat 2. Opfølgning fra sidste møde. Ja. 3. Orientering fra ledelsesansvarlig Det går godt. Vi er glade for alle vores folk. Kan mærke og se de gerne vil arbejde og passe på hinanden. 4. APV / handlingsplan Vi har solgt alt vores Haki, da det var meget tungt at arbejde med. Løsning.: at Stillads firmaer hentes ind. Folk har siddet på gulve og skåret klinker/fliser. Løsning.: Der er lavet værktøjs/bordkasser som flyttes med palleløfter

4 Tunge paller med materialer. Løsning.: der skal være min 2 mand til tunge paller. Eller deles op til flere små. Læs punkter 2-20 nedenfor 5. Arbejdsmiljøsystem Er forklaret til de ansatte 6. Sygefravær Ingen sygefravær 7. Uheld / ulykker Nærved ulykker Andreas er blevet bidt 2 gange af et insekt. Er hjulpet til læge og fået piller begge gange. 8. Evt. Vi ønsker forslag til firma tur i december mdr. Og ønsker ang. Kursus i 1.kvat. i Næste møde. d Indretning af byggepladsen Store byggepladser Bygherren skal udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, hvis to eller flere arbejdsgivere samtidig beskæftiger mindst 11 personer på byggepladsen. Planen skal bl.a. indeholde adgangs- og transportveje materialeoplagring velfærdsfaciliteter håndtering af eventuelle særlige risici Mindre byggepladser På byggepladser hvor to eller flere arbejdsgivere samtidig er beskæftiget, uden at der samtidig vil være beskæftiget flere end 10 personer, skal den enkelte arbejdsgiver, som led i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, aftale med de øvrige arbejdsgivere, hvorledes byggepladsen skal indrettes, således at arbejdet på byggepladsen til enhver tid kan foregå forsvarligt. Aftalen skal om nødvendigt løbende holdes ajour. Velfærdsforanstaltninger på byggepladser jf. Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til velfærdsforanstaltninger toilet, der er aflåseligt spiserum med adgang til drikkevand i nærheden håndvask med rindende koldt og varmt vand omklædningsrum brusebad, hvis arbejdet er tilsmudsende soveplads, hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove. Velfærdsforanstaltninger på mindre byggepladser / opgaver jf. At-meddelelse nr Højst 3 hele arbejdsdage, og de ansattes samlede beskæftigelser er på højst 6 manddage, skal den ansatte have velfærdsforanstaltninger som ved skiftende arbejdssteder; toilet håndvask

5 spiseplads (hvis der holdes spisepauser) forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele, omklædning (hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning) tørring af arbejdstøjet (hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt) brusebad omklædning med adskilt opbevaring af gang- og arbejdstøj (hvis arbejdet indebærer særlige påvirkninger i form af stærk tilsmudsning, smittefare mv.) Som hovedregel skal velfærdsforanstaltningerne etableres på én af følgende tre måder, eller en kombination af disse: Egnede lokaler, skurvogne eller på et samlingssted. 3. Tungt arbejde / arbejdsstillinger Arbejdsfunktion Hjælpemiddel / retningslinjer Brugsanvisninger for løftegrej opbevares i denne mappe. Kontrol af løftegrej/tekniske hjælpemidler udføres løbende, men min. 1 gang årligt. DU SKAL ALTID TÆNKE PÅ HVOR MEGET, OG HVORDAN DU LØFTER. Hvis du er i tvivl, om du kan magte en byrde, så løft den ikke. Inden du løfter, bør du altid vurdere byrdens vægt, om du kan få ordentligt fat med begge hænder, og om du kan løfte i en god arbejdsstilling. Tommelfingerregler om vægtgrænser løft og bæring: Næsen og fødder skal pege samme vej Løft så tæt ved kroppen som muligt Spænd let op i maven og bøj lidt i knæ Sørge for et godt greb Løft byrden i et roligt tempo Tilrettelæg arbejdet, så medarbejderne skiftes til de forskellige opgavetyper Indret arbejdspladsen, så lange rækkeafstande undgås eller minimeres Undgå løft over skulderhøjde og under knæhøjde. Sørge for at der er tilstrækkeligt med egnede hjælpemidler til opgaverne Undgå at vride i ryggen, men dreje ved at tage nogle skridt Sætte byrden ved at bruge de samme bevægelser i omvendt rækkefælge 3.1 Arbejdsstillinger Det er bedst for kroppen at arbejde varieret. Det betyder, at du skal variere dine arbejdsstillinger. Selv de små skift har en effektiv virkning på din krop. Hovedregel nummer 1: Altid lyt til din krop

6 Pauser Hvis man i løbet af en 7-8 timer lang arbejdsdag ikke med jævne mellemrum holder pause, bliver man svækket både mentalt og fysisk. Manglende koncentration og fysisk udmattelse giver flere fejl, større risiko for ulykker, og i sidste ende et dårligere arbejdsmiljø. Små pauser i løbet af dagen er derfor et vigtigt middel. Mikropauser 1-2 min. efter behov (stop op, træk vejret dybt, rejs og stræk dig, bevæg skuldre). Korte pauser 5-10 min. (kom væk fra din arbejdsopgave, gå lidt rundt). Formiddag og eftermiddag Lange Pauser 30 min. (som regel frokost pausen). Kom væk fra din arbejdsopgave, evt. få lidt frisk luft. Det er vigtigt for hjernen at koble fra, da den bruger 9 gange mere energi på tænkearbejde. 4. Maskiner og håndværktøjer HUSK AT LÆSE BRUGSANVISNING PÅ MASKINER OG HÅNDVÆRKTØJER INDEN DU TAGER DET I BRUG!! Alle brugsanvisninger på værktøjer, som bruges på byggepladser, opbevares i denne mappe. El- og motordrevent værktøj skal kontrolleres hvert halve år. Fx april og oktober måned skal I kontrollere værktøjet i jeres bil for: Huller / revner i isolering på ledning Om stikproppen er ok Om afskærmningen er ok Værktøjets almene tilstand som slid, støj og vibrationer Eftersyn af Måned og årstal ( hver 1 år ) 5. Stiger Stiger anvendes først og fremmest som adgangsveje. Stiger skal opstilles, anvendes og opbevares iht. At-vejledning B.3.1.1, Brug af transportable stiger. Stiger SKAL fastgøres inden brug. Stigerne tilstand og sikkerhed skal kontrolleres 1 gang om året. Eftersyn af Måned og årstal ( hver 1 år )

7 6. Stilladser Stilladser over 3 meter MÅ KUN bygges af medarbejdere, der har deltaget i stilladsbyggerkursus eller eksternt stilladsfirma. Stilladser under 3 meter må opbygges efter grundig instruktion. Anvendelse af stillads der må ikke arbejdes på stilladset, hvis vejrliget udgør en særlig fare, fx ved kraftig blæst eller sne færdsel på stilladset må kun foregå ad de etablerede adgangsveje lemme i adgangsåbninger skal holdes lukket, når der arbejdes på stilladset værktøj og materialer anbringes på en måde, så de ikke udgør en fare (f.eks. så man ikke kan falde over dem) materialer og affald anbringes og fastholdes på en måde, så de ikke kan blæse ned. på adgangsvejene, må der kun foregå transport med lette og let håndterlige byrder. der må ikke hoppes ned på et stilladsdæk ændringer over 3 m. må kun udføres af dem, der har opstillet det, eller hvis andet er aftalt. arbejdshøjden på et stillads må ikke forøges vha. fx stiger, bukkestilladser eller skamler. Stilladsers kontrolleres af sagkyndig person. Finerdækket skal efterses og mærkes hvert andet år. Eftersyn af Måned og årstal ( Hver 1 år ) Finerdæk Traller Se hjemmeside DATA / INFO Murerstillads Bukkestillads Rullestillads Stiger 7. Arbejde i højden Ved arbejde i højde skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning. Dette skal gøres, når: der arbejdes eller foregår færdsel på tage med en hældning på under 15 grader og med en tagkant på mere end 3,5 meter over det omgivende underlag (fladt tag) tagfoden er mere end 2,0 meter over det omgivende underlag, samt når der udføres arbejde i en højde af mere end 5,0 meter over det omgivende underlag (skråt tag). Inden arbejde i højden påbegyndes skal At-vejledning A Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. og At-vejledning D.5.5 Faldsikring, læses.

8 7.1 Kortvarige opgaver Ved kortvarige opgaver anvendes der faldsikring eller der kan arbejdes fra en mandskabskurv. Når der arbejdes i mandskabskurven, skal der bruges faldsikringsudstyr jf. At-vejledning D.5.5- Faldsikring. Faldsikring Der skal bruges faldsikringsudstyr, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så der ikke er fare for nedstyrtning. Brug af faldsikringsudstyr er derfor en nødløsning. Fare for nedstyrtning skal normalt være sikret ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, f.eks. rækværk, stillads eller personløfter. Kan nedstyrtning fra tage ikke sikres på anden måde end ved brug af faldsikringsudstyr, skal der anvendes sele og line med justeringsanordning og støddæmpning. Eftersyn og vedligeholdelse af faldsikring Den bedste sikkerhed for, at faldsikringsudstyret fungerer efter hensigten, fås ved altid at kontrollere udstyret grundigt inden brug. Det skal kontrolleres, om faldsikringsudstyret er helt og funktionsdygtigt. Fangindretninger og glidesystemer skal være rene for at kunne fungere. Udstyret skal ses efter for trådbrud, revner, slid eller anden beskadigelse. Opdages der fejl, som forringer udstyrets funktion, skal det omgående kasseres eller repareres, så det bliver fuldt funktionsdygtigt. Udstyret skal kasseres, hvis det har været brugt til at standse et fald. Nyt faldsikringsudstyr skal grundigt efterses, inden det tages i brug, og efterfølgende skal det løbende efterses. Eftersyn skal følge de intervaller/metoder, som leverandøren har anvist. Der skal mindst en gang hver 12. måned, ske en kontrol af udstyret, og dette eftersyn skal kunne synliggøres på stedet, ved mærke eller anden form for visning. Hvis udstyret bruges dagligt/jævnligt, skal hyppigheden af eftersyn/kontrol også afspejle dette. Holdbarhed Faldsikringsudstyrs holdbarhed afhænger bl.a. af brug og opbevaring. Faldsikringsudstyr holder længst, når det holdes rent, opbevares tørt og beskyttet mod dagslys, når det ikke anvendes. Faldsikringsudstyrets metaldele skal være forarbejdet, så de ikke kan angribes af rust. Normalt skal det ikke påregnes en levetid på udstyret længere end 6 år. Brugsanvisninger Der skal med faldsikringsudstyr medfølge en brugsanvisning på dansk. Den skal indeholde oplysninger om opbevaring, brug, rensning, vedligeholdelse og reparation. Brugsanvisningerne sættes i denne mappe, så de altid er til rådighed. Typer af faldsikring Typen af faldsikringsudstyr, der vælges, skal være egnet til opgaven og kunne imødegå risikoen ved udførelsen af arbejdet. Udstyret består af en række enkeltdele: Seler En sele skal bruges til at opfange personer, der falder. Linen skal fastgøres i selen, så personen hænger lodret efter faldet. Seler skal være indstillelige og passe til brugeren. Der bør ikke bruges løsthængende tøj under seletøjet.

9 Selen har remme om bryst, liv, sæde og lår. Selens fastgørelsespunkt (det sted hvor line fastgøres) skal være placeret sådan, at personen hænger lodret efter fald. Til at sænke eller løfte personer, f.eks. ved arbejde i beholdere med snæver åbning, i dybe brønde o.l. og ved arbejde i siloer, hvor der er fare for sammenstyrtning (f.eks. kul, grus, sand og korn), skal der bruges sele med line. Personer skal farefrit kunne løftes eller fires, selv gennem snævre åbninger. Sele med skridtrem må ikke bruges til at standse et fald. Støttebælter Støttebæltet har rem om livet og befæstigelsessteder til line. Ud over sele og støttebælte findes der også siddesele og tilbageholdelsessele/bælte. Da der ved arbejde på f.eks. tage hvor der er risiko for frit fald, må siddesele og tilbageholdelsesbælte ikke anvendes. Til denne type arbejde skal der anvendes en H sele. Støttebælte skal bruges til at hindre fald. Det støtter ved arbejde i højder, hvor begge hænder kan ønskes frie til arbejde. Støttebæltet eller den fastgjorte line kan have energiabsorber. Et fald med støttebælte må aldrig overstige 0,5 m. Støttebælte kan f.eks. bruges til mastearbejde og vinduespolering. Støttebælte sikrer ikke ved frie fald. Liner Linen kan være af syntetisk tov, ståltov, reb eller kæde. Linen forbinder seletøjet med det øvrige faldsikringsudstyr. Linen inkl. energiabsorber (støddæmper), koblingselementer mv. må ikke overstige 2 m. Energiabsorberen (støddæmper) skal reducere den kraft, det ryk som personen udsættes for ved nedstyrtning, og hvor faldet stoppes af sele, så opbremsningen ikke bliver for brat. Fangindretninger Gedetøjr (løbeline) er en stålwire, som er spændt ud i brysthøjde, f.eks. på en bjælke. Der bør være 2 korte liner med karabinhager, så man kan fastgøre den ene, før man løsner den anden, når man passerer et scepter. Et gedetøjr bør afprøves inden brug, f.eks. med en sandsæk. Glider på faste og fleksible ankerliner bruges f.eks. på lejdere eller adgange med klatrejern i form af skinner eller line. Glidesystemer kan have indbygget energiabsorberende virkning. Automatisk fangindretning fanger personer ved nedstyrtning ved automatisk at udløse en bremseanordning. Taljer holder linen stram og sikrer frie bevægelsesmuligheder udtræksområdet under udførelsen af hele arbejdet. Automatiske fangindretninger har indbygget støddæmpende virkning. Ved brug af denne type fangindretning, er det vigtigt at arbejdsområdet klart defineres, så bruger ikke ved evt. fald, kan falde langt og virke som et pendul, før fangindretning træder i kraft. Brug af sele og line til standsning af frie fald uden støddæmpning må ikke finde sted. Støddæmpning kan være automatiske fangindretninger, glidere, hvis de har støddæmpendevirkning, eller energiabsorber. Ved brug af glidesystemer er energiabsorber ofte ikke nødvendigt, da faldhøjden er lille. Koblingselement Koblingselement forbinder de enkelte faldsikringsudstyrsdele og kan f.eks. være en karabinhage. Koblingselementet skal være selvlukkende og selv- eller manuelt låsende. Et manuelt låsende koblingselement må ikke anvendes, hvis det skal bruges flere gange i løbet af arbejdsdagen. Betjeningen skal kunne ske med én hånd. Koblingselementet skal kunne åbnes med højst to på hinanden følgende uafhængige manuelle operationer. Ankerpunkt kan være befæstigelsessted eller befæstigelseskonstruktion, f.eks. en murkrog, skinners fastgørelsessteder eller treben. Ankerpunktet skal kunne optage den kraft, som

10 opstår ved opfangningen af en nedstyrtende person. Man regner med en belastning på 10 kn (1.000 kg). Installationsrør, radiatorer o.l. er uegnede ankerpunkter. Linen, skinnen osv. må ikke utilsigtet kunne løsne sig fra ankerpunktet. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt. Fastgørelsespunktet skal derfor være højere oppe end brugeren og ikke for langt ude. Arbejdsområder, hvor faldsikringsudstyret skal bruges, skal afmærkes ved en skiltning som vist. Skiltning Skiltet skal være blåt med hvid tekst. Skiltet kan være forsynet med en supplerende tekst eller skilt, som angiver typen af faldsikringsudstyret. Der kan være tilfælde, hvor arbejde med brug af faldsikringsudstyr foregår så spredt, at skiltning ikke er praktisk mulig. 7.2 Længerevarende opgaver Ved længerevarende opgaver i højden opstilles stillads, som værn med nedstyrtning. Fladt tag: stilladsdækket må højst være placeret 0,5 meter under tagkanten, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Skråt tag: stillads og/eller en skærm skal have en højde af mindst 1,0 meter over tagfoden. Tagstiger Der skal anvendes tagstiger, hvis taget er glat. Tagstiger skal benyttes uanset højden, der arbejdes i, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne. Skærme Tage med en hældning på 34 grader eller derover, hvor der arbejdes mere end 5,0 meter fra den sikring, der er etableret ved tagfoden, skal der tillige anbringes skærm(e) således, at der aldrig arbejdes mere end 5,0 meter i lodret afstand over nærmeste skærm. Se mere i At-vejledning A.2.1- nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. 8. Arbejde i kloak mv. Ved arbejde i jorden skal følgende regler og sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Det omfatter arbejde i og indretning af private og offentlige spilde- og regnvandsafledningssystemer, herunder kloak- og regnvandsledninger, bygværker, pumpebrønde, pumpestationer, renseanlæg og regnvandsbassiner mv., undtaget er dog ledning med tilhørende brønde fra familiehuse eller rækkehuse til kloak. At-bekendtgørelse nr. 473 om kloakarbejde m.v. Særlige regler om adgangsveje og nedgange Adgangsveje og veje til nødudgange må ikke blokeres og skal have en fri højde på mindst 2,1 m. Al færdsel skal kunne foregå fuldt forsvarligt. Brønde, hvor nedstigning finder sted af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, skal have et tværmål på mindst 1,25 m og afsluttes med skæv kegle ved terræn. Ledninger, der har større diameter end 1,00 m, skal være forsynet med nedgangsbrønde med mindst 1,50 m i diameter.

11 Trapper, lejdere og stiger Trapper skal udføres som ligeløbstrapper med 45 grader som største hældning. Trapperne skal forsynes med repos, der er udformet som en forsvarlig standplads, når der skal arbejdes fra trappen. Trapper og gangbroer skal have en fri bredde på mindst 0,6 m. Rækværker Trapper, arbejdsplatforme, gangbroer og andre passager, hvor der under færdsel er nedstyrtningsfare, skal forsynes med et forsvarligt rækværk eller anden afskærmning. Rækværket skal bestå af håndliste, knæliste og, når der er færdsel under gangarealet, en 10 cm høj fodliste. Arbejdsstedets indretning I pumpebrønde skal arbejdsstederne indrettes sikkert, om nødvendigt i form af mellemdæk. I sneglepumpestationer skal der indrettes standplads ved sneglens ståleje. Belægningen på gulve, trapper, platforme, gangbroer og standpladser m.v. skal være af en sådan beskaffenhed, at kloakslam m.v. ikke gør belægningen farlig at færdes på. Tekniske hjælpemidler Farligt maskineri der fjernbetjenes, herunder mekaniske riste, sneglepumper og overfladebeluftere, skal have nødstop placeret i umiddelbar nærhed af maskineriet. Filterpresser, sibåndspresser, centrifuger og lignende maskineri skal indrettes således, at de ansatte ved almindelig rensning af maskinerne ikke kommer i kontakt med slam eller udsættes for sundhedsskadelig påvirkning i form af støv, aerosoler eller dampe. Gasledninger skal føres i jorden uden om bygninger. Sikkerhedsforanstaltninger Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse. Vagtmænd I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret 2 vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur samt hejseværk. Hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for Arbejdstilsynet. De skal hurtigt kunne tilkalde hjælp enten gennem hensigtsmæssigt placeret telefon eller radioanlæg. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset 19, stk 4, anvendes 1 vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt i 19 a.: At-bekendtgørelse nr. 473 om kloakarbejde m.v. Hvis de 2 vagtmænd ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning Hvor der arbejdes med rensning af bassinkanter inden for rækværket, skal der anvendes sikkerhedsbælte med forsvarligt fastgjort livline. Der skal desuden posteres en vagtmand, som

12 til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Vaccinationer Hvor der er særlig fare for smitte, fastsætter arbejdsmiljølovgivningen, at der skal træffes foranstaltninger herimod. Ud fra denne bestemmelse forlanger Arbejdstilsynet følgende: Personer skal vaccineres effektivt mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse), hvis deres beskæftigelse for størstedelens vedkommende består i; håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand) og kloakslam o.l. Omkostninger i forbindelse med vaccinationer påhviler arbejdsgiver. Personer skal ikke vaccineres, hvis de udfører arbejde, der normalt kun medfører en kortvarig kontakt med spildevand, fx i forbindelse med blikkenslagerarbejde og andet VVS-arbejde. At-vejledning D.2.14 om vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand. Beskyttelsesudstyr Der benyttes særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, så længe arbejdet udføres. Velfærdsforanstaltninger Der skal etableres velfærdsforanstaltninger bestående af spiserum, omklædningsrum, baderum, toiletter samt tørre-, rense- og vaskerum til arbejdstøj og personlige værnemidler m.v. Spiserum må kun benyttes, når særligt arbejdstøj eller forurenet arbejdstøj er skiftet, og fornøden badning eller håndvask er foretaget. Der skal indrettes to adskilte omklædningsrum, et til gangtøj m.v. og et til arbejdstøj. Rummene skal være placeret således, at færdsel imellem dem kun kan ske gennem et baderum med varmt og koldt vand Der skal være et toilet for hver 12. medarbejder. 8.1 Gravearbejde Planlægning Inden gravearbejdet starter, skal der, om nødvendigt, foretages undersøgelse af jorden i de områder, hvor der skal foretages gravearbejde. Undersøgelsen skal foretages af bygherren, den projekterende eller entreprenøren. Planlægningsforpligtigelsen påhviler bygherren, hvor gravearbejdet foretages i forbindelse med byggeri, hvor der er mere end ét firma, og de tilsammen har mere end 10 personer på byggepladsen samtidig. At-vejledning D.2.13 Gravearbejde Da vejrforhold som regn, sne og frost samt mørke også kan have stor betydning for sikkerheden i forbindelse med gravearbejdet, skal der tages de nødvendige forholdsregler, fx afdækningsmateriel til afdækning af jord samt etablering af lys i den mørke periode. Niveauforskelle på terræn På terræn skal farlige niveauforskelle - særligt i forbindelse med adgangsveje - afspærres eller forsynes med rækværk.

13 Byggegruber Der skal etableres adgangs- og flugtveje fra byggegruben i form af en trappe med gelænder på begge sider, bestående af hånd- og knæliste. Trappen skal have en bredde på mindst 0,8 meter, hvis den bruges til transport af værktøj eller materialer. Flugtvejen mellem fundament og skrænt sikres med en stige tæt på arbejdsstedet. Kanten af byggegruben skal friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Der opsættes forsvarligt rækværk omkring hele byggegruben i mindst 1 meters højde, bestående af hånd-, knæ- og fodlister. Rækværket må kun være gennembrudt ud for adgangsvejen (trappen). Rækværk kan erstattes af en tydelig og holdbar markering, der skal have samme højde, og som skal være anbragt mindst 2 meter fra byggegrubens kant Rendegrave Rendegrave til ledninger, rør og kabler mv. skal udføres, så faren for jordskred er effektivt imødegået. Hvis de forudgående undersøgelser og planlægningen viser, at der er tale om stabil jord, hvor det ikke er nødvendigt at foretage særlige foranstaltninger, kan rendegraven udføres med lodrette sider i maksimalt 1,70 meters dybde. Ved gravedybder fra 1,70 meter til maksimalt 5 meter skal udgravningen have et skråningsanlæg på to på en. Ved gravedybde på over 5 meter skal skråningsanlægget være en på en. Ved gravedybder ned til 2,25 meter kan der bruges klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant, således at disse rager ca. 0,15 meter op over kanten. Ved anvendelse af gravekasse skal denne have en størrelse - højde - så den, når den står i bunden af udgravningen, rager mindst 0,15 meter op over kanten. Gravekassen skal nå helt ned i bunden af rendegraven. Hvis arbejdet foregår i eller ved trafikerede arealer, hvor trafikken opretholdes, etableres trafikregulerende og eventuelt også hastighedsdæmpende foranstaltninger 9. Personlige værnemidler Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler. Følgende værnemidler kan være relevante: Værnemiddel Arbejdsopgave Høreværn Ved arbejde med støjende maskiner Øjenværn Ved risiko for stænk i øjnene Slag af forskellig styrke, eller smeltet metal og varme genstande mv.

14 Sikkerhedssko / skridsikre sko Altid Beskyttelseshandsker (skærehandsker) Gummihandsker: Ved vådt arbejde, arbejde i kloak mm. Arbejdsbeklædning Ved svejsning og andet tilsmudsende arbejde Faldsikring Faldsikring anvendes ved arbejde i højden, og hvor der ikke anvendes anden form for faldsikring. Hjelm Altid når det påkræves, eller hvis der er risiko for nedfald af materialer eller lign. Åndedrætsværn Altid når det påkræves! Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft og/eller iltmangel. 10. Arbejde med asbest Indvendig nedrivning Må kun udføres af medarbejdere med asbestkursus. Udendørs asbestarbejde Følgende opgaver må udføres: udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen, f.eks. nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord oplægning af Decra-tag på eksisterende asbestholdigt tag.

15 11. Støj Støj har en række sundhedsskadelige virkninger på mennesker bl.a.: Vedvarende støjbelastning over db(a) indebærer risiko for høreskader. Vedvarende støjbelastning på 85 db(a) indebærer risiko for alvorlige høreskader. Vedvarende støjbelastning 90 db(a) indebærer, at risikoen for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning på 85 db(a). Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger db(c), kan skade hørelsen selv ved ganske få kortvarige påvirkninger. Impulsstøj kommer fra fx slag, metal mod metal. Planlægning af arbejdet Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, således at risici som følge af støj fjernes ved, at støjen begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau. Støjgrænser Ingen må udsættes for en støjbelastning på over 85 db(a) eller spidsværdier af impulser over 137 db(c). Tabellen viser, hvor mange timer den ansatte må udsættes for den aktuelle støjbelastning over en hel arbejdsdag. Overskrides støjgrænserne, skal der derfor straks tages initiativ til at bringe støjen under grænseværdierne. Samtidig skal årsagen til overskridelsen påvises, og der skal tages tekniske og organisatoriske forholdsregler mod en gentagelse af overskridelsen. Støjbelastning [db (A)] Maksimal arbejdstid [timer] ½ 100 1/4 Høreværn Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte bruger høreværn, så snart arbejdet, der vurderes at være høreskadeligt, påbegyndes. Det vil sige, at også støjbelastninger under 85 db(a) kan betyde, at der skal bruges høreværn. Arbejdsmedicinske undersøgelser Når støjbelastningen overstiger 85 db(a), eller spidsværdier overstiger 137 db(c), skal den ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Undersøgelsen udføres af en læge eller under en læges ansvar, og om nødvendigt af en specialist, fx en speciallæge i øresygdomme. Når støjbelastningen overstiger 80 db(a), eller spidsværdien overstiger 135 db(c), skal den ansatte have adgang til en høreundersøgelse, herunder en audiometrisk undersøgelse, hvis arbejdspladsvurderingen viser risiko for høreskade. Ovenstående er uddrag fra At-vejledning D. 6.1 Støj fra juli 2007

16 12. Arbejde med slående, roterende eller vibrerende håndværktøj Vibrationer fra slående, roterende eller vibrerende værktøjer kan give en række sundhedsskadelige virkninger; Snurrende eller følelsesløse fingre Hvide fingre. Viser sig når det er koldt, som hvide, følelsesløse og kolde fingre Nedsat følesans Nedsat gribekraft Karpaltunnelsyndrom. Afklemning af håndens midterste nerve, n. medianus. Vibrationsbekendtgørelsen indeholder en aktionsværdi og en grænseværdi for den daglige vibrationsbelastning (8 timer). Begge værdier skal forstås som gennemsnit over en arbejdsdag. Kortvarige perioder med kraftig vibration er derfor tilladte. Aktionsværdi Aktionsværdien på 2,5 m/s² eller derover angiver, hvornår der skal handles i forhold til vibrationsbelastningen. Overskrides værdien, skal årsagen undersøges, og der skal planlægges og gennemføres tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at begrænse belastningen mest muligt. Der vil ikke blive tale om, at arbejdet stoppes. Findes der ikke egnede foranstaltninger, kan arbejdet fortsættes, selvom aktionsværdien overskrides. Tabellen nedenfor viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis aktionsværdien på 2,5 m/s² ikke skal overskrides: Grænseværdi Grænseværdien for vibrationsbelastning på 5,0 m/s² må under ingen omstændigheder overskrides. Overskrides værdien, skal der derfor straks tages initiativ til at bringe belastningen under grænseværdien. Samtidig skal årsagen til overskridelsen påvises og der skal tages organisatoriske og tekniske forholdsregler mod en gentagelse af overskridelsen. En borehammer har eksempelvis en vibrationsbelastning på m/s2, og en vinkelsliber har en vibrationsbelastning på 4-8 m/s2. Fra Bar Bygge & Anlæg om støj og hånd/arm vibrationer. Kender du ikke vibrationshastigheden/belastningen for maskinen, se da i leverandørbrugsanvisningen eller kontakt din leverandør for svar. Vibrations Belastningen [m/s²] Tid [timer] 2,5 8 3, ½

17 13. Certifikater for trucks, kraner og teleskoplæsser Trucks og kraner, må kun benyttes af medarbejdere med certifikat. Løftere, der maks. kan løfte 1 meter, må anvendes af alle medarbejdere. Certifikat Navn A) fx. tårnkraner, havnekraner, svingkraner, højbanekran ol. B) Mobilkraner, gælder også for teleskoplæser med gafler C) Portalkraner, Traverskraner ol. D) Lastbilmonterede kraner fra 8-25tonsmeter. traktormonterede kraner ol. E)Lastbilmonterede kraner over 25tonsmeter, Teleskoplæssere over 25tonsmeter. G) Entreprenørmaskiner, der bruges som kran Gaffeltruck A/B A-gaffeltruck, betjenes gående. B-gaffeltruck, hvor føreren står eller sidder Teleskoplæsser A/B Alm. kørekort Kursusbeviser for medarbejdere Kursusbevis Navn Arbejdsmiljø-Uddannelsen L-AUS Kursus Stillads Kursus Svejse Kursus Asfalt Epoxy/ isocyanater Styren Løfteteknik/ Arbejdsstillinger Asbest

18 14. Arbejde med faremærkede produkter For alle faremærkede produkter (enten med orange faremærke, f.eks. eller, eller med MAL-kode større end 00-1) skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger. De faremærkede produkter kan f.eks. være rengøringsmidler, sprit, klorin, cement eller maling Figur 1 viser en oversigt over mulige faresymboler, til højre ses de nye faresymboler. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningerne er, at de ansatte kan se hvilke risici, der er forbundet med at bruge stoffet og hvilke forholdsregler man skal tage for at undgå dem. Hvordan gøres det i praksis? 1: Der indhentes sikkerhedsdatablade fra jeres leverandør af de produkter der anvendes i arbejdet. Sikkerhedsdatabladene skal være på dansk og indeholde en 16 punkts beskrivelse af risici og generelle forholdsregler. Sikkerhedsdatabladet gemmes i 10 år. 2: Der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert at de faremærkede produkter, dette kan bl.a. gøres ved at udarbejde en tillægsseddel til sikkerhedsdatabladet, der til sammen udgør en arbejdspladsbrugsanvisning. Se et eksempel på en tillægsseddel på næste side. Vælg ALTID produkter med det laveste kodenummer Fx 00-1 i stedet for 00-3 eller 1-2 i stedet for Sundhedsfare 2. Ætsende 3. Brandfarlig 4. Miljøfare 5. Kronisk sundhedsfare 6. Brandnærende 7. Akut giftig 8. Gasser under tryk 9. Eksplosiv 14.1 Arbejde med Epoxy og Isocyanater Kun personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, må arbejde med epoxyharpikser og isocyanater For yderlige information om arbejde med Epoxy og Isocyanater se evt. At-vejledning C.0.7 om foranstaltningerne ved primær udsættelse for epoxyharpikser og isocyanater. ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING TILLÆGSSKEMA Dette tillægsskema hæftet sammen med sikkerhedsdatablad udgør arbejdspladsbrugsanvisning. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET Fareidentifikation: Evt. MAL kode: Internt navn/nr.: Handelsnavn: Afdeling: Anvendelsesområde: EVT. ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER, REGULERING MM. Anvendelsesbegrænsninger: Krav til uddannelse: Evt. kræftrisikable stoffer mv.: Oplagring på virksomheden: Krav til emballering: FORHOLDSREGLER VED BRUG

19 Krav til arbejdsstedets indretning, ventilation mv.: Evt. ryge og spiseforbud: Værnemidler(kvalitet og type): Åndedrætsværn Handsker Briller og lign. Andet Placering af værnemidler: Nye værnemidler kan fås hos: FØRSTEHJÆLP Øjenskylleflaske: Nødhjælpskasse: Evt. båre/nødbruser: Ved uheld kontakt: (ALARM). BRAND Instruktion: Brandslukkertype: Placering: Værnemidler: FORHOLDSREGLER VED UHELD OG SPILD Materiale(r): Materialets placering: Afleveringssted: Værnemidler: Ved uheld kontaktes: BORTSKAFFELSE Emballage: Rester: Særlig beholders placering: OPLYSNINGER OM INTERN TRANSPORT PÅ VIRKSOMHEDEN Foranstaltninger ved intern transport: Udarbejdet på grundlag af AT vejledning C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. 15. Alkohol- og rygepolitik MEDARBEJDERE MÅ IKKE NYDE ALKOHOL I ARBEJDSTIDEN Rygepolitik Rygning er ikke tilladt På kundernes matrikel i firmabiler på virksomhedens område Der må ryges ude på offentlig vej i rygerum Konsekvenserne for overtrædelse af rygepolitikken advarsel bortvisning

20 Hjælp til rygestop tilbud om rygestopkursus tilbud om individuel vejledning tilbud om nikotinerstatning Politiken gælder for alle i virksomheden besøgende og kunder Arbejdsgivers underskrift Rygepolitikken er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 512 af 6. juni Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på DIN arbejdsplads Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen, bl.a. arbejdets organisering og indhold, samt forholdet mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere. På en arbejdsplads er det vigtigt, at medarbejderne trives. Trivsel er individuelt, og hvad der skaber trivsel for én medarbejder, kan være anderledes for en anden. Hvis en medarbejder ikke trives på sit arbejde, kan det skyldes forskellige årsager. Herunder er nævnt konkrete eksempler på forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Omgangstonen Forudsætningen for en god omgangstone er ærlighed og ordentlighed. Man skal respektere hinanden på jobbet, både kolleger indbyrdes og ledelsen og medarbejderne. Det er desværre ikke altid tilfældet, og et par uskyldige kommentarer bliver til hånlige bemærkninger. Men det er jo alt sammen ment på en pæn måde.eller er det! Det gælder om at finde en balance mellem uskyldige drillerier og direkte spydige kommentarer. Mobning Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Det er en god idé at udarbejde en procedure for mobning (mobbepolitik). Seksuel chikane Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg

Eksterne håndværkere. På AffaldPlus miljøog komposteringsanlæg ULYKKE ELLER BRAND Hvis en ulykke eller brand skulle indtræffe, alarmeres på telefon nr. 112, og din AffaldPlus-kontaktperson underrettes. Eksterne håndværkere Ved brand underrettes kontoret på tlf. 5575

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere