Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014 Formand, Peder Fløe, bød velkommen til årets generalforsamling i helt uvante omgivelser i det midlertidige Kulturhus i Åbyhøj. 1. Valg af dirigent Generalforsamlingen valgte Per Lysdahl som dirigent, og Per konstaterede generalforsamlingens lovlige og rettidige indkaldelse og dermed beslutningsdygtighed. 2. Formandens beretning Formanden forelagde sin beretning, som i sin helhed følger her: Formandsberetning Aabyhøj Basketball sæson 2013/14 Sæsonens start Sæsonen 2013/14 blev indledt med fejring af foreningens 50 års jubilæum den 6. september, et jubilæum, der blev fejret med forskellige aktiviteter med udgivelse af en flot jubilæumsavis, reception om eftermiddagen, fest om aftenen og ind imellem opvisningskamp med profiler fra hver af de 5 årtier. Ved kampen kunne vi oven i købet for første gang tage det nye scoringsanlæg i brug. Vi havde en rigtig god dag, og havde et flot besøg til receptionen også fint besøg af både borgmester og kulturrådmand trods sammenfald med Aarhus Festuge. Når I senere ser regnskabet, står jubilæumsomkostningerne opført med kr. i negativ. Det skyldes simpelthen, at pengegaver oversteg de omkostninger, vi havde ved festen. Jubilæumsavisen er bogført selvstændigt og gav et overskud på knap kr. Vi benyttede 50 års dagen til at udnævne fire æresmedlemmer, nemlig Morten Pedersen, Henrik Pedersen, Jane Deleuran og Thomas Bilde. Tillykke til de fire, der kan slutte sig til en lille og eksklusiv gruppe på nu 7 personer. Kort efter jubilæet var der gang i den igen, da Aarhus Cup løb af staben med en størrelse og omfang, der efterhånden er håndterbart. I det hele taget er det gennem 10 år lykkedes at få udviklet et format og nogle traditioner, der gør, at mange klubber ser deltagelse i Aarhus Cup som den rigtige måde at starte sæsonen på. Sportsligt Vi har været tilmeldt med 21 hold i landsturneringen 8 drenge/herrer og 12 piger/damer. For basketballklubber er den en helt usædvanlig situation at have mere succes på pigesiden end drengesiden, men sådan er det og vel som tradition i Aabyhøj. Vi har dog især i denne sæson talt om at sætte ind for at skabe en bedre balance, og der er også aktiviteter i gang for at gøre vores ynglinge/2. div. satsning mere interessant i den kommende sæson, men især på at bygge noget op nedefra på drengesiden, og her gælder det i alt væsentlighed om at kunne tilbyde den rigtige træner for disse rollinger. Hvis vi fortsætter i det sportslige spor, så deltog vi med 120 deltagere og 10 hold til Lundaspelen for 33. gang, og U20 pigerne hjembragte guldmedaljer

2 Fire pigehold var inviteret til Scania Cup, de uofficielle nordiske mesterskaber for ungdomshold. Her blev det i en spændende og tæt finale til sølvmedaljer for 01-piger og 2 pladser på 01 All Star holdet og ikke mindst kåring af Andrea Bach Larsen som Scania Queen. U12 piger, U14 piger (Team Aarhus) og U23 damer vandt alle en pokaltitel til det efterhånden overfyldte og imaginære pokalskab. Sæsonen sluttede af med fire hold i DM-finale og to danske mestre i form af U14 piger (Team Aarhus) og U23 damer. Alt i alt en perlerække af flotte sportslige resultater, men som sagt helt overvejende på pige-siden. Det vil vi gerne rette op på, så et klart fokusområde i de kommende sæsoner. BC Aarhus lukkede forud for denne sæson, og dermed var 2. divisions holdet blevet til førsteholdet på herresiden. 13 vundne kampe og 5 tabte gav en tredjeplads i toppen af en division, hvor 4 point skiller første og fjerdepladsen. Helt igennem godkendt, og forhåbentlig et udtryk for, at der over tid kan blive plads til et tophold på herresiden også. Ligadamerne skuffede ved lige netop ikke at få kæmpet sig til en plads i slutspillet. Holdet, talentet og tiden var ellers til noget mere, men på sin vis er det jo også charmen ved sporten, at det ikke altid går som ventet. Helt generelt er det sløje tider for damebasketball i Vestdanmark. Horsens BC holder pause fra ligaen, så eneste vesthold i den kommende sæson er altså Aabyhøj og Lemvig. Økonomi Ingen formandsberetning uden omtale af økonomien, og det er faktisk lidt af en solstrålehistorie. For andet år i træk er der sorte tal på bundlinjen. Sidste år gav ca kr. i overskud og i år er overskuddet på omkring kr. Målet er ikke, at vi skal tjene penge i den forstand, men efter en række år med underskud og en katastrofesæson i 11/12 er der behov for en konsolidering og rekonstruktion af egenkapitalen. Vi er godt på vej, og derfor vil økonomi og en stram omkostningsstyring også være et centralt emne i de næste par sæsoner gætter jeg. Det flotte økonomiske resultat kommer som sagt dels af en stram og konservativ omkostningsstyring, dels af en række indtægtskilder, der på sin vis ikke har meget med daglige, sportslige aktiviteter at gøre. Det sidste er noget af en hård tørn, avis, Aarhus Cup, oprydningsopgaver, løbsvagter, loppemarked, kiosk og det løse. I alt har det givet en indtægt på omkring kr. og bemærk faktisk mere end vi får ind i kontingent. Når jeg siger hård tørn, så er det egentlig ikke eller ville ikke være, hvis vi bare fik fordelt opgaverne lidt bedre. Potentialet burde være der, i en tid, hvor hver ungdomsspiller vel har omkring 2,8 forældre i snit. Mobilisering af frivillige ressourcer og især til arbejdsopgaver er en af vore stor udfordringer, og en ting, som en kommende bestyrelse bør sætte fokus på. Helt generelt er mobilisering af frivillige og trænere en meget stor udfordring. Helt generelt har vi gode erfaringer med de hold, hvor voksne trænere går i spænd med engagerede holdledere. Træning og coaching af holdledere kunne være en anden væsentlig aktivitet i kommende sæsoner

3 Organisation Organisatorisk har vi lige netop klaret os, men har på ingen måder overskud. Mange trænere og ledere er fyldt godt og vel op med opgaver, og initiativet omkring fordeling på flere hænder i en afdelingsopdelt og mere selvstyrende forening, som blev skudt i gang ved indgangen til sæsonen for to år siden er mere eller mindre løbet ud i sandet. Det er synd, og helt bestemt er der behov for mere fornyelse, modernisering og mobilisering. Heldigvis har vi fået skudt to vigtige initiativer i gang. Den ene er et såkaldt "drengeprojekt", som tidligere omtalt. Henrik er kontaktperson. Desuden er vi ved at etablere en ny med et rigtigt fint ord kommunikationsplatform, hvor nye medier, sociale medier og en traditionel hjemmeside indgår. Thorbjørn dribler med denne. Nyvalgt til bestyrelsen var Fie Husted, og desværre måtte hun midt i sæsonen melde fra i forhold til bestyrelsesarbejde. Mor til 2 små nogle vil sige 3 drenge var en rimelig og forståelig begrundelse for manglende tid. Alligevel var jeg ked af at en stærk profil som Fie gled ud af bestyrelsen. Det kan jeg jo sagtens sige og melde ud om fokuspunkter og moderniseringsbehov, men selvklart er det den nye bestyrelse, som skal sætte retning, prioritere indsats og sætte sit præg på den videre udvikling. Det er med lidt tungt hjerte, at jeg har gjort op med mig selv og har valgt ikke at genopstille efter denne første 2-årige valgperiode. Egentlig var det også min melding for 2 år siden, men ikke mindst det seneste halve år, hvor mit job har bragt mig på bestandige forretningsrejser har gjort det klart, at nye kræfter må til og jeg håber virkelig på både "nye" og "kræfter". I mine øjne har Aabyhøj Basketball brug for en yngre ledelse med god indsigt i denne sportsverden, eller i det mindste lyst til at prøve kræfter med arbejdet. Ingen er uundværlig og en formand slet ikke, men jeg er særlig ked af, at jeg ikke har arbejdet målrettet med at kunnet pege på en afløser. Jeg håber, at der er en række gode forslag, og under alle omstændigheder ønsker jeg en ny bestyrelse held og lykke fremover. Gode råd er måske ikke på sin plads, men alligevel kunne et helt overordnet råd være at finde en god balance mellem fornyelse og modernisering, og på den anden siden bevarelse og værn om en række gode traditioner, værdier og en stærk kultur opbygget gennem 50 år. Lad mig slutte af med at rette en varm tak til alle, der har bidraget til udvikling og drift af Aabyhøj Basketball i sæsonen. Trænere, ledere, frivillige og spillere. Jeres bidrag har været en uvurderlig del af den succes, som jeg ikke tøver med at kalde Aabyhøj Basketball. Tak, og god vind fremover. Peder Fløe Formand for Aabyhøj basketball" Spørgsmål og kommenater I kølvandet på beretningen udspandt der sig en lille dialog om det beskrevne drengeprojekt. Henrik redegjorde for formål og indsats. Trine gjorde opmærksom på, hvad en engageret træner kunne gøre og roste Sveinn for hans indsats for U14/U16 drenge. Ligeledes var der en debat om den evindelige problemstilling med at mobilisere forældre til mindre opgaver. Viggo pegede på vigtigheden af at være i god tid og ikke pålægge forældre specielle sportslige opgaver uden forudgående instruktion. Trine og Helle pegede på behovet for at kommunikere forventninger til forældrene, gerne gennem både hjemmeside, fysiske foldere og e- mails. Dan nævnte en model, der kan sammenlignes med tidligere tiders "Basketkort", hvor en kontingentforhøjelse på fx kr. kan nedbringes over sæsonen ved at yde frivillig timer i klubben

4 Der var enighed om, at skal en sådan ordning pudses af og lanceres igen, så kræver det en administrativ, frivillig ressource. Bestyrelsen tilkendegav, at man ville genoverveje. Helle nævnte en anden af sæsonens nøglepunkter: holdledere for hvert hold samt coaching og mentor for holdledere. Helle og Trine tilkendegav, at de måske kunne overtales til at gøre en indsats her. Endelig var der snak om behovet for ajourført information til spillere, forældre, trænere, holdledere og andre ledere. Sveinn gav en række eksempler på, at nye trænere i den grad savner adgang til en række meget praktiske oplysninger. Efter diskussionen blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 3. Regnskab og budget OP omdelte regnskab for sæsonen og glædede sig som også formanden over andet år i træk med et pænt overskud. Også OP forklarede om behovet for at styrke egenkapitalen, som endnu er negativ, men på rette vej. På spørgsmål om fonde fortalte OP, at en tidligere automatpenge aftale er konteret her, men at aftalen desværre er løbet ud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. OP gennemgik hovedpunkterne i det omdelte budgetforslag og rettede opmærksomheden på, at ligaudgifter indtil videre kun er anført som et samlet beløb, men at dette skulle nedbrydes for at kunne gennemføre budgetopfølgning på niveau med de sidste par år. En diskussion om en idealsituation, hvor ligaholdet økonomisk "hviler i sig selv" gav anledning til en diskussion om, at noget tilsvarende skulle gøre sig gældende i en hypotetisk situation, hvor herre førsteholdet måtte rykke op i 1. division. 4. Indkomne forslag Bestyrelsen havde stillet forslag om en årlig kontingentforhøjelse på kr. 100 for alle hold bortset fra U10 piger og U10 drenge, der altså holdes på det i forvejen lave indgangsniveau. Bestyrelsen motiverede forslaget med almindlig pristalsregulering. Forslaget blev ensstemming vedtaget. 5. Valg til bestyrelse Som meddelt allerede i indkaldelsen til generalforsamling, så havde formanden, Peder Fløe, valgt ikke at genopstille til bestyrelse og som formand. Desværre var bestyrelsen ikke i stand til at forslå et andet formandsemne, og generalforsamlingen heller ikke. Det var selvfølgelig en både uheldig og kompleks situation, som også konstateret af dirigenten. Set i lyset af situationen og behovet for at fortsætte driften af foreningen pålagde generalforsamlingen den nye bestyrelse at løfte formandsopgaven, og lade en ny formand vælge enten ved ekstraordinær eller ordinær generalforsamling. De øvrige bestyrelsesposter blev besat således: Sekretær: Henrik Petersen (ikke på valg) - 4 -

5 Thorbjørn Wangen (ikke på valg) Kasserer: Ove Pedersen (genvalgt på 1-årigt mandat) Pernille Jacobsen (nyvalgt på 1-årigt mandat) Sveinn Einarsson (nyvalgt på 2-årigt mandat) Kenneth Holmboe (nyvalgt på 2-årigt mandat) Den afgående formand ønskede den nye bestyrelse tillykke med valget, beklagede endnu engang at det ikke var lykkedes at genbesætte formandsposten i første omgang, men glædede sig over, at betyrelsen alligevel var blevet styrket med ikke mindre end tre kompetente personer. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskab OP er som kasserer i hovedforeningen automatisk medlem. Henrik undlod at stille op. Generalforsamlingen valgte følgende til repræsentantskab: Thorbjørn Wangen Pernille Jacobsen Sveinn Einarsson Kenneth Holmboe Viggo Ladekjær Trine Mørk Madsen Helle Trygedsson Og som suppleanter: Lise Pedersen Per Lysdahl 7. Valg af revisorer Som revisorer genvalgtes: Claus Krogh Ole Kristensen Samt Per Lysdahl som revisorsuppleant. 8. Eventuelt Som første punkt under eventuelt tog formanden ordet for at motivere og uddele prisen som "Årets spiller". Prisen gik til ungdomsspilleren Andrea Bach Larsen, der har vist et særligt talent og et talent, som også er blevet bemærket udenfor klubben ved Andreas kåring som Scania Queen i år. Derefter motiverede og uddelte OP den særlige pris "BP-pokalen". Prisen gik til den afgående formand, Peder Fløe, der har besat et utal af poster gennem årene og haft en særlig aktie i genrejsning af Dameligaen i Aabyhøj. Dernæst uddelte OP vingaver til sine betroede hjælpere på kassererposten: Pernille Randrup, som administrerer kontingentbetalinger og Susanne Fløe, som foretager den daglige bogføring

6 Der var ikke mange punkter under Eventuelt, men dog blev der anledning til at orientere om procedurer for bestilling af træningstider i sommerferien (enten Globus eller Frederiksbjerghallerne) samt også principper og regler for vedligehold af dels egne materialer, skolens inventar og inventar, som vedligeholdes af kommunens fritids- og kulturforvaltning. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten for indsatsen, hvilket blev fulgt op at en tak også fra kassereren. Formanden ønskede den nye bestyrelse alt mulig held og lykke og udtrykte sine bedste ønsker for foreningen fremover. Derefter erklærede formanden generealforsamlingen for afsluttet

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013

Stubbekøbing Badmintonklub. Sæson 2012/2013 Generalforsamling fredag den. 24. maj 2013 i Stubbekøbingshallens cafeteria. Deltagere fra gl. bestyrelsen: Pernille, Susanne, Henrik, Tina, Henriette, Jørgen 10 andre medlemmer deltog Fraværende fra gl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler Formandsberetning Skanderborg Håndbold Generalforsamling torsdag den 25. sept. kl. 19.30 i Klubhuset Dette års generalforsamling er den 32. i rækken og må derfor være min 27. beretning - beretningen omhandler

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere