Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011"

Transkript

1 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand Friluftsrådet, Østjylland Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Skov og Naturstyrelsen, Kronjylland VisitDenmark Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn Nationalpark Mols Bjerges Venner Djursland Landboforening Syddjurs Byråd Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Afbud fra: Eva Kullberg Jette Sørensen Anne Sophie Gamborg Dansk Botanisk Forening Dansk Geologisk Forening Dansk Skovforening Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Sekretariatsleder Bo Skaarup, Nete Thomsen, referent Punkt 1 Godkendelse af dagsordenen Punkt 2 Godkendelse af referat Punkt 8 og 12 udsættes til efter pausen. Dagmar har noget til eventuelt. Erling: Det var vigtigt at få rettelserne indarbejdet i planen, derfor blev referatet forsinket. Vibeke: Ved, at sekretariatet har været presset, men hun mener referatet er svært at læse og hun beder Bo og Mika gennemgå det og sende det ud til godkendelse igen. Ikke alle konklusioner er ført til referat og formuleringen er usammenhængende. Det ligner en kladde. Hun mener ikke det er værdigt, der er forkortelser og halvfærdige sætninger, det trænger i den grad til at blive set efter. Ønsker, at det står i referatet, at det blev optaget på bånd. Helge: Mener, at det er på tide igen at drøfte referatformen. Marianne: Enig, det var meningen, at når planen er færdig, skal det overgå til beslutningsreferat. Erling: Det er ikke besluttet, at vi går over til beslutningsreferat, men at vi skal drøfte det, når planen er vedtaget. Vibeke: Henviser til punkt 2, der er meningsløst og punkt 6, hvor formuleringen ikke er i orden. Kirsten: Tilslutter sig beslutningsreferat, når planen er godkendt. Dagmar: Tilslutter sig kritikken af referatet, det skal være læsbart. Konklusionerne er gode. Vibeke: Understreger, at uanset valg af form i fremtiden, skal den eksisterende vedtagne form udføres loyalt og læsbart. Jørgen Ivar: Kan følge Vibeke, det er ikke alt der er citeret, der er nødvendigt. Vibeke: Henviser til formuleringen i Kirstens bemærkning:..hendes Der udsendes nyt referat til godkendelse på næste møde. Referatform drøftes efter vedtagelse af Nationalparkplanen 1

2 afsnit er omskåret, og mener, at den fejl er en vittighed. Kirsten: Det var det jeg sagde, det er korrekt citeret. Marianne: Man skal ikke udstille nogen personer, hun foreslår et punkt til næste gang med drøftelse af referatform til brug efter nationalparkplanens vedtagelse. Punkt 3 Orientering fra sekretariat og bestyrelsesformand om aktiviteter siden sidst. Erling: Der har været møde om skovhjælperordningen, der er sat tilbage på grund af organisatorisk ændring i kommunen, så Trinbrættet, som var samarbejdspartneren, ikke havde ressourcer til at indgå i projektet. Dagmar: Spørger til, hvad skilte i AFF projektet dækker over. Mika: Vi er med i projektet vedrørende informationsskiltningen i Nationalparken. Det er der givet penge til. Der er lavet nogle nye informationstavler, som også kommer til at bære Nationalparkens logo, og derfor er vi med i det. Dagmar: Applikationen til android på Ebelfestivalen virkede ikke helt efter hensigten, men mulighederne er gode. Bo: Kresten Skovgård har fået bevilling til og lavet en fiskeguide til området. Han har været hos Nationalparken sammen med kommunens folk. Mika: Ved mødet orienterede vi om vores projekttanker om kystzonen. Dagmar: Ønsker et punkt på til næste bestyrelsesmøde om information om, hvordan det går i de andre nationalparker. Status på AFF arbejdsgruppen, der planlægger det faglige indhold i udstillingerne i Karlsladen og Øvre Strandkær. Mika: Der var inviteret fire firmaer til at give tilbud på indretning, opbygning og indhold de to udstillingsrum. Et er nu valgt, og har afholdt møder med arbejdsgruppen for at tilpasse tilbud med arbejdsgruppens ønsker. Det er interessant, og han mener det vigtigt at være opmærksom på, hvad der foregår andre steder, så bestyrelsen har bedre beslutningsgrundlag til projektet om velkomstcenter. AFF projektet er visionært og flot. Måske kommer der også noget ind, som har været fremme her i bestyrelsen. Dagmar: Det er glædeligt, at det bliver gode centre, også de centre, som ikke er vores. Peter B: Vedrørende skiltning under AFF projektet. Der foreligger et færdigt skiltedesign. Han foreslår, at han tager det med til næste møde nationalparklogo kommer også på. Det er et godt skiltedesign. Det kunne danne grundlag for andre skiltninger i området. Helge: Spørger til, hvad Naturstyrelsen har af skilte til private. Han vil også gerne have det på mødet næste gang også. Peter B: Det er ikke Naturstyrelsen, der har designet dem. Kirsten: Spørger til, hvad der diskuteres på nationalparkernes fællesmøder. Erling: Sidste gang omhandlede mødet spørgsmålet om en national overbygning på nationalparkerne, og om den kan undgås. Der blev Fremover også orientering om, hvordan det går i de andre nationalparker Peter B. orienterer på næste møde om skiltning under AFF projektet. Næse møde: Evaluering af sommerformidling fremlægges for bestyrelsen. 2

3 også fremlagt et forslag om muligt partnerskab med tvproduktionsselskab. Erling: Omkring formidlingspartnerskabet arbejdes der med en samarbejdsaftale. Det var os, der koordinerede formidlingen i Ebelfestivalen. Samarbejdsaftalen har ingen bindende betydning, men der kæmpes for, at det skal være et partnerskab i Syddjurs kommune. Det er på grund af Nationalparken, at formidlingspartnerskabet er der, og Nationalparken ønsker samarbejde med alle professionelle formidlere i området. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om formidlingen i sommerperioden. Marianne: Spørger, om der kan laves et alternativt til listen fx et nyhedsbrev, som giver mere mening end en liste. 4 nyhedsbreve årligt med sammenhæng og kontinuitet. Mika: Der er et nyhedsbrev, som man kan abonnere på via vores hjemmeside. Vibeke: Mener, at der stadig er brug for at kunne spørge ind til punkterne. Erling: Vi har et nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Senere kan vi diskutere, om der skal lavet et andet og internt nyhedsbrev. Det nyhedsbrev, der er, er ikke dækkende i forhold til det daglige arbejde. Erling: Konklusion: Der laves ikke noget om i nyhedsbrevet nu. Punkt 4 Skødshoved. Punktet starter med fremvisning af en video med skibet Skødhoved. Bestyrelsen har fået en anmodning fra Skødshoved. Erling foreslår, at der holdes et møde med bestyrelsen for Skødshoved om, hvordan man kan indtænke skibet i formidlingen af kystkulturen. Vi kan gå ind og hjælpe, men der skal være en langsigtet plan. Kirsten: Er stemt for, at vi støtter. Det er et sejlende kystkulturcenter, og det er vigtigt, at man ikke venter for længe. De kan ikke vente, hvilket også gælder flere af de andre forslag, vi har modtaget. Erling: Vi kan ikke foretage os en langsigtet forpligtelse. Vi skal have en langsigtet plan fra Skødshoved. Vibeke: Det må ikke kun blive dækning af underskud, der skal være langsigtet plan og beskrivelse af projektet. Hun spørger, om Skødshoved er i konkurrence med andre. Erling: Det er de ikke. Jakob: Det er også vigtigt at finde ud af, hvordan det skal organiseres, hvis vi går ind i det. Det kan ikke løbe rundt, og det har det ikke kunnet de sidste 20 år, og der er skudt mange penge i det. Der var i begyndelsen en bestyrelse med mange interessenter, kommunen trak sig for ca. 10 år siden. Man har hele tiden manglet skippere til at sejle på frivillig basis. For 10 år siden blev bestyrelsen nedlagt. Skødhoveds venner foreslog, at de tog over, og de har siden forpagtet skibet for 0 kr. Der skal være en sikring af organiseringen, og at turisterne også kan sejle med. Marianne: Mener, at det er et sympatisk projekt, og at det ligger i Før der kan træffes afgørelse, skal sekretariatet bede om møde med bestyrelsen for Skødshoved om fremskaffelse af relevante oplysninger om projektet. Kirsten deltager også i mødet. 3

4 Nationalparkens regi. Der er meget panik over skrivelsen. Hvis de har underskud, kan vi så dække det? Vi er tæt på, at planen er færdig, og vi skal lave projekt 1 med procedurer. Det skal være i orden først, så det ikke er dem, der kommer først, der får pengene. Mika: Spørger, om Museum Østjylland kan være en vigtig part. Peter G: Bliver usikker på, hvem der ejer skibet, og hvem forhandlingspartnerne er. Kirsten: Det er ældre herrer, de trænger til støtte, der er en god pointe i samarbejde med museet, hvis vi beslutter at støtter det, så der bliver basis for at få yngre formidlere også. Vibeke: De spørgsmål, vi stiller her, skal jo afklares. Der må være en drøftelse og planlægning. Erling: Vi skal også passe på ikke at forpasse muligheden, hvis vi ønsker en sådan formidlingsform. Projektet har en gæld på , og de penge har de ikke. Han synes vi skal lade dem komme og måske hjælpe dem med en forretningsplan, og eventuelt lade dem fremlægge det på mødet i december. Jakob: Det er vigtigt at se på, hvordan det kan bruges i Nationalpark sammenhæng. Det skal afklares, hvem der ejer skibet, han mener at AFF og skibsbevaringsfonden er reelle ejere. Spejderskibet Klitta, der tidligere hørte hjemme på Mols, er overført til Århus. Vibeke: Vi kan ikke bare støtte dem og fylde deres hul. Kirsten: Er enig i Vibekes synspunkt, men projektet omkring rådgivning kan bruges her. Vi kan afprøve det på denne sag. Jørgen Ivar: Synes, det er et sympatisk projekt, men giver vi kr. til dem, har vi sagt ja til alt i fremtiden. Beslutning: Sekretariatet beder om møde med bestyrelsen for Skødshoved om det. Hvis nogle i bestyrelsen ønsker at deltage i mødet, bedes de melde sig. Der vil så blive et oplæg til december mødet. Kirsten: Melder sig til gruppen. Vibeke: Vi skal have et beslutningsgrundlag fra Skødshoved. Det skal være ansøgerne, der selv laver beslutningsgrundlaget. Mika: Foreslår en sagsfremstilling, som sekretariatet laver for bestyrelsen. Peter B: Det her er en ansøgning om at holde dem oven vande. Bo: De kunne have brug for hjælp til markedsføring kan vi linke mellem hjemmesider? Jakob: Det er vigtigt at få en fremstilling af de juridiske aspekter og en aktindsigt i økonomien som beslutningsgrundlag. Vibeke: Det er lidt underligt, at man tager et projekt og laver film om det, inden det er drøftet i Nationalparkens bestyrelse det er på kanten. Erling: Uanset om de har sendt en ansøgning eller ej, så er Skødshoved en del af aktiviteterne i Nationalparkens område. Jakob: Vi kan jo støtte det ved at bruge det. Bo: Vedrørende filmklip: Der er på samme måde lavet videoklip fra Ørnbjerg mølle, Fugleværensfonden. Klippet med Skødshoved er ikke afhængig af ansøgningen. 4

5 Punkt 5 Friluftsrådets konkurrence Punkt 6 Orientering om Vejdirektoratets bevarelse vedrørende skiltning på statsveje. Erling spørger til, om nogle er blevet konfronteret med nogle projekter? Vi har fået forslag om projekt om vejsten i stedet for skiltning. Projekt er fra Poul Erik Bærentzen, Jens Reddersen og Kim Egefjord i samarbejde med kommunen. Kirsten: Foreslår, at vi sender opfordring til Handikaprådet og foreslår dem at lave et projekt om friluftsliv for handicappede. Det skal være for alle former for handicap. Hun ønsker at vide, om vi risikerer at spænde ben for noget ved at sende en opfordring. Erling: Når vi får henvendelse er vi klar med rådgivning. Mette: Naturcenter Syddjurs overvejer noget til projekt. Jørgen Ivar: Det er ikke mange projekter, der er på banen endnu. Vi vil gerne i gang med noget lidt hurtigt, så folk kan se, at der sker noget. Mette: Foreslår, at Skødshoved kan bruges i denne sammenhæng. Jørgen Ivar: Det skal være noget, som er godt for mange flere. Erling: Naturlegeplads og stenskilte er det, vi ved mest om, og kommer der andet, så er der rådgivning at hente. Mika: Det er dyrt at blive godkendt til at sejle med passagerer, så måske kan der laves noget med Skødshoved. Erling: Vi skal stadig have forretningsplan fra Skødshoved. Jørgen Ivar: Det er nu, vi skal finde ud af, hvor vi skal hen, ikke når vi skal tage stilling til enkelte projekter. Marianne: Dato for konkurrencen er udskudt til 1. december. Det er før vi har vedtaget Nationalpark planen, vi sidder lidt i en klemme. Hvem ved, hvor der ellers er lavet reklame for konkurrencen? Erling: Det er uddelt brochurer og annonceret fra Friluftsrådet, ligesom der var været pressemeddelelser. Der kan være ansøgere, som ikke sender projektet til os, men direkte til Friluftsrådet. Jørgen Ivar: Skal vi være mere aktive i forhold til de forslag, som er sendt til os? Er der noget af det, som kan bruges som ansøgning, også selvom det ikke falder ind under et af vore forslag? Kirsten. Vi ved ikke hvad der kommer før 1. dec. Erling: Bordet er åbent for jer til at skabe kontakter og opfordre til ansøgninger. Vibeke: Bestyrelsen og sekretariatet kan ikke deltage i konkurrence Erling: Vi kan inspirere, men ikke indsende ansøgning. Bo viser oversigt over skiltningsmuligheder og et nyt skiltedesign. Hovedindfaldsvejene er fra Århus, Fra Grenå (Tirstrup), Fra Ebeltoft og fra Helgenæs. Statsvejene er vej nr. 15 og skilte ved Rønde og Tirstrup og Færgehavnen. Kommunale veje er de andre. Dragsmur. Jakob: Der mangler skilt ved indfaldsvejen fra Rugaard Jørgen Ivar: Det er en godt antal skilte, men vi skal sikre, at de står ved grænsen. Bestyrelsen inspirer andre til at komme med projekter, og medvirker som rådgiver Sekretariatet henvender sig til kommunen og foreslår placeringer af skilte ved indfaldsvejene + Ballevej. 5

6 Vibeke spørger til skiltningen til/fra Helgenæs hvorfor skal den være der? Mika: Det er respekt for helboernes beslutning om, ikke at være med. Når man er i Nationalparken og kører til Helgenæs, skal man kunne se, at man kører ud af Nationalparken. Peter B: Synes skiltningen er lidt tynd, han ser gerne skilte ved små veje. Det er god reklame samtidig med synliggørelse af hvor, grænsen er. Dagmar: Skal vi have skilte ved Helgenæs, skal vi også have ved Knebel og andre steder, man kommer til gennem Nationalparken. Det skal være ens. Marianne: Er enig med Peter B. Hvordan er reglerne for det eller er det økonomi? Mika: Vejdirektoratet bestemmer for statsveje. Syddjurs kommune bestemmer suverænt for kommunale veje. JAKOB: Ballevej er en vigtig turistvej, der skal være et skilt. Peter G: Det er rart at vide, hvor man er han har set på skiltningen i Nationalpark Thy. De har mange. Kirsten: 3 4 skilte er nok, vi skal ikke have en skilteskov. Mette: Der kan være mere end 2 4 kommunale skilte. Hun henviser til Tyskland, der er gode til at gøre opmærksom på deres natur. Jørgen Ivar: Hvis vi skal have mange skilte skal det være for at reklamere, man får alligevel ikke et godt overblik over, hvor grænsen går ved hjælp af skilte. Vi kan ikke andet med den grænse vi har. Vibeke: Ønsker at kommunen kommer med et oplæg, som bestyrelsen tager stilling til og hun er ikke enig med Peter G omkring skiltningen i Thy. Bo: Vedrørende Tysklands skilte, I Danmark må der ikke være den type skilte på motorvejen. Peter G.: Hvis vi vil noget med borgerinddragelse, skal vi kunne vise, hvor grænsen er. Erling: Et oplæg fra os til kommunen med mange skilte er ikke godt, en mellemting vil være passende. Thy har 37 Mika: Staten tager sig af skilte på statsveje. Han spørger om vi må gå til kommunen med de her skitserede placeringer + Ballevej, så vi kan nå skiltningen inden foråret. Peter G: Spørger, om det er samme type skilte, både på stats og kommuneveje. Det bekræftes. Vibeke: Spørger om vi ikke bare kan lade kommunen bestemme? Helge: Vi skal ikke fortælle kommunen, hvor der skal være skilte, de har vejmyndigheden Kirsten: På samtlige kommuneveje? Hun henviser til princippet fra Thy, hvor der på den første P plads efter et skilt er et oversigtskort og foldere. Peter G: Oplysninger om Nationalparken på oversigtsskilte er godt. Helge: Kan man bede kommunen forholde sig til zoner og hastig 6

7 hedsgrænser, så man via hastighedsgrænser kan se, hvor man er? Jørgen Ivar: Troede ikke, der skulle være skilte, før nationalparkplanen var vedtaget. Er det rigtigt, at skiltene kan komme før? Det bekræftes. Erling: Konklusion: Vi tager et møde med kommunen med oplæg om de skitserede veje + Ballevejen. Punkt 7 Økonomioversigt Erling: I december bør vi øremærke ca. 1.5 mill kr. til forskellige projekter. Vibeke: Spørger til en specifikation af kursusudgifter. Ligeledes konsulentydelser i forbindelse med Nationalparkplanen. Mika: Kursusudgifter er Studietur, Europarc konference, m.v. Konsulentydelserne i forbindelse med nationalparkplanen er Epinion undersøgelsen, GIS arbejde fra kommunen og udarbejdelse af materiale til redegørelsesdelen fra bl.a. Naturhistorisk Museum. Vibeke: Ønsker opstilling med nøjagtig angivelse af, hvad konsulentydelserne dækker, hvem leverandøren er og hvad det har kostet. Vibeke: I forbindelse med de tal, som er disponeret, men ikke er med i opgørelsen spørger hun, om flere ugers henlæggelser er tegn på sløv behandling og bogføring, eller om det skyldes andre forhold. Dagmar: Til næste møde skal alt med og der ønskes en detailkontoplan hver 3 måned. Vibeke: Handler det om, at der ikke er sendt bilag til naturstyrelsen? Erling: Nej. Peter B: Forklarer, at lønsystemet skulle tilpasses til at kunne håndtere timelønnede med ansættelse over en kortere tid. Derfor blev det forsinket. Jørgen Ivar: Det er ikke i orden med den langsommelige aflønning af sommerformidlerne. Bo: Det har ikke været nemt med sommerformidlerne som løsarbejdere. Det er en ansættelsesform, som systemet ikke er gearet til. De har først fået pengene i oktober. Peter B. Mener at formuleringen ikke bogført er meget uheldig, han ønsker, at man bruger disponeret i stedet for, så bliver det mere læsbart. Kirsten: Spørger om sommerformidlerne vil de arbejde for os næste år? Bo: Ja Marianne: Hvad styrer i efter får I talmateriale en gang om måneden? Hun så gerne en kolonne med forventet forbrug i indeværende år. Udgifterne til kursusudgifter, konsulenter m.v. kan oplyses i noter. Jakob: Godt med noter, de ikke bogførte ting kan også vises som noter som disponeret. Peter B: Fint nok budget, forbrug og til rest. Det giver overblikket. Erling: Konklusion: Der er ønske om at gå længere ned i kontoplanen. Det gør vi til næste gang. Økonomioversigt skal fremover indeholde noter med forklaringer på særlige konti. 7

8 Punkt 9 Miljøministeriets besvarelse vedrørende befordringsgodtgørelse. Punkt 10 Europarc orientering fra konferencen og drøftelse om indmeldelse. Punkt 11 Orientering om Jægerforbundets kommunale fællesråd s seminar den 22. november om jægernes betydning for bl.a. naturforvaltningen. Punkt 13: Orientering om bestyrelsesmødet i december. Punkt 15: Eventuelt. Ministeriets afgørelse tages ad notam. Vibeke: Synes det er interessant, at ministeren har delegeret det til naturstyrelsen at svare. Det er ok, det er blot interessant. Erling spørger til, hvornår det skal gælde fra? Vibeke: Mener det skal diskuteres om og hvornår? Susanne: Vi kunne da godt differentiere beslutningerne. Erling: Konklusion: Det drøftes og besluttes på møde i januar. Erling: Der foreligger rapport fra Kirsten, han håber, at vi får en erfaringsudveksling ud af at der er en skandinavisk præsident. Vibeke: Der ønskes fra sekretariatet en sagsfremstilling med indstilling og argumentation for og mod medlemskab til næste bestyrelsesmøde. Erling: Konklusion: Der udarbejdes sagsfremstilling Erling spørger, hvem der ønsker at deltage? Peter G: Vi skal sikre os, at Erik Lykke deltager. Erling regner med at deltage. Erling: Bestyrelsesmødet i december er den med efterfølgende julemiddag sammen med rådet. På Park Hotel i Ebeltoft Dagmar: Dagmar: Ønsker, at når Erling udtaler sig til pressen, bør det ske med større adskillelse mellem hans forskellige poster. Når Erling udtaler sig som formand for bestyrelsen, skal det stå klart, at det er ham, der udtaler sig, altså "jeg", og ikke "vi" (bestyrelsen). Erling: Vil være opmærksom på det. Jakob: Ønsker forslag til møder i starten af 2012 fremsendt inden mødet i december. Erling: Her er vi lidt i et dilemma, for det afhænger af efterbehandling af planen. Kan det gøres hurtigt, eller kræver det mange møder. Det ved vi ikke. Jakob: Ønsker datoer for ordinære møder. Mika: Orienterede om, at når planen er vedtaget, kunne han tænke sig kvartalsvise bestyrelsesmøder. Derudover møder for undergrupperne i forhold til de projekter, som man ønsker at deltage i. Dagmar: Beder om oplæg om det. Jørgen Ivar: Det kræver en overførsel af beslutningskompetence til sekretariatet, hvis der kun er 4 møder om året. Susanne: Nogle projekter haster mere end andre. Vi har brug for at noget andet, fx et oplæg til hvordan vi håndterer og organiserer møderne. Jakob: Bilag nr. 1 haster mere end andre. Erling spørger om der skal der være et seminar. Befordringsgodtgørelse drøftes på januar mødet. Der udarbejdes sagsfremstilling til næste bestyrelsesmøde om medlemskab af Europarc Erling deltager Erik Lykke opfordres til at deltage Bestyrelsesmødet i december er den med efterfølgende julemiddag sammen med rådet. Erling er opmærksom på sine forskellige roller når han taler med pressen. Mødeplanlægning, struktur og indhold for 2012 sker evt. med udgangspunkt i et seminar i januar måned. Mødeplan med møde hver anden måned i

9 Erling: 4 årlige møder er for lidt, ønsker et oplæg med 6 gange om året. Mette: Vi skal gøre os klart, hvilken rolle rådet skal have. Marianne: Vi kan lægge datoer ind for hver 2. måned, og det kunne godt være med et seminar som start. Hun henviser til, hvordan der arbejdes i LAG bestyrelsen. Der er skemaer, der skal udfyldes, så man får et godt beslutningsgrundlag. Der er ansøgningsfrister til projekter 2 gange om året. I to bestyrelsesmøder køres samtlige ansøgninger. Hun synes 4 gange om året er nok. Susanne: Når planen er færdig, har vi brug for at beslutte, hvordan man bruger møderne. Mødeform kan være spild af tid, fx hvis man som med planen gennemgår den linje for linje. Vibeke: Spørger Marianne, om LAG modellen giver en fornemmelse af projektet og seriøsiteten i det. Marianne: Oplyser, at projektgrupper kan tage kontakt til ansøgeren for at få uddybet det. Mette: Det er hård kost at udfylde LAG skemaer. Marianne: Der er jo en rådgivningsfunktion. Peter G.: Enig med Mette, som mener det er besværligt. Erling: Konklusion: Der undersøges mulighed for seminar med ekstern underviser i januar med henblik på at få beslutning om mødestruktur og indhold. Punkt 8 Drøftelse af videoproduktion og Nationalpark TV. Bo: Viser de videoklip, som er produceret. Han ønsker, at hvert klip skal slutte med en angivelse af det sted, der lige er omtalt. Peter B: Kort som afslutning? Hvorfor ikke et kort som start, med links fra forskellige lokaliteter? Bo: Ønsker begge dele. Han ønsker at klippene allerede nu lægges på hjemmesiden. Dagmar: Det er gode klip. Der kan være nogle små justeringer. Hun sender kommentarer til Bo. Susanne: Det er et godt format med 3 min og ikke mere. Bo: Vi har skiftet kameramand undervejs. Derfor er de senere klip roligere end de første. Vibeke: Der mangler klip om erhvervslivet, fx kunstnere og landmænd og det lokale liv samt geologien. Hun opfordrer til at tænke alle 6 områder ind. Kirsten: Foreslår et klip om, hvordan man bygger tangdiger op. Bo: Orienterer om, at sekretariatet er indbudt til et samarbejde med TV Midt Vest sammen med Thy og Vadehavet. Meget varierer fra Thy til os. Bo har også holdt møde med Jette Quist fra Tv2øst om et samarbejde om visning af noget om os inkl. filmklippene. Spørgsmålet er, om man skal lave ½ timers udsendelser og få bragt det i hele landet? Eller man viser små klip. TV2 øst anden profil en Midt Vest. Han spørger om vi skal holde os til 3 min klip. Peter B: 1 mill kr. for tv er spild af penge, videospots årligt á 3 min varighed er meget bedre. Hvis der sker noget i Nationalparken, kommer TV alligevel. Vi fortsætter med klip som nu og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne Vi venter med at lægge klip på hjemmesiden indtil handelsspørgsmålet er afklaret. 9

10 Dagmar: Det er bedre at fodre med historier, de her klip er bedre til net tv end til en stor skærm. ½ time er for meget. Erling: Fortæller om, hvordan det foregår i Thy, hvor der er halve timers udsendelser hver uge, 1 ny + 3 gamle film hver uge. Dagmar: Vi må ikke glemme radio og aviser. Vibeke: Når TV2går over til anden sendeform. Hvad giver det så af konsekvenser. Bo. Den nye kanal bliver gratis, og Tv2 øst bliver betalingskanal. Jørgen Ivar: Der er forskel på, om de har redigeringsretten eller om vi har. Vi er nødt til at tænke baglandet ind. Jakob: Enig med Peter B: hvis man går ind i sådan en aftale, er det så Midt Vest, der laver det, og bliver det kun sendt der? Nej det skal være samarbejde mellem selskaberne, så de kan bytte udsendelser. Hvis vi samarbejder med TV øst er der størst chance for bytning. Bo ser helst, at vi fortsætter med klip som nu, og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne. Erling: Konklusion: Vi fortsætter med klip som nu og holder døren på klem med hensyn til samarbejde på tværs af nationalparkerne. Jørgen Ivar: Hvad gør vi ved klippene stiller vi dem til rådighed. Bo: Ja, uden at de redigerer i dem, til alle, først lægges de på hjemmesiden. Vibeke: Spørger I til om vi kan vise dem på hjemmesiden eller spørger i om formen? Peter B: Har det en værdi, som vi kan handle med? Fx at få dem vist før lokalvejrudsigten. Bo: Værdien for os er, at vi sætter logo og kort til sidst. Hvis der skal laves en handel som Peter B. skitserer, skal der trækkes godt i tovene. Vibeke: Hun har ikke set alle klippene, hun mente, at filmen hvor Peter B optræder mangler et modspil med noget færdsel i private skove. Bo: Det kan ligge ved siden af klippene. Vibeke: I lovede, at der var noget I kunne lave om adgang i privat skove. Peter B: Tror ikke på klip om adgangsreglerne. Vi kan lave et link til naturstyrelsen, der i forvejen har brugervenlige og overskuelige informationer. Vi kan linke til det allerede nu. Vibeke vil se matrixen først. Konklusion: Link til matrix sendes ud. Dagmar: I starten siges der offentlig skov. Andet sted kan der vies noget om privat, reglerne behøver ikke vises på hvert indslag. Kirsten: Synes at Peter B. s forslag om handel er ok. Man kunne også lave spots om adgangsreglerne. Peter B: Taler godt for handelsmodellen, som kunne virke fra foråret. Bo: Har bemærket kommentarerne Konklusion: Der arbejdes videre med at lægge klip på hjemmesiden. Punkt 12 Erling: Hvordan har oplevelsen været? Generel tilfredshed 10

11 Nationalparkplanen. Vurdering og drøftelse af høringsfasen og de offentlige aktiviteter. Susanne: De offentlige møder var en positiv oplevelse, der var ikke så mange mennesker, men der var gennemgående en god stemning Mette: Nogle hidser sig op over ikke at blive orienteret, og så kommer de alligevel ikke til møderne. Hun henviser til Morten DD s facebookgruppe. Kirsten: De offentlige møder var positive, men hun synes, debatten var lidt afkortet. Der måtte gerne have været lidt mere debat. Hun mangler en evaluering af sommerformidlingen. Hun ønsker oplysninger som: Hvem, hvor meget, særlige temaer, hvad koster det. Det samme for Ebelfestivalen. Erling: Der er lavet evaluering af sommerformidling og hints til næste år sendes på mail Kirsten: Det er godt, at planen er sendt til alle, det har givet gode reaktioner. Vibeke: Henviser til de roll ups, der er lavet til møderne og Ebelfestivalen. Der var afbilledet en bæver. Netop bæveren var der et flertal i bestyrelsen, der var enige om ikke skulle indgå i fremtidige projekter. Nogle blev meget ærgerlige over at se det. Jørgen Ivar: Er overrasket over, at vi ikke har flere i tale, og at de ikke har mere at sige. Det skal jo så også være en del af evalueringen vi var enige om at gøre borgerinddragelsen bedre. Er der så lidt indhold, at ingen gider hidse sig op, eller gider de ikke hidse sig op mere. Den afholder landboforeningen, Vibekes og Anne Sophies foreninger et møde, og der er også meget få deltagere tilmeldt. Peter B: Det undrer ham, at der ikke er kommet nogle til os efter den udstrakte hånd planen er. Han havde glædet sig til at høre det. Skal bestyrelsen selv til at skabe projekter for at få brugt pengene? Helge: Det er helt almindeligt. Man har givet ideer 1 gang, nu afventer man, alle forslag ligger som udspil fra borgerne. Han har hørt mange roser både om møder og plan og specielt om papirudgaven. Han har kun roser. Nogle mener den ikke er konkret nok, men det kan ikke være anderledes. Mette: Helge har ret. Hun mener også det skinner igennem i henvendelsen fra Skødshoved. Naturfolk synes ikke, det er ambitiøst nok, og men måske derfor at så kan det være lige meget. Vibeke: Måske har de ikke behovet, samlet repræsenterer bestyrelsen de fleste synspunkter, og vi udfylder måske således rammerne for de fleste. Trykning og udsendelsen var god. Hun spørger om vi har misset nogle lodsejere? Mika henviser til, at det er under 5, men at nogle beder om flere eksemplarer, og nogle beder om et nyt, fordi det blev ødelagt at regn i postkassen. Det er et godt tegn. Bo: Ebelfestival: Det var positivt at tale med mange mennesker. Der var fokus på proces og handling. Processen har varet længe, folk venter på handling. Der er en forventningsglæde. Dagmar: Kunne godt tænke sig en undersøgelse, der siger noget om, hvordan folk har modtaget planen. Måske har nogle været i tvivl om bilagene, men folk var meget engagerede på Ebelfestivalen. Helge: Folk har fået tilbuddet, det er os der har udspillet nu. med planen og møderne. Der sendes evaluering af sommerformidling pr mail. 11

12 Erling: Der var et godt samarbejde mellem formidlingspartnerskabet ved Ebelfestivalen, vi fik en unik eksponering for under kr. Marianne: Oplyser, at der ved borgermøde ikke normalt kommer mere end ca 30. Hvis det havde været et kontroversielt emne, så var de kommet. Erling spørger til andre erfaringer? Mika: Omtalte kritikken af den manglende handling på naturområdet, og nævnte i den forbindelse, vedrørende naturplaner, at vi heller ikke har hørt noget fra de personer, som venter på initiativer. Jørgen Ivar: Den største frustration er, at der ikke er håndtag at arbejde med. Mette: Hvis det var naturbeskyttelse, var det ikke en nationalpark. Jørgen Ivar: Vi skal foretages os noget, som andre synes er godt. Det er en god øvelse. Peter B: Vi skal bare sige: Vi holdt offentlige møder, hvorfor kom du ikke? hvis nogle kritiserer den manglende handling. Bo: Oplyser, at roll ups står på Rønde rådhus i 3 uger, derefter i Ebeltoft på rådhuset. Dagmar: Spørger til det møde, som Landboforeningen, Skovforeningen og Lodsejerforening holder. Bliver bestyrelsen orienteret om det næste gang? Vibeke: Mødet er primært en indkaldelse for at drøfte planen med vores medlemmer. Men er I interesseret kan vi godt give referat. Erling: Det er annonceret som et offentligt møde. 12

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø Godkendt refereat: Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 22 den 13. december 2011, Park Hotel, Ebeltoft Udkast 1

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 22 den 13. december 2011, Park Hotel, Ebeltoft Udkast 1 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Mette Foged Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Eva Kullberg Susanne Bødker Jakob Vedsted Jette

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Anne Sofie

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 10 den 14. september 2010, Jagtslottet udkast 1, den 27.sept. 2010 Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 24 den 25. januar 2012, Jagtslottet Godkendt 21.3.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 24 den 25. januar 2012, Jagtslottet Godkendt 21.3.2012 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg Jette Sørensen Anne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. marts 2012 kl. 17.15 Sted: Bestyrelsesmødet holdes på Jagtslottet (altså ikke som tidligere udmeldt på Mols laboratoriet) og starter kl. 17.15 Peter Brostrøm vil før

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Møde den 24. august 2010, kl. 09.00. Mødet afholdes hos Sverre Tveito Holmen i Egens Havhuse. Dagsorden sendt til: Anders Barslund Christensen, Magda Høegh, Merete Erbou

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet

Referat fra møde i Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet 06.-08.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 06. august 2014 Tidsrum 10.00 12.30 Deltagere Connie Jensen, Bjørn

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen Til Stede: Rita Geertz Margit Røgind Trine Lundorf Klaus Bertram Mikkelsen Thorkil Danielsen Erling Post Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Peter Brostrøm Marianne Kierkegaard Anne Sophie Gamborg Jakob

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus.

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus. Helsingør den 28.jan. 2013 Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør Rådhus. Fremmødte: Preben Birch, lodsejergruppen Herdis Dam, NOLA Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø

Mødereferat. Referat. REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august. Den 24. september Natur og Miljø Mødereferat Den 24. september 2012 REFERAT af møde 16 i Det Grønne Råd mandag den 27. august 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: Mandag den 27. August 2012 Mødetid: Kl. 15.30 til

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig

Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Onsdag, den 1. marts 2017 kl. 17.00 (Spisning fra kl. 16.00) Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ)

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Til stede: - Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet?

13/6 Folkemøde på Bornholm 26/6 Roskilde byråd besigtiger Æblehaven/Rønnebærparken og Ringparken. Er der andre kommentarer end de som kom efter mødet? Konstituerende Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt,

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Til Nationalparkbestyrelsen.

Til Nationalparkbestyrelsen. Fra: Knud Erik Raahauge [ke@raahauge.com] Sendt: 15. november 2011 01:27 Til: Mika Leth Pedersen; Peter Gelstrup; Mette Refshauge Foged; Susanne Bødker Cc: Hanne Henriksen Emne: Nationalpark Mols Bjerge:

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere