Kunsten i bevægelse Art in movement Aase Christiansen, Stadil-Vedersø Aase Christiansen, Stadil-Vedersø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten i bevægelse Art in movement Aase Christiansen, Stadil-Vedersø Aase Christiansen, Stadil-Vedersø"

Transkript

1

2 Kunsten i bevægelse Stadil-Vedersø, Fjaltring-Trans, Bording, Ryde, Langhøj og Skarrild. Udvalgte landsbyer til projektet i september Princippet - man får, hvad man giver - kender vi godt i landsbyerne. Vi er vant til at organisere og tage fat. Vi værner om vores værdier og er sammen om at bevare og forny for at gøre netop vores landsby til et godt sted at bo. Fire kunstnere stillet til rådighed i 5 dage. Det havde vi ikke prøvet før. Hvad mon kunstnerne ville med os? Alt det praktiske var nemt nok. Der er altid nogen der er parat, om det er at bage en kage, arrangere en fællesspisning eller stille op med værktøj og maskiner. Så kom dagen, hvor vi skulle modtage kunstnerne. Det var nogle dejlige mennesker, søde og venlige. Nemme at snakke med. Stemningen var god lige fra begyndelsen. Med hver deres egenart og store engagement forstod de at udnytte muligheder og ressourcer. Det blev nogle gode dage. Rigtig mange har bud på, hvad kunst er. Storm P. sagde f.eks.: Kunst er det, man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. Men vi viste, at vi kunne. Det blev både til kunst og oplevelser for alle. Der blev sat spor. Nogle blivende og andre som minde om en god oplevelse. Hver gang vi i dag og mange år frem passerer et spor, bliver vi mindet om den gode og spændende uge, vi havde i september Tak til sponsorer, Kulturremisen, kunstnerne, Dansk Talentakademi og alle engagerede landsbyborgere som gjorde det muligt. Aase Christiansen, Stadil-Vedersø Art in movement Stadil-Vedersø, Fjaltring-Trans, Bording, Ryde, Langhøj and Skarrild. The chosen villages for the Art in movement project, September The principle - you get, what you give - is common knowledge in the villages. We are used to organizing and do work hard. We cherish our values and stick together to preserve and to develop our village, making it a great place to live. Four artists were going to join us for 5 days. We had never tried that before. What were they planning to do? All the practical chores involved were easy. Someone is always ready to lend a hand, whether it is baking a cake, arranging a communal dinner or bringing along their tools. The day came when it was time to welcome the artists. They all turned out to be wonderful, sweet and friendly people. Easy to talk to. The atmosphere was great right from the beginning. With each their specificity and great enthusiasm they all managed to utilize the resources. It turned out to be 5 great days. Many people have an opinion of what art is. Storm P. once said: Art is what you can t do. Cause if you could, it wouldn t be Art. But we could do it. It turned out to be art and great experiences for us all. It marked us. Some permanently and others as a reminder of a great time. Every time we now and in years to come pass a trace, we will be reminded of a great and exciting week back in September Thank you to all the sponsors, Kulturremisen, the artists, Dansk Talentakademi and all locals involved making this project possible. Aase Christiansen, Stadil-Vedersø

3 Kunst&Design; Billeder og ord på landsbyen De helt unge billedkunstneriske talenter fra Kunst&Design/Dansk Talentakademi i Holstebro var også en del af Kunsten i bevægelse. I 2014 lavede de unge studerende plakater med billeder og ord på hver af de seks landsbyer. Det er de færreste landsbyer der prøver at brande sig igennem plakater. Det er normalt forbeholdt de store byer, og de klassiske eksempler er Aarhus som smilets by og København som Wonderful Copenhagen - illustreret med en venlig betjent, der fører en andefamilie over vejen. Men i virkelighedens verden smiler de vel ikke mere i Aarhus eller passer bedre på dyrene i København? Men det er to fortællinger der har bidt sig fast, og som i dag er uløseligt forbundet med de to byer. På samme måde ville de unge studerende prøve at lave nye fortællinger om landsbyerne. Forinden opstarten var der lavet en researchtur til hver enkelt landsby, hvor nøglepersoner blev interviewet om landsbyens værdier og særlige kendetegn. Hjemme i Holstebro arbejde de studerende i grupper af 3-4. Her blev der arbejdet med research, idéudvikling, skitsearbejde, præsentation af idé/skitse og endelig praktisk udformning. Hver plakat blev efterfølgende præsenteret af eleverne ude i landsbyerne. Her præsenterede eleverne intentionerne bag de nye plakater. Resultaterne var lige så forskellige som landsbyerne og spændte fra en opfordring om Kom og slå rødder i Bording til sloganet Frihed til at leve i Fjaltring. I den efterfølgende evaluering gav de studerede udtryk for at de var meget overraskede over, hvor godt plakaterne blev modtaget, og at en plakat stadig kan have sin berettigelse i den elektroniske tidsalder. Art&Design; Images and words on the village The young artistic talents from Art&Design/Dansk Talentakademi in Holstebro were also a part of Art in movement. This year the young students made posters with images and words on each of the six villages. It is only a few villages which brand themselves with their own poster. That is normally reserved to the larger cities. In Denmark the classic examples of cities using posters are Aarhus as the smiling city and Copenhagen as Wonderful Copenhagen - the last one illustrated with a friendly policeman who leads a duck family through the traffic. But in the real world, do they smile more often in Aarhus or take better care of animals in Copenhagen? But it is two stories that are connected to the two cities. The same way the young students wanted to create new stories about the villages. The students started with a research tour to every village and made interviews with the locals about the values and special characteristics of the villages. Back in Holstebro, they worked in groups of 3-4 doing further research, development, sketch work and final practical design. Each poster was individually presented by the students for the villages. The posters were just as different as the villages from the call to Come and put down roots in Bording to the slogan Freedom to live in Fjaltring. The students were very surprised how well the posters were received and that a poster still has its value in the electronic age. Søren Taaning Søren Taaning

4 Kunsten i bevægelse er udviklet af Birgit Vinge og Steen Rasmussen og er et af projekterne, der indgår i Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestjylland og Kulturministeriet. Projektet involverer atten landsbyer/byområder over en periode på tre år. Seks landsbyer om året er udvalgt i 2012, 2013 og Hvert sted vil to danske og to internationale professionelle kunstnere, i samarbejde med lokalbefolkningen skabe kunstneriske sociale interaktioner. Udvælgelsen af kunstnerne varetages af en kunstnerisk jury bestående af kunsthistoriker Karen Lintrup, kunsthistoriker og kritiker Henrik Broch-Lips og kunstnerne Steen Rasmussen, Felix Pedersen og Søren Taaning. Formålet med projektet: 1) Skabe nye møder og dialog mellem professionelle kunstnere og lokalbefolkningen. 2) Bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i lokalområdet. 3) Skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte borger i mødet med kunsten. 4) Netværk - platform for nye netværk og samarbejder kunsterne imellem og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen. 5) Talentudvikling i samarbejde med lederen af Kunst&Design/Dansk Talentakademi i Holstebro. The Art in movement project is developed by Birgit Vinge and Steen Rasmussen and is part of the Cultural Agreement between the Culture Region Mid- and West Jutland and the Ministry of Culture. The project involves eighteen villages over a period of three years. Six villages a year are selected in 2012, 2013 and In each place, two Danish and two international professional artists cooperate with the local citizens creating artistic social interaction. The selection of the participating artists are made by an artistic jury, art historian Karen Lintrup, art historian and art critic Henrik Broch-Lips and the artists Steen Rasmussen, Felix Pedersen and Søren Taaning. The purpose of the project: 1) To create new meetings and dialogue between professional artists and the village citizens. 2) To bring qualitative art to new places and untraditional spaces in the villages. 3) To create new space for experience and relations to each citizen through the meeting with the art. 4) Networking - platform for new networks and platform for cooperation among the artists and between the villages in the municipalities/the Culture Region. 5) Talent development in cooperation with the head of Art&Design/DTA in Holstebro. Deltagende landsbyer i 2014: Stadil-Vedersø (Ringkøbing-Skjern Kommune) Bording (Ikast-Brande Kommune) Skarrild (Herning Kommune) Fjaltring-Trans (Lemvig Kommune) Ryde (Holstebro Kommune) Langhøj (Struer Kommune) Participating villages 2014: Stadil-Vedersø (Municipality of Ringkøbing-Skjern) Bording (Municipality of Ikast-Brande) Skarrild (Municipality of Herning) Fjaltring-Trans (Municipality of Lemvig) Ryde (Municipality of Holstebro) Langhøj (Municipality of Struer) Arbejdsgruppen: Projektleder Birgit Vinge Projektkoordinator Dorthe Vinge Nielsen Kunstnerisk leder Steen Rasmussen Kunstnerisk leder Felix Pedersen Talentudvikling Søren Taaning The working group: Project leader Birgit Vinge Project coordinator Dorthe Vinge Nielsen Artistic leader Steen Rasmussen Artistic leader Felix Pedersen Talent development Søren Taaning

5 Sponsorer Stadil-Vedersø Stadil-Vedersø Stadil Smede- & Maskinforretning Stadil Købmandsgård Ansatz Kommunikationsbureau Malermester Ole Hansen Malerfirmaet Johnny Mortensen 10-4, Ringkøbing Ringkøbing Genbrugsplads Nordea-fonden Ringkøbing- Skjern Kommune Stadil Sparekasse Vedersø Mejerikro Switzer Bed & Breakfast Kaj Munks Præstegård Vedersø Kulturcenter Stadil Forsamlingshus Stadil-Vedersø Sogneforening Stadil-Vedersø Friskole og Børnehus Borgere i Stadil og Vedersø Louise Bundgaard Larsen

6 Anders Anders Reventlov Reventlov (Denmark) (Denmark) Bertine Bosch - Holland

7 Daniel Daniel Segerberg Segerberg (Sweden/Germany)

8 Tine Hind (Denmark)

9 Jens Rikuo Ardal Ueda & Morten (Japan) Kromann - Denmark

10 Sponsorer Bording Bording Den Jyske Sparekasses gavefond Midtjysk Skole- og Kulturfond Nordea-fonden Handelsbanken, Ikast Nutidens Kvinder Kr. O. Skov Malerfirmaet Hansen & Mortensen Andelskassen Egeblomster Bording El-service Solveig Lambæk Guld & Sølv Artwood XL-BYG, Bording Flügger Stor tak til alle de mange frivillige - små som store bidrag Mads Hyldgaard & Amarins Abma

11 Anders Reventlov (Denmark) Michael McGillis (USA)

12 Daniel Segerberg (Sweden/Germany)

13 Tine Hind (Denmark)

14 Jens Rikuo Ardal Ueda & Morten (Japan) Kromann - Denmark

15 Sponsorer Skarrild Skarrild Boomerrang Kurerservice, Skarrild ED-Grafik, Skarrild Frivillige hjælpere fra Karstoft-Skarrildområdet John s Tømrer- & Snedkerforretning ApS, Skarrild Karstoft Borgerforening Karstoft Tømrer- & Snedkerforretning Kulturisten, Skarrild Laigaard Kloakservice ApS, Karstoft LHJ Bogføring, Skarrild Lions Club, Aaskov MDF Smed & Montage, Skarrild Min Købmand, Skarrild Pro Elteknik, Skarrild Salon Lena, Skarrild Skarrild Bilservice Skarrild Borgerforening Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter Skarrild Kræmmermarked Skarrild Skole og Kaldalen - Landsbycenter Stakroge Smede- & Maskinforretning ApS Torben Tømrer, Skarrild Videbæk Gulvsliber, Skarrild Åskov Kanofart, Skarrild Malerfirmaet Munksgaard & Jensen ApS, Kibæk Sigma Handelsbanken, Sdr. Felding/Kibæk Mega Overflade-Teknik ApS Malerfirmaet Hansen & Mortensen Mia Maja Hjarnø Boysen, Astrid Vigsø Bentsen & Louise Bundgaard Larsen

16 Anders Reventlov (Denmark)

17 Daniel Segerberg (Sweden/Germany)

18 Yoshihisa Tine Hind Sano (Denmark) - Japan

19 Jens Rikuo Ardal Ueda & Morten (Japan) Kromann - Denmark

20 Sponsorer Fjaltring-Trans Fjaltring-Trans Fjaltring Vindparks Bidragspulje Kulturelt Samråd i Lemvig Kommune Nordea, Lemvig Fjaltring-Trans Sparekasse Vestjysk Bank Stark, Lemvig Sparekassen Vendsyssel Flügger, Lemvig Anne Sofie Kvist

21 Michael McGillis (USA)

22 Maurice Kristine Meewisse Hymøller (Holland) (Denmark)

23 Julie Bitsch (Denmark)

24 Gudjon Ketilsson (Iceland)

25 Ryde Sponsorer Ryde Y s Men s Club, Vinderup Nordea-fonden Spar Nord Borbjerg Sparekasse Jyske Bank Vestjysk Bank Min Købmand, Borbjerg Galleri Sønderbygaard Sevel Bageri Holms bageri Højgårdens Kød & Pålæg A.B. Skovservice, Skave Ib Iversen, tømrer, Stendis Stendis Kartoffelcentral Hotel Vinderup Dansk And Vinderup Auto Klinik for Fodterapi Noojiins frisørsalon Obitsø frisørsalon Inge Meretes Blomster Gittes Glas Bolighuset Vinderup Vinderup Radio & TV Tang Sportigan Egebjerg Planteskole Optimera, Vinderup Victor Tambo Madsin Rasmussen

26 Michael McGillis (USA)

27 Salah Kristine Saouli Hymøller - Lebanon (Denmark) / Germany

28 Julie Bitsch (Denmark)

29 Gudjon Ketilsson (Iceland)

30 Langhøj Sponsorer Langhøj Tømrermester A. Skindhøj Børge Lind & Sønner A/S Asp Biobrændsel Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S Østermark Entreprenørforretning Knuds Auto Andersens Malerfirma Malerfirmaet NN Jes Velsø ApS Vinladen Fousing Autoværksted Struer Materiel Udlejning Kirk Electronic A/S Langhøj Hallen Hans Felthaus Gumlink Vin & Kunst Hardsyssel Efterskole Ausumgaard Oasen Ølby/Fousing Borgerforening Vestjyllands Andel Skala Farvehandel & malermester Søren Henriksen Ølby El Asp El 3F Cafax, Struer Æblegården Rubjerghøj Ivan Bastrup Entreprenør Tømrerfirmaet Verner Christensen A/S Fousing Savværk HB Smedeteknik Decotech A/S Dry Ice Technology ApS Min Købmand, Asp Nordea-fonden Stark Sicatech A/S Christina Gade Pedersen

31 Michael McGillis (USA)

32 Kristine Hymøller (Denmark)

33 Julie Bitsch (Denmark)

34 Gudjon Ketilsson (Iceland)

35 Læs mere om kunstnerne og deres projekter på/ For more information about the artists and their projects, please look at: Tilrettelæggelse/Editing: Steen Rasmussen og/and Dorthe Vinge Nielsen Layout: Steen Rasmussen Oversættelse/Translation: Tina Switzer, Søren Taaning og/and Dorthe Vinge Nielsen Foto/Photo: Steen Rasmussen, Karl Bencke, Gunnar Grinde, Allan Juul, Lars Jensen, Kristine Hymøller og/and Morten Mosgaard Projektet er støttet af/the project is supported by:

36

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

Kortlægning 2014. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse.

Kortlægning 2014. Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale. www.kunsten-i-bevaegelse. Kortlægning 2014 Kunsten i bevægelse - det internationale i det lokale og det lokale i det internationale Indholdsfortegnelse Indledning 3 Stadil-Vedersø 4-6 Fjaltring-Trans 7-9 Bording 10-12 Ryde 13-15

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Fokus: JCI International I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften JCI Int. fra spæd idé til etableret afdeling JCI Int. my experience as project leader Being

Læs mere

DOCUMENTATION MATERIAL FROM "Questioning Agendas keðja aarhus"

DOCUMENTATION MATERIAL FROM Questioning Agendas keðja aarhus DOCUMENTATION MATERIAL FROM "Questioning Agendas keðja aarhus" Dear reader, in the following document you will find a bouquet of documentation material from the encounter Questioning Agendas keðja aarhus,

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's "sorcerer and the birds

Udsnit af Asger Jorns Trolden og fuglene Detail of Asger Jorn's sorcerer and the birds Årsbrevet 2010 Først vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. First, we wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. We had used Google translate, for translting this letter

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY Kæmpen og kællingen / Børnekoncert 9. februar kl. 10-11 (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE

Læs mere

i går sommeren i møde og hilser det længe ventede solskin og sommervarme velkommen. Vi har ændret lidt på layoutet af nyhedsbrevet, og der

i går sommeren i møde og hilser det længe ventede solskin og sommervarme velkommen. Vi har ændret lidt på layoutet af nyhedsbrevet, og der Dansk Squash Forbund - Squash News Nyhedsbrev for Dansk Squash 07. juli 2015 Nyt fra forbundskontoret V LEDER E t stort år i Dansk Squash er overstået, og jeg mener, at vi har taget et stort skridt i den

Læs mere

BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK

BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE Velkommen til efterårsprogrammet 2015! Ørestad Bibliotek er dit hus midt

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS #WHYMUSEUMS HVORFOR ER VI HER? HVAD BETYDER DET FOR ET MUSEUM, AT DET HAR EN VISION? NOGLE MUSEER ER MERE END 100 ÅR GAMLE. DEN

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Marts 2014 - Maj 2014 1 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST TILBAGEBLIK PÅ JULEMARKEDER - JULEN RUNDT I AUSTRALIEN ARTIKEL OM BØRNEOPDRAGELSE - OG MEGET

Læs mere

Hvornår giver det mening?

Hvornår giver det mening? Hvornår giver det mening? Oplevelse og læring som strategiske værktøjer Organisationen DANSKE MUSEER Farvergade 27D Vartov 1463 København K Tlf. 49143966 info@dkmuseer.dk www.dkmuseer.dk Internationalt

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow

Authentic Companies are the Winners of Tomorrow Authentic Companies are the Winners of Tomorrow www.stagis.com www.stagisblog.com +45 33 23 13 00 IMAGE AUTHENTICITY This above all: to thine own self be true And it doth follow, as the night the day,

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

HF-terretninger. Digital dannelse. Kirkeklokker en kærlighedsnovelle fra Efterslægten. Self indulgence is taking over! Socialt liv i 1960 versus 2015

HF-terretninger. Digital dannelse. Kirkeklokker en kærlighedsnovelle fra Efterslægten. Self indulgence is taking over! Socialt liv i 1960 versus 2015 NR. 75 FEBRUAR 2015 HF-terretninger Self indulgence is taking over! Digital dannelse Postkort fra Guatemala Kirkeklokker en kærlighedsnovelle fra Efterslægten Socialt liv i 1960 versus 2015 leder Kirkeklokker

Læs mere

The Amager s International School Newsletter

The Amager s International School Newsletter The Amager s International School Newsletter 2005 May. Issue nr.3 Amager`s International School Address: Engvej 141, 2300 Copenhagen S. Denmark Tel.: 32 58 72 42 Fax: 32 84 72 42 Web.: www.a-i-s.dk E-mail:

Læs mere

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens Museet på tværs Tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. På alle niveauer

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 2 Maj 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Kommende EUROSON og WFUMB kongresser 2 Formandsberetning 2006 3-4 Referat af

Læs mere

Catching the moment. SNDSMagazine

Catching the moment. SNDSMagazine SNDSMagazine 2010 1 Catching the moment From the Amazonas to the World Press Photo masterclass and the title second best photographer in the world : Meet Mads Nissen, Denmark 12-15 Are you ready for Oslo?

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

MEETING TODAY. Vi kan arrangere lige præcis den konference, din vildeste fantasi kan komme op med Navnet forpligter jo lidt

MEETING TODAY. Vi kan arrangere lige præcis den konference, din vildeste fantasi kan komme op med Navnet forpligter jo lidt MEETING TODAY Vi kan arrangere lige præcis den konference, din vildeste fantasi kan komme op med Navnet forpligter jo lidt LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er

Læs mere