Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008"

Transkript

1 Indsats Faldsikring

2 Indsats Faldsikring Beredskabsstyrelsen 2008

3 Indsats Faldsikring Forfattere: Faglige konsulenter: Copyright 2008 Illustrationer og billeder: Redigering, Opsætning & Tryk: Udgivet af: Brian T. Christensen, Jens Roland, John Clausen, Uffe Fast, Bjarne Jørgensen, Martin Sørensen, Rene Kofod, Michael W. Rasmussen Beredskabsstyrelsens faglige konsulenter Beredskabsstyrelsen Jens Roland og Michael W. Rasmussen Schultz Grafisk Beredskabsstyrelsen Uddannelse Datavej Birkerød Telefon: Telefax: Oplag: 4000 eksemplarer B: ISBN:

4 Forord Personale i Redningsberedskabet bringes i kraft af deres funktion ofte i situationer, hvor der skal ydes en hurtig og effektiv indsats. Dette kræver en generel høj faglig viden og en række grundlæggende færdigheder inden for redningsberedskabets brede virkefelt. Dette emnehæfte beskriver den nødvendige viden og de specifikke håndværksmæssige færdigheder inden for ét af de beredskabsfaglige emneområder, som alt efter den pågældendes funktion er grundlaget for, at den hurtige og effektive indsats kan ydes. Emnehæftet er udarbejdet til brug for såvel instruktører som elever i undervisningen inden for det enkelte emneområde. Emnehæftet udgør den faglige referenceramme i redningsberedskabet på manuelt niveau inden for emneområdet. Hæftet er en del af en serie og dækker et specifikt fagligt område inden for indsatsuddannelsen. For til stadighed at have et opdateret indhold modtager Beredskabsstyrelsen gerne brugernes bemærkninger eller forslag til indholdsjusteringer i kommende udgaver. Disse kan sendes direkte til Beredskabsstyrelsen, Uddannelse, Datavej 16, 3460 Birkerød eller pr. til Forslagene vil indgå i det videre arbejde med udvikling af serien af hæfter. Flemming Andersen 3

5

6 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 5 Faldsikring... 7 Introduktion... 7 Faldteori... 8 Udstyr Selen Punkter på selen til brug af faldsikring Falddæmper Reblås Støtteudstyr Støtteline Støttebælte Ankerpunkter Indeks

7

8 Faldsikring Introduktion Formålet med faldsikringsudstyr er at undgå skader ved fald fra højder. Som udgangspunkt kan man sige at alt arbejde skal tilrettelægges sådan, at fald er umuligt. Hvis det ikke er tilfældet, skal der etableres foranstaltninger, der umuliggøre fald. I brand- og redningstjeneste ved vi godt, at dette ikke altid kan lade sig gøre, fordi vi bevæger os i et område, hvor der er sket en ulykke eller en sammenstyrtning. I de situationer er det som regel ikke muligt at få de perfekte forhold, og vi skal derfor bruge udstyr, der kan sikre os. Som udgangspunkt skal vi ved arbejde i højde eller dybde over to meter, hvor der er risiko for fald, altid bruge faldsikringsudstyr. Udstyret opdeles i følgende to grupper: Udstyr, der skal hindre et fald Udstyr, der skal opfange et fald Alt udstyr skal være godkendt og efterset en gang årligt af en autoriseret person. Eksempler på hvordan et eftersynsmærke kan se ud Et eftersynsmærke gælder for et år ad gangen. Det skal fremgå af mærket, hvornår udstyret er efterset, og hvornår det igen skal efterses. Der kan også bruges farvekoder på eksempelvis karabinhager og rundsling, hvor disse farvekoder står for et gældende eftersynsår. De fleste seler har en levetid på 10 år, men det kan svinge fra fabrikat til fabrikat. Herefter skal de kasseres, også selv om de er i god stand. 7

9 Faldsikring Faldteori For at forstå hvilke påvirkninger man bliver udsat for ved et fald, skal vi se nærmere på faldenergi. Faldenergi er den kraft, som kroppen vil blive udsat for ved et fald. Ved frit fald vil en person accelerere med 9,82 m/s² (jordens tiltrækningskraft). Formlen ser sådan ud: Kraft(Newton) = masse(kg) x acceleration (m/s²) Et eksempel viser, hvad der sker med en person på 100 kg, der falder i et sekund. 100 kg x 10 m/s² (afrundet tiltrækningskraft) = 1000 kg m/s² 1000 kg m/s² = 1000 Newtons eller 1kN Eksemplet viser, at udstyret skal kunne opfange 1000 kg for at opbremse en person på 100 kg efter et frit fald på et sekund. Vi skal derfor tilpasse vores udstyr sådan, at vores fald bliver så kort som muligt. Dette kan gøres ud fra følgende formel: Faldlængde : Linelængde = Faldfaktor Når vi arbejder med denne formel, må faldfaktoren aldrig blive over 1. Linelængde 2 m Ankerpunkt Faldlængde 4 m Faldlængde : Linelængde = Faldfaktor 4 m : 2 m = 2 Denne faldfaktor er ikke acceptabel. I praksis sker et sådant fald, når forankringspunktet placeres under brugeren. 8

10 Faldsikring Dette kunne være undgået ved at flytte ankerpunktet højere op eller bruge en kortere line. Et eksempel. Ankerpunkt Ankerpunkt Linelængde 2 m Faldlængde 2 m Faldlængde : Linelængde = Faldfaktor 2 m : 2 m = 1 Denne faldfaktor er acceptabel 9

11 Udstyr Der skelnes mellem forskellige udstyrsgrupper. Det personlige udstyr er lavet til personer med en maksimal kropsvægt på ca. 140 kg. Er vægten højere, skal der anvendes specialudstyr. Selen Selen påtages og samles. Hvis den samles med karabiner, sikres det, at disse er låst Stropperne ved skuldrene, på lårene og til sidst ved maven spændes. Selen er nu klar til brug 10

12 Udstyr Punkter på selen til fastgørelse af faldsikring På fronten er det punktet i brysthøjde Det er en fordel at fastgøre ved punktet på brystet, da man ved fald hænger med fronten opad, og derved har lettere ved at hjælpe sig selv. Ulempen er, at udstyret nemt kan sidde i vejen ved arbejde med påmonteret sele. På ryggen sidder punktet mellem skulderbladene 11

13 Udstyr Det er en fordel at fastgøre ved punktet på ryggen, da udstyret ikke sidder i vejen under arbejde. Ulempen er, at man ved fald hænger med fronten nedad, hvilket gør det sværere at hjælpe sig selv. Nyere seler er mærket med et A de steder, hvor faldsikringsudstyr kan tilkobles. Dette gør det lettere for brugeren at lokalisere, hvor på selen faldsikringsudstyret må tilkobles, og det reducerer chancerne for fejl. Sele med A mærket 12

14 Falddæmper Personen har forskellige muligheder for at tilkoble sig sit ankerpunkt. I dette tilfælde går rebet over taget. Falddæmper monteret på ryggen Der begyndes altid med en falddæmper, som skal nedsætte faldbelastningen, når det ikke er muligt at placere ankerpunktet over hovedhøjde. Falddæmperen kan være lavet af sammensyet bånd, hvor sammensyningen gradvis brister under et fald, og derved opbremser faldet. Falddæmperen kan monteres i selen på brystet eller i ryggen. Falddæmperen vil altid sikre, at den maksimale belastning på personen og udstyret ikke overstiger 600 kg. 13

15 Falddæmper Integreret støddæmpende materiale støddæmpende materiale Gulgrøn yderkappe til beskyttelse af det støddæmpende materiale Gul yderkappe Materialet har absorberet kræfterne ved at strække sig Advarselsflag er ikke udløst Advarselsflag Advarselsflag springer frem og viser, at falddæmperen har været udløst. En falddæmper før og efter et fald Reblås Den mest simple reblås kan laves af et lille stykke reb, hvor man laver et prussikstik. Denne reblås har den fordel, at den er billig og simpel at lave, samt at den virker begge veje og derfor kan bruges på begge sider af tagryggen. Ulempen er, at den skal skubbes hele vejen både op og ned. Desuden skal både hovedreb og det lille reb til prussikstikket være godkendt sammen. Et prussikstik 14

16 Falddæmper Prussikstikket skubbes En anden mulighed er to reblåse, der vender hver sin vej. Det giver også mulighed for at gå på begge sider af tagryggen. Reblåsene er typisk godkendt til en bestemt rebtykkelse, og ikke til et bestemt reb, og det giver flere muligheder for anvendelse. Det er en ulempe, at det kræver megen rutine at montere dem, og hvis de vendes ens, forsvinder sikkerheden, hvis man forcerer tagryggen. To reblåse monteret modsat hinanden på et reb 15

17 Støtteudstyr Støtteudstyr vil mindst bestå af et støttebælte, der også kaldes et brandmandsbælte, og en fast eller opkortlig line, som er lavet af nylon, tov eller stålwire. Den opkortlige line må som udgangspunkt maksimalt være to meter. Støtteudstyr skal begrænse brugerens bevægelse, så han ikke kommer ud for et fald. Støtteudstyr skal samtidig give brugeren et håndfrit arbejdsmiljø og give mulighed for at hvile ved anstrengende arbejde. Udstyret kan bruges alene eller i kombination med andet. Støtteline En støtteline monteres i D-ringene på hver sin side af selen. Det er vigtigt at bruge linen korrekt, det vil sige, at de to ender monteres i hver sin side. Linen monteres aldrig tilbage til samme side, da man ved et fald vil hænge i siden. Der er mulighed for at kombinere en monteret støtteline med andet faldsikringsudstyr. Støttelinen giver mulighed for at arbejde med begge hænder eller hvile. Støtteliner fås enten som justerbare liner eller i en fast længde, så det er vigtigt at vide, hvilket stykke arbejde støttelinen skal bruges til. Støtteline 16

18 Støtteudstyr Støtteline anvendt til at få begge hænder fri Støttebælte Et støttebælte skal som andet sikkerhedsmateriel kun tages i anvendelse, hvor stilladser og afspærringsanordninger af tekniske eller praktiske grunde ikke har været mulige. Støttebæltet med liner har til opgave enten at støtte en person i en arbejdsposition f.eks. en stige eller at forhindre en person i at nå ud i en position, hvor et fald kan risikeres. Støttebælte med en to meter opkortlig line 17

19 Støtteudstyr Støtteline monteret i D-ringene i støttebæltet 18

20 Ankerpunkter Det er vigtigt, at de steder, som man forankrer sig til, kan holde. Det gælder både det statiske hold, når personen står i sin arbejdsposition og i det tilfælde, hvor der sker et fald. Hvis personen falder, skal ankerpunktet kunne holde til den energi, der bliver overført. Ankerpunktet skal derfor udføres korrekt, og som minimum altid kunne holde 1,5 tons jf. EN 795. Når man bruger tovværk i forbindelse med faldsikring, er det vigtigt at beskytte det. Man bruger derfor en rundsling til at fastgøre til ankerpunktet og herefter en karabin for at fastgøre til tovværket. I rebet har vi lavet et dobbelt ottetalsstik, der altid bruges, da det giver os to stykker reb i stikket. Det skal altid påregnes, at et knob gør rebet ca. 30 % svagere. Forankring med rundsling og særlig forstærkning, hvor karabinen fastgøres 19

21 Ankerpunkter Tovværket kortes op med et dobbelt ottetalsknob, og fæstnes i rundslingen med en karabin For at man kan få et tovværk, som skal bruges som ankerpunkt, over en bygning, kan der bruges en line med en lille kastevægt på ca. 500 gram, som først kastes over. Derefter kan man trække det tungere tovværk over, der ofte er et kernmantel reb med en tykkelse på ca. 12 mm. Line med kastevægt Man skal planlægge placeringen af forankringspunktet inden arbejdet påbegyndes. Det optimale er at placere ankerpunket over hovedhøjde, da det altid vil give den mindste faldfaktor. Hvis ankerpunketet placeres til siden for brugeren, risikerer man ved et fald at blive udsat for penduleffekten. Dette indebærer, at brugeren risikerer at pådrage sig sekundære og unødvendige faldskader. 20

22 Ankerpunkter Ankerpunkt placeret til siden for brugeren Der kan etableres følgende to typer ankerpunkter: Punktvis ankerpunkt Permanent ankerpunkt Et punktvis ankerpunkt bruges eksempelvis på vej op til etablering af et permanent ankerpunkt eller i situationer, hvor der er behov for et større arbejdsområde. Et permanent ankerpunkt etableres i situationer, hvor arbejdsområdet er begrænset. Hvis et permanent ankerpunkt eksempelvis ønskes fastgjort i toppen af et tagspær, skal man sørge for at sikre sig på vejen op ved hjælp af punktvise forankringer. Som det ses nedenfor, kræver punktvis forankring mere planlægning, og det er mere udstyrskrævende, da der bl.a. skal medbringes anhugningskarabiner med falddæmper. Anhugningskarabiner med falddæmper 21

23 Ankerpunkter Mængden af udstyr afstemmes med opgaven Der laves punktvis forankring med rundslinger hele vejen op, og i dem sikrer man sig med sine anhugningskarabiner. Man skal lave sine ankerpunkter omkring spærene, da lægterne ikke kan holde til et fald. Punktvis forankring 22

24 Ankerpunkter Man kan herefter nøjes med at bruge en envejs reblås Punktvis forankring kan også give mulighed for at arbejde over en større flade 23

25 Indeks A accelerere 8 advarselsflag 14 afspærringsanordninger 17 A-mærket 12 anhugningskarabiner 21 ankerpunkter 9 anstrengende arbejde 16 autoriseret 7 B brandmandsbælte 16 brister 13 D dobbelt ottetalsknob 19 D-ringene 16 E efterset 7 eftersynsmærke 7 eftersynsår 7 EN energi 19 F fald 17 faldbelastningen 13 falddæmper 13 faldenergi 8 faldfaktor 8 faldlængde 8 faldsikringsudstyr 7 faldteori 8 farvekoder 7 forankrer 19 forankringspunktet 8 frit fald 8 G gul yderkappe 14 J justerbare liner 16 K karabinhager 7 kasseres 7 kastevægt 20 kraft 8 kropsvægt 10 L linelængde 8 O opfange 7 opkortlig line 16 P permanent ankerpunkt 21 prussikstik 14 punktvis ankerpunkt 21 R reblås 14 rundsling 7 S sammensyet bånd 13 seler 7 sikkerheden 15 stilladser 17 stropperne 10 støddæmpende materiale 14 støttebælte 17 Støtteline 16 Støtteudstyr 16 U udstyr 10 H hindre 7 hovedhøjde 20 hvile 16 24

26 ISBN

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014

Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Afstivninger Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Afstivninger Forfatter: Jesper Rossen, Nikolas Hove, Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2

HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 HAVKAJAK INSTRUKTØR 2 TEKNIK OG TEORI OP TIL EPP3 OG HAVKAJAKINSTRUKTØR 2 [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] [WWW.UNGDOMSRINGEN.DK] ISBN 978-87-90742-43-0

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen

NIVEAU: 8.-10. klasse KOM GODT I GANG FAGLIGE MÅL. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 8.-10. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Debatindlæg i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb eleverne

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3

Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Dansk Klatreforbunds norm for sportsklatrekurser på klippe S3 Ansvarlig for normen Denne norm er udarbejdet af Dansk Klatreforbund i samarbejde med Klatresamrådet og kan ændres af Dansk Klatreforbunds

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre

Små lagre. Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Små lagre Branchevejledning om arbejdsmiljøet på små lagre Indledning Indhold side Denne vejledning er skrevet for at forene regler og vejledninger med den virkelighed og hverdag, de ansatte i butikker

Læs mere