03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri"

Transkript

1 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri

2 Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder. Radon trænger ind, fordi lufttrykket ofte er lavere inden for i boligen end udenfor. Indånder vi radonholdig luft, kan de radioktive atomer sætte sig i luftvejene. Cellerne i lungerne kan skades under atomernes nedbrydning. Derfor skal der tilstræbes et lavt indhold af radion i boligens luft. Effekten af påvirkning fra radon og andre redioaktive stoffer, som dannes af radon, varierer fra person til person. Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages. Hvor findes radon? Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted afhængig af de geografiske forhold. Hvis din nabo har fået målt høje forekomster af radon, er det ikke givet, det er tilfældet i dit hus og omvendt. Såfremt et hus er placeret over en sprække i et område med meget tæt ler, og et andet hus ligger i et område uden sprækker, kan der være forskel i radonindholdet i boligens luft. Radonholdig luft fra jorden fortyndes hurtigt i atmosfæren. Radon kan desuden komme fra drikkevand fra egen boring, fordi radon kan opløses i vand. Mennesker udsættes for bestråling fra forskellige kilder. De væsentligste er radon, øvrig baggrundsbestråling og medicinsk anvendelse. Radon, der kommer fra jorden under huse, er den væstentligste for enfamiliehuse. Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer m.v, fordi der ofte er et svagt undertryk i boligen som følge af ventilation. Hvis ventilationen af boligen samtidig er utilstrækkelig, kan radonindholdet blive højt. Se kort over radonforekomster i Danmark på kort her: eller på wwwradonguiden.dk Radonindhold i boliger varierer I et enfamiliehus med soverum på 1. sal, køkken og stuer i stueetagen samt fyrrum, vaskerum og opbevaringsrum i kælderen vil indholdet af radon i alle opholdsrum normalt være lavt. Det forudsætter dog, at boligen er godt ventileret, at der er tæt dør mellem kælder og bolig, og at der ikke er utætheder eller andre åbninger i gulvet mellem kælder og bolig. Kravet i lovgivningen om, at gulv i opholdsrum ikke må ligge under jordoverfladen, er oprindelig primært dikteret af fugtforhold, men kravet er ikke mindre relevant med dagens viden om radon. I etageboliger er der normalt ikke problemer med radon bortset fra, at der for stuelejligheder med gulv direkte mod jord gælder de samme forhold som enfamiliehuse. Der er i boliger en betragtelig variation i radonindholdet både over døgnet og i gennem årstiderne. Variationerne kan skyldes vejret, f.eks. temperatur-, fugt- og vindforhold, og hvorledes ventilationen i boligen fungerer. Med god ventilation i boligen vil indholdet af radon som hovedregel være lavt. Samtidig er god ventilation en afgørende faktor for forbedring af boligens generelle indeklima både hvad angår fugt, skimmelsvampevækst, afgasning fra byggematerialer m.m. Derved reduceres også risikoen for allergiproblemer. Sørg derfor for, at boligen er godt ventileret! Hvad kan der gøres? De tre hovedprincipper for at nedbringe radonindholdet i boligen er: God udluftning og god ventilation, der sikrer hurtig fortynding og fjernelse af radonholdig luft. Sikring af tæthed mod jorden Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under gulvene i forhold til boligen, såkaldt radonsug. For huse med kælder eller krybekælder: God ventilation under boligens gulv. Metoderne kan benyttes enkeltvis eller i kombination. 2

3 Skærpede krav For at sikre mod radon i byggeri fra før 1998 er der en række gode råd. Verdenssundhedsorganisationen WHO og de nordiske strålemyndigheder har i september 2009 offentliggjort nye anbefalinger om radonindholdet i bygninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på den baggrund valgt at skærpe bygningsreglementets anbefalinger til radonindholdet i bygninger. Eksisterende byggeri For eksisterende bygninger anbefales det nu, at der iværksættes tiltag for at sænke radonindholdet i indeklimaet, når dette overskrider 100 Bq/m 3. I bygninger, der har et radonindhold mellem 100 og 200 Bq/m 3 anbefales det, at der iværksættes enkle og billige tiltag for at sænke radonindholdet, fx tætne utætheder i fundamentet og/eller øge ventilationen. I bygninger med et radonindhold på mere end 200 Bq/m 3, anbefales det at iværksætte mere effektive forbedringer, som f.eks. at etablere radonsug. Radonsug er dog en bekostelig affære, som kun bør overvejes, hvis radonkoncentrationen er høj. Nyt byggeri Siden 1998 har det været et lovkrav, at al nybyggeri skal være sikret mod radon. Det kan ske ved at etablere en såkaldt radonspærre, der er lufttæt mod undergrunden, kombineret med god ventilation. For nybyggeri anbefales, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m 3. Måling Hvis du vil være sikker på, at radonindholdet i din bolig er under sundhedsmyndighedernes grænseværdier, kan du få målt radonindholdet i din bolig. Hvis du bor i et hus bygget før 1998 i et af de områder i Danmark, hvor der er meget radon i undergrunden, kan det være en god ide at få dit radonniveau målt. Det gælder særligt, hvis du ikke har en kælder. En radonmåling foregår typisk over 2-3 måneder for at finde en pålidelig gennemsnitsværdi for radon i boligen. Radonsikring af nybyggeri Terrændæk Krybekælder Kælder 3

4 Tætning En meget almindelig gulvkonstruktion i Danmark er et terrændæk, der består af beton støbt på et lag af groft grus, klinker eller tilsvarende. Dette hindrer opstigning af fugt fra jorden og virker isolerende. Dette lag forhindrer ikke, at radon kan komme op til undersiden af betonen. Grus- og isoleringslaget betyder, at der kan ske en fordeling af radonholdig luft fra jorden til hele betongulvets underside. Indtrængning af radon fra jorden under huset kan undgås ved tætning af revner og sprækker, først og fremmest de gennemgående revner og sprækker, f.eks. hvor betongulv støder op til fundamenter, ved afløbsinstallationer, indføring af vandledninger og andre rørgennemføringer. vælges med omhu, idet der bl.a. skal stilles krav til dens elasticitet. Er der kælder eller krybekælder under boligen, kan der skabes tæthed mellem kælder og bolig ved i kælderen at udføre en lufttæt loftsbeklædning, der skal slutte tæt til kældervæggene. Det skal tilstræbes, at den samlede konstruktions tæthed er bedst mulig. Tæthed mod jord kræver ikke nødvendigvis nye typer konstruktioner. Almindeligt anvendte konstruktioner i nybyggeriet kan bringes til at give den ønskede tæthed. De mængder radon, der slipper igennem ved diffusion, er meget små sammenlignet med hvad, der kan slippe med luften igennem selv mindre spalter. Det er derfor afgørende, at den håndværksmæssige udførelse på byggepladsen sker med stor omhu, da der selv gennem små utætheder i særlige tilfælde kan trænge forholdsvis store mængder luft igennem. Radonsikring med Skalflex Skalflex har produkter, der er godkendte til radonsikring, både i forbindelse med renovering og nybyggeri. Ønsker du at radonsikre din bolig, anbefaler vi, at du tager kontakt til en professionel, enten i form af ingeniør eller byggesagkyndig. Det er vigtigt, at radonsikringen udføres efter gældende lovgivning og med stor omhu. Det er dog vanskeligt at finde og forsegle alle de revner, der findes i betongulve, og tætning af et eksisterende hus bør ikke stå alene som radonsikring, men altid mindst suppleres med forbedret ventilation. Terrændækket kan være dækket af tæpper eller andre gulvbelægninger. I disse tilfælde er det normalt alene muligt at tætne revnerne i betonen ved overgangen mellem gulv og væg. Såfremt der er lagt et trægulv på betongulvet, er det ikke tilstrækkeligt at tætne trægulvet. Det skal fjernes, før tætningen af betongulvet kan udføres. I rum, hvor der ikke er trægulve, f.eks. baderum, er det lettere og mindre bekosteligt at udføre en tætning. Selve tætningsarbejdet er i øvrigt vanskeligt at udføre effektivt. I langt de fleste tilfælde er det nødvendigt at fræse revnerne større for at få mulighed for at udføre tætningen tilfredsstillende, dvs. at der kræves en håndværksmæssig indsats. Fugemassen skal også 4

5 Litteratur: Der henvises til gældende standarder for radonsikring. For yderligere information vedr. radon og sikring mod radon henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens pjece»radon og enfamilieshuse«. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som supplement til bygningsreglementet udgivet:»vejledning om radon og nybyggeri«, hvor metoder til et radonsikret nybyggeri beskrives. Der gives bl.a. anvisninger på, hvordan bygningskonstruktioner mod undergrunden gøres lufttæt. Yderligere oplysninger om radon i boliger og hvorledes radonindholdet kan måles, kan fås hos Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne, Kilder: Erhvervs- og Byggestyrelsens pjece»radon og enfamilieshuse«. Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: Boligministeriets pjece:»radon og nybyggeri«5

6 Anvendte produkter Skalflex Bitumen Primer Grunder, der sikrer maksimal vedhæftning af Tætningsmembran og manchetter. Skalflex Støbebeton Stærk beton, som er velegnet som slidlag på gulve. 5 liter TUN-nr: kg sæk TUN-nr: Skalflex Tætningsmembran Vandtættende, bitumen-baseret gummimembran, der modstår positivt vandtryk. Godkendt til radonsikring. Skalflex Flydespartel Hurtigthærdende, selvnivellerende flydespartel til opretning af indvendige gulve. Rulle á 1 15 meter TUN-nr: kg sæk TUN-nr: Skalflex Rørmanchet Manchet, der tætner omkring rørgennemføringer. Godkendt til radonsikring. 9 9 cm TUN-nr: Skalflex Gulvmanchet Manchet, der tætner omkring gulvafløb. Godkendt til radonsikring cm TUN-nr: Skalflex Sokkeltæt 2-komponent bitumen-baseret puds. Godkendt til radonsikring. TUN-nr:

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Opført i perioden: ca. 1950-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Den modernistiske villa

Den modernistiske villa Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Den modernistiske villa Opført i perioden: ca. 1950-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Elva gnete Larsen dresse Hammelvej 35 Postnr. 2610 Dato 22-05-2013 By Rødovre Udløbsdato 22-11-2013 H-13-0-0094 Kommunenr./Ejendomsnr. 175-23283 Matrikel/Ejerlav: 8DD Islev By, Islev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02404-0145. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorte Larsen dresse Elledevej 17 Postnr. 4400 Dato 16-04-2015 By Kalundborg Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0145 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-21064 Matrikel/Ejerlav: 1E Ellede By, Raklev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: leksandra og Dennis Petersen dresse Hellevadvej 21 Postnr. 6240 Dato 19-01-2015 By Løgumkloster Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4356 Matrikel/Ejerlav: 30 Bedsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900

Bindingsværkshus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1600-1900 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bindingsværkshus Opført i perioden: ca. 1600-1900 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen. By Hadsten. Udløbsdato 10-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels Bonde Sørensen dresse Vegavej 21 Postnr. 8370 Dato 10-12-2014 By Hadsten Udløbsdato 10-06-2015 H-14-0-0288 Kommunenr./Ejendomsnr. 710-2394 Matrikel/Ejerlav: 6BM

Læs mere