Stærkere sammen. Rådhuspladsen kl Tangkrogen kl Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkere sammen. Rådhuspladsen kl. 12.00 Tangkrogen kl. 14.00. Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland"

Transkript

1 1. maj Stærkere sammen Rådhuspladsen kl Tangkrogen kl Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland Anbefalere: Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, KPiD, KP, DKP og Århus mod Krig og Terror Aarhus folder.indd :10:36

2 1. maj er en kampdag 1. maj er en dag, der står i kampens tegn. Vi ser dagligt eksempler på løndumping, indførelse af brugerbetaling, udstødelse, udhuling af overenskomster, dårligere vilkår for ældre, øget pres på de unge og dårligere arbejdsmiljø. Vi har en høj arbejdsløshed, specielt blandt de unge. Samtidig søger mange arbejdsgivere og bygherrer at løse deres udfordringer ved import af billig udenlandsk arbejdskraft. I den private sektor bruges i stigende grad teknologi som kontrolmiddel - en kontrol, som selvfølgelig har effektivitet som mål, men som bygger på mistillid og forringer arbejdsmiljøet. Fagbevægelsen vil arbejde for, at lønmodtagerne på fremtidens arbejdspladser sikres reel indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og retten til livslang uddannelse. I den offentlige sektor er New Public Management den herskende styringsmekanisme, hvilket vil sige, at stort set alt i den offentlige sektor søges underlagt markedsmekanismer. Dokumentation og kontrol fylder mere end kvalitet. Byg i stedet en forvaltning på tillid og åbenhed! Medarbejderne inddrages i dag ikke reelt, hvilket forhindrer innovation og effektivitet. Derudover sker der en fortløbende slankning af velfærdsstaten, senest med målsætningen om, at der frem mod 2020 skal spares 12 mia. kr. Markedsgørelse gennem privatisering, udlicitering og brugerbetaling er ikke vejen frem. Sæt gang i økonomien stop nedskæringerne Vi har brug for en ekspansiv økonomisk politik. Finanspagtens sparepolitik forlænger krisen og øger arbejdsløsheden. Velfærdsstaten skal ikke omdannes til en konkurrencestat for at tilfredsstille det private marked, hvor alle ydelser skal være profitgivende. Økonomisk er der råd til at bevare og udvikle velfærdssamfundet. Politisk skal vi kæmpe for et solidarisk velfærdssamfund og bekæmpe kapitalflugt, spekulation og skattetænkning. Mange siger i liberalismens navn Mig først. Konsekvensen er måske nogle få vindere, men endnu flere tabere. Vi har faktisk ikke råd til at lade være. Omdrejningspunktet i vores samfund er, at vi har råd, hvis alle bidrager! Det kæmper vi for! 1. maj er en festdag 1. maj fejrer vi fagbevægelsen og arbejderbevægelsens sejre gennem snart 150 år. Vi har kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold, for uddannelse og folkesundhed, for boliger til alle. Vi har kæmpet en fælles kamp for at opbygge et solidarisk velfærdssamfund. Og vi er nået langt. 8-timers arbejdsdag, ferie til alle, sikre sociale vilkår ved arbejdsløshed og sygdom samt forbud mod børnearbejde er eksempler på rettigheder og vilkår, der kun er opnået gennem lang og hård solidarisk kamp. Det fejrer vi! 1. maj fester vi hele året kæmper vi! Det er OK at komme ind i kampen! Aarhus folder.indd :10:46

3 Fagbevægelsen i offensiven ved OK-14 og OK-15 Kampen er konkret ved overenskomstforhandlinger på det private område i 2014 og på det offentlige område i Overenskomstfornyelserne skal bruges til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle, herunder lige løn for lige arbejde samt et arbejdsliv og et arbejdsmiljø, der giver lønmodtagerne reel indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og retten til livslang uddannelse. Arbejdsløshed og fattigdom skal bekæmpes også i EU Kampen er konkret i forhold til valget til EU-Parlamentet 25. maj. I fagbevægelsen vil vi arbejde for, at der i EU føres en offensiv politik, der sætter bekæmpelse af arbejdsløshed og fattigdom øverst på dagsordenen. Uanset vores forskellige holdninger til EU som institution er det vigtigt, at kampen mod EU s nedskæringspolitik - og dens konsekvenser i form af netop større arbejdsløshed og fattigdom - sættes i centrum. Både i EU-Parlamentet og uden for parlamentet. Danmark skal arbejde for, at landene i EU fortsat har frie muligheder for at gribe ind over for social dumping. Vi vil arbejdspladser med gode løn- og arbejdsforhold og med et sundt arbejdsmiljø. Vi vil bidrage til, at der på tværs af landegrænser i EU skabes en stærk bevægelse for social retfærdighed, større retssikkerhed for borgerne og for fred med fredelige midler - en bevægelse, der modarbejder de store kapitalfondes og storindustriens magt, og som modarbejder aktiv anvendelse af magt og krigsdeltagelse. Ud med mig først ind med fælles 1. maj. Det er OK at stille krav. 1. maj 2014 siger vi: Arbejde og uddannelse til alle Et arbejde på overenskomstmæssige vilkår med et godt arbejdsmiljø og retten til uddannelse er fundamentalt i vores samfund. Den danske arbejder skal leve af, at arbejdskraften bliver mere værd gennem øgede kvalifikationer og kompetencer. Alle unge skal garanteres en ordentlig uddannelse. Det kræver investering i uddannelse. Der mangler billige ungdomsboliger. Der mangler lærepladser, og arbejdsgiverne viser kun i ringe grad samfundsansvar. Alle - både ansatte og arbejdsløse - skal sikres muligheder for efter- og videreuddannelse. Vi kræver en anstændig behandling af de arbejdsløse. Vi kræver, at ingen uforskyldt falder ud af dagpengesystemet. Vi kræver, at 26 ugers arbejde skal give ret til dagpenge. Aktivering skal medregnes som optjening. Der skal skabes reelle job både i det private og det offentlige. Christiansborgflertallet lader sig begrænse af budgetlov og EU-vedtagelser. Slip kronerne løs, og lad os bygge boliger, institutioner og en bedre infrastruktur til gavn for fællesskabet. 1. maj fester vi hele året kæmper vi! Det er OK at komme ind i kampen! Aarhus folder.indd :10:47

4 Nej til lønpres og social dumping Alle udbud og kontrakter skal indeholde krav om løn- og arbejdsvilkår på danske overenskomstmæssige vilkår. Sociale klausuler skal blandt andet sikre uddannelsespladser og et rummeligt arbejdsmarked. Kædeansvar og bestilleransvar skal sikre, at både udbyder af opgaver, bygherrer samt hovedentreprenører og leverandører skal stilles til ansvar for løn- og arbejdsforhold hos deres underentreprenører og underleverandører. Ellers kommer vi aldrig de dårlige forhold til livs. Vi kræver en aktiv indsats mod social dumping. Alle arbejdsgivere, store som små, offentlige som private skal forpligtiges i arbejdet mod misbrug af arbejdskraft, ikke mindst den grove udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft. Snyd på vægtskålen skal straffes hurtigt og hårdt. Midlet er forpligtigende lovgivning og aftaler samt bedre kontrol og konsekvens. Et solidarisk fællesskab for os alle De stærkeste og bredeste skuldre skal bære mest. Vi ønsker et solidarisk velfærdssamfund, hvor alle uanset pengepungens størrelse har adgang til velfærdsgoderne. Vi ønsker en skattepolitik, der sikrer omfordeling, hvor der tages hånd om socialt udsatte, hvor alle sikres uddannelsesmuligheder, og hvor der er fri og lige adgang til sundhedsvæsenet uden brugerbetaling og private forsikringsordninger. Sundhed, omsorg og uddannelse skal ikke være forretninger. Vi er borgere i et demokrati, ikke kunder i en butik! Vi støtter initiativer, der bekæmper og begrænser kapitalflugt, spekulation og skatteunddragelse. Vi støtter initiativer, der sikrer, at alle bidrager til den fælles velfærd. Fred og solidaritet lokalt og internationalt Vi afviser både lokalt og internationalt diskrimination, undertrykkelse og forfølgelse på grund af politisk holdning, køn, tro eller hudfarve. Respekt, tolerance og anerkendelse er nøgleordene. Vi kan og skal være med til at afhjælpe verdens nød, elendighed og flygtningeproblemer. Det kan vi gøre med fredelige midler - ved at yde nødhjælp og ved at støtte fagforeninger, borgerretsbevægelser og andre folkelige kræfter verden over, der arbejder mod undertrykkelse og udbytning. Krig og oprustning er både dyrt og destruktivt. I stedet for militær indgriben og køb af nye våben skal vi bruge pengene til velfærd, humanitær hjælp og fredelig konfliktløsning. Uanset om vi handler som nation eller i overnationale sammenhænge, skal vi følge disse principper for freden og solidariteten. 1. maj fester vi hele året kæmper vi! Det er OK at komme ind i kampen! Aarhus folder.indd :10:47

5 1. NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod 3. Jeg har anet slægters striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set trælletoget i tiden blive mænd bag ved kampfanens bål. Jeg har set den i blafrende storme, jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. 2. Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rød. 4. Det er sliddets slægters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klemt den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt. SNART DAGES DET BRØDRE Snart dages det, brødre, det lysner i øst, til arbejdet fremad i kor! Man håner den fattiges eneste trøst: Vor ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, beskærer vort brød. Til arbejdet, liv eller død! Årtusinders åg på vor nakke blev lagt, vi bar det og tav i vor nød, men er vi de mange, så være det sagt: Vi fordrer det daglige brød. Samdrægtige går vi i sorg og i nød til arbejdet, liv eller død! Rigmændene fodres ved arbejder-slid, og præsterne fører os frem til pøle af svovl på den yderste tid, om ikke vi ofrer til dem. Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød. Til arbejdet, liv eller død! Det knager i samfundets fuger og bånd, lad falde, hvad ikke kan stå! Men ræk mig, o broder, din barkede hånd, før i løgn og i sult vi forgå, en bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejdet, liv eller død! 3. Til trælle i sind og til slaver af guld den voksende slægt fostres frem, og jorden så aldrig så usselt et kuld som det, der på den nu har hjem, thi lykken må visne ved tryglen om brød. Til arbejdet, liv eller død! Aarhus folder.indd :10:47

6 INTERNATIONALE Rejs jer fordømte her på Jorden Rejs dig du sultens slavehær I rettens krater buldrer torden Nu er det sidste udbrud nær Bryd kun fortids møre mur i stykker Slaveskare, der er kaldt Snart verdens grundvold sig forrykker Fra intet da vi bliver alt Vågn til kamp af jer dvale Til den allersidste dyst Og Internationale Slår bro fra kyst til kyst Vågn til kamp af jer dvale Til den allersidste dyst Og Internationale Slår bro fra kyst til kyst Ej nogen mægtig gud og kejser Og folkehøvding står os bi Nej, selv til kampen vi os rejser Vor folkeret forlanger vi For at knuse tyvene vi føder For at fri vor bundne ånd Vi puste vil til essens gløder Og smede med en senet hånd Vågn til kamp... Vi knuges under stat og love Vi flås af skattens skarpe klo Og pligtfri kan den rige sove Vor ret kan ingen steder gro Lad os kaste åget af vor nakke Lighed fordrer pligt for ret Med pligterne vi tog til takke Nu kræver vi vor løn for det Vågn til kamp Ved ofringen til mammons ære Har guldets konger aldrig haft Et andet mål end det at tære På proletarens arbejdskraft Denne bande ved vor slid og plage Til en mægtig rigdom kom Og når vi fordrer den tilbage Forlanger vi vor ejendom Vågn til kamp... Med krigsbegejstring de os fylder De konger, før vi skal i slag Men voldens herrer væk vi skyller på massemytteriets dag Bær da strejkeånden ind i hæren Og på næste krigs signal Vi siger nej til helteæren Og skyder hærens general Vågn til kamp... Arbejdere i stad, på landet Engang skal verden blive vor Den dovne snylter skal forbandet Forjages fra den rige jord Mange gribbe på vort blod sig mætter Lad os jage dem på flugt Vor kamp en herlig tid forjætter Hvor solen altid stråler smukt Vågn til kamp af jer dvale Til den allersidste dyst Og Internationale Slår bro fra kyst til kyst Vågn til kamp af jer dvale Til den allersidste dyst Og Internationale Slår bro fra kyst til kyst Praktiske oplysninger: Førstehjælp? Er dit barn blevet væk? Henvend dig i ASF-boden nær Børneland Børn færdes under hele arrangementet på forældrenes ansvar også i Børneland. Er du i tvivl om noget så kontakt vagterne (med armbind) Eller pladsledelsen i skurvognene. Har du kommentarer, ideer og forslag til forbedringer: Kontakt venligst: 1. maj sekretariatet, c/o LO Århus Skt. Knuds Torv, 3, 2. sal, 8000 Århus C, Tlf Aarhus folder.indd :10:47

7 Aktiviteter i Tangkrogen: Børneland: fra kl. 13 Aktiviteter ved DUI Leg& Virke Cirkus Tværs forestilling kl. 15 Ældrehjørnet: fra kl musik ved Metalspillemændene og Ram&Sjang taler ved Anders Munk, formand LO Århus og nn. Politiker Ungdomstelt: fra kl Musik ved taler: debat: aktivitet: Fredsscenen: Musik og taler + boder med info og debat fra organisationer Taler: Musik: Lasse Quvang, Socialdemokraterne, kandidat EP Ram&Sjang Tonny Hansen, SF, kandidat EP Smedekoret Vulcan Rina Ronja Kari, Enhedslisten, kandidat EP Combo Vibes Henrik Hedin, DKP, formand Remedy Deltagende organisationer: AIF/ LO Internationale udvalg, Århus mod Krig og Terror, Palæstinakomiteen, Kvindemuseet, Ø-Lejrbevægelsen, Dansk-Cubansk forening + Rød Plads KP, KPiD, DKP, Folkebevægelsen mod EU Telte med debat og underholdning Metal, HK, 3F, FOA, BUPL, DS, ÅLF, DSR Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten Salg af mad og drikkevarer - Infobod + Marselisbod midt på pladsen Aarhus folder.indd :10:47

8 Program 1. maj 2014 i Aarhus: Rådhuspladsen kl Talere: Benny Andersen, formand Socialpædagogerne i Danmark Lars Olsen, debattør mv nn, FTF Musik og underholdning: Addisabbaband Stand-Up drengene Smedekoret Vulcan + pædagogsangerne Demonstrations optog kl Kutjeza faner fest folk og farver Tangkrogen kl Store Scene: Talere: Lasse Quvang, Socialdemokraterne kandidat til EP Tonny Hansen, SF kandidat til EP + formand LO Sydfyn Rina Ronja Kari, Enhedslisten kandidat til EP for Folkebevægelsen mod EU Henrik Hedin, DKP Musik: Ram&Sjang Smedekoret Vulcan Combo Vibes, indslag fra fredsscenen (reggaeband) Remedy Andre aktiviteter i Tangkrogen: Børneland, Ældrehjørnet, Ungdomstelt, Faglige og Politiske telte, Freds & Solidaritets scene, Rød Plads Boder, Salg af mad & drikke Århus Aarhus folder.indd :10:48

Stærkere sammen. Rådhuspladsen kl. 12.00 Optog gennem byen. - Tangkrogen kl. 14.00. Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland

Stærkere sammen. Rådhuspladsen kl. 12.00 Optog gennem byen. - Tangkrogen kl. 14.00. Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland 1. maj Stærkere sammen Rådhuspladsen kl. 12.00 Optog gennem byen - Tangkrogen kl. 14.00 Arrangører af 1. maj i Aarhus: LO Århus og FTF Region Midtjylland Anbefalere: Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten,

Læs mere

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN

REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN SANGHÆFTE REJS JER, FORDØMTE HER PÅ JORDEN Tekst: Hans Laursen. Melodi: Adolphe de Geyter Rejs jer, fordømte her på jorden, rejs dig, du sultens slavehær! I rettens krater buldrer torden, nu er det sidste

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL 2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Ole og Pia giver fælles julegaver

Ole og Pia giver fælles julegaver Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2011 Ole og Pia giver fælles julegaver Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark får mere at vide om marxismens ugerninger, siger Peter Skaarup, næstformand

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Internationale. Det skal bruges til forvandling skabe styrke, klarhed, sigt! Følges ordet op af handling; da har digtet gjort sin pligt!

Internationale. Det skal bruges til forvandling skabe styrke, klarhed, sigt! Følges ordet op af handling; da har digtet gjort sin pligt! et skal bruges til forvandling skabe styrke, klarhed, sigt! ølges ordet op af handling; da har digtet gjort sin pligt! arl Scharnberg Internationale Oprindelig Opbruddets sang enne oversættelse er den

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Af Dorte Grenaa Oktober Forlag Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage 3 Tidligere udkommet i pjeceserien: Danmarks og EU s militarisering 2013 Kvindekamp:

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere