STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED"

Transkript

1 Til Beskæftigelsesregion Syddanmark Dokumenttype Appendiks til rapport om strukturanalyse Dato November 2012 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED APPENDIKS STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS november 2012

2 1 Dato November 2012 Udarbejdet af Joachim Boll og Tune Bergholt Hammer Ref

3 2 INDHOLD 1. Indledning Læsevejledning 5 2. Kort om fremgangsmåde og data 6 3. Ledighed Ledighedsudviklingen 7 4. Befolkning og arbejdsstyrke Befolkningsudviklingen i arbejdsstyrken Erhvervsfrekvensen i arbejdsstyrken Arbejdsstyrkens aldersprofil Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og -tilbøjelighed Arbejdsstyrkens mobilitet pendlingsafstand Arbejdsstyrkens mobilitet Beskæftigelse Beskæftigelsesudvikling Alder Branche Uddannelse Branchefordelt uddannelsesniveau Erhvervsdemografi Virksomheder Målgrupper Udviklingen i forskellige ydelsestyper på Sammenligning mellem forskellige ydelsestypers udvikling i de fynske kommuner Ydelser og matchgrupper Alder Uddannelse Strukturernes samtidige betydning 82 BILAG Bilag 1 ns metode

4 3 FIGURER OG TABELLER Figur 1.1.1: Oversigt over inddelingen af resultater 5 Figur 3.1.1: Udvikling i nettoledighed før 2004 og bruttoledighed efterfølgende, pct. 7 Figur 3.1.2: Nettoledighed i 2002 og bruttoledighed i 2005, 2008 og Figur 3.1.3: Nettoledighed i 2002 samt bruttoledighed i 2005, 2008, Figur 3.1.4: Andelen af bruttoledige med 12 eller flere måneders ledighed fra første ledighedsdag, pct. 11 Figur Definition af fire typer konjunkturmedløb i perioden Figur Den relative udvikling i bruttoledigheden på landsdele fra og (pct.) - konjunkturfølsomhed 13 Figur Den relative udvikling i bruttoledigheden på fra og (pct.) - konjunkturfølsomhed 14 Figur 3.1.8: Den samlede ledighed fordelt på brancher i 2011, pct. 15 Figur 3.1.9: Bruttoledighed i de fynske kommuner i 2008 og 2012, pct. 15 Figur : Bruttoledighed i de fynske kommuner i 2004 og Figur : Bruttoledighed i de fynske kommuner, pct. 16 Figur : Andelen af ledige fra hver branche i de enkelte kommuner i 2012, pct. 17 Figur : Andelen af ledige fra hver branche i de enkelte kommuner i 2012, pct. 18 Figur : Ledighed fordelt på brancher (2011) 18 Figur 4.1.1: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) 20 Figur 4.1.2: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) 21 Figur 4.1.3: Sammenhæng mellem arbejdsudbud og ledighed i Figur 4.1.4: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) 23 Figur 4.2.1: Erhvervsfrekvensen på i 2011 (i pct.) 24 Figur 4.3.1: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i Figur 4.3.2: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i Figur 4.3.3: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i Figur 4.4.1: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i Figur 4.4.2: Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) med en lang videregående uddannelse 27 Figur 4.4.3: Højeste opnåede uddannelse blandt personer i arbejdsstyrken i 2011, pct. 27 Figur 4.4.4: Udviklingen af arbejdsstyrken i alderen år med en lang videregående uddannelse 28 Figur 4.4.5: Udviklingen af arbejdsstyrken i alderen år med en lang videregående uddannelse 28 Figur 4.4.6: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse 29 Figur 4.4.7: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse 29 Figur 4.4.8: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i Figur 4.4.9: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i 2011 for aldersgruppen år 30 Figur : Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse 31 Figur : Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse 32 Figur 4.5.1: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km. 33 Figur 4.5.2: Nettoudpendling (pct.) og pendling mellem kommuner som andel af beskæftigede (pile), Figur 4.5.3: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km. 35 Figur 4.6.1: Nettoudpendling som andel af beskæftigede, pct. 36 Figur 4.6.2: Nettoudpendling som andel af beskæftigede (pct.) 37 Figur 4.6.3: Nettoudpendling som andel af beskæftigede (pct.) 39 Figur 4.6.4: Pendling, fordelt på afstand, 2011, pct. 40 Figur 4.6.5: Andele af pendlere der pendler kort, mellemlangt og langt i de fynske kommuner og i hele landet i Figur 4.6.6: Personer, der pendler ud af hjemkommunen, fordelt efter hvilke brancher de er beskæftiget i, 2011 pct. 41 Figur 4.6.7: Udpendling fordelt på brancher blandt de fynske kommuner i pct. (2011) 42 Figur 4.6.8: Udpendling i de fynske kommuner fordelt på brancher i pct. (2011) 43 Figur 5.1.1: Antal beskæftigede på 46 Figur 5.1.2: Beskæftigede som andel af befolkningen (16-66 år), pct. 46 Figur 5.1.3: Beskæftigelse og erhvervsfrekvens for fra Figur 5.2.1: Beskæftigedes aldersfordeling i Figur 5.2.2: Beskæftigedes aldersfordeling i Figur 5.3.1: Den relative ændring i beskæftigelsen på brancher fra Figur 5.3.2: Den relative ændring i beskæftigelsen på brancher fra Figur 5.3.3: Relativ ændring i beskæftigelsen i de enkelte brancher fra , pct. 52 Figur 5.3.4: Beskæftigede, fordelt på brancher i 2011, pct. 52 Figur 5.4.1: Beskæftigedes uddannelsesniveau i

5 4 Figur 5.4.2: Beskæftigedes uddannelsesniveau i Figur 5.5.1: Fordelingen af uddannelse på brancher i Figur 5.5.2: Fordelingen af uddannelse på brancher i Figur 5.5.1: Antal varslinger på 59 Figur 5.5.2: Udviklingen af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i udvalgte brancher på 60 Figur 5.5.3: Fuldtidsbeskæftigede udlændinge fordelt efter nationalitet og udvalgte brancher i Figur 6.1.1: Udviklingen i små, mellemstore og store virksomheder på og i hele landet, indekseret 62 Figur 7.1.1: Udviklingen i ydelser på, indekseret 64 Figur 7.2.1: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 66 Figur 7.2.2: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 68 Figur 7.2.3: Kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3 som andel af arbejdsstyrken, pct. 69 Figur 7.2.4: Udviklingen i førtidspension 70 Figur 7.2.5: Udviklingen i førtidspension 72 Figur 7.2.6: Førtidspensionister som andel af arbejdsstyrken, pct. 73 Figur 7.2.7: Udviklingen i sygedagpenge 74 Figur 7.2.8: Sygedagpengemodtagere som andel af arbejdsstyrken, pct. 75 Figur 7.2.9: Udviklingen i sygedagpenge 76 Figur 7.5.1: Andele kontanthjælpsmodtagere med ungdomsuddannelse i 2011 (pct.) 81 Figur 7.5.1: Oversigt over den afhængige og de uafhængige variable 4

6 5 1. INDLEDNING Dette appendiks indeholder alle resultater fra en analyse af en række overordnede strukturer, der kendetegner det fynske arbejdsmarked. Strukturer der kan have betydning for, at ledigheden på er markant større end landsgennemsnittet samt større end ledigheden i Sydjylland og andre landsdele og har været det gennem mange år. Analysen en såkaldt strukturanalyse er gennemført af Rambøll Management Consulting for Beskæftigelsesregion Syddanmark i efteråret Formålet med analysen er at identificere nogle mulige forklaringer på den historiske overledighed ved at skabe et billede af, hvilke særlige udfordringer der eksisterer for, og hvilke udfordringer der deles af fynske kommuner. Dermed sigter analysen på at imødekomme et behov for mere viden om, hvilke udfordringer der eksisterer i relation til det fynske arbejdsmarked for jobcentre, politikere, virksomheder og andre i den fynske beskæftigelsesindsats. Dermed skal analysen tjene som et indspil i den løbende debat om indsatsen på og på et overordnet niveau bidrage til vidensgrundlaget for eksempelvis de enkelte jobcentres beskæftigelsesplaner, de lokale beskæftigelsesråds arbejde og konkrete samarbejder mellem kommuner. 1.1 Læsevejledning Kapitel 2 beskriver kortfattet fremgangsmåden og datagrundlaget. I et bilag, bagerst i rapporten, gives en mere udførlig gennemgang af analysens metode. Kapitel 3 formidler resultater fra analyserne om ledighed. Kapitel 4 præsenterer resultater fra analyserne af arbejdsstyrkens sammensætning og mobilitet. Kapitel 5 og 6 fremlægger resultaterne fra analysen af beskæftigelsen, efterspørgslen på arbejdskraft samt erhvervsdemografien på. Kapitel 7 gennemgår resultaterne fra en analyse af målgrupper og Kapitel 8 præsenterer en statistisk model, der analyserer strukturernes samtidige betydning for ledigheden. Figur 1.1.1: Oversigt over inddelingen af resultater Kapitel 8 Strukturernes samtidige betydning Kapitel 4 Arbejdsstyrkens sammensætning og mobilitet Kapitel 5 og 6 Beskæftigelse og erhvervsdemografi Kapitel 3 Ledighed Kapitel 7 Målgrupper

7 6 2. KORT OM FREMGANGSMÅDE OG DATA n af det fynske arbejdsmarked vil være karakteriseret af to hovedelementer. Dels en beskrivende statistisk analyse af de fynske strukturer og dels sammenligninger af strukturer mellem og andre landsdele og mellem de 10 fynske kommuner. Når blikket rettes ud i sammenligninger mellem landsdele, så er det for at identificere, hvilke strukturer eller udfordringer, der er særligt fynske på et regionalt niveau. Modsat rettes blikkes ind i sammenligninger mellem de fynske kommuner for at vurdere, i hvilken grad forskellige strukturer kan betegnes som homogene fynske udfordringer. I dataanalyserne, der ligger til grund for de nærværende resultater, er der primært anvendt registerbaserede populationsdata fra Jobindsats.dk, Statistikbanken og Ministeriet for Børn og Undervisnings databank. Til supplering er der brugt registerbaserede forløbsdata på individniveau, som er indhentet via Rambølls forskeradgang til Danmarks Statistik. Eftersom ændringer i strukturelle forhold typisk ikke udelukkende skyldes markante begivenheder som fx lukning af Lindøværftet, men i høj grad afhænger af den generelle økonomiske udvikling, strækker analysens tidshorisont sig fra omkring årtusindskiftet og frem til i dag. Dermed indeholder den konjunkturudsving før og efter finanskrisen. I bilaget, bagerst i dokumentet, gives en detaljeret beskrivelse af strukturanalysens metode og datagrundlag.

8 7 3. LEDIGHED Dette kapitel indeholder resultater om den fynske ledighedsudvikling og dermed symptomet på de strukturer og begivenheder, der har præget det fynske arbejdsmarked. Endvidere indeholder kapitlet resultater, der beskriver ledighedens konjunkturfølsomhed. 3.1 Ledighedsudviklingen og de andre landsdele Figur 3.1.1: Udvikling i nettoledighed før 2004 og bruttoledighed efterfølgende, pct Nettoledighed Bruttoledighed Sydjylland Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Opgjort på månedsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i Derfor angiver figuren stiplede kurver nettoledighed før dette tidspunkt.

9 8 Figur 3.1.2: Nettoledighed i 2002 og bruttoledighed i 2005, 2008 og Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Opgjort på årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som et rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012.

10 9 Tabel 3.1.1: Udvikling i nettoledighed før 2004 og bruttoledighed efterfølgende, pct. Syddanmark Nettoledighed Bruttoledighed ,5 5,4 6,7 8,5 8,0 6,5 4,5 3,2 5,5 7,1 7,4 7,5 Sydjylland 4,5 4,5 5,5 6,5 6,2 4,5 2,9 2,1 4,4 5,8 5,6 5,9 Hovedstaden og Sjælland København by 4,7 5,2 6,1 8,5 8,0 7,4 5,7 4,3 6,3 7,6 7,6 4,8 Københavns omegn 3,6 3,9 4,7 6,0 6,2 5,0 3,5 2,5 4,2 5,7 6,0 7,2 Nordsjælland 3,1 3,3 4,2 4,7 4,6 3,7 2,5 1,8 3,3 4,4 4,4 4,9 Bornholm 8,4 8,5 9,8 12,5 12,0 9,7 7,6 6,1 7,7 8,2 7,6 6,8 Østsjælland 3,2 3,5 4,1 5,4 5,0 4,0 2,6 2,0 3,7 4,9 5,0 7,5 Vest- og Sydsjælland 5,1 5,2 6,1 7,5 7,4 5,9 4,1 3,1 5,2 6,9 7,0 5,6 Midtjylland Østjylland 5,1 5,3 6,2 7,5 7,1 5,3 3,4 2,3 4,5 5,7 5,5 5,5 Vestjylland 3,7 3,8 4,6 6,0 5,6 4,0 2,5 1,8 4,5 5,7 5,5 5,3 6,0 5,8 6,9 9,5 8,9 6,9 4,7 3,2 5,6 6,8 6,5 6,2 4,7 4,8 5,8 7,3 6,9 5,5 3,8 2,8 4,9 6,2 6,2 6,1 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Opgjort på årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012

11 10 De fynske kommuner Figur 3.1.3: Nettoledighed i 2002 samt bruttoledighed i 2005, 2008, Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Opgjort på årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012

12 11 Tabel 3.1.2: Udvikling i nettoledighed før 2004 og bruttoledighed efterfølgende, pct. Nettoledighed Bruttoledighed Nordfyns 5,6 5,4 6,4 7,8 7,5 6,0 4,0 3,0 5,6 7,6 7,7 7,5 5,0 4,9 6,5 7,9 7,3 5,7 3,7 2,7 5,3 7,5 8,6 9,1 5,3 5,1 7,0 9,4 8,7 7,3 5,4 4,0 6,2 7,7 8,1 8,3 6,1 6,2 5,9 7,8 7,5 5,8 3,6 2,6 5,1 6,8 7,2 7,2 5,5 5,1 6,0 7,1 6,7 5,5 3,7 2,7 5,2 6,7 6,8 6,7 6,8 6,7 7,5 8,9 8,6 7,1 4,9 3,1 4,7 6,5 6,8 6,9 9,0 9,7 10,5 11,1 10,2 8,0 5,3 3,3 4,8 7,0 7,8 7,9 6,8 6,6 7,0 8,6 8,6 6,7 4,1 2,8 4,1 4,6 4,3 4,4 4,4 4,9 6,0 7,7 7,3 5,9 3,9 2,9 6,0 7,7 7,4 7,2 4,1 4,2 5,1 6,8 6,6 4,9 2,9 1,8 4,2 5,4 5,2 5,2 5,5 5,4 6,7 8,5 8,0 6,5 4,5 3,2 5,5 7,1 7,4 7,4 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Opgjort på årsbasis. Tal for bruttoledighed er kun tilgængelige tilbage til databrud i Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012 Figur 3.1.4: Andelen af bruttoledige med 12 eller flere måneders ledighed fra første ledighedsdag, pct Sydjylland Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Note: Opgjort på månedsbasis fra januar 2007 til september 2012.

13 Højkonjunktur STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS 12 Tabel 3.1.3: Langtidsledige fuldtidspersoner som andel af bruttoledige i pct. (september 2007-september 2012) Nordfyns 31,7 17,9 14,0 31,7 34,2 30,6 27,2 16,2 10,6 28,8 30,3 32,1 33,4 22,7 16,9 30,7 30,2 32,1 27,8 19,0 12,1 30,9 29,8 30,3 29,7 19,1 13,8 30,8 30,3 29,6 32,4 22,5 14,3 27,5 31,4 30,8 31,7 20,1 16,8 24,5 30,1 33,7 28,8 22,1 17,4 30,3 22,0 16,3 30,5 18,2 14,7 33,8 34,4 30,7 28,3 14,1 10,6 30,6 27,0 22,3 31,7 20,8 14,9 30,5 30,7 30,8 Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Note: Langtidsledige udgør antallet af bruttoledige personer på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i Match 1: Jobklar omregnet til fuldtidspersoner, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Opgørelsen er opgjort for september måned Figur Definition af fire typer konjunkturmedløb i perioden Lavkonjunktur Mindre stigning i ledigheden Stor stigning i ledigheden Mindre fald i ledigheden Mindre konjunkturmedløbende ledighed Mere medløbende ledighed i lavkonjunktur Stort fald i ledigheden Mere medløbende ledighed i højkonjunktur Generelt konjunkturmedløbende ledighed

14 Relativ ændring fra STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS 13 og de andre landsdele Figur Den relative udvikling i bruttoledigheden på landsdele fra og (pct.) - konjunkturfølsomhed Mindre konjunkturmedløbende ledighed Mere medløbende ledighed i lavkonjunktur -50 Bornholm København by Vest- og Sydsjælland Københavns omegn Nordsjælland Østsjælland Sydjylland Vestjylland Østjylland -75 Mere medløbende ledighed i højkonjunktur Relativ ændring fra Generelt konjunkturmedløbende ledighed Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: De stiplede linjer betegner medianen for henholdsvis den relative ændring i bruttoledigheden i de enkelte landsdele fra og Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012.

15 Relativ ændring fra STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS 14 De fynske kommuner Figur Den relative udvikling i bruttoledigheden på fra og (pct.) - konjunkturfølsomhed -50 Mindre konjunkturmedløbende ledighed Mere medløbende ledighed i lavkonjunktur Nordfyns Mere medløbende ledighed i højkonjunktur Generelt konjunkturmedløbende ledighed Relativ ændring fra Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: De stiplede linjer betegner medianen for henholdsvis den relative ændring i bruttoledigheden i de enkelte landsdele fra og Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012

16 15 Figur 3.1.8: Den samlede ledighed fordelt på brancher i 2011, pct. Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Sydjylland Kilde: DREAM og egne beregninger. Note: Senest ansættelse i branche i løbet af 2010 og 2011 forud for minimum fire ugers sammenhængende ledighed i Der er tale om den samlede mængde ledige, fordelt på brancher, hvorfor søjlerne for hver af landsdelene summer til 100 pct. Figur 3.1.9: Bruttoledighed i de fynske kommuner i 2008 og 2012, pct. Nordfyns Faaborg- Midtfyn 1,8 2,7 2,6 2,7 2,9 2,8 3,0 3,2 3,1 3,3 4,0 Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal ,4 5, ,7 6,9 7,2 7,2 7,5 7,4 7,9 8,3 9,1

17 Bruttoledighed 2004 STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS 16 Figur : Bruttoledighed i de fynske kommuner i 2004 og Nordfyns Bruttoledighed 2012 Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Note: A-dagpengemodtagere samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012 Figur : Bruttoledighed i de fynske kommuner, pct ,1 9,1 9,4 8,3 8,9 7,9 8,6 Nordfyns 7,5 8,5 7,4 7,9 7,2 Nordfyns 7,8 7,2 7,8 6,9 7,7 6,7 7,1 5,2 6,8 4,4 Kilde: Jobindsats samt egne beregninger Note: A-dagpengemodtagere samt jobklare kontanthjælpsmodtagere som procent af arbejdsstyrken blandt de årige. Bruttoledigheden for 2012 er udregnet som rullende år for 3. og 4. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal 2012

18 17 og de andre landsdele Figur : Andelen af ledige fra hver branche i de enkelte kommuner i 2012, pct. Vestjylland Bornholm Vest- og sydsjælland Sydjylland Østjylland Østsjælland Nordsjælland København omegn København By Landbrug, skovbrug og fiskeri Vestjylland Sydjylland Østjylland Vest- og sydsjælland Bornholm Nordsjælland Østsjælland København omegn København By Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Vest- og sydsjælland Bornholm Vestjylland Østsjælland Sydjylland Nordsjælland Østjylland København omegn København By Bygge og anlæg Handel og transport mv. Bornholm København omegn Østsjælland Nordsjælland København By Østjylland Vest- og sydsjælland Sydjylland Vestjylland Information og kommunikation København By Nordsjælland København omegn Østsjælland Østjylland Vest- og sydsjælland Vestjylland Sydjylland Bornholm Finansiering og forsikring Nordsjælland Østsjælland København omegn København By Østjylland Vestjylland Sydjylland Vest- og sydsjælland Bornholm

19 18 Ejendomshandel og udlejning København By Nordsjælland København omegn Bornholm Vest- og sydsjælland Sydjylland Østsjælland Vestjylland Østjylland Erhvervsservice København By København omegn Østjylland Nordsjælland Østsjælland Sydjylland Vest- og sydsjælland Vestjylland Bornholm Offentlig administration, undervisning og sundhed Bornholm København omegn Østsjælland København By Nordsjælland Sydjylland Vestjylland Vest- og sydsjælland Østjylland Kultur, fritid og anden service København By Bornholm Østjylland København omegn Nordsjælland Østsjælland Vest- og sydsjælland Sydjylland Vestjylland Kilde: DREAM og egne beregninger Note: Senest ansættelse i branche i løbet af 2010 og 2011 for ledige, der har haft minimum fire ugers sammenhængende ledighed i 2012 De fynske kommuner Figur : Andelen af ledige fra hver branche i de enkelte kommuner i 2012, pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri Figur : Ledighed fordelt på brancher (2011) Nordfyn Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Nordfyn Nordfyn Bygge og anlæg Handel og transport mv. Nordfyn

20 19 Information og kommunikation Finansiering og forsikring Nordfyn Nordfyn Ejendomshandel og udlejning Nordfyn Nordfyn Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Nordfyn Kultur, fritid og anden service Nordfyn Kilde: DREAM og egne beregninger Note: Senest ansættelse i branche i løbet af 2010 og 2011 for ledige, der har haft minimum fire ugers sammenhængende ledighed i 2012

21 20 4. BEFOLKNING OG ARBEJDSSTYRKE Dette kapitel indeholder resultater om den fynske arbejdsstyrke. Først beskrives det fynske arbejdsmarked demografisk og socioøkonomisk. Herefter undersøges mobilitet på det fynske arbejdsmarked. Dermed giver kapitlet et billede af, arbejdsudbuddets attraktivitet. 4.1 Befolkningsudviklingen i arbejdsstyrken og de andre landsdele Figur 4.1.1: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) Sydjylland Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis.

22 21 Figur 4.1.2: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis.

23 Bruttoledighed, pct. STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS 22 Tabel 4.1.1: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) Syddanmark ,2 74,7 74,8 71,9 70,0 69,0 Sydjylland 77,0 77,8 77,8 75,2 73,1 72,0 Hovedstaden og Sjælland København by 75,1 76,7 76,6 72,8 71,9 71,0 Københavns omegn 77,3 77,9 78,1 75,3 73,6 72,6 Nordsjælland 78,6 78,9 78,9 76,6 75,2 74,6 Bornholm 72,2 72,5 71,7 68,1 67,5 66,8 Østsjælland 79,6 80,1 79,8 77,4 75,6 74,9 Vest- og Sydsjælland 74,5 75,2 75,2 72,5 70,5 69,7 Midtjylland Østjylland 76,7 77,4 77,7 74,4 72,4 71,4 Vestjylland 79,0 79,6 79,7 77,0 74,8 73,8 76,2 76,9 76,4 73,7 71,7 70,9 76,5 77,3 77,3 74,4 72,6 71,7 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis. Figur 4.1.3: Sammenhæng mellem arbejdsudbud og ledighed i ,5 Bornholm København by 7 Vest- og Sydsjælland 6,5 6 Københavns omegn 5,5 Østjylland Sydjylland Vestjylland 5 Østsjælland 4,5 Nordsjælland Erhvervsfrekvens (16-66 år), pct. Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: R 2 =0,8

24 23 De fynske kommuner Figur 4.1.4: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis.

25 24 Tabel 4.1.2: Arbejdsstyrken (16-66 år) i pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) Nordfyns 77,4 77,5 77,9 75,2 73,2 72,2 76,1 76,6 77,1 74,2 71,8 70,4 72,7 73,3 73,7 70,4 68,4 66,9 74,0 75,0 74,8 71,9 70,1 68,8 75,9 76,4 75,9 73,9 72,0 71,0 72,4 73,1 73,1 70,1 68,7 68,3 71,4 71,2 69,7 67,2 65,6 65,4 70,2 70,0 68,5 66,5 65,0 64,9 76,8 77,1 77,1 74,6 72,6 72,1 77,9 78,1 78,1 75,3 73,7 73,0 74,2 74,7 74,8 71,9 70,0 69,0 Kilde: Jobindsats, Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken som andel af erhvervsaktive befolkning. Opgjort på årsbasis. 4.2 Erhvervsfrekvensen i arbejdsstyrken Figur 4.2.1: Erhvervsfrekvensen på i 2011 (i pct.) Nordfyns Erhversfrekvens Kilde: Jobindsats Note: Erhvervsfrekvensen er andelen af befolkningen mellem år, der er i arbejdsstyrken.

26 Arbejdsstyrkens aldersprofil og de andre landsdele Figur 4.3.1: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i 2011 Sydjylland København by København omegn Nordsjælland Bornholm Vest- og Sydsjælland Østsjælland Østjylland Vestjylland år år år år 60+ år Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år) ud af den samlede befolkning i Jobindsats aldersintervaller er sammenlagte i en række bredere intervaller. Figur 4.3.2: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i 2011 Sydjylland 0% 20% 40% 60% 80% 100% år år år år 60+ år Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år) ud af den samlede befolkning i Jobindsats aldersintervaller er sammenlagte i en række bredere intervaller.

27 26 De fynske kommuner Figur 4.3.3: Arbejdsstyrkens aldersfordeling i 2011 Nordfyns år år år år 60+ år Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år)ud af den samlede befolkning i Jobindsats aldersintervaller er sammenlagte i en række bredere intervaller. 4.4 Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og -tilbøjelighed og de andre landsdele Figur 4.4.1: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i 2011 Sydjylland København by København omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Østjylland Vestjylland Videregående Erhvervsfaglig Gymnasial Grundskole Uoplyst Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år) på uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier.

28 27 Figur 4.4.2: Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) med en lang videregående uddannelse Sydjylland Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Figur 4.4.3: Højeste opnåede uddannelse blandt personer i arbejdsstyrken i 2011, pct. Sydjylland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Videregående Gymnasial Erhvervsfaglig Grundskole Uoplyst Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år) med højest opnåede uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier.

29 28 Figur 4.4.4: Udviklingen af arbejdsstyrken i alderen år med en lang videregående uddannelse 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Sydjylland Figur 4.4.5: Udviklingen af arbejdsstyrken i alderen år med en lang videregående uddannelse 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Sydjylland

30 29 Figur 4.4.6: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse Kilde: Undervisningsministeriet Figur 4.4.7: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse

31 30 De fynske kommuner Figur 4.4.8: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i 2011 Nordfyns Videregående Erhvervsfaglig Gymnasial Grundskole Uoplyst Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken (16-66 år) på uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier. Figur 4.4.9: Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i 2011 for aldersgruppen år Nordfyns 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vidergående Erhvervsfaglig Gymnasial Grundskole Uoplyst Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Arbejdsstyrken i alderen år på uddannelsesniveau. Jobindsats uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier.

32 31 Figur : Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse Kilde: Undervisningsministeriet Note: UNI-C's profilmodel, der har fremskrevet andelen af årgangen, der gik ud af 9. klasse i 2010, og som vil have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter. Det er ikke muligt umiddelbart at trække tal for landsdelene og Sydjylland. Tabel 4.4.1: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 5 år efter 9. klasse ,9 65,2 62,2 61,4 68,7 Nordfyn 64,2 62,6 65,2 64,9 68,3 Kilde: Undervisningsministeriet Note: UNI-C's profilmodel, der har fremskrevet andelen af årgangen, der gik ud af 9. klasse i 2010, og som vil have gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter. Det er ikke muligt umiddelbart at trække tal for landsdelene og Sydjylland.

33 32 Figur : Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse Kilde: Undervisningsministeriet Note: UNI-C's profilmodel, der har fremskrevet andelen af årgangen, der gik ud af 9. klasse i 2010, og som vil have gennemført en ungdomsuddannelse ti år efter. Det er ikke muligt umiddelbart at trække tal for landsdelene og Sydjylland. Tabel 4.4.2: Andel af ungdomsårgang 2010 som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse ,5 82,8 81,7 80,7 84,9 Nordfyn 83,4 81,7 81,8 81,9 84,8 Kilde: Undervisningsministeriet. Note: UNI-C's profilmodel, der har fremskrevet andelen af årgangen, der gik ud af 9. klasse i 2010, og som vil have gennemført en ungdomsuddannelse 10 år efter. Det er ikke muligt umiddelbart at trække tal for landsdelene og Sydjylland.

34 Arbejdsstyrkens mobilitet pendlingsafstand og de andre landsdele Figur 4.5.1: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km Sydjylland Kilde: Danmarks Statistik Tabel 4.5.1: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km. Syddanmark ,8 15,1 15,7 16,0 16,4 16,6 Sydjylland 18,2 18,8 19,4 19,9 20,5 20,7 Hovedstaden og Sjælland København by 17,8 18,0 18,7 20,8 20,0 19,1 Københavns omegn 19,7 19,8 20,0 21,5 22,0 21,7 Nordsjælland 18,1 18,3 18,4 18,9 18,8 18,8 Bornholm 18,8 18,9 19,6 18,2 18,3 17,7 Østsjælland 19,6 19,6 19,9 20,6 20,9 21,3 Vest- og Sydsjælland 17,4 18,2 18,5 19,0 19,5 19,5 Midtjylland Østjylland 16,4 17,0 17,3 18,3 18,8 18,9 Vestjylland 17,6 19,2 19,2 19,6 19,9 20,1 17,5 18,0 18,7 19,3 19,6 20,1 17,6 18,1 18,6 19,5 19,7 19,7 Kilde: Danmarks Statistik.

35 34 Figur 4.5.2: Nettoudpendling (pct.) og pendling mellem kommuner som andel af beskæftigede (pile), % af de beskæftigede udpendler til kommune X 3,3 Over 8 % af de beskæftigede udpendler til kommune X 12,4-29,9 Uden for DK 31-7,0 11,3-10,7-13,1 10,3 9 10,3 28,7 9-10,8 6,1 21,7 7,5 18,6 18,8 9 4,4 9,3 0,7-0,5 11,9 11,7 9 Kilde: Danmarks statistik Note: Nettoudpendling er angivet ved tallene indenfor hver kommunegrænse. Pilene betegner andelen af beskæftigede der udpendler til anden kommune. Uden for DK

36 35 De fynske kommuner Figur 4.5.3: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km Kilde: Danmarks Statistik Tabel 4.5.2: Gennemsnitlig pendlingsafstand, km Nordfyns 12,9 13,5 14,1 14,9 15,7 14,5 15,4 15,3 15,3 15,8 15,6 16,4 15,0 15,2 15,7 16,2 17,0 17,1 14,1 14,5 14,4 15,2 14,8 15,6 14,8 15,6 16,8 16,7 17,1 16,9 13,1 13,4 13,9 13,4 13,6 14,1 15,4 16,4 17,0 15,4 16,1 17,5 12,7 12,4 13,5 11,9 12,2 12,4 14,7 15,3 15,9 15,7 16,0 16,1 17,0 17,5 18,7 19,9 19,7 20,5 14,8 15,1 15,7 16,0 16,4 16,6 Kilde: Danmarks Statistik

37 Indpendlin Udpendling STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS Arbejdsstyrkens mobilitet og de andre landsdele Tabel Udviklingen i nettoudpendling Vestjylland Østjylland Vest- og Sydsjælland Østsjælland Bornholm Nordsjælland København omegn København by Sydjylland Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tabel Nettoudpendling som andel af beskæftigede personer (pct.) ,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 1,5 1,5 1,6 1,9 1,7 1,3 Vestjylland -2,4-3,3-3,4-2,9-2,3-2,5 Østjylland 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,8 Vest- og Sydsjælland 14,4 14,6 14,8 16,0 15,5 15,1 Østsjælland 20,6 19,8 19,2 18,6 18,6 18,3 Bornholm 1,3 1,8 1,8 2,9 2,2 2,2 Nordsjælland 19,7 19,4 18,4 19,4 20,3 20,9 København omegn -24,1-24,7-25,2-25,4-25,3-25,4 København by -16,3-15,3-14,2-16,9-16,4-15,5 Sydjylland -2,1-1,9-1,7-1,0-1,4-1,5 4,2 4,9 4,8 5,4 5,4 5,3 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Figur 4.6.1: Nettoudpendling som andel af beskæftigede, pct Sydjylland Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

38 37 Figur 4.6.2: Nettoudpendling som andel af beskæftigede (pct.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

39 38 De fynske kommuner Tabel 4.6.3: Nettoudpendling, antal personer Nordfyns Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Tabel Nettoudpendling som andel af beskæftigede personer (pct.) Nordfyns 26,5 26,6 26,3 28,1 28,7 28,7-11,1-11,0-9,0-3,6 0,1 6,1-8,8-7,7-8,1-9,0-10,0-10,8 19,7 20,5 20,5 20,2 19,7 18,8 12,8 13,3 13,2 15,4 16,4 18,6 10,8 10,2 10,5 9,9 10,1 9,3 10,8 12,2 12,6 12,1 11,2 11,9 10,5 11,9 12,0 13,2 12,3 11,7 17,5 17,6 18,5 21,4 22,2 21,7 8,1 10,5 8,5 9,9 11,4 10,3 4,2 4,9 4,8 5,4 5,4 5,3 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

40 39 Figur 4.6.3: Nettoudpendling som andel af beskæftigede (pct.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

41 40 Figur 4.6.4: Pendling, fordelt på afstand, 2011, pct Sydjylland km km. 30- km. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Figur 4.6.5: Andele af pendlere der pendler kort, mellemlangt og langt i de fynske kommuner og i hele landet i ,2 28,4 15,4 Landsdel 60,7 27,0 12,2 Landsdel Sydjylland 55,0 28,7 16,2 71,3 23,4 5,4 65,4 22,7 12,0 64,5 23,0 12,5 59,1 27,4 13,5 Nordfyns 58,1 35,0 6,9 54,4 25,8 19,8 62,1 27,3 10,6 52,0 38,7 9,3 51,9 37,1 11,0 54,2 35,2 10,6 0-4 km km. 30+ km. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

42 41 Figur 4.6.6: Personer, der pendler ud af hjemkommunen, fordelt efter hvilke brancher de er beskæftiget i, 2011 pct. Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Sydjylland Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

43 42 Figur 4.6.7: Udpendling fordelt på brancher blandt de fynske kommuner i pct. (2011) Nordfyns Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Nordfyns Nordfyns Bygge og anlæg Nordfyns Handel og transport mv Nordfyns Information og kommunikation Finansiering og forsikring Nordfyns Nordfyns Ejendomshandel og udlejning Nordfyns Erhvervsservice

44 43 Offentlig administration, undervisning og sundhed Nordfyns Nordfyns Kultur, fritid og anden service Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Udpendling fordelt på brancher. Graferne skal forstås således at f.eks. 3 % af indbyggerne der pendler fra Nordfyns kommune, pendler til en anden kommune indenfor branchen landbrug, skovbrug og fiskeri Figur 4.6.8: Udpendling i de fynske kommuner fordelt på brancher i pct. (2011) Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning

45 44 Handel og transport mv. Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Offentlig administration, undervisning og sundhed Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Erhvervsservice Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Finansiering og forsikring Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Finansiering og forsikring Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Erhvervsservice Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Nordfyns

46 45 Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Finansiering og forsikring Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Erhvervsservice Bygge og anlæg Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Handel og transport mv. Offentlig administration, undervisning og sundhed Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Udpendling fordelt på brancher. Graferne skal forstås således at f.eks. 34 % af indbyggerne der pendler fra kommune, pendler til en anden kommune indenfor branchen offentlig administration, undervisning og sundhed.

47 Tusinde STRUKTURANALYSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ FYN APPENDIKS BESKÆFTIGELSE Dette kapitel indeholder resultater, der beskriver beskæftigelsens demografiske, socioøkonomiske og branchemæssige sammensætning og udvikling. 5.1 Beskæftigelsesudvikling Figur 5.1.1: Antal beskæftigede på Kilde: Jobindsats. Note: Opgjort på årsbasis. Figur 5.1.2: Beskæftigede som andel af befolkningen (16-66 år), pct Sydjylland Hele Landet Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Opgjort på årsbasis.

48 47 Figur 5.1.3: Beskæftigelse og erhvervsfrekvens for fra Beskæftigelsesfrekvens Erhvervsfrekvens Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Note: Opgjort på årsbasis.

49 Alder og de andre landsdele Figur 5.2.1: Beskæftigedes aldersfordeling i 2011 Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland år år år år 60+ år Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Beskæftigede personer fordelt på alder. Aldersintervaller fra Danmarks statistik er sammenlagte i en række bredere intervaller. De fynske kommuner Figur 5.2.2: Beskæftigedes aldersfordeling i 2011 Nordfyns år år år år 60+ år Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Beskæftigede personer fordelt på alder. Aldersintervaller fra Danmarks statistik er sammenlagte i en række bredere intervaller.

50 Branche og de andre landsdele Figur 5.3.1: Den relative ændring i beskæftigelsen på brancher fra Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri Københavns omegn København by Østsjælland Vest- og Sydsjælland Østjylland Vestjylland Bornholm Nordsjælland Sydjylland Bornholm Vestjylland Sydjylland Vest- og Sydsjælland Østjylland Nordsjælland Østsjælland Københavns omegn København by Bygge og anlæg Handel og transport mv. København by Vest- og Sydsjælland Bornholm Østjylland Nordsjælland Sydjylland Østsjælland Københavns omegn Vestjylland Bornholm Vest- og Sydsjælland Østsjælland Nordsjælland Sydjylland Københavns omegn København by Vestjylland Østjylland Information og kommunikation Finansiering og forsikring København by Bornholm Sydjylland Østsjælland Nordsjælland Københavns omegn Østjylland Vest- og Sydsjælland Vestjylland København by Sydjylland Københavns omegn Østjylland Nordsjælland Østsjælland Vestjylland Vest- og Sydsjælland Bornholm

51 50 Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Erhvervsservice Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordsjælland København by Østsjælland Københavns omegn Vest- og Sydsjælland Bornholm Bornholm Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordsjælland Østjylland Københavns omegn Østsjælland København by Sydjylland Offentlig administration, undervisning og sundhed København by Østjylland Københavns omegn Vestjylland Sydjylland Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Østsjælland Bornholm Kultur, fritid og anden service Sydjylland Vestjylland Vest- og Sydsjælland København by Østjylland Østsjælland Nordsjælland Københavns omegn Bornholm Kilde: Den integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger. Note: Branchen er defineret i Danmarks Statistiks 10-grupering. De fynske kommuner Figur 5.3.2: Den relative ændring i beskæftigelsen på brancher fra Landbrug, skovbrug og fiskeri Nordfyns Bygge og anlæg Nordfyns Industri Nordfyns Handel og transport mv. Nordfyns

52 51 Information og kommunikation Finansiering og forsikring Nordfyns Nordfyns Nordfyns Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Erhvervsservice Nordfyns Nordfyns Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Nordfyns Kilde: Den integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger. Note: Branchen er defineret i Danmarks Statistiks 10-grupering.

53 52 Figur 5.3.3: Relativ ændring i beskæftigelsen i de enkelte brancher fra , pct. Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Handel og transport mv. Finansiering og forsikring Erhvervsservice Landbrug, skovbrug og fiskeri Bygge og anlæg Industri Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger. Note: Danmarks Statistiks gruppering i 10 brancher Sydjylland Figur 5.3.4: Beskæftigede, fordelt på brancher i 2011, pct. Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme Kilde: Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA) og egne beregninger. Note: Danmarks Statistiks gruppering i 10 brancher Sydjylland

54 Uddannelse og de andre landsdele Figur 5.4.1: Beskæftigedes uddannelsesniveau i 2011 Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhversuddannelser Gymnasial Grundskole Uoplyst Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. Note: Andelen af beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau. Danmarks Statistiks uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier. De fynske kommuner Figur 5.4.2: Beskæftigedes uddannelsesniveau i 2011 Nordfyns Videregående Erhversuddannelser Gymnasial Grundskole Uoplyst Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger. Note: Andelen af beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau. Danmarks Statistiks uddannelseskategorier er sammenlagt til en række bredere uddannelseskategorier.

55 Branchefordelt uddannelsesniveau og de andre landsdele Figur 5.5.1: Fordelingen af uddannelse på brancher i 2011 Landbrug, skovbrug og fiskeri Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Bygge og anlæg Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Handel og transport mv. Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Information og kommunikation Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Finansiering og forsikring Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært

56 55 Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Offentlig administration, undervisning og sundhed Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Kultur, fritid og anden service Sydjylland København by Københavns omegn Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Østjylland Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Kilde: IDA De fynske kommuner Figur 5.5.2: Fordelingen af uddannelse på brancher i 2011 Landbrug, skovbrug og fiskeri Nordfyns Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Nordfyns Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Bygge og anlæg Nordfyns Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært Handel og transport mv. Nordfyns Videregående Erhvervsfaglig Ufaglært

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2012 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. odense. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i odense Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Odense Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Odense Kommune. Den handler

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Sådan går det i. langeland. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. langeland. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i langeland Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Langeland Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Langeland Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Langtidsledigheden passerer 50.000

Langtidsledigheden passerer 50.000 Krisen på arbejdsmarkedet fortsætter Langtidsledigheden passerer 5. let af langtidsledige stiger voldsomt. Det seneste år er antallet af langtidsledige steget med mere end 31. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. billund. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i billund Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Billund Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Billund Kommune. Den handler

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Syddjurs Kommune

Kommunenotat. Syddjurs Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejle. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejle Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejle Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejle Kommune. Den handler

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kolding. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kolding Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kolding Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kolding Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. varde. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. varde. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i varde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Varde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Varde Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. vejen. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. vejen. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i vejen Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Vejen Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Vejen Kommune. Den handler

Læs mere

Kommunenotat. Holstebro Kommune

Kommunenotat. Holstebro Kommune Kommunenotat Holstebro Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Holstebro Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. esbjerg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i esbjerg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Esbjerg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Esbjerg Kommune. Den handler

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Oktober 215 Nøgletal for Nordjylland opdateret til mødet i RAR Nordjylland d. 2. oktober 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Kommunenotat. Silkeborg

Kommunenotat. Silkeborg Kommunenotat 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen og på sigt et markant fald

Læs mere

Sådan går det i. haderslev. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. haderslev. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i haderslev Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Haderslev Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Haderslev Kommune.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Kommunenotat. Odder Kommune

Kommunenotat. Odder Kommune Kommunenotat Odder Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Odder Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen og

Læs mere

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. fredericia. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i fredericia Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fredericia Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fredericia Kommune.

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed December 2014 Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Data stammer fra Danmark Statistiks

Læs mere

April 2014 Ændring Pct.

April 2014 Ændring Pct. Arbejdsløsheden i april 2014 2. juni 2014 Fortsat færre arbejdsløse Arbejdsløsheden faldt med 3.500 fuldtidspersoner i april. Siden januar 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 26.300 fuldtidspersoner,

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Sådan går det i. aabenraa. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. aabenraa. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i aabenraa Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Aabenraa Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Aabenraa Kommune. Den

Læs mere

Kommunenotat. Samsø Kommune

Kommunenotat. Samsø Kommune Kommunenotat Samsø Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked I modsætning til resten af landet, ramte den økonomiske krise først rigtig Samsø Kommune efter 2009. Følgelig faldt beskæftigelsen og ledigheden

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015

Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015 Kommunenotat Mariagerfjord Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Mariagerfjord Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Arbejdsløshed uændret i juni

Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden i juni 2014 Sagsnr. Ref. Den 31-07-14 Arbejdsløshed uændret i juni Arbejdsløsheden var uændret i juni i forhold til maj 2014. Siden december 2013 er arbejdsløsheden faldet med ca. 14.300

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2011. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2011 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2011: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune

Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Arbejdsmarkedet i Randers Kommune Randers Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 16. november 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 16. november 2015 November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 1.kv.2008 til 2. kvartal 2015 Beskæftigelsen

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer 1. april 216 Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer Af Anne Kaag Andersen og Bo Siemsen I Danmark bliver den økonomiske aktivitet i stigende grad koncentreret i de større byområder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik Det nye beskæftigelsesudvalg

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED november 2012 STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED Dato 2012-12-05 Udarbejdet af Joachim Boll og Tune Bergholt Hammer

Læs mere

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre.

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre. Midt i statistikken Baggrundsrapport om bystørrelser 2011 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indhold Resumé...2 Befolkningsudvikling i byerne...3 Region Midtjylland...4 Favrskov Kommune... 16 Hedensted

Læs mere

Kommunenotat. Aarhus Kommune

Kommunenotat. Aarhus Kommune Kommunenotat Aarhus Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Aarhus Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen

Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Flest sjællændere får ingen uddannelse efter folkeskolen Hver femte afgangselev har ikke fået en ungdomsuddannelse 10 år efter folkeskolen. Zoomer man ind på de forskellige landsdele, er det især på Vest-

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv

Økonomisk analyse. Arbejdstiden øges ikke af sig selv Økonomisk analyse 22. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Arbejdstiden øges ikke af sig selv T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Med den netop offentliggjorte 2020-plan

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere