Statistiske informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer December Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 Sammenfatning I løbet af 2009 er der sket et fald i antallet af beskæftigede personer i Aarhus Kommune - det gælder også antallet af beskæftigede personer af Ikke Vestlig herkomst. Samtidig er antallet af arbejdsløse steget, mens ledighedsniveauet i Aarhus Kommune fortsat er lavere end på landsplan. Dette gælder også for gruppen af personer af Ikke Vestlig herkomst i Aarhus Kommune. I løbet af året 2009 er der ifølge RAS 1 -statistikken blevet årige personer færre i beskæftigelse i Aarhus Kommune fra Ikke Vestlige lande, svarende til et fald på 4,9 %. På landsplan har der tilsvarende været tale om et fald på 4,6 %. I samme periode er antallet af årige fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune steget med 822 personer, svarende til 4,1 %. Dette betyder, at beskæftigelsesprocenten i Aarhus Kommune for den samlede herkomstgruppe af Ikke Vestlige lande i perioden 1. januar 2009 til 1. januar 2010 er faldet med 4,1 pct. point til 43,2 %. Byrådet vedtog ultimo 2000 et måltal om en årlig forøgelse på 3 pct. point 2 i beskæftigelsen blandt de årige personer fra Ikke Vestlige lande, indtil beskæftigelsesprocenten for denne persongruppe i Aarhus Kommune når op på samme beskæftigelsesandel som i den øvrige befolkning. Selv når der korrigeres for det samlede fald i beskæftigelsen for Aarhus Kommune under ét på 2,6 pct. point, er målsætningen ikke blevet opfyldt for året Faldet i beskæftigelsesandelen i løbet af året 2009 for herkomstgruppen Ikke Vestlige lande har betydet, at arbejdsløshedsprocenten er steget med 2,5 pct. point til 6,7 % pr. 1. januar Arbejdsløshedsprocenten for herkomstgruppen Ikke Vestlige lande er dog ligesom sidste år lavere i Aarhus Kommune end på landsplan. For herkomstgruppen Øvrige Vestlige lande er antallet af årige i beskæftigelse i Aarhus Kommune derimod i løbet af 2009 steget med 189 personer, og beskæftigelsesprocenten er steget fra 53,3 pr. 1. januar 2009 til 54,8 pr. 1. januar Stigningen i beskæftigelsen har dog ikke ført til et fald i arbejdsløshedsprocenten for herkomstgruppen Øvrige Vestlige lande, idet den er steget fra 1,6 % pr. 1. januar 2009 til 3,1 % pr. 1. januar RAS står for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Fra 2009-tallene (ultimo november 2008) er anvendt e-indkomst som datagrundlag i stedet for de tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligningen med tidligere år er problematisk. Se endvidere en uddybning i note 1 side 8. 2 Den årlige forøgelse på 3 pct. point i beskæftigelsesprocenten for de (oprindelig 16-66) årige personer fra Ikke vestlige lande (oprindelig 3. lande) er betinget af, at den generelle beskæftigelsesprocent/arbejdsløshedsprocent forbliver uændret. 3 Se uddybende note 3 side 8. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Budget og Regnskab

2 Udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 Ses på udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsløsheden i Aarhus Kommune siden 1. januar 2005 fås, at beskæftigelsesprocenten for personer fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune er steget fra 39,8 % pr. 1. januar 2005 til 43,2 % pr. 1. januar 2010, mens arbejdsløshedsprocenten i samme periode for personer fra Ikke Vestlige lande - er faldet fra 20,0 % til 6,7 % (jfr. figurerne 1 og 2). Både beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 2010 og delvis 1. januar 2009 er påvirket af finanskrisen. Derudover er det sket et databrud i statistikken fra 1. januar 2009, som også formindsker antallet af beskæftigede. Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Danmark Øvrige Vestlige lande Ikke-Vestlige lande I alt 0, Anm.: Databrud i statistikken mellem årene 2008 og Anm.: Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. For året 2005 vedrører beskæftigelsesprocenten de årige. Beskæftigelsesprocenten i Aarhus Kommune er steget mest for somaliere med 10,3 pct. point og libanesere med 8,3 pct. point i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 (jfr. tabel 1). Tilsvarende er arbejdsløshedsprocenten i Aarhus Kommune i samme periode faldet mest for somaliere (31,5 pct. point) og afghanere (26,1 pct. point) (jfr. tabel 2). Ses der kun på udviklingen i løbet af året 2009 er somalierne den herkomstgruppe i Aarhus Kommune, der har haft det største fald i beskæftigelsesprocenten og den største stigning i arbejdsløshedsprocenten målt i procentpoint. Side 2 af 14

3 Figur 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. 25,0 Danmark Øvrige Vestlige lande Ikke-Vestlige lande I alt 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Anm.: Databrud i statistikken mellem årene 2008 og Anm.: Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. For året 2005 vedrører arbejdsløshedsprocenten de årige. Tabel 1. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Beskæftigelsesprocent Iran 42,7 48,1 52,5 55,1 52,1 50,9 8,1-1,2 Irak 28,7 31,6 36,7 40,9 39,4 36,3 7,6-3,2 Libanon 24,4 28,7 32,3 36,0 35,8 32,7 8,3-3,1 Vietnam 56,6 60,5 65,5 68,1 65,4 60,9 4,2-4,5 Somalia 15,6 19,2 31,5 35,8 31,6 25,9 10,3-5,7 Afghanistan 34,5 41,1 45,1 53,3 44,1 40,6 6,1-3,5 Tyrkiet 49,9 53,6 58,2 60,7 55,1 50,2 0,3-4,8 Øvrige Ikke Vestlige lande 46,6 48,3 52,8 54,5 50,3 45,9-0,8-4,4 I alt Ikke Vestlige lande 39,8 43,0 48,0 50,9 47,3 43,2 3,4-4,1 Øvrige Vestlige lande 54,8 54,1 54,5 54,8 53,3 54,8 0,0 1,5 Danmark 73,4 76,1 77,7 78,7 74,9 72,3-1,1-2,6 I alt 70,0 72,4 74,1 75,1 71,2 68,6-1,4-2,6 Anm.: Databrud i statistikken mellem årene 2008 og Anm.: Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. For året 2005 vedrører beskæftigelsesprocenten de årige. *) Ændring i procentpoint. Side 3 af 14

4 Tabel 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran 18,1 12,3 8,1 5,8 2,8 5,4-12,7 2,6 Irak 29,1 23,2 15,4 10,2 4,1 7,2-21,9 3,1 Libanon 31,0 23,9 16,5 8,3 4,7 6,0-25,0 1,4 Vietnam 12,2 8,9 5,9 3,4 3,7 5,6-6,5 1,9 Somalia 48,2 38,9 24,2 17,1 12,2 16,7-31,5 4,5 Afghanistan 32,9 23,1 15,1 12,2 4,3 6,7-26,1 2,4 Tyrkiet 15,8 10,2 7,0 3,9 4,4 6,4-9,4 2,0 Øvrige Ikke Vestlige lande 14,8 11,5 8,0 5,0 2,9 5,8-9,0 2,9 I alt Ikke Vestlige lande 20,0 15,2 10,5 6,7 4,2 6,7-13,3 2,5 Øvrige Vestlige lande 7,5 6,1 3,7 2,6 1,6 3,1-4,4 1,5 Danmark 4,8 3,6 2,6 1,8 1,3 2,7-2,1 1,4 I alt 5,7 4,4 3,1 2,2 1,5 3,0-2,7 1,5 Anm.: Databrud i statistikken mellem årene 2008 og Anm.: Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. For året 2005 vedrører arbejdsløshedsprocenten de årige. *) Ændring i procentpoint Sammenligning mellem Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2010 I tabel 3 ses beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten i Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Tabel 3. Beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten for de årige i Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2010 opdelt på udvalgte herkomstgrupper Forskel*) 2010 Forskel*) Beskæftigelsesprocent Aarhus- Arbejdsløshedsprocent Aarhus- Aarhus Hele landet Hele landet Aarhus Hele landet Hele landet Iran 50,9 51,4-0,6 5,4 7,2-1,8 Irak 36,3 36,2 0,1 7,2 10,5-3,3 Libanon 32,7 36,2-3,5 6,0 9,1-3,1 Vietnam 60,9 59,6 1,3 5,6 8,7-3,1 Somalia 25,9 30,8-4,9 16,7 18,1-1,5 Afghanistan 40,6 45,6-5,0 6,7 8,2-1,5 Tyrkiet 50,2 54,4-4,2 6,4 10,0-3,6 Øvrige Ikke Vestlige lande 45,9 52,6-6,8 5,8 6,5-0,7 I alt Ikke Vestlige lande 43,2 50,0-6,8 6,7 7,9-1,2 Øvrige Vestlige lande 54,8 60,5-5,7 3,1 3,9-0,8 Danmark 72,3 74,1-1,7 2,7 3,4-0,6 I alt 68,6 71,8-3,2 3,0 3,6-0,6 Anm.: Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs *) Forskel i procentpoint. Af tabel 3 ses, at beskæftigelsesprocenten for alle de medtagne herkomstgrupper på nær vietnamesere og irakere er højere på landsplan end i Aarhus Kommune. For herkomstgruppen Øvrige Ikke Vestlige lande, Ikke Vestlige lande og Øvrige Vestlige lande er beskæftigelsesprocenten mere end 5 pct. point højere på landsplan end i Aarhus Kommune. Derimod er arbejdsløshedsprocenten for alle de medtagne herkomstgrupper lavere i Aarhus Kommune end på landsplan og højeste forskel på 3,6 pct. point findes blandt Tyrkere. For herkomstgruppen Ikke Vestlige lande under ét, er 1) arbejdsløshedsprocenten i Aarhus Kommune blandt de årige pr. 1. januar ,2 pct. point lavere end på landsplan, mens 2) beskæftigelsesprocenten i Aarhus Kommune er 6,8 pct. point lavere end på landsplan. Side 4 af 14

5 For alle borgere under ét er arbejdsløshedsprocenten i Aarhus Kommune lidt lavere end på landsplan (0,6 pct. point), mens beskæftigelsesprocenten i hele landet er 3,2 pct. point højere end i Aarhus Kommune pr. 1. januar Sammenligning med andre byer/regioner Beskæftigelsesprocenten for de årige personer fra Ikke Vestlige lande pr. 1. januar 2010 i Aarhus Kommune ligger på 43,2, hvilket som nævnt tidligere er 6,8 pct. point lavere end beskæftigelsesprocenten på landsplan og over 10 pct. point lavere end i f.eks. Albertslund og Greve kommuner. Arbejdsløshedsprocenten for de årige personer fra Ikke Vestlige lande pr. 1. januar 2010 lå i Aarhus Kommune på 6,7 %, hvilket som tidligere nævnt var 1,2 pct. point lavere end arbejdsløshedsprocenten på landsplan (jfr. tabel 4). Det kan bemærkes, at arbejdsløshedsprocenten for de årige fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2010 er lavest blandt de medtagne byer/regioner. Tabel 4. Beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten for de årige fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune og udvalgte byer/regioner pr. 1. januar 2009 og 1. januar Beskæftigelsesprocent Arbejdsløshedsprocent Herkomst Ændring*) Ændring*) Ikke Vestlige lande pct. Aarhus Kommune 47,3 43,2-4,1 4,2 6,7 2,5 Region Midtjylland 53,2 47,5-5,7 3,8 7,3 3,5 Hele landet 54,5 50,0-4,4 4,7 7,9 3,2 Københavns Kommune 52,7 49,4-3,2 6,2 9,4 3,2 Odense Kommune 46,7 42,3-4,4 5,3 9,3 4,0 Aalborg Kommune 50,4 47,4-3,1 6,2 7,3 1,2 Esbjerg Kommune 54,4 48,8-5,6 3,5 7,4 3,9 Randers Kommune 57,5 51,6-6,0 2,8 7,1 4,3 Albertslund Kommune 62,4 57,2-5,2 4,7 8,3 3,6 Greve Kommune 58,4 54,3-4,1 4,1 8,9 4,8 Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs *) Ændring i procentpoint Forklaringer på forskelle i beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten vha. standardberegninger En del af forklaringen på, at Aarhus Kommune har en lavere beskæftigelsesprocent blandt personer af fremmed herkomst, kunne være en anderledes sammensætning af de årige på herkomstgrupper i Aarhus Kommune i forhold til hele landet. Dette vil kunne eftervises vha. en standardberegning. I tabel 5 er angivet den faktiske arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent i Aarhus Kommune og udvalgte byer og regioner pr. 1. januar 2010 samt en tilsvarende beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent under den forudsætning, at herkomstfordelingen for alle de medtagne byer og regioner var tilsvarende som på landsplan. Side 5 af 14

6 Tabel 5. Faktisk og beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2010 i Aarhus Kommune og udvalgte byer/regioner. Standardberegning vedr. hele befolkningen Herkomst Faktisk Beregnet *) Forskel mellem faktisk og beregnet Alle Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Pr. 1. januar 2010 procent procent procent procent procent procent Aarhus Kommune 3,0 68,6 2,9 69,7 0,1-1,1 Region Midtjylland 3,5 72,4 3,5 71,9 0,0 0,5 Københavns Kommune 4,6 68,9 4,3 71,5 0,3-2,6 Odense Kommune 4,0 67,3 3,9 68,3 0,1-1,0 Aalborg Kommune 4,2 69,2 4,3 68,7-0,1 0,5 Esbjerg Kommune 3,4 70,8 3,4 70,3 0,0 0,5 Randers Kommune 4,0 71,2 4,1 70,4-0,1 0,8 Greve Kommune 2,9 76,3 2,8 76,8 0,1-0,5 Albertslund Kommune 4,6 68,5 3,8 71,1 0,8-2,6 Hele landet 3,6 71,8 3,6 71,8 Anm.: Standardberegning med herkomstfordelingen for hele befolkningen (16-64 år) i hele landet som vægte. Standardberegningen viser, at hvis Aarhus Kommune havde haft den samme fordeling på herkomstgrupper blandt de årige som hele landet, ville Aarhus Kommunes beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2010 have været 69,7 mod den faktiske på 68,6 og hele landets på 71,8. Og tilsvarende ville arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 2010 have været 2,9 mod den faktiske på 3,0 og hele landets på 3,6. Befolkningssammensætningen på herkomst forklarer således ca. 1/3-del af den mindre beskæftigelsesprocent i Aarhus Kommune i forhold til beskæftigelsesprocenten på landsplan (1,1 ud af forskellen på 3,2 procentpoint), og den lavere arbejdsløshedsprocent i Aarhus Kommune i forhold til arbejdsløshedsprocenten på landsplan ville have været 0,7 pct. point lavere i stedet for den faktiske forskel på 0,6 pct. point. En anden forklaring på, at Aarhus Kommune har en lavere beskæftigelsesprocent blandt personer af Ikke Vestlig herkomst, kunne være en anderledes sammensætning af de årige på Ikke Vestlige herkomstgrupper i Aarhus Kommune i forhold til hele landet. Dette vil også kunne eftervises vha. en standardberegning I tabel 6 er angivet den faktiske arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent i udvalgte byer og regioner pr. 1. januar 2010 samt en tilsvarende beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent under den forudsætning, at herkomstfordelingen for personer fra Ikke Vestlige lande i alle de medtagne byer og regioner var tilsvarende som på landsplan. Tabel 6. Faktisk og beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2010 i Aarhus Kommune og udvalgte byer/regioner for herkomstgruppen Ikke Vestlige lande. Standardberegning vedr. herkomstgruppen Ikke Vestlige lande. Herkomst Faktisk Beregnet *) Forskel mellem faktisk og beregnet "Ikke Vestlige lande" Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Pr. 1. januar 2010 procent procent procent procent procent procent Aarhus Kommune 6,7 43,2 6,3 45,1 0,4-1,9 Region Midtjylland 7,3 47,5 7,1 48,5 0,2-1,0 Københavns Kommune 9,4 49,4 9,7 49,5-0,3-0,1 Odense Kommune 9,3 42,3 8,4 44,8 0,9-2,5 Aalborg Kommune 7,3 47,4 7,6 47,7-0,3-0,3 Esbjerg Kommune 7,4 48,8 6,8 48,6 0,6 0,2 Randers Kommune 7,1 51,6 6,4 51,1 0,7 0,5 Greve Kommune 8,9 54,3 8,9 56,2 0,0-1,9 Albertslund Kommune 8,3 57,2 7,3 56,0 1,0 1,2 Hele landet 7,9 50,0 7,9 50,0 Anm.: Standardberegning med herkomstfordelingen for personer (16-64 år) fra Ikke Vestlige lande i hele landet som vægte. Side 6 af 14

7 Af tabel 6 kan ses, at Aarhus Kommune ville have haft en beskæftigelsesprocent på 45,1 blandt herkomstgruppen Ikke Vestlige lande mod den faktiske på 43,2, hvis herkomstfordelingen for personer fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune var den samme som på landsplan. Tilsvarende ville Aarhus Kommune have haft en arbejdsløshedsprocent på 6,3 mod den faktiske på 6,7, hvis herkomstfordelingen for personer fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune var den samme som på landsplan. Standardberegningen viser, at Aarhus og Odense kommuner fortsat har en relativt lav beskæftigelsesprocent blandt personer fra Ikke Vestlige lande blandt de medtagne byer/regioner, selv når der korrigeres for forskelle i herkomstfordeling 4. Mht. arbejdsløsheden har Aarhus Kommune nu den laveste arbejdsløshedsprocent blandt de medtagne byer/regioner blandt herkomstgruppen Ikke Vestlige lande. Foranstående betyder, at herkomstsammensætningen betyder en hel del for størrelsen af beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten i de medtagne byer og regioner 5. I bilagstabel 1 ses arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2010 opdelt på herkomstgrupper, i bilagstabel 2 ses udviklingen i arbejdsløshedsprocent, beskæftigelsesprocent mm. for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på herkomstgrupper, og i bilagstabellerne 3 og 4 er populationen/befolkningen, arbejdsstyrken, arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten, opdelt efter køn, alder og herkomst for henholdsvis Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar Definitioner Tabellerne i nærværende notat er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Fra og med 2009-tallene (ultimo november 2008) er anvendt e-indkomst som datagrundlag i stedet for de tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne (se uddybning af noter side 8). Oplysningerne om befolkningen i Aarhus Kommune og hele landet giver mulighed for at beregne en række størrelser opdelt efter køn, alder og herkomst: Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde (og er tilmeldt Jobcentrene som arbejdssøgende). Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikke-beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden (sidste uge af november måned). I opgørelserne fra før 2009 skulle man ud over at have løn i mindst en time i referenceperioden også i løbet af året have fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn eller derover (dvs. mindst kr. i 2007). For offentlige ansatte kræves det tillige, at man findes i det offentlige lønsystem. Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter bl.a. personer i jobtræning, fleksjob, skånejob og i revalidering med løntilskud. 4 Læs også hovedresultatet fra Niras konsulenternes undersøgelse for 6-byerne - Analyse af flyttemønstre for integrationslovsflygtninge, oktober 2005 refereret i note 4 side 8. 5 En standardberegning viser, at en evt. forskel i aldersfordelingen blandt de årige fra Ikke Vestlige lande i Aarhus Kommune i forhold til aldersfordelingen på landsplan ikke kan forklare den lavere beskæftigelsesprocent i Aarhus Kommune blandt personer fra Ikke Vestlige lande. Side 7 af 14

8 Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikkeerhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede. Niveauet for denne kombination i Aarhus Kommune af studerende, der også er i beskæftigelse, blev opgjort i 2009 og var som følger: Pr. 1. januar 2008 indgik studerende i Aarhus Kommune i beskæftigelsesopgørelsen, fordi de opfyldte kravene til at være i beskæftigelse jfr. ovenfor. Heraf studerende af dansk herkomst, 900 studerende af vestlig herkomst og studerende af ikke-vestlig herkomst. Udenlandsk herkomst: Personer med udenlandsk herkomst er personer, hvor forældrene er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis begge forældre er kendt, noteres efterkommeren efter moderens statsborgerskab, hvis moderen er født i Danmark og efter moderens fødeland, hvis moderen er født i udlandet. Hvis kun én af forældrene er kendt, noteres efterkommeren efter dennes statsborgerskab eller fødeland, afhængig af om denne er født i Danmark eller er udenlandsk statsborger. Hvis forældrene er ukendte, noteres personens herkomst efter personens statsborgerskab, hvis personen er født i Danmark ellers noteres herkomsten efter personens fødeland. Vestlige lande omfatter EU-landene (excl. Danmark), Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke Vestlige lande omfatter alle andre lande. Uddybning af (fod)noter: 1) Fra 2009-tallene (ultimo november 2008) er anvendt e-indkomst som datagrundlag i stedet for de tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne. Databruddet betyder, at antallet af arbejdspladser på landsplan skønnes at være ca mindre, end det vil have været efter den gamle metode. 3) Det kan oplyses/beregnes, at hvis beskæftigelsesprocenten for personer af Ikke Vestlig herkomst i Aarhus Kommune pr. 1. januar 2010 skulle være forøget med 1 pct. point ud fra beskæftigelsesprocenten pr. 1. januar 2009 på 47,3 %, skulle antallet af beskæftigede årige personer af Ikke Vestlig herkomst have været , eller flere end der er i beskæftigelse pr. 1. januar tilsvarende flere beskæftigede personer til en stigning på 2 pct. point og flere beskæftigede personer til en stigning på 3 pct. point. 4) Niras konsulenternes undersøgelse for 6-byerne - Analyse af flyttemønstre for integrationslovsflygtninge, oktober viser, at specielt Aarhus Kommune og Odense Kommune oplever en meget markant tilflytning af integrationslovsflygtninge fra andre kommuner efter afslutningen af det 3 årige integrationsforløb. Dette kan være med til at forklare, at Odense Kommune og Aarhus Kommune klarer sig relativt dårligt mht. beskæftigelsesprocenten blandt personer af Ikke Vestlige herkomst.. Side 8 af 14

9 Bilagstabel 1. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Aarhus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2010 opdelt på herkomstgrupper. Danmark Forskel 2010 Aarhus og Aarhus Hele landet hele landet*) Arbejdsløshedspct 2,7 3,4-0,6 Ikke beskæftigelsespct. 27,7 25,9 1,7 Beskæftigelsespct. 72,3 74,1-1,7 - ordinær beskæftigelsespct. 69,9 71,9-2,0 - støttet beskæftigelsespct. 2,4 2,2 0,3 Arbejdsstyrken ,3 Population/samlet befolkning ,5 Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 3,1 3,9-0,8 Ikke beskæftigelsespct. 45,2 39,5 5,7 Beskæftigelsespct. 54,8 60,5-5,7 - ordinær beskæftigelsespct. 53,5 59,4-5,8 - støttet beskæftigelsespct. 1,3 1,1 0,2 Arbejdsstyrken ,4 Population/samlet befolkning ,9 Ikke Vestlige lande Arbejdsløshedspct 6,7 7,9-1,2 Ikke beskæftigelsespct. 56,8 50,0 6,8 Beskæftigelsespct. 43,2 50,0-6,8 - ordinær beskæftigelsespct. 41,2 48,5-7,4 - støttet beskæftigelsespct. 2,1 1,5 0,6 Arbejdsstyrken ,0 Population/samlet befolkning ,6 I alt Arbejdsløshedspct 3,0 3,6-0,6 Ikke beskæftigelsespct. 31,4 28,2 3,2 Beskæftigelsespct. 68,6 71,8-3,2 - ordinær beskæftigelsespct. 66,3 69,7-3,4 - støttet beskæftigelsespct. 2,3 2,1 0,3 Arbejdsstyrken ,7 Population/samlet befolkning *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt. Side 9 af 14

10 Bilagstabel 2. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Aarhus Kommune i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2010 opdelt på herkomstgrupper. Danmark Ændring*) Arbejdsløshedspct 4,8 3,6 2,6 1,8 1,3 2,7-2,1 Ikke beskæftigelsespct. 26,6 23,9 22,3 21,3 25,1 27,7 1,1 Beskæftigelsespct. 73,4 76,1 77,7 78,7 74,9 72,3-1,1 - ordinær beskæftigelsespct. 71,2 73,7 75,3 76,2 72,4 69,9-1,3 - støttet beskæftigelsespct. 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 0,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 7,5 6,1 3,7 2,6 1,6 3,1-4,4 Ikke beskæftigelsespct. 45,2 45,9 45,5 45,2 46,7 45,2 0,0 Beskæftigelsespct. 54,8 54,1 54,5 54,8 53,3 54,8 0,0 - ordinær beskæftigelsespct. 53,0 52,2 52,6 53,2 52,0 53,5 0,5 - støttet beskæftigelsespct. 1,8 1,9 1,9 1,6 1,3 1,3-0,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Ikke Vestlige lande Arbejdsløshedspct 20,0 15,2 10,5 6,7 4,2 6,7-13,3 Ikke beskæftigelsespct. 60,2 57,0 52,0 49,1 52,7 56,8-3,4 Beskæftigelsespct. 39,8 43,0 48,0 50,9 47,3 43,2 3,4 - ordinær beskæftigelsespct. 37,3 40,6 45,6 48,7 45,1 41,2 3,9 - støttet beskæftigelsespct. 2,5 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1-0,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 5,7 4,4 3,1 2,2 1,5 3,0-2,7 Ikke beskæftigelsespct. 30,0 27,6 25,9 24,9 28,8 31,4 1,4 Beskæftigelsespct. 70,0 72,4 74,1 75,1 71,2 68,6-1,4 - ordinær beskæftigelsespct. 67,8 70,1 71,7 72,7 68,8 66,3-1,5 - støttet beskæftigelsespct. 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 0,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Anm.: Databrud i statistikken mellem årene 2008 og Anm.: Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. For året 2005 vedrører beskæftigelsesprocenten de årige. *) Ændring i procentpoint eller absolut. Side 10 af 14

11 Bilagstabel 3a. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. i Aarhus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 4,6 4,1 7,6 16,7 0,0 6,3 0,0 1,4 5,9 3,2 0,0. 3,7 6,4 3,7 5,4 Ikke beskæftigelsespct. 97,6 51,7 40,3 46,3 83,3 96,6 56,1 98,5 46,2 50,4 53,4 88,0 100,0 65,3 46,9 52,3 49,1 Beskæftigelsespct. 2,4 48,3 59,7 53,7 16,7 3,4 43,9 1,5 53,8 49,6 46,6 12,0 0,0 34,7 53,1 47,7 50,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,4 47,1 57,1 49,5 16,7 3,4 41,3 1,5 53,8 47,8 39,6 12,0 0,0 31,9 49,9 43,8 47,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,2 2,6 4,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 1,8 7,1 0,0 0,0 2,8 3,2 3,8 3,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 7,0 9,6 6,3 0,0 0,0 7,6 0,0 3,8 7,2 9,9. 0,0 6,2 7,7 6,3 7,2 Ikke beskæftigelsespct. 98,8 49,8 48,1 65,2 86,2 98,3 69,9 98,6 53,5 75,0 81,1 100,0 98,4 81,6 56,8 72,0 63,7 Beskæftigelsespct. 1,2 50,2 51,9 34,8 13,8 1,7 30,1 1,4 46,5 25,0 18,9 0,0 1,6 18,4 43,2 28,0 36,3 - ordinær beskæftigelsespct. 1,2 49,8 49,7 29,4 6,9 1,7 27,9 1,4 46,5 23,1 14,5 0,0 1,6 17,0 40,0 25,8 33,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 2,2 5,4 6,9 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9 4,4 0,0 0,0 1,4 3,3 2,2 2,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 5,7 6,3 3,5 0,0 0,0 5,1 0,0 5,8 10,1 6,7 0,0. 7,3 5,2 7,6 6,0 Ikke beskæftigelsespct. 98,8 57,6 51,1 67,7 80,0 96,6 75,3 98,8 62,1 76,6 91,7 96,2 100,0 85,6 59,6 76,2 67,3 Beskæftigelsespct. 1,2 42,4 48,9 32,3 20,0 3,4 24,7 1,3 37,9 23,4 8,3 3,8 0,0 14,4 40,4 23,8 32,7 - ordinær beskæftigelsespct. 1,2 41,9 45,2 26,9 20,0 3,4 22,8 1,3 37,9 22,4 5,0 3,8 0,0 13,7 37,2 22,6 30,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 3,7 5,4 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,0 3,3 0,0 0,0 0,7 3,2 1,2 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 1,1 7,8 7,7 0,0 0,0 6,4 0,0 1,0 5,6 5,5 0,0. 4,5 6,6 4,7 5,6 Ikke beskæftigelsespct. 96,9 46,2 26,5 34,5 90,9 98,1 55,4 94,1 46,4 36,8 42,4 82,8 100,0 58,8 35,6 42,4 39,1 Beskæftigelsespct. 3,1 53,8 73,5 65,5 9,1 1,9 44,6 5,9 53,6 63,2 57,6 17,2 0,0 41,2 64,4 57,6 60,9 - ordinær beskæftigelsespct. 3,1 53,8 68,0 62,0 9,1 1,9 42,3 5,9 53,0 61,2 53,9 13,8 0,0 39,6 61,0 55,3 58,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 5,5 3,5 0,0 0,0 2,3 0,0 0,6 2,0 3,7 3,4 0,0 1,6 3,4 2,3 2,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 24,4 19,1 19,8 0,0. 20,4 0,0 15,4 8,7 5,9 0,0. 9,8 20,5 10,0 16,7 Ikke beskæftigelsespct. 99,8 77,9 64,0 71,5 95,8 100,0 84,0 99,4 75,9 76,0 81,2 93,8 100,0 88,9 71,1 77,8 74,1 Beskæftigelsespct. 0,2 22,1 36,0 28,5 4,2 0,0 16,0 0,6 24,1 24,0 18,8 6,3 0,0 11,1 28,9 22,2 25,9 - ordinær beskæftigelsespct. 0,2 22,1 33,9 26,6 0,0 0,0 15,2 0,6 24,1 23,0 16,1 0,0 0,0 10,5 27,4 20,9 24,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 2,1 1,9 4,2 0,0 0,8 0,0 0,0 1,0 2,7 6,3 0,0 0,7 1,5 1,3 1,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Afghanistan Arbejdsløshedspct 0,0 1,0 8,9 12,0 0,0. 6,4 0,0 1,5 14,3 4,5.. 6,6 6,6 6,9 6,7 Ikke beskæftigelsespct. 96,4 51,6 38,3 56,3 89,5 100,0 66,5 96,5 63,7 62,2 83,2 100,0 100,0 79,1 51,0 69,4 59,4 Beskæftigelsespct. 3,6 48,4 61,7 43,7 10,5 0,0 33,5 3,5 36,3 37,8 16,8 0,0 0,0 20,9 49,0 30,6 40,6 - ordinær beskæftigelsespct. 3,6 48,4 59,4 39,1 5,3 0,0 32,1 3,5 36,3 36,2 12,0 0,0 0,0 19,7 46,9 28,8 38,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 2,3 4,6 5,3 0,0 1,4 0,0 0,0 1,6 4,8 0,0 0,0 1,2 2,1 1,8 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes Side 11 af 14

12 Bilagstabel 3b. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. i Aarhus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar fortsat Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 5,7 10,6 6,2 0,0 0,0 8,0 0,0 1,7 6,0 4,4 0,0. 4,3 8,1 4,3 6,4 Ikke beskæftigelsespct. 98,7 53,6 36,3 46,4 91,1 96,1 59,4 97,9 48,3 46,8 64,6 97,7 100,0 65,6 45,9 53,7 49,8 Beskæftigelsespct. 1,3 46,4 63,7 53,6 8,9 3,9 40,6 2,1 51,7 53,2 35,4 2,3 0,0 34,4 54,1 46,3 50,2 - ordinær beskæftigelsespct. 1,3 46,2 62,2 50,5 6,7 3,9 39,4 2,1 51,5 50,2 32,6 2,3 0,0 32,9 52,4 44,3 48,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,2 1,5 3,1 2,2 0,0 1,3 0,0 0,2 2,9 2,8 0,0 0,0 1,5 1,7 2,0 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 4,8 7,1 8,9 12,5 0,0 7,2 0,0 5,1 4,6 3,4 3,6 0,0 4,2 7,4 4,3 5,8 Ikke beskæftigelsespct. 98,9 56,9 46,1 51,8 73,6 89,3 64,5 97,7 59,7 59,9 48,6 66,3 97,1 66,4 51,4 56,5 54,1 Beskæftigelsespct. 1,1 43,1 53,9 48,2 26,4 10,7 35,5 2,3 40,3 40,1 51,4 33,8 2,9 33,6 48,6 43,5 45,9 - ordinær beskæftigelsespct. 1,1 42,9 52,5 45,3 24,5 10,7 34,3 2,3 40,1 39,4 48,3 31,3 2,9 32,5 46,9 42,1 44,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,1 1,5 2,9 1,9 0,0 1,2 0,0 0,1 0,7 3,2 2,5 0,0 1,0 1,7 1,4 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 6,1 8,8 8,3 8,8 0,0 7,9 0,0 4,2 6,2 4,4 2,6 0,0 5,0 8,0 5,1 6,7 Ikke beskæftigelsespct. 98,7 56,6 45,1 54,8 83,0 94,6 67,3 98,1 57,7 60,4 62,5 85,4 99,0 73,2 52,7 61,0 56,8 Beskæftigelsespct. 1,3 43,4 54,9 45,2 17,0 5,4 32,7 1,9 42,3 39,6 37,5 14,6 1,0 26,8 47,3 39,0 43,2 - ordinær beskæftigelsespct. 1,3 43,1 52,6 41,4 14,8 5,4 31,1 1,9 42,2 38,2 33,7 13,1 1,0 25,6 45,0 37,2 41,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 2,3 3,8 2,3 0,0 1,6 0,0 0,1 1,4 3,7 1,5 0,0 1,2 2,3 1,8 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 1,0 2,3 4,9 3,5 0,0 3,0 0,0 0,5 3,3 4,4 1,0 0,0 3,0 3,1 3,0 3,1 Ikke beskæftigelsespct. 97,6 62,4 39,2 27,9 51,2 83,5 49,1 98,5 67,1 44,0 25,9 56,8 93,7 55,9 42,5 48,0 45,2 Beskæftigelsespct. 2,4 37,6 60,8 72,1 48,8 16,5 50,9 1,5 32,9 56,0 74,1 43,2 6,3 44,1 57,5 52,0 54,8 - ordinær beskæftigelsespct. 2,4 37,6 60,1 69,9 46,6 16,5 50,0 1,5 32,9 55,1 70,1 38,9 6,3 42,8 56,4 50,5 53,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 0,7 2,2 2,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 4,0 4,3 0,0 1,2 1,0 1,5 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 1,7 3,9 3,7 2,2 0,0 3,2 0,0 1,1 3,1 2,0 1,0 0,0 2,1 3,3 2,1 2,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,2 44,3 21,2 18,0 44,0 84,8 46,7 96,5 37,9 23,8 18,2 59,4 94,8 49,7 27,1 28,2 27,7 Beskæftigelsespct. 2,8 55,7 78,8 82,0 56,0 15,2 53,3 3,5 62,1 76,2 81,8 40,6 5,2 50,3 72,9 71,8 72,3 - ordinær beskæftigelsespct. 2,8 55,4 76,9 78,7 53,6 15,2 51,9 3,5 62,1 74,0 76,7 37,9 5,1 48,4 70,8 69,0 69,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 1,9 3,2 2,4 0,0 1,4 0,0 0,1 2,3 5,1 2,8 0,0 1,9 2,1 2,8 2,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 2,1 4,2 4,0 2,4 0,0 3,5 0,0 1,3 3,3 2,1 1,0 0,0 2,2 3,7 2,3 3,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,4 46,7 24,7 22,3 45,7 85,0 48,9 96,8 41,7 29,3 22,2 60,1 94,9 52,3 30,5 32,2 31,4 Beskæftigelsespct. 2,6 53,3 75,3 77,7 54,3 15,0 51,1 3,2 58,3 70,7 77,8 39,9 5,1 47,7 69,5 67,8 68,6 - ordinær beskæftigelsespct. 2,6 53,0 73,4 74,4 51,9 14,9 49,6 3,2 58,2 68,6 72,9 37,1 5,1 45,9 67,5 65,1 66,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,2 1,9 3,3 2,4 0,0 1,4 0,0 0,1 2,1 5,0 2,8 0,0 1,8 2,0 2,7 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Side 12 af 14

13 Bilagstabel 4a. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 5,4 7,9 8,9 11,8 0,0 8,1 0,0 2,4 7,4 5,4 10,0 0,0 5,5 8,3 5,6 7,2 Ikke beskæftigelsespct. 96,9 57,0 42,6 46,6 77,5 92,1 57,8 96,9 47,7 47,6 49,0 81,8 97,6 61,3 48,1 49,3 48,6 Beskæftigelsespct. 3,1 43,0 57,4 53,4 22,5 7,9 42,2 3,1 52,3 52,4 51,0 18,2 2,4 38,7 51,9 50,7 51,4 - ordinær beskæftigelsespct. 3,1 42,7 55,8 51,0 20,5 7,9 40,7 3,1 52,3 51,2 46,9 14,2 2,4 36,9 50,0 48,4 49,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 1,6 2,4 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2 4,0 4,1 0,0 1,8 1,9 2,4 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 6,5 11,9 11,3 6,5 0,0 9,9 0,0 6,6 14,5 11,5 16,7 0,0 10,8 10,2 11,1 10,5 Ikke beskæftigelsespct. 98,0 53,6 50,7 63,1 84,5 98,6 71,7 98,3 65,1 71,5 75,3 96,7 99,1 81,9 57,8 71,5 63,8 Beskæftigelsespct. 2,0 46,4 49,3 36,9 15,5 1,4 28,3 1,7 34,9 28,5 24,7 3,3 0,9 18,1 42,2 28,5 36,2 - ordinær beskæftigelsespct. 2,0 45,8 47,8 34,6 11,9 1,4 27,2 1,7 34,8 27,3 22,6 1,3 0,9 17,4 40,6 27,3 34,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 1,5 2,3 3,6 0,0 1,1 0,0 0,0 1,2 2,0 2,0 0,0 0,7 1,7 1,2 1,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 6,4 11,7 9,1 11,1 0,0 9,0 0,0 4,9 13,1 9,7 0,0. 8,5 9,2 9,0 9,1 Ikke beskæftigelsespct. 97,6 54,9 48,4 63,2 82,5 96,2 72,6 97,6 59,3 71,7 85,3 92,5 100,0 82,8 57,0 71,9 63,8 Beskæftigelsespct. 2,4 45,1 51,6 36,8 17,5 3,8 27,4 2,4 40,7 28,3 14,7 7,5 0,0 17,2 43,0 28,1 36,2 - ordinær beskæftigelsespct. 2,4 44,7 49,3 34,3 15,3 3,8 26,2 2,4 40,7 27,0 13,0 7,5 0,0 16,7 41,2 27,1 34,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 2,3 2,5 2,2 0,0 1,1 0,0 0,1 1,2 1,7 0,0 0,0 0,6 1,8 1,0 1,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 4,0 9,4 11,6 19,2 0,0 9,5 0,0 2,7 9,0 8,0 0,0 0,0 7,5 9,7 7,7 8,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,3 52,0 27,8 36,4 83,5 97,4 57,4 95,7 46,6 38,5 43,2 89,1 99,8 60,2 37,8 42,9 40,4 Beskæftigelsespct. 2,7 48,0 72,2 63,6 16,5 2,6 42,6 4,3 53,4 61,5 56,8 10,9 0,2 39,8 62,2 57,1 59,6 - ordinær beskæftigelsespct. 2,7 47,9 70,2 61,4 14,2 2,6 41,5 4,3 53,3 59,5 53,1 9,3 0,2 38,3 60,5 54,9 57,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,1 2,0 2,2 2,4 0,0 1,2 0,0 0,1 1,9 3,7 1,6 0,0 1,5 1,7 2,2 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 18,7 22,5 22,2 11,1 0,0 21,1 0,0 9,2 14,7 14,3 0,0. 12,8 21,5 13,1 18,1 Ikke beskæftigelsespct. 99,1 74,5 60,3 66,1 91,2 95,5 81,4 99,2 68,9 70,9 74,9 89,1 100,0 85,2 67,0 71,8 69,2 Beskæftigelsespct. 0,9 25,5 39,7 33,9 8,8 4,5 18,6 0,8 31,1 29,1 25,1 10,9 0,0 14,8 33,0 28,2 30,8 - ordinær beskæftigelsespct. 0,9 25,4 38,4 32,9 5,5 4,5 18,1 0,8 31,0 28,2 23,6 7,3 0,0 14,4 32,1 27,3 29,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,1 1,3 1,0 3,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,9 1,5 3,6 0,0 0,5 0,9 0,9 0,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Afghanistan Arbejdsløshedspct 0,0 3,3 12,7 13,1 15,8 0,0 9,2 0,0 1,9 9,7 7,9 0,0. 5,7 9,6 6,0 8,2 Ikke beskæftigelsespct. 95,4 51,0 38,7 50,7 83,3 97,6 64,5 96,0 52,2 62,4 71,7 98,4 100,0 74,6 48,0 61,9 54,4 Beskæftigelsespct. 4,6 49,0 61,3 49,3 16,7 2,4 35,5 4,0 47,8 37,6 28,3 1,6 0,0 25,4 52,0 38,1 45,6 - ordinær beskæftigelsespct. 4,6 48,7 59,0 45,7 12,5 2,4 34,2 4,0 47,7 35,5 26,1 1,6 0,0 24,5 50,0 36,7 43,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 2,3 3,7 4,2 0,0 1,3 0,0 0,2 2,0 2,1 0,0 0,0 0,9 2,0 1,4 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes Side 13 af 14

14 Bilagstabel 4b. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar fortsat Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 6,1 11,1 11,7 9,2 0,0 10,1 0,0 3,7 11,6 11,9 21,7 0,0 9,4 10,2 9,6 10,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,9 47,1 30,9 40,1 89,6 97,6 56,5 97,4 45,7 45,4 61,2 97,1 99,8 65,2 39,8 51,7 45,6 Beskæftigelsespct. 2,1 52,9 69,1 59,9 10,4 2,4 43,5 2,6 54,3 54,6 38,8 2,9 0,2 34,8 60,2 48,3 54,4 - ordinær beskæftigelsespct. 2,1 52,6 67,7 57,9 9,8 2,4 42,5 2,6 54,2 52,4 36,2 2,4 0,2 33,6 58,9 46,6 52,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 1,4 2,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,2 2,2 2,6 0,5 0,0 1,2 1,3 1,7 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 4,5 7,1 8,7 4,9 0,0 6,9 0,0 3,0 6,7 6,3 3,9 0,0 5,8 7,1 5,9 6,5 Ikke beskæftigelsespct. 97,4 49,5 37,4 43,1 67,3 90,4 57,6 96,8 54,6 50,1 46,7 77,9 96,4 61,5 43,4 50,7 47,4 Beskæftigelsespct. 2,6 50,5 62,6 56,9 32,7 9,6 42,4 3,2 45,4 49,9 53,3 22,1 3,6 38,5 56,6 49,3 52,6 - ordinær beskæftigelsespct. 2,6 50,4 61,3 54,5 31,0 9,6 41,3 3,2 45,3 48,7 50,8 20,7 3,6 37,4 55,1 47,8 51,1 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,2 1,4 2,4 1,7 0,0 1,1 0,0 0,2 1,3 2,6 1,4 0,0 1,2 1,5 1,5 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 5,4 9,1 10,1 6,1 0,0 8,5 0,0 3,6 8,4 7,4 4,6 0,0 6,9 8,7 7,0 7,9 Ikke beskæftigelsespct. 97,6 51,4 38,2 47,2 73,8 92,7 61,1 97,3 54,1 52,0 53,5 83,0 97,5 66,2 45,9 53,9 50,0 Beskæftigelsespct. 2,4 48,6 61,8 52,8 26,2 7,3 38,9 2,7 45,9 48,0 46,5 17,0 2,5 33,8 54,1 46,1 50,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,4 48,4 60,4 50,5 24,4 7,3 37,8 2,7 45,8 46,6 43,9 15,6 2,5 32,7 52,6 44,6 48,5 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 1,5 2,3 1,8 0,0 1,1 0,0 0,1 1,4 2,6 1,4 0,0 1,1 1,5 1,5 1,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 1,9 3,4 5,6 4,1 0,0 4,1 0,0 1,7 3,8 3,8 2,5 0,0 3,4 4,2 3,5 3,9 Ikke beskæftigelsespct. 98,2 62,4 32,6 27,3 50,8 84,4 47,6 98,0 65,0 38,3 29,2 59,3 93,7 55,1 37,0 42,1 39,5 Beskæftigelsespct. 1,8 37,6 67,4 72,7 49,2 15,6 52,4 2,0 35,0 61,7 70,8 40,7 6,3 44,9 63,0 57,9 60,5 - ordinær beskæftigelsespct. 1,8 37,6 66,9 71,1 47,2 15,6 51,6 2,0 35,0 60,9 68,4 38,9 6,3 44,0 62,1 56,7 59,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 0,6 1,6 2,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,7 2,4 1,8 0,0 0,9 0,9 1,2 1,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 3,5 4,6 4,3 2,3 0,0 3,9 0,0 1,8 3,3 2,4 1,0 0,0 2,4 4,1 2,5 3,4 Ikke beskæftigelsespct. 96,3 41,6 17,9 17,6 46,4 84,2 48,4 95,6 37,6 20,7 18,1 62,5 94,7 52,8 24,9 27,0 25,9 Beskæftigelsespct. 3,7 58,4 82,1 82,4 53,6 15,8 51,6 4,4 62,4 79,3 81,9 37,5 5,3 47,2 75,1 73,0 74,1 - ordinær beskæftigelsespct. 3,7 58,0 80,0 79,9 52,0 15,8 50,4 4,4 62,2 77,2 78,2 36,1 5,3 45,7 73,2 70,5 71,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 2,1 2,5 1,7 0,0 1,3 0,0 0,2 2,1 3,7 1,5 0,0 1,5 1,9 2,4 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 3,7 4,9 4,6 2,4 0,0 4,1 0,0 1,9 3,7 2,6 1,1 0,0 2,7 4,4 2,8 3,6 Ikke beskæftigelsespct. 96,5 43,4 20,5 19,6 47,2 84,3 49,2 95,8 40,4 24,9 20,5 62,8 94,7 53,8 26,8 29,6 28,2 Beskæftigelsespct. 3,5 56,6 79,5 80,4 52,8 15,7 50,8 4,2 59,6 75,1 79,5 37,2 5,3 46,2 73,2 70,4 71,8 - ordinær beskæftigelsespct. 3,5 56,2 77,6 77,9 51,1 15,7 49,6 4,2 59,4 73,1 75,9 35,7 5,3 44,8 71,3 68,1 69,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 1,9 2,5 1,7 0,0 1,2 0,0 0,2 1,9 3,6 1,5 0,0 1,5 1,9 2,3 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Side 14 af 14

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk.

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk. Notat Til: Til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. september 2012 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de 16-64 årige i Aarhus Kommune for udvalgte herkomstgrupper opdelt på køn i perioden 1. januar

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Okt. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikke-forsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 9-13 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr. 1.

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere).

5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). 38 5. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter herkomst (fødested for danskere, indvandrere og efterkommere). I tabel 22 a er valgdeltagelsen opdelt efter køn og fødested for danskere. Den samlede

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab.

4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. 21 4. Valgdeltagelsen i Århus Kommune fordelt efter statsborgerskab. I tabel 12 (jfr. side 22) er valgdeltagelsen fordelt efter køn og statsborgerskab. Danske statsborgere havde den højeste valgdeltagelse

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Feb. 5 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Der er sket et pænt fald i antallet af arbejdsløse i Århus Kommune i forhold til sidste år. Faldet er sket på

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folke- og førtidspensionister, 28-212 Det samlede antal personer i Aarhus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er pr.

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

Kortlægning af etniske minoriteter i LOfagbevægelsen

Kortlægning af etniske minoriteter i LOfagbevægelsen Kortlægning af etniske minoriteter i LOfagbevægelsen Kolofon: Titel: Undertitel: Udgivelsesdato: 26. november Version: 1.0 Redaktion/forfatter: Udgivet af: LO-sagsnr.: 08-1650 Gengivelse er tilladt med

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Pædagogisk personale i grundskolen

Pædagogisk personale i grundskolen Pædagogisk personale i grundskolen Af Mathilde Molsgaard I perioden fra 2008/09 til 2011/12 er antallet af pædagogisk personale i grundskolen samlet set faldet. Nedgangen er overordnet sket blandt lærere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Stigende vikarbeskæftigelse

Stigende vikarbeskæftigelse De foreløbige tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viser, at vikarbeskæftigelsen siden efteråret er steget med 3-4. personer. I februar 216 var der knap 34.3 personer beskæftiget i vikarbranchen,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 Nr. 1.01 Marts 1996 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, 1986-1996 x Pr. 1. januar 1996 er indbyggertallet i Århus Kommune på 279.759. x I Århus er befolkningen i løbet af 10 år steget med 10,3 %,

Læs mere

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002

FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 4.1 Juni 22 FOLKE- OG FØRTIDS- PENSIONISTER, 1998-22 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 3. Udviklingen i antallet af FOA medlemmer med indvandrerbaggrund.

social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. 3. Udviklingen i antallet af FOA medlemmer med indvandrerbaggrund. Indvandrer-kolleger og uddannelse Analysesektionen 26. september 2008 Dette papir sammenfatter tre undersøgelser om indvandrere i FOA. Det drejer sig om: 1. Resultaterne af en rundspørge, som er gennemført

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland

Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED OKTOBER 2005 Sigtelser 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og sland Materiale oplysninger, der er anvendt i de følgende tabeller, stammer fra Danmarks Statistik. Tabellerne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006

Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006 Indvandrere og efterkommere i FOA i 2006 FOA, Analysesektionen August 2006 2 12.000 af FOAs medlemmer er indvandrere eller efterkommere Dette notat præsenterer nye oplysninger om, hvor mange FOA-medlemmer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

Helbredsindikatorer for buschauffører

Helbredsindikatorer for buschauffører Analysen belyser helbredsstilstanden blandt buschauffører ud fra en række helbredsindikatorer. Der fokuseres navnlig på, hvor stor en andel af buschaufførerne, der får diabetesrelateret medicin sammenlignet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Sept. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikkeforsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere