All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL"

Transkript

1 All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

2 FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme ( mm/ mm) giver mulighed for dyb jordbearbejdning i op til 35 cm dybde. Maskinen er meget stiv, ikke mindst på grund af de koniske bolte, der holder siderammerne sammen med hovedrammen. Non-stop sikring mod overbelastning = glidende arbejde selv under vanskelige forhold. Den integrerede aksel mellem tandsektionerne gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Spidser til dyb jordløsning, vinger til en overfladisk harvning, universel anvendelse. Long-Life mejselskær (karbid + hardface). Rammen har store indvendige mål (86 cm), og maskinen kommer derfor let frem selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE En dybere jordløsning end det ellers er tilfældet hos konventionelle stubharver - i op til 35 cm dybde. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter forudgående høst. En fremragende smuldringseffekt, der skyldes et større antal tænder på maskinen. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner fjernes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af pakkervalser. Få sået rettiddigt. Maskinen kører også godt i det våde efterår. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk fra traktorens førerhus (ekstra udstyr). BEDNAR FENIX FO og FO_L (Light) er 4-bullede universelle stubharver med en smart tand-opstilling. Med køreakslen placeret midt på maskinen og tænder placeret bag ved transporthjulene kan stubharven arbejde helt uden pakkervalser. Samtidig er venderadiusen på forageren mindre takket være integreringen af køreakslen i maskinen. Harvens gode opbygning og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den bearbejdede og sammenblandede overflade jævnes med jævnetallerkener og pakkes med en bagpakkervalse, der forsegler overfladen og presser den ned. Er du på udkig efter en alsidig jordbearbejdningsmaskine, en maskine der både kan klare en overfladisk harvning, en grundbehandling og en dyb jordløsning? FENIX kan det hele. En kompakt kort maskine til de fleste jordbearbejdningsopgaver på din mark, der stort set kan anvendes i alle slags vejr. Ladislav Bednář 2 3

3 FENIX FO, FO_L Fordele FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven Fordele, der betyder besparelser og højere indtjening: Intensiv sammenblanding af planterester og jord ved blot én overkørsel. Kortere bearbejdningstid ved at anvende Fenix forkortes bearbejdningstiden betydeligt i sammenligning med den konventionelle pløjning. Fenix kan forberede jorden i en sådan grad, at behovet for efterbehandling af marken er minimalt. Dybere jordbearbejdning og lavt brændstofforbrug skærenes faste opstilling gør det muligt at bearbejde dybere jordlag nemt og hurtigt ved rimelige brændstofomkostninger. Trækkraften reduceres Fenix er kendetegnet ved et lille trækkraftbehov. Dette skyldes tændernes optimale opstilling i forhold til overfladen. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af sliddele er meget mindre end hos de traditionelle plove. En kort, kompakt konstruktion sikrer en bekvem og sikker transport på landevejene, en problemfri adgang til marken og en generelt bedre manøvreevne i sammenligning med andre maskiner. FENIX kan anvendes til: Overfladisk harvning med vingeskær, der sørger for en god brydning af kapillariteten i hele harvens bredde. Mellemdyb harvning med spids og sidevinger, der sørger for en jævn sammenblanding af planteresterne med jord. Dyb intensiv jordløsning med spids, der skaber et godt klima i jorden og løsner de hårdpakkede lag. Nedmuldning af større mængder planterester ved blot en overkørsel som resultat af en intensiv sammenblanding. Forsegling af jorden med en pakkervalse, der forhindrer fugttab fra jorden. Bearbejdning af meget våd jord f.eks. sent på efteråret eller om vinteren. Fenix FO har en god gennemgang, og kan anvendes uden pakkervalser. Og mange andre anvendelsesmuligheder... Jacob Justensen Braedstrup (Danmark) areal: 350 ha maskine: Fenix FO 5000 med Alfa såenhed BEARBEJDNING AF EN HVEDESTUBMARK - dybde: 15 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF SPILDRAPS - dybde: 20 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF EN MAJSSTUBMARK - dybde: 25 cm - arbejdshastighed: 10 km/t - brændstofforbrug: 18 l/ha Fenix' største fordel er placeringen af køreakslen mellem tandsektionerne. Jeg vil gerne have mulighed for at gøre nogle af mine marker vinterklare uden pakning. Harven efterlader små jordkamme på marken, der fryser til. Om foråret tørrer kammene hurtigere ind, fordi deres areal er større end de flade områders. Jeg sætter også pris på maskinens længde. Fenix er kort, kompakt og let at transportere mellem de enkelte marker. Jacob Justensen, ejer 4 Overfladisk harvning eller dyb jordløsning 5

4 FENIX FO, FO_L God opblanding af planterester FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven PILFORMET TANDOPSTILLING NEDSÆTTER TRÆKMODSTANDEN OG BRÆNDSTOFFORBRUGET Stubharven har en uovertruffen og målbar evne til at blande jord og plantemateriale En jævn, præcis og hurtig jordbearbejdning, er de vigtigste kendetegn ved Fenix. En grundig og jævn nedmuldning af planteresterne fremskynder den biologiske nedbrydning. I hvor høj grad planteresterne overdækkes med jord, kan bestemmes ud fra en billedanalyse, der viser plantematerialets overdækning med jord. Billedanalysen udtrykker i procenter, hvor mange planterester der ligger på jorden. Målingen udføres straks efter overkørslen. Man placerer en skabelon på 0,5 0,5 m på jorden, så den afgrænser 0,25 m² af marken. Derefter tager man et billede af det afgrænsede område og udfører en billedanalyse for at vurdere andelen af planteresterne. Skabelonen placeres skråt mod køreretningen som vist med pilen på billedet for at få en realistisk gengivelse af planteresternes spredning på marken. Stedet udvælges tilfældigt. Fenix stubharver har som regel særdeles gode resultater hvad angår tildækning af planterester svarende til 18,7 %. *Målingen blev udført gentagne gange på 3 marker med Fenix FO 5000 ved anvendelse af Long-Life spids med vingeskær på 80 mm samt ledeskinner - 1. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 7,9 t/ha, 2. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 8,2 t/ha, og 3. mark var efter vinterbyghøst, der gav 7,2 t/ha. Både halm og avner blev spredt jævnt ud over marken af mejetærskerens snitter. Jordbundens profil udgør en vigtig forudsætning for den efterfølgende jordbearbejdning Det er den valgte spidsmontering, der er med til at påvirke jordbundens profil. Spidsmonteringens form og vinkel spiller således en vigtig rolle for, hvordan jordbundens profil kommer til at se ud. For Fenix stubharver er det kendetegnende, at spidsen kan udstyres med robuste vingeskær. Denne kombination giver en jævn jordbund. Målingen af stubharvens dybde udføres ved at rense jordbundens profil grundigt. På denne måde sikrer man også, at bearbejdningsdybden er éns i hele arbejdsbredden. Fenix med spid og vingeskær er en garanti for en plan bund og konstant bearbejdningsdybde i hele arbejdsbredden. Testet og gennemprøvet på marken! Jævn overflade Den ensartede plane overflade, som stubharven efterlader sig, sikres ved jævnetallerkenernes gode arbejde lige efter tænderne. Selv ikke den tungeste pakkervalse formår at fjerne furer og volde. Overfladen skal være jævnet, før pakkervalsen tager fat. Fenix' jævnetallerkener kan højdeindstilles, og de sørger for, at overfladen bliver helt jævn. 6 Universelt redskab harvning, basisbearbejdning, jordløsning 7

5 FENIX FO, FO_L Arbejde under ekstreme forhold FENIX FO, FO_L Erfaringer JORDLØSNING MED PAKNING (kørsel med pakkervalser) JORDLØSNING UDEN PAKNING = HURTIGERE TØRRING (kørsel på køreakslen i vådt terræn) Arbejde under vanskelige forhold takket være den integrerede køreaksel Den integrerede køreaksel placeret mellem tandsektionerne gør det muligt at anvende maskinen uden en pakkervalse (der er en ekstra række tænder bag ved transporthjulene). Er jorden våd, kobles pakkervalsen ganske enkelt fra, og jorden bearbejdes uden pakning. Denne mulighed kan bl.a. anvendes ved jordbearbejdning før vinteren, hvor det typisk ikke er nødvendigt at pakke overfladen. En anden fordel ved den integrerede køreaksel er, at maskinen er mere smidig, og dens venderadius på forageren er mindre. Fenix klarer snildt en våd mark De senere års voldsomme vejr, giver til tider udfordringer i markarbejdet. Når karftig regn har resulteret i mindre vådområder på markene, er det optimalt, hvis marken alligevel kan behandles i en overkørsel. Vælger man den hydraulisk styrede Fenix (støttehjul forrest, bagpakkervalser) har man mulighed for at reagere lynhurtigt på gennemblødt terræn ved at løfte bagpakkervalserne, så de ikke stopper til. I så fald kører harven på køreakslen og løsner det våde jord, så tørreprocessen fremskyndes. Efter det våde stykke sænkes bagpakkervalserne igen og bearbejdningen gøres færdig. Kojál Krásenko okres Vyškov areal: ha maskine: Fenix FO 5000 For mig at se består Fenix' største fordel i, at akslen er placeret foran pakkervalserne, så man kan arbejde uden pakkervalser om efteråret, og jorden efterlades luftet og løsnet. Man kan altså med fordel benytte Fenix i stedet for en plov." Samtidig har den integrerede aksel bidraget til, at venderadien er blevet mindre, så harven er meget smidig, når den vender på forageren, siger landbrugets agronom Ladislav Matuška. 8 9

6 FENIX FO, FO_L Grundbeskrivelse af harven En rummelig rammekonstruktion. 80 cm bulleafstand, 31 cm tandafstand, sikre store materiale gennemgang. Non-stop sikring mod overbelastning. Simpel dybdeindstilling ved anvendelse af hydro-clips. Alt efter det valgte tilbehør kan man indstille dybden hydraulisk under arbejde. Fenix kan kobles sammen med traktor via bærearm, et trækøje eller K80 træk. Rammens store indvendige mål på 86 cm gør det muligt at bearbejde en stor mængde halm og andre stubrester. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. STØTTEHJUL Støttehjulene er med til at opretholde en konstant bearbejdningsdybde selv ved høje arbejdshastigheder. Således bearbejdes jordprofilen mere jævnt. Der er mulighed for hydraulisk betjening af støttehjulene fra traktoren. 4 rækker tænder med en optimeret geometri arbejder effektivt selv i tung jord. Den stabile, uforanderlige geometri nedsætter harvens trækmodstand og dermed også brændstofforbruget. PLACERING AF KØREAKSLEN GIVER GOD PLADS Hjulakslen er placeret på en sådan måde, at der er god plads mellem hjulene og stellet. HYDRAULISK STYRET HARVE Såfremt pakkervalsen styres hydraulisk, tager det kun et øjeblik at hæve dem, f.eks. når man rammer et vådt område på marken. Uden hydraulisk styring, man pakkervalsen hæves manuelt. Den integrerede køreaksel gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Der er tænder bag ved transporthjulene, så disse ikke efterlader spor. FENIX FO 4000L/FO 4000 FO 5000L/FO 5000 FO 6000L/FO 6000 FO 7000L/FO 7000 Arbejdsbredde m Transportbredde m Transportlængde m 7,9 7,9 7,9 7,9 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 6 060/ / / /7 700 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er sikrede med gummiophæng og kan let indstilles

7 FENIX FN, FN_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den rummelige 3-delte ramme bestående af mm profiler er meget robust. Rammen har store indvendige mål (80 cm), og maskinen har stor gennemgang, selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. Non-stop sikring mod overbelastning = gliende arbejde selv under vanskelige forhold. Spidser til dyb jordløsning, vinger til overfladisk harvning, Long Life mejselskær (karbid + hardface) = universel anvendelse. Bekvem dybdeindstilling ved hjælp af den hydrauliske cylinder direkte fra traktorens førerhus. Forskellige typer pakkervalser og 1-rækket tandstrigle til finish. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE Universel harvetil fremspiring af spildkorn, stubharvning og jordløsning. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter høst. Pakkervalserne giver en fremragende knoldknusning og pakning. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner løsnes og jævnes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af bagpakkervalser. Få sået rettiddigt. Harvens alsidige egenskaber gør at du bliver færdig til tiden. BEDNAR FENIX FN og FN_L (Light) er en simpel 3-rækket universel stubharve konstrueret med henblik på bedriften med det mindre behov, der ønsker et universelt redskab med mange anvendelsesformål. Den liftophængte Fenix, der klarer flere bearbejdningsopgaver, er løsningen. Fenix' store fordel, som enhver landmand uden tvivl vil sætte pris på, er en nem justering efter de aktuelle jordforhold og den ønskede opgave. Spidsernes gode opstilling og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den liftophængte Fenix FN er en universel harve, der klarer mange forskellige opgaver i mindre landbrug. Spidsmonteringens konstruktion og deres opstilling sørger for en intensiv sammenblanding og effektiv tildækning af planteresterne. Det er muligt at anvende forskellige spidser og kombinationer, så harven kan benyttes til alt fra overfladisk harvning og mellemdyb jordbearbejdning til dyb jordløsning med smal spids. Jan Bednář 12 13

8 FENIX FN, FN_L Sådan arbejder harven FENIX FN, FN_L Erfaringer Fenix FN stubharve - et redskab, tre funktioner 1. 3 rækker tænder med tandafstand på 30 cm og rækkeafstand på 80 cm løsner og opblander jorden med planteresterne. Denne opstilling sikrer, at jorden bearbejdes i hele arbejdsbredden samtidig med, at materialet kan passere gennem maskinen. 2. Overfladen jævnes af fjederbelastede jævneskrabere eller roterende jævnetallerkener, inden pakkervalserne tager over. 3. Pakkervalsen sørger for pakning og opretholdelse af bearbejdningsdybden (vælg den rigtige pakkervalse efter jordforholdene). HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING Hydraulisk indstilling af bearbejdningsdybden sker ved hjælp af en hydraulisk cylinder, der forbinder bagpakkervalsen og hovedrammen. Brug hydro-clips på stempelstokken til at indstille den ønskede dybde. MEKANISK DYBDEINDSTILLING Mekanisk indstilling af bearbejdningsdybden udføres nemt og bekvemt ved hjælp af en spindel, der forbinder hovedrammen og pakkervalsens ramme. FENIX FN 4000 MED OPKLAP Fenix FN 4000 har hydraulisk opklap til transportstilling. Denne models transportbredde på under 3 m lever op til EU-standarderne. Roland Schellhorn Goesselborn (Ilmtal) areal: 110 ha maskine: Fenix FN 3000L I vores bakkede landskab er jorden tør og fuld af sten. Vi valgte BEDNAR Fenix FN 3000L på grund af dens non-stop stenudløser, og fordi den går i jorden, uanset jordforhold. Vi plejer at koble den sammen med en traktor på 130 hestekræfter. Til bearbejdning i 15 cm dybde benytter vi spidser med vinger, ved større dybde (op til 20 cm) bruger vi spidser uden vinger, siger Roland Scherllorn. 14 Kompakt, all- round, effektiv 15

9 FENIX FN, FN_L Liftophængt fast ramme FENIX FN, FN_L Liftophængt model med opklap Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 2. og 3. kategori. Rummelig 3-delt ramme, stor gennemgang (rammens indvendige mål er 86 cm). Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 3. og 4. kategori. 3 rækker tænder til optimal jordbearbejdning i forskellige dybder. Vi tilbyder 3 slags sikringer. Siderammerne kan klappes hydraulisk op til transportposition. Fjederbelastede jævneskrabere jævner overfladen før bagpakkervalsen tager over. En-rækket efterharve sørger for finish efter pakkervalsen. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er nemme at justere. FJEDERJÆVNERE ROTERENDE JÆVNETALLERKENER EN-RÆKKET STRIGLE FENIX FN 3000L/FN 3000 FN 3500L/FN 3500 FN 4000RL/FN 4000R FN 4000L/FN 4000 Arbejdsbredde m 3 3,5 4 4 Anvendes til at udjævne overfladen foran pakkervalsen - basistilbehør til Fenix FN. De roterende jævnetallerkener efterlader overfladen dejlig jævn, kan indstilles efter jordforholdene. Tallerkenerne er sikrede af gummisegmenter mod overbelastning. Fenix kan udstyres med en en-rækket strigle, der samtidig udjævner overfladen. Striglen er med til at give jorden den optimale struktur. Den kan også anvendes til dannelse af såbedet. Transportbredde m Transportlængde m 4,25 4,25 4,25 4,30 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 1 350/ / / /2 750 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse 16 17

10 FENIX Sikring af tandstilke efter jordforholdene FENIX Spidser til forskellige opgaver Vedligeholdelsesfri sikring til ekstremt hårde forhold Fenix stubharver kan udstyres med tre forskellige slags sikringer mod overbelastning - vertikal sikring (Fenix FO og FN), horisontal sikring og sikkerhedsstift (Fenix FO_L og FN_L). Det anbefales at vælge model og sikringstype efter de aktuelle jordforhold for at udnytte de gode egenskaber maksimalt og sikre et effektivt arbejde. VERTIKAL SIKRING TIL FENIX FO OG FENIX FN De faste tandstilke beskyttes mod overbelastning af en vertikal dobbeltfjedret vedligeholdelsesfri nonstop sikring. Fjedrene er forbelastede til min. 450 kg og max. 700 kg, hvilket sikrer, at skærene har en uforanderlig geometri, selv i meget tør jord. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 30 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. LONG-LIFE SPIDS De forstærkede Long-Life spidser med forlænget levetid har karbidblade og øget beskyttelse i den nederste del og omkring skruerne. Spidsens levetid er ekstra lang, specielt i slibende jord. Sparer kostbar tid på udskiftning af spidser. Long-Life giver en høj komfort og lavere omkostninger. Størrelse: 60 og 80 mm Velegnet til - tung, tør og stenrig jord Overfladisk harvning - arbejdsdybde 5-10 cm HORISONTAL SIKRING TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Den horisontale sikring beskytter tandstilkene mod overbelastning ved hjælp af en enkeltfjedret vedligeholdelsesfri non-stop sikring. Fjederen er forbelastet til min. 400 kg og max. 450 kg. Uforanderlig geometri i mellemhårdt terræn. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 25 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. CLIP-ON SKÆR Til overfladisk harvning anvendes skær på 280 mm, der skærer jorden af i hele arbejdsbredden og blander den sammen med stubresterne. Det sætter gang i spiringen af spildkorn og ukrudt, så de er nemme at fjerne efterfølgende. Velegnet til - mellemtung til sandholdig jord SIKKERHEDSSTIFT TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Mellemdyb harvning - arbejdsdybde cm Tandstilkene beskyttes med en springbolt, der klippes over ved overbelastning. Denne sikringsmåde er simpel og billig. Velegnet til - let jord uden sten SPIDS MED VINGER Spidsen (på 60 eller 80 mm) kan forsynes med vinger (på 125 eller 185 mm), der sørger for en perfekt mellemdyb jordløsning og for, at stubresterne blandes jævnt sammen. Vingerne øger blandingseffekten og skærer jorden af i hele arbejdsbredden. Dyb jordløsning - arbejdsdybde cm SPIDS MED LEDEPLADE Velegnet til dyb intensiv jordløsning af hele jordprofilen, der hurtigt og billigt fornyer jordens struktur. En kombination af en spids (på 60 eller 80 mm) og en ledeplade resulterer i en fremragende blandingseffekt samtidig med, at maskinens modstand ved kontakt med overfladen er meget lille. 19

11 FENIX Korrekt pakning af jorden FENIX Pakkervalser CUTPACK Tung stålpakkervalse med høj skæreevne velegnet til bearbejdning af tung jord. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 235 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm STÅLRINGPAKKERVALSE Tung pakkervalse i stål velegnet til alle jordtyper, hvis man ønsker en aggressiv pakning og knusning af jordklumper. De enkelte segmenter er lavet af specielt slidstærkt stål. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 177 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 525 mm ROADPACKER Roadpacker er en massiv valse i hård naturgummi egnet til alle jordtyper. Pakkervalsens enorme vægt giver en fremragende jævneeffekt. Desuden gør pakkervalsens materiale, at jorden stort set ikke hænger fast på den. vægt: 193 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 585 mm SPRING-PAKKERVALSE Fjederpakkervalse med en rigtig god nedsmuldringseffekt og nedsat risiko for tilstopning ved bearbejdning af våd jord. Fjedrene arbejder intensivt - de knuser, blander og presser mod jorden. vægt: 134 kg/m diameter: 530 mm Korrekt anvendelse af pakkervalser Pakkervalsen gør arbejdet færdigt og sætter prikken over i'et. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige pakkervalse. Det er også vigtigt at bruge pakkervalsen korrekt. Mens det i sommermånederne kan betale sig at pakke jorden for at kunne kontrollere spiringen af selvsåede afgrøder og for at forsegle jorden mod fordampning af vand, er det bedst om vinteren at bearbejde jorden uden afsluttende pakning og lade de små jordkamme blive på marken, så de kan opfange sne. Fugten fra nedbøren udnyttes til bedre spiring af forårsafgrøder. Med Fenix stubharve kan du arbejde både med og uden bagpakkervalser (før vinteren). V-RING V-ring er en V-formet ringpakkervalse. V-formen er med til at forhindre, at jorden sætter sig fast på pakkervalsen. Effekten øges yderligere af skrabere, der sørger for, at pakkervalsen ikke tilstoppes under arbejdet. vægt: 150 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 630 mm DOBBELT U-RING 2-rækket selvrensende stålpakkervalse med fremragende nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 170 kg/m diameter: 600 mm U-RING Stålpakkervalse velegnet til alle jordtyper med god nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 155 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm TANDEMVALSER Valsen består af en rørpakkervalse på 470 mm i diameter (forrest) og en stangpakkervalse på 370 mm (bagerst). Disse to valser i kombination fungerer som en rotorsmulder med perfekt nedsmuldringseffekt. vægt: 238 kg/m diameter: 370/470 mm Pakkes marken før vinteren, medfører det ofte, at snevandet går tabt. I stedet for at sive ned i jorden blæses sneen væk fra marken. En mark med jordkamme, der ikke er blevet pakket, opfanger sne, der er vigtig for afgrødernes spiring om foråret. Samtidigt opnås større overflade. 20

12 SÅENHED ALFA DRILL VÆSENTLIGE FORDELE GLÆDEN VED LANDBRUG Udsåning af mellemafgrøder, frøgræs og raps samtidigt med en harvning. Reduceret jorderosion. Ukrudt dræbes. Mellemafgrøder øger kvælstofindholdet i jorden. Brug af mellemafgrøder er med til at forbedre jordens struktur. Den biologiske aktivitet øges. ALFA DRILL er en såenhed beregnet til udsåning af mellemafgrøder eller tilsåning af frøgræs. Den kan monteres på forskellige BEDNAR-maskiner. Magasinet på 200 l er let tilgængeligt ad en bekvem trappe og nemt at påfylde. I doseringsområdet under magasinet befinder der sig en udsågningsaksel, der kan forsynes med almindelige valser eller valser til fine sædekorn alt efter såsædens egenskaber og mængde. FENIX ALFA 4 ALFA 5 ALFA 6 Arbejdsbredde m 4 3,5 4 Antal endestykker stk Blæser m elektrisk elektrisk elektrisk Magasin - volumen l Total vægt kg EN BEKVEM OG SIKKER ADGANG TIL MAGASINET SPREDEVIFTE MAGASIN 200 L 22

13 Produkt program T: E: W: BEDNAR FMT s.r.o. Lohenická Praha 9 - Vinoř Czech Republic De tekniske data og billeder er vejledende. Retten til konstruktionsændringer forbeholdes. JORDBEARBEJDNING Diskharve SWIFTERDISC Diskharve ATLAS Såbedsharver SWIFTER Universelle stubharver FENIX Tandgrubbere TERRALAND Bugserede pakkervalser CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY Radrenser ROW-MASTER Halmstrigle STRIEGEL-PRO Såmaskiner OMEGA SÅNING OG GØDNING Gødningsmagasin FERTI-BOX MULCHNING Rotormulchere MULCHER Din autoriserede forhandler

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Lotus Spredere. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Lotus Spredere www.lely.com innovators in agriculture Fast greb om afgrøden Mere end bare til beskyttelse Alle sektioner er sikkert forbundet via drejepunkter. I kombination med sektioners støttestænger

Læs mere

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF

PRODUKT. KATALOG Stenderup 2014. 75 år MASKINER I MERE END SALG AF SALG AF MASKINER I MERE END 75 år PRODUKT KATALOG Stenderup 2014 STENDERUP INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Velkommen til Stenderup... 3 Service & Reservedele... 4 Trioliet & TFM.... 6 Trioliet

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Vi kan lide detaljer!

Vi kan lide detaljer! Vi kan lide detaljer! Väderstad står for nyskabende og pålidelige produkter af høj kvalitet, hvilket gør det lettere at opnå gode resultater i planteavlen. Vores reservedele og tilbehør er en vigtig del

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision...

Såkombination MSC Accord. Stor kapacitet høj præcision... Såkombination MSC Accord Stor kapacitet høj præcision... Den mest moderne teknologi fra specialisten inden for pneumatiske såmaskiner Med såkombinationen MSC præsenterer Kverneland Accord den slagkraftige

Læs mere

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder

Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520. Høj ydeevne i alle afgrøder Variabelkammerpressere Kverneland 6516-6520 Høj ydeevne i alle afgrøder 2 De nye Kverneland pressere - udviklet til krævende forhold Fordele 2,2 m pickup med lille diameter for maksimal kapacitet. SuperCut-14

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2015 153 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere

Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL

Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL Fendt C-serie 5275 C 5275 C PL 5275 C PLI 6335 C 6335 C PL 2 Fendt C-serie 3 Høst intelligent. Styrk effektiviteten. Vores C-serie står for optimal økonomi, avanceret teknologi og stor fleksibilitet. Med

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2013 1 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d

Værd at vide om. Frøtærskning. Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d Do dipsum xx volutat Værd at vide om Frøtærskning Ny Østergade 9 4000 Roskilde Tlf.: 4633 0300 www.dlf.d 2 Indholdsfor tegnelse Side Forord...3 Valg af høst tidspunkt og høstmetode...4 Generelle anvisninger

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere