All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL"

Transkript

1 All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

2 FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme ( mm/ mm) giver mulighed for dyb jordbearbejdning i op til 35 cm dybde. Maskinen er meget stiv, ikke mindst på grund af de koniske bolte, der holder siderammerne sammen med hovedrammen. Non-stop sikring mod overbelastning = glidende arbejde selv under vanskelige forhold. Den integrerede aksel mellem tandsektionerne gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Spidser til dyb jordløsning, vinger til en overfladisk harvning, universel anvendelse. Long-Life mejselskær (karbid + hardface). Rammen har store indvendige mål (86 cm), og maskinen kommer derfor let frem selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE En dybere jordløsning end det ellers er tilfældet hos konventionelle stubharver - i op til 35 cm dybde. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter forudgående høst. En fremragende smuldringseffekt, der skyldes et større antal tænder på maskinen. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner fjernes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af pakkervalser. Få sået rettiddigt. Maskinen kører også godt i det våde efterår. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk fra traktorens førerhus (ekstra udstyr). BEDNAR FENIX FO og FO_L (Light) er 4-bullede universelle stubharver med en smart tand-opstilling. Med køreakslen placeret midt på maskinen og tænder placeret bag ved transporthjulene kan stubharven arbejde helt uden pakkervalser. Samtidig er venderadiusen på forageren mindre takket være integreringen af køreakslen i maskinen. Harvens gode opbygning og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den bearbejdede og sammenblandede overflade jævnes med jævnetallerkener og pakkes med en bagpakkervalse, der forsegler overfladen og presser den ned. Er du på udkig efter en alsidig jordbearbejdningsmaskine, en maskine der både kan klare en overfladisk harvning, en grundbehandling og en dyb jordløsning? FENIX kan det hele. En kompakt kort maskine til de fleste jordbearbejdningsopgaver på din mark, der stort set kan anvendes i alle slags vejr. Ladislav Bednář 2 3

3 FENIX FO, FO_L Fordele FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven Fordele, der betyder besparelser og højere indtjening: Intensiv sammenblanding af planterester og jord ved blot én overkørsel. Kortere bearbejdningstid ved at anvende Fenix forkortes bearbejdningstiden betydeligt i sammenligning med den konventionelle pløjning. Fenix kan forberede jorden i en sådan grad, at behovet for efterbehandling af marken er minimalt. Dybere jordbearbejdning og lavt brændstofforbrug skærenes faste opstilling gør det muligt at bearbejde dybere jordlag nemt og hurtigt ved rimelige brændstofomkostninger. Trækkraften reduceres Fenix er kendetegnet ved et lille trækkraftbehov. Dette skyldes tændernes optimale opstilling i forhold til overfladen. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af sliddele er meget mindre end hos de traditionelle plove. En kort, kompakt konstruktion sikrer en bekvem og sikker transport på landevejene, en problemfri adgang til marken og en generelt bedre manøvreevne i sammenligning med andre maskiner. FENIX kan anvendes til: Overfladisk harvning med vingeskær, der sørger for en god brydning af kapillariteten i hele harvens bredde. Mellemdyb harvning med spids og sidevinger, der sørger for en jævn sammenblanding af planteresterne med jord. Dyb intensiv jordløsning med spids, der skaber et godt klima i jorden og løsner de hårdpakkede lag. Nedmuldning af større mængder planterester ved blot en overkørsel som resultat af en intensiv sammenblanding. Forsegling af jorden med en pakkervalse, der forhindrer fugttab fra jorden. Bearbejdning af meget våd jord f.eks. sent på efteråret eller om vinteren. Fenix FO har en god gennemgang, og kan anvendes uden pakkervalser. Og mange andre anvendelsesmuligheder... Jacob Justensen Braedstrup (Danmark) areal: 350 ha maskine: Fenix FO 5000 med Alfa såenhed BEARBEJDNING AF EN HVEDESTUBMARK - dybde: 15 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF SPILDRAPS - dybde: 20 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF EN MAJSSTUBMARK - dybde: 25 cm - arbejdshastighed: 10 km/t - brændstofforbrug: 18 l/ha Fenix' største fordel er placeringen af køreakslen mellem tandsektionerne. Jeg vil gerne have mulighed for at gøre nogle af mine marker vinterklare uden pakning. Harven efterlader små jordkamme på marken, der fryser til. Om foråret tørrer kammene hurtigere ind, fordi deres areal er større end de flade områders. Jeg sætter også pris på maskinens længde. Fenix er kort, kompakt og let at transportere mellem de enkelte marker. Jacob Justensen, ejer 4 Overfladisk harvning eller dyb jordløsning 5

4 FENIX FO, FO_L God opblanding af planterester FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven PILFORMET TANDOPSTILLING NEDSÆTTER TRÆKMODSTANDEN OG BRÆNDSTOFFORBRUGET Stubharven har en uovertruffen og målbar evne til at blande jord og plantemateriale En jævn, præcis og hurtig jordbearbejdning, er de vigtigste kendetegn ved Fenix. En grundig og jævn nedmuldning af planteresterne fremskynder den biologiske nedbrydning. I hvor høj grad planteresterne overdækkes med jord, kan bestemmes ud fra en billedanalyse, der viser plantematerialets overdækning med jord. Billedanalysen udtrykker i procenter, hvor mange planterester der ligger på jorden. Målingen udføres straks efter overkørslen. Man placerer en skabelon på 0,5 0,5 m på jorden, så den afgrænser 0,25 m² af marken. Derefter tager man et billede af det afgrænsede område og udfører en billedanalyse for at vurdere andelen af planteresterne. Skabelonen placeres skråt mod køreretningen som vist med pilen på billedet for at få en realistisk gengivelse af planteresternes spredning på marken. Stedet udvælges tilfældigt. Fenix stubharver har som regel særdeles gode resultater hvad angår tildækning af planterester svarende til 18,7 %. *Målingen blev udført gentagne gange på 3 marker med Fenix FO 5000 ved anvendelse af Long-Life spids med vingeskær på 80 mm samt ledeskinner - 1. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 7,9 t/ha, 2. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 8,2 t/ha, og 3. mark var efter vinterbyghøst, der gav 7,2 t/ha. Både halm og avner blev spredt jævnt ud over marken af mejetærskerens snitter. Jordbundens profil udgør en vigtig forudsætning for den efterfølgende jordbearbejdning Det er den valgte spidsmontering, der er med til at påvirke jordbundens profil. Spidsmonteringens form og vinkel spiller således en vigtig rolle for, hvordan jordbundens profil kommer til at se ud. For Fenix stubharver er det kendetegnende, at spidsen kan udstyres med robuste vingeskær. Denne kombination giver en jævn jordbund. Målingen af stubharvens dybde udføres ved at rense jordbundens profil grundigt. På denne måde sikrer man også, at bearbejdningsdybden er éns i hele arbejdsbredden. Fenix med spid og vingeskær er en garanti for en plan bund og konstant bearbejdningsdybde i hele arbejdsbredden. Testet og gennemprøvet på marken! Jævn overflade Den ensartede plane overflade, som stubharven efterlader sig, sikres ved jævnetallerkenernes gode arbejde lige efter tænderne. Selv ikke den tungeste pakkervalse formår at fjerne furer og volde. Overfladen skal være jævnet, før pakkervalsen tager fat. Fenix' jævnetallerkener kan højdeindstilles, og de sørger for, at overfladen bliver helt jævn. 6 Universelt redskab harvning, basisbearbejdning, jordløsning 7

5 FENIX FO, FO_L Arbejde under ekstreme forhold FENIX FO, FO_L Erfaringer JORDLØSNING MED PAKNING (kørsel med pakkervalser) JORDLØSNING UDEN PAKNING = HURTIGERE TØRRING (kørsel på køreakslen i vådt terræn) Arbejde under vanskelige forhold takket være den integrerede køreaksel Den integrerede køreaksel placeret mellem tandsektionerne gør det muligt at anvende maskinen uden en pakkervalse (der er en ekstra række tænder bag ved transporthjulene). Er jorden våd, kobles pakkervalsen ganske enkelt fra, og jorden bearbejdes uden pakning. Denne mulighed kan bl.a. anvendes ved jordbearbejdning før vinteren, hvor det typisk ikke er nødvendigt at pakke overfladen. En anden fordel ved den integrerede køreaksel er, at maskinen er mere smidig, og dens venderadius på forageren er mindre. Fenix klarer snildt en våd mark De senere års voldsomme vejr, giver til tider udfordringer i markarbejdet. Når karftig regn har resulteret i mindre vådområder på markene, er det optimalt, hvis marken alligevel kan behandles i en overkørsel. Vælger man den hydraulisk styrede Fenix (støttehjul forrest, bagpakkervalser) har man mulighed for at reagere lynhurtigt på gennemblødt terræn ved at løfte bagpakkervalserne, så de ikke stopper til. I så fald kører harven på køreakslen og løsner det våde jord, så tørreprocessen fremskyndes. Efter det våde stykke sænkes bagpakkervalserne igen og bearbejdningen gøres færdig. Kojál Krásenko okres Vyškov areal: ha maskine: Fenix FO 5000 For mig at se består Fenix' største fordel i, at akslen er placeret foran pakkervalserne, så man kan arbejde uden pakkervalser om efteråret, og jorden efterlades luftet og løsnet. Man kan altså med fordel benytte Fenix i stedet for en plov." Samtidig har den integrerede aksel bidraget til, at venderadien er blevet mindre, så harven er meget smidig, når den vender på forageren, siger landbrugets agronom Ladislav Matuška. 8 9

6 FENIX FO, FO_L Grundbeskrivelse af harven En rummelig rammekonstruktion. 80 cm bulleafstand, 31 cm tandafstand, sikre store materiale gennemgang. Non-stop sikring mod overbelastning. Simpel dybdeindstilling ved anvendelse af hydro-clips. Alt efter det valgte tilbehør kan man indstille dybden hydraulisk under arbejde. Fenix kan kobles sammen med traktor via bærearm, et trækøje eller K80 træk. Rammens store indvendige mål på 86 cm gør det muligt at bearbejde en stor mængde halm og andre stubrester. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. STØTTEHJUL Støttehjulene er med til at opretholde en konstant bearbejdningsdybde selv ved høje arbejdshastigheder. Således bearbejdes jordprofilen mere jævnt. Der er mulighed for hydraulisk betjening af støttehjulene fra traktoren. 4 rækker tænder med en optimeret geometri arbejder effektivt selv i tung jord. Den stabile, uforanderlige geometri nedsætter harvens trækmodstand og dermed også brændstofforbruget. PLACERING AF KØREAKSLEN GIVER GOD PLADS Hjulakslen er placeret på en sådan måde, at der er god plads mellem hjulene og stellet. HYDRAULISK STYRET HARVE Såfremt pakkervalsen styres hydraulisk, tager det kun et øjeblik at hæve dem, f.eks. når man rammer et vådt område på marken. Uden hydraulisk styring, man pakkervalsen hæves manuelt. Den integrerede køreaksel gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Der er tænder bag ved transporthjulene, så disse ikke efterlader spor. FENIX FO 4000L/FO 4000 FO 5000L/FO 5000 FO 6000L/FO 6000 FO 7000L/FO 7000 Arbejdsbredde m Transportbredde m Transportlængde m 7,9 7,9 7,9 7,9 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 6 060/ / / /7 700 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er sikrede med gummiophæng og kan let indstilles

7 FENIX FN, FN_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den rummelige 3-delte ramme bestående af mm profiler er meget robust. Rammen har store indvendige mål (80 cm), og maskinen har stor gennemgang, selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. Non-stop sikring mod overbelastning = gliende arbejde selv under vanskelige forhold. Spidser til dyb jordløsning, vinger til overfladisk harvning, Long Life mejselskær (karbid + hardface) = universel anvendelse. Bekvem dybdeindstilling ved hjælp af den hydrauliske cylinder direkte fra traktorens førerhus. Forskellige typer pakkervalser og 1-rækket tandstrigle til finish. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE Universel harvetil fremspiring af spildkorn, stubharvning og jordløsning. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter høst. Pakkervalserne giver en fremragende knoldknusning og pakning. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner løsnes og jævnes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af bagpakkervalser. Få sået rettiddigt. Harvens alsidige egenskaber gør at du bliver færdig til tiden. BEDNAR FENIX FN og FN_L (Light) er en simpel 3-rækket universel stubharve konstrueret med henblik på bedriften med det mindre behov, der ønsker et universelt redskab med mange anvendelsesformål. Den liftophængte Fenix, der klarer flere bearbejdningsopgaver, er løsningen. Fenix' store fordel, som enhver landmand uden tvivl vil sætte pris på, er en nem justering efter de aktuelle jordforhold og den ønskede opgave. Spidsernes gode opstilling og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den liftophængte Fenix FN er en universel harve, der klarer mange forskellige opgaver i mindre landbrug. Spidsmonteringens konstruktion og deres opstilling sørger for en intensiv sammenblanding og effektiv tildækning af planteresterne. Det er muligt at anvende forskellige spidser og kombinationer, så harven kan benyttes til alt fra overfladisk harvning og mellemdyb jordbearbejdning til dyb jordløsning med smal spids. Jan Bednář 12 13

8 FENIX FN, FN_L Sådan arbejder harven FENIX FN, FN_L Erfaringer Fenix FN stubharve - et redskab, tre funktioner 1. 3 rækker tænder med tandafstand på 30 cm og rækkeafstand på 80 cm løsner og opblander jorden med planteresterne. Denne opstilling sikrer, at jorden bearbejdes i hele arbejdsbredden samtidig med, at materialet kan passere gennem maskinen. 2. Overfladen jævnes af fjederbelastede jævneskrabere eller roterende jævnetallerkener, inden pakkervalserne tager over. 3. Pakkervalsen sørger for pakning og opretholdelse af bearbejdningsdybden (vælg den rigtige pakkervalse efter jordforholdene). HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING Hydraulisk indstilling af bearbejdningsdybden sker ved hjælp af en hydraulisk cylinder, der forbinder bagpakkervalsen og hovedrammen. Brug hydro-clips på stempelstokken til at indstille den ønskede dybde. MEKANISK DYBDEINDSTILLING Mekanisk indstilling af bearbejdningsdybden udføres nemt og bekvemt ved hjælp af en spindel, der forbinder hovedrammen og pakkervalsens ramme. FENIX FN 4000 MED OPKLAP Fenix FN 4000 har hydraulisk opklap til transportstilling. Denne models transportbredde på under 3 m lever op til EU-standarderne. Roland Schellhorn Goesselborn (Ilmtal) areal: 110 ha maskine: Fenix FN 3000L I vores bakkede landskab er jorden tør og fuld af sten. Vi valgte BEDNAR Fenix FN 3000L på grund af dens non-stop stenudløser, og fordi den går i jorden, uanset jordforhold. Vi plejer at koble den sammen med en traktor på 130 hestekræfter. Til bearbejdning i 15 cm dybde benytter vi spidser med vinger, ved større dybde (op til 20 cm) bruger vi spidser uden vinger, siger Roland Scherllorn. 14 Kompakt, all- round, effektiv 15

9 FENIX FN, FN_L Liftophængt fast ramme FENIX FN, FN_L Liftophængt model med opklap Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 2. og 3. kategori. Rummelig 3-delt ramme, stor gennemgang (rammens indvendige mål er 86 cm). Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 3. og 4. kategori. 3 rækker tænder til optimal jordbearbejdning i forskellige dybder. Vi tilbyder 3 slags sikringer. Siderammerne kan klappes hydraulisk op til transportposition. Fjederbelastede jævneskrabere jævner overfladen før bagpakkervalsen tager over. En-rækket efterharve sørger for finish efter pakkervalsen. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er nemme at justere. FJEDERJÆVNERE ROTERENDE JÆVNETALLERKENER EN-RÆKKET STRIGLE FENIX FN 3000L/FN 3000 FN 3500L/FN 3500 FN 4000RL/FN 4000R FN 4000L/FN 4000 Arbejdsbredde m 3 3,5 4 4 Anvendes til at udjævne overfladen foran pakkervalsen - basistilbehør til Fenix FN. De roterende jævnetallerkener efterlader overfladen dejlig jævn, kan indstilles efter jordforholdene. Tallerkenerne er sikrede af gummisegmenter mod overbelastning. Fenix kan udstyres med en en-rækket strigle, der samtidig udjævner overfladen. Striglen er med til at give jorden den optimale struktur. Den kan også anvendes til dannelse af såbedet. Transportbredde m Transportlængde m 4,25 4,25 4,25 4,30 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 1 350/ / / /2 750 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse 16 17

10 FENIX Sikring af tandstilke efter jordforholdene FENIX Spidser til forskellige opgaver Vedligeholdelsesfri sikring til ekstremt hårde forhold Fenix stubharver kan udstyres med tre forskellige slags sikringer mod overbelastning - vertikal sikring (Fenix FO og FN), horisontal sikring og sikkerhedsstift (Fenix FO_L og FN_L). Det anbefales at vælge model og sikringstype efter de aktuelle jordforhold for at udnytte de gode egenskaber maksimalt og sikre et effektivt arbejde. VERTIKAL SIKRING TIL FENIX FO OG FENIX FN De faste tandstilke beskyttes mod overbelastning af en vertikal dobbeltfjedret vedligeholdelsesfri nonstop sikring. Fjedrene er forbelastede til min. 450 kg og max. 700 kg, hvilket sikrer, at skærene har en uforanderlig geometri, selv i meget tør jord. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 30 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. LONG-LIFE SPIDS De forstærkede Long-Life spidser med forlænget levetid har karbidblade og øget beskyttelse i den nederste del og omkring skruerne. Spidsens levetid er ekstra lang, specielt i slibende jord. Sparer kostbar tid på udskiftning af spidser. Long-Life giver en høj komfort og lavere omkostninger. Størrelse: 60 og 80 mm Velegnet til - tung, tør og stenrig jord Overfladisk harvning - arbejdsdybde 5-10 cm HORISONTAL SIKRING TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Den horisontale sikring beskytter tandstilkene mod overbelastning ved hjælp af en enkeltfjedret vedligeholdelsesfri non-stop sikring. Fjederen er forbelastet til min. 400 kg og max. 450 kg. Uforanderlig geometri i mellemhårdt terræn. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 25 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. CLIP-ON SKÆR Til overfladisk harvning anvendes skær på 280 mm, der skærer jorden af i hele arbejdsbredden og blander den sammen med stubresterne. Det sætter gang i spiringen af spildkorn og ukrudt, så de er nemme at fjerne efterfølgende. Velegnet til - mellemtung til sandholdig jord SIKKERHEDSSTIFT TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Mellemdyb harvning - arbejdsdybde cm Tandstilkene beskyttes med en springbolt, der klippes over ved overbelastning. Denne sikringsmåde er simpel og billig. Velegnet til - let jord uden sten SPIDS MED VINGER Spidsen (på 60 eller 80 mm) kan forsynes med vinger (på 125 eller 185 mm), der sørger for en perfekt mellemdyb jordløsning og for, at stubresterne blandes jævnt sammen. Vingerne øger blandingseffekten og skærer jorden af i hele arbejdsbredden. Dyb jordløsning - arbejdsdybde cm SPIDS MED LEDEPLADE Velegnet til dyb intensiv jordløsning af hele jordprofilen, der hurtigt og billigt fornyer jordens struktur. En kombination af en spids (på 60 eller 80 mm) og en ledeplade resulterer i en fremragende blandingseffekt samtidig med, at maskinens modstand ved kontakt med overfladen er meget lille. 19

11 FENIX Korrekt pakning af jorden FENIX Pakkervalser CUTPACK Tung stålpakkervalse med høj skæreevne velegnet til bearbejdning af tung jord. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 235 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm STÅLRINGPAKKERVALSE Tung pakkervalse i stål velegnet til alle jordtyper, hvis man ønsker en aggressiv pakning og knusning af jordklumper. De enkelte segmenter er lavet af specielt slidstærkt stål. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 177 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 525 mm ROADPACKER Roadpacker er en massiv valse i hård naturgummi egnet til alle jordtyper. Pakkervalsens enorme vægt giver en fremragende jævneeffekt. Desuden gør pakkervalsens materiale, at jorden stort set ikke hænger fast på den. vægt: 193 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 585 mm SPRING-PAKKERVALSE Fjederpakkervalse med en rigtig god nedsmuldringseffekt og nedsat risiko for tilstopning ved bearbejdning af våd jord. Fjedrene arbejder intensivt - de knuser, blander og presser mod jorden. vægt: 134 kg/m diameter: 530 mm Korrekt anvendelse af pakkervalser Pakkervalsen gør arbejdet færdigt og sætter prikken over i'et. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige pakkervalse. Det er også vigtigt at bruge pakkervalsen korrekt. Mens det i sommermånederne kan betale sig at pakke jorden for at kunne kontrollere spiringen af selvsåede afgrøder og for at forsegle jorden mod fordampning af vand, er det bedst om vinteren at bearbejde jorden uden afsluttende pakning og lade de små jordkamme blive på marken, så de kan opfange sne. Fugten fra nedbøren udnyttes til bedre spiring af forårsafgrøder. Med Fenix stubharve kan du arbejde både med og uden bagpakkervalser (før vinteren). V-RING V-ring er en V-formet ringpakkervalse. V-formen er med til at forhindre, at jorden sætter sig fast på pakkervalsen. Effekten øges yderligere af skrabere, der sørger for, at pakkervalsen ikke tilstoppes under arbejdet. vægt: 150 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 630 mm DOBBELT U-RING 2-rækket selvrensende stålpakkervalse med fremragende nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 170 kg/m diameter: 600 mm U-RING Stålpakkervalse velegnet til alle jordtyper med god nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 155 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm TANDEMVALSER Valsen består af en rørpakkervalse på 470 mm i diameter (forrest) og en stangpakkervalse på 370 mm (bagerst). Disse to valser i kombination fungerer som en rotorsmulder med perfekt nedsmuldringseffekt. vægt: 238 kg/m diameter: 370/470 mm Pakkes marken før vinteren, medfører det ofte, at snevandet går tabt. I stedet for at sive ned i jorden blæses sneen væk fra marken. En mark med jordkamme, der ikke er blevet pakket, opfanger sne, der er vigtig for afgrødernes spiring om foråret. Samtidigt opnås større overflade. 20

12 SÅENHED ALFA DRILL VÆSENTLIGE FORDELE GLÆDEN VED LANDBRUG Udsåning af mellemafgrøder, frøgræs og raps samtidigt med en harvning. Reduceret jorderosion. Ukrudt dræbes. Mellemafgrøder øger kvælstofindholdet i jorden. Brug af mellemafgrøder er med til at forbedre jordens struktur. Den biologiske aktivitet øges. ALFA DRILL er en såenhed beregnet til udsåning af mellemafgrøder eller tilsåning af frøgræs. Den kan monteres på forskellige BEDNAR-maskiner. Magasinet på 200 l er let tilgængeligt ad en bekvem trappe og nemt at påfylde. I doseringsområdet under magasinet befinder der sig en udsågningsaksel, der kan forsynes med almindelige valser eller valser til fine sædekorn alt efter såsædens egenskaber og mængde. FENIX ALFA 4 ALFA 5 ALFA 6 Arbejdsbredde m 4 3,5 4 Antal endestykker stk Blæser m elektrisk elektrisk elektrisk Magasin - volumen l Total vægt kg EN BEKVEM OG SIKKER ADGANG TIL MAGASINET SPREDEVIFTE MAGASIN 200 L 22

13 Produkt program T: E: W: BEDNAR FMT s.r.o. Lohenická Praha 9 - Vinoř Czech Republic De tekniske data og billeder er vejledende. Retten til konstruktionsændringer forbeholdes. JORDBEARBEJDNING Diskharve SWIFTERDISC Diskharve ATLAS Såbedsharver SWIFTER Universelle stubharver FENIX Tandgrubbere TERRALAND Bugserede pakkervalser CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY Radrenser ROW-MASTER Halmstrigle STRIEGEL-PRO Såmaskiner OMEGA SÅNING OG GØDNING Gødningsmagasin FERTI-BOX MULCHNING Rotormulchere MULCHER Din autoriserede forhandler

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

GLÆDE VED LANDBRUG. Landbrugets trends Erfaringer. Zkušenosti. Agronomické trendy

GLÆDE VED LANDBRUG. Landbrugets trends Erfaringer. Zkušenosti. Agronomické trendy Agronomické trendy Zkušenosti GLÆDE VED LANDBRUG Landbrugets trends Erfaringer Produkter Produkter Kære samhandelspartnere, Hver gang jeg bladre gennem det nye produktkatalog, jeg bliver bevidst om vores

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

alsidig harve med lavt trækkraftbehov

alsidig harve med lavt trækkraftbehov alsidig harve med lavt trækkraftbehov Swift kombinerer høj kapacitet og brænd Swift 2 Swift er en effektiv stubharve med høj kapacitet og lavt brændstofforbrug, designet til stubharvning ned til 15 cm.

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC Evo Wings 2 CLC pro CLC pro Classic 3 CLC pro Cut Det rigtige grundlag

Læs mere

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC Svære tallerkenharver Pöttinger TERRADISC/ VINODISC 97+235.07.0605 Lad jorden leve Nye jordbehandlingsmetoder inden for moderne landbrug har styrket tendensen reduceret jordbehandling. Efter høsten skal

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års

(Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) Alle disse punkter er der taget hensyn til med 50 års D9 - AD3 Såteknik fra den førende på markedet Du skal ikke bekymre dig om høsten, men om den rigtige tilberedning af dine marker. (Konfuzius ca. 500 f. Kristi.) az opfylder alle krav! Rationel, kvalitet

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk

Indholdsfortegnelse: GMR maskiner a/s Saturnvej 17 DK-8700 Horsens www.gmr.dk Indholdsfortegnelse: Tokvam traktorskær TS Pro Prisliste nr. 2013-1 Tokvam Kunstgræsskær KGS Prisliste nr. 2013-2 Tokvam sneslynge V 140 MS / 225 HS Prisliste nr. 2013-3 Tokvam sneslynge F / THS Prisliste

Læs mere

Väderstad på Agromek

Väderstad på Agromek Nyheder 2013 Väderstad på Agromek Väderstad skriver historie! For første gang deltager vi på Agromek med vores egen stand. I finder os i hal X Boxen på stand X1130, hvor vi glæder os til at byde jer velkomne

Læs mere

JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER

JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER DANSK JORDBEARBEJDNINGSSYSTEMER LIFTOPHÆNGT PRODUKTSORTIMENT Liftophængte jordbearbejdningsredskaber Great Plains har et stort sortiment af innovative liftmonterede jordbearbejdningsredskaber, herunder

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner

Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner FarmTest -Planteavl nr. 1-2001 Pløjefri dyrkning med nye typer af tandsåmaskiner Undersøgelse af pløjefri dyrkning på 15 bedrifter, hvor der enten benyttes en såmaskine med tandskær (Horsch CO med PPF

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec

Bugserede eksaktsnittere. FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Bugserede eksaktsnittere FCT 955 Pro Tec FCT 1050 ProTec Hvorfor eksaktsnitte? Græssaften og eventuelle additiver bliver fordelt jævnt på alle overfladerne. Ensileringsprocessen starter hurtigere og kvaliteten

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer

Unicorn. Enkornssåmaskine til roer Unicorn Enkornssåmaskine til roer Enkornssåmaskine til roer UNICORN UNICORN Præcisionssåmaskine med indvendig fyldning til henholdsvis normalsåning, såning i planterester og direkte såning med mekanisk

Læs mere

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer TF 1500 / BTF / BTFR / CSC 6000 Fronttank, såenheder og såkombinationer SÅ TE KN IK I TOPK L A S S E! TF 1500 / BTF / BTFR / CSC Uovertruffen kapacitet! Uanset om det drejer sig om selvstændige landmænd,

Læs mere

GA rotorriver med en rotor

GA rotorriver med en rotor Rotorriver rotorriver med en rotor www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH ROTORRIVER I HØJ KVALITET FRA VERDENS FØRENDE PRODUCENT SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Lettere arbejde og bedre resultater

Lettere arbejde og bedre resultater Nyheder 2015 Lettere arbejde og bedre resultater Vores drivkraft er og har altid været at udvikle og fremstille maskiner, som gør arbejdet lettere for landmændene og sikrer dem øget udbytte af deres afgrødeproduktion.

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning

Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Trykskader forårsaget ved gylleudbringning Hvad betyder dæktryk, antal overkørsler samt de forskellige maskinstørrelser? Seniorforsker Per Schjønning Aarhus Universitet, Inst. f. Agroøkologi Temadag: Optimal

Læs mere

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s

Agrometer. 2 års garanti! * Mobile vandingsmaskiner KSE MSE XLE. Agrometer a/s Agroeter Mobile vandingsaskiner 2 års garanti! * KSE MSE XLE Agroeter a/s Maskiner du kan regne ed Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen.

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Angulus Altitudo Altus Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Etac har siden 1981 udviklet innovative og intelligente løsninger til kørestole. Det startede med den første sammenklappelige

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

RB SERIEN FAST KAMMER

RB SERIEN FAST KAMMER RB SERIEN FAST KAMMER 2 Perfekt formet og pakket Det fjederstrammede kontrolsystem danner en balle med en diameter på 1,25 m af høj kvalitet og fremragende presningsgrad. Elektronisk ballestyringssystem

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Vi kan lide detaljer!

Vi kan lide detaljer! Vi kan lide detaljer! Väderstad står for nyskabende og pålidelige produkter af høj kvalitet, hvilket gør det lettere at opnå gode resultater i planteavlen. Vores reservedele og tilbehør er en vigtig del

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Katalog 2015. www.jenslubeck.dk. Læs mig og gem mig!

Katalog 2015. www.jenslubeck.dk. Læs mig og gem mig! Katalog 2015 www.jenslubeck.dk Læs mig og gem mig! Kære Kunde Velkommen til Jens Lübeck Agros nye 2015 katalog fyldt med kvalitetsmaskiner fra vores trofaste maskinleverandører. Hvem er vi: Jens Lübeck

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning

FarmTest - Planteavl nr. 11-2004. Forsøg med stubbearbejdning. såmetoder ved pløjefri dyrkning FarmTest - Planteavl nr. 11-2004 Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Forsøg med stubbearbejdning og såmetoder ved pløjefri dyrkning Syv forskellige stubbearbejdninger er afprøvet

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Is knusere. Brudis. Santos 9

Is knusere. Brudis. Santos 9 Brudis Brudis er is i dens mest naturlige form. Produceret ved en temperatur lige under 0 o C, med en overflade og konsistens, der letter distribution og fordeling af isen. SCOTSMAN brudis fås i to typer

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle

Produkter til indpakning af afgrøder. Optimerer værdien af hver balle Produkter til indpakning af afgrøder Optimerer værdien af hver balle Perfekte baller. Hver gang! Der er mange grunde til at vælge originale John Deere produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150

Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 Drejer langsomt. Drejer hurtigt. Drejer præcist sådan, som du vil have det. Rotationspolerer SHINEX RAP 150 2 Overbeviser ved første blik. Begejstrer ved andet. Det er kravet til ethvert Festool værktøj

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

DA 1200-serien. Teknisk info

DA 1200-serien. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse De universelle friskluftventiler, primært til staldbyggeri, kan fastgøres i væg, indmures eller istøbes murelementer. Ventilerne er fremstillet af 100

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Vi bygger en S16D bil

Vi bygger en S16D bil Vi bygger en S16D bil Af Carsten Grønnemann Jeg vil i denne artikel serie se på hvad der skal til for at bygge en top-notch S16D bil. Blovstrød SlotCar Racing Club April 2007. Chassis Jeg har valgt et

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere