All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL"

Transkript

1 All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

2 FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme ( mm/ mm) giver mulighed for dyb jordbearbejdning i op til 35 cm dybde. Maskinen er meget stiv, ikke mindst på grund af de koniske bolte, der holder siderammerne sammen med hovedrammen. Non-stop sikring mod overbelastning = glidende arbejde selv under vanskelige forhold. Den integrerede aksel mellem tandsektionerne gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Spidser til dyb jordløsning, vinger til en overfladisk harvning, universel anvendelse. Long-Life mejselskær (karbid + hardface). Rammen har store indvendige mål (86 cm), og maskinen kommer derfor let frem selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE En dybere jordløsning end det ellers er tilfældet hos konventionelle stubharver - i op til 35 cm dybde. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter forudgående høst. En fremragende smuldringseffekt, der skyldes et større antal tænder på maskinen. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner fjernes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af pakkervalser. Få sået rettiddigt. Maskinen kører også godt i det våde efterår. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk fra traktorens førerhus (ekstra udstyr). BEDNAR FENIX FO og FO_L (Light) er 4-bullede universelle stubharver med en smart tand-opstilling. Med køreakslen placeret midt på maskinen og tænder placeret bag ved transporthjulene kan stubharven arbejde helt uden pakkervalser. Samtidig er venderadiusen på forageren mindre takket være integreringen af køreakslen i maskinen. Harvens gode opbygning og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den bearbejdede og sammenblandede overflade jævnes med jævnetallerkener og pakkes med en bagpakkervalse, der forsegler overfladen og presser den ned. Er du på udkig efter en alsidig jordbearbejdningsmaskine, en maskine der både kan klare en overfladisk harvning, en grundbehandling og en dyb jordløsning? FENIX kan det hele. En kompakt kort maskine til de fleste jordbearbejdningsopgaver på din mark, der stort set kan anvendes i alle slags vejr. Ladislav Bednář 2 3

3 FENIX FO, FO_L Fordele FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven Fordele, der betyder besparelser og højere indtjening: Intensiv sammenblanding af planterester og jord ved blot én overkørsel. Kortere bearbejdningstid ved at anvende Fenix forkortes bearbejdningstiden betydeligt i sammenligning med den konventionelle pløjning. Fenix kan forberede jorden i en sådan grad, at behovet for efterbehandling af marken er minimalt. Dybere jordbearbejdning og lavt brændstofforbrug skærenes faste opstilling gør det muligt at bearbejde dybere jordlag nemt og hurtigt ved rimelige brændstofomkostninger. Trækkraften reduceres Fenix er kendetegnet ved et lille trækkraftbehov. Dette skyldes tændernes optimale opstilling i forhold til overfladen. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af sliddele er meget mindre end hos de traditionelle plove. En kort, kompakt konstruktion sikrer en bekvem og sikker transport på landevejene, en problemfri adgang til marken og en generelt bedre manøvreevne i sammenligning med andre maskiner. FENIX kan anvendes til: Overfladisk harvning med vingeskær, der sørger for en god brydning af kapillariteten i hele harvens bredde. Mellemdyb harvning med spids og sidevinger, der sørger for en jævn sammenblanding af planteresterne med jord. Dyb intensiv jordløsning med spids, der skaber et godt klima i jorden og løsner de hårdpakkede lag. Nedmuldning af større mængder planterester ved blot en overkørsel som resultat af en intensiv sammenblanding. Forsegling af jorden med en pakkervalse, der forhindrer fugttab fra jorden. Bearbejdning af meget våd jord f.eks. sent på efteråret eller om vinteren. Fenix FO har en god gennemgang, og kan anvendes uden pakkervalser. Og mange andre anvendelsesmuligheder... Jacob Justensen Braedstrup (Danmark) areal: 350 ha maskine: Fenix FO 5000 med Alfa såenhed BEARBEJDNING AF EN HVEDESTUBMARK - dybde: 15 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF SPILDRAPS - dybde: 20 cm - arbejdshastighed: 12 km/t - brændstofforbrug: l/ha BEARBEJDNING AF EN MAJSSTUBMARK - dybde: 25 cm - arbejdshastighed: 10 km/t - brændstofforbrug: 18 l/ha Fenix' største fordel er placeringen af køreakslen mellem tandsektionerne. Jeg vil gerne have mulighed for at gøre nogle af mine marker vinterklare uden pakning. Harven efterlader små jordkamme på marken, der fryser til. Om foråret tørrer kammene hurtigere ind, fordi deres areal er større end de flade områders. Jeg sætter også pris på maskinens længde. Fenix er kort, kompakt og let at transportere mellem de enkelte marker. Jacob Justensen, ejer 4 Overfladisk harvning eller dyb jordløsning 5

4 FENIX FO, FO_L God opblanding af planterester FENIX FO, FO_L Sådan arbejder harven PILFORMET TANDOPSTILLING NEDSÆTTER TRÆKMODSTANDEN OG BRÆNDSTOFFORBRUGET Stubharven har en uovertruffen og målbar evne til at blande jord og plantemateriale En jævn, præcis og hurtig jordbearbejdning, er de vigtigste kendetegn ved Fenix. En grundig og jævn nedmuldning af planteresterne fremskynder den biologiske nedbrydning. I hvor høj grad planteresterne overdækkes med jord, kan bestemmes ud fra en billedanalyse, der viser plantematerialets overdækning med jord. Billedanalysen udtrykker i procenter, hvor mange planterester der ligger på jorden. Målingen udføres straks efter overkørslen. Man placerer en skabelon på 0,5 0,5 m på jorden, så den afgrænser 0,25 m² af marken. Derefter tager man et billede af det afgrænsede område og udfører en billedanalyse for at vurdere andelen af planteresterne. Skabelonen placeres skråt mod køreretningen som vist med pilen på billedet for at få en realistisk gengivelse af planteresternes spredning på marken. Stedet udvælges tilfældigt. Fenix stubharver har som regel særdeles gode resultater hvad angår tildækning af planterester svarende til 18,7 %. *Målingen blev udført gentagne gange på 3 marker med Fenix FO 5000 ved anvendelse af Long-Life spids med vingeskær på 80 mm samt ledeskinner - 1. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 7,9 t/ha, 2. mark var efter vinterhvedehøst, der gav 8,2 t/ha, og 3. mark var efter vinterbyghøst, der gav 7,2 t/ha. Både halm og avner blev spredt jævnt ud over marken af mejetærskerens snitter. Jordbundens profil udgør en vigtig forudsætning for den efterfølgende jordbearbejdning Det er den valgte spidsmontering, der er med til at påvirke jordbundens profil. Spidsmonteringens form og vinkel spiller således en vigtig rolle for, hvordan jordbundens profil kommer til at se ud. For Fenix stubharver er det kendetegnende, at spidsen kan udstyres med robuste vingeskær. Denne kombination giver en jævn jordbund. Målingen af stubharvens dybde udføres ved at rense jordbundens profil grundigt. På denne måde sikrer man også, at bearbejdningsdybden er éns i hele arbejdsbredden. Fenix med spid og vingeskær er en garanti for en plan bund og konstant bearbejdningsdybde i hele arbejdsbredden. Testet og gennemprøvet på marken! Jævn overflade Den ensartede plane overflade, som stubharven efterlader sig, sikres ved jævnetallerkenernes gode arbejde lige efter tænderne. Selv ikke den tungeste pakkervalse formår at fjerne furer og volde. Overfladen skal være jævnet, før pakkervalsen tager fat. Fenix' jævnetallerkener kan højdeindstilles, og de sørger for, at overfladen bliver helt jævn. 6 Universelt redskab harvning, basisbearbejdning, jordløsning 7

5 FENIX FO, FO_L Arbejde under ekstreme forhold FENIX FO, FO_L Erfaringer JORDLØSNING MED PAKNING (kørsel med pakkervalser) JORDLØSNING UDEN PAKNING = HURTIGERE TØRRING (kørsel på køreakslen i vådt terræn) Arbejde under vanskelige forhold takket være den integrerede køreaksel Den integrerede køreaksel placeret mellem tandsektionerne gør det muligt at anvende maskinen uden en pakkervalse (der er en ekstra række tænder bag ved transporthjulene). Er jorden våd, kobles pakkervalsen ganske enkelt fra, og jorden bearbejdes uden pakning. Denne mulighed kan bl.a. anvendes ved jordbearbejdning før vinteren, hvor det typisk ikke er nødvendigt at pakke overfladen. En anden fordel ved den integrerede køreaksel er, at maskinen er mere smidig, og dens venderadius på forageren er mindre. Fenix klarer snildt en våd mark De senere års voldsomme vejr, giver til tider udfordringer i markarbejdet. Når karftig regn har resulteret i mindre vådområder på markene, er det optimalt, hvis marken alligevel kan behandles i en overkørsel. Vælger man den hydraulisk styrede Fenix (støttehjul forrest, bagpakkervalser) har man mulighed for at reagere lynhurtigt på gennemblødt terræn ved at løfte bagpakkervalserne, så de ikke stopper til. I så fald kører harven på køreakslen og løsner det våde jord, så tørreprocessen fremskyndes. Efter det våde stykke sænkes bagpakkervalserne igen og bearbejdningen gøres færdig. Kojál Krásenko okres Vyškov areal: ha maskine: Fenix FO 5000 For mig at se består Fenix' største fordel i, at akslen er placeret foran pakkervalserne, så man kan arbejde uden pakkervalser om efteråret, og jorden efterlades luftet og løsnet. Man kan altså med fordel benytte Fenix i stedet for en plov." Samtidig har den integrerede aksel bidraget til, at venderadien er blevet mindre, så harven er meget smidig, når den vender på forageren, siger landbrugets agronom Ladislav Matuška. 8 9

6 FENIX FO, FO_L Grundbeskrivelse af harven En rummelig rammekonstruktion. 80 cm bulleafstand, 31 cm tandafstand, sikre store materiale gennemgang. Non-stop sikring mod overbelastning. Simpel dybdeindstilling ved anvendelse af hydro-clips. Alt efter det valgte tilbehør kan man indstille dybden hydraulisk under arbejde. Fenix kan kobles sammen med traktor via bærearm, et trækøje eller K80 træk. Rammens store indvendige mål på 86 cm gør det muligt at bearbejde en stor mængde halm og andre stubrester. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. STØTTEHJUL Støttehjulene er med til at opretholde en konstant bearbejdningsdybde selv ved høje arbejdshastigheder. Således bearbejdes jordprofilen mere jævnt. Der er mulighed for hydraulisk betjening af støttehjulene fra traktoren. 4 rækker tænder med en optimeret geometri arbejder effektivt selv i tung jord. Den stabile, uforanderlige geometri nedsætter harvens trækmodstand og dermed også brændstofforbruget. PLACERING AF KØREAKSLEN GIVER GOD PLADS Hjulakslen er placeret på en sådan måde, at der er god plads mellem hjulene og stellet. HYDRAULISK STYRET HARVE Såfremt pakkervalsen styres hydraulisk, tager det kun et øjeblik at hæve dem, f.eks. når man rammer et vådt område på marken. Uden hydraulisk styring, man pakkervalsen hæves manuelt. Den integrerede køreaksel gør det muligt at arbejde uden pakkervalser. Der er tænder bag ved transporthjulene, så disse ikke efterlader spor. FENIX FO 4000L/FO 4000 FO 5000L/FO 5000 FO 6000L/FO 6000 FO 7000L/FO 7000 Arbejdsbredde m Transportbredde m Transportlængde m 7,9 7,9 7,9 7,9 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 6 060/ / / /7 700 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er sikrede med gummiophæng og kan let indstilles

7 FENIX FN, FN_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den rummelige 3-delte ramme bestående af mm profiler er meget robust. Rammen har store indvendige mål (80 cm), og maskinen har stor gennemgang, selv i tilfælde af høje afgrøder eller mellemafgrøder. Non-stop sikring mod overbelastning = gliende arbejde selv under vanskelige forhold. Spidser til dyb jordløsning, vinger til overfladisk harvning, Long Life mejselskær (karbid + hardface) = universel anvendelse. Bekvem dybdeindstilling ved hjælp af den hydrauliske cylinder direkte fra traktorens førerhus. Forskellige typer pakkervalser og 1-rækket tandstrigle til finish. MASKINENS AGRONOMISKE FORDELE Universel harvetil fremspiring af spildkorn, stubharvning og jordløsning. Planteresterne dækkes til og sammenblandes jævnt med jorden efter høst. Pakkervalserne giver en fremragende knoldknusning og pakning. Jordoverfladen udjævnes efter tidligere jordbearbejdning, og spor efter tunge maskiner løsnes og jævnes. Pakning af den bearbejdede overflade sørger for, at ukrudt og selvsåede afgrøder spirer jævnt. Mulighed for bearbejdning af våd jord uden anvendelse af bagpakkervalser. Få sået rettiddigt. Harvens alsidige egenskaber gør at du bliver færdig til tiden. BEDNAR FENIX FN og FN_L (Light) er en simpel 3-rækket universel stubharve konstrueret med henblik på bedriften med det mindre behov, der ønsker et universelt redskab med mange anvendelsesformål. Den liftophængte Fenix, der klarer flere bearbejdningsopgaver, er løsningen. Fenix' store fordel, som enhver landmand uden tvivl vil sætte pris på, er en nem justering efter de aktuelle jordforhold og den ønskede opgave. Spidsernes gode opstilling og form giver en intensiv jordbearbejdning inkl. en jævn tilsmudsning af den organiske masse i dybden fra 5 cm til 35 cm. Tandstilkenes uforanderlige geometri gør, at harven trænger lettere ned i jorden selv ved vanskelige jordforhold og opnår en intensiv løsnings- og blandingseffekt. Den liftophængte Fenix FN er en universel harve, der klarer mange forskellige opgaver i mindre landbrug. Spidsmonteringens konstruktion og deres opstilling sørger for en intensiv sammenblanding og effektiv tildækning af planteresterne. Det er muligt at anvende forskellige spidser og kombinationer, så harven kan benyttes til alt fra overfladisk harvning og mellemdyb jordbearbejdning til dyb jordløsning med smal spids. Jan Bednář 12 13

8 FENIX FN, FN_L Sådan arbejder harven FENIX FN, FN_L Erfaringer Fenix FN stubharve - et redskab, tre funktioner 1. 3 rækker tænder med tandafstand på 30 cm og rækkeafstand på 80 cm løsner og opblander jorden med planteresterne. Denne opstilling sikrer, at jorden bearbejdes i hele arbejdsbredden samtidig med, at materialet kan passere gennem maskinen. 2. Overfladen jævnes af fjederbelastede jævneskrabere eller roterende jævnetallerkener, inden pakkervalserne tager over. 3. Pakkervalsen sørger for pakning og opretholdelse af bearbejdningsdybden (vælg den rigtige pakkervalse efter jordforholdene). HYDRAULISK DYBDEINDSTILLING Hydraulisk indstilling af bearbejdningsdybden sker ved hjælp af en hydraulisk cylinder, der forbinder bagpakkervalsen og hovedrammen. Brug hydro-clips på stempelstokken til at indstille den ønskede dybde. MEKANISK DYBDEINDSTILLING Mekanisk indstilling af bearbejdningsdybden udføres nemt og bekvemt ved hjælp af en spindel, der forbinder hovedrammen og pakkervalsens ramme. FENIX FN 4000 MED OPKLAP Fenix FN 4000 har hydraulisk opklap til transportstilling. Denne models transportbredde på under 3 m lever op til EU-standarderne. Roland Schellhorn Goesselborn (Ilmtal) areal: 110 ha maskine: Fenix FN 3000L I vores bakkede landskab er jorden tør og fuld af sten. Vi valgte BEDNAR Fenix FN 3000L på grund af dens non-stop stenudløser, og fordi den går i jorden, uanset jordforhold. Vi plejer at koble den sammen med en traktor på 130 hestekræfter. Til bearbejdning i 15 cm dybde benytter vi spidser med vinger, ved større dybde (op til 20 cm) bruger vi spidser uden vinger, siger Roland Scherllorn. 14 Kompakt, all- round, effektiv 15

9 FENIX FN, FN_L Liftophængt fast ramme FENIX FN, FN_L Liftophængt model med opklap Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 2. og 3. kategori. Rummelig 3-delt ramme, stor gennemgang (rammens indvendige mål er 86 cm). Sammenkobling af harven med traktoren via et trepunktsophæng i 3. og 4. kategori. 3 rækker tænder til optimal jordbearbejdning i forskellige dybder. Vi tilbyder 3 slags sikringer. Siderammerne kan klappes hydraulisk op til transportposition. Fjederbelastede jævneskrabere jævner overfladen før bagpakkervalsen tager over. En-rækket efterharve sørger for finish efter pakkervalsen. Forskellige typer pakkervalser til forskellige jordtyper. Roterende jævnetallerkener, der efterlader overfladen helt jævn. Tallerkenerne er nemme at justere. FJEDERJÆVNERE ROTERENDE JÆVNETALLERKENER EN-RÆKKET STRIGLE FENIX FN 3000L/FN 3000 FN 3500L/FN 3500 FN 4000RL/FN 4000R FN 4000L/FN 4000 Arbejdsbredde m 3 3,5 4 4 Anvendes til at udjævne overfladen foran pakkervalsen - basistilbehør til Fenix FN. De roterende jævnetallerkener efterlader overfladen dejlig jævn, kan indstilles efter jordforholdene. Tallerkenerne er sikrede af gummisegmenter mod overbelastning. Fenix kan udstyres med en en-rækket strigle, der samtidig udjævner overfladen. Striglen er med til at give jorden den optimale struktur. Den kan også anvendes til dannelse af såbedet. Transportbredde m Transportlængde m 4,25 4,25 4,25 4,30 Arbejdsdybde* cm Antal skær stk Afstand mellem skærene cm Total vægt** kg 1 350/ / / /2 750 Anbefalet ydelse* HP *afhænger af de aktuelle jordforhold, **vægt inkl. stålringspakkervalse 16 17

10 FENIX Sikring af tandstilke efter jordforholdene FENIX Spidser til forskellige opgaver Vedligeholdelsesfri sikring til ekstremt hårde forhold Fenix stubharver kan udstyres med tre forskellige slags sikringer mod overbelastning - vertikal sikring (Fenix FO og FN), horisontal sikring og sikkerhedsstift (Fenix FO_L og FN_L). Det anbefales at vælge model og sikringstype efter de aktuelle jordforhold for at udnytte de gode egenskaber maksimalt og sikre et effektivt arbejde. VERTIKAL SIKRING TIL FENIX FO OG FENIX FN De faste tandstilke beskyttes mod overbelastning af en vertikal dobbeltfjedret vedligeholdelsesfri nonstop sikring. Fjedrene er forbelastede til min. 450 kg og max. 700 kg, hvilket sikrer, at skærene har en uforanderlig geometri, selv i meget tør jord. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 30 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. LONG-LIFE SPIDS De forstærkede Long-Life spidser med forlænget levetid har karbidblade og øget beskyttelse i den nederste del og omkring skruerne. Spidsens levetid er ekstra lang, specielt i slibende jord. Sparer kostbar tid på udskiftning af spidser. Long-Life giver en høj komfort og lavere omkostninger. Størrelse: 60 og 80 mm Velegnet til - tung, tør og stenrig jord Overfladisk harvning - arbejdsdybde 5-10 cm HORISONTAL SIKRING TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Den horisontale sikring beskytter tandstilkene mod overbelastning ved hjælp af en enkeltfjedret vedligeholdelsesfri non-stop sikring. Fjederen er forbelastet til min. 400 kg og max. 450 kg. Uforanderlig geometri i mellemhårdt terræn. Sikringen aktiveres først ved kontakt med en forhindring, f.eks. en sten, hvor spidsen løftes op til 25 cm. Indtil det øjeblik holder skæret geometrien og arbejder inden for sit præcist afgrænsede område uden svingninger og løft. CLIP-ON SKÆR Til overfladisk harvning anvendes skær på 280 mm, der skærer jorden af i hele arbejdsbredden og blander den sammen med stubresterne. Det sætter gang i spiringen af spildkorn og ukrudt, så de er nemme at fjerne efterfølgende. Velegnet til - mellemtung til sandholdig jord SIKKERHEDSSTIFT TIL FENIX FO_L OG FENIX FN_L (LIGHT) Mellemdyb harvning - arbejdsdybde cm Tandstilkene beskyttes med en springbolt, der klippes over ved overbelastning. Denne sikringsmåde er simpel og billig. Velegnet til - let jord uden sten SPIDS MED VINGER Spidsen (på 60 eller 80 mm) kan forsynes med vinger (på 125 eller 185 mm), der sørger for en perfekt mellemdyb jordløsning og for, at stubresterne blandes jævnt sammen. Vingerne øger blandingseffekten og skærer jorden af i hele arbejdsbredden. Dyb jordløsning - arbejdsdybde cm SPIDS MED LEDEPLADE Velegnet til dyb intensiv jordløsning af hele jordprofilen, der hurtigt og billigt fornyer jordens struktur. En kombination af en spids (på 60 eller 80 mm) og en ledeplade resulterer i en fremragende blandingseffekt samtidig med, at maskinens modstand ved kontakt med overfladen er meget lille. 19

11 FENIX Korrekt pakning af jorden FENIX Pakkervalser CUTPACK Tung stålpakkervalse med høj skæreevne velegnet til bearbejdning af tung jord. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 235 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm STÅLRINGPAKKERVALSE Tung pakkervalse i stål velegnet til alle jordtyper, hvis man ønsker en aggressiv pakning og knusning af jordklumper. De enkelte segmenter er lavet af specielt slidstærkt stål. Pakkervalsen er udstyret med justerbare skrabere. vægt: 177 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 525 mm ROADPACKER Roadpacker er en massiv valse i hård naturgummi egnet til alle jordtyper. Pakkervalsens enorme vægt giver en fremragende jævneeffekt. Desuden gør pakkervalsens materiale, at jorden stort set ikke hænger fast på den. vægt: 193 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 585 mm SPRING-PAKKERVALSE Fjederpakkervalse med en rigtig god nedsmuldringseffekt og nedsat risiko for tilstopning ved bearbejdning af våd jord. Fjedrene arbejder intensivt - de knuser, blander og presser mod jorden. vægt: 134 kg/m diameter: 530 mm Korrekt anvendelse af pakkervalser Pakkervalsen gør arbejdet færdigt og sætter prikken over i'et. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige pakkervalse. Det er også vigtigt at bruge pakkervalsen korrekt. Mens det i sommermånederne kan betale sig at pakke jorden for at kunne kontrollere spiringen af selvsåede afgrøder og for at forsegle jorden mod fordampning af vand, er det bedst om vinteren at bearbejde jorden uden afsluttende pakning og lade de små jordkamme blive på marken, så de kan opfange sne. Fugten fra nedbøren udnyttes til bedre spiring af forårsafgrøder. Med Fenix stubharve kan du arbejde både med og uden bagpakkervalser (før vinteren). V-RING V-ring er en V-formet ringpakkervalse. V-formen er med til at forhindre, at jorden sætter sig fast på pakkervalsen. Effekten øges yderligere af skrabere, der sørger for, at pakkervalsen ikke tilstoppes under arbejdet. vægt: 150 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 630 mm DOBBELT U-RING 2-rækket selvrensende stålpakkervalse med fremragende nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 170 kg/m diameter: 600 mm U-RING Stålpakkervalse velegnet til alle jordtyper med god nedsmuldringseffekt. U-formen modvirker vedhæftning af jord. vægt: 155 kg/m (inkl. skrabere) diameter: 600 mm TANDEMVALSER Valsen består af en rørpakkervalse på 470 mm i diameter (forrest) og en stangpakkervalse på 370 mm (bagerst). Disse to valser i kombination fungerer som en rotorsmulder med perfekt nedsmuldringseffekt. vægt: 238 kg/m diameter: 370/470 mm Pakkes marken før vinteren, medfører det ofte, at snevandet går tabt. I stedet for at sive ned i jorden blæses sneen væk fra marken. En mark med jordkamme, der ikke er blevet pakket, opfanger sne, der er vigtig for afgrødernes spiring om foråret. Samtidigt opnås større overflade. 20

12 SÅENHED ALFA DRILL VÆSENTLIGE FORDELE GLÆDEN VED LANDBRUG Udsåning af mellemafgrøder, frøgræs og raps samtidigt med en harvning. Reduceret jorderosion. Ukrudt dræbes. Mellemafgrøder øger kvælstofindholdet i jorden. Brug af mellemafgrøder er med til at forbedre jordens struktur. Den biologiske aktivitet øges. ALFA DRILL er en såenhed beregnet til udsåning af mellemafgrøder eller tilsåning af frøgræs. Den kan monteres på forskellige BEDNAR-maskiner. Magasinet på 200 l er let tilgængeligt ad en bekvem trappe og nemt at påfylde. I doseringsområdet under magasinet befinder der sig en udsågningsaksel, der kan forsynes med almindelige valser eller valser til fine sædekorn alt efter såsædens egenskaber og mængde. FENIX ALFA 4 ALFA 5 ALFA 6 Arbejdsbredde m 4 3,5 4 Antal endestykker stk Blæser m elektrisk elektrisk elektrisk Magasin - volumen l Total vægt kg EN BEKVEM OG SIKKER ADGANG TIL MAGASINET SPREDEVIFTE MAGASIN 200 L 22

13 Produkt program T: E: W: BEDNAR FMT s.r.o. Lohenická Praha 9 - Vinoř Czech Republic De tekniske data og billeder er vejledende. Retten til konstruktionsændringer forbeholdes. JORDBEARBEJDNING Diskharve SWIFTERDISC Diskharve ATLAS Såbedsharver SWIFTER Universelle stubharver FENIX Tandgrubbere TERRALAND Bugserede pakkervalser CUTTERPACK, PRESSPACK, GALAXY Radrenser ROW-MASTER Halmstrigle STRIEGEL-PRO Såmaskiner OMEGA SÅNING OG GØDNING Gødningsmagasin FERTI-BOX MULCHNING Rotormulchere MULCHER Din autoriserede forhandler

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme (150 100 mm / 120 120 mm) giver mulighed

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

Hurtig og effektiv stubharvning

Hurtig og effektiv stubharvning Hurtig og effektiv stubharvning SWIFTERDISC Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Perfekt stabilitet uden uønskede ryk takket være den rette placering af tyngdepunktet. Den optimale placering

Læs mere

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL

All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL All-round stubharve til dine marker FO, FO_L, FN, FN_L + ALFA DRILL FENIX FO, FO_L Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Den dobbelte centralramme (150 100 mm / 120 120 mm) giver mulighed

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Robust harve til hårdt arbejde

Robust harve til hårdt arbejde Robust harve til hårdt arbejde Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Store tallerkener på 660 6 mm med højt tryk. Horisontal dobbeltfjeder non-stop tallerkensikring. X-precise den X-formede

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

Én overkørsel er alt hvad du behøver

Én overkørsel er alt hvad du behøver Én overkørsel er alt hvad du behøver Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENTLIGSTE FORDELE Individuel opbygning der er tilpasset det enkelte behov. Crushbar hydraulisk front lamelplanke sikre en ensartet

Læs mere

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve Bugseret stubharve Justerbar arbejdsdybde - Cultus er opbygget med hydraulisk dybderegulering ned til 25cm dybde. Stor fleksibilitet - Cultus kan udrustes med flere forskellige spidser, så der kan laves

Læs mere

Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT

Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT TERRALAND TN Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENLIGSTE FORDELE Bærerammerne er fremstillet i højstyrke stål. De triple vinklede grubbertænder trænger let ned

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT

Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT Mere end bare en grubber TN, TN_PROFI, TN_RT TERRALAND tn Generel beskrivelse MASKINENS VÆSENLIGSTE FORDELE Bærerammerne er fremstillet i højstyrke stål. De triple vinklede grubbertænder trænger let ned

Læs mere

Høj ydelse i høj kvalitet

Høj ydelse i høj kvalitet Høj ydelse i høj kvalitet MULCHER Generelle egenskaber Solid fast ramme klar til en ekstrem sæsonindsats. Hovedparten af maskinen er varmgalvaniseret, som gør maskinen mange gange mere bestandig mod dårlige

Læs mere

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere...

Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Effektivt landbrug Også uden bekæmpelsesmidler Revolutionerende ukrudtsbehandling Præcis såning Øget mineralisering og meget mere... Gothia Redskap System Cameleon System Cameleon er udviklet til at give

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder

Vibro Flex. Stubharve med vibrerende tænder Vibro Flex Stubharve med vibrerende tænder Kongskilde Vibro Flex 2000/4200/4300/4000 er kraftige harver til stubbearbejdning og til såbedstilberedning i pløjefri dyrkningssystemer. Harverne fås i arbejdesbredder

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER. be strong, be KUHN

Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER.  be strong, be KUHN Kombineret disk- og tandkultivator PERFORMER www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 PERFORMER 4000-5000 TOP KAPACITET ÉN OVERKØRSEL ONE-PASS Du har kun et kort tidsrum til rådighed med optimale vejrbetingelser,

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER DISC-ROLLER HURTIGGÅENDE JO HE-VA Disc-Roller har de vigtigste egenskaber, der kræves af et jordbearbejdningsredskab effektivitet og enkelthed og vigtigst af alt, den sparer tid og penge. HE-VA Disc-Roller

Læs mere

GLÆDE VED LANDBRUG. Landbrugets trends Erfaringer. Zkušenosti. Agronomické trendy

GLÆDE VED LANDBRUG. Landbrugets trends Erfaringer. Zkušenosti. Agronomické trendy Agronomické trendy Zkušenosti GLÆDE VED LANDBRUG Landbrugets trends Erfaringer Produkter Produkter Kære samhandelspartnere, Hver gang jeg bladre gennem det nye produktkatalog, jeg bliver bevidst om vores

Læs mere

Rotavatorer. R500, R600, R700 og R800

Rotavatorer. R500, R600, R700 og R800 Rotavatorer R500, R600, R700 og R800 Rotavator - til intensiv jordbearbejdning Langt fjederbelastet bagskjold giver en perfekt jordoverflade. Justerbare CE afskærmninger. Enkel montage af fronthjul, sporløsnere

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger AS Det kloge alternativ til ploven Tiger LT Kompakt med lille kraftbehov Tiger MT Den bedste arbejdskvalitet hvor der er mange planterester,

Læs mere

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug

Samtlige funktioner på ét blik. Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius harven til reduceret jordbearbejdning er universalløsningen til små og mellemstore jordbrug Cenius den nye generation af liftophængte jordbearbejdningsredskaber! Cenius-grubberen til reduceret jordbearbejdning...

Læs mere

OPTIMER Serie 103, 103R og 1003

OPTIMER Serie 103, 103R og 1003 Diskharve med uafhængige diske + OPTIMER Serie 103, 103R og 1003 www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 1000 SERIE 103, 103R OG 1003 OPTIMAL BLANDEEFFEKT VED HØJ ARBEJDSHASTIGHED Nutidens miljøkrav og ønsket

Læs mere

Compakt discharve Qualidisc. afgrøderester

Compakt discharve Qualidisc. afgrøderester Compakt discharve Qualidisc Optimal overfladebehandling af jord og afgrøderester Kverneland Qualidisc: Komplet program fra 3 til 7 meter! Stubbearbejdning er en vigtig del inden for effektiv jordbearbejdning.

Læs mere

Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed

Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed Centaur Til alle anvendelsesområder: stubbearbejdning, jordbundsbearbejdning, løsning af dyb jord og klargøring af såbed Leder du efter en multifunktionel maskine til jordbearbejdning? En maskine til overfladisk

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum!

En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! En skam, at vor mest tilfredse kunde er så stum! Lyt til Deres regnorm! Med reduceret jordbearbejdning forøges bestanden af regnorme på Deres mark gentagne gange. Rotorgrubber-såkombinationen gør det muligt

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland Stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC Evo Wings 2 CLC pro CLC pro Classic 3 Det rigtige grundlag Rammekonstruktion

Læs mere

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER

EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER EFFEKTIV PLANTEAVL UDEN BRUG AF KEMIKALIER GOTHIA REDSKAP AB 2 SYSTEM MODULOPBYGGET 3 Systemet tilpasses dine behov System Cameleon er konstrueret til at kunne give flere og mere flexible muligheder for

Læs mere

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer

Kverneland Packomat. Færdigt såbed mens du pløjer Kverneland Packomat Færdigt såbed mens du pløjer Pløjer og pakker i én overkørsel Pløjning med Packomat er den mest miljøvenlige metode til ukrudtsbekæmpelse. God pløjning er meget effektiv til ukrudtsbe

Læs mere

COMBILINER SITERA www.kuhn.com

COMBILINER SITERA www.kuhn.com Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Kompakte tallerkenharver Qualidisc & Qualidisc Farmer. Optimal overfladebehandling af jord og afgrøderester

Kompakte tallerkenharver Qualidisc & Qualidisc Farmer. Optimal overfladebehandling af jord og afgrøderester Kompakte tallerkenharver Qualidisc & Qualidisc Farmer Optimal overfladebehandling af jord og afgrøderester Kverneland Qualidisc Farmer: 15% lettere og nemmere at løfte Qualidisc Farmer, fast ramme, liftmonteret

Læs mere

alsidig harve med lavt trækkraftbehov

alsidig harve med lavt trækkraftbehov alsidig harve med lavt trækkraftbehov Swift kombinerer høj kapacitet og brænd Swift 2 Swift er en effektiv stubharve med høj kapacitet og lavt brændstofforbrug, designet til stubharvning ned til 15 cm.

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE

SPEED. Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver. tilling. Cenius den nye generation af harver til dyrkning! INDHOLDSFORTEGNELSE Cenius stubharve Allrounderen til alle opgaver Cenius den nye generation af harver til dyrkning! En tredjedel af alle arbejdsomkostninger i landbrugsvirksomheder skyldes jordbearbejdning og markarbejde.

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Tandsåmaskiner MEGANT. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Tandsåmaskiner MEGANT www.kuhn.com be strong, be KUHN MEGANT KRAFTFULDE TÆNDER FOR ET HURTIGT SÅARBEJDE UDNYT TIDEN BEDST MULIGT! Effektivitet er en vigtig faktor ved såningen i det moderne landbrug. Tiden

Læs mere

Teknologi Oplev Innovation

Teknologi Oplev Innovation Produktoversigt Teknologi Oplev Innovation Brødrene Heinrich og Friedrich Köckerling lagde grundstenen til den industrielle produktion af jordbearbejdningsmaskiner i Verl i Westfalen (ved Gütersloh/Bielefeld)

Læs mere

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online

PÖTTINGER HIT. Bugseret rotorvender 97+025.07.0712. Alle oplysninger online PÖTTINGER HIT Bugseret rotorvender Alle oplysninger online 97+025.07.0712 HIT 10.11 T / HIT 12.14 T Bugseret rotorvender En tidssvarende landbrugsteknik skal svare til landbrugets voksende behov. Denne

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Rotorharver. HK 25, HK 31 og HK 32

Rotorharver. HK 25, HK 31 og HK 32 Rotorharver HK 25, HK 31 og HK 32 Rotorharve HK 25 HK 25 med rørpakkervalse og hydraulisk maskinløft (tilbehør). HK 25 er en all-round rotorharve for traktorer op til 95 kw / 130 hk. Erfaringerne fra de

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL

DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL DISCOVER Bugserede tallerkenharver DISCOVER XS, XM, XL JORDBEARBEJDNING I TOPKLASSE! En ny generation af KUHN tallerkenharver med ekstremt kraftig centralramme. Konkurrenceevne og rentabilitet er nøgleordene

Læs mere

Status efter 8 år uden plov

Status efter 8 år uden plov Status efter 8 år uden plov Farvel til ploven i 2001 Grej og ændringer undervejs Fast sædskifte Jordstruktur Minimal jordbearbejdning 10 liter diesel/hektar til etablering Efterafgrøder På vej mod direkte

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Vejle 26. februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve

Vejle 26. februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve Vejle 26 februar 2014 KUHN Optimer+ 7503 discharve Demomaskine kørt ca 150 ha Udstyret med Packlinervalse, deflektor i højre side (venstre er std), efterharve mellem discs og valse, hydrauliske bremser

Læs mere

.typographic.dk Printed in Denmark: www FRONTREDSKABER

.typographic.dk Printed in Denmark: www FRONTREDSKABER FRONTREDSKABER SKULDE Front-Pakkeren fås som 1,5 m, 1,65 2,6 m, 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m faste eller eller som 4,0 m, 5,0 m og 6,0 hydr. sammenklappelige modeller. Front-Pakkerne har som standard rensekæder

Læs mere

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver

De 4 stærke fordele ved de nye LS 2.30/UNIDISC såskær med skiver Sulky Unidisc Danois 16/02/07 15:00 Page 2 Kommentarer fra franske brugere af UNIDISC François FIHUE og Alain FRETEL, Osmoy-St-Valéry (Seine-Maritime) Ved reduceret jordbearbejdning kan vi opnå en såhastighed

Læs mere

Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Rotorfræsere EL 122 / 162 / 282 www.kuhn.com be strong, be KUHN EL 122 162 282 INTENSIV JORDBEARBEJDNING FOR BEDRE RESULTATER I VANSKELIGE JORDTYPER Rotorfræsere er designet til at skabe et fi nt såbed,

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Partiel bearbejdning. Strip tillage. 731-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 731-2009 Annual Report Partiel bearbejdning Strip tillage Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Dobbelt rotorrive til side- og centerskår Alle oplysninger online 97+027.07.0813 Dobbelt rotorrive til enhver anvendelse PÖTTINGER tilbyder nu en bred palette af nye dobbelte rotorriver

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

SAMSON AGRO SD TALLERKEN-GYLLENEDFÆLDER - VERDENS BEDSTE - growing together SAMSON AGRO A/S SD 1 Ægte gyllenedfælder med dokumenteret effekt SAMSON AGRO tilbyder nu en tallerkennedfælder, SD (Soil Disc)

Læs mere

Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R

Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R RM Universal mulchmaskiner RM 240-280 - 320-400 - 450-450 T - 480 R - 610 R GODT LANDMANDSSKAB RM UNIVERSAL MULCHMASKINER KUHN RM-serien mulchmaskiner Planterester er til gavn for jordstrukturen, når de

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

PÖTTINGER SYNKRO. Kultivator med to og tre tandrækker 97+220.07.0412. Alle oplysninger online

PÖTTINGER SYNKRO. Kultivator med to og tre tandrækker 97+220.07.0412. Alle oplysninger online PÖTTINGER SYNKRO Kultivator med to og tre tandrækker Alle oplysninger online 97+220.07.0412 1 SYNKRO Jord er liv At spare tid om omkostninger har højeste prioritet ved jordbehandlingen. SYNKRO-kultivatoren

Læs mere

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC

Pöttinger TERRADISC/ VINODISC Svære tallerkenharver Pöttinger TERRADISC/ VINODISC 97+235.07.0605 Lad jorden leve Nye jordbehandlingsmetoder inden for moderne landbrug har styrket tendensen reduceret jordbehandling. Efter høsten skal

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig

Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig Billede 0 Forslag til forside Claydon. Foto: Henning Sjørslev Lyngvig OptiTill Dyrkningsvejledning for pløjefri dyrkning Bente Andersen - plantekonsulent - Plantekonsulenten Erik Schou Maegaard - landskonsulent

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC Evo Wings 2 CLC pro CLC pro Classic 3 CLC pro Cut Det rigtige grundlag

Læs mere

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard

Pløjefri dyrkning af majs. Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs Planterådgiver Kjeld Nørgaard Pløjefri dyrkning af majs på sandjord Fordele Udfordringer Hvad viser forsøgene? Økonomi og kapacitet Erfaringer med striptill i majs fra Tyskland

Læs mere

Kverneland Taarup Rotorvendere. Effektivt og skånsomt arbejde

Kverneland Taarup Rotorvendere. Effektivt og skånsomt arbejde Kverneland Taarup Rotorvendere Effektivt og skånsomt arbejde Rotorvendere tilpasset den samlede arbejdsgang Kverneland Taarup 8000 serien sikrer en skånsom og effektiv vending af afgrøden. Med et produktsortiment,

Læs mere

Kartoffellæggere fra GL-T-serien

Kartoffellæggere fra GL-T-serien Kartoffellæggere fra GL-T-serien Bugserede læggere 4-, 6- og 8-rækkers GL 34 T / GL 36 T / GL 38 T Multitalentet. Glæd dig til endnu mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder! Konkret vil det for

Læs mere

River med 1 rotor R 285 DS / R 315 DS / R 365 DS R 420 DS / R 460 DS R+ 420 / R+ 460. Powered by Kongskilde

River med 1 rotor R 285 DS / R 315 DS / R 365 DS R 420 DS / R 460 DS R+ 420 / R+ 460. Powered by Kongskilde River med 1 rotor R 285 DS / R 315 DS / R 365 DS R 420 DS / R 460 DS R+ 420 / R+ 460 Powered by Kongskilde Driftsikker rotor på JF riverne JF river er bygget med en kraftig driftsikker gearkasse, og har

Læs mere

MULTI JET / COMBI JET

MULTI JET / COMBI JET MULTI JET / COMBI JET Multi Jet/Combi Jet.. er bugserede højkapacitets såmaskiner med knastvalseudmadning og lufttransport af såsæd og gødning til såskærene. Multi Jet/Combi Jet findes i arbejdsbredder

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC pro 2 Indhold Ramme Ramme opbygning 4 Udviklinge 5 Tænder og spidser Hul-tand

Læs mere

Intensiv bearbejdning og effektiv planering

Intensiv bearbejdning og effektiv planering Intensiv bearbejdning og effektiv planering 2 NZ Aggressive såbedstilberedning til dig, som stiller høje krav Allerede i 1967 lancerede Väderstad sin første harve. Dette blev starten til en fremgangsrig

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK Halvbugserede plove Manøvreevne, robusthed, ergonomi Know-how og erfaring fra Grégoire Besson gør SP serien pålidelig og tilpasningsdygtig.

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes!

Det innovative læggemaskineprogram. GL 30-serien. Læg med succes Høst med succes! Det innovative læggemaskineprogram fra GL 30-serien Læg med succes Høst med succes! Med GL 30-serien fra Grimme lægger du perfekt! Gå i gang med at lægge: med det innovative læggeelement fra Grimme, som

Læs mere

Mek Mekanisk såmaskine for piller anisk såmaskine for pilleret sukk et sukkerroe w w w. m o n o s e m. c o m D K

Mek Mekanisk såmaskine for piller anisk såmaskine for pilleret sukk et sukkerroe w w w. m o n o s e m. c o m D K Specialist i i i præcisionssåning i i Mekanisk såmaskine for pilleret sukkerroe www.monosem.com DK SPECIALISTEN FOR SÅNING AF Med baggrund i MONOSEM store erfaring indenfor præcisionssåning, er MECA V4

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere