Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller"

Transkript

1 Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker med henblik på realisering af Energiforligets ramme på opstilling og drift af 500 MW havmøller i kystnære områder, herunder 50 MW til teknologidemonstrerende anlæg. Omvendt finder Vindmølleindustrien det kritisk, at Energistyrelsen lægger op til at øge projektejernes risiko betydeligt, idet de som noget helt nyt skal finansiere den samlede nettilslutning. Afgrænsning af kystnære havmøller Reguleringen af rammen på de 500 MW kystnære havmølle bør defineres på en måde, således at reguleringen kun gælder projekter, som er karakteriseret ved: - Max 200 MW i samlet kapacitet - Afstand til kyst på op til 20 km Naturstyrelsen har fastsat en række grænser for minimumsafstanden mellem potentielle kystnære havmølleparker og kysten ud fra forskellige forhold inde på kysten, se side 11. Vindmølleindustrien vil her foreslå, at grænserne er vejledende, således at det er de enkelte projekters godkendte VVM er, der fastlægger den præcise placering af det enkelte site. Selve screeningen bør også være vejledende, idet der kan være projekter, som kan realiseres uden for de screenede områder. På samme måde kan der være områder inden for de screenede områder, som ikke kan anvendes, hvis den endelige VVM bliver afvist.

2 Forsøgsmøller bør tekstmæssigt ændres til test- og demonstration Overskriften Forsøgsmøller på side 6 bør af hensyn til de forventede behov for test og demonstration af fundamenter, samlede installationsløsninger, adgangsforhold mv. og i mindre grad selve vindmøllen ændres til Test og demonstrationsbehov. Selve teksten beskriver udemærket vindmølleindustriens forventede test- og demonstrationsbehov. Der vil dog på havet være tale om afprøvning af koncepter fremfor afprøvning af selve møllen, herunder af prototyper, hvilket foregår på land. Forsøgsmøller på side 12 øverst bør rettes til test- og demonstrationsprojekter. Afsnit 5 Særligt om forsøgsprojekter, bør ændres til Særligt om test og demonstration på havet. I afsnit 5 side 21 bør fremtidens forsøgsmøller ændres til fremtidens havbaserede test- og demonstrationsbehov. hvilke naturlige forhold møllen eller fundamentet bedst ændres til hvilke naturlige forhold hele eller dele af den samlede parkløsning bedst. Sætningen at test- og demonstrationsprojekter har behov for bør ændres til at test- og demonstrationsprojekter har fordel af, idet nærheden til havne og tekniske installationer kan muliggør en meget tæt placering på servicehavnene, således at adgangen til og tilslutningen af test- og demonstrationsanlægget bliver så nem og billig som mulig. Afsnit 5.1. bør ændre overskrift til Definition af test- og demonstrationsprojekter. Det overordnede princip for test- og demonstrationsprojekter er ud fra Vindmølleindustriens synspunkt, at det samlede projekt afprøver løsninger, som skal demonstrere et potentiale for reduktion af Cost of Energy på fremtidige storskala havmølleparker. I denne sammenhæng skal det præciseres, at selve møllevalget ikke er en forudsætning for, at det samlede projekt vurderes at have det nødvendige test- og demonstrationsindhold. Et projekt kan fx fokusere på afprøvning af et nyt fundamentskoncept, hvorpå der er placeret en standard produktionsmølle, mens andre projekter vil kunne indeholde prototypemøller eller 0-serie møller som en del af et samlet demonstrationskoncept. Energistyrelsen, EUDP eller anden relevant aktør bør for hvert enkelt testog demonstrationsprojekt vurdere, hvorvidt test- og demonstrationselementet i det samlede projekt er tilstrækkeligt til at kvalificere projektet til at være et test- og demonstrationsprojekt.

3 Herudover bør det gælde for test- og testdemonstrationsprojekterne, at de - Får en produktionstilladelse på mindst 25 år - Mindst 70 øre/kwh i tillæg i fuldlasttimer - Har mulighed for at søge midler i NER300-puljen, EUDP, Højteknologifonden mv. til test- og demonstrationsformål. Tekstmæssigt bør sætningen i afsnit 5.1. side 21...at teste en eller flere prototyper på møller eller fundamenter, klar til serieproduktion ændres til at teste nye løsninger til hele eller dele af den samlede parkløsning. I sætningen, der starter med Projekterne kan eksempelvis, bør vindmøllernes ydeevne, laster på vindmøllerne slettes, da dette typisk bliver testet på landbaserede anlæg såsom Høvsøre og Østerild. Eksempler på test kan være fundamenter, adgangsforhold, installationskoncepter, samlede parkløsninger, herunder fx lastpåvirkninger på vindmøllen, fundamenter o. lign.. Teksten vedrørende godkendelse af prototypemøller bør justeres, således: Hvis test- og demonstrationsprojektet indbefatter prototypemøller, skal disse godkendes til. Første del af afsnit 4.1 Tekniske vurderinger indtil 2020 bør ændres fra at være baseret på forventninger om udvikling i vindmøllernes størrelse til at være fokuseret på de forventede kommercielt tilgængelige vindmølletyper, der vil blive anvendt til de potentielle kystnære havmølleparker. Den følgende tekst er Vindmølleindustriens forslag til at udskifte den oprindelige tekst om Udvikling i vindmøllernes størrelse på s. 14. Forventede kommercielt tilgængelige møllestørrelser Vindmølleindustrien forventer, at møllestørrelserne på de møller, som vil være kommercielt tilgængelige til de kommende kystnære havmølleparker vil variere mellem de nuværende 3 4 MW med totalhøjder på op mod 180 m til 6 8 MW møller med totalhøjder på op mod 220 m. Hvilke mølletyper og rotorstørrelser, der vil blive valgt til de enkelte projekter, vil helt og aldeles afhængigt af sitet. COWI s forventning om at størstedelen af de møller, der vil blive opstillet i de udpegede områder vil være på op til 180 m vurderes i denne sammenhæng som sandsynligt (bilag afsnit 6.2.6).

4 Lysmarkering af kystnære havmølleparker I det udsendte materiale er der ikke medtaget tekst vedrørende lysmarkering. Vindmølleindustrien vil, med henvisning til dialog med Trafikstyrelsen og det igangværende arbejde på rapporten Luftfartsafmærkning af vindmøller, gøre opmærksom på, at der er et behov for, at lysmarkering af kystnære havmølleparker inkluderes i planlægningen af de potentielle kystnære havmølleparker. Dette er et væsentligt element i forhold til flysikkerheden og hensynet til lokalsamfundets oplevelse af de potentielle kystnære havmølleparker. I overensstemmelse med den kommende rapport anses opstilling af møller indenfor 2 km af land for værende landbaseret. Derudover ser Vindmølleindustrien et behov for, at den centrale anbefaling for lysmarkering af møller afgrænses til: - Markering af den kystnære havmølleparks dimensioner - Lysmarkeringens øverste punkt placeres på møllens nacelle I tillæg finder Vindmølleindustrien det uhensigtsmæssigt, hvis de nuværende regler for møller over 150 m (som inkluderer brugen af lysmaster), implementeres for de kystnære havmølleparker. Dette vil øge lysgenerne fra møllerne og modvirke et overskueligt og letopfatteligt parklayout. Nettilslutning Energistyrelsen lægger i afsnit 6.1 om netplanlægning op til, at projektejerne skal finansiere nettilslutningen helt frem til det eksisterende net. Generelt er Vindmølleindustrien kritisk over for Energistyrelsens forslag om at lade projektejeren finansiere nettilslutningen, idet dette vil pålægge projektejeren en risiko, som mange projektejere ikke vil have erfaringer med at håndtere. Dette vil, som følge af en øget risiko, resultere i dyrere samlede løsninger, end hvis fx Energinet.dk opfører og driver nettilslutningen, idet de har erfaringerne via deres forpligtigelser til at udføre disse opgaver på storskala havmølleparkerne. Vindmølleindustrien kan dog ikke på det nuværende høringsgrundlag vurdere konsekvenserne af Energistyrelsens forslag, idet høringsmaterialet ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger om fx: - Finansiering og ejerskab af nettilslutning - Driftsansvar for nettilslutningen - Sikring af samfundsøkonomisk optimale udbygninger af nettet, hvor de kystnære havmølleparker skal tilsluttes

5 - Sikring af et effektivt konkurrencemarked for at levere nettilslutningen mv. Vindmølleindustrien afventer derfor nyt høringsmateriale i forhold til vilkår for nettilslutning af de kystnære mølleparker med henblik på specifikke kommentarer. Afregning I lighed med den manglende beskrivelse af vilkårene for nettilslutning afventer Vindmølleindustrien konkretiseringen af afregningsmodellen for de kystnære møller i forhold til nærmere kommentarer. Vindmølleindustrien står naturligvis til rådighed for uddybning af og/eller eventuelle spørgsmål til høringssvaret. Med venlig hilsen Sune Strøm Cheføkonom

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

5.1 Udbygning med vindkraft

5.1 Udbygning med vindkraft Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.1 Udbygning med vindkraft 12/5-2014, Gunnar Boye Olesen 5.1.1 Opsummering I dette kapitel vurderes potentialerne for udbygning med vindkraft, baseret på

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer:

Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer. Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Titel Fremtidens havmølleplaceringer 2025 - Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer Udarbejdet af Udvalget for fremtidens havmølleplaceringer: Energinet.dk Ole Graabæk og Jan Havsager Forskningscenter

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.)

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Netudviklingsplan 2013

Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Netudviklingsplan 2013 Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk maj 2013

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark Juni 2010 DA 1 DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé af den nationale politik for vedvarende energi... 4 2. Det forventede endelige energiforbrug i 2010-2020...

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere