Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren"

Transkript

1 Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske energiforbruget samtidig med at investeringen hurtigt tjenes hjem igen. Make the most of your energy

2 Indholdsfortegnelse I. Oversigt...3 II. Om energiforbrug i sundhedssektorens bygninger...4 Forretningsmæssige udfordringer for ledere...4 Energibesparelser bidrager direkte til bundlinjen...4 Gennemsnitsforbrug af energi for hospitaler og sygehuse...4 III. Særlige energibehov for hospitaler og klinikker...5 Hvad er årsagerne til det høje energiforbrug i bygningerne?...5 IV. Mere end almindelig energistyring...6 Bedste praksis inden for styringsstrategier...7 Grundlæggende styringsfunktioner...7 Avancerede styringsfunktioner...8 Integrerede styringsfunktioner...9 V. Energitjenester...10 Hele bygningen...10 Typer af energitjenester...10 VI. Eksempler på kundeløsninger...11 VII. Konklusion...11

3 I. Oversigt Ledere inden for sundhedssektoren oplever at stigende energipriser gør det svært at få driftsbudgettet til at hænge sammen. Hospitaler og klinikker har et stort energibehov, fordi de er åbne døgnet rundt, anvender avanceret medicinsk udstyr og skal opfylde særlige krav vedrørende ren luft og infektionsbekæmpelse. Det er nødvendigt at styre energiforbruget i bygninger med akutfaciliteter og faciliteter til langtidspleje så effektivt som muligt, ikke bare af hensyn til økonomien, men også med fokus på optimal pleje, komfort og sikkerhed for patienterne. Ledelsen er derfor nødt til at finde nye og kreative veje for at holde energiudgifterne nede og samtidig opfylde lovkrav og sikre, at forretningen forbliver sund og profitabel. Formålet med dette dokument er at gøre opmærksom på de mange potentielle energibesparelser, der findes i sundhedssektorens bygninger. Vi beskriver omkostningseffektive muligheder og eksempler som viser, hvad ledelsen kan gøre for at rette op på manglende energieffektivitet og for at iværksætte energiledelsesprogrammer. Desuden gennemgås en række ofte oversete teknikker, der tager effektivt fat på energibesparelse og forøger bygningens driftseffektivitet. Endelig diskuteres en række eksempler, hvor Schneider Electric effektivt har anvendt bygningsautomatik og relaterede serviceydelser til at optimere driften af bygninger i sundhedssektoren. Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 03

4 II. Om energiforbrug i sundhedssektorens bygninger i dag Ifølge den årlige energirapport Annual Energy Outlook for 2006 fra Energy Information Administration (EIA) i USA steg energiudgifterne med 31 % fra 2003 til Denne stigende tendens bekræftes af det amerikanske prisindeks for brændstof og energi. De høje energipriser ventes at fortsætte som følge af begrænset udbud og raffineringskapacitet, et anspændt geopolitisk klima og stor global efterspørgsel efter fossilt brændstof. EPA ENERGY STAR programmets forskningsresultater vedrørende sundhedssektoren i USA tyder på, at hospitaler har et langt højere energiforbrug pr. m 2 end mange andre typer bygninger. Den primære årsag er, at hospitaler er åbne hele døgnet, og at der stilles strenge krav til luftskifte og filtrering af luften. Der er dog stadig gode muligheder for at spare energi. I dette whitepaper redegøres for hvordan de særlige krav, som ledere inden for sundhedssektoren stilles overfor, kan opfyldes ved hjælp af specifikke teknologier. Forretningsmæssige udfordringer for lejere inden for sundhedssektoren Det er afgørende, at sundhedssektoren hele tiden proaktivt søger at mindske driftsomkostningerne. Bl.a. ved at lokalisere alle de områder, hvor der kan spares energi, kan sundhedssektoren opnå øget indtjening og dermed få mulighed for at investere i nye ydelser. Afsnit IV indeholder eksempler på specifikke energibesparende foranstaltninger, der kan iværksættes af leverandøren af energitjenester. Der beskrives teknologier, som går fra grundlæggende styring til mere avancerede og integrerede anlæg. gennemført energibesparelser, klarer sig op til 10 % bedre end deres konkurrenter med hensyn til nettodriftsindtægt 1. Uanset hospitalets alder eller teknologiske niveau er energiforbruget i de hospitaler, der klarer sig bedst, kun en fjerdedel af energiforbruget for dem, der ligger i bunden af skalaen. Sidegevinsten ved at blive betragtet som førende på energiområdet i lokalsamfundet samt den miljømæssige ansvarlighed, bør også tages med i overvejelserne. EPA anslår, at i sundhedssektoren svarer en energibesparelse på kr til indtjeningen på kr i nye indtægter. Gennemsnitsforbrug af energi for hospitaler og sygehuse. Tal fra uafhængige undersøgelser kan gøre det nemmere at finde ud af, hvad der skal gøres for at spare energi, og hvilke investeringer der kræves for at nå målene. Dataene nedenfor repræsenterer gennemsnit for sygehuse og hospitaler. Energiudgifterne pr. kvadratmeter varierer alt efter hvilke hospitalsydelser der findes i de pågældende bygninger, bygningernes alder og hvilke tiltag der allerede er iværksat for at spare energi. Ifølge opgørelser fra Elsparefonden bruger et dansk hospital i gennemsnit 87 kwh pr. kvadratmeter og kwh pr.person. Det individuelle elforbrug varierer fra 28 kwh pr. kvadratmeter til 131 kwh pr. kvadratmeter. Energibesparelser bidrager direkte til bundlinjen Hvad betyder den stigende efterspørgsel af sundhedsydelser for de ledere, der står for udvidelse af bygningerne? Den giver gode muligheder for at tænke de seneste teknologier inden for energibesparelse ind i byggeprojektet i projekteringsfasen, så der kun skal budgetteres med de lavest mulige energiudgifter. EPAs undersøgelser viser, at hospitaler, som har 1 EPA undersøgelse, Boosting Your Bottom Line through Improved Energy Use, juni 2005 Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 04

5 III. Særlige energibehov for hospitaler og klinikker Sundhedssektoren varetager akut pleje og langtidspleje af patienter. Bygningerne ligger typisk i byerne eller i tætbefolkede områder, og i mange tilfælde udgør ejendommene hele komplekser. Uanset om det drejer sig om en opkøbt eller en nybygget ejendom, skal patientmiljøet tilgodese både sundhed og komfort. En bygning i sundhedssektoren har mange særlige energibehov sammenlignet med andre bygningstyper 2. Energiudgifterne kan mindskes betydeligt ved at styre behovet optimalt. Hvad er årsagerne til det høje energiforbrug i sundhedssektorens bygninger? Der kræves HEPA-filtrering for at hindre spredning af sygdomme (nosokomiel infektion) gennem ventilationsanlægget. HEPA-filtre med en effektivitet på 99,7 % 3 kræver et større elforbrug til ventilatorer for at sikre en passende luftmængde. Luftens kvalitet skal holdes konstant, især på operationsstuer, skadestuer, intensivafsnit og laboratorier. I sådanne lokaler skal luften udskiftes gange i timen. I visse lokaler er der et særligt behov for kontrolleret lufttryk. I operationsstuer, skadestuer og intensivafsnit er der typisk overtryk til beskyttelse mod luftbårne infektioner. I karantænestuer kræves der undertryk (og UV-lys) for at isolere smitten og bekæmpe sygdommen. Luftens temperatur, luftfugtighed og kvalitet skal reguleres nøje. Det kræver nøjagtig styring af varme og køling og et øget indtag af frisk luft. Det varme vand i bygningen skal opvarmes til 55 C for at dræbe legionellabakterierne, og vandtemperaturen skal derefter sænkes til 40 C før brug. I visse ortopædiske lokaler skal temperaturen holdes på 16 C af hensyn til gips, der ville størkne for hurtigt ved højere temperaturer. Vaskeri og køkken kan tegne sig for % af bygningens energiforbrug, og det kræver nøje overvågning af spidsbelastningsperioder disse steder. Hospitaler har behov for 100 % elforsyning hele tiden af hensyn til patienterne og hospitalets ansvar. Nødgeneratorer øger driftsomkostningerne, eller der kan være behov for at investere i supplerende forsyninng. Disse energibehov er specifikke for hospitaler, klinikker og institutioner. I det følgende undersøges det, hvordan der kan spares energi ved hjælp af bygningsautomatik, der har vist sig at være effektiv til at reducere energiudgifterne. 2 EPA artikel, ERs, ORs, and PEs, april American Society of Heating,Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) anbefaler 90 %. HEPA-filtrering, men et tal på 99,7 % angives ofte af forsigtighedshensyn. Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 05

6 IV. Mere end almindelig energistyring Det er ikke ualmindeligt, at hospitalets BMSanlæg, ikke udnyttes optimalt, eller at der findes separate anlæg i forbindelse med mekanisk udstyr, der er installeret af forskellige leverandører. Bedste praksis for styring af varme, køling, belysning og andet energiforbrug skal optimeres af hensyn til patienternes komfort og de medicinske prioriteter, der er forbundet med en døgnåben bygning. Det er billigt at implementere en simpel styring. Men selv om startomkostningerne er lave, begrænses muligheden ofte for aktivt at styre energiforbruget i sådanne løsninger med faste funktioner. Det betyder, at der er ringe eller slet ingen mulighed for at udbygge systemet. Når energipriserne stiger, er der derfor ikke nogen nem eller omkostningseffektiv mulighed for at reagere. Der løber ekstra omkostninger på for at implementere styringsfunktioner, der kunne have været udviklet fra starten i et mere skalerbart BMS-anlæg. Hvilken styring kræves der for at optimere energiforbruget og give et fornuftigt afkast? Svaret afhænger i høj grad af bygningens nuværende og planlagte anvendelse og den ønskede tidsramme for omkostningsbesparelserne. Inden for sundhedssektoren kan der være behov for varierende individuel klimastyring i forskellige lokaler eller for forskellige patienter afhængig af patientens behandling. Moderne BMS systemer kan udvides, så de styrer alt udstyr i bygningen, herunder pumper, ventilatorer, ventiler, luftbefugtere, kompressorer, belysning og meget mere. Integrerede systemer kan sammenkæde forskellige funktioner, f.eks. kan adgangskort anvendes til styring af belysning og klimaanlæg, i et hvilket som helst antal zoner i bygningen. Hvis der er brug for et nyt styringsanlæg, opnår man med et godt BMS-anlæg et fleksibelt og skalerbart system, der samtidig sikrer den oprindelige investering i bygningerne. Det er muligt at udvide systemet efterhånden som behovet opstår. Ved eksisterende systemer bør man vurdere, om softwaren kan ændres eller opgraderes for at opnå de ønskede resultater. Startomkostningerne er mindst for simple systemer, men muligheden for aktivt at styre energiforbruget begrænses ved billige løsninger med fast funktion. Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 06

7 Bedste praksis inden for styringsstrategier Veldesignet bygningsautomatik kan give en besparelse på 5-20 % 4 på de årlige energiomkostninger eller mere, hvis der benytter avancerede og integrerede styringsteknologier. Nedenfor gennemgås bedste praksis inden for en række styringsstrategier, som har vist sig at være økonomisk rentable i bygninger indenfor sundhedssektoren. Grundlæggende styringsfunktioner Her er tale om bygninger indenfor sundhedssektoren, hvor man ønsker at gå et skridt længere end programmerbare termostater eller sensoraktiveret belysningsstyring. Grundlæggende styringsteknologier omfatter: Zoneopdeling. Gør det muligt automatisk at skrue ned eller slukke for varme, ventilation, aircondition samt belysning i dele af bygningen. Med zonestyring behøver komfortniveauet ikke være på 100 % i hele bygningen, hvis der kun er få patienter i et givent område. Reduktion om natten/når bygningen er tom. Ændring af indstillingerne for varme, ventilation og aircondition, så rumtemperaturen sænkes om vinteren og hæves om sommeren, hvorved behovet for opvarmning og afkøling reduceres, når bygningen er tom. Funktionen kan også udføres vha. en programmerbar termostat, men kun i begrænset omfang og uden den fornødne fleksibilitet til at ændre basistemperaturerne mere aktivt. Forlænget dagsdrift - uden for normal arbejdstid. Muliggør midlertidige ændringer af komfortindstillingerne uden for normal arbejdstid. Det eliminerer behovet for ændringer af planer, som ved et held kan blive permanente. Man undgår også, at en hel fløj skal indstilles til bemandet tilstand for at imødekomme en lille gruppe. Bevægelsessensorer. Registrerer bevægelse eller infra røde signaturer i lokalet og tænder for belysning eller varme, ventilation og aircondition. BMS-anlægget mulig gør også midlertidige ændringer baseret på kortadgang til en del af bygningen. Helligdagsplanlægning. En kalender fastlægger styring af varme, ventilation og aircondition samt belysning i kontorer, klinikker eller laboratorier i hele kalenderåret, så medarbejderne ikke skal iværksætte særlige planer, men det alligevel sikres, at der ikke benyttes bemandet tilstand på helligdage. 4 Portland Energy Conservation, Inc. (PECI), undersøhelse U.S. Department of Energy, Fifteen O&M Best Practices for Energy Efficient Buildings, september Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 07

8 Avancerede styringsfunktioner I de fleste tilfælde kan det eksisterende BMS-anlæg håndtere mere avancerede styringsfunktioner ofte skal softwaren bare ændres Avancerede styringsteknologier omfatter: Følg solopgang og solnedgang Gør det muligt at tilpasse belysningsplaner (f.eks. parkeringspladser, skilte og udendørsbelysning), når dagslængden ændres i løbet af året. Det forhindrer, at lyset brænder unødigt. Udnyttelse af dagslyset 5 I de dele af bygningen, der ligger i nærheden af ydervægge og vinduer, kan lyset dæmpes eller slukkes ud fra angivne mini mumsniveauer for lys, der registreres af belysningsfølere. Styret brug af elektrisk solafskærmning kan også optimere udnyttelsen af naturligt lys, uden at man går på kompromis med energibesparelsen. Optimal start Starter varme, ventilation og aircondition netop så tidligt, som det er nødvendigt for at nå bygningens komfortniveau, når den skal benyttes. Der tages højde for udendørs lufttemperatur og indendørs lokaletemperaturer, når opvarmnings- eller afkølingsprocessen startes om morgenen. Optimal start eliminerer gætteriet ved planlagt start. Optimal stop Bestemmer det tidligst mulige tidspunkt at starte nulstillingen af temperaturer, inden bygningen forlades, hvis lokalerne skal forblive komfortable. Rumtemperaturen holdes i den lave ende af komfortniveauet op til den ubemandede periode. Ventilation efter behov CO2-niveauerne i de benyttede lokaler bruges til at styre mængden af udeluft. Indstilling af temperatur på tilført luft i systemer med variabel luftmængde Temperaturen på den tilførte luft i systemer med variabel luftmængde kan hæves, når der ikke kræves fuld afkøling. Værdien øges på kølige dage baseret på bygningens faktiske belastning. Når vav-bokse er 100 % åbne, sænkes temperaturniveauet. Dette minimerer behovet for mekanisk køling, optimerer brugen af genvinding og øger komforten ved at reducere trækgener pga. kuldenedfald. Forbrugsbegrænsning eller belastningsfordeling Overvåger elmålere og den aktuelle belastning på højt ydende udstyr og indstiller værdier for med det samme at reducere behovet. Denne teknologi kan f.eks. forhindre et køleanlæg i at øge belastningen, men kan også ændre værdier i hele bygningen for at fordele den elektriske belastning. Derved undgår man at skulle betale højere takster end nødvendigt for spidsbelastning. Ikke-kritisk udstyr og belysning kan eventuelt slukkes. Strategien Det diskuteres og planlægges normalt med kunden på forhånd for at implementere de strategier, der passer til virksomheden. Optimering af afkøler Temperaturen i anlægget til fordeling af kølevand kan hæves, når kravene til afkøling af bygningen reduceres, så køleanlægget fungerer mere effektivt. En teknologi, der kaldes load reset, hæver værdien for det afkølede vands temperatur, indtil en af ventilerne er 100 % åben. Optimering af køleanlæg Vandforsyningen til køleanlægget kan reduceres til en minimumsværdi, der fastlægges af producenten. Derefter kan den optimale indstilling for vandforsyning beregnes ud fra en kombination af kølemaskinens kondenseringstemperatur og tryk. Varmtvandsindstilling Temperaturerne i varmeanlægget kan reguleres i forhold til udetemperaturen, så varmetabet i rørsystemet reduceres. Det sparer energi og gør desuden lokalerne mere komfortable, idet det reducerer lokal overophedning på grund af varme rør og radiatorer. 5 Portland Energy Conservation, Inc. (PECI), undersøhelse U.S. Department of Energy, Fifteen O&M Best Practices for Energy Efficient Buildings, september Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 08

9 Integrerede styringsfunktioner Integreret styring er en videreudvikling af grundlæggende og avanceret styring, men med forbindelse til flere forskellige dele af bygningen. Integreret styring giver mange potentielle forretningsmæssige fordele samt fleksibilitet til enkelt at udvide styringen, så den tilpasses fremtidige målsætninger for energibesparelse. Integrerede styringsfunktioner omfatter: Frekvensomformere Optimere den effekt, der forbruges af ventilatorer og pumper til varme, ventilation og airconditioneringsanlæg. Ved at tilpasse ydelsen til det aktuelle behov. En hastighedsreduktion på 20 % (og dermed mængden) medfører en reduktion på ca. 50 % i energi-forbruget. Adgangskort starter varme, ventilation og aircondition samt belysning Kortlæsere, der benyttes til adgangskontrolanlægget, frigiver lys og klimaanlæg i det område, hvor personen arbejder. Det er især nyttigt med henblik på at spare energi i områder, hvor der ikke behandles patienter døgnet rundt, eller i områder, hvor det er vanskeligt at forudsige, hvornår lokalerne benyttes. Rapportering og fakturering BMS-anlægget beregner den ugentlige, månedlige eller årlige udvikling i energiforbruget. Rapporteringen kan omfatte en bekræftelse af, at luftskiftet i operationsstuen er som krævet, hverken mere eller mindre, samt at lægemidler eller væv opbevares ved korrekt temperatur. Desuden kan lejere af lokaler faktureres for deres faktiske energi forbrug. Intelligente afbrydere BMS-anlægget benytter software, der kan tænde og slukke for elektriske afbrydere (kaldet intelligente afbrydere ). Det muliggør integreret styring af belysning og elforbrug, hvilket mindsker behovet for installation af, oplæring i og vedligeholdelse af et separat system til belysningsstyring. Tredjepartsudstyr Systemer som f.eks. varme-, ventilations- og airconditionanlæg, brandalarmer, alarmsystemer, røgdetektorer og elevatorer er integreret i et enkelt BMS-anlæg. Denne form for integration samler styringen af ejendommen i én grafisk bruger grænseflade. Central styring og overvågning Ejendomsfunktionærer eller den energiansvarlige kan overvåge og styre hele bygningen fra et enkelt skærm, enten på stedet eller eksternt via Internettet. Brugerdefinerede alarmer kan vises på skærmen eller sendes til en -adresse eller mobiltelefon. Leverandøren af energitjenester kan også udføre fjernovervågning. Ovenstående er eksempler på bedste praksis i forbindelse med styringsfunktioner, men det er ikke en udtømmende liste. Der kan laves mange specialdesignede løsninger til netop det udstyr, der bruges i en given bygning. Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 09

10 V. Energitjenester Vi har gennemgået de forretningsmæssige argumenter for energiinvesteringer i hospitaler. Og vi har beskrevet bedste praksis, hvor der anvendes et BMS-system til at reducere energiomkostningerne. Dette afsnit omhandler energitjenester, og hvordan løbende check af procedurerne kan sikre, at energimålsætningerne til stadighed overholdes. Hele bygningen Hvis et BMS-anlæg ikke vedligeholdes og opgraderes løbende, vil der sandsynligvis være et for højt energiforbrug. Erfaringen viser, at effektiviteten skrider på grund af ændringer skiftende brug, nye medarbejdere, manglende oplæring og manglende overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesprocedurer. Målsætninger for energibesparelse må ikke ses isoleret uden at overveje, hvordan de fungerer sammen med andre planlagte énergitiltag. Et vigtigt aspekt af energibesparelse er således at administrere forbruget via BMS-anlæg i kombination med energitjenester, der gælder for hele bygningen, herunder vinduer, vægge, fundament, kældergulv, loft, tag og isolering. Når man ser på hele bygningen, bliver energistyringen mere end blot intelligente BMS-teknologier. Der tages højde for ikke-overvågede dele af bygningen, der kan påvirke energiforbruget. Energitjenester, der normalt er en del af et energiprogram, er udviklet til at fastholde optimal energieffektivitet, når de indledende energibesparende foranstaltninger er på plads. Typer af tjenester Erfaringen viser, at der med rettidig omhu ofte kan rettes op på store energiudgifter med meget små omkostninger. Det kan ske gennem regelmæssig service på undercentral software, urstyringer/kalendere og energi optimering samt ved at overholde enkle og billige vedligeholdelsesprocedurer. Hvis et stort energiforbrug ignoreres eller helt overses, kan forbruget koste mange gange det beløb, som afhjælpningen ville have kostet, hvis den var blevet udført rettidigt. Energitjenester, der ser på hele bygningen, omfatter: Inspektion og overvågning af overholdelse af sundhedsstyrelsens krav Outsourcet overvågning og rapportering Outsourcet drift og vedligeholdelse Alarmbeskeder og mekanisk servicesvar Finjustering af BMS Regelmæssige energiaudit og rapporter med anbefalinger Evalueringer af infrastruktur i relation til energi forbrug, f.eks. tag, glas, luftsluser, isolering osv. Hjælp til statssøtte og finansiering Omfattende energieffektivitetsprogrammer, f.eks. EnergyEdge Når de indledende energibesparende foranstaltninger er udført, sikrer regelmæssige eftersyn at bygningskonfiguration, udstyr, styringsanlæg og andre systemer ikke er ændret af brugerne. Tab i energieffektiviteten kan sabotere selv det bedste energiprogram. En uddannet og kvalificeret energispecialist forstår hele bygningen. Ekspertydelser i kombination med godt kendskab til styringsanlæg hjælper hospitaler med at maksimere deres besparelser, ikke kun én gang, men år efter år. Førende teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren 10

11 VI. Eksempler på kundeløsninger Skejby Sygehus I Skejby er sikkerhed og tryghed nøgleordene. Da sygehuset er bemandet i døgndrift, er der lagt vægt på at personalet kan føle sig trygge i de stille perioder, hvor de ofte er alene i afdelingerne. Der er samtidig udført sikring mod indbrud i apoteksområdet, ligesom afdelingerne omkring apoteket har fået en effektiv adgangskontrol. Al styring er samlet i én brugerflade og hele systemet kan let udvides i takt med de fremtidige behov Ålborg Sygehus I Aalborg har sygehuset nået sit mål om at tilbyde et sikkert og komfortabelt miljø for patienter og personale døgnet rundt, samtidig med at energiforbruget holdes nede. Indeklimaet er helt i top, med behovsstyring af varme og ventilation. Samtidig er der taget højde for fremtidige udvidelser. VII. Konklusion Et effektivt styringsanlæg er ikke bare en omkostning. Velkonfigureret og vedligeholdt bygningsautomatik giver afkast på investeringen i mange år. Du bør sikre dig, at det system, du installerer eller ændrer, er fuldt programmerbart, så det kan udnytte de styringsstrategier, der beskrives i denne artikel. Sørg for, at de energibesparende foranstaltninger, du iværksætter i dag, er holdbare. Den bedste måde at gøre dette på er at benytte energitjenester fra en leverandør, der forstår hele bygningen og de indbyrdes sammenhænge i bygningen, der har betydning for energiforbruget. Endelig skal du sikre dig, at din leverandør af energitjenester reducerer bygningens energiomkostninger med det samme, at investeringen tjener sig selv ind inden for rimelig tidsramme, og at du føler dig sikker på, at de leverede produkter eller tjenester er nødvendige og effektive for at opfylde dine energisparemål. Om Schneider Electric Som global specialist i energioptimering i mere end 100 lande, tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger på tværs af forretningsområderne energi- og infrastruktur, industri, datacentre, bygningsautomation og boliger. Løsninger som gør energien mere sikker, pålidelig og effektiv. I 2008 opnåede de medarbejdere en omsætning på 18,3 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe vores kunder med at få mest muligt ud af deres energi. Bygningsdivisionen (tidligere TAC) arbejder med indeklima, energieffektivisering og sikring, der styrker lønsomhed og velvære samt skaber større tryghed - uden brug af mere energi. Schneider Electric Buildings Denmark A/S Hørkær 12 B, 2730 Herlev Telefon Schneider Electric. All rights reserved.

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Effektivt. Integreret bygningsautomatik Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Effektivt. > Optimer dit energiforbrug, bevar et sundt og produktivt indeklima, opdater

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1

københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 københavns universitet Under udarbejdelse 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI / 1 5 PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 2 Afdæk de præcise

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation Godt indeklima med LK IHC - Intelligent styring af varme og ventilation Hav det godt når du er hjemme Forstil dig, at din bolig altid har behagelige varme gulve. Forstil dig, at luften altid er frisk,

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX

Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed, effektivitet og komfort med KNX Sikkerhed Sov godt. Rejse uden bekymringer. Stol på KNX. Observant installation KNX er altid på vagt om natten og når du er ude at rejse. Den intelligente installation

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi

Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi Skab din perfekte komfortzone med evohome WiFi WiFi Mere komfort, mere kontrol og mindre energi - den smarteste måde at opvarme hjemmet på 2 Komfort og kontrol 3 evohome systemet for intelligent zonekontrol

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1Leverandør. Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov. varme.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1Leverandør MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov Reducerer kompleksitet og planlægningstid. varme.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation,

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Byg på Uponor med Smatrix PRO

Byg på Uponor med Smatrix PRO Byg på Uponor med Smatrix PRO Vores nye kontrolsystem til gulvvarme og køling kan kommunikere med bygningens CTS-system og optimerer derfor både drift og komfort samt minimere energiforbruget uanset bygningstype.

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen

Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Styr dit hjem via SMS - nem og intelligent styring af boligen Smart fjernstyring - af el-installationen med nyt SMS-modem Lauritz Knudsen gør det nu muligt at fjernbetjene el-installationen med enkle SMS-beskeder

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services GRUNDFOS Commercial Building Services I 2007 besluttede EU at CO 2 -emissionerne skal reduceres med 20 % inden 2020. Alle medlemslande skal arbejde frem mod dette mål. Dette giver slutbrugere rig mulighed

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Unik AFCteknologi. Her er Max

Unik AFCteknologi. Her er Max Unik AFCteknologi Her er Max For at udruge det sarte æg fra en skægagame, skal det opbevares ved en perfekt reguleret temperatur. Det ville normalt være en stor udfordring for en almindelig termostatventil.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy Rønbækskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig Danfoss Link varmestyring Fremtidens boligopvarmning Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App gør det muligt for dig at

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima

Til dig, der sætter pris på et godt indeklima SCM ZM Til dig, der sætter pris på et godt indeklima MULTISPLIT SCM ZM Mitsubishi Heavy Industries er en af de førende klimaanlæg producenter i verden. Beskyttelse af miljøet er centralt for udviklingen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere