Tidsregistrering i TimeLog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsregistrering i TimeLog"

Transkript

1 Tidsregistrering i TimeLog Få indblik i hvordan TimeLog som virksomhed selv benytter sig af TimeLog Project til tidsregistrering og strategiudvikling. Introduktion Dette whitepaper beskriver hvordan TimeLog som virksomhed benytter sig af tidsregistrering internt som operationelt og strategisk værktøj til at opfylde både kort- og langsigtede mål for virksomheden. Formålet med dette whitepaper er at give jer inspiration til at styre jeres virksomhed mod større lønsomhed, stærkere datagrundlag og hurtigere reaktionsevne i et omskifteligt marked. For at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er det vigtigt, at al tid registreres præcist også den interne tid. Først da bliver det muligt at få et realistisk billede af virksomhedens aktiviteter og afkastet af disse. 1

2 Whitepaper om tidsregistrering Lær mere om, hvordan TimeLog bruger strategisk tidsregistrering til at opnå større lønsomhed og overblik over fremdriften. 1 Tidsregistrering til forretnings-styring Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Konsistent tidsindsamling Vi tager vores egen medicin 3 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Medarbejdernes støtte Implementering Find den rigtige struktur Projektnavnet som dimension 8 3 Hvordan tidsregistrerer vi? Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Projektnavne og allokering af medarbejdere Praktisk håndtering af tidsregistreringerne API og online dashboard 12 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Gode medarbejderrapporter udgave Skrevet af Sascha Skydsgaard TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering 15 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter 17 7 Håndtering af kundeprojekter 17 8 Konklusion TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 1 Tidsregistrering til forretnings-styring At investere i et tidsregistreringssystem kan være en svær beslutning at træffe for mange organisationer. Tidsregistreringsprocessen påvirker oftest alle medarbejdere i virksomheden, hvilket gør, at mange skal høres, og mange interesser skal plejes. Og måske af samme grund er der også altid en eller flere medarbejdere i virksomheden, som kan hive negative eksempler frem, hvor implementeringen af tidsregistrering er slået fejl. 1.1 Tidsregistrering integreret med ressourcestyring Som en naturlig følge heraf bliver vi ofte spurgt, hvordan vi selv har struktureret og implementeret vores tidsregistreringsprocesser, og hvad vi bruger data til. Vi oplever samtidig, at vore kunder i stigende grad ikke længere stiller sig tilfredse med kun at anvende tidsregistrering til omkostningsfordeling eller fakturering. Nu skal tidsregistrering indarbejdes i projektstyringen, ressourcestyringen og er i de mest ambitiøse tilfælde endda en væsentlig del i virksomhedens datagrundlag, der gør den i stand til at træffe og følge op på strategiske beslutninger. En udvikling som vi finder sund, og derfor arbejder aktivt på at understøtte. Men også en ambition som kræver vedholdenhed at drive. 1.2 Konsistent tidsindsamling Forudsætningen for at kunne anvende tidsregistrering til forretningsstyring er selvsagt, at processen omkring stringent og konsistent indsamling af tid (også den interne) er på plads og fungerer. Det er her de fleste virksomheder har problemer. Vi oplever tit, at der i virksomheder er størst fokus på den fakturérbare tid, da det er på baggrund af denne tid, der sendes fakturaer til kunderne. Vi er dog af den overbevisning, at det er lige så vigtigt at få styr på den interne tid for at få virksomheden til at blive sund og stærk med mulighed for at vokse. 1.3 Vi tager vores egen medicin De fleste læsere vil nok opleve, at vi tager vores egen medicin ganske seriøst og formentlig tidsregistrerer mere detaljeret end de fleste af vores kunder. I og med at vi først og fremmest er en produktvirksomhed og ikke en konsulentvirksomhed, så er ca. 90 % af vores tidsforbrug intern tid. Vi ser derfor særligt præcis registrering af den interne tid som en nødvendighed for at kunne udvikle og udnytte potentialet i TimeLog både på kort og lang sigt. 3

4 Vi håber, at du med inspiration fra dette whitepaper får succes med at bruge tidsregistrering effektivt i jeres egen virksomhed. 2 TimeLogs nye tidsregistrerings-strategi Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare I takt med at TimeLog er vokset gennem årene, så har vores modenhed inden for projektstyring og tidsregistrering ændret sig. Det betød i praksis, at vi i 2009 lagde en strategi for vores tidsregistrering, som tvang os til at tage stilling til, hvad vi ønskede at opnå med tidsregistreringen. Førhen tidsregistrerede vi kun for at fakturere kunder samt for at få et nogenlunde overblik over intern tid samt styring af ferie/fravær og ikke fordi tidsregistrering var en del af virksomhedens strategi. 2.1 Medarbejdernes støtte For at den nye tidsregistreringsstrategi skulle blive en succes, var det vigtig at få alle medarbejderne til at forstå årsagen til ændringen, samt hvilken betydning de registrerede data havde for TimeLog som virksomhed. Hvis ikke medarbejderne støttede op om den mere detaljerede tidsregistrering, ville data ikke være brugbare, og vi ville samtidig få medarbejdere, der synes, at denne form for tidsregistrering var spild af tid dette til trods for at vi sælger et tidsregistreringssystem. Selvom vi arbejder med tidsregistrering er det stadig et personligt emne for hver enkelt TimeLog-medarbejder. Ligeledes er spørgsmålet om, hvorvidt man som medarbejder bryder sig om at (tids)registrere sin gøren eller ej, og det er derfor vigtigt at imødekomme dette med god intern kommunikation. 2.2 Implementering For at gøre det nemt for medarbejderne at tage de nye tidsregistreringsprocedurer til sig, blev der lavet en printet guide i projektoprettelse til alle medarbejdere med forklaring af de forskellige dimensioner. Dette gjorde vi for at sikre, at alle projekter blev sat korrekt op i henhold til de analysekrav, vi havde til dataene. Derudover blev der lavet nogle simple projektskabeloner for hver type af projekter (implementeringsprojekt - medgået tid, implementeringsprojekt - fast pris, udviklingsprojekt, releaseprojekt osv.), så vi kunne reducere tidsforbruget og fejlmulighederne forbundet med oprettelse af de mest almindelige projekter til et minimum. Grundlæggende skulle projektlederen alene afgive et projektnavn, vælge en kunde og vælge en skabelon. Skabelonen indeholdt resten af oplysningerne, herunder alle projektkategoriseringer, del-opgaver, standardpriser og standardressourcegrupper. 4

5 2.3 Find den rigtige struktur Forudsætningen for en brugbar tidsregistrering er opbygningen af den rette projekt- og opgavestruktur. Det kræver god forberedelse! Hos os bestod forberedelsen i tre ledelsesworkshops, en del hjemmearbejde og afsluttende systemopsætning. Det sidste var den mindste del af opgaven. I processen afdækkede vi først hovedlinjerne i TimeLogs ressourceanvendelse, som groft kan opdeles i nedenstående ni procesområder: Figur 1 Oversigt over TimeLogs interne processer: 5

6 Med udgangspunkt i ovenstående struktur definerede vi tre hovedspørgsmål og seks delspørgsmål, som vores tidsregistrering skulle kunne svare på. Hovedspørgsmålene var, hvor mange årsværk der anvendes til: At fastholde de eksisterende kunder? Og ikke mindst hvor meget dette tal stiger med antallet af kunder? At investere i fremtiden (produktudvikling, forretningsudvikling, procesudvikling)? At interagere mod markedet (salgs, markedsførings- og konsulenttimer)? Delspørgsmålene vi ønskede at afklare var, hvor lang tid vi bruger (procentvis/totalt) på: At få nye kunder (salg og new bizz marketing)? At implementere nye kunder? At levere mersolgte konsulentydelser til eksisterende kunder? At levere betalt kundeudvikling til eksisterende og nye kunder? At servicere vores eksisterende kunder (kundeservice, serverdrift, support, bogholderi)? De forskellige investeringsområder vi har (særligt hvor meget produktudviklingen fylder) Resultatet blev nedenstående opsætning af projektyper, projektkategorier og projektnavne: 6

7 Figur 2 Oversigten over TimeLogs opsætning af projekttyper og projektkategorier. Projekttyperne følger i store træk de procesområder, som er beskrevet i Figur 1. Projektkategorierne kræver lidt mere forklaring. I TimeLog har vi stor fokus på, hvor skalérbare vi er som virksomhed. Dvs. hvor stort et tidsforbrug lægges på opgaver, som der bliver flere af, når vi får flere kunder, og hvor stort tidsforbrug lægges på opgaver, som er uafhængig af kundeantallet. Ud fra denne information er vi i den sidste ende i stand til at beregne, hvor stor en del af virksomhedens lønomkostninger, som er knyttet til kundeantallet, og hvor meget tid, der går til basisdrift af de 600 eksisterende kunder vi har man kunne kalde det vores nulpunktsomkostning. Eksempler på projekter af kategorien Fast omkostning: Server drift Investeringsprojekter (produktudvikling, forretningsudvikling mv.) Lejemål Intern uddannelse 7

8 Eksempler på projekter af kategorien Variabel omkostning: Salg Kundeservice Support Konsulentbistand Derudover gør vi brug af fasetyper, så vi kan analysere, hvordan tiden fordeler sig på aktiviteter som projektledelse, dokumentering, kundeservice osv. på tværs af alle TimeLogs projekter. 2.4 Projektnavnet som dimension For at skabe det bedste overblik og adskille vores interne og eksterne projekter har vi valgt at bruge faste præfixes i projektnavnene. Vores opbygning giver den fordel, at alle de interne projekter altid ligger øverst i valglisten, og ingen er dermed i tvivl om, hvilke projekter der er interne/eksterne. Derudover kan eksterne projekter hedde det samme, det er bare for forskellige kunder. Ved at bruge de tre første bogstaver af kundens navn som præfix slipper vi for at have 15 projektnavne, der er ens i vores valglister. Vi har tre forskellige præfix alt efter, hvilken type projekt det drejer sig om: Interne driftsprojekter: _TIM PROJEKTNAVN Fx: _TIM Bogholderi Interne investeringsprojekter: _TIM(OMRÅDE) PROJEKTNAVN Fx: _TIM(M) Nyt website Kundeprojekter: BAS PROJEKTNAVN (BAS er de tre første bogstaver i kundens navn) Fx: BAS implementering 8

9 På de interne investeringsprojekter bruger vi følgende områdeforkortelser i projektnavnet: _TIM(O) Organisation og processer _TIM(M) Marketing _TIM(S) Salg _TIM(I) Infrastruktur _TIM(P) Produkt _TIM(F) Forretningsudvikling Områdeforkortelsen anvendes således som en ekstra dimension, som når data udtrækkes til Excel og anvendes til at opsummere investeringsprojekterne per område. Vi budgetterer kun på kunde- og investeringsprojekter. Driftsprojekterne har vi valgt ikke at have budgetter på, da de mere handler om opsamling af tid, som vi derefter kan analysere. 3 Hvordan tidsregistrerer vi? TimeLog Project tilbyder flere forskellige tidsregistreringsløsninger. Vi har dog i TimeLog valgt, at alle tidsregistreringer sker i TimeLog Tracker (vores desktop applikation) eller via vores smartphone-klienter. Det er der flere årsager til: Der bliver tidsregistreret med det samme og ikke sidst på dagen/ugen, hvor man ikke kan huske, hvad man egentlig har lavet. Det er mere præcist end at registrere hele/halve timer. Vi har så mange projekter, at ugesedlen er for uoverskuelig, så det tager for lang tid at finde de enkelte faser, der skal tidsregistreres på. Man kan søge blandt alle projekter og opgaver hurtigere end i timesedlen og ugesedlen. Vi registrerer dog ferie/fravær via ugesedlen, og vores supportafdeling registrerer også tid i TimeLog Help Desk på de enkelte sager. I forhold til ferieregistrering har vi valgt at justere lønkoden for ferie hvert år, som tæller ned fra det 9

10 optjente timeantal. Dermed kan hver medarbejder selv følge med i, hvor meget ferie, der er tilbage. med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået Vi har en intern politik om, at ugesedlen skal være lukket hver mandag kl. 10:00, så de forskellige projektledere ved, at deres projekter er opdaterede og ikke bliver overraskede sidst på måneden, hvis manglende timeregistreringer fra perioden pludselig dukker op, og projektets budgetter dermed skrider. For nogle virker TimeLog Tracker alt for detaljeret, når der kun skal registreres intern tid, men med TimeLog Tracker er det hurtigt og nemt, og man behøver ikke opsummere, når dagen er gået. Derudover er det en mere proaktiv måde at tidsregistrere, fordi det sker, mens man arbejder. Det giver medarbejderen mulighed for at tage aktivt stilling til, hvad de bruger deres tid på. For nogle kan det lyde hårdt, og vi får da også ofte spørgsmålet, om vi så også har et projekt til kaffedrikning, toiletbesøg osv. og nej, så detaljeret er det ikke. Vi ønsker dog at få et retvisende billede af vores situation i TimeLog, og det får vi kun, hvis vi har en præcis tidsregistrering, som vi kan stole på dvs. med så høj detaljegrad som muligt. Uanset hvad bliver tidsregistreringerne aldrig 100 % præcise dette er heller ikke vores mål, men vi vil gerne så tæt på som muligt. 3.1 Reaktionerne på den nye tidsregistreringsstruktur Alt nyt kræver tilvænning og hos os var det ingen undtagelse. For de fleste tog det noget tid at vænne sig til at skulle være mere detaljeret i sin daglige tidsregistrering, men på et tidspunkt bliver også dét en vanesag. Vi ville lyve, hvis vi sagde, at alle synes, det er en god måde at tidsregistrere på. Nogle medarbejdere synes, det er alt for detaljeret, mens andre kan lide, at de har deres eget personlige overblik over, hvor de bruger tiden, så de kan se, om der er opgaver, som bliver forsømt. Generelt er det meget forskelligt fra person til person, hvordan man har det med tidsregistrering. Det kommer også an på, om man har en kreativ personlighed, som helst vil arbejde frit og uden for mange rammer, eller om man er glad for struktur. Vi prøver at favne alle typer, men det er klart, at selv vi i TimeLog kan have udfordringer med at få folk til at tidsregistrere til tiden. Når vi får nye medarbejdere, kan det virke lidt overvældende og uoverskueligt, hvis de ikke før har prøvet at tidsregistrere i deres tidligere ansættelser. Men der går ikke lang tid, før det sidder på rygraden og bliver en lige så naturlig del af dagligdagen i TimeLog som at hente kaffe eller planlægge arbejdsopgaver i kalenderen. 10

11 3.2 Projektnavne og allokering af medarbejdere Vi har ca. 100 (aktive) interne projekter medarbejderne er dog kun tilknyttet dem, som er relevante for deres dagligdag, så der ikke er information overload i listen af projekter i TimeLog Tracker. Har vi projekter med mange faser, går vi ind og allokerer medarbejderne til hver enkelt fase, da det ikke er alle faser, der er relevante for den enkelte. Ellers gør vi mest brug af Tidsregistrering tilladt for alle i ressourcegruppen i projektets indstillinger. På faser, der hedder noget med Andet, er det en regel, at der altid skal skrives en kommentar, så det ikke bare bliver en skraldespand, hvis man ikke kan finde det rette sted at tidsregistrere. At bruge Andet fasen kan for nogen være den nemme løsning, når der skal tidsregistreres. Et par gange om året skimmer de respektive projektledere registreringerne på Andet faserne for at se, om der bør oprettes ekstra faser til opgaver, der går igen. 3.3 Praktisk håndtering af tidsregistreringerne Når medarbejderne har lukket ugesedlen, går de respektive afdelingsledere ind og godkender dem. Kan vi se, at der er registreret tid på forkerte projekter/faser, gør vi brug af funktionen Omkontér tid, hvor det er muligt at flytte en tidsregistrering til en anden fase/andet projekt, selvom ugesedlen og/eller projektet er lukket. Dermed behøver vi heller ikke bebyrde folk for simple rettelser. Det hænder også, at vi i samme interface vælger at splitte tidsregistreringerne til to forskellige faser i stedet. Figur 3 I Omkontér tid er det nemt at flytte tidsregistreringer fra et projekt til et andet: 11

12 3.4 API og online dashboard Vi har valgt at bruge TimeLog Projects rapporterings-api til at trække data ud og synliggøre dem grafisk på en fladskærm i virksomheden. Her viser vi blandt andet et udtræk fra rapporten Præcision i tidsregistrering, som viser, hvor rettidig medarbejdernes tidsregistreringer er. Hvis det er syv dage siden, en medarbejder har tidsregistreret, vil tidsregistreringen alt andet lige blive mere upræcis end, hvis der tidsregistreres hver dag. Det er en motivationsfaktor for vores medarbejdere, at de ikke havner i top 5 over medarbejdere, som er bagud med tidsregistreringen. Her ses et udsnit af vores dashboard: Figur 4 Her ses et udsnit fra vores dashboard, hvor vi kan se, hvem der er bagud med tidsregistreringen. Derudover har vi et fælles overblik over, hvilke investeringsprojekter (her tages udgangspunkt i vores opsætning af projekttyper) der er brugt mest tid på de seneste syv dage. Dermed har hele organisationen et overblik over, hvad vi investerer vores kræfter i. Tallet i parentes er antal timer: 12

13 Figur 5 Vi bruger TimeLog Projects rapporterings API til at vise data på vores interne dashboard. 4 Coaching af medarbejderbaseret tidsregistrering Vi synes, det er vigtigt at bruge medarbejdernes tidsregistrering proaktivt i deres MUS- og månedssamtaler med deres nærmeste leder. Det er ikke for at slå nogen oven i hovedet, men for at få indblik i hvad der har været de vigtigste projekter det sidste stykke tid, og om der måske er kommet opgaver ind fra siden, som har skubbet andre projekters deadline. Det giver en god mulighed for dialog omkring, hvordan arbejdsbyrden er fordelt på de forskellige opgaver. Ofte oplever vi, at medarbejderne bliver overraskede over deres tidsprofil at de bruger tiden anderledes, end de tror. Det gør dem mere fokuserede og bedre til at prioritere de vigtigste opgaver. En medarbejders tidsregistrering kan også indikere, om der er gang i et stillingsskifte, fordi personen begynder at varetage andre opgaver, end hvad denne er ansat til. Dermed giver det grobund for at kunne udvikle sig i virksomheden. 13

14 Det er også en mulighed for medarbejderne at vise deres leder, hvis de laver alt andet end det, der var aftalt, og de eventuelt har brug for at blive skærmet for yderligere opgaver, eller deres stilling skal redefineres. At bruge disse data i MUS-samtalerne giver en fælles forståelse for, hvilke opgaver der fylder i arbejdsdagen, og derved kan medarbejder og leder imellem findes den bedste løsning for begge parter. 4.1 Gode medarbejderrapporter Til disse samtaler gør vi især brug af nedenstående rapporter alt efter, hvilken funktion medarbejderen har i virksomheden: Intern/ekstern analyse Denne rapport bruges til de medarbejdere, som fakturerer timer ud af huset. Her ses, hvor meget tid der er brugt på kunder vs. interne projekter Pivot-rapport Denne rapport er god til at lave forskellige overordnede diagrammer, som viser forskellige tidsprofiler. Det er muligt at starte med et bredt overblik og så gå mere i dybden i de forskellige tal efterfølgende. Figur 6 Pivot-rapporten rummer et hav af muligheder for at tilpasse visning af data efter jeres helt specifikke behov. Her ses fx fordelingen af projekter ud fra type/kategori. 14

15 Booket vs. registreret arbejde Denne rapport bruges hovedsageligt af vores udviklingsafdeling, som bruger rapporten til at følge op på de aftalte produktionsplaner på dags- og ugebasis. De kan dermed få indblik i, om de er gode nok til at estimere tidsforbruget på hver opgave, og om der kommer for mange opgaver ind fra anden side, som dermed skubber deres afleveringsplaner. 5 Strategiunderstøttelse og bestyrelsesrapportering I TimeLog indikerer vores tidsregistrering, hvorvidt vi følger den aftalte strategi for virksomheden. Vi har fx besluttet, at ca. 50 % af vores tidsforbrug skal være markedsrettet. Hvis vi kun bruger 30 % af vores tid på markedsrettede aktiviteter, så er den næste ansættelse markedsrettet. Dermed er det ikke kun den, som råber højest, som får flere ressourcer det er strategien og TimeLogs tidsregistreringsprofil, der er med til at afgøre evt. fremtidige ansættelser. De data der opsamles i TimeLog Project bruges også til bestyrelsesrapportering, så bestyrelsen kan få et indblik i TimeLogs fremdrift. Dermed er der saglig grobund til diskussion om TimeLogs nuværende og fremtidige situation. Når størstedelen af vores tid er intern, så er det oplagt at se på, om der er ting, vi bruger for meget tid på, som kan optimeres, så vi kan bruge tiden på mere rentable opgaver. Derudover ser vi på, om vi bruger tid på projekter, som er uden for vores kernekompetencer. Det er jo en sang, vi selv synger til vores kunder så det skal vi også selv arbejde på. Vi har alt for ofte lavet små interne udviklingsprojekter, der løb løbsk, og først bagefter erfaret, at vi hellere skulle have købt kompetencerne uden for huset. I vores salgsafdeling har vi valgt at lave et salgsprojekt med følgende opbygning: 15

16 Figur 7 Dette salgsprojekt bruger vores Salgsafdeling til at tidsregistre deres aktiviteter på. Her kan vi blandt andet holde øje med, hvor lang tid der bliver brugt på tilbud/kontrakter. Vi går ind og vurderer, om vi evt. kan mindske tidsforbruget på administrativt arbejde, så det kan bruges på mere udadrettede salgsaktiviteter i stedet. Hvis vi kun havde haft en fase, der hed salgsarbejde, ville vi ikke have mulighed for at gå ind og justere på de enkelte delelementer, da det ville være svært at skelne mellem, hvor meget tid der er brugt på mødeaktivitet vs. tilbud/kontrakt-skrivning. Med denne viden kan vi bevidst arbejde på at gøre dagligdagen nemmere for vores medarbejdere. Samtidig er vi inde og vurdere, hvor meget tid der bliver brugt i organisationen på fx interne møder. Her kan vi se den direkte omkostning ved at have hele 16

17 organisationen samlet på én gang. Det betyder, at vi er blevet mere bevidste om, hvorvidt mødet har sin berettigelse. I TimeLog vil vi have noget ud af vores tid, og derfor skal der på et møde være en agenda, et referat, og der skal tages beslutninger, for at det har været et frugtbart møde, som er investeringen værd. Hvis der ikke er taget nogen beslutninger, kunne tiden formentlig være brugt bedre på andre ting. Det gamle mundheld om, at tid er penge, er i TimeLog med til at gøre os skarpe på at bruge tiden rigtigt. 6 Vidensopsamling fra tidligere projekter Tidsregistreringerne på vores kunde- og investeringsprojekter giver et solidt overblik over, om vi overholder budgetterne både på projekt-, fase- og medarbejderniveau. Dermed kan vi fx få svar på følgende spørgsmål: Hvorfor gik vi over budget? Er det de samme faser, vi altid overskrider budgetterne på? Har projektet tjent sig ind på anden måde? Er vi for dårlige til at estimere på en bestemt type projekter? Er det de samme projektledere, som under/overestimerer deres projekter? Er det de samme medarbejdere, som bruger længere tid end estimeret? At evaluere på ovenstående giver os mulighed for at forbedre vores projektstyring i fremtiden samt se nogle tendenser, som vi evt. kan gå ind og påvirke fra flere sider. 7 Håndtering af kundeprojekter Mange af vores kundeprojekter har samme struktur, så for at gøre det nemt for os selv, har vi oprettet projektskabeloner, så vores konsulenter skal bruge mindst mulig tid på administration. For at følge op på projekternes performance gør vi især brug af projektfaktoren, dækningsanalysen samt den fulde projektrapport, som giver et samlet overblik over de vigtigste nøgletal på projektet. Dermed kan vi følge op på projekternes dækningsgrad og igen se, om der nogle typer projekter, hvor vi har en for lav dækningsgrad i forhold til vores overordnede mål. 17

18 Figur 8 Projektfaktoren kan sammenligne både små og store projekter, så man kan se, hvilke kunder/projekter, der er mest rentable. På vores kundeprojekter angiver vi, hvem der er sælger af projektet, hvis det er en anden end konsulenten. Dermed kan vores salgsteam også selv følge med i, hvordan indtjeningen er på de projekter, de har solgt. Er projektfaktoren konsekvent meget lav, kan det være, at sælgeren ikke er god nok til at estimere tidsforbruget, når de fx sælger et projekt til fast pris. Ved månedsafslutning går vores konsulenter selv ind og laver fakturakladder samt indtægtsfører igangværende arbejder på deres projekter. Hvis projekterne afsluttes, gøres der brug af de indbyggede lukkehandlinger i TimeLog Project, som sørger for, at den resterende værdi bliver faktureret og indtægtsført, og at projektøkonomien stemmer. 18

19 8 Konklusion Vi håber, at dette whitepaper har givet dig lyst til at komme i gang med strategisk tidsregistrering. Måske har du også fået et par gode idéer, som skal implementeres i jeres dagligdag? Hvis man skal opsummere dette whitepaper, så opnår I følgende med korrekt og præcis tidsregistrering: Overblik over jeres indtjening samt dækningsgrad på kundeprojekter. Større bevidsthed og skarpere prioritering af arbejdsopgaverne blandt medarbejderne. Bedre evne til at estimere projekter før de igangsættes. Markant færre projekter hvor tiden kunne bruges bedre. Bevidsthed om at interne projekter også har en omkostning. Mulighed for at optimere de enkelte del-processer i virksomheden. Bedre og mere givende MUS-samtaler med handlingsplaner baseret på konkrete fakta. En mere kritisk og engageret bestyrelse/ledelse. Det er ikke alle organisationer, som har behov for - eller lyst til at være så detaljerede, som vi i TimeLog er. Det vigtigste er dog, at man som organisation er sig bevidst om, hvad formålet med tidsregistreringen er. Tidsregistrerer I allerede i dag, bør I overveje, om I ikke yderligere kan udnytte den investering, som I allerede gør ved at tidsregistrere. Har I ikke allerede investeret i at tidsregistrere i dag, så bør I også overveje, om ikke denne investering kunne byde på nye muligheder og øget indtjening, fordi der kommer nyt fokus på, hvad I bruger jeres tid til. 19

5 tips til at få styr på tiden

5 tips til at få styr på tiden 5 tips til at få styr på tiden Og få medarbejderne motiveret til at tidsregistrere Løft virksomheden Få styr på jeres timer og kontrakter, så I kan vækste i jeres virksomhed. Vi giver her 5 tips til, hvordan

Læs mere

Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance. Få mere ud af jeres tid!

Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance. Få mere ud af jeres tid! Tidsregistrering i marketingafdelingen Læs hvordan TimeLog bruger tidsregistrering til at optimere marketingaktiviteterne og måle performance Få mere ud af jeres tid! Optimer marketindafdelingen Med tidsregistrering

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 Konvertering af eksisterende projektkontrakter Kom godt i gang Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem

TimeLog Value your time... 5 ting du bør spørge om. når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem 5 ting du bør spørge om når du skal vælge det helt rigtige tidsregistreringssystem Er der for mange timer i dit firma, der ikke bliver faktureret? Er du i tvivl om, hvorvidt nogle projekter tjener sig

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Help Desk 1.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Help desk med kvalitet TimeLog Support er frigivet i ny og drastisk revideret version. På samme tid skifter modulet navn til TimeLog Help Desk. TimeLog Help Desk er et ekstramodul

Læs mere

Procescenteret i TimeLog Project

Procescenteret i TimeLog Project Procescenteret i TimeLog Project Spar tid og skru op for effektiviteten. Gør brug af interne processer Sådan hjælper du dig selv og dine kolleger I TimeLog Project er det muligt at forklare processer og

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer.

TimeLog Project 4.5 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk Tag mål af situationen fokuserer på medarbejdernes indsats med en ny belastningsrapport, budgetlægning og visualisering af en række måltal. Velkommen til en ny version af

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1

PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015. Intern Information / RG 1 PROJECT MANAGEMENT TIMELOG & PROCESSOR RETNINGSLINJER - 2015 Intern Information / RG 1 Indhold Formål 4 Generelt 4 Kunder og kontaktpersoner 5 Projektkategorisering 5 Projektoprettelse 7 Projektstyring

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAcontrol RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Økonomisk projektstyring

Økonomisk projektstyring Økonomisk projektstyring Strategiske rapporterings- og styringsfordele TimeLog Value Estimator Datastrukturen i TimeLog Project Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAstrategy Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi

Læs mere

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper

Kontraktstyring. Få styr på jeres kontrakter. Kundekontrakter i konsulentvirksomheder. Og øg omsætningen. Whitepaper Kontraktstyring Kundekontrakter i konsulentvirksomheder Få styr på jeres kontrakter Og øg omsætningen En af hjørnestenene i alle virksomheder er kundekontrakterne, hvordan de enkelt faktureres, og hvordan

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAexecution Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder

Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder Komplet forretningssystem for projektorienterede kompetencevirksomheder ProjectHelp er et stærkt projektstyringsværktøj. ProjectHelp giver dig fuld kontrol i projekterne. ProjectHelp gir dig fuld kontrol

Læs mere

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering

Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Råd til dig der overvejer 5digital timeregistrering Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis giver 5 gode råd om, hvad man skal tænke over, når man overvejer, om ens virksomhed skal have

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.1 Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Ny TimeLog Tracker og rapporter 2 introducerer en ny TimeLog Tracker og lægger de sidste brikker til fakturering og indtægtsføring. Ny datovælger Christoffer

Læs mere

Strategisk projektejerskab

Strategisk projektejerskab Strategisk projektejerskab Spørgsmål til diskussion Hvordan ved jeg som projektejer, at vi chefer har et fælles mandat om projektets resultat? Hvad kan vi som chefer konkret efterspørge, for at styrke

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

FroM. excellence. MaksimÉr jeres indtjening med

FroM. excellence. MaksimÉr jeres indtjening med FroM good TO excellence MaksimÉr jeres indtjening med TimeLog Excellence Kære TimeLog-kunde Din virksomhed bruger allerede TimeLog Project, og det er vi glade for. Vi vil imidlertid gerne støtte jer i

Læs mere

SALGSLEDERENS KPI GUIDE

SALGSLEDERENS KPI GUIDE SALG 2016 SALGSLEDERENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING. Disse

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12

D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 2016-05-12 D&V / FM-SYSTEMER SPILDT INVESTERING ELLER NØGLEN TIL SUCCES 1 Præsentation Jeanette Johansson, bygningskonstruktør / Chefrådgiver 25 års erfaring i driftsorganisationer / rådgiver Digital bygningsdrift

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi

+ 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene (værdiskabende) ting som ledere med mange direkte rapporterende medarbejdere ville ønske, de havde vidst fra starten. + 4 ting, som giver MUS samtalen værdi Den ene værdiskabende ting Den ene ting,

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Håndtering af fastprisprojekter

Håndtering af fastprisprojekter Håndtering af fastprisprojekter Kom flyvende fra start Skab bedre overblik Få styr på både økonomi og rapportering Dette dokument giver en detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMArisk Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMArisk RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence : Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence Om dig Hvad er dit navn? Hvor gammel er du? Dit køn Kvinde Mand 1 Kategori 1 Kunne bruge IT Jeg bruger IT til at søge efter informationer.

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere