I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/ (30 dage).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage)."

Transkript

1 Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere. Alle brugere fik udleveret ét skema og Thorvaldsen registrerede så efterfølgende når et udfyldt skema blev returneret. Thorvaldsen fik ydermere til opgave at registrere, hvor mange besøgende de havde fra den 4. februar til den 5. marts Tidsregistreringerne blev delt op i tidsintervallerne kl , 06-12, og 18-24, fordelt på alle ugens dage. Tidsregistrering I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/ (30 dage). Tabel 1: Antal besøgende fordelt på dage og tidsintervaller. De angivende procenter er udregnede på baggrund af det samlede antal besøgende. Uge Besøg i 1. uge 2. uge 3. uge 4. uge alt Antal Dag Lørdage Søndage Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Antal Procent 10,7 % 11,5 % 14,1 % 18,5 % 12,6 % 16,5 % 16,1 % Tid Kl Kl Kl Kl Antal Procent 13,6 % 25,1 % 33,3 % 28,0 % I løbet af de 30 dage havde Thorvaldsen 863 besøgende ligelig fordelt mellem de fire uger. Ser man på fordelingen af brugere på de enkelte dage i ugen kan det slås fast, at indenfor de 30 dage benyttes Thorvaldsen oftest tirsdage, torsdage og fredage. Brugerne på Thorvaldsen benytter oftest stedet i dagtimerne, især efter klokken 12. Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet indeholder i alt 27 spørgsmål, alle med en flere svarmuligheder. En række af spørgsmålene lagde op til at uddybe sine svar. Thorvaldsen udleverede cirka 100 skemaer og der blev returneret 72, som derfor ligger til grund for kommende analyse. I det følgende afsnit ses resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 1

2 Spørgsmål Hvilket køn er du? 2. Hvor gammel er du? 3. Hvilken kommune bor du i? Tabel 2: De faktuelle resultater fra spørgsmål 1-3. Køn: I alt modtaget Mand Kvinde Ikke anført skemaer (f.eks. transvisit) Antal Procent 100 % 60 % 26 % 14 % Bopæl: Frederiksberg København Andre Ved ikke Antal Procent 53 % 32 % 11 % 4 % Alder: år år år Over 65 år Antal Procent 31 % 40 % 25 % 4 % Ud fra de faktuelle resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan det konkluderes, at cirka 60 % af brugerne på Thorvaldsen er mænd og 26 % er kvinder. De resterende har ikke anført et køn, men det fremgår dog af skemaerne, at der i flere tilfælde er tale om transseksuelle, som ikke kan identificere sig med at være ét køn. Spørgsmål 4 4. Er du ansat bruger? Spørgsmål nr. 4, der undersøger om brugerne er ansat, viser at 5 er ansat ud fra de 72 medvirkende. Spørgsmål 5, 6 og 7 5. Hvor ofte kommer du på Thorvaldsen? 6. Kommer du på andre væresteder? 7. Hvis ja, hvorfor? Tabel 3 indeholder de svar, der har været på spørgsmål nr. 5 og 6 og som drejer sig om, hvor ofte brugerne kommer på Thorvaldsen og om de kommer på andre væresteder. Det kan konkluderes ud fra undersøgelsen, at størstedelen af brugerne er på Thorvaldsen ca. én gang om ugen og ikke er tilknyttet andre væresteder. En tredjedel af brugerne besøger Thorvaldsen flere gange om ugen, og næsten lige så mange benytter sig af et andet værested hver uge. Ifølge spørgeskemaerne benyttes andre væresteder til at spise mad (mange af spørgeskemaerne indeholdte flere svar i dette punkt nr. 7, men spiser mad var markeret oftest). 2

3 Tabel 3: Thorvaldsen og andre væresteder Thorvaldsen: Flere gange om ugen Ca. én gang om ugen Ca. hver 14. dag Sjældnere Ikke anført Antal Procent 30,5 % 60 % 3 % 5,5 % 1 % Andre væresteder: Ja, hver uge Ja, hver 14. dag Ja, sjældent Nej Ikke anført Antal Procent 22,5 % 1 % 19,5 % 56 % 1 % Spørgsmål 8 og 9 8. Hvor lang tid har du haft kontakt med Thorvaldsen? 9. Føler du, at du er med i brugerstyringen? Spørgeskemaundersøgelsen undersøgte ligeledes, hvor længe brugerne havde været i kontakt med Thorvaldsen. Det viste sig, at over 2/3 af brugerne har været tilknyttet i mere end 2 år og lidt under 1/3 i 1-2 år. Over 70 % af de adspurgte i undersøgelsen siger ja til, at de føler sig med i brugerstyringen på Thorvaldsen, og størstedelen af dem mener, at det er i nogen grad. Spørgsmål Hvilke aktiviteter benytter du dig af på Thorvaldsen? Spørgeskemaundersøgelsen ønskede at få et overblik over, hvilke aktiviteter, der bliver benyttet på Thorvaldsen se graf 1. I dette spørgsmål havde brugerne mulighed for at sætte flere svarmuligheder ved de aktiviteter, de benytter sig af. De mest populære aktiviteter er musikprojektet (her kan musikinteresseret indspille en cd) og radioti (Thorvaldsens egen radio). Derudover bliver Internettet, dagligstuen og Rosa Gallica (kan lave sine egne skønhedsprodukter) brugt flittigt. Aktiviteten andet er f.eks. dunst (en klub for transseksuelle). 3

4 Graf 1: Antal brugere, der benytter de forskellige aktiviteter på Thorvaldsen Antal brugere Aktiviteter Musikprojektet Amalie/Galebevægelsen Recovery- og udv projekt Rosa Gallica Radioti EDB Torsdagsklub Dagligstue Guitar Café Fryd Internettet Andet Spørgsmål Har Thorvaldsen gjort dig bedre til at omgås andre? 13. Har Thorvaldsen givet dig nye venner? 15. Har Thorvaldsen haft betydning for om du kan bo i egen bolig? 17. Har Thorvaldsen haft betydning for om du kan have et arbejde? 19. Er din livskvalitet blevet forbedret efter din kontakt med Thorvaldsen? Til hvert spørgsmål var der mulighed for at skrive uddybende bemærkninger, hvis man havde svaret ja (Sp. 12, 14, 16, 18, 20). De uddybende svar ses i boksene nedenfor. Se tabel 4. De tre første spørgsmål handler om, hvorvidt brugerne føler, at Thorvaldsen har haft en betydning for om brugerne er blevet bedre til at omgås andre, har fået nye venner og er blevet bedre til at bo i egen bolig. Svarene viser den samme tendens. Størstedelen af de forespurgte mener, at de er blevet bedre til at omgås andre (62,5 %), har fået nye venner (72 %) og er blevet bedre til at bo i egen bolig (55,5 %). Ved spørgsmålet om Thorvaldsens betydning for om brugerne kan have et arbejde siger 65 % nej. Det skyldes sandsynligvis, at hovedparten af brugerne på Thorvaldsen er pensionister. Det sidste spørgsmål handler om, hvorvidt Thorvaldsen spiller en rolle i en eventuel højnet livskvalitet. Svarene fordeler sig med over halvdelen i ja, i nogen grad og over en tredjedel i ja, meget. 4

5 Tabel 4: Spørgsmål 11, 13, 15, 17 og 19. Sp. 11 ja nej Ved ikke Ikke anført Antal Procent 62,5 % 8,5 % 28 % 1 % Sp. 13 Antal Procent 72 % 11 % 17 % Sp. 15 Antal Procent 55,5 % 35 % 8,5 % 1 % Sp. 17 Antal Procent 17 % 65 % 17 % 1 % Sp. 19 Ja, meget Ja, i nogen Ja, kun lidt Nej grad Antal Procent 37,5 % 54 % 7 % 1,5 % Spørgsmål 12 (uddybende svar til sp. 11) o Mødes med venner o Får det psykisk bedre ved at tale med andre o Samvær o Før var jeg altid inde i min lejlighed o Lære at kende og forstå mennesker o Blandt ligesindede o Større tolerance o Er mindre syg og mere omgængelig o Får venner o Mere forståelse for andre o Accept af skæve eksistenser o Ikke bange mere o Lærer nye ting o Oplever rar ligeværdighed Spørgsmål 14 (uddybende svar til sp. 13) o Mødes privat o Gennem edb o Inviteret til komsammen o Via samarbejde i projekter o Før var jeg altid hjemme o Flere at tale med o Ét stort sammenhold o Gennem socialt samvær o Fælles interesser o Går i biograf o Musikalsk inspiration 5

6 Spørgsmål 16 (uddybende svar til sp. 15) o Er bedre i stand til at klare opgaver i hjemmet o Var boligløs uden Thorvaldsen o Jeg har noget at lave o Har fået en god lejlighed o Bedre selvtillid o Har gjort det lettere at bo alene o Er glad for at komme hjem Spørgsmål 18 (uddybende svar til sp. 17) o Har udgivet en plade o Laver radio på Thorvaldsen o Har ansvar på Thorvaldsen o Arbejder som kunstner Spørgsmål 20 (uddybende svar til sp. 19) o Har altid et sted at komme o Kan udtrykke mig i radioen o Ansvar og fællesskab o Er ikke alene o Nye venner o Aktivitet o Tager på ferie sammen o Socialt netværk o Indflydelse o Sjovere verden o Altid nogle at tale med o Kan lave det jeg kan finde ud af o Daglig rytme o Mere overskud o Fast mødested Spørgsmål Har du haft følelsen af at være psykiatritruet (breakdown el. lign.)? Dette spørgsmål handler om, hvorvidt brugerne har haft følelsen af at være truet psykiatrisk, hvilket svarer til et breakdown eller det at være tæt på en indlæggelse. Svarene viser, at 50 % af de adspurgte ikke har haft følelsen af at være truet psykiatrisk. En tredjedel (33,3 %) af de forespurgte har dog følelsen! 6

7 Spørgsmål Har du været/er du i kontakt med behandlingspsykiatrien? Spørgsmål 22 viser, at der på Thorvaldsen er brugere, der både har været i kontakt med behandlingspsykiatrien flere gange og slet ikke. Fordelingen mellem de tre muligheder ja/ofte, ja/sjældent og nej/aldrig er cirka en tredjedel på hver henholdsvis 36 %, 31 % og 28 %. De resterende er de brugere, der intet har anført. I spørgsmål 22 var der 48 ud af de 72, der svarede ja til om de har/er i kontakt med behandlingspsykiatrien. Det er de 48 personer, der derfor figurerer i de kommende spørgsmål. Spørgsmål Hvis du har været/er i kontakt med behandlingspsykiatrien svar på følgende: 23. Har du været indlagt på en psykiatrisk afdeling? 24. Hvis ja, hvor ofte FØR du begyndte at komme på Thorvaldsen? 25. Hvis ja, hvor ofte EFTER du begyndte at komme på Thorvaldsen? Tabel 5 Sp. 23. I alt der svarede ja i sp. 22 Ja Nej Ikke anført Ikke anført Antal Procent 100 % 81 % 10 % 4 % 4 % 4 % Sp. 24. I alt der svarede ja i sp. 23 Mindre end 1 gang årligt 1-3 gange om året 4-7 gange om året Over 7 gange om året Ikke anført Ikke anført Antal Procent 100 % 51 % 28 % 3 % 5 % 13 % Sp. 25 I alt der svarede ja i sp. 23 Mindre end 1 gang årligt 1-3 gange om året 4-7 gange om året Over 7 gange om året Ikke anført Antal Procent 100 % 72 % 10 % % 7

8 I tabel 5 kan det ses, at 81 % af de adspurgte har været indlagt på en psykiatrisk afdeling, det svarer til 39 brugere, der derfor indgår i svarene til spørgsmål 24 og 25. Spørgsmål 24 og 25 omhandler, hvorvidt brugerne indlægges mere eller mindre efter, at de er begyndt at komme på Thorvaldsen. Konklusionen er, at blandt de 39 brugere (som har været indlagt på en psykiatrisk afdeling) bliver flere indlagt færre gange efter de er begyndt at komme Thorvaldsen. Før blev 51 % indlagt 1-3 gange om året og efter 72 % - det svarer til et forryk på cirka 10 personer. Spørgsmål 26 og Tager du psykofarmaka? 27. Er det blevet mindre efter din kontakt til Thorvaldsen? Se tabel 6. Halvdelen (51 %) af de adspurgte brugere får psykofarmaka, og fordelingen mellem, hvor meget de bruger, er nogenlunde jævn. En fjerdedel (25 %) af brugere svarer nej til at bruge psykofarmaka, og den resterende fjerdedel (26 %) har valgt intet at anføre ved dette spørgsmål. Cirka halvdelen af de brugere, som får psykofarmaka pointerer, at de ikke bruger mindre psykofarmaka, efter de er begyndt at komme på Thorvaldsen. Samlet set understreger en tredjedel af de 35 dog, at de bruger lidt eller i nogen grad mindre psykofarmaka efter kontaktet med Thorvaldsen. Sp. 26 I alt Ja, kun lidt Ja, i nogen grad Nej Ikke anført Antal Procent 100 % 19,5 % 17 % 12,5 % 25 % 26 % Sp. 27 I alt der svarede ja i sp. 26 Ja, kun lidt Ja, i nogen grad me- Ja, get Det er i alt 35 brugere, der svarer ja til spørgsmål 26 og derfor figurerer i spørgsmål 27. Det skal dog siges, at der er 2 brugere, ud over de 35, der har valgt at svare på nr. 27 selvom de svarede nej i nr. 26. Det drejer sig om de brugere, som er gået fra at få psykofarmaka til intet at bruge. De to er ikke med i beregningen, men viser selvsagt et mindre forbrug af psykofarmaka efter de er begyndt at komme på Thorvaldsen. me- Ja, get Nej Ikke anført Antal Procent 100 % 20 % 14 % 8,5 % 48,5 % 9 % 8

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere