Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014"

Transkript

1 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning User stories Database opbygning E/r diagram Hvilke programmer skal der bruges WinSCP Notepad++/Notepad PHPMyAdmin HTML PHP Systemudviklingsmetode Iterationsplanlægning Kravspecifikation og test Design Datalaget: Implementering Test Konklusion Bilag Litteraturliste Side 2 af 14

3 1 Indledning I denne opgave har vi lavet et tidsregistreringssystem i PHP, der skal bruges af lærere på skolen, så det vil være lettere for lærerne at opgive hvor lang tid de har brugt på en opgave. Programmet vil også gøre det lettere at få de rigtige vikarer, så alle lærere arbejder lige meget. 2 User stories User stories er en måde at brugerne af vores produkt vil have det til at se ud. Det er nogle krav som kunden stiller, hvorved programmøren (i vores tilfælde)kan lave, Det er ikke normale krav som der bliver stillet, kravene bliver bygget på lige så stille og roligt. herefter kan leverandørerne sige om hvorvidt det vil være muligt at lave den ønskede genstand med de kravspecifikationer som kunden nu har stillet, og hvor lang tid det kommer til at tage hvis tingene går "ideelt" Dette betyder hvor lang tid det burde tage at lave den specifikke del af produktet på den bedst mulige tid. På denne måde låser man sig ikke fast til et ansvar om hvorvidt man når det eller ej. Der kan være mange user stories under et. I vores tilfælde fik vi at vide at vi skulle kunne lave en tidsregistrerings enhed med nogle specifikke krav som vi havde fået til opgave. Nu da dette er et projekt kigget igennem a læreren, er det ting som vi har mulighed for at lave, så ønskerne var om skærpet vores faglige niveau, vi fik opgivet kravene og begyndte at brainstorme om hvordan vi kunne lave det, vi lavede en user story med hvor langt vi håbede vi kunne nå til de forskellige gange, desværre kunne vi ikke få det hele som vi havde planlagt da der var sygdom og nogle gange andre ting som stod i vejen (ventetid osv.). Vi kom dog igennem med de stillede krav og fik lavet produktet Side 3 af 14

4 3 Database opbygning I det følgende vil vi benytte E/R-modellens begreber til at beskrive vores arbejde med databaser. Modellen beskriver de Entiteter, vi arbejder med og deres indbyrdes Relationer deraf navnet ER-modellen. Vi har i vores del to tabeller i databasen: Dels en medarbejderoversigt og dels en oversigt over alle tidsregistreringer kaldet Time_reg. Vi vil her fokusere på opbygning af Time_reg. Entitetsklassen Time_reg indeholder mængden af registrerede aktiviteter. Den består af fire egenskaber kaldet attributter i E/R-moddellen: xxx_id User_ID Time_Timer Time_Min Attributten xxx_id er tabellens primærnøgle. Ingen af de øvrige attributter kan fungere som kandidater til denne primærnøgle. Herudover har vi fremmednøglen User_ID, der referer til primærnøglen i entitetsklassen medarbejdere (I medarbejdertabellen kunne fornavn og efternavn samlet være kandidater til primærnøglen, men da to medarbejdere i princippet kunne hedde det samme, er det nødvendigt med et unikt User_ID). Dette peger på, at medarbejdertabellen også bør indeholde attributten personnummer eller at User_ID et er identisk med personnummeret). Yderligere er det to attributter, der opsamler den anvendte tid i henholdsvis antal hele timer og minutter. Relationen mellem entitetsklassen Medarbejdere og entitetsklassen Tidsregistrering har kardinaliteten 1 til mange, da entiteten (en medarbejder) kan have mange registreringer. Entitetsklassen Tidsregistrering er på normalform 1, idet hvert felt kun har en værdi og tabellen har en primærnøgle. Side 4 af 14

5 3.1 E/r diagram Nedenfor har vi konstrueret et E/R diagram over de to entiteter, Medarbejdere og Tidregistrering (angivet med rektangler), og deres fælles relation (angivet med en diamant). I tilknyting til de to entiteter har vi angivet deres attributter (angivet med Ellipser). Primærnøglerne er understreget. Side 5 af 14

6 4 Hvilke programmer skal der bruges. 4.1 WinSCP Dette program bruges til at overføre filer fra client til server. Dette bruges til at overføre vores PHP sider osv. Man kan også redigere filerne med WinSCPs egen notepad program Notepad++/Notepad Brugt til at redigere PHP/HTML filerne/siderne. Notepad++ har også nogle ekstra funktioner så som farver i koden for bedre oversigt. 4.3 PHPMyAdmin 3 Databasen kan laves ved hjælp af et værktøj kaldt PHPMyAdmin. Dette skaber en bruger interface hvor man kan designe sin database for sin hjemmeside og få PHP koden til at hente disse data. Et eksempel på deres interface ser sådan ud fra deres demo: 4 Når vi kigger på deres interface, ser vi databaserne i venstre side. Når man bruger den database, 4.4 HTML5 Dette er den basisk og hoved kode for en hjemmeside. Dette kan bruges til både design, dog er CSS3 bedre men det er ikke brugt i vores. HTML bruges for det meste kun for strukturen og hoved punkterne :index.php?db=&table=&server=2&target=&lang=da&collation_connection=utf8mb4_general_ci&token=9 1718ba3ff8d4dfc069f9e1b385acc1d 4 Side 6 af 14

7 4.5 PHP Vi bruger PHP i vores kode fordi PHP er designet til at behandle databaser. PHP har variabler ligesom Javascript. Man kan både skrive PHP og HTML i en PHP fil. For at man som bruger kommer på en PHP side. Skal man først guides af en HTML side hvor man giver input. Derefter giver PHP et output, ved brug af en database, ud på en anden side. PHP bruges hvor end man har et login på en hjemmeside. Nedenunder ser vi forskellen på en HTML fil og en PHP fil. <html> <body> <p>dette er en text</p> <p>jeg kan ikke regne 5 +3</p> </body> </html> <html> <?php echo ( Dette er en text ); $kage = (5 + 3); echo ($kage);?> </html> PHP siden vil så regne og skrive 8 i browseren men bliver omskrevet til html kode når det bliver vist i en browser. Derfor kan man ikke kopiere PHP koden fra en side direkte da man bare får outputtet givet på siden. 5 Side 7 af 14

8 5 Systemudviklingsmetode 5.1 Iterationsplanlægning Vi har som medarbejdere udvalgt nogle ting fra userstories som vi vil lave i projektet. Sådan noget som personligt login og log out er nogle af de ting som en af de andre grupper har lavet, så vi har som medarbejdere valgt at lave to indtastningsbokse hvor man kan skrive hvor mange opgavetimer man har brugt på opgaven og i den anden boks kan man indtaste hvilket fag man har brugt timerne i. Vi har derudover valgt at lave en tabel hvor det er meningen at man skulle kunne se alle de opgaver man har allerede har skrevet ind i systemet. 5.2 Kravspecifikation og test Vi har følgende krav til vores produkt, plus kravene fra user stories: Mulighed for at opdele opgaver. F.eks at man kan vælge mellem matematik og dansk. Man skal kunne sende et samlet antal timer man har brugt på opgaver til ledelsen. Man skal kunne indtaste feriedage/særlige feriedage. Man skal kunne indtaste sygedage/barnsyg. Man skal kunne indtaste afspadsering. Vi skal have opstillet tabeller i databasen, så vi for det output vi gerne vil have. Vi skal se hvordan koden fungere i vores program. Vi vil teste vores krav, ved at bruge SQL 6 og PHP. Vi vil køre vores koder inde på serveren som vi har kørende fra skolens side af, og derfra se om vi vil få nogle fejl, og derefter rette op på dem. 6 Side 8 af 14

9 5.3 Design Vi har haft til opgave at skulle designe tidsregistrerings delen af vores af siden. Dette betyder at vi skulle have en side, som skulle være let og overskuelig. Dette er den første side man logger ind på. Den er holdt simpel ved at lave RTG s logo og skrive "Roskilde Tekniske Gymnasium" Siden er reelt set kun blank undtagen det nødvendige (F.eks. Copy- Right) Dette gør det nemmere at bruge for folk at bruge det, da der ikke er nogle steder, hvor der kan opstå forvirring. Når man herefter er logget ind, kommer man videre til det program vi har lavet, Tidsregistreringen. Meningen ved vores program er enkelt: registrerer tiden for lærer, som gør det muligt at finde ud af hvor meget tid de bruger på de individuelle opgaver, der er også hvilket fag som de skal indregistreres i. Vores design ligger meget til log ind siden. Vi bruger det standard side, hvor vi har indtastet vores PHP, i samarbejde med HTML. Det bliver enkelt sort på hvid skrift som kort beskriver hvad siden omhandler, og hvordan man bruger den. Herefter kommer displayet og viser hvad du har indtastet. Dette kan beskrives i tre lag. Vi har: "Datalaget" "Logiklaget" og "Præsentationslaget" Disse tre lag har en forskellig funktion, hvilket alle har sin egen rolle for at give brugeren den optimale brugbarhed af siden. Side 9 af 14

10 5.3.1 Datalaget: Datalaget er det hårdføre lag, hvor alt vores kode ligger. koden bliver brugt så det logiske lag kan fungerer, det er datalaget der er hjertet af det hele, uden kodningen, ville de andre to lag ikke have nogen funktion. Side 10 af 14

11 Dette er en del af vores rå data, som gør det muligt for de to andre lag at fungere. Dette er hvordan det logiske lag fungerer. Det bliver ved med at lave loops, indtil processen er udført. Vores ville så i stedet for være at indtaste vores data, hvilket ville gå til databasen, hvilket ville gå tilbage til displayet på vores præsentationslag Præsentationslaget Dette lag er hvor det endelige display og produkt kommer ud. Det er også her hvor man normalt indskriver sin forespørgsel til logiklaget som henter det rå materiale fra vores datalag. Dette er hermed displayet for vores endelige produkt. 5.4 Implementering Vi henter data fra Time_reg, og sætter en begrænsning på min. 0 og max. 30. Vi tager resultatet fra mysqli_query til linket fra Time_reg. Her henviser vi til Oversigt2.php, som er blevet overskrevet af en anden gruppe. Side 11 af 14

12 5.5 Test PHP virker kun effektivt når den er uploadet på en hjemmeside. Dette gør at PHP filen kan finde databasen. Vi startede med at tage et eksempel på en PHP fil og redigerede den til at vise en database vi har lavet på PHPMyAdmin. Koden herunder viser vores redigeret fil. Bemærk at det er filen fra oversigt.php som allerede ligger oppe i mappen på rtgkom.dk/tidsregthx12. Det der sker, er at vi logger ind på databasen, finder vores database og printer tabellen ud. Det skaber meget forvirring for hvad der logger ind på databasen men man kan nogenlunde godt se hvordan den printer databasen ud i en tabel. Det lykkes dog ikke at finde ud af hvordan man får fat i oplysninger fra den bruger der er logget ind. Dermed kunne vi ikke teste brugerens input og checke det med brug af databasen så brugeren kunne redigere databasen. Side 12 af 14

13 6 Konklusion I dette projekt har vi arbejdet sammen om at udvikle et produkt sammen med resten af klassen, hvor man skal kunne login på en hjemmeside og indtaste hvor mange timer man har brugt i hvert enkelt fag. Hver gruppe har haft en opgave. I vores gruppe som hedder medarbejdergruppen har det været vores opgave at designe hjemmesiden efter man er logget ind på hjemmesiden. Vi har lavet et program i PHP som sender informationer over til et andet PHP dokument som hed oversigt 2. Desværre er database gruppen kommet til at til at slette oversigt 2 så denne del kan vi ikke dokumentere. I projektet har vi brugt tid på at designe hjemmesiden ved hjælp af systemudviklingsmetoden. Der har vi blandt andet designet hjemmesiden op implementeret og testet hjemmesiden. Vi synes at dette ikke har været særligt godt da det har været svært at finde ud af hvad vi har, skulle lave derudover brugte vi lang tid på at vente på database gruppen som der til sidst valgte at slette vores opgave. Vi synes at der har været meget forvirring i grupperne da grupperne har haft svært ved at kommunikere med hinanden. Side 13 af 14

14 7 Bilag 7.1 Litteraturliste Vi har valgt at lave en kildeliste over vores referencer da vi mener at skribenter har en pligt til at angive referencer til kilder, hvor de har fundet væsentligt information til den artikel, rapport, webside eller andet, som de skriver på. Vi har valgt at have det med da man på et universitet ikke har pligt til det, men derimod et krav der skal opfyldes, især når man skriver en videnskabelig rapport eller artikel. Hvis man ikke angiver kilder til f.eks. et citat, en tegning eller andet, gør man sig skyldig i plagiarisme og straffes. Ophav URL Dato SourceForge.net, 2003, 25. November 2014 Bringing MySQL to the web Dave Raggett, 2005, 25. November 2014 Getting started with HTML Martin Prikryl, 2000, 25. November 2014 WinSCP SourceForge.net, 2003, 25. November 2014 Server: phpmyadmin demo config/#pmaurl- 0:index.php?db=&table=&server=2&target=&lang= da&collation_connection=utf8mb4_general_ci&to ken=91718ba3ff8d4dfc069f9e1b385acc1d Mike Cohn, 2014, User 25. November 2014 Stories SourceForge.net, 2003, Server: phpmyadmin demo er-stories 25. November 2014 Side 14 af 14

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Eksamensprojekt Webshop Roskilde HTX Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Lars Thomsen 20-05-2010 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Problemanalyse... 3 2.1)

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06.

Ordbøgerne.dk. Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06. Ordbøgerne.dk Navne: Andreas Foldager og Rasmus Bjerring Pedersen Fag: IT B Lærer: Karl Bjarnason Afleveringsdato: 17-11-06 Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Indledning:...3 Design...4 Visuelt design:...4

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

University College Nordjylland Teknologi og Business

University College Nordjylland Teknologi og Business University College Nordjylland Teknologi og Business Datamatiker Dmaa0213 5. Semester Afsluttende projekt Projekt deltagere: Ulrik Larsen In this project I have developed a Magento website: www.kalejdoskopshop.dk,

Læs mere

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere!

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere! Indledning Dette projekt gik ud på, at designe og udvikle en hjemmeside til en kunde, som havde et problem med deres hidtidige løsning. Der skulle hermed laves en rapport, som forklarede problemet bag

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt

Programmering C Eksamensprojekt Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal http://www.rtgkom.dk/~emilcl10/exam/index.html 1 13. Maj 2013 1 Både HTML/CSS/JavaScript

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere