Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem generalforsamlingen efter reglerne. Jeg skal på vegne af kredsstyrelsen foreslå Hans Petersen. Jeg vil bede jer alle om at rejse jer op og mindes de medlemmer, der er afgået ved døden siden generalforsamlingen i Det er Holger Jan Fruergaard Jensen, Kurt Lund, Jørgen Ougaard, Børge Fredensborg Hansen og Svend Erik Haase. Den skriftlige beretning har været på hjemmesiden fra den 12. februar. Regnskab og budget blev lagt på hjemmesiden den 2. marts. Den skriftlige og mundtlige beretning skal ses som en helhed og behandles samlet. Beretningerne findes desuden på vores hjemmeside. Jeg vil indlede med nogle overordnede synspunkter på den situation, vi står i nu. Asger Baunsbak Jensen, der tidligere har været undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet havde i december en kronik i vores medlemsblad Folkeskolen, hvor han gav udtryk for sine holdninger til Folkeskolens aktuelle situation. Jeg synes, at Asger Baunsbak Jensen rammer hovedet på sømmet. Han skrev bl.a., at den uro, man nu ser på skolerne i hele landet, bunder i, at regeringen valgte, at indføre en folkeskolereform helt uden offentlig debat og uden at inddrage lærere, forældre og elever i processen, derudover har Undervisningsministeren ikke erfarne skolefolk, der kan rådgive hende. Dette samtidig med at man valgte at banke lærerne på plads. Han kunne lige så godt have skrevet, at regeringen har grebet den her folkeskolereform ud af den blå luft. Han skrev endvidere: Vi lever med det anonyme teknokratis elite i ministerierne, som styrer hen over hovedet på folket. Vi har nu at gøre med en endnu farligere indoktrinering. Den er anonym, snigende og ætsende med sine krav om viden og målbare resultater, der skal kvalificere til konkurrencestaten. Jeg tror, at et oprør på vej. Jeg ved ikke om, man kan sige, at der er et oprør på vej, men der er tegn på, at det er ved at gå op for både politikere, nogle journalister og forældre, at denne reform er indført uden at man egentlig har vist, hvad man gjorde. Der er lidt kejserens nye klæder over denne her folkeskolereform, har kejseren = folkeskolereformen i det hele taget noget på, her underforstået er der overhovedet kvalitet i den reform? Jacob Fuglsang, der skriver om uddannelse i Politiken havde følgende som overskrift på en artikel Først laver SR skolereform, og så skal forskerne i gang. Den overskrift er ret 1

2 sigende om den måde, man har taget beslutning om en reform, der får vidtrækkende konsekvenser for en hel generation af unge i Danmark. Der er, som Asger Baunsbak skriver, to elementer i den situation folkeskolerne står i nu. Folkeskolereformen er et element, et andet element er Lov 409. Lov 409 som skal finansiere folkeskolereformen aftalt eller ikke aftalt med regeringen inden KL kørte ud med det store skyts så er den ødelæggende for folkeskolen. Vi ser det tydeligt nu overalt i landet, ikke mindst her lokalt i Tårnby, at sammenblandingen af reform og Lov 409 nærmest er lig en katastrofe for skolerne. Som Jacob Fuglsang skriver i den ovennævnte artikel, så er Tårnby skrækeksemplet på en kommune, der har begået alle de fejl, det er muligt at begå. Jacob henviser i slutningen af artiklen igen til Tårnby. Han citerer en af politikerne fra krisemødet i Tårnby i november for at skolerne står på en brændende platform. og konkluderer herefter Hvis skolereformen går skævt, fordi den mangler forskningsmæssigt belæg, kommer det til at gælde hele den danske folkeskole. Den lader vi stå et øjeblik!!! Vi har desværre en regering, som vil reducere folkeskolen til alene at dreje sig om effektivitet, lidt kreativitet og et mål om at nå nationale og internationale topplaceringer på diverse ranglister. Det er konkurrencestat tankegangen, der lige nu hersker på Christiansborg. Vi er professionelle lærere, vi har derfor et ansvar for de elever, vi underviser hver dag. Vi skal derfor kæmpe for at fastholde, at skolen skal være et både og. Eleverne skal blive dygtigere, de skal have oplevelser. Vi skal forberede dem til at deltage i samfundet, de skal lære at tage medansvar. Derfor er det vigtigt, at skolen også skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, som der i øvrigt så fint står i Folkeskolens formålsparagraf. Der er ingen tvivl om, at regeringsindgrebet med Lov 409 i april 2013 i rigtig mange kommuner har forringet arbejdsmiljøet, og fjernet lærernes mulighed for at arbejde som professionelle lærere. Lærerne kan ikke inden for lovens rammer udføre deres arbejde med samme kvalitet som tidligere. OK15 Jeg går ud fra, at jeres TR på Faglig Klub møder har orienteret om overenskomstresultat. TR har fået materialer dels fra foreningen og dels fra kredsen, som de kunne støtte sig til, når de skulle gennemgå resultatet. Anders Bondo har udsendt et medlemsbrev, hvor han har orienteret jer om forliget, derudover har der op til afstemningen været et indstik i Folkeskolen og Hovedstyrelsen har i samme blad begrundet deres Ja. Kredsstyrelsen har enstemmigt besluttet at anbefale vores medlemmer at stemme ja, hvilket fremgår af det brev, jeg har udsendt til TR til videreformidling til jer på skolerne. 2

3 Vi er lige nu i afstemningsfasen, sidste dag, hvor I har mulighed for at stemme er den 16. marts klokken Det er meget vigtigt, at vi i hele landet får en høj stemmeprocent. Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle medlemmer i Kreds 13 til at stemme. På den skole, der har den højeste stemmeprocent, får alle medlemmer påskeæg. Jeg dansede ikke på bordet eller fejrede resultatet med champagne, men jeg kan som Hovedstyrelsen og næsten alle andre kredsformænd i landet se muligheder i det fælles papir om arbejdstid, som DLF og KL er blevet enige om. Det er et godt grundlag og udgangspunkt, det er et skridt på vejen i den rigtige retning. Jeg er også stadig vred og gal på KL og regeringen. Jeg forstår godt, hvis der er nogen, der har det svært med at skulle sætte et kryds ved ja til resultatet, men jeg vælger med den virkelighed vi står i, at anbefale et ja. Jeg har meget svært ved at se, at en konflikt, der kan resultere i en lang strejke og en tur i forligsinstitutionen, vil give os et bedre resultat. I forligsinstitutionen kan vi faktisk ende med at få et dårligere resultat. Nu er det vist på tide, at vi bevæger os fra det mere overordnede til vores lokale forhold, selvom, det kan være vanskeligt at skille ad. Jeg udsendte op til jul en julehilsen til alle medlemmer. I det brev gav jeg en orientering om, hvordan vilkårene har været for lærerne i vores to kommuner igennem det sidste år. I den skriftlige beretning har I desuden kunne læse om nogle af alle de tiltag, der er taget siden sidste generalforsamling. Det fremgik både af min julehilsen og beretningen, at vilkårene for lærerne i de to kommuner har været og er ret forskellige. Jeg vil lige give en kort opsummering af, hvad der er taget af yderligere initiativer. Tårnby Tårnby kommune er nok den kommune i hele landet, der har været mest i medierne i forbindelse med implementeringen af Lov 409 og folkeskolereformen. Stempelurene har især givet overskrifter og heftig aktivitet på de sociale medier. Kommunen er bl.a. blevet nævnt hele fire gange som det dårlige eksempel på lederplads i Politiken. Vi har udført en del lobbyarbejde med kontakt til både medier og lokalpolitikere. Det kan måske opfattes som om, at der slet ikke har været dialog med kommunen, det er ikke et korrekt billede. Kredsen har bl.a. deltaget i et FS-reformudvalg i Tårnby. Vi fra kredsen havde fra starten store forventninger til samarbejdet, men der var desværre ingen form for fremdrift i det udvalgsarbejde. Vi endte med at stå tilbage med en oplevelse af ikke at blive hørt. 3

4 Forvaltningschefen havde næsten kun fokus på de understøttende undervisningstimer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger. USU-timerne er dog en meget lille del af den samlede reform. Vi havde derfor et ønske om en meget mere bred dialog om reformen, og de problemer kombinationen af reform og Lov 409 giver. Jeg har desuden haft møder med forvaltningschefen, hvor vores tidligere skolechef også deltog inden han stoppede. Derudover har vi løftet sager til HSU, hvor vi har problematiseret og beklaget beslutninger. Vi har opnået resultater gennem de officielle kanaler for at nævne nogle eksempler: Afklaringer vedr. fix-flekssystemet, det udvidede undervisningsbegreb, at lærerne kan afholde 6. ferieuge, konsulenter og tale-hørelærerne er blevet frigjort for tidsregistreringssystemet og senest en praktikaftale. Via andre kanaler har vi haft kontinuerlig kontakt til enkelte politikere, og kredsens repræsentanter i FS-reform udvalget har holdt en række uofficielle møder med Børne- og skoleudvalget. På flere af møderne deltog der desuden andre lokalpolitikere. Det er min oplevelse, at kontakten til politikerne kombineret med den massive negative presse har påvirket politikernes opfattelse af virkeligheden på skolerne. Det fik jo, som I alle ved den konsekvens, at kommunalbestyrelsen i slutningen af november besluttede at ændre rammevilkårene for lærerne. Undervisningsprocenten blev sænket fra 45 til 43,8% og puljen til individuel forhandling blev hævet fra 3 7 %. Det er ikke prangende, og jeg er stærkt utilfreds med, at der ikke var dialog med kredsen inden man tog den beslutning. Desværre er der åbenbart ikke noget, der kan rykke borgmesterens arrogante nedladende holdninger til lærerne, senest udtrykt i hans nytårshilsen, der blev bragt i de lokale medier. Borgmesteren giver her indirekte udtryk for sin utilfredshed med lærerne, ved at skrive: Jeg har oplevet, at nogle har valgt at se problemer frem for muligheder i forbindelse med de nye arbejdsgange og nye krav til undervisningen. Nej, vi har ikke valgt kun at se problemerne. Det er kommunen, der har skabt problemerne. Vi har derfor også haft massiv opbakning fra kommunens forældre. Vi har i den grad oplevet, at forældrene har udvist en kolossal tillid til, at Tårnbys lærere hver dag går på arbejde med ønsket om at levere den bedst mulige undervisning. En sådan tillid kommer ikke af sig selv. Den er i høj grad et resultat af, at de forældre, der rent faktisk møder os i det daglige ikke har grund til at så tvivl om vores professionalisme. Det kan vi godt tillade os at være stolte af. Vi har fra dag et efter lockouten sluttede ønsket at fortsætte det gode samarbejde, der har været kendetegnende for kredsens og kommunens samarbejde. Vi har taget initiativer og kommet med konstruktive forslag. Vi har konsekvent påpeget, at det er måden kommunen har håndteret hele processen samt beslutninger omkring indførelse af reformen og Lov 409, der giver alle problemerne. 4

5 Kommunen har selv valgt, at den gode dialog og det gode samarbejde skulle erstattes af oppefra dikterede beslutninger. Derfor må kommunen selv tage ansvaret for problemerne. Vi afventer nu kommunalbestyrelsens beslutning om rammerne for kommende skoleår. Der er en forventning om, at beslutningen vil blive taget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. marts. Beslutningen er nemlig pt. skudt til hjørne. En indstilling fra forvaltningen har to gange været til behandling i økonomiudvalget, men politikerne har ikke kunne blive enige. Jeg ved, at der fra politisk side bliver arbejdet på at finde frem til et forslag, man kan være fælles om. Forvaltningen havde på baggrund af en evaluering af FS-reform og Lov 409 indstillet til Økonomiudvalget at fastholde de nuværende rammer. Den indstilling var fuldstændig uforståelig set i lyset af, at evalueringerne viser, at de rammer på alle områder giver store problemer. Hvorfor bruge tid og kræfter på en evaluering, man ikke bruger til noget??? Dragør I Dragør blev vi i slutningen af januar enige om, at forlænge vores arbejdstidsaftale for en to-årig periode gældende for skoleårene 2015/16 og 2016/17. Kommunalbestyrelsen har på møde den 26. februar tilsluttet sig aftalen. Vi har både ved planlægningen af dette skoleår og kommende skoleår haft en god og konstruktiv dialog med både det politiske og administrative niveau i kommunen. Samarbejdet og den gode dialog betyder, at lærerne i Dragør nu også i de kommende to skoleår kan arbejde under rammer, som vi i gensidighed har aftalt, og som kan medvirke til at skabe arbejdsro på skolerne til gavn for elevernes undervisning. Jeg er klar over, at der også har været og er udfordringer for lærerne i Dragør, men der er en helt anden vilje til og et ønske om at løse dem. Det betyder meget, at de øverste politikere i Dragør har en helt anden holdning til deres medarbejdere på skoleområdet end vi møder i Tårnby. I Dragør har man valgt samarbejde og ros, fremfor mistillid og ris. Jeg oplever det som meget positivt, når formanden for Børne- Fritids og Kulturudvalget ved skoleårets start i et indlæg i Dragør Nyt bl.a. skriver, at man i Dragør har alle muligheder for at skabe fantastiske skoler med et stærkt fagligt personale. Formanden gav i artiklen udtryk for et ønske om samarbejde omkring skolen, hvor personalet på skolerne kommer med faglige argumenter og forklarer og beskriver over for ledelse, politikere og forvaltning, hvilke behov der er i hverdagen for at indfri de skolepolitiske mål. I samme artikel takker han desuden den lokale lærerforening for den konstruktive dialog med kommunen. Det samme har borgmesteren gjort både i kommunalbestyrelsen og i Dragør Nyt. 5

6 Så er det jo man kan undre sig lidt over, at der kan være så stor forskel, men som der skal to til en tango, skal der også to parter til et samarbejde. I Dragør har de også evalueret skolereformen, her har alle dvs. lærere, ledere, forældre, elever m.fl. kunnet bidrage. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af evalueringen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til dette skoleår. Man har i Dragør haft en procentfordeling på 35 % lærere og 65 % pædagoger. I erkendelse af at den fordeling ikke giver en høj faglig kvalitet i USU-timerne, har man besluttet, at der ikke mere skal være firkantede krav. USU-timerne skal fra næste skoleår planlægges, så det giver mening i forhold til at give en god faglig kvalitet i undervisningen. Det er derudover besluttet, at man på alle skoler indfører et times pausebånd midt på dagen. Folkeskolereformen På vores kredsstyrelseskursus i januar 2015 havde vi et gruppearbejde om reformen, der var 3 grupper sammensat på tværs af kommunerne og skolerne. Vores overordnede mål er at komme ind og få indflydelse på implementeringen af både folkeskolereform og Lov 409. Indflydelse kræver viden, hensigten med vores gruppearbejder var derfor at afdække, hvad der giver problemer, og hvad der virker. Vi vil meget gerne på banen med forslag til løsninger og gode ideer. Der var to overordnede spørgsmål: 1. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I synes fungerer rigtig godt 2. Nævn 3 elementer i Folkeskolereformen, som I mener slet ikke fungerer. I grupperne skulle man først lave en form for brain storm og derefter vælge 3 fra hver kategori, som man kunne blive enige om. Svarene fra spørgsmål 1 var: Understøttende undervisning (USU): 1. Morgenbånd, varetaget af lærere, hvor der kan køre henholdsvis faglig læsning, trivsel og læsebånd, eller ingenting tid til fordybelse 2. Sex, story line, morgensang. 3. I det modul der er efter kl. 12, er der lagt 20 min. USU ind, som den lærer, der har klassen i det tidsrum, har ansvaret for. 4. Fordybelsestimer, mulighed for at tale med eleverne, henholdsvis dansk- og matematiklærer. 5. Lektiecafe fungerer fint i klassen, hvis det er en lærer, der varetager den, det skal bare ikke være sen eftermiddag. 6. Tænke bevægelse ind i den daglige undervisning ikke konkrete forslag 7. Vigtigt med god faglig lærerbesætning i USU-timerne, der kan understøtte det faglige. 8. Tidlig sprogstart, forøget timetal i matematik 9. Indskoling samarbejde med pædagoger der har et godt kendskab til inklusionsbørn. 6

7 Samarbejde med andre: 1. Uddannelse og erhverv med forældrebesøg, forældre, der fortæller om deres job 2. Dragør Skole arbejder med en Forældrebank, forældre, der kan noget særligt, kommer ud og underviser, der er ikke tid til samarbejde omkring det. 3. Ungdomsskolen i Dragør fungerer super, kommunen har investeret i grejbank friluftsliv og vand. 4. Ungdomsskolen i Tårnby kører udeskole for udskoling som en forsøgsordning. Pilegårdsskolen har et godt samarbejde med Ældre Sagen og Tårnby Kirke. Projekt Læsevenner. De bruges som ekstra hænder i en hverdag. F.eks. cykelværksted. PCkursus lavet af elever for de ældre! Lokalhistorie via præst. Svarene fra spørgsmål 2 var: 1. FS-reform sat helt på stand by i Tårnby, fordi arbejdstidsloven har overskygget FSreformen. 2. Det er et prøveår der er ikke de store forkromede overvejelser. Der er ikke overskud til at tage initiativer. Det handler om overlevelse. 3. USU: Samarbejde med pædagoger fungerer slet ikke. Pædagogerne er ikke klædt på til at være i folkeskolen. Pædagoger fungerer nogle steder i indskolingen, men på resten af trinene giver det ikke mening. I udskolingen fungerer det slet ikke. Hvis pædagogerne kommer ind på bekostning af en to-lærerordning, er det en forringelse af kvaliteten. 4. Lange skoledage giver meget trætte børn. Også flere børn i klassen er for meget. 5. Pædagoger møder ikke altid op f.eks. om eftermiddagen, hvor der er brug for dem i klassen! 6. Anderledes kommunikation til forældre fra lærere og pædagoger! Også anderledes kritisabelt sprogbrug hos pædagogerne over for eleverne! 7. Pædagoger (medhjælpere) der ikke kender deres arbejdsopgave til varetagelse af USU. 8. USU bliver ikke planlagt, da der mangler tid til samarbejde, relation til eleverne er vigtig. 9. Klasselærerrollen, fællesskabet skal varetage funktionen, men det hænger som regel på enkelte lærere. Når jeg kigger på svarene på spørgsmål 1, kan jeg se at noget af, det bliver peget på som virker, ikke er nyt. Det ved jeg foregik på mange af skolerne inden 1. august Med hensyn til svarene på spørgsmål 2 er svarene ikke overraskende. Det er i stor udstrækning, de samme problemstillinger, som vi har peget på i alle de fora, hvor vi har drøftet folkeskolereformen. Lov 409 Lov 409 var det andet store tema på kredsstyrelsens kursus. I det gruppearbejde var der en Dragør gruppe og to Tårnby grupper. I Dragør gruppen arbejdede vi med det forslag til aftale, vi nu har indgået med kommunen. Gruppearbejdet i Tårnby grupperne var fokuseret på de særlige problemer, det giver at arbejde under næsten Lov 409 vilkår. Fra tilbagemeldingen fra gruppearbejdet bliver der peget på følgende som de store problemer. 7

8 Fagfordeling evt. få aftalt retningslinjer i SU Opgaveoversigten, manglende drøftelse og manglende overblik over sammenhængen mellem undervisning og de øvrige opgaver Manglende tid til opgaverne Tid til samarbejde Mangel på fleksibilitet Tidsregistrering i Tårnby Professionsideal over for lønmodtager, kaldet er forsvundet Lærerarbejdspladser fungerer meget forskelligt fra skole til skole. At kvaliteten i arbejdet bliver forringet Mangel på faglig sparring, fagudvalgene er på nogle skoler gået helt i stå PUC kurser er mangelfulde på samme måde som tilbuddene Skolerne mangler tid til at kompetenceudvikle, tiden til kurser og linjefag svarer ikke til opgavernes omfang. Mødestruktur ændret, på flere skoler er der mindre tid til møder og samarbejde Nogle af de nævnte problemstillinger vil der blive samlet op på med den nye overenskomst, hvis den altså bliver vedtaget. Andre af dem er af mere lokal karakter, men vi skal i vores fremadrettede arbejde have fokus på dem alle. Jeg håber, at I under behandlingen af beretningen vil kommentere og fortælle om jeres erfaringer om de ovennævnte temaer fra jeres arbejdsvirkelighed på skolerne. Jeg vil desuden anbefale, at I sammen med jeres TR benytter vores sammenskrivning fra vores gruppearbejder til drøftelser i jeres Faglig klub. Arbejdsmiljø På kredskontoret har vi aldrig haft så mange henvendelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø som i år. Der har især været henvendelser fra kolleger i Tårnby Kommune, men der har også været enkelte fra Dragør. Lærerne har fået mange flere undervisningstimer nogle endda rigtig mange, og de oplever, at de ikke har tid nok til at forberede en undervisning som har samme kvalitet som under vores tidligere arbejdsvilkår. De oplever desuden en ulige fordeling af opgaverne. Der var i starten af skoleåret meget stor usikkerhed omkring stempeluret i Tårnby. Usikkerheden er ikke blevet mindre med tiden, både TR og AMR fortæller om frustrationer og problemer. Det er dog forskellige problemer fra skole til skole, nogle steder handler det om registreringen andre steder om, hvorvidt man kan stole på tidsregistreringen. Tilstedeværelsen udfordrer. Der er flere skoler, hvor lærerarbejdspladserne er placeret langt fra lærerværelset, nogle steder er lokalerne tæt på områder, hvor der er meget støj. Printere i lærerarbejdslokalerne virker ikke, fordi de stadig ikke er koblet til et netværk. Skabe og hylder er i andre lokaler, så lærerne må løbe rundt på skolen for at hente deres materialer. Den fragmenterede forberedelsestid betyder, at lærerne ikke kan udnytte den tid, de har fået afsat til forberedelsen. 8

9 Nye rammer og ny struktur eks. forskudte pauser påvirker samarbejdet. Det er vanskeligt at finde tid til samarbejde både med ledelse og kollegaer. Derudover mister man følingen med kollegaer, det bliver sværere at fastholde sammenholdet og det sociale samvær på skolerne Lærerne bliver ikke målt på kvaliteten i arbejdet, men kun på tilstedeværelsen. Det er fuldstændig spild af tid. Eleverne bliver ikke dygtigere af, at lærerne sidder på skolerne og forbereder sig. Den her besynderlige cocktail bestående af folkeskolereform og Lov 409 har fået lærerenes sygefravær til at eksplodere. Det har resulteret i rigtig mange sygemeldinger på grund af stress. Vi forsøger at hjælpe med råd og vejledning ved sygefraværssamtalerne, og vi har henvist mange til rådgivningen i DLF. Alligevel har adskillige måttet kaste håndklædet i ringen og opgive deres arbejde. Nogle har fået job andre steder, andre videreuddanner sig og mange er stadig sygemeldt. Kredsen foretog i starten af oktober en undersøgelse af den Sociale Kapital. Resultaterne af undersøgelsen har jeg beskrevet i den skriftlige beretning. Tårnby Kommune foretog desuden senere samme måned en trivselsundersøgelse. Resultaterne af den undersøgelse bliver der arbejdet med på skolerne. Det var desuden kommunens hensigt, at resultaterne skulle indgå i grundlaget for en evaluering af de vedtagne rammer for folkeskoleområdet. Hensigter kan være gode nok, hvis man følger dem, det er bare min oplevelse, at det har kommunen reelt ikke gjort. Afslutning Så er jeg nået til afslutningen. Vi står helt klart fortsat med en række udfordringer. Jeg har det sidste år oplevet, at mange lærere har følt det som om, at det ikke kun har været op af bakke, men som en tur op af et meget stejlt bjerg, og der kan være ret koldt på toppen. For mange er knækket undervejs, som vi har set med de mange sygemeldinger. Jeg kan kun se en vej, det er, at vi samarbejder, er konstruktive og igen og igen påpeger løsninger på vanskelige arbejdsvilkår. Jeg ved, at der er skoler, hvor der er et rigtig godt samarbejde mellem ledelse, TR, AMR og medarbejderne. De gode historier skal vi bruge til at bane vejen for alle. Jeg tror på, at vores nye overenskomst, hvis den bliver vedtaget ved afstemningen, kan give både Kreds og TR er redskaber til at komme ind i maskinrummet. Jeg vil gerne takke og rose vores AMR er og TR er for det store arbejde, I har udført på skolerne i forhold til at forsøge at skabe gode vilkår for jeres kollegaer. Og tak til hele kredsstyrelsen og vores ansatte på kontoret. 9

10 Det er vigtigt, at vi som lærere holder sammen og bevarer sammenholdet, også når det er svært. Alle medlemmer er vigtige medspillere i arbejdet med at skabe den nødvendige pædagogiske og faglige udvikling, der igen kan skabe kvalitet i lærerarbejdet. Inden jeg overgiver beretningerne til generalforsamlingens behandling, vil jeg annoncere to medlemsarrangementer. Kredsstyrelsen har besluttet, at vi i år arrangerer vores eget DHL-løb på Fælleden. Arrangementet bliver for både løbere og klappere, det er altid godt med publikum. Efter afslutningen af løbet bliver der tid til socialt samvær på Traktørstedet ved Naturskolen. Den foreløbige dato er den 14. august. Den september har vi medlemskursus på Frederiksdal. Vi håber, at rigtig mange kollegaer vil deltage i vores arrangementer. 10

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ.

DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. NOTAT DATO: 22-01-2015 SAGS NR.: 15/1266 DOK. NR.: 13705/15 SAGSBEH.: SHJ. Notat vedr. evaluering af rammebeslutninger for skolereformen i skoleåret 2014/2015. Materialet som danner grundlag for denne

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Skriftlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Skriftlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Skriftlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen DLF centralt og vi i den lokale kreds har i året, der er gået, arbejdet for at gøre, hvad vi kunne for at klæde tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Dialog om folkeskolen

Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Hvordan kan vi bedst indenfor folkeskolereformens rammer styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet?

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer?

1. I hvilken grad har 31-9 efter din mening understøttet skolens arbejde med at virkeliggøre folkeskolereformens mål og indholdselementer? NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Skoleafdelingen Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Gruppen bestod af 1 pædagog(medhjælper), 1 børnehaveklasseleder, 5 lærere fra indskoling

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for skoleområdet

Kommunikationsstrategi for skoleområdet Kommunikationsstrategi for skoleområdet Udarbejdet af skoleafdelingen september 2014 Den brændende platform Historiefortælling om skolen i Dragør Folkeskolen er en af de mest betydningsfulde institutioner

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger

Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Rammenotat vs. 4 Gældende politiske beslutninger Skole og kulturafdelingen 2017 Indhold Indledning...1 Gældende politiske beslutninger...2 Nationalt...2 Folkeskolereformen er særligt fokus på nedenstående

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere