For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering."

Transkript

1 Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid og fravær.ligeledes vedligeholdes registreringer i dette vindue, nye dannes og overflødige slettes. Registreringerne kan sorteres efter Medarbejdernummer, Registreringsdato eller efter Kode, ved at vælge det faneblad der angiver rækkefølgen. Højre museknap bruges til at ændre farver på såvel skrifttyper som baggrund. Ved at ændre farverne kan man få bestemte typer registreringer til at fremtræde mere klart end ellers. Vær opmærksom på at genstarte systemet efter at farvevalg er blevet ændret. For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. For at oprette en ny registrering f.eks. hvis en medarbejder har glemt at stemple på En Terminal, kan man vælge en af tre følgende måder: klikke på det lille ikon i Ikonbjælken; Ny registrering, klikke med højre museknap inde i kartoteket og vælge Insert trykke på INS-knappen Side 39 af 162

2 Derefter kan man ændre IND/UD tid og/eller DATO, samt angive følgende oplysninger: Kode Alle registreringer skal have en kode der angiver hvorvidt der er tale om en normal stempling (Tidsregistrering) der har koden T, eller om der er tale om fravær. De koder der er defineret i systemet vises ved at klikke på pilen ved feltet KODER, og den kode man vælger at tilknytte registreringen kan dobbeltklikkes på plads. Kodekartoteket vises i følgende skærmbillede: Beregningsregel Takstopdeling Under normale omstændigheder ændres dette felt ikke. Sålænge der står 0 i feltet vil registreringen blive beregnet efter den regel der gælder for medarbejderen. Brugeren kan derimod tilknytte registreringen til en bestemt regel og lade denne regel overtage denne ene registrering, f.eks. hvis en medarbejder undtagelsesvis arbejder efter andet fremmødemønster end normalt. Da skal man blot være opmærksom på at hvis en medarbejder der har byttet arbejdsmønster har flere end en registrering på dagen, skal alle registreringer tilknyttes den regel der arbejdes efter. Her vises den beregning registreringen resulterer i. Brugeren kan ændre denne beregning og dermed overstyre regnereglen. Under normale omstændigheder skal man ikke rette i takstopdelingen, men i stedet - hvis beregningen er forkert - lade CompuClock selv om at foretage beregning på ny efter at regneregel er blevet rettet til. Alle ændringer brugeren registrerer her, medfører at systemet ikke genkalkulerer registreringen. Også hvis man fjerner takstopdelingen helt. I dette billede er der også mulighed for at fjerne "fluebenet" ved feltet Betalt (se billedet). Side 40 af 162

3 Resultatet bliver at de timer der er kalkuleret på registreringen ikke bliver lagt til periodens resultat, svarende til at timerne ikke bliver udbetalt. Registreringen vil også blive låst for opdateringer på samme måde som hvis man ændrer i takstberegningen. Tællere Tekst Jobregistreringer Farvevalg Same gælder her vedrørende takstopdelingen. Alle ændringer foretaget af brugeren betragter systemet som absolutte ændringer der ikke må redigeres og der vil ikke blive foretaget opdateringer ifølge regnereglerne efter at man har redigeret her. Fri tekst der vises på arbejdsoversigt som forklaring på registreringen. Her vises de jobnumre der hører til registreringen, såfremt der er tale om jobregistrering. Antal felter er maksimum 3 men felternes definition og indhold varierer meget afhængigt af de behov for registrering de enkelte firmaer har. Højre museknap fremkalder en valgmenu hvor man kan ændre farver for registreringer. For at ændre en farve dobbeltklikkes på linierne nederst på skærmbilledet, og derefter klikkes på den farve man ønsker. Hvis Farvevalget ønskes gemt, trykkes på knappen Brug farver, ellers kan man fortryde valget med at klikke på Annuller, og dermed gendanne de farver der var på skærmbilledet inden man begyndte at ændre farverne. Vær Side 41 af 162

4 opmærksom på at genstarte systemet efter at farvevalg er blevet ændret. Ind status/ud status hvad betyder N, L, G osv... Alle tids- jobregistreringer i CompuClock bliver mærket med en status kode hvis og såfremt registreringer opstår på en anden måde end normal ind/ud registrering på terminal eller hvis registreringens ind/ud dato eller tidspunkt bliver rettet. Nedenunder er et skærmbillede der illustrerer nogle registreringer med forskellige statuskoder: De registreringer som ikke har statuskode anført er rene stemplinger og er foretaget på en terminal. Derudover er der en række statuskoder på stemplingerne der hver især indikerer at der er blevet gjort noget manuelt ved stemplingerne. Koderne har følgende betydning: N = Registreringen er oprettet manuelt via tastatur hos en Afdelingsleder eller systemadministrator i Hovedprogrammet. L = Redigeret/Rettet registrering (Original kan ses under Ændringshistorik) H = Manuel registrering i Daglig brug->mødt fraværende eller på Terminal (kræver særlige rettigheder) G = Automatisk genereret (hvis der er arbejdspligt i den regel medarbejderen er tilknyttet, men ingen fremmøde)? = Registreringen stammer fra funktionen Automatisk koderegistrering M = Midnatsstempling (kræver speciel Opsætning af system) Side 42 af 162

5 Man kan vælge om disse koder udskrives eller ej når man printer perioderapport fra CompuClock. Det gøres ved at sætte et flueben i valgmuligheden Vis status under Valg ved opsætning af perioderapporten. Side 43 af 162

6 Mødt /Fraværende Man kan til enhver tid se medarbejderens fremmøde-fraværsstatus i CompuClock via menuen "Daglig brug-mødt/fraværende". Skærmbilledet ser således ud: Ved at klikke på plus-mærket forrest i linierne for Status åbnes oplysninger om de medarbejdre der er omfattet af den pågældende Status. Den status der vises her er den aktuelle IND/UD status på medarbejderen. Indtil en medarbejder stempler første gang på en Terminal, står datoen ud for medarbejderen. Her kan man lede efter fejl i registreringer, f.eks. hvis en medarbejder har været indstemplet længere end x antal timer. Har en medarbejder forkert IND/UD status kan man stille markøren på medarbejderen og klikke med højre museknap og i valgmenuer vælge hvilken form form registrering man vil foretage (se Side 44 af 162

7 nedenfor). Medarbejderens IND/UD status vil da være korrekt næste gang medarbejderen stempler i en Terminal. Beskeder kan sendes til alle medarbejdere der er aktive i en Terminal, ved at afmærke medarbejderen med musen, og derefter skrive en besked i rubrikken nederst i skærmbilledet. For at sende den indtastede besked trykkes en gang på det lille Terminal ikon til højre for besked feltet. Brug af højre museknap i Mødt/Fraværende Ved klik på højre museknap når man står i statusbilledet i Mødt/Fraværende får man følgende menu frem på skærmen: Manuel registrering af medarbejder: Hvis en medarbejder har glemt at stemple IND eller UD vil hans status i Terminal være forkert. F.eks. hvis han møder på arbejde efter at have glemt at stemple UD sidst han forlod arbejde, vil Terminalen nægte at modtage IND registrering. Ved brug af manuel stempling af medarbejder kan en bruger ved PC'en stemple medarbejderen IND eller UD og den korrekte status vil blive sendt til Terminal. Stemplingen foregår i følgende skærmbillede: Side 45 af 162

8 Af skærmbilledet fremgår det at sidste registrering var en IND registrering kl. 08:24 og den stempling man er i færd med at foretage her, er en udstempling kl. 13:23. Såvel dato som tidspunkt kan ændres af brugeren, og når indtastningen er færdig gemmes stemplingen ved tryk på gemme ikonet, eller stemplingen fortrydes ved tryk på. Når der på denne måde dannes en udregistrering vil systemet spørge hvorvidt man ønsker at stemple medarbejderen ind igen. Hvis det er tilfældet og medarbejderen er på jobregistrering skal man huske at angive hvilket job - og evt. operation - medarbejderen arbejder på. Registrering af fraværsdage og fraværstimer Som fremgik af teksten her foroven bliver fravær registreret på samme måde som fremmøde. For at oprette en ny fraværsregistrering kan man vælge en af tre følgende måder: klikke på det lille ikon i Ikonbjælken; Ny registrering, klikke med højre museknap inde i kartoteket og vælge Tilføje trykke på INS-knappen Derefter udfyldes skærmbilledet således at det indtastede afspejler det fravær der har fundet sted. Eks. Hvis en medarbejder har være fraværende på grund af sygdom en hel dag, skal skærmbilledet se således ud: Side 46 af 162

9 Følgende felter skal indtastes: Nummer: Angiver hvilken medarbejder som har været fraværende Ind dato: Hvilken dag startede fraværet Ind tid: Hvad tid på dagen startede fraværet. Hvis der er tale om del af en dag, f.eks. lægebesøg indtastes tidspunkter som ved en almindelig tidsregistrering. Hvis det er en hel dag starter fraværet kl. 00:00 Ud dato: Hvornår kom medarbejderen tilbage på arbejde. Denne dato behøver ikke at være den samme som startdatoen, f.eks. hvis det er fravær over flere dage. CompuClock danner da én registrering pr. fraværsdag. Ud tid: Hvad tid på dagen sluttede fraværet. Hvis der er tale om en del af dag, f.eks. lægebesøg indtastes tidspunkter som ved en almindelig tidsregistrering. Hvis det er en hel dag slutter fraværet kl. 23:59 Kode: Hvilken type fravær er der tale om. Registreringen gemmes ved tryk på ENTER eller ved klik på gemme ikonet på værktøjslinien. Om manuelt at markere medarbejdere i terminal I CompuClock kan man gennem Opsætning->Terminaler->Markeringer i terminaler åbne en dropdownmenu der viser oplysninger om medarbejdernes markeringer i terminaler Side 47 af 162

10 Her kan man så vælge terminalen og oplysninger om hvem der IKKE er i terminalen Ved at klikke på indlæses medarbejderoplysninger og en liste kommer frem Side 48 af 162

11 Herefter kan så de medarbejdere markers, enten ved at vælge enkelte medens CTRL tasten holdes nede eller ved multi select [Shift Pil nedad] og ved at højreklikke på musen kan man så i menuen vælge markere i terminal Herefter gemmes de nye oplysninger ved at klikke på Nu er oplysningerne gemt både i Pervasive databasen og i SQL databasen og den nye terminal vil indlæse medarbejderoplysningerne ved start og når der sker ændringer. Side 49 af 162

12 Brug af Adhoc gruppering Et eksempel på brug af Adhoc gruppering for registrering af et møde: Åbn mødt/fraværende og højre klik på skærmbilledet. Derved fremkommer en dropdown menu, hvor du skal vælge Adhoc gruppering: Udvælg derefter de medarbejdere som det skal gælde for (afmærk dem i mødt/fraværende listen mens Ctrl knappen holdes nede), højreklik i listen (med musen placeret over en af de valgte medarbejdere) og vælg Adhoc gruppering i menuen, højreklik igen og vælg Sende valgte medarbejdere i adhoc gruppe... Højreklik endnu en gang og vælg Mellemstempling og svar bekræftende på spørgsmålet om du vil anvende listen fra Adhoc grupperingen Side 50 af 162

13 Klik derefter på Terminal ikonet for at registrere mellemstempling, registrerer tiden for mødets begyndelse samt koden og jobbet, klik derfter på Gem. Klik derefter igen på Terminal ikonet og vælg tidspunktet, hvor mødet afsluttes, men afmærk nu i Brug sidste jobnummer, og klik så på Gem. Til sidst klikkes på ikonet med den gule mappe for at gemme registreringerne. Nu sendes en række registreringer ind i kommunikationsprogrammet til behandling. Et eksempel på en sådan mellemstempling efter behandling ser således ud: Man skal være opmærksom på to ting i denne forbindelse. For det første skal både begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt skla registreres i samme arbejdsgang, for systemet kan ikke gemme oplysninger om sidst registrerede jobnummer, hvis man starter mellemstemplingen, lukker mellemstemplingsprocessen og så vil afslutte mellemstemplingen når mødet er afsluttet. Systemet husker kun sidst registrerede job så længe som dette vinduet er åbent. For det andet kan det, hvis det drejer sig om et væsentlilgt antal medarbejdere, tage kommunikationsprogrammet nogen tid at behandle dette. Derved kan det ske at terminalerne ikke har den rigtige status efter mødet, såfremt en medarbejder kort efter mødets afslutning vuil foretage jobskift. Det skal bemærkes, at der ikke er noget til hinder for at foretage denne mellemstempling forud, hvis man ved hvornår et møde vil være afsluttet, således at kommunikationsprogrammet kan arbejde med registreringen mens mødet afholdes. Side 51 af 162

14 Oprettelse af fraværsregistrering for flere medarbejdere ad gangen I visse tilfælde er det hensigstmæssigt at fraværsregistrere flere medarbejdere ad gangen. F.eks. når samtlige medarbejdere skal have feriefridag, søgnehelligdag mm. Dette kan gøres i CompuClock på følgende måde: Gå til medarbejderkartoteket og klik derinde med højre musetast i medarbejderlisten Følgende drop-down menu vises: Her vælges menupunktet Gruppering, hvorefter der åbnes en ramme der altid ligger øverst på skrivebordet. Hertil kan man så overføre medarbejdere fra medarbejderkartoteket til en midlertidig gruppering. Dette kan gøres på følgende måder: Ved at vælge en eller flere medarbejdere i kartoteket, klikke med venstre museknap, holde denne nede og trække medarbejderne over i Grupperingsvinduet og slippe dem der. Ved at holde CTRL-knappen nede og klikke med venstre museknap på enkelte medarbejder kan man vælge vilkårlige medarbejdere i kartoteket. Side 52 af 162

15 Såfremt man ved fejl er kommet til at vælge en medarbejder flere gange, eller har valgt en medarbejder til gruppen som ikke skal være der, skal disse slettes fra grupperingen ved at klikke på dem og trykke på [Del] (delete) knappen. Nu skal man UDEN at lukke medarbejder kartoteket aktivere/åbne registreringskartoteket. (Hvis man lukker persopnalekartotekt annulleres grupperingen) Find derefter en tidsregistrering med en af de medarbejder der er inkluderet i gruppen. (Ellers dannes der en registrering på den medarbejder der kopieres op i den n ye registrering ved tryk på INS) Tryk derefter på [Insert] for at danne en ny registrering. Bemærk at grupperingsvinduet stadig er øverst på skrivebordet. Undlad at ændre medarbejdernummeret i den nye registrering, men udfyld dato for fraværet og evt. eksakte tidspunkter for hvornår på dagen fraværet fandt sted. Afhængigt af fraværskodens betalingsmåde vil man også kunne udfylde tidspunkterne fra 00:00 til 23:59 Derefter vælges den fraværskode der skal gælde for registreringerne, og ved et klik på [Enter] eller ved tryk på gemme ikonet på værktøjslinien. Derved spørges om man vil Masseregistrere de grupperede medarbejdere? Side 53 af 162

16 Der er to svarmuligheder Svarer man Ja dannes en eller flere (afhænging af antal dage registreringen dækker over) registreringer for de grupperede medarbejdere. Svarer man nej dannes kun en registrering for den medarbejder hvis nummer står på registreringen på samme måde som ved normal oprettelse af en ny registrering. Bemærk at hvis man har behov for at registrere flere dage frem i tiden kan man passende gøre det med det samme idet grupperinge er aktiv og intakt indtil man lukker grupperingsvinduet ved klik på krydset i øverste højre hjørne. Flytning af registreringer fra en kode til en anden : Det kan være hensigtsmæssigt at flytte registreringer fra en kode (feks. T=almindelig tidsregistrering) til en anden (feks. OT= Overtid eller M = Møde) Dette kan gøres for en registrering ad gangen eller for flere registreringer på en gang. En registrering ad gangen : Side 54 af 162

17 Dobbeltklik på registreringen I feltet Kode vælges den kode registreringen rettelig skal være på feks. Møde og registreringen gemmes derefter og ser nu således ud: Registreringen er nu på kode M og kan kalkuleres derefter. At ændre kode for flere registreringer på en gang: (kan være praktisk hvis f.eks. en hel uge skal flyttes over på overtid) Vælg de registreringer hvor koden skal skiftes.( Multiselekt på sædvanlig windows-vis.) Side 55 af 162

18 Højre klik på registreringerne, vælg DiverseOperationer i dropdownmenuen og vælg derunder Skift kode på valgte registreringer (shortcut: Alt+Space) Fra listen der nu vises over koder vælges den kode der ønskes anvendt. Tryk på Enter for at vælge kode, som nu skiftes på registreringerne. Registreringerne fremstår stadig som beregnede efter den orginale kode og for at få et korrekt resultat skal registreringerne derfor genberegnes. Side 56 af 162

19 Skift beregningsregel på valgte registreringer: På samme måde kan man ved at vælge Skift beregningsregel på valgte registreringer ændre den beregningsregel som bruges ved udregning af registreringen, men det skal understreges at denne operation skal bruges med forsigtighed, fordi den faste regel ikke kommer til at fremgå ligeså tydeligt på oversigten over registreringer, som det er tilfældet for koder, og det kan derfor være vanskeligt senere at kontrollere at ændringen blev foretages rigtigt. Ved ændring af regel skal der genberegnes ligesom ved ændring af kode. Genberegning Genberegning foretages via Daglig brug -> Start beregner hvor følgende valgmenu vises: Her afmærkes i de relevanter felter Eksport til Fil CompuClock kan eksportere løndata til samtlige kendte lønsystemer på det danske marked. Kravet er kun at lønsystemerne kan modtage eksterne data. CompuClock leverer et komplet datagrundlag for lønafregning, hvor samtlige arbejdstimer er fordelt på takster og alle tillæg er regnet ud. Timerne overføres til lønsystemet med lønarter og formateret på den måde lønsystemet fordrer. Herunder vises vinduet der bruges til at definere hvorledes eksportfilen skal opbygges. Side 57 af 162

20 Sterna foretager denne opsætning i samarbejde med virksomheden. Automatisk fraværsregistrering Funktionen automatisk fraværsregistrering bruges typisk til at registrere fravær, som man ikke på forhånd ved hvornår afsluttes. I CompuClock er indbygget en funktion som muliggør at lade systemet håndtere kontinuerlig fraværsregistrering (sygdom, skole/kursus, ferie etc). Dvs. hvis en medarbejder f.eks. ringer ind at vedkommende er syg, åbner den der modtager sygemeldingen en fraværsregistrering på medarbejderen. Systemet danner efterfølgende fraværsregistreringer for de kommende dage hvor medarbejderen er fraværende - indtil medarbejderen stempler ind igen. Under menuen Daglig brug er menupunktet Fraværsregistrering. Klik på menupunktet frembringer følgende skærmbillede: Side 58 af 162

21 Her kan man f.eks. se at den 25/3/2010 er der åbnet en registrering på kode 87 for medarbejder 118, som systemet danner indtil han igen foretager en registrering på terminalen. Arbejdsgangen ved at åbne en fraværsregistrering er som følger: Find (og marker med musen) den pågældende medarbejder i listen, Klik på registrer Følgende dialog vises : Dialogen udfyldes med informationer om hvilken fraværskode der skal gælde og hvilken dato fraværet starter. Der er mulighed for at indtaste/vælge jobnumre hvis fraværet f.eks. skal registreres på et bestemt omkostningningssted. Klik på Registrer for at åbne fraværsregistrering den valgte dato. Der er nu åbnet en fraværsregistrering jfr. skærmbilledet nedenunder: Side 59 af 162

22 Denne løber så videre og systemet danner en registrering pr. dag indtil medarbejderen stempler IND næste gang. Da lukker systemet fraværsregistreringen og normal tidsregistrering påbegyndes. OBS vælger man en åben fraværsregistrering og klikker derefter på knappen Registrer kan man manuelt lukke en fraværsregistrering. Da kommer følgende dialog Vælg datoen for afslutning af fraværet og klik på registrer: Side 60 af 162

23 Opsætningmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem og til at virke: Under Opsætning->Systemparametre->Opsætning-> Styreknapper skal følgende indstilles: ad. 1 Her skal der sættes flueben ad. 2 Her indstilles tolerancen for hvor sent man må møde og registreringen lukkes alligevel. I dette tilfælde må man møde op til 5 timer efter normal arbejdstids påbegyndelse. Møder man senere end 5 timer lukkes fraværet ikke. I Kommunikationsprogrammet skal man indstille den tid hvor programmet tjekker op på fremmøde og sammenligner med hvorvidt der er en åben fraværsregistrering. Dette gøres her: Side 61 af 162

24 ad 1 ad 2 ad 3 ad 4 Her åbnes for Opsætning Under fanebladet Fraværsregistrering Angiv på hvilket tidspunkt tjekket skal foretages Klik på Gem når oplysningerne er indsat. Side 62 af 162

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Brugerhåndbog Hovedprogram

Brugerhåndbog Hovedprogram Brugerhåndbog Hovedprogram Sterna ApS www.sterna.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 5 CompuClock Kort gennemgang af det mest grundlæggende... 6 Menu linien... 6 Værktøjslinie... 6 Navigationsmenuer/-bjælker...

Læs mere

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler

Kartoteker. CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Kartoteker CompuClock s vigtigste datakartoteker er: Medarbejdere Registreringer Afdelinger Koder Helligdage Perioder Regler Der er mulighed for højre klik i dem alle sammen, og fra den derved fremkomne

Læs mere

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Oversigt over variabler i T60.INI: Variablerne i SystemConfiguration er:

Oversigt over variabler i T60.INI: Variablerne i SystemConfiguration er: Oversigt over variabler i T60.INI: T60.INI er en konfigurationsfil som styrer mange indstillinger i CompuClock via de variabler der beskrives i det følgende. Bemærk at nogle variabler er kundespecifikke

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere