For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering."

Transkript

1 Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid og fravær.ligeledes vedligeholdes registreringer i dette vindue, nye dannes og overflødige slettes. Registreringerne kan sorteres efter Medarbejdernummer, Registreringsdato eller efter Kode, ved at vælge det faneblad der angiver rækkefølgen. Højre museknap bruges til at ændre farver på såvel skrifttyper som baggrund. Ved at ændre farverne kan man få bestemte typer registreringer til at fremtræde mere klart end ellers. Vær opmærksom på at genstarte systemet efter at farvevalg er blevet ændret. For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. For at oprette en ny registrering f.eks. hvis en medarbejder har glemt at stemple på En Terminal, kan man vælge en af tre følgende måder: klikke på det lille ikon i Ikonbjælken; Ny registrering, klikke med højre museknap inde i kartoteket og vælge Insert trykke på INS-knappen Side 39 af 162

2 Derefter kan man ændre IND/UD tid og/eller DATO, samt angive følgende oplysninger: Kode Alle registreringer skal have en kode der angiver hvorvidt der er tale om en normal stempling (Tidsregistrering) der har koden T, eller om der er tale om fravær. De koder der er defineret i systemet vises ved at klikke på pilen ved feltet KODER, og den kode man vælger at tilknytte registreringen kan dobbeltklikkes på plads. Kodekartoteket vises i følgende skærmbillede: Beregningsregel Takstopdeling Under normale omstændigheder ændres dette felt ikke. Sålænge der står 0 i feltet vil registreringen blive beregnet efter den regel der gælder for medarbejderen. Brugeren kan derimod tilknytte registreringen til en bestemt regel og lade denne regel overtage denne ene registrering, f.eks. hvis en medarbejder undtagelsesvis arbejder efter andet fremmødemønster end normalt. Da skal man blot være opmærksom på at hvis en medarbejder der har byttet arbejdsmønster har flere end en registrering på dagen, skal alle registreringer tilknyttes den regel der arbejdes efter. Her vises den beregning registreringen resulterer i. Brugeren kan ændre denne beregning og dermed overstyre regnereglen. Under normale omstændigheder skal man ikke rette i takstopdelingen, men i stedet - hvis beregningen er forkert - lade CompuClock selv om at foretage beregning på ny efter at regneregel er blevet rettet til. Alle ændringer brugeren registrerer her, medfører at systemet ikke genkalkulerer registreringen. Også hvis man fjerner takstopdelingen helt. I dette billede er der også mulighed for at fjerne "fluebenet" ved feltet Betalt (se billedet). Side 40 af 162

3 Resultatet bliver at de timer der er kalkuleret på registreringen ikke bliver lagt til periodens resultat, svarende til at timerne ikke bliver udbetalt. Registreringen vil også blive låst for opdateringer på samme måde som hvis man ændrer i takstberegningen. Tællere Tekst Jobregistreringer Farvevalg Same gælder her vedrørende takstopdelingen. Alle ændringer foretaget af brugeren betragter systemet som absolutte ændringer der ikke må redigeres og der vil ikke blive foretaget opdateringer ifølge regnereglerne efter at man har redigeret her. Fri tekst der vises på arbejdsoversigt som forklaring på registreringen. Her vises de jobnumre der hører til registreringen, såfremt der er tale om jobregistrering. Antal felter er maksimum 3 men felternes definition og indhold varierer meget afhængigt af de behov for registrering de enkelte firmaer har. Højre museknap fremkalder en valgmenu hvor man kan ændre farver for registreringer. For at ændre en farve dobbeltklikkes på linierne nederst på skærmbilledet, og derefter klikkes på den farve man ønsker. Hvis Farvevalget ønskes gemt, trykkes på knappen Brug farver, ellers kan man fortryde valget med at klikke på Annuller, og dermed gendanne de farver der var på skærmbilledet inden man begyndte at ændre farverne. Vær Side 41 af 162

4 opmærksom på at genstarte systemet efter at farvevalg er blevet ændret. Ind status/ud status hvad betyder N, L, G osv... Alle tids- jobregistreringer i CompuClock bliver mærket med en status kode hvis og såfremt registreringer opstår på en anden måde end normal ind/ud registrering på terminal eller hvis registreringens ind/ud dato eller tidspunkt bliver rettet. Nedenunder er et skærmbillede der illustrerer nogle registreringer med forskellige statuskoder: De registreringer som ikke har statuskode anført er rene stemplinger og er foretaget på en terminal. Derudover er der en række statuskoder på stemplingerne der hver især indikerer at der er blevet gjort noget manuelt ved stemplingerne. Koderne har følgende betydning: N = Registreringen er oprettet manuelt via tastatur hos en Afdelingsleder eller systemadministrator i Hovedprogrammet. L = Redigeret/Rettet registrering (Original kan ses under Ændringshistorik) H = Manuel registrering i Daglig brug->mødt fraværende eller på Terminal (kræver særlige rettigheder) G = Automatisk genereret (hvis der er arbejdspligt i den regel medarbejderen er tilknyttet, men ingen fremmøde)? = Registreringen stammer fra funktionen Automatisk koderegistrering M = Midnatsstempling (kræver speciel Opsætning af system) Side 42 af 162

5 Man kan vælge om disse koder udskrives eller ej når man printer perioderapport fra CompuClock. Det gøres ved at sætte et flueben i valgmuligheden Vis status under Valg ved opsætning af perioderapporten. Side 43 af 162

6 Mødt /Fraværende Man kan til enhver tid se medarbejderens fremmøde-fraværsstatus i CompuClock via menuen "Daglig brug-mødt/fraværende". Skærmbilledet ser således ud: Ved at klikke på plus-mærket forrest i linierne for Status åbnes oplysninger om de medarbejdre der er omfattet af den pågældende Status. Den status der vises her er den aktuelle IND/UD status på medarbejderen. Indtil en medarbejder stempler første gang på en Terminal, står datoen ud for medarbejderen. Her kan man lede efter fejl i registreringer, f.eks. hvis en medarbejder har været indstemplet længere end x antal timer. Har en medarbejder forkert IND/UD status kan man stille markøren på medarbejderen og klikke med højre museknap og i valgmenuer vælge hvilken form form registrering man vil foretage (se Side 44 af 162

7 nedenfor). Medarbejderens IND/UD status vil da være korrekt næste gang medarbejderen stempler i en Terminal. Beskeder kan sendes til alle medarbejdere der er aktive i en Terminal, ved at afmærke medarbejderen med musen, og derefter skrive en besked i rubrikken nederst i skærmbilledet. For at sende den indtastede besked trykkes en gang på det lille Terminal ikon til højre for besked feltet. Brug af højre museknap i Mødt/Fraværende Ved klik på højre museknap når man står i statusbilledet i Mødt/Fraværende får man følgende menu frem på skærmen: Manuel registrering af medarbejder: Hvis en medarbejder har glemt at stemple IND eller UD vil hans status i Terminal være forkert. F.eks. hvis han møder på arbejde efter at have glemt at stemple UD sidst han forlod arbejde, vil Terminalen nægte at modtage IND registrering. Ved brug af manuel stempling af medarbejder kan en bruger ved PC'en stemple medarbejderen IND eller UD og den korrekte status vil blive sendt til Terminal. Stemplingen foregår i følgende skærmbillede: Side 45 af 162

8 Af skærmbilledet fremgår det at sidste registrering var en IND registrering kl. 08:24 og den stempling man er i færd med at foretage her, er en udstempling kl. 13:23. Såvel dato som tidspunkt kan ændres af brugeren, og når indtastningen er færdig gemmes stemplingen ved tryk på gemme ikonet, eller stemplingen fortrydes ved tryk på. Når der på denne måde dannes en udregistrering vil systemet spørge hvorvidt man ønsker at stemple medarbejderen ind igen. Hvis det er tilfældet og medarbejderen er på jobregistrering skal man huske at angive hvilket job - og evt. operation - medarbejderen arbejder på. Registrering af fraværsdage og fraværstimer Som fremgik af teksten her foroven bliver fravær registreret på samme måde som fremmøde. For at oprette en ny fraværsregistrering kan man vælge en af tre følgende måder: klikke på det lille ikon i Ikonbjælken; Ny registrering, klikke med højre museknap inde i kartoteket og vælge Tilføje trykke på INS-knappen Derefter udfyldes skærmbilledet således at det indtastede afspejler det fravær der har fundet sted. Eks. Hvis en medarbejder har være fraværende på grund af sygdom en hel dag, skal skærmbilledet se således ud: Side 46 af 162

9 Følgende felter skal indtastes: Nummer: Angiver hvilken medarbejder som har været fraværende Ind dato: Hvilken dag startede fraværet Ind tid: Hvad tid på dagen startede fraværet. Hvis der er tale om del af en dag, f.eks. lægebesøg indtastes tidspunkter som ved en almindelig tidsregistrering. Hvis det er en hel dag starter fraværet kl. 00:00 Ud dato: Hvornår kom medarbejderen tilbage på arbejde. Denne dato behøver ikke at være den samme som startdatoen, f.eks. hvis det er fravær over flere dage. CompuClock danner da én registrering pr. fraværsdag. Ud tid: Hvad tid på dagen sluttede fraværet. Hvis der er tale om en del af dag, f.eks. lægebesøg indtastes tidspunkter som ved en almindelig tidsregistrering. Hvis det er en hel dag slutter fraværet kl. 23:59 Kode: Hvilken type fravær er der tale om. Registreringen gemmes ved tryk på ENTER eller ved klik på gemme ikonet på værktøjslinien. Om manuelt at markere medarbejdere i terminal I CompuClock kan man gennem Opsætning->Terminaler->Markeringer i terminaler åbne en dropdownmenu der viser oplysninger om medarbejdernes markeringer i terminaler Side 47 af 162

10 Her kan man så vælge terminalen og oplysninger om hvem der IKKE er i terminalen Ved at klikke på indlæses medarbejderoplysninger og en liste kommer frem Side 48 af 162

11 Herefter kan så de medarbejdere markers, enten ved at vælge enkelte medens CTRL tasten holdes nede eller ved multi select [Shift Pil nedad] og ved at højreklikke på musen kan man så i menuen vælge markere i terminal Herefter gemmes de nye oplysninger ved at klikke på Nu er oplysningerne gemt både i Pervasive databasen og i SQL databasen og den nye terminal vil indlæse medarbejderoplysningerne ved start og når der sker ændringer. Side 49 af 162

12 Brug af Adhoc gruppering Et eksempel på brug af Adhoc gruppering for registrering af et møde: Åbn mødt/fraværende og højre klik på skærmbilledet. Derved fremkommer en dropdown menu, hvor du skal vælge Adhoc gruppering: Udvælg derefter de medarbejdere som det skal gælde for (afmærk dem i mødt/fraværende listen mens Ctrl knappen holdes nede), højreklik i listen (med musen placeret over en af de valgte medarbejdere) og vælg Adhoc gruppering i menuen, højreklik igen og vælg Sende valgte medarbejdere i adhoc gruppe... Højreklik endnu en gang og vælg Mellemstempling og svar bekræftende på spørgsmålet om du vil anvende listen fra Adhoc grupperingen Side 50 af 162

13 Klik derefter på Terminal ikonet for at registrere mellemstempling, registrerer tiden for mødets begyndelse samt koden og jobbet, klik derfter på Gem. Klik derefter igen på Terminal ikonet og vælg tidspunktet, hvor mødet afsluttes, men afmærk nu i Brug sidste jobnummer, og klik så på Gem. Til sidst klikkes på ikonet med den gule mappe for at gemme registreringerne. Nu sendes en række registreringer ind i kommunikationsprogrammet til behandling. Et eksempel på en sådan mellemstempling efter behandling ser således ud: Man skal være opmærksom på to ting i denne forbindelse. For det første skal både begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt skla registreres i samme arbejdsgang, for systemet kan ikke gemme oplysninger om sidst registrerede jobnummer, hvis man starter mellemstemplingen, lukker mellemstemplingsprocessen og så vil afslutte mellemstemplingen når mødet er afsluttet. Systemet husker kun sidst registrerede job så længe som dette vinduet er åbent. For det andet kan det, hvis det drejer sig om et væsentlilgt antal medarbejdere, tage kommunikationsprogrammet nogen tid at behandle dette. Derved kan det ske at terminalerne ikke har den rigtige status efter mødet, såfremt en medarbejder kort efter mødets afslutning vuil foretage jobskift. Det skal bemærkes, at der ikke er noget til hinder for at foretage denne mellemstempling forud, hvis man ved hvornår et møde vil være afsluttet, således at kommunikationsprogrammet kan arbejde med registreringen mens mødet afholdes. Side 51 af 162

14 Oprettelse af fraværsregistrering for flere medarbejdere ad gangen I visse tilfælde er det hensigstmæssigt at fraværsregistrere flere medarbejdere ad gangen. F.eks. når samtlige medarbejdere skal have feriefridag, søgnehelligdag mm. Dette kan gøres i CompuClock på følgende måde: Gå til medarbejderkartoteket og klik derinde med højre musetast i medarbejderlisten Følgende drop-down menu vises: Her vælges menupunktet Gruppering, hvorefter der åbnes en ramme der altid ligger øverst på skrivebordet. Hertil kan man så overføre medarbejdere fra medarbejderkartoteket til en midlertidig gruppering. Dette kan gøres på følgende måder: Ved at vælge en eller flere medarbejdere i kartoteket, klikke med venstre museknap, holde denne nede og trække medarbejderne over i Grupperingsvinduet og slippe dem der. Ved at holde CTRL-knappen nede og klikke med venstre museknap på enkelte medarbejder kan man vælge vilkårlige medarbejdere i kartoteket. Side 52 af 162

15 Såfremt man ved fejl er kommet til at vælge en medarbejder flere gange, eller har valgt en medarbejder til gruppen som ikke skal være der, skal disse slettes fra grupperingen ved at klikke på dem og trykke på [Del] (delete) knappen. Nu skal man UDEN at lukke medarbejder kartoteket aktivere/åbne registreringskartoteket. (Hvis man lukker persopnalekartotekt annulleres grupperingen) Find derefter en tidsregistrering med en af de medarbejder der er inkluderet i gruppen. (Ellers dannes der en registrering på den medarbejder der kopieres op i den n ye registrering ved tryk på INS) Tryk derefter på [Insert] for at danne en ny registrering. Bemærk at grupperingsvinduet stadig er øverst på skrivebordet. Undlad at ændre medarbejdernummeret i den nye registrering, men udfyld dato for fraværet og evt. eksakte tidspunkter for hvornår på dagen fraværet fandt sted. Afhængigt af fraværskodens betalingsmåde vil man også kunne udfylde tidspunkterne fra 00:00 til 23:59 Derefter vælges den fraværskode der skal gælde for registreringerne, og ved et klik på [Enter] eller ved tryk på gemme ikonet på værktøjslinien. Derved spørges om man vil Masseregistrere de grupperede medarbejdere? Side 53 af 162

16 Der er to svarmuligheder Svarer man Ja dannes en eller flere (afhænging af antal dage registreringen dækker over) registreringer for de grupperede medarbejdere. Svarer man nej dannes kun en registrering for den medarbejder hvis nummer står på registreringen på samme måde som ved normal oprettelse af en ny registrering. Bemærk at hvis man har behov for at registrere flere dage frem i tiden kan man passende gøre det med det samme idet grupperinge er aktiv og intakt indtil man lukker grupperingsvinduet ved klik på krydset i øverste højre hjørne. Flytning af registreringer fra en kode til en anden : Det kan være hensigtsmæssigt at flytte registreringer fra en kode (feks. T=almindelig tidsregistrering) til en anden (feks. OT= Overtid eller M = Møde) Dette kan gøres for en registrering ad gangen eller for flere registreringer på en gang. En registrering ad gangen : Side 54 af 162

17 Dobbeltklik på registreringen I feltet Kode vælges den kode registreringen rettelig skal være på feks. Møde og registreringen gemmes derefter og ser nu således ud: Registreringen er nu på kode M og kan kalkuleres derefter. At ændre kode for flere registreringer på en gang: (kan være praktisk hvis f.eks. en hel uge skal flyttes over på overtid) Vælg de registreringer hvor koden skal skiftes.( Multiselekt på sædvanlig windows-vis.) Side 55 af 162

18 Højre klik på registreringerne, vælg DiverseOperationer i dropdownmenuen og vælg derunder Skift kode på valgte registreringer (shortcut: Alt+Space) Fra listen der nu vises over koder vælges den kode der ønskes anvendt. Tryk på Enter for at vælge kode, som nu skiftes på registreringerne. Registreringerne fremstår stadig som beregnede efter den orginale kode og for at få et korrekt resultat skal registreringerne derfor genberegnes. Side 56 af 162

19 Skift beregningsregel på valgte registreringer: På samme måde kan man ved at vælge Skift beregningsregel på valgte registreringer ændre den beregningsregel som bruges ved udregning af registreringen, men det skal understreges at denne operation skal bruges med forsigtighed, fordi den faste regel ikke kommer til at fremgå ligeså tydeligt på oversigten over registreringer, som det er tilfældet for koder, og det kan derfor være vanskeligt senere at kontrollere at ændringen blev foretages rigtigt. Ved ændring af regel skal der genberegnes ligesom ved ændring af kode. Genberegning Genberegning foretages via Daglig brug -> Start beregner hvor følgende valgmenu vises: Her afmærkes i de relevanter felter Eksport til Fil CompuClock kan eksportere løndata til samtlige kendte lønsystemer på det danske marked. Kravet er kun at lønsystemerne kan modtage eksterne data. CompuClock leverer et komplet datagrundlag for lønafregning, hvor samtlige arbejdstimer er fordelt på takster og alle tillæg er regnet ud. Timerne overføres til lønsystemet med lønarter og formateret på den måde lønsystemet fordrer. Herunder vises vinduet der bruges til at definere hvorledes eksportfilen skal opbygges. Side 57 af 162

20 Sterna foretager denne opsætning i samarbejde med virksomheden. Automatisk fraværsregistrering Funktionen automatisk fraværsregistrering bruges typisk til at registrere fravær, som man ikke på forhånd ved hvornår afsluttes. I CompuClock er indbygget en funktion som muliggør at lade systemet håndtere kontinuerlig fraværsregistrering (sygdom, skole/kursus, ferie etc). Dvs. hvis en medarbejder f.eks. ringer ind at vedkommende er syg, åbner den der modtager sygemeldingen en fraværsregistrering på medarbejderen. Systemet danner efterfølgende fraværsregistreringer for de kommende dage hvor medarbejderen er fraværende - indtil medarbejderen stempler ind igen. Under menuen Daglig brug er menupunktet Fraværsregistrering. Klik på menupunktet frembringer følgende skærmbillede: Side 58 af 162

21 Her kan man f.eks. se at den 25/3/2010 er der åbnet en registrering på kode 87 for medarbejder 118, som systemet danner indtil han igen foretager en registrering på terminalen. Arbejdsgangen ved at åbne en fraværsregistrering er som følger: Find (og marker med musen) den pågældende medarbejder i listen, Klik på registrer Følgende dialog vises : Dialogen udfyldes med informationer om hvilken fraværskode der skal gælde og hvilken dato fraværet starter. Der er mulighed for at indtaste/vælge jobnumre hvis fraværet f.eks. skal registreres på et bestemt omkostningningssted. Klik på Registrer for at åbne fraværsregistrering den valgte dato. Der er nu åbnet en fraværsregistrering jfr. skærmbilledet nedenunder: Side 59 af 162

22 Denne løber så videre og systemet danner en registrering pr. dag indtil medarbejderen stempler IND næste gang. Da lukker systemet fraværsregistreringen og normal tidsregistrering påbegyndes. OBS vælger man en åben fraværsregistrering og klikker derefter på knappen Registrer kan man manuelt lukke en fraværsregistrering. Da kommer følgende dialog Vælg datoen for afslutning af fraværet og klik på registrer: Side 60 af 162

23 Opsætningmæssige ting i CompuClock for at få denne funktion frem og til at virke: Under Opsætning->Systemparametre->Opsætning-> Styreknapper skal følgende indstilles: ad. 1 Her skal der sættes flueben ad. 2 Her indstilles tolerancen for hvor sent man må møde og registreringen lukkes alligevel. I dette tilfælde må man møde op til 5 timer efter normal arbejdstids påbegyndelse. Møder man senere end 5 timer lukkes fraværet ikke. I Kommunikationsprogrammet skal man indstille den tid hvor programmet tjekker op på fremmøde og sammenligner med hvorvidt der er en åben fraværsregistrering. Dette gøres her: Side 61 af 162

24 ad 1 ad 2 ad 3 ad 4 Her åbnes for Opsætning Under fanebladet Fraværsregistrering Angiv på hvilket tidspunkt tjekket skal foretages Klik på Gem når oplysningerne er indsat. Side 62 af 162

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Brug af terminal type 3

Brug af terminal type 3 Brug af terminal type 3 Skærmbillede Når medarbejderen kommer til terminalen ser skærmbilledet således ud (her med logo for TDC, men dette logo skiftes meget let ud med det aktuelle) Stempling Når skærmen

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Tids- og jobregistreringssystem

Tids- og jobregistreringssystem Tids- og jobregistreringssystem Vi hjælper vore kunder med at fokusere på deres kerneområder CompuClock er et brugervenligt og driftsikkert tidsregistreringssystem, der benyttes af hundredevis af firmaer

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere