Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3"

Transkript

1 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ) Kevin Morthorst (KM) Anette Godsvig Laursen (AGL) Henrik Otto Jensen (HOJ) Jørgen Jespersen (JJ) Mads Stendorf (MS) Fraværende: Lars Andreasen (LA) Torben Mørup (TM) Birthe Rasmussen (BR) Referent: Anne Mette Hoffmann Bestyrelsesmøde på Rybners Tirsdag den 11. juni 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Allan M. Skydt (AMS) og Lars Katzmann (LAK) deltog i mødet. Referat 1) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2013 Godkendt 2) Budgetopfølgning pr. 30. marts samt estimat for 2013 AMS gennemgik de vigtigste områder i det udsendte materiale. Budgetopfølgningen viser pr. 31. marts en merudgift på kr. i forhold til det periodiserede budget på kr. De samlede personaleomkostninger udgør pr. 31. marts 2013 et merforbrug på kr. i forhold til det periodiserede budget på 24,5 mio.kr. Der er ikke tale om et reelt merforbrug på nuværende tidspunkt, men om forskydninger i periode-

2 fordelingen af timerne, primært på Erhvervsdelen. Budgetopfølgningen viser en netto mindre udgift/besparelse på driftsomkostningerne på kr. Driftsomkostningerne indeholder nogle afvigelser mellem budget og forbrug i de enkelte afdelinger, hvilket skyldes at planlagt/budgetteret forbrug til småanskaffelser, bøger til undervisningsbrug mm. falder på lidt forskellige tidspunkter fra år til år. Pr. 31. marts er der en mindre udgift/merindtægt på de finansielle poster på kr. i forhold til det periodiserede budget. Dette skyldes, at vi har fået lidt flere renteindtægter end forventet i første kvartal. Dette påvirker naturligvis skolens driftsregnskab positivt er et lidt speciel år i forbindelse med afslutningen af det store gymnasiebyggeri, samt etableringen af Erhvervsuddannelsernes hus i Svendsgade. Oven i det kommer to store opgaver i forbindelse med håndteringen og indgåelse af nye arbejdstidsaftaler som følge af OK13 samt et finanslovsudspil der betyder faldende taxametre. Det er direktionens ønske at fastholde et økonomisk fundament, så der også i fremtiden vil være et råderum til udvikling og eventuelle nødvendige investeringer, samt ikke mindst at sikre fremtidige finansieringsmuligheder bl.a. i form af låneoptagelse mm. Derfor igangsættes arbejdet med at finde en besparelse på 5,4 mio allerede i år. Besparelserne findes ikke ved fyringer, men ved omlægning af timer, arbejdsintensivering, øget effektivisering og nødvendigt bortfald af aktiviteter på de enkelte områder. I forbindelse med disse besparelser har der været en dialog med TR om hvordan besparelsen skal findes. Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 og ovennævnte forskellige tiltag og ændringer, er det direktionens vurdering at årsresultatet for 2013 vil blive et større overskud end det budgetterede. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 3) Status på OK 13 KRI orienterede om OK 13 som træder i kraft på gymnasiet pr. 1. august 2013 og på HG fra 1. august OK 13 betyder en helt ny måde at tilrettelægge og aftale arbejdstid med lærerkollegiet og/eller den enkelte lærer. Den nye overenskomst har givet en væsentlig lønstigning til lærerne og sammenholdt med at taxameterne bliver nedsat betyder det, at der skal findes besparelser da der ikke er fulgt ekstra økonomiske bevillinger med. På gymnasiet har der foregået en dialog med TR, samt der har været afholdt et møde med alle lærere. Ledelsen har arbejder på to modeller: en tidsregistrering

3 og principper for en bred akkord. Parterne har dog været så langt fra hinanden vedrørende principper for en bred akkord, så det i enighed er besluttet at det ikke er en farbar vej. i enighed er det besluttet, at indføre en tidsregistrerings model. Hvordan det skal foregå bliver snarest udsendt til lærerne. LAK orienterede om, at på HG gælder den ny overenskomst først fra august Der har på HG har været nedsat en arbejdsgruppe der har peget på besparelsesområder. Det har ikke været nogen nem opgave. Arbejdet har været baseret på dialog og åbenhed. Det blev drøftet, om en tidsregistrering giver mulighed for at måle på kvaliteten. Der bliver fra flere sider spurgt til lærernes reaktion på OK 13 og tidsregistreringen. AS giver udtryk for, at det er et paradigmeskifte, men at underviserne er realistiske, men også tøvende, søgende og spændte på hvad det vil komme til at betyde. AAJ spørger til om det vil komme til at gå ud over kvaliteten i undervisningen. KRI svarer hertil, at det ikke må få en negativ indflydelse på kvaliteten af undervisningen. 4) Status på KPI herunder handlingsplan for øget gennemførelse på HG Direktionen arbejder med 3 punkter. Økonomi Budget/regnskab Finansiering Uddannelser Årselever Frafald/fastholdelse Karaktergennemsnit Handleplaner Personale Nedbringelse af overtid Arbejdsmiljø og trivsel Sygefravær Frafaldsproblematikken blev drøftet, og at der skal fokuseres meget bevidst på at eleverne går ind af samme dør og hjælpes derhen hvor de passer bedst(hhx, Stx, HG). Mange bliver i dag visiteret til gymnasiet selv om de ikke er studieegnede. På personalesiden bliver der udarbejdet en APV hvert andet år og ud fra det udarbejdet handleplaner. På det første møde i MIO på gymnasiet efter skolestart, skal der planlægges afholdelse af en ny APV. Der har været et fald på sygefraværet på 25 % på lang tids sygemeldinger og 6% på kort sygefravær. Bestyrelsen var tilfreds med dette niveau. LAK orienterede om, at man på HG hvert år skal udarbejde en handleplan for fastholdelse som skal omfatte hvilke tiltag de har igangsat i indeværende år,

4 hvordan det gået og hvilke tiltag de vil i igangsætte til næste år. HG fastholdelsesprocent ligger bedre end landsgennemsnittet. Bestyrelsen ønsker en samlet oversigt over KPI ernes mere konkrete resultater. 5) Status på byggeri KRI orienterede om, at byggeriet har haft problemer med fugt som har forsinket byggeriet. Der arbejdes på højtryk og i uge 27 starter indflytningen. Der har været etableret showroom med demonstration af møbler for elever og medarbejdere hvor de har kunnet give udtryk for deres ønsker og behov. Der er også valgt lokale leverandører til levering af møbler. Det nye gymnasium presses pladsmæssigt til det yderste med det store optag af elever der kommer efter sommerferien. 6) Meddelelser fra formand og direktionen AM: Aftrædelsesaftale med den tidligere rektor er faldet på plads. KRI: Der arbejdes på højtryk med flytning og en færdiggørelse af byggeriet. Rybners deltog i Vestkystløb med 240 deltager. Til næste år satses der på et større hold, da sundhedsprojektet fra Stx udvides til også at omfatte HHx. Der er venteliste til både HHx og STx. Lars Bossen er blevet ansat som vicerektor, derfor søger vi nu en ny uddannelsesleder. Der har været et pænt ansøgerfelt. Dimissioner på gymnasiet afholdes den 28. juni. Underviser Bent Houmand holder talen på STx dimissionen og erhvervsdirektør Tom L. Nielsen holder talen på HHX på dimissionen. LAK: HG optagetallet er på 260. I modsætning til landets øvrige erhvervsskoler har vi ikke haft et fald i ansøgertallet. Vi får nu et hovedforløb i detail og skolepraktik som betyder, at vi kan tilbyde en praktikpladsgaranti. Der har været en gennemgang af shippinguddannelsen, og vi kan nu tilbyde et samarbejde med Erhvervs Akademi SydVest så eleverne kan få en videreudbygning på shippinguddannelsen og ende med en Bachelor. HOJ har været med i forløbet og roser LAK og hans team for deres indsat. HG har indledt et samarbejde med EUC Vest og udbyder i fællesskab Life and Style. Angående erhvervsuddannelsernes fremtid er der ikke politisk enighed om hvordan erhvervsuddannelserne skal se ud. Efter sigende skulle der kommer et oplæg til efteråret. Men usikkerheden vanskeliggør planlægningen. 7) Evt. KRI orienterede om den officielle indvielse af det ny gymnasium som foregår den 26. august. Bestyrelsen inviteres.

5 8) Rundvisning på byggeriet for interesserede

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Afrapportering af resultatmål 2010/2011 1 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere