Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond"

Transkript

1 Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene i Husum

2 INDHOLD FORORD... 3 RESUMÉ... 3 FAKTA OM BYGGESAGEN, BYGGELEDELSE OG BYGGESAGENS BEMANDING... 4 HOFFMANNS 2015-STRATEGI FOR DEN LÆRENDE OG INNOVATIVE BYGGEPLADS MED KAGSHUSENE SOM PILOTPROJEKT... 5 KAGSHUSENE SOM CASE: PROJEKTFORLØB... 6 KICK OFF... 6 SJAKLEDERUDDANNELSE... 8 TVÆRFAGLIG SJAKEVALUERING DEN 24. JANUAR SLUTSEMINAR KAGSHUSENE SOM CASE: EFFEKTEVALUERING DEN LÆRENDE BYGGEPLADS DEN DIGITALE BYGGEPLADS DEN INNOVATIVE BYGGEPLADS PROJEKTETS RESULTATER: PERSPEKTIVERING PROJEKTETS RESULTATER BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS UDFORDRINGER PROJEKTETS FORMIDLING

3 FORORD Projektets gennemførelse Projektets formål Projektfacilitering, AMU-operatør og rapportering Projektet: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum er gennemført af Hoffmann i perioden september 2011 januar2013 med byggesagen Kagshusene som case. Projektets gennemførelse er støttet af Bygge og Anlægsbrancens Udviklingsfond. Projekts formål var at bidrage til, at der i byggebranchen findes svar på, hvordan: Byggevirksomheder kan medvirke til at sætte håndværkerne i fokus som innovations-agenter ved at demokratisere byggepladsen som arbejdsplads gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, og tilskynde til formel og uformel deltagelse - hver gang det er muligt. Byggevirksomheder og branchen generelt kan være med til at etablere en ny form for efteruddannelse og udvikling, som inspirerer medarbejdere til innovativ kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse. Byggevirksomheder kan bruge AMU til vurdering af kompetencer, strategisk uddannelsesplanlægning og som innovativ uddannelsesoperatør. I projektet skulle håndværkernes øgede innovationskompetence endvidere dokumenteres ved: Delegering af arbejdsopgaver, jobfunktioner og ansvar fra byggeledelse til sjak. Sjakkenes rolle i skabelse af Den Innovative Byggeplads, herunder effekten i anvendelsen af digitale værktøjer, sjakkenes rolle som Innovativ kvalitetssikrings-operatør og håndværkernes rolle som Arbejdsmiljø betaler sig-ambassadører. Tilfredsheden med arbejdsmiljøet på byggepladsen relateret til håndværkernes rolle som Arbejdsmiljø betaler sig-ambassadører. Bidrag fra projektets Følgegruppe til opfølgning. Projektets gennemførelse er faciliteret af projektchef Allan Dam, PKEConsult. AMU-undervisningsaktiviteterne er gennemført med Erhvervsskolen Nordsjælland som operatør. Afrapporteringen af projektet er foretaget af PKEConsult i samarbejde med en projektgruppe i Hoffmann og Erhvervsskolen Nordsjælland. RESUMÉ Formændene har fået en overbygning på deres kompetencer og en meget bedre dialog om både logistik og tidsplanlægning. De har fået større ejerskab, og et mere indgående kendskab til den kritiske vej i byggeprocessen. Alle har bidraget med hver deres kompetencer. Projektet har både som lærende og digital byggeplads været en samlende helhed med bidrag fra AMU og hele byggepladsen. Kommunikation og samarbejde har fyldt meget mere på Kagshusene end på andre byggepladser, og den digitale kommunikation har været en stor hjælp både til tidsstyring og almen kommunikation. Ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger har gjort en forskel på Kagshusene. Effektivisering og arbejdsglæde har på byggepladsen ikke været hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Der er skabt en øget fælles forståelse af betydningen for udvikling samt anvendelse af sociale kompetencer. Det gælder både i byggeledelsen og hos håndværkerne. Der vil fremover fortsat være brug for byggepladsernes medvirken til flere bud på innovative løsninger og systemer, som kan bidrage til en forsat optimering af både proces og produkt. Det er rigtig vigtigt for at styrke konkurrenceevnen i en stadig mere globaliseret byggesektor. Glostrup den 24. maj 2013 Peter Bonde Rasmussen Forretningsudviklingschef 3

4 FAKTA OM BYGGESAGEN, BYGGELEDELSE OG BYGGESAGENS BEMANDING Fakta om byggesagen Hoffmanns - byggeledelse Underentreprenører Opførelse: Kagshusene er opført i 1950 erne som almene etageboliger. Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene Rådgivere: Peter Holst Arkitektur & Landskab, Domus arkitekter A/S, Holmsgaard A/S, og statiker Jens Peter Madsen. Byggeriets omfang: 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler og fællesvaskeri i blok I. Endvidere forbedring af friarealer. Boliger og boligareal: Efter ombygning/modernisering udgør boligarealet m2, heraf udgør de m2 33 nye tagboliger de resterende m2 er fordelt ud på 120 lejligheder incl. udbygning af karnaptårne/altaner blok F og G. Tidsplan: Udbudstidsplan for ovenstående er 22 måneder. Byggeledelse: - Projektleder Henrik Larsen. - Projektleder Martin van der Watt. - Tømrerformand Alex Petersen. - Praktikant Kim Kirsborg. - Praktikant Berit Lundbjerg. Underentreprenører: - BTN byg - GL vvs. - Kariseanlæg. - FINI el. - Jørgen Stengel Anlæg aps- - Næstved vvs. - Svanekøkkenet. - Søndergård Nedrivning. - Malerselskabet. - JE Fugeservice. - Anker Damgaard - Tømrer. Bygningsarbejdere Fag Antal Antal i % Tømrere Murere 8 13 VVS 2 3 Elektrikere 8 13 Jord og beton 4 6 Nedrivere 8 13 Stålsmede 4 6 Fuge 1 1 Alu 2 3 Tagdækker 3 5 Køkken 3 5 Gulvsliber 3 5 Gulvlægger 2 3 I alt % 4

5 HOFFMANNS 2015-STRATEGI FOR DEN LÆRENDE OG INNOVATIVE BYGGEPLADS MED KAGSHUSENE SOM PILOTPROJEKT Hoffmann - Danmarks bedste entreprenør Mennesker skaber værdier Fremtiden Digital håndtering Mål for den digitale byggeplads Veidekke koncernen, som Hoffmann er en del af, står over for at skulle gennemføre en strategi, der i Danmark skal gøre Hoffmann til Danmarks bedste entreprenør, som løsningsorienteret partner. Alle ledere og medarbejdere har været involveret, og fra 2011 og frem til 2015 skal der arbejdes med handlingsplaner for virksomheden og byggepladserne, som skal indfri de opstillede mål. Den professionelle rygrad i planerne skal styrke projektledelse, økonomi, tidsplaner og projektledelse. Den involverende proces der lægges op til bygger på Hoffmanns spillestil, der vedrører holdninger, adfærd, nye samarbejdsformer og gensidig læring og udvikling. Hoffmann tager afsæt i, at mere end halvdelen af virksomhedens omsætning vindes på mere end bare pris, herunder at kunderne tillægger Hoffmanns kompetencer og måde at samarbejde på høj værdi. Hoffmann ser virksomhedens flade struktur som garant for, at medarbejderne opnår både commitment og ejerskab, og medvirker til at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hoffmann prioriterer i strategien medarbejderne frem for udstyr, og kræver til gengæld engagement og vilje til at lære. Der bliver tale om reel indflydelse for medarbejderne. Dvs. at medarbejdernes ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger kommer til at gøre en forskel. Effektivisering og arbejdsglæde skal ikke fremover være hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. I Hoffmann A/S betegnet som blå og rød værktøjskasse. Hoffmann tager endvidere afsæt i, at modernisering og bedre byggeprocesser skal skabe fremgang. Ledelse skal være mere decentral og den enkelte medarbejder vil komme mere i fokus. Projekt- og byggeledere vil få styrket deres kompetencer til at facilitere processer, kommunikation, konflikthåndtering og uddelegering på byggepladsen. Og underentreprenørerne tages der også hånd om. Samspillet står her over for en ny- og videreudvikling. Fuldstændig gennemsigtighed i økonomien vurderes endvidere som afgørende for ægte involvering. Hoffmann har et særligt fokus på, at der i byggesagen og på byggepladsen satses på effektivitet, trivsel, plan for sikkerhed og sundhed, bygbarhed, fælles fodslag og opbygning af social kapital, der involverer/ansvarliggør alle deltagere. Hoffmann satser i pilotprojektet på digital håndtering i optimeringen af hele byggeprocessen som skal ske ved instruktion på formandsmøder, omkring opgaver i kursusforløbene, og ved gensidig sparring formændene i mellem samt især i opstarten ved kontakt til byggeledelsen. Hoffmanns mål for den for den digitale byggeplads er - med Ipads som digitalt værktøj at optimere byggesagens samarbejde i forhold til: - Opfølgning. - Tidsplan. - Økonomi. - Fremdrift. - Kvalitetssikring - Kommunikation. - Information. - Forståelse. - Involvering. 5

6 KAGSHUSENE SOM CASE: PROJEKTFORLØB Kick off Program og præsentation af formændene Program for kick off d. 17. november 2011 Foto af deltagerne Masterplan (1): Kagshusene Den blå værktøjskasse, som den blev præsenteret ved kick off. Masterplan (2): Kagshusene Den røde værktøjskasse som den blev præsenteret ved kick off, vedrørende de involverende processer. 6

7 Værktøjer Blå og Rød værktøjskasse Hoffmanns værdispil Formålet med Hoffmanns Værdispil Hoffmanns Værdispil: - Kort. - Spillebræt. - Handlingsplan. Formålet med Hoffmanns Værdispil er at sætte fokus på den nye strategi f.eks. ved: At skabe et bedre samarbejde på byggepladsen også på tværs af faggrænser. At øge sikkerheden, hvor den enkelte tager ansvar for egen og andres sikkerhed og dermed - at vi alle kan glæde os til at komme på arbejde om morgenen, og komme sunde og raske hjem igen. At skabe dialog og større arbejdsglæde og dermed større merværdi for byggesagen. At sikre et stort hensyntagen til beboerne under byggeriet. Hoffmanns Værdispil: Kort Spillebræt 1 Spillebræt 2: Vores hverdag Handlingsplan for Værdispil 1 Udsagn fra deltagerne i 17. november. Udsagn fra deltagerne om forbedringspunkter: Vi hjælper hinanden på tværs af faggrænser, og overholder indgåede aftaler. Den rigtige rækkefølge i arbejdet og den rigtige struktur. Vi vil respektere hinandens arbejde. Vi vil følge op digitalt, og gøre brug af det medie vi har fået. Vi ønsker en høflig omgangstone. Vi tilstræber en god adfærd over for vores kolleger og samarbejdspartnere. Vi vil opdatere tidsplaner hver dag. Vi ønsker et stærkt fokus på sikkerhed. Rydelighed på byggepladsen. Indflydelse på planlægningen Manglende oprydning på pladsen skal have konsekvens. Information om projektet til nye på pladsen. 7

8 Sjaklederuddannelse Drejebog og lektionsplaner Herunder vises i uddrag drejebog og lektionsplaner for gennemførelsen af formandsforløbet, og forløbene, hvor alle på pladsen inddrages. Begge forløb var planlagt gennemført med 10 moduler til hvert forløb. Læs mere under afsnittene den lærende, den digitale og den innovative byggeplads. Lektioner (1) Lektioner (1): Procesgranskning Knudepunkter. Tidsplanlægning (Gant og netværk). Digital platform. Læring og videndeling. Arbejdsmiljø. Lektioner (2) Lektioner (2): Last planner. Bemanding. Logistik. Økonomistyring. Leveranceplaner. Bygbarhed. Lektioner (3 Lektioner (3): Dialogbaseret undervisning. Kommunikation på byggepladsen. Kvalitetssikring. Byggepladsens værdisæt. Akkorder og prislister. Engagement, selvværd og respekt. Foto fra byggepladsen - januar

9 Tværfaglig sjakevaluering den 24. januar 2013 Baggrund Foto af sjakket Allan Dam indledte mødet med at opridse baggrunden for de indledende drøftelser med Hoffmann a/s ved Peter Bonde Rasmussen, før igangsætningen af projektet på Kagshusene. Udfordringen var, hvordan Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og AMU kunne understøtte implementeringen af Hoffmanns strategi Resultatet blev Kagshusene som pilotprojekt. Allan Dam pegede på, at der undervejs havde været en del forvirring om, hvornår det var AMU, og hvornår det var Hoffmann, der var på banen. Han understregede, at projektet Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum. Den lærende og digitale byggeplads var en samlet helhed med bidrag fra henholdsvis AMU og hele byggepladsen. Det var forsamlingen enige i. Allan Dam orienterede om, at denne tværfaglige sjakevaluering og mødet den 28. januar 2013 med Mads Cronquist, Peter Bonde Rasmussen, Martin van der Watt, Allan Dam og alle involverede på byggepladsen ville blive afslutningen på projektet. Sjakevaluering af proceseffekt Sjakkets kommentarer til det udleverede spørgeskema til evaluering af proceseffekten: 1. AMU-forløbene har bidraget til en bedre logistik og tidsplanlægning på Kagshusene. Formændene har fået en overbygning på deres kompetencer og en meget bedre dialog om både logistik og tidsplanlægning. Vi har fået større ejerskab, og et mere indgående kendskab til den kritiske vej i byggeprocessen. Alle har bidraget med hver deres kompetencer, og så viser det sig alligevel, at når der opstår uforudsete problemer, så vælter korthuset. Men ved at alle har betragtet sig som et team sammen med byggeledelsen, har løsningerne blevet det fælles bedste. 2. Der er tale om godt håndværk i alle faser Både formandsforløbet og møderne, hvor alle er involverede skulle gerne give et bedre fællesskab, og dermed også en bedre kvalitet. Dog kunne forsamlingen hurtig blive enige om, at det at nogle arbejder på akkord, og andre på timeløn, det giver konflikter. Den samlede vurdering var, at der er blevet leveret godt håndværk i alle faser. Men enigheden var ikke hundrede procent. 9

10 3. Fokus på kommunikation og samarbejde har været bedre på denne byggeplads, end jeg tidligere har oplevet. Ipads har været en stor hjælp Selv om, at der ind i mellem er blevet bandet over teknologien, så har kommunikationen forbedret sig markant, ikke mindst takket være Ipads. Ikke alle bruger dem lige meget. Som et eksempel til efterfølgelse blev murerne nævnt. De bruger tablets til både tidsstyring, fejl og mangler, og til KS-mappen. Det er en stor styrke, at man kan gå tilbage og finde dokumentation for noget, der blev lavet for mange måneder siden. De respektive mestre kan med den bedre dokumentation også mere præcist bedre skrive de nødvendige ekstra regninger. Endvidere er det en stor fordel, at al information er tilgængelig for alle. Endelig har brugen af ny teknologi afdækket nye behov, f.eks. muligheder for at rette i tegningerne. 4. Samarbejdet om arbejdsmiljøet har betydet en større arbejdsglæde Den fælles kantine har betydet meget i forbedringen af samarbejdet. Det at man lige kan stikke hovederne sammen, har haft stor værdi, samt at andre også kan være med på en lytter! Men belastningen på de enkelte formænd er samtidig blevet større, og her har vi nok manglet mestrenes opbakning og engagement. Større selvledelse rummer mange fordele, men også ulemper, hvis mesteren ikke følger tidsplanen tæt og faktisk ved, hvad der foregår på pladsen. Det gælder især knudepunkter vi ved venter, og som kræver den rette bemanding. Overblikket hos mestrene trænger til forbedringer. Det gælder også deres samspil mellem byggeledelse og formænd. Her ligger en udfordring. 5. Kørekort til byggepladsen, som arbejdsmiljøregel, bør gælde på alle byggepladser Der var stor enighed om, at Arbejdsmiljøkørekort til byggepladsen burde gælde alle større byggepladser. Det hører fremtiden til, og vil også inden længe kunne rumme andre informationer f.eks. CV og gennemførte kurser. Men Arbejdsmiljøkørekortet burde udbygges, så det ikke alene retter sig mod personer, f.eks. bør hovedentreprenøren have klip hvis belysning og adgangsveje ikke er i orden. Altså efter endt byggeri et regnskab, der viser hvor vidt hovedentreprenøren tager sin egen medicin, og hvor de ligger på en eventuel Arbejdsmiljørangliste. På arbejdspladsen er der givet advarsler, men ingen klip. 6. Byggepladsens værdigrundlag vurderer vi lige så vigtig som det at bygge kvalitet En ting er at have værdier, en anden at danse dem! Og når vi vurderer værdigrundlaget på pladsen som lige så vigtig som det at bygge kvalitet, så hænger det sammen med, at sammenholdet hele vejen har været kanon! Vi taler pænt til hinanden, vi lytter og giver plads til hinanden. Der er en god stemning, det smitter og giver bonus på arbejdsmiljøet. Det skyldes helt sikkert det meget store fokus på værdier. 7. Den lærende byggeplads har givet en personlig og faglig udvikling Spørgsmålene fra 7 til 10 har været gennemgående på alle moduler og ved alle begivenheder i projektet for at kunne følge bevægelserne. Personligt og fagligt har vi på denne byggeplads fået større ansvar, og er blevet stillet over for en ny samhørighed På det personlige plan, er det nye, at man tænker mere på de andre fag, der efterfølgende skal arbejde videre på vores arbejde. Og de sociale arrangementer der er blevet afholdt har rystet hele flokken bedre sammen. 8. Vi har arbejdet positivt med i forløbene og gjort vores indflydelse gældende Det er ved at være en nødvendighed at stille sig positivt an, hvis du vil have indflydelse. 9. Vi har oplevet at blive involveret i forløbene Vi er blevet involveret mere end tidligere, ikke mindst på grund af, at vi i langt højere grad skal løse mange problemer indbyrdes. Jo mere du får lov at brænde igennem, jo større bliver dit engagement. Og så kan vi på næste plads fintune involveringen og dermed få større effekt. 10. Vi har haft mulighed for at bidrage med det vi gerne ville Det væsentlige i hele det her projektforløb har netop været muligheden for at bidrage. Det er indiskutabelt. Spørgsmålet er så om vi har bidraget i tilstrækkelig grad? Med større ansvar og selvbestemmelse vil bidragene helt sikkert også vokse. 10

11 Procesevalueringsskema Sjakevaluering af Produkteffekt Sjakkets kommentarer til det udleverede spørgeskema til evaluering produkteffekt: 1. Renoveringen af tagboligerne er rigtigt godt håndværk og god byggekvalitet Det er jo ikke en Rolls Royce til 30 mill. kr. i Hellerup med havudsigt, men ud fra den targetpris der er, er kvalitet og detaljer i orden. Der vil vi godt bo! 2. Renoveringen af facaderne er rigtigt godt håndværk og god byggekvalitet Renoveringen af facaderne er et kapitel for sig. Afrensningen af det gamle og det nybyggede danner en helhed, og de fleste tror, at det hele er nyt. Her har arkitekten lavet et scoop. Mange der har været ude at besøge byggepladsen ringer efterfølgende og spørger om, hvordan vi har gjort det? Og hvad har det kostet? Og hvem har lavet det? Det vil skabe merarbejde. Ingen tvivl om det! 3. Den gode byggekvalitet skyldes et rigtigt godt projektmateriale fra rådgiverne Hvis ikke både hovedentreprenør og alle formændene havde bidraget, som det er sket, var det hele endt i kaos. Hvis vi alle havde skrevet ventetid på manglende projektmateriale, så var projektet ikke lykkedes. Vi havde så til gengæld ikke kunnet se frem til at fortsætte med de næste etaper på Kagshusene. Med det vi har gjort er mulighederne for, at mange af os kan fortsætte herude de næste 2 til 3 år meget positive. Især er det værd at nævne Vaskeriet. Her har der været projekteret i meget lang tid, og intet har passet. Først da vi får et møde med en repræsentant fra Miele, går det hele op. Han vidste helt nøjagtig, hvordan det skulle gøres. Vi stod bare alle måbende og sagde: Hvor har du været hele vores liv? Det fortæller noget om kommunikation. 4. Det gode håndværk og den gode byggekvalitet skyldes det gode samarbejde mellem sjakkene Vi skiller projektmaterialet ad så tidligt som muligt. Vi har haft meget fokus på karnaptårnene, tagelementerne og gratløsningen. Vi vidste, at det her var virkelig en knuser. Faktisk har vi selv projekteret til vores fordel, alene af den grund, at vi ikke kunne vente længere på manglende projektmateriale. Endvidere så har den tværfaglige dialog været afgørende. Jo mere vi får snakket sammen, jo bedre bliver løsningerne. 11

12 Produktevalueringsskema Foto fra byggepladsen - januar

13 Slutseminar Program Den 28. januar blev der sat et foreløbigt punktum for den lærende og digitale byggeplads på Kagshusene. Programmet var skruet sammen med et tilbageblik på både byggesag og projektforløb. Og inden det afsluttende indlæg fra forretningsudviklingschef i Hoffmann a/s Peter Bonde Rasmussen, blev der gået til stålet, hvor alle pladsens deltagere blev testet i deres færdigheder vedrørende kreativitet, teambuilding og innovativ opfindsomhed. Mads Cronquist Martin van der Watt og Allan Dam gennemgik i korte træk byggesagen og AMU-forløbet siden starten i november De kunne sammen med deltagerne blive enige om, at et af de vigtigste statements i projektets start var blevet praktiseret: Ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger har gjort en forskel på Kagshusene. Effektivisering og arbejdsglæde har på byggepladsen ikke været hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Den blå og røde værktøjskasse har rummet nyttige redskaber.: Mads Cronquist fra Cronquist Consult Aps var inviteret til at levere et 2 timers højenergisk og deltageraktiverende indlæg. Mads var eminent til at bringe folk tæt på deres egne oplevelser. 13

14 Trivsel grader Øvelse 1 Efter et indlæg om det succesfulde projekt Trivsel grader og en fortælling om, hvor team building i virkeligheden kommer fra, og hvad kommunikation egentlig er, fik Mads præciseret hvad lærende projekter egentlig går ud på: Projekter er til for at skabe og afprøve noget nyt. Det er ofte sådan, at kun 20% lykkes. Det aførende er, at tage det der lykkes med i nye byggeopgaver. Som det ses på billedet blev der taget ordentlig fat, og der var rigtig god stemning og et højt energiniveau. Myten om, at håndværkere har det svært med følelser og tæt nærkontakt blev gjort til skamme denne dag. Som til dagligt, når håndværket praktiseres, var der i teambuildingsøvelserne kort fra tanke til handling. Og også her kan det være en god ide at skele til, hvordan man gør det i andre sjak! Øvelse 2 Forsamlingen blev opdelt i seks sjak og fik til opgave på rekordtid at bygge deres drømmehus. De vante materialer var skiftet ud med rekvisitter som flyttekasse, kaffekrus, kulørt papir, sugerør og selvfølgelig stanleykniv og tape! Fantasien fik frit spil, og alle bidrog med ideer og praktisk håndelag. Der blev kommunikeret livligt alt imens at der var høj produktivitet. 14

15 Øget fællesforståelse Peter Bonde Rasmussen gav udtryk for, at projektet for alle deltagere har været en dannelsesrejse, der har handlet om udvikling af nye fælles holdninger og kompetencer til at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Ved konflikthåndtering at komme videre på en god måde. Byggeteknisk og fagligt om, hvordan det alle har lært i Kagshuse-projektet, kan bringes videre i kommende byggeopgaver. Vi har fået en øget fællesforståelse i betydningen af udvikling og anvendelse af sociale kompetencer. Det gælder både i byggeledelsen og hos jer som håndværkere, f.eks. god omgangstone og vilje og evne til at hjælpe hinanden i vanskelige situationer. Vi har arbejdet med at reducere spildtid ved at I som håndværkere har påtaget jer et større ansvar for tilrettelæggelsen af arbejdets udførelse. Seriøs håndtering af arbejdsmiljøet Stor interesse i omgivelserne Det er vigtigt, at I også fremover forholder jer seriøst til håndtering af arbejdsmiljøet. Både for jeres egen skyld, men også fordi én arbejdsskade i branchen i gennemsnit koster virksomhederne kr. Digitaliseringen er kommet for at blive. Vi står over en fælles udfordring i både at kunne håndtere de aktuelle og kommende digitale værktøjer. For Hoffmann og for jer alle sammen er det nødvendigt at bruge den fornødne til på uddannelse og innovativ kompetenceudvikling. Der er rigtig mange udefra, der har rettet henvendelse til Hoffmann for at få noget at vide om projektet og hvad I har været igennem. De nye kompetencer, som I har været med til at skabe, har afgørende betydning for Hoffmanns konkurrenceevne relateret til kommende licitationer og opgaver. Hoffmann og vores underleverandører har fremover brug for jeres medvirken til flere bud på innovative løsninger og systemer, som kan bidrage til forsat optimering af vores fælles proces og produkt. Det er rigtig vigtigt for at styrke konkurrenceevnen i en stadig mere globaliseret byggesektor. 15

16 KAGSHUSENE SOM CASE: EFFEKTEVALUERING Den lærende byggeplads Målene for den lærende byggeplads Praksislæring AMU Kurser på byggepladsen Projektets overordnede strategi Projektets succeskriterier og gensidige evaluering Praksislæringen på byggepladsen Kagshusene var baseret på uddannelsesmål i Sjaklederuddannelsen og skal ses i sammenhæng med: Ugentlige formandsmøder. Fælles skurfaciliteter. Hoffmann s Værdispil. Hoffmann s ID-og Arbejdsmiljøkørekort. Målende for AMU Kurser relateret til den lærende byggeplads blev matchet med følgende uddannelsesmål fra Sjakbajsuddannelsen: Procesgranskning og kvalitetssikring (40508) Planlægning og styring i byggeriet (40509) Kursusforløbet for formænd blev splittet op på 10 moduler á 3,75 timer. Kursusforløbet for alle håndværkere på byggepladsen blev splittet op på 10 moduler á 2,25 timer. I byggepladsprojektet er der arbejdet med følgende temaer relateret til fælles ansvar og mål: 1. Projektets overordnede strategi. Udover i fællesskab at skabe merværdi baserer Hoffmanns strategi sig på værdierne Professionel, Redelig, Entusiastisk og Nyskabende. Det gælder Hoffmanns egen ledelse, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Hoffmanns Værdispil er fundamentet for værdiernes implementering i praksis. Hoffmans firmastrategi er at skabe merværdi ved samarbejde og involvering i alle relationer. 2. Projektets succeskriterier og gensidige evaluering. Som en bærende del af Værdispillet evalueres værdiernes succeskriterier. Endvidere er der på alle AMU-moduler foretaget evaluering. Endelig evalueres hele byggesagen og alle parter eksternt af COWI. Det gælder også EUC Nordsjælland og konsulenter. Projektets fælles succeskriterier er evnen til: Præcis og målrettet information/kommunikation parterne imellem og videre til beboerne. Overholde kommunikerede tidsplaner. Mangelfri aflevering. Holde en høj kvalitet i dialogen med beboerne. Samarbejde. Overholdelse af indgåede aftaler. 16

17 Projektets velfærdsmodel Formålet med den lærende byggeplads? et fælles svar 3. Projektets velfærdsmodel benævnt IS-HMS. Helse, Miljø og Sundhed relaterer til Veidekkes Arbejdsmiljøprofil, som Hoffmann A/S baserer på involvering og integreret samarbejde. Som administrerende direktør i Hoffmann Torben Bjørk Nielsen udtrykker det: Vi sætter målene, men det er ude på pladserne, man tager de afgørende skridt. I Involvering. S (Integreret samarbejde) Samarbejde. H Helse Helbred Krop og sjæl. M Miljø. S Sikkerhed Hvad vil vi gerne opnå med den lærende byggeplads? et fælles svar. Efter kick off den 17. november 2011 og det første modul for formændene den 11. januar 2012 blev det formændenes opgave på det første fælles møde for alle den 8. februar 2012, at skabe enighed om, hvad man i fællesskab ville opnå med den lærende byggeplads. Følgende fokusområder blev besluttet i enighed. 1. Skabelse af en bedre forståelse for de enkelte aktiviteter i byggesagen. 2. Opnåelse af en bedre og mere præcis staderegistrering til gavn for alle parter. Vigtigheden af orden og ryddelighed, herved opnår vi alle en bedre kvalitet. 3. Sikring af en god og præcis kommunikation imellem parterne. 4. Sikring af mulighed for at synliggøre problemstillinger og komme i forkøbet. 5. Løbende detaljerede registreringer. 6. Øget selvtilfredsstillelse. 7. Øget tillid til ledelsen og andre samarbejdspartnere. 8. Fastholdelse af oplevelsen at køre glad hjem fra job og føle at man har styr på det. 9. Løsning af detailproblemer i opgangene. 10. Fortsat afklaring af K&S imellem faggrænser. 11. Styrkelse af respekten for andres arbejde. Foto fra byggepladsen - januar

18 Den digitale byggeplads IT-implementering - og udvikling på Kagshusene IT-platform System til tidsplanlægning På Hoffmanns byggeplads Kagshusene i Brønshøj er der etableret et fuldt digitalt og mobilt projektkontor, hvilket bevirker at IT kommunikationen mellem projektkontor og hovedkontor ser ud og fungerer som om, at projektkontoret i Husum er nabokontor til hovedsædet i Glostrup. I praksis betyder det, at byggelederen i projektkontoret blot medbringer sin Ipad, og problemfrit slutter den trådløst til Hoffmanns interne netværk, og til internettet. I forbindelse med udveksling af data er der næsten ingen forringelse af datatransmissionen mellem Hoffmanns byggeplads og deres underentreprenører. Alle data kan frit udveksles under byggeriet. Hoffmann baserer sin IT platform på Microsoft, og anvender en række af samme leverandørs software løsninger (markedsstandard MS Office, MS Project etc.). Hoffmanns underleverandører anvender den samme IT platform, hvorfor dataudveksling mellem de implicerede pågår rimeligt problemfrit. Hoffmann har derudover implementeret en internet baseret software løsning, via Hoffmanns aktive anvendelse af Googles applikationsmiljø. Fordelene ved at anvende dette miljø er mange, men i miljøet er der også begrænsninger, som skal håndteres. De 3 systemer Hoffmann har udviklet retter sig imod tidsstyring/planlægning, kvalitetssikring og audit, og målgruppen for systemet er byggeledelsen, underentreprenørerne og alle byggesjak. De 3 dedikerede applikationer er: 1. Tidsstyring/planlægning. 2. Dokumentation for kvalitetskontrol. 3. Håndtering af audit formularer. Systemet til tidsplanlægning er sammensat af Martin van der Watt fra Hoffmann i forbindelse med et projekt på Charlotteager i Hedehusene. Systemet er udviklet med henblik på at skabe et visuelt overblik over logistik/tidsplanlægning, samt for at øge tilgængeligheden for alle involverede byggeledere og sjakformænd. Værktøjet anvendes aktivt til struktureret datafangst af tidsdata, og indeholder den planlagte tidsramme for de enkelte fag. De data som høstes er således styret med udgangspunkt i den oprindelige tidsplan, og det som registreres er både i overensstemmelse med tidsplan, og afvigelser fra tidsplan. Hvordan de registrerede data stemmer overens med tidsplanen angives med farvekoder for, hvor tæt det enkelte sjak er på tidsplanen. Systemet giver et visuelt overblik over den aktuelle registrering af tid, og graden af stadiet for færdiggørelse af den definerede arbejdsopgave. Brugen af systemet har medført nye ønsker til funktionaliteter og til rapportering. Der forestår en videreudvikling af systemet, som skal håndteres, for at høste den samlede gevinst af den investerede tid til udvikling af systemet. Ved at sammensætte applikationerne selv, har Hoffmann en visuel specifikation af de krav som oprindeligt blev stillet til systemet af Hoffmann selv, hvorfor en videreudvikling kan baseres på den oprindelige intention og krav til tidsplanlægning, som i dag er fuldt tilgængelig som applikation. Det næste skridt hen imod yderligere udvikling af funktionalitet og rapportering af og til systemet skal specificeres. Tidsregistreringen anvendes til kontrol, henholdsvis et vedvarende vedligehold af overensstemmelse mellem planlagt tid, og faktisk forbrugt tid, på en på fag defineret arbejdsopgave (en murertime = murerarbejde af enhver art jf. tegning m.v. i en tidsperiode (time, eller en dag)) som starter fra 0 % færdig til 100% færdig. 18

19 Licitationen om Kagshusene I Licitationen d. 20. april 2012 var der under rubrikken Digitalt byggeri følgende omtale af Hoffmanns projekt Den lærende byggeplads Registrering af information til arbejdsopgaven Tidsregistrering og kvalitetskontrol Der er et ønske i Hoffmann om, at kunne addere / registrere flere informationer til selve arbejdsopgaven, og gerne en fremtidig kobling til kvalitetskontrol i forlængelse af en 100% færdigmelding. Denne kobling skal specificeres, samtidig med at dataopsamlingen flyttes over på den enkelte medarbejder / sjak. Det betyder, at specifikationen til den nye software kan være en naturlig del af en færdigmelding af et stykke arbejde, og at det skal være den enkelte håndværker/sjak som specificerer arbejdsgangen og udfaldsrummet for kvalitetskontrollen. Det anbefales at overveje, hvorledes håndværkernes kompetence bedst muligt kan anvendes til dette formål, som forudsætter, at håndværkeren har en interesse i at kunne dokumentere kvaliteten af sit arbejde. En specifikation af krav til en udvidelse af tidsregistreringen til også at omfatte kvalitetskontrol skal derfor specificeres med udgangspunkt i håndværkerens/sjakkets arbejdsgang, og det må være fagligheden, som bestemmer udfaldsrummet for registreringen. Det bør overvejes hvorledes opgaven med kvalitetskontrol kan varetages af den enkelte håndværker/sjak løbende, og samtidig foretage en fuld tidsregistrering. Denne tilgang til behovsanalyse hvor man starter sin specifikation med udgangspunkt i den person som skal registrere data, og dermed den berigelse denne registrering vil kvalificere håndværkerens leverancer, kræver et fælles sprog for at undgå at sjakket føler sit arbejdet overvåget. 19

20 Anbefaling: Dataindsamling Dokumentation for innovation på byggepladsen Kagshusene Hoffmanns værdigrundlag og innovation Det er afgørende for en succesfuld specifikation, at det er håndværkerne og sjakket, der definerer udfaldsrummet, således at han/de har kontrol og dermed tillid til at dataopsamlingen ikke senere misbruges. Fordelen er, at det kvalitetssystem som Hoffmann anvender på Kagshusene er udviklet af Hoffmann selv. Den udviklede software kan kobles til tidsregistreringen, og dermed har Hoffmann en væsentlig del af den nødvendige specifikation for en kobling mellem tidsregistrering og kvalitetskontrol. Tidsregistrering og kvalitetskontrol af udført arbejde hænger sammen med et audit system som Hoffmann selv har udviklet. Audit systemet sikrer Hoffmann dokumentation af sit sikkerhedsansvar på pladsen, materialeog serviceleverancer. Data herfra er en forudsætning for den endelige kvalitetskontrol, og placering af ansvar ifbm. udefrakommende leverancer af materialer, tjenesteydelser m.v. En logisk sammenkobling af alle tre applikationer er en større opgave at specificere, og som kræver en meget detaljeret behovsanalyse. Det er vigtigt, at det er de medarbejdere som foretager dataopsamlingen, som medvirker til at definere udfaldsrummet. Det anbefales at etablere en lille arbejdsgruppe bestående af medarbejdere som skal foretage denne dataopsamling, samt de medarbejdere som skal genanvende de opsamlede data, til i forening at udvikle en metode til specifikation af krav til software, som med fordel kan være en del af den fælles værktøjskasse på byggepladsen. Med softwaren som en del af den fælles værktøskasse på byggepladsen, hvor alle har været med til at specificere sine faglige krav, og ved at kravene er synlige i softwareløsningen, vil grundlaget for en fortsat innovation af den digitale byggeplads være til stede Dokumentation for innovation under byggeopgaven, udvikling af nye produkter og arbejdsgange er et område, som også skal med i en samlet softwareløsning i værktøjskassen for den digitale byggeplads. Den innovation som pågår på de fleste byggepladser er en konkurrenceparameter for virksomheden, og det er vitalt, at den daglige innovation kommunikeres ind i virksomheden, og efterfølgende ud af virksomheden før det næste tilbud skal afgives. Kilden til innovative løsninger er altid en kreativ anvendelse af alle medarbejdernes iderigdom, kompetencer og kombinerede håndværksmæssige kunnen på byggepladsen. Det betyder at ideen til innovation typisk og oftest kun gælder for denne byggeplads, fordi det som skal bygges jo arkitektonisk, materialemæssigt og beregningsmæssigt er forskelligt. Hoffmanns værdigrundlag tilstræber, at virksomheden og dens mange samarbejdspartnere som mål har et fælles kreativt og innovativt involverende miljø på tværs af faggrupper. Etablering af et fælles grundlag for specifikation af krav til struktureret dataindsamling på byggepladsen, er det næste skridt i udviklingen af den digitale byggeplads. PS! I og med, at IT på byggepladsen har været et centralt omdrejningspunkt i innovationen på Kagshusene, har en mindre arbejdsgruppe bestående af Martin van der Watt, Allan Dam og IT-konsulent Børge Krogh Samuelsen i projektets slutfase arbejdet med at analysere Hoffmanns erfaringer med produktet, og de videre skridt i udviklingen. Ovenstående er dele af analysens resultat. 20

21 Den innovative byggeplads Den innovative byggeplads - i praksis Byens Netværk - besøg på byggepladsen Den innovative byggeplads - byggepladsen som skole. Renoveringen og moderniseringen af Kagshusene i Brønshøj danner skole, ikke bare for de involverede, for rigtig mange har været forbi byggepladsen for at lære mere om, hvordan en innovativ byggeplads fungerer. Hvordan det foregår, fik Hoffmann A/S lejlighed til at demonstrere for 41 deltagere, der via Byens Netværk var inviteret til et virksomhedsbesøg på byggepladsen. Over kaffe, kage og et lille glas vin gjorde regionsdirektør Lasse Henriksen fra Region Renovering rede for Hoffmanns 2015-innovationsstrategi. Projektleder Martin van der Watt fortalte om den innovative, lærende og digitale byggeplads. Et forsøgsprojekt. Martin van der Watt gjorde rede for, at renoveringsprojektet på Kagshusene har fået tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til et forsøgsprojekt som både skulle have fokus på den lærende og innovative byggeplads. Den digitale plads, er Hoffmanns tilgang til det støttede BA-Fonds-projekt. Alle formænd gennemgår ti moduler á tre en halv time, og dernæst føres alle på pladsen gennem ti moduler á to en halv time. I projekt Kagshusene drejer det sig om henholdsvis 20 og 70 medarbejdere. Sjakbajsuddannelse Det betyder populært fortalt, at de fine strategier fra skrivebordene i hovedsædet skal dirigeres ud på byggepladserne, så alle fra ledelse til håndværkere får forståelse for byggeriets overordnede plan. 10 AMU-moduler for alle på byggepladsen Og det gjorde deltagerne i besøget så med stor interesse. De hørte bl.a. om Hoffmanns sjakbajs-uddannelse, der foregår på byggepladserne i stedet for som ellers på AMU-centre og tekniske skoler. Temaer og værktøjer Praktiske eksempler. Undervisningen har den fordel, at der kan tages udgangspunkt i praktiske eksempler. Undervisningen handler meget om kommunikation: Hvordan taler vi sammen på pladsen alle er jo forskellige og dertil kommer kvalitetssikring, hvordan vi skaber en bedre byggeplads, tidsplanlægning m.v. samt last planner, der er en gren af LEAN-tankegangen, sagde Martin van der Watt. 21

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere