Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond"

Transkript

1 Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene i Husum

2 INDHOLD FORORD... 3 RESUMÉ... 3 FAKTA OM BYGGESAGEN, BYGGELEDELSE OG BYGGESAGENS BEMANDING... 4 HOFFMANNS 2015-STRATEGI FOR DEN LÆRENDE OG INNOVATIVE BYGGEPLADS MED KAGSHUSENE SOM PILOTPROJEKT... 5 KAGSHUSENE SOM CASE: PROJEKTFORLØB... 6 KICK OFF... 6 SJAKLEDERUDDANNELSE... 8 TVÆRFAGLIG SJAKEVALUERING DEN 24. JANUAR SLUTSEMINAR KAGSHUSENE SOM CASE: EFFEKTEVALUERING DEN LÆRENDE BYGGEPLADS DEN DIGITALE BYGGEPLADS DEN INNOVATIVE BYGGEPLADS PROJEKTETS RESULTATER: PERSPEKTIVERING PROJEKTETS RESULTATER BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS UDFORDRINGER PROJEKTETS FORMIDLING

3 FORORD Projektets gennemførelse Projektets formål Projektfacilitering, AMU-operatør og rapportering Projektet: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum er gennemført af Hoffmann i perioden september 2011 januar2013 med byggesagen Kagshusene som case. Projektets gennemførelse er støttet af Bygge og Anlægsbrancens Udviklingsfond. Projekts formål var at bidrage til, at der i byggebranchen findes svar på, hvordan: Byggevirksomheder kan medvirke til at sætte håndværkerne i fokus som innovations-agenter ved at demokratisere byggepladsen som arbejdsplads gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, og tilskynde til formel og uformel deltagelse - hver gang det er muligt. Byggevirksomheder og branchen generelt kan være med til at etablere en ny form for efteruddannelse og udvikling, som inspirerer medarbejdere til innovativ kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse. Byggevirksomheder kan bruge AMU til vurdering af kompetencer, strategisk uddannelsesplanlægning og som innovativ uddannelsesoperatør. I projektet skulle håndværkernes øgede innovationskompetence endvidere dokumenteres ved: Delegering af arbejdsopgaver, jobfunktioner og ansvar fra byggeledelse til sjak. Sjakkenes rolle i skabelse af Den Innovative Byggeplads, herunder effekten i anvendelsen af digitale værktøjer, sjakkenes rolle som Innovativ kvalitetssikrings-operatør og håndværkernes rolle som Arbejdsmiljø betaler sig-ambassadører. Tilfredsheden med arbejdsmiljøet på byggepladsen relateret til håndværkernes rolle som Arbejdsmiljø betaler sig-ambassadører. Bidrag fra projektets Følgegruppe til opfølgning. Projektets gennemførelse er faciliteret af projektchef Allan Dam, PKEConsult. AMU-undervisningsaktiviteterne er gennemført med Erhvervsskolen Nordsjælland som operatør. Afrapporteringen af projektet er foretaget af PKEConsult i samarbejde med en projektgruppe i Hoffmann og Erhvervsskolen Nordsjælland. RESUMÉ Formændene har fået en overbygning på deres kompetencer og en meget bedre dialog om både logistik og tidsplanlægning. De har fået større ejerskab, og et mere indgående kendskab til den kritiske vej i byggeprocessen. Alle har bidraget med hver deres kompetencer. Projektet har både som lærende og digital byggeplads været en samlende helhed med bidrag fra AMU og hele byggepladsen. Kommunikation og samarbejde har fyldt meget mere på Kagshusene end på andre byggepladser, og den digitale kommunikation har været en stor hjælp både til tidsstyring og almen kommunikation. Ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger har gjort en forskel på Kagshusene. Effektivisering og arbejdsglæde har på byggepladsen ikke været hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Der er skabt en øget fælles forståelse af betydningen for udvikling samt anvendelse af sociale kompetencer. Det gælder både i byggeledelsen og hos håndværkerne. Der vil fremover fortsat være brug for byggepladsernes medvirken til flere bud på innovative løsninger og systemer, som kan bidrage til en forsat optimering af både proces og produkt. Det er rigtig vigtigt for at styrke konkurrenceevnen i en stadig mere globaliseret byggesektor. Glostrup den 24. maj 2013 Peter Bonde Rasmussen Forretningsudviklingschef 3

4 FAKTA OM BYGGESAGEN, BYGGELEDELSE OG BYGGESAGENS BEMANDING Fakta om byggesagen Hoffmanns - byggeledelse Underentreprenører Opførelse: Kagshusene er opført i 1950 erne som almene etageboliger. Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene Rådgivere: Peter Holst Arkitektur & Landskab, Domus arkitekter A/S, Holmsgaard A/S, og statiker Jens Peter Madsen. Byggeriets omfang: 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler og fællesvaskeri i blok I. Endvidere forbedring af friarealer. Boliger og boligareal: Efter ombygning/modernisering udgør boligarealet m2, heraf udgør de m2 33 nye tagboliger de resterende m2 er fordelt ud på 120 lejligheder incl. udbygning af karnaptårne/altaner blok F og G. Tidsplan: Udbudstidsplan for ovenstående er 22 måneder. Byggeledelse: - Projektleder Henrik Larsen. - Projektleder Martin van der Watt. - Tømrerformand Alex Petersen. - Praktikant Kim Kirsborg. - Praktikant Berit Lundbjerg. Underentreprenører: - BTN byg - GL vvs. - Kariseanlæg. - FINI el. - Jørgen Stengel Anlæg aps- - Næstved vvs. - Svanekøkkenet. - Søndergård Nedrivning. - Malerselskabet. - JE Fugeservice. - Anker Damgaard - Tømrer. Bygningsarbejdere Fag Antal Antal i % Tømrere Murere 8 13 VVS 2 3 Elektrikere 8 13 Jord og beton 4 6 Nedrivere 8 13 Stålsmede 4 6 Fuge 1 1 Alu 2 3 Tagdækker 3 5 Køkken 3 5 Gulvsliber 3 5 Gulvlægger 2 3 I alt % 4

5 HOFFMANNS 2015-STRATEGI FOR DEN LÆRENDE OG INNOVATIVE BYGGEPLADS MED KAGSHUSENE SOM PILOTPROJEKT Hoffmann - Danmarks bedste entreprenør Mennesker skaber værdier Fremtiden Digital håndtering Mål for den digitale byggeplads Veidekke koncernen, som Hoffmann er en del af, står over for at skulle gennemføre en strategi, der i Danmark skal gøre Hoffmann til Danmarks bedste entreprenør, som løsningsorienteret partner. Alle ledere og medarbejdere har været involveret, og fra 2011 og frem til 2015 skal der arbejdes med handlingsplaner for virksomheden og byggepladserne, som skal indfri de opstillede mål. Den professionelle rygrad i planerne skal styrke projektledelse, økonomi, tidsplaner og projektledelse. Den involverende proces der lægges op til bygger på Hoffmanns spillestil, der vedrører holdninger, adfærd, nye samarbejdsformer og gensidig læring og udvikling. Hoffmann tager afsæt i, at mere end halvdelen af virksomhedens omsætning vindes på mere end bare pris, herunder at kunderne tillægger Hoffmanns kompetencer og måde at samarbejde på høj værdi. Hoffmann ser virksomhedens flade struktur som garant for, at medarbejderne opnår både commitment og ejerskab, og medvirker til at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hoffmann prioriterer i strategien medarbejderne frem for udstyr, og kræver til gengæld engagement og vilje til at lære. Der bliver tale om reel indflydelse for medarbejderne. Dvs. at medarbejdernes ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger kommer til at gøre en forskel. Effektivisering og arbejdsglæde skal ikke fremover være hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. I Hoffmann A/S betegnet som blå og rød værktøjskasse. Hoffmann tager endvidere afsæt i, at modernisering og bedre byggeprocesser skal skabe fremgang. Ledelse skal være mere decentral og den enkelte medarbejder vil komme mere i fokus. Projekt- og byggeledere vil få styrket deres kompetencer til at facilitere processer, kommunikation, konflikthåndtering og uddelegering på byggepladsen. Og underentreprenørerne tages der også hånd om. Samspillet står her over for en ny- og videreudvikling. Fuldstændig gennemsigtighed i økonomien vurderes endvidere som afgørende for ægte involvering. Hoffmann har et særligt fokus på, at der i byggesagen og på byggepladsen satses på effektivitet, trivsel, plan for sikkerhed og sundhed, bygbarhed, fælles fodslag og opbygning af social kapital, der involverer/ansvarliggør alle deltagere. Hoffmann satser i pilotprojektet på digital håndtering i optimeringen af hele byggeprocessen som skal ske ved instruktion på formandsmøder, omkring opgaver i kursusforløbene, og ved gensidig sparring formændene i mellem samt især i opstarten ved kontakt til byggeledelsen. Hoffmanns mål for den for den digitale byggeplads er - med Ipads som digitalt værktøj at optimere byggesagens samarbejde i forhold til: - Opfølgning. - Tidsplan. - Økonomi. - Fremdrift. - Kvalitetssikring - Kommunikation. - Information. - Forståelse. - Involvering. 5

6 KAGSHUSENE SOM CASE: PROJEKTFORLØB Kick off Program og præsentation af formændene Program for kick off d. 17. november 2011 Foto af deltagerne Masterplan (1): Kagshusene Den blå værktøjskasse, som den blev præsenteret ved kick off. Masterplan (2): Kagshusene Den røde værktøjskasse som den blev præsenteret ved kick off, vedrørende de involverende processer. 6

7 Værktøjer Blå og Rød værktøjskasse Hoffmanns værdispil Formålet med Hoffmanns Værdispil Hoffmanns Værdispil: - Kort. - Spillebræt. - Handlingsplan. Formålet med Hoffmanns Værdispil er at sætte fokus på den nye strategi f.eks. ved: At skabe et bedre samarbejde på byggepladsen også på tværs af faggrænser. At øge sikkerheden, hvor den enkelte tager ansvar for egen og andres sikkerhed og dermed - at vi alle kan glæde os til at komme på arbejde om morgenen, og komme sunde og raske hjem igen. At skabe dialog og større arbejdsglæde og dermed større merværdi for byggesagen. At sikre et stort hensyntagen til beboerne under byggeriet. Hoffmanns Værdispil: Kort Spillebræt 1 Spillebræt 2: Vores hverdag Handlingsplan for Værdispil 1 Udsagn fra deltagerne i 17. november. Udsagn fra deltagerne om forbedringspunkter: Vi hjælper hinanden på tværs af faggrænser, og overholder indgåede aftaler. Den rigtige rækkefølge i arbejdet og den rigtige struktur. Vi vil respektere hinandens arbejde. Vi vil følge op digitalt, og gøre brug af det medie vi har fået. Vi ønsker en høflig omgangstone. Vi tilstræber en god adfærd over for vores kolleger og samarbejdspartnere. Vi vil opdatere tidsplaner hver dag. Vi ønsker et stærkt fokus på sikkerhed. Rydelighed på byggepladsen. Indflydelse på planlægningen Manglende oprydning på pladsen skal have konsekvens. Information om projektet til nye på pladsen. 7

8 Sjaklederuddannelse Drejebog og lektionsplaner Herunder vises i uddrag drejebog og lektionsplaner for gennemførelsen af formandsforløbet, og forløbene, hvor alle på pladsen inddrages. Begge forløb var planlagt gennemført med 10 moduler til hvert forløb. Læs mere under afsnittene den lærende, den digitale og den innovative byggeplads. Lektioner (1) Lektioner (1): Procesgranskning Knudepunkter. Tidsplanlægning (Gant og netværk). Digital platform. Læring og videndeling. Arbejdsmiljø. Lektioner (2) Lektioner (2): Last planner. Bemanding. Logistik. Økonomistyring. Leveranceplaner. Bygbarhed. Lektioner (3 Lektioner (3): Dialogbaseret undervisning. Kommunikation på byggepladsen. Kvalitetssikring. Byggepladsens værdisæt. Akkorder og prislister. Engagement, selvværd og respekt. Foto fra byggepladsen - januar

9 Tværfaglig sjakevaluering den 24. januar 2013 Baggrund Foto af sjakket Allan Dam indledte mødet med at opridse baggrunden for de indledende drøftelser med Hoffmann a/s ved Peter Bonde Rasmussen, før igangsætningen af projektet på Kagshusene. Udfordringen var, hvordan Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og AMU kunne understøtte implementeringen af Hoffmanns strategi Resultatet blev Kagshusene som pilotprojekt. Allan Dam pegede på, at der undervejs havde været en del forvirring om, hvornår det var AMU, og hvornår det var Hoffmann, der var på banen. Han understregede, at projektet Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum. Den lærende og digitale byggeplads var en samlet helhed med bidrag fra henholdsvis AMU og hele byggepladsen. Det var forsamlingen enige i. Allan Dam orienterede om, at denne tværfaglige sjakevaluering og mødet den 28. januar 2013 med Mads Cronquist, Peter Bonde Rasmussen, Martin van der Watt, Allan Dam og alle involverede på byggepladsen ville blive afslutningen på projektet. Sjakevaluering af proceseffekt Sjakkets kommentarer til det udleverede spørgeskema til evaluering af proceseffekten: 1. AMU-forløbene har bidraget til en bedre logistik og tidsplanlægning på Kagshusene. Formændene har fået en overbygning på deres kompetencer og en meget bedre dialog om både logistik og tidsplanlægning. Vi har fået større ejerskab, og et mere indgående kendskab til den kritiske vej i byggeprocessen. Alle har bidraget med hver deres kompetencer, og så viser det sig alligevel, at når der opstår uforudsete problemer, så vælter korthuset. Men ved at alle har betragtet sig som et team sammen med byggeledelsen, har løsningerne blevet det fælles bedste. 2. Der er tale om godt håndværk i alle faser Både formandsforløbet og møderne, hvor alle er involverede skulle gerne give et bedre fællesskab, og dermed også en bedre kvalitet. Dog kunne forsamlingen hurtig blive enige om, at det at nogle arbejder på akkord, og andre på timeløn, det giver konflikter. Den samlede vurdering var, at der er blevet leveret godt håndværk i alle faser. Men enigheden var ikke hundrede procent. 9

10 3. Fokus på kommunikation og samarbejde har været bedre på denne byggeplads, end jeg tidligere har oplevet. Ipads har været en stor hjælp Selv om, at der ind i mellem er blevet bandet over teknologien, så har kommunikationen forbedret sig markant, ikke mindst takket være Ipads. Ikke alle bruger dem lige meget. Som et eksempel til efterfølgelse blev murerne nævnt. De bruger tablets til både tidsstyring, fejl og mangler, og til KS-mappen. Det er en stor styrke, at man kan gå tilbage og finde dokumentation for noget, der blev lavet for mange måneder siden. De respektive mestre kan med den bedre dokumentation også mere præcist bedre skrive de nødvendige ekstra regninger. Endvidere er det en stor fordel, at al information er tilgængelig for alle. Endelig har brugen af ny teknologi afdækket nye behov, f.eks. muligheder for at rette i tegningerne. 4. Samarbejdet om arbejdsmiljøet har betydet en større arbejdsglæde Den fælles kantine har betydet meget i forbedringen af samarbejdet. Det at man lige kan stikke hovederne sammen, har haft stor værdi, samt at andre også kan være med på en lytter! Men belastningen på de enkelte formænd er samtidig blevet større, og her har vi nok manglet mestrenes opbakning og engagement. Større selvledelse rummer mange fordele, men også ulemper, hvis mesteren ikke følger tidsplanen tæt og faktisk ved, hvad der foregår på pladsen. Det gælder især knudepunkter vi ved venter, og som kræver den rette bemanding. Overblikket hos mestrene trænger til forbedringer. Det gælder også deres samspil mellem byggeledelse og formænd. Her ligger en udfordring. 5. Kørekort til byggepladsen, som arbejdsmiljøregel, bør gælde på alle byggepladser Der var stor enighed om, at Arbejdsmiljøkørekort til byggepladsen burde gælde alle større byggepladser. Det hører fremtiden til, og vil også inden længe kunne rumme andre informationer f.eks. CV og gennemførte kurser. Men Arbejdsmiljøkørekortet burde udbygges, så det ikke alene retter sig mod personer, f.eks. bør hovedentreprenøren have klip hvis belysning og adgangsveje ikke er i orden. Altså efter endt byggeri et regnskab, der viser hvor vidt hovedentreprenøren tager sin egen medicin, og hvor de ligger på en eventuel Arbejdsmiljørangliste. På arbejdspladsen er der givet advarsler, men ingen klip. 6. Byggepladsens værdigrundlag vurderer vi lige så vigtig som det at bygge kvalitet En ting er at have værdier, en anden at danse dem! Og når vi vurderer værdigrundlaget på pladsen som lige så vigtig som det at bygge kvalitet, så hænger det sammen med, at sammenholdet hele vejen har været kanon! Vi taler pænt til hinanden, vi lytter og giver plads til hinanden. Der er en god stemning, det smitter og giver bonus på arbejdsmiljøet. Det skyldes helt sikkert det meget store fokus på værdier. 7. Den lærende byggeplads har givet en personlig og faglig udvikling Spørgsmålene fra 7 til 10 har været gennemgående på alle moduler og ved alle begivenheder i projektet for at kunne følge bevægelserne. Personligt og fagligt har vi på denne byggeplads fået større ansvar, og er blevet stillet over for en ny samhørighed På det personlige plan, er det nye, at man tænker mere på de andre fag, der efterfølgende skal arbejde videre på vores arbejde. Og de sociale arrangementer der er blevet afholdt har rystet hele flokken bedre sammen. 8. Vi har arbejdet positivt med i forløbene og gjort vores indflydelse gældende Det er ved at være en nødvendighed at stille sig positivt an, hvis du vil have indflydelse. 9. Vi har oplevet at blive involveret i forløbene Vi er blevet involveret mere end tidligere, ikke mindst på grund af, at vi i langt højere grad skal løse mange problemer indbyrdes. Jo mere du får lov at brænde igennem, jo større bliver dit engagement. Og så kan vi på næste plads fintune involveringen og dermed få større effekt. 10. Vi har haft mulighed for at bidrage med det vi gerne ville Det væsentlige i hele det her projektforløb har netop været muligheden for at bidrage. Det er indiskutabelt. Spørgsmålet er så om vi har bidraget i tilstrækkelig grad? Med større ansvar og selvbestemmelse vil bidragene helt sikkert også vokse. 10

11 Procesevalueringsskema Sjakevaluering af Produkteffekt Sjakkets kommentarer til det udleverede spørgeskema til evaluering produkteffekt: 1. Renoveringen af tagboligerne er rigtigt godt håndværk og god byggekvalitet Det er jo ikke en Rolls Royce til 30 mill. kr. i Hellerup med havudsigt, men ud fra den targetpris der er, er kvalitet og detaljer i orden. Der vil vi godt bo! 2. Renoveringen af facaderne er rigtigt godt håndværk og god byggekvalitet Renoveringen af facaderne er et kapitel for sig. Afrensningen af det gamle og det nybyggede danner en helhed, og de fleste tror, at det hele er nyt. Her har arkitekten lavet et scoop. Mange der har været ude at besøge byggepladsen ringer efterfølgende og spørger om, hvordan vi har gjort det? Og hvad har det kostet? Og hvem har lavet det? Det vil skabe merarbejde. Ingen tvivl om det! 3. Den gode byggekvalitet skyldes et rigtigt godt projektmateriale fra rådgiverne Hvis ikke både hovedentreprenør og alle formændene havde bidraget, som det er sket, var det hele endt i kaos. Hvis vi alle havde skrevet ventetid på manglende projektmateriale, så var projektet ikke lykkedes. Vi havde så til gengæld ikke kunnet se frem til at fortsætte med de næste etaper på Kagshusene. Med det vi har gjort er mulighederne for, at mange af os kan fortsætte herude de næste 2 til 3 år meget positive. Især er det værd at nævne Vaskeriet. Her har der været projekteret i meget lang tid, og intet har passet. Først da vi får et møde med en repræsentant fra Miele, går det hele op. Han vidste helt nøjagtig, hvordan det skulle gøres. Vi stod bare alle måbende og sagde: Hvor har du været hele vores liv? Det fortæller noget om kommunikation. 4. Det gode håndværk og den gode byggekvalitet skyldes det gode samarbejde mellem sjakkene Vi skiller projektmaterialet ad så tidligt som muligt. Vi har haft meget fokus på karnaptårnene, tagelementerne og gratløsningen. Vi vidste, at det her var virkelig en knuser. Faktisk har vi selv projekteret til vores fordel, alene af den grund, at vi ikke kunne vente længere på manglende projektmateriale. Endvidere så har den tværfaglige dialog været afgørende. Jo mere vi får snakket sammen, jo bedre bliver løsningerne. 11

12 Produktevalueringsskema Foto fra byggepladsen - januar

13 Slutseminar Program Den 28. januar blev der sat et foreløbigt punktum for den lærende og digitale byggeplads på Kagshusene. Programmet var skruet sammen med et tilbageblik på både byggesag og projektforløb. Og inden det afsluttende indlæg fra forretningsudviklingschef i Hoffmann a/s Peter Bonde Rasmussen, blev der gået til stålet, hvor alle pladsens deltagere blev testet i deres færdigheder vedrørende kreativitet, teambuilding og innovativ opfindsomhed. Mads Cronquist Martin van der Watt og Allan Dam gennemgik i korte træk byggesagen og AMU-forløbet siden starten i november De kunne sammen med deltagerne blive enige om, at et af de vigtigste statements i projektets start var blevet praktiseret: Ideer, konkrete og praktiske forslag til løsninger har gjort en forskel på Kagshusene. Effektivisering og arbejdsglæde har på byggepladsen ikke været hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger. Den blå og røde værktøjskasse har rummet nyttige redskaber.: Mads Cronquist fra Cronquist Consult Aps var inviteret til at levere et 2 timers højenergisk og deltageraktiverende indlæg. Mads var eminent til at bringe folk tæt på deres egne oplevelser. 13

14 Trivsel grader Øvelse 1 Efter et indlæg om det succesfulde projekt Trivsel grader og en fortælling om, hvor team building i virkeligheden kommer fra, og hvad kommunikation egentlig er, fik Mads præciseret hvad lærende projekter egentlig går ud på: Projekter er til for at skabe og afprøve noget nyt. Det er ofte sådan, at kun 20% lykkes. Det aførende er, at tage det der lykkes med i nye byggeopgaver. Som det ses på billedet blev der taget ordentlig fat, og der var rigtig god stemning og et højt energiniveau. Myten om, at håndværkere har det svært med følelser og tæt nærkontakt blev gjort til skamme denne dag. Som til dagligt, når håndværket praktiseres, var der i teambuildingsøvelserne kort fra tanke til handling. Og også her kan det være en god ide at skele til, hvordan man gør det i andre sjak! Øvelse 2 Forsamlingen blev opdelt i seks sjak og fik til opgave på rekordtid at bygge deres drømmehus. De vante materialer var skiftet ud med rekvisitter som flyttekasse, kaffekrus, kulørt papir, sugerør og selvfølgelig stanleykniv og tape! Fantasien fik frit spil, og alle bidrog med ideer og praktisk håndelag. Der blev kommunikeret livligt alt imens at der var høj produktivitet. 14

15 Øget fællesforståelse Peter Bonde Rasmussen gav udtryk for, at projektet for alle deltagere har været en dannelsesrejse, der har handlet om udvikling af nye fælles holdninger og kompetencer til at arbejde sammen og hjælpe hinanden. Ved konflikthåndtering at komme videre på en god måde. Byggeteknisk og fagligt om, hvordan det alle har lært i Kagshuse-projektet, kan bringes videre i kommende byggeopgaver. Vi har fået en øget fællesforståelse i betydningen af udvikling og anvendelse af sociale kompetencer. Det gælder både i byggeledelsen og hos jer som håndværkere, f.eks. god omgangstone og vilje og evne til at hjælpe hinanden i vanskelige situationer. Vi har arbejdet med at reducere spildtid ved at I som håndværkere har påtaget jer et større ansvar for tilrettelæggelsen af arbejdets udførelse. Seriøs håndtering af arbejdsmiljøet Stor interesse i omgivelserne Det er vigtigt, at I også fremover forholder jer seriøst til håndtering af arbejdsmiljøet. Både for jeres egen skyld, men også fordi én arbejdsskade i branchen i gennemsnit koster virksomhederne kr. Digitaliseringen er kommet for at blive. Vi står over en fælles udfordring i både at kunne håndtere de aktuelle og kommende digitale værktøjer. For Hoffmann og for jer alle sammen er det nødvendigt at bruge den fornødne til på uddannelse og innovativ kompetenceudvikling. Der er rigtig mange udefra, der har rettet henvendelse til Hoffmann for at få noget at vide om projektet og hvad I har været igennem. De nye kompetencer, som I har været med til at skabe, har afgørende betydning for Hoffmanns konkurrenceevne relateret til kommende licitationer og opgaver. Hoffmann og vores underleverandører har fremover brug for jeres medvirken til flere bud på innovative løsninger og systemer, som kan bidrage til forsat optimering af vores fælles proces og produkt. Det er rigtig vigtigt for at styrke konkurrenceevnen i en stadig mere globaliseret byggesektor. 15

16 KAGSHUSENE SOM CASE: EFFEKTEVALUERING Den lærende byggeplads Målene for den lærende byggeplads Praksislæring AMU Kurser på byggepladsen Projektets overordnede strategi Projektets succeskriterier og gensidige evaluering Praksislæringen på byggepladsen Kagshusene var baseret på uddannelsesmål i Sjaklederuddannelsen og skal ses i sammenhæng med: Ugentlige formandsmøder. Fælles skurfaciliteter. Hoffmann s Værdispil. Hoffmann s ID-og Arbejdsmiljøkørekort. Målende for AMU Kurser relateret til den lærende byggeplads blev matchet med følgende uddannelsesmål fra Sjakbajsuddannelsen: Procesgranskning og kvalitetssikring (40508) Planlægning og styring i byggeriet (40509) Kursusforløbet for formænd blev splittet op på 10 moduler á 3,75 timer. Kursusforløbet for alle håndværkere på byggepladsen blev splittet op på 10 moduler á 2,25 timer. I byggepladsprojektet er der arbejdet med følgende temaer relateret til fælles ansvar og mål: 1. Projektets overordnede strategi. Udover i fællesskab at skabe merværdi baserer Hoffmanns strategi sig på værdierne Professionel, Redelig, Entusiastisk og Nyskabende. Det gælder Hoffmanns egen ledelse, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Hoffmanns Værdispil er fundamentet for værdiernes implementering i praksis. Hoffmans firmastrategi er at skabe merværdi ved samarbejde og involvering i alle relationer. 2. Projektets succeskriterier og gensidige evaluering. Som en bærende del af Værdispillet evalueres værdiernes succeskriterier. Endvidere er der på alle AMU-moduler foretaget evaluering. Endelig evalueres hele byggesagen og alle parter eksternt af COWI. Det gælder også EUC Nordsjælland og konsulenter. Projektets fælles succeskriterier er evnen til: Præcis og målrettet information/kommunikation parterne imellem og videre til beboerne. Overholde kommunikerede tidsplaner. Mangelfri aflevering. Holde en høj kvalitet i dialogen med beboerne. Samarbejde. Overholdelse af indgåede aftaler. 16

17 Projektets velfærdsmodel Formålet med den lærende byggeplads? et fælles svar 3. Projektets velfærdsmodel benævnt IS-HMS. Helse, Miljø og Sundhed relaterer til Veidekkes Arbejdsmiljøprofil, som Hoffmann A/S baserer på involvering og integreret samarbejde. Som administrerende direktør i Hoffmann Torben Bjørk Nielsen udtrykker det: Vi sætter målene, men det er ude på pladserne, man tager de afgørende skridt. I Involvering. S (Integreret samarbejde) Samarbejde. H Helse Helbred Krop og sjæl. M Miljø. S Sikkerhed Hvad vil vi gerne opnå med den lærende byggeplads? et fælles svar. Efter kick off den 17. november 2011 og det første modul for formændene den 11. januar 2012 blev det formændenes opgave på det første fælles møde for alle den 8. februar 2012, at skabe enighed om, hvad man i fællesskab ville opnå med den lærende byggeplads. Følgende fokusområder blev besluttet i enighed. 1. Skabelse af en bedre forståelse for de enkelte aktiviteter i byggesagen. 2. Opnåelse af en bedre og mere præcis staderegistrering til gavn for alle parter. Vigtigheden af orden og ryddelighed, herved opnår vi alle en bedre kvalitet. 3. Sikring af en god og præcis kommunikation imellem parterne. 4. Sikring af mulighed for at synliggøre problemstillinger og komme i forkøbet. 5. Løbende detaljerede registreringer. 6. Øget selvtilfredsstillelse. 7. Øget tillid til ledelsen og andre samarbejdspartnere. 8. Fastholdelse af oplevelsen at køre glad hjem fra job og føle at man har styr på det. 9. Løsning af detailproblemer i opgangene. 10. Fortsat afklaring af K&S imellem faggrænser. 11. Styrkelse af respekten for andres arbejde. Foto fra byggepladsen - januar

18 Den digitale byggeplads IT-implementering - og udvikling på Kagshusene IT-platform System til tidsplanlægning På Hoffmanns byggeplads Kagshusene i Brønshøj er der etableret et fuldt digitalt og mobilt projektkontor, hvilket bevirker at IT kommunikationen mellem projektkontor og hovedkontor ser ud og fungerer som om, at projektkontoret i Husum er nabokontor til hovedsædet i Glostrup. I praksis betyder det, at byggelederen i projektkontoret blot medbringer sin Ipad, og problemfrit slutter den trådløst til Hoffmanns interne netværk, og til internettet. I forbindelse med udveksling af data er der næsten ingen forringelse af datatransmissionen mellem Hoffmanns byggeplads og deres underentreprenører. Alle data kan frit udveksles under byggeriet. Hoffmann baserer sin IT platform på Microsoft, og anvender en række af samme leverandørs software løsninger (markedsstandard MS Office, MS Project etc.). Hoffmanns underleverandører anvender den samme IT platform, hvorfor dataudveksling mellem de implicerede pågår rimeligt problemfrit. Hoffmann har derudover implementeret en internet baseret software løsning, via Hoffmanns aktive anvendelse af Googles applikationsmiljø. Fordelene ved at anvende dette miljø er mange, men i miljøet er der også begrænsninger, som skal håndteres. De 3 systemer Hoffmann har udviklet retter sig imod tidsstyring/planlægning, kvalitetssikring og audit, og målgruppen for systemet er byggeledelsen, underentreprenørerne og alle byggesjak. De 3 dedikerede applikationer er: 1. Tidsstyring/planlægning. 2. Dokumentation for kvalitetskontrol. 3. Håndtering af audit formularer. Systemet til tidsplanlægning er sammensat af Martin van der Watt fra Hoffmann i forbindelse med et projekt på Charlotteager i Hedehusene. Systemet er udviklet med henblik på at skabe et visuelt overblik over logistik/tidsplanlægning, samt for at øge tilgængeligheden for alle involverede byggeledere og sjakformænd. Værktøjet anvendes aktivt til struktureret datafangst af tidsdata, og indeholder den planlagte tidsramme for de enkelte fag. De data som høstes er således styret med udgangspunkt i den oprindelige tidsplan, og det som registreres er både i overensstemmelse med tidsplan, og afvigelser fra tidsplan. Hvordan de registrerede data stemmer overens med tidsplanen angives med farvekoder for, hvor tæt det enkelte sjak er på tidsplanen. Systemet giver et visuelt overblik over den aktuelle registrering af tid, og graden af stadiet for færdiggørelse af den definerede arbejdsopgave. Brugen af systemet har medført nye ønsker til funktionaliteter og til rapportering. Der forestår en videreudvikling af systemet, som skal håndteres, for at høste den samlede gevinst af den investerede tid til udvikling af systemet. Ved at sammensætte applikationerne selv, har Hoffmann en visuel specifikation af de krav som oprindeligt blev stillet til systemet af Hoffmann selv, hvorfor en videreudvikling kan baseres på den oprindelige intention og krav til tidsplanlægning, som i dag er fuldt tilgængelig som applikation. Det næste skridt hen imod yderligere udvikling af funktionalitet og rapportering af og til systemet skal specificeres. Tidsregistreringen anvendes til kontrol, henholdsvis et vedvarende vedligehold af overensstemmelse mellem planlagt tid, og faktisk forbrugt tid, på en på fag defineret arbejdsopgave (en murertime = murerarbejde af enhver art jf. tegning m.v. i en tidsperiode (time, eller en dag)) som starter fra 0 % færdig til 100% færdig. 18

19 Licitationen om Kagshusene I Licitationen d. 20. april 2012 var der under rubrikken Digitalt byggeri følgende omtale af Hoffmanns projekt Den lærende byggeplads Registrering af information til arbejdsopgaven Tidsregistrering og kvalitetskontrol Der er et ønske i Hoffmann om, at kunne addere / registrere flere informationer til selve arbejdsopgaven, og gerne en fremtidig kobling til kvalitetskontrol i forlængelse af en 100% færdigmelding. Denne kobling skal specificeres, samtidig med at dataopsamlingen flyttes over på den enkelte medarbejder / sjak. Det betyder, at specifikationen til den nye software kan være en naturlig del af en færdigmelding af et stykke arbejde, og at det skal være den enkelte håndværker/sjak som specificerer arbejdsgangen og udfaldsrummet for kvalitetskontrollen. Det anbefales at overveje, hvorledes håndværkernes kompetence bedst muligt kan anvendes til dette formål, som forudsætter, at håndværkeren har en interesse i at kunne dokumentere kvaliteten af sit arbejde. En specifikation af krav til en udvidelse af tidsregistreringen til også at omfatte kvalitetskontrol skal derfor specificeres med udgangspunkt i håndværkerens/sjakkets arbejdsgang, og det må være fagligheden, som bestemmer udfaldsrummet for registreringen. Det bør overvejes hvorledes opgaven med kvalitetskontrol kan varetages af den enkelte håndværker/sjak løbende, og samtidig foretage en fuld tidsregistrering. Denne tilgang til behovsanalyse hvor man starter sin specifikation med udgangspunkt i den person som skal registrere data, og dermed den berigelse denne registrering vil kvalificere håndværkerens leverancer, kræver et fælles sprog for at undgå at sjakket føler sit arbejdet overvåget. 19

20 Anbefaling: Dataindsamling Dokumentation for innovation på byggepladsen Kagshusene Hoffmanns værdigrundlag og innovation Det er afgørende for en succesfuld specifikation, at det er håndværkerne og sjakket, der definerer udfaldsrummet, således at han/de har kontrol og dermed tillid til at dataopsamlingen ikke senere misbruges. Fordelen er, at det kvalitetssystem som Hoffmann anvender på Kagshusene er udviklet af Hoffmann selv. Den udviklede software kan kobles til tidsregistreringen, og dermed har Hoffmann en væsentlig del af den nødvendige specifikation for en kobling mellem tidsregistrering og kvalitetskontrol. Tidsregistrering og kvalitetskontrol af udført arbejde hænger sammen med et audit system som Hoffmann selv har udviklet. Audit systemet sikrer Hoffmann dokumentation af sit sikkerhedsansvar på pladsen, materialeog serviceleverancer. Data herfra er en forudsætning for den endelige kvalitetskontrol, og placering af ansvar ifbm. udefrakommende leverancer af materialer, tjenesteydelser m.v. En logisk sammenkobling af alle tre applikationer er en større opgave at specificere, og som kræver en meget detaljeret behovsanalyse. Det er vigtigt, at det er de medarbejdere som foretager dataopsamlingen, som medvirker til at definere udfaldsrummet. Det anbefales at etablere en lille arbejdsgruppe bestående af medarbejdere som skal foretage denne dataopsamling, samt de medarbejdere som skal genanvende de opsamlede data, til i forening at udvikle en metode til specifikation af krav til software, som med fordel kan være en del af den fælles værktøjskasse på byggepladsen. Med softwaren som en del af den fælles værktøskasse på byggepladsen, hvor alle har været med til at specificere sine faglige krav, og ved at kravene er synlige i softwareløsningen, vil grundlaget for en fortsat innovation af den digitale byggeplads være til stede Dokumentation for innovation under byggeopgaven, udvikling af nye produkter og arbejdsgange er et område, som også skal med i en samlet softwareløsning i værktøjskassen for den digitale byggeplads. Den innovation som pågår på de fleste byggepladser er en konkurrenceparameter for virksomheden, og det er vitalt, at den daglige innovation kommunikeres ind i virksomheden, og efterfølgende ud af virksomheden før det næste tilbud skal afgives. Kilden til innovative løsninger er altid en kreativ anvendelse af alle medarbejdernes iderigdom, kompetencer og kombinerede håndværksmæssige kunnen på byggepladsen. Det betyder at ideen til innovation typisk og oftest kun gælder for denne byggeplads, fordi det som skal bygges jo arkitektonisk, materialemæssigt og beregningsmæssigt er forskelligt. Hoffmanns værdigrundlag tilstræber, at virksomheden og dens mange samarbejdspartnere som mål har et fælles kreativt og innovativt involverende miljø på tværs af faggrupper. Etablering af et fælles grundlag for specifikation af krav til struktureret dataindsamling på byggepladsen, er det næste skridt i udviklingen af den digitale byggeplads. PS! I og med, at IT på byggepladsen har været et centralt omdrejningspunkt i innovationen på Kagshusene, har en mindre arbejdsgruppe bestående af Martin van der Watt, Allan Dam og IT-konsulent Børge Krogh Samuelsen i projektets slutfase arbejdet med at analysere Hoffmanns erfaringer med produktet, og de videre skridt i udviklingen. Ovenstående er dele af analysens resultat. 20

21 Den innovative byggeplads Den innovative byggeplads - i praksis Byens Netværk - besøg på byggepladsen Den innovative byggeplads - byggepladsen som skole. Renoveringen og moderniseringen af Kagshusene i Brønshøj danner skole, ikke bare for de involverede, for rigtig mange har været forbi byggepladsen for at lære mere om, hvordan en innovativ byggeplads fungerer. Hvordan det foregår, fik Hoffmann A/S lejlighed til at demonstrere for 41 deltagere, der via Byens Netværk var inviteret til et virksomhedsbesøg på byggepladsen. Over kaffe, kage og et lille glas vin gjorde regionsdirektør Lasse Henriksen fra Region Renovering rede for Hoffmanns 2015-innovationsstrategi. Projektleder Martin van der Watt fortalte om den innovative, lærende og digitale byggeplads. Et forsøgsprojekt. Martin van der Watt gjorde rede for, at renoveringsprojektet på Kagshusene har fået tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til et forsøgsprojekt som både skulle have fokus på den lærende og innovative byggeplads. Den digitale plads, er Hoffmanns tilgang til det støttede BA-Fonds-projekt. Alle formænd gennemgår ti moduler á tre en halv time, og dernæst føres alle på pladsen gennem ti moduler á to en halv time. I projekt Kagshusene drejer det sig om henholdsvis 20 og 70 medarbejdere. Sjakbajsuddannelse Det betyder populært fortalt, at de fine strategier fra skrivebordene i hovedsædet skal dirigeres ud på byggepladserne, så alle fra ledelse til håndværkere får forståelse for byggeriets overordnede plan. 10 AMU-moduler for alle på byggepladsen Og det gjorde deltagerne i besøget så med stor interesse. De hørte bl.a. om Hoffmanns sjakbajs-uddannelse, der foregår på byggepladserne i stedet for som ellers på AMU-centre og tekniske skoler. Temaer og værktøjer Praktiske eksempler. Undervisningen har den fordel, at der kan tages udgangspunkt i praktiske eksempler. Undervisningen handler meget om kommunikation: Hvordan taler vi sammen på pladsen alle er jo forskellige og dertil kommer kvalitetssikring, hvordan vi skaber en bedre byggeplads, tidsplanlægning m.v. samt last planner, der er en gren af LEAN-tankegangen, sagde Martin van der Watt. 21

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME

MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME MacMann Berg Go morgenmøde 2013 Fra PROFESSION til PROFESSIONALISME 1 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til Go morgenmøde Kort præsentation og hvorfor gør vi det? Professionalisme

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service

Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service Lærervejledning til Produktudvikling, produktion og service Lærervejledningen er forfatternes bud på, hvordan bogen Produktudvikling, produktion og service kan bruges i den daglige undervisning. Vejledningen

Læs mere