Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat"

Transkript

1 til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : LNI Udarbejdet af : MW og LNI

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Baggrund Omfang og metode Udleveret materiale Fase 2 leverancer Konceptdesign Detaljeret design af prototype Komponter Eltavle Evaluering af design for prototype Energieffektivitet på varmepumpe Energieffektivitet på ventilatorer Energieffektivitet på roterende sorptiv varmeveksler Regulering Fremstilling af prototype Anvendelsesmuligheder Generelt Anvendelsesmuligheder / Markedspotentiale Egnethedstabel Markedsområde Bilag HEEDS & Søren Jensen A/S Side 2 af 14

4 1 Resumé Med udgangspunkt i de foreliggende beregninger i afsnit 5. Anser vi Fase 2, som består i at gennemgå følgende aktiviteter: Prototype-design af ny varmepumpe-prototype Konceptdesign Detaljeret design af prototype Evaluering af design for prototype Fremstilling af prototype for gennemført. Vores anbefaling er at der når der foreligger tilfredsstillende test resultater fra HEEDS prøveopstilling Fase 3, at der straks iværksættes initiativer til at afprøve testmodel Live i mockup evt. på OUH, eller andet sted. Bilag a: Viser krav og forventet opfyldelse af disse med den nyudviklede varmepumpe Som det fremgår af bilag a. har de gennemførte beregninger resulteret i, at vi forventer en betydeligt bedre funktion og energibesparelsespotentiale af den designede varmepumpe. Af væsentlige data skal det nævnes: - Reguleringsnøjagtighed på ca. +/- 1,7 C Krav er +/- 2,0 C (OUH mockup viste +/- 8 C) - Energi til lufttransport (SEL) på 1,4 kw/m3/s Krav BKS2020 er 1,5 kw/m3/s - Energieffektivitet (COP) på 4,6 Krav er på Baggrund Gennemført Fase 1, hvor viden fra gennemført mockup i Odense og testrapport fra Teknologisk institut er blevet analyseret, og primære problemstillinger opstillet. De primære udfordringer ved den decentrale varmepumpe på prøveopstillingen var følgende: - Regulerings-nøjagtighed, temperaturudsving var på mere end +/- 8 C Dette er ikke acceptabelt krav er maksimalt +/- 2 C - Varmepumpe virkningsgrad COP (Coefficient of performance) var på 2,4 Dette er ikke acceptabelt krav er minimum 3,6 HEEDS & Søren Jensen A/S Side 3 af 14

5 Fase 2 s formål er teoretisk at gennemregne et prototypedesign og opbygge en prototype når beregninger af de enkelte komponenter er udført med tilfredsstillende resultater. Tilfredsstilende resultater er at ovenstående krav kan opfyldes. 3 Omfang og metode Formålet med den reversible varmepumpe er med udgangspunkt i en Dansk varm og kold sommer og varm og kold vinter samt DRY (Design Reference Year - Fig. 1.) kunne teoretisk leve op og gerne være bedre end de krav der er opstillet i afsnit 3, i forbindelse med at varmepumpen skal køle og opvarme Udetemperatur i C Timer pr. år, hele døgnet Fig. 1. DRY kurve viser antallet af timer på et år, der er over eller under en given udetemperatur. Med udgangspunkt i ovenstående har der været gennemgået forskellige drifts senarier. Som vist på fig.2. hvor de dimensionerende driftsforhold og dermed samlet krav til den nye VP er beskrevet. Der er arbejdet med forskellige kapaciteter, afhængigt af hvilket område den decentrale varmepumpe skal indbygges. Disse kapaciteter er: 1: 300 m³/h - Typisk maksimal størrelse for en sengestue eller lignede. 2: 600 m³/h - Typisk størrelse for kontorer eller lignede. 3: 900 m³/h - Typisk størrelse for mødelokaler eller lignede. 4: m³/h - Typisk størrelse for et behandlingsrum eller lignede. En væsentlig parameter er at de komponenter der skal sammensættes til en VP unit, er hylde varer hos de enkelte leverandører. HEEDS & Søren Jensen A/S Side 4 af 14

6 Med udgangspunkt i ovenstående parametre er det valgt at der arbejdes videre med en unit der har en kapacitet på 600 til 1200 m³/h. En af de primære årsager til valget af denne kapacitetsstørrelse er, at vi har den største tro på at vi vil kunne leve op til de stillede krav til regulering. Efterfølgende beregninger der er vist i afsnit 5, viste at det var en korrekt antagelse. Fig. 2. Regneark med forskellige kapaciteter og typiske ude- og rumtemperaturer/fugt mv. 4 Udleveret materiale Nyt OUH, Region Syddanmark besigtigelse af mockup og udlevering af ATR 13.4 Måleprogram - Teknisk mockup Dateret Notat om estimering af varmepumpes COP Dateret OPI-Aftale 2B dateret HEEDS & Søren Jensen A/S Side 5 af 14

7 5 Fase 2 leverancer 5.1 Konceptdesign I forbindelse med konceptdesign har det været væsentligt af følgende principper kan efterleves: Konstrueret med komponenter beregnet for serieproduktion Komponenter der er tilgængelige for alle Ovenfor angivne principper har medført at der i designfase på prototype har været komponenter, der ikke kan anvendes. Her tænkes specifikt på varmeveksler valget: 1. Ønsket veksler 5 mm kobberrør Optimal areal udnyttelse ved flerkreds drift God olie tilbageføring Ikke i serie produktion 2. Valgt veksler 7 mm kobberrør I serie produktion Større udfordring til styring Måske olie tilbageføringsprogram Vekslere havde skal have samme ydelse/virkningsgrad større udfordring idet veksler har: +2,4% finne areal +14% Rør areal I forbindelse med valg af kompressor, her der også været udfordringer. En meget væsentlig detalje er at HEEDS kan komme ind bag om programmeringen af kompressoren. Således at vi kan styre kompressoren på alle parametre. Der blev i starten arbejdet med Danfoss kompressor, men her løb vi ind i: - Manglende control mulighed i elektronik del - Uhensigtsmæssig kapacitetsstørrelse Hvilket betød at denne fabrikant blev fravalgt. Efterfølgende blev markedet af kendte kompressor leverandører screenet og valget faldt på Tecumseh Masterflux kompressor, kendetegnende for denne kompressorer er: - Det er en BLDC kompressor - De har optimale kapacitets størrelser - De har godt reguleringsområde % Efterfølgende er der etableret kommercielt forhold. HEEDS & Søren Jensen A/S Side 6 af 14

8 5.2 Detaljeret design af prototype Ventilationsaggregat Med roterende varmeveksler og integreret reversibel varmepumpe Aggregatet er opbygget med friskluft/indblæsnings sektion øverst og udsugning/afkast sektion nederst. Luftstrømningen er modsat rettet i de to sektionen, således der kan ske modstrømsveksling i den roterende varmeveksler. Se i øvrigt principopbygning på fig. 3 Alle komponenter til den integrerede varmepumpe er indeholdt i aggregatet, således også elektroniske power moduler for kompressorer, hvorved aggregatets samlede virkningsgrad kan øges ved at genvinde elektroniske tab. Fig. 3: Principopbygning af ventilationsaggregat med integreret reversibel varmepumpe Komponter Filtrering: Til både indblæsning og udsugning anvendes der posefiltre, idet de giver den optimale volumenudnyttelse. Det store aktive filterareal sikrer det lavest mulige filter tryktab, og giver samtidig længst mulig driftsperiode mellem filterskift. Der anvendes filterklasse F7. Roterende varmeveksler: Der anvendes en sorptions-rotorveksler, der kendetegnes ved både at genvinde varme og fugt. Idet fugten indeholder megen energi, opnås en samlet høj energigenvinding. Den roterende varmeveksler har variabel rotationshastighed, så genvindingen fuldstændig tilpasses det øjeblikkelig behov. Varme-/køle varmevekslere: De anvendte varmevekslere i den reversible varmepumpe skal kunne fungere som både kondensator og fordamper. Varmevekslernes kredsløbslayout er designet således, at der kan opnås en jævn og ensartet overophedning og underkøling ved alle driftstilstande. Varmevekslernes primære og sekundære overflader er optimeret, således både COP og SEL tilgodeses. Elvarme: I indblæsningskanalen er placeret elvarmelegemer. Elvarmelegemernes primære funktion er suppleringsvarme ved afrimning, men de kan også assistere varmepumpen ved HEEDS & Søren Jensen A/S Side 7 af 14

9 meget kolde udendørstemperaturer. Sekundært kan elvarmen anvendes som boosterfunktion ved ønske om en særlig hurtig rumopvarmning eller til eventuel nøddrift ved funktionsfejl på varmepumpen. Ventilator: Der anvendes den samme centrifugal-ventilator med EC-motor til både indblæsning og udsugning. Denne ventilatortype giver både optimale reguleringsmuligheder og bedst mulig virkningsgrad. Ventilatoren overholder alle gældende krav og de kommende ErP-krav, der er kendt på nuværende tidspunkt. Kompressorer: Varmepumpen er udstyret med to børsteløse jævnspændingskompressorer, som er tilsluttet i hver sin kølekreds. Kompressorerne er placeret så den bagudstrålede lyd minimeres og således den afgivne varme kan genanvendes. Elektronik: Elektronikken er placeret således den sikres de mest stabile temperaturforhold at arbejde under og samtidig således at overskudsvarmen kan genanvendes. Montering af F9/HEPA filter: Der kan opnås mulighed for installering af ekstra indblæsningsfiltrering, hvor der er særligt høje krav til luftkvaliteten, idet der er ledig plads i aggregatet. Det er dog ikke endeligt afklaret om den ekstra filtrering alternativt skal placeres uden for aggregatet Eltavle Sammen med aggregatet hører en eltavle med indbygget styring. Tavlen tilsluttes aggregatet med kabler/stik og monteres i nærheden. Eltavlen indeholder aggregatets forsyning, styring og kommunikation med det centrale system. Reguleringsparameter: Aggregatet kører fuldautomatisk og reguleringer løbende efter: - Rumtemperatur [ C] - Overtryk [Pa] - Luftmængde [m 3 /h] Eksempelvis gives den ønskede rumtemperatur, sætværdien, som et input fra det centrale system, hvorefter styringen regulerer aggregatet således sætværdien opnås og opretholdes stabilt. HEEDS & Søren Jensen A/S Side 8 af 14

10 5.3 Evaluering af design for prototype Med udgangspunkt i de 2 foregående afsnit og beregninger af teoretisk opnåelige effektivitet som fremgår nedenfor, blev foreløbigt design vedtaget og de enkelte komponenter indkøbt således at der kan opstarte en fremstilling af en prototype Energieffektivitet på varmepumpe Beregninger på performance i forbindelse med varmedrift fremgår af fig. 4. Figuren viser at vi med den valgte sammensætning af komponenter, kan opnå en vægtet COP i forbindelse varmedrift på 4.58, hvilket er noget bedre en krav der er i glædende reglement på 3.6 Fig. 4 viser beregninger på performance i forbindelse med varmedrift Beregninger på performance i forbindelse med kuldedrift fremgår af fig. 5. Figuren viser at vi med den valgte sammensætning af komponenter, kan opnå en vægtet COP i forbindelse kuldedrift på 4.59, hvilket er noget bedre en krav der er i glædende reglement på 3.6 HEEDS & Søren Jensen A/S Side 9 af 14

11 Fig. 5 viser beregninger på performance i forbindelse med kuldedrift Energieffektivitet på ventilatorer Der vælges effektive ventilatorer med lang levetid og EC-motor, den samlede komponent lever op til ErP15 kravet omkring energieffektivitet. Fordelen ved at vælge en EC-motor er at de bibeholder stort set deres virkningsgrad når der nedreguleres på luftmængden. Nedenfor er beregnet forventet elforbrug ved maksimal luftmængde. Tryktab er sat til samlet 500 Pa på indblæsning og 400 Pa på udsugning Luftmængden er m³/h = 0.33 m³/s Samlet virkningsgrad på: ventilator, motor og omdrejningsregulering = 0,55 Elforbrug til ventilatorer fremgår nedenfor: P el = ( 500 Pa Pa) 0,65 0,33 m 3 s = 0,456 kw Herefter beregnes det forventede specifikke elforbrug [SEL] enkelt: 0,456 kw SEL = s 0,33 m s = 1,38 kj m s HEEDS & Søren Jensen A/S Side 10 af 14

12 Vi forventer at kunne forbedre ind-og udløbsforhold betydeligt i vores model, dette vil resultere i at tryktab bliver reduceret og vi derved forbedre vores SEL værdi. Kravet med BKS 2020 er på 1,5 kj/m³, hvilket ikke bliver et problem i den angivne konfiguration at nå Energieffektivitet på roterende sorptiv varmeveksler Vi har valgt at arbejde videre med en sorptiv roterende varmeveksler, da den om sommeren affugter udeluften med ca. 2-4 g/m³ luft og om vinteren befugter udeluften med ca. 1-3 g/m³ luft. Dette hjælper os til bedre at kunne køle en fugtig varm sommer med vores valgte varmepumpe, og om vinteren sikrer, at udeluften ikke bliver for tør. Vi har valgt en roterende veksler med høj energieffektivitet, hvilket vil sige at den har en termisk virkningsgrad på mere end 80% Kravet i BKS 2020 er at den termiske virkningsgrad ikke kommer under 75%. Dette krav lever vi således også op til Regulering En væsentlig parameter er at vi kan regulere de ovenfor angivne komponenter så effektivt at der ikke vil forekomme større udsving end de maksimalt krævede 2 C. Der er fra HEEDS side foretaget en række simuleringer med den valgte konfiguration og de beskrevne komponenter. Disse simuleringer viser at vi kommer under de 2 C. Der har været værdier fra 1,3 C. til 1,9 C. Vi har valgt at oplyse vores mål til 1,7 C. Hvilket vil være bedre end noget produkt på markedet i skrivende stund. HEEDS & Søren Jensen A/S Side 11 af 14

13 6 Fremstilling af prototype Fremstilling af prototype er påbegyndt på nedenfor viste billede er vist nogle af de indkøbte hovedkomponenter Billede 1: Indkøbte hovedkomponenter til prototype, billede taget hos HEEDS 7 Anvendelsesmuligheder 7.1 Generelt Vi har i dette afsnit vurderet på, hvor vi tror at der er et marked for en færdigudviklet reversibel varmepumpe med data som angivet ovenfor. I første omgang har målet været de store kvalitetsfonds projekter, men vi mener, at der ud over disse muligheder foreligger et betydeligt antal andre muligheder. Her kan vi blot nævne renovering af indeklima på skoler mv. Vi har i næste afsnit lavet en lille tabel der viser et lille udpluk af muligheder. Denne liste skal bearbejdes i fase 3. Der kan med udgangspunkt i en liste som denne og vores kendskab til markedstendenser laves et skøn på et samlet markedspotentiale. HEEDS & Søren Jensen A/S Side 12 af 14

14 7.2 Anvendelsesmuligheder / Markedspotentiale Egnethedstabel Nedenfor er tabel med et lille pluk af anvendelsessteder. I tabellen er der lavet en overordnet grov vurdering på vores varmepumpes egnethed, denne egnethed er en kombination af efterspørgsel efter primært kombinationen varme- og kølekrav samt aggregat størrelse/volumenstrøm. Bygningstype Varmekrav Kølekrav Ventilationskrav Forsyning Egnet Bemærkning --- Ja/nej Ja/nej Ja/nej E-VE- FJV -> FJK Sengestue (HOSP) Ja (ja) Ja E-VE- FJV - FJK Varmebehov dækkes sjældent af vent. Ikke altid krav til køl Flere forsyninger til rådighed Kontor (HOSP) Kontor (Erhverv) BKS 2020 Ja (Ja) Ja E-(VE)- FJV - Ja Ja Ja E-(VE)- FJV - Møderum Ja Ja Ja E-VE- FJV - FJK Børnehave Ja (Ja) Ja E-(VE)- FJV - Skole Ja (Ja) Ja E-(VE)- FJV - Villa BKS 2020 Ja (Ja) Ja E-(VE)- FJV - Etagebolig BKS 2020 Ja (Ja) Ja E-(VE)- FJV - Forklaring: Varmekrav: Kræves der via BR10 eller lignende en minimumstemperatur Kølekrav: Kræves der via BR10 eller lignende en maksimumstemperatur Ventilationskrav: Kræves der via BR10 eller lignende et maksimalt CO2 niveau Forsyning: Hvilken hovedforsyning er til rådighed Opvarmning og køling mulig i en enhed Passer perfekt Passer perfekt Passer godt Passer godt Luftvarme må IKKE udgøre eneste varmekilde Luftvarme må IKKE udgøre eneste varmekilde HEEDS & Søren Jensen A/S Side 13 af 14

15 7.2.2 Markedsområde Der er netop udarbejdet en rapport omkring de 98 kommuners bygge- og anlægsinvesteringer af CRM Byggefakta og pb parabyg. Fra denne rapport har jeg valgt at vise graf der viser projektfordeling. Graf der viser kommunernes anlægsinvesteringer de kommende år. Som det fremgår af graf er der store investeringer på området Skoler, uddannelse & forskning samt Sport, fritid, kultur og hotel de kommende år. De store kvalitetsfondsprojekter er IKKE indeholdt i ovenstående. Vores ventilationsaggregat vil kunne anvendes de pågældende steder, som det også fremgår af egnethedstabellen 8 Bilag Følgende bilag er vedlagt nærværende rapport: - Ingen HEEDS & Søren Jensen A/S Side 14 af 14

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges?

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? 22.8.1 Indledning Dette notat beskriver økonomien ved at lade individuelle

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Fælles nordisk studie om pumped storage

Fælles nordisk studie om pumped storage Fælles nordisk studie om pumped storage Delrapport: Driftsmodelleringer og cost benefit analyse Arbejdsgruppen for tyndtbefolkede områder under EK-Energi Marts 2012, rev. 04.07.2012 Udgivelsesdato : 04.07.2012

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD Rapport Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Superstrukturoptimering 2. April 2014 Vores reference: 30.9098.01 Til Fra : Aarhus Kommune : Jens Møller Andersen

Læs mere