Nordiske energister. Lighter-samling til Gasmuseet. Nr. 1 februar årgang. - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiske energister. Lighter-samling til Gasmuseet. Nr. 1 februar 2003 92. årgang. - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat"

Transkript

1 Nr. 1 februar årgang Lighter-samling til Gasmuseet Et ægtepar i Bjerringbro har samlet over lightere, som de har testamenteret til Gasmuseet i Hobro. Museet har foreløbigt udstillet et lille udvalg. Nordiske energister Folk fra energibranchen i Norden drager en gang om året på tur sammen for at indsamle og udveksle viden og erfaringer. Det foregår på motorcykel. Jan de Witt fra DGC beretter i dette nummer af Gasteknik om sidste års tur til Norge. - det danske tidsskrift for gasinformation og -debat

2 Formlen for sikkerhed i gasinstallationer = ( ) DUNGS + fh fh Magnetventiler Pressostater Tryktransmittere Max. tilgangstryk 500 mbar Hurtig eller langsom åben Mængdeindstilling Et- eller to-trins Spænding volt Hz Dimension 3/8 - DN 200 Til gas og luft Trykområde 0, mbar Spænding Volt Kapsling IP 54 og 65 CE godkendte Betjeningsvenlige Funktionssikre Vedligeholdelsesfri Trykområde Pa Udgangssignal: Lineær karakteristik 0-10V Forsyningsspænding: 24V AC/DC Kapsling: IP 54 Leveres incl. monteringssæt fh-teknik a/s Ingeniør- og handelsfirma Toldbodgade Randers Tlf Fax fh. teknik.

3 INDHOLD LEDER Debat: Vi har ikke råd til at standse standardiseringsarbejdet Korossion og tilstopning i aftræk fra små kedler Elvarme-konvertering - fornuft eller skidt for CO2-regnskabet? DONG køber elselskab Energioptimering af gasfyrede instustribrændere og processer.. 10 En dag i HNGs kontrolcenter Glem ikke de tekniske IT-systemer Resultatet af Gastekniks læserundersøgelse Primagaz satser på nedgravningstanke Be the light of my life - en udstilling om lightere og tobak på Gasmuseet.. 18 Nordiske energister samler og deler viden Branchenyt Kort nyt Nyt fra IGU: En stor finale og en stærk begyndelse. 23 Artikler i Gasteknik Nyt fra bestyrelsen års jubilæum Runde fødselsdage Medlem af Nr ISSN Et spændende gasår Når disse linier læses er vi allerede et godt stykke inde i 2003, der tegner til at blive endnu et år med betydelig forandring og udvikling i gassektoren. Energien er hurtigt kommet på dagsordenen i det nye år. Årets start bød på en periode med usædvanligt koldt vejr, som fik det danske gasforbrug op på rekordhøjde. Der var afsætningsrekord 6. januar med en samlet afsætning på godt 33 mio. Nm 3, heraf 22,4 mio. Nm 3 i Danmark. DONG eksporterede 12,4 mio. Nm 3, mens der blev importeret 1,5 Nm 3 fra Tyskland. Det er rart at kunne konstatere, at det danske gassystem bestod sin prøve uden væsentlige drifts- eller sikkerhedsmæssige problemer. Liberaliseringsprocessen passerede en ny milepæl ved årsskiftet, hvor opsplitningen af gasselskaberne i handelsselskaber og ledningsselskaber trådte endeligt i kraft. Opgaverne, der skal løses, er i vidt omfang de samme, men også mange nye kommer til, og den ny organisationsstruktur betyder, at 2003 vil være præget af implementering af nye regler og nye IT-systemer i gasselskaberne. Endnu før det er overstået, kan vi stå over for helt nye betydelige strukturændringer. El- og gasselskabernes strategiske overvejelser om opkøb og konsolidering i færre større enheder begynder nu at give sig konkrete udslag. Herning Kommune og DONG har indgået en aftale om, at DONG køber 64 pct. af aktierne i EnergiGruppen Jylland. Man må formode, at det kun er den spæde begyndelse, og at 2003 vil byde på andre væsentlige strategiske opkøb og alliancer. De ændrede ejerstrukturer og ophævelsen af den traditionelle opdeling i selskaber på de enkelte energiformer vil også byde på udfordringer for DGF-medlemmerne uden for gasselskaberne. Der kan blive behov for at gentænke hidtidige faggrænser og opdeling i ekspertiser. Det vil gælde både hos leverandører, entreprenører, rådgivere, myndigheder og interesseorganisationer. Og selvfølgelig bør det også føre til eftertanke i vores egen forening, DGF. DGF skal i det kommende år styrke sin økonomi. Bestyrelsen har nu søsat en kampagne for at få sponsorer til nærværende blad og for at få nye medlemmer. Jeg håber, disse tiltag giver os det økonomiske løft, der skal til, så vi kan stå godt rustet i den ny energiverden. Det er måske lidt sent på traditionel vis at ønske godt nytår, men jeg kan så i stedet byde medlemmerne velkommen til endnu et spændende gasår. Povl Asserhøj formand 3

4 DEBAT Vi har ikke råd til at standse standardiseringsarbejdet Det er vel snart bekendt for alle, at det åbne naturgasmarked er tæt på at være en realitet. Det indebærer, at alle gasforbrugere i løbet af få år får mulighed for selv at vælge deres leverandør af gas. I lov nr. 232 er der fastlagt bestemmelser om, hvordan markedsadgangen skal forløbe. 30% ved lovens ikrafttrædelse 38% fra den 1. august % fra den 1. august 2008 af det årlige gasforbrug i Danmark. Europa-kommissionen har endvidere (96/92 EF og 98/30 EF) vedtaget fællesregler for, hvorledes selskaber indenfor elektricitet og naturgas skal være selskabsmæssigt opbygget (max 5 selskaber), og der kræves en bevilling, udstedt af Miljø- og Energiministeren for et nærmere afgrænset område og gældende for mindst 20 år. Hensigten med denne opdeling er at sikre, at der bliver en klar økonomisk adskillelse af aktiviteterne, så der bliver lige konkurrencemæssige vilkår. Af ovennævnte fremgår, at der er klare aftaler og spilleregler for de aktører, der har med selve behandlingen af gas at gøre hele vejen fra selve fremstillingen til forbrændingen. Det åbne marked stiller også krav til de virksomheder, der designer fremstiller installerer indregulerer og udfører service på gasinstallationen (se artikel i Gasteknik nr ). CEN-standarderne Danmark er jo som bekendt medlem af EU og derfor underlagt EU reglerne, der bygger på harmoniserede CEN standarder. Fra dansk side er der af DS nedsat et udvalg S245, som primært har til opgave at koordinere og ekspedere alle relevante papirer og dokumenter, såvel til som fra CEN inden for gasområdet. S245 har oprettet danske arbejdsgrupper (AG) som pendant til de internationale arbejdsgrupper (TC), man fra dansk side har fundet nødvendig. DS udpeger de personer, der skal deltage i det internationale koordineringsarbejde (SFG), samt de personer, der skal være talsmænd i de respektive plenum for de enkelte arbejdsgrupper såvel internationalt som nationalt. For forsyningsområdet har det i grove træk en opbygning som i figuren nederst på siden. Flere undergrupper Ser man nærmere på TC 237 har man i øjeblikket en struktur af den tekniske komite for gasmåling med underliggende arbejdsgrupper, som anført i skemaet til højre. International National De danske myndigheder og gasselskaber bør hurtigst muligt følge op på arbejdet i EU/CEN ved at tilpasse alle danske foreskrifter og specifikationer til de gældende standarder. AF ERIK F. HYLDAHL, IGA A/S Som det gerne skal fremgå af ovennævnte udpluk af en af ovennævnte TC, er der allerede fremkommet mange standarder, som de enkelte medlemslande har forpligtet sig til at implementere, hvis de er mandateret. Velvidende, at ovennævnte tekniske komite (TC 237) ikke er mandateret, hvilket vel skyldes at man har ventet på MID (Measuring Instrument Directive). Det skal dog siges, at MID under det danske formandskab af EU er kommet et godt stykke på vej til at blive endelig godkendt! TC 234 TC 235 TC 236 SFGI DS/S245 Bør følges op Med alle de i EU/CEN udarbejdede og godkendte standarder ville det nu være et kærkomment, hvis også de danske myndigheder og danske gasselskaber snarest følger op på dette. Det åbne marked kommer stadig nærmere, og da det kræves at man som leverandør af produkter og ydelser til gasinstallationer har de nødvendige godkendelser, bør der også her være klare retningslinier. Derfor ville det være kærkomment, hvis myndigheder og gasselskaber tog alle de danske forskrifter og specifikationer op til revision og tilpasser disse til de regler, der gælder i EU. Hvis man skal pege på et enkelt område, hvor det ville være let at starte, kunne det være indenfor diverse selskabers materialespecifikationer. Dette kunne være en god medicin og ville kunne undgå mange fejldoseringer! TC 237 Plenum Standarder WG 1 Bælggasmålere EN 1359 WG 3 Turbine gas meters EN WG 2 rotary display gas målere EN WG 4 Associated Conversion Devices EN WG 5 Editing Cen WG 6 Ultrasonic Domistic Gas Meters PR EN WG 7 Industrial Electronic Indexing (TS) TC 237 TC 294 AG 234 AG 235 AG 236 AG 237 AG Gasteknik 1/2003

5 Lækre ved hjælp af træflis..?! Frikadeller kan steges på mange måder: Træflis, halm, vind, kul, olie, naturgas. De bliver lige lækre, uanset hvilken energikilde vi bruger, når du tænder for strømmen til dit komfur. Og faktisk er vi nogle af verdens bedste til at udnytte vores råstoffer. Mange vil kalde det forbløffende i vores kredse hedder det innovativt. Men det betyder bare, at vi gør alt, hvad vi kan for at minimere belastningen af samfundet, miljøet og din pengepung. Innovativ energiudnyttelse ( som vi ingeniører siger)

6 MINDRE ANLÆG Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Aluminium er et mindre velegnet materiale til aftræksrør fra gasfyrede kedler fordi det tæres af svovlsyre I et tidligere nummer af Gasteknik blev der gennemgået en undersøgelse af 500 gasinstallationer, som viste store problemer med korrosion og tilstopninger. Denne artikel omtaler igen kort undersøgelsens hovedkonklusioner samt en forsættelse af projektet og nogle aktioner, der har været på området. Undersøgelsen af aftrækket fra ca. 500 små gaskedler viste, at ca. 11% af anlæggene havde mere eller mindre korrosion i aftrækket, og at 20% havde begyndende eller større tilstopninger. Primært blev der konstateret tæringer på aftræk af aluminium, men også en række aftræk af rustfrit stål havde tæringer. Tæringsformerne for aluminium og rustfrit stål har forskellig natur. For aluminium sker der en tæring over det meste af rørets overflade, mens der for rustfrit stål er tale om en grubetæring på enkelte steder (pinhols). Dette betyder da også, at tæringen fra aluminium leder til tilsmudsning og tilstopning af aftrækkene på sigt, mens tæringerne i rustfrie aftræk ikke kan tillægges større betydning, i det omfang vi har konstateret tæringerne. Undersøgelsen viste, at det primært var svovlsyre i røggassen, der forårsagede tæringerne. Svovlsyren dannes, når svovlet i naturgassen (hidrørende fra odoriseringen) via forbrændingen reagerer med vandet i røggassen. Den udkondenserede svovlsyre forårsager derefter korrosion og tæring i aftræksrøret. Aluminium dårligt valg til aftræk DGC har i rapporten Svovlsyrekorrosion af aluminiumsaftræk undersøgt dette forhold nærmere. Aluminium er i princippet et dårligt valg til aftræksrør fra små gaskedler. Anvendelse af aluminium i et normalt miljø giver ikke anledning til nævneværdige korrosionsproblemer, da det aluminiumsoxidlag, der dannes på overfladen, beskytter resten af materialet. I en svovlsur opløsning påpeger rapporten, at aluminium AF BJARNE SPIEGELHAUER, AFD. CHEF, DANSK GASTEKNISK CENTER A/S På figuren ses aluminiumsvægttabet i gram pr. m2 fra en flade, som er omsluttet af en svovlopløsning med varierende styrke. Øverst ses kurven ved 50 C, nederst kurven ved 20. bestemt ikke er korrosionsbestandig og forholdsvis hurtigt vil korrodere og tære. Matematisk model DGC har opbygget en matematisk model, der beskriver kondensationen af syre i aftrækket fra en gasfyret kedel. Modellen er bygget til at håndtere en række parametre, som vurderes at være af betydning for kondensation af syre i aftrækket, herunder svovlmængden i aftrækket, start/stop frekvens, gasforbrug, kedeleffektivitet, støkiometri, udetemperatur og aftrækkets længde. Modellen indeholder en detaljeret beskrivelse af kondensation af vand og syre i et balanceret aftræk. Med udgangspunkt i modellen er der beregnet kondensation af syre i et standardtilfælde, og herudfra er virkningen af mulige tiltag til reduktion af syrekondensationen vurderet. Små mængder Modelberegningerne på en standardcase viser, at der forekommer kondensation af svovlsyre i hele aftrækket. Modelberegninger viser, at hver gang kedlen starter jævnt, kondenserer en mængde svovlsyre ud på hele aftrækkets overflade. Den afsatte syremængde er ikke særlig stor, og det er kun en lille del af den tilførte svovlmængde, der afsættes. Hvis den afsatte svovlsyremængde jævnt skulle tære aftrækket, ville den forventede levetid af aftrækket være ca år. Procentfordelingen af de indkommende registreringer fordelt på tærings- og tilsmudsningsgrad 6 Gasteknik 1/2003

7 MINDRE ANLÆG Figuren viser den samlede molmængde SO 3, som er kondenseret på aluminiumsoverfladen gennem en periode på 6000 sek. Syren samler sig Desværre afsættes der under driftsforløbet også vand i aftrækket. Når kedlen starter, er aftrækket relativt koldt, og det giver anledning til kondensation af store mængder vand. Dette gør det muligt for vand og syre at bevæge sig i aftrækket som dug/dråber. I lodrette aftræk vil evt. dråber løbe ned mod kedlen og samle sig på bestemte steder. Efterhånden som aftrækket bliver varmet op, vil vandet igen fordampe fra svovlsyren. Tilbage vil der blive en koncentreret svovlsyrefilm med en syrestyrke på ca. 80% vægt/vægt (w/w), der vil kunne tære aftrækket på selektive steder. Service hver 3-5 år Tæring og dermed tilstopning er også afhængig af både den gasmængde, som gaskedlen bruger, og af den aktuelle odoriseringsgrad. I den standardcase, som rapporten anvender, og som kan siges at være typisk for danske gasinstallationer, vurderes det, at aftrækket vil være 50% tilstoppet efter ca. 14 år. Afhængig af de sikkerhedsmæssige overvejelser for de forskellige aftrækstyper anbefales der et serviceinterval på mellem 3 og 5 år, hvis der anvendes aluminiumsaftræksrør. For andre materialer så som rusfrit stål, emaljeret stål eller plast, vil der ikke være samme problemer. De to arbejder, som er udført af DGC for gasselskabernes FAU GI, har dels været til diskussion i DGPs sikkerhedsudvalg og dels udmøntet sig i DGC-vejledning nr. 44 Kontrol og rensning af aftræk. Vælg et bor, der passer til endoskopet Anbefaler renselem I vejledningen beskrives, hvordan man kan inspicere aftrækket fra gaskedler med lukket forbrændingskammer ved enten at anvende et endoskop eller bedre endnu ved at montere en renselem. Endoskop kan også bruges til inspektion af aftræk, men ikke til rensning. Dette vil kræve adskillelse af aftrækket. Brug et passende endoskop. (Se DGCfaktablad om endoskoper). Anskaf et dobbeltdiameterbor, som kan fremstille huller i aftræksrøret, der passer til endoskopet og til den valgte lukkeprop. Vælg en konisk lukkeprop af silikone, der kan tåle op til 150 C. Renselemme kræves i flere europæiske lande og bliver med tiden også et krav i Danmark. Der findes renselemme til de fleste kedeltyper, og de er rimelige i anskaffelsespris. Montagetiden tjenes hurtigt hjem, da aftrækskontrol og rensning herved bliver meget hurtigere. Vi anbefaler derfor, at der monteres en renselem på alle nye gaskedelinstallationer samt i de situationer, hvor man alligevel skal adskille aftrækket for at rense det. Udgiften til renselemmen vil hurtigt tjene sig ind, da inspektions- og rensearbejdet bliver meget lettere. Brug støvmaske Ved rensning af aftræk skal man være opmærksom på, at aluminiumsoxid kan være sundhedsfarligt samt give irritation af øjne og slimhinder. Derfor anbefales det altid at anvende støvmaske ved rensning. Hvis der anvendes en støvsuger, skal denne være forsynet med et mikrofilter på luften. Konklusionen på de to nævnte undersøgelser er, at aluminium er et mindre velegnet materiale til aftræksrør fra gasfyrede kedler. Derfor anbefales det på sigt at anvende materialer, der er resistente over for svovlsyrekorrosion, som fx plast eller rustfrit stål, samt at kræve regelmæssig inspektion og rensning af de eksisterende aftræk, der anvender aluminiumsrør. I denne forbindelse anbefales det også at montere renselemmen på passende steder i aftrækssystemet. Refencer Korrosion og tæring i aluminiumsaftræk fra gaskedler med lukket forbrændingskammer Bjarne Spiegelhauer, DGC, august 2001 Svovlsyrekorrosion af aluminiumsaftræk Marius Kildsig, DGC, december 2002 DGC-vejledning nr. 44 Kontrol og rensning af aftræk DGC-faktablad: Endoskoper Rensning og inspektion af et vandretbalanceret aftræk kan oftest udføres udefra Gasteknik 1/2003 7

8 ENERGIPOLITIK Elvarmekonvertering - fornuft eller skidt for CO2-regnskabet? Et af de helt aktuelle energipolitiske emner er begrænsninger i CO2 emissionen. Tildeling af og handel med CO 2 kvoter, er et virkemiddel for CO2 reduktion og i Danmark er de større elproducenter allerede tildelt CO2 kvoter. Energi- og CO2-besparelser hos slutbrugeren er en anden mulighed og et at de mere populære tiltag (blandt dette blads læsere) er elvarmekonvertering. Spørgsmålet er, om de forskellige initiativer trækker i samme retning. Forfatterne vil med dette indlæg gerne sætte spørgsmålet til debat i Gasteknik. Der er i 2002 gennemført store kampagner for at konvertere elopvarmede boliger til naturgas-opvarmede boliger. Det overordnede formål er at reducere Danmarks samlede emission af CO2 og med den begrundelse, kan boligejeren få tilskud til konverteringen. Kvoter til elværker Elværkerne er tildelt kvoter for deres årlige emission af CO2. Kvoterne er fastsat uden skelen til produktionsformen, og det er muligt for elværkerne at overføre en ubrugt kvote til en CO2 bank Hvorledes kan en kampagne for konvertering fra elvarme til naturgas da give en CO2 reduktion? For at belyse spørgsmålet tages udgangspunkt i en case, hvor én elvarmekunde konverteres. Kunden sparer kwh el per år og bruger i stedet m 3 naturgas, som ved forbrænding giver en emission på kg CO2 per år. Forudsætningerne for alle beregninger er vist i faktaboksen. Tre valgmuligheder Hvad betyder tabet af elvarmekunden for elproduktionen? Man må forvente, at elproducenterne analyserer situationen og vælger den for dem mest fordelagtige af følgende muligheder: Det afhænger bla. af, om den kulbaserede elproduktion mindskes tilsvarende AF PER GRAVERS KRISTENSEN OG JAN K. JENSEN, DGC 1)Elværkerne fastholder produktionsmønsteret og produktionen. De kwh el eksporteres. Elværkerne fastholder dermed deres CO2 emission, og den opnåede CO2 reduktion ved elvarmekonverteringen erstattes i det totale regnskab for Danmark, med en øget CO2 emission på kg fra gasfyret. 2)Elværkerne fastholder produktionsmønsteret og sænker produktionen med kwh el, men sælger den CO2 kvote, der bliver i overskud. Den tilsyneladende CO2 reduktion går tabt, når køberen af CO2 kvoten udnytter denne, og resultatet bliver igen et plus på 3400 kg CO2 i det danske CO2 regnskab. CO2 emissionen sker dog ikke nødvendigvis i Danmark. 3)Elværkerne ændrer produktionsmønsteret således, at produktionen sænkes med kwh (som egentlig var ideen med konverteringen), men de udfylder forsat den oprindelige CO2 kvote (hvilket ikke var ideen). Det sker som en konsekvens af synspunktet: Gas er dyrt, kul er billigt. Heraf følger, at den andel el, der produceres med kul øges, mens den andel el der produceres med naturgas mindskes. Dermed udnyttes den manko, der opstår i CO2 regnskabet ved konvertering af elvarmekunden, til at flytte på brændselssammensætningen i elproduktionen. Resultatet er en forbedret økonomi for elværket samt et plus på kg CO2 for Danmark. Tvivlsom gevinst Isoleret set for kunden eller boligen, er elvarmekonvertering et CO2 besparende tiltag. De tre mulige reaktioner på tabet af elvarmekunden viser dog, at konverteringen ikke nødvendigvis gavner Danmarks CO2 regnskab og måske øges CO2 emissionen globalt i stedet. Det sker i tilfælde 3) og måske i tilfælde 1) afhængig af hvilken produktionsform den eksporterede strøm erstatter. I tilfælde 2) sælges CO2 kvoten og systemet virker tilsyneladende. Forudsætningen er en global tildeling af CO2 kvoter, hvilket endnu ikke er indført. Nationalt kunne elvarmekonverteringen godt virke CO2 reducerende, men det vil kræve, at gennemførte elbespareler modregnes i CO2 kvoterne. Ellers udnyttes kvoten, når det er rentabelt og det har det fx været denne vinter. Mindre gassalg? Hvad betyder elvarmekonvereteringen for naturgassalget? Konsekvensen for gasafsætningen afhænger af hvorledes ovennævnte muligheder udnyttes, men under alle omstændigheder sælges der m 3 naturgas/år til varmekunden. Herudover: 1. Hvis option 1 realiseres, er der ikke yderligere konsekvenser for gasafsætningen. Det samlede resultat er et mersalg på m 3 naturgas/år. 2. Hvis option 2 realiseres, må et mindsket salg af naturgas til elproduktion forventes. I alt m 3 naturgas/år tabes i salg til elværkerne. Samlet resultat for gasafsætningen er et øget salg på m 3 naturgas/år. 3. Hvis option 3 realiseres, må et mindre salg af naturgas til elproduktion forventes. I alt m 3 naturgas/år, hvis der benyttes naturgasfyret dampkedel og m 3 naturgas/år, såfremt der anvendes et combined cycle anlæg til elproduktion. Samlet resultat for gasafsætningen er et tabt gassalg på m 3 naturgas/år. Sammenfatning Ovennævnte case giver flg. resultater: Konvertering af elvarmekunder til naturgas fører til øget CO2 udledning, medmindre der indføres et internationalt CO2 kvote og CO2 handelssystem. I det nuværende danske kvotesystem kan en elvarmekonvertering være en god forretning for elproducenten. Afhængig af prisen på CO2 kan den overskydende kvote sælges eller udnyttes til brændselsomlægning, idet elbesparelsen ikke 8 Gasteknik 1/2003

9 KORT NYT DONG køber andel af jysk el-selskab har konsekvens for kvotestørrelsen. Gasafsætningen synes umiddelbart øget ved en elvarmekonvertering, men udnyttes den overskydende kvote til brændselsomlægning i elproduktionen, så kan gasafsætningen samlet set blive mindre. Boligejeren bliver forhåbentlig glad for sit nye varmeanlæg og kan i det lange løb se frem til billigere varme. Den ret betydelige udgift til konverteringen skal fordeles over en del år før regnestykket går op og måske er det VVS installatøren der p.t. har det største kontante udbytte af CO2 debatten? Fakta om CO2 Kul har en CO2 emission på 95 kg/gj Naturgas har en CO2 emission på 57 kg/gj Et kulkraftværk har en elvirkningsgrad på 45%, giver dermed en emission på 760 g CO2/kWh el Et gaskraftværk (kedel) har en effektivitet på 45%, giver en emission på 454 g CO2/kWhel Et gaskraftværk (combined cycle) har en effektivitet på 55%, giver en emission på 372 g CO2/kWhel Et standard naturgasfyr har en virkningsgrad på ca. 90% Konverteringen omfatter et typisk elopvarmet hus med et forbrug på kwh el til varme/år Ved at benytte Eltras varedeklaration for el i det Jysk-Fynske område findes den tilsyneladende CO2 emissionsreduktion. Den vil afhænge af hvilken produktionstype der erstattes: 687 kg/år hvis der reduceres i prioriteret elproduktion (vind, affald, biogas og gasmotor KV), kg CO2/år for den gennemsnitlig elproduktion og kg/år ved at stoppe ikke prioriteret elproduktion. Gasteknik 1/2003 Herning Kommune og DONG har indgået en aftale om, at DONG køber 64 pct. af aktierne i EnergiGruppen Jylland. DONG overtager aktierne til en pris af ca. 500 mio. kr. Aftalen er dog betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse. EnergiGruppen Jylland står for el-, vand- og varmeforsyningen i Herning og omegn. EnergiGruppen har ca elkunder og varmekunder og omsatte i 2001 for 580 mill. kr. Købet af aktierne er et led i udmøntningen af DONGs strategi, hvor vigtige mål er etablering i elsektoren og medvirken til konsolidering af den danske energisektor. Købet er samtidig i overenstemmelse med Energi- Gruppens strategiske målsætning om at placere virksomheden som det naturlige centrum for regionens energiforsyning - og ekspandere aktiviteterne inden for selskabets kernekompetencer på el og kraftvarme. Med aktiehandlen er der ifølge DONG indledt et værdifuldt, strategisk samarbejde mellem EnergiGruppen Jylland og DONG. EnergiGruppen har kompetencer og aktiviteter inden for el og varme, og DONG er Danmarks førende virksomhed inden for naturgas. Der er store fordele ved at kombinere de forskellige kompetencer, som de to virksomheder besidder. Endvidere kan både DONG og EnergiGruppen markedsføre begge virksomheders energiprodukter over for kunderne. Handlen indebærer, at det bliver lettere at være energikunde i regionen, fordi kunderne med tiden kan købe flere og nye energiydelser samme sted. Borgmester Lars Krarup (V) er utrolig glad for aftalen med DONG. Med den her aftale har vi sikret, at Herning fortsat kan indtage rollen som spydspids - også på energiområdet, og vi har sikret en fortsat god udvikling af EnergiGruppen Jylland, pointerer Hernings borgmester. DONG er en særdeles stærk samarbejdspartner, og Energi- Gruppen og DONG supplerer hinanden utrolig godt. For Herning Kommune betyder aftalen, at vi både kan opretholde en fortsat god forsyningssikkerhed for regionens forbrugere og samtidig glæde os over, at vi fortsat har gode arbejdspladser i energisektoren i vores region. Staten kræver andel Ved redaktionens slutning var det fortsat uafklaret, hvor stor en del af salgssummen, Herning Kommune får lov at beholde. Flere partier i Folketinget mener, at kommunalt og privat ejede selskaber skal aflevere en del af provenuet ved salg af energiselskaber til staten fordi værdierne i selskabet er betalt af forbrugerne. Andre er af den opfattelse, at en evt. lovgivning på dette område ikke kan vedtages med tilbagevirkende kraft og derfor ikke vil gælde for Herning Kommune. Til afvikling af gæld Ifølge flere medier vil Herning Kommune anvende salgssummen til nedbringelse af sin gæld og efterfølgende af skatten, efterhånden som rentebyrden falder. Begrundelserne for at inddrage en del af provenuet til staten har netop været at undgå, at kommunerne får udvidet deres økonomiske råderum. Flere omegnskommuner ejer mindre aktieposter i Energi- Gruppen, som DONG også skulle være interesseret i at købe. Det er endnu ikke sket. Kilde: DONG mfl. 9

10 STØRRE ANLÆG Energioptimering af gasfyrede industribrændere og processer DGC har for Gasselskabernes Fagudvalg for Gas Installationer (FAU GI) gennemført en kortlægning af metoder og teknikker, ved hvilke det er muligt at overvåge og energioptimere gasfyrede industribrændere og processer. Undersøgelsen viste at primært to systemer er benyttet. Disse to teknikker er hhv.: Zirkoniumoxidprincippet, som primært anvendes til iltstyring af fastbrændselsovne og større gaskedler over 10 MW. Teknikken bliver ikke i større udstrækning benyttet BUHL & BØNSØE MÅLETEKNIK til mindre kedler, men kan anvendes hertil. SCOT princippet, som anvendes til iltstyring af en mindre andel af de danske villakedler. SCOT systemet er ikke velegnet til styring af industrielle kedler. Det koster ikke kassen - at checke gassen Vi tilbyder røggasanalysatorer til stort alle parametre og opgaver med op til 6 valgbare brændselstyper herunder rapsolie og træpiller. Virumgårdsvej Virum Tlf.: Zirkoniumoxidprincippet er foreløbigt det mest udbredte til større anlæg, men nye metoder er under udvikling AF MARIUS KILDSIG, DGC Andre teknikker Undersøgelsen omfatter også en vurdering af andre teknikker, som i dag anvendes til overvågning og energioptimering af gasfyrede industribrændere og processer. Nedenstående er fire af disse teknikker beskrevet. Konklusionen er dog generelt, at disse tekniker primært er dyrere end de to ovennævnte teknikker. Ingen af de nedenstående tekniker forventes derfor i den nærmeste fremtid at vinde indpas på det danske marked. Gaskromatografer er instrumenter, som benyttes i udlandet, i forbindelse med specielle processer til overvågning og energioptimering af gasfyrede industribrændere. Instrumentet er velegnet til at måle en specifik gassammensætning. Gaskromatograferne er forholdsvis dyre. Optisos systemet er udviklet af et Tyskland firma til manuel overvågning af kedler. Optisos er et system, der ved hjælp af kameraovervågning affotograferer flammen i kedlen. Systemet findes stadig kun som en slags demoudgave. Laserbaserede måleinstrumenter til måling af blandt andet ilt, kulilte og kuldioxid findes i dag kommercielt tilgængelige. DGC har dog ikke fundet eksempler på, at disse teknikker finder anvendelse i forbindelse med overvågning af gasfyrede industribrændere i Danmark. Derimod er der flere eksempler på anvendelse af teknikken i mindre håndholdte måleapparater. Instrumenter, som baserer sig på laserteknikken, vurderes til være dyrere end instrumenter, som baserer sig på f.eks. Zirkoniumoxidprincippet. Paramagnetisk måleteknik benyttes til måling af iltprocenten i røggas. Denne teknik er f.eks. anvendt i laboratoriuminstrumenter. For kort levetid I undersøgelsen blev også betragtet andre teknikker, som i dag enten bliver anvendt til overvågning og energioptimering af gasfyrede processer, eller som er under udvikling. Herunder kan specielt nævnes de elektrokemiske celler, som bliver benyttes i små håndholdte måleinstrumenter. Disse små måleinstrumenter er meget populære ved indregulering af f.eks. gasmotorer. Det anses dog ikke sandsynligt, at disse elektrokemiske celler kan benyttes i forbindelse med overvågning og energioptimering af gasfyrede industribrændere og processer, idet de elektrokemiske celler har en kort levetid på ca. et 1/2 år. En anden kategori af måleinstrumenter, som specielt kan nævnes, er instrumenter som baserer sig på UV-teknikken. Teknikken er stadig under udvikling, og DGC kender ikke til nogle kommercielt tilgængelige instrumenter af denne type. I tabel 1 er de ovennævnte metoder og teknikker til overvågning samlet og sorteret efter anvendelsesområde. Yderligere deltaljer kan desuden findes i rapporten Oversigt over teknikker til overvågning samt energioptimering af gasfyrede industribrændere. Rapporten kan bestilles online på 10 Gasteknik 1/2003

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33

Bosch klar til vækst igen. Mange snyder for energimærkning. Nr. 5 november 2003 92. årgang. Side 34-36. Side 32-33 Nr. 5 november 2003 92. årgang Bosch klar til vækst igen Bosch Thermoteknik har haft et par vanskelige år på det danske marked, men er nu klar til vækst igen - bakket op af sit tyske moderselskab, der

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2011 Naturgassen står fortsat stærkt Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. november 2011 på Hotel Nyborg Strand Gas i fortid og fremtid Et spændende

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede

DEBRA EnergiNyt. Forbedret kvalitet af hovedeftersyn. Energibranchen.dk. INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 1 Marts 2012 INdividuel opvarmning eller fjernvarme 8 Forbrugerne i total vildrede Markkonrol i DEBRAS KS-service 10

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 3 September - 2012 Solcelleanlæg stormer frem 9 Næsten 20.000 familier har fået solceller i 2012 gasapparater 12 Nye

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

DEBRA EnergiNyt. Energibranchen.dk. Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret. Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for energianlæg Nr. 2 Juni 2012 Efter energiaftalen 6 Lang og sej kamp for oliefyret Erik L. Clément om: 10 Hybridanlæg til gasopvarmede

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006

ENERGIØKONOMI. Udvikling i energisektoren. - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ENERGIØKONOMI - Guide til virksomheders energiforbrug November 2006 Energirådgivning sparer virksomheden for penge Når installatøren eller

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere