Bilag til handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til handlingsplan 2014-15"

Transkript

1 Bilag til handlingsplan Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan En sammenfatning af de løbende evalueringer vil fremgå af den årlige Status på handlingsplan. Enkelte af punkterne i evalueringsoversigten er uddybet i Resultatmål , der vedtages af bestyrelsen. September Undervisning : et er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel 1 Variation i undervisningen UMV 15/16 2 Større oplevet variation end ved UMV Undervisningsevaluering UMV 15/16 Større brug af undervisn.eval. end ved UVM Ledelsesvurdering Afholdelse af GRUS/MUS-samtaler IT: forstærket anvendelse UMV 15/16 Større anvendelse af IT Lektiehjælp (gensidig elevstøtte) UMV 15/16 Ny variabel. Omfanget vurderes. Lektiehjælp (Institutional. Ledelsesevaluering Se punkt 2: Lektiehjælp hjælp) Forholdet elever/lærere, forventningsafstemninopfattelse UMV 15/16 Mindre diskrepans mellem elev/ lærer- Henviste elever UMV 15/16 Færre henviste ønsker andet gymnasium Master-Class, ATU, C.f.Mat. Elever søger og gennemfører 1.2. Ny nordisk Skole : Styrke overgangen fra folkeskole til gymn./hf. Nye læringscirkler Deltagende lærere evaluerer. Nye læringscirkler fungerer med udbytte Ledelsen behandler. for deltagerne Pædagogisk dag for folkeskolerer PPU evaluerer. Rapporte- Tilfredsstillende afholdelse til ledelsen. Naturvidensk.festival Deltagende lærere evaluerer. Ledelsen behandler. Afholdelse med aktivt fremmøde 2014/15V 1 Tid, dvs. tidspunkt for afrapportering/endelig evaluering, F= Forår, S= Sommer, dvs. maj-sept., E= Efterår, V= Vinter, dvs. dec.- feb. 2 UMV 15/16: Undervisningsmiljøvurdering (inkl. trivselsundersøgelse) 1

2 1.3. IT Bedst mulig udnyttelse af IT-faciliteter, efteruddannelse, udbygning af IT-faciliteter Ny IT-handlingsplan ITU 3 vurderer indsats og Øget efteruddannelse resultat Forøget anvendelse af relevant it-software m.m. Spredning og videndeling ITU vurderer indsats og resultat En fortsat spredning af erfaringer? ITC-Fyn netværk Ledelse og ITU evaluerer Uproblematisk drift og pædagogiske initiativer 1.4. Idræt som studieretningsfag Ny model for idrætsundervisningen på studieretningen med idræt. Øget lokalt samarbejde Nedsættelse af følgegruppe Ledelsen Gruppen igangsat 2014/15V Lokalt idrætssamarbejde Følgegruppen/ledelsen evaluerer Styrket samarbejde med idrætsklubber 1.5. Pædagogisk udvikling Bedst mulig udnyttelse af IT-faciliteter, efteruddannelse, udbygning af IT-faciliteter Styrkelse af overgang Fortsættelse af NNS Fokus på skriftlighed: -omlægning af skr. arbejde Ledelsen vurderer Karakterstatistik Øget brug af mulighederne for omlægning Forbedring af de skriftlige karakterer over en treårig periode i forhold til resultaterne fra og flg. år -skemalagt vejledning Ledelsen vurderer Øget skemalagt vejledning -processkrivning mm Ledelsen vurderer pba. Fokus på mulighederne MUS-samtaler -skriftlighedsportal Ledelsen vurderer i samarbejde med PPU Velfungerende skriftlighedsportal i drift 2015E Udvidet undervisningsbegreb -Fortsat implementering PPU evaluerer Fortsat implementering af idekatalog -Master-Class Ledelsen vurderer Master-Class startet med deltagelse af TG-elever. 3 ITU: Udvalget for informationsteknologi og undervisning 2

3 HF-pædagogik (KS-forsøg) Deltagende KS-lærere udarbejder evaluering til ledelse/ppu. Karakterstatistik. Evalueringsudvalg foretager undersøgelse blandt KS-eleverne maj Højere fagligt niveau Højere karakterer end sammenlignelige hold Bedre sammenhæng/ faglig forståelse Stud.retn. og international. Ledelsen Revurdering af studieretningsudbuddet Initiativer til øget internationalisering Opsamling af nye initiativer 4 Ledelsen Nyt udvalg under PPU (TG Akademi) udarbejder oversigt 2015E 2014/15V 1.6. Kompetenceudvikling Nye fokuspunkter i MUS-samtalerne. Ny organisering. Nye fokuspunkter efter Punkter inddrages og virker relevante afholdelse af MUS-samtalerne Ny organisering MUS-samtalerne foretages af flere ledere end tidligere 2. Støtteforanstaltninger Udvidet støtte til svage elever Gruppevejledning mm. Studievejlederne evaluerer Øget brug af gruppevejledning Læsescreening og-kurser Læsevejledere evaluerer Resultaterne bruges til at støtte udvalgte elever Matematikscreening Matematik vejleder og ledelsen Resultaterne bruges til at støtte ud- evaluerer valgte elever Lektiehjælp pba. Indsamling af information om fremmøde og forløb Tilfredsstillende fremmøde og elevaktivitet 4 Punkt f-h i Handlingsplanen 3

4 3. Konsekvens og opfølgning Fokus på fravær, frafald, karakterer. Karakteropfølgning Karaktererne nærmere en normalfordeling. Forbedring af eksamens karakterer over en treårig periode i forhold til resultaterne fra Skriftlighed PPU Evaluerer Undervisningsbesøg Undervisningsbesøg gennemført Årgangsmøder Afholdelse af årgangsmøder Didaktisk værktøjskasse PPU evaluerer Didaktisk værktøjskasse i brug Fokus i MUS-samtaler Se punkt 1.6 Se punkt 1.6 Velkomstmøde for nye elever Stort fremmøde og positiv respons Folkeskole gymnasium Se punkt 1.5 Se punkt 1.5 Brobygning til videregående uddannelser Iværksættelse af plan for nye initiativer (Sorø,CIEC.UK mm) Eksternt samarbejde / internationalis. Udvekslingsrejser gennemført MasterClass/ ATU mm PPU Evaluerer Iværksat og tilfredsstillende deltagelse Styring af elevfravær Faldende fravær i forhold til gennemsnittet for de sidste 3 år. +S 2014E Opgaveværksteder Mindre skriftligt fravær Karakteropfølgn. på en enkelte Opfølgning på elever og elev/klasse klasser, der udviser pro- Opfølgning på studie- og ordensregler. Frafald 5 på baggrund af Databankens oplysninger blemer. Opfølgning på elever og klasser, der udviser problemer. Lavere frafald 1.-3g i forhold til gennemsnittet for de sidste 3 år. 5 Fremgår ikke eksplicit af Handlingsplanen 4

5 4. Bygninger, økonomi og OK13 Bygningsmæssig tilstillende/god standard, god økonomi, hensigtsmæssig implementering af OK13. Bygninger Tilfredsstillende bygningsmæssig udvikling inden for de givne rammer. Løbende Økonomi Løbende overvågning og evaluering i ledelse, kvt. opfølgning til SU og bestyrelse, årsrapport og budget fra ledelse til SU, revisor, bestyrelse og UVM. Benchmarking og div. analyser til ledelse, SU, bestyrelse og revisor. Stabil økonomi. Effektiv skoledrift. Råderum til nye tiltag såvel pædagogisk som bygnings- og facilitetsmæssigt. Se i øvrigt årsrapport. Uge/ kvt./ årlig OK 13 -SIP Dialog mellem skolerne -Implementering af OK13 Porteføljestrukturen gøres hensigtsmæssig. Øget tilstedeværelse gennem særlige pædagogiske tiltag (omlagt skr., KS, gruppevejledning) 5. Nyt punkt til Handlingsplanen: APV TG en attraktiv arbejdsplads Iværksættelse af en APV Gennemførelse af en APV under SU Høj grad af tilfredshed 2014/15 blandt de ansatte 6. Nyt punkt til Handlingsplanen: Visse indikatorer Flere til videregående uddannelse, bedre løfteevne Overgang til videregående uddannelse Løfteevne på baggrund af Databankens oplysninger på baggrund af UMV s opgørelse over løfteevnen. Flere starter på videregående uddannelse i de sidste tre oplyste år sammenlignet med tidligere Løfteevnen øges i forhold til

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere