efaktura faktura / invoice format version marts 2012 Dokumentversion 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efaktura faktura / invoice format version 2.1.0 1.marts 2012 Dokumentversion 4.1"

Transkript

1 efaktura faktura / invoice format version marts 2012 Dokumentversion 4.1

2 Indholdsfortegnelse - Content 1. DANSK BESKRIVELSE (DANISH DESCRIPTION) FAKTURAFORMATET Specielle tegn Prolog, stylesheet og skema Definition af fakturaformatet VALIDERINGER CHECKSUM MODULUS10-KONTROL FORMATÆNDRINGER Version Version Tidligere versioner ENGLISH DESCRIPTION (ENGELSK BESKRIVELSE) THE INVOICE FORMAT Special characters Prologue, stylesheet and schema Definition of the invoice format VALIDATIONS CHECKSUM MODULUS10-CONTROL FORMAT CHANGES Version Version Former versions FORMATBESKRIVELSE (DANISH) - FORMAT DESCRIPTION (ENGLISH) INVOICES (N=1, MANDATORY) DOCUMENT HEADER DOCUMENT_HEAD REMARK BILLED_FROM SOLD_FROM SELL_TO BILL_TO SHIP_TO ADDRESS CURRENCY LINE ITEM_INFO AMOUNT PAYMENT_TERMS TOTALAMOUNT CHARGE Side e faktura faktura / invoice format Side i

3 DELIVERY_TERMS PAYMENT_MEANS FIK P_MESSAGE P_CREDITOR_ADDRESS P_ALTERNATE_SENDER DIRECT_DEBIT FACTORING_INFO EKSEMPLER - EXAMPLES XML FAKTURA/INVOICE I FORMATVERSION FROM SENDER XML FAKTURA/INVOICE I FORMATVERSION FROM SENDER SKEMA - SCHEMA (XSD) effaktura faktura / invoice format Side ii

4 Dokumenthistorik Version Dato Ændringer danish Changes - english Firmanavn og logo PBS erstattet med Nets Company name and logo PBS replaced by Nets Direct_debet (tekst rettet) Direct_debet (text corrected) P_AMOUNT: Beløb til betaling i valgt valuta Alle landekode ISO standard er nu valide. Hvis landekode er forskellig fra DK, skal betalingstypen Direct debet benyttes med Direct debet type OTHER Alle valuta koder (ISO Standard) er nu valide Ny valideringsregler Quantity Antal kan være lig med nul Ny valideringsregler Receipt to Feltet skal være i XML en, men uden værdi Filstørrelse for bundter er ændret til: Kan sende fakturabundter i unzipped format indtil 45 MB Kan sende fakturabundter i zipped format indtil 100 MB En faktura kan indholde 1000 sider Skema (xsd) er ændret på flg. 2 områder: DESCRIPTION_1 på linje niveau kan indeholde mellemrumstegn som eneste tegn Flg. mht. COUNTRY_CODE: o COUNTRY_CODE kan indeholde alle landekoder. o Landekoder er case insensitive. o Landekoden i BILL_TO kan fortsat kun være DK Antal decimaler er udvidet på flg. Felter: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, - QTY_PER_UNIT_OF_MEAS Amount for payment in selected currency. Country code ISO standard If country code is different from DK, please use payment type Direct debit with Direct debit type OTHER All curency codes (ISO Standard) is now valid. New validation rule Quantity Quantity can be zero New validation rule Receipt to The tags shall be in the XML, but without any value. File size for bundles are changed to: Can send invoice bundles up to 45 MB in unzipped format Can send invoices up to size 100 MB in zipped format One invoice can contain only 1000 documents Modified the schema(xsd) to incorporate the following: DESCRIPTION_1 on line level can contain spaces as the only value COUNTRY_CODE can contain any country code, except for the BILL_TO address section (where the value DK is still mandatory). COUNTRY_CODE in the invoice is now case insensitive. Number of decimals are expanded on the following tags: - QUANTITY, - UNIT_PRICE, - NET_PRICE, effaktura faktura / invoice format Side iii

5 URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM og - CHECKSUM. Eksempel er opdateret. Det nye antal decimaler kan anvendes fra og med 1. februar QTY_PER_UNIT_OF_MEAS URE, - TOTAL_DOCUMENT_CHEC KSUM and - CHECKSUM. Example is updated. The new number of decimals can be used from the 1. of February Redaktionelle ændringer: Editorial changes: - Præciseret, hvordan checksum - Clarified how to calculate checksum if beregnes, når der ikke anvendes FIK is not used FIK. - Elaborated the use of tags where N=1 - Uddybende forklaring af felter - allowed difference in amounts and med N=1 totals is described - Tilladt afvigelse på beløber og - Changed allowed size for invoices and totaler er angivet bundles - Ændret tilladt størrelse på - Clarified that it is not a requirement faktura og fakturabundt that P_MESSAGE is entered for card - Præciseret, at P_MESSAGE type 73 and 75. ikke er et krav for kortart 73 og Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM ændres til at hedde FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM is changed and called FIK. - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION ændres til at hedde PAYMENT_MEANS_VERSI ON - PAYMENT_INFO_JOINT_TR ANSFER_FORM_VERSION is changed and called PAYMENT_MEANS_VERSI ON - Alle V-felter ændres til M (Mandatory) - All V-tags are changed to M (mandatory) - Version og payment-version er fortsat Version and payment version is still Længden på REFERENCE er ændret. - The length of REFERENCE has been changed Der indføres formatændringer, som træder i kraft 12. maj Flg. ændringer: Format changes are introduced with effect the 12. of may Following changes are introduced: - Version og payment-version ændres fra v til Version and payment-version updated from v to Betalingsdelen er ændret - Payment section is updated grundlæggende - Possible to have order number - Mulighed for ordrenummer på on the line effaktura faktura / invoice format Side iv

6 linjen - Only format changes in version - Kun formatændringer i version and are described og beskrives Det er beskrevet, at modtager kan identificeres ved kundenummer. Denne funktionalitet træder i kraft i version 2.15 af e faktura HUB. It is described that the the receiver can be identified by the customer number. This functionality does not work before version 2.15 of the e faktura HUB Der indføres formatændringer i Format changes are introduced. forbindelse med e faktura HUBløsningen. VERSION changes from version to version Formatændringerne træder i kraft 1. The change in format becomes effective marts Versionen af formatet er nu March 1 st Beskrivelse af P_ACCOUNT_NO og P_REG_NO er korrigeret tilbage til den oprindelige beskrivelse. Description of P_ACCOUNT_NO and P_REG_NO is changed back to the original description Der indføres formatændringer. Format changes are introduced. VERSION og FACTORING_VERSION VERSION and skifter fra version til version Formatændringen træder i kraft 1. februar FACTORING_VERSION changes from version to version The change in format becomes effective February 1 st See the document Introduktion til e- faktura integration on handling multiple versions of the e-faktura format, if necessary. Se evt. dokumentet Introduktion til e- faktura integration mht. håndtering af flere versioner af e-faktura fakturaformatet e faktura A/S er erstattet af PBS A/S og PBS logo er indsat på forsiden XML-eksempel for e-faktura (version 1.0.0) opdateret. e faktura A/S replaced by PBS A/S and PBS logo inserted on the front page. XML example for e-faktura (version 1.0.0) updated Dokument færdiggjort. Document completed Dokumenthistorik er tilføjet. Det er angivet hvilket tag, amount er afhængigt (dependent) af, samt bedre beskrivelse af, hvad kolonnen N betyder. Document history added. It is specified which tag amount is dependent on, plus a better description of what the column N means. effaktura faktura / invoice format Side v

7 1. Dansk beskrivelse (Danish Description) Nærværende dokument gennemgår XML-formatet, som en faktura skal overholde samt et eksempel på en faktura. 1.1 Fakturaformatet Formatet angives i encoding ISO Formatet for en faktura kan ikke ændres uden samtykke fra Nets Denmark. Nets vil varsle formatændringer med minimum tre måneders varsel Specielle tegn Der accepteres ikke ikke-printbare tegn i filformatet. Følgende tegn må ikke indgå i formatet: < > & Dette bevirker, at ERP-systemerne skal konvertere tegnene iht. nedenstående tabel, inden tegnene sendes til e faktura. På tilsvarende måde skal tegnene konverteres ved modtagelse. Tegn Konvertering i ERP DTD entitet < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prolog, stylesheet og skema Alle XML-filer skal have flg. xml-deklaration som første linje: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> Det første tag (root) i selve XML-delen, skal indeholde en reference til skema-definitionen og det aktuelle skema, og skal anføres således: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> Når e faktura fremsender en faktura til fakturamodtager, vil XML-filen s anden linje referere lokalt til det medsendte stylesheet: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Bemærk, da der anvendes unikke filnavne, vil filnavn-referencen være forskellig, hver gang der modtages en faktura fra e faktura. Fakturaafsender skal ikke inkludere en stylesheet-reference. Kun e faktura påsætter denne. e faktura faktura / invoice format Side 1

8 1.1.3 Definition af fakturaformatet Fakturaformatet beskrives i tabelform i afsnit 3 Formatbeskrivelse. Kolonnerne i tabellerne har følgende betydning: Navn Name: Angiver start og slut på tagget. Beskrivelse: Kort beskrivelse af, hvilken information tagget indeholder. Description: Engelsk beskrivelse Requirement: Hvis værdien af tagget ligger fast, er krav til værdien beskrevet her. Type: Angiver hvilken type information, tagget indeholder; f.eks. om det er tekst eller dato. Såfremt der står sub level i kolonnen, er det fordi tagget har et niveau, der er beskrevet i en anden tabel med samme navn som tagget. Value: Angiver antallet af karakterer, informationen kan indeholde. A(20) betyder, at den kan indeholde 20 karakterer. Hvis der yderligere er tilføjet altid, eksempelvis A(4) altid, betyder dette, at informationen altid skal være på 4 karakterer. Såfremt typen er decimal, kan værdien eksempelvis være 20.3, hvilket betyder at tallet kan være på 20 cifre før kommaseparatoren og 3 cifre efter kommaseparatoren. C/M/D/V: Angiver hvorvidt informationen er conditional, mandatory, dependent eller mandatory fra og med en bestemt version af formatet. Et conditional tag må gerne være der, selvom det ikke er udfyldt. Et mandatory tag skal være der og skal være udfyldt. Et dependent tag skal være der, hvis det tag, det er afhængigt af, er udfyldt. Dog, såfremt N = 1 skal tagget være med, tagget kan dog være tomt, såfremt det tag det er afhængigt af, ikke er udfyldt. Vs: Angiver, at tagget er mandatory fra og med det angivne versionsnummer. N: Angiver hvor mange gange tagget kan være i formatet. N = 1 betyder, at tagget altid skal være med 1 gang, det kan dog være tomt. Bemærk, at selvom et tag ikke er mandatory, kan N godt stå til 1, og så vil tagget i DTD en være defineret som mandatory. N = 0..1 betyder, at tagget kan være med, eller det kan udelades. N = betyder, at tagget kan være med gange. Dependent: Angiver det tag, som dette tag er afhængigt af. Dependent af angives kun, når C/M/D/V er D. History: Her angives historik for eventuelle ændringer til tagget. Hvis der er tale om et nyt tag, angives f.eks. versionsnummer for oprettelse i formatet; er der tale om en ændring af et tag s definition, angives den tidligere definition samt det versionsnummer, hvori tagget blev ændret. e faktura faktura / invoice format Side 2

9 1.2 Valideringer e faktura foretager flg. valideringer: At der ikke er tale om en dublet. Undersøges ved at sikre, at kombinationen af service-leverandør, fakturaafsender af den første faktura i bundtet og bundt-referencenummer er unik inden for indeværende år. At afsender er kendt af e faktura At checksum er korrekt At alle øvrige landekoder er i overensstemmelse med ISO-standard ISO (2 karaktersvarianten) At postnumre er gyldige danske postnumre, hvis landekode = DK At momsprocenten er korrekt, hvis linjetotaler angiver, at der er moms At momsprocenten på linjer, gebyrer og fakturarabat svarer til enten 0 eller 25 % At alle totaler er korrekte At på linjer med antal og beløb, skal der være udfyldt mindst et varenummer At XML-filen er valid og overholder fakturaformatet mht. struktur (mandatory, conditional etc.) samt feltdefinitioner, f.eks. maximalt 3 decimaler på beløb mv. Flg. regler gælder: For mandatory tags Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal have et validt indhold For conditional tags med N=0..1(1000) Tagget behøver ikke være tilstede i XML-filen Er tagget tilstede, skal det enten være tomt eller have et validt indhold For conditional/dependent tags med N=1 Tagget skal være til stede i XML-filen Tagget skal enten være tomt eller have et validt indhold Tagget skal have en værdi, hvis det felt det er afhængigt af, er tilstede og har en værdi. For conditional tag med mandatory underniveau Hvis et conditional tag er tilstede, så gælder reglerne for mandatory tags for evt. mandatory under-niveau. Hvis f.eks. tagget REMARK er til stede i XML-filen, så skal der være minimum et korrekt REMARK_TXT og med en valid værdi Andre regler: Et enkelt mellemrum er ikke et validt indhold for et felt, med mindre præcis dette er specificeret for feltet. Bemærk, for alle valideringer på beløb og totaler gælder det, at der accepteres en afvigelse på højst 50 ører. Er valideringerne ikke overholdt, vil en faktura blive afvist. e faktura faktura / invoice format Side 3

10 1.3 Checksum Formålet med checksummen er at sikre, at en faktura ikke er blevet ændret fra afsenderens ERP-system til modtagerens ERP-system. Når et ERP-system skal afsende en faktura, beregnes en checksum. Checksummen følger fakturaen, således at man ved modtagelse kan beregne checksummen ud fra fakturaen og sammenligne den beregnede checksum med den modtagne checksum. Derved undgår man at indlæse en forkert eller beskadiget faktura. Checksummen fremkommer ved brug af tre typer af oplysninger på en faktura: Fakturamodtagernavn, Sum af fakturalinjernes beløb uden moms og FIK/GIRO-nummeret. Her er et eksempel på indholdet af et CHECKSUM-tag: <CHECKSUM> ,000</CHECKSUM> Alle ERP-systemer skal således generere en checksum. Checksummen bliver beregnet på samme måde ved afsendelse af en kreditnota. Ved modtagelse skal ERP-systemet kontrollere, om checksummen stemmer overens med fakturaen. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal brugeren (fakturamodtager) af ERP-systemet have en fejlmeddelelse. Sådan opbygges checksummen: Checksum = <BILL_TO>.<NAME_1> + <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE> Den første del efter lighedstegnet er det fakturamodtagernavn, der står i NAME_1 under <BILL_TO>segmentet. Hvis ikke segmenterne findes, medgår de ikke i checksummen. Checksummen i den første del, <BILL_TO>.<NAME_1>, beregnes ved hjælp af ASCII-værdierne, som fremgår af nedenstående tabeller. Der benyttes samme ASCII-værdi, uanset om det vedrører store eller små bogstaver. Såfremt der er bogstaver i tagget, som ikke findes i nedenstående tabel, udelades de pågældende bogstaver fra beregningen af checksummen. Tegn Værdi Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Værdi Checksummen i den anden og tredje del, <P_FIK_NO> + alle <NET_PRICE>, er blot de cifre, der indgår i disse tag, jf. eksemplet nedenfor. e faktura faktura / invoice format Side 4

11 <BILL_TO> <NAME_1>ABC 234</NAME_1> delchecksum = 351 </BILL_TO> <P_FIK_NO> </P_FIK_NO> delchecksum = <NET_PRICE>9000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>1000,000</NET_PRICE> <NET_PRICE>0,000</NET_PRICE> delchecksum = Checksum = = ,000 Anvendes FIK-delen ikke i en faktura, har P_FIK_NO værdien 0 i beregningen af checksum. Checksummen angives i faktura-formatet. e faktura faktura / invoice format Side 5

12 1.4 Modulus10-kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1, osv. jf. vægttallene i nedenstående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCR-linjen skal være en blank karakter enten foran eller bagved betalingsidentifikationen. Hvis kortart-koden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man f.eks. har betalingsident (uden checkciffer) kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsident Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 e faktura faktura / invoice format Side 6

13 1.5 Formatændringer Dette kapitel beskriver de indførte formatændringer i de enkelte versioner. For hver version beskrives følgende: Tilføjede tags Ændrede tags Version Tilføjede tags Nyt tag HEADER/PAYMENT_MEANS_V ERSION C/M/D/V Type Værdi Vs M Text A(10) DOCUMENT/PAYMENT_MEANS M Sub-level DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /PAYMENT_TYPE M Text A(20) Beskrivelse Version af XML-format til brug for OfficeBanking Betalingsmåder Betalingsmåde. Se valgtabel 8 DOCUMENT/PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT PAYMENT_ MEANS /DIRECT_DEBIT/P_DIRECT_DEB IT_TYPE M Sub-level M Text A(20) Direct debet betalingsoplysninger. Direct debit type. Se valgtabel 9. PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_CURR ENCY_CODE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_AMO UNT PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_TRAN SFER_DATE PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT/P_REG_ NO PAYMENT_ MEANS/DIRECT_DEBIT /P_ACCOUNT_NO M Text A(3) M Decimal 20.2 M Text A(10)altid M Text A(4) M Text A(10) Valutakode. Beløb til betaling i DKK. Dato for overførslen af penge. Skal være en bank-dag. Beløbsafsenders reg.nr Beløbsafsenders kontonr. e faktura faktura / invoice format Side 7

14 Nyt tag PAYMENT_ MEANS/FIK LINE/ORDER_NO Nye Valgtabeller C/M/D/V Type Værdi Vs M Sub-level C Text A(20) Beskrivelse FIK betalingsoplysninger. Blev før kaldet PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM. Ordrenummer på linjeniveau Valgtabel 8 Choice Table 8 Beskrivelse FIK FIK betalingsoplysninger. DIRECT_DEBIT Direct debet betalingsoplysninger. Valgtabel 9 Choice Table 9 Beskrivelse BS BetalingsService LS LeverandørService PBS OTHER PBS National Clearing. Kan kun anvendes af Nets. Anden type Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som Angives som e faktura faktura / invoice format Side 8

15 X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /INVOICES/REFERENCE Værdi A(20) A(40) Fjernede muligheder Flg. tag kan ikke mere benyttes: Nyt tag DOCUMENT/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM HEADER / PAYMENT_INFO_JOINT_TRANS FER_FORM_VERSION C/M/D/V Type Værdi Vs Sub-level M Text A(10) Beskrivelse Betalingsoplysninger. Er erstattet af FIK. Version af XML-format til brug for OfficeBanking. Er erstattet af PAYMENT_MEANS_VERSION Version Tilføjede tags Nyt tag INVOICES /INVOICES/REFERENCE /HEADER/RECEIPT_NO C/M/D/V Type Værdi Vs M Under-niveau M Text A(20) M Text A(20) Beskrivelse Nyt niveau til at håndtere flere fakturaer i én XML-fil. Referencenummer til denne afsendelse Kvitteringsnummer genereret af det afsendende økonomisystem. Det skal være unikt for afsender. Kvitteringsnummeret bliver returneret i kvitteringer fra e faktura til brug for ERP-systemets opdatering af status på de enkelte fakturaer. Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger nu i stedet direkte i XML-formatet. /HEADER/CHECKSUM M Checksum. Se afsnit 1.3 Checksum e faktura faktura / invoice format Side 9

16 Nyt tag /DOCUMENT_HEAD/ACCOUNT_ CODE C/M/D/V Beskrivelse Type Værdi Vs Decimal 20.3 Tidligere lå dette nummer i en særskilt.req fil. Feltet ligger C Text A(35) nu i stedet direkte i XML-formatet. DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen /LINE/ACCOUNT_CODE C Text A(35) Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Såfremt de enkelte fakturalinjer skal bogføres med forskellige DimensionsKontoStrenge, skal dette angives på fakturalinjeniveau. I dette tilfælde er udfaldsrummet på fakturahovedniveau konstant: "Linjespecificeret" DimensionsKontoStreng til brug for fakturering af offentlige institutioner. Såfremt køber har opgivet en DimensionsKontoStreng i forbindelse med afgivelse af rekvisition eller ordre, er køber, jf. lov om offentlige betalinger og tilhørende bekendtgørelse, berettiget til at tilbageholde betaling, indtil den oplyste DimensionsKontoStreng fremgår af fakturaen Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng. Anvendelse af dette felt er betinget af, at køber har opgivet en DimensionsKontoStreng på linjeniveau. /LINE/FINAL_CUSTOMER_TYPE C Text A(3) /LINE/FINAL_CUSTOMER C Text /INVOICES/TOTAL_DOCUMENT _CHECKSUM A(20) M Decimal 20.3 Angiver hvordan endelig kunde er identificeret. Se valgtabel 6. Anvendes til at angive eventuel endelig kunde. Anvendes f.eks. inden for det kommunale område til at angive cpr-nr på ydelsesmodtager. Sum af checksum en under alle dokumenterne /INVOICES/NO_OF_DOCUMENT S Nye Valgtabeller M Text A(4) Antal faktura og kreditnotaer i denne afsendelse Valgtabel 6 Beskrivelse e faktura faktura / invoice format Side 10

17 Valgtabel 6 CPR TLF CVR EAN PNO DUN Beskrivelse CPR-nummer Telefonummer CVR-nummer EAN-lokationsnummer P-nummer DUNS-nummer Ændrede tags I nedenstående tabel, refererer kolonnen med overskriften Tabel-kolonne til, hvilke(t) af nedenstående definitioner, der er ændret i under formatbeskrivelsen. Hvis der f.eks. er tale om, at et felt er udvidet, angives det, at det er Værdi, som er ændret: Navn Beskrivelse Krav Type Værdi C/M/D/V Vs N Dependent af Ændret tag Tabel-kolonne Værdi før Værdi nu /HEADER/VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XML-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /HEADER/ PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM_VE RSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af betalings-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, e faktura faktura / invoice format Side 11

18 denne version anvendes. /HEADER/FACTORING_VERSION Krav Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af XMT er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes. /DOCUMENT_HEAD/EXTERNAL_DOCUMENT_ Value A(20) A(40) NO såfremt denne version anvendes. Angives som X.Y.Z, hvor X er generation, Y er version og Z er patch. Denne version af factoring-formatet er Dette betyder, at der altid skal angives i dette tag, såfremt denne version anvendes Fjernede muligheder Snabel-a skal ikke konverteres inden ind- og udlæsning. Dvs. snabel-a skrives direktes i XMLfilen. Tegn Konvertering i ERP DTD &at; <!ENTITY at Tidligere versioner Version 1.1.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 Version 1.0.0, kun anvendt med e faktura version 1.0 e faktura faktura / invoice format Side 12

19 2. English description (Engelsk beskrivelse) This document goes through the format of the invoice and an example of an invoice. 2.1 The invoice format The format is specified in encoding ISO The format for an invoice cannot be changed without consent from Nets Denmark A/S. Nets will give notice of changes in the format with a minimum of three months notice Special characters No non-printable characters are accepted in the file format. None of the following characters must be part of the format: < > & The ERP systems must convert any characters in the table below, before the characters are sent. The characters are to be converted correspondingly upon reception. Character Conversion in the ERP DTD entity < < <!ENTITY lt "&#60;"> > > <!ENTITY gt ">"> & & <!ENTITY amp "&#38;"> &apos; <!ENTITY apos "&#39;"> " <!ENTITY quot """> Prologue, stylesheet and schema All XML-files must have a xml-declaration as the first line, stated like this: <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> The first XML-tag (root) in the XML-file must have a reference to the schema definition and the e faktura schema and must be stated like this: <INVOICES xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance xsi:nonamespaceschemalocation="efaktura.xsd"> When e faktura sends an invoice to the recipient the second line in the XML-file will have a local reference to the stylesheet that is send along with the invoice and will be stated like this: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oinnn..nn.xsl"?> Notice, that as unique filnames are used, the stylesheet reference will be different every time an invoice is received from e faktura. The original legal sender of the invoice shall not include a reference to a stylesheet. e faktura faktura / invoice format Side 13

20 2.1.3 Definition of the invoice format The invoice format from e faktura is described in tabular form in section 4 format description The columns in the table have the following meaning: Navn Name: Defines the beginning and end of the tag Beskrivelse: Description in Danish Description: A brief description of which information the tag contains. Requirement: If the value of the tag is established, a requirement to the value is described here. This column is only included for the description of HEADER. Type: Specifies which type of information the tag contains; e.g. whether it is text or a date. Provided it says sublevel in the column, the tag has a level that is described in another table with the same name as the tag Value: Specifies the amount of characters, the information can contain. A(20) means that it can contain 20 characters. If altid (always) is added, for example A(4) altid, this means that the information must always be 4 characters long. Should the type be decimal, the value can be 20.3, which means that the number can be 20 digits before the decimal comma 1 and 3 digits after the decimal comma. C/M/D/V: Specifies whether the information is conditional, mandatory, dependent or mandatory for a certain version of the format A conditional tag may be there, even though it is not filled out A mandatory field must be there and has to be filled out A dependent tag must be there, if the tag it is dependent on, is filled out. In case of N = 1, the tag has to be there, though if the tag,it is dependent on is not filled out, the tag can be left empty. Vs: Specifies whether the tag is mandatory from the specified version number. N: Specifies how many times the tag can be in the format. N = 1 means the tag has a minimum & maximum occurrence of 1 N = 0..1 means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 1 N = means the tag can occur a minimum of 0 and maximum of 100 Dependent: Specifies the tag, that this tag is dependent on. Dependent on is only specified, when usage is D (dependant). History: The history of changes to the tag is specified here. If it is a new tag, e.g. the version number, for creation in the format, should be specified; if it is changes of a tags definition, the former definition and the version number, in which the tag was changed, is specified. e faktura faktura / invoice format Side 14

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0

e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 e faktura faktura / invoice format version 2.1.0 13. Oktober 2008 Dokumentversion 4.0 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Fakturaformatet...1 1.1.1 Specielle

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7

efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 efaktura kvitteringer / acknowledgements format 1. Marts 2012 Dokumentversion 2.7 Indholdsfortegnelse - Content 1. Dansk beskrivelse (Danish Description)... 1 1.1 Kvitteringsformat... 1 1.1.1 Specielle

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie

Penge til gode hos Gable Insurance. Tilbagebetaling af præmie Penge til gode hos Gable Insurance Tilbagebetaling af præmie Ristorno Præmien Ristorno præmien Tilbagebetaling af præmie for ubrugt ejerskifteforsikring. Her anvendes de regler, der også er gældende ved

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 European Union Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem.

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem. T-doc Dataudveksling Sag Vejle Sygehus Sterilcentral Projektnr. 103463 Projekt STERILCENTRAL Dato 2011-07-08 Emne Apparatur til sterilcentral, krav til dataud- Initialer CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation

Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation Aflevering af OIOXML-skemaer Dokumentation 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektbeskrivelse... 3 Projektansvarlig... 3 Formål... 3 Namespace... 3 Skemafiler... 3 Kontrol... Error! Bookmark

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute

Sortering fra A-Z. Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Sortering fra A-Z Henrik Dorf Chefkonsulent SAS Institute Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Det er for svært Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å? Hvorfor ikke sortering fra A-Å?

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Online bookings - Hjemmesiden:

Online bookings - Hjemmesiden: Online bookings - Hjemmesiden: Ved online bookings, har kunden nu mulighed for, at betale med kredit kort eller de kan også vælge "den gamle metode" som hedder "Betal i butik" Dette kræver at afdelingen

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere