Regnskaber for datterselskaber 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskaber for datterselskaber 2012"

Transkript

1 Regnskaber for datterselskaber 2012

2 Indhold Koncernoversigt... 2 Bestyrelse og direktion... 3 Repræsentantskabsmedlemmer... 5 Selskabsoplysninger... 7 Koncernens adresser... 8 Datterselskaber TREFOR A/S TREFOR El-net A/S TREFOR Vand A/S TREFOR Varme A/S TREFOR Energi A/S TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Entreprise A/S Midtjysk Køleservice A/S dominus A/S Årsrapport 2012 side 1

3 Koncernoversigt Årsrapport 2012 side 2

4 Bestyrelse og direktion TREFORs bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Jørgen Larsen Næstformand Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Per Bødker Andersen Bestyrelsesmedlem Hans Andersen Bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 3

5 Peder Hvejsel Bestyrelsesmedlem Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem Jørn Limann Bestyrelsesmedlem Hans Lind Bestyrelsesmedlem Henning Due Lorentzen Bestyrelsesmedlem Flemming Brinch Nielsen Bestyrelsesmedlem Carsten Pedersen Bestyrelsesmedlem* Jens Pilgaard Bestyrelsesmedlem Carl C. Poulsen Bestyrelsesmedlem Søren Rahbech Bestyrelsesmedlem* Thomas H. Sørensen Bestyrelsesmedlem Charlotte Uhrskov Bestyrelsesmedlem Jens Aage Uldall Bestyrelsesmedlem * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 4

6 Repræsentantskabsmedlemmer Repræsentantskabsmedlemmer og kredse Kreds 1, Kolding Kommune Aksel Magnus Hjaltelin Alice Wase Petersen Anker Hansen Klaaby Anni Damgaard Annie Terp Thomsen Bjarne Christian Johannsen Carl Christian Poulsen * Carl Hilger Charlotte Uhrskov * Claus Clausen Conny Pedersen Flemming Brinch Nielsen * Gunnar Nielsen List Gunner Storm Thomsen Gunner Kjær-Hansen Hans Andersen * Hans Lind Hans Ole Gammelgaard Henrik Wulff Jørgen Friis Jensen Jørn Dohrmann Jørn Stenner Rasmussen Kent Holm Christensen Ketty Ignatiussen Kim Matthiesen Kirsten Klitgaard Johansen Knud Erik Langhoff * Lars Bækmand Lars Kirkedahl Johnsen Mogens Bjerggaard Olesen Niels-Christian Sørensen P.V. Johansen Per Bødker Andersen * Per Vinding Nielsen Poul Esbjerg Gregersen Poul Ugilt Thomsen Stephan Lorenzen Svend Erik Jensen Svend Jensen Svend Aage Jørgensen Tenna Pouline Thomsen Kreds 2, Vejen Kommune Jens Aage Uldall * Klaus Nordby Ove Bende Jepsen Svend Erling Hansen Svend Aage Jensen Kreds 3, Middelfart Kommune Allan Buch Esben Brage Finn Henningsen Finn Ole Christiansen Gunnar Krusborg Johnnie Dahl Nielsen Knud Kingo Christensen Steen Dahlstrøm * Tage Mau Kreds 4, Fredericia Kommune Børge Larsen Charlotte Høgedal Dennis Nielsen Ebba Marie Jakobsen Edvin Ronald Steiness Else-Marie Føhns Finn Aage Østergaard Hans Henrik Seehausen Henning Due Lorentzen * Henning Lajgaard Troelsen Holger Bigum Jakob Ladingkær Jens Pilgaard * Jette Højberg Rosenfeldt Johnny Gilberg Jørn Limann * Kurt Dahl Lis Gregersen Niels Jørgen Andersen Niels Juul Peder Hvejsel * Susanne Backer Søren Pedersen Torben Skjøde Hald Turan Savas Kreds 5, Vejle Kommune Aage Iversen Benny Richard Jensen Hans Lind * Hans Ole Egeberg Olesen John Kaare Jørgen Skovdal Larsen * Lars Johannsen Årsrapport 2012 side 5

7 Leif Jacobsen Leif Rasmussen Leif Thulstrup Bruhn Merethe Nielsen Niels Jørgen Jensen Ole Kristensen Per Henriksen Thomas Høgstedt Sørensen * Tom Skovgaard Vagn Aage Jensen Medarbejderrepræsentanter Carsten Pedersen * Søren Rahbech * * Bestyrelsesmedlemmer Årsrapport 2012 side 6

8 Selskabsoplysninger Selskabet TREFOR Kokbjerg Kolding Bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Jørgen Larsen Næstformand Carl C. Poulsen Charlotte Uhrskov Carsten Pedersen* Flemming Brinch Nielsen Hans Andersen Hans Lind Henning Due Lorentzen Jens Pilgaard Jørn Limann Jens Aage Uldall Knud Erik Langhoff Peder Hvejsel Per Bødker Andersen Søren Rahbech* Thomas H. Sørensen Direktion Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Egtved Allé Kolding Bank Nordea Bank Danmark A/S Standgade København C Advokat Andersen Partners Jernbanegade Kolding * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 7

9 Koncernens adresser Moderselskab TREFOR Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Datterselskab TREFOR A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Jens Christian Sørensen Direktør Datterselskab TREFOR El-net A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Varme A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Vand A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Energi A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør Årsrapport 2012 side 8

10 Datterselskab TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Jette Hedegaard Post Direktør Datterselskab dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring 7400 Herning Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Toke Kjær Juul Direktør Datterselskab TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør Datterselskab Midtjysk Køleselskab A/S Gl. Landevej 55, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helmut Jacobsen Direktør Datterselskab TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads København V Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Kim Høibye Direktør Årsrapport 2012 side 9

11 Datterselskaber El, vand og varme til Trekantområdet og Fyn TREFOR El-net vedligeholder og udvikler elnettet, så det er gearet til fremtidens krav til et moderne elnet. TREFOR Vand leverer rent drikkevand og sikrer, at der er drikkevand til fremtidige generationer. TREFOR Varme sørger for miljøvenlig og økonomisk fjernvarme til boligen. Kommercielle aktiviteter i Trekantområdet og i hele Danmark TREFOR Energi leverer strøm og naturgas til fordelagtige markedspriser - og giver energirigtig rådgivning til gavn for miljø og pengepung. TREFOR Entreprise løser alle former for installationsopgaver inden for elinstallation, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik og fjernvarmeledninger. TREFOR Bredbånd ruller fibernet ud og er med til at udvikle Danmark til et højteknologisk højhastighedssamfund - og samarbejdet med Waoo! og Nianet A/S giver underholdning og kommunikation med høje hastigheder. Midtjysk Køleselskab leverer, servicerer og rådgiver om klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder. Salg og service af hårde hvidevarer til private. dominus er førende inden for udvikling af bygningsautomatik og CTS-anlæg - det intelligente bygningssystem. Årsrapport 2012 side 10

12 TREFOR A/S TREFOR A/S er holdingselskab for koncernens øvrige selskaber med undtagelse af TREFOR Vand og TREFOR Invest, herunder vindmølleselskabet EWII. TREFOR A/S udfører fælles administrative opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, regnskab, indkøb, HR, overvågningsopgaver og kantine, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering og at opgaverne derved udføres rationelt. Selskabet ejer og administrerer bygningerne for TREFORs hovedkontor på Kokbjerg. TREFOR A/S har endvidere haft eksterne kunder, hvor TREFOR A/S står for opkrævning for antenneforeninger, vandværker og spildevandsselskaber. hvilket har været med til at sikre det pæne regnskabsresultat. Udvikling i løbet af 2012 I 2012 blev kundeservice outsourcet til Logica (nu CGI). Udviklingen i markedet med en ny datahub og en ny engrosmodel fra 2014, samt en bredbåndsforretning, der har ændret karakter i retning af at være langt mere markedsbestemt, betyder, at afregningssystemerne fremover skal være langt mere fleksible. Der er en forventning om, at en virksomhed, der har håndtering af afregning som deres kernekompetence kan drive den del mere effektivt og med færre fejl i kundernes afregning, end TRE- FOR, der ikke har det som kernekompetence. En væsentlig baggrund for beslutningen var således en forventning om, at CGI opnår en højere kvalitet i regningsproduktion og i kundebehandling samtidig med at opgaverne udføres mere omkostningseffektivt end TREFOR selv ville kunne gøre det. Derudover giver outsourcingen mulighed for at frigøre ledelsesressourcer i TREFOR, der i stedet kan flyttes til kommercielle, indtægtsskabende aktiviteter. Udskiftningen af måledatasystemet er blevet forberedt i Dette effektueres i TREFORs hovedkontor på Kokbjerg, Kolding Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat Resultat før skat blev et overskud på 39,6 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end ventet. Før indtægter fra kapitalandele er der et underskud på 57,7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end ventet. Resultatet anses som tilfredsstillende. I 2012 gik TREFOR fra a conto afregning til faktisk afregning. Der er tale om en større principiel ændring, og denne har været hensigtsmæssig idet kunderne bedre kan forstå afregning efter faktisk forbrug. I forbindelse med overgangen til faktisk afregning har TREFOR udviklet en app til smartphones og ipad, der skal være med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug, og få dem til at tænke på energibesparelser. Kunderne har taget rigtigt godt imod denne app, som bruges af mange og får meget positive anmeldelser af kunderne. Forbedringen i årets resultat kan specielt henføres til et bedre resultat i TREFOR Bredbånd, som har realiseret et årsresultat på 36 mio. kr. før skat. Også koncernens øvrige selskaber har stort set alle bidraget med større resultater end forventet, Årsrapport 2012 side 11

13 Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR A/S får en aktiv rolle i implementeringen af den ny strategi, der vedtaget på koncernplan. Særligt vil forretningsudviklingsfunktionen komme til at spille en væsentlig rolle. I 2013 vil der i såvel TREFOR A/S som i hele koncernen blive et øget fokus på performancekultur og måling af resultater indenfor både finansielle og operationelle områder. Efter organisationstilpasningen i løbet af 2012 og efterfølgende interne flytninger er der basis for udlejning af to etager på den nordøstlige fløj på Kokbjerg. Lillebæltsbroen, Middelfart Årsrapport 2012 side 12

14 Regnskab TREFOR A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster (57.675) (37.837) (36.846) (13.016) (22.925) Resultat før skat ( ) (35.001) (53.234) (63.056) Årets resultat ( ) (23.888) (51.238) (59.047) Balance Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal heltidsansatte Nøgletal i %: Overskudsgrad (38,2) (27,2) (28,6) (10,6) (24,9) Afkastningsgrad (1,9) (1,1) (1,1) (0,4) (0,9) Soliditetsgrad 47,8 49,5 55,6 63,2 76,9 Årsrapport 2012 side 13

15 TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er et af Danmarks største eldistributionsselskaber. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. Ved aktiv involvering i smart grid aktiviteter (fremtidens intelligente energisystem) deltager selskabet i fremtidssikring af elnettet og understøtter dermed Danmarks politiske målsætninger om fremtidens energisystem. i forbindelse med kabellægning i Vejenområdet skrottet ca. 40 km luftledning, hvilket har medført en nedskrivning på 11,3 mio. kr. TREFOR El-net har i 2012 ikke udnyttet indtægtsrammen, da der er opkrævet 47,6 mio. kr. mindre end tilladt af myndighederne. Beløbet er indregnet som omsætning i 2012 og vil indgå i fremtidig takstopkrævning. TREFOR El-net blev af energitilsynet for tredje år i træk benchmarket til at være blandt landets mest effektive net-selskaber og transporterede i øvrigt strømmen til landets laveste priser i TREFOR El-net har i 2012 investeret 69,3 mio. kr. Særlige forhold EU s unbundlingsregler for eltransmission samt Energinet.dk s ønske om køb af 150 kv transmissionsnettet har betydet, at selskabet har solgt sine kapitalandele i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kv A/S til Energinet.dk. På baggrund af en fordelagtig nettoafregnings ordning for solceller opstod der i 2012 et solcelleboom, hvor der i Trekantområdet blev tilmeldt ca anlæg med en samlet kapacitet på ca. 19 MW. Ordningen for tilslutning af solceller blev ændret ved udgangen af 2012, hvilket medførte en opbremsning i tilslutning af solceller. El-arbejde på elnettet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat 2012 Årets resultat før skat blev et overskud på 74,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 20 mio. kr. Det forbedrede resultat på 94,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt gevinst fra salg af kapitalandele i 150kV nettet i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kv A/S på 49,3 mio. kr. samt indregning af akkumuleret underdækning ifølge reguleringsregnskabet på 47,6 mio. kr. Modsat har selskabet TREFOR El-net deltager aktivt i branchen for intelligent energi, i samarbejdet med Dansk Energi og Energinet.dk samt med andre netselskaber om at skabe de rigtige rammebetingelser for et smart grid baseret el- og energisystem. TREFOR El-net har igangsat et pilotprojekt for derigennem at få egne erfaringer og kunne udnytte de muligheder, der ligger i at udnytte distributionsnettet i langt større grad, og derved spare investeringer i forstærkninger i nettet. Udvikling i løbet af 2012 El-salget til kunderne i 2012 var 0,9 % lavere end el-salget i Det skyldes, at finanskrisen Årsrapport 2012 side 14

16 fortsat sætter sit præg på el-forbruget, samtidig med at de gennemførte energibesparelser slår igennem. Solcellernes elproduktion har i 2012 udgjort ca MWh, der betyder, at elsalget er blevet 0,2 % mindre. Vedligeholdsstrategien bliver løbende optimeret og ajourført med henblik på at opretholde det høje niveau af leveringskvalitet. Leveringskvaliteten i 2012 er på niveau med tidligere år, og da de tilsvarende selskaber i branchen præsterer en leveringskvalitet på samme niveau, betyder det, at Danmark ligger på verdens højeste forsyningssikkerhed. 60 kv luftledningsnettet er ikke omfattet af den nationale kabelhandlingsplan og bliver kun kabellagt, når det er teknisk og økonomisk optimalt. TREFOR El-net har i 2012 kabellagt ca. 26 km, og fjernet ca. 40 km luftledning i Vejenområdet. Kabellægningen er sket i samarbejde med Energinet.dk med baggrund i deres etablering af nye 400 kv luftledninger i området og tilslutning af den nye 60/10 kv station i Øster Thorsted, der primært er etableret for at forsyne Energinet.dk s gaskompressoranlæg i Egtved. fremover er i orden. Disse vurderinger er indarbejdet i selskabets langsigtede nethandlingsplaner. Det er TREFOR El-nets erklærede mål at fastholde positionen som benchmarkingselskab, hvilket betyder, at selskabet vil være blandt de absolut mest effektive netselskaber, og fortsat vil sikre lave tariffer for selskabets kunder i Trekantområdet. Målet skal nås ved stram omkostningsstyring og yderligere effektiviseringer. TREFOR El-net har igangsat overtagelse af 60 kv net og anlæg på Vestfyn, der ligger inden for selskabets forsyningsområde. Det indebærer at investeringer, drift og vedligehold dermed varetages for hele distributionsnettet på 0,4, 10 og 60 kv niveau i hele TREFOR El-net forsyningsområde. Dette er planlagt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Overtagelsen forventes at medføre effektivitetsforbedringer i driften af anlæggene som følge af opnået synergi. Som et led i vedligeholdsstrategien implementerer TREFOR El-net et vedligeholdssystem, der sætter yderligere fokus på vedligeholdelse af selskabets anlæg, og som er et vigtigt grundlag i retning mod et asset management system, der kan understøtte en optimering og kvalificering af fremtidige reinvesteringer i hele anlægsporteføljen. Smart grid vil også i 2013 være en væsentlig del af dagsordenen og strategiarbejdet, og TREFOR El-net vil i flere sammenhænge deltage i afprøvning/udvikling af fremtidens teknologi sammen med udvalgte samarbejdspartnere. I den aktuelle netplanlægning og udvikling af nettet forbereder selskabet dets anlæg til at kunne blive mere intelligente i takt med, at behovet opstår. Forbedring af elnettet Forventet udvikling og nye tiltag Forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Samtidig lægger TREFOR Elnet stor vægt på at sikre, at nettenes kvalitet også Årsrapport 2012 side 15

17 Regnskab - TREFOR El-net i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (21.936) (12.817) (29.747) Resultat før finansielle poster (20.022) (8.033) (28.165) Resultat af finansielle poster Årets resultat (19.427) (4.509) Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte Købt el i MWh Solgt el i MWh Tab i ledningsnet i MWh Tab i ledningsnet i % 2,6% 3,0% 2,7% 2,7% 3,5% 60 kv kombi luftledning, km kv luftledning, km kv jordkabel, km kv jordkabel, km ,4 kv luftledning, km ,4 kv jordkabel, km Antal transformerstationer 60/10 kv Antal transformerstationer 10/0,4 kv Antal kunder Årsrapport 2012 side 16

18 TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætninger er at sikre kunderne rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. For at øge forsyningssikkerheden har selskabet i 2012 foretaget store investeringer på både produktions- og distributionsanlæg. Renoveringen af distributionsanlægget har berørt mange kunder og borgere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat Årets resultat før skat blev et overskud på 13,2 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. I prisloftet for 2012 var rammen på 13,81 kr./m 3 ekskl. afgifter. Hvis TREFOR Vand havde opkrævet takster helt op til prisloftet, ville overskuddet have været knap 30 mio. kr. større. TREFOR Vand har i 2012 investeret 116 mio. kr. i udbygning og renovering af anlæggene. Finansielle poster udgør samlet en udgift på 10 mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år og forventningen for året. Stigningen skyldes en højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der blev omlagt fra variabel rente til fast rente i Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er faldet til 11,9 %, hvilket er en forbedring i forhold til Den målte solgte vandmængde er som forventet. Der pågår fortsat en syn og skønssag med målerleverandøren, hvor der stilles spørgsmål til målerens afskæringsværdi ved lavt flow. Usikkerhed ved indregning og måling SKAT har udmeldt principper for opgørelse af skattemæssige indgangsværdier for vandforsyningsselskaber. Principperne er anderledes end de af TREFOR Vands anvendte principper, hvor de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige åbningsbalance. SKAT s principper er baseret på en fortolkning, der efter TREFOR Vands og Danvas vurdering ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samtidig efterlader SKAT s fortolkning en række usikkerheder omkring den praktiske håndtering af reglerne på kritiske områder. Usikkerhederne betyder, at selskabet ikke er i stand til at opgøre og indregne en eventuel skatteforpligtelse pålideligt. Søndermarkens Vandtårn i Vejle På baggrund heraf har TREFOR Vand valgt at fastholde hidtidig praksis om ikke at indregne selskabsskat i årsrapporten. Skulle senere afklaring af usikkerhederne i lovgivningen medføre, at det skattemæssige grundlag skal opgøres på andet grundlag, end det af selskabet valgte, og Årsrapport 2012 side 17

19 dette er væsentligt forskelligt fra det, som er lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, vil det betyde at skat af årets resultat og udskudt skat skal indregnes med et andet beløb. En ændring vil forventeligt påvirke årets resultat og selskabets egenkapital. Udvikling i løbet af 2012 Det er TREFOR Vands mål, at drikkevand, der leveres til kunder, er overvåget fra jord til vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO 22000:2005. Dette indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt for identifikation af risikofaktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR Vand leverer til kunderne, samt at der er indført styringssystemer til at imødegå disse risikofaktorer. I juni 2012 blev der foretaget opfølgningsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR Vand. TREFOR Vand har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i I hele 2012 har der igen været stor fokus på effektiviseringstiltag på driftsoptimering, arbejdsprocesser og indkøb. Vandsektorloven pålægger vandselskaber at agere på markedsvilkår, og TREFOR Vand efterlever reglerne i henhold til intern overvågning, der sikrer, at indkøb af varer og tjenesteydelser foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har derfor gennemgået samtlige aftaler omfattet af reglerne om intern overvågning og sikret, at reglerne er overholdt. I 2012 har kundetilgangen været som forventet. Der er i 2012 ikke overtaget andre vandselskaber. I 2012 er udbygningen af distributionsnettet fortsat i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer en forøget investeringstakt i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) forventes udskiftet frem til Fornyelsesarbejderne har i 2012 omfattet ca. 39 km fordelt på mere end 60 veje rundt i forsyningsområdet. Grundvandsbeskyttende tiltag i 2012 har haft fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for drikkevandsindvinding. Der er i samarbejde med Region Syddanmark udpeget et område mellem Svinholt og Ammitsbøl Skov, som blev overfløjet med helikopter for at kortlægge drikkevandsmagasinernes størrelse. Der er indgået samarbejde med Naturstyrelsen om at undersøge muligheder for skovrejsning i to områder omkring Kolding. Medarbejderantallet i TREFOR Vand er nedbragt til 13 ved outsourcing af manuelle processer i forbindelse med ledningsarbejder. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Til sikring af dette arbejdes der efter TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan og TREFORs nye strategi. Nethandlingsplanerne er løbende til revurdering, således at der sikres en drift af TREFOR Vand, der til enhver tid er på forkant med markedssituationen. I 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkingstal for at sikre, at TREFOR Vand forsat drives som et af landets bedste og mest effektive vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil forsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i TREFOR Vand deltager aktivt sammen med øvrige vandforsyninger, kommuner, region og stat vedrørende grundvandsbeskyttelse og bæredygtig indvinding. Lovgivningen blev ændret i løbet af 2012, hvilket giver en udvidelse af beskyttelseszonerne ved TREFORs boringer fra 10 til 25 meter. Dette giver mulighed for at øge beskyttelsen af grundvand betydeligt i løbet af Årsrapport 2012 side 18

20 Regnskab TREFOR Vand i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (3) (3.951) (2.773) Resultat før finansielle poster (3.390) Resultat af finansielle poster (9.598) (5.545) (1.557) (3.295) (3.229) Årets resultat (4.524) (4.947) (2.133) Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte Vandproduktion i m Solgt vandmængde i m Tab i ledningsnet i m Tab i ledningsnet i % 11,9% 14,3% 9,9% 6,0% 7,5% Antal km hovedledning Antal km stikledning Antal kunder Årsrapport 2012 side 19

21 TREFOR Varme A/S TREFOR Varme har til formål at levere miljørigtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed, og til konkurrencedygtige priser. TREFOR Varme leverer fjernvarme til ca fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er landets 6. største fjernvarmeselskab med et salg på MWh. TREFOR Varme sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning, at varmeforsyningen drives så effektivt som muligt mod TREFOR normalåret, som ligger på Udvikling i kundegrundlaget er på højde med det forventede. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 77,0 mio. kr. i 2012, hvilket primært omfatter renoveringer af ledningsnet og produktionsanlæg. Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er underskuddet for 2012 på 7,6 mio. kr., som skal modregnes i tidligere års overskud. Det akkumulerede resultat, som er opkrævet for meget hos kunderne, udgør 23,7 mio. kr. Til forskel fra tidligere år er alle montøropgaverne i 2012 blevet udført af TREFOR Entreprise. Medarbejderstaben er reduceret i forhold til 2011, idet montørerne er overflyttet til TREFOR Entreprise. Svejsearbejde på fjernvarmerør Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat 2012 Årets resultat blev et overskud på 21,6 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Årets resultat er tilfredsstillende og kan primært henføres til en optimal produktions-/varmeindkøbsfordeling. Et fortsat fokus på effektiv drift og på omkostningsreduktioner har ligeledes påvirket resultatet i positiv retning. Salget har været som forventet. Der blev solgt MWh, hvilket svarer til en omsætning på 488 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, mod forventet 77,0 %. Graddageåret var i 2012 på Særlige forhold Der har igennem 2012 været arbejdet videre med planerne om et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 2017, hvor kontrakten mellem TVIS og DONG Energy A/S udløber. Endvidere blev der stiftet et nyt selskab med navnet 3KV A/S, som har købt en grund af Kolding Kommune til placering af anlægget. Udvikling i løbet af 2012 TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere, så det sikres, at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der også udarbejdet en langsigtet fremtidsplan, som på overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til Forsyningssikkerhed Varmeforsyningen har i 2012 opgraderet brænderstyringer og udskiftet udtjente brændere, således at reservelastsystemet er væsentlig mere driftsikkert. Der er ligeledes foretaget renoveringer af ledningsnet og udskiftning af pumpeanlæg, Årsrapport 2012 side 20

22 hvorved forsyningssikkerheden er yderligere forbedret. Effektivitet Reducering af fremløbstemperaturer og dermed varmetab gennemføres i såvel eget net som i samarbejde med TVIS. Derudover har de nye fjernaflæste målere givet bedre mulighed for at analysere kundernes afkølingsforhold og dermed for at forbedre driften af fjernvarmenettet generelt. afgørelse om, hvorvidt det bliver 3KV A/S eller DONG Energy A/S, der skal levere varme til TVIS fra den 1. januar TREFOR Varme har også arbejdet med Asset Management, hvor selskabet har inddraget økonomi og livscyklusvurderinger i den daglige forvaltning af aktiverne. Arbejdet har betydet, at der ved årets slutning er gennemført en opdatering af varmeforsyningens fremtidsplan. En fremtidsplan, hvor en stor mængde viden og erfaring er konkretiseret, systematiseret, fastholdt og gjort operationel. Nye fjernvarmeområder I slutningen af 2012 er det besluttet at etablere fjernvarmenet i Sdr. Bjert/Agtrup. Dette betyder, at beboerne i området, nu kan vælge at sige farvel til oliefyr, gasfyr eller elvarme og i stedet vælge den miljørigtige opvarmning med fjernvarme. I gennem hele året er der solgt fjernvarme til 297 nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, 151 kunder i varmesalgsprojekter og 1 kunde i ny udstykning. Forventet udvikling og nye tiltag Selskabet afventer at Energitilsynet godkender den indsendte opgørelse af den frie indskudskapital. I løbet af 2013 forventer selskabet bl.a. at etablere fjernvarme i lavenergiudstykningerne i Sdr. Bjert /Agtrup samt i øvrige varmesalgsprojekter i forsyningsområdet. På renoveringssiden vil der være fokus på at renovere ledningsnettet og produktionsanlæggene på varmecentralerne for derigennem at nedbringe tabet og dermed miljøbelastningen. I april 2013 blev der afgivet endeligt bud på levering af miljørigtig varme til TVIS. Herefter forventer selskabet, at TVIS i juni måned træffer Årsrapport 2012 side 21

Uddrag af datterselskabers regnskab

Uddrag af datterselskabers regnskab Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling.

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2011 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår

ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår ØSTKRAFT Holding A/S Årsrapport for 2013 43. regnskabsår CVR-nr. 31 81 62 11 Nærværende årsrapport for ØSTKRAFT Holding A/S for 2013 er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet

Årsrapport. cvr nr 51 17 08 14. - nærhed og kvalitet Årsrapport 2010 cvr nr 51 17 08 14 - nærhed og kvalitet ÅRSRAPPORT 2010 Sydfyns Elforsyning Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Side 2 Den uafhængige revisors påtegning Side 3 Repræsentantskab t og bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede:

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Kandidatoversigt - Fredercia

Kandidatoversigt - Fredercia Aksel Preben Jensen 1. Stiller op fordi interessen for Tre For er styrket, og igennem opstilling og valg har mulighed for at trække selskabet tættere til forbrugeren, og muligheder for at overskud bruges

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2

Foto: Østkraft. 321609 - niveau2 ÅRSRAPPORT 2008 ØSTKRAFT Net A/S Skansevej 2, Postboks 9, 3700 Rønne Telefon 56 930 930, Telefax 56 930 971 E-mail: oestkraft@oestkraft.dk Hjemmeside: www.oestkraft.dk Forsidebillede: Verdens hurtigste

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ

Naturgas Fyn A/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ. www.ngf.dk. Direktion Bjarke Pålsson. Moderselskab Naturgas Fyn I/S. Ørbækvej 260 5220 Odense SØ ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet Oplysninger om selskabet 3 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Koncernstruktur 8 Bestyrelse og direktion 10 Ledelsesberetning 12 HOFOR koncernen 12 Vand 22 Spildevand 28 Fjernvarme 34 Fjernkøling 40 Bygas

Læs mere