Regnskaber for datterselskaber 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskaber for datterselskaber 2012"

Transkript

1 Regnskaber for datterselskaber 2012

2 Indhold Koncernoversigt... 2 Bestyrelse og direktion... 3 Repræsentantskabsmedlemmer... 5 Selskabsoplysninger... 7 Koncernens adresser... 8 Datterselskaber TREFOR A/S TREFOR El-net A/S TREFOR Vand A/S TREFOR Varme A/S TREFOR Energi A/S TREFOR Bredbånd A/S TREFOR Entreprise A/S Midtjysk Køleservice A/S dominus A/S Årsrapport 2012 side 1

3 Koncernoversigt Årsrapport 2012 side 2

4 Bestyrelse og direktion TREFORs bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Jørgen Larsen Næstformand Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Per Bødker Andersen Bestyrelsesmedlem Hans Andersen Bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 3

5 Peder Hvejsel Bestyrelsesmedlem Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem Jørn Limann Bestyrelsesmedlem Hans Lind Bestyrelsesmedlem Henning Due Lorentzen Bestyrelsesmedlem Flemming Brinch Nielsen Bestyrelsesmedlem Carsten Pedersen Bestyrelsesmedlem* Jens Pilgaard Bestyrelsesmedlem Carl C. Poulsen Bestyrelsesmedlem Søren Rahbech Bestyrelsesmedlem* Thomas H. Sørensen Bestyrelsesmedlem Charlotte Uhrskov Bestyrelsesmedlem Jens Aage Uldall Bestyrelsesmedlem * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 4

6 Repræsentantskabsmedlemmer Repræsentantskabsmedlemmer og kredse Kreds 1, Kolding Kommune Aksel Magnus Hjaltelin Alice Wase Petersen Anker Hansen Klaaby Anni Damgaard Annie Terp Thomsen Bjarne Christian Johannsen Carl Christian Poulsen * Carl Hilger Charlotte Uhrskov * Claus Clausen Conny Pedersen Flemming Brinch Nielsen * Gunnar Nielsen List Gunner Storm Thomsen Gunner Kjær-Hansen Hans Andersen * Hans Lind Hans Ole Gammelgaard Henrik Wulff Jørgen Friis Jensen Jørn Dohrmann Jørn Stenner Rasmussen Kent Holm Christensen Ketty Ignatiussen Kim Matthiesen Kirsten Klitgaard Johansen Knud Erik Langhoff * Lars Bækmand Lars Kirkedahl Johnsen Mogens Bjerggaard Olesen Niels-Christian Sørensen P.V. Johansen Per Bødker Andersen * Per Vinding Nielsen Poul Esbjerg Gregersen Poul Ugilt Thomsen Stephan Lorenzen Svend Erik Jensen Svend Jensen Svend Aage Jørgensen Tenna Pouline Thomsen Kreds 2, Vejen Kommune Jens Aage Uldall * Klaus Nordby Ove Bende Jepsen Svend Erling Hansen Svend Aage Jensen Kreds 3, Middelfart Kommune Allan Buch Esben Brage Finn Henningsen Finn Ole Christiansen Gunnar Krusborg Johnnie Dahl Nielsen Knud Kingo Christensen Steen Dahlstrøm * Tage Mau Kreds 4, Fredericia Kommune Børge Larsen Charlotte Høgedal Dennis Nielsen Ebba Marie Jakobsen Edvin Ronald Steiness Else-Marie Føhns Finn Aage Østergaard Hans Henrik Seehausen Henning Due Lorentzen * Henning Lajgaard Troelsen Holger Bigum Jakob Ladingkær Jens Pilgaard * Jette Højberg Rosenfeldt Johnny Gilberg Jørn Limann * Kurt Dahl Lis Gregersen Niels Jørgen Andersen Niels Juul Peder Hvejsel * Susanne Backer Søren Pedersen Torben Skjøde Hald Turan Savas Kreds 5, Vejle Kommune Aage Iversen Benny Richard Jensen Hans Lind * Hans Ole Egeberg Olesen John Kaare Jørgen Skovdal Larsen * Lars Johannsen Årsrapport 2012 side 5

7 Leif Jacobsen Leif Rasmussen Leif Thulstrup Bruhn Merethe Nielsen Niels Jørgen Jensen Ole Kristensen Per Henriksen Thomas Høgstedt Sørensen * Tom Skovgaard Vagn Aage Jensen Medarbejderrepræsentanter Carsten Pedersen * Søren Rahbech * * Bestyrelsesmedlemmer Årsrapport 2012 side 6

8 Selskabsoplysninger Selskabet TREFOR Kokbjerg Kolding Bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Jørgen Larsen Næstformand Carl C. Poulsen Charlotte Uhrskov Carsten Pedersen* Flemming Brinch Nielsen Hans Andersen Hans Lind Henning Due Lorentzen Jens Pilgaard Jørn Limann Jens Aage Uldall Knud Erik Langhoff Peder Hvejsel Per Bødker Andersen Søren Rahbech* Thomas H. Sørensen Direktion Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Egtved Allé Kolding Bank Nordea Bank Danmark A/S Standgade København C Advokat Andersen Partners Jernbanegade Kolding * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Årsrapport 2012 side 7

9 Koncernens adresser Moderselskab TREFOR Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Datterselskab TREFOR A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Jens Christian Sørensen Direktør Datterselskab TREFOR El-net A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Varme A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Vand A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Energi A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør Årsrapport 2012 side 8

10 Datterselskab TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Jette Hedegaard Post Direktør Datterselskab dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring 7400 Herning Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Toke Kjær Juul Direktør Datterselskab TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helle Damm-Henrichsen Direktør Datterselskab Midtjysk Køleselskab A/S Gl. Landevej 55, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Helmut Jacobsen Direktør Datterselskab TREFOR Invest F.M.B.A. Otto Mønsteds Plads København V Telefon Hjemmeside CVR-nr Direktion: Kim Høibye Direktør Årsrapport 2012 side 9

11 Datterselskaber El, vand og varme til Trekantområdet og Fyn TREFOR El-net vedligeholder og udvikler elnettet, så det er gearet til fremtidens krav til et moderne elnet. TREFOR Vand leverer rent drikkevand og sikrer, at der er drikkevand til fremtidige generationer. TREFOR Varme sørger for miljøvenlig og økonomisk fjernvarme til boligen. Kommercielle aktiviteter i Trekantområdet og i hele Danmark TREFOR Energi leverer strøm og naturgas til fordelagtige markedspriser - og giver energirigtig rådgivning til gavn for miljø og pengepung. TREFOR Entreprise løser alle former for installationsopgaver inden for elinstallation, fiberteknik, vvs, ventilation, bygningsautomatik og fjernvarmeledninger. TREFOR Bredbånd ruller fibernet ud og er med til at udvikle Danmark til et højteknologisk højhastighedssamfund - og samarbejdet med Waoo! og Nianet A/S giver underholdning og kommunikation med høje hastigheder. Midtjysk Køleselskab leverer, servicerer og rådgiver om klima-, køle- og frostanlæg til erhvervsvirksomheder. Salg og service af hårde hvidevarer til private. dominus er førende inden for udvikling af bygningsautomatik og CTS-anlæg - det intelligente bygningssystem. Årsrapport 2012 side 10

12 TREFOR A/S TREFOR A/S er holdingselskab for koncernens øvrige selskaber med undtagelse af TREFOR Vand og TREFOR Invest, herunder vindmølleselskabet EWII. TREFOR A/S udfører fælles administrative opgaver for hele koncernen, herunder markedsføring, PR, regnskab, indkøb, HR, overvågningsopgaver og kantine, ligesom selskabet har ansvaret for koncernens forretningsudvikling. Den fælles opgaveudførelse sikrer en fælles optimering og at opgaverne derved udføres rationelt. Selskabet ejer og administrerer bygningerne for TREFORs hovedkontor på Kokbjerg. TREFOR A/S har endvidere haft eksterne kunder, hvor TREFOR A/S står for opkrævning for antenneforeninger, vandværker og spildevandsselskaber. hvilket har været med til at sikre det pæne regnskabsresultat. Udvikling i løbet af 2012 I 2012 blev kundeservice outsourcet til Logica (nu CGI). Udviklingen i markedet med en ny datahub og en ny engrosmodel fra 2014, samt en bredbåndsforretning, der har ændret karakter i retning af at være langt mere markedsbestemt, betyder, at afregningssystemerne fremover skal være langt mere fleksible. Der er en forventning om, at en virksomhed, der har håndtering af afregning som deres kernekompetence kan drive den del mere effektivt og med færre fejl i kundernes afregning, end TRE- FOR, der ikke har det som kernekompetence. En væsentlig baggrund for beslutningen var således en forventning om, at CGI opnår en højere kvalitet i regningsproduktion og i kundebehandling samtidig med at opgaverne udføres mere omkostningseffektivt end TREFOR selv ville kunne gøre det. Derudover giver outsourcingen mulighed for at frigøre ledelsesressourcer i TREFOR, der i stedet kan flyttes til kommercielle, indtægtsskabende aktiviteter. Udskiftningen af måledatasystemet er blevet forberedt i Dette effektueres i TREFORs hovedkontor på Kokbjerg, Kolding Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat Resultat før skat blev et overskud på 39,6 mio. kr., hvilket er væsentligt bedre end ventet. Før indtægter fra kapitalandele er der et underskud på 57,7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end ventet. Resultatet anses som tilfredsstillende. I 2012 gik TREFOR fra a conto afregning til faktisk afregning. Der er tale om en større principiel ændring, og denne har været hensigtsmæssig idet kunderne bedre kan forstå afregning efter faktisk forbrug. I forbindelse med overgangen til faktisk afregning har TREFOR udviklet en app til smartphones og ipad, der skal være med til at bevidstgøre kunderne om deres energiforbrug, og få dem til at tænke på energibesparelser. Kunderne har taget rigtigt godt imod denne app, som bruges af mange og får meget positive anmeldelser af kunderne. Forbedringen i årets resultat kan specielt henføres til et bedre resultat i TREFOR Bredbånd, som har realiseret et årsresultat på 36 mio. kr. før skat. Også koncernens øvrige selskaber har stort set alle bidraget med større resultater end forventet, Årsrapport 2012 side 11

13 Forventet udvikling og nye tiltag TREFOR A/S får en aktiv rolle i implementeringen af den ny strategi, der vedtaget på koncernplan. Særligt vil forretningsudviklingsfunktionen komme til at spille en væsentlig rolle. I 2013 vil der i såvel TREFOR A/S som i hele koncernen blive et øget fokus på performancekultur og måling af resultater indenfor både finansielle og operationelle områder. Efter organisationstilpasningen i løbet af 2012 og efterfølgende interne flytninger er der basis for udlejning af to etager på den nordøstlige fløj på Kokbjerg. Lillebæltsbroen, Middelfart Årsrapport 2012 side 12

14 Regnskab TREFOR A/S i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster (57.675) (37.837) (36.846) (13.016) (22.925) Resultat før skat ( ) (35.001) (53.234) (63.056) Årets resultat ( ) (23.888) (51.238) (59.047) Balance Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal heltidsansatte Nøgletal i %: Overskudsgrad (38,2) (27,2) (28,6) (10,6) (24,9) Afkastningsgrad (1,9) (1,1) (1,1) (0,4) (0,9) Soliditetsgrad 47,8 49,5 55,6 63,2 76,9 Årsrapport 2012 side 13

15 TREFOR El-net A/S TREFOR El-net er et af Danmarks største eldistributionsselskaber. Selskabet arbejder ud fra målsætningen om at drive selskabets distributionsnet, så kunderne oplever høj leveringssikkerhed og kvalitet kombineret med lave priser. Disse mål skal opnås på både kort og lang sigt. TREFOR El-net optimerer løbende udbygning, vedligeholdelse, drift og overvågning af hele områdets elnet, så elforsyningen er og forbliver så effektiv som muligt. Ved aktiv involvering i smart grid aktiviteter (fremtidens intelligente energisystem) deltager selskabet i fremtidssikring af elnettet og understøtter dermed Danmarks politiske målsætninger om fremtidens energisystem. i forbindelse med kabellægning i Vejenområdet skrottet ca. 40 km luftledning, hvilket har medført en nedskrivning på 11,3 mio. kr. TREFOR El-net har i 2012 ikke udnyttet indtægtsrammen, da der er opkrævet 47,6 mio. kr. mindre end tilladt af myndighederne. Beløbet er indregnet som omsætning i 2012 og vil indgå i fremtidig takstopkrævning. TREFOR El-net blev af energitilsynet for tredje år i træk benchmarket til at være blandt landets mest effektive net-selskaber og transporterede i øvrigt strømmen til landets laveste priser i TREFOR El-net har i 2012 investeret 69,3 mio. kr. Særlige forhold EU s unbundlingsregler for eltransmission samt Energinet.dk s ønske om køb af 150 kv transmissionsnettet har betydet, at selskabet har solgt sine kapitalandele i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kv A/S til Energinet.dk. På baggrund af en fordelagtig nettoafregnings ordning for solceller opstod der i 2012 et solcelleboom, hvor der i Trekantområdet blev tilmeldt ca anlæg med en samlet kapacitet på ca. 19 MW. Ordningen for tilslutning af solceller blev ændret ved udgangen af 2012, hvilket medførte en opbremsning i tilslutning af solceller. El-arbejde på elnettet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat 2012 Årets resultat før skat blev et overskud på 74,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 20 mio. kr. Det forbedrede resultat på 94,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt gevinst fra salg af kapitalandele i 150kV nettet i Sydøstjyske Net A/S og FynsNet 150 kv A/S på 49,3 mio. kr. samt indregning af akkumuleret underdækning ifølge reguleringsregnskabet på 47,6 mio. kr. Modsat har selskabet TREFOR El-net deltager aktivt i branchen for intelligent energi, i samarbejdet med Dansk Energi og Energinet.dk samt med andre netselskaber om at skabe de rigtige rammebetingelser for et smart grid baseret el- og energisystem. TREFOR El-net har igangsat et pilotprojekt for derigennem at få egne erfaringer og kunne udnytte de muligheder, der ligger i at udnytte distributionsnettet i langt større grad, og derved spare investeringer i forstærkninger i nettet. Udvikling i løbet af 2012 El-salget til kunderne i 2012 var 0,9 % lavere end el-salget i Det skyldes, at finanskrisen Årsrapport 2012 side 14

16 fortsat sætter sit præg på el-forbruget, samtidig med at de gennemførte energibesparelser slår igennem. Solcellernes elproduktion har i 2012 udgjort ca MWh, der betyder, at elsalget er blevet 0,2 % mindre. Vedligeholdsstrategien bliver løbende optimeret og ajourført med henblik på at opretholde det høje niveau af leveringskvalitet. Leveringskvaliteten i 2012 er på niveau med tidligere år, og da de tilsvarende selskaber i branchen præsterer en leveringskvalitet på samme niveau, betyder det, at Danmark ligger på verdens højeste forsyningssikkerhed. 60 kv luftledningsnettet er ikke omfattet af den nationale kabelhandlingsplan og bliver kun kabellagt, når det er teknisk og økonomisk optimalt. TREFOR El-net har i 2012 kabellagt ca. 26 km, og fjernet ca. 40 km luftledning i Vejenområdet. Kabellægningen er sket i samarbejde med Energinet.dk med baggrund i deres etablering af nye 400 kv luftledninger i området og tilslutning af den nye 60/10 kv station i Øster Thorsted, der primært er etableret for at forsyne Energinet.dk s gaskompressoranlæg i Egtved. fremover er i orden. Disse vurderinger er indarbejdet i selskabets langsigtede nethandlingsplaner. Det er TREFOR El-nets erklærede mål at fastholde positionen som benchmarkingselskab, hvilket betyder, at selskabet vil være blandt de absolut mest effektive netselskaber, og fortsat vil sikre lave tariffer for selskabets kunder i Trekantområdet. Målet skal nås ved stram omkostningsstyring og yderligere effektiviseringer. TREFOR El-net har igangsat overtagelse af 60 kv net og anlæg på Vestfyn, der ligger inden for selskabets forsyningsområde. Det indebærer at investeringer, drift og vedligehold dermed varetages for hele distributionsnettet på 0,4, 10 og 60 kv niveau i hele TREFOR El-net forsyningsområde. Dette er planlagt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Overtagelsen forventes at medføre effektivitetsforbedringer i driften af anlæggene som følge af opnået synergi. Som et led i vedligeholdsstrategien implementerer TREFOR El-net et vedligeholdssystem, der sætter yderligere fokus på vedligeholdelse af selskabets anlæg, og som er et vigtigt grundlag i retning mod et asset management system, der kan understøtte en optimering og kvalificering af fremtidige reinvesteringer i hele anlægsporteføljen. Smart grid vil også i 2013 være en væsentlig del af dagsordenen og strategiarbejdet, og TREFOR El-net vil i flere sammenhænge deltage i afprøvning/udvikling af fremtidens teknologi sammen med udvalgte samarbejdspartnere. I den aktuelle netplanlægning og udvikling af nettet forbereder selskabet dets anlæg til at kunne blive mere intelligente i takt med, at behovet opstår. Forbedring af elnettet Forventet udvikling og nye tiltag Forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Samtidig lægger TREFOR Elnet stor vægt på at sikre, at nettenes kvalitet også Årsrapport 2012 side 15

17 Regnskab - TREFOR El-net i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (21.936) (12.817) (29.747) Resultat før finansielle poster (20.022) (8.033) (28.165) Resultat af finansielle poster Årets resultat (19.427) (4.509) Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte Købt el i MWh Solgt el i MWh Tab i ledningsnet i MWh Tab i ledningsnet i % 2,6% 3,0% 2,7% 2,7% 3,5% 60 kv kombi luftledning, km kv luftledning, km kv jordkabel, km kv jordkabel, km ,4 kv luftledning, km ,4 kv jordkabel, km Antal transformerstationer 60/10 kv Antal transformerstationer 10/0,4 kv Antal kunder Årsrapport 2012 side 16

18 TREFOR Vand A/S TREFOR Vand er det største private vandforsyningsselskab i Danmark. Selskabets overordnede målsætninger er at sikre kunderne rent og velsmagende drikkevand, der sundhedsmæssigt og teknisk er af høj kvalitet, og som overholder myndighedernes kvalitetskrav for godt drikkevand til borgerne i Trekantområdet og Middelfart. Denne opgave løses med stor omhu og i henhold til DS/EN ISO 22000:2005 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. For at øge forsyningssikkerheden har selskabet i 2012 foretaget store investeringer på både produktions- og distributionsanlæg. Renoveringen af distributionsanlægget har berørt mange kunder og borgere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat Årets resultat før skat blev et overskud på 13,2 mio. kr. Årets resultat er tilfredsstillende. I prisloftet for 2012 var rammen på 13,81 kr./m 3 ekskl. afgifter. Hvis TREFOR Vand havde opkrævet takster helt op til prisloftet, ville overskuddet have været knap 30 mio. kr. større. TREFOR Vand har i 2012 investeret 116 mio. kr. i udbygning og renovering af anlæggene. Finansielle poster udgør samlet en udgift på 10 mio. kr. for året, hvilket er højere end tidligere år og forventningen for året. Stigningen skyldes en højere rentesats på selskabets prioritetsgæld, der blev omlagt fra variabel rente til fast rente i Forskellen mellem oppumpet og solgt vandmængde er faldet til 11,9 %, hvilket er en forbedring i forhold til Den målte solgte vandmængde er som forventet. Der pågår fortsat en syn og skønssag med målerleverandøren, hvor der stilles spørgsmål til målerens afskæringsværdi ved lavt flow. Usikkerhed ved indregning og måling SKAT har udmeldt principper for opgørelse af skattemæssige indgangsværdier for vandforsyningsselskaber. Principperne er anderledes end de af TREFOR Vands anvendte principper, hvor de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige åbningsbalance. SKAT s principper er baseret på en fortolkning, der efter TREFOR Vands og Danvas vurdering ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Samtidig efterlader SKAT s fortolkning en række usikkerheder omkring den praktiske håndtering af reglerne på kritiske områder. Usikkerhederne betyder, at selskabet ikke er i stand til at opgøre og indregne en eventuel skatteforpligtelse pålideligt. Søndermarkens Vandtårn i Vejle På baggrund heraf har TREFOR Vand valgt at fastholde hidtidig praksis om ikke at indregne selskabsskat i årsrapporten. Skulle senere afklaring af usikkerhederne i lovgivningen medføre, at det skattemæssige grundlag skal opgøres på andet grundlag, end det af selskabet valgte, og Årsrapport 2012 side 17

19 dette er væsentligt forskelligt fra det, som er lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, vil det betyde at skat af årets resultat og udskudt skat skal indregnes med et andet beløb. En ændring vil forventeligt påvirke årets resultat og selskabets egenkapital. Udvikling i løbet af 2012 Det er TREFOR Vands mål, at drikkevand, der leveres til kunder, er overvåget fra jord til vandhane. Til sikring af denne høje fødevaresikkerhed har selskabet valgt fortsat at efterleve kravene i ledelsessystemet DS/EN ISO 22000:2005. Dette indebærer, at alle delprocesser i produktions- og distributionsanlægget er blevet kortlagt for identifikation af risikofaktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af det vand, TREFOR Vand leverer til kunderne, samt at der er indført styringssystemer til at imødegå disse risikofaktorer. I juni 2012 blev der foretaget opfølgningsbesøg på ledelsessystemet hos TREFOR Vand. TREFOR Vand har ikke haft forureningssager med konsekvenser for kunder i I hele 2012 har der igen været stor fokus på effektiviseringstiltag på driftsoptimering, arbejdsprocesser og indkøb. Vandsektorloven pålægger vandselskaber at agere på markedsvilkår, og TREFOR Vand efterlever reglerne i henhold til intern overvågning, der sikrer, at indkøb af varer og tjenesteydelser foregår på markedsvilkår, og dermed ikke belaster vandselskabets salgspriser unødigt. Selskabet har derfor gennemgået samtlige aftaler omfattet af reglerne om intern overvågning og sikret, at reglerne er overholdt. I 2012 har kundetilgangen været som forventet. Der er i 2012 ikke overtaget andre vandselskaber. I 2012 er udbygningen af distributionsnettet fortsat i henhold til langtidsplanen, der løbende tilpasses ændringer i forudsætningerne. Hertil kommer en forøget investeringstakt i renovering af forsyningsnettet, således at alle de tilbageværende stive ledninger (støbejern og eternitledninger) forventes udskiftet frem til Fornyelsesarbejderne har i 2012 omfattet ca. 39 km fordelt på mere end 60 veje rundt i forsyningsområdet. Grundvandsbeskyttende tiltag i 2012 har haft fokus på kortlægning af fremtidige muligheder for drikkevandsindvinding. Der er i samarbejde med Region Syddanmark udpeget et område mellem Svinholt og Ammitsbøl Skov, som blev overfløjet med helikopter for at kortlægge drikkevandsmagasinernes størrelse. Der er indgået samarbejde med Naturstyrelsen om at undersøge muligheder for skovrejsning i to områder omkring Kolding. Medarbejderantallet i TREFOR Vand er nedbragt til 13 ved outsourcing af manuelle processer i forbindelse med ledningsarbejder. Forventet udvikling og nye tiltag Kvalitet, forsyningssikkerhed og effektiv drift vil også i 2013 være i fokus. Til sikring af dette arbejdes der efter TREFOR Vands langsigtede nethandlingsplan og TREFORs nye strategi. Nethandlingsplanerne er løbende til revurdering, således at der sikres en drift af TREFOR Vand, der til enhver tid er på forkant med markedssituationen. I 2013 vil der være øget fokus på benchmarking og procesbenchmarkingstal for at sikre, at TREFOR Vand forsat drives som et af landets bedste og mest effektive vandforsyningsselskaber. Det forcerede renoveringsarbejde på distributionsanlægget vil forsætte, således at målet med en total udskiftning af stive forsyningsledninger kan opnås i TREFOR Vand deltager aktivt sammen med øvrige vandforsyninger, kommuner, region og stat vedrørende grundvandsbeskyttelse og bæredygtig indvinding. Lovgivningen blev ændret i løbet af 2012, hvilket giver en udvidelse af beskyttelseszonerne ved TREFORs boringer fra 10 til 25 meter. Dette giver mulighed for at øge beskyttelsen af grundvand betydeligt i løbet af Årsrapport 2012 side 18

20 Regnskab TREFOR Vand i kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift (3) (3.951) (2.773) Resultat før finansielle poster (3.390) Resultat af finansielle poster (9.598) (5.545) (1.557) (3.295) (3.229) Årets resultat (4.524) (4.947) (2.133) Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte Vandproduktion i m Solgt vandmængde i m Tab i ledningsnet i m Tab i ledningsnet i % 11,9% 14,3% 9,9% 6,0% 7,5% Antal km hovedledning Antal km stikledning Antal kunder Årsrapport 2012 side 19

21 TREFOR Varme A/S TREFOR Varme har til formål at levere miljørigtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed, og til konkurrencedygtige priser. TREFOR Varme leverer fjernvarme til ca fjernvarmeinstallationer i Trekantområdet og er landets 6. største fjernvarmeselskab med et salg på MWh. TREFOR Varme sikrer gennem løbende udbygning, renovering, driftsoptimering og overvågning, at varmeforsyningen drives så effektivt som muligt mod TREFOR normalåret, som ligger på Udvikling i kundegrundlaget er på højde med det forventede. De samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 77,0 mio. kr. i 2012, hvilket primært omfatter renoveringer af ledningsnet og produktionsanlæg. Opgjort efter varmeforsyningslovens principper er underskuddet for 2012 på 7,6 mio. kr., som skal modregnes i tidligere års overskud. Det akkumulerede resultat, som er opkrævet for meget hos kunderne, udgør 23,7 mio. kr. Til forskel fra tidligere år er alle montøropgaverne i 2012 blevet udført af TREFOR Entreprise. Medarbejderstaben er reduceret i forhold til 2011, idet montørerne er overflyttet til TREFOR Entreprise. Svejsearbejde på fjernvarmerør Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold herunder årets resultat 2012 Årets resultat blev et overskud på 21,6 mio. kr., hvilket er bedre end forventet. Årets resultat er tilfredsstillende og kan primært henføres til en optimal produktions-/varmeindkøbsfordeling. Et fortsat fokus på effektiv drift og på omkostningsreduktioner har ligeledes påvirket resultatet i positiv retning. Salget har været som forventet. Der blev solgt MWh, hvilket svarer til en omsætning på 488 mio. kr. Virkningsgraden blev i 2012 på 77,4 %, mod forventet 77,0 %. Graddageåret var i 2012 på Særlige forhold Der har igennem 2012 været arbejdet videre med planerne om et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 2017, hvor kontrakten mellem TVIS og DONG Energy A/S udløber. Endvidere blev der stiftet et nyt selskab med navnet 3KV A/S, som har købt en grund af Kolding Kommune til placering af anlægget. Udvikling i løbet af 2012 TREFOR Varme arbejder med tre hovedområder: Forsyningssikkerhed, effektivitet og fremtidssikring. Selskabet lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere, så det sikres, at nettet, produktionskapaciteten og styringssystemerne er i orden. Derfor er der også udarbejdet en langsigtet fremtidsplan, som på overordnet niveau beskriver de aktiviteter, som skal gennemføres frem til Forsyningssikkerhed Varmeforsyningen har i 2012 opgraderet brænderstyringer og udskiftet udtjente brændere, således at reservelastsystemet er væsentlig mere driftsikkert. Der er ligeledes foretaget renoveringer af ledningsnet og udskiftning af pumpeanlæg, Årsrapport 2012 side 20

22 hvorved forsyningssikkerheden er yderligere forbedret. Effektivitet Reducering af fremløbstemperaturer og dermed varmetab gennemføres i såvel eget net som i samarbejde med TVIS. Derudover har de nye fjernaflæste målere givet bedre mulighed for at analysere kundernes afkølingsforhold og dermed for at forbedre driften af fjernvarmenettet generelt. afgørelse om, hvorvidt det bliver 3KV A/S eller DONG Energy A/S, der skal levere varme til TVIS fra den 1. januar TREFOR Varme har også arbejdet med Asset Management, hvor selskabet har inddraget økonomi og livscyklusvurderinger i den daglige forvaltning af aktiverne. Arbejdet har betydet, at der ved årets slutning er gennemført en opdatering af varmeforsyningens fremtidsplan. En fremtidsplan, hvor en stor mængde viden og erfaring er konkretiseret, systematiseret, fastholdt og gjort operationel. Nye fjernvarmeområder I slutningen af 2012 er det besluttet at etablere fjernvarmenet i Sdr. Bjert/Agtrup. Dette betyder, at beboerne i området, nu kan vælge at sige farvel til oliefyr, gasfyr eller elvarme og i stedet vælge den miljørigtige opvarmning med fjernvarme. I gennem hele året er der solgt fjernvarme til 297 nye kunder indenfor det bestående forsyningsområde, 151 kunder i varmesalgsprojekter og 1 kunde i ny udstykning. Forventet udvikling og nye tiltag Selskabet afventer at Energitilsynet godkender den indsendte opgørelse af den frie indskudskapital. I løbet af 2013 forventer selskabet bl.a. at etablere fjernvarme i lavenergiudstykningerne i Sdr. Bjert /Agtrup samt i øvrige varmesalgsprojekter i forsyningsområdet. På renoveringssiden vil der være fokus på at renovere ledningsnettet og produktionsanlæggene på varmecentralerne for derigennem at nedbringe tabet og dermed miljøbelastningen. I april 2013 blev der afgivet endeligt bud på levering af miljørigtig varme til TVIS. Herefter forventer selskabet, at TVIS i juni måned træffer Årsrapport 2012 side 21

Uddrag af datterselskabers regnskab

Uddrag af datterselskabers regnskab Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling.

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen

TRE-FOR. Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen TRE-FOR Nyt koncept for elever og lærlinge v/hr-chef Marianne Quistgaard Iversen 5 hurtige om TRE-FOR TRE-FOR Koncernen Fakta om koncernen TRE-FOR Vision TRE-FOR skaber merværdi for kunderne, koncernen

Læs mere

Uddrag af datterselskabers regnskab

Uddrag af datterselskabers regnskab Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling.

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

energi til fremtiden Årsrapport 2013

energi til fremtiden Årsrapport 2013 energi til fremtiden Årsrapport 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling... Indhold: Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger Koncernens adresser Ledelsespåtegning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S

Forsyning Helsingør A/S Forsyning Helsingør A/S Peter Kjær Madsen, Energichef Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Tlf 48 40 50 50 www.fh.dk Hvem er Forsyning Helsingør? Historien Forsyning Helsingør i tal Værdier

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 24. april 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 17 Mødedato: Tirsdag den 24. april 2012, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme

Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme 2013 har været et godt og spændende år for Ribe Fjernvarme, men i forhold til bestyrelsesarbejdet har det være lidt mere stille, end de tidligere år, og det

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere