Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)"

Transkript

1 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken til det maks. motoromdrejningstal (optimal kapacitet), eller så tæt på dette område som muligt. Såfremt det indstillede driftspunkt ligger mellem to pumpekarakteristikker, skal man altid vælge den mindste pumpe. Den resulterende kapacitetsreduktion har i varmesystemet ingen nævneværdig effekt på den faktiske varmeydelse. Ved køle-/klima-systemer skal denne ydelsesreduktion tages med i betragtning. Maks. Maks. A Udgangspunkt Maks. B Min. Bedste flow Flow Pumpekurve Pumpevalg Pumpevalg: Brugsvandscirkulationssystemer ƒƒtil korrekt dimensionering af brugsvandscirkulationspumpen skal rørledningssystemet udføres i henhold til DIN 1988 samt i overensstemmelse med DVGW- arbejdsbladene W 551 til W 553. ƒƒflowet bør baseres på angivelserne i standarden og i DVGW-retningslinjen. ƒƒsåfremt det hydrauliske udgangspunkt befinder sig mellem to karakteristikker, skal den næststørste cirkulationspumpe eller det næststørste hastighedstrin vælges i henhold til DVGW-arbejdsbladet W 553. ƒƒbrugsvandshoved- og cirkulationsrørenes varmetab bør begrænses til et mindstemål ved hjælp af en fagligt korrekt isolering. Da de fleste brugsvandscirkulationssystemer tillader periodiske stop på cirkulationspumpen (altid om natten), bør en timer til automatisk On/Off-styring altid indgå som en del af standardudstyret. Den tyske EnEV (svarende til det danske "Småhusreglementet") foreskriver en periodisk til-/frakobling. Sørg for at fjerne legionella i kedlen og varmestyringen, og tag hensyn til dette ved programmeringen. Maksimal brugsvandstemperatur Grundet hårdhedspartiklerne i vand bør brugsvandscirkulationssystemer ikke anvendes ved temperaturer på mere end 65 C. Denne temperaturgrænse er sat for at undgå kalkaflejringer. Cirkulationsrør Wilo anbefaler altid at montere en kontraventil for at forhindre fejlcirkulation, når pumpen er slukket. Brug af støbejernsmaterialer i brugsvandsanvendelser Materialet GG (EN-GJL 200/EN-GJL 250) er egnet til brug i drikkevandsanvendelser, hvis kravene i DIN er overholdt. Hastighedsændring Erfaring viser, at hastighedsstyringen ved cirkulationspumper i drikkevandscirkulationssystemer kun anvendes til grundlæggende indstilling af ydelsen. Automatisk hastighedsstyring er ikke nødvendig. Der bør dog monteres en timer til On-/Off-styring på hver installation. Motorværn Pumper sikret mod blokeringsstrøm og pumper med internt værn mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer kræver ikke motorværn. Alle andre pumper har et integreret fuldt motorværn inkl. udløserelektronik eller et fuldt motorværn (WSK) til brug sammen med en ekstern udløserenhed.

2 3 Delt pumpeydelse Generelle henvisninger vedr. dobbeltpumper ƒ To pumpestiksæt i et fælles hus, delt med en omskifterventil ƒ Specifikke designede fordele såsom tilsvarende enkeltpumpeserie ƒ Udskiftning af en enkeltpumpe med samme ydelse takket være identiske installationsdimensioner ƒ Bredt anvendelsesområde takket være standard 3-trins-omskiftning Delt pumpeydelse Deling af den maksimale planlagte ydelse på en dobbeltpumpeparalleldrift giver - særligt indenfor varmeområdet - markant forbedret tilpasning til delbelastningsbetingelser og resulterer i optimal økonomisk ydelse. Drift af kun én pumpe er tilstrækkelig til dækning af delbelastningspumpeydelsen ved sæsongennemsnittet, altså i over 85 % af varmesæsonen. Til det lejlighedsvise nødvendige behov for fuldlast er den anden pumpe til rådighed for paralleldrift. Fordelene ved at dele driften mellem to pumper er: ƒ Reducering af driftsomkostningerne på mellem 50 og 70 % ƒ Større pålidelighed takket være en altid tilstedeværende reservepumpe De individuelle pumpekurver for dobbeltpumper vist i de relevante kapitler angiver de hydrauliske ydelsesværdier for enkelt- og paralleldrift. Driftstyper for dobbeltpumper Dobbeltpumper er egnet til to markant forskellige driftstyper: ƒ Hoved-/reservedrift ƒ Paralleldrift Hoved /reservedrift (RESERVE) Begge pumper i drift Den dimensionerede pumpeydelse dækkes af begge pumper i paralleldrift. Én pumpe kan standses i perioder med delbelastning. Paralleldrift (ADDITION) Pumpe I eller pumpe II i drift Hovedpumpen dækker den planlagte pumpeydelse i enkeltpumpedrift, mens den anden pumpe holdes i reserve til tids- eller fejlrelateret pumpeskift. Gennemstrømningshastigheder i rørledninger og pumpe Gennemstrømningshastigheden for pumpemediet i rørsystemet bestemmes af rørenes tværsnit. De nedenfor listede værdier bør ikke overskrides: Nom. tilslutningsdiametre DN [Ø mm] Gennemstrømningshastighed v [m/s] I bygningsinstallationer Indtil Rp 1¼ eller DN 32 Indtil 1,2 DN 40 og DN 50 Indtil 1,5 DN 65 og DN 80 Indtil 1,8 DN 100 og større Indtil 2,0 I fjernvarmerør 2,5 til maks. 3,5 Volumenstrømmen [m/s] i pumpen bliver i alle pumpekarakteristikker for Wilo-pumper vist i relation til flowydelsen.

3 4 Viskose medier Alle pumpekarakteristikker indeholdt i dette katalog gælder for transport af vand (kinematisk viskositet = 1 mm 2 /s). Ved pumpning af væsker med forskellig tæthed og/eller viskositet (f.eks. vand/glykol blandinger) ændres pumpens og rørsystemets hydrauliske værdier! Der kan rekvireres dokumenter vedr. beregning af korrektionsværdierne for pumpevalget hos Wilo. Korrektionsværdier for rørsystemet (forøget tryktab, varmepecifik reduceret ydelse) kan ikke oplyses af pumpeproducenten. Disse skal beregnes af planlæggeren sammen med additiv hhv. fittingsproducenterne. Minimum tilgangstryk for at hindre kavitation For at hindre kavitation (dannelse af bobler inden i pumpen), skal der i pumpesugestudsen opretholdes et tilstrækkeligt højt tryk (tilløbshøjde) i relation til damptrykket på den transporterede væske. Den minimale tilløbshøjde vises i de respektive tabeller for alle vådløberpumper. Denne vejledende værdi gælder for varmeanlæg med fremløbstemperatur op til 110 C/130 C og opstillingssted op til 300 m over havets overflade. For større højder: 0,1 m pr. 100 ekstra meter. Disse værdier skal øges respektivt ved håndtering af væsker med højere temperaturer eller lavere tæthed, højere modstand på pumpens sugestuds og i regioner med lavere atmosfærisk tryk. Bemærkninger vedrørende installation og drift Installation Installation i en bygning Vådløberpumper skal installeres i et tørt, gennemventileret og frostsikkert rum. Installation uden for en bygning (udendørs installation) Vådløberpumper fra følgende serier er egnede til udendørs installation: ƒƒstratos/-d ƒƒtop-stg/-stgd Følgende betingelser skal overholdes: ƒƒinstallér pumpen i en skakt (f.eks. lysskakt, ringsskakt) med afdækning eller i et skab/hus som vejrbeskyttelse ƒƒundgå direkte solstråling på pumpen ƒƒpumpen skal beskyttes således, at kondensatudløbsnoterne ikke bliver tilsmudsede ƒƒbeskyt pumpen mod regn. Dryppende vand fra oven er tilladt, hvis den elektriske tilslutning er foretaget iht. monterings- og driftsvejledningen og klemmeboksen er blevet lukket korrekt ƒƒved over-/underskridelse af den tilladte omgivelsestemperatur skal der sørges for tilstrækkelig ventilation/ opvarmning ƒƒtilladt omgivelsestemperatur ved udendørs installation: Stratos /-D -10 C til +40 C TOP-STG/-STGD: -20 C til +40 C Kondensvand Alle pumper, der kan anvendes seriemæssigt indtil -10 C/- 20 C til koldtvandsdrift er immune over for kondensvand. De grå støbejernspumpehuse i serierne ƒƒstratos/stratos D ƒƒtop-stg/-stgd med en speciel belægning (KTL: katodisk kataforeselakering). Fordelene ved denne behandling er: ƒƒoptimal korrosionsbeskyttelse i tilfælde af kondensdannelse på pumpehuset i koldtvandsinstallationer ƒƒmeget høj ridse- og stødsikkerhed Afbrudt drift Serierne ƒƒstratos/stratos D/Stratos Z/Stratos ZD ƒƒyonos MAXO, Yonos MAXO-D ƒƒstratos PICO/ECO ƒƒyonos PICO ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z kan også anvendes ved afbrudt drift. Driftstryk Det maksimale systemtryk (driftstryk) og flangeudførelserne for pumperne er angivet i de relevante tabeller. Alle flanger på vådløberpumper (undtagen Stratos, Stratos-Z, Stratos-D og Stratos-ZD) har trykmåletilslutninger R 1 / 8.

4 5 Tilslutninger Pumper med gevind Pumper med gevind er udstyret med tilslutningsgevind iht. DIN EN ISO 228 del 1. Pakninger er inkluderet i leveringen. Unioner med rørgevind iht. DIN EN skal bestilles separat. DIN EN (tætnende rørgevind i gevindet) ƒ Indvendigt rørgevind Rp 1½ ƒ Udvendigt rørgevind R 1½ DIN EN ISO 228/1 (tætnende rørgevind med flad tætning på forsiden) ƒ Indvendigt rørgevind G 1½ ƒ Udvendigt rørgevind G 1½ Flangepumper Pumpeflangerne er udfærdiget iht. DIN 2531 eller DIN 2533 og iht. DIN EN Detaljeret information på de respektive datablade for de enkelte serier. Kombi-flangepumper Flangepumper med kombiflanger kan monteres med modflanger PN 6 og PN 16 iht. DIN eller DIN EN op til og inklusive DN 65. Montering af kombi- til kombi-flanger er ikke tilladt. Til flangetilslutningen skal anvendes bolte i trækstyrke 4.6 eller højere. De medfølgende stålskiver skal monteres mellem bolt-/møtrik-hovedet og kombiflangen. Anbefalede boltlængder: Flangetilslutning Gevind Tilspæn- Min.. boltlængde dingsmo- ment DN 32/ DN 40 DN 50/ DN 65 PN 6 M12 40 Nm 55 mm 60 mm PN 10 M16 95 Nm 60 mm 65 mm Motor ƒ Vådløbermotorer med kapslingsklasse IP X2D: Yonos PICO IP X4D: Stratos PICO, Stratos, Yonos MAXO, TOP-program IP 44: Star/Stratos ECO IP 42: Øvrigt pumpeprogram ƒ Isoleringsklasse F/H ƒ Afgivet interferens EN ƒ Interferensimmunitet EN Elektrisk tilslutning ƒ Alle Wilo pumper er beregnet til spændingen 230 V eller 400 V (tolerance ±10 %) iht. DIN IEC ƒ Ved anvendelse af pumperne i anlæg med væsketemperaturer over 90 C, skal der anvendes et tilsvarende varmebestandigt tilslutningsrør. FI-relæ Wilo-pumperne kan uden begrænsning også anvendes i eksisterende installationer med eller uden fejlstrømsrelæ. Bemærk: Til højeffektive pumper med vekselstrømstilslutning (Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos PICO-Z, Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO, Yonos MAXO-D) er driften på fejlstrømsrelæer iht. DIN EN tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Til energisparepumper med trefasetilslutning (serie IP-E/DP-E, IL-E/DL-E) skal FI-relæet være udført selektivt alle strøm sensitiv (udløsestrøm 300 ma). Egnede FI-relæer kan kendes på: [ [ Ì [ Elektronisk ydelsesstyring Varmekredspumper hører, grundet deres høje årlige driftsvarighed, blandt de største strømforbrugende enheder i bygninger. Automatisk pumpeydelsesstyring hjælper til drastisk at mindske strømforbruget for varmekredspumper. Det er muligt at opnå en besparelse på op til 50 %. Med højeffektive pumper kan der i sammenligning med standardpumper endda opnås besparelser på strømforbruget på helt op til 80 %. Ved hjælp af en automatisk pumpeydelsesstyring kan alle driftsbetingelser optimeres, særligt delbelastningsområdet, som er typisk for varmeanlæg. En anden væsentlig effekt som følge af hindringen af pumpetryksforøgelsen er at der undgås kavitationsstøj i termostatventilerne.

5 6 Standarder/direktiver ƒƒce-mærke (alle Wilo-pumper, som markedsføres inden for EU) ƒƒcertificering i henhold til: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO Pumpekurver Pumpekurverne gælder for vand +20 C og kinetisk viskositet = 1 mm 2 /sek. I forbindelse med pumpekurverne er der taget højde for Europa spændingerne 230 V hhv. 400 V. Pumpestyring/-regulering De elektriske driftsbetingelser i henhold til VDE 0160 skal overholdes, når man anvender Wilo-pumper med styreenheder eller modultilbehør. Når man driver våd- og tørløberpumper med frekvensomformere, som ikke er leveret af Wilo, skal der anvendes udgangsfiltre til lyddæmpning på motoren og for at undgå skadelige spændingsspidsbelastninger, og følgende grænseværdier skal overholdes: ƒƒvådløberpumper med P 2 2,2 kw og tørløberpumper med P 2 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidser û < 650 V Ved vådløbermotorer anbefales til støjdæmpning et sinusfilter (LC filter) i stedet for du/dt filter (RC filter). ƒƒtørløberpumper med P 2 > 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidsbelastning û < 850 V Installationer med lange rørlængder (l > 10 m) mellem omformer og motor kan føre til forøgelser af du/dt- og û-niveauet (i tilfælde af resonans). Det samme gælder for drift med mere end 4 enheder på en spændingsforsyning. Dimensioneringen af udgangsfiltret skal foretages af producenten af frekvensomformeren eller gennem filterleverandøren. Hvis der via frekvensomformeren forårsages tab i motoren, bør pumperne styres med maks. 95 % af deres nominelle omdrejningstal. Hvis vådløberpumper i serierne TOP-STG/-STGD samt TOP-Z styres med en frekvensomformer, må følgende grænseværdier ved pumpernes terminalstik ikke underskrides: U min = 150 V f min = 30 Hz Minimumflow Pumper med stor ydelse har brug for et minimumflow for at sikre problemfri drift. Drift i modsat retning af den lukkede ventil, flow Q = 0 m 3 /h, kan være årsag til overophedninger inde i pumpen. ƒ ƒgrænsebetingelserne for pumpedrift ved Q = 0 m 3 /h: til P 2 = 1 kw er ingen årsag til bekymring, når medietemperaturen er 10 K lavere end den maks. tilladte medietemperatur ƒƒfra P 2 > 1 kw permanent drift er det nødvendigt med et minimumsflow på m Q = 10 % Q nom. I grænseområderne er det nødvendigt med forespørgsel. Motorværn Valget af det rigtige motorværn er også afgørende for en cirkulationspumpes levetid og driftssikkerhed. Det er ikke længere berettiget at anvende motorværn ved flerhastighedsmotorer, da de har forskellig mærkestrøm på de forskellige trin. Dermed kræver de forskellige sikringer. Alle cirkulationspumper er enten ƒƒblokeringsstrømsikre ƒƒudstyret med intern sikring mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer ƒ ƒudstyret med fuldt motorværn vha. termosikringskontakter (WSK) og separat ekstern udløserenhed ƒƒudstyret med fuldt motorværn vha. integreret udløsningsmekanik Nøjagtigt udstyr, se tabellen Motordata. Det et ikke nødvendigt med et ekstra motorværn, bortset fra, hvis det kræves af det lokale energiforsyningsselskab.

6 7 Lydtryksniveau [db] Vådløberpumper er støjsvage pga. deres konstruktion. Deres støjværdier med måleflade-lydtryksniveau Lp (A) [db] afhænger af motoreffekten. Disse værdier er blevet målt under normale driftsbetingelser Watt Nominel motorydelse Lp (A) [db], 2-pol. standardpumper (maks /min.) og serien Stratos Varmeisolering ved varmeanvendelser Alle enkeltpumperne Wilo-Stratos/Stratos-Z, Wilo-TOP-Z samt Stratos PICO/ECO er som standard udstyret med isoleringskapper for at forhindre varmetab på pumpehuset. Materiale: EPP, polypropylenskum Varmeledende egenskab: 0,04 W/m K iht. DIN 2612 Brændevne: Klasse B2 iht. DIN 4102; FMVSS 302 Ved isolering af pumpen på opstillingsstedet skal man passe på kun at dække pumpen op til topkanten af pumpehuset (motoren må ikke dækkes ind). Isolering ved klima/kølesystemer Hvis pumper fra serierne ƒ Stratos, Stratos D, Stratos Z anvendes i klima/kølesystemer, må en diffusionstæt isolering ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor. Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. Kvalitets- og sikkerhedsmærkninger Til pumpetyperne: ƒ Yonos PICO ƒ Stratos PICO ƒ Stratos ECO ƒ Star-Z NOVA, Star-Z 20/1, -Z 25/6

7 8 Dokument vedr. overensstemmelse Kan fås på forespørgsel mod tillæg til alle vådløbercirkulationspumper i serierne ƒƒstratos, Stratos D, Stratos Z, Stratos ZD ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z ƒƒdokument vedr. overensstemmelse 2.1 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, uden detaljer fra testresultaterne. ƒ ƒdokument vedr. overensstemmelse 2.2 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, med detaljer fra serietestresultaterne. ƒƒgodkendelsescertifikat 3.1 Indhold: Certificering af, at det leverede produkt opfylder ordren, med detaljer fra testresultaterne, der er foretaget for produktet. Den ønskede testprocedure og omfanget af samme skal specificeres senest ved ordreafgivelse. Specialudførelser Pumper til andre spændinger eller frekvens på forespørgsel (mod tillæg). Andre materialer og udførelser (RG, PN 16) af pumper er listet i pumpetabellerne. Vådløber cirkulationspumpen Ved denne type kører alle spalterørsmotorens roterende komponenter i den pumpede væske. Akseltætning ved en pakdåse eller en mekanisk akseltætning, der kræves til konventionelle pumper, er unødvendige. Den pumpede væske smører akseltætningen og køler komponenterne i den elektriske motor. Pumpemotorens elektriske sektion (stator med vikling) er adskilt fra det såkaldte vådrum ved hjælp af en indkapslet motor (Wilo-TOP serien) eller et hylster forseglet med O-ringe. Vikling Rotor Pumpehjul Hydrauliktætning Lejer Spacer can Pumpet væske Tilladte installationspositioner Tilladt uden indskrænkning Alle standard og brugsvandscirkulationspumper, 1 eller 3 hastighedstrin Ikke-tilladte installationspositioner

8 9 El-tilslutning af en enfasestrømpumpe 1~230 V til trefasenet 3~400 V L N PE L3 L2 L1 U = 230 volt N PE Mellem faserne (L1, L2, L3) er U = 400 volt 3~400 V Mellem en vilkårlig fase (L1, L2 eller L3) og den neutrale leder N er spændingen U = 230 V. Hvis der ikke findes en neutral leder N, skal der trækkes en ny ledning med neutral leder. I særlige tilfælde, hvor der ikke kan realiseres en neutral leder, tilbyder vi en Wilo-transformer til tilslutning af en 230 volt 1~ højeffektiv pumpe ved et eksisterende 400 volt 3~ tilslutningskabel. Mellem N (nulleder) og en vilkårlig fase (enten L1 eller L2 eller L3) er U = 230 volt.

9 10 Typeskiltkode Wilo-TOP-serie Spænding frekvens Isoleringsklasse Kapslingsklasse IP PN = nominelt tryk for pumpen Maks. pumpemedie temperatur T maks. 3~400/230 V 50 Hz IPX4D P1 I (A) (W) 400V 230V 380 0,78 1, ,48 0, ,35 0,61 Tmaks. 130 C Maks. strøm Maks. effektforbrug Serie/pumpetype Art.-nr./ Produktionsdato Type TOP-S30/10 art.-nr / 11w26 Fortløbende nummerering Uge År Typeskiltkode Wilo-Stratos ECO..., Wilo-Star... Spænding Frekvens Effektforbrug Maks. strøm l Tryktrin PN Maks. medietemperatur Tmaks. Kapslingsklasse IP Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato 11w01 Uge År 1 ~ 230 V 50 Hz 5,8-59 W Imax 0,46 A PN 10 TF 110 IP 44 Stratos ECO 25/1-5 Art.-nr /11w01 WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Tyskland Typeskiltkoder for Wilo-Stratos-serien... Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato Spænding/frekvens Effektforbrug/strømforbrug TF = maks. medietemperatur Kapslingsklasse IP PN = pumpens nom. tryk SW = softwareversion EEI = energieffektivitetsindeks Circulating Pump Typ: Stratos 30/1-12 Art.-Nr.: /14w44 1~230V 50/60Hz P 1 : W I: 0,22-1,37 A TF 110 IPX4D PN 10 SW 5.01 EEI 0,20-Part2 S/N Made by WILO in Germany WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Fortløbende nummerering Typeskiltkoder for Wilo-Star-Z NOVA-serien 1 = Serie/pumpetype 2 = Art.-nr./produktionsdato 3 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 4 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP Star-Z NOVA Art.-No / ~ 230 V 50 Hz... 4,5 W... I max 0,05 A... PN 10 IP TF 95 4 Made by WILO in Ireland WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Typeskiltkoder for Wilo-Stratos PICO-serien... 1 = Art.-nr./produktionsdato, serie/pumpetype 2 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 3 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP w06 / XXX 9999 Stratos PICO 25/1-4 1 ~ 230V 50Hz W Imax 0,19A PN10 IP44 TF110 Made by WILO in France WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany 4

10 11 Wilo Stratos med Q-Limit-funktion Wilo har nu optimeret Wilo-Stratos til varmtvandssystemer, klimaanlæg og lukkede kølekredsløb endnu mere. Som ekstra ydelse har den nu en behovstilpasset anlægsforsyning med den systemeffektive driftstype "Q-Limit" og scorer derudover point med et nyt, forbedret energieffektivitetsindeks (for enkeltpumper) på mindre end eller lig med 0,20: Dette er ikke kun bedre end den værdi, der foreskrives i Ecodesigndirektivet for 2015, men svarer nu også til ErP-benchmark. Med den nye software til den højeffektive pumpe Wilo-Stratos kan den nye driftstype "Q-Limit" kombineres med alle reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T, styring), og muliggør en behagelig begrænsning af volumenstrømmen til en valgt værdi (mellem procent af den pågældende pumpes maks. gennemstrømningsmængde), hvis der er brug for det. Hvis denne udvalgte værdi nås, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - men går aldrig udover denne. Takket være den nye funktion sparer Stratos ikke kun ekstra energi, den reducerer også samtidig støj fra anlæggene. Anvendelsesområde Wilo-Stratos pumpeserien består af højeffektive pumper, som anvendes i cirkulationssystemer til varme-, udluftnings- og klimaanlæg til kommercielt bolig- og erhvervsbyggeri: ƒ Store boligkomplekser ƒ Lejlighedskomplekser ƒ Andre boligtyper ƒ Hospitaler ƒ Skoler ƒ Kontorbygninger ƒ Boligområder Temperaturområde Medietemperaturområde fra -10 C til +110 C uden begrænsning ved omgivelsestemperatur fra -10 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse I næsten alle cirkulationssystemer sikrer regulerede vådløberpumper ved korrekt dimensionering til enhver tid tilstrækkelig varmeforsyning og væsentligt reducerede energiomkostninger og hindrer på samme tid kavitationsstøj. På grund af dens korrosionsbestandige pumpehus af rød bronze egner Wilo-Stratos-Z sig især til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Isoleringskapper til varme For at hindre varmetab fra pumpehuset er Wilo-Stratos/-Stratos-Z enkeltpumper som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte PP-materiale, opskummet polypropylen, har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse klima/køling Wilo-Stratos pumper er ikke underlagt de sædvanlige begrænsninger på konventionelle hastighedsstyrede pumper i forholdet væsketemperatur/omgivelsestemperatur. Kondens bliver dannet på kolde flader, hvis væsketemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen. Wilo-Stratos pumper kan også anvendes i disse tilfælde. De er designet på en sådan måde, at man hindrer skade fra kondensvand på de elektriske dele

11 12 Isolering ved klima/køling Isoleres pumpehuset diffusionstæt på opstillingsstedet, må isoleringen ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. 1Drænlabyrint til kondensvand 1 Tæringssikker pumpeudførelse Tæringssikre udførelser er nødvendige til f.eks. strålekøling og varmeloftpaneler. Pumpehuset er behandlet til en sådan anvendelse. Alternativt kan Wilo-Stratos-Z anvendes som den ultimative udførelse med et tæringssikkert pumpehus af rød bronze. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos Z/Stratos ZD) Pumper, som anvendes i drikkevandscirkulationssystemer, er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD-serierne: ƒƒpumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 dh ved en maks. pumpemedietemperatur på +80 C. ƒ ƒalle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. ƒƒdifferenstryktyperne Δp c og Δp v tillader automatisk justering af pumpeydelsen i flowvariable drikkevandscirkulationssystemer med termostatisk regulerende afspærringsventiler. ƒƒreguleringsdriften tillader optimal manuel justering af pumpeydelsen til cirkulationssystemer med konstant flow. Dette kan f.eks. foretages vha. Wilo-IR-monitor/ IR-stick. Kriteriet for dette er temperaturen på drikkevandet i cirkulationsrøret, der ved tilløb i drikkevandstanken må være maks. 5 K under tanktemperaturen. ECM-teknologi ECM-teknologien danner grundlag for Wilo-Stratos' enestående effektivitet. EC står for "electronically commutated" motor (elektronisk strømvending). Basis er en synkronmotor med en permanentmagnetrotor. Strømmen fra den roterende stator genereres ved elektronisk strømvending, hvilket vil sige, at statorviklingerne er specifikt aktiveret til den nødvendige vekselvirkning mellem de elektriske og magnetiske poler. Vådrumsindkapsling Vådløberpumpemotorens rotor kører i pumpemediet. Pumpemediet smører lejerne og køler motoren. Den strømførende stator er adskilt fra pumpemediet med et hylster, den såkaldte vådrumsindkapsling. Denne vådrumsindkapsling har direkte indflydelse på virkningsgraden ƒƒgrundet størrelsen af den nødvendige afstand mellem stator og rotor ƒƒgrundet den magnetiske modstand i det valgte hylstermateriale. I den sammenhæng kommer forbedringen af virkningsgraden i Wilo-Stratos fra: ƒƒreduktion af afstanden og ƒƒanvendelsen af nyt hylstermateriale med lavere tab i den magnetiske strøm mellem stator og rotor. Hydraulikoptimering Optimerede hydrauliske betingelser skyldes et 3D-spiralhus og 3D-pumpehjul og en glat overflade i pumpehuset (katodisk elektroforetisk lakering). Tætningen på indsugningsiden mellem pumpehjul og -hus forbedrer virkningsgraden. Aksialtab reduceres af paklæben på forsiden af pumpehjulet. Glat indvendig overflade 3D pumpehjul Læbepakning Tætning på sugesiden 3D spiralhus Automatisk ydelsesregulering Pumpevolumenstrømmen i en cirkulationspumpe afhænger af varme-/køleydelsesbehovet i anlægget. Dette behov kan variere alt efter ƒƒklimatiske forandringer ƒƒbrugernes behov

12 13 ƒ ekstern varmepåvirkning ƒ påvirkning fra hydrauliske styreenheder osv. Cirkulationspumpen, der er dimensioneret til maksimal belastningstilstand, tilpasses anlæggets aktuelle driftstilstand ved hjælp af en konstant sammenligning af den nominelle og den faktiske værdi. Ved hjælp af denne automatiske regulering tilpasses pumpeydelsen og dermed også strømforbruget konstant til det faktiske behov. Summen af alle her beskrevne forhold gør Wilo-Stratos højeffektivitetspumper i stand til at spare helt op til 80 % på strømforbruget i sammenligning med almindelige standardpumper. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk via filter- og volumenstrømskanalsystemet. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved A-lejet på motorsiden. Pumpehjul Pakning Lejeplade A-leje I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret forringes som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes en motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet. Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Wilo-Stratos betjenes med den efterprøvede rød knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles nemt og sikkert direkte på pumpen. Positionsuafhængigt display Pumpedisplayet viser hele tiden vigtige informationer under pumpedriften med dets positionsuafhængige visning. Udvidelsen af det manuelle betjeningsniveau giver mulighed for trådløs kommunikation med betjenings- og serviceenheden Wilo IR-monitor for særlige anvendelsesområder. Fig.: Alle symboler kan læses i henholdsvis lodret og vandret indstilling

13 14 Reguleringstyper H Reguleringstype p-c I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H max Hs 1 /2 Hs H min Fig.:Reguleringstype p v Q H min Fig.:Reguleringstype p-c Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Q Reguleringstype p T Ved reguleringstypen p T (kan programmeres med IRmonitor, IR-stik, Modbus, BACnet, CAN eller LON) ændrer elektronikken den nominelle differenstrykværdi, som pumpen skal overholde, afhængigt af den målte medietemperatur. Denne temperaturafhængige differenstryk-reguleringstype kan anvendes i konstantvolumen-systemer (f.eks. et-strengs rørsystemer) samt variabel-volumenstrømsystemer med glidende fremløbstemperatur. Omvendt kan reguleringstypen p T understøtte kondensationsteknik, forudsat at pumpen installeres i returløbet på systemet. H s H s H s max Hs var. H s min T min T max T med Fig.:Reguleringstype p T Q min Q max Q Driftstyper Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Fødetemperatur [ C] Strømforbrug Strømforbrug [%] Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed. Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Tid Begrænsning af gennemstrømningsvolumen "Q-Limit" Driftstypen "Q-Limit"kan kombineres med de andre reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T,reguleringsdrift) og gør det muligt at begrænse den maksimale gennemstrømningsvolumen til 25% - 90% fra Qmax.

14 15 H/m Q-Limit 25% - 90% Wilo-Stratos 40/1-4 1~230 V - DN 40 Q-Limit = 75% p/kpa Driftstypen DDC Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos modtager et analogt signal (0 10 V) fra den eksterne styring som den manipulerede variabel. Den faktiske hastighed vises på pumpens display, manuel pumpedrift er deaktiveret. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos 2 20 n[1/mín] 1 10 n máx min Q/m³/h n mín Hvis der forekommer en overforsyning grundet differenstrykregulering (Δp-c, Δp-v) kan den maksimale værdi begrænses vha. Wilo-IR-Stick (tilbehør) (pumpesoftwareversion SW 6.0). Når den indstillede værdi er nået, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - aldrig derudover. Bemærk: "Q-Limit" kan kun indstilles via Wilo-IR-stick (tilbehør). Ved anvendelse af "Q-Limit" i systemer, som ikke er hydraulisk justerede, kan delområder være underforsynede. Derfor skal der altid foretages en hydraulisk justering. Manuel driftstype Manuel driftstype deaktiverer styrefunktionen i det elektroniske modul. Pumpehastigheden kan indstilles manuelt til en konstantværdi (indstillingsområde, se pumpemotordata). Off U[V] Driftstypen fjernstyret indstilling af nominel værdi Den nominelle værdi for den interne differenstrykstyring ( p-c, p-v) angives til Wilo-Stratos via et analog signal 0 10 V. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos (se også kapitlet "Pumpestyring Wilo-Control"). H[m] H max H min Aus U[V] Bygningsautomatiseringsforbindelse Wilo-Stratos har standard- og tilbehørsinterfaces til integrering i eksterne overvågningsenheder (f.eks. bygningsautomatisering eller DDC-anlæg). Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet Kontakten åbner under følgende betingelser:

15 16 ƒƒspændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Tilbehør IF-modul Stratos Modbus Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface Modbus RTU for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos BACnet Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface BACnet MS/TP for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos CAN Eftermontérbart modul med serielt, digitalt CAN-interface for tilslutning til et CAN-BUS system og dobbeltpumpeinterface til kommunikation med yderligere IF modul Stratos DP. IF-modul Stratos LON Eftermontérbart modul med serielt, digitalt LON-interface for tilslutning til LONWorks netværker og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos PLR Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface PLR for tilslutning til bygningsautomatisering CTS via koblingsmoduler på opstillingsstedet og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos DP Eftermontérbart modul til forbindelse af BUS-interfaces og til dobbeltpumpekommunikation. IF-modul Stratos Ekst. Fra Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet off", styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos Ekst. min. Eftermontérbart modul med styreindgang Prioritet min. (reduceret drift uden autopilot), styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos SBM Eftermontérbart modul med samledriftsignal SBM, styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos SBM. IF modul Stratos Ekst. Off/SBM Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet OFF", samledriftsignal "SBM" og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos Ekst. off/ SBM. Dobbeltpumpestyring De nye højeffektive pumper er egnet til drift med automatisk dobbeltpumpestyring uden brugen af eksterne styreenheder: Nødvendigt tilbehør: 2 Stratos IF-moduler (for mulige modul-kombinationer, se katalogafsnittet "Wilo-Control pumpestyring"). Følgende driftstyper fås ved intelligent dobbeltpumpestyring med én Wilo-Stratos-D dobbeltpumpe eller to Wilo-Stratos enkeltpumper: ƒƒreservedrift Den dimensionerede pumpeydelse genereres af en pumpe, den anden pumpe står parat som reserve til tids (24 h ren driftstid) eller fejlomskift. Reservedriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type). ƒ ƒparalleldrift (kun i reguleringsdrift, n = konst.) Den dimensionerede pumpeydelse genereres af begge pumper i paralleldrift. Belastningstilpasningen opnås ved synkron drift af begge pumper. Paralleldriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type).

16 17 ƒ Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Under spidsbelastningsdrift fordeles den hydrauliske ydelse på begge aggregater i dobbeltpumpen. Ved lavbelastningsdrift (hvor kun hovedpumpen kører), står reservepumpen klar til drift. Hvis belastningsbetingelserne kræver en højere pumpeydelse, aktiveres reservepumpen på ydelsesoptimeret basis. Virkningsgradoptimeret pumpestart sker, når den totale sum af strømforbrug P 1 på begge pumper er lavere end strømforbruget P 1 på en pumpe. Fra dette punkt og frem kører begge pumper synkront op til deres maks. hastighed (nominel motorhastighed). Et tidsaktiveret pumpeskift (24 timers ren driftstid) fordeler hoved- og reservedriftsstatus mellem pumperne. Denne driftstype giver yderligere strømbesparelser i forhold til konventionel topbelastningsdrift (belastningsafhængig tilog frakobling). Den virkningsgradoptimerede spidsbelastningsdrift er mulig med alle dobbeltpumper, samt med 2 identiske enkeltpumper, hvis der findes en tilsvarende dobbeltpumpetype hertil. P 1 [W] Start ved topbelastningsdrift Synkroniseret drift ( + ) Q* Q* = Ydelsesoptimeret Start/stop [m 3 /h] Fig.: Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Infrarød overvågning Wilo-Stratos pumper er udstyret med et kraftigt IR-interface til trådløs fjernstyring og fjerndiagnose. Fig.: Wilo-IR-stick Alle basisfunktioner på Stratos-pumperne kan indstilles enkelt og justeres direkte på pumpen via det manuelle betjeningsniveau (én-knapsbetjening). Til IR kommunikationen står IR-sticket i forbindelse med en bærbar computer eller den selvstændigt arbejdende IR-monitor til rådighed som som drifts- og serviceenhed. Alle apparater har vigtige ekstrafunktioner, som ligger langt udover pumpens muligheder. Drifts- og serviceenheder Wilo IR stick eller Wilo-IR-monitor til: ƒ Svært tilgængeligt installerede pumper ƒ Omfattende driftsinformation ƒ Detaljeret fejldiagnose ƒ Statistikfunktioner ƒ Specielle indstillings-/reguleringstyper til specielle krav ƒ Beskyttelse mod ikke-autoriseret adgang ƒ Kontroludstyr til omdrejningsretningstest til alle pumpeog standardmotorer (kun IR-monitor) ƒ Arkivering af pumpedataposter (kun muligt med IRstick) IR monitoren har som Stratos pumperne en én-knapsbetjening og et LC-display. Den bærbare computer har et aktivt brugerprogram med grafisk brugeroverflade. Anvendelse i kompakte fordelere Ved montering på steder med ringe pladsforhold kan styringsmodulet vendes lodret ved at vende motoren. Dimension b4 svarer til den minimale afstand (x) til montering af isoleringskapperne (se kapitlet "Dimensioner, vægt").4

17 18 Fig.: Forsimplet illustration, der skal gøres plads til indbygningsmål på ekstra fittings. Installation og elektrisk tilslutning Installation af Wilo-Stratos pumper er ukompliceret, eftersom flangerne er frit tilgængelige, takket være placeringen af styremodulet og adgang til terminalboksen fra dennes forside. Pumpe- og modulinstallationspositionerne giver mange forskellige installationsmuligheder. Alle højeffektive pumper i serierne Wilo-Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD kan tilsluttes til følgende spændinger og frekvenser: ƒƒ1~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % ƒƒ3~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % Drift på fejlstrømsrelæer (FI) Driften af serien Wilo Stratos på fejlstrømrelæer iht. DIN EN er tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Egnede FI-fejlstrømsrelæer kan kendes på [ eller

18 19 Wilo-Yonos PICO, Stratos PICO / ECO-BMS / ECO-Z(- BMS) / ECO-STG Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO med varianterne Stratos ECO-BMS, ECO-Z (-BMS) og ECO-STG supplerer den tidligere beskrevne serie Wilo-Stratos med følgende fordele: ƒ Energibesparelse på op til 80 % sammenlignet med standardpumper ƒ Versionerne Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS til alle varmesystemer i temperaturområdet +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ƒ Version Stratos ECO-STG til solvarme-/jordvarmeanlæg i temperaturområdet +15 C til +110 C ƒ Automatisk pumpeydelsestilpasning til de konstant ændrede driftsbetingelser i det hydrauliske system. ƒ Hindring af kavitationsstøj ƒ Sikkerhed og komfort under installation og drift Anvendelsesområde Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS er egnede til anvendelse som højeffektive pumper i cirkulationssystemer til varme og i solvarme-/jordvarmesystemer (Stratos ECO-STG) i 1-6-familiehuse. Anvendelsesgrænser ved elektrisk tilslutning Højeffektive pumper må kun forsynes med ikke-taktet, sinusformet vekselspænding på netsiden. Ved anvendelser med evt. taktet pumpespænding, f.eks. ved ladepumper, skal du spørge reguleringsanlægsproducenten, med hvilken spænding pumpen forsynes. Temperaturområde Medietemperaturområde fra +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ved omgivelsestemperatur fra 0 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse Grundet dens tæringssikre røde bronzepumpehus er Wilo-Stratos PICO i versionen RG særligt egnet til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Varmeisolering ved varmeanvendelser For at hindre varmetab fra pumpehuset er pumperne i serien Wilo-Stratos PICO/ECO (undtagen Yonos PICO og Stratos ECO-STG) som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte EPP-materiale (opskummet polypropylen) har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos ECO Z, ECO Z BMS) Pumper i brugsvands-cirkulationssystemer er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af serierne Wilo-Stratos ECO-Z og ECO-Z-BMS: ƒ Pumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. den tyske TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 d ved en maks. væsketemperatur på +65 C. ƒ Alle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk ved et filter- og volumenstrømskanalsystem. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved lejet på motorsiden. I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret undgås som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet.

19 20 Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Alle udførelser i serien Wilo-Stratos/Yonos PICO betjenes ved hjælp af den gennemprøvede røde-knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles og justeres nemt og sikkert. Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Reguleringstype p-c (derudover ECO-BMS/ECO-STG) I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H min H Fig.: Reguleringstype p-c Q H max Hs 1 /2 Hs H min Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Strømforbrug Q Fig.: Reguleringstype p v Fødetemperatur [ C] Strømforbrug [%] Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt (kun Stratos PICO) Dynamic Adapt er en dynamisk tilpasning af den nominelle værdi i pumpens dellastområde ved mindre end halvdelen er dimensioneringsflowet. På baggrund af den indstillede nominelle værdi analyserer pumpen varmebehovet, og på baggrund af denne analyse korrigeres den indstillede nominelle værdi i dellastområdet løbende. Dermed optimeres pumpeydelsen i et reguleringsområde Dynamic Adapt kontinuerligt indtil det energetiske minimum. Ved meget lavt flow går pumpen i den forbindelse på hydraulisk standby. Hvis flowet stiger pga. større varmebehov, forøges ydelsen automatisk, og som følge af en kort reaktionstid undgås en underforsyning i varmesystemet Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Tid Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fig.: Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt

20 21 Bygningsautomatiseringsforbindelse (ved Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG) Til integrering i eksterne styreenheder (f.eks. CTS-bygningsautomatisering eller DDC-anlæg) har versionerne Wilo-Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG som standard en samlefejlssignalering, funktionen Ekstern Off samt styreindgangen 0-10 V. Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Styreindgang 0 10 V Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos ECO-BMS/ ECO-Z-BMS og ECO-STG modtager et analogt signal (0-10 V) fra den eksterne styring som den styrende værdi. Alternativt kan der indstilles en fast hastighed direkte på den røde knap. n[1/mín] n máx Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet n mín Off U[V] Kontakten åbner under følgende betingelser: ƒ Spændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Styreindgang Ekstern OFF Ingang til potentialfri åbne-kontakt. Ved lukket kontakt er pumpen i reguleringsdrift. Ved åbnet kontakt står pumpen stille.

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

www.kaeser.com Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips

www.kaeser.com Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips Indhold Forord Grundlæggende principper Kapitel Grundbegreber inden for trykluftproduktion... Kapitel 2 Rentabel behandling af trykluft... 6 Kapitel

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere