Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)"

Transkript

1 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken til det maks. motoromdrejningstal (optimal kapacitet), eller så tæt på dette område som muligt. Såfremt det indstillede driftspunkt ligger mellem to pumpekarakteristikker, skal man altid vælge den mindste pumpe. Den resulterende kapacitetsreduktion har i varmesystemet ingen nævneværdig effekt på den faktiske varmeydelse. Ved køle-/klima-systemer skal denne ydelsesreduktion tages med i betragtning. Maks. Maks. A Udgangspunkt Maks. B Min. Bedste flow Flow Pumpekurve Pumpevalg Pumpevalg: Brugsvandscirkulationssystemer ƒƒtil korrekt dimensionering af brugsvandscirkulationspumpen skal rørledningssystemet udføres i henhold til DIN 1988 samt i overensstemmelse med DVGW- arbejdsbladene W 551 til W 553. ƒƒflowet bør baseres på angivelserne i standarden og i DVGW-retningslinjen. ƒƒsåfremt det hydrauliske udgangspunkt befinder sig mellem to karakteristikker, skal den næststørste cirkulationspumpe eller det næststørste hastighedstrin vælges i henhold til DVGW-arbejdsbladet W 553. ƒƒbrugsvandshoved- og cirkulationsrørenes varmetab bør begrænses til et mindstemål ved hjælp af en fagligt korrekt isolering. Da de fleste brugsvandscirkulationssystemer tillader periodiske stop på cirkulationspumpen (altid om natten), bør en timer til automatisk On/Off-styring altid indgå som en del af standardudstyret. Den tyske EnEV (svarende til det danske "Småhusreglementet") foreskriver en periodisk til-/frakobling. Sørg for at fjerne legionella i kedlen og varmestyringen, og tag hensyn til dette ved programmeringen. Maksimal brugsvandstemperatur Grundet hårdhedspartiklerne i vand bør brugsvandscirkulationssystemer ikke anvendes ved temperaturer på mere end 65 C. Denne temperaturgrænse er sat for at undgå kalkaflejringer. Cirkulationsrør Wilo anbefaler altid at montere en kontraventil for at forhindre fejlcirkulation, når pumpen er slukket. Brug af støbejernsmaterialer i brugsvandsanvendelser Materialet GG (EN-GJL 200/EN-GJL 250) er egnet til brug i drikkevandsanvendelser, hvis kravene i DIN er overholdt. Hastighedsændring Erfaring viser, at hastighedsstyringen ved cirkulationspumper i drikkevandscirkulationssystemer kun anvendes til grundlæggende indstilling af ydelsen. Automatisk hastighedsstyring er ikke nødvendig. Der bør dog monteres en timer til On-/Off-styring på hver installation. Motorværn Pumper sikret mod blokeringsstrøm og pumper med internt værn mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer kræver ikke motorværn. Alle andre pumper har et integreret fuldt motorværn inkl. udløserelektronik eller et fuldt motorværn (WSK) til brug sammen med en ekstern udløserenhed.

2 3 Delt pumpeydelse Generelle henvisninger vedr. dobbeltpumper ƒ To pumpestiksæt i et fælles hus, delt med en omskifterventil ƒ Specifikke designede fordele såsom tilsvarende enkeltpumpeserie ƒ Udskiftning af en enkeltpumpe med samme ydelse takket være identiske installationsdimensioner ƒ Bredt anvendelsesområde takket være standard 3-trins-omskiftning Delt pumpeydelse Deling af den maksimale planlagte ydelse på en dobbeltpumpeparalleldrift giver - særligt indenfor varmeområdet - markant forbedret tilpasning til delbelastningsbetingelser og resulterer i optimal økonomisk ydelse. Drift af kun én pumpe er tilstrækkelig til dækning af delbelastningspumpeydelsen ved sæsongennemsnittet, altså i over 85 % af varmesæsonen. Til det lejlighedsvise nødvendige behov for fuldlast er den anden pumpe til rådighed for paralleldrift. Fordelene ved at dele driften mellem to pumper er: ƒ Reducering af driftsomkostningerne på mellem 50 og 70 % ƒ Større pålidelighed takket være en altid tilstedeværende reservepumpe De individuelle pumpekurver for dobbeltpumper vist i de relevante kapitler angiver de hydrauliske ydelsesværdier for enkelt- og paralleldrift. Driftstyper for dobbeltpumper Dobbeltpumper er egnet til to markant forskellige driftstyper: ƒ Hoved-/reservedrift ƒ Paralleldrift Hoved /reservedrift (RESERVE) Begge pumper i drift Den dimensionerede pumpeydelse dækkes af begge pumper i paralleldrift. Én pumpe kan standses i perioder med delbelastning. Paralleldrift (ADDITION) Pumpe I eller pumpe II i drift Hovedpumpen dækker den planlagte pumpeydelse i enkeltpumpedrift, mens den anden pumpe holdes i reserve til tids- eller fejlrelateret pumpeskift. Gennemstrømningshastigheder i rørledninger og pumpe Gennemstrømningshastigheden for pumpemediet i rørsystemet bestemmes af rørenes tværsnit. De nedenfor listede værdier bør ikke overskrides: Nom. tilslutningsdiametre DN [Ø mm] Gennemstrømningshastighed v [m/s] I bygningsinstallationer Indtil Rp 1¼ eller DN 32 Indtil 1,2 DN 40 og DN 50 Indtil 1,5 DN 65 og DN 80 Indtil 1,8 DN 100 og større Indtil 2,0 I fjernvarmerør 2,5 til maks. 3,5 Volumenstrømmen [m/s] i pumpen bliver i alle pumpekarakteristikker for Wilo-pumper vist i relation til flowydelsen.

3 4 Viskose medier Alle pumpekarakteristikker indeholdt i dette katalog gælder for transport af vand (kinematisk viskositet = 1 mm 2 /s). Ved pumpning af væsker med forskellig tæthed og/eller viskositet (f.eks. vand/glykol blandinger) ændres pumpens og rørsystemets hydrauliske værdier! Der kan rekvireres dokumenter vedr. beregning af korrektionsværdierne for pumpevalget hos Wilo. Korrektionsværdier for rørsystemet (forøget tryktab, varmepecifik reduceret ydelse) kan ikke oplyses af pumpeproducenten. Disse skal beregnes af planlæggeren sammen med additiv hhv. fittingsproducenterne. Minimum tilgangstryk for at hindre kavitation For at hindre kavitation (dannelse af bobler inden i pumpen), skal der i pumpesugestudsen opretholdes et tilstrækkeligt højt tryk (tilløbshøjde) i relation til damptrykket på den transporterede væske. Den minimale tilløbshøjde vises i de respektive tabeller for alle vådløberpumper. Denne vejledende værdi gælder for varmeanlæg med fremløbstemperatur op til 110 C/130 C og opstillingssted op til 300 m over havets overflade. For større højder: 0,1 m pr. 100 ekstra meter. Disse værdier skal øges respektivt ved håndtering af væsker med højere temperaturer eller lavere tæthed, højere modstand på pumpens sugestuds og i regioner med lavere atmosfærisk tryk. Bemærkninger vedrørende installation og drift Installation Installation i en bygning Vådløberpumper skal installeres i et tørt, gennemventileret og frostsikkert rum. Installation uden for en bygning (udendørs installation) Vådløberpumper fra følgende serier er egnede til udendørs installation: ƒƒstratos/-d ƒƒtop-stg/-stgd Følgende betingelser skal overholdes: ƒƒinstallér pumpen i en skakt (f.eks. lysskakt, ringsskakt) med afdækning eller i et skab/hus som vejrbeskyttelse ƒƒundgå direkte solstråling på pumpen ƒƒpumpen skal beskyttes således, at kondensatudløbsnoterne ikke bliver tilsmudsede ƒƒbeskyt pumpen mod regn. Dryppende vand fra oven er tilladt, hvis den elektriske tilslutning er foretaget iht. monterings- og driftsvejledningen og klemmeboksen er blevet lukket korrekt ƒƒved over-/underskridelse af den tilladte omgivelsestemperatur skal der sørges for tilstrækkelig ventilation/ opvarmning ƒƒtilladt omgivelsestemperatur ved udendørs installation: Stratos /-D -10 C til +40 C TOP-STG/-STGD: -20 C til +40 C Kondensvand Alle pumper, der kan anvendes seriemæssigt indtil -10 C/- 20 C til koldtvandsdrift er immune over for kondensvand. De grå støbejernspumpehuse i serierne ƒƒstratos/stratos D ƒƒtop-stg/-stgd med en speciel belægning (KTL: katodisk kataforeselakering). Fordelene ved denne behandling er: ƒƒoptimal korrosionsbeskyttelse i tilfælde af kondensdannelse på pumpehuset i koldtvandsinstallationer ƒƒmeget høj ridse- og stødsikkerhed Afbrudt drift Serierne ƒƒstratos/stratos D/Stratos Z/Stratos ZD ƒƒyonos MAXO, Yonos MAXO-D ƒƒstratos PICO/ECO ƒƒyonos PICO ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z kan også anvendes ved afbrudt drift. Driftstryk Det maksimale systemtryk (driftstryk) og flangeudførelserne for pumperne er angivet i de relevante tabeller. Alle flanger på vådløberpumper (undtagen Stratos, Stratos-Z, Stratos-D og Stratos-ZD) har trykmåletilslutninger R 1 / 8.

4 5 Tilslutninger Pumper med gevind Pumper med gevind er udstyret med tilslutningsgevind iht. DIN EN ISO 228 del 1. Pakninger er inkluderet i leveringen. Unioner med rørgevind iht. DIN EN skal bestilles separat. DIN EN (tætnende rørgevind i gevindet) ƒ Indvendigt rørgevind Rp 1½ ƒ Udvendigt rørgevind R 1½ DIN EN ISO 228/1 (tætnende rørgevind med flad tætning på forsiden) ƒ Indvendigt rørgevind G 1½ ƒ Udvendigt rørgevind G 1½ Flangepumper Pumpeflangerne er udfærdiget iht. DIN 2531 eller DIN 2533 og iht. DIN EN Detaljeret information på de respektive datablade for de enkelte serier. Kombi-flangepumper Flangepumper med kombiflanger kan monteres med modflanger PN 6 og PN 16 iht. DIN eller DIN EN op til og inklusive DN 65. Montering af kombi- til kombi-flanger er ikke tilladt. Til flangetilslutningen skal anvendes bolte i trækstyrke 4.6 eller højere. De medfølgende stålskiver skal monteres mellem bolt-/møtrik-hovedet og kombiflangen. Anbefalede boltlængder: Flangetilslutning Gevind Tilspæn- Min.. boltlængde dingsmo- ment DN 32/ DN 40 DN 50/ DN 65 PN 6 M12 40 Nm 55 mm 60 mm PN 10 M16 95 Nm 60 mm 65 mm Motor ƒ Vådløbermotorer med kapslingsklasse IP X2D: Yonos PICO IP X4D: Stratos PICO, Stratos, Yonos MAXO, TOP-program IP 44: Star/Stratos ECO IP 42: Øvrigt pumpeprogram ƒ Isoleringsklasse F/H ƒ Afgivet interferens EN ƒ Interferensimmunitet EN Elektrisk tilslutning ƒ Alle Wilo pumper er beregnet til spændingen 230 V eller 400 V (tolerance ±10 %) iht. DIN IEC ƒ Ved anvendelse af pumperne i anlæg med væsketemperaturer over 90 C, skal der anvendes et tilsvarende varmebestandigt tilslutningsrør. FI-relæ Wilo-pumperne kan uden begrænsning også anvendes i eksisterende installationer med eller uden fejlstrømsrelæ. Bemærk: Til højeffektive pumper med vekselstrømstilslutning (Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos PICO-Z, Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO, Yonos MAXO-D) er driften på fejlstrømsrelæer iht. DIN EN tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Til energisparepumper med trefasetilslutning (serie IP-E/DP-E, IL-E/DL-E) skal FI-relæet være udført selektivt alle strøm sensitiv (udløsestrøm 300 ma). Egnede FI-relæer kan kendes på: [ [ Ì [ Elektronisk ydelsesstyring Varmekredspumper hører, grundet deres høje årlige driftsvarighed, blandt de største strømforbrugende enheder i bygninger. Automatisk pumpeydelsesstyring hjælper til drastisk at mindske strømforbruget for varmekredspumper. Det er muligt at opnå en besparelse på op til 50 %. Med højeffektive pumper kan der i sammenligning med standardpumper endda opnås besparelser på strømforbruget på helt op til 80 %. Ved hjælp af en automatisk pumpeydelsesstyring kan alle driftsbetingelser optimeres, særligt delbelastningsområdet, som er typisk for varmeanlæg. En anden væsentlig effekt som følge af hindringen af pumpetryksforøgelsen er at der undgås kavitationsstøj i termostatventilerne.

5 6 Standarder/direktiver ƒƒce-mærke (alle Wilo-pumper, som markedsføres inden for EU) ƒƒcertificering i henhold til: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO Pumpekurver Pumpekurverne gælder for vand +20 C og kinetisk viskositet = 1 mm 2 /sek. I forbindelse med pumpekurverne er der taget højde for Europa spændingerne 230 V hhv. 400 V. Pumpestyring/-regulering De elektriske driftsbetingelser i henhold til VDE 0160 skal overholdes, når man anvender Wilo-pumper med styreenheder eller modultilbehør. Når man driver våd- og tørløberpumper med frekvensomformere, som ikke er leveret af Wilo, skal der anvendes udgangsfiltre til lyddæmpning på motoren og for at undgå skadelige spændingsspidsbelastninger, og følgende grænseværdier skal overholdes: ƒƒvådløberpumper med P 2 2,2 kw og tørløberpumper med P 2 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidser û < 650 V Ved vådløbermotorer anbefales til støjdæmpning et sinusfilter (LC filter) i stedet for du/dt filter (RC filter). ƒƒtørløberpumper med P 2 > 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidsbelastning û < 850 V Installationer med lange rørlængder (l > 10 m) mellem omformer og motor kan føre til forøgelser af du/dt- og û-niveauet (i tilfælde af resonans). Det samme gælder for drift med mere end 4 enheder på en spændingsforsyning. Dimensioneringen af udgangsfiltret skal foretages af producenten af frekvensomformeren eller gennem filterleverandøren. Hvis der via frekvensomformeren forårsages tab i motoren, bør pumperne styres med maks. 95 % af deres nominelle omdrejningstal. Hvis vådløberpumper i serierne TOP-STG/-STGD samt TOP-Z styres med en frekvensomformer, må følgende grænseværdier ved pumpernes terminalstik ikke underskrides: U min = 150 V f min = 30 Hz Minimumflow Pumper med stor ydelse har brug for et minimumflow for at sikre problemfri drift. Drift i modsat retning af den lukkede ventil, flow Q = 0 m 3 /h, kan være årsag til overophedninger inde i pumpen. ƒ ƒgrænsebetingelserne for pumpedrift ved Q = 0 m 3 /h: til P 2 = 1 kw er ingen årsag til bekymring, når medietemperaturen er 10 K lavere end den maks. tilladte medietemperatur ƒƒfra P 2 > 1 kw permanent drift er det nødvendigt med et minimumsflow på m Q = 10 % Q nom. I grænseområderne er det nødvendigt med forespørgsel. Motorværn Valget af det rigtige motorværn er også afgørende for en cirkulationspumpes levetid og driftssikkerhed. Det er ikke længere berettiget at anvende motorværn ved flerhastighedsmotorer, da de har forskellig mærkestrøm på de forskellige trin. Dermed kræver de forskellige sikringer. Alle cirkulationspumper er enten ƒƒblokeringsstrømsikre ƒƒudstyret med intern sikring mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer ƒ ƒudstyret med fuldt motorværn vha. termosikringskontakter (WSK) og separat ekstern udløserenhed ƒƒudstyret med fuldt motorværn vha. integreret udløsningsmekanik Nøjagtigt udstyr, se tabellen Motordata. Det et ikke nødvendigt med et ekstra motorværn, bortset fra, hvis det kræves af det lokale energiforsyningsselskab.

6 7 Lydtryksniveau [db] Vådløberpumper er støjsvage pga. deres konstruktion. Deres støjværdier med måleflade-lydtryksniveau Lp (A) [db] afhænger af motoreffekten. Disse værdier er blevet målt under normale driftsbetingelser Watt Nominel motorydelse Lp (A) [db], 2-pol. standardpumper (maks /min.) og serien Stratos Varmeisolering ved varmeanvendelser Alle enkeltpumperne Wilo-Stratos/Stratos-Z, Wilo-TOP-Z samt Stratos PICO/ECO er som standard udstyret med isoleringskapper for at forhindre varmetab på pumpehuset. Materiale: EPP, polypropylenskum Varmeledende egenskab: 0,04 W/m K iht. DIN 2612 Brændevne: Klasse B2 iht. DIN 4102; FMVSS 302 Ved isolering af pumpen på opstillingsstedet skal man passe på kun at dække pumpen op til topkanten af pumpehuset (motoren må ikke dækkes ind). Isolering ved klima/kølesystemer Hvis pumper fra serierne ƒ Stratos, Stratos D, Stratos Z anvendes i klima/kølesystemer, må en diffusionstæt isolering ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor. Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. Kvalitets- og sikkerhedsmærkninger Til pumpetyperne: ƒ Yonos PICO ƒ Stratos PICO ƒ Stratos ECO ƒ Star-Z NOVA, Star-Z 20/1, -Z 25/6

7 8 Dokument vedr. overensstemmelse Kan fås på forespørgsel mod tillæg til alle vådløbercirkulationspumper i serierne ƒƒstratos, Stratos D, Stratos Z, Stratos ZD ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z ƒƒdokument vedr. overensstemmelse 2.1 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, uden detaljer fra testresultaterne. ƒ ƒdokument vedr. overensstemmelse 2.2 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, med detaljer fra serietestresultaterne. ƒƒgodkendelsescertifikat 3.1 Indhold: Certificering af, at det leverede produkt opfylder ordren, med detaljer fra testresultaterne, der er foretaget for produktet. Den ønskede testprocedure og omfanget af samme skal specificeres senest ved ordreafgivelse. Specialudførelser Pumper til andre spændinger eller frekvens på forespørgsel (mod tillæg). Andre materialer og udførelser (RG, PN 16) af pumper er listet i pumpetabellerne. Vådløber cirkulationspumpen Ved denne type kører alle spalterørsmotorens roterende komponenter i den pumpede væske. Akseltætning ved en pakdåse eller en mekanisk akseltætning, der kræves til konventionelle pumper, er unødvendige. Den pumpede væske smører akseltætningen og køler komponenterne i den elektriske motor. Pumpemotorens elektriske sektion (stator med vikling) er adskilt fra det såkaldte vådrum ved hjælp af en indkapslet motor (Wilo-TOP serien) eller et hylster forseglet med O-ringe. Vikling Rotor Pumpehjul Hydrauliktætning Lejer Spacer can Pumpet væske Tilladte installationspositioner Tilladt uden indskrænkning Alle standard og brugsvandscirkulationspumper, 1 eller 3 hastighedstrin Ikke-tilladte installationspositioner

8 9 El-tilslutning af en enfasestrømpumpe 1~230 V til trefasenet 3~400 V L N PE L3 L2 L1 U = 230 volt N PE Mellem faserne (L1, L2, L3) er U = 400 volt 3~400 V Mellem en vilkårlig fase (L1, L2 eller L3) og den neutrale leder N er spændingen U = 230 V. Hvis der ikke findes en neutral leder N, skal der trækkes en ny ledning med neutral leder. I særlige tilfælde, hvor der ikke kan realiseres en neutral leder, tilbyder vi en Wilo-transformer til tilslutning af en 230 volt 1~ højeffektiv pumpe ved et eksisterende 400 volt 3~ tilslutningskabel. Mellem N (nulleder) og en vilkårlig fase (enten L1 eller L2 eller L3) er U = 230 volt.

9 10 Typeskiltkode Wilo-TOP-serie Spænding frekvens Isoleringsklasse Kapslingsklasse IP PN = nominelt tryk for pumpen Maks. pumpemedie temperatur T maks. 3~400/230 V 50 Hz IPX4D P1 I (A) (W) 400V 230V 380 0,78 1, ,48 0, ,35 0,61 Tmaks. 130 C Maks. strøm Maks. effektforbrug Serie/pumpetype Art.-nr./ Produktionsdato Type TOP-S30/10 art.-nr / 11w26 Fortløbende nummerering Uge År Typeskiltkode Wilo-Stratos ECO..., Wilo-Star... Spænding Frekvens Effektforbrug Maks. strøm l Tryktrin PN Maks. medietemperatur Tmaks. Kapslingsklasse IP Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato 11w01 Uge År 1 ~ 230 V 50 Hz 5,8-59 W Imax 0,46 A PN 10 TF 110 IP 44 Stratos ECO 25/1-5 Art.-nr /11w01 WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Tyskland Typeskiltkoder for Wilo-Stratos-serien... Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato Spænding/frekvens Effektforbrug/strømforbrug TF = maks. medietemperatur Kapslingsklasse IP PN = pumpens nom. tryk SW = softwareversion EEI = energieffektivitetsindeks Circulating Pump Typ: Stratos 30/1-12 Art.-Nr.: /14w44 1~230V 50/60Hz P 1 : W I: 0,22-1,37 A TF 110 IPX4D PN 10 SW 5.01 EEI 0,20-Part2 S/N Made by WILO in Germany WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Fortløbende nummerering Typeskiltkoder for Wilo-Star-Z NOVA-serien 1 = Serie/pumpetype 2 = Art.-nr./produktionsdato 3 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 4 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP Star-Z NOVA Art.-No / ~ 230 V 50 Hz... 4,5 W... I max 0,05 A... PN 10 IP TF 95 4 Made by WILO in Ireland WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Typeskiltkoder for Wilo-Stratos PICO-serien... 1 = Art.-nr./produktionsdato, serie/pumpetype 2 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 3 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP w06 / XXX 9999 Stratos PICO 25/1-4 1 ~ 230V 50Hz W Imax 0,19A PN10 IP44 TF110 Made by WILO in France WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany 4

10 11 Wilo Stratos med Q-Limit-funktion Wilo har nu optimeret Wilo-Stratos til varmtvandssystemer, klimaanlæg og lukkede kølekredsløb endnu mere. Som ekstra ydelse har den nu en behovstilpasset anlægsforsyning med den systemeffektive driftstype "Q-Limit" og scorer derudover point med et nyt, forbedret energieffektivitetsindeks (for enkeltpumper) på mindre end eller lig med 0,20: Dette er ikke kun bedre end den værdi, der foreskrives i Ecodesigndirektivet for 2015, men svarer nu også til ErP-benchmark. Med den nye software til den højeffektive pumpe Wilo-Stratos kan den nye driftstype "Q-Limit" kombineres med alle reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T, styring), og muliggør en behagelig begrænsning af volumenstrømmen til en valgt værdi (mellem procent af den pågældende pumpes maks. gennemstrømningsmængde), hvis der er brug for det. Hvis denne udvalgte værdi nås, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - men går aldrig udover denne. Takket være den nye funktion sparer Stratos ikke kun ekstra energi, den reducerer også samtidig støj fra anlæggene. Anvendelsesområde Wilo-Stratos pumpeserien består af højeffektive pumper, som anvendes i cirkulationssystemer til varme-, udluftnings- og klimaanlæg til kommercielt bolig- og erhvervsbyggeri: ƒ Store boligkomplekser ƒ Lejlighedskomplekser ƒ Andre boligtyper ƒ Hospitaler ƒ Skoler ƒ Kontorbygninger ƒ Boligområder Temperaturområde Medietemperaturområde fra -10 C til +110 C uden begrænsning ved omgivelsestemperatur fra -10 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse I næsten alle cirkulationssystemer sikrer regulerede vådløberpumper ved korrekt dimensionering til enhver tid tilstrækkelig varmeforsyning og væsentligt reducerede energiomkostninger og hindrer på samme tid kavitationsstøj. På grund af dens korrosionsbestandige pumpehus af rød bronze egner Wilo-Stratos-Z sig især til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Isoleringskapper til varme For at hindre varmetab fra pumpehuset er Wilo-Stratos/-Stratos-Z enkeltpumper som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte PP-materiale, opskummet polypropylen, har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse klima/køling Wilo-Stratos pumper er ikke underlagt de sædvanlige begrænsninger på konventionelle hastighedsstyrede pumper i forholdet væsketemperatur/omgivelsestemperatur. Kondens bliver dannet på kolde flader, hvis væsketemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen. Wilo-Stratos pumper kan også anvendes i disse tilfælde. De er designet på en sådan måde, at man hindrer skade fra kondensvand på de elektriske dele

11 12 Isolering ved klima/køling Isoleres pumpehuset diffusionstæt på opstillingsstedet, må isoleringen ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. 1Drænlabyrint til kondensvand 1 Tæringssikker pumpeudførelse Tæringssikre udførelser er nødvendige til f.eks. strålekøling og varmeloftpaneler. Pumpehuset er behandlet til en sådan anvendelse. Alternativt kan Wilo-Stratos-Z anvendes som den ultimative udførelse med et tæringssikkert pumpehus af rød bronze. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos Z/Stratos ZD) Pumper, som anvendes i drikkevandscirkulationssystemer, er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD-serierne: ƒƒpumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 dh ved en maks. pumpemedietemperatur på +80 C. ƒ ƒalle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. ƒƒdifferenstryktyperne Δp c og Δp v tillader automatisk justering af pumpeydelsen i flowvariable drikkevandscirkulationssystemer med termostatisk regulerende afspærringsventiler. ƒƒreguleringsdriften tillader optimal manuel justering af pumpeydelsen til cirkulationssystemer med konstant flow. Dette kan f.eks. foretages vha. Wilo-IR-monitor/ IR-stick. Kriteriet for dette er temperaturen på drikkevandet i cirkulationsrøret, der ved tilløb i drikkevandstanken må være maks. 5 K under tanktemperaturen. ECM-teknologi ECM-teknologien danner grundlag for Wilo-Stratos' enestående effektivitet. EC står for "electronically commutated" motor (elektronisk strømvending). Basis er en synkronmotor med en permanentmagnetrotor. Strømmen fra den roterende stator genereres ved elektronisk strømvending, hvilket vil sige, at statorviklingerne er specifikt aktiveret til den nødvendige vekselvirkning mellem de elektriske og magnetiske poler. Vådrumsindkapsling Vådløberpumpemotorens rotor kører i pumpemediet. Pumpemediet smører lejerne og køler motoren. Den strømførende stator er adskilt fra pumpemediet med et hylster, den såkaldte vådrumsindkapsling. Denne vådrumsindkapsling har direkte indflydelse på virkningsgraden ƒƒgrundet størrelsen af den nødvendige afstand mellem stator og rotor ƒƒgrundet den magnetiske modstand i det valgte hylstermateriale. I den sammenhæng kommer forbedringen af virkningsgraden i Wilo-Stratos fra: ƒƒreduktion af afstanden og ƒƒanvendelsen af nyt hylstermateriale med lavere tab i den magnetiske strøm mellem stator og rotor. Hydraulikoptimering Optimerede hydrauliske betingelser skyldes et 3D-spiralhus og 3D-pumpehjul og en glat overflade i pumpehuset (katodisk elektroforetisk lakering). Tætningen på indsugningsiden mellem pumpehjul og -hus forbedrer virkningsgraden. Aksialtab reduceres af paklæben på forsiden af pumpehjulet. Glat indvendig overflade 3D pumpehjul Læbepakning Tætning på sugesiden 3D spiralhus Automatisk ydelsesregulering Pumpevolumenstrømmen i en cirkulationspumpe afhænger af varme-/køleydelsesbehovet i anlægget. Dette behov kan variere alt efter ƒƒklimatiske forandringer ƒƒbrugernes behov

12 13 ƒ ekstern varmepåvirkning ƒ påvirkning fra hydrauliske styreenheder osv. Cirkulationspumpen, der er dimensioneret til maksimal belastningstilstand, tilpasses anlæggets aktuelle driftstilstand ved hjælp af en konstant sammenligning af den nominelle og den faktiske værdi. Ved hjælp af denne automatiske regulering tilpasses pumpeydelsen og dermed også strømforbruget konstant til det faktiske behov. Summen af alle her beskrevne forhold gør Wilo-Stratos højeffektivitetspumper i stand til at spare helt op til 80 % på strømforbruget i sammenligning med almindelige standardpumper. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk via filter- og volumenstrømskanalsystemet. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved A-lejet på motorsiden. Pumpehjul Pakning Lejeplade A-leje I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret forringes som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes en motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet. Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Wilo-Stratos betjenes med den efterprøvede rød knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles nemt og sikkert direkte på pumpen. Positionsuafhængigt display Pumpedisplayet viser hele tiden vigtige informationer under pumpedriften med dets positionsuafhængige visning. Udvidelsen af det manuelle betjeningsniveau giver mulighed for trådløs kommunikation med betjenings- og serviceenheden Wilo IR-monitor for særlige anvendelsesområder. Fig.: Alle symboler kan læses i henholdsvis lodret og vandret indstilling

13 14 Reguleringstyper H Reguleringstype p-c I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H max Hs 1 /2 Hs H min Fig.:Reguleringstype p v Q H min Fig.:Reguleringstype p-c Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Q Reguleringstype p T Ved reguleringstypen p T (kan programmeres med IRmonitor, IR-stik, Modbus, BACnet, CAN eller LON) ændrer elektronikken den nominelle differenstrykværdi, som pumpen skal overholde, afhængigt af den målte medietemperatur. Denne temperaturafhængige differenstryk-reguleringstype kan anvendes i konstantvolumen-systemer (f.eks. et-strengs rørsystemer) samt variabel-volumenstrømsystemer med glidende fremløbstemperatur. Omvendt kan reguleringstypen p T understøtte kondensationsteknik, forudsat at pumpen installeres i returløbet på systemet. H s H s H s max Hs var. H s min T min T max T med Fig.:Reguleringstype p T Q min Q max Q Driftstyper Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Fødetemperatur [ C] Strømforbrug Strømforbrug [%] Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed. Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Tid Begrænsning af gennemstrømningsvolumen "Q-Limit" Driftstypen "Q-Limit"kan kombineres med de andre reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T,reguleringsdrift) og gør det muligt at begrænse den maksimale gennemstrømningsvolumen til 25% - 90% fra Qmax.

14 15 H/m Q-Limit 25% - 90% Wilo-Stratos 40/1-4 1~230 V - DN 40 Q-Limit = 75% p/kpa Driftstypen DDC Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos modtager et analogt signal (0 10 V) fra den eksterne styring som den manipulerede variabel. Den faktiske hastighed vises på pumpens display, manuel pumpedrift er deaktiveret. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos 2 20 n[1/mín] 1 10 n máx min Q/m³/h n mín Hvis der forekommer en overforsyning grundet differenstrykregulering (Δp-c, Δp-v) kan den maksimale værdi begrænses vha. Wilo-IR-Stick (tilbehør) (pumpesoftwareversion SW 6.0). Når den indstillede værdi er nået, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - aldrig derudover. Bemærk: "Q-Limit" kan kun indstilles via Wilo-IR-stick (tilbehør). Ved anvendelse af "Q-Limit" i systemer, som ikke er hydraulisk justerede, kan delområder være underforsynede. Derfor skal der altid foretages en hydraulisk justering. Manuel driftstype Manuel driftstype deaktiverer styrefunktionen i det elektroniske modul. Pumpehastigheden kan indstilles manuelt til en konstantværdi (indstillingsområde, se pumpemotordata). Off U[V] Driftstypen fjernstyret indstilling af nominel værdi Den nominelle værdi for den interne differenstrykstyring ( p-c, p-v) angives til Wilo-Stratos via et analog signal 0 10 V. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos (se også kapitlet "Pumpestyring Wilo-Control"). H[m] H max H min Aus U[V] Bygningsautomatiseringsforbindelse Wilo-Stratos har standard- og tilbehørsinterfaces til integrering i eksterne overvågningsenheder (f.eks. bygningsautomatisering eller DDC-anlæg). Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet Kontakten åbner under følgende betingelser:

15 16 ƒƒspændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Tilbehør IF-modul Stratos Modbus Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface Modbus RTU for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos BACnet Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface BACnet MS/TP for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos CAN Eftermontérbart modul med serielt, digitalt CAN-interface for tilslutning til et CAN-BUS system og dobbeltpumpeinterface til kommunikation med yderligere IF modul Stratos DP. IF-modul Stratos LON Eftermontérbart modul med serielt, digitalt LON-interface for tilslutning til LONWorks netværker og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos PLR Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface PLR for tilslutning til bygningsautomatisering CTS via koblingsmoduler på opstillingsstedet og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos DP Eftermontérbart modul til forbindelse af BUS-interfaces og til dobbeltpumpekommunikation. IF-modul Stratos Ekst. Fra Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet off", styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos Ekst. min. Eftermontérbart modul med styreindgang Prioritet min. (reduceret drift uden autopilot), styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos SBM Eftermontérbart modul med samledriftsignal SBM, styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos SBM. IF modul Stratos Ekst. Off/SBM Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet OFF", samledriftsignal "SBM" og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos Ekst. off/ SBM. Dobbeltpumpestyring De nye højeffektive pumper er egnet til drift med automatisk dobbeltpumpestyring uden brugen af eksterne styreenheder: Nødvendigt tilbehør: 2 Stratos IF-moduler (for mulige modul-kombinationer, se katalogafsnittet "Wilo-Control pumpestyring"). Følgende driftstyper fås ved intelligent dobbeltpumpestyring med én Wilo-Stratos-D dobbeltpumpe eller to Wilo-Stratos enkeltpumper: ƒƒreservedrift Den dimensionerede pumpeydelse genereres af en pumpe, den anden pumpe står parat som reserve til tids (24 h ren driftstid) eller fejlomskift. Reservedriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type). ƒ ƒparalleldrift (kun i reguleringsdrift, n = konst.) Den dimensionerede pumpeydelse genereres af begge pumper i paralleldrift. Belastningstilpasningen opnås ved synkron drift af begge pumper. Paralleldriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type).

16 17 ƒ Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Under spidsbelastningsdrift fordeles den hydrauliske ydelse på begge aggregater i dobbeltpumpen. Ved lavbelastningsdrift (hvor kun hovedpumpen kører), står reservepumpen klar til drift. Hvis belastningsbetingelserne kræver en højere pumpeydelse, aktiveres reservepumpen på ydelsesoptimeret basis. Virkningsgradoptimeret pumpestart sker, når den totale sum af strømforbrug P 1 på begge pumper er lavere end strømforbruget P 1 på en pumpe. Fra dette punkt og frem kører begge pumper synkront op til deres maks. hastighed (nominel motorhastighed). Et tidsaktiveret pumpeskift (24 timers ren driftstid) fordeler hoved- og reservedriftsstatus mellem pumperne. Denne driftstype giver yderligere strømbesparelser i forhold til konventionel topbelastningsdrift (belastningsafhængig tilog frakobling). Den virkningsgradoptimerede spidsbelastningsdrift er mulig med alle dobbeltpumper, samt med 2 identiske enkeltpumper, hvis der findes en tilsvarende dobbeltpumpetype hertil. P 1 [W] Start ved topbelastningsdrift Synkroniseret drift ( + ) Q* Q* = Ydelsesoptimeret Start/stop [m 3 /h] Fig.: Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Infrarød overvågning Wilo-Stratos pumper er udstyret med et kraftigt IR-interface til trådløs fjernstyring og fjerndiagnose. Fig.: Wilo-IR-stick Alle basisfunktioner på Stratos-pumperne kan indstilles enkelt og justeres direkte på pumpen via det manuelle betjeningsniveau (én-knapsbetjening). Til IR kommunikationen står IR-sticket i forbindelse med en bærbar computer eller den selvstændigt arbejdende IR-monitor til rådighed som som drifts- og serviceenhed. Alle apparater har vigtige ekstrafunktioner, som ligger langt udover pumpens muligheder. Drifts- og serviceenheder Wilo IR stick eller Wilo-IR-monitor til: ƒ Svært tilgængeligt installerede pumper ƒ Omfattende driftsinformation ƒ Detaljeret fejldiagnose ƒ Statistikfunktioner ƒ Specielle indstillings-/reguleringstyper til specielle krav ƒ Beskyttelse mod ikke-autoriseret adgang ƒ Kontroludstyr til omdrejningsretningstest til alle pumpeog standardmotorer (kun IR-monitor) ƒ Arkivering af pumpedataposter (kun muligt med IRstick) IR monitoren har som Stratos pumperne en én-knapsbetjening og et LC-display. Den bærbare computer har et aktivt brugerprogram med grafisk brugeroverflade. Anvendelse i kompakte fordelere Ved montering på steder med ringe pladsforhold kan styringsmodulet vendes lodret ved at vende motoren. Dimension b4 svarer til den minimale afstand (x) til montering af isoleringskapperne (se kapitlet "Dimensioner, vægt").4

17 18 Fig.: Forsimplet illustration, der skal gøres plads til indbygningsmål på ekstra fittings. Installation og elektrisk tilslutning Installation af Wilo-Stratos pumper er ukompliceret, eftersom flangerne er frit tilgængelige, takket være placeringen af styremodulet og adgang til terminalboksen fra dennes forside. Pumpe- og modulinstallationspositionerne giver mange forskellige installationsmuligheder. Alle højeffektive pumper i serierne Wilo-Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD kan tilsluttes til følgende spændinger og frekvenser: ƒƒ1~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % ƒƒ3~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % Drift på fejlstrømsrelæer (FI) Driften af serien Wilo Stratos på fejlstrømrelæer iht. DIN EN er tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Egnede FI-fejlstrømsrelæer kan kendes på [ eller

18 19 Wilo-Yonos PICO, Stratos PICO / ECO-BMS / ECO-Z(- BMS) / ECO-STG Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO med varianterne Stratos ECO-BMS, ECO-Z (-BMS) og ECO-STG supplerer den tidligere beskrevne serie Wilo-Stratos med følgende fordele: ƒ Energibesparelse på op til 80 % sammenlignet med standardpumper ƒ Versionerne Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS til alle varmesystemer i temperaturområdet +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ƒ Version Stratos ECO-STG til solvarme-/jordvarmeanlæg i temperaturområdet +15 C til +110 C ƒ Automatisk pumpeydelsestilpasning til de konstant ændrede driftsbetingelser i det hydrauliske system. ƒ Hindring af kavitationsstøj ƒ Sikkerhed og komfort under installation og drift Anvendelsesområde Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS er egnede til anvendelse som højeffektive pumper i cirkulationssystemer til varme og i solvarme-/jordvarmesystemer (Stratos ECO-STG) i 1-6-familiehuse. Anvendelsesgrænser ved elektrisk tilslutning Højeffektive pumper må kun forsynes med ikke-taktet, sinusformet vekselspænding på netsiden. Ved anvendelser med evt. taktet pumpespænding, f.eks. ved ladepumper, skal du spørge reguleringsanlægsproducenten, med hvilken spænding pumpen forsynes. Temperaturområde Medietemperaturområde fra +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ved omgivelsestemperatur fra 0 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse Grundet dens tæringssikre røde bronzepumpehus er Wilo-Stratos PICO i versionen RG særligt egnet til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Varmeisolering ved varmeanvendelser For at hindre varmetab fra pumpehuset er pumperne i serien Wilo-Stratos PICO/ECO (undtagen Yonos PICO og Stratos ECO-STG) som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte EPP-materiale (opskummet polypropylen) har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos ECO Z, ECO Z BMS) Pumper i brugsvands-cirkulationssystemer er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af serierne Wilo-Stratos ECO-Z og ECO-Z-BMS: ƒ Pumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. den tyske TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 d ved en maks. væsketemperatur på +65 C. ƒ Alle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk ved et filter- og volumenstrømskanalsystem. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved lejet på motorsiden. I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret undgås som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet.

19 20 Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Alle udførelser i serien Wilo-Stratos/Yonos PICO betjenes ved hjælp af den gennemprøvede røde-knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles og justeres nemt og sikkert. Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Reguleringstype p-c (derudover ECO-BMS/ECO-STG) I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H min H Fig.: Reguleringstype p-c Q H max Hs 1 /2 Hs H min Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Strømforbrug Q Fig.: Reguleringstype p v Fødetemperatur [ C] Strømforbrug [%] Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt (kun Stratos PICO) Dynamic Adapt er en dynamisk tilpasning af den nominelle værdi i pumpens dellastområde ved mindre end halvdelen er dimensioneringsflowet. På baggrund af den indstillede nominelle værdi analyserer pumpen varmebehovet, og på baggrund af denne analyse korrigeres den indstillede nominelle værdi i dellastområdet løbende. Dermed optimeres pumpeydelsen i et reguleringsområde Dynamic Adapt kontinuerligt indtil det energetiske minimum. Ved meget lavt flow går pumpen i den forbindelse på hydraulisk standby. Hvis flowet stiger pga. større varmebehov, forøges ydelsen automatisk, og som følge af en kort reaktionstid undgås en underforsyning i varmesystemet Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Tid Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fig.: Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt

20 21 Bygningsautomatiseringsforbindelse (ved Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG) Til integrering i eksterne styreenheder (f.eks. CTS-bygningsautomatisering eller DDC-anlæg) har versionerne Wilo-Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG som standard en samlefejlssignalering, funktionen Ekstern Off samt styreindgangen 0-10 V. Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Styreindgang 0 10 V Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos ECO-BMS/ ECO-Z-BMS og ECO-STG modtager et analogt signal (0-10 V) fra den eksterne styring som den styrende værdi. Alternativt kan der indstilles en fast hastighed direkte på den røde knap. n[1/mín] n máx Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet n mín Off U[V] Kontakten åbner under følgende betingelser: ƒ Spændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Styreindgang Ekstern OFF Ingang til potentialfri åbne-kontakt. Ved lukket kontakt er pumpen i reguleringsdrift. Ved åbnet kontakt står pumpen stille.

Samlet oversigt 2009

Samlet oversigt 2009 Samlet oversigt 2009 Pumper og systemer til bygningsteknik, industri, kommunal vandforsyning og bortskaffelsea af spildevand Leveringsprogram 50 Hz 2009 Du kan planlægge dit anlæg enkelt og effektivt med

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD Pioneering for You Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD sv no Monterings- och skötselanvisning Monterings- og driftsveiledning fi da Asennus- ja käyttöohje Monterings- og driftsvejledning 2 132 720-Ed.03 / 2015-05-Wilo

Læs mere

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD FIN. Asennus- ja käyttöohje N. Monterings- och skötselanvisning. Monterings- og driftsvejledning. Montasje- og bruksanvisning

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD FIN. Asennus- ja käyttöohje N. Monterings- och skötselanvisning. Monterings- og driftsvejledning. Montasje- og bruksanvisning Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD S Monterings- och skötselanvisning FIN Asennus- ja käyttöohje N Montasje- og bruksanvisning DK Monterings- og driftsvejledning 2 120 421-Ed.01 / 2011-10-Wilo APPLIES TO EUROPEAN

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring til AVS varmeflade Temperaturstyring TRW Anvendelse Øland temperaturstyringssæt TRW-K, TRW-R og TRW-I er en automatikserie, som er beregnet til styring af temperaturen i forbindelse med Ølands kanalvarmeflade

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere