Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)"

Transkript

1 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken til det maks. motoromdrejningstal (optimal kapacitet), eller så tæt på dette område som muligt. Såfremt det indstillede driftspunkt ligger mellem to pumpekarakteristikker, skal man altid vælge den mindste pumpe. Den resulterende kapacitetsreduktion har i varmesystemet ingen nævneværdig effekt på den faktiske varmeydelse. Ved køle-/klima-systemer skal denne ydelsesreduktion tages med i betragtning. Maks. Maks. A Udgangspunkt Maks. B Min. Bedste flow Flow Pumpekurve Pumpevalg Pumpevalg: Brugsvandscirkulationssystemer ƒƒtil korrekt dimensionering af brugsvandscirkulationspumpen skal rørledningssystemet udføres i henhold til DIN 1988 samt i overensstemmelse med DVGW- arbejdsbladene W 551 til W 553. ƒƒflowet bør baseres på angivelserne i standarden og i DVGW-retningslinjen. ƒƒsåfremt det hydrauliske udgangspunkt befinder sig mellem to karakteristikker, skal den næststørste cirkulationspumpe eller det næststørste hastighedstrin vælges i henhold til DVGW-arbejdsbladet W 553. ƒƒbrugsvandshoved- og cirkulationsrørenes varmetab bør begrænses til et mindstemål ved hjælp af en fagligt korrekt isolering. Da de fleste brugsvandscirkulationssystemer tillader periodiske stop på cirkulationspumpen (altid om natten), bør en timer til automatisk On/Off-styring altid indgå som en del af standardudstyret. Den tyske EnEV (svarende til det danske "Småhusreglementet") foreskriver en periodisk til-/frakobling. Sørg for at fjerne legionella i kedlen og varmestyringen, og tag hensyn til dette ved programmeringen. Maksimal brugsvandstemperatur Grundet hårdhedspartiklerne i vand bør brugsvandscirkulationssystemer ikke anvendes ved temperaturer på mere end 65 C. Denne temperaturgrænse er sat for at undgå kalkaflejringer. Cirkulationsrør Wilo anbefaler altid at montere en kontraventil for at forhindre fejlcirkulation, når pumpen er slukket. Brug af støbejernsmaterialer i brugsvandsanvendelser Materialet GG (EN-GJL 200/EN-GJL 250) er egnet til brug i drikkevandsanvendelser, hvis kravene i DIN er overholdt. Hastighedsændring Erfaring viser, at hastighedsstyringen ved cirkulationspumper i drikkevandscirkulationssystemer kun anvendes til grundlæggende indstilling af ydelsen. Automatisk hastighedsstyring er ikke nødvendig. Der bør dog monteres en timer til On-/Off-styring på hver installation. Motorværn Pumper sikret mod blokeringsstrøm og pumper med internt værn mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer kræver ikke motorværn. Alle andre pumper har et integreret fuldt motorværn inkl. udløserelektronik eller et fuldt motorværn (WSK) til brug sammen med en ekstern udløserenhed.

2 3 Delt pumpeydelse Generelle henvisninger vedr. dobbeltpumper ƒ To pumpestiksæt i et fælles hus, delt med en omskifterventil ƒ Specifikke designede fordele såsom tilsvarende enkeltpumpeserie ƒ Udskiftning af en enkeltpumpe med samme ydelse takket være identiske installationsdimensioner ƒ Bredt anvendelsesområde takket være standard 3-trins-omskiftning Delt pumpeydelse Deling af den maksimale planlagte ydelse på en dobbeltpumpeparalleldrift giver - særligt indenfor varmeområdet - markant forbedret tilpasning til delbelastningsbetingelser og resulterer i optimal økonomisk ydelse. Drift af kun én pumpe er tilstrækkelig til dækning af delbelastningspumpeydelsen ved sæsongennemsnittet, altså i over 85 % af varmesæsonen. Til det lejlighedsvise nødvendige behov for fuldlast er den anden pumpe til rådighed for paralleldrift. Fordelene ved at dele driften mellem to pumper er: ƒ Reducering af driftsomkostningerne på mellem 50 og 70 % ƒ Større pålidelighed takket være en altid tilstedeværende reservepumpe De individuelle pumpekurver for dobbeltpumper vist i de relevante kapitler angiver de hydrauliske ydelsesværdier for enkelt- og paralleldrift. Driftstyper for dobbeltpumper Dobbeltpumper er egnet til to markant forskellige driftstyper: ƒ Hoved-/reservedrift ƒ Paralleldrift Hoved /reservedrift (RESERVE) Begge pumper i drift Den dimensionerede pumpeydelse dækkes af begge pumper i paralleldrift. Én pumpe kan standses i perioder med delbelastning. Paralleldrift (ADDITION) Pumpe I eller pumpe II i drift Hovedpumpen dækker den planlagte pumpeydelse i enkeltpumpedrift, mens den anden pumpe holdes i reserve til tids- eller fejlrelateret pumpeskift. Gennemstrømningshastigheder i rørledninger og pumpe Gennemstrømningshastigheden for pumpemediet i rørsystemet bestemmes af rørenes tværsnit. De nedenfor listede værdier bør ikke overskrides: Nom. tilslutningsdiametre DN [Ø mm] Gennemstrømningshastighed v [m/s] I bygningsinstallationer Indtil Rp 1¼ eller DN 32 Indtil 1,2 DN 40 og DN 50 Indtil 1,5 DN 65 og DN 80 Indtil 1,8 DN 100 og større Indtil 2,0 I fjernvarmerør 2,5 til maks. 3,5 Volumenstrømmen [m/s] i pumpen bliver i alle pumpekarakteristikker for Wilo-pumper vist i relation til flowydelsen.

3 4 Viskose medier Alle pumpekarakteristikker indeholdt i dette katalog gælder for transport af vand (kinematisk viskositet = 1 mm 2 /s). Ved pumpning af væsker med forskellig tæthed og/eller viskositet (f.eks. vand/glykol blandinger) ændres pumpens og rørsystemets hydrauliske værdier! Der kan rekvireres dokumenter vedr. beregning af korrektionsværdierne for pumpevalget hos Wilo. Korrektionsværdier for rørsystemet (forøget tryktab, varmepecifik reduceret ydelse) kan ikke oplyses af pumpeproducenten. Disse skal beregnes af planlæggeren sammen med additiv hhv. fittingsproducenterne. Minimum tilgangstryk for at hindre kavitation For at hindre kavitation (dannelse af bobler inden i pumpen), skal der i pumpesugestudsen opretholdes et tilstrækkeligt højt tryk (tilløbshøjde) i relation til damptrykket på den transporterede væske. Den minimale tilløbshøjde vises i de respektive tabeller for alle vådløberpumper. Denne vejledende værdi gælder for varmeanlæg med fremløbstemperatur op til 110 C/130 C og opstillingssted op til 300 m over havets overflade. For større højder: 0,1 m pr. 100 ekstra meter. Disse værdier skal øges respektivt ved håndtering af væsker med højere temperaturer eller lavere tæthed, højere modstand på pumpens sugestuds og i regioner med lavere atmosfærisk tryk. Bemærkninger vedrørende installation og drift Installation Installation i en bygning Vådløberpumper skal installeres i et tørt, gennemventileret og frostsikkert rum. Installation uden for en bygning (udendørs installation) Vådløberpumper fra følgende serier er egnede til udendørs installation: ƒƒstratos/-d ƒƒtop-stg/-stgd Følgende betingelser skal overholdes: ƒƒinstallér pumpen i en skakt (f.eks. lysskakt, ringsskakt) med afdækning eller i et skab/hus som vejrbeskyttelse ƒƒundgå direkte solstråling på pumpen ƒƒpumpen skal beskyttes således, at kondensatudløbsnoterne ikke bliver tilsmudsede ƒƒbeskyt pumpen mod regn. Dryppende vand fra oven er tilladt, hvis den elektriske tilslutning er foretaget iht. monterings- og driftsvejledningen og klemmeboksen er blevet lukket korrekt ƒƒved over-/underskridelse af den tilladte omgivelsestemperatur skal der sørges for tilstrækkelig ventilation/ opvarmning ƒƒtilladt omgivelsestemperatur ved udendørs installation: Stratos /-D -10 C til +40 C TOP-STG/-STGD: -20 C til +40 C Kondensvand Alle pumper, der kan anvendes seriemæssigt indtil -10 C/- 20 C til koldtvandsdrift er immune over for kondensvand. De grå støbejernspumpehuse i serierne ƒƒstratos/stratos D ƒƒtop-stg/-stgd med en speciel belægning (KTL: katodisk kataforeselakering). Fordelene ved denne behandling er: ƒƒoptimal korrosionsbeskyttelse i tilfælde af kondensdannelse på pumpehuset i koldtvandsinstallationer ƒƒmeget høj ridse- og stødsikkerhed Afbrudt drift Serierne ƒƒstratos/stratos D/Stratos Z/Stratos ZD ƒƒyonos MAXO, Yonos MAXO-D ƒƒstratos PICO/ECO ƒƒyonos PICO ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z kan også anvendes ved afbrudt drift. Driftstryk Det maksimale systemtryk (driftstryk) og flangeudførelserne for pumperne er angivet i de relevante tabeller. Alle flanger på vådløberpumper (undtagen Stratos, Stratos-Z, Stratos-D og Stratos-ZD) har trykmåletilslutninger R 1 / 8.

4 5 Tilslutninger Pumper med gevind Pumper med gevind er udstyret med tilslutningsgevind iht. DIN EN ISO 228 del 1. Pakninger er inkluderet i leveringen. Unioner med rørgevind iht. DIN EN skal bestilles separat. DIN EN (tætnende rørgevind i gevindet) ƒ Indvendigt rørgevind Rp 1½ ƒ Udvendigt rørgevind R 1½ DIN EN ISO 228/1 (tætnende rørgevind med flad tætning på forsiden) ƒ Indvendigt rørgevind G 1½ ƒ Udvendigt rørgevind G 1½ Flangepumper Pumpeflangerne er udfærdiget iht. DIN 2531 eller DIN 2533 og iht. DIN EN Detaljeret information på de respektive datablade for de enkelte serier. Kombi-flangepumper Flangepumper med kombiflanger kan monteres med modflanger PN 6 og PN 16 iht. DIN eller DIN EN op til og inklusive DN 65. Montering af kombi- til kombi-flanger er ikke tilladt. Til flangetilslutningen skal anvendes bolte i trækstyrke 4.6 eller højere. De medfølgende stålskiver skal monteres mellem bolt-/møtrik-hovedet og kombiflangen. Anbefalede boltlængder: Flangetilslutning Gevind Tilspæn- Min.. boltlængde dingsmo- ment DN 32/ DN 40 DN 50/ DN 65 PN 6 M12 40 Nm 55 mm 60 mm PN 10 M16 95 Nm 60 mm 65 mm Motor ƒ Vådløbermotorer med kapslingsklasse IP X2D: Yonos PICO IP X4D: Stratos PICO, Stratos, Yonos MAXO, TOP-program IP 44: Star/Stratos ECO IP 42: Øvrigt pumpeprogram ƒ Isoleringsklasse F/H ƒ Afgivet interferens EN ƒ Interferensimmunitet EN Elektrisk tilslutning ƒ Alle Wilo pumper er beregnet til spændingen 230 V eller 400 V (tolerance ±10 %) iht. DIN IEC ƒ Ved anvendelse af pumperne i anlæg med væsketemperaturer over 90 C, skal der anvendes et tilsvarende varmebestandigt tilslutningsrør. FI-relæ Wilo-pumperne kan uden begrænsning også anvendes i eksisterende installationer med eller uden fejlstrømsrelæ. Bemærk: Til højeffektive pumper med vekselstrømstilslutning (Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos PICO-Z, Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO, Yonos MAXO-D) er driften på fejlstrømsrelæer iht. DIN EN tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Til energisparepumper med trefasetilslutning (serie IP-E/DP-E, IL-E/DL-E) skal FI-relæet være udført selektivt alle strøm sensitiv (udløsestrøm 300 ma). Egnede FI-relæer kan kendes på: [ [ Ì [ Elektronisk ydelsesstyring Varmekredspumper hører, grundet deres høje årlige driftsvarighed, blandt de største strømforbrugende enheder i bygninger. Automatisk pumpeydelsesstyring hjælper til drastisk at mindske strømforbruget for varmekredspumper. Det er muligt at opnå en besparelse på op til 50 %. Med højeffektive pumper kan der i sammenligning med standardpumper endda opnås besparelser på strømforbruget på helt op til 80 %. Ved hjælp af en automatisk pumpeydelsesstyring kan alle driftsbetingelser optimeres, særligt delbelastningsområdet, som er typisk for varmeanlæg. En anden væsentlig effekt som følge af hindringen af pumpetryksforøgelsen er at der undgås kavitationsstøj i termostatventilerne.

5 6 Standarder/direktiver ƒƒce-mærke (alle Wilo-pumper, som markedsføres inden for EU) ƒƒcertificering i henhold til: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO Pumpekurver Pumpekurverne gælder for vand +20 C og kinetisk viskositet = 1 mm 2 /sek. I forbindelse med pumpekurverne er der taget højde for Europa spændingerne 230 V hhv. 400 V. Pumpestyring/-regulering De elektriske driftsbetingelser i henhold til VDE 0160 skal overholdes, når man anvender Wilo-pumper med styreenheder eller modultilbehør. Når man driver våd- og tørløberpumper med frekvensomformere, som ikke er leveret af Wilo, skal der anvendes udgangsfiltre til lyddæmpning på motoren og for at undgå skadelige spændingsspidsbelastninger, og følgende grænseværdier skal overholdes: ƒƒvådløberpumper med P 2 2,2 kw og tørløberpumper med P 2 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidser û < 650 V Ved vådløbermotorer anbefales til støjdæmpning et sinusfilter (LC filter) i stedet for du/dt filter (RC filter). ƒƒtørløberpumper med P 2 > 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidsbelastning û < 850 V Installationer med lange rørlængder (l > 10 m) mellem omformer og motor kan føre til forøgelser af du/dt- og û-niveauet (i tilfælde af resonans). Det samme gælder for drift med mere end 4 enheder på en spændingsforsyning. Dimensioneringen af udgangsfiltret skal foretages af producenten af frekvensomformeren eller gennem filterleverandøren. Hvis der via frekvensomformeren forårsages tab i motoren, bør pumperne styres med maks. 95 % af deres nominelle omdrejningstal. Hvis vådløberpumper i serierne TOP-STG/-STGD samt TOP-Z styres med en frekvensomformer, må følgende grænseværdier ved pumpernes terminalstik ikke underskrides: U min = 150 V f min = 30 Hz Minimumflow Pumper med stor ydelse har brug for et minimumflow for at sikre problemfri drift. Drift i modsat retning af den lukkede ventil, flow Q = 0 m 3 /h, kan være årsag til overophedninger inde i pumpen. ƒ ƒgrænsebetingelserne for pumpedrift ved Q = 0 m 3 /h: til P 2 = 1 kw er ingen årsag til bekymring, når medietemperaturen er 10 K lavere end den maks. tilladte medietemperatur ƒƒfra P 2 > 1 kw permanent drift er det nødvendigt med et minimumsflow på m Q = 10 % Q nom. I grænseområderne er det nødvendigt med forespørgsel. Motorværn Valget af det rigtige motorværn er også afgørende for en cirkulationspumpes levetid og driftssikkerhed. Det er ikke længere berettiget at anvende motorværn ved flerhastighedsmotorer, da de har forskellig mærkestrøm på de forskellige trin. Dermed kræver de forskellige sikringer. Alle cirkulationspumper er enten ƒƒblokeringsstrømsikre ƒƒudstyret med intern sikring mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer ƒ ƒudstyret med fuldt motorværn vha. termosikringskontakter (WSK) og separat ekstern udløserenhed ƒƒudstyret med fuldt motorværn vha. integreret udløsningsmekanik Nøjagtigt udstyr, se tabellen Motordata. Det et ikke nødvendigt med et ekstra motorværn, bortset fra, hvis det kræves af det lokale energiforsyningsselskab.

6 7 Lydtryksniveau [db] Vådløberpumper er støjsvage pga. deres konstruktion. Deres støjværdier med måleflade-lydtryksniveau Lp (A) [db] afhænger af motoreffekten. Disse værdier er blevet målt under normale driftsbetingelser Watt Nominel motorydelse Lp (A) [db], 2-pol. standardpumper (maks /min.) og serien Stratos Varmeisolering ved varmeanvendelser Alle enkeltpumperne Wilo-Stratos/Stratos-Z, Wilo-TOP-Z samt Stratos PICO/ECO er som standard udstyret med isoleringskapper for at forhindre varmetab på pumpehuset. Materiale: EPP, polypropylenskum Varmeledende egenskab: 0,04 W/m K iht. DIN 2612 Brændevne: Klasse B2 iht. DIN 4102; FMVSS 302 Ved isolering af pumpen på opstillingsstedet skal man passe på kun at dække pumpen op til topkanten af pumpehuset (motoren må ikke dækkes ind). Isolering ved klima/kølesystemer Hvis pumper fra serierne ƒ Stratos, Stratos D, Stratos Z anvendes i klima/kølesystemer, må en diffusionstæt isolering ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor. Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. Kvalitets- og sikkerhedsmærkninger Til pumpetyperne: ƒ Yonos PICO ƒ Stratos PICO ƒ Stratos ECO ƒ Star-Z NOVA, Star-Z 20/1, -Z 25/6

7 8 Dokument vedr. overensstemmelse Kan fås på forespørgsel mod tillæg til alle vådløbercirkulationspumper i serierne ƒƒstratos, Stratos D, Stratos Z, Stratos ZD ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z ƒƒdokument vedr. overensstemmelse 2.1 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, uden detaljer fra testresultaterne. ƒ ƒdokument vedr. overensstemmelse 2.2 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, med detaljer fra serietestresultaterne. ƒƒgodkendelsescertifikat 3.1 Indhold: Certificering af, at det leverede produkt opfylder ordren, med detaljer fra testresultaterne, der er foretaget for produktet. Den ønskede testprocedure og omfanget af samme skal specificeres senest ved ordreafgivelse. Specialudførelser Pumper til andre spændinger eller frekvens på forespørgsel (mod tillæg). Andre materialer og udførelser (RG, PN 16) af pumper er listet i pumpetabellerne. Vådløber cirkulationspumpen Ved denne type kører alle spalterørsmotorens roterende komponenter i den pumpede væske. Akseltætning ved en pakdåse eller en mekanisk akseltætning, der kræves til konventionelle pumper, er unødvendige. Den pumpede væske smører akseltætningen og køler komponenterne i den elektriske motor. Pumpemotorens elektriske sektion (stator med vikling) er adskilt fra det såkaldte vådrum ved hjælp af en indkapslet motor (Wilo-TOP serien) eller et hylster forseglet med O-ringe. Vikling Rotor Pumpehjul Hydrauliktætning Lejer Spacer can Pumpet væske Tilladte installationspositioner Tilladt uden indskrænkning Alle standard og brugsvandscirkulationspumper, 1 eller 3 hastighedstrin Ikke-tilladte installationspositioner

8 9 El-tilslutning af en enfasestrømpumpe 1~230 V til trefasenet 3~400 V L N PE L3 L2 L1 U = 230 volt N PE Mellem faserne (L1, L2, L3) er U = 400 volt 3~400 V Mellem en vilkårlig fase (L1, L2 eller L3) og den neutrale leder N er spændingen U = 230 V. Hvis der ikke findes en neutral leder N, skal der trækkes en ny ledning med neutral leder. I særlige tilfælde, hvor der ikke kan realiseres en neutral leder, tilbyder vi en Wilo-transformer til tilslutning af en 230 volt 1~ højeffektiv pumpe ved et eksisterende 400 volt 3~ tilslutningskabel. Mellem N (nulleder) og en vilkårlig fase (enten L1 eller L2 eller L3) er U = 230 volt.

9 10 Typeskiltkode Wilo-TOP-serie Spænding frekvens Isoleringsklasse Kapslingsklasse IP PN = nominelt tryk for pumpen Maks. pumpemedie temperatur T maks. 3~400/230 V 50 Hz IPX4D P1 I (A) (W) 400V 230V 380 0,78 1, ,48 0, ,35 0,61 Tmaks. 130 C Maks. strøm Maks. effektforbrug Serie/pumpetype Art.-nr./ Produktionsdato Type TOP-S30/10 art.-nr / 11w26 Fortløbende nummerering Uge År Typeskiltkode Wilo-Stratos ECO..., Wilo-Star... Spænding Frekvens Effektforbrug Maks. strøm l Tryktrin PN Maks. medietemperatur Tmaks. Kapslingsklasse IP Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato 11w01 Uge År 1 ~ 230 V 50 Hz 5,8-59 W Imax 0,46 A PN 10 TF 110 IP 44 Stratos ECO 25/1-5 Art.-nr /11w01 WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Tyskland Typeskiltkoder for Wilo-Stratos-serien... Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato Spænding/frekvens Effektforbrug/strømforbrug TF = maks. medietemperatur Kapslingsklasse IP PN = pumpens nom. tryk SW = softwareversion EEI = energieffektivitetsindeks Circulating Pump Typ: Stratos 30/1-12 Art.-Nr.: /14w44 1~230V 50/60Hz P 1 : W I: 0,22-1,37 A TF 110 IPX4D PN 10 SW 5.01 EEI 0,20-Part2 S/N Made by WILO in Germany WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Fortløbende nummerering Typeskiltkoder for Wilo-Star-Z NOVA-serien 1 = Serie/pumpetype 2 = Art.-nr./produktionsdato 3 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 4 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP Star-Z NOVA Art.-No / ~ 230 V 50 Hz... 4,5 W... I max 0,05 A... PN 10 IP TF 95 4 Made by WILO in Ireland WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Typeskiltkoder for Wilo-Stratos PICO-serien... 1 = Art.-nr./produktionsdato, serie/pumpetype 2 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 3 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP w06 / XXX 9999 Stratos PICO 25/1-4 1 ~ 230V 50Hz W Imax 0,19A PN10 IP44 TF110 Made by WILO in France WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany 4

10 11 Wilo Stratos med Q-Limit-funktion Wilo har nu optimeret Wilo-Stratos til varmtvandssystemer, klimaanlæg og lukkede kølekredsløb endnu mere. Som ekstra ydelse har den nu en behovstilpasset anlægsforsyning med den systemeffektive driftstype "Q-Limit" og scorer derudover point med et nyt, forbedret energieffektivitetsindeks (for enkeltpumper) på mindre end eller lig med 0,20: Dette er ikke kun bedre end den værdi, der foreskrives i Ecodesigndirektivet for 2015, men svarer nu også til ErP-benchmark. Med den nye software til den højeffektive pumpe Wilo-Stratos kan den nye driftstype "Q-Limit" kombineres med alle reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T, styring), og muliggør en behagelig begrænsning af volumenstrømmen til en valgt værdi (mellem procent af den pågældende pumpes maks. gennemstrømningsmængde), hvis der er brug for det. Hvis denne udvalgte værdi nås, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - men går aldrig udover denne. Takket være den nye funktion sparer Stratos ikke kun ekstra energi, den reducerer også samtidig støj fra anlæggene. Anvendelsesområde Wilo-Stratos pumpeserien består af højeffektive pumper, som anvendes i cirkulationssystemer til varme-, udluftnings- og klimaanlæg til kommercielt bolig- og erhvervsbyggeri: ƒ Store boligkomplekser ƒ Lejlighedskomplekser ƒ Andre boligtyper ƒ Hospitaler ƒ Skoler ƒ Kontorbygninger ƒ Boligområder Temperaturområde Medietemperaturområde fra -10 C til +110 C uden begrænsning ved omgivelsestemperatur fra -10 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse I næsten alle cirkulationssystemer sikrer regulerede vådløberpumper ved korrekt dimensionering til enhver tid tilstrækkelig varmeforsyning og væsentligt reducerede energiomkostninger og hindrer på samme tid kavitationsstøj. På grund af dens korrosionsbestandige pumpehus af rød bronze egner Wilo-Stratos-Z sig især til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Isoleringskapper til varme For at hindre varmetab fra pumpehuset er Wilo-Stratos/-Stratos-Z enkeltpumper som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte PP-materiale, opskummet polypropylen, har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse klima/køling Wilo-Stratos pumper er ikke underlagt de sædvanlige begrænsninger på konventionelle hastighedsstyrede pumper i forholdet væsketemperatur/omgivelsestemperatur. Kondens bliver dannet på kolde flader, hvis væsketemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen. Wilo-Stratos pumper kan også anvendes i disse tilfælde. De er designet på en sådan måde, at man hindrer skade fra kondensvand på de elektriske dele

11 12 Isolering ved klima/køling Isoleres pumpehuset diffusionstæt på opstillingsstedet, må isoleringen ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. 1Drænlabyrint til kondensvand 1 Tæringssikker pumpeudførelse Tæringssikre udførelser er nødvendige til f.eks. strålekøling og varmeloftpaneler. Pumpehuset er behandlet til en sådan anvendelse. Alternativt kan Wilo-Stratos-Z anvendes som den ultimative udførelse med et tæringssikkert pumpehus af rød bronze. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos Z/Stratos ZD) Pumper, som anvendes i drikkevandscirkulationssystemer, er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD-serierne: ƒƒpumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 dh ved en maks. pumpemedietemperatur på +80 C. ƒ ƒalle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. ƒƒdifferenstryktyperne Δp c og Δp v tillader automatisk justering af pumpeydelsen i flowvariable drikkevandscirkulationssystemer med termostatisk regulerende afspærringsventiler. ƒƒreguleringsdriften tillader optimal manuel justering af pumpeydelsen til cirkulationssystemer med konstant flow. Dette kan f.eks. foretages vha. Wilo-IR-monitor/ IR-stick. Kriteriet for dette er temperaturen på drikkevandet i cirkulationsrøret, der ved tilløb i drikkevandstanken må være maks. 5 K under tanktemperaturen. ECM-teknologi ECM-teknologien danner grundlag for Wilo-Stratos' enestående effektivitet. EC står for "electronically commutated" motor (elektronisk strømvending). Basis er en synkronmotor med en permanentmagnetrotor. Strømmen fra den roterende stator genereres ved elektronisk strømvending, hvilket vil sige, at statorviklingerne er specifikt aktiveret til den nødvendige vekselvirkning mellem de elektriske og magnetiske poler. Vådrumsindkapsling Vådløberpumpemotorens rotor kører i pumpemediet. Pumpemediet smører lejerne og køler motoren. Den strømførende stator er adskilt fra pumpemediet med et hylster, den såkaldte vådrumsindkapsling. Denne vådrumsindkapsling har direkte indflydelse på virkningsgraden ƒƒgrundet størrelsen af den nødvendige afstand mellem stator og rotor ƒƒgrundet den magnetiske modstand i det valgte hylstermateriale. I den sammenhæng kommer forbedringen af virkningsgraden i Wilo-Stratos fra: ƒƒreduktion af afstanden og ƒƒanvendelsen af nyt hylstermateriale med lavere tab i den magnetiske strøm mellem stator og rotor. Hydraulikoptimering Optimerede hydrauliske betingelser skyldes et 3D-spiralhus og 3D-pumpehjul og en glat overflade i pumpehuset (katodisk elektroforetisk lakering). Tætningen på indsugningsiden mellem pumpehjul og -hus forbedrer virkningsgraden. Aksialtab reduceres af paklæben på forsiden af pumpehjulet. Glat indvendig overflade 3D pumpehjul Læbepakning Tætning på sugesiden 3D spiralhus Automatisk ydelsesregulering Pumpevolumenstrømmen i en cirkulationspumpe afhænger af varme-/køleydelsesbehovet i anlægget. Dette behov kan variere alt efter ƒƒklimatiske forandringer ƒƒbrugernes behov

12 13 ƒ ekstern varmepåvirkning ƒ påvirkning fra hydrauliske styreenheder osv. Cirkulationspumpen, der er dimensioneret til maksimal belastningstilstand, tilpasses anlæggets aktuelle driftstilstand ved hjælp af en konstant sammenligning af den nominelle og den faktiske værdi. Ved hjælp af denne automatiske regulering tilpasses pumpeydelsen og dermed også strømforbruget konstant til det faktiske behov. Summen af alle her beskrevne forhold gør Wilo-Stratos højeffektivitetspumper i stand til at spare helt op til 80 % på strømforbruget i sammenligning med almindelige standardpumper. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk via filter- og volumenstrømskanalsystemet. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved A-lejet på motorsiden. Pumpehjul Pakning Lejeplade A-leje I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret forringes som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes en motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet. Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Wilo-Stratos betjenes med den efterprøvede rød knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles nemt og sikkert direkte på pumpen. Positionsuafhængigt display Pumpedisplayet viser hele tiden vigtige informationer under pumpedriften med dets positionsuafhængige visning. Udvidelsen af det manuelle betjeningsniveau giver mulighed for trådløs kommunikation med betjenings- og serviceenheden Wilo IR-monitor for særlige anvendelsesområder. Fig.: Alle symboler kan læses i henholdsvis lodret og vandret indstilling

13 14 Reguleringstyper H Reguleringstype p-c I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H max Hs 1 /2 Hs H min Fig.:Reguleringstype p v Q H min Fig.:Reguleringstype p-c Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Q Reguleringstype p T Ved reguleringstypen p T (kan programmeres med IRmonitor, IR-stik, Modbus, BACnet, CAN eller LON) ændrer elektronikken den nominelle differenstrykværdi, som pumpen skal overholde, afhængigt af den målte medietemperatur. Denne temperaturafhængige differenstryk-reguleringstype kan anvendes i konstantvolumen-systemer (f.eks. et-strengs rørsystemer) samt variabel-volumenstrømsystemer med glidende fremløbstemperatur. Omvendt kan reguleringstypen p T understøtte kondensationsteknik, forudsat at pumpen installeres i returløbet på systemet. H s H s H s max Hs var. H s min T min T max T med Fig.:Reguleringstype p T Q min Q max Q Driftstyper Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Fødetemperatur [ C] Strømforbrug Strømforbrug [%] Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed. Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Tid Begrænsning af gennemstrømningsvolumen "Q-Limit" Driftstypen "Q-Limit"kan kombineres med de andre reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T,reguleringsdrift) og gør det muligt at begrænse den maksimale gennemstrømningsvolumen til 25% - 90% fra Qmax.

14 15 H/m Q-Limit 25% - 90% Wilo-Stratos 40/1-4 1~230 V - DN 40 Q-Limit = 75% p/kpa Driftstypen DDC Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos modtager et analogt signal (0 10 V) fra den eksterne styring som den manipulerede variabel. Den faktiske hastighed vises på pumpens display, manuel pumpedrift er deaktiveret. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos 2 20 n[1/mín] 1 10 n máx min Q/m³/h n mín Hvis der forekommer en overforsyning grundet differenstrykregulering (Δp-c, Δp-v) kan den maksimale værdi begrænses vha. Wilo-IR-Stick (tilbehør) (pumpesoftwareversion SW 6.0). Når den indstillede værdi er nået, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - aldrig derudover. Bemærk: "Q-Limit" kan kun indstilles via Wilo-IR-stick (tilbehør). Ved anvendelse af "Q-Limit" i systemer, som ikke er hydraulisk justerede, kan delområder være underforsynede. Derfor skal der altid foretages en hydraulisk justering. Manuel driftstype Manuel driftstype deaktiverer styrefunktionen i det elektroniske modul. Pumpehastigheden kan indstilles manuelt til en konstantværdi (indstillingsområde, se pumpemotordata). Off U[V] Driftstypen fjernstyret indstilling af nominel værdi Den nominelle værdi for den interne differenstrykstyring ( p-c, p-v) angives til Wilo-Stratos via et analog signal 0 10 V. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos (se også kapitlet "Pumpestyring Wilo-Control"). H[m] H max H min Aus U[V] Bygningsautomatiseringsforbindelse Wilo-Stratos har standard- og tilbehørsinterfaces til integrering i eksterne overvågningsenheder (f.eks. bygningsautomatisering eller DDC-anlæg). Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet Kontakten åbner under følgende betingelser:

15 16 ƒƒspændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Tilbehør IF-modul Stratos Modbus Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface Modbus RTU for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos BACnet Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface BACnet MS/TP for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos CAN Eftermontérbart modul med serielt, digitalt CAN-interface for tilslutning til et CAN-BUS system og dobbeltpumpeinterface til kommunikation med yderligere IF modul Stratos DP. IF-modul Stratos LON Eftermontérbart modul med serielt, digitalt LON-interface for tilslutning til LONWorks netværker og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos PLR Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface PLR for tilslutning til bygningsautomatisering CTS via koblingsmoduler på opstillingsstedet og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos DP Eftermontérbart modul til forbindelse af BUS-interfaces og til dobbeltpumpekommunikation. IF-modul Stratos Ekst. Fra Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet off", styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos Ekst. min. Eftermontérbart modul med styreindgang Prioritet min. (reduceret drift uden autopilot), styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos SBM Eftermontérbart modul med samledriftsignal SBM, styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos SBM. IF modul Stratos Ekst. Off/SBM Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet OFF", samledriftsignal "SBM" og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos Ekst. off/ SBM. Dobbeltpumpestyring De nye højeffektive pumper er egnet til drift med automatisk dobbeltpumpestyring uden brugen af eksterne styreenheder: Nødvendigt tilbehør: 2 Stratos IF-moduler (for mulige modul-kombinationer, se katalogafsnittet "Wilo-Control pumpestyring"). Følgende driftstyper fås ved intelligent dobbeltpumpestyring med én Wilo-Stratos-D dobbeltpumpe eller to Wilo-Stratos enkeltpumper: ƒƒreservedrift Den dimensionerede pumpeydelse genereres af en pumpe, den anden pumpe står parat som reserve til tids (24 h ren driftstid) eller fejlomskift. Reservedriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type). ƒ ƒparalleldrift (kun i reguleringsdrift, n = konst.) Den dimensionerede pumpeydelse genereres af begge pumper i paralleldrift. Belastningstilpasningen opnås ved synkron drift af begge pumper. Paralleldriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type).

16 17 ƒ Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Under spidsbelastningsdrift fordeles den hydrauliske ydelse på begge aggregater i dobbeltpumpen. Ved lavbelastningsdrift (hvor kun hovedpumpen kører), står reservepumpen klar til drift. Hvis belastningsbetingelserne kræver en højere pumpeydelse, aktiveres reservepumpen på ydelsesoptimeret basis. Virkningsgradoptimeret pumpestart sker, når den totale sum af strømforbrug P 1 på begge pumper er lavere end strømforbruget P 1 på en pumpe. Fra dette punkt og frem kører begge pumper synkront op til deres maks. hastighed (nominel motorhastighed). Et tidsaktiveret pumpeskift (24 timers ren driftstid) fordeler hoved- og reservedriftsstatus mellem pumperne. Denne driftstype giver yderligere strømbesparelser i forhold til konventionel topbelastningsdrift (belastningsafhængig tilog frakobling). Den virkningsgradoptimerede spidsbelastningsdrift er mulig med alle dobbeltpumper, samt med 2 identiske enkeltpumper, hvis der findes en tilsvarende dobbeltpumpetype hertil. P 1 [W] Start ved topbelastningsdrift Synkroniseret drift ( + ) Q* Q* = Ydelsesoptimeret Start/stop [m 3 /h] Fig.: Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Infrarød overvågning Wilo-Stratos pumper er udstyret med et kraftigt IR-interface til trådløs fjernstyring og fjerndiagnose. Fig.: Wilo-IR-stick Alle basisfunktioner på Stratos-pumperne kan indstilles enkelt og justeres direkte på pumpen via det manuelle betjeningsniveau (én-knapsbetjening). Til IR kommunikationen står IR-sticket i forbindelse med en bærbar computer eller den selvstændigt arbejdende IR-monitor til rådighed som som drifts- og serviceenhed. Alle apparater har vigtige ekstrafunktioner, som ligger langt udover pumpens muligheder. Drifts- og serviceenheder Wilo IR stick eller Wilo-IR-monitor til: ƒ Svært tilgængeligt installerede pumper ƒ Omfattende driftsinformation ƒ Detaljeret fejldiagnose ƒ Statistikfunktioner ƒ Specielle indstillings-/reguleringstyper til specielle krav ƒ Beskyttelse mod ikke-autoriseret adgang ƒ Kontroludstyr til omdrejningsretningstest til alle pumpeog standardmotorer (kun IR-monitor) ƒ Arkivering af pumpedataposter (kun muligt med IRstick) IR monitoren har som Stratos pumperne en én-knapsbetjening og et LC-display. Den bærbare computer har et aktivt brugerprogram med grafisk brugeroverflade. Anvendelse i kompakte fordelere Ved montering på steder med ringe pladsforhold kan styringsmodulet vendes lodret ved at vende motoren. Dimension b4 svarer til den minimale afstand (x) til montering af isoleringskapperne (se kapitlet "Dimensioner, vægt").4

17 18 Fig.: Forsimplet illustration, der skal gøres plads til indbygningsmål på ekstra fittings. Installation og elektrisk tilslutning Installation af Wilo-Stratos pumper er ukompliceret, eftersom flangerne er frit tilgængelige, takket være placeringen af styremodulet og adgang til terminalboksen fra dennes forside. Pumpe- og modulinstallationspositionerne giver mange forskellige installationsmuligheder. Alle højeffektive pumper i serierne Wilo-Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD kan tilsluttes til følgende spændinger og frekvenser: ƒƒ1~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % ƒƒ3~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % Drift på fejlstrømsrelæer (FI) Driften af serien Wilo Stratos på fejlstrømrelæer iht. DIN EN er tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Egnede FI-fejlstrømsrelæer kan kendes på [ eller

18 19 Wilo-Yonos PICO, Stratos PICO / ECO-BMS / ECO-Z(- BMS) / ECO-STG Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO med varianterne Stratos ECO-BMS, ECO-Z (-BMS) og ECO-STG supplerer den tidligere beskrevne serie Wilo-Stratos med følgende fordele: ƒ Energibesparelse på op til 80 % sammenlignet med standardpumper ƒ Versionerne Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS til alle varmesystemer i temperaturområdet +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ƒ Version Stratos ECO-STG til solvarme-/jordvarmeanlæg i temperaturområdet +15 C til +110 C ƒ Automatisk pumpeydelsestilpasning til de konstant ændrede driftsbetingelser i det hydrauliske system. ƒ Hindring af kavitationsstøj ƒ Sikkerhed og komfort under installation og drift Anvendelsesområde Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS er egnede til anvendelse som højeffektive pumper i cirkulationssystemer til varme og i solvarme-/jordvarmesystemer (Stratos ECO-STG) i 1-6-familiehuse. Anvendelsesgrænser ved elektrisk tilslutning Højeffektive pumper må kun forsynes med ikke-taktet, sinusformet vekselspænding på netsiden. Ved anvendelser med evt. taktet pumpespænding, f.eks. ved ladepumper, skal du spørge reguleringsanlægsproducenten, med hvilken spænding pumpen forsynes. Temperaturområde Medietemperaturområde fra +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ved omgivelsestemperatur fra 0 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse Grundet dens tæringssikre røde bronzepumpehus er Wilo-Stratos PICO i versionen RG særligt egnet til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Varmeisolering ved varmeanvendelser For at hindre varmetab fra pumpehuset er pumperne i serien Wilo-Stratos PICO/ECO (undtagen Yonos PICO og Stratos ECO-STG) som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte EPP-materiale (opskummet polypropylen) har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos ECO Z, ECO Z BMS) Pumper i brugsvands-cirkulationssystemer er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af serierne Wilo-Stratos ECO-Z og ECO-Z-BMS: ƒ Pumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. den tyske TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 d ved en maks. væsketemperatur på +65 C. ƒ Alle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk ved et filter- og volumenstrømskanalsystem. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved lejet på motorsiden. I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret undgås som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet.

19 20 Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Alle udførelser i serien Wilo-Stratos/Yonos PICO betjenes ved hjælp af den gennemprøvede røde-knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles og justeres nemt og sikkert. Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Reguleringstype p-c (derudover ECO-BMS/ECO-STG) I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H min H Fig.: Reguleringstype p-c Q H max Hs 1 /2 Hs H min Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Strømforbrug Q Fig.: Reguleringstype p v Fødetemperatur [ C] Strømforbrug [%] Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt (kun Stratos PICO) Dynamic Adapt er en dynamisk tilpasning af den nominelle værdi i pumpens dellastområde ved mindre end halvdelen er dimensioneringsflowet. På baggrund af den indstillede nominelle værdi analyserer pumpen varmebehovet, og på baggrund af denne analyse korrigeres den indstillede nominelle værdi i dellastområdet løbende. Dermed optimeres pumpeydelsen i et reguleringsområde Dynamic Adapt kontinuerligt indtil det energetiske minimum. Ved meget lavt flow går pumpen i den forbindelse på hydraulisk standby. Hvis flowet stiger pga. større varmebehov, forøges ydelsen automatisk, og som følge af en kort reaktionstid undgås en underforsyning i varmesystemet Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Tid Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fig.: Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt

20 21 Bygningsautomatiseringsforbindelse (ved Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG) Til integrering i eksterne styreenheder (f.eks. CTS-bygningsautomatisering eller DDC-anlæg) har versionerne Wilo-Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG som standard en samlefejlssignalering, funktionen Ekstern Off samt styreindgangen 0-10 V. Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Styreindgang 0 10 V Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos ECO-BMS/ ECO-Z-BMS og ECO-STG modtager et analogt signal (0-10 V) fra den eksterne styring som den styrende værdi. Alternativt kan der indstilles en fast hastighed direkte på den røde knap. n[1/mín] n máx Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet n mín Off U[V] Kontakten åbner under følgende betingelser: ƒ Spændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Styreindgang Ekstern OFF Ingang til potentialfri åbne-kontakt. Ved lukket kontakt er pumpen i reguleringsdrift. Ved åbnet kontakt står pumpen stille.

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig

GRUNDFOS SP. Grundfos dykpumper i en klasse for sig GRUNDFOS SP Grundfos dykpumper i en klasse for sig Grundfos SP lavet til et langt arbejdsliv under jorden Komplet sortiment af pumper og motorer med kapacitet på op til 475 m 3 /h Avanceret hydraulik sikrer

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø

Energimærkning af pumper. Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning af pumper Otto Paulsen Center for Energieffektivisering og Miljø Energimærkning Pumper til cirkulation i varme og klimaanlæg Pumper til generel anvendelse Man er startet med Cirkulation

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G

VIESMANN. VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5,8 til 117,8 kw. Planlægningsvejledning VITOCAL 350-G VITOCAL 200-G VIESMANN VITOCAL Brine/vand- og vand/vand-varmepumper et- og totrins, 5, til 117, kw Planlægningsvejledning Varmepumper med elektrisk kompressor til opvarmning og brugsvandsopvarmning i monovalente eller

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere