news 26 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER the european magazine of leroy-somer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news 26 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER the european magazine of leroy-somer"

Transkript

1 news 26 the european magazine of leroy-somer danmark Juni 2011 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER > LS2, en ny generation af motorer > Frekvensomformere til applikationer med høj ydelse > Synkronmotorer med permanente magneter > Optimering af et komplet system

2 Leroy-Somer og energibesparelser Målinger fra meteorologiske stationer verden over viser en langsom men uafvendelig stigning af gennemsnitstemperaturerne som følge af klimaforandringerne. De forventede konsekvenser af denne opvarmning er ikke opløftende og har allerede vist sig i form af hedebølger, ørkendannelse, oversvømmelser, storme, afsmeltning af indlandsisen osv. Den videnskabelige verden er bevidst om nødvendigheden af at træffe foranstaltninger til at begrænse CO 2 -udslippet til atmosfæren. Det er nu op til regeringerne, virksomhederne og borgerne at påtage sig et ansvar. EU har iværksat et storstilet projekt, der går ud på at reducere emissionen af drivhusgasser med 20 % i perioden fra 1990 til Målet er både at nedsætte energiforbruget med 20 %, og at vedvarende energi skal udgøre 20 % af energiproduktionen inden år En lang række eksperter vurderer endvidere, at de naturressourcer, der er tilbage i form af fossile brændstoffer, har toppet. Adgangen til billig energi hører uden tvivl fortiden til, og prisen på energi kan kun gå op i løbet af de næste årtier. Endelig er regeringerne i gang med at indføre ordninger, som skal tilskynde virksomhederne til at investere i mere energibesparende systemer og fremme produktionen af vedvarende energi. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Philippe Faye Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême KOORDINERING OG LAYOUT: Im act REDAKTION: A. Bondoux, E. Dadda, Ph. Faye, Dr. R. Lamprecht, C. Pegorier, Ph. Piotelat, O. Powis, G. Simatos, G. T. Sørensen, V. Viccaro, T.D.L Walters. Dette blad udsendes udelukkende til orientering. Leroy-Somer påtager sig derfor intet ansvar for omtaler og fotos i bladet. DANMARK : Leroy-Somer Danmark A/S Hollufgårds Allé 9 - DK-5220 Odense SØ Tlf Fax

3 I den forbindelse er virksomhederne nødt til at innovere og imødekomme nye udfordringer for at overleve. Energiforbruget skal reduceres, teknologierne optimeres og det økologiske fodspor begrænses! Af rapporten Electricity Consumption and Efficiency Trends in the European Union, der er udgivet af Europa-Kommissionens fælles forskningscenter JRC (Joint Research Centre) den 30. november 2009, fremgår det, at elmotorer tegner sig for langt det største energiforbrug inden for EU s industrielle sektor med 59 % af det samlede forbrug, svarende til ca. 680 TWh/år i forhold til et samlet forbrug for hele sektoren på 1149,9 TWh i Nye forordninger vedrørende miljøvenligt design kan give en besparelse på op til 135 TWh om året (svarende til en nedsættelse af forbruget på næsten 20 %). udgør et af de vigtigste områder for forbedring af energieffektiviteten. Desuden tegner eludgifterne sig for 95 % af de samlede driftsomkostninger over 10 år, mens omkostningerne til indkøb og vedligeholdelse af motorerne kun udgør 5 %. I den forbindelse tilbyder Leroy-Somer et bredt udvalg af løsninger: nye IE2- og premium IE3-motorer med høj virkningsgrad, asynkronmotorer med frekvensregulering, men også synkronmotorer med magneter, såsom super premium Dyneo. 65 % af Leroy-Somers produkter er udviklet inden for de seneste 5 år, og 8 % af firmaets medarbejdere er beskæftiget inden for forskning og udvikling, hvilket understreger Leroy-Somers førende position inden for innovation og energieffektivitet. På nuværende tidspunkt er energibesparelserne i centrum for industriens og servicesektorens bestræbelser, og elmotorer Område Anslåede årlige besparelser (i 2020)[TWh] Belysning i hjemmet (miljøvenligt design) 39 Kontorbelysning og offentlig belysning (miljøvenligt design) 38 Køleskabe og frysere (miljøvenligt design og mærkning) 6 Vaskemaskiner (miljøvenligt design og mærkning) 2 Opvaskemaskiner (miljøvenligt design og mærkning) 2 Fjernsyn (miljøvenligt design og mærkning) 43 Standbytilstand (miljøvenligt design) 35 D/A-konverter (miljøvenligt design) 6 >> Eksterne strømforsyninger (miljøvenligt design) 9 Elmotorer (miljøvenligt design) 135 Cirkulationspumper (miljøvenligt design) 25 Besparelser i alt (pr. år i 2020) [TWh] 340 Overslag over de samlede årlige besparelser i 2020 takket være forordningerne om miljøvenligt design og energimærkning (Kilde: Electricity Consumption and Efficiency Trends in the European Union, JRC, 2009). 3

4 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD LS2, en ny generation af motorer Efter flere års forsknings- og udviklingsarbejde lancerer Leroy-Somer nu en ny generation af motorer med høj virkningsgrad, nemlig de såkaldte LS2-motorer. De nye IE2-motorer opfylder ikke blot kravene i det europæiske ErP-direktiv, de giver også brugerne og konstruktørerne en hel række nye fordele. Høj virkningsgrad Virkningsgraden af en motor er lig med forholdet mellem nytteeffekten (der er nødvendig for at drive en maskine) og den optagne effekt (den reelt forbrugte effekt). Forskellen mellem disse to er lig med tabet. En virkningsgrad på 85 % betyder således, at der er et tab på 15 %. Virkningsgraden af en motor kan variere fra 70 % for små motorer og op til 96 % for de allermest effektive motorer. De nye LS2-motorer er resultatet af et omfattende samarbejde med de bedste europæiske universiteter med det formål at nedsætte motorernes tab mærkbart, enten ved at tilføje mere materiale (kobber, jern el. lign.) eller ved at anvende mere effektive materialer. Virkningsgradklasser og måling af virkningsgrader Driftsegenskaberne af roterende maskiner er defineret i standarden IEC , og standarden fastlægger de nye virkningsgradklasser for asynkronmotorer: IE1 (standard virkningsgrad), IE2 (høj virkningsgrad) og IE3 (Premium). Virkningsgradniveauerne måles ifølge IEC-standarden , der adskiller sig fra IEC-standarden , hvor de ekstra tab blev sat til en fast værdi på 0,5 % af den optagne effekt. De ekstra tab beregnes nu nøjagtigt. Leroy-Somer anvender de mest avancerede måleinstrumenter til at beregne tabene og definere den nøjagtige virkningsgrad som funktion af belastningsniveauet, f.eks. momentmålere, og motorerne optimeres med hensyn til køleluft og termisk reserve mm. Miljøvenligt design af motorer I juli 2005 besluttede EU at indføre regler for design og fremstilling af energiforbrugende produkter med vedtagelsen af EuPdirektivet, som i november 2009 blev erstattet af ErP-direktivet. Direktivet har til formål at tvinge producenterne til at tage hensyn til energiudnyttelsen gennem hele et produkts levetid og til at finde måder at mindske forbruget på. LS2-motorer til Somefflus korrosionsbeskyttede centrifugalpumper (Frankrig) I forbindelse med implementeringen af det europæiske direktiv om rensning af byspildevand (DERU) på det franske rensningsanlæg Seine Aval i Maisons Lafitte, som gennemføres af Otv Epurateur, har firmaet Someflu leveret 12 pumper, som skal installeres på en gasvasker i et lugtfjerningsanlæg. Seks pumper kører 24 timer i døgnet med fast hastighed ved et driftspunkt på 250 m 3 /t over 15 meter og med et støjniveau på 63 db i 1 meters afstand. Someflus pumper er hovedsagelig beregnet til at pumpe korrosive kemikalier. Til at drive disse pumper har Leroy-Somer leveret LS2-motorer på 22 kw ved 1000 o/min med en virkningsgrad på 90 %, således at motor/pumpe-enheden opnår en samlet virkningsgrad på over 70 %. Disse motorer overholder ligeledes de påkrævede støjnormer. På baggrund af dette rammedirektiv vedtog Europa-Kommissionen i juli 2009 forordning nr. 640/2009, som beskriver kravene til elmotorers effektivitet og fastlægger en tidsplan for ikrafttrædelsen af de påkrævede niveauer af virkningsgrad for elmotorer, der sælges på det europæiske marked: - klasse IE2 fra den 16. juni 2011, - klasse IE3 (eller IE2 + frekvensomformer) fra den 1. januar 2015 for effekt fra 7,5 til 375 kw, - klasse IE3 (eller IE2 + frekvensomformer) fra den 1. januar 2017 for effekt fra 0,75 til 375 kw. 4

5 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD LS2-motoren mere end en IE2-motor LS2-motoren udviser helt nye konstruktionsegenskaber, som kommer både brugerne og maskinfabrikanterne til gode. Foruden væsentlige forbedringer med hensyn til energiforbruget har Leroy-Somer yderligere forøget motorernes levetid gennem nye tekniske løsninger. Energiforbedringer Det udviklingsarbejde, der er udført på LS2-motorerne, har gjort det muligt at reducere tabene med 15 %. Virkningsgraderne er certificeret af et bemyndiget organ. LS2- motorerne er som udgangspunkt designet til at fungere med frekvensregulering, så de opfylder ErP-direktivet, der træder i kraft pr. 1. januar Maksimal levetid Den lavere opvarmning giver sig udtryk i en fordobling af viklingernes levetid og styrker tilsvarende den termiske reserve, der tillader drift under visse ikke-nominelle forhold (højde over havet, omgivende temperatur, overbelastning ). LS3-motorserien For at gå endnu videre i energibesparelserne tilbyder Leroy-Somer en række forskellige drivsystemer. Inden for asynkronmotorer fås allerede nu IE3-motorer med høj virkningsgrad, som kan kombineres med frekvensomformere efter behov. Inden for synkronmotorer med permanente magneter gør Dyneo -serien af integralmotorer det muligt at opnå endnu højere virkningsgrader. Brugen af en særlig fedt, der er specialudviklet til elmotorers lejer, og forøgelsen af varmeafledningen takket være det nye lejedesign bidrager til at forlænge levetiden. Lettere installation og vedligeholdelse Pladskravet overholder nøje IEC-standarderne for at sikre en perfekt udskiftelighed. Klemkassen er gjort større for at lette tilslutning til elnettet. Lejerne skal aldrig smøres ved byggestørrelser på op til 225 mm, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Det nye typeskilt er letlæseligt, og oplysningerne fremstår klart og tydeligt. Mulighed for meget kort leveringstid af motorerne Leroy-Somer garanterer meget korte leveringstider for de motorer, der er omfattet af direktivet, samt for de mange mulige valgfrie konfigurationer, såsom specifikke flanger og klemkasser, ekstra klemkasser, specielle ventilationsskærme eller påbyggede frekvensomformere >> De nye LS2-motorer en komplet serie LSES-serien FLSES-serien PLSES-serien Effekt 0, kw 0, kw kw Poler 2P - 4P - 6P 2P - 4P - 6P 2P - 4P Udførelse IP55 IP55 IP23 5

6 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD Miljøvenligt design af LS2-motorerne Leroy-Somers stærke engagement i miljøvenligt produktdesign afspejles i indførelsen af en såkaldt produktmiljøplan, der er resultatet af et grundigt og møjsommeligt arbejde. Denne miljøprofil giver en oversigt over en motors CO 2 -produktion. Den angiver blandt andet, hvor meget energi der forbruges i løbet af et produkts livscyklus, fra udvindingen af råmaterialerne til endt levetid, inklusive fabrikationsprocesserne, transport og anvendelse af produktet. Nedenfor følger et eksempel på en miljøprofil for et typisk produkt, LSES 132 M, en firepolet IE2-elmotor på 7,5 kw, 400 V, 50 Hz. Beregningerne vedrørende motorens anvendelse er udført på basis af en årlig drift på 4000 timer ved nominel belastning og over en levetid på 15 år. 7,5 kw-motoren har en virkningsgrad på 88,9 % ved en belastning på 100 %. Ved endt levetid genbruges 98 % af elmotorens komponenter. En sammenligning med modelberegningen for en Eff2-motor viser tydeligt, hvor meget den nye LS2-motorserie har udviklet sig, hvad angår såvel ydelse som miljøvenlighed og energibesparelse (se tabellen). Til sammenligning svarer gevinsten på kg CO 2 med den nye LSES-motor til 65 rejser Paris/London tur/ retur med højhastighedstog og til den mængde CO 2, der optages af 1 træ i løbet af 10 år (kilde: Coeur et Forêt [Hjerte og Skov]). Påvirkningsindikator IE2 LSES Eff2 LS Forskel i % Udtømning af ikke-vedvarende naturressourcer (ækv. kg Sb) 319,47 329,81-3% Forsuring (ækv. kg SO 2 ) 278,06 287,14-3% Eutrofiering (ækv. kg PO 4 --) 19,99 20,48-2% Klimaændring (ækv. kg CO 2 ) , ,61-3% Nedbrydning af ozonlaget (kg) 0,0022 0,0023-3% Fotokemisk oxidation (ækv. kg C 2 H 4 ) 10,48 10,82-3% Petersime og udrugning af æg Det belgiske firma Petersime fremstiller industrielle rugemaskiner til udrugning af kyllinger. Siden 1995 har virksomheden haft særlig fokus på optimering af udrugningsprocessen, som tager 21 dage. Med lanceringen af rugemaskineserien S-Line er Petersime gået fra et åbent system til et all in all out -koncept, der holder bedre på varmen, navnlig takket være et computerstyret system, der overvåger processens forskellige parametre. Med indførelsen af nye teknologier og anvendelsen af nye følere har Petersime opnået udrugningsresultater på mellem 96 og 97 % kyllinger. Det er 4-5 % mere end tidligere, hvilket betyder øgede indtægter for producenterne. Petersime arbejder på et meget konkurrencepræget marked, hvor energiforbruget beregnes pr. udruget æg. Petersime har i mange år samarbejdet med Leroy-Somer, der leverer de LS2-motorer på 1,1 og 2,2 kw med høj virkningsgrad, som sætter virksomheden i stand til at bevare sin konkurrencemæssige fordel på markedet. 6

7 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT REDUCERE BELASTNINGEN AF MILjØET Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo

8 VARIABEL HASTIGHED Frekvensomformere til applikationer med høj ydelse En asynkronmotor drejer med en given hastighed som funktion af antallet af poler samt elnettets frekvens og forsyningsspænding. Frekvensomformeren, der består af effektelementer og et indbygget styresystem, får motorakslens omdrejningshastighed til at variere. Energibesparelser En frekvensomformer fra Leroy-Somer, som har en virkningsgrad på op til 98 %, gør det muligt at tilpasse motorens hastighed til de reelle behov i den givne applikation. Frekvensomformeren indvirker direkte på motoreffekten og reducerer derved tabene og energiforbruget. lastninger med variabelt moment, såsom pumper og ventilatorer. Tilbagebetalingstiden i forbindelse med anskaffelsen af en integralmotor kan være meget kort. For centrifugalapplikationer såsom pumper og ventilatorer, hvor effekten ændres som forholdet mellem hastighederne i tredje potens, giver et fald i rotationshastigheden på 50 % for eksempel en energibesparelse på ca. 85 %! For en ventilator med en effekt på 75 kw styret af en Unidrive SP-frekvensomformer og med en gennemsnitlig belastning på 50 %, vil tilbagebetalingstiden som følge af brugen af frekvensregulering være 4 måneder (se boksen på side 9). Styresystem og hastighedsregulering Ud over at give betydelige energibe- Energiforbruget varierer alt efter typen af applikation og profilen af den drevne belastning. Der skelnes normalt mellem belastninger med konstant moment, såsom transportbånd, belastninger med lineært moment, såsom skruekompressorer, og besparelser er frekvensomformere særligt nyttige til at styre visse specifikke bevægelser og til at lette udvekslingen af data, for eksempel i forbindelse med produktionsovervågning. Motorens forskellige driftsfaser (start, acceleration, regulering, deceleration og stop) styres ved hjælp af algoritmer, der gør det muligt at regulere frekvensen og styre strømstyrken. Denne styring kan enten foretages i åben sløjfe (open loop), og motorens hastighed defineres da af et sætpunkt (spænding, strømstyrke el. lign.), eller den kan foretages i lukket sløjfe (closed loop), og sætpunktet for hastigheden korrigeres da løbende ud fra en reel hastighedsmåling på motorakslen ved hjælp af en ekstern føler. Frekvensregulering gør det helt naturligt lettere at styre start-/stop-operationer samt accelerationer og decelerationer. Varmeca forbedring af virkningsgraden hos Thames Water Behovet: På det engelske rensningsanlæg Thames Water i Swindon var slamfortykkelsessystemet ofte genstand for driftsforstyrrelser, der førte til hyppige stop. Ifølge den tyske pumpefabrikant Seepex skyldtes forstyrrelserne den mekaniske variator på pumpens drivsystem, der kørte med for høje hastigheder. Den foreslåede løsning: Seepex foreslog, at dette system, der bestod af remme og remskiver, blev erstattet af en Varmeca 30 frekvensomformer og ledsaget af en ny gearmotor. Seepex installerede et automatisk ultralydsstyresystem, der gør det muligt at variere pumpens hastighed som funktion af slammets tykkelse. Nøglepunkterne: Som oplyst af Trevor Hockley fra Seepex, forøger det nye system pumpens effektivitet ved at fjerne den dårlige mekaniske virkningsgrad, samtidig med at volumenkapaciteten bevares. Vi forventer at nedbringe energiomkostningerne med 10 % som følge af afskaffelsen af remmen og sænkningen af motorens hastighed, som nu svarer til, hvad der kræves af flowet af tyknet slam. 8

9 VARIABEL HASTIGHED Energibesparelser, et komplet sortiment af softstartere og frekvensomformere Den mere fleksible drift gør det muligt at mindske sliddet på de mekaniske transmissionselementer og at forlænge deres levetid og dermed øge vedligeholdelsesintervallerne. Tilbagebetalingstid ved frekvensomformerdrift Eksempel med en ventilator: Effekt 75 kw Drift af ventilatoren: timer / år Gennemsnitlig belastningsgrad: 50 % Resultater: e Årlig besparelse på forbruget: kwh Besparelse på elregningen: e* Investering i frekvensomformer: e Tilbagebetalingstid: 4 måneder Hvad enten de er skabsmonterede, indbyggede eller monteret tæt på motoren, muliggør Leroy-Somers softstartere og frekvensomformere en lang række løsninger alt efter typen af anlæg. Digistart D3: Softstarter, som gør det muligt at styre asynkronmotorernes start. 23 til A Indbygget by-pass op til A Digidrive SK: Alsidig og økonomisk serie med optioner til applikationer med lav overbelastning. 400 V 0,25 til 132 kw Unidrive SP: Universel frekvensomformer, som gør det muligt at styre alle vekselstrømsmotorer (asynkronmotorer, servomotorer, synkronmotorer med magneter osv.). 400 V 0,37 til 1900 kw Proxidrive: Uafhængig IP66-frekvensomformer, som monteres uden elskab, til installation tæt på maskinerne. Kan højtryksrenses. Strømforbrug med spjæld Strømforbrug med frekvensomformer *Baseret på 0,07 e/kwh 400 V 0,37 til 7,5 kw Powerdrive: Højtydende frekvensomformer, som takket være sin modulopbygning udelukkende indeholder de funktioner, der er nødvendige for applikationen. 400 V eller 690 V 45 til 2800 kw >> Varmeca: IP66-frekvensomformer, som monteres på selve motoren, med indbygget beskyttelse og lokal kontrol potentiometer og start-/stop-knapper. 220 V eller 400 V 0,25 til 11 kw 9

10 VARIABEL HASTIGHED Synkronmotorer med permanente magneter, innovation og effektivitet Dyneo kombinerer samtlige teknologier for motorer med permanente magneter med teknologierne for frekvensomformere. Med disse løsninger opnås uovertrufne virkningsgrader i alle hastighedsområder samt ekstremt korte tilbagebetalingstider. Da motorerne er meget kompakte, kan de let indbygges i alle systemer, og de giver fremragende ydelse med markedets mindste pladskrav. Konstruktion I modsætning til rotoren i en asynkronmotor induceres den magnetiske flux i Dyneo motoren ikke af statoren, men dannes direkte af en række permanente magneter, der sidder i rotoren. Energibesparelser I en asynkronmotor er rotorens omdrejningshastighed mindre end statorens frekvens. I en motor med permanente magneter forbliver den magnetiske flux synkron med den frekvens, der induceres af statoren. Mens rotortabene i en asynkronmotor udgør omtrent en tredjedel af de samlede tab, er rotortabene i Dyneo -motoren ubetydelige. Ved den nominelle hastighed har Dyneo -motorerne mærkbart højere virkningsgrader end asynkronmotorer med høj virkningsgrad. Denne forskel i virkningsgrad bliver endnu mere udpræget ved drift under den nominelle hastighed, hvilket pr. definition er tilfældet i applikationer med frekvensregulering! Tilbagebetalingstiden er normalt meget kort i forhold til en traditionel løsning. Moment- og hastighedsydelse Ved permanent at holde statoren i en position på 90 i forhold til den magnetiske flux sikrer Dyneo et optimalt moment i alle hastighedsområder uden derating eller fremmedventilation og gør det muligt at opnå hastigheder af størrelsesordenen 5500 o/min, som er klart højere end med de traditionelle teknologier. Dyneo -løsningen er særligt Industrikøling væsentlig reduktion af elregningen En større fødevarefabrik i Cork i Irland forarbejder 112 tons kød om dagen. Under køleprocessen sker der en vis fordampning fra kødet. Firmaet NH3, der er specialiseret i industrikøling, har udviklet et system, der begrænser vægttabet af kød, hvilket også forbedrer slutproduktets kvalitet. Hos den irske fødevareproducent har NH3 installeret to Mycom-kompressorer udstyret med Dyneo -motorer med permanente magneter kombineret med Powerdrive-frekvensomformere, der udgør kernen i dette 2400 kw system. Systemet fungerer med ammoniak, som ikke skader ozonlaget og dermed reducerer fabrikkens CO 2 -udslip væsentligt. Ifølge direktøren for NH3, Johnathan Ball, giver det elektriske drivsystem kombineret med en frekvensomformer fra Leroy-Somer en betragtelig forbedring af effektiviteten i forhold til standardmotorer. Det er den bedste løsning for at nå den energieffektivitet, fabrikken ønskede. Joe Kramer, der er Contract Manager hos NH3, er også særdeles godt tilfreds med Dyneo -teknologiens bidrag: Projektet var ambitiøst, og det var nødvendigt med en vis grad af innovation. Det er første gang, vi har anvendt Dyneo -motorer med permanente magneter i kombination med frekvensomformere på en Mycom-kompressor, og det har fungeret fint. 10

11 VARIABEL HASTIGHED % effektiv til applikationer, der kræver kraftige momenter ved høje hastigheder. Motorerne i Dyneo -serien er beregnet til at køre hurtigere end asynkronmotorer, hvilket gør det muligt at tilpasse motorens hastighed til den maskine, der skal drives, gennem afskaffelsen af visse transmissionsdele såsom gear, og at forøge ydelsen af den drevne maskine ved at forøge dens hastighed. Gennemsnitlig forbedring af virkningsgraden = 2 procentpoint P kw Dyneo - motorserier Diagrammet sammenligner virkningsgraden af maskiner på 1500 o/min, der forsynes via en frekvensomformer, og som kører ved fuld hastighed og nominelt moment. LSRPM 0,75 til 300 kw 375 til o/min LSRPM-serien er fremstillet i IP 55-udførelse med motorhus i aluminium. Motorerne opfylder fuldt ud IEC-standarderne, hvilket gør det lettere at montere og indbygge dem i selv de mest forskelligartede maskiner. De første potentielle anvendelser er inden for områder, der vedrører væskeog gastransport, dvs. centrifugalapplikationer som ventilation, kompressorer og pumper, men også procesmaskiner som transportører og forarbejdningsudstyr til f.eks. formaling, knusning og ekstrudering. LSRPM-motorens vægt og pladskrav er væsentligt reduceret i forhold til en traditionel asynkronmotor med samme effekt. For eksempel har en vekselstrømsmotor på 170 kw ved o/min en byggestørrelse på 315 mm, mens LSRPM-motoren med samme omløbshastighed og effekt har en byggestørrelse på 250 mm. PLSRPM 300 til 600 kw til o/min Den nye PLSRPM-motorserie, der supplerer LSRPM-serien, er fremstillet i IP 23-udførelse. Ligesom for LSRPM lettes montagen og indbygningen af en nøje overholdelse af IEC-standarderne. Effekterne supplerer IP 55-versionen af Dyneo og går fra 300 til 600 kw. Applikationsområdet er væske- og gastransport, dvs. centrifugalapplikationer som ventilation, kompressorer og pumper. HPM 30 til 70 kw HPM er en stator/rotorunderenhed, der er beregnet til virksomheder, som ønsker at forenkle eller helt afskaffe de mekaniske transmissioner for at forøge anlæggets samlede virkningsgrad. HPM kan for eksempel monteres i stedet for en remskive (montering på maskinakslen, kompressorskruen osv.). PM gearmotorer 250 til N.m Leroy-Somer tilbyder serier af gearmotorer med meget høj virkningsgrad, der er opnået ved at kombinere den nyeste generation af gear i 3000-serien med LSRPM-synkronmotoren med permanente magneter. Foruden de energibesparelser, der skyldes Dyneo teknologien, gør teknikken med skråtfortandede gear det muligt at opnå mekaniske virkningsgrader på over 95 %. Teknologien letter endvidere indbygningen tæt på transmissionsakslen og overflødiggør således de mellemliggende dele (tandhjul, kæde, remskive/rem), hvilket yderligere forbedrer virkningsgraden med %. >> 11

12 VARIABEL HASTIGHED Promens optimerer ekstruderingsanlæg Udskiftning af variatorgear med en moderne permanent magnet-motor gav bedre driftsøkonomi på ekstruderingsanlægget Promens-koncernen er, med 47 produktionsfaciliteter i Europa, Nordamerika, Asien og Afrika, globalt set blandt de absolut førende plastproducenter i verden. Koncernen producerer blandt andet en meget bred vifte af emballager og beholdere til fødevarer, kosmetik, kemikalier og farmaceutiske produkter. Og i Promensselskaberne anvender man forskellige plastproduktionsmetoder som blæse- og sprøjtestøbning, termoformning og rotationsstøbning. Hos Promens Medical Packaging i Langeskov på Fyn har man, som det eneste selskab i koncernen, specialiseret sig i at producere sterile dropposer og plastflasker til intravenøst brug, hvilket stiller meget høje krav til hygiejne og produktionsforhold. I alt 24 automatiserede blæsestøbningslinjer arbejder 24 timer i døgnet i Langeskov med at producere sterile dropposer og plastbeholdere, og plastproduktionen fødes af en række ekstruderingsanlæg, der efterhånden har en del år på bagen. motorer er mere strømforbrugende, og dels fordi vedligeholdelse og renoveringer efterhånden er omkostningskrævende, oplyser vedligeholdelseschef Morten Schytte fra Promens Medical Packaging A/S. Da Promens stod over for at skulle renovere et af ekstruderingsanlæggene med en ny variatorgearkasse, valgte man i stedet at anskaffe en 11 kw LS- RPM løsning med elektronisk hastighedsstyring. Valget blev truffet fordi man kunne forvente en energibesparelse på omkring 40 % eller mere og fordi eftersyn og vedligeholdelsesomkostningerne kunne halveres. Især ved lave belastninger kommer LSRPM-løsningen til sin ret, idet LSRPM-motoren netop har en speciel høj virkningsgrad ved lav belastning. Under produktion er forbruget således faldet fra ca. 3 kw til under 1 kw. Foreløbig har Promens i Langeskov udskiftet motoren på ét ekstruderings anlæg, og andre udskiftninger vil blive overvejet, når elmotorerne fremover skal renoveres. - De fleste af vores ekstruderingsanlæg kører med de oprindelige regulerbare elmotorer, der teknologisk set er en noget umoderne løsning. Dels fordi ældre 12

13 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT OPTIMERE TEKNOLOGIEN Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo

14 OPTIMERING Optimering af et komplet system Jagten på yderligere energibesparelser Som angivet af CEMEP (brancheforening af europæiske maskinproducenter), gør den forbedrede virkningsgrad af motorer med fast omdrejningstal (motorer med høj virkningsgrad) det muligt at nå 10 % af det samlede besparelsespotentiale for en given applikation, mens frekvensomformerdrift gør det muligt at realisere over 30 % af det samlede potentiale! Den resterende potentielle besparelse på 60 % afhænger af en samlet analyse af maskine/ drivsystem. På baggrund heraf tilbyder Leroy-Somer sine OEM-kunder et struktureret samarbejde kaldet Systemic Approach. Denne fremgangsmåde fremmer indførelsen af innovative løsninger og giver kunden en konkurrencemæssig fordel med hensyn til ydelse, reduceret kostpris og forbedret effektivitet. Leroy-Somer i hjertet af mekatronikken De anvendte termer vidner om den stadige udvikling af Leroy-Somers erhverv. Oprindeligt talte motorproducenter om motoreffekt og akseltap. I starten af 90 erne ændrede Leroy-Somer sit produktsortiment radikalt, da effektelektronikkens udvikling sammen med asynkronmotorens robusthed åbnede vejen for frekvensomformerdrift. Dette har også givet adgang til nye muligheder, ikke blot hvad angår motorens omgivelser (automatik, regulering, kommunikation mm.), men også i forhold til dens indre struktur, såsom synkronmotorer med permanente magneter. I dag er Leroy-Somers teknikere og ingeniører eksperter inden for mekatronik. Mekatronikken gør det muligt at kombinere forskellige motorteknologier og at sammensætte dem med løsninger inden for mekanikkens, elektronikkens, automatikkens og kommunikationens verden. Ved at lette den decentrale styring af automatikken og maskinernes indbyrdes kommunikation giver mekatronikken større fleksibilitet i produktionslinjerne og forbedret produktivitet. Ekspertviden om teknologierne Leroy-Somers teknologiske løsninger er komplette og innovative, hvad enten det drejer sig om asynkronmotorer, synkronmotorer med permanente magneter eller børsteløse servomotorer, og opfylder de specifikke krav inden for hver enkelt kundes fagområde. Asynkronmotorer er således særligt effektive til styring af såvel bevægelser som drivsystemers moment og hastighed, når hensigten er at transportere faste eller væskeformige stoffer. Synkronmotorer med permanente magneter af typen Dyneo opfylder kravene om kontinuerlig drift, plads- og vægtbesparelse samt reduktion af energiforbruget. De tiltænkte anvendelsesområder er blandt andet ventilation, pumpning, kompression, transportører, formaling mm. Endelig opfylder servomotorer såvel kravene fra applikationer med høj dynamik og kraftige transienter som behovene for præcision samt plads- og vægtbesparelse. De sigter mere på fagområder såsom overførselssystemer, synkronisering af aksler, positionering osv. Ekspertviden om en lang række forskellige sektorer For at imødegå den hurtige udvikling inden for Leroy-Somers primære områder (frekvensregulering, nye motorteknologier, nye kommunikationsmåder, energieffektivitet osv.) gennemgår alle virksomhedens salgsteknikere individuelle uddannelsesforløb. Leroy-Somers specialister har indgående kendskab til kundernes fagområder, hvad enten der er tale om køling, transport, kompression, pumpning, ventilation, metallurgi, emballage eller fødevarer. Disse eksperter besidder den nødvendige kompetence til at gennemføre en samlet optimeringsprocedure for en maskine eller proces gennem valget af det mest effektive drivsystem til den givne applikation. 14

15 OPTIMERING Modernisering af en Cameron-rotationspresse for det franske f irma CPI Brodard & Taupin Harry Potter, Da Vinci Mysteriet, Twilight-serien osv. er bare nogle af de litterære succeser, som har været igennem det franske trykkeri CPI Brodard et Taupin. For at kunne følge med det overvældende salg af en række bestsellere og garantere trykning til aftalt tid har trykkeriet opgraderet sin anden Typo Cameron-presse endnu engang med hjælp fra Leroy-Somer. Behovet At være i stand til at varetage forskelligartede bestillinger af såvel små som exceptionelt store oplag på rekordtid. At kunne tilpasse driftshastighederne ved at reducere den nødvendige tid til skift mellem de forskellige serier. At justere råvarebehovene og forbedre driftssikkerheden i indstillingsfaserne ved skift mellem forskellige bogformater. Den foreslåede løsning Leroy-Somers løsning (Unimotor FM, Unidrive SP og SMsynkroniseringsløsninger) har gjort det muligt at synkronisere positionen af fem akser med papirbåndenes bevægelse. Dataudvekslinger med automatikken og overvågningen foregår via feltbussen CANopen. Denne løsning har gjort det muligt at opfylde applikationens krav, som gik ud på at styre akserne så hurtigt og præcist som muligt. Maskinens maksimumhastighed er 500 m/min med en maksimal produktionskapacitet på 250 bøger/min. Nøglepunkterne: en garanteret ydelse takket være en 100 % mekatronikløsning fra Leroy-Somer: motorisering, elskabe og kommunikerende synkroniseringsløsning. En enkelt leverandør af et optimalt drivsystem. Udtalelse fra Delaunay, chef for vedligeholdelses- og konstruktionsarbejde hos Brodard & Taupin: Projektet opstod som følge af en lang række formatændringer i vores Cameron-processer. Indstillingstiden og styringen af råvarerne fik stadig større betydning, så vi gik i gang med at undersøge mulige tekniske forbedringer, f.eks. udskiftning af gearkasserne med synkronmotorer. I dette projekt har vi således måttet omdefinere en del af maskinens kinematik og fastlægge de nødvendige data til dimensionering af motorerne. Som følge af den komplekse kinematik og ønsket om en meget høj ydelse søgte vi dels et partnerskab med en motorproducent, dels et system, der ikke tilhørte producenten, således at vi selv kan udføre ændringer. Leroy-Somers løsning blev valgt på grund af den sikkerhed, der var forbundet med at være baseret på en afprøvet standard, og garantien for teknisk assistance lige fra projektets idéfase til ibrugtagning. Det heldige udfald af projektet skyldtes ikke mindst den tætte kontakt med Leroy-Somer. Et bredt sortiment af servodrivsystemer Leroy-Somers totalløsning for servomotorer opfylder kravene fra selv de vanskeligste industrielle processer. Applikationer med ikke-stationære cyklusser Unimotor hd er en ny serie servomotorer, der i kombination med servostyringen Digitax ST er en ideel løsning til dynamiske drivsystemer med kraftige transienter. Med sit superkompakte design og sin høje effekt er denne serie velegnet til applikationer, som kræver meget høje momenter ved hurtige accelerationer og decelerationer. Den perfekte kombination af Unimotor hd og Digitax ST dækker et momentinterval fra 0,72 til 18,8 N.m, med en høj dynamik takket være en maksimal momentkapacitet på op til 300 %. Applikationer med kontinuerte cyklusser Serien Unimotor fm, som styres af universalfrekvensomformeren Unidrive SP, er ideel til kontinuerte bevægelser. Den yder momenter på mellem 0,75 og 136 N.m. Rotoren er specialudviklet med henblik på at opnå en meget stiv aksel, en høj radial og aksial modstandsdygtighed og muligheden for at kunne tilbyde et stort udvalg af akseldiametre. Udbuddet af servoløsninger fuldendes af servogearserien Dynabloc. Den omfatter udgangsmomenter på op til N.m og reduktionsforhold på mellem 1,25 og >> 15

16 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT SPARE PÅ ENERGIEN Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo 3875dk /q(Denmark)

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Lejeløsninger og overvågning med resultat

Lejeløsninger og overvågning med resultat Lejeløsninger og overvågning med resultat Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger Optimeret leje vedligehold Reduceret energiforbrug Optimering af maskiner OM CERAMICSPEED Etableret i 2004 35

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer November 2009 Dansk Energi Analyse A/S Sammenfatning Energistyrelsen har ønsket en opgørelse af elforbruget og tabene i de helt små motorer,

Læs mere

Elmotorer og transmissioner

Elmotorer og transmissioner Elmotorer og transmissioner 1. Indledning 25. februar 2009 For elmotorer og transmissioner er "slutanvendelsen" tabene i de to komponenter. I det følgende vurderes mulighederne for at reducere disse tab

Læs mere

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS

Novenco Climaster powered by ZerAx. Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Luftbehandlingsaggregat LAND PRODUCTS & SYSTEMS Novenco Climaster powered by ZerAx Spar energi, plads og penge... hvem vil ikke gerne det? der er masser af fordele ved

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter.

Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. Fairford Synergy Energi optimerende softstarter. MTO electric introducerer nu Fairfords nye Synergy Soft Starter på det danske marked. Soft Starteren anvender den nyeste digitale teknologi og tilbyder

Læs mere

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed AxiBlade Motor- og elektroniktab Flowtekniske tab Udgangstab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade Elektrisk effekt P ed Kundefordel Statisk kapacitet P US 100%/ 89%/ 69,4%/ 54% / Værdier

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Synkron reluktansmotor- og frekvensomformerpakke

Synkron reluktansmotor- og frekvensomformerpakke Synkron reluktansmotor- og frekvensomformerpakke til maskinbyggere Høj ydelse til ultimativt maskindesign ABB Titel Lorem Ipsum dolor sit Mulig undertitel Kombiner fordelene ved førsteklasses motorkontrol

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Driftssikker Vindmølle

Driftssikker Vindmølle Driftssikker Vindmølle Kingspan Wind er det seneste produkt i Kingspan Groups miljøvenlige sortiment. Resultatet af 30 års forskning, udvikling og innovation med installationer i mere end 60 lande og på

Læs mere

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien Selvkørende Palletrucks 7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24 1.8 til2,4 tons Serien Toyota Powerdrive System NY STANDARD INDEN FOR ARBEJDSYDELSE Toyota s selvkørende palletrucks, der præsenteres i denne brochure,

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer PSO-projekt nr. 338-009 Projektrapport Applikation Transmission Motor Styring/regulering P 4 P 3 P 2 P 1 Systemoptimering af elmotordrevne maskinsystemer

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk 12.udg. Motorer normmotorer højeffektmotorer polomkobbelbare motorer energisparemotorer bremsemotorer Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Verdens første - The principle

Verdens første - The principle Verdens første - The principle 2 Helheden er mere end summen af delene Det samme gælder for Rittal - The System. Med dette i tankerne har vi samlet vores innovative produkter indenfor indkapslinger, strømfordeling,

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

NEW SERIES. Inverter

NEW SERIES. Inverter NEW D Inverter Sortiment Drivon er udviklet til at betjene forskellige applikationer (herunder særligt pumper, ventilatorer og transportører) og er konstrueret med pålidelige komponenter og styret af en

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Gearmotorer i Verdens Klasse

Gearmotorer i Verdens Klasse Gearmotorer i Verdens Klasse Partner Program Tysk kvalitet: fremgang for dig. 1908 1992 1999 2011 2013 Stephan-Werke grundlages transmissionsudvikling Solgt til BTR BTR Gruppe - Stephan Solgt til Rexnord

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Easyfood har tidligere slidt kuglelejer op på tre måneder. Hybridlejer har foreløbig kørt i to år. GENNEM VEDLIGEHOLD OK TOBER 2014 - NR. 5 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering O F F IC IE LT FA G M AG A S FOR D E IN N DA N V E D L IG SKE EHOLD SFORE N IN G GENNEM VEDLIGEHOLD FA G M A G A S I N F O R D R I F T,

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Teknologisk Institut, Energi og Klima Sandie B. Nielsen Per Tage

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Hiab Moffett Medbringertrucks

Hiab Moffett Medbringertrucks Hiab Moffett Medbringertrucks TEKNISKE OPLYSNINGER M4 Hiab Moffett medbringertrucks Lasthåndtering & leveringsløsninger Medbringertrucks er et vigtigt aktiv for succesfulde virksomheder i alle brancher

Læs mere

Teknisk information fra VEM motors GmbH

Teknisk information fra VEM motors GmbH VEM TECHNIK mit uns bewegt sich was VEM Energisparemotorer 2. Generation Virkningsgradsklasser i.h.t. EN 60034-30 IE1 Den verdensomspændende udvikling af energisparemotorer har i de forgangne år ført til

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services

Energibesparelse. GRUNDFOS Commercial Building Services GRUNDFOS Commercial Building Services I 2007 besluttede EU at CO 2 -emissionerne skal reduceres med 20 % inden 2020. Alle medlemslande skal arbejde frem mod dette mål. Dette giver slutbrugere rig mulighed

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031.

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031. 1. Normer og standarder Motorerne er producerede i overensstemmelse med EN 60034-1 2. Effekter Den effekt, som er anført for den enkelte motor, er for kontinuerlig drift (S 1 ) ved omgivelsestemperatur

Læs mere

El-motorer El-motorer. og gear. Produktoversigt

El-motorer El-motorer. og gear. Produktoversigt El-motorer El-motorer Produktoversigt Kort om FLEX systemet... 3 Systemkonfigurationer med FLEX... 4 Stepmotorer... 6 Servomotorer... 7 Børsteløse DC motorer... 7 AC motorer... 8 Lineærmotorer / Aktuatorer...

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fra Q til iq. iq-motor Overblik

Indholdsfortegnelse. Fra Q til iq. iq-motor Overblik iq-motor Jenk Indholdsfortegnelse Fra Q til iq iq-motor Overblik > Geometri > Tekniske Detaljer > Generelt > Mulige anvendelsesområder > Fordele > iq i forhold til konkurrenter > Beregningseksempel: Potentiel

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser.

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6.

Se mere i afsnit om målinger og beregninger på side 6. Producerer eller importerer du ventilatorer? Så vær opmærksom: Der er nye krav fra den 1. januar 2013 Fra 1. januar 2013 er der krav om miljøvenligt design af ventilatorer. Det vil sige krav til produktudformning,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Elektrohammere. Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson

Elektrohammere. Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson H Elektrohammere Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson En elektrisk kraft på daglig basis. Elektrohamrene fra Wacker Neuson. FÅ DET BEDSTE UD AF TIDENS STRØM. Den tekniske

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere