news 26 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER the european magazine of leroy-somer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news 26 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER the european magazine of leroy-somer"

Transkript

1 news 26 the european magazine of leroy-somer danmark Juni 2011 SÆRNUMMER OM ENERGIBESPARELSER > LS2, en ny generation af motorer > Frekvensomformere til applikationer med høj ydelse > Synkronmotorer med permanente magneter > Optimering af et komplet system

2 Leroy-Somer og energibesparelser Målinger fra meteorologiske stationer verden over viser en langsom men uafvendelig stigning af gennemsnitstemperaturerne som følge af klimaforandringerne. De forventede konsekvenser af denne opvarmning er ikke opløftende og har allerede vist sig i form af hedebølger, ørkendannelse, oversvømmelser, storme, afsmeltning af indlandsisen osv. Den videnskabelige verden er bevidst om nødvendigheden af at træffe foranstaltninger til at begrænse CO 2 -udslippet til atmosfæren. Det er nu op til regeringerne, virksomhederne og borgerne at påtage sig et ansvar. EU har iværksat et storstilet projekt, der går ud på at reducere emissionen af drivhusgasser med 20 % i perioden fra 1990 til Målet er både at nedsætte energiforbruget med 20 %, og at vedvarende energi skal udgøre 20 % af energiproduktionen inden år En lang række eksperter vurderer endvidere, at de naturressourcer, der er tilbage i form af fossile brændstoffer, har toppet. Adgangen til billig energi hører uden tvivl fortiden til, og prisen på energi kan kun gå op i løbet af de næste årtier. Endelig er regeringerne i gang med at indføre ordninger, som skal tilskynde virksomhederne til at investere i mere energibesparende systemer og fremme produktionen af vedvarende energi. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Philippe Faye Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême KOORDINERING OG LAYOUT: Im act REDAKTION: A. Bondoux, E. Dadda, Ph. Faye, Dr. R. Lamprecht, C. Pegorier, Ph. Piotelat, O. Powis, G. Simatos, G. T. Sørensen, V. Viccaro, T.D.L Walters. Dette blad udsendes udelukkende til orientering. Leroy-Somer påtager sig derfor intet ansvar for omtaler og fotos i bladet. DANMARK : Leroy-Somer Danmark A/S Hollufgårds Allé 9 - DK-5220 Odense SØ Tlf Fax

3 I den forbindelse er virksomhederne nødt til at innovere og imødekomme nye udfordringer for at overleve. Energiforbruget skal reduceres, teknologierne optimeres og det økologiske fodspor begrænses! Af rapporten Electricity Consumption and Efficiency Trends in the European Union, der er udgivet af Europa-Kommissionens fælles forskningscenter JRC (Joint Research Centre) den 30. november 2009, fremgår det, at elmotorer tegner sig for langt det største energiforbrug inden for EU s industrielle sektor med 59 % af det samlede forbrug, svarende til ca. 680 TWh/år i forhold til et samlet forbrug for hele sektoren på 1149,9 TWh i Nye forordninger vedrørende miljøvenligt design kan give en besparelse på op til 135 TWh om året (svarende til en nedsættelse af forbruget på næsten 20 %). udgør et af de vigtigste områder for forbedring af energieffektiviteten. Desuden tegner eludgifterne sig for 95 % af de samlede driftsomkostninger over 10 år, mens omkostningerne til indkøb og vedligeholdelse af motorerne kun udgør 5 %. I den forbindelse tilbyder Leroy-Somer et bredt udvalg af løsninger: nye IE2- og premium IE3-motorer med høj virkningsgrad, asynkronmotorer med frekvensregulering, men også synkronmotorer med magneter, såsom super premium Dyneo. 65 % af Leroy-Somers produkter er udviklet inden for de seneste 5 år, og 8 % af firmaets medarbejdere er beskæftiget inden for forskning og udvikling, hvilket understreger Leroy-Somers førende position inden for innovation og energieffektivitet. På nuværende tidspunkt er energibesparelserne i centrum for industriens og servicesektorens bestræbelser, og elmotorer Område Anslåede årlige besparelser (i 2020)[TWh] Belysning i hjemmet (miljøvenligt design) 39 Kontorbelysning og offentlig belysning (miljøvenligt design) 38 Køleskabe og frysere (miljøvenligt design og mærkning) 6 Vaskemaskiner (miljøvenligt design og mærkning) 2 Opvaskemaskiner (miljøvenligt design og mærkning) 2 Fjernsyn (miljøvenligt design og mærkning) 43 Standbytilstand (miljøvenligt design) 35 D/A-konverter (miljøvenligt design) 6 >> Eksterne strømforsyninger (miljøvenligt design) 9 Elmotorer (miljøvenligt design) 135 Cirkulationspumper (miljøvenligt design) 25 Besparelser i alt (pr. år i 2020) [TWh] 340 Overslag over de samlede årlige besparelser i 2020 takket være forordningerne om miljøvenligt design og energimærkning (Kilde: Electricity Consumption and Efficiency Trends in the European Union, JRC, 2009). 3

4 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD LS2, en ny generation af motorer Efter flere års forsknings- og udviklingsarbejde lancerer Leroy-Somer nu en ny generation af motorer med høj virkningsgrad, nemlig de såkaldte LS2-motorer. De nye IE2-motorer opfylder ikke blot kravene i det europæiske ErP-direktiv, de giver også brugerne og konstruktørerne en hel række nye fordele. Høj virkningsgrad Virkningsgraden af en motor er lig med forholdet mellem nytteeffekten (der er nødvendig for at drive en maskine) og den optagne effekt (den reelt forbrugte effekt). Forskellen mellem disse to er lig med tabet. En virkningsgrad på 85 % betyder således, at der er et tab på 15 %. Virkningsgraden af en motor kan variere fra 70 % for små motorer og op til 96 % for de allermest effektive motorer. De nye LS2-motorer er resultatet af et omfattende samarbejde med de bedste europæiske universiteter med det formål at nedsætte motorernes tab mærkbart, enten ved at tilføje mere materiale (kobber, jern el. lign.) eller ved at anvende mere effektive materialer. Virkningsgradklasser og måling af virkningsgrader Driftsegenskaberne af roterende maskiner er defineret i standarden IEC , og standarden fastlægger de nye virkningsgradklasser for asynkronmotorer: IE1 (standard virkningsgrad), IE2 (høj virkningsgrad) og IE3 (Premium). Virkningsgradniveauerne måles ifølge IEC-standarden , der adskiller sig fra IEC-standarden , hvor de ekstra tab blev sat til en fast værdi på 0,5 % af den optagne effekt. De ekstra tab beregnes nu nøjagtigt. Leroy-Somer anvender de mest avancerede måleinstrumenter til at beregne tabene og definere den nøjagtige virkningsgrad som funktion af belastningsniveauet, f.eks. momentmålere, og motorerne optimeres med hensyn til køleluft og termisk reserve mm. Miljøvenligt design af motorer I juli 2005 besluttede EU at indføre regler for design og fremstilling af energiforbrugende produkter med vedtagelsen af EuPdirektivet, som i november 2009 blev erstattet af ErP-direktivet. Direktivet har til formål at tvinge producenterne til at tage hensyn til energiudnyttelsen gennem hele et produkts levetid og til at finde måder at mindske forbruget på. LS2-motorer til Somefflus korrosionsbeskyttede centrifugalpumper (Frankrig) I forbindelse med implementeringen af det europæiske direktiv om rensning af byspildevand (DERU) på det franske rensningsanlæg Seine Aval i Maisons Lafitte, som gennemføres af Otv Epurateur, har firmaet Someflu leveret 12 pumper, som skal installeres på en gasvasker i et lugtfjerningsanlæg. Seks pumper kører 24 timer i døgnet med fast hastighed ved et driftspunkt på 250 m 3 /t over 15 meter og med et støjniveau på 63 db i 1 meters afstand. Someflus pumper er hovedsagelig beregnet til at pumpe korrosive kemikalier. Til at drive disse pumper har Leroy-Somer leveret LS2-motorer på 22 kw ved 1000 o/min med en virkningsgrad på 90 %, således at motor/pumpe-enheden opnår en samlet virkningsgrad på over 70 %. Disse motorer overholder ligeledes de påkrævede støjnormer. På baggrund af dette rammedirektiv vedtog Europa-Kommissionen i juli 2009 forordning nr. 640/2009, som beskriver kravene til elmotorers effektivitet og fastlægger en tidsplan for ikrafttrædelsen af de påkrævede niveauer af virkningsgrad for elmotorer, der sælges på det europæiske marked: - klasse IE2 fra den 16. juni 2011, - klasse IE3 (eller IE2 + frekvensomformer) fra den 1. januar 2015 for effekt fra 7,5 til 375 kw, - klasse IE3 (eller IE2 + frekvensomformer) fra den 1. januar 2017 for effekt fra 0,75 til 375 kw. 4

5 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD LS2-motoren mere end en IE2-motor LS2-motoren udviser helt nye konstruktionsegenskaber, som kommer både brugerne og maskinfabrikanterne til gode. Foruden væsentlige forbedringer med hensyn til energiforbruget har Leroy-Somer yderligere forøget motorernes levetid gennem nye tekniske løsninger. Energiforbedringer Det udviklingsarbejde, der er udført på LS2-motorerne, har gjort det muligt at reducere tabene med 15 %. Virkningsgraderne er certificeret af et bemyndiget organ. LS2- motorerne er som udgangspunkt designet til at fungere med frekvensregulering, så de opfylder ErP-direktivet, der træder i kraft pr. 1. januar Maksimal levetid Den lavere opvarmning giver sig udtryk i en fordobling af viklingernes levetid og styrker tilsvarende den termiske reserve, der tillader drift under visse ikke-nominelle forhold (højde over havet, omgivende temperatur, overbelastning ). LS3-motorserien For at gå endnu videre i energibesparelserne tilbyder Leroy-Somer en række forskellige drivsystemer. Inden for asynkronmotorer fås allerede nu IE3-motorer med høj virkningsgrad, som kan kombineres med frekvensomformere efter behov. Inden for synkronmotorer med permanente magneter gør Dyneo -serien af integralmotorer det muligt at opnå endnu højere virkningsgrader. Brugen af en særlig fedt, der er specialudviklet til elmotorers lejer, og forøgelsen af varmeafledningen takket være det nye lejedesign bidrager til at forlænge levetiden. Lettere installation og vedligeholdelse Pladskravet overholder nøje IEC-standarderne for at sikre en perfekt udskiftelighed. Klemkassen er gjort større for at lette tilslutning til elnettet. Lejerne skal aldrig smøres ved byggestørrelser på op til 225 mm, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Det nye typeskilt er letlæseligt, og oplysningerne fremstår klart og tydeligt. Mulighed for meget kort leveringstid af motorerne Leroy-Somer garanterer meget korte leveringstider for de motorer, der er omfattet af direktivet, samt for de mange mulige valgfrie konfigurationer, såsom specifikke flanger og klemkasser, ekstra klemkasser, specielle ventilationsskærme eller påbyggede frekvensomformere >> De nye LS2-motorer en komplet serie LSES-serien FLSES-serien PLSES-serien Effekt 0, kw 0, kw kw Poler 2P - 4P - 6P 2P - 4P - 6P 2P - 4P Udførelse IP55 IP55 IP23 5

6 MOTORER MED HØJ VIRKNINGSGRAD Miljøvenligt design af LS2-motorerne Leroy-Somers stærke engagement i miljøvenligt produktdesign afspejles i indførelsen af en såkaldt produktmiljøplan, der er resultatet af et grundigt og møjsommeligt arbejde. Denne miljøprofil giver en oversigt over en motors CO 2 -produktion. Den angiver blandt andet, hvor meget energi der forbruges i løbet af et produkts livscyklus, fra udvindingen af råmaterialerne til endt levetid, inklusive fabrikationsprocesserne, transport og anvendelse af produktet. Nedenfor følger et eksempel på en miljøprofil for et typisk produkt, LSES 132 M, en firepolet IE2-elmotor på 7,5 kw, 400 V, 50 Hz. Beregningerne vedrørende motorens anvendelse er udført på basis af en årlig drift på 4000 timer ved nominel belastning og over en levetid på 15 år. 7,5 kw-motoren har en virkningsgrad på 88,9 % ved en belastning på 100 %. Ved endt levetid genbruges 98 % af elmotorens komponenter. En sammenligning med modelberegningen for en Eff2-motor viser tydeligt, hvor meget den nye LS2-motorserie har udviklet sig, hvad angår såvel ydelse som miljøvenlighed og energibesparelse (se tabellen). Til sammenligning svarer gevinsten på kg CO 2 med den nye LSES-motor til 65 rejser Paris/London tur/ retur med højhastighedstog og til den mængde CO 2, der optages af 1 træ i løbet af 10 år (kilde: Coeur et Forêt [Hjerte og Skov]). Påvirkningsindikator IE2 LSES Eff2 LS Forskel i % Udtømning af ikke-vedvarende naturressourcer (ækv. kg Sb) 319,47 329,81-3% Forsuring (ækv. kg SO 2 ) 278,06 287,14-3% Eutrofiering (ækv. kg PO 4 --) 19,99 20,48-2% Klimaændring (ækv. kg CO 2 ) , ,61-3% Nedbrydning af ozonlaget (kg) 0,0022 0,0023-3% Fotokemisk oxidation (ækv. kg C 2 H 4 ) 10,48 10,82-3% Petersime og udrugning af æg Det belgiske firma Petersime fremstiller industrielle rugemaskiner til udrugning af kyllinger. Siden 1995 har virksomheden haft særlig fokus på optimering af udrugningsprocessen, som tager 21 dage. Med lanceringen af rugemaskineserien S-Line er Petersime gået fra et åbent system til et all in all out -koncept, der holder bedre på varmen, navnlig takket være et computerstyret system, der overvåger processens forskellige parametre. Med indførelsen af nye teknologier og anvendelsen af nye følere har Petersime opnået udrugningsresultater på mellem 96 og 97 % kyllinger. Det er 4-5 % mere end tidligere, hvilket betyder øgede indtægter for producenterne. Petersime arbejder på et meget konkurrencepræget marked, hvor energiforbruget beregnes pr. udruget æg. Petersime har i mange år samarbejdet med Leroy-Somer, der leverer de LS2-motorer på 1,1 og 2,2 kw med høj virkningsgrad, som sætter virksomheden i stand til at bevare sin konkurrencemæssige fordel på markedet. 6

7 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT REDUCERE BELASTNINGEN AF MILjØET Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo

8 VARIABEL HASTIGHED Frekvensomformere til applikationer med høj ydelse En asynkronmotor drejer med en given hastighed som funktion af antallet af poler samt elnettets frekvens og forsyningsspænding. Frekvensomformeren, der består af effektelementer og et indbygget styresystem, får motorakslens omdrejningshastighed til at variere. Energibesparelser En frekvensomformer fra Leroy-Somer, som har en virkningsgrad på op til 98 %, gør det muligt at tilpasse motorens hastighed til de reelle behov i den givne applikation. Frekvensomformeren indvirker direkte på motoreffekten og reducerer derved tabene og energiforbruget. lastninger med variabelt moment, såsom pumper og ventilatorer. Tilbagebetalingstiden i forbindelse med anskaffelsen af en integralmotor kan være meget kort. For centrifugalapplikationer såsom pumper og ventilatorer, hvor effekten ændres som forholdet mellem hastighederne i tredje potens, giver et fald i rotationshastigheden på 50 % for eksempel en energibesparelse på ca. 85 %! For en ventilator med en effekt på 75 kw styret af en Unidrive SP-frekvensomformer og med en gennemsnitlig belastning på 50 %, vil tilbagebetalingstiden som følge af brugen af frekvensregulering være 4 måneder (se boksen på side 9). Styresystem og hastighedsregulering Ud over at give betydelige energibe- Energiforbruget varierer alt efter typen af applikation og profilen af den drevne belastning. Der skelnes normalt mellem belastninger med konstant moment, såsom transportbånd, belastninger med lineært moment, såsom skruekompressorer, og besparelser er frekvensomformere særligt nyttige til at styre visse specifikke bevægelser og til at lette udvekslingen af data, for eksempel i forbindelse med produktionsovervågning. Motorens forskellige driftsfaser (start, acceleration, regulering, deceleration og stop) styres ved hjælp af algoritmer, der gør det muligt at regulere frekvensen og styre strømstyrken. Denne styring kan enten foretages i åben sløjfe (open loop), og motorens hastighed defineres da af et sætpunkt (spænding, strømstyrke el. lign.), eller den kan foretages i lukket sløjfe (closed loop), og sætpunktet for hastigheden korrigeres da løbende ud fra en reel hastighedsmåling på motorakslen ved hjælp af en ekstern føler. Frekvensregulering gør det helt naturligt lettere at styre start-/stop-operationer samt accelerationer og decelerationer. Varmeca forbedring af virkningsgraden hos Thames Water Behovet: På det engelske rensningsanlæg Thames Water i Swindon var slamfortykkelsessystemet ofte genstand for driftsforstyrrelser, der førte til hyppige stop. Ifølge den tyske pumpefabrikant Seepex skyldtes forstyrrelserne den mekaniske variator på pumpens drivsystem, der kørte med for høje hastigheder. Den foreslåede løsning: Seepex foreslog, at dette system, der bestod af remme og remskiver, blev erstattet af en Varmeca 30 frekvensomformer og ledsaget af en ny gearmotor. Seepex installerede et automatisk ultralydsstyresystem, der gør det muligt at variere pumpens hastighed som funktion af slammets tykkelse. Nøglepunkterne: Som oplyst af Trevor Hockley fra Seepex, forøger det nye system pumpens effektivitet ved at fjerne den dårlige mekaniske virkningsgrad, samtidig med at volumenkapaciteten bevares. Vi forventer at nedbringe energiomkostningerne med 10 % som følge af afskaffelsen af remmen og sænkningen af motorens hastighed, som nu svarer til, hvad der kræves af flowet af tyknet slam. 8

9 VARIABEL HASTIGHED Energibesparelser, et komplet sortiment af softstartere og frekvensomformere Den mere fleksible drift gør det muligt at mindske sliddet på de mekaniske transmissionselementer og at forlænge deres levetid og dermed øge vedligeholdelsesintervallerne. Tilbagebetalingstid ved frekvensomformerdrift Eksempel med en ventilator: Effekt 75 kw Drift af ventilatoren: timer / år Gennemsnitlig belastningsgrad: 50 % Resultater: e Årlig besparelse på forbruget: kwh Besparelse på elregningen: e* Investering i frekvensomformer: e Tilbagebetalingstid: 4 måneder Hvad enten de er skabsmonterede, indbyggede eller monteret tæt på motoren, muliggør Leroy-Somers softstartere og frekvensomformere en lang række løsninger alt efter typen af anlæg. Digistart D3: Softstarter, som gør det muligt at styre asynkronmotorernes start. 23 til A Indbygget by-pass op til A Digidrive SK: Alsidig og økonomisk serie med optioner til applikationer med lav overbelastning. 400 V 0,25 til 132 kw Unidrive SP: Universel frekvensomformer, som gør det muligt at styre alle vekselstrømsmotorer (asynkronmotorer, servomotorer, synkronmotorer med magneter osv.). 400 V 0,37 til 1900 kw Proxidrive: Uafhængig IP66-frekvensomformer, som monteres uden elskab, til installation tæt på maskinerne. Kan højtryksrenses. Strømforbrug med spjæld Strømforbrug med frekvensomformer *Baseret på 0,07 e/kwh 400 V 0,37 til 7,5 kw Powerdrive: Højtydende frekvensomformer, som takket være sin modulopbygning udelukkende indeholder de funktioner, der er nødvendige for applikationen. 400 V eller 690 V 45 til 2800 kw >> Varmeca: IP66-frekvensomformer, som monteres på selve motoren, med indbygget beskyttelse og lokal kontrol potentiometer og start-/stop-knapper. 220 V eller 400 V 0,25 til 11 kw 9

10 VARIABEL HASTIGHED Synkronmotorer med permanente magneter, innovation og effektivitet Dyneo kombinerer samtlige teknologier for motorer med permanente magneter med teknologierne for frekvensomformere. Med disse løsninger opnås uovertrufne virkningsgrader i alle hastighedsområder samt ekstremt korte tilbagebetalingstider. Da motorerne er meget kompakte, kan de let indbygges i alle systemer, og de giver fremragende ydelse med markedets mindste pladskrav. Konstruktion I modsætning til rotoren i en asynkronmotor induceres den magnetiske flux i Dyneo motoren ikke af statoren, men dannes direkte af en række permanente magneter, der sidder i rotoren. Energibesparelser I en asynkronmotor er rotorens omdrejningshastighed mindre end statorens frekvens. I en motor med permanente magneter forbliver den magnetiske flux synkron med den frekvens, der induceres af statoren. Mens rotortabene i en asynkronmotor udgør omtrent en tredjedel af de samlede tab, er rotortabene i Dyneo -motoren ubetydelige. Ved den nominelle hastighed har Dyneo -motorerne mærkbart højere virkningsgrader end asynkronmotorer med høj virkningsgrad. Denne forskel i virkningsgrad bliver endnu mere udpræget ved drift under den nominelle hastighed, hvilket pr. definition er tilfældet i applikationer med frekvensregulering! Tilbagebetalingstiden er normalt meget kort i forhold til en traditionel løsning. Moment- og hastighedsydelse Ved permanent at holde statoren i en position på 90 i forhold til den magnetiske flux sikrer Dyneo et optimalt moment i alle hastighedsområder uden derating eller fremmedventilation og gør det muligt at opnå hastigheder af størrelsesordenen 5500 o/min, som er klart højere end med de traditionelle teknologier. Dyneo -løsningen er særligt Industrikøling væsentlig reduktion af elregningen En større fødevarefabrik i Cork i Irland forarbejder 112 tons kød om dagen. Under køleprocessen sker der en vis fordampning fra kødet. Firmaet NH3, der er specialiseret i industrikøling, har udviklet et system, der begrænser vægttabet af kød, hvilket også forbedrer slutproduktets kvalitet. Hos den irske fødevareproducent har NH3 installeret to Mycom-kompressorer udstyret med Dyneo -motorer med permanente magneter kombineret med Powerdrive-frekvensomformere, der udgør kernen i dette 2400 kw system. Systemet fungerer med ammoniak, som ikke skader ozonlaget og dermed reducerer fabrikkens CO 2 -udslip væsentligt. Ifølge direktøren for NH3, Johnathan Ball, giver det elektriske drivsystem kombineret med en frekvensomformer fra Leroy-Somer en betragtelig forbedring af effektiviteten i forhold til standardmotorer. Det er den bedste løsning for at nå den energieffektivitet, fabrikken ønskede. Joe Kramer, der er Contract Manager hos NH3, er også særdeles godt tilfreds med Dyneo -teknologiens bidrag: Projektet var ambitiøst, og det var nødvendigt med en vis grad af innovation. Det er første gang, vi har anvendt Dyneo -motorer med permanente magneter i kombination med frekvensomformere på en Mycom-kompressor, og det har fungeret fint. 10

11 VARIABEL HASTIGHED % effektiv til applikationer, der kræver kraftige momenter ved høje hastigheder. Motorerne i Dyneo -serien er beregnet til at køre hurtigere end asynkronmotorer, hvilket gør det muligt at tilpasse motorens hastighed til den maskine, der skal drives, gennem afskaffelsen af visse transmissionsdele såsom gear, og at forøge ydelsen af den drevne maskine ved at forøge dens hastighed. Gennemsnitlig forbedring af virkningsgraden = 2 procentpoint P kw Dyneo - motorserier Diagrammet sammenligner virkningsgraden af maskiner på 1500 o/min, der forsynes via en frekvensomformer, og som kører ved fuld hastighed og nominelt moment. LSRPM 0,75 til 300 kw 375 til o/min LSRPM-serien er fremstillet i IP 55-udførelse med motorhus i aluminium. Motorerne opfylder fuldt ud IEC-standarderne, hvilket gør det lettere at montere og indbygge dem i selv de mest forskelligartede maskiner. De første potentielle anvendelser er inden for områder, der vedrører væskeog gastransport, dvs. centrifugalapplikationer som ventilation, kompressorer og pumper, men også procesmaskiner som transportører og forarbejdningsudstyr til f.eks. formaling, knusning og ekstrudering. LSRPM-motorens vægt og pladskrav er væsentligt reduceret i forhold til en traditionel asynkronmotor med samme effekt. For eksempel har en vekselstrømsmotor på 170 kw ved o/min en byggestørrelse på 315 mm, mens LSRPM-motoren med samme omløbshastighed og effekt har en byggestørrelse på 250 mm. PLSRPM 300 til 600 kw til o/min Den nye PLSRPM-motorserie, der supplerer LSRPM-serien, er fremstillet i IP 23-udførelse. Ligesom for LSRPM lettes montagen og indbygningen af en nøje overholdelse af IEC-standarderne. Effekterne supplerer IP 55-versionen af Dyneo og går fra 300 til 600 kw. Applikationsområdet er væske- og gastransport, dvs. centrifugalapplikationer som ventilation, kompressorer og pumper. HPM 30 til 70 kw HPM er en stator/rotorunderenhed, der er beregnet til virksomheder, som ønsker at forenkle eller helt afskaffe de mekaniske transmissioner for at forøge anlæggets samlede virkningsgrad. HPM kan for eksempel monteres i stedet for en remskive (montering på maskinakslen, kompressorskruen osv.). PM gearmotorer 250 til N.m Leroy-Somer tilbyder serier af gearmotorer med meget høj virkningsgrad, der er opnået ved at kombinere den nyeste generation af gear i 3000-serien med LSRPM-synkronmotoren med permanente magneter. Foruden de energibesparelser, der skyldes Dyneo teknologien, gør teknikken med skråtfortandede gear det muligt at opnå mekaniske virkningsgrader på over 95 %. Teknologien letter endvidere indbygningen tæt på transmissionsakslen og overflødiggør således de mellemliggende dele (tandhjul, kæde, remskive/rem), hvilket yderligere forbedrer virkningsgraden med %. >> 11

12 VARIABEL HASTIGHED Promens optimerer ekstruderingsanlæg Udskiftning af variatorgear med en moderne permanent magnet-motor gav bedre driftsøkonomi på ekstruderingsanlægget Promens-koncernen er, med 47 produktionsfaciliteter i Europa, Nordamerika, Asien og Afrika, globalt set blandt de absolut førende plastproducenter i verden. Koncernen producerer blandt andet en meget bred vifte af emballager og beholdere til fødevarer, kosmetik, kemikalier og farmaceutiske produkter. Og i Promensselskaberne anvender man forskellige plastproduktionsmetoder som blæse- og sprøjtestøbning, termoformning og rotationsstøbning. Hos Promens Medical Packaging i Langeskov på Fyn har man, som det eneste selskab i koncernen, specialiseret sig i at producere sterile dropposer og plastflasker til intravenøst brug, hvilket stiller meget høje krav til hygiejne og produktionsforhold. I alt 24 automatiserede blæsestøbningslinjer arbejder 24 timer i døgnet i Langeskov med at producere sterile dropposer og plastbeholdere, og plastproduktionen fødes af en række ekstruderingsanlæg, der efterhånden har en del år på bagen. motorer er mere strømforbrugende, og dels fordi vedligeholdelse og renoveringer efterhånden er omkostningskrævende, oplyser vedligeholdelseschef Morten Schytte fra Promens Medical Packaging A/S. Da Promens stod over for at skulle renovere et af ekstruderingsanlæggene med en ny variatorgearkasse, valgte man i stedet at anskaffe en 11 kw LS- RPM løsning med elektronisk hastighedsstyring. Valget blev truffet fordi man kunne forvente en energibesparelse på omkring 40 % eller mere og fordi eftersyn og vedligeholdelsesomkostningerne kunne halveres. Især ved lave belastninger kommer LSRPM-løsningen til sin ret, idet LSRPM-motoren netop har en speciel høj virkningsgrad ved lav belastning. Under produktion er forbruget således faldet fra ca. 3 kw til under 1 kw. Foreløbig har Promens i Langeskov udskiftet motoren på ét ekstruderings anlæg, og andre udskiftninger vil blive overvejet, når elmotorerne fremover skal renoveres. - De fleste af vores ekstruderingsanlæg kører med de oprindelige regulerbare elmotorer, der teknologisk set er en noget umoderne løsning. Dels fordi ældre 12

13 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT OPTIMERE TEKNOLOGIEN Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo

14 OPTIMERING Optimering af et komplet system Jagten på yderligere energibesparelser Som angivet af CEMEP (brancheforening af europæiske maskinproducenter), gør den forbedrede virkningsgrad af motorer med fast omdrejningstal (motorer med høj virkningsgrad) det muligt at nå 10 % af det samlede besparelsespotentiale for en given applikation, mens frekvensomformerdrift gør det muligt at realisere over 30 % af det samlede potentiale! Den resterende potentielle besparelse på 60 % afhænger af en samlet analyse af maskine/ drivsystem. På baggrund heraf tilbyder Leroy-Somer sine OEM-kunder et struktureret samarbejde kaldet Systemic Approach. Denne fremgangsmåde fremmer indførelsen af innovative løsninger og giver kunden en konkurrencemæssig fordel med hensyn til ydelse, reduceret kostpris og forbedret effektivitet. Leroy-Somer i hjertet af mekatronikken De anvendte termer vidner om den stadige udvikling af Leroy-Somers erhverv. Oprindeligt talte motorproducenter om motoreffekt og akseltap. I starten af 90 erne ændrede Leroy-Somer sit produktsortiment radikalt, da effektelektronikkens udvikling sammen med asynkronmotorens robusthed åbnede vejen for frekvensomformerdrift. Dette har også givet adgang til nye muligheder, ikke blot hvad angår motorens omgivelser (automatik, regulering, kommunikation mm.), men også i forhold til dens indre struktur, såsom synkronmotorer med permanente magneter. I dag er Leroy-Somers teknikere og ingeniører eksperter inden for mekatronik. Mekatronikken gør det muligt at kombinere forskellige motorteknologier og at sammensætte dem med løsninger inden for mekanikkens, elektronikkens, automatikkens og kommunikationens verden. Ved at lette den decentrale styring af automatikken og maskinernes indbyrdes kommunikation giver mekatronikken større fleksibilitet i produktionslinjerne og forbedret produktivitet. Ekspertviden om teknologierne Leroy-Somers teknologiske løsninger er komplette og innovative, hvad enten det drejer sig om asynkronmotorer, synkronmotorer med permanente magneter eller børsteløse servomotorer, og opfylder de specifikke krav inden for hver enkelt kundes fagområde. Asynkronmotorer er således særligt effektive til styring af såvel bevægelser som drivsystemers moment og hastighed, når hensigten er at transportere faste eller væskeformige stoffer. Synkronmotorer med permanente magneter af typen Dyneo opfylder kravene om kontinuerlig drift, plads- og vægtbesparelse samt reduktion af energiforbruget. De tiltænkte anvendelsesområder er blandt andet ventilation, pumpning, kompression, transportører, formaling mm. Endelig opfylder servomotorer såvel kravene fra applikationer med høj dynamik og kraftige transienter som behovene for præcision samt plads- og vægtbesparelse. De sigter mere på fagområder såsom overførselssystemer, synkronisering af aksler, positionering osv. Ekspertviden om en lang række forskellige sektorer For at imødegå den hurtige udvikling inden for Leroy-Somers primære områder (frekvensregulering, nye motorteknologier, nye kommunikationsmåder, energieffektivitet osv.) gennemgår alle virksomhedens salgsteknikere individuelle uddannelsesforløb. Leroy-Somers specialister har indgående kendskab til kundernes fagområder, hvad enten der er tale om køling, transport, kompression, pumpning, ventilation, metallurgi, emballage eller fødevarer. Disse eksperter besidder den nødvendige kompetence til at gennemføre en samlet optimeringsprocedure for en maskine eller proces gennem valget af det mest effektive drivsystem til den givne applikation. 14

15 OPTIMERING Modernisering af en Cameron-rotationspresse for det franske f irma CPI Brodard & Taupin Harry Potter, Da Vinci Mysteriet, Twilight-serien osv. er bare nogle af de litterære succeser, som har været igennem det franske trykkeri CPI Brodard et Taupin. For at kunne følge med det overvældende salg af en række bestsellere og garantere trykning til aftalt tid har trykkeriet opgraderet sin anden Typo Cameron-presse endnu engang med hjælp fra Leroy-Somer. Behovet At være i stand til at varetage forskelligartede bestillinger af såvel små som exceptionelt store oplag på rekordtid. At kunne tilpasse driftshastighederne ved at reducere den nødvendige tid til skift mellem de forskellige serier. At justere råvarebehovene og forbedre driftssikkerheden i indstillingsfaserne ved skift mellem forskellige bogformater. Den foreslåede løsning Leroy-Somers løsning (Unimotor FM, Unidrive SP og SMsynkroniseringsløsninger) har gjort det muligt at synkronisere positionen af fem akser med papirbåndenes bevægelse. Dataudvekslinger med automatikken og overvågningen foregår via feltbussen CANopen. Denne løsning har gjort det muligt at opfylde applikationens krav, som gik ud på at styre akserne så hurtigt og præcist som muligt. Maskinens maksimumhastighed er 500 m/min med en maksimal produktionskapacitet på 250 bøger/min. Nøglepunkterne: en garanteret ydelse takket være en 100 % mekatronikløsning fra Leroy-Somer: motorisering, elskabe og kommunikerende synkroniseringsløsning. En enkelt leverandør af et optimalt drivsystem. Udtalelse fra Delaunay, chef for vedligeholdelses- og konstruktionsarbejde hos Brodard & Taupin: Projektet opstod som følge af en lang række formatændringer i vores Cameron-processer. Indstillingstiden og styringen af råvarerne fik stadig større betydning, så vi gik i gang med at undersøge mulige tekniske forbedringer, f.eks. udskiftning af gearkasserne med synkronmotorer. I dette projekt har vi således måttet omdefinere en del af maskinens kinematik og fastlægge de nødvendige data til dimensionering af motorerne. Som følge af den komplekse kinematik og ønsket om en meget høj ydelse søgte vi dels et partnerskab med en motorproducent, dels et system, der ikke tilhørte producenten, således at vi selv kan udføre ændringer. Leroy-Somers løsning blev valgt på grund af den sikkerhed, der var forbundet med at være baseret på en afprøvet standard, og garantien for teknisk assistance lige fra projektets idéfase til ibrugtagning. Det heldige udfald af projektet skyldtes ikke mindst den tætte kontakt med Leroy-Somer. Et bredt sortiment af servodrivsystemer Leroy-Somers totalløsning for servomotorer opfylder kravene fra selv de vanskeligste industrielle processer. Applikationer med ikke-stationære cyklusser Unimotor hd er en ny serie servomotorer, der i kombination med servostyringen Digitax ST er en ideel løsning til dynamiske drivsystemer med kraftige transienter. Med sit superkompakte design og sin høje effekt er denne serie velegnet til applikationer, som kræver meget høje momenter ved hurtige accelerationer og decelerationer. Den perfekte kombination af Unimotor hd og Digitax ST dækker et momentinterval fra 0,72 til 18,8 N.m, med en høj dynamik takket være en maksimal momentkapacitet på op til 300 %. Applikationer med kontinuerte cyklusser Serien Unimotor fm, som styres af universalfrekvensomformeren Unidrive SP, er ideel til kontinuerte bevægelser. Den yder momenter på mellem 0,75 og 136 N.m. Rotoren er specialudviklet med henblik på at opnå en meget stiv aksel, en høj radial og aksial modstandsdygtighed og muligheden for at kunne tilbyde et stort udvalg af akseldiametre. Udbuddet af servoløsninger fuldendes af servogearserien Dynabloc. Den omfatter udgangsmomenter på op til N.m og reduktionsforhold på mellem 1,25 og >> 15

16 > UDVIKLING ELLER AFVIKLING - Photos : Getty Images - Didier Larue TIDEN ER INDE TIL AT SPARE PÅ ENERGIEN Reducer CO 2 -udledningen, bevar miljøet, sænk elforbruget og styrk konkurrenceevnen gennem innovation. Leroy-Somer er markedsleder og energiekspert inden for drivsystemer og tilbyder den nyeste miljøvenlige teknologi: IE2- og premium IE3-drivsystemer med høj virkningsgrad, AC-motorer for variabel hastighed og synkron motorer med permanente magneter i super premium - Dyneo 3875dk /q(Denmark)

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt

Nye sendinger. fra Øland. Centriflow fra Øland Store besparelser. med effektiv og miljøvenlig ventilation. samarbejde med respekt Nye sendinger fra Øland Centriflow fra Øland Store besparelser med effektiv og miljøvenlig ventilation samarbejde med respekt Få den rigtige ventilationsløsning Det betaler sig! 30% 10% 30% Dette diagram

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Nye krav om energimærkning

Nye krav om energimærkning Vølund Varmeteknik Nye krav om energimærkning - bliv klogere på hvad ErP betyder... Member of the NIBE Group Hvad er ErP? ErP står for energirelaterede produkter ErP er et nyt europæisk direktiv, der er

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

M4EAU1. Lektion 11-12

M4EAU1. Lektion 11-12 M4EAU1 Lektion 11-12 Denne og næste lektions program Asynkronmotoren Lidt opgaveregning Beregning af starttider Lidt mere opgaveregning Asynkronmotoren (1) Lærebogsmateriale (ligger under fildeling) Afsnit

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI

Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Lowara ecocirc BASIC & ecocirc PREMIUM HØJ EFFEKTIVE CIRKULATIONSPUMPER MED DEN PATENTEREDE ANTI-BLOKERINGS- TEKNOLOGI Hvordan kan effektivitet Det simple kugleformede motor design... Forbavsende simpelt,

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015

ANDET PÅ HØJ LAD OS GLEM ALT. Flygt Lowara cirkulationspumpe Ecocirc FOKUSERE VIRKNINGSGRAD. ErP ready 2015 LAD OS FOKUSERE PÅ HØJ VIRKNINGSGRAD GLEM ALT ANDET ErP ready 2015 Tomorrow's high efficiency ready now: the new Lowara Ecocirc are compliant with the ErP-Directive for 2015 Flygt Lowara cirkulationspumpe

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk

Ecodesign direktivet. Ventilationsdagen 2013. Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktivet Ventilationsdagen 2013 Projektleder Jørgen Føns Nielsen Institute Manager Henning Grønbæk Ecodesign direktiver Ecodesign direktivet (2009/125/EF) er paraply over en række forordninger

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP

Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP Et logisk skridt hen imod standardservoløsninger SMARTSTEP brugervenlig og med stor dynamik Advanced Industrial Automation Omrons SmartStep er et kombineret (motor og driver) servosystem til punkt-til-punktpositionering

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER I 14,4V/18V BERNER NÆSTE GENERATION AF BERNER AKKU-MASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avancerede styringselektronik

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Viden om plast forpligter...

Viden om plast forpligter... Viden om plast forpligter... Vink Plast A/S en del af verdens største plastleverandørnetværk! Vink i Randers beskæftiger mere end 100 ansatte og er en del af verdens største netværk af plastleverandører

Læs mere