vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai"

Transkript

1 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r

2 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden Kernekometencer Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen beretning 4 Indhoidfortegnele i Indhoidfortegnele CD i 6. Kortlægning Viion 8 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Miion Kerneværdier 9 7. Kortlægning af miljø Leverandørdialog Produktortiment og mængder Råvarer og hjæletoffer (emballage) Energiforbrug Vandforbrug Tranort Luftemiioner Lugt Sildevand Affald Riiko for driftfortyrrele Uheld og driftfortyrreler Jord og grundvandforurening 22 8 Kortlægning af arbejdmiljø Arbejdtilynet tilyn med virkomheden Fyike forhold Arbejdmiljøvirkninger og bekrivele af anvendt metode Bekrivele af Arbejdmiljøorganiation Vurdering af miljø Belyning Arbejdiokaler Indeklima Ulykkeriici Makinikkerhed Pladforhold og adgangveje (Færdelruter) EGA 32 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele indretning og udformning Kemike forhold Støj og vibrationer Tunge løft Ergonomike forhold 3

3 8.1. Ulykker og nærved ulykker Pykik arbejdmiljø Leverandørdialog Vurdering af Arbejdmiljø Kortlægning af ocialt engagement Antal medarbejdere amt tilgang og afgang af medarbejdere Biologike forhold Riikoanalye Baggrundolyninger 35 Q Korttidygdom/Langtidygdom amt fremmødeolitik Udvikling, uddannele og læring imedarbejderudviklingamtaler (MUS) Integration og ligetilling 45 minoritet Engagement i det omgivende amfund Omærkomhed globale udfordringer Vurdering af det ociale område Frugtordning Fatholdele Selvvurderet helbred generelt Eayfood A/S undhedolitik Kot 5 1. Sundhed Alderfordeling Anciennitetfordeling Kønfordeling Deltid Skiftehold Akkordarbejde Elever Sundhed forikring Livfaeolitik Antal af medarbejdere om ofatter ig elv om en del af en Antal af mænd og kvinder anat i en ledende tilling Kantineordning Okrifter Kortlægning af rygning ud fra elvvurderet helbred Rygning Alkohol Kortlægning af alkohol indtagele ud fra elvvurderet helbred Motion Sundhedrofiler Kunder og brugere Heibredkontrol ved natarbejde Sundhedforikringer 59 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2

4 11. Samlet rioritering af de fire områder Mål og handlinglan for hele Bilag nr. i Eayfood AIS Miljø Politik 65 Bilag nr. 2 Arbejdmiljø Politik 66 I, Bilag nr 3 Agenda for Arbejdmiljoorganiationmoder 67 Q 1.11 Vurderingafdetundhed 6 Bilag nr. 4 Lite over væentlige Arbejdmiljøforhold 68 Q Bagerdygtighedredegørelen 62 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3

5 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 1. Forord med ledelen beretning CD Eayfood A/S modtog i juni 21 vore førte dilom fra Green Network for vore Sociale Engagement og i 211 modtog vi det førte dilom for vore Bagerdygtighed Redegørele. Denne Redegørele er den førte odatering af vore Bagerdygtighed Redegørele og vi vil redegøre for det arbejde vi har gennemført de idte 3 r. Vi yne elv, at vi er kommet langt og har kabt mange gode forbedringer og vi er tolte af, at kunne offentliggøre vore Bagerdygtighed Arbejde i denne raort. Da Eayfood A/S er et indutribageri har vi valgt at omdøbe vore CSR Raort til Bagerdygtighed Redegørele. Ç ) Formalet med Bagerdygtighed Redegørelen er, at ynliggøre overfor vore kunder og amarbejdartnere hvad vore holdning til Bæredygtighed er og hvordan vi her Eayfood A/S arbejder med Bæredygtighed. I Redegørelen vil I kunne læe om de tore beareler om vi har gennemført vore forbrug af El og Naturga gennem de idte tre r. 213 har været et travlt kift, og anat rigtig mange nye kollegaer. I den forbindele forøgte vi o med at rekrutteret medarbejdere via ociale medier med tor ucce. r Eayfood A/S, vi har udvidet vore roduktion med 2 I de kommende vil vore nye kollektion rinci f tort foku, og flere af målene for de kommende r vil handle om dette. r Intereerede kan tilegne ig Redegørelen ved direkte henvende til Eayfood A/S eller e den vore hjemmeide Den næte Bagerdygtighed Redegørele foreligger i 217. Kolding den 2. aril 214 /W/Q Medarbejder reræentant: Rikke Hammer Maden 4

6 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2. Stamolyninger (ti Virkomhed: Eayfood A/S Albuen 39 (fr) 6 Kolding Tlf Matrikel nr. 3 BP CVR nr P nr.: Branche kode: 1711 I Anvarlig ledele: Sikkerhedleder: Kontakteron/Projektleder: Styregrue: Regnkaberiode: Antal medarbejdere: Adminitrerende direktør Flemming Paach Fabrikchef Peer Jeeren Kvalitetkoordinator/Miljøanvarlig Rikke Hammer Maden Flemming Paach, Peer Jeeren, Heidi Holt Følger kalender året Omkring 13 medarbejdere Arbejdmiljøvejvier: Arbejdmiljøvejvier nr. 8 Arbejdmiljøvejvier nr. 17 Arbejdmiljøvejvier nr. 2 Beøg af Arbejdtilynet: Den 25. november 213 Redegøreleeriode: 1. januar 211 til 31. december

7 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3. Præentation af virkomheden (D Eayfood A/S er ikke bare en virkomhed. Det er et rinci. Et rinci om hylder utraditionelle amarbejd- og forretningformer. Et rinci om har foku roduktudvikling og om har et klart forretningmæigt igte om, at være markedledende. Eayfood A/S blev etableret i december 2 og gik ind markedet i augut 21. Virkomheden blev kabt af Flemming Paach, Peder Chritenen og Jimmy Nielen, der alle havde erfaring fra fødevarebranchen. De tre iværkættere erfarede, at der manglede en udbyder af convenience brød markedet, om kunne kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager, og hvor rodukterne er en kombination af de faglige og nutiden krav til kvalitet. Der var behov for en flekibel innovativ artner, om kunne leverer høj kvalitet. Målet var og er tadig klart. hndværktraditioner (I) 1, Vi kal kabe og markedføre de bedte rodukter markedet. convenience food Det gør vi kun ved at kille o ud. Derfor ofatter vi det at være anderlede om en tyrke. Vi gerne andre veje for, at ælge nemme og velmagende løninger til folk, om har travlt og ri god kvalitet. Det gør vi i en organiation, der er både flad, uformel og effektiv. Ho Layfood A/S er det alle medarbejderne, om er anvarlige for, at vi har nogle gode rodukter og en god arbejdlad. Kun den made kan vi være en innovativ, vidende og flekibel artner med kerneværdier om effektivitet, anvarlighed og kvalitet. gr ætter mltid Siden virkomheden tart har vi fokueret at gøre organiationen enkel og ligetil om overhovedet muligt. Det gør o i tand til at reagere hurtigt og effektivt. Alle medarbejdere Eayfood A/S har et medanvar for, at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Omgangtonen er aflaet dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og er vore forkelligheder om en tyrke i vore organiation. Medarbejderne ho Eayfood A/S kommer fra forkellige teder om Tyrkiet, Polen, Tykland, Afghanitan, Cuba, Sydamerika, Uganda, Ukraine, Syrien, Bonien, Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn og Sjælland. Vi hylder ideen om, at være anderlede velkommen, fordi mangfoldigheden neto er med til at gøre o mere omtillingarate og nytænkende. I 23 vandt Eayfood A/S Dram-rien for Året Rummelige Arbejdlad, hvilket vi er meget tolte af. L 3.1 Ledele og organiering Eayfood A/S arbejder ud fra en flad organiation med tort anvar til den enkelte medarbejder. Hovedroceerne er foryningkæden og udviklingroceen. Eayfood A/S lede af direktionen amt et koordinationudvalg om betår af medarbejdere om hver iær er anvarlige for en hoved, tøtte eller del roce. 6

8 Eayfood AIS Bagerdvgtighed Redegørele 3.2 Kernekometencer Alle medarbejdere har ligt til og anvar for, at udvikle egne og virkomheden kometencer. Virkomheden områder er vore Foryningkæde og Produktudvikling amt divere tøttefunktioner om bakker de to andre kerneomrder o. Målet er, at kabe mere værdi for næte led i værdikæden end konkurrenterne er i tand til at gøre. P figur e en grafik illutration af Eayfood AIS forretningmodel. Forretningmodel CD (r) Ii Egen Egen Partner! ro- ro- egen ro- Partner Partner duktion duktion duktion Figur 3.2.1: Forretningmodel. 3.3 Strategi For at, onå det otimale ortiment oererer Eayfood A/S med artnere. Produkter der har en høj grad af komlekitet og differentiering, vil blive roduceret eget roduktionanlæg. Simle rodukter om er mere rifølomme outource til artnere. 7

9 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Partnere udvælge rimært efter dere evne til, at arbejde ud fra en Omkotningminimeringtrategi. Eayfood A/S har i dag artnere i Polen, Frankrig og Bonien. 4. Procebekrivele Eayfood A/S blev i foråret 29 kontakte af Green Network, og ofordret til, at udarbejde en Social Redegørele. Eayfood A/S valgte at tage udfordringen o, og dermed mlætte det Sociale arbejde om allerede foregik i virkomheden. Kort tid efter, at arbejdet med den ociale redegørele gik i gang beluttede vi, at vi ville udarbejde en Bagerdygtighed Redegørele. Bagerdygtighed Redegørelen kal nu odatere for førte gang og i den forbindele har vi indarbejdet vore undhed redegørele om en del af denne Bagerdygtighed redegørele. Eayfood A/S om virkomhed er bygget o omkring et æt værdier, om blev udarbejdet allerede, da virkomheden blev etableret. Die værdier er hele fundamentet bag virkomheden, og de anvende i tor til i hverdagen. Værdierne ræentere under afnit 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier. Styregruen har beluttet hvilke ml Eayfood A/S kal arbejde med i de følgende r og oat m! og handlinglaner for de følgende 3 r. Die ml og handlinglaner e i afnit 12. Ml og handlinglan for hele Bagerdygtighedredegørelen. 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Eayfood A/S arbejder ud fra en virkomhedfiloofi om iger, at alle medarbejdere, åvel timelønnede om funktionærer, kal arbejde aktivt for at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Vi kal være tolte af vore arbejdlad. Omgangtonen er aflaet, dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og e det om en tyrke i vore organiation. Eayfood A/S viion, miion og værdier er bygget o omkring denne filoofi. 5.1 Viion Eayfood A/S vil være markedet foretrukne artner inden for vore forretningomrde. Det nødvendiggør at vi er: den met innovative artner: kabende, lærende og forandrende den met flekible artner: lydhøre, dynamike og kan e muligheder dem der leverer kvalitet og høj ervice: leverer 11 % af det kunden forventer hver gang dem der obygger relationer i alle led: udvikler o ammen både ekternt og internt effektive i alle roceer: vi kender målet, kaber roceen, har kometencen, når målet og udvikler fortat vore kometencer 8

10 - hvilket - hvilket Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 5.2 Miion Hele markedet for meal olution er i hatig vækt i hele Euroa. Vore niche CD er, at kombinere de faglige hndværktraditioner inden for bade brødroduktion og behandling af kød og grøntager med nutiden krav om kvalitet og miljø. Dette efterørge i fooderviceektoren det traditionelle (.1) catering- og detailmarked og i ærdelehed inden for convenience området. Her vil vi være udbyderen med høj kaacitet og enartet kvalitet, der om en I i flekibel og innovativ artner reagerer hurtigt markedet krav. 5.3 Kerneværdier Vi tror at følgende værdier vil give o en ændende og udfordrende arbejdlad og de vil hjæle o mod at ofylde vore viion., 1. Vi kæmer for kvalitet i alle led betyder kunden kal altid være i centrum vi kal løe ogaven til den bitre ende, elv om det koter o enge vi ætter det at være erviceminded højt i alle led vi er meget omærkomme å hygiejnen å hele fabrikken vi har alle anvar for, at der er rent overalt 2. Vi er imødekommende overfor hinanden og vore omgiveler i en uformel tone - hvilket betyder kunderne kal e Eayfood A/S om in artner, frem for bare en leverandør vi løer alle ogaver klart og tydeligt uden mifortåeler vi kal omgå hinanden i en åben, oitiv atmofære og med en god ortion humor vi kal undgå kel mellem afdelinger i huet vi kal være tolte af og glade for vore arbejdlad 3. Vi er modige, forandringvillige og vedholdende betyder vi handler og tager anvar vi kal kontant tilae o markedet og kunderne omverdenen bevæger ig væk fra o, hvi ikke vi er i bevægele vi kal tilegne o den nye teknologi men vi kal ogå fortå at holde roen i al forandringen 4. Vi er 1 % ærlige - hvilket betyder vi kal være ærlige overfor hinanden, kunderne og leverandører amarbejdet i alle led bygger å tillid og genidig reekt vi kal oretholde en høj moral i det vi foretager o vi etablerer langvarige relationer ikke marte forretninger vi vil have et godt image Q 6. Kortlægning Under kortlægningarbejdet til denne Bagerdygtighed Redegørele, blev det beluttet at de tal om kulle ligge til grund for Redegørelen kulle have en kæring dato r. den 31. december 213. Tallene til denne Redegørele er fremkommet gennem Eayfood A/S egne regitreringer af forbrug og tatitik over medarbejderne. Tallene omkring forbrug af rengøringmidler af ektern rengøring firma er levet af ART Service. Bagerdygtighed Redegørelen er gældende for Eayfood A/S, Albuen 39, 6 Kolding og medarbejder om er anat virkomheden. 9

11 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 7. Kortlægning af miljø I det følgende afnit vil vi kortlægge Eayfood A/S miljøvirkning fra 211 til 213. enkelte områder de med taget data fra tidligere P r. CD cij Emiioner EL CO2: 175 ton/år NOV: 1281 ton/år 62: 28 ton/år Emiioner Naturga C2: 352 ton/år NON: 266 kg/år SOz: 1,9 kg/år Ii Inut Råvarer: 8599 ton Emballage: 1,266 mio tk. Folie: 131 km Etiketter: 2,4 mio tk. El 428 kwh Vand m3 Naturga: m3 Sildevand Sildevand total: 916 m3 Affald Brændbart: 123 ton/år Pa og air: 37 ton/år Brød: 644 ton/år Brød m/ kød: 572 ton/år Færdigvarer: 58 ton Folie til genbrug: 16,7 ton/år Metal: 418 kg/år Olie,952 m3/år Figur 7.1.1: Maebalance for

12 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Paramenter Faktik tal i 213 Nøgletal i 213 Indut Råvarer 8599 ton/gr 1,31 ton/roduceret ton Emballage 1,27 mio tk./k 193 tk/roduceret ton Folie 131 km/k,16 km/roduceret ton Etiketter 2,4 mio tk/år 31 tk/ roduceret ton El 428 kwh/år 68 MWh/roduceret ton Vand mg/år 2,2 m3/roduceret ton Naturga m/år 24m3/roduceret ton Outut co2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel NO, Se tabel og tabel Se tabel og tabel S 2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel Produceret mængde incl. Emballage 658 ton/år Sildevand 916 m3 1,39m3/roduceret ton Brændbart affald 123 ton/år 19 kg/roduceret ton Pa og Pair 37 ton/år 5,6 kg/roduceret ton Brød 644 ton/k 98 kg/roduceret ton Brød m/ kød 572 ton/år 86 kg/roduceret ton Kaeret færdigvarer 58 ton 8,8 kg/roduceret ton Folie til genbrug 17 ton/år 2,6 kg/roduceret ton Metal 418 kg/år,64 kg/roduceret ton Olie,952 mg/år,14m3/roduceret ton Figur 7.1.2: Faktike- og Nøgletal for 213. (D 7.1. Leverandørdialog Ho Eayfood A/S betyder det meget hvordan vore leverandører håndtere miljøvirkninger. Vi mener, at det er alle anvar at værne om vore miljø og mindke de miljø åvirkninger om vi dagligt ved roduktion af fødevarer åvirker miljøet med. Derfor har vi udarbejdet en Eayfood Code of Conduct om vi ender ud til alle vore leverandører og amarbejdartnere og beder dem udfylde og underkrive. Vi ørger ind til mange emner om dækker Bæredygtighed bredt, og alle ørgmålene er elvfølgelig udrunget, af det du kan læe om i denne Redegørele om vi her Eayfood A/S finder vigtigt. Eayfood Code of Conduct indgår i en amlet vurdering ved den årlige leverandør evaluering Produktortiment og mængder Eayfood A/S roducerer brød under tre rodukt kategorier adreen i Kolding, nemlig Kaffebrød, Convenience brød og andwichbrød. I tabel e de roducerede mængder i de tre kategorier fra 29 til 213. Produkt Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Kaffebrød Ton convenience brød Ton Sandwich brød Ton Total Ton Tabel 7.2.1: Tabel over fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier fra 29 til 213. Vi er tolte af, at vore roduktion af brød er teget med ca 18 % gennem 213 og med 28 % iden vi førte gang offentligjorde vore førte Bagerdygtighed Redegørele. Tallene i tabel er nedenfor illutreret i et diagram for at ynliggøre fordelingen mellem de tre roduktgruer om vi roducerer. 11.

13 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Total mængde færdigvarer 213 (D \ DSa ndwichbrød Conviencbred DKaffebrød I Diagram 7.2.1: Fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier for 213. Som det e har kaffebrød i 213 været den tørte roduktgrue og derefter kommer conveniencebrød. Vi vil gerne være tore roduktion af conveniencebrød og det hænger ammen med vore forretninglan om iger, at vi ønker at kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager. 7 Færd igvarer roduceret r. år inddelt i kategorier Kaffebrød Conviericebrød Sand.iichbrød Âr Diagram 7.2.2: Fordelingen mellem den 29 til 213. roducerede mængde af de tre anførte kategorier for fra Ser vi Diagram e det tydeligt, at vore roduktion af brød total et er tigende og de to fraktioner om er teget met over de idte ar er kaffebrød og conveniencebrød. Eayfood AIS roducerer udelukkende fødevarer og ingen at de rodukter om roducere indeholder miljøbelatende toffer. Under roduktion af brød generere der en del ild, det vil ige brød om ikke lever o til den kvalitet om Eayfood A/S tar for og om dermed bortkaffe om il. Tallene for dette ild e under afnit 7.1 om affald. r 12

14 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele 7.3. Råvarer og hjæletoffer (emballage) CD I nedentående tabel e mængden af indkøbte råvarer og hjæletoffer i forhold til roducerede ton færdigvarer det ågældende r. Rvare og hjæletoffer Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Råvarer Råvarer Ton Rvarer Ton/rod. mængde i 24 i Hjæletoffer Emballage tk./rod. Mængde Folie km/rod. Mængde,21,22,19,22,16 Etiketter tk./rod.mængde Rengoringmidler Eayfood A/S Kg Rengøringmidler Art Service AIS Kg , Tabel 7.3.1: Tabel over forbrug af råvarer og hjæletoffer beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende r. I, I tabel e de faktike tal der afejler hvad der er købt i det ågældende r amt nøgletal r roduceret ton. I det følgende er der er ikke taget højde for en evt. lagerforkydning årene imellem. Men denne forkydning m i fremtiden antage om kontant da den altid vil forekomme. Mængden af rengøringmidler er kommenteret under afnit 8.5 Kemike forhold. Som det e af tabel har Eayfood A/S haft en tigning i indkøb af råvarer gennem de idte 5 Tallene vier, at vi indtil 212 har haft et tigende forbrug af råvarer r roduceret ton. Dette kan kylde flere faktorer. Eayfood A/S udvikler ca nye rodukter om året, mange af die afrøve i roduktionen inden de ræentere for vore kunder. Ikke alle af die nyudviklede varer ender med at blive olgt, derfor ender de om ild. Derudover roducerer vi flere og flere komleke rodukter med mange m mængder af divere råvarer. Det kan være vært altid at alle de m råvarer obrugt inden udløb af holdbarheden, og derfor m rvaren af og til kaere. I 213 har vi brugt markant færre råvarer r roduceret ton færdigvarer. En af årager til dette kan være at vi i 213 har roduceret rigtig mange ølehorn, hvor råvarer mængden og rvarer ildet er forholdvi lille. Vi kan elvfølgelig kun glæde o over denne udvikling og vi er frem til at følge udviklingen i den følgende r. r. Mængden af forbrug af folie r roduceret enhed har fra 29 til 212 ligget forholdvi kontant, men vi er et fald i 213. Der er ikke nogen god forklaring dette fald, men måke kylde det de m ting i hverdagen om vi tille og roligt gr og otimere. Grunden til, at antallet af etiketter er tigende fra 29 til 212, hænger ammen med at flere af Eayfood A/S rodukter blev åført en oeetiket. I 213 beluttede vi at have foku kun at ætte label de rodukter om handel i detail og lign. Vi har tidligere haft en målætning om at alle vore rodukter kulle mærke med oelabel. Mål nr i fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: Vi er tolte af vore virkomhed og de metoder vi arbejder efter og derfor tiller vi ofte vore virkomhed til rådighed for beøgene fra Netværkgruer, tuderende og organiationer om ønker at e hvad Eayfood A/S er for en virkomhed. I den forbindele får vi tit ørgmål angående hvor meget r f 13

15 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele hvedemel anvender vi om året, hvor meget emballage bruger i og å videre. Derfor har vi belutte at vi vil udarbejde et materiale om vi kan bruge ved die lejligheder om vier divere nøgletal for nogle at de tørte gruer af råvarer, emballage og affald. Mål nr. Bekrivele af mål i Udarbejdele af Nøgletal materiale til ræentation af Eayfood A/S om virkomhed I 211 udarbejdede vi nogle nøgletal for forbrug af divere råvarer og roduceret mængder af nogle at vore tørte vare nr. Tallene blev bl.a. brugt vore familiedag i forbindele med Eayfood A/S 1 jubilæum i 21. r CD (i, I, Nedenfor e et ar af de tatement vi udarbejde: Vidte du at... Eayfood iden 21 har roduceret ølehorn hvilket varer til at hver danker har it 1,4 ølehorn om året iden 21. Vidte du at... Eayfood har roduceret andwichbrød iden 21 hvilket varer til det totale befolkningtal i Sanien og Columbia til ammen. Vidte du at... Eayfood har roduceret kaneltænger hvilket i kilometer varer til at køre til Rom og hjem igen. Nøgletallene bliver dog hurtigt forældede med den vækt vi har. Tallene er tadig meget igende. Vi har dog valgt ikke at odatere dem hvert men i tedet for i ny og næ at beregne nogle nye jove tal hvi behovet kulle otå Energiforbrug I 21 åbegyndte Eayfood A/S et tørre kortlægningarbejde af El- og Varmeforbruget virkomheden. Ventilationytemet blev efteret og indtillet mere otimalt i forhold til at reducerer El og Varme forbruget. I tabel e forbruget af El for de idte 5 Som det tydeligt e gav arbejdet med ventilationytemet hurtigt oitive reultater forbruget af El og Varme. Det forvente at den oitive tenden forbrug af El og Varme fortætter ind i grene forover. r. r, Elforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Samlet forbrug MWh Nøgletal MWH/roducere ton Tabel 7.4.1: Tabel over forbrug af om faktik tal og El forbrug/roduceret ton. El Forbrug r roduceret ton E EL Diagram 7.4.1: Diagram over forbrug af El/roduceret ton. Ar 14

16 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Diagram e det tydeligt hvor meget vore forbrug af El r roduceret enhed er faldet over de idte 5 Søjlerne vier faktik et fald mere end 27 % 5 Det er godt for naturen og det er rigtig godt for Eayfood AIS. P r. r. (D Eayfood A/S anvender Naturga om varmeforyning. I tabel e Eayfood A/S forbrug af Naturga for de idte 5 Som en del af arbejdet med reduktion af forbruget af Naturga blev der ogå arbejdet med, at otimere damkedlen. Damkedlen blev indtillet den kun roducere dam der er brug for det. Denne otimering har ogå haft en meget oitiv virkning Naturga forbruget. nr r. Ii Varmeforbrug Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Naturga Ton Nøgletal Ton/roduceret ton Tabel 7.4.2: Tabel over forbrug af Varme ogivet r roduceret ton u År Diagram 7.4.2: Diagram over forbrug af Varme/roduceret ton. P Diagram er det tydeligt illutreret hvor tor vore reduktion af naturga r roduceret enhed gennem de idte 5 har været. Faktik er det lykke o, at reducere forbruget med ikke mindre end 45 % 5 r r. Naturgaforbruget Eayfood A/S afhænger meget af hvor meget vi anvender vore ovne. Eayfood A/S har en målætning om at mange af vore rodukter om muligt kal være færdigbagte og lige til at tø o og erver for forbrugeren. Vi er gerne, at flere af vore rodukter i fremtiden er færdigbagte med den konekven at vore brug af Natur ga måke tiger en mule. For at e om vi kan kåne miljøet endnu mere har vi oat yderligere ml nedbringele af El og Naturga forbruget frem til 216. for Ml nr. Bekrivele af ml i Reducerer Naturgaforbruget med 8 % i 216 i forhold til Reducerer El forbruget med 2 % om året frem til 216, i forhold til forbruget i

17 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 7.5. Vandforbrug Eayfood A/S modtager vand gennem TREFOR fra to forkellige vandværker, Trudbro Vandværk og øtre Vandværk. Det årlige forbrug af vand er ogjort i nedentående tabel Eayfood A/S bruger en del vand til roduktion af brød. I alle dejene indgår der en tor del vand. Reten af vandforbruget gr tort et til rengøring af roduktionen. Der rengøre med vand hver dag mellem hver omtilling til et nyt rodukt. I weekenden ker der en tørre rengøring af hele fabrikken, og det er her, at den tørte mængde af vand til rengøring forbruge. I tabel e det faktike forbrug af vand og nøgletal omregnet til vandforbrug/roduceret ton. CD I?) I, Vandforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Forbrug i alt m Nøgletal m3/roduceret ton 3,18 2,64 2,42 2,3 2,2 Tabel 7.5.1: Tabel over forbrug af vand beregnet i forhold til roduceret ton færdigvarer det ågældende r. Vand 3,5 3 2,5 2 I I LL. 1,5 i, År Diagram 7.5.1: Diagram over forbrug af Vandforbrug/roduceret ton. Som det e af tallene er det lykkede Eayfood A/S, at nedbringe vandforbruget med mere en 31 % r roduceret ton over de idte 5 r. Det fald er kommet i en eriode hvor de rodukter vi kan tilbyde vore kunder bliver mere og mere rengøringkrævende blandt andet.g.a ikring mod krydkontaminering med allergener. Ca 25 % af Eayfood A/S vandforbrug bliver brugt i dejene til de rodukter om roducere, altå om en rvare. Vand om råvarer er en del af det amlede vandforbrug. Mål nr 2 fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: I de følgende år vil vi fortætte vore foku å vandforbruget og ætte et mål o om yderligere nedbringele af vandforbruget r. roduceret ton. Mål nr. Bekrivele af mål 2 Nedbringele af forbrug af vand med yderligere 5 % r roduceret ton. Målet om at nedbringe vore forbrug af vand med 5 % vite ig, at være tærkt undervurderet. Det er lykkede o, at nedbringe vandforbruget r roduceret ton med ca 17 % iden malene blev oat i 21. Vi er bl.a. 16

18 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele begyndt at have foku at roducere tørre erie om antallet af omtillinger og antallet af rengøringer. bl.a. nedætter 7.6. Tranort (J Eayfood A/S har ikke lager kaacitet adreen. Lageret er udliciteret til et ekternt frotlager, om er nabo til Eayfood AIS. Det gør, at miljø åvirkningen fra tranort af færdigvarer til lager er ydert minimalt, I Eayfood A/S afender færdigvarer til frotlager flere gange om dagen, men der afende vidt muligt altid en hel trailer af gangen. Eayfood A/S rader ikke elv over latbiler til tranort at varer. Al tranort af varer er udliciteret til ekternt tranortfirma. Firmaet regitrer ikke antal kørte kilometer med Eayfood A/S varer. Firmaet ørger for vidt muligt at fylde latbilerne o med varer inden de kører fra lager. Derudover overholder firmaet de nyete tandarder inden for latbiler. Fayfood A/S rader ogå over et antal firmabiler. Ejerne af die firmabiler til at køre miljørigtigt om muligt, men derudover har vi ingen olitik området. rde 7.7. Luftemiioner I nedentående tabel og e Eayfood A/S udledning af emiioner for henholdvi El og Naturga forbrug. Luft Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 El faktike tal C2 Ton S2 Ton NOx Ton El nøgletal C2 Ton/roduceret ton,33,29,26 S2 Ton/roduceret ton,5,47,43 NOx Ton/roduceret ton,24,22,19 Tabel 7.7.1: Taûel over Luft emiion fra El beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende ar. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af El ogå haft en oitiv virkning emiionen. i Luft Enhed År29 År21 År211 År212 År2o13 Naturga faktike tal C2 Ton S2 Kg , 1,7 1,9 NOx Kg Naturga nøgletal C2 kg/roduceret ton,14, S2 Kg/roduceret ton,9,8,4,3,3 NOx Kg/roduceret ton 1,,92,6,5,4 Tabel 7.7.2: Tabel over Luft emiion fra Naturga beregnet ågældende forhold til roduceret ton det r. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af Naturga ogå haft en oitiv virkning emiionen Lugt Eayfood A/S afgiver duft af bagt brød til omgivelerne. Eayfood A/S er laceret i et med langt til nærmete arcelhu område. Eayfood A/S olever ikke klager fra naboer over den lugt om udlede fra virkomheden. Eayfood A/S betragter ikke lugt om et roblem og derfor er emnet ikke videre kommenteret i denne Bagerdygtighed Redegørele. indutriomrde 17

19 - - Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Såfremt Eayfood A/S i fremtiden modtager klager angående lugt, vil klagen naturligvi blive behandlet eriøt. 7.9 Sildevand I tabel e den mængde ildevand om Eayfood AIS har udledt fra 29 til 213. Sildevand Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Sildevand m Nøgletal m3/roduceret ton 2,5 1,8 1,5 1,56 1,39 Tabel 7.9.1: Tabel over udledning af ildevand r roduceret ton fra 29 til 213. (D Udledt ildevand i m3 r roduceret ton 2,5 2 1,5 = I I ti- 1, År Diagram 7.9.1: Diagram over udledt mængde ildevand m3r roduceret ton. Nr vi forbruger mindre vand vil der ogå være mindre vand om udlede om ildevand. I diagram illutrere det tydeligt, at Eayfood A/S har udledt mindre og mindre ildevand gennem de idte 5 Det er lykkede o at reducere mængden af ildevand med ca 32 % over 5 r. r. Eayfood A/S har en ildevand tilladele om i 29 og 21 ikke tog højde for at ildevandet ogå indeholdt anitært vand. Normalt kal en ildevandrøve udtage inden ammenblanding med anitært vand, men Eayfood A/S er dette ikke muligt. Derfor vil mange af værdierne i tabel ikke overholde de anførte græneværdier. Eayfood A/S modtog ca. den 1. mart 211 en revideret ildevandtilladele hvor de anførte græneværdier for ildevandet ved analye tager højde for, at ildevandet indeholder anitært vand. r Stofmængder Enhed Græneværdi År 21 År 211 År 212 År 213 Ammoniak + Ammonium Mg/I <4, Total-N Mg/I <9,8 62 Total-P Mg/I <3 9,2 B15 Mg/I <5 28 COD Mg/I < Olie + Fedt Mg/I < LAS Mg/I <7 < Nitrifikationhæmning h <2 <2 - AnIægmIer m3 < vandtemeratur <4 2,3 16,1 19,6 21 H 6,5-9, 7,1 6,8 6, 7,6 COD/B15 <3 1,45 1,65 1,9 Tabel 7.9.2: Tabel over analye reultater fra 21 til 213 ildevand. 18

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet Nr. 4 September 2012 LungePatientdk BM-Bladet Nr 4 September 2012 Patientnyt Ferietur med LungePatientdk 6 Ferietur med LungePatientdk 7 KOL-kuru for pårørende 13 fratilbud 6999,- MØBELKÆDEN STå OP hjælpefunktion SENIORMØBLER

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s

Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Årsredegørelse for Saint-Gobain Isover a/s Redegørelse for Arbejdsmiljø Miljø Sundhed Socialt Engagement Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse Side 3 Basisoplysninger Side 4 Fremstilling af glasuld

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7

Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Samfundsansvar i DSB 2011 3 Samfundsansvar 2 Samfundsansvar i DSB 3 Samfundsansvar i et strategisk perspektiv Samfundsansvar 5 Klima og Miljø 6 Samfundsansvar i DSB 10 7 Kunder Samfundsansvar i et strategisk

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere