vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai"

Transkript

1 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r

2 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden Kernekometencer Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen beretning 4 Indhoidfortegnele i Indhoidfortegnele CD i 6. Kortlægning Viion 8 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Miion Kerneværdier 9 7. Kortlægning af miljø Leverandørdialog Produktortiment og mængder Råvarer og hjæletoffer (emballage) Energiforbrug Vandforbrug Tranort Luftemiioner Lugt Sildevand Affald Riiko for driftfortyrrele Uheld og driftfortyrreler Jord og grundvandforurening 22 8 Kortlægning af arbejdmiljø Arbejdtilynet tilyn med virkomheden Fyike forhold Arbejdmiljøvirkninger og bekrivele af anvendt metode Bekrivele af Arbejdmiljøorganiation Vurdering af miljø Belyning Arbejdiokaler Indeklima Ulykkeriici Makinikkerhed Pladforhold og adgangveje (Færdelruter) EGA 32 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele indretning og udformning Kemike forhold Støj og vibrationer Tunge løft Ergonomike forhold 3

3 8.1. Ulykker og nærved ulykker Pykik arbejdmiljø Leverandørdialog Vurdering af Arbejdmiljø Kortlægning af ocialt engagement Antal medarbejdere amt tilgang og afgang af medarbejdere Biologike forhold Riikoanalye Baggrundolyninger 35 Q Korttidygdom/Langtidygdom amt fremmødeolitik Udvikling, uddannele og læring imedarbejderudviklingamtaler (MUS) Integration og ligetilling 45 minoritet Engagement i det omgivende amfund Omærkomhed globale udfordringer Vurdering af det ociale område Frugtordning Fatholdele Selvvurderet helbred generelt Eayfood A/S undhedolitik Kot 5 1. Sundhed Alderfordeling Anciennitetfordeling Kønfordeling Deltid Skiftehold Akkordarbejde Elever Sundhed forikring Livfaeolitik Antal af medarbejdere om ofatter ig elv om en del af en Antal af mænd og kvinder anat i en ledende tilling Kantineordning Okrifter Kortlægning af rygning ud fra elvvurderet helbred Rygning Alkohol Kortlægning af alkohol indtagele ud fra elvvurderet helbred Motion Sundhedrofiler Kunder og brugere Heibredkontrol ved natarbejde Sundhedforikringer 59 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2

4 11. Samlet rioritering af de fire områder Mål og handlinglan for hele Bilag nr. i Eayfood AIS Miljø Politik 65 Bilag nr. 2 Arbejdmiljø Politik 66 I, Bilag nr 3 Agenda for Arbejdmiljoorganiationmoder 67 Q 1.11 Vurderingafdetundhed 6 Bilag nr. 4 Lite over væentlige Arbejdmiljøforhold 68 Q Bagerdygtighedredegørelen 62 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3

5 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 1. Forord med ledelen beretning CD Eayfood A/S modtog i juni 21 vore førte dilom fra Green Network for vore Sociale Engagement og i 211 modtog vi det førte dilom for vore Bagerdygtighed Redegørele. Denne Redegørele er den førte odatering af vore Bagerdygtighed Redegørele og vi vil redegøre for det arbejde vi har gennemført de idte 3 r. Vi yne elv, at vi er kommet langt og har kabt mange gode forbedringer og vi er tolte af, at kunne offentliggøre vore Bagerdygtighed Arbejde i denne raort. Da Eayfood A/S er et indutribageri har vi valgt at omdøbe vore CSR Raort til Bagerdygtighed Redegørele. Ç ) Formalet med Bagerdygtighed Redegørelen er, at ynliggøre overfor vore kunder og amarbejdartnere hvad vore holdning til Bæredygtighed er og hvordan vi her Eayfood A/S arbejder med Bæredygtighed. I Redegørelen vil I kunne læe om de tore beareler om vi har gennemført vore forbrug af El og Naturga gennem de idte tre r. 213 har været et travlt kift, og anat rigtig mange nye kollegaer. I den forbindele forøgte vi o med at rekrutteret medarbejdere via ociale medier med tor ucce. r Eayfood A/S, vi har udvidet vore roduktion med 2 I de kommende vil vore nye kollektion rinci f tort foku, og flere af målene for de kommende r vil handle om dette. r Intereerede kan tilegne ig Redegørelen ved direkte henvende til Eayfood A/S eller e den vore hjemmeide Den næte Bagerdygtighed Redegørele foreligger i 217. Kolding den 2. aril 214 /W/Q Medarbejder reræentant: Rikke Hammer Maden 4

6 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2. Stamolyninger (ti Virkomhed: Eayfood A/S Albuen 39 (fr) 6 Kolding Tlf Matrikel nr. 3 BP CVR nr P nr.: Branche kode: 1711 I Anvarlig ledele: Sikkerhedleder: Kontakteron/Projektleder: Styregrue: Regnkaberiode: Antal medarbejdere: Adminitrerende direktør Flemming Paach Fabrikchef Peer Jeeren Kvalitetkoordinator/Miljøanvarlig Rikke Hammer Maden Flemming Paach, Peer Jeeren, Heidi Holt Følger kalender året Omkring 13 medarbejdere Arbejdmiljøvejvier: Arbejdmiljøvejvier nr. 8 Arbejdmiljøvejvier nr. 17 Arbejdmiljøvejvier nr. 2 Beøg af Arbejdtilynet: Den 25. november 213 Redegøreleeriode: 1. januar 211 til 31. december

7 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3. Præentation af virkomheden (D Eayfood A/S er ikke bare en virkomhed. Det er et rinci. Et rinci om hylder utraditionelle amarbejd- og forretningformer. Et rinci om har foku roduktudvikling og om har et klart forretningmæigt igte om, at være markedledende. Eayfood A/S blev etableret i december 2 og gik ind markedet i augut 21. Virkomheden blev kabt af Flemming Paach, Peder Chritenen og Jimmy Nielen, der alle havde erfaring fra fødevarebranchen. De tre iværkættere erfarede, at der manglede en udbyder af convenience brød markedet, om kunne kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager, og hvor rodukterne er en kombination af de faglige og nutiden krav til kvalitet. Der var behov for en flekibel innovativ artner, om kunne leverer høj kvalitet. Målet var og er tadig klart. hndværktraditioner (I) 1, Vi kal kabe og markedføre de bedte rodukter markedet. convenience food Det gør vi kun ved at kille o ud. Derfor ofatter vi det at være anderlede om en tyrke. Vi gerne andre veje for, at ælge nemme og velmagende løninger til folk, om har travlt og ri god kvalitet. Det gør vi i en organiation, der er både flad, uformel og effektiv. Ho Layfood A/S er det alle medarbejderne, om er anvarlige for, at vi har nogle gode rodukter og en god arbejdlad. Kun den made kan vi være en innovativ, vidende og flekibel artner med kerneværdier om effektivitet, anvarlighed og kvalitet. gr ætter mltid Siden virkomheden tart har vi fokueret at gøre organiationen enkel og ligetil om overhovedet muligt. Det gør o i tand til at reagere hurtigt og effektivt. Alle medarbejdere Eayfood A/S har et medanvar for, at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Omgangtonen er aflaet dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og er vore forkelligheder om en tyrke i vore organiation. Medarbejderne ho Eayfood A/S kommer fra forkellige teder om Tyrkiet, Polen, Tykland, Afghanitan, Cuba, Sydamerika, Uganda, Ukraine, Syrien, Bonien, Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn og Sjælland. Vi hylder ideen om, at være anderlede velkommen, fordi mangfoldigheden neto er med til at gøre o mere omtillingarate og nytænkende. I 23 vandt Eayfood A/S Dram-rien for Året Rummelige Arbejdlad, hvilket vi er meget tolte af. L 3.1 Ledele og organiering Eayfood A/S arbejder ud fra en flad organiation med tort anvar til den enkelte medarbejder. Hovedroceerne er foryningkæden og udviklingroceen. Eayfood A/S lede af direktionen amt et koordinationudvalg om betår af medarbejdere om hver iær er anvarlige for en hoved, tøtte eller del roce. 6

8 Eayfood AIS Bagerdvgtighed Redegørele 3.2 Kernekometencer Alle medarbejdere har ligt til og anvar for, at udvikle egne og virkomheden kometencer. Virkomheden områder er vore Foryningkæde og Produktudvikling amt divere tøttefunktioner om bakker de to andre kerneomrder o. Målet er, at kabe mere værdi for næte led i værdikæden end konkurrenterne er i tand til at gøre. P figur e en grafik illutration af Eayfood AIS forretningmodel. Forretningmodel CD (r) Ii Egen Egen Partner! ro- ro- egen ro- Partner Partner duktion duktion duktion Figur 3.2.1: Forretningmodel. 3.3 Strategi For at, onå det otimale ortiment oererer Eayfood A/S med artnere. Produkter der har en høj grad af komlekitet og differentiering, vil blive roduceret eget roduktionanlæg. Simle rodukter om er mere rifølomme outource til artnere. 7

9 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Partnere udvælge rimært efter dere evne til, at arbejde ud fra en Omkotningminimeringtrategi. Eayfood A/S har i dag artnere i Polen, Frankrig og Bonien. 4. Procebekrivele Eayfood A/S blev i foråret 29 kontakte af Green Network, og ofordret til, at udarbejde en Social Redegørele. Eayfood A/S valgte at tage udfordringen o, og dermed mlætte det Sociale arbejde om allerede foregik i virkomheden. Kort tid efter, at arbejdet med den ociale redegørele gik i gang beluttede vi, at vi ville udarbejde en Bagerdygtighed Redegørele. Bagerdygtighed Redegørelen kal nu odatere for førte gang og i den forbindele har vi indarbejdet vore undhed redegørele om en del af denne Bagerdygtighed redegørele. Eayfood A/S om virkomhed er bygget o omkring et æt værdier, om blev udarbejdet allerede, da virkomheden blev etableret. Die værdier er hele fundamentet bag virkomheden, og de anvende i tor til i hverdagen. Værdierne ræentere under afnit 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier. Styregruen har beluttet hvilke ml Eayfood A/S kal arbejde med i de følgende r og oat m! og handlinglaner for de følgende 3 r. Die ml og handlinglaner e i afnit 12. Ml og handlinglan for hele Bagerdygtighedredegørelen. 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Eayfood A/S arbejder ud fra en virkomhedfiloofi om iger, at alle medarbejdere, åvel timelønnede om funktionærer, kal arbejde aktivt for at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Vi kal være tolte af vore arbejdlad. Omgangtonen er aflaet, dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og e det om en tyrke i vore organiation. Eayfood A/S viion, miion og værdier er bygget o omkring denne filoofi. 5.1 Viion Eayfood A/S vil være markedet foretrukne artner inden for vore forretningomrde. Det nødvendiggør at vi er: den met innovative artner: kabende, lærende og forandrende den met flekible artner: lydhøre, dynamike og kan e muligheder dem der leverer kvalitet og høj ervice: leverer 11 % af det kunden forventer hver gang dem der obygger relationer i alle led: udvikler o ammen både ekternt og internt effektive i alle roceer: vi kender målet, kaber roceen, har kometencen, når målet og udvikler fortat vore kometencer 8

10 - hvilket - hvilket Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 5.2 Miion Hele markedet for meal olution er i hatig vækt i hele Euroa. Vore niche CD er, at kombinere de faglige hndværktraditioner inden for bade brødroduktion og behandling af kød og grøntager med nutiden krav om kvalitet og miljø. Dette efterørge i fooderviceektoren det traditionelle (.1) catering- og detailmarked og i ærdelehed inden for convenience området. Her vil vi være udbyderen med høj kaacitet og enartet kvalitet, der om en I i flekibel og innovativ artner reagerer hurtigt markedet krav. 5.3 Kerneværdier Vi tror at følgende værdier vil give o en ændende og udfordrende arbejdlad og de vil hjæle o mod at ofylde vore viion., 1. Vi kæmer for kvalitet i alle led betyder kunden kal altid være i centrum vi kal løe ogaven til den bitre ende, elv om det koter o enge vi ætter det at være erviceminded højt i alle led vi er meget omærkomme å hygiejnen å hele fabrikken vi har alle anvar for, at der er rent overalt 2. Vi er imødekommende overfor hinanden og vore omgiveler i en uformel tone - hvilket betyder kunderne kal e Eayfood A/S om in artner, frem for bare en leverandør vi løer alle ogaver klart og tydeligt uden mifortåeler vi kal omgå hinanden i en åben, oitiv atmofære og med en god ortion humor vi kal undgå kel mellem afdelinger i huet vi kal være tolte af og glade for vore arbejdlad 3. Vi er modige, forandringvillige og vedholdende betyder vi handler og tager anvar vi kal kontant tilae o markedet og kunderne omverdenen bevæger ig væk fra o, hvi ikke vi er i bevægele vi kal tilegne o den nye teknologi men vi kal ogå fortå at holde roen i al forandringen 4. Vi er 1 % ærlige - hvilket betyder vi kal være ærlige overfor hinanden, kunderne og leverandører amarbejdet i alle led bygger å tillid og genidig reekt vi kal oretholde en høj moral i det vi foretager o vi etablerer langvarige relationer ikke marte forretninger vi vil have et godt image Q 6. Kortlægning Under kortlægningarbejdet til denne Bagerdygtighed Redegørele, blev det beluttet at de tal om kulle ligge til grund for Redegørelen kulle have en kæring dato r. den 31. december 213. Tallene til denne Redegørele er fremkommet gennem Eayfood A/S egne regitreringer af forbrug og tatitik over medarbejderne. Tallene omkring forbrug af rengøringmidler af ektern rengøring firma er levet af ART Service. Bagerdygtighed Redegørelen er gældende for Eayfood A/S, Albuen 39, 6 Kolding og medarbejder om er anat virkomheden. 9

11 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 7. Kortlægning af miljø I det følgende afnit vil vi kortlægge Eayfood A/S miljøvirkning fra 211 til 213. enkelte områder de med taget data fra tidligere P r. CD cij Emiioner EL CO2: 175 ton/år NOV: 1281 ton/år 62: 28 ton/år Emiioner Naturga C2: 352 ton/år NON: 266 kg/år SOz: 1,9 kg/år Ii Inut Råvarer: 8599 ton Emballage: 1,266 mio tk. Folie: 131 km Etiketter: 2,4 mio tk. El 428 kwh Vand m3 Naturga: m3 Sildevand Sildevand total: 916 m3 Affald Brændbart: 123 ton/år Pa og air: 37 ton/år Brød: 644 ton/år Brød m/ kød: 572 ton/år Færdigvarer: 58 ton Folie til genbrug: 16,7 ton/år Metal: 418 kg/år Olie,952 m3/år Figur 7.1.1: Maebalance for

12 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Paramenter Faktik tal i 213 Nøgletal i 213 Indut Råvarer 8599 ton/gr 1,31 ton/roduceret ton Emballage 1,27 mio tk./k 193 tk/roduceret ton Folie 131 km/k,16 km/roduceret ton Etiketter 2,4 mio tk/år 31 tk/ roduceret ton El 428 kwh/år 68 MWh/roduceret ton Vand mg/år 2,2 m3/roduceret ton Naturga m/år 24m3/roduceret ton Outut co2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel NO, Se tabel og tabel Se tabel og tabel S 2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel Produceret mængde incl. Emballage 658 ton/år Sildevand 916 m3 1,39m3/roduceret ton Brændbart affald 123 ton/år 19 kg/roduceret ton Pa og Pair 37 ton/år 5,6 kg/roduceret ton Brød 644 ton/k 98 kg/roduceret ton Brød m/ kød 572 ton/år 86 kg/roduceret ton Kaeret færdigvarer 58 ton 8,8 kg/roduceret ton Folie til genbrug 17 ton/år 2,6 kg/roduceret ton Metal 418 kg/år,64 kg/roduceret ton Olie,952 mg/år,14m3/roduceret ton Figur 7.1.2: Faktike- og Nøgletal for 213. (D 7.1. Leverandørdialog Ho Eayfood A/S betyder det meget hvordan vore leverandører håndtere miljøvirkninger. Vi mener, at det er alle anvar at værne om vore miljø og mindke de miljø åvirkninger om vi dagligt ved roduktion af fødevarer åvirker miljøet med. Derfor har vi udarbejdet en Eayfood Code of Conduct om vi ender ud til alle vore leverandører og amarbejdartnere og beder dem udfylde og underkrive. Vi ørger ind til mange emner om dækker Bæredygtighed bredt, og alle ørgmålene er elvfølgelig udrunget, af det du kan læe om i denne Redegørele om vi her Eayfood A/S finder vigtigt. Eayfood Code of Conduct indgår i en amlet vurdering ved den årlige leverandør evaluering Produktortiment og mængder Eayfood A/S roducerer brød under tre rodukt kategorier adreen i Kolding, nemlig Kaffebrød, Convenience brød og andwichbrød. I tabel e de roducerede mængder i de tre kategorier fra 29 til 213. Produkt Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Kaffebrød Ton convenience brød Ton Sandwich brød Ton Total Ton Tabel 7.2.1: Tabel over fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier fra 29 til 213. Vi er tolte af, at vore roduktion af brød er teget med ca 18 % gennem 213 og med 28 % iden vi førte gang offentligjorde vore førte Bagerdygtighed Redegørele. Tallene i tabel er nedenfor illutreret i et diagram for at ynliggøre fordelingen mellem de tre roduktgruer om vi roducerer. 11.

13 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Total mængde færdigvarer 213 (D \ DSa ndwichbrød Conviencbred DKaffebrød I Diagram 7.2.1: Fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier for 213. Som det e har kaffebrød i 213 været den tørte roduktgrue og derefter kommer conveniencebrød. Vi vil gerne være tore roduktion af conveniencebrød og det hænger ammen med vore forretninglan om iger, at vi ønker at kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager. 7 Færd igvarer roduceret r. år inddelt i kategorier Kaffebrød Conviericebrød Sand.iichbrød Âr Diagram 7.2.2: Fordelingen mellem den 29 til 213. roducerede mængde af de tre anførte kategorier for fra Ser vi Diagram e det tydeligt, at vore roduktion af brød total et er tigende og de to fraktioner om er teget met over de idte ar er kaffebrød og conveniencebrød. Eayfood AIS roducerer udelukkende fødevarer og ingen at de rodukter om roducere indeholder miljøbelatende toffer. Under roduktion af brød generere der en del ild, det vil ige brød om ikke lever o til den kvalitet om Eayfood A/S tar for og om dermed bortkaffe om il. Tallene for dette ild e under afnit 7.1 om affald. r 12

14 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele 7.3. Råvarer og hjæletoffer (emballage) CD I nedentående tabel e mængden af indkøbte råvarer og hjæletoffer i forhold til roducerede ton færdigvarer det ågældende r. Rvare og hjæletoffer Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Råvarer Råvarer Ton Rvarer Ton/rod. mængde i 24 i Hjæletoffer Emballage tk./rod. Mængde Folie km/rod. Mængde,21,22,19,22,16 Etiketter tk./rod.mængde Rengoringmidler Eayfood A/S Kg Rengøringmidler Art Service AIS Kg , Tabel 7.3.1: Tabel over forbrug af råvarer og hjæletoffer beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende r. I, I tabel e de faktike tal der afejler hvad der er købt i det ågældende r amt nøgletal r roduceret ton. I det følgende er der er ikke taget højde for en evt. lagerforkydning årene imellem. Men denne forkydning m i fremtiden antage om kontant da den altid vil forekomme. Mængden af rengøringmidler er kommenteret under afnit 8.5 Kemike forhold. Som det e af tabel har Eayfood A/S haft en tigning i indkøb af råvarer gennem de idte 5 Tallene vier, at vi indtil 212 har haft et tigende forbrug af råvarer r roduceret ton. Dette kan kylde flere faktorer. Eayfood A/S udvikler ca nye rodukter om året, mange af die afrøve i roduktionen inden de ræentere for vore kunder. Ikke alle af die nyudviklede varer ender med at blive olgt, derfor ender de om ild. Derudover roducerer vi flere og flere komleke rodukter med mange m mængder af divere råvarer. Det kan være vært altid at alle de m råvarer obrugt inden udløb af holdbarheden, og derfor m rvaren af og til kaere. I 213 har vi brugt markant færre råvarer r roduceret ton færdigvarer. En af årager til dette kan være at vi i 213 har roduceret rigtig mange ølehorn, hvor råvarer mængden og rvarer ildet er forholdvi lille. Vi kan elvfølgelig kun glæde o over denne udvikling og vi er frem til at følge udviklingen i den følgende r. r. Mængden af forbrug af folie r roduceret enhed har fra 29 til 212 ligget forholdvi kontant, men vi er et fald i 213. Der er ikke nogen god forklaring dette fald, men måke kylde det de m ting i hverdagen om vi tille og roligt gr og otimere. Grunden til, at antallet af etiketter er tigende fra 29 til 212, hænger ammen med at flere af Eayfood A/S rodukter blev åført en oeetiket. I 213 beluttede vi at have foku kun at ætte label de rodukter om handel i detail og lign. Vi har tidligere haft en målætning om at alle vore rodukter kulle mærke med oelabel. Mål nr i fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: Vi er tolte af vore virkomhed og de metoder vi arbejder efter og derfor tiller vi ofte vore virkomhed til rådighed for beøgene fra Netværkgruer, tuderende og organiationer om ønker at e hvad Eayfood A/S er for en virkomhed. I den forbindele får vi tit ørgmål angående hvor meget r f 13

15 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele hvedemel anvender vi om året, hvor meget emballage bruger i og å videre. Derfor har vi belutte at vi vil udarbejde et materiale om vi kan bruge ved die lejligheder om vier divere nøgletal for nogle at de tørte gruer af råvarer, emballage og affald. Mål nr. Bekrivele af mål i Udarbejdele af Nøgletal materiale til ræentation af Eayfood A/S om virkomhed I 211 udarbejdede vi nogle nøgletal for forbrug af divere råvarer og roduceret mængder af nogle at vore tørte vare nr. Tallene blev bl.a. brugt vore familiedag i forbindele med Eayfood A/S 1 jubilæum i 21. r CD (i, I, Nedenfor e et ar af de tatement vi udarbejde: Vidte du at... Eayfood iden 21 har roduceret ølehorn hvilket varer til at hver danker har it 1,4 ølehorn om året iden 21. Vidte du at... Eayfood har roduceret andwichbrød iden 21 hvilket varer til det totale befolkningtal i Sanien og Columbia til ammen. Vidte du at... Eayfood har roduceret kaneltænger hvilket i kilometer varer til at køre til Rom og hjem igen. Nøgletallene bliver dog hurtigt forældede med den vækt vi har. Tallene er tadig meget igende. Vi har dog valgt ikke at odatere dem hvert men i tedet for i ny og næ at beregne nogle nye jove tal hvi behovet kulle otå Energiforbrug I 21 åbegyndte Eayfood A/S et tørre kortlægningarbejde af El- og Varmeforbruget virkomheden. Ventilationytemet blev efteret og indtillet mere otimalt i forhold til at reducerer El og Varme forbruget. I tabel e forbruget af El for de idte 5 Som det tydeligt e gav arbejdet med ventilationytemet hurtigt oitive reultater forbruget af El og Varme. Det forvente at den oitive tenden forbrug af El og Varme fortætter ind i grene forover. r. r, Elforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Samlet forbrug MWh Nøgletal MWH/roducere ton Tabel 7.4.1: Tabel over forbrug af om faktik tal og El forbrug/roduceret ton. El Forbrug r roduceret ton E EL Diagram 7.4.1: Diagram over forbrug af El/roduceret ton. Ar 14

16 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Diagram e det tydeligt hvor meget vore forbrug af El r roduceret enhed er faldet over de idte 5 Søjlerne vier faktik et fald mere end 27 % 5 Det er godt for naturen og det er rigtig godt for Eayfood AIS. P r. r. (D Eayfood A/S anvender Naturga om varmeforyning. I tabel e Eayfood A/S forbrug af Naturga for de idte 5 Som en del af arbejdet med reduktion af forbruget af Naturga blev der ogå arbejdet med, at otimere damkedlen. Damkedlen blev indtillet den kun roducere dam der er brug for det. Denne otimering har ogå haft en meget oitiv virkning Naturga forbruget. nr r. Ii Varmeforbrug Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Naturga Ton Nøgletal Ton/roduceret ton Tabel 7.4.2: Tabel over forbrug af Varme ogivet r roduceret ton u År Diagram 7.4.2: Diagram over forbrug af Varme/roduceret ton. P Diagram er det tydeligt illutreret hvor tor vore reduktion af naturga r roduceret enhed gennem de idte 5 har været. Faktik er det lykke o, at reducere forbruget med ikke mindre end 45 % 5 r r. Naturgaforbruget Eayfood A/S afhænger meget af hvor meget vi anvender vore ovne. Eayfood A/S har en målætning om at mange af vore rodukter om muligt kal være færdigbagte og lige til at tø o og erver for forbrugeren. Vi er gerne, at flere af vore rodukter i fremtiden er færdigbagte med den konekven at vore brug af Natur ga måke tiger en mule. For at e om vi kan kåne miljøet endnu mere har vi oat yderligere ml nedbringele af El og Naturga forbruget frem til 216. for Ml nr. Bekrivele af ml i Reducerer Naturgaforbruget med 8 % i 216 i forhold til Reducerer El forbruget med 2 % om året frem til 216, i forhold til forbruget i

17 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 7.5. Vandforbrug Eayfood A/S modtager vand gennem TREFOR fra to forkellige vandværker, Trudbro Vandværk og øtre Vandværk. Det årlige forbrug af vand er ogjort i nedentående tabel Eayfood A/S bruger en del vand til roduktion af brød. I alle dejene indgår der en tor del vand. Reten af vandforbruget gr tort et til rengøring af roduktionen. Der rengøre med vand hver dag mellem hver omtilling til et nyt rodukt. I weekenden ker der en tørre rengøring af hele fabrikken, og det er her, at den tørte mængde af vand til rengøring forbruge. I tabel e det faktike forbrug af vand og nøgletal omregnet til vandforbrug/roduceret ton. CD I?) I, Vandforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Forbrug i alt m Nøgletal m3/roduceret ton 3,18 2,64 2,42 2,3 2,2 Tabel 7.5.1: Tabel over forbrug af vand beregnet i forhold til roduceret ton færdigvarer det ågældende r. Vand 3,5 3 2,5 2 I I LL. 1,5 i, År Diagram 7.5.1: Diagram over forbrug af Vandforbrug/roduceret ton. Som det e af tallene er det lykkede Eayfood A/S, at nedbringe vandforbruget med mere en 31 % r roduceret ton over de idte 5 r. Det fald er kommet i en eriode hvor de rodukter vi kan tilbyde vore kunder bliver mere og mere rengøringkrævende blandt andet.g.a ikring mod krydkontaminering med allergener. Ca 25 % af Eayfood A/S vandforbrug bliver brugt i dejene til de rodukter om roducere, altå om en rvare. Vand om råvarer er en del af det amlede vandforbrug. Mål nr 2 fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: I de følgende år vil vi fortætte vore foku å vandforbruget og ætte et mål o om yderligere nedbringele af vandforbruget r. roduceret ton. Mål nr. Bekrivele af mål 2 Nedbringele af forbrug af vand med yderligere 5 % r roduceret ton. Målet om at nedbringe vore forbrug af vand med 5 % vite ig, at være tærkt undervurderet. Det er lykkede o, at nedbringe vandforbruget r roduceret ton med ca 17 % iden malene blev oat i 21. Vi er bl.a. 16

18 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele begyndt at have foku at roducere tørre erie om antallet af omtillinger og antallet af rengøringer. bl.a. nedætter 7.6. Tranort (J Eayfood A/S har ikke lager kaacitet adreen. Lageret er udliciteret til et ekternt frotlager, om er nabo til Eayfood AIS. Det gør, at miljø åvirkningen fra tranort af færdigvarer til lager er ydert minimalt, I Eayfood A/S afender færdigvarer til frotlager flere gange om dagen, men der afende vidt muligt altid en hel trailer af gangen. Eayfood A/S rader ikke elv over latbiler til tranort at varer. Al tranort af varer er udliciteret til ekternt tranortfirma. Firmaet regitrer ikke antal kørte kilometer med Eayfood A/S varer. Firmaet ørger for vidt muligt at fylde latbilerne o med varer inden de kører fra lager. Derudover overholder firmaet de nyete tandarder inden for latbiler. Fayfood A/S rader ogå over et antal firmabiler. Ejerne af die firmabiler til at køre miljørigtigt om muligt, men derudover har vi ingen olitik området. rde 7.7. Luftemiioner I nedentående tabel og e Eayfood A/S udledning af emiioner for henholdvi El og Naturga forbrug. Luft Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 El faktike tal C2 Ton S2 Ton NOx Ton El nøgletal C2 Ton/roduceret ton,33,29,26 S2 Ton/roduceret ton,5,47,43 NOx Ton/roduceret ton,24,22,19 Tabel 7.7.1: Taûel over Luft emiion fra El beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende ar. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af El ogå haft en oitiv virkning emiionen. i Luft Enhed År29 År21 År211 År212 År2o13 Naturga faktike tal C2 Ton S2 Kg , 1,7 1,9 NOx Kg Naturga nøgletal C2 kg/roduceret ton,14, S2 Kg/roduceret ton,9,8,4,3,3 NOx Kg/roduceret ton 1,,92,6,5,4 Tabel 7.7.2: Tabel over Luft emiion fra Naturga beregnet ågældende forhold til roduceret ton det r. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af Naturga ogå haft en oitiv virkning emiionen Lugt Eayfood A/S afgiver duft af bagt brød til omgivelerne. Eayfood A/S er laceret i et med langt til nærmete arcelhu område. Eayfood A/S olever ikke klager fra naboer over den lugt om udlede fra virkomheden. Eayfood A/S betragter ikke lugt om et roblem og derfor er emnet ikke videre kommenteret i denne Bagerdygtighed Redegørele. indutriomrde 17

19 - - Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Såfremt Eayfood A/S i fremtiden modtager klager angående lugt, vil klagen naturligvi blive behandlet eriøt. 7.9 Sildevand I tabel e den mængde ildevand om Eayfood AIS har udledt fra 29 til 213. Sildevand Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Sildevand m Nøgletal m3/roduceret ton 2,5 1,8 1,5 1,56 1,39 Tabel 7.9.1: Tabel over udledning af ildevand r roduceret ton fra 29 til 213. (D Udledt ildevand i m3 r roduceret ton 2,5 2 1,5 = I I ti- 1, År Diagram 7.9.1: Diagram over udledt mængde ildevand m3r roduceret ton. Nr vi forbruger mindre vand vil der ogå være mindre vand om udlede om ildevand. I diagram illutrere det tydeligt, at Eayfood A/S har udledt mindre og mindre ildevand gennem de idte 5 Det er lykkede o at reducere mængden af ildevand med ca 32 % over 5 r. r. Eayfood A/S har en ildevand tilladele om i 29 og 21 ikke tog højde for at ildevandet ogå indeholdt anitært vand. Normalt kal en ildevandrøve udtage inden ammenblanding med anitært vand, men Eayfood A/S er dette ikke muligt. Derfor vil mange af værdierne i tabel ikke overholde de anførte græneværdier. Eayfood A/S modtog ca. den 1. mart 211 en revideret ildevandtilladele hvor de anførte græneværdier for ildevandet ved analye tager højde for, at ildevandet indeholder anitært vand. r Stofmængder Enhed Græneværdi År 21 År 211 År 212 År 213 Ammoniak + Ammonium Mg/I <4, Total-N Mg/I <9,8 62 Total-P Mg/I <3 9,2 B15 Mg/I <5 28 COD Mg/I < Olie + Fedt Mg/I < LAS Mg/I <7 < Nitrifikationhæmning h <2 <2 - AnIægmIer m3 < vandtemeratur <4 2,3 16,1 19,6 21 H 6,5-9, 7,1 6,8 6, 7,6 COD/B15 <3 1,45 1,65 1,9 Tabel 7.9.2: Tabel over analye reultater fra 21 til 213 ildevand. 18

20 55 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Eayfood AIS har gennem de idte ar r arbejdet hårdt, at nedbringe indholdet af olie/fedt i vore ildevand. Som det e af oventående tal er vi endelig her i 213 kommet ned under græneværdien. Det bliver ændende, at følge niveauet i de næte ar r, nu hvor vi er begyndt at roducere over mange flere roduktionkift. Oventående tal er gennemnit tal for 213 ud fra to røver. Det kot om blev åført vore ene fedtudkiller i 211, har tilyneladende Q haft en god effekt indholdet af olie/fedt om udkille inden ildevandet forlader fedtudkilleren. Derudover har vi arbejdet aktiv med fortat at træne vore eronale i korrekt rengøring mellem to omtillinger. Medarbejderne er blevet bedt om, at oamle meget roduktionaffald om muligt inden der vake med vand. Denne træning er ogå gennemført ho ART Service og dere medarbejdere. Eayfood AIS har iden r 212 fået tømt og rengjort begge vore fedtudkiller en gang om uge, for at e om det gav en oitiv effekt olie/fedt indholdet. Mål nr 3 fra førte verion at Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: En af de udfordringer om Eayfood A/S tår overfor i løbet af 211, er at få bragt olie/fedt tallet ned under græneværdier om i den reviderede ildevand tilladele er at o til < 75 mg/i abolut. Mål nr. Bekrivele af mål 3 Nedbringele af Fedt og olie i ildevandet å det overholder kravet i gældende ilde vandtilladele. Efter flere r hårdt arbejde og kontant foku er det ud til, at det er lukkede o at onår vore ml om, at nedbringe olie/fedt indholdet i vore ildevand til under græneværdien. Vi ønker elvfølgelig fortat af holde vore foku mængden af olie/fedt i vore ildevand og derfor har vi oat følgende ml for de næte 3 r. Ml nr. Bekrivele af ml 3 Fatholde mængden af olie/fedt i ildevand under græneværdi Affald I tabel e de fraktioner om Eayfood A/S ortere vore affald i. Ii Affald Nøgletal 21 Nøgletal 211 Nøgletal 212 Nøgletal 213 Brændbart Affald 2 kg/rod. Ton 19,95 kg/rod.ton 18 kg/rod.ton 19 kg/rod.ton Pa og Pair 7, kg/rod. Ton 7,4 kg/rodton 7,4 kg/rod.ton 5,6 kgfrod.ton Brød 157 kg/rod. Ton 15 kg/rod.ton 123 kg/rod.ton 98 kg/rod.ton Brød m/ kød 38,8 kg/rod. Ton - kg/rod.ton 86 kg/rod.ton Kaeret Færdigvarer 12 kg/rod. Ton 5, kg/rod ton 5,9 kg/rod ton 8,8 kgfrod ton Folie til genbrug,75 kg/rod. ton 2,41 kg/rod.ton 2, kg/rod.ton 2,6 kg/rod.ton Metal,31 kgfrod. ton 3,3 kg/rod.ton,86 kg/rod.ton,64 kg/rod.ton tabel 7.1.1: Tabel over affaldfraktioner og mængder. 19

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape

Lokalplan nr. 351 Bolig- og erhvervsområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Bolig- og erhvervområde, Friland ved Feldballe,Tredje etape Kommuneplantillæg nr. 11, til Syddjur Kommuneplan 2009 Yderligere information kan få ho: SYDDJURS KOMMUNE Hovedpotadree: Hovedgaden 77 8410 Rønde

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005

PBL Teknik. SikkerhedsKvalitetsStyring VEJLEDNING. Aut. El-installatør. p S. SKS VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 ikkerhedskvalitetstyring VEJLEDNING K VEJLEDNING.doc - 1 af 32-30-08-2005 INDHOLDFORTEGNELE VEJLEDNING...1 INDHOLDFORTEGNELE...2 1 VEJLEDNING F K-YTEMET...3 2 EVULERING F K-YTEMET...4 3 DEN UTORIEREDE

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker

Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM. En håndbog om SEJL TRIM. En håndbog om sejltrim. Stuart H. Walker 1 Stuart H. Walker EN HÅNDBOG OM SEJLTRIM En håndbog om En håndbog om ejltrim SEJL TRIM Stuart H. Walker 2 Andre bøger af Stuart H. Walker The Technique of Small Boat Racing (ed.) The Tactic of Small Boat

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden

Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Tørsugning af filtersand fra vandværker og svømmehaller Fjernelse af seks tons filtersand uden at få sved på panden Når man skal fjerne 6 tons filtersand er den nemmeste måde at suge det ud. Så får man

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011

Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Arbejdsmiljøkonference 16. august 2011 Erfaringer med fælles AMSU - arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg Holstebro Flødeost 2007 2011 v/miljøkoordinator og arbejdsmiljøleder Hanne Pedersen 18 August 2011

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Optimeret slæderegulering

Optimeret slæderegulering Forord Denne rapport dokuenterer arbejdet ed projektet Optieret læderegulering på 6. eeter. Projektet er udført i perioden februar 003 til aj 003 på Aalborg univeritet, Intitut for Elektronike yteer, Afdeling

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere