vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai"

Transkript

1 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r

2 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden Kernekometencer Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen beretning 4 Indhoidfortegnele i Indhoidfortegnele CD i 6. Kortlægning Viion 8 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Miion Kerneværdier 9 7. Kortlægning af miljø Leverandørdialog Produktortiment og mængder Råvarer og hjæletoffer (emballage) Energiforbrug Vandforbrug Tranort Luftemiioner Lugt Sildevand Affald Riiko for driftfortyrrele Uheld og driftfortyrreler Jord og grundvandforurening 22 8 Kortlægning af arbejdmiljø Arbejdtilynet tilyn med virkomheden Fyike forhold Arbejdmiljøvirkninger og bekrivele af anvendt metode Bekrivele af Arbejdmiljøorganiation Vurdering af miljø Belyning Arbejdiokaler Indeklima Ulykkeriici Makinikkerhed Pladforhold og adgangveje (Færdelruter) EGA 32 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele indretning og udformning Kemike forhold Støj og vibrationer Tunge løft Ergonomike forhold 3

3 8.1. Ulykker og nærved ulykker Pykik arbejdmiljø Leverandørdialog Vurdering af Arbejdmiljø Kortlægning af ocialt engagement Antal medarbejdere amt tilgang og afgang af medarbejdere Biologike forhold Riikoanalye Baggrundolyninger 35 Q Korttidygdom/Langtidygdom amt fremmødeolitik Udvikling, uddannele og læring imedarbejderudviklingamtaler (MUS) Integration og ligetilling 45 minoritet Engagement i det omgivende amfund Omærkomhed globale udfordringer Vurdering af det ociale område Frugtordning Fatholdele Selvvurderet helbred generelt Eayfood A/S undhedolitik Kot 5 1. Sundhed Alderfordeling Anciennitetfordeling Kønfordeling Deltid Skiftehold Akkordarbejde Elever Sundhed forikring Livfaeolitik Antal af medarbejdere om ofatter ig elv om en del af en Antal af mænd og kvinder anat i en ledende tilling Kantineordning Okrifter Kortlægning af rygning ud fra elvvurderet helbred Rygning Alkohol Kortlægning af alkohol indtagele ud fra elvvurderet helbred Motion Sundhedrofiler Kunder og brugere Heibredkontrol ved natarbejde Sundhedforikringer 59 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2

4 11. Samlet rioritering af de fire områder Mål og handlinglan for hele Bilag nr. i Eayfood AIS Miljø Politik 65 Bilag nr. 2 Arbejdmiljø Politik 66 I, Bilag nr 3 Agenda for Arbejdmiljoorganiationmoder 67 Q 1.11 Vurderingafdetundhed 6 Bilag nr. 4 Lite over væentlige Arbejdmiljøforhold 68 Q Bagerdygtighedredegørelen 62 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3

5 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 1. Forord med ledelen beretning CD Eayfood A/S modtog i juni 21 vore førte dilom fra Green Network for vore Sociale Engagement og i 211 modtog vi det førte dilom for vore Bagerdygtighed Redegørele. Denne Redegørele er den førte odatering af vore Bagerdygtighed Redegørele og vi vil redegøre for det arbejde vi har gennemført de idte 3 r. Vi yne elv, at vi er kommet langt og har kabt mange gode forbedringer og vi er tolte af, at kunne offentliggøre vore Bagerdygtighed Arbejde i denne raort. Da Eayfood A/S er et indutribageri har vi valgt at omdøbe vore CSR Raort til Bagerdygtighed Redegørele. Ç ) Formalet med Bagerdygtighed Redegørelen er, at ynliggøre overfor vore kunder og amarbejdartnere hvad vore holdning til Bæredygtighed er og hvordan vi her Eayfood A/S arbejder med Bæredygtighed. I Redegørelen vil I kunne læe om de tore beareler om vi har gennemført vore forbrug af El og Naturga gennem de idte tre r. 213 har været et travlt kift, og anat rigtig mange nye kollegaer. I den forbindele forøgte vi o med at rekrutteret medarbejdere via ociale medier med tor ucce. r Eayfood A/S, vi har udvidet vore roduktion med 2 I de kommende vil vore nye kollektion rinci f tort foku, og flere af målene for de kommende r vil handle om dette. r Intereerede kan tilegne ig Redegørelen ved direkte henvende til Eayfood A/S eller e den vore hjemmeide Den næte Bagerdygtighed Redegørele foreligger i 217. Kolding den 2. aril 214 /W/Q Medarbejder reræentant: Rikke Hammer Maden 4

6 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 2. Stamolyninger (ti Virkomhed: Eayfood A/S Albuen 39 (fr) 6 Kolding Tlf Matrikel nr. 3 BP CVR nr P nr.: Branche kode: 1711 I Anvarlig ledele: Sikkerhedleder: Kontakteron/Projektleder: Styregrue: Regnkaberiode: Antal medarbejdere: Adminitrerende direktør Flemming Paach Fabrikchef Peer Jeeren Kvalitetkoordinator/Miljøanvarlig Rikke Hammer Maden Flemming Paach, Peer Jeeren, Heidi Holt Følger kalender året Omkring 13 medarbejdere Arbejdmiljøvejvier: Arbejdmiljøvejvier nr. 8 Arbejdmiljøvejvier nr. 17 Arbejdmiljøvejvier nr. 2 Beøg af Arbejdtilynet: Den 25. november 213 Redegøreleeriode: 1. januar 211 til 31. december

7 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 3. Præentation af virkomheden (D Eayfood A/S er ikke bare en virkomhed. Det er et rinci. Et rinci om hylder utraditionelle amarbejd- og forretningformer. Et rinci om har foku roduktudvikling og om har et klart forretningmæigt igte om, at være markedledende. Eayfood A/S blev etableret i december 2 og gik ind markedet i augut 21. Virkomheden blev kabt af Flemming Paach, Peder Chritenen og Jimmy Nielen, der alle havde erfaring fra fødevarebranchen. De tre iværkættere erfarede, at der manglede en udbyder af convenience brød markedet, om kunne kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager, og hvor rodukterne er en kombination af de faglige og nutiden krav til kvalitet. Der var behov for en flekibel innovativ artner, om kunne leverer høj kvalitet. Målet var og er tadig klart. hndværktraditioner (I) 1, Vi kal kabe og markedføre de bedte rodukter markedet. convenience food Det gør vi kun ved at kille o ud. Derfor ofatter vi det at være anderlede om en tyrke. Vi gerne andre veje for, at ælge nemme og velmagende løninger til folk, om har travlt og ri god kvalitet. Det gør vi i en organiation, der er både flad, uformel og effektiv. Ho Layfood A/S er det alle medarbejderne, om er anvarlige for, at vi har nogle gode rodukter og en god arbejdlad. Kun den made kan vi være en innovativ, vidende og flekibel artner med kerneværdier om effektivitet, anvarlighed og kvalitet. gr ætter mltid Siden virkomheden tart har vi fokueret at gøre organiationen enkel og ligetil om overhovedet muligt. Det gør o i tand til at reagere hurtigt og effektivt. Alle medarbejdere Eayfood A/S har et medanvar for, at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Omgangtonen er aflaet dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og er vore forkelligheder om en tyrke i vore organiation. Medarbejderne ho Eayfood A/S kommer fra forkellige teder om Tyrkiet, Polen, Tykland, Afghanitan, Cuba, Sydamerika, Uganda, Ukraine, Syrien, Bonien, Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn og Sjælland. Vi hylder ideen om, at være anderlede velkommen, fordi mangfoldigheden neto er med til at gøre o mere omtillingarate og nytænkende. I 23 vandt Eayfood A/S Dram-rien for Året Rummelige Arbejdlad, hvilket vi er meget tolte af. L 3.1 Ledele og organiering Eayfood A/S arbejder ud fra en flad organiation med tort anvar til den enkelte medarbejder. Hovedroceerne er foryningkæden og udviklingroceen. Eayfood A/S lede af direktionen amt et koordinationudvalg om betår af medarbejdere om hver iær er anvarlige for en hoved, tøtte eller del roce. 6

8 Eayfood AIS Bagerdvgtighed Redegørele 3.2 Kernekometencer Alle medarbejdere har ligt til og anvar for, at udvikle egne og virkomheden kometencer. Virkomheden områder er vore Foryningkæde og Produktudvikling amt divere tøttefunktioner om bakker de to andre kerneomrder o. Målet er, at kabe mere værdi for næte led i værdikæden end konkurrenterne er i tand til at gøre. P figur e en grafik illutration af Eayfood AIS forretningmodel. Forretningmodel CD (r) Ii Egen Egen Partner! ro- ro- egen ro- Partner Partner duktion duktion duktion Figur 3.2.1: Forretningmodel. 3.3 Strategi For at, onå det otimale ortiment oererer Eayfood A/S med artnere. Produkter der har en høj grad af komlekitet og differentiering, vil blive roduceret eget roduktionanlæg. Simle rodukter om er mere rifølomme outource til artnere. 7

9 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Partnere udvælge rimært efter dere evne til, at arbejde ud fra en Omkotningminimeringtrategi. Eayfood A/S har i dag artnere i Polen, Frankrig og Bonien. 4. Procebekrivele Eayfood A/S blev i foråret 29 kontakte af Green Network, og ofordret til, at udarbejde en Social Redegørele. Eayfood A/S valgte at tage udfordringen o, og dermed mlætte det Sociale arbejde om allerede foregik i virkomheden. Kort tid efter, at arbejdet med den ociale redegørele gik i gang beluttede vi, at vi ville udarbejde en Bagerdygtighed Redegørele. Bagerdygtighed Redegørelen kal nu odatere for førte gang og i den forbindele har vi indarbejdet vore undhed redegørele om en del af denne Bagerdygtighed redegørele. Eayfood A/S om virkomhed er bygget o omkring et æt værdier, om blev udarbejdet allerede, da virkomheden blev etableret. Die værdier er hele fundamentet bag virkomheden, og de anvende i tor til i hverdagen. Værdierne ræentere under afnit 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier. Styregruen har beluttet hvilke ml Eayfood A/S kal arbejde med i de følgende r og oat m! og handlinglaner for de følgende 3 r. Die ml og handlinglaner e i afnit 12. Ml og handlinglan for hele Bagerdygtighedredegørelen. 5. Eayfood A/S viion, miion og værdier Eayfood A/S arbejder ud fra en virkomhedfiloofi om iger, at alle medarbejdere, åvel timelønnede om funktionærer, kal arbejde aktivt for at Eayfood A/S er en god arbejdlad. Vi kal være tolte af vore arbejdlad. Omgangtonen er aflaet, dog med und fornuft og ituationfornemmele om udgangunkt. Vi kal reektere hinanden forkelligheder, og e det om en tyrke i vore organiation. Eayfood A/S viion, miion og værdier er bygget o omkring denne filoofi. 5.1 Viion Eayfood A/S vil være markedet foretrukne artner inden for vore forretningomrde. Det nødvendiggør at vi er: den met innovative artner: kabende, lærende og forandrende den met flekible artner: lydhøre, dynamike og kan e muligheder dem der leverer kvalitet og høj ervice: leverer 11 % af det kunden forventer hver gang dem der obygger relationer i alle led: udvikler o ammen både ekternt og internt effektive i alle roceer: vi kender målet, kaber roceen, har kometencen, når målet og udvikler fortat vore kometencer 8

10 - hvilket - hvilket Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 5.2 Miion Hele markedet for meal olution er i hatig vækt i hele Euroa. Vore niche CD er, at kombinere de faglige hndværktraditioner inden for bade brødroduktion og behandling af kød og grøntager med nutiden krav om kvalitet og miljø. Dette efterørge i fooderviceektoren det traditionelle (.1) catering- og detailmarked og i ærdelehed inden for convenience området. Her vil vi være udbyderen med høj kaacitet og enartet kvalitet, der om en I i flekibel og innovativ artner reagerer hurtigt markedet krav. 5.3 Kerneværdier Vi tror at følgende værdier vil give o en ændende og udfordrende arbejdlad og de vil hjæle o mod at ofylde vore viion., 1. Vi kæmer for kvalitet i alle led betyder kunden kal altid være i centrum vi kal løe ogaven til den bitre ende, elv om det koter o enge vi ætter det at være erviceminded højt i alle led vi er meget omærkomme å hygiejnen å hele fabrikken vi har alle anvar for, at der er rent overalt 2. Vi er imødekommende overfor hinanden og vore omgiveler i en uformel tone - hvilket betyder kunderne kal e Eayfood A/S om in artner, frem for bare en leverandør vi løer alle ogaver klart og tydeligt uden mifortåeler vi kal omgå hinanden i en åben, oitiv atmofære og med en god ortion humor vi kal undgå kel mellem afdelinger i huet vi kal være tolte af og glade for vore arbejdlad 3. Vi er modige, forandringvillige og vedholdende betyder vi handler og tager anvar vi kal kontant tilae o markedet og kunderne omverdenen bevæger ig væk fra o, hvi ikke vi er i bevægele vi kal tilegne o den nye teknologi men vi kal ogå fortå at holde roen i al forandringen 4. Vi er 1 % ærlige - hvilket betyder vi kal være ærlige overfor hinanden, kunderne og leverandører amarbejdet i alle led bygger å tillid og genidig reekt vi kal oretholde en høj moral i det vi foretager o vi etablerer langvarige relationer ikke marte forretninger vi vil have et godt image Q 6. Kortlægning Under kortlægningarbejdet til denne Bagerdygtighed Redegørele, blev det beluttet at de tal om kulle ligge til grund for Redegørelen kulle have en kæring dato r. den 31. december 213. Tallene til denne Redegørele er fremkommet gennem Eayfood A/S egne regitreringer af forbrug og tatitik over medarbejderne. Tallene omkring forbrug af rengøringmidler af ektern rengøring firma er levet af ART Service. Bagerdygtighed Redegørelen er gældende for Eayfood A/S, Albuen 39, 6 Kolding og medarbejder om er anat virkomheden. 9

11 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele 7. Kortlægning af miljø I det følgende afnit vil vi kortlægge Eayfood A/S miljøvirkning fra 211 til 213. enkelte områder de med taget data fra tidligere P r. CD cij Emiioner EL CO2: 175 ton/år NOV: 1281 ton/år 62: 28 ton/år Emiioner Naturga C2: 352 ton/år NON: 266 kg/år SOz: 1,9 kg/år Ii Inut Råvarer: 8599 ton Emballage: 1,266 mio tk. Folie: 131 km Etiketter: 2,4 mio tk. El 428 kwh Vand m3 Naturga: m3 Sildevand Sildevand total: 916 m3 Affald Brændbart: 123 ton/år Pa og air: 37 ton/år Brød: 644 ton/år Brød m/ kød: 572 ton/år Færdigvarer: 58 ton Folie til genbrug: 16,7 ton/år Metal: 418 kg/år Olie,952 m3/år Figur 7.1.1: Maebalance for

12 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Paramenter Faktik tal i 213 Nøgletal i 213 Indut Råvarer 8599 ton/gr 1,31 ton/roduceret ton Emballage 1,27 mio tk./k 193 tk/roduceret ton Folie 131 km/k,16 km/roduceret ton Etiketter 2,4 mio tk/år 31 tk/ roduceret ton El 428 kwh/år 68 MWh/roduceret ton Vand mg/år 2,2 m3/roduceret ton Naturga m/år 24m3/roduceret ton Outut co2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel NO, Se tabel og tabel Se tabel og tabel S 2 Se tabel og tabel Se tabel og tabel Produceret mængde incl. Emballage 658 ton/år Sildevand 916 m3 1,39m3/roduceret ton Brændbart affald 123 ton/år 19 kg/roduceret ton Pa og Pair 37 ton/år 5,6 kg/roduceret ton Brød 644 ton/k 98 kg/roduceret ton Brød m/ kød 572 ton/år 86 kg/roduceret ton Kaeret færdigvarer 58 ton 8,8 kg/roduceret ton Folie til genbrug 17 ton/år 2,6 kg/roduceret ton Metal 418 kg/år,64 kg/roduceret ton Olie,952 mg/år,14m3/roduceret ton Figur 7.1.2: Faktike- og Nøgletal for 213. (D 7.1. Leverandørdialog Ho Eayfood A/S betyder det meget hvordan vore leverandører håndtere miljøvirkninger. Vi mener, at det er alle anvar at værne om vore miljø og mindke de miljø åvirkninger om vi dagligt ved roduktion af fødevarer åvirker miljøet med. Derfor har vi udarbejdet en Eayfood Code of Conduct om vi ender ud til alle vore leverandører og amarbejdartnere og beder dem udfylde og underkrive. Vi ørger ind til mange emner om dækker Bæredygtighed bredt, og alle ørgmålene er elvfølgelig udrunget, af det du kan læe om i denne Redegørele om vi her Eayfood A/S finder vigtigt. Eayfood Code of Conduct indgår i en amlet vurdering ved den årlige leverandør evaluering Produktortiment og mængder Eayfood A/S roducerer brød under tre rodukt kategorier adreen i Kolding, nemlig Kaffebrød, Convenience brød og andwichbrød. I tabel e de roducerede mængder i de tre kategorier fra 29 til 213. Produkt Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Kaffebrød Ton convenience brød Ton Sandwich brød Ton Total Ton Tabel 7.2.1: Tabel over fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier fra 29 til 213. Vi er tolte af, at vore roduktion af brød er teget med ca 18 % gennem 213 og med 28 % iden vi førte gang offentligjorde vore førte Bagerdygtighed Redegørele. Tallene i tabel er nedenfor illutreret i et diagram for at ynliggøre fordelingen mellem de tre roduktgruer om vi roducerer. 11.

13 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Total mængde færdigvarer 213 (D \ DSa ndwichbrød Conviencbred DKaffebrød I Diagram 7.2.1: Fordelingen mellem den roducerede mængde af de tre anførte kategorier for 213. Som det e har kaffebrød i 213 været den tørte roduktgrue og derefter kommer conveniencebrød. Vi vil gerne være tore roduktion af conveniencebrød og det hænger ammen med vore forretninglan om iger, at vi ønker at kombinerer den faglige kometence inden for brødroduktion med behandlingen af kød og grøntager. 7 Færd igvarer roduceret r. år inddelt i kategorier Kaffebrød Conviericebrød Sand.iichbrød Âr Diagram 7.2.2: Fordelingen mellem den 29 til 213. roducerede mængde af de tre anførte kategorier for fra Ser vi Diagram e det tydeligt, at vore roduktion af brød total et er tigende og de to fraktioner om er teget met over de idte ar er kaffebrød og conveniencebrød. Eayfood AIS roducerer udelukkende fødevarer og ingen at de rodukter om roducere indeholder miljøbelatende toffer. Under roduktion af brød generere der en del ild, det vil ige brød om ikke lever o til den kvalitet om Eayfood A/S tar for og om dermed bortkaffe om il. Tallene for dette ild e under afnit 7.1 om affald. r 12

14 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele 7.3. Råvarer og hjæletoffer (emballage) CD I nedentående tabel e mængden af indkøbte råvarer og hjæletoffer i forhold til roducerede ton færdigvarer det ågældende r. Rvare og hjæletoffer Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Råvarer Råvarer Ton Rvarer Ton/rod. mængde i 24 i Hjæletoffer Emballage tk./rod. Mængde Folie km/rod. Mængde,21,22,19,22,16 Etiketter tk./rod.mængde Rengoringmidler Eayfood A/S Kg Rengøringmidler Art Service AIS Kg , Tabel 7.3.1: Tabel over forbrug af råvarer og hjæletoffer beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende r. I, I tabel e de faktike tal der afejler hvad der er købt i det ågældende r amt nøgletal r roduceret ton. I det følgende er der er ikke taget højde for en evt. lagerforkydning årene imellem. Men denne forkydning m i fremtiden antage om kontant da den altid vil forekomme. Mængden af rengøringmidler er kommenteret under afnit 8.5 Kemike forhold. Som det e af tabel har Eayfood A/S haft en tigning i indkøb af råvarer gennem de idte 5 Tallene vier, at vi indtil 212 har haft et tigende forbrug af råvarer r roduceret ton. Dette kan kylde flere faktorer. Eayfood A/S udvikler ca nye rodukter om året, mange af die afrøve i roduktionen inden de ræentere for vore kunder. Ikke alle af die nyudviklede varer ender med at blive olgt, derfor ender de om ild. Derudover roducerer vi flere og flere komleke rodukter med mange m mængder af divere råvarer. Det kan være vært altid at alle de m råvarer obrugt inden udløb af holdbarheden, og derfor m rvaren af og til kaere. I 213 har vi brugt markant færre råvarer r roduceret ton færdigvarer. En af årager til dette kan være at vi i 213 har roduceret rigtig mange ølehorn, hvor råvarer mængden og rvarer ildet er forholdvi lille. Vi kan elvfølgelig kun glæde o over denne udvikling og vi er frem til at følge udviklingen i den følgende r. r. Mængden af forbrug af folie r roduceret enhed har fra 29 til 212 ligget forholdvi kontant, men vi er et fald i 213. Der er ikke nogen god forklaring dette fald, men måke kylde det de m ting i hverdagen om vi tille og roligt gr og otimere. Grunden til, at antallet af etiketter er tigende fra 29 til 212, hænger ammen med at flere af Eayfood A/S rodukter blev åført en oeetiket. I 213 beluttede vi at have foku kun at ætte label de rodukter om handel i detail og lign. Vi har tidligere haft en målætning om at alle vore rodukter kulle mærke med oelabel. Mål nr i fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: Vi er tolte af vore virkomhed og de metoder vi arbejder efter og derfor tiller vi ofte vore virkomhed til rådighed for beøgene fra Netværkgruer, tuderende og organiationer om ønker at e hvad Eayfood A/S er for en virkomhed. I den forbindele får vi tit ørgmål angående hvor meget r f 13

15 EayfoodA/S Bagerdygtighed Redegørele hvedemel anvender vi om året, hvor meget emballage bruger i og å videre. Derfor har vi belutte at vi vil udarbejde et materiale om vi kan bruge ved die lejligheder om vier divere nøgletal for nogle at de tørte gruer af råvarer, emballage og affald. Mål nr. Bekrivele af mål i Udarbejdele af Nøgletal materiale til ræentation af Eayfood A/S om virkomhed I 211 udarbejdede vi nogle nøgletal for forbrug af divere råvarer og roduceret mængder af nogle at vore tørte vare nr. Tallene blev bl.a. brugt vore familiedag i forbindele med Eayfood A/S 1 jubilæum i 21. r CD (i, I, Nedenfor e et ar af de tatement vi udarbejde: Vidte du at... Eayfood iden 21 har roduceret ølehorn hvilket varer til at hver danker har it 1,4 ølehorn om året iden 21. Vidte du at... Eayfood har roduceret andwichbrød iden 21 hvilket varer til det totale befolkningtal i Sanien og Columbia til ammen. Vidte du at... Eayfood har roduceret kaneltænger hvilket i kilometer varer til at køre til Rom og hjem igen. Nøgletallene bliver dog hurtigt forældede med den vækt vi har. Tallene er tadig meget igende. Vi har dog valgt ikke at odatere dem hvert men i tedet for i ny og næ at beregne nogle nye jove tal hvi behovet kulle otå Energiforbrug I 21 åbegyndte Eayfood A/S et tørre kortlægningarbejde af El- og Varmeforbruget virkomheden. Ventilationytemet blev efteret og indtillet mere otimalt i forhold til at reducerer El og Varme forbruget. I tabel e forbruget af El for de idte 5 Som det tydeligt e gav arbejdet med ventilationytemet hurtigt oitive reultater forbruget af El og Varme. Det forvente at den oitive tenden forbrug af El og Varme fortætter ind i grene forover. r. r, Elforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Samlet forbrug MWh Nøgletal MWH/roducere ton Tabel 7.4.1: Tabel over forbrug af om faktik tal og El forbrug/roduceret ton. El Forbrug r roduceret ton E EL Diagram 7.4.1: Diagram over forbrug af El/roduceret ton. Ar 14

16 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Diagram e det tydeligt hvor meget vore forbrug af El r roduceret enhed er faldet over de idte 5 Søjlerne vier faktik et fald mere end 27 % 5 Det er godt for naturen og det er rigtig godt for Eayfood AIS. P r. r. (D Eayfood A/S anvender Naturga om varmeforyning. I tabel e Eayfood A/S forbrug af Naturga for de idte 5 Som en del af arbejdet med reduktion af forbruget af Naturga blev der ogå arbejdet med, at otimere damkedlen. Damkedlen blev indtillet den kun roducere dam der er brug for det. Denne otimering har ogå haft en meget oitiv virkning Naturga forbruget. nr r. Ii Varmeforbrug Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Naturga Ton Nøgletal Ton/roduceret ton Tabel 7.4.2: Tabel over forbrug af Varme ogivet r roduceret ton u År Diagram 7.4.2: Diagram over forbrug af Varme/roduceret ton. P Diagram er det tydeligt illutreret hvor tor vore reduktion af naturga r roduceret enhed gennem de idte 5 har været. Faktik er det lykke o, at reducere forbruget med ikke mindre end 45 % 5 r r. Naturgaforbruget Eayfood A/S afhænger meget af hvor meget vi anvender vore ovne. Eayfood A/S har en målætning om at mange af vore rodukter om muligt kal være færdigbagte og lige til at tø o og erver for forbrugeren. Vi er gerne, at flere af vore rodukter i fremtiden er færdigbagte med den konekven at vore brug af Natur ga måke tiger en mule. For at e om vi kan kåne miljøet endnu mere har vi oat yderligere ml nedbringele af El og Naturga forbruget frem til 216. for Ml nr. Bekrivele af ml i Reducerer Naturgaforbruget med 8 % i 216 i forhold til Reducerer El forbruget med 2 % om året frem til 216, i forhold til forbruget i

17 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele 7.5. Vandforbrug Eayfood A/S modtager vand gennem TREFOR fra to forkellige vandværker, Trudbro Vandværk og øtre Vandværk. Det årlige forbrug af vand er ogjort i nedentående tabel Eayfood A/S bruger en del vand til roduktion af brød. I alle dejene indgår der en tor del vand. Reten af vandforbruget gr tort et til rengøring af roduktionen. Der rengøre med vand hver dag mellem hver omtilling til et nyt rodukt. I weekenden ker der en tørre rengøring af hele fabrikken, og det er her, at den tørte mængde af vand til rengøring forbruge. I tabel e det faktike forbrug af vand og nøgletal omregnet til vandforbrug/roduceret ton. CD I?) I, Vandforbrug Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 Forbrug i alt m Nøgletal m3/roduceret ton 3,18 2,64 2,42 2,3 2,2 Tabel 7.5.1: Tabel over forbrug af vand beregnet i forhold til roduceret ton færdigvarer det ågældende r. Vand 3,5 3 2,5 2 I I LL. 1,5 i, År Diagram 7.5.1: Diagram over forbrug af Vandforbrug/roduceret ton. Som det e af tallene er det lykkede Eayfood A/S, at nedbringe vandforbruget med mere en 31 % r roduceret ton over de idte 5 r. Det fald er kommet i en eriode hvor de rodukter vi kan tilbyde vore kunder bliver mere og mere rengøringkrævende blandt andet.g.a ikring mod krydkontaminering med allergener. Ca 25 % af Eayfood A/S vandforbrug bliver brugt i dejene til de rodukter om roducere, altå om en rvare. Vand om råvarer er en del af det amlede vandforbrug. Mål nr 2 fra førte verion af Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: I de følgende år vil vi fortætte vore foku å vandforbruget og ætte et mål o om yderligere nedbringele af vandforbruget r. roduceret ton. Mål nr. Bekrivele af mål 2 Nedbringele af forbrug af vand med yderligere 5 % r roduceret ton. Målet om at nedbringe vore forbrug af vand med 5 % vite ig, at være tærkt undervurderet. Det er lykkede o, at nedbringe vandforbruget r roduceret ton med ca 17 % iden malene blev oat i 21. Vi er bl.a. 16

18 Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele begyndt at have foku at roducere tørre erie om antallet af omtillinger og antallet af rengøringer. bl.a. nedætter 7.6. Tranort (J Eayfood A/S har ikke lager kaacitet adreen. Lageret er udliciteret til et ekternt frotlager, om er nabo til Eayfood AIS. Det gør, at miljø åvirkningen fra tranort af færdigvarer til lager er ydert minimalt, I Eayfood A/S afender færdigvarer til frotlager flere gange om dagen, men der afende vidt muligt altid en hel trailer af gangen. Eayfood A/S rader ikke elv over latbiler til tranort at varer. Al tranort af varer er udliciteret til ekternt tranortfirma. Firmaet regitrer ikke antal kørte kilometer med Eayfood A/S varer. Firmaet ørger for vidt muligt at fylde latbilerne o med varer inden de kører fra lager. Derudover overholder firmaet de nyete tandarder inden for latbiler. Fayfood A/S rader ogå over et antal firmabiler. Ejerne af die firmabiler til at køre miljørigtigt om muligt, men derudover har vi ingen olitik området. rde 7.7. Luftemiioner I nedentående tabel og e Eayfood A/S udledning af emiioner for henholdvi El og Naturga forbrug. Luft Enhed År 29 År 21 År 211 År 212 År 213 El faktike tal C2 Ton S2 Ton NOx Ton El nøgletal C2 Ton/roduceret ton,33,29,26 S2 Ton/roduceret ton,5,47,43 NOx Ton/roduceret ton,24,22,19 Tabel 7.7.1: Taûel over Luft emiion fra El beregnet i forhold til roduceret ton det ågældende ar. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af El ogå haft en oitiv virkning emiionen. i Luft Enhed År29 År21 År211 År212 År2o13 Naturga faktike tal C2 Ton S2 Kg , 1,7 1,9 NOx Kg Naturga nøgletal C2 kg/roduceret ton,14, S2 Kg/roduceret ton,9,8,4,3,3 NOx Kg/roduceret ton 1,,92,6,5,4 Tabel 7.7.2: Tabel over Luft emiion fra Naturga beregnet ågældende forhold til roduceret ton det r. Som det e af oventående tabel har det reducerede forbrug af Naturga ogå haft en oitiv virkning emiionen Lugt Eayfood A/S afgiver duft af bagt brød til omgivelerne. Eayfood A/S er laceret i et med langt til nærmete arcelhu område. Eayfood A/S olever ikke klager fra naboer over den lugt om udlede fra virkomheden. Eayfood A/S betragter ikke lugt om et roblem og derfor er emnet ikke videre kommenteret i denne Bagerdygtighed Redegørele. indutriomrde 17

19 - - Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele Såfremt Eayfood A/S i fremtiden modtager klager angående lugt, vil klagen naturligvi blive behandlet eriøt. 7.9 Sildevand I tabel e den mængde ildevand om Eayfood AIS har udledt fra 29 til 213. Sildevand Enhed År29 År21 År211 År212 År213 Sildevand m Nøgletal m3/roduceret ton 2,5 1,8 1,5 1,56 1,39 Tabel 7.9.1: Tabel over udledning af ildevand r roduceret ton fra 29 til 213. (D Udledt ildevand i m3 r roduceret ton 2,5 2 1,5 = I I ti- 1, År Diagram 7.9.1: Diagram over udledt mængde ildevand m3r roduceret ton. Nr vi forbruger mindre vand vil der ogå være mindre vand om udlede om ildevand. I diagram illutrere det tydeligt, at Eayfood A/S har udledt mindre og mindre ildevand gennem de idte 5 Det er lykkede o at reducere mængden af ildevand med ca 32 % over 5 r. r. Eayfood A/S har en ildevand tilladele om i 29 og 21 ikke tog højde for at ildevandet ogå indeholdt anitært vand. Normalt kal en ildevandrøve udtage inden ammenblanding med anitært vand, men Eayfood A/S er dette ikke muligt. Derfor vil mange af værdierne i tabel ikke overholde de anførte græneværdier. Eayfood A/S modtog ca. den 1. mart 211 en revideret ildevandtilladele hvor de anførte græneværdier for ildevandet ved analye tager højde for, at ildevandet indeholder anitært vand. r Stofmængder Enhed Græneværdi År 21 År 211 År 212 År 213 Ammoniak + Ammonium Mg/I <4, Total-N Mg/I <9,8 62 Total-P Mg/I <3 9,2 B15 Mg/I <5 28 COD Mg/I < Olie + Fedt Mg/I < LAS Mg/I <7 < Nitrifikationhæmning h <2 <2 - AnIægmIer m3 < vandtemeratur <4 2,3 16,1 19,6 21 H 6,5-9, 7,1 6,8 6, 7,6 COD/B15 <3 1,45 1,65 1,9 Tabel 7.9.2: Tabel over analye reultater fra 21 til 213 ildevand. 18

20 55 Eayfood AIS Bagerdygtighed Redegørele Eayfood AIS har gennem de idte ar r arbejdet hårdt, at nedbringe indholdet af olie/fedt i vore ildevand. Som det e af oventående tal er vi endelig her i 213 kommet ned under græneværdien. Det bliver ændende, at følge niveauet i de næte ar r, nu hvor vi er begyndt at roducere over mange flere roduktionkift. Oventående tal er gennemnit tal for 213 ud fra to røver. Det kot om blev åført vore ene fedtudkiller i 211, har tilyneladende Q haft en god effekt indholdet af olie/fedt om udkille inden ildevandet forlader fedtudkilleren. Derudover har vi arbejdet aktiv med fortat at træne vore eronale i korrekt rengøring mellem to omtillinger. Medarbejderne er blevet bedt om, at oamle meget roduktionaffald om muligt inden der vake med vand. Denne træning er ogå gennemført ho ART Service og dere medarbejdere. Eayfood AIS har iden r 212 fået tømt og rengjort begge vore fedtudkiller en gang om uge, for at e om det gav en oitiv effekt olie/fedt indholdet. Mål nr 3 fra førte verion at Eayfood A/S Bagerdygtighed Redegørele: En af de udfordringer om Eayfood A/S tår overfor i løbet af 211, er at få bragt olie/fedt tallet ned under græneværdier om i den reviderede ildevand tilladele er at o til < 75 mg/i abolut. Mål nr. Bekrivele af mål 3 Nedbringele af Fedt og olie i ildevandet å det overholder kravet i gældende ilde vandtilladele. Efter flere r hårdt arbejde og kontant foku er det ud til, at det er lukkede o at onår vore ml om, at nedbringe olie/fedt indholdet i vore ildevand til under græneværdien. Vi ønker elvfølgelig fortat af holde vore foku mængden af olie/fedt i vore ildevand og derfor har vi oat følgende ml for de næte 3 r. Ml nr. Bekrivele af ml 3 Fatholde mængden af olie/fedt i ildevand under græneværdi Affald I tabel e de fraktioner om Eayfood A/S ortere vore affald i. Ii Affald Nøgletal 21 Nøgletal 211 Nøgletal 212 Nøgletal 213 Brændbart Affald 2 kg/rod. Ton 19,95 kg/rod.ton 18 kg/rod.ton 19 kg/rod.ton Pa og Pair 7, kg/rod. Ton 7,4 kg/rodton 7,4 kg/rod.ton 5,6 kgfrod.ton Brød 157 kg/rod. Ton 15 kg/rod.ton 123 kg/rod.ton 98 kg/rod.ton Brød m/ kød 38,8 kg/rod. Ton - kg/rod.ton 86 kg/rod.ton Kaeret Færdigvarer 12 kg/rod. Ton 5, kg/rod ton 5,9 kg/rod ton 8,8 kgfrod ton Folie til genbrug,75 kg/rod. ton 2,41 kg/rod.ton 2, kg/rod.ton 2,6 kg/rod.ton Metal,31 kgfrod. ton 3,3 kg/rod.ton,86 kg/rod.ton,64 kg/rod.ton tabel 7.1.1: Tabel over affaldfraktioner og mængder. 19

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædele

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

SHARKY varmeenergimålere

SHARKY varmeenergimålere SHARKY varmeenergimålere SHARKY 773 er kabt til måling af varmeenergi i tørre og mindre varmeanlæg. Den er let at intallere og er meget betjeningvenlig. Med it patenterede måleytem og indat ikre tor måletabilitet,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN STORE SMAGSOPLEVELSER FRA BRAUNSTEIN FARFARS SNAPSETRADITION Som børn brugte de to brødre hvert år en pæn del af ommerferien på at hjælpe dere farfar med at amle pore

Læs mere

REMKO ETF 360 / ETF 460

REMKO ETF 360 / ETF 460 REMKO ETF 360 / ETF 460 Mobile Funktion Te nolog Udgave GB B01 Indholdfortegnele 4-6 6 7 Intall 8 8-11 11 Tranport 12 12-13 13-14 14 15 15 15 16 17 18 19 Denne bruganvining kal læe omhyggeligt inden ibrugtagning

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Juni 2006 56. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder ig ret til

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator Øvele i Ziegler-Nichol med PID-regulator Formål Forøgoptilling 1-1. orden ytem Procerør Formålet med øvelen er at finde brugbare parametre til regulering af et 1. og 2. orden ytem ved hjælp af Ziegler-Nichol

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

GETO Gigaport Volumenbagdøre

GETO Gigaport Volumenbagdøre L Til kae- eller preenningopbygninger Certificeret i henhold til DIN EN 122 Priguntig GETO Gigaport Volumenbagdøre TITGEMEYER Tf108DK(1007)2 Let læeadgang Optimal åbning på grund af dobbeltleddede hængler.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm Trit punktum for Schioldan Side 28-29 TIRSDAG 15. mart 2011 NS 245. årgang Uge 11 Nr. 72 Kr. 20,00 Sej kamp mod brand i køleolie Klichéfyldt, men flot Side 4-5 Side 24-25 Hårdt pre på læger 159 kilo lettere

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

"GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan

GRØNTTORVS-OMRÅDET Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1 Startredegørele Indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan URTEHAVEN KULBANEVEJ SØNDERVANGS ALLÉ URTEHAVEN NØDDEHAVEN ROSENHAVEN ÆBLEHAVEN SØNDERVANGS

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken

GRØNT REGNSKAB VA 59 Galgebakken GRØNT REGNSKAB 215 VA 59 Galgebakken Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 59 Galgebakken. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte

Læs mere

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

Grønt domicil Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Grønt domicil llebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅDT Ifølge den ny lokalplan moderniere hele området ved Valby Hallen, når Grøntorvet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV

1 Ellebro - Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV 1 llebro - llebjergvej 50-52, 2450 København SV llebro en ejendom med omtanke Det arkitektonike udtryk og udvikling af ejendommen ydre arealer er løftet af Henning Laren Architect, ålede at ejendommen

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator En ny mellemfrie holdbarhedindikaor Andrea Øergaard Iveren Danih aional Economic Agen Model, DEAM Peer Sephenen Danih aional Economic Agen Model, DEAM DEAM Arbejdpapir 03: Februar 03 Abrac Arbejdpapire

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi

Semesterprojekt 2007 - Svingningssystemer mekanisk/elektrisk analogi Semeterprojekt SDU - Det Teknik Fakultet Gruppe 6 DDF1 Vejleder: Henning Bremøe Hanen Projektperiode: 10. eptember 007-14. december 007 Semeterprojekt 007 - Svingningytemer mekanik/elektrik analogi Udarbejdet

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols metode med PLC

Øvelse i Ziegler-Nichols metode med PLC Øvele i Ziegler-Nichol metode med PLC Formål Formålet med øvelen er at ætte et 1. orden ytem op i FLXlab med en hjemmelavet PIDregulator i et PLC-program. Der ud over kal der efterprøve hvilken forkel

Læs mere

Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven. room for business

Ellebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven. room for business llebjergvej 50-52, 2450 København SV Lej en bydel tæt på Gl. Køge Landevej og Folehaven 1 LLRO Markant, moderne og ynlig ejendom 2 LLRO Alt under ét tag ARKITKTONISK UDTRYK OG RKRATIV KVALITT I OMRÅ- DT

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Betjeningvejledning Verion 1.0 Oktober 2005 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindke riikoen for elektrik tød må toppen ikke tage af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen indvendige

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

"GRØNTTORVS- OMRÅDET"

GRØNTTORVS- OMRÅDET "GRØNTTORVS- OMRÅDET" Startredegørele Bilag 1 til indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan Bilag 1 Vigerlev Allé Høffdingvej Retortvej Grønttorvet Luftfoto af lokalplanområdet og

Læs mere

JULI 2012 Åne,ENG 62. Indhold: Formands klumme Emil Ungdoms afdelingen Resultater foråret Turnerings program efteråret 0g meget meget mere

JULI 2012 Åne,ENG 62. Indhold: Formands klumme Emil Ungdoms afdelingen Resultater foråret Turnerings program efteråret 0g meget meget mere JULI 2012 Åne,ENG 62 Indhold: Formand klumme Emil Ungdom afdelingen Reultater foråret Turnering program efteråret 0g meget meget mere Fodbotdloven regler om hovedbeklædning Af Frank Kanlund I det københavnke

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

alternativ desinfektion med JIMCO FLO-D - og forbedring af produktionshygiejnen Af: Jimmy Kjølby Larsen

alternativ desinfektion med JIMCO FLO-D - og forbedring af produktionshygiejnen Af: Jimmy Kjølby Larsen alternativ desinfektion med JIMCO FLO-D - og forbedring af produktionshygiejnen Af: Jimmy Kjølby Larsen Industriel anvendelse af: UV-C produceret OZON som Desinfektions Middel Præsentation af: -Fysisk

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN 2 INDHOLD FORORD KILDEPARKEN 2020 S. 3 Aalborg Øt nu og fremover S. 5 Helhedplanen S. 7 Tranformation af de centrale plader S.11 Boligtranformationer S.13 Nye bygninger

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere