Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen"

Transkript

1 ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg nr CVR-nr. CVR-nr Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni Toosbuy Toosbuy Kasprzak Kasprzak Formand Formand Karsten Karsten Borch Borch Næstformand Næstformand Torsten Torsten E. Rasmussen E. Rasmussen Mogens Mogens Munk-Rasmussen Gitte Jochimsen Gitte Jochimsen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Jakob Jakob Møller Møller Hansen Hansen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Direktion Direktion Dieter Dieter Kasprzak Kasprzak Adm. direktør Adm. direktør Annemette Annemette Nøhr Nøhr Direktør, Direktør, Finans Finans Flemming Michael O. Nielsen Hauge Sørensen Direktør, Direktør, Int. Salg Globalt og Retail Salg Jens Christian Jens Christian Meier Meier ECCOs årsrapport 2009 ECCO opnåede acceptabelt resultat i Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen - 7 Året i hovedtræk - 8 ECCOs organisation - 10 Koncernstruktur pr. 31. december Markedssituationen i Tættere på forbrugerne - 16 En helt ny ECCO-oplevelse - 19 Kundeservice har førsteprioritet - 20 Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCO fabrikker - 22 Nyt center for forskning og udvikling - 24 ECCO Thailand har fejret 15 års-jubilæum - 26 Hvad designere vil have - 28 Nyt løbekoncept baseret på naturlig bevægelse - 31 På jagt efter falske ECCO sko - 32 Finansielle forhold - 30 Væsentlige begivenheder efter 31. december ECCOs årsregnskab 2009 Ledelsens påtegning - 38 Revisionspåtegning - 39 Anvendt regnskabspraksis - 40 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsanalyse for koncernen for Noter til koncern- og årsregnskab - 47 Direktør, Direktør, Produktion Produktion Andreas Andreas Wortmann Wortmann Direktør, Direktør, Branding Branding og Produkter og Produkter Revisor Revisor KPMG KPMG Banker Banker Danske Danske Bank Bank Sydbank Sydbank Nordea ECCOs Code of Conduct & miljøredegørelse 2009 Ansvarlighed til eksamen - 59 Ikke blot ord på et stykke papir / Høje krav til underleverandører - 61 ECCO Walkathon - 62 ECCO Walk In Style Award Miljø og arbejdsmiljø på ECCOs fabrikker - 66 ECCO koncernens miljø- og arbejdsmiljøpolitik - 68 Opgørelser fra ECCOs produktionsenheder - 70

2 ECCOs årsrapport

3 2 ECCOs årsrapport 2009 /

4 ECCOs årsrapport 2009 / 3

5 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet acceptabelt. ECCO stod ved udgangen af 2009 i den stærkeste finansielle position nogensinde og fortsatte den ekspansive udbygning af retail området året igennem. ECCOs omsætning faldt med 6% og overskuddet med 38% til mio. DKK 460 før skat. En betydelig del af faldet skyldes ECCOs store investeringsprogram og øgede afskrivninger var præget af markant ekspansion og nye initiativer. ECCO sluttede året i en stærkere finansiel position end nogensinde. Lagrene blev nedbragt med 21%, ECCOs cashflow markant forbedret og ECCOs soliditet øget fra 56% til 58%. I 2009 så ECCO en stærkt faldende omsætning i nøglemarkeder som USA og Rusland, der blev yderligere påvirket af voldsomt svingende valutakurser. Her viste ECCOs geografiske spredning sig som en fordel, da de skandinaviske og centraleuropæiske markeder stabiliseredes i årets løb, og ECCO oplevede vækst i Asien, Polen og Canada. De faldende konjunkturer betød, at ECCO allerede i begyndelsen af 2009 gennemførte en tilpasning af produktionskapaciteten og reducerede omkostninger på tværs af virksomheden, bortset fra salgsområdet. Her gik ECCO i offensiven. ECCOs strategi er baseret på et ønske om at komme endnu tættere på selskabets kunder, og en af de bedste måder er at åbne ECCO butikker. I 2009 åbnede ECCO 140 nye butikker og nåede op på 901 butikker. Samtidig øgede ECCO antallet af shop-in-shops til I alt investerede ECCO 129 mio. i nye butikker, marketing og salgsfremmende tiltag. Denne markante ekspansion fortsætter i ECCO lancerede stærke nye kollektioner i 2009, og efter års udviklingsarbejde offentliggjorde ECCO en ny revolutionerende løbesko: BIOM, der er baseret på kroppens naturlige bevægelser. BIOM kollektionen fik en rigtigt god modtagelse i markedet og bliver udvidet med endnu flere modeller i ECCO åbnede i 2009 et stort, nyt udviklingscenter i Thailand til at komplementere ECCOs Research & Development centre i Danmark og Portugal. I 2009 bekræftedes ECCOs strategi om at gennemføre livslang uddannelse for virksomhedens medarbejdere. ECCO fortsatte investeringerne i uddannelse, og der er budgetteret med yderligere investeringer i ECCO vil fortsætte den offensive ekspansion på salgsområdet i 2010, fastholde stram omkostningsstyring og bringe nye, spændende produkter til markedet. ECCO forventer en beskeden vækst i omsætning og resultat i et år, der stadig vil være præget af den globale finansielle krise. Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Michael Hauge Sørensen Direktør, Globalt Salg Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter 4 ECCOs årsrapport 2009 / ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009

6 ECCOs direktion, fra venstre: Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Globalt Salg Michael Hauge Sørensen, Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann og Direktør, Produktion Jens Christian Meier. ECCOs årsrapport 2009 / 5

7 6 ECCOs årsrapport 2009 /

8 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen HOVEDTAL t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (36.261) (81.220) (77.304) (49.979) (74.294) Resultat før skat Selskabsskat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (46.120) (46.470) (23.832) (10.588) 697 Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) (2.385) Antal ansatte (pr ) NØGLETAL Overskudsgrad 9,8% 15,4% 16,0% 17,0% 11,1% ROAIC 11,6% 19,2% 21,2% 21,9% 13,6% Afkastningsgrad 10,7% 17,3% 19,2% 20,5% 11,2% Investeringsgrad 0,8 2,3 1,5 1,3 1,0 Egenkapitalens forrentning 12,2% 23,2% 28,3% 32,5% 19,5% Soliditetsgrad 58,1% 56,3% 49,2% 47,4% 39,1% Likviditetsgrad 2,3 1,9 2,2 3,0 2,9 DEFINITION AF NØGLETAL Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs årsrapport 2009 / Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen 7

9 Året i hovedtræk Årets resultat ECCO koncernens resultat før skat udgjorde 459,7 mio. DKK mod 745,9 mio. DKK i 2008, en tilbagegang på 286,2 mio. DKK svarende til 38%. Omsætning ECCO realiserede i 2009 en samlet nettoomsætning på 5.041,2 mio. DKK, svarende til et fald på 6% i forhold til I lighed med tidligere år bestod 94% af nettoomsætningen af salg af sko, de resterende 6% af salg af tilbehør samt læder og wet blue. Nettoomsætningen for sko er ligeledes faldet med 6%, men det har på trods af de svære markedsmæssige forhold, især på grund af flere egne butikker, været muligt at løfte den gennemsnitlige salgspris med 2% per par. Valutakurseffekten på nettoomsætningen var negativ med 0,7%. For tilbehør steg omsætningen med 10% og fortsætter, omend mere moderat, den positive udvikling fra tidligere år. Koncernens salg af læder og wet blue har været stabil. Koncernens resultat før finansielle poster m.m. blev 496 mio. DKK mod 827 mio. DKK i Overskudsgraden blev i ,8% mod 15,4% i De ændrede markedsforhold medførte, at koncernen igangsatte en tilpasning af omkostningsniveauet i alle forretningsområder. Dette betød også, at koncernen var nødsaget til at reducere medarbejderstaben for at tilpasse kapaciteten i produktionsenhederne. I forbindelse hermed er der udgiftsført engangsomkostninger på 54 mio. DKK. Der investeres fortsat i etablering af egne butikker, hvilket giver stigende faste omkostninger. Finansielle poster netto udgjorde -36,3 mio. DKK mod -81,2 mio. DKK i Heri indgår kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2009 var positive med 26,3 mio. DKK mod et tilsvarende tab i 2008 på 6,5 mio. DKK. Renteudgifterne for koncernen udgjorde 62,6 mio. DKK mod 75 mio. DKK i Skat af årets resultat udgjorde i mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 24,9% mod 23,1% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 299,2 mio. DKK mod 527,4 mio. DKK i Egenkapital og pengestrømme Ved udgangen af 2009 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK, en reduktion på 215 mio. DKK svarende til 4,9%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Koncernen reducerede i 2009 sine varebeholdninger med 322 mio. DKK svarende til 21%, hvilket er i overensstemmelse med koncernens overordnede målsætning om at reducere lagrene og øge omsætningshastigheden herpå. Egenkapitalen var 2.431,8 mio. DKK ved udgangen af 2009 svarende til en soliditet på 58,1%. Soliditeten ved udgangen af 2008 udgjorde 56,3%. Pengestrømme fra driften udgjorde på trods af nedgangen i resultatet 985 mio. DKK en stigning på 196 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldes reduktionen i koncernens lagre. Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver udgjorde i mio. DKK mod 477 mio. DKK i De væsentligste investeringer i 2009 knyttede sig til åbning af nye butikker samt reimplementering af koncernens ERP system SAP. ECCO realiserede dermed i 2009 frie pengestrømme på 762 mio. DKK mod 306 mio. DKK i Stigningen kan primært henføres til reduktionen i koncernens lagre samt en reduktion i koncernens samlede investeringer, der i 2008 var ekstraordinært høje med udvidelse af produktionskapacitet og etablering af garveri i Kina. 8 ECCOs årsrapport 2009 / Året i hovedtræk

10 Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Investering i materielle anlægsaktiver (mio. DKK) mio. DKK Nettoomsætning / Overskudsgrad mio. DKK ,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nettoomsætning, mio. DKK Overskudsgrad ECCOs årsrapport 2009 / Året i hovedtræk 9

11 ECCOs organisation ECCOs organisation består i 2009 af ni forretningsenheder, som udgøres af de fire salgsregioner, ECCO Europe West & East, ECCO Europe Central, ECCO Asia/Pacific og ECCO Americas, samt ECCOs fire skofabrikker og ECCO Leather Group. Ud over de ni forretningsområder har ECCOs hovedkontor i Danmark en vigtig udviklingsog supportfunktion inden for områderne branding, salg, design, produkter og koncepter samt koncernfunktionerne IT, Økonomi, HR, Logistik, Corporate Conduct, Kommunikation og Juridiske Forhold. Medarbejdere Medarbejderne har altid været i centrum hos ECCO. Uden de bedste medarbejdere ville det aldrig have været muligt at skabe de fantastiske produkter og opnå den succes, som ECCO har oplevet igennem mere end 40 år. Når nye medarbejdere begynder hos ECCO, bliver de automatisk tilmeldt kurset Fra ko til sko. Kurset er en blanding af teori og praksis, hvor man blandt andet lærer om de forskellige lædertyper og behandlinger, samtidig med at man laver sine helt egne sko fra bunden. Igennem denne øvelse får man indblik i og stor respekt for det håndværk, der stadig kræves i moderne skoproduktion. Introduktionsforløbet består også af Welcome to the World of ECCO, hvor medarbejderne møder repræsentanter fra organisationen og bliver sat ind i koncernens særlige kultur og historie samt hører om andre vigtige områder, lige fra organisationens opbygning til ECCOs retningslinjer vedrørende etik. Efter introduktionen indgår uddannelse og udvikling forsat som en integreret del af det at være ansat hos ECCO. Strategien er ganske enkel: livslang uddannelse for koncernens ca medarbejdere, hvilket skal sikre, at ECCOs medarbejdere altid har fingeren på pulsen inden for netop det område, som de beskæftiger sig med. Uddannelsesprojekterne bliver udvalgt i samarbejde med den enkelte medarbejder, og de bygger i høj grad på en kombination af teori og ECCOs forretning i praksis. Uddannelserne spænder lige fra ECCOs internationale elevuddannelse EITE til kandidatuddannelser på internationale universiteter. Sideløbende med uddannelserne for de administrative medarbejdere videreudvikler ECCO konstant sine uddannelser for produktions- og butiksansatte. Investeringerne i uddannelse og opkvalificering af medarbejderne fortsatte også i 2009 med fuld styrke, og ECCO forventer som minimum at opretholde det høje niveau i Mere effektive systemer I november 2009 implementerede ECCO en ny og forbedret version af SAP-systemet, som en kulmination af to års arbejde med det største IT-projekt i ECCOs historie. Formålet med projektet var at sikre en tæt integration af ECCOs kerne-it-processer inden for produktion, indkøb, salg, lagerføring og økonomi for derved at give ECCO en konkurrencemæssig fordel og opnå en stærkere position som en samlet koncern med kortere responstid og større udviklingsparathed i fremtiden. Ligesom med alle andre større IT-projekter vil det tage tid at få implementeret systemet og løst alle de problemer, der uvægerligt opstår ved overgang fra ét system til et andet, men ECCO forventer at kunne få fuldt udbytte af det nye system fra tredje kvartal Det nye system omfatter desuden løsninger inden for CRM (kunderelationsstyring), PLM (produktlevetidsstyring), SCM (forsyningskædestyring) og datalagring hos ECCO. ECCOs ledelse Michael Hauge Sørensen blev nyt medlem af ECCOs direktion fra 1. januar Han overtager ansvaret for ECCOs globale salgsaktiviteter. Michael Hauge Sørensen erstatter Flemming O. Nielsen, som har været medlem af direktionen siden 2008, men træder tilbage i 2010 på grund af aldersgrænsen for direktionsmedlemmer. Bestyrelsen ECCOs bestyrelse består af formand Hanni Toosbuy Kasprzak, næstformand Karsten Borch, Torsten E. Rasmussen og Mogens Munk-Rasmussen samt medarbejderrepræsentanterne Gitte Jochimsen og Jakob Møller Hansen. Direktionen ECCOs direktion består af Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Produktion, Jens Christian Meier, Direktør, Globalt Salg, Michael Hauge Sørensen, Direktør, Finans, Annemette Nøhr og Direktør, Branding og Produkter, Andreas Wortmann. 10 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs organisation

12 Geografisk fordeling af medarbejdere Antal medarbejdere Europe Central Americas Asia/Pacific Europe West & East Medarbejdere opdelt efter funktion ultimo 2009 (i %) 12,2% 3,7% 5,9% HQ 3,7% Garverier 5,9% Produktion 78,2% Salg 12,2% 78,2% HQ Garverier Produktion Salg ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs organisation 11

13 12 ECCOs årsrapport 2009 /

14 Koncernstruktur pr. 31. december 2009 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Europe West & East Europe Central Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. HOLLAND ECCO Shoes Netherlands B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. TJEKKIET ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. UNGARN ECCO Hungary Kft. CYPERN ECCO Cyprus Limited DANMARK ECCO Middle East A/S DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) LETLAND ECCO Baltic SIA ECCO Skofabrikker SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN PT. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Dattervirksomheder, Produktion USA ECCO USA, Inc. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. INDONESIEN PT. ECCO Tannery Indonesia THAILAND ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. KINA Danna Leather (Xiamen) Co., Ltd. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited Accessories: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG E-store: DANMARK ECCO e-store ApS MACAO ECCO Macao Limited TAIWAN ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. AUSTRALIEN ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited INDIEN ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. Product Development: PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. JAPAN ECCO Retail Japan Pte. Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs årsrapport 2009 / Koncernstruktur pr. 31. december

15 Geografisk fordeling af salgsvolumen 2009 (i %) 8,8% Europe Central 35,3% Europe West & East 38,9% Americas 17,0% Asia/Pacific 8,8% 17,0% 35,3% 38,9% Markedssituationen i 2009 Europe Central Europe West & East Americas Asia/Pacific De globale markedsforhold for salg af sko har været meget vanskelige i 2009, og selv om der blev konstateret forbedringer på visse markeder i årets løb, har de negative virkninger af finanskrisen resulteret i en afmatning inden for alle ECCOs salgsregioner. De primære udfordringer bestod i mindre trafik i butikkerne, lavere salg, likviditetsbegrænsninger og valutakursudsving. Især i USA blev der konstateret en betydelig afmatning af salget til forbrugerne, og finanskrisen førte også til en reduktion af det gennemsnitlige salg pr. kunde. Det samme gjorde sig gældende på det britiske marked, som ligeledes har været en stor udfordring for ECCO i Rusland og Ukraine har også været hårdt ramt af krisen. I begge disse lande har den lokale valuta mistet væsentligt terræn i form af valutakursudsving på minus 30-50% i forhold til euroen sammenlignet med begyndelsen af Markeder som Skandinavien og Asien oplevede imidlertid en positiv tendens i tredje kvartal, og her blev salget øget ved årets udgang. Årets mest positive resultat tegnede Polen og Canada sig for. De seneste års butiksekspansionsstrategi var hovedårsagen til den rekordstore vækst på disse markeder i En anden positiv tendens på ECCOs mindre markeder var Italien, hvor man oplevede fortsat vækst på trods af en meget vanskelig og konkurrencepræget markedssituation. Ved årets udgang er der visse tegn på en yderligere stabilisering af økonomien, men ECCO forventer, at markedssituationen vil forblive vanskelig i de kommende år. 14 ECCOs årsrapport 2009 / Markedssituationen i 2009

16 ECCOs årsrapport 2009 / 15

17 Personalet er uddannet til at kunne yde den bedst mulige service og give optimal vejledning om produkterne. Tættere på forbrugerne I økonomiske nedgangstider opstår der også muligheder. I årets løb kom der således flere interessante butikslokationer på markedet til en fornuftig pris. Disse forretningsmuligheder har været et af de vigtigste områder for ECCO i 2009, hvor koncernen har udnyttet sin økonomisk stærke position til at udvide detailområdet med 140 nye butikker. Desuden er 126 butikker blevet indrettet i overensstemmelse med ECCOs nye butiks-koncept, så disse fremstår ens for kunderne. Ekspansionen i detailområdet er en af de største i ECCOs historie og en af de væsentligste årsager til, at ECCO har kunnet opretholde en rimelig nettofortjeneste i Udviklingen er desuden et led i ECCOs klart definerede strategi om at opnå en mere markant og synlig profil på markedet. ECCO butikkerne er koncernens mest effektive værktøj til markedsføring af varemærket og formidling af ECCOs værdier til kunderne. Personalet er uddannet til at kunne yde den bedst mulige service og give optimal vejledning om produkterne, og en forøgelse af antallet af ECCO butikker er derfor en oplagt strategi for ECCO. Det samlede antal ECCO butikker både egne og partnerbutikker nåede op på 901 i ECCO har desuden en portefølje bestående af shop-in-shops og udsalgssteder, hvilket giver koncernen en samlet salgskapacitet på salgssteder i verden, som bærer ECCO navnet. 16 ECCOs årsrapport 2009 / Tættere på forbrugerne

18 Det samlede antal ECCO butikker både egne og partnerbutikker nåede op på 901 i ECCO har desuden en portefølje bestående af shop-in-shops og udsalgssteder, hvilket giver koncernen en samlet salgskapacitet på salgssteder i verden, som bærer ECCO navnet. ECCOs årsrapport 2009 / 17

19 ECCOs nye butikskoncept udspringer af en omfattende undersøgelse, hvor over af koncernens kunder, fordelt over hele verden, er blevet spurgt om, hvordan de oplever ECCO. 18 ECCOs årsrapport 2009 /

20 En helt ny ECCO-oplevelse ECCO sælger sko i hele verden og lægger derfor stor vægt på at lytte til kunderne globalt set har ikke været nogen undtagelse, og det har ført til udviklingen af et helt nyt butikskoncept. ECCOs nye butikskoncept udspringer af en omfattende undersøgelse, hvor over af koncernens kunder, fordelt over hele verden, er blevet spurgt om, hvordan de oplever ECCO. Undersøgelsen spurgte blandt andet ind til forbrugernes opfattelse af præsentation af skoene, navigation i butikkerne, skohylder/-stativer og vinduesudstillinger, personalets serviceniveau samt forslag til forbedringer. Forbrugernes besvarelser er blevet brugt i forbindelse med udvikling af et testkoncept, som blev indført i en ny butik i Singapore i oktober, og ECCO vil trække på erfaringerne fra denne butik, finjustere konceptet og videreudvikle det i flere testbutikker. ECCOs nye butikskoncept er kendetegnet ved et materiale- og farvevalg, der sætter fokus på ECCOs identitet og skandinaviske rødder. Det består blandt andet af et forbedret belysningskoncept samt ny musik og TV platform. Gulvarealets midtersektion er dækket af en visuel landingsbane i form af grå fliser, som både byder kunderne velkommen i butikken og leder dem hen mod vægudsmykningen i den bageste del af butikken. Erfaringerne fra testbutikkerne vil blive brugt til at fastlægge det endelige butikskoncept i 2010, og det vil efterfølgende blive implementeret i ECCO butikker over hele verden. ECCOs nye Butikskoncept testes i en ny butik i Singapore, der åbnede i oktober ECCO vil blandt andet trække på erfaringerne fra denne butik. ECCOs årsrapport 2009 / En helt ny ECCO-oplevelse 19

21 Kundeservice har førsteprioritet Forbrugernes forventninger til service har aldrig været højere. I vore dage identificerer forbrugerne sig ikke bare med det produkt, de køber, men i høj grad også med den butik, de handler i, og det aktuelle brand. Dette understreger, at der er en direkte sammenhæng mellem evnen til at yde kunderne en førsteklasses service og ECCOs succes. Alle medarbejdere hos ECCO er ansvarlige for at sikre kunderne verdens bedste service, og koncernen opfordrer og inviterer derfor samtlige medarbejdere til at bruge en dag i en ECCO butik. ECCO har således indført et såkaldt Corporate Store Attachment -kursus, som giver medarbejdere fra alle afdelinger mulighed for at tage aktivt del i salg af sko på butiksniveau. Konceptet tager udgangspunkt i det såkaldte Brand Ambassador Selling Programme, som omfatter reel kundeinteraktion og oplæring baseret på læse- og skriveøvelser samt rollespil. Et tilsvarende initiativ er indført i ECCOs over 900 konceptbutikker rundt om i verden. ECCOs ambition for 2010 og videre frem er, at samtlige medarbejdere skal tage del i initiativet med det formål at opnå øget indsigt i forretningsgangen og kundeoplevelsen i butikkerne. Alle medarbejdere hos ECCO er ansvarlige for at sikre kunderne verdens bedste service. 20 ECCOs årsrapport 2009 / Kundeservice har førsteprioritet

22 ECCOs ambition for 2010 og videre frem er, at samtlige medarbejdere skal tage del i initiativet med det formål at opnå øget indsigt i forretningsgangen og kundeoplevelsen i butikkerne. ECCOs årsrapport 2009 / 21

23 På alle ECCOs fabrikker er medarbejderne i høj grad involveret i at arbejde med kontinuerlig forbedring. Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCOs fabrikker Da den globale finanskrise viste sig at være udfordrende for de fleste af ECCOs markeder i slutningen af 2008, indledte ECCO 2009 med at tilpasse omkostningsniveauet til det svagere salg og de ændrede markedsforhold i produktionen. Det betød, at ECCO måtte reducere produktionen med cirka 1150 medarbejdere fra ECCOs fabrikker i Indonesien, Thailand, Kina og Slovakiet i april måned. Tilpasningen var i høj grad medvirkende til, at ECCO kunne opretholde en fornuftig balance mellem produktion og efterspørgsel i 2009, men det var ikke det eneste, virksomheden gjorde for at tilpasse sig til de ændrede markedsforhold. For fortsat at være konkurrencedygtig stillede ECCO endnu mere skarpt på omkostningerne. Blandt andet ved at indføre fleksibilitet i arbejdstiden, så overarbejdet kunne reduceres. Kontinuerlige forbedringer Arbejdsformen på ECCOs fabrikker er baseret på lean filosofien, hvor medarbejderne i høj grad er involveret i at arbejde med kontinuerlig forbedring. Og resultaterne af dette arbejde er meget konkret. I 2009 er der arbejdet med at udvikle og integrere samarbejdet med nøgleleverandører. Et andet væsentligt fokusområde for skofabrikkerne i 2009 var at få nedbragt lagrene til et minimum, hvilket har været meget succesfuldt. Dette fokus har i høj grad bidraget til, at ECCOs cash flow blev forbedret. To strategiske lean projekter ECCOs fokus på træning, uddannelse og konstant optimering af produktionsapparatet vil fortsætte i 2010 igennem ECCOs to strategiske lean projekter. Det første projekt er et laboratorium til udvikling af ECCOs produktionssystem. Formålet er at reducere leadtime og processpild samt hele tiden teste nye processer og systemer med henblik på at dele erfaringerne med alle ECCOs fabrikker, mens det andet projekt fokuserer på at sikre og udvikle højt kvalificerede medarbejdere. 22 ECCOs årsrapport 2009 / Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCOs fabrikker

24 ECCOs årsrapport 2009 / 23

25 ECCOs designere arbejder tæt sammen med de dygtige lokale medarbejdere i det nye forsknings- og udviklingscenter i Thailand. Nyt center for forskning og udvikling ECCOs nye forsknings- og udviklingscenter i Thailand er det vigtigste rejsemål for designere fra ECCOs danske hovedkvarter, når de udvikler nye sko direkte på fabrikken. Her arbejder ECCOs designere tæt sammen med de dygtige lokale medarbejdere, hvilket gør det muligt at gå fra udkast til færdigt produkt på meget kort tid. Det moderne center er indrettet med særlige designrum og et udstillingslokale af forskellige skomaterialer, og det erfarne personale er i stand til at udføre lynhurtig og særdeles effektiv prototypefremstilling og produktionsimplementering. Støbeformsværksted ECCOs eget støbeformsværksted er blevet udvidet, og forsknings- og udviklingscenteret omfatter nu en afdeling til fremstilling af læster. 24 ECCOs årsrapport 2009 / Nyt center for forskning og udvikling

26 ECCOs årsrapport 2009 / 25

27 ECCO Thailand har fejret 15 års-jubilæum I november 2009 var ECCO medarbejdere og 150 gæster med til at fejre 15 årsjubilæum for ECCOs fabrik i Ayudhthaya i Thailand. ECCOs fabrik i Ayudhthaya er den af ECCOs skofabrikker, der tegner sig for den største produktion. Da der i Thailand er tradition for, at højtideligheder indledes med en religiøs ceremoni, startede jubilæet med lokale munkes velsignelse af fabrikken. Derudover bestod programmet af en fabriksrundvisning for de indbudte gæster, en pressekonference for de fremmødte journalister og en stor fest for alle medarbejdere. 26 ECCOs årsrapport 2009 / 15 års jubilæum

28 I november 2009 var ECCO medarbejdere og 150 gæster med til at fejre 15 års-jubilæum for ECCOs fabrik i Ayudhthaya i Thailand. ECCOs årsrapport 2009 / 27

29 Et team bestående af designere, læderindkøbere, produktudviklere og specialister inden for salg og markedsføring samarbejder i kreative arbejdsgrupper om at udvikle nye læderkoncepter og designs. Hvad designere vil have Læder er ikke bare læder. Der er tusindvis af typer, farver, strukturer, tykkelser og det gælder om at ramme, hvad designerne efterspørger. ECCO udvikler nye, banebrydende lædertyper med udgangspunkt i personlig inspiration og praktiske forsøg. Et team bestående af designere, læderindkøbere, produktudviklere og specialister inden for salg og markedsføring samarbejder i kreative arbejdsgrupper om at udvikle nye læderkoncepter og designs. Inden arbejdet i de kreative arbejdsgrupper påbegyndes, bliver deltagerne bedt om at tænke over, hvad der inspirerer dem, og medbringe diverse genstande og billeder til illustration af temaer. Deltagerne præsenterer indledningsvis deres respektive temaer i forbindelse med en uformel præsentationsrunde, hvorefter idéer og temaer diskuteres og debatteres. Til sidst får samtlige deltagere mulighed for at se deres idéer manifestere sig i form af forskellige lædertyper. 28 ECCOs årsrapport 2009 / Hvad designere vil have

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ECCOs årsrapport 2009

ECCOs årsrapport 2009 ECCOs årsrapport 2009 1 2 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs årsrapport 2009 / 3 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st Give. CVR nr (16. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Nytorvs Bageri ApS Nytorv 1, st. 7323 Give CVR nr. 21467782 (16. regnskabsår) Indsender: Revisionsfirmaet Peder Holt Registreret revisionsanpartsselskab Storegade 5 7330 Brande Fremlagt

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ

Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ Ejendomsselskabet Gl. Jennumvej 3, Randers ApS Udbyhøjvej 64, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 05 65 63 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV

Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV Tojax Invest A/S Drejervej 18, 8920 Randers NV CVR-nr. 30 50 25 74 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. februar

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere