Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen"

Transkript

1 ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg nr CVR-nr. CVR-nr Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni Toosbuy Toosbuy Kasprzak Kasprzak Formand Formand Karsten Karsten Borch Borch Næstformand Næstformand Torsten Torsten E. Rasmussen E. Rasmussen Mogens Mogens Munk-Rasmussen Gitte Jochimsen Gitte Jochimsen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Jakob Jakob Møller Møller Hansen Hansen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Direktion Direktion Dieter Dieter Kasprzak Kasprzak Adm. direktør Adm. direktør Annemette Annemette Nøhr Nøhr Direktør, Direktør, Finans Finans Flemming Michael O. Nielsen Hauge Sørensen Direktør, Direktør, Int. Salg Globalt og Retail Salg Jens Christian Jens Christian Meier Meier ECCOs årsrapport 2009 ECCO opnåede acceptabelt resultat i Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen - 7 Året i hovedtræk - 8 ECCOs organisation - 10 Koncernstruktur pr. 31. december Markedssituationen i Tættere på forbrugerne - 16 En helt ny ECCO-oplevelse - 19 Kundeservice har førsteprioritet - 20 Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCO fabrikker - 22 Nyt center for forskning og udvikling - 24 ECCO Thailand har fejret 15 års-jubilæum - 26 Hvad designere vil have - 28 Nyt løbekoncept baseret på naturlig bevægelse - 31 På jagt efter falske ECCO sko - 32 Finansielle forhold - 30 Væsentlige begivenheder efter 31. december ECCOs årsregnskab 2009 Ledelsens påtegning - 38 Revisionspåtegning - 39 Anvendt regnskabspraksis - 40 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsanalyse for koncernen for Noter til koncern- og årsregnskab - 47 Direktør, Direktør, Produktion Produktion Andreas Andreas Wortmann Wortmann Direktør, Direktør, Branding Branding og Produkter og Produkter Revisor Revisor KPMG KPMG Banker Banker Danske Danske Bank Bank Sydbank Sydbank Nordea ECCOs Code of Conduct & miljøredegørelse 2009 Ansvarlighed til eksamen - 59 Ikke blot ord på et stykke papir / Høje krav til underleverandører - 61 ECCO Walkathon - 62 ECCO Walk In Style Award Miljø og arbejdsmiljø på ECCOs fabrikker - 66 ECCO koncernens miljø- og arbejdsmiljøpolitik - 68 Opgørelser fra ECCOs produktionsenheder - 70

2 ECCOs årsrapport

3 2 ECCOs årsrapport 2009 /

4 ECCOs årsrapport 2009 / 3

5 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet acceptabelt. ECCO stod ved udgangen af 2009 i den stærkeste finansielle position nogensinde og fortsatte den ekspansive udbygning af retail området året igennem. ECCOs omsætning faldt med 6% og overskuddet med 38% til mio. DKK 460 før skat. En betydelig del af faldet skyldes ECCOs store investeringsprogram og øgede afskrivninger var præget af markant ekspansion og nye initiativer. ECCO sluttede året i en stærkere finansiel position end nogensinde. Lagrene blev nedbragt med 21%, ECCOs cashflow markant forbedret og ECCOs soliditet øget fra 56% til 58%. I 2009 så ECCO en stærkt faldende omsætning i nøglemarkeder som USA og Rusland, der blev yderligere påvirket af voldsomt svingende valutakurser. Her viste ECCOs geografiske spredning sig som en fordel, da de skandinaviske og centraleuropæiske markeder stabiliseredes i årets løb, og ECCO oplevede vækst i Asien, Polen og Canada. De faldende konjunkturer betød, at ECCO allerede i begyndelsen af 2009 gennemførte en tilpasning af produktionskapaciteten og reducerede omkostninger på tværs af virksomheden, bortset fra salgsområdet. Her gik ECCO i offensiven. ECCOs strategi er baseret på et ønske om at komme endnu tættere på selskabets kunder, og en af de bedste måder er at åbne ECCO butikker. I 2009 åbnede ECCO 140 nye butikker og nåede op på 901 butikker. Samtidig øgede ECCO antallet af shop-in-shops til I alt investerede ECCO 129 mio. i nye butikker, marketing og salgsfremmende tiltag. Denne markante ekspansion fortsætter i ECCO lancerede stærke nye kollektioner i 2009, og efter års udviklingsarbejde offentliggjorde ECCO en ny revolutionerende løbesko: BIOM, der er baseret på kroppens naturlige bevægelser. BIOM kollektionen fik en rigtigt god modtagelse i markedet og bliver udvidet med endnu flere modeller i ECCO åbnede i 2009 et stort, nyt udviklingscenter i Thailand til at komplementere ECCOs Research & Development centre i Danmark og Portugal. I 2009 bekræftedes ECCOs strategi om at gennemføre livslang uddannelse for virksomhedens medarbejdere. ECCO fortsatte investeringerne i uddannelse, og der er budgetteret med yderligere investeringer i ECCO vil fortsætte den offensive ekspansion på salgsområdet i 2010, fastholde stram omkostningsstyring og bringe nye, spændende produkter til markedet. ECCO forventer en beskeden vækst i omsætning og resultat i et år, der stadig vil være præget af den globale finansielle krise. Dieter Kasprzak Adm. Direktør Annemette Nøhr Direktør, Finans Michael Hauge Sørensen Direktør, Globalt Salg Jens Christian Meier Direktør, Produktion Andreas Wortmann Direktør, Branding og Produkter 4 ECCOs årsrapport 2009 / ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009

6 ECCOs direktion, fra venstre: Direktør, Finans Annemette Nøhr, Direktør, Globalt Salg Michael Hauge Sørensen, Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Branding og Produkter Andreas Wortmann og Direktør, Produktion Jens Christian Meier. ECCOs årsrapport 2009 / 5

7 6 ECCOs årsrapport 2009 /

8 Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen HOVEDTAL t.kr. Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto (36.261) (81.220) (77.304) (49.979) (74.294) Resultat før skat Selskabsskat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Koncernresultat Minoritetsinteressernes andel (46.120) (46.470) (23.832) (10.588) 697 Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Øvrige passiver Gæld Passiver Cash-flow fra drift Cash-flow fra investering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Cash-flow fra finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) (2.385) Antal ansatte (pr ) NØGLETAL Overskudsgrad 9,8% 15,4% 16,0% 17,0% 11,1% ROAIC 11,6% 19,2% 21,2% 21,9% 13,6% Afkastningsgrad 10,7% 17,3% 19,2% 20,5% 11,2% Investeringsgrad 0,8 2,3 1,5 1,3 1,0 Egenkapitalens forrentning 12,2% 23,2% 28,3% 32,5% 19,5% Soliditetsgrad 58,1% 56,3% 49,2% 47,4% 39,1% Likviditetsgrad 2,3 1,9 2,2 3,0 2,9 DEFINITION AF NØGLETAL Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster x 100 Investeringsgrad: Årets investeringer Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Nettoomsætning Årets afskrivninger Kortfristet gæld ROAIC: Resultat før finansielle poster x 100 Egenkapitalens forrentning: Årets resultat x 100 Gns. aktiver Gns. egenkapital Afkastningsgrad: Resultat før skat x 100 Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Gns. aktiver Aktiver ECCOs årsrapport 2009 / Hoved- og nøgletal for ECCO koncernen 7

9 Året i hovedtræk Årets resultat ECCO koncernens resultat før skat udgjorde 459,7 mio. DKK mod 745,9 mio. DKK i 2008, en tilbagegang på 286,2 mio. DKK svarende til 38%. Omsætning ECCO realiserede i 2009 en samlet nettoomsætning på 5.041,2 mio. DKK, svarende til et fald på 6% i forhold til I lighed med tidligere år bestod 94% af nettoomsætningen af salg af sko, de resterende 6% af salg af tilbehør samt læder og wet blue. Nettoomsætningen for sko er ligeledes faldet med 6%, men det har på trods af de svære markedsmæssige forhold, især på grund af flere egne butikker, været muligt at løfte den gennemsnitlige salgspris med 2% per par. Valutakurseffekten på nettoomsætningen var negativ med 0,7%. For tilbehør steg omsætningen med 10% og fortsætter, omend mere moderat, den positive udvikling fra tidligere år. Koncernens salg af læder og wet blue har været stabil. Koncernens resultat før finansielle poster m.m. blev 496 mio. DKK mod 827 mio. DKK i Overskudsgraden blev i ,8% mod 15,4% i De ændrede markedsforhold medførte, at koncernen igangsatte en tilpasning af omkostningsniveauet i alle forretningsområder. Dette betød også, at koncernen var nødsaget til at reducere medarbejderstaben for at tilpasse kapaciteten i produktionsenhederne. I forbindelse hermed er der udgiftsført engangsomkostninger på 54 mio. DKK. Der investeres fortsat i etablering af egne butikker, hvilket giver stigende faste omkostninger. Finansielle poster netto udgjorde -36,3 mio. DKK mod -81,2 mio. DKK i Heri indgår kursreguleringer vedrørende gældsposter i udenlandsk valuta, som i 2009 var positive med 26,3 mio. DKK mod et tilsvarende tab i 2008 på 6,5 mio. DKK. Renteudgifterne for koncernen udgjorde 62,6 mio. DKK mod 75 mio. DKK i Skat af årets resultat udgjorde i mio. DKK. Den effektive skatteprocent blev dermed 24,9% mod 23,1% i Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser udgjorde 299,2 mio. DKK mod 527,4 mio. DKK i Egenkapital og pengestrømme Ved udgangen af 2009 udgjorde koncernens samlede aktiver mio. DKK, en reduktion på 215 mio. DKK svarende til 4,9%. Anlægsaktiverne udgjorde mio. DKK, hvoraf mio. DKK var materielle anlægsaktiver. Koncernen reducerede i 2009 sine varebeholdninger med 322 mio. DKK svarende til 21%, hvilket er i overensstemmelse med koncernens overordnede målsætning om at reducere lagrene og øge omsætningshastigheden herpå. Egenkapitalen var 2.431,8 mio. DKK ved udgangen af 2009 svarende til en soliditet på 58,1%. Soliditeten ved udgangen af 2008 udgjorde 56,3%. Pengestrømme fra driften udgjorde på trods af nedgangen i resultatet 985 mio. DKK en stigning på 196 mio. DKK, hvilket hovedsageligt skyldes reduktionen i koncernens lagre. Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver udgjorde i mio. DKK mod 477 mio. DKK i De væsentligste investeringer i 2009 knyttede sig til åbning af nye butikker samt reimplementering af koncernens ERP system SAP. ECCO realiserede dermed i 2009 frie pengestrømme på 762 mio. DKK mod 306 mio. DKK i Stigningen kan primært henføres til reduktionen i koncernens lagre samt en reduktion i koncernens samlede investeringer, der i 2008 var ekstraordinært høje med udvidelse af produktionskapacitet og etablering af garveri i Kina. 8 ECCOs årsrapport 2009 / Året i hovedtræk

10 Cash Flow fra driften (mio. DKK) mio. DKK Investering i materielle anlægsaktiver (mio. DKK) mio. DKK Nettoomsætning / Overskudsgrad mio. DKK ,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Nettoomsætning, mio. DKK Overskudsgrad ECCOs årsrapport 2009 / Året i hovedtræk 9

11 ECCOs organisation ECCOs organisation består i 2009 af ni forretningsenheder, som udgøres af de fire salgsregioner, ECCO Europe West & East, ECCO Europe Central, ECCO Asia/Pacific og ECCO Americas, samt ECCOs fire skofabrikker og ECCO Leather Group. Ud over de ni forretningsområder har ECCOs hovedkontor i Danmark en vigtig udviklingsog supportfunktion inden for områderne branding, salg, design, produkter og koncepter samt koncernfunktionerne IT, Økonomi, HR, Logistik, Corporate Conduct, Kommunikation og Juridiske Forhold. Medarbejdere Medarbejderne har altid været i centrum hos ECCO. Uden de bedste medarbejdere ville det aldrig have været muligt at skabe de fantastiske produkter og opnå den succes, som ECCO har oplevet igennem mere end 40 år. Når nye medarbejdere begynder hos ECCO, bliver de automatisk tilmeldt kurset Fra ko til sko. Kurset er en blanding af teori og praksis, hvor man blandt andet lærer om de forskellige lædertyper og behandlinger, samtidig med at man laver sine helt egne sko fra bunden. Igennem denne øvelse får man indblik i og stor respekt for det håndværk, der stadig kræves i moderne skoproduktion. Introduktionsforløbet består også af Welcome to the World of ECCO, hvor medarbejderne møder repræsentanter fra organisationen og bliver sat ind i koncernens særlige kultur og historie samt hører om andre vigtige områder, lige fra organisationens opbygning til ECCOs retningslinjer vedrørende etik. Efter introduktionen indgår uddannelse og udvikling forsat som en integreret del af det at være ansat hos ECCO. Strategien er ganske enkel: livslang uddannelse for koncernens ca medarbejdere, hvilket skal sikre, at ECCOs medarbejdere altid har fingeren på pulsen inden for netop det område, som de beskæftiger sig med. Uddannelsesprojekterne bliver udvalgt i samarbejde med den enkelte medarbejder, og de bygger i høj grad på en kombination af teori og ECCOs forretning i praksis. Uddannelserne spænder lige fra ECCOs internationale elevuddannelse EITE til kandidatuddannelser på internationale universiteter. Sideløbende med uddannelserne for de administrative medarbejdere videreudvikler ECCO konstant sine uddannelser for produktions- og butiksansatte. Investeringerne i uddannelse og opkvalificering af medarbejderne fortsatte også i 2009 med fuld styrke, og ECCO forventer som minimum at opretholde det høje niveau i Mere effektive systemer I november 2009 implementerede ECCO en ny og forbedret version af SAP-systemet, som en kulmination af to års arbejde med det største IT-projekt i ECCOs historie. Formålet med projektet var at sikre en tæt integration af ECCOs kerne-it-processer inden for produktion, indkøb, salg, lagerføring og økonomi for derved at give ECCO en konkurrencemæssig fordel og opnå en stærkere position som en samlet koncern med kortere responstid og større udviklingsparathed i fremtiden. Ligesom med alle andre større IT-projekter vil det tage tid at få implementeret systemet og løst alle de problemer, der uvægerligt opstår ved overgang fra ét system til et andet, men ECCO forventer at kunne få fuldt udbytte af det nye system fra tredje kvartal Det nye system omfatter desuden løsninger inden for CRM (kunderelationsstyring), PLM (produktlevetidsstyring), SCM (forsyningskædestyring) og datalagring hos ECCO. ECCOs ledelse Michael Hauge Sørensen blev nyt medlem af ECCOs direktion fra 1. januar Han overtager ansvaret for ECCOs globale salgsaktiviteter. Michael Hauge Sørensen erstatter Flemming O. Nielsen, som har været medlem af direktionen siden 2008, men træder tilbage i 2010 på grund af aldersgrænsen for direktionsmedlemmer. Bestyrelsen ECCOs bestyrelse består af formand Hanni Toosbuy Kasprzak, næstformand Karsten Borch, Torsten E. Rasmussen og Mogens Munk-Rasmussen samt medarbejderrepræsentanterne Gitte Jochimsen og Jakob Møller Hansen. Direktionen ECCOs direktion består af Adm. Direktør Dieter Kasprzak, Direktør, Produktion, Jens Christian Meier, Direktør, Globalt Salg, Michael Hauge Sørensen, Direktør, Finans, Annemette Nøhr og Direktør, Branding og Produkter, Andreas Wortmann. 10 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs organisation

12 Geografisk fordeling af medarbejdere Antal medarbejdere Europe Central Americas Asia/Pacific Europe West & East Medarbejdere opdelt efter funktion ultimo 2009 (i %) 12,2% 3,7% 5,9% HQ 3,7% Garverier 5,9% Produktion 78,2% Salg 12,2% 78,2% HQ Garverier Produktion Salg ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs organisation 11

13 12 ECCOs årsrapport 2009 /

14 Koncernstruktur pr. 31. december 2009 ECCO Sko A/S Dattervirksomheder, Salg Europe West & East Europe Central Americas Asia/Pacific HOLLAND ECCO Europe West B.V. HOLLAND ECCO Shoes Netherlands B.V. UK ECCO Shoes UK Limited BELGIEN ECCO Belgium N.V. FRANKRIG ECCO France Diffusion S.a.r.l. PORTUGAL ECCO (Portugal) Sales Comercialização de Sapatos, Lda. SPANIEN ECCO Shoes Iberica, S.L. ITALIEN ECCO Scarpe Italia S.r.l. POLEN ECCO Europe East and Middle East Sp. z o.o. POLEN ECCO Shoes Poland Sp. z o.o. TJEKKIET ECCO Boty Ceská republika s.r.o. SLOVAKIET ECCO Shoes Slovakia, s.r.o. UNGARN ECCO Hungary Kft. CYPERN ECCO Cyprus Limited DANMARK ECCO Middle East A/S DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER ECCO Middle East A/S (Branch) LETLAND ECCO Baltic SIA ECCO Skofabrikker SLOVAKIET ECCO Slovakia, a.s. INDONESIEN PT. ECCO Indonesia THAILAND ECCO (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO China Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO (Xiamen) Co., Ltd. SVERIGE ECCO Sverige AB DANMARK Salgsselskabet ECCO Danmark A/S DANMARK ECCO Retail A/S NORGE ECCO Norge A/S FINLAND Oy ECCO-Suomi Ab TYSKLAND ECCO Schuhe GmbH ØSTRIG ECCO Trading GmbH SCHWEIZ ECCO Schuhe Schweiz GmbH Dattervirksomheder, Produktion USA ECCO USA, Inc. ECCO Leather HOLLAND ECCO Leather B.V. USA ECCO Retail LLC USA ECCO Internet, Inc. CANADA ECCO Shoes Canada, Inc. HOLLAND ECCO Tannery (Holland) B.V. INDONESIEN PT. ECCO Tannery Indonesia THAILAND ECCO Tannery (Thailand) Co., Ltd. SINGAPORE ECCO Tannery Holding (Singapore) Pte. Ltd. KINA ECCO Tannery (Xiamen) Co., Ltd. KINA Danna Leather (Xiamen) Co., Ltd. HONG KONG ECCO Asia Pacific Limited HONG KONG ECCO Shoes Hong Kong Limited Accessories: SCHWEIZ ECCO Shoes International AG E-store: DANMARK ECCO e-store ApS MACAO ECCO Macao Limited TAIWAN ESHK Ltd. Taiwan Branch SINGAPORE ECCO Singapore Pte. Ltd. AUSTRALIEN ECCO Shoes Pacific Pty. Ltd. NEW ZEALAND ECCO Shoes (NZ) Limited INDIEN ECCO India Trading Private Limited SINGAPORE ECCO China Wholesale Holding (Singapore) Pte. Ltd. Product Development: PORTUGAL Ecco let (Portugal) Fábrica de Sapatos, Lda. KINA ECCO (Shanghai) Co., Ltd. JAPAN ECCO Retail Japan Pte. Ltd. Selskaber uden aktiviteter er ikke medtaget. ECCOs årsrapport 2009 / Koncernstruktur pr. 31. december

15 Geografisk fordeling af salgsvolumen 2009 (i %) 8,8% Europe Central 35,3% Europe West & East 38,9% Americas 17,0% Asia/Pacific 8,8% 17,0% 35,3% 38,9% Markedssituationen i 2009 Europe Central Europe West & East Americas Asia/Pacific De globale markedsforhold for salg af sko har været meget vanskelige i 2009, og selv om der blev konstateret forbedringer på visse markeder i årets løb, har de negative virkninger af finanskrisen resulteret i en afmatning inden for alle ECCOs salgsregioner. De primære udfordringer bestod i mindre trafik i butikkerne, lavere salg, likviditetsbegrænsninger og valutakursudsving. Især i USA blev der konstateret en betydelig afmatning af salget til forbrugerne, og finanskrisen førte også til en reduktion af det gennemsnitlige salg pr. kunde. Det samme gjorde sig gældende på det britiske marked, som ligeledes har været en stor udfordring for ECCO i Rusland og Ukraine har også været hårdt ramt af krisen. I begge disse lande har den lokale valuta mistet væsentligt terræn i form af valutakursudsving på minus 30-50% i forhold til euroen sammenlignet med begyndelsen af Markeder som Skandinavien og Asien oplevede imidlertid en positiv tendens i tredje kvartal, og her blev salget øget ved årets udgang. Årets mest positive resultat tegnede Polen og Canada sig for. De seneste års butiksekspansionsstrategi var hovedårsagen til den rekordstore vækst på disse markeder i En anden positiv tendens på ECCOs mindre markeder var Italien, hvor man oplevede fortsat vækst på trods af en meget vanskelig og konkurrencepræget markedssituation. Ved årets udgang er der visse tegn på en yderligere stabilisering af økonomien, men ECCO forventer, at markedssituationen vil forblive vanskelig i de kommende år. 14 ECCOs årsrapport 2009 / Markedssituationen i 2009

16 ECCOs årsrapport 2009 / 15

17 Personalet er uddannet til at kunne yde den bedst mulige service og give optimal vejledning om produkterne. Tættere på forbrugerne I økonomiske nedgangstider opstår der også muligheder. I årets løb kom der således flere interessante butikslokationer på markedet til en fornuftig pris. Disse forretningsmuligheder har været et af de vigtigste områder for ECCO i 2009, hvor koncernen har udnyttet sin økonomisk stærke position til at udvide detailområdet med 140 nye butikker. Desuden er 126 butikker blevet indrettet i overensstemmelse med ECCOs nye butiks-koncept, så disse fremstår ens for kunderne. Ekspansionen i detailområdet er en af de største i ECCOs historie og en af de væsentligste årsager til, at ECCO har kunnet opretholde en rimelig nettofortjeneste i Udviklingen er desuden et led i ECCOs klart definerede strategi om at opnå en mere markant og synlig profil på markedet. ECCO butikkerne er koncernens mest effektive værktøj til markedsføring af varemærket og formidling af ECCOs værdier til kunderne. Personalet er uddannet til at kunne yde den bedst mulige service og give optimal vejledning om produkterne, og en forøgelse af antallet af ECCO butikker er derfor en oplagt strategi for ECCO. Det samlede antal ECCO butikker både egne og partnerbutikker nåede op på 901 i ECCO har desuden en portefølje bestående af shop-in-shops og udsalgssteder, hvilket giver koncernen en samlet salgskapacitet på salgssteder i verden, som bærer ECCO navnet. 16 ECCOs årsrapport 2009 / Tættere på forbrugerne

18 Det samlede antal ECCO butikker både egne og partnerbutikker nåede op på 901 i ECCO har desuden en portefølje bestående af shop-in-shops og udsalgssteder, hvilket giver koncernen en samlet salgskapacitet på salgssteder i verden, som bærer ECCO navnet. ECCOs årsrapport 2009 / 17

19 ECCOs nye butikskoncept udspringer af en omfattende undersøgelse, hvor over af koncernens kunder, fordelt over hele verden, er blevet spurgt om, hvordan de oplever ECCO. 18 ECCOs årsrapport 2009 /

20 En helt ny ECCO-oplevelse ECCO sælger sko i hele verden og lægger derfor stor vægt på at lytte til kunderne globalt set har ikke været nogen undtagelse, og det har ført til udviklingen af et helt nyt butikskoncept. ECCOs nye butikskoncept udspringer af en omfattende undersøgelse, hvor over af koncernens kunder, fordelt over hele verden, er blevet spurgt om, hvordan de oplever ECCO. Undersøgelsen spurgte blandt andet ind til forbrugernes opfattelse af præsentation af skoene, navigation i butikkerne, skohylder/-stativer og vinduesudstillinger, personalets serviceniveau samt forslag til forbedringer. Forbrugernes besvarelser er blevet brugt i forbindelse med udvikling af et testkoncept, som blev indført i en ny butik i Singapore i oktober, og ECCO vil trække på erfaringerne fra denne butik, finjustere konceptet og videreudvikle det i flere testbutikker. ECCOs nye butikskoncept er kendetegnet ved et materiale- og farvevalg, der sætter fokus på ECCOs identitet og skandinaviske rødder. Det består blandt andet af et forbedret belysningskoncept samt ny musik og TV platform. Gulvarealets midtersektion er dækket af en visuel landingsbane i form af grå fliser, som både byder kunderne velkommen i butikken og leder dem hen mod vægudsmykningen i den bageste del af butikken. Erfaringerne fra testbutikkerne vil blive brugt til at fastlægge det endelige butikskoncept i 2010, og det vil efterfølgende blive implementeret i ECCO butikker over hele verden. ECCOs nye Butikskoncept testes i en ny butik i Singapore, der åbnede i oktober ECCO vil blandt andet trække på erfaringerne fra denne butik. ECCOs årsrapport 2009 / En helt ny ECCO-oplevelse 19

21 Kundeservice har førsteprioritet Forbrugernes forventninger til service har aldrig været højere. I vore dage identificerer forbrugerne sig ikke bare med det produkt, de køber, men i høj grad også med den butik, de handler i, og det aktuelle brand. Dette understreger, at der er en direkte sammenhæng mellem evnen til at yde kunderne en førsteklasses service og ECCOs succes. Alle medarbejdere hos ECCO er ansvarlige for at sikre kunderne verdens bedste service, og koncernen opfordrer og inviterer derfor samtlige medarbejdere til at bruge en dag i en ECCO butik. ECCO har således indført et såkaldt Corporate Store Attachment -kursus, som giver medarbejdere fra alle afdelinger mulighed for at tage aktivt del i salg af sko på butiksniveau. Konceptet tager udgangspunkt i det såkaldte Brand Ambassador Selling Programme, som omfatter reel kundeinteraktion og oplæring baseret på læse- og skriveøvelser samt rollespil. Et tilsvarende initiativ er indført i ECCOs over 900 konceptbutikker rundt om i verden. ECCOs ambition for 2010 og videre frem er, at samtlige medarbejdere skal tage del i initiativet med det formål at opnå øget indsigt i forretningsgangen og kundeoplevelsen i butikkerne. Alle medarbejdere hos ECCO er ansvarlige for at sikre kunderne verdens bedste service. 20 ECCOs årsrapport 2009 / Kundeservice har førsteprioritet

22 ECCOs ambition for 2010 og videre frem er, at samtlige medarbejdere skal tage del i initiativet med det formål at opnå øget indsigt i forretningsgangen og kundeoplevelsen i butikkerne. ECCOs årsrapport 2009 / 21

23 På alle ECCOs fabrikker er medarbejderne i høj grad involveret i at arbejde med kontinuerlig forbedring. Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCOs fabrikker Da den globale finanskrise viste sig at være udfordrende for de fleste af ECCOs markeder i slutningen af 2008, indledte ECCO 2009 med at tilpasse omkostningsniveauet til det svagere salg og de ændrede markedsforhold i produktionen. Det betød, at ECCO måtte reducere produktionen med cirka 1150 medarbejdere fra ECCOs fabrikker i Indonesien, Thailand, Kina og Slovakiet i april måned. Tilpasningen var i høj grad medvirkende til, at ECCO kunne opretholde en fornuftig balance mellem produktion og efterspørgsel i 2009, men det var ikke det eneste, virksomheden gjorde for at tilpasse sig til de ændrede markedsforhold. For fortsat at være konkurrencedygtig stillede ECCO endnu mere skarpt på omkostningerne. Blandt andet ved at indføre fleksibilitet i arbejdstiden, så overarbejdet kunne reduceres. Kontinuerlige forbedringer Arbejdsformen på ECCOs fabrikker er baseret på lean filosofien, hvor medarbejderne i høj grad er involveret i at arbejde med kontinuerlig forbedring. Og resultaterne af dette arbejde er meget konkret. I 2009 er der arbejdet med at udvikle og integrere samarbejdet med nøgleleverandører. Et andet væsentligt fokusområde for skofabrikkerne i 2009 var at få nedbragt lagrene til et minimum, hvilket har været meget succesfuldt. Dette fokus har i høj grad bidraget til, at ECCOs cash flow blev forbedret. To strategiske lean projekter ECCOs fokus på træning, uddannelse og konstant optimering af produktionsapparatet vil fortsætte i 2010 igennem ECCOs to strategiske lean projekter. Det første projekt er et laboratorium til udvikling af ECCOs produktionssystem. Formålet er at reducere leadtime og processpild samt hele tiden teste nye processer og systemer med henblik på at dele erfaringerne med alle ECCOs fabrikker, mens det andet projekt fokuserer på at sikre og udvikle højt kvalificerede medarbejdere. 22 ECCOs årsrapport 2009 / Omkostningstilpasning og kreativitet på ECCOs fabrikker

24 ECCOs årsrapport 2009 / 23

25 ECCOs designere arbejder tæt sammen med de dygtige lokale medarbejdere i det nye forsknings- og udviklingscenter i Thailand. Nyt center for forskning og udvikling ECCOs nye forsknings- og udviklingscenter i Thailand er det vigtigste rejsemål for designere fra ECCOs danske hovedkvarter, når de udvikler nye sko direkte på fabrikken. Her arbejder ECCOs designere tæt sammen med de dygtige lokale medarbejdere, hvilket gør det muligt at gå fra udkast til færdigt produkt på meget kort tid. Det moderne center er indrettet med særlige designrum og et udstillingslokale af forskellige skomaterialer, og det erfarne personale er i stand til at udføre lynhurtig og særdeles effektiv prototypefremstilling og produktionsimplementering. Støbeformsværksted ECCOs eget støbeformsværksted er blevet udvidet, og forsknings- og udviklingscenteret omfatter nu en afdeling til fremstilling af læster. 24 ECCOs årsrapport 2009 / Nyt center for forskning og udvikling

26 ECCOs årsrapport 2009 / 25

27 ECCO Thailand har fejret 15 års-jubilæum I november 2009 var ECCO medarbejdere og 150 gæster med til at fejre 15 årsjubilæum for ECCOs fabrik i Ayudhthaya i Thailand. ECCOs fabrik i Ayudhthaya er den af ECCOs skofabrikker, der tegner sig for den største produktion. Da der i Thailand er tradition for, at højtideligheder indledes med en religiøs ceremoni, startede jubilæet med lokale munkes velsignelse af fabrikken. Derudover bestod programmet af en fabriksrundvisning for de indbudte gæster, en pressekonference for de fremmødte journalister og en stor fest for alle medarbejdere. 26 ECCOs årsrapport 2009 / 15 års jubilæum

28 I november 2009 var ECCO medarbejdere og 150 gæster med til at fejre 15 års-jubilæum for ECCOs fabrik i Ayudhthaya i Thailand. ECCOs årsrapport 2009 / 27

29 Et team bestående af designere, læderindkøbere, produktudviklere og specialister inden for salg og markedsføring samarbejder i kreative arbejdsgrupper om at udvikle nye læderkoncepter og designs. Hvad designere vil have Læder er ikke bare læder. Der er tusindvis af typer, farver, strukturer, tykkelser og det gælder om at ramme, hvad designerne efterspørger. ECCO udvikler nye, banebrydende lædertyper med udgangspunkt i personlig inspiration og praktiske forsøg. Et team bestående af designere, læderindkøbere, produktudviklere og specialister inden for salg og markedsføring samarbejder i kreative arbejdsgrupper om at udvikle nye læderkoncepter og designs. Inden arbejdet i de kreative arbejdsgrupper påbegyndes, bliver deltagerne bedt om at tænke over, hvad der inspirerer dem, og medbringe diverse genstande og billeder til illustration af temaer. Deltagerne præsenterer indledningsvis deres respektive temaer i forbindelse med en uformel præsentationsrunde, hvorefter idéer og temaer diskuteres og debatteres. Til sidst får samtlige deltagere mulighed for at se deres idéer manifestere sig i form af forskellige lædertyper. 28 ECCOs årsrapport 2009 / Hvad designere vil have

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ECCOs årsrapport 2009

ECCOs årsrapport 2009 ECCOs årsrapport 2009 1 2 ECCOs årsrapport 2009 / ECCOs årsrapport 2009 / 3 ECCO opnåede acceptabelt resultat i 2009 Den globale finanskrise ramte salget, men omstændighederne taget i betragtning er resultatet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere