Gasværksfest i Thisted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasværksfest i Thisted."

Transkript

1 Side væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle Oasværksa.bejdere. I Dag har Pladslormand P. Sørensen lorladt Thisted Gasværk euer 40 Aars Tjeneste, og Gaso.'v:ariaud_vala.et hold!. Stor Interesse lor Bagedemonstrationerne. Dansk Kvindesamfund i Thisted gentog i Aftes Bagedemonstration~n i Øslerskoles Køkken, og der vistes fra Husmødrenes Side meget stor Interesse for Sagen. Det Iyk kedes at laa 90 Deltagere ind i Køkkenet, men saa kunde der heller ikke være flere, og 30 andre maatte gaa uden at kunne komme ind. Formentlig vil Demonstrationen blive gentaget endnu en Gang.

2 ',.~ n",~1.01"_ Hdllp8,,. A.. IL 8..:... fred.. I.,~ K.mp, Holdet I(L IJ '/'II Hle_e!. ebaqt. Eller Spillet :=.:::c:::..::::== _ i/!: m.. IIIln nnle Holdet.s-. Lo.. Sh..., T "'1. IO A.or I bl."~tr ril Tur- ri. Bet... t..ntac KJ. 15 lu KIr~ R Jon_boldtt Ih',' dl, IIItn brlli't I~~'~b~d al ~.' rn IP"- I., Al... 1 t B~YLLUP. s.ct., d,,, OUobe,.i_ l n_ Klrh. f'tk. An. u..aøø.",0._ p(aj1 Aod_ n'mod, I~ HeIce,...,~ 51' IS-,I Q.. If".. U. ~ Eobit~ ~.,c I I~ les ømllud"t BR YLLUP. ~ "mr. Bold.pol S 5 hf riio I HIkral... Kub: Frt. rsrurnuin, mea Cla;I. J 'F 'D.', ). ",'''hl,," ReUen. e/lue I J'nlll, Kj"",p) III t..-joarcl s-r... d ItDl i Drtnge-!s-., D'-ffø, J... e. s.,eani, Tho_~ "- ORYLLUP. I _rfl... "t. s..<lq d.. 4. Ot,ober... ISI....-e Forbun(l hit nu TYJIOI"'" On.~ 1180mllPl~' Ik Euea l'bjhii fo.rler P Mod_, ".ge Tbomunl m HeU;el.b "C'C'C'øe..."C C"'::'C""'=" C"'::.'" -, ~::::_:=-.:S~t.!. øt~de:.. AnnOn ";erende I : De danske Forsvarsbrødre Hazar! den og 4. Oktober t942 paa Hotel.Ph.nix". r, hort,1.1 ~I.ed 'Ddbydtr, tr.lit Tilliene, t. skeuet.f B,.ilrtDe tutr dtrn Venner. t.1 bjelpe I'-ale, ubemidlede K.mmerater DI gt Di bjuellgl Hjem. BAZAREN et Veld., IIDre Oll,erdllulde OeD.IIDde, cl KJ. 18, Lerd.1I b"_. Kl. 111, Se"d b"_. Kl. 18., mltr UDdtrbDldlllna: Ol lohl Revy hver ~ fltrr.,dd l_ lildlrcl'illfnde.ik Ir. ".vel By lom L.nd om r~ BeN" blidt lor PDrmuldl Skyld oli! lor de "'i ""ll~ire -Udllllllnl, dt' Ilndn.... ~... - El dygtig Etspedilrice. wm pli trell HIIDd 11:111 p"le t~ OlttfDlTtlnlnr. "I/U I ND.br. Uden.,.Rle, 8nlddeln.1 d p,crtl O.den.un, or h.n.. j. tig' I d'llili: 80rl.,lnll: tf H.endel" un.d.endi" MuH,e A "eefe bedt> hed.endt,la o IIlIerdt. _ P. Melie" O.lehll.et. T - <tf Skal ~ II..,e Vogn eller Bil? $li' rill III sa ;;:;J;:;.;:;1.=J=II=SI:;I;:;;:;. TO;:;I/;; IO;;dl;;;i/;:;I;;. Hazar! : Til Cyklen M IOlu, Pr_olu.. ",ed kralt",tf',,...,......,1,. u.n 'd' o," ' -""m C""el)TIC... J.l5 X Lnt- komp'"' " Fo... _'. 1.l5 : \ ~""do"... ke ",eor Lap,«'" 1oI"... ~.. 1M Cplolou,...1 ~''''t d : I bt.d ~od.1 ~.,,...,r dl DoI<...",... ppc 0l Skol.. " ~~o. ~ li kl"loll.fere... _". _,.. '.lj rt.rt.apc"b.nr,,'" o, 'Y1II' t1 oi. dø kan Ia,o.n!(as.,...,... ~ s... iii nf'<t Gu"''''' ba",,,,,, mod G.o.k>~k, TH ISTfO ~'O'"I - r,,,. m H URUP d. J' " ~,----- I TYue"",... A.. I..., A~ Akll... _W - )Jr,k,f 1"."1.0 OOLLEAIS -,ro." - K."... 'Ol ",ro I.oU.l MI' THISTeD. de. 15~ ~1"'Hr OET GE:N-':OIGI!. LØ,ORf.PORSIKRINQSSI'.l.Sf(A II THISTED AMT" K. " 11,1011., Kes'tYRI!.LSt.N : Ju,..r Olllenlode. l'" e lor s.",. e lor. 0.1l... Ioe1~. J \\'1.,...,. NIe l. Ol.... Mnn. RI'aa"'.. J V.... M..rtl. ju... O,. Lyllllt e lo S.M eii.hle.... E, llt A.. tr.... N... ea... hlo... m... mei.en.,; e'.,... _ u lflellm.o sd d Ol Wl.., med d,., d. IAklh.... delll K""" 7 i d. B... '... Ia'u bel... det.tr"lit. Ilr-m 4.. p. I. A p rtll.-&~ Ir!4bo lo l~ l(oau... ii h.. d. P L THISTI'"I)... 9 Sep~.. lmr 11M2. I Overordentlige Foranstaltninger. Udltveriøl.1 R. li o ocr i D ~s korl Io. Ptrlo4en fro I O obv Hnder Sled aleda: polm.u.tjo.e.. I nl.teg; for BeDriø M."d.. dea 6. OUob Kl. '0-12 Dit. 14_16. 8,01l'.t... 'ltold."ot.l : Thod'e d.n B. Oktob Kl. IO_I~ " Je,rU.I., K,o : nnd'jt dom 6. OIl'olJ.e. Kl. U,30-I7. Indrell;l".ui"II"Uell Oll: tldllllu. Tal one, med brlni!ef. Sta, Udl...,;nll hn kun,1... l ke undloll... I. Hn de Sled Ol d. n... dls Ide" 12. Oklobe. KL 16-1& pli Poh'lalollon.n 1 Thllled. -Polllimale n I Thlaled K.blted '" Y., liea 3(1. Oktobe. '''''2. LaRIX. Sk.rps kydoiol,l1iolde. ved Stad.b,kk. mell. m NY"l"1Ip O( Tyo l"1lp pt""lajl. Pred.It ~. Olt,ob-tr 19o!l I TIden fr. KI III 14 I O",rllder '7d Io, V,jta 'ri Vlng lu V.IlIt _d lor Vej.n III TyoluII Skol. lu S."'R,ht. [)el I.rllal OI3It.. d. '''Rkh, ai,v;: i Km, ind I Landt! Di.5 K", ud oyer Hud r'ii:".t fra K111tIL PII"P elle. Ophold I.den fo, Om' lid. t er,.rlill: 0& I«blldt. - PDlitlmHltfU I TlhIlM Kaballd III. y~ dell JO. Ok,obe' 194\l. L BRIX. 549 H I ol:) Il ~,. SI..., Nl,la O,'':':':' \:il. (æft!uiiiiøllce~li'? 1'- Cytdalaat.... U. SolortlOft l"" Tube '.11 V I: K 8 E LKUR S E R. lo.. d,,", I~ N.. Yo,i 4,r , II1.øo do. C'U,I"K 1.I.sJ P... IU,u II,UIeUeo l r!,iid lgtido 1I1,, ~ do.ou,1a1 111,0:1 110m 2!1,l5 do. aelllnl Mod.1d (C1.ul.d "...,d,.. do. QullnR 51",,11110.,," do. Cla"I"1 "". do.o.. ri... Htl.lnJIo... do ProR W.ru R... ' - 11,415 11"' 1'2 >... utøftl.al... t l3 '343".. Gad & PI"', B1l l ~ at C. IIr... d... et.j _41.0 Ol P'l Jo B. J... r k. _ Oel er noil.t ai,mt S.lotdol 'u.! l P LARSEN Tl"7kt I Mbit<! 'H. "au,uwi I d.' IIt.-.- Telmollukt, - - M,,.;... 'AariI"" _ I.6.~ J.,d".. l 1,Idtl 1I0,d K."" p... d.. ~. her i MorlUo F nou.. ' "'.:'.~k"" l 'ni! dea " Ikh... ho7l1l.. ooti

3 dm1 If,r- 11 pr.!ty. "J,'flrl'ifl ~h'...,,.,1 u...,."yri t ", fl', ii~ ~,,.I'r~".flA rr. ""... -' (Jf~' 11,, (1/.\If~1.i'fIf'lp' ;;I f I.iI Jo, -!ti' " :.r" d.' <I I'!if d 'Io#< "II< "i( 11">(" IVI' r..., "lt'~f' 1.'1 '-"ti" t' II", I.l t 'flt~ ft... rl' r h r '.ii. A :4ffl' 1('-"- (,,,. -.,., J Afl,l- Ul, I~';f!(! IlfU, ri I r,'... ' ',I, II (J/'I,'''''' 1'11/. Kir lif'" ta"". I{;. rvr' 1"1,,"" "reninv.tn ar t'1ldvr il 'hm fjf:- n rj mtjctl/:"r '1$(n Hu l y, 0re '4.21 ørt f'u Tørpr l., P', \!csp()rt r h. rl~ ~, 'fi~~tl::: An tjj Mt!!- ",n ','",..,j } krt.. 2 f,id"''''''' j'liz 'f', r V., l!'-"ilj. "y S",rI ", r., I/'-j" ri... «ri f(" r,r.: ~;,tt<, -t~ "o, SkIl tp~ k yrl n 111 J{, ' i' ',,,,, '" " 'n, f',,,,."',1,tl, ' f' ~r f. y" f,.11,,«"(' ".. It.ytl ffd ';"1 f, fr:.. /ft(,'"," _"",..- ~fpl K7 " f'a. YP,.,,,., "pi.",) "". t'f' 'Ilfl,;';'';)'''" f r " f,,, 'fy f'd,...:1,'f"jtiaf. Ti-.h. J 'r,/! Tf.fJ V.01~::ff.r, \,-! " t.. Hf: J 7..,J, /, (1/ '/I''''' f l",'dw~""f'"'' j Jhlilll.. tl :.~l.. r,/j;'y 'l',.,,".,;t. l:"".,1,filrati"..,,'.. 1 l,:"" f:' t. f,il",,, KI, ;.,.'j..,.,.-,t.l,., f:,f.: I f f) il:,)#-. f.. (,.(I"t,. r ~,.s. I, l, ~t.. y r:t r.;( ',I' fy J/ "1'-" '(1111"" f ~ ~ fii.i':.ftt,r.ii.' ~..,l;r!;.4f'r.~.y/,. k.,;mk'".ta,u:-.,. t.1i< ti;,:; 'li-n It (1/ t,... v.' J1. I, ",<II. l",,;t t:.t ',wm I 1 'p,'fjr,ln.\h:':,tf,j~r,j f '{lil'; ~J, 1.0h,1.u, U II. f: ;'/1. I'f'~/':, l'dt Obligationskurser,,,, o I., r,_ f:i~' X 'p!11 Ifl1,1'. 'IJ I l )fn/i, f... Vøb"nh"vn, ~ø,. NJ'~ tj'd~lc" K.t...--tad Kr.. Altr. "A ~+""',t~f I'A-~ ~~ ", '. "'.- lin)', 1m:11, 1f,'~:1J IfIIT, 7 1f{J/I~ Ir(H~ l 1I'~~r.I,,f1,I,,"'" l Ih,;,t!I.ill~ "'.ti! b,i.r. 1:'-( ""ll~,, r t 1 'f,.'/./.1' tf,r ~.~:æ,.l,f t",'r t.,',...,1',!" 1'/,r.,.. lw... 11tr, l/. h y,t,',rl"i(! 1~.I, l! ;ftjr, h'l ( tttr ~1. rr."v.rh'i,-:t, ",'- ;,f.r -. ~.t,.;'f, ' It~lrl(,ol:'-:-I, '!I,;{ fi.t t,f",...1.to tf'. 1.-1".,/.y t. A'!';(f,!:, t hr fr.r, f:s.n (ti '.I~I:o';.': fi'ij"å ~~ li:f't.. (dr.r 'iul Ad/"rr, trnar.zl; t ~ f~' ';1",. ;/. (JI.I/,t~ 1 t.t~ t"", f':-';' v.r,r,'.',ri t /,,' $l.t,f(,! ~ f,l'~.. dl:t"f 1:J f, f!'..t, d~r' l:;.t-r!~ ',.. Adle"IT!. "'r"sl.nz':l 1';1 {. ri t,l,.fs -~'" t" ~ ~),1~ r:h f'::';,t~j flå- (. UIL In,,~,~f.t,P.i:.f:~;{ 1~":t Jf. 1\. A~.Im~. = - D" J"7, h.. (,,,~lira:r'", (" I '"fjij M~1dmm,.dJr;Ht flv ",,(ki- t4'm:t«~n t I Jr KJ' '1 II,... ()I" n.!.a.aln ti ~I rnh ~K,r.dotTf'T\-' 1«'4' Til I l,,, tdlor I...,.. r "!j6"..u.,, l. ~r'ørt' J m f. furl~ f~ 1'. ~ 1f.I.H',~~

4 Side 4. Mørk'.anlngen beg,.nd.r I Aften Kl. 19.JO 02 v_i'er til KJ. 6,JO "ærdle"'yglerne tæ nde. 19,27, Oll.Iukke. 7,0". Drukneulykke ved Hansted. Eo B.. d med to Mæod kæntret i Havet. Bn lille Bud med to Mænd blev I Pormlddags ved 9 Tiden observeret ud for Strandgaarden ved Hansted. Den var j Havsnød og den kæntrede i Havstokken. Tililende Pol k fik reddet den ene mellg forkommen, blev bragt op, I til Strandgaarden, hvor han kom t han var Søfyrbøder, hed EkeJund E og var 27 Aar gi. og ugift. Han e var sammen med en Glarmester : Andersen i Tirsdags sejlet ud fra s Mind, mens den anden var bleven trukket bort af den ret stærke Understrøm. I Den redde Mand, der var tem~ I I Seng, mens Læge og Politi fii- l kaldtes. Manden forklarede. at t Bovbjerg, Syd for Thyborøn. De havde Proviant med og havde s o.jlel langs Kysten, Indlil de i t Dag af Vestenvinden blev kastet ~ ind ved H.nsled. Den forulyk- ~ kede Glarmesler Andersen var 37 Aar gi. og begge var fra København. Po III/et vii nu nærmere undersøge den noget mærkelige Sag. Sygeplejerskerne stiller Arbejdsløshedskasse. d8~~~er en u~ ~~:'~ ~ ~a..ne~.~~ndt L B M m R

5 ,'pl'~ (''"''11 l",wi"v~ '\"11"11 '~"'I""-I.,V',H" 'I.I~"I '''''''''lo'.1.in'!l.'1"'1 '""I' "i~"'" "I'''!! p.., ".11.n ;"11 'I ' P r.. \ ' 11 ',:l.in~'.' IS ' ',- 'I,""'" not "l 'O "'1-.,. 'I II"',I"" ;,j "U,,,,'" "",II "I'''U.-\ 11'''''''.'1 1'1 '-"'I:'1 '.is '''1.,!' 1-'1".u.I~U\.1,'" 1,0 '1I~11"!l.',' ""I"'" ~'I"~! I. "","",~",'.L "'1 j'i",1 '.j '-"I 11",1,-",U.j,,! s ""'~p '"'''' II" """~l'''''o: Il ' """1'1"11 ",,,l ~ 1''''''!'''(1 "'~,'11 I" l('''j.''~",,",'1"1 "~""'U l 1''''' ~"I1'''''. jl. "" 'I'f,"vI ~'I""'~".',ll' l""."11 'I'''H'~ IhlU,'" l(u'''~''ll "'''',1 u... _,." '.1. II"",~.II'''''''I..,~) ''''''H~,'~:) "l'''''~l'') '41 ',1 ""\""1'''.1 '1' -,: "'i' '.1 ~.I""I.~ ""IU',1.'IIU.o;U '1-""'1"1.1 1'\.'H "'1J\ ' ~ ~.'oql'''"l1 ""'1' "11, 1 "11'.'" ~" ""I ~, ""'I '~"I.j,' 'n j,,~,,' "'''1'-'''11 (~~ll'; l" I~'U ~ '."H M '11'''-''\\. IPI' I æ ~~. "\I, I',0).'1'-1 1'1 IH" 1'11,,11.I" ''''''~I' 1'1 'I'I''''''''U''!! o""d"i"''''''.~ ",,,l I~ll,"'I'.j'! (!':~I vw.! ~""l\i '~"IV ".,,.",,'.'1' I" "'I"'lw". -~"ijp,, """1 II,' "'I"'I,I~\I """"11"'" J"1i ""1''''') ".',"""ll l'i,hl.l )"I"'I\-.' I 1"'''J '' ' ' "11 '''''''''''''''' '11'''1\ Ul "'1" \"'~ ",," 1,1,,;j'''l'''')i III "'1,'It,JI''' I'.\'' ( ". 1.',"'1,"") ','4 "'1'1 J"U '!"'"J-"...,'11 ",",.l\u"',l,i"'i\ 1'1. ''''~'''I'' "l lyl ~~" """'''''U''U'''I\ III 1),1 \j."1"1"'11'" 1"I",~, J ',O.1\','JO "II '~)l n\:ii~ 1"Il,"II""'I1"N ~" '1.1'1 :1 ",,~pn 1"I',,~",j-I,() ',ulf "" -\II ~~.:'~,; "",I 01""'1"""'1) h.) 1,1.1,0, >o," 'luli '''''I''IJ''J ','1".11'1... ti I "I"~'''~';ll "I'~"IJ","'J,'u_,,,'! :.., i'"'' ','M"lI '-111,) "1-11' '''l'''l! 1 JI"!I"'''"'''I I",l-'''''~I 1I!!,""','I"'1."lJ\' I li'l"'u" ~UI",IJ"J~~'lJU ~.. ~,\UO ~" "1"'11 "''''I\''''~t,' ' ""n"".. l -"I"~\1 'JlJ,'r'I""I~,,11""I'u" J" ""I~II:1.IH'!"'l 1"1' 1'1 l '.,~ """ 1"11'1'1"" 1,' 'IIJ"f<II"'IS 'IO;>~I"'1~'I( 1'.\\"'01.10':\ 1"".\ J''''' 'I') >U''~''.\ ','IIIIIU l'ihlij'''''''1 '\1'''''1\,'p.\.I "I~'ld~'t" \h"'11u1,1"~"~.'1 11'''1 II'J "1'."111 'IoH"lltlll 1" "'U,) )11111.j"l'll ~1\.j,I't""1 ""'.1. Illn"!'_')'''I'' '''Pli l,' ~,\ 1"11 -l'l'~l lj!li lu", '-"'.L ~"linll I (.11" PI'P".\ ".J,lll~ '-'1l1m\\L UUW II" '1')1'1"',\ \ ~\lll\ Il,) "I<"PUlll -"~~L'l ''I~ ,'1' ~1"'~"1111.'tl.! '''\10'1111)1. '-wj. lf!iw} j;>$,'\1i Il' J,'IP (I'!.l'''I ''1.1. I'l l'u' j,loll""',!.h' "I""IU' \ ~'~\li\' \l;u~llrt'l 'jjiiji" \ l,"111~ llj 1""lI) "'1 III'I'UWII! "1.1.,:Il/p",,/) 1I1''''.!\l,\,'I!.l,I '.1.1,hl'llp.'I''!1 1<"1'" J',_\ "~I"I'm,!\,,, \11 ',,,, j,"'.ll!l 1<"11 J;>P J".' "~\.1~) II "HU I)~- ~ ~\I "'''')'--.;)11 "\'''l~. ~ll.ø.i'~ "I u~.".~~& JPI I vt ~,u,li 'l'l"'p 'I'''- I It'j "II~'II\I~"'I\ "" J.' J"I)"~,,U 'l.,ouounl_,'i>u ~<1 T~l '1 0,,,,.,11"1"; 1"",1 ~"I"",I J,I )"'\~I\/.I, I '~1-" ~'" -"'J 1'1"J'lll~J "1 '''''I(.,~,p",,;," 'Jo", 11')"'1."1"'. Hl11,I,,'''~,: u, 1"'''1,11I q "I: I"WlUI''''''1 'I' ~"~""" "l, '1";,",1' "'I"'I"lnV. -~!,\,'1'1 l"n,...,,~ '1.,m~'''1 ""IIi! I'I!J.\\~O I~l! \I,'U,~,'In' -1'1"4HI'U,1,u. liupiii"''''lj:'j "r. _I''"!,I '\'\"ll '1\' 'h'ln'.!-l \4 "'\1 -O'I'!J. j,>i,',,,i, l, 11]1l~1]'1",! 1"1,: "'t'l'''ll u" )li'p'\'. P."1''' I~Q'I""U~) I-' ~ " -WI'II '''-11] '1.,' -\>,- "".1 ~" '1'0 U"I)\' '.\ll ~" 'Iq SlUl,,'l'lO} -ljilil ''''H<I' \ ~ ~'1~!.u.u., w ',l.. \~ "" I'~l-'I'o,: "~<~I.i 1.. 'Iq "'-""','111:\. l" " U.",,-,I' J"H'I\ " IJ~'"'' "J"I"I(

6 ... H ' AI. IM!MIJIU'''Tt!H "... '. '0:,.., og Meddelelse til alle Arbøjdl(p'" "';. w, I vedrørende Udstedelse af Arbejds-..."U,",,, I kort i Thisted Amt., lør Øe r", _ "'I. III' r li11eh J a"e Punkl'nn. I'""" Pllot.r"., luller "., hu Pige, ~,~'" K, -,. akal ha ArboJdekort7 I 11,,,1,,,111.,1 1I,~m"" I n, """ I".r ".<l.i',,,~,,. t 4,t,.h' h r P.,.U" ov.r '8... ~... - " / /" y... " II' d' '," "d T'... t. Y.fl /'ju,"'" "..,1 AI"'Jda A,b.. n r '.'''''. 1'1",.. hw"" b... M.dl...".r J.....f.t.t_ ~.,"' ~: " A"b! Jd'.' h.dk r Ol Ikk.... '00'.1",,,. 01. I. v,1i""dl.".,. ". skal Arbejdskort udetedes? ~fi... d... ao, pt.mb., '.42.k,l " "l!rtqdl. ft.,~ w ~ "nl.',lrl... 1 ", be),i.k",' /.I"."d",.I1."ld., I v.a I,h -'I.I... 1 ",lirid. :2 V,d AI""tllw!!'"'''',U" I"dle"n/nll "'Im "d,,, hq, tn A, hfjd.i.iii'd.~... f, ' ',,1/,,1 I.,h,jd.."w"nm" ' ''ontllf,lte, III "" ",,,",",11 1J~, " ~t!,,,~i.uudy&lij' J V,d Udl), I. I'''II. 1 Und,.. I.Url.. I{flflnem en Allleld.luh,d. "... e.tlc',11ii1"d,uij " J_Ip hl Undlfhtlld Itenn,...,t "Jd.U (JrlulU {!il>cillk,mw,', 4 V.d Ue"I7!1"u Ol" Udll,t/",e.1 AUul wed, lfe"de L..ed,lthed h, ri kmllmolul, IJnlf.,[llu,luludnl". " r, dr, n.i"" AI''''I I.hl.. ~" 19f17nel m-d Ihell",."nl den ao. ".. 'e... " d., d.n 1. Oklob.r 1U42 _ 'Arbej, ;;".U,r""AoI"ld,""" ".., d. tl/lr_d.r et " de bl/v.,.rb.j I._. "edw."r A, I ri.11.1 A.litldlkml dlll/ I lh.nle., iai~1, I "'1.on t d.n ao plombor 184a. L.nmodt.gor d.r d.n 1. Oktob.r 1842 or orb.' ",::; li.,.!"~i. Ihrrl le A,bejd,km, 1111 rr Il/fP"II'tl hl,i.'~tnk "'I I er.1 rie, Pkl. 2-4 n.vnto Tllr.ld III. skal Arbejdskort afhentes? M.dl.mmor.r t n.rk.nd.. Arb.J h.d... r.k.1 ' lilli /luvr''''-"ilcl alht nle A'beJd.lltlll i dtn "rd.lln hworl dt.t..,.."n MtllfemonH ",;"lko. rbejd., h.d.ror.lkr LenmocU...,11,1.1 A. brjd.iiu11 " II,), dtl II II ~n l llllt A,brjd.. nwi.nbl"l"nnlor, dulom de h"!jop.,1 I t n Knmnlune, hvo,i Konlortt e' MII'''Cln(le b h"l del Ifommun.le lielll.,wllrltelu(lnhr, dr.. om de,kke h., '~;~:~::" IJoplUl I r n KormnU ne, hwii,i ti,,"d.nl KOnlor (Pih.l) c, h~""ltrnlll: ".r.t. Oanu,.n Ikko~.rb.Jd.' fo,.lkr.t,--"mod.'h.nt.r A,beJd.kort,.t.1 dette d0ll'.ihtnlu hol del ",\)tjdunvl.nlnlllkonto, ejlu dtl kummunale Buluelhlltl 1 deu KUlllnlllnr, I hvllktn hin (hun).1.., tilmeldl Polke ",. I Olllllber 19.(2 LØll ll1odiiuc', de, rraflytter.in Ophold.kommune, b.r derlo, 11 P,. IIYIlIIII/ltn, Ihenle Arbtjd'ko, l.,v. Pligter ved Arbejdskortets Afhentning. l.en lllodllllt, tn,kil p.r.onll.,iw. M.d., den 1I0"udllt IIrntlr 11I.lllullulI IItd " rbt/dlku'le'l Alhtnlfllll" Oonu A' ht d.llollel I lhclllti,.k.1 M.dl.",,,,., al Arh r}dll hcd.k... e, m e dbrlng.m.dl.m.bog.n. Ikk. rb.jd.i had.fo,.lk,.da L.nmodl'lI'tre. k. 1 lylllul.ll" tn de Identiltt.Mwl. (Legilhn.hon.llorl) v. Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort I r','!lilli.!! I '(HII tøl.er,i.ik,eve de It dem bukltlhlltdt., I'lIr I lnllllldt'l!e, r, de, Inl'UrI tllel JO. Stlllember 19U 1. IIrlllvtl A,brJd.llorl Ia lied A"II.IIdnn b. fl(ll " ' ",nod IIUl"C. 11ft tr, A,b('jdl dtn I Oklobel 1942 Oll 100 1I"lItl I ",bejdalol/loldel UdOllfl drn.lo "ep'ember 1~41.. l krll!wn I\l brjdlkml.tnu l.id.tn~wnle DI"I c. I'u, Lømnodl'j,/tll', dft e, i Arbt/dt dtll I Oklobrr IQU, tik hvil ArbrJ d. ' ul/lllld IIllhlll r r Inden tjen I Olllobtl IQ41, al. IIrl;lvfI Inie' A'bejd."011.,- n. ".,,...,..' " ". '~..: ~,... ", 'UIl1 I I N,wn. hrldiii R,, al d," Mrdlrm., Thisled Amls Arbejdsanllsnlngskonlor, Tel.ron Thl.ted 2, Forretnin~soverdr8gelse, I, Thllf. d.,.. It Il nltr) Il,,! medd,i,. h. n,d, l ' YI II," /I Okln"tr OV',dllRfl III HI H~... dr n l ' Ul t 11th'...,bnn, til 11, 11 Ol,n 'lk.ioi U 'O'"I, 0R t. k~rr III IUf d,n 1111Id O' "I". Tillid I dr II A., III h...,." d, "n, m.. bll vr Ollf,I.,. Itl HI HoU'.r,..... ORT... h, I H' nhold III O"fnll" ' "d. IIII'd('! Ifll mir t' Inhft", dt" Rr'dr, Mon, n"n d'n n' r n."~i Ol rn drl.1i ""11"011"1"11111: Ol vii. nh." Ordr, p.. d. I b.,ont'n loltkommt""; blive ' 1I.,.d" _ Ol mwlllll h' d. luldl... THI.no, I 0 11"'11 ' MI, M. HOn... TH,. I 7& "

7 I ~ødbrl';gø I Y Idest;:"~'~"~d;;.:o.Id;:.~"~,,:;,,~,,;,.b',~,~,~. ~(i'l~, ;;,"iti~m~.~,~,,~":o; a'ko=,"i),- - Y. nt l Arbejdsgiverens Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort. gtn. M'.,go. - VI c! erelfchiln"'~' ---- MUl ikl.' r A. Panlldan Kiel... St.nd"lde I t tbm ' Pllnl,t I Mu,lkdl. A.u' H,n..". O. k. Tr. Til 7g~ KI I~- I J ok '1-19. I stor Kælde~ Arbejdsgiverne. er pligtig al allureve de III dem beslueltigede I Lagerrum paa ca 125 m3 LotnlllodlaRere ArbeJdakorl lom lølgtr a. For Lanmodtagtre, der antages eller 30. September 1942, I I 1 Garage for Lastvogn b. ~:vt~nao';~~~~it~~t, ~~~k:r vie~r~~;~~e~:~l I. Oktober 1942 og I møbl. Værelse lorhliver i Arbejdllorholdel udover den 30 September 1943, sagu om"aaende II 2Q. alkræves Arbejd.tort Itnesl sidstnævnte Dato c. For Lønmodtagere, der er i Arbejde den I. Oktober \ 942, og Den T,.kø V_rnem t, hvis Arbtjdslorhold ophører inden den L Oktober ' 943, al Komm an::lanlur I Thisted, kræves inlel Arbejdskarl. Teknisk Skole. _ Tell Der.om en Lønmodtager ved Arbejdeta Øeg,ndelae -'D;;-y :-:g:-:t~i-:: er I aea'dde'a. af et ArbeJdakort eller vægrer alg ved.t udlevere det til Arbejdaglveren, stal Arbejdlli!Lveren antali!es 1 Novbr. Len 6~-7S K" omgaaende tilstille vedkommende ollenthge Arbejdsanvisninf,:skonlo r pr. Md. Restaurant "RitE". _ SØB fyldige Oplysninli!er som muligl herom med Angivelse af den paagældende Lønmodtali!ers Navn, Adresse og eventuell MedIemanummer i Arbejdsløshedskalle. Thisted Amts ArbejdsanYisningskontor, T e lefo n Thlated 452. Danske Arbejdere til Tyskland. Mendllge og kvindelige ArbeJderø al alle Fejt. Trak ArbeJda.nvlanlng.kontor er I Thisted paa Hotel "Aalborg" den 5. Oktober Kontorlid : / , Kjolesyning. Kur.u. heri begynder Onsdag d 7 Oktbr. KI.15 p Blbllo Kursus'et omlatter Medlemmer 8 Kr., Ikke Medlemmer 12 Kr. Indmeldelse Mandag d. 5. Oktober '* af Kartofler Akkord, kan laas i Aalborgvej ved g-;;k~ø7k7k-:e"n-p".lg:':e-" Portør kan straks pli Grund at SYildom anla~es midlertldig. Per Ion lig Henvendelse medbringende Anbelalin ger til Vagtmester Nerga:lfd. ml Thlated S,gehua. V ed direkte Levering oetales i kommende Uge lor priml luldvægtige Svin, Vægtgrænse kg og derover Kr. 2,56 pr. kg. InclUl.ive Kørepenge. Fradrag ' /1 kg Øre, /, kg -:- 4- øre. Till_g lor prima Svin og Ilagtede Soer '1 kg og derover 18 øre. Atdncl.ulld D. Koopmanns SYlneslagteri i Tbisted.

8 l! - 'j lic\.. UUVCl 1 uve, u u... " _. se, hvilken af de s trl(~ljlde har Ret. Parter. der " ' Politiet j Hurup val' l Aftes pan l\1orkelægningsmspektio'l1, og noterede 2 HuseJeJ'e for dam'hg Morkelæglllng. 2 Cykhster, der ikke havde afskærmet, et Hestekor.tej helt uden Ly., og et Hestekoretoi, del' Ikke havde nogen Baglys(e og manglede den ene Forlygte, Enl 1 l Prif 26. S.p 1101dl1in list alll Æsker.

9 g,'i~"'hh',j "hl" ",!!, :\ tl"~a.ii' P. ~' \,,>l.~, l'r\" rqn!' l, 1'1', i\m). ['ihl,r_ ~..:!J\,;. ;;('n.,,. n p,.,'''',.,m, d. KL Kl ~l, n"'d, 'i or~ II '. :--""r<l, Skm {"ng 'lord Hol Y"!J'.-\n D"r ~n, 9. :: I.U..... ",," " '1';",. 111 '''lhj:l' 1),.\ t\l,,!,ld,, IH, V"'-!. nt n tl,n~, Ok!"!I\,,;, oh:ororl\)!<'1' til Ih. Il, II"... ~llr~'il",' n d(oll,if l'." \ f!t-i"'\;ll' lln'''ll~ en dpltul ng en Kr"" I- JS~":-,\l.,.,'llIil1g-.,,~ (,Ik\",!" v, r", ;\"11 lllod o~ \ hl... Tithtl 1 d., rnl' \,,1,11'.'\;\1,,~ ha"hl'j". dem", n,,\."l hhl, " l\\""\'foi'\ til I h, Ho\'e ~"l'{"i" N'11 UHODHI': l\ l '; i\lohtl': N8 ";,\,.! lll'nhnlrllil,1\c'n.,t,wcil(!t' IJllmll'l' Jl')( mig: Ulllllllufnlu den a l HJ,'dt ~ l"rt,>ii~('l\ dl""'ii'" ~>Il p-l'lis o~ l'll dellil Fii;kl'lofl"elnlllg, n ~h'rh"nl, ").l' \,l <'IIIIH'1' Ol'Jn> 11<\'\ dl' l S U~:-lOllcn f(> t"l'kulllment!e F j... I\ hjh l' < J,,,pcdt'l'e t 11IIl g, tip: ;;,\ll1 \ III ighctlsf " Id L TIlIS!"I;!). [IH",,,,!, I!'~!, 11 HO\-E SORENS lm. Tlf. 21'L 'Il. 'J,.ll int!ll (1"lr", p, "itu vil bl,,'" "k:"" ~"n'nan F"Thohlct\, t,ll~dct,h'l Danske Arbejdere til Tyskland 'I "ndhg~ og In"Hld."" \ rb"jder" J.f all" T"llg, "l' I rh l~tcd Tysk A l'bl',jdsnn \' isn i ngs\w utol' l'.1a BOh'],\ alhor!{ <1en (j, Okt lthz, KOlllorl,,1 0-,13 og 1 1 _\7. Sel' De daarligt? [H.I l'h' \",1<"", Thht", :! \1 ~""[\I ]-'<lrhr T,lr, 1 Vl' I n l k " Il hl 1 ellet duh g" T ilh nll'~ l" hl.'r 1W.l Trængel' Dl" til Brille l"? kil Gan da hl Bnllespecialist en E. Bendixen, Lille Tory, og fan de Briller,der passer Dem. O J licilc mimanies med c1ekt risk Ollht hnlmometl:!r, Enest e i ll)en.,' I G

10 en, Hund ~ Hundstrup, osore 6500 r len, Tvorup, Kobmand besum 400 I Hansted, Pedersen, urderings en, øster rlstensen, Jus Lasore Kr., ØsterUd, ØsterUd. ssum 4000 UPI,..." 3 UPj.lo Torsdag d. 15. ds. fejrer Lærer A h l m a n n L a r s e n og H u s t r u, Hanstholm, deres Sølvbryllup. Liget inddrevet. Den ved Strandingsulykken i Predags omkomne Glarmester Andersens Lig er nu inddrevet. ED Hornmine er inddrevet ved Agger Strand og vil hurtigst muligt blive uskadeliggjort. Anholdt for Gadeuorden. Jyderne tø I Ved Matcl Jylland og ~ nævnte saa I Et naadij(t Det danske Forv Resultatet Landskamp retfærdigt U Styrke. Det Helhed ove svenske Hol dog ty Bt Par unge Mennesker vilde er Lørdag Aften i Biografen, men da Tidspunkt der ingen Pladser var, nægtedes og fortjent,en, Torp, de Adgang. De forsegte da at kampssejr i I

11 I S liibegods - Cykletilbehør I ullføres ge, rm iddags. Th isted pige -75 tz". ige Overordentlige Foranstaltninger. Udl evering al Benzinkort Perioden 6. Oktober 1642 ti /!: videre finder Sted saaledes : Hurup Politikontor Onsdag den 7. Oll tober HU2 KJ Politibetjent Rø.smuase ll, Hvidbjerg, Onsdag I!e n 7. Oktober 1942 KJ. IO-Il. i Hørdurn Onsdag den 7 Oktober \QU Kl Politimesteren i Hassing Refs Herreder, Hurup, den 5. O ktober C. P. K o e foed.,ro. BIL '; RSEN,... Tlllfncj -- PA -TEATRET..Kun reserveret Thisted ko r l T id. Hver Aften Kl. 19 og 21: Den store, danske Succes: "T gaaf I

12 --... n,.,-;;;-;;;;;;;,"-'" I". ('"ae". T K,I."r""n "," rl ' C'._... "."..u."." "Ir Itratu "",O',, n,,/i"_ " I... n f""> tl "'.. r, III"td. nuud hh! l 't ".. 1.m.'. j lill.. \,n,,- I "1l/1' t \,01 Fn I"u,. KI'I.,., 1'10. to.. TI\ILII<'.,Io,. nu rr 1\ t ~ \.r, II. l,."" ratl, r 11\1 :; ~IJOt.. 1< HL... I KI,t I I~.! '... r>n, t I Iham. I 111:11 \. I \'JI,. 1\1:tØ:-<'If""l'r. I j Hl1/. II,,, ',' I, t \,-U. ",II I 'lola I "I, ~. I Ivn, h"u 1,,,\ lult Ull:'_, K"I."II. besværlige Hos t 35 Aar siden. eget Korn rnadncde paa rne I Thy. AlIr har VR... t... bf-.. otl'" I"DSrnlI"ilr, ::It "II.,,.n!C"'-' Jkk., mlndo,... 1\<1(:'." ul.,,, l'rftda for, at vi nu <:r,--' O~ Mnan",!. ~tjoar n1efn't K<lm p... l\.littlu-r, <11: d~'1 v,l i hverl "-,,Id,,,,-n..-næ bu... bj(>rw-i T'~"Ln"'l 1 l...,. :.,.Ia d.,l \ "Jr til Indkø,.,...l. lwddi> \' St..... r M Brcll<~, cj.-1' vflr n.e I T.. ppt:n af Sporong, D<'l Il'e'rIha.-ve". nt man 50m lielnll,lf me<i I1 J1liSUm, ~ AnI'.Jd"", hav"" man I'n ti' vnr bri,..lelig nli'l'('rr Al dm, AAr [k,n Gang kom, Rlotr, fa'uhim:rnd en.dnu, Jnt"-,,,,'l Kom till'l 11tk", md eme Gdr l'ener W 1'- rd, Ullerup, :fortælll'r, a\, Ik m4 n<fn sld!<tll'! Ktlm ni J,fnrt.~ l'ohl.:m«l, ml'a m~1 ik"" Ind og ma.;.tit'i l'llte'n ~ I'U"r kø'rt,~ p<>.'\. llød,lmj.,"l!ii ~:IUl"'t vnr V('jrcot M"j.,'TIlI'I'l, ~/l Komet "lod Olt I' 'nllidt MmudJg' m",', ut i If(>luonl' Kun mellem Jul \'lir V~~rct tørt OK k,lnrl Of: ~. hu""", man Jtl.1.nJ(!! St.. travlt mci' KomJndkør~1, 'tet af Kulilte. kpii, dpr I J"1I1diU-I'I'k!ur r,l Ej"l1d"m l.1" ulmu, f 1<' I "/I 1\ nhlt<,r"'l{ifllling, IW\I' fuiif't Ilh"rlil{" Ful, u,kk" \lir bl"\'l't olltllll:"'l arrlr" XlI,l'! F I R Il d li t Il '1.1 11,.. 1, Kn Jd: '!'li fflt Ul "J" r lilln ~ I \ur", t K\'BrhU/I IH,,' I I.I,hl'1 af I'n \ i~i,' IIC ij(pil, hh'\' h:lil h, tjt: rind" Enlidtu \nn. Hr"hK I1IC _ an, ft", III Il f" IItIt }l1im ~J\l' 1 hj,.'1:!'lulo 1'[1<'11 TlNI til 1".,],1"1', 11..t ",'{hulllun "k\ndt, r ik ham lrukkl'l " II i fiunr ItI,I1, ' 1IIIlj,Jj~ JlJ.I I\I fra mfjlf'1i.\1.111 ~dk IrAk } klin lilrt \il/uh!ir,.,t,!j~ ko m Iii :-;".. 1". JlAV mnn af Sto~L lu!'i!,ui't 1,lo" In".k" "'j' ".. " ~t_", ha,,1 """ laa I TIII"d., Ol al... ".,r, t Iltalhlf ",,,,!bfoiylu1n>', ""mi.',i r.1 l' k"loi. I"..."" I T,ll lo al tl),,,,,n. hil" t".. I ~.. I.! Tul D ha"i' Ir.II1l.,.. 1 U. l,. " 11",,1.'8'11 lan.' V,,,,I"''' I"'" ~I'''" \, ""'. l \<' t." "' T"IA" luli,h fntl,-11,- Hl ~I"" l'r,,,,lull l"'" ';11 11 " LO' l. h~,,,lc~l, \f I,d, -- II " h' Det frivillige Luftværn Sydthy. I El ADItIl Uo n5m.d~ I Hurup I GI"r EII ~rmlddnu. 1.,,[1\ nu f"n'uln~ 'lul', ~\,hh) "J: II li U ":nll. 1I"lhudt =-'<'1/"' rtuul.. furnl",ulh'l1\' Ilurlll' 1',,1111 kl~~i" til d MIMh' i Gnnr 1',II,'IIm,ldAl! I li"rlll). h'ur t\il"u'~i, r li n ",\ ~ frn \',... IN' l,ull"i''''' -ktljjllll",,,,tn i _\Ilrhu ti'lll'l;dnrdl' fur dl'l fri"llli"", l.uft\,i',n~ Op"a...'r. IllitII'" -I.'ren gjunh' Qlllnll"r\.""1II plln, "t nmngt> Smnnbjl'r, d",,[".1.,,r iurl,' llilllo" ""ll hun!:"l' Lull' \'II'rll"'111111'''''', nlli,,!'''''1 I;.!III k"llllll" iii ni "tilh. Ulh.tll\~l'lilll KI'UlI~I""h III l\ri""1) Ira L"fh'n, h\'iii,,'1 njau hnr hnfl lahlf;!>' Ek UlI'"'' I,na nth t,~1o 11,1 \ il,i, dur ",,'ti' l"ti~l. "III njan 0IlSll:1 i ~'".:"h",nlt' fin [,lu til ;!lui Indhllll:,'f(' l;"r"l~h' fur d frhllhgt l.ufl,wrll_ nll!ll'\~ii'r,'n r''1jo'ldonjo' (l"n,n" I' Il'I'r"It'I". ftlr Orllal1l 'rinll"1i af "I ",1n iani 1,lInv:. ru lian IN U1h",\',~I. 'II d, r Ul'lnth' \,l'n' I,r, 1I,,\',~I~tlll' p,'r: HrnmlklJl""n., 1\~rlllilll:' ~(1hJU,"'. T,'~ni~k Kulolll1l' "" Sam,lrit,'rkol",,,,,, "It 10:<\\' nu"lo' "".1,' 1\"".1 Ul, II I 01'J.:nni~:lli()[ll'n "I{ {1,h<,'I~I'I~"Jl,lf "nn.l~kllh. tillin Inlt",II' 111 III trlll;ll~" 1I1~1o, It'''t''I,' m,~1 nt ""11- ~lllh' III!""I{Jll'nUl,I. "I' ni J..t.lr". III "l.1.' kil.!! f".. Bi 'Ii kkl' lllh'io,_,q fur ";1,"rl{,~m"lIh t 0ll III Iljwlll!) d!' lu",ianl'ud,' J,,,fI~wrlll..r,)rl!!I ugt'..!il"'!,li,~nlf" '''"UI'I1II1I1,..:<om,Ir' kan fan :\lilil"r lil Ilt "1"1,, 1.~J"IIl1' l'!ln KUNoUS, hvor d"li fl1!~h' l'th!."nlll'l', lin 1'1 j..t'i\i-1 En.. r J,'"r"It.lj..t't t hl" h'r "I'I,'11 Ru'kkL' L~ ~ I)1I1"c'''I' nf ~k,\!ipi'. dpi' t'r,k,'l VC'II I.llftllll):'n!J I [llllllllnrk n" TI I~,,'(I, \<, 1'1,mil' fik 1)('-!UWUl d,,, " 1I,1l,.. l"r '" 'a'rkl \ k af. Ina",11'r lian /lli,',.. g hvi!kl' Ollga\'l't 'hlnlj~knh,1 kbn limnllw lll\ fnr Eft.'I' F!)I'!,vjslIin""!1 bl,'\' d,'\ fn'lllhll'w!. ni Innn "v('rnll I HI/II,o""h),.'r II" I H}'lllh\ ha"i:' R'J/Jrl ne>ln nd,1 "II Lil nt fn,\,,!1thi!'! frlnlhgl I.uft \" "1'11,,Il'r al1"r!~h' \'nr J1!1dl I GnllJ,t, 1IIInll'~ll'n'n IIlItnll,' ~ In {Hu ll, 111'1' O\,,'t " I{ IfllrO..,l!,'(\t in,llm'iij((rhh',ii' Inll'rt- ' 1,,,~lt, Ul III forl :l'1(i'.\th"j,h \. Standeren stryges. Roklubb ernes og SeJlklubhens Sæson Cl' forbi. 'r M"I."! n"klul~r Ol! Thi~tt'd ~,jl. klub IItrtSlot Stund. n II h,:nh, Lal'dl,," 0ll' ~,,"dulc Vf'<1 Uoklubht"1I Kluhhu'l \ljnoyu...'.t ~ plco'~ l.r ~ _1 I... Mc,..,.... Imlt. Mini_n, S.",, f r :0\,.. h 'V A i<1 :1\I 'Il, '...'r kj.1<i I I ""l" Kl". NnvigationSlS i Thisted? PAll lnlllallv.f \l", l"lr for v < 1"\.,,- 'Il XMI,3-I"" m", cl. l hat 10.11\ 1M l i 1'llnk-"n, 0" cl! I 1101:"1 fflt ~u "r II "il1l iii, III dd ~~"I _"IUU ""UJi! TlIuk"1I l"oo'jlkluhlm II,. }'( OnllQ J,'nl,'n. r ~'Il for OJ' bukk /11<,<1 Tank!'n. l'll ~1:.1I1"n,il 1""1111<' ('r :\1"1I11111:"'U. nt In", ~~ I I'V'" "Il Ilt. m"ll 1 l.i!:h I1l.J :O;41m I~. t' r,ii lu ti,lhjl'l,... :-:\'L\II' r l>il~h,, j, Thi I,-d, \'\'n' "11 cli _.' Flig. Il,IJ\.k. S,'jlkluh!H'n hil \1\r nt klilili" "'11 n;iii"li I 'h.llnnll 1"11\ n".lrf' st.,,1!'i"h'nl n;"11 "r f"r\!l" MIri 1(' \rt h U,''S ri"1 lij,:nul L3-ndevejskruelflk ('t lui 101,,-. t 1.11\,' ni \"tll l'" rln.:;, Inor \'" hn It'r UII fnr, In I-:"r [ 11I~lwklr 11,,,1 kl)llllnl'l' Ulo:l'tlll II Jubilæet l BrugsfoJ: \\nh,llilnl{ a f,ln'll in:,:...!~.. AlU s!.j,,!.lbllf!o: rnr i.lirela~,\h"ii. h Lulallh'r III Furn 111<'1 mbnlw '[,'1\1 1{1'1l 1!r"11I11111 "lil 1111 ~ Iii' U,'"l ~ f!'\si'i " "1\ ~,. II, d"r j, I 1Jli'~h Il 11111' 1\ n'hl... l-:n sl'.jrl, ~!o'r "lo: liil. 111'1 Vvel S"llIll1"uk I F,jl >'t\l1ilillc::~h\l liu, Sal, Il 'IH lig,-,~i ti"1\ 111 h,iilat I Il, Ih Io'r, 1\1'1\!.nm, F,I n"" \,hj.,. rtl ei,-n,' 11.. \ 111"11 huii" liinllllt " ~M IIM,r

13 .11l~ 1,,1 l" irkens syn til ~gertal resse, l~t for igt, at Ilødeom Øsløs et et a been til ttelse b vil etage til Behandling ved østre Laudsret, hvortil den i Gaar blev indbragt. En Mine er inddrevet ved Klitmøller. Pjerritslevtoget paakører en Hest. Det første Tog fra Thisted i Morges paakørte mellem Hillers tev og Tange en Hest, tilhørende Odr. P. Oddershede BaGh, Kaa strup. Hesten blev skubbet i en Kanal, der er ved Siden af Banen. Da Falck fra Thisted havde bjerget Hesten op, viste det sig, at den havde brækket det ene Ba ben PI have Pris. Vel afsag der d Prodl berafl sig f Maks Ho Juliu 4 j'v\a til at

14 'fl.. q f-)ij. ~ Al '. " i!f( K. t,hi; r.. 0 nn. f( " Krr~ø- ~e,,,fk... vrl in t}- ~~I\, '}II': ~u>f'/i, r,g.,;; <t~'!i l',<\, ~ 1'... JiJf'tljtt, r,g r,'" J ""1 ~ :)'~T' cot d!it- r.~"l',iefl'>"/, fi!l~ " '''t 1""', ~ C,gtt!~r*.. a:.:'if,ha Z f ;r ~ ; r -e' e7 <1r1>V~, t,!3 I't< -' 1!:",,, J)e mim1reaarlg" '11; Filmen. I Thl'<le<l et de,.br]> KOr/h'",.~!I FiJr-D, iifjfr e, forf.mm 'flt Børn'., si4st+'! _-';GT~":'" a 4 ff,,adet rov..: I" k n r..,t~....$ f,'?:r f-" K',-<I It: &~. at r:ar,.r~ Hfr,gl"akl' i~j'e f'k("'" t, 't"æ;{~" gf: Tikyn tt~n"l~ at tftg'" iw~'es~t'.:: r..m'(>~ 11; AH nt1t~ før Arfga:".~ t.i1 PH'r;"".. r.~. 1' '' f(. ;t,.,.. r.<co " 'j ~. l'a ;:..,.r.., t,. x "~. It Lære

15 AL,DEMOKRATEN l. I Overordentlige Foranstaltninger. I nord Skarpskydning'_ vrlge Det bekendl&,0 re ~ herved, al der finder Skarpekydnine; Sted Tlrad_. den / 18. og On.deg den 14. d. M. I Tiden fra K1. 8,00-19,00 I Skov- ok KIiI E. / landskflbet Syd tor Lodbjcrf! Pyr mellem PI ødes" og Vesterhavet Jen, Sydlig Gr.nae, en Linie Ira ø at ttl Velt over LandilIngen mellem vug- Pla deso og Vesterhavet pbs del Sted, hvor Velen Tolbøl-ARger Ira aydveøtllk 8 ved Retning dreler mod Syd (ved Høfde 96). øre at Nordlig og ø.tllg Gr.n., : en Unle fra Pladeso Vest lor Tolhol By lighed 18n~8 Vejen til Lodbjera: Pyr og videre mod l'o ordvcat ud til Havet. I I d POlitimesteren i Ha8sing-Refa Herreder, Hurup, den 8. Oktober C. P. Koefoed. en l IDO lende8 ' ~~--~~~ laa!tel Skarpskydning eden afholdes i KlItmøller Mandag den 12. Oktober 1942 I Tiden fra KI 8 til 12 0l d' fra K\. 14 til 17 paa Strækningen fra Klilmoller Redningastation til RlsbiætJl;e en e ca. 6 km nordøst for Klitm (lller. Am- Del farlige Omr.ade omfatter Kystlandet prr denne Strækning I en Bredde huset..af l km 88ml Havet herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra KYRten. aflel- Politimesteren i Thisted Købstad m, v" den 9, Oktober 1942, n a'-- hører den nsen Han r og Men t Min kære Mand, Børnene8 kærli2'e Par, Hotelejer VICTOR LISSAU, s OV stille o"! r o li ~ t hen, Onsdag den 7. Ok'ober 19(2. JIJ'I K.ron LI u. Klltmoller Badehotel. Begravelsen be kendlj{øres senere, _~ I~..._., t~_~. A, E_,_B R_'_X_, Slagteriarbejdernes F agtorening afholder Oenerallorsamling Lørda~ d. IO. db. KI. 20 paa Grand Ho'el. Sædvanlig Dagsorden, Alstemning, Medlemmerne bør huske MødepliRlen.,.. B tyre n. 0sløsN esløs Arup Landbrugere med en Grundværdi mellem Kr., Ol!

16 4 ~.. U'" "'''''40... _... ~ det opnaaede Resultat. I vor Læsekreds har Cigar- og Bladhandler Anders M a d s e n, Vestergade, Fjerritslev, været blandt de heldige og faar 125 Kr. lor Bin Ihærdighed. Lig opskyllet ved Lildstrand. Paa Lild vestre Strand er inddrevet et Lig. Det ser ud, som det længe har ligget i Havet, idet _._ Sodal-DemoLralen Udgivet af det ke ArbeJderp.rtl Konlo,; Møllevej 4, Thl.ted, Landbo, Sjø Uafhentet paa Nr bordet SO, K jern ~26. BlUetgeviI Kr., er vunl Hotel,Phør Beskæftig af Ind geosil For at som muli har LAB t nisteriel i

17 KI. 7,pO 19,OS, 0/1 Samling, tidligere Lovgivssen og Vi ved gen som -~~.... det manglede et Ben og Hænderne, og det var stærkt opløst. Liget var i Flyverunilorm. l Lommerne fandtes loruden Kendingsmærket en Revolver og en Kniv. Snarest muligt blev Liget lagt i Kiste og lørt bort til Krigerkirke. Ilaarden. Sparsomt med Lynghonning. I Klitegnene har Honningavlen slaae! lejl i Aar. Biavlere i V. Hanherreds Klitter siger saaledes, at Vejret havde en uheldig Ind-. Cl, A. :-..I._,l....,... - T ' Hel allc, skal inds Myndighe lindes 88 Familier, godgjort uden ligt om laldt men finde tende

18 FORANSTAL Skarpskydning ntholcl('!l i Klitn,oller lo!lu,(lflu (kn U. 01.,,,1,, r 1942 I Ti,len {rn KJ.!l til 12 Ul( frn Kl. H t,1 17 pnn Strækningen Crn Klitm"lIer Rl'dnjngg~talion Ul RI,ujErg<', ca. 6 km Nordost for Klitmllllrr. Ild fnrligr Omraadl' omfatter KystInndel paa dc'nn<, St=kninlt j en Bredde "f l km saml Havet herudfor i en Brl'dde af 5 km regnet fra K}'ql~n. POLITIMESTEHEN I T IlISTEl> KonSTAD M. V., den 9. Oktbl"" E. Brix. ÅlS Kar- Skarpskydning. nc'l!k'kcndtltor<'9 htrvl'd, al der {imler Skal""pllkydning Sle d Ti,.",lng IInl n. og Ol/~I(I'I (!.-n U. d. /If. i TidC'n {rn K!. 8,00-19,00 i Skov- og Khtlnnd~knb(ot Syd ror Lodbjt-rg Fyr melll'm l ~rndc'~o og Vesterhavet. S1l'Ilig Gnrl/M: En Llllje fra ø~t til Vest over Lundlangen ml'liem Fla,11' d og V('s(('rhavet l,an det Sled, hvor Vejen Tolbøl-;-Aggcr {ru sydvestlig Retning drejer mod Syd (ved HØrde 96). Nardllg 0[1 øl/tii" Gr8'llSf' En Linje fra Fladeso V<''1l for T ollhji Ry lang'! Vejen til l..odbjt'rg Fyr og videre mod Nordvest ud tli Havet. POLITIMESTEREN l HASSING-HEFS HERHEDER, Hurup, dl'n 8. Oktober C. P. Koefoed. Opmærk~omhf'den Meddelelse vedrørende Metal. henled('s paa, at BIll 0(1 Lfgl ringl r hftof mql Bll/imlholil pna. 01'1 T so lie/. ikke maa anvcndes til Muffeudslobningel" pan asfaltcl"ede Af4 lobsror. OVf'r!;igt o\lc'r de oc'litnnf'jhlc Anvl'ndf'Jsl.''1forbud f Ol"" 1I1(-ln11C'(" il1vril{t (Mrdd, j('ls(' O. 22 i4) kun rrho)d<'s v('(1 1I(,llvent!cl!;(' til Ilircktornt('t for Var<:' forsyning, Vognmngcrgadf> 2, K. DiJ'ektomtet fol' Vareron~yning, den 7. Oktoher "'l!. 1inillh'ri( t for I..nndhru

19 hll'rhglll'd hur n, /Il hun sæt fur sim' Yen. :<a:l ~\t'[\"illdh' Il Ll,kt' llt'hovet' o}.:' do,l:' l'r tid 'I'om, for der evltlt 8 in Kær. h:m, \'01'.Hertil fol' 08. h n Il!:I K re r li 0'. \ndan Slt Blik dode for dig, død for n 1;'1' di hnn elske-.. ensland f vi' d, kan, skulde væl'e med at 1:vol'dnn bcviti I hum? Der Liv lil ham, helt, slet og 3, Kæl'ligheøje for, naar enne Mand\!: I.i~ opl-ok)lh.'j Hd l.. ild:.:tl1lnd, Pan Lild Yl'stn' St mnd ('I' indtin'h't l't Lig, Dt.,t ser ud, HOIll llt'l læng(' lul \' ligget i I hwel. ald, tit'\' mangledl' l't Bcn og llr'nelel' Ill', og dt,t \-111' stll'rl,t (lplm~l. Li. get \'Hl" i r'~b'\"(' I ' tlnirolln, I Lom 11100'IW flinelles fol'udenkcndings Il'Ilt'I'I,et <.'-11 ltl'volvel' og en Kniv. Snarest muligt blev Liget In)ll 1 Kiste og j'ol't hort Ul Kriger I,il'keg;\;\ rden. Den nye Amtsyej mell em Oste t' ild og \' eslos njit.'\'t.'l'ci. Jordtu'bejdcl ved den nye Amtsvej, del' nn lægges fra0ster Hd til Veslos, et' nu bievel afslultet og blev forleden li r!c'\c'l'el [lf Entreprenoreme til All1t~vejnesenet. Vejen, der strækker sig over en, 5 l{m, udgaul' fru Hovedvejr Nr, 11 \'est for OslerUd ~g slutter fol'elobig ved den gumle Veslosvej omtrent udfor TOl1slj;r ] lolcleplads, Det er siden llensig' len al fore den videre fl'em Ul Veslos, Ny Syg'ehi! til HUI'UI), Afhr-ydt-']..cn af fra Thish'd Elckt t ellal' llh-',lfnrlt' ", Ild Hl'H\Wl"lighc(\cl' dt'i, men pun V::\!r mhn med ~tnl" Em,') hl'drc' Skuden, og et 1\.1. ti, ('lh.'i' efter ~ 11I'ydclsc, VB" SLron sluttet, og Arbejd! oplages pan de SLI vur indslillt.,t. ~o Am Paa Tit'~dlll( Ellkt" fyld BIl'l(hu!(' i l AUI'. Fnl Smed l'l" rud ', i V VIllIdet OS' blev ~m4!d V,I~hol. "Vihd h'purret. bol'de for l1o~le flla AilI" For hil'" Fru Slll'~d, du Hll'g"hulc l 49 AnI', t'll ualmllldelig stn holdt KOl1l'_ S k i lllh~r up '''Mtl, holclt i Af/l'S Jlostft lin' 1'(' rll l' o I( tr" rl<l, Form<ll1dt.'I1.,ll'I1S K kommen, Ol<! del'pll II Cl l til, Thisted,

20 n en b'ak!. Eleke Th. n Tid paa alber" Skarpskydning afholdes i hlitmoller )Iandag den 12. Oktober 1942 i Tiden fra Kl, 9 til 12 og fra Kl ].j U 17 plla Strækningen fra Klitmoller Redningsstation til Risbjerge ca. 6 km nord0~t for Klit.møller. Det farlige Omrnade omfatter Kystlandet pan denne Strælming i en Bred. de af 1 km.!'amt Ha'et herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra Kysten. POLITLMESTEREN I THISTED KØBSTAD ::'Il. V., den 9 Oktober Skarpskydning. E. BHlX. ognen I Det bekendtgores herved, at der :finder Skarpskydning Sted Tirsdag den Smf>- lusted ansen, ængtten j.ede} s : Jens :l A vi, g, nn d Per [) Tdr. men ansat sket. Lund. I 13. og Onsdag den 14. d.m. i Tiden fra ro. 8,00-19,00 i Skov. og Khtland. skont skabet syd lor Lodbjerg Fyr mellem Fladeso og Vesterhavet. citets- Sydlig Grænse, en Lmje fra Ost til Vest over Landtangen mellem Fladef Ko- l>o og Vesterhavet pan det Sted hvor Vejen Tolbol-Agger fra syd"estllg Retning drejer mod Syd (,ed Hofde 96). :\ordiig og østlig Grænse: en Linje fra Fladeso vest for Tolbøl By langs Vejen til Lodbjerg Fyr og... idere mod Nord"est ud til Havet. POLJTli\lESTERE~ I HASSING REPS HERREDER, HURUP, den 8. Oktober C. P. KOEFOED. Meddelelse vedrørende Metal. Opmærksomheden henledes paa, at. Dly og Legermger henlf med Blyind" hold paa O\'er 50 pct. ikke maa anvendes til )Juffeudstobninger pau asfalterede Ailobsror. O,"ersigt over de bestaaende Anvendelsesforbud for Metaller iøvrigt (Med. delelse D. 2244) kan erholdes ved Hem'endelse til Direktoratet for Va.reforsyrung, Vognmagergacle 2, K... Thrcktoratet for Vareforsyning, den 7. Oktober )linistei"iet. for Landbrug og Fiskeri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug. l Henhold til 6, Stk. 2, i Kornloven for Hostaaret og de i. Henhold hertil forte Forhandlinger med De

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere