Gasværksfest i Thisted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasværksfest i Thisted."

Transkript

1 Side væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle Oasværksa.bejdere. I Dag har Pladslormand P. Sørensen lorladt Thisted Gasværk euer 40 Aars Tjeneste, og Gaso.'v:ariaud_vala.et hold!. Stor Interesse lor Bagedemonstrationerne. Dansk Kvindesamfund i Thisted gentog i Aftes Bagedemonstration~n i Øslerskoles Køkken, og der vistes fra Husmødrenes Side meget stor Interesse for Sagen. Det Iyk kedes at laa 90 Deltagere ind i Køkkenet, men saa kunde der heller ikke være flere, og 30 andre maatte gaa uden at kunne komme ind. Formentlig vil Demonstrationen blive gentaget endnu en Gang.

2 ',.~ n",~1.01"_ Hdllp8,,. A.. IL 8..:... fred.. I.,~ K.mp, Holdet I(L IJ '/'II Hle_e!. ebaqt. Eller Spillet :=.:::c:::..::::== _ i/!: m.. IIIln nnle Holdet.s-. Lo.. Sh..., T "'1. IO A.or I bl."~tr ril Tur- ri. Bet... t..ntac KJ. 15 lu KIr~ R Jon_boldtt Ih',' dl, IIItn brlli't I~~'~b~d al ~.' rn IP"- I., Al... 1 t B~YLLUP. s.ct., d,,, OUobe,.i_ l n_ Klrh. f'tk. An. u..aøø.",0._ p(aj1 Aod_ n'mod, I~ HeIce,...,~ 51' IS-,I Q.. If".. U. ~ Eobit~ ~.,c I I~ les ømllud"t BR YLLUP. ~ "mr. Bold.pol S 5 hf riio I HIkral... Kub: Frt. rsrurnuin, mea Cla;I. J 'F 'D.', ). ",'''hl,," ReUen. e/lue I J'nlll, Kj"",p) III t..-joarcl s-r... d ItDl i Drtnge-!s-., D'-ffø, J... e. s.,eani, Tho_~ "- ORYLLUP. I _rfl... "t. s..<lq d.. 4. Ot,ober... ISI....-e Forbun(l hit nu TYJIOI"'" On.~ 1180mllPl~' Ik Euea l'bjhii fo.rler P Mod_, ".ge Tbomunl m HeU;el.b "C'C'C'øe..."C C"'::'C""'=" C"'::.'" -, ~::::_:=-.:S~t.!. øt~de:.. AnnOn ";erende I : De danske Forsvarsbrødre Hazar! den og 4. Oktober t942 paa Hotel.Ph.nix". r, hort,1.1 ~I.ed 'Ddbydtr, tr.lit Tilliene, t. skeuet.f B,.ilrtDe tutr dtrn Venner. t.1 bjelpe I'-ale, ubemidlede K.mmerater DI gt Di bjuellgl Hjem. BAZAREN et Veld., IIDre Oll,erdllulde OeD.IIDde, cl KJ. 18, Lerd.1I b"_. Kl. 111, Se"d b"_. Kl. 18., mltr UDdtrbDldlllna: Ol lohl Revy hver ~ fltrr.,dd l_ lildlrcl'illfnde.ik Ir. ".vel By lom L.nd om r~ BeN" blidt lor PDrmuldl Skyld oli! lor de "'i ""ll~ire -Udllllllnl, dt' Ilndn.... ~... - El dygtig Etspedilrice. wm pli trell HIIDd 11:111 p"le t~ OlttfDlTtlnlnr. "I/U I ND.br. Uden.,.Rle, 8nlddeln.1 d p,crtl O.den.un, or h.n.. j. tig' I d'llili: 80rl.,lnll: tf H.endel" un.d.endi" MuH,e A "eefe bedt> hed.endt,la o IIlIerdt. _ P. Melie" O.lehll.et. T - <tf Skal ~ II..,e Vogn eller Bil? $li' rill III sa ;;:;J;:;.;:;1.=J=II=SI:;I;:;;:;. TO;:;I/;; IO;;dl;;;i/;:;I;;. Hazar! : Til Cyklen M IOlu, Pr_olu.. ",ed kralt",tf',,...,......,1,. u.n 'd' o," ' -""m C""el)TIC... J.l5 X Lnt- komp'"' " Fo... _'. 1.l5 : \ ~""do"... ke ",eor Lap,«'" 1oI"... ~.. 1M Cplolou,...1 ~''''t d : I bt.d ~od.1 ~.,,...,r dl DoI<...",... ppc 0l Skol.. " ~~o. ~ li kl"loll.fere... _". _,.. '.lj rt.rt.apc"b.nr,,'" o, 'Y1II' t1 oi. dø kan Ia,o.n!(as.,...,... ~ s... iii nf'<t Gu"''''' ba",,,,,, mod G.o.k>~k, TH ISTfO ~'O'"I - r,,,. m H URUP d. J' " ~,----- I TYue"",... A.. I..., A~ Akll... _W - )Jr,k,f 1"."1.0 OOLLEAIS -,ro." - K."... 'Ol ",ro I.oU.l MI' THISTeD. de. 15~ ~1"'Hr OET GE:N-':OIGI!. LØ,ORf.PORSIKRINQSSI'.l.Sf(A II THISTED AMT" K. " 11,1011., Kes'tYRI!.LSt.N : Ju,..r Olllenlode. l'" e lor s.",. e lor. 0.1l... Ioe1~. J \\'1.,...,. NIe l. Ol.... Mnn. RI'aa"'.. J V.... M..rtl. ju... O,. Lyllllt e lo S.M eii.hle.... E, llt A.. tr.... N... ea... hlo... m... mei.en.,; e'.,... _ u lflellm.o sd d Ol Wl.., med d,., d. IAklh.... delll K""" 7 i d. B... '... Ia'u bel... det.tr"lit. Ilr-m 4.. p. I. A p rtll.-&~ Ir!4bo lo l~ l(oau... ii h.. d. P L THISTI'"I)... 9 Sep~.. lmr 11M2. I Overordentlige Foranstaltninger. Udltveriøl.1 R. li o ocr i D ~s korl Io. Ptrlo4en fro I O obv Hnder Sled aleda: polm.u.tjo.e.. I nl.teg; for BeDriø M."d.. dea 6. OUob Kl. '0-12 Dit. 14_16. 8,01l'.t... 'ltold."ot.l : Thod'e d.n B. Oktob Kl. IO_I~ " Je,rU.I., K,o : nnd'jt dom 6. OIl'olJ.e. Kl. U,30-I7. Indrell;l".ui"II"Uell Oll: tldllllu. Tal one, med brlni!ef. Sta, Udl...,;nll hn kun,1... l ke undloll... I. Hn de Sled Ol d. n... dls Ide" 12. Oklobe. KL 16-1& pli Poh'lalollon.n 1 Thllled. -Polllimale n I Thlaled K.blted '" Y., liea 3(1. Oktobe. '''''2. LaRIX. Sk.rps kydoiol,l1iolde. ved Stad.b,kk. mell. m NY"l"1Ip O( Tyo l"1lp pt""lajl. Pred.It ~. Olt,ob-tr 19o!l I TIden fr. KI III 14 I O",rllder '7d Io, V,jta 'ri Vlng lu V.IlIt _d lor Vej.n III TyoluII Skol. lu S."'R,ht. [)el I.rllal OI3It.. d. '''Rkh, ai,v;: i Km, ind I Landt! Di.5 K", ud oyer Hud r'ii:".t fra K111tIL PII"P elle. Ophold I.den fo, Om' lid. t er,.rlill: 0& I«blldt. - PDlitlmHltfU I TlhIlM Kaballd III. y~ dell JO. Ok,obe' 194\l. L BRIX. 549 H I ol:) Il ~,. SI..., Nl,la O,'':':':' \:il. (æft!uiiiiøllce~li'? 1'- Cytdalaat.... U. SolortlOft l"" Tube '.11 V I: K 8 E LKUR S E R. lo.. d,,", I~ N.. Yo,i 4,r , II1.øo do. C'U,I"K 1.I.sJ P... IU,u II,UIeUeo l r!,iid lgtido 1I1,, ~ do.ou,1a1 111,0:1 110m 2!1,l5 do. aelllnl Mod.1d (C1.ul.d "...,d,.. do. QullnR 51",,11110.,," do. Cla"I"1 "". do.o.. ri... Htl.lnJIo... do ProR W.ru R... ' - 11,415 11"' 1'2 >... utøftl.al... t l3 '343".. Gad & PI"', B1l l ~ at C. IIr... d... et.j _41.0 Ol P'l Jo B. J... r k. _ Oel er noil.t ai,mt S.lotdol 'u.! l P LARSEN Tl"7kt I Mbit<! 'H. "au,uwi I d.' IIt.-.- Telmollukt, - - M,,.;... 'AariI"" _ I.6.~ J.,d".. l 1,Idtl 1I0,d K."" p... d.. ~. her i MorlUo F nou.. ' "'.:'.~k"" l 'ni! dea " Ikh... ho7l1l.. ooti

3 dm1 If,r- 11 pr.!ty. "J,'flrl'ifl ~h'...,,.,1 u...,."yri t ", fl', ii~ ~,,.I'r~".flA rr. ""... -' (Jf~' 11,, (1/.\If~1.i'fIf'lp' ;;I f I.iI Jo, -!ti' " :.r" d.' <I I'!if d 'Io#< "II< "i( 11">(" IVI' r..., "lt'~f' 1.'1 '-"ti" t' II", I.l t 'flt~ ft... rl' r h r '.ii. A :4ffl' 1('-"- (,,,. -.,., J Afl,l- Ul, I~';f!(! IlfU, ri I r,'... ' ',I, II (J/'I,'''''' 1'11/. Kir lif'" ta"". I{;. rvr' 1"1,,"" "reninv.tn ar t'1ldvr il 'hm fjf:- n rj mtjctl/:"r '1$(n Hu l y, 0re '4.21 ørt f'u Tørpr l., P', \!csp()rt r h. rl~ ~, 'fi~~tl::: An tjj Mt!!- ",n ','",..,j } krt.. 2 f,id"''''''' j'liz 'f', r V., l!'-"ilj. "y S",rI ", r., I/'-j" ri... «ri f(" r,r.: ~;,tt<, -t~ "o, SkIl tp~ k yrl n 111 J{, ' i' ',,,,, '" " 'n, f',,,,."',1,tl, ' f' ~r f. y" f,.11,,«"(' ".. It.ytl ffd ';"1 f, fr:.. /ft(,'"," _"",..- ~fpl K7 " f'a. YP,.,,,., "pi.",) "". t'f' 'Ilfl,;';'';)'''" f r " f,,, 'fy f'd,...:1,'f"jtiaf. Ti-.h. J 'r,/! Tf.fJ V.01~::ff.r, \,-! " t.. Hf: J 7..,J, /, (1/ '/I''''' f l",'dw~""f'"'' j Jhlilll.. tl :.~l.. r,/j;'y 'l',.,,".,;t. l:"".,1,filrati"..,,'.. 1 l,:"" f:' t. f,il",,, KI, ;.,.'j..,.,.-,t.l,., f:,f.: I f f) il:,)#-. f.. (,.(I"t,. r ~,.s. I, l, ~t.. y r:t r.;( ',I' fy J/ "1'-" '(1111"" f ~ ~ fii.i':.ftt,r.ii.' ~..,l;r!;.4f'r.~.y/,. k.,;mk'".ta,u:-.,. t.1i< ti;,:; 'li-n It (1/ t,... v.' J1. I, ",<II. l",,;t t:.t ',wm I 1 'p,'fjr,ln.\h:':,tf,j~r,j f '{lil'; ~J, 1.0h,1.u, U II. f: ;'/1. I'f'~/':, l'dt Obligationskurser,,,, o I., r,_ f:i~' X 'p!11 Ifl1,1'. 'IJ I l )fn/i, f... Vøb"nh"vn, ~ø,. NJ'~ tj'd~lc" K.t...--tad Kr.. Altr. "A ~+""',t~f I'A-~ ~~ ", '. "'.- lin)', 1m:11, 1f,'~:1J IfIIT, 7 1f{J/I~ Ir(H~ l 1I'~~r.I,,f1,I,,"'" l Ih,;,t!I.ill~ "'.ti! b,i.r. 1:'-( ""ll~,, r t 1 'f,.'/./.1' tf,r ~.~:æ,.l,f t",'r t.,',...,1',!" 1'/,r.,.. lw... 11tr, l/. h y,t,',rl"i(! 1~.I, l! ;ftjr, h'l ( tttr ~1. rr."v.rh'i,-:t, ",'- ;,f.r -. ~.t,.;'f, ' It~lrl(,ol:'-:-I, '!I,;{ fi.t t,f",...1.to tf'. 1.-1".,/.y t. A'!';(f,!:, t hr fr.r, f:s.n (ti '.I~I:o';.': fi'ij"å ~~ li:f't.. (dr.r 'iul Ad/"rr, trnar.zl; t ~ f~' ';1",. ;/. (JI.I/,t~ 1 t.t~ t"", f':-';' v.r,r,'.',ri t /,,' $l.t,f(,! ~ f,l'~.. dl:t"f 1:J f, f!'..t, d~r' l:;.t-r!~ ',.. Adle"IT!. "'r"sl.nz':l 1';1 {. ri t,l,.fs -~'" t" ~ ~),1~ r:h f'::';,t~j flå- (. UIL In,,~,~f.t,P.i:.f:~;{ 1~":t Jf. 1\. A~.Im~. = - D" J"7, h.. (,,,~lira:r'", (" I '"fjij M~1dmm,.dJr;Ht flv ",,(ki- t4'm:t«~n t I Jr KJ' '1 II,... ()I" n.!.a.aln ti ~I rnh ~K,r.dotTf'T\-' 1«'4' Til I l,,, tdlor I...,.. r "!j6"..u.,, l. ~r'ørt' J m f. furl~ f~ 1'. ~ 1f.I.H',~~

4 Side 4. Mørk'.anlngen beg,.nd.r I Aften Kl. 19.JO 02 v_i'er til KJ. 6,JO "ærdle"'yglerne tæ nde. 19,27, Oll.Iukke. 7,0". Drukneulykke ved Hansted. Eo B.. d med to Mæod kæntret i Havet. Bn lille Bud med to Mænd blev I Pormlddags ved 9 Tiden observeret ud for Strandgaarden ved Hansted. Den var j Havsnød og den kæntrede i Havstokken. Tililende Pol k fik reddet den ene mellg forkommen, blev bragt op, I til Strandgaarden, hvor han kom t han var Søfyrbøder, hed EkeJund E og var 27 Aar gi. og ugift. Han e var sammen med en Glarmester : Andersen i Tirsdags sejlet ud fra s Mind, mens den anden var bleven trukket bort af den ret stærke Understrøm. I Den redde Mand, der var tem~ I I Seng, mens Læge og Politi fii- l kaldtes. Manden forklarede. at t Bovbjerg, Syd for Thyborøn. De havde Proviant med og havde s o.jlel langs Kysten, Indlil de i t Dag af Vestenvinden blev kastet ~ ind ved H.nsled. Den forulyk- ~ kede Glarmesler Andersen var 37 Aar gi. og begge var fra København. Po III/et vii nu nærmere undersøge den noget mærkelige Sag. Sygeplejerskerne stiller Arbejdsløshedskasse. d8~~~er en u~ ~~:'~ ~ ~a..ne~.~~ndt L B M m R

5 ,'pl'~ (''"''11 l",wi"v~ '\"11"11 '~"'I""-I.,V',H" 'I.I~"I '''''''''lo'.1.in'!l.'1"'1 '""I' "i~"'" "I'''!! p.., ".11.n ;"11 'I ' P r.. \ ' 11 ',:l.in~'.' IS ' ',- 'I,""'" not "l 'O "'1-.,. 'I II"',I"" ;,j "U,,,,'" "",II "I'''U.-\ 11'''''''.'1 1'1 '-"'I:'1 '.is '''1.,!' 1-'1".u.I~U\.1,'" 1,0 '1I~11"!l.',' ""I"'" ~'I"~! I. "","",~",'.L "'1 j'i",1 '.j '-"I 11",1,-",U.j,,! s ""'~p '"'''' II" """~l'''''o: Il ' """1'1"11 ",,,l ~ 1''''''!'''(1 "'~,'11 I" l('''j.''~",,",'1"1 "~""'U l 1''''' ~"I1'''''. jl. "" 'I'f,"vI ~'I""'~".',ll' l""."11 'I'''H'~ IhlU,'" l(u'''~''ll "'''',1 u... _,." '.1. II"",~.II'''''''I..,~) ''''''H~,'~:) "l'''''~l'') '41 ',1 ""\""1'''.1 '1' -,: "'i' '.1 ~.I""I.~ ""IU',1.'IIU.o;U '1-""'1"1.1 1'\.'H "'1J\ ' ~ ~.'oql'''"l1 ""'1' "11, 1 "11'.'" ~" ""I ~, ""'I '~"I.j,' 'n j,,~,,' "'''1'-'''11 (~~ll'; l" I~'U ~ '."H M '11'''-''\\. IPI' I æ ~~. "\I, I',0).'1'-1 1'1 IH" 1'11,,11.I" ''''''~I' 1'1 'I'I''''''''U''!! o""d"i"''''''.~ ",,,l I~ll,"'I'.j'! (!':~I vw.! ~""l\i '~"IV ".,,.",,'.'1' I" "'I"'lw". -~"ijp,, """1 II,' "'I"'I,I~\I """"11"'" J"1i ""1''''') ".',"""ll l'i,hl.l )"I"'I\-.' I 1"'''J '' ' ' "11 '''''''''''''''' '11'''1\ Ul "'1" \"'~ ",," 1,1,,;j'''l'''')i III "'1,'It,JI''' I'.\'' ( ". 1.',"'1,"") ','4 "'1'1 J"U '!"'"J-"...,'11 ",",.l\u"',l,i"'i\ 1'1. ''''~'''I'' "l lyl ~~" """'''''U''U'''I\ III 1),1 \j."1"1"'11'" 1"I",~, J ',O.1\','JO "II '~)l n\:ii~ 1"Il,"II""'I1"N ~" '1.1'1 :1 ",,~pn 1"I',,~",j-I,() ',ulf "" -\II ~~.:'~,; "",I 01""'1"""'1) h.) 1,1.1,0, >o," 'luli '''''I''IJ''J ','1".11'1... ti I "I"~'''~';ll "I'~"IJ","'J,'u_,,,'! :.., i'"'' ','M"lI '-111,) "1-11' '''l'''l! 1 JI"!I"'''"'''I I",l-'''''~I 1I!!,""','I"'1."lJ\' I li'l"'u" ~UI",IJ"J~~'lJU ~.. ~,\UO ~" "1"'11 "''''I\''''~t,' ' ""n"".. l -"I"~\1 'JlJ,'r'I""I~,,11""I'u" J" ""I~II:1.IH'!"'l 1"1' 1'1 l '.,~ """ 1"11'1'1"" 1,' 'IIJ"f<II"'IS 'IO;>~I"'1~'I( 1'.\\"'01.10':\ 1"".\ J''''' 'I') >U''~''.\ ','IIIIIU l'ihlij'''''''1 '\1'''''1\,'p.\.I "I~'ld~'t" \h"'11u1,1"~"~.'1 11'''1 II'J "1'."111 'IoH"lltlll 1" "'U,) )11111.j"l'll ~1\.j,I't""1 ""'.1. Illn"!'_')'''I'' '''Pli l,' ~,\ 1"11 -l'l'~l lj!li lu", '-"'.L ~"linll I (.11" PI'P".\ ".J,lll~ '-'1l1m\\L UUW II" '1')1'1"',\ \ ~\lll\ Il,) "I<"PUlll -"~~L'l ''I~ ,'1' ~1"'~"1111.'tl.! '''\10'1111)1. '-wj. lf!iw} j;>$,'\1i Il' J,'IP (I'!.l'''I ''1.1. I'l l'u' j,loll""',!.h' "I""IU' \ ~'~\li\' \l;u~llrt'l 'jjiiji" \ l,"111~ llj 1""lI) "'1 III'I'UWII! "1.1.,:Il/p",,/) 1I1''''.!\l,\,'I!.l,I '.1.1,hl'llp.'I''!1 1<"1'" J',_\ "~I"I'm,!\,,, \11 ',,,, j,"'.ll!l 1<"11 J;>P J".' "~\.1~) II "HU I)~- ~ ~\I "'''')'--.;)11 "\'''l~. ~ll.ø.i'~ "I u~.".~~& JPI I vt ~,u,li 'l'l"'p 'I'''- I It'j "II~'II\I~"'I\ "" J.' J"I)"~,,U 'l.,ouounl_,'i>u ~<1 T~l '1 0,,,,.,11"1"; 1"",1 ~"I"",I J,I )"'\~I\/.I, I '~1-" ~'" -"'J 1'1"J'lll~J "1 '''''I(.,~,p",,;," 'Jo", 11')"'1."1"'. Hl11,I,,'''~,: u, 1"'''1,11I q "I: I"WlUI''''''1 'I' ~"~""" "l, '1";,",1' "'I"'I"lnV. -~!,\,'1'1 l"n,...,,~ '1.,m~'''1 ""IIi! I'I!J.\\~O I~l! \I,'U,~,'In' -1'1"4HI'U,1,u. liupiii"''''lj:'j "r. _I''"!,I '\'\"ll '1\' 'h'ln'.!-l \4 "'\1 -O'I'!J. j,>i,',,,i, l, 11]1l~1]'1",! 1"1,: "'t'l'''ll u" )li'p'\'. P."1''' I~Q'I""U~) I-' ~ " -WI'II '''-11] '1.,' -\>,- "".1 ~" '1'0 U"I)\' '.\ll ~" 'Iq SlUl,,'l'lO} -ljilil ''''H<I' \ ~ ~'1~!.u.u., w ',l.. \~ "" I'~l-'I'o,: "~<~I.i 1.. 'Iq "'-""','111:\. l" " U.",,-,I' J"H'I\ " IJ~'"'' "J"I"I(

6 ... H ' AI. IM!MIJIU'''Tt!H "... '. '0:,.., og Meddelelse til alle Arbøjdl(p'" "';. w, I vedrørende Udstedelse af Arbejds-..."U,",,, I kort i Thisted Amt., lør Øe r", _ "'I. III' r li11eh J a"e Punkl'nn. I'""" Pllot.r"., luller "., hu Pige, ~,~'" K, -,. akal ha ArboJdekort7 I 11,,,1,,,111.,1 1I,~m"" I n, """ I".r ".<l.i',,,~,,. t 4,t,.h' h r P.,.U" ov.r '8... ~... - " / /" y... " II' d' '," "d T'... t. Y.fl /'ju,"'" "..,1 AI"'Jda A,b.. n r '.'''''. 1'1",.. hw"" b... M.dl...".r J.....f.t.t_ ~.,"' ~: " A"b! Jd'.' h.dk r Ol Ikk.... '00'.1",,,. 01. I. v,1i""dl.".,. ". skal Arbejdskort udetedes? ~fi... d... ao, pt.mb., '.42.k,l " "l!rtqdl. ft.,~ w ~ "nl.',lrl... 1 ", be),i.k",' /.I"."d",.I1."ld., I v.a I,h -'I.I... 1 ",lirid. :2 V,d AI""tllw!!'"'''',U" I"dle"n/nll "'Im "d,,, hq, tn A, hfjd.i.iii'd.~... f, ' ',,1/,,1 I.,h,jd.."w"nm" ' ''ontllf,lte, III "" ",,,",",11 1J~, " ~t!,,,~i.uudy&lij' J V,d Udl), I. I'''II. 1 Und,.. I.Url.. I{flflnem en Allleld.luh,d. "... e.tlc',11ii1"d,uij " J_Ip hl Undlfhtlld Itenn,...,t "Jd.U (JrlulU {!il>cillk,mw,', 4 V.d Ue"I7!1"u Ol" Udll,t/",e.1 AUul wed, lfe"de L..ed,lthed h, ri kmllmolul, IJnlf.,[llu,luludnl". " r, dr, n.i"" AI''''I I.hl.. ~" 19f17nel m-d Ihell",."nl den ao. ".. 'e... " d., d.n 1. Oklob.r 1U42 _ 'Arbej, ;;".U,r""AoI"ld,""" ".., d. tl/lr_d.r et " de bl/v.,.rb.j I._. "edw."r A, I ri.11.1 A.litldlkml dlll/ I lh.nle., iai~1, I "'1.on t d.n ao plombor 184a. L.nmodt.gor d.r d.n 1. Oktob.r 1842 or orb.' ",::; li.,.!"~i. Ihrrl le A,bejd,km, 1111 rr Il/fP"II'tl hl,i.'~tnk "'I I er.1 rie, Pkl. 2-4 n.vnto Tllr.ld III. skal Arbejdskort afhentes? M.dl.mmor.r t n.rk.nd.. Arb.J h.d... r.k.1 ' lilli /luvr''''-"ilcl alht nle A'beJd.lltlll i dtn "rd.lln hworl dt.t..,.."n MtllfemonH ",;"lko. rbejd., h.d.ror.lkr LenmocU...,11,1.1 A. brjd.iiu11 " II,), dtl II II ~n l llllt A,brjd.. nwi.nbl"l"nnlor, dulom de h"!jop.,1 I t n Knmnlune, hvo,i Konlortt e' MII'''Cln(le b h"l del Ifommun.le lielll.,wllrltelu(lnhr, dr.. om de,kke h., '~;~:~::" IJoplUl I r n KormnU ne, hwii,i ti,,"d.nl KOnlor (Pih.l) c, h~""ltrnlll: ".r.t. Oanu,.n Ikko~.rb.Jd.' fo,.lkr.t,--"mod.'h.nt.r A,beJd.kort,.t.1 dette d0ll'.ihtnlu hol del ",\)tjdunvl.nlnlllkonto, ejlu dtl kummunale Buluelhlltl 1 deu KUlllnlllnr, I hvllktn hin (hun).1.., tilmeldl Polke ",. I Olllllber 19.(2 LØll ll1odiiuc', de, rraflytter.in Ophold.kommune, b.r derlo, 11 P,. IIYIlIIII/ltn, Ihenle Arbtjd'ko, l.,v. Pligter ved Arbejdskortets Afhentning. l.en lllodllllt, tn,kil p.r.onll.,iw. M.d., den 1I0"udllt IIrntlr 11I.lllullulI IItd " rbt/dlku'le'l Alhtnlfllll" Oonu A' ht d.llollel I lhclllti,.k.1 M.dl.",,,,., al Arh r}dll hcd.k... e, m e dbrlng.m.dl.m.bog.n. Ikk. rb.jd.i had.fo,.lk,.da L.nmodl'lI'tre. k. 1 lylllul.ll" tn de Identiltt.Mwl. (Legilhn.hon.llorl) v. Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort I r','!lilli.!! I '(HII tøl.er,i.ik,eve de It dem bukltlhlltdt., I'lIr I lnllllldt'l!e, r, de, Inl'UrI tllel JO. Stlllember 19U 1. IIrlllvtl A,brJd.llorl Ia lied A"II.IIdnn b. fl(ll " ' ",nod IIUl"C. 11ft tr, A,b('jdl dtn I Oklobel 1942 Oll 100 1I"lItl I ",bejdalol/loldel UdOllfl drn.lo "ep'ember 1~41.. l krll!wn I\l brjdlkml.tnu l.id.tn~wnle DI"I c. I'u, Lømnodl'j,/tll', dft e, i Arbt/dt dtll I Oklobrr IQU, tik hvil ArbrJ d. ' ul/lllld IIllhlll r r Inden tjen I Olllobtl IQ41, al. IIrl;lvfI Inie' A'bejd."011.,- n. ".,,...,..' " ". '~..: ~,... ", 'UIl1 I I N,wn. hrldiii R,, al d," Mrdlrm., Thisled Amls Arbejdsanllsnlngskonlor, Tel.ron Thl.ted 2, Forretnin~soverdr8gelse, I, Thllf. d.,.. It Il nltr) Il,,! medd,i,. h. n,d, l ' YI II," /I Okln"tr OV',dllRfl III HI H~... dr n l ' Ul t 11th'...,bnn, til 11, 11 Ol,n 'lk.ioi U 'O'"I, 0R t. k~rr III IUf d,n 1111Id O' "I". Tillid I dr II A., III h...,." d, "n, m.. bll vr Ollf,I.,. Itl HI HoU'.r,..... ORT... h, I H' nhold III O"fnll" ' "d. IIII'd('! Ifll mir t' Inhft", dt" Rr'dr, Mon, n"n d'n n' r n."~i Ol rn drl.1i ""11"011"1"11111: Ol vii. nh." Ordr, p.. d. I b.,ont'n loltkommt""; blive ' 1I.,.d" _ Ol mwlllll h' d. luldl... THI.no, I 0 11"'11 ' MI, M. HOn... TH,. I 7& "

7 I ~ødbrl';gø I Y Idest;:"~'~"~d;;.:o.Id;:.~"~,,:;,,~,,;,.b',~,~,~. ~(i'l~, ;;,"iti~m~.~,~,,~":o; a'ko=,"i),- - Y. nt l Arbejdsgiverens Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort. gtn. M'.,go. - VI c! erelfchiln"'~' ---- MUl ikl.' r A. Panlldan Kiel... St.nd"lde I t tbm ' Pllnl,t I Mu,lkdl. A.u' H,n..". O. k. Tr. Til 7g~ KI I~- I J ok '1-19. I stor Kælde~ Arbejdsgiverne. er pligtig al allureve de III dem beslueltigede I Lagerrum paa ca 125 m3 LotnlllodlaRere ArbeJdakorl lom lølgtr a. For Lanmodtagtre, der antages eller 30. September 1942, I I 1 Garage for Lastvogn b. ~:vt~nao';~~~~it~~t, ~~~k:r vie~r~~;~~e~:~l I. Oktober 1942 og I møbl. Værelse lorhliver i Arbejdllorholdel udover den 30 September 1943, sagu om"aaende II 2Q. alkræves Arbejd.tort Itnesl sidstnævnte Dato c. For Lønmodtagere, der er i Arbejde den I. Oktober \ 942, og Den T,.kø V_rnem t, hvis Arbtjdslorhold ophører inden den L Oktober ' 943, al Komm an::lanlur I Thisted, kræves inlel Arbejdskarl. Teknisk Skole. _ Tell Der.om en Lønmodtager ved Arbejdeta Øeg,ndelae -'D;;-y :-:g:-:t~i-:: er I aea'dde'a. af et ArbeJdakort eller vægrer alg ved.t udlevere det til Arbejdaglveren, stal Arbejdlli!Lveren antali!es 1 Novbr. Len 6~-7S K" omgaaende tilstille vedkommende ollenthge Arbejdsanvisninf,:skonlo r pr. Md. Restaurant "RitE". _ SØB fyldige Oplysninli!er som muligl herom med Angivelse af den paagældende Lønmodtali!ers Navn, Adresse og eventuell MedIemanummer i Arbejdsløshedskalle. Thisted Amts ArbejdsanYisningskontor, T e lefo n Thlated 452. Danske Arbejdere til Tyskland. Mendllge og kvindelige ArbeJderø al alle Fejt. Trak ArbeJda.nvlanlng.kontor er I Thisted paa Hotel "Aalborg" den 5. Oktober Kontorlid : / , Kjolesyning. Kur.u. heri begynder Onsdag d 7 Oktbr. KI.15 p Blbllo Kursus'et omlatter Medlemmer 8 Kr., Ikke Medlemmer 12 Kr. Indmeldelse Mandag d. 5. Oktober '* af Kartofler Akkord, kan laas i Aalborgvej ved g-;;k~ø7k7k-:e"n-p".lg:':e-" Portør kan straks pli Grund at SYildom anla~es midlertldig. Per Ion lig Henvendelse medbringende Anbelalin ger til Vagtmester Nerga:lfd. ml Thlated S,gehua. V ed direkte Levering oetales i kommende Uge lor priml luldvægtige Svin, Vægtgrænse kg og derover Kr. 2,56 pr. kg. InclUl.ive Kørepenge. Fradrag ' /1 kg Øre, /, kg -:- 4- øre. Till_g lor prima Svin og Ilagtede Soer '1 kg og derover 18 øre. Atdncl.ulld D. Koopmanns SYlneslagteri i Tbisted.

8 l! - 'j lic\.. UUVCl 1 uve, u u... " _. se, hvilken af de s trl(~ljlde har Ret. Parter. der " ' Politiet j Hurup val' l Aftes pan l\1orkelægningsmspektio'l1, og noterede 2 HuseJeJ'e for dam'hg Morkelæglllng. 2 Cykhster, der ikke havde afskærmet, et Hestekor.tej helt uden Ly., og et Hestekoretoi, del' Ikke havde nogen Baglys(e og manglede den ene Forlygte, Enl 1 l Prif 26. S.p 1101dl1in list alll Æsker.

9 g,'i~"'hh',j "hl" ",!!, :\ tl"~a.ii' P. ~' \,,>l.~, l'r\" rqn!' l, 1'1', i\m). ['ihl,r_ ~..:!J\,;. ;;('n.,,. n p,.,'''',.,m, d. KL Kl ~l, n"'d, 'i or~ II '. :--""r<l, Skm {"ng 'lord Hol Y"!J'.-\n D"r ~n, 9. :: I.U..... ",," " '1';",. 111 '''lhj:l' 1),.\ t\l,,!,ld,, IH, V"'-!. nt n tl,n~, Ok!"!I\,,;, oh:ororl\)!<'1' til Ih. Il, II"... ~llr~'il",' n d(oll,if l'." \ f!t-i"'\;ll' lln'''ll~ en dpltul ng en Kr"" I- JS~":-,\l.,.,'llIil1g-.,,~ (,Ik\",!" v, r", ;\"11 lllod o~ \ hl... Tithtl 1 d., rnl' \,,1,11'.'\;\1,,~ ha"hl'j". dem", n,,\."l hhl, " l\\""\'foi'\ til I h, Ho\'e ~"l'{"i" N'11 UHODHI': l\ l '; i\lohtl': N8 ";,\,.! lll'nhnlrllil,1\c'n.,t,wcil(!t' IJllmll'l' Jl')( mig: Ulllllllufnlu den a l HJ,'dt ~ l"rt,>ii~('l\ dl""'ii'" ~>Il p-l'lis o~ l'll dellil Fii;kl'lofl"elnlllg, n ~h'rh"nl, ").l' \,l <'IIIIH'1' Ol'Jn> 11<\'\ dl' l S U~:-lOllcn f(> t"l'kulllment!e F j... I\ hjh l' < J,,,pcdt'l'e t 11IIl g, tip: ;;,\ll1 \ III ighctlsf " Id L TIlIS!"I;!). [IH",,,,!, I!'~!, 11 HO\-E SORENS lm. Tlf. 21'L 'Il. 'J,.ll int!ll (1"lr", p, "itu vil bl,,'" "k:"" ~"n'nan F"Thohlct\, t,ll~dct,h'l Danske Arbejdere til Tyskland 'I "ndhg~ og In"Hld."" \ rb"jder" J.f all" T"llg, "l' I rh l~tcd Tysk A l'bl',jdsnn \' isn i ngs\w utol' l'.1a BOh'],\ alhor!{ <1en (j, Okt lthz, KOlllorl,,1 0-,13 og 1 1 _\7. Sel' De daarligt? [H.I l'h' \",1<"", Thht", :! \1 ~""[\I ]-'<lrhr T,lr, 1 Vl' I n l k " Il hl 1 ellet duh g" T ilh nll'~ l" hl.'r 1W.l Trængel' Dl" til Brille l"? kil Gan da hl Bnllespecialist en E. Bendixen, Lille Tory, og fan de Briller,der passer Dem. O J licilc mimanies med c1ekt risk Ollht hnlmometl:!r, Enest e i ll)en.,' I G

10 en, Hund ~ Hundstrup, osore 6500 r len, Tvorup, Kobmand besum 400 I Hansted, Pedersen, urderings en, øster rlstensen, Jus Lasore Kr., ØsterUd, ØsterUd. ssum 4000 UPI,..." 3 UPj.lo Torsdag d. 15. ds. fejrer Lærer A h l m a n n L a r s e n og H u s t r u, Hanstholm, deres Sølvbryllup. Liget inddrevet. Den ved Strandingsulykken i Predags omkomne Glarmester Andersens Lig er nu inddrevet. ED Hornmine er inddrevet ved Agger Strand og vil hurtigst muligt blive uskadeliggjort. Anholdt for Gadeuorden. Jyderne tø I Ved Matcl Jylland og ~ nævnte saa I Et naadij(t Det danske Forv Resultatet Landskamp retfærdigt U Styrke. Det Helhed ove svenske Hol dog ty Bt Par unge Mennesker vilde er Lørdag Aften i Biografen, men da Tidspunkt der ingen Pladser var, nægtedes og fortjent,en, Torp, de Adgang. De forsegte da at kampssejr i I

11 I S liibegods - Cykletilbehør I ullføres ge, rm iddags. Th isted pige -75 tz". ige Overordentlige Foranstaltninger. Udl evering al Benzinkort Perioden 6. Oktober 1642 ti /!: videre finder Sted saaledes : Hurup Politikontor Onsdag den 7. Oll tober HU2 KJ Politibetjent Rø.smuase ll, Hvidbjerg, Onsdag I!e n 7. Oktober 1942 KJ. IO-Il. i Hørdurn Onsdag den 7 Oktober \QU Kl Politimesteren i Hassing Refs Herreder, Hurup, den 5. O ktober C. P. K o e foed.,ro. BIL '; RSEN,... Tlllfncj -- PA -TEATRET..Kun reserveret Thisted ko r l T id. Hver Aften Kl. 19 og 21: Den store, danske Succes: "T gaaf I

12 --... n,.,-;;;-;;;;;;;,"-'" I". ('"ae". T K,I."r""n "," rl ' C'._... "."..u."." "Ir Itratu "",O',, n,,/i"_ " I... n f""> tl "'.. r, III"td. nuud hh! l 't ".. 1.m.'. j lill.. \,n,,- I "1l/1' t \,01 Fn I"u,. KI'I.,., 1'10. to.. TI\ILII<'.,Io,. nu rr 1\ t ~ \.r, II. l,."" ratl, r 11\1 :; ~IJOt.. 1< HL... I KI,t I I~.! '... r>n, t I Iham. I 111:11 \. I \'JI,. 1\1:tØ:-<'If""l'r. I j Hl1/. II,,, ',' I, t \,-U. ",II I 'lola I "I, ~. I Ivn, h"u 1,,,\ lult Ull:'_, K"I."II. besværlige Hos t 35 Aar siden. eget Korn rnadncde paa rne I Thy. AlIr har VR... t... bf-.. otl'" I"DSrnlI"ilr, ::It "II.,,.n!C"'-' Jkk., mlndo,... 1\<1(:'." ul.,,, l'rftda for, at vi nu <:r,--' O~ Mnan",!. ~tjoar n1efn't K<lm p... l\.littlu-r, <11: d~'1 v,l i hverl "-,,Id,,,,-n..-næ bu... bj(>rw-i T'~"Ln"'l 1 l...,. :.,.Ia d.,l \ "Jr til Indkø,.,...l. lwddi> \' St..... r M Brcll<~, cj.-1' vflr n.e I T.. ppt:n af Sporong, D<'l Il'e'rIha.-ve". nt man 50m lielnll,lf me<i I1 J1liSUm, ~ AnI'.Jd"", hav"" man I'n ti' vnr bri,..lelig nli'l'('rr Al dm, AAr [k,n Gang kom, Rlotr, fa'uhim:rnd en.dnu, Jnt"-,,,,'l Kom till'l 11tk", md eme Gdr l'ener W 1'- rd, Ullerup, :fortælll'r, a\, Ik m4 n<fn sld!<tll'! Ktlm ni J,fnrt.~ l'ohl.:m«l, ml'a m~1 ik"" Ind og ma.;.tit'i l'llte'n ~ I'U"r kø'rt,~ p<>.'\. llød,lmj.,"l!ii ~:IUl"'t vnr V('jrcot M"j.,'TIlI'I'l, ~/l Komet "lod Olt I' 'nllidt MmudJg' m",', ut i If(>luonl' Kun mellem Jul \'lir V~~rct tørt OK k,lnrl Of: ~. hu""", man Jtl.1.nJ(!! St.. travlt mci' KomJndkør~1, 'tet af Kulilte. kpii, dpr I J"1I1diU-I'I'k!ur r,l Ej"l1d"m l.1" ulmu, f 1<' I "/I 1\ nhlt<,r"'l{ifllling, IW\I' fuiif't Ilh"rlil{" Ful, u,kk" \lir bl"\'l't olltllll:"'l arrlr" XlI,l'! F I R Il d li t Il '1.1 11,.. 1, Kn Jd: '!'li fflt Ul "J" r lilln ~ I \ur", t K\'BrhU/I IH,,' I I.I,hl'1 af I'n \ i~i,' IIC ij(pil, hh'\' h:lil h, tjt: rind" Enlidtu \nn. Hr"hK I1IC _ an, ft", III Il f" IItIt }l1im ~J\l' 1 hj,.'1:!'lulo 1'[1<'11 TlNI til 1".,],1"1', 11..t ",'{hulllun "k\ndt, r ik ham lrukkl'l " II i fiunr ItI,I1, ' 1IIIlj,Jj~ JlJ.I I\I fra mfjlf'1i.\1.111 ~dk IrAk } klin lilrt \il/uh!ir,.,t,!j~ ko m Iii :-;".. 1". JlAV mnn af Sto~L lu!'i!,ui't 1,lo" In".k" "'j' ".. " ~t_", ha,,1 """ laa I TIII"d., Ol al... ".,r, t Iltalhlf ",,,,!bfoiylu1n>', ""mi.',i r.1 l' k"loi. I"..."" I T,ll lo al tl),,,,,n. hil" t".. I ~.. I.! Tul D ha"i' Ir.II1l.,.. 1 U. l,. " 11",,1.'8'11 lan.' V,,,,I"''' I"'" ~I'''" \, ""'. l \<' t." "' T"IA" luli,h fntl,-11,- Hl ~I"" l'r,,,,lull l"'" ';11 11 " LO' l. h~,,,lc~l, \f I,d, -- II " h' Det frivillige Luftværn Sydthy. I El ADItIl Uo n5m.d~ I Hurup I GI"r EII ~rmlddnu. 1.,,[1\ nu f"n'uln~ 'lul', ~\,hh) "J: II li U ":nll. 1I"lhudt =-'<'1/"' rtuul.. furnl",ulh'l1\' Ilurlll' 1',,1111 kl~~i" til d MIMh' i Gnnr 1',II,'IIm,ldAl! I li"rlll). h'ur t\il"u'~i, r li n ",\ ~ frn \',... IN' l,ull"i''''' -ktljjllll",,,,tn i _\Ilrhu ti'lll'l;dnrdl' fur dl'l fri"llli"", l.uft\,i',n~ Op"a...'r. IllitII'" -I.'ren gjunh' Qlllnll"r\.""1II plln, "t nmngt> Smnnbjl'r, d",,[".1.,,r iurl,' llilllo" ""ll hun!:"l' Lull' \'II'rll"'111111'''''', nlli,,!'''''1 I;.!III k"llllll" iii ni "tilh. Ulh.tll\~l'lilll KI'UlI~I""h III l\ri""1) Ira L"fh'n, h\'iii,,'1 njau hnr hnfl lahlf;!>' Ek UlI'"'' I,na nth t,~1o 11,1 \ il,i, dur ",,'ti' l"ti~l. "III njan 0IlSll:1 i ~'".:"h",nlt' fin [,lu til ;!lui Indhllll:,'f(' l;"r"l~h' fur d frhllhgt l.ufl,wrll_ nll!ll'\~ii'r,'n r''1jo'ldonjo' (l"n,n" I' Il'I'r"It'I". ftlr Orllal1l 'rinll"1i af "I ",1n iani 1,lInv:. ru lian IN U1h",\',~I. 'II d, r Ul'lnth' \,l'n' I,r, 1I,,\',~I~tlll' p,'r: HrnmlklJl""n., 1\~rlllilll:' ~(1hJU,"'. T,'~ni~k Kulolll1l' "" Sam,lrit,'rkol",,,,,, "It 10:<\\' nu"lo' "".1,' 1\"".1 Ul, II I 01'J.:nni~:lli()[ll'n "I{ {1,h<,'I~I'I~"Jl,lf "nn.l~kllh. tillin Inlt",II' 111 III trlll;ll~" 1I1~1o, It'''t''I,' m,~1 nt ""11- ~lllh' III!""I{Jll'nUl,I. "I' ni J..t.lr". III "l.1.' kil.!! f".. Bi 'Ii kkl' lllh'io,_,q fur ";1,"rl{,~m"lIh t 0ll III Iljwlll!) d!' lu",ianl'ud,' J,,,fI~wrlll..r,)rl!!I ugt'..!il"'!,li,~nlf" '''"UI'I1II1I1,..:<om,Ir' kan fan :\lilil"r lil Ilt "1"1,, 1.~J"IIl1' l'!ln KUNoUS, hvor d"li fl1!~h' l'th!."nlll'l', lin 1'1 j..t'i\i-1 En.. r J,'"r"It.lj..t't t hl" h'r "I'I,'11 Ru'kkL' L~ ~ I)1I1"c'''I' nf ~k,\!ipi'. dpi' t'r,k,'l VC'II I.llftllll):'n!J I [llllllllnrk n" TI I~,,'(I, \<, 1'1,mil' fik 1)('-!UWUl d,,, " 1I,1l,.. l"r '" 'a'rkl \ k af. Ina",11'r lian /lli,',.. g hvi!kl' Ollga\'l't 'hlnlj~knh,1 kbn limnllw lll\ fnr Eft.'I' F!)I'!,vjslIin""!1 bl,'\' d,'\ fn'lllhll'w!. ni Innn "v('rnll I HI/II,o""h),.'r II" I H}'lllh\ ha"i:' R'J/Jrl ne>ln nd,1 "II Lil nt fn,\,,!1thi!'! frlnlhgl I.uft \" "1'11,,Il'r al1"r!~h' \'nr J1!1dl I GnllJ,t, 1IIInll'~ll'n'n IIlItnll,' ~ In {Hu ll, 111'1' O\,,'t " I{ IfllrO..,l!,'(\t in,llm'iij((rhh',ii' Inll'rt- ' 1,,,~lt, Ul III forl :l'1(i'.\th"j,h \. Standeren stryges. Roklubb ernes og SeJlklubhens Sæson Cl' forbi. 'r M"I."! n"klul~r Ol! Thi~tt'd ~,jl. klub IItrtSlot Stund. n II h,:nh, Lal'dl,," 0ll' ~,,"dulc Vf'<1 Uoklubht"1I Kluhhu'l \ljnoyu...'.t ~ plco'~ l.r ~ _1 I... Mc,..,.... Imlt. Mini_n, S.",, f r :0\,.. h 'V A i<1 :1\I 'Il, '...'r kj.1<i I I ""l" Kl". NnvigationSlS i Thisted? PAll lnlllallv.f \l", l"lr for v < 1"\.,,- 'Il XMI,3-I"" m", cl. l hat 10.11\ 1M l i 1'llnk-"n, 0" cl! I 1101:"1 fflt ~u "r II "il1l iii, III dd ~~"I _"IUU ""UJi! TlIuk"1I l"oo'jlkluhlm II,. }'( OnllQ J,'nl,'n. r ~'Il for OJ' bukk /11<,<1 Tank!'n. l'll ~1:.1I1"n,il 1""1111<' ('r :\1"1I11111:"'U. nt In", ~~ I I'V'" "Il Ilt. m"ll 1 l.i!:h I1l.J :O;41m I~. t' r,ii lu ti,lhjl'l,... :-:\'L\II' r l>il~h,, j, Thi I,-d, \'\'n' "11 cli _.' Flig. Il,IJ\.k. S,'jlkluh!H'n hil \1\r nt klilili" "'11 n;iii"li I 'h.llnnll 1"11\ n".lrf' st.,,1!'i"h'nl n;"11 "r f"r\!l" MIri 1(' \rt h U,''S ri"1 lij,:nul L3-ndevejskruelflk ('t lui 101,,-. t 1.11\,' ni \"tll l'" rln.:;, Inor \'" hn It'r UII fnr, In I-:"r [ 11I~lwklr 11,,,1 kl)llllnl'l' Ulo:l'tlll II Jubilæet l BrugsfoJ: \\nh,llilnl{ a f,ln'll in:,:...!~.. AlU s!.j,,!.lbllf!o: rnr i.lirela~,\h"ii. h Lulallh'r III Furn 111<'1 mbnlw '[,'1\1 1{1'1l 1!r"11I11111 "lil 1111 ~ Iii' U,'"l ~ f!'\si'i " "1\ ~,. II, d"r j, I 1Jli'~h Il 11111' 1\ n'hl... l-:n sl'.jrl, ~!o'r "lo: liil. 111'1 Vvel S"llIll1"uk I F,jl >'t\l1ilillc::~h\l liu, Sal, Il 'IH lig,-,~i ti"1\ 111 h,iilat I Il, Ih Io'r, 1\1'1\!.nm, F,I n"" \,hj.,. rtl ei,-n,' 11.. \ 111"11 huii" liinllllt " ~M IIM,r

13 .11l~ 1,,1 l" irkens syn til ~gertal resse, l~t for igt, at Ilødeom Øsløs et et a been til ttelse b vil etage til Behandling ved østre Laudsret, hvortil den i Gaar blev indbragt. En Mine er inddrevet ved Klitmøller. Pjerritslevtoget paakører en Hest. Det første Tog fra Thisted i Morges paakørte mellem Hillers tev og Tange en Hest, tilhørende Odr. P. Oddershede BaGh, Kaa strup. Hesten blev skubbet i en Kanal, der er ved Siden af Banen. Da Falck fra Thisted havde bjerget Hesten op, viste det sig, at den havde brækket det ene Ba ben PI have Pris. Vel afsag der d Prodl berafl sig f Maks Ho Juliu 4 j'v\a til at

14 'fl.. q f-)ij. ~ Al '. " i!f( K. t,hi; r.. 0 nn. f( " Krr~ø- ~e,,,fk... vrl in t}- ~~I\, '}II': ~u>f'/i, r,g.,;; <t~'!i l',<\, ~ 1'... JiJf'tljtt, r,g r,'" J ""1 ~ :)'~T' cot d!it- r.~"l',iefl'>"/, fi!l~ " '''t 1""', ~ C,gtt!~r*.. a:.:'if,ha Z f ;r ~ ; r -e' e7 <1r1>V~, t,!3 I't< -' 1!:",,, J)e mim1reaarlg" '11; Filmen. I Thl'<le<l et de,.br]> KOr/h'",.~!I FiJr-D, iifjfr e, forf.mm 'flt Børn'., si4st+'! _-';GT~":'" a 4 ff,,adet rov..: I" k n r..,t~....$ f,'?:r f-" K',-<I It: &~. at r:ar,.r~ Hfr,gl"akl' i~j'e f'k("'" t, 't"æ;{~" gf: Tikyn tt~n"l~ at tftg'" iw~'es~t'.:: r..m'(>~ 11; AH nt1t~ før Arfga:".~ t.i1 PH'r;"".. r.~. 1' '' f(. ;t,.,.. r.<co " 'j ~. l'a ;:..,.r.., t,. x "~. It Lære

15 AL,DEMOKRATEN l. I Overordentlige Foranstaltninger. I nord Skarpskydning'_ vrlge Det bekendl&,0 re ~ herved, al der finder Skarpekydnine; Sted Tlrad_. den / 18. og On.deg den 14. d. M. I Tiden fra K1. 8,00-19,00 I Skov- ok KIiI E. / landskflbet Syd tor Lodbjcrf! Pyr mellem PI ødes" og Vesterhavet Jen, Sydlig Gr.nae, en Linie Ira ø at ttl Velt over LandilIngen mellem vug- Pla deso og Vesterhavet pbs del Sted, hvor Velen Tolbøl-ARger Ira aydveøtllk 8 ved Retning dreler mod Syd (ved Høfde 96). øre at Nordlig og ø.tllg Gr.n., : en Unle fra Pladeso Vest lor Tolhol By lighed 18n~8 Vejen til Lodbjera: Pyr og videre mod l'o ordvcat ud til Havet. I I d POlitimesteren i Ha8sing-Refa Herreder, Hurup, den 8. Oktober C. P. Koefoed. en l IDO lende8 ' ~~--~~~ laa!tel Skarpskydning eden afholdes i KlItmøller Mandag den 12. Oktober 1942 I Tiden fra KI 8 til 12 0l d' fra K\. 14 til 17 paa Strækningen fra Klilmoller Redningastation til RlsbiætJl;e en e ca. 6 km nordøst for Klitm (lller. Am- Del farlige Omr.ade omfatter Kystlandet prr denne Strækning I en Bredde huset..af l km 88ml Havet herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra KYRten. aflel- Politimesteren i Thisted Købstad m, v" den 9, Oktober 1942, n a'-- hører den nsen Han r og Men t Min kære Mand, Børnene8 kærli2'e Par, Hotelejer VICTOR LISSAU, s OV stille o"! r o li ~ t hen, Onsdag den 7. Ok'ober 19(2. JIJ'I K.ron LI u. Klltmoller Badehotel. Begravelsen be kendlj{øres senere, _~ I~..._., t~_~. A, E_,_B R_'_X_, Slagteriarbejdernes F agtorening afholder Oenerallorsamling Lørda~ d. IO. db. KI. 20 paa Grand Ho'el. Sædvanlig Dagsorden, Alstemning, Medlemmerne bør huske MødepliRlen.,.. B tyre n. 0sløsN esløs Arup Landbrugere med en Grundværdi mellem Kr., Ol!

16 4 ~.. U'" "'''''40... _... ~ det opnaaede Resultat. I vor Læsekreds har Cigar- og Bladhandler Anders M a d s e n, Vestergade, Fjerritslev, været blandt de heldige og faar 125 Kr. lor Bin Ihærdighed. Lig opskyllet ved Lildstrand. Paa Lild vestre Strand er inddrevet et Lig. Det ser ud, som det længe har ligget i Havet, idet _._ Sodal-DemoLralen Udgivet af det ke ArbeJderp.rtl Konlo,; Møllevej 4, Thl.ted, Landbo, Sjø Uafhentet paa Nr bordet SO, K jern ~26. BlUetgeviI Kr., er vunl Hotel,Phør Beskæftig af Ind geosil For at som muli har LAB t nisteriel i

17 KI. 7,pO 19,OS, 0/1 Samling, tidligere Lovgivssen og Vi ved gen som -~~.... det manglede et Ben og Hænderne, og det var stærkt opløst. Liget var i Flyverunilorm. l Lommerne fandtes loruden Kendingsmærket en Revolver og en Kniv. Snarest muligt blev Liget lagt i Kiste og lørt bort til Krigerkirke. Ilaarden. Sparsomt med Lynghonning. I Klitegnene har Honningavlen slaae! lejl i Aar. Biavlere i V. Hanherreds Klitter siger saaledes, at Vejret havde en uheldig Ind-. Cl, A. :-..I._,l....,... - T ' Hel allc, skal inds Myndighe lindes 88 Familier, godgjort uden ligt om laldt men finde tende

18 FORANSTAL Skarpskydning ntholcl('!l i Klitn,oller lo!lu,(lflu (kn U. 01.,,,1,, r 1942 I Ti,len {rn KJ.!l til 12 Ul( frn Kl. H t,1 17 pnn Strækningen Crn Klitm"lIer Rl'dnjngg~talion Ul RI,ujErg<', ca. 6 km Nordost for Klitmllllrr. Ild fnrligr Omraadl' omfatter KystInndel paa dc'nn<, St=kninlt j en Bredde "f l km saml Havet herudfor i en Brl'dde af 5 km regnet fra K}'ql~n. POLITIMESTEHEN I T IlISTEl> KonSTAD M. V., den 9. Oktbl"" E. Brix. ÅlS Kar- Skarpskydning. nc'l!k'kcndtltor<'9 htrvl'd, al der {imler Skal""pllkydning Sle d Ti,.",lng IInl n. og Ol/~I(I'I (!.-n U. d. /If. i TidC'n {rn K!. 8,00-19,00 i Skov- og Khtlnnd~knb(ot Syd ror Lodbjt-rg Fyr melll'm l ~rndc'~o og Vesterhavet. S1l'Ilig Gnrl/M: En Llllje fra ø~t til Vest over Lundlangen ml'liem Fla,11' d og V('s(('rhavet l,an det Sled, hvor Vejen Tolbøl-;-Aggcr {ru sydvestlig Retning drejer mod Syd (ved HØrde 96). Nardllg 0[1 øl/tii" Gr8'llSf' En Linje fra Fladeso V<''1l for T ollhji Ry lang'! Vejen til l..odbjt'rg Fyr og videre mod Nordvest ud tli Havet. POLITIMESTEREN l HASSING-HEFS HERHEDER, Hurup, dl'n 8. Oktober C. P. Koefoed. Opmærk~omhf'den Meddelelse vedrørende Metal. henled('s paa, at BIll 0(1 Lfgl ringl r hftof mql Bll/imlholil pna. 01'1 T so lie/. ikke maa anvcndes til Muffeudslobningel" pan asfaltcl"ede Af4 lobsror. OVf'r!;igt o\lc'r de oc'litnnf'jhlc Anvl'ndf'Jsl.''1forbud f Ol"" 1I1(-ln11C'(" il1vril{t (Mrdd, j('ls(' O. 22 i4) kun rrho)d<'s v('(1 1I(,llvent!cl!;(' til Ilircktornt('t for Var<:' forsyning, Vognmngcrgadf> 2, K. DiJ'ektomtet fol' Vareron~yning, den 7. Oktoher "'l!. 1inillh'ri( t for I..nndhru

19 hll'rhglll'd hur n, /Il hun sæt fur sim' Yen. :<a:l ~\t'[\"illdh' Il Ll,kt' llt'hovet' o}.:' do,l:' l'r tid 'I'om, for der evltlt 8 in Kær. h:m, \'01'.Hertil fol' 08. h n Il!:I K re r li 0'. \ndan Slt Blik dode for dig, død for n 1;'1' di hnn elske-.. ensland f vi' d, kan, skulde væl'e med at 1:vol'dnn bcviti I hum? Der Liv lil ham, helt, slet og 3, Kæl'ligheøje for, naar enne Mand\!: I.i~ opl-ok)lh.'j Hd l.. ild:.:tl1lnd, Pan Lild Yl'stn' St mnd ('I' indtin'h't l't Lig, Dt.,t ser ud, HOIll llt'l læng(' lul \' ligget i I hwel. ald, tit'\' mangledl' l't Bcn og llr'nelel' Ill', og dt,t \-111' stll'rl,t (lplm~l. Li. get \'Hl" i r'~b'\"(' I ' tlnirolln, I Lom 11100'IW flinelles fol'udenkcndings Il'Ilt'I'I,et <.'-11 ltl'volvel' og en Kniv. Snarest muligt blev Liget In)ll 1 Kiste og j'ol't hort Ul Kriger I,il'keg;\;\ rden. Den nye Amtsyej mell em Oste t' ild og \' eslos njit.'\'t.'l'ci. Jordtu'bejdcl ved den nye Amtsvej, del' nn lægges fra0ster Hd til Veslos, et' nu bievel afslultet og blev forleden li r!c'\c'l'el [lf Entreprenoreme til All1t~vejnesenet. Vejen, der strækker sig over en, 5 l{m, udgaul' fru Hovedvejr Nr, 11 \'est for OslerUd ~g slutter fol'elobig ved den gumle Veslosvej omtrent udfor TOl1slj;r ] lolcleplads, Det er siden llensig' len al fore den videre fl'em Ul Veslos, Ny Syg'ehi! til HUI'UI), Afhr-ydt-']..cn af fra Thish'd Elckt t ellal' llh-',lfnrlt' ", Ild Hl'H\Wl"lighc(\cl' dt'i, men pun V::\!r mhn med ~tnl" Em,') hl'drc' Skuden, og et 1\.1. ti, ('lh.'i' efter ~ 11I'ydclsc, VB" SLron sluttet, og Arbejd! oplages pan de SLI vur indslillt.,t. ~o Am Paa Tit'~dlll( Ellkt" fyld BIl'l(hu!(' i l AUI'. Fnl Smed l'l" rud ', i V VIllIdet OS' blev ~m4!d V,I~hol. "Vihd h'purret. bol'de for l1o~le flla AilI" For hil'" Fru Slll'~d, du Hll'g"hulc l 49 AnI', t'll ualmllldelig stn holdt KOl1l'_ S k i lllh~r up '''Mtl, holclt i Af/l'S Jlostft lin' 1'(' rll l' o I( tr" rl<l, Form<ll1dt.'I1.,ll'I1S K kommen, Ol<! del'pll II Cl l til, Thisted,

20 n en b'ak!. Eleke Th. n Tid paa alber" Skarpskydning afholdes i hlitmoller )Iandag den 12. Oktober 1942 i Tiden fra Kl, 9 til 12 og fra Kl ].j U 17 plla Strækningen fra Klitmoller Redningsstation til Risbjerge ca. 6 km nord0~t for Klit.møller. Det farlige Omrnade omfatter Kystlandet pan denne Strælming i en Bred. de af 1 km.!'amt Ha'et herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra Kysten. POLITLMESTEREN I THISTED KØBSTAD ::'Il. V., den 9 Oktober Skarpskydning. E. BHlX. ognen I Det bekendtgores herved, at der :finder Skarpskydning Sted Tirsdag den Smf>- lusted ansen, ængtten j.ede} s : Jens :l A vi, g, nn d Per [) Tdr. men ansat sket. Lund. I 13. og Onsdag den 14. d.m. i Tiden fra ro. 8,00-19,00 i Skov. og Khtland. skont skabet syd lor Lodbjerg Fyr mellem Fladeso og Vesterhavet. citets- Sydlig Grænse, en Lmje fra Ost til Vest over Landtangen mellem Fladef Ko- l>o og Vesterhavet pan det Sted hvor Vejen Tolbol-Agger fra syd"estllg Retning drejer mod Syd (,ed Hofde 96). :\ordiig og østlig Grænse: en Linje fra Fladeso vest for Tolbøl By langs Vejen til Lodbjerg Fyr og... idere mod Nord"est ud til Havet. POLJTli\lESTERE~ I HASSING REPS HERREDER, HURUP, den 8. Oktober C. P. KOEFOED. Meddelelse vedrørende Metal. Opmærksomheden henledes paa, at. Dly og Legermger henlf med Blyind" hold paa O\'er 50 pct. ikke maa anvendes til )Juffeudstobninger pau asfalterede Ailobsror. O,"ersigt over de bestaaende Anvendelsesforbud for Metaller iøvrigt (Med. delelse D. 2244) kan erholdes ved Hem'endelse til Direktoratet for Va.reforsyrung, Vognmagergacle 2, K... Thrcktoratet for Vareforsyning, den 7. Oktober )linistei"iet. for Landbrug og Fiskeri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug. l Henhold til 6, Stk. 2, i Kornloven for Hostaaret og de i. Henhold hertil forte Forhandlinger med De

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel ' " "'retllings T' Cm er 1993

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel '  'retllings T' Cm er 1993 , ' MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' El,s/ormen pi! s/ Ol' 1993-15 C - Aflytningen ~,ndemerhllset d 20 - sep 1994, Registrering a rkøbenhavns U,,, oktober 199.1 kl 2 O 4 r a stud versilet r ' > 5 D s'

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere