Gasværksfest i Thisted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasværksfest i Thisted."

Transkript

1 Side væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle Oasværksa.bejdere. I Dag har Pladslormand P. Sørensen lorladt Thisted Gasværk euer 40 Aars Tjeneste, og Gaso.'v:ariaud_vala.et hold!. Stor Interesse lor Bagedemonstrationerne. Dansk Kvindesamfund i Thisted gentog i Aftes Bagedemonstration~n i Øslerskoles Køkken, og der vistes fra Husmødrenes Side meget stor Interesse for Sagen. Det Iyk kedes at laa 90 Deltagere ind i Køkkenet, men saa kunde der heller ikke være flere, og 30 andre maatte gaa uden at kunne komme ind. Formentlig vil Demonstrationen blive gentaget endnu en Gang.

2 ',.~ n",~1.01"_ Hdllp8,,. A.. IL 8..:... fred.. I.,~ K.mp, Holdet I(L IJ '/'II Hle_e!. ebaqt. Eller Spillet :=.:::c:::..::::== _ i/!: m.. IIIln nnle Holdet.s-. Lo.. Sh..., T "'1. IO A.or I bl."~tr ril Tur- ri. Bet... t..ntac KJ. 15 lu KIr~ R Jon_boldtt Ih',' dl, IIItn brlli't I~~'~b~d al ~.' rn IP"- I., Al... 1 t B~YLLUP. s.ct., d,,, OUobe,.i_ l n_ Klrh. f'tk. An. u..aøø.",0._ p(aj1 Aod_ n'mod, I~ HeIce,...,~ 51' IS-,I Q.. If".. U. ~ Eobit~ ~.,c I I~ les ømllud"t BR YLLUP. ~ "mr. Bold.pol S 5 hf riio I HIkral... Kub: Frt. rsrurnuin, mea Cla;I. J 'F 'D.', ). ",'''hl,," ReUen. e/lue I J'nlll, Kj"",p) III t..-joarcl s-r... d ItDl i Drtnge-!s-., D'-ffø, J... e. s.,eani, Tho_~ "- ORYLLUP. I _rfl... "t. s..<lq d.. 4. Ot,ober... ISI....-e Forbun(l hit nu TYJIOI"'" On.~ 1180mllPl~' Ik Euea l'bjhii fo.rler P Mod_, ".ge Tbomunl m HeU;el.b "C'C'C'øe..."C C"'::'C""'=" C"'::.'" -, ~::::_:=-.:S~t.!. øt~de:.. AnnOn ";erende I : De danske Forsvarsbrødre Hazar! den og 4. Oktober t942 paa Hotel.Ph.nix". r, hort,1.1 ~I.ed 'Ddbydtr, tr.lit Tilliene, t. skeuet.f B,.ilrtDe tutr dtrn Venner. t.1 bjelpe I'-ale, ubemidlede K.mmerater DI gt Di bjuellgl Hjem. BAZAREN et Veld., IIDre Oll,erdllulde OeD.IIDde, cl KJ. 18, Lerd.1I b"_. Kl. 111, Se"d b"_. Kl. 18., mltr UDdtrbDldlllna: Ol lohl Revy hver ~ fltrr.,dd l_ lildlrcl'illfnde.ik Ir. ".vel By lom L.nd om r~ BeN" blidt lor PDrmuldl Skyld oli! lor de "'i ""ll~ire -Udllllllnl, dt' Ilndn.... ~... - El dygtig Etspedilrice. wm pli trell HIIDd 11:111 p"le t~ OlttfDlTtlnlnr. "I/U I ND.br. Uden.,.Rle, 8nlddeln.1 d p,crtl O.den.un, or h.n.. j. tig' I d'llili: 80rl.,lnll: tf H.endel" un.d.endi" MuH,e A "eefe bedt> hed.endt,la o IIlIerdt. _ P. Melie" O.lehll.et. T - <tf Skal ~ II..,e Vogn eller Bil? $li' rill III sa ;;:;J;:;.;:;1.=J=II=SI:;I;:;;:;. TO;:;I/;; IO;;dl;;;i/;:;I;;. Hazar! : Til Cyklen M IOlu, Pr_olu.. ",ed kralt",tf',,...,......,1,. u.n 'd' o," ' -""m C""el)TIC... J.l5 X Lnt- komp'"' " Fo... _'. 1.l5 : \ ~""do"... ke ",eor Lap,«'" 1oI"... ~.. 1M Cplolou,...1 ~''''t d : I bt.d ~od.1 ~.,,...,r dl DoI<...",... ppc 0l Skol.. " ~~o. ~ li kl"loll.fere... _". _,.. '.lj rt.rt.apc"b.nr,,'" o, 'Y1II' t1 oi. dø kan Ia,o.n!(as.,...,... ~ s... iii nf'<t Gu"''''' ba",,,,,, mod G.o.k>~k, TH ISTfO ~'O'"I - r,,,. m H URUP d. J' " ~,----- I TYue"",... A.. I..., A~ Akll... _W - )Jr,k,f 1"."1.0 OOLLEAIS -,ro." - K."... 'Ol ",ro I.oU.l MI' THISTeD. de. 15~ ~1"'Hr OET GE:N-':OIGI!. LØ,ORf.PORSIKRINQSSI'.l.Sf(A II THISTED AMT" K. " 11,1011., Kes'tYRI!.LSt.N : Ju,..r Olllenlode. l'" e lor s.",. e lor. 0.1l... Ioe1~. J \\'1.,...,. NIe l. Ol.... Mnn. RI'aa"'.. J V.... M..rtl. ju... O,. Lyllllt e lo S.M eii.hle.... E, llt A.. tr.... N... ea... hlo... m... mei.en.,; e'.,... _ u lflellm.o sd d Ol Wl.., med d,., d. IAklh.... delll K""" 7 i d. B... '... Ia'u bel... det.tr"lit. Ilr-m 4.. p. I. A p rtll.-&~ Ir!4bo lo l~ l(oau... ii h.. d. P L THISTI'"I)... 9 Sep~.. lmr 11M2. I Overordentlige Foranstaltninger. Udltveriøl.1 R. li o ocr i D ~s korl Io. Ptrlo4en fro I O obv Hnder Sled aleda: polm.u.tjo.e.. I nl.teg; for BeDriø M."d.. dea 6. OUob Kl. '0-12 Dit. 14_16. 8,01l'.t... 'ltold."ot.l : Thod'e d.n B. Oktob Kl. IO_I~ " Je,rU.I., K,o : nnd'jt dom 6. OIl'olJ.e. Kl. U,30-I7. Indrell;l".ui"II"Uell Oll: tldllllu. Tal one, med brlni!ef. Sta, Udl...,;nll hn kun,1... l ke undloll... I. Hn de Sled Ol d. n... dls Ide" 12. Oklobe. KL 16-1& pli Poh'lalollon.n 1 Thllled. -Polllimale n I Thlaled K.blted '" Y., liea 3(1. Oktobe. '''''2. LaRIX. Sk.rps kydoiol,l1iolde. ved Stad.b,kk. mell. m NY"l"1Ip O( Tyo l"1lp pt""lajl. Pred.It ~. Olt,ob-tr 19o!l I TIden fr. KI III 14 I O",rllder '7d Io, V,jta 'ri Vlng lu V.IlIt _d lor Vej.n III TyoluII Skol. lu S."'R,ht. [)el I.rllal OI3It.. d. '''Rkh, ai,v;: i Km, ind I Landt! Di.5 K", ud oyer Hud r'ii:".t fra K111tIL PII"P elle. Ophold I.den fo, Om' lid. t er,.rlill: 0& I«blldt. - PDlitlmHltfU I TlhIlM Kaballd III. y~ dell JO. Ok,obe' 194\l. L BRIX. 549 H I ol:) Il ~,. SI..., Nl,la O,'':':':' \:il. (æft!uiiiiøllce~li'? 1'- Cytdalaat.... U. SolortlOft l"" Tube '.11 V I: K 8 E LKUR S E R. lo.. d,,", I~ N.. Yo,i 4,r , II1.øo do. C'U,I"K 1.I.sJ P... IU,u II,UIeUeo l r!,iid lgtido 1I1,, ~ do.ou,1a1 111,0:1 110m 2!1,l5 do. aelllnl Mod.1d (C1.ul.d "...,d,.. do. QullnR 51",,11110.,," do. Cla"I"1 "". do.o.. ri... Htl.lnJIo... do ProR W.ru R... ' - 11,415 11"' 1'2 >... utøftl.al... t l3 '343".. Gad & PI"', B1l l ~ at C. IIr... d... et.j _41.0 Ol P'l Jo B. J... r k. _ Oel er noil.t ai,mt S.lotdol 'u.! l P LARSEN Tl"7kt I Mbit<! 'H. "au,uwi I d.' IIt.-.- Telmollukt, - - M,,.;... 'AariI"" _ I.6.~ J.,d".. l 1,Idtl 1I0,d K."" p... d.. ~. her i MorlUo F nou.. ' "'.:'.~k"" l 'ni! dea " Ikh... ho7l1l.. ooti

3 dm1 If,r- 11 pr.!ty. "J,'flrl'ifl ~h'...,,.,1 u...,."yri t ", fl', ii~ ~,,.I'r~".flA rr. ""... -' (Jf~' 11,, (1/.\If~1.i'fIf'lp' ;;I f I.iI Jo, -!ti' " :.r" d.' <I I'!if d 'Io#< "II< "i( 11">(" IVI' r..., "lt'~f' 1.'1 '-"ti" t' II", I.l t 'flt~ ft... rl' r h r '.ii. A :4ffl' 1('-"- (,,,. -.,., J Afl,l- Ul, I~';f!(! IlfU, ri I r,'... ' ',I, II (J/'I,'''''' 1'11/. Kir lif'" ta"". I{;. rvr' 1"1,,"" "reninv.tn ar t'1ldvr il 'hm fjf:- n rj mtjctl/:"r '1$(n Hu l y, 0re '4.21 ørt f'u Tørpr l., P', \!csp()rt r h. rl~ ~, 'fi~~tl::: An tjj Mt!!- ",n ','",..,j } krt.. 2 f,id"''''''' j'liz 'f', r V., l!'-"ilj. "y S",rI ", r., I/'-j" ri... «ri f(" r,r.: ~;,tt<, -t~ "o, SkIl tp~ k yrl n 111 J{, ' i' ',,,,, '" " 'n, f',,,,."',1,tl, ' f' ~r f. y" f,.11,,«"(' ".. It.ytl ffd ';"1 f, fr:.. /ft(,'"," _"",..- ~fpl K7 " f'a. YP,.,,,., "pi.",) "". t'f' 'Ilfl,;';'';)'''" f r " f,,, 'fy f'd,...:1,'f"jtiaf. Ti-.h. J 'r,/! Tf.fJ V.01~::ff.r, \,-! " t.. Hf: J 7..,J, /, (1/ '/I''''' f l",'dw~""f'"'' j Jhlilll.. tl :.~l.. r,/j;'y 'l',.,,".,;t. l:"".,1,filrati"..,,'.. 1 l,:"" f:' t. f,il",,, KI, ;.,.'j..,.,.-,t.l,., f:,f.: I f f) il:,)#-. f.. (,.(I"t,. r ~,.s. I, l, ~t.. y r:t r.;( ',I' fy J/ "1'-" '(1111"" f ~ ~ fii.i':.ftt,r.ii.' ~..,l;r!;.4f'r.~.y/,. k.,;mk'".ta,u:-.,. t.1i< ti;,:; 'li-n It (1/ t,... v.' J1. I, ",<II. l",,;t t:.t ',wm I 1 'p,'fjr,ln.\h:':,tf,j~r,j f '{lil'; ~J, 1.0h,1.u, U II. f: ;'/1. I'f'~/':, l'dt Obligationskurser,,,, o I., r,_ f:i~' X 'p!11 Ifl1,1'. 'IJ I l )fn/i, f... Vøb"nh"vn, ~ø,. NJ'~ tj'd~lc" K.t...--tad Kr.. Altr. "A ~+""',t~f I'A-~ ~~ ", '. "'.- lin)', 1m:11, 1f,'~:1J IfIIT, 7 1f{J/I~ Ir(H~ l 1I'~~r.I,,f1,I,,"'" l Ih,;,t!I.ill~ "'.ti! b,i.r. 1:'-( ""ll~,, r t 1 'f,.'/./.1' tf,r ~.~:æ,.l,f t",'r t.,',...,1',!" 1'/,r.,.. lw... 11tr, l/. h y,t,',rl"i(! 1~.I, l! ;ftjr, h'l ( tttr ~1. rr."v.rh'i,-:t, ",'- ;,f.r -. ~.t,.;'f, ' It~lrl(,ol:'-:-I, '!I,;{ fi.t t,f",...1.to tf'. 1.-1".,/.y t. A'!';(f,!:, t hr fr.r, f:s.n (ti '.I~I:o';.': fi'ij"å ~~ li:f't.. (dr.r 'iul Ad/"rr, trnar.zl; t ~ f~' ';1",. ;/. (JI.I/,t~ 1 t.t~ t"", f':-';' v.r,r,'.',ri t /,,' $l.t,f(,! ~ f,l'~.. dl:t"f 1:J f, f!'..t, d~r' l:;.t-r!~ ',.. Adle"IT!. "'r"sl.nz':l 1';1 {. ri t,l,.fs -~'" t" ~ ~),1~ r:h f'::';,t~j flå- (. UIL In,,~,~f.t,P.i:.f:~;{ 1~":t Jf. 1\. A~.Im~. = - D" J"7, h.. (,,,~lira:r'", (" I '"fjij M~1dmm,.dJr;Ht flv ",,(ki- t4'm:t«~n t I Jr KJ' '1 II,... ()I" n.!.a.aln ti ~I rnh ~K,r.dotTf'T\-' 1«'4' Til I l,,, tdlor I...,.. r "!j6"..u.,, l. ~r'ørt' J m f. furl~ f~ 1'. ~ 1f.I.H',~~

4 Side 4. Mørk'.anlngen beg,.nd.r I Aften Kl. 19.JO 02 v_i'er til KJ. 6,JO "ærdle"'yglerne tæ nde. 19,27, Oll.Iukke. 7,0". Drukneulykke ved Hansted. Eo B.. d med to Mæod kæntret i Havet. Bn lille Bud med to Mænd blev I Pormlddags ved 9 Tiden observeret ud for Strandgaarden ved Hansted. Den var j Havsnød og den kæntrede i Havstokken. Tililende Pol k fik reddet den ene mellg forkommen, blev bragt op, I til Strandgaarden, hvor han kom t han var Søfyrbøder, hed EkeJund E og var 27 Aar gi. og ugift. Han e var sammen med en Glarmester : Andersen i Tirsdags sejlet ud fra s Mind, mens den anden var bleven trukket bort af den ret stærke Understrøm. I Den redde Mand, der var tem~ I I Seng, mens Læge og Politi fii- l kaldtes. Manden forklarede. at t Bovbjerg, Syd for Thyborøn. De havde Proviant med og havde s o.jlel langs Kysten, Indlil de i t Dag af Vestenvinden blev kastet ~ ind ved H.nsled. Den forulyk- ~ kede Glarmesler Andersen var 37 Aar gi. og begge var fra København. Po III/et vii nu nærmere undersøge den noget mærkelige Sag. Sygeplejerskerne stiller Arbejdsløshedskasse. d8~~~er en u~ ~~:'~ ~ ~a..ne~.~~ndt L B M m R

5 ,'pl'~ (''"''11 l",wi"v~ '\"11"11 '~"'I""-I.,V',H" 'I.I~"I '''''''''lo'.1.in'!l.'1"'1 '""I' "i~"'" "I'''!! p.., ".11.n ;"11 'I ' P r.. \ ' 11 ',:l.in~'.' IS ' ',- 'I,""'" not "l 'O "'1-.,. 'I II"',I"" ;,j "U,,,,'" "",II "I'''U.-\ 11'''''''.'1 1'1 '-"'I:'1 '.is '''1.,!' 1-'1".u.I~U\.1,'" 1,0 '1I~11"!l.',' ""I"'" ~'I"~! I. "","",~",'.L "'1 j'i",1 '.j '-"I 11",1,-",U.j,,! s ""'~p '"'''' II" """~l'''''o: Il ' """1'1"11 ",,,l ~ 1''''''!'''(1 "'~,'11 I" l('''j.''~",,",'1"1 "~""'U l 1''''' ~"I1'''''. jl. "" 'I'f,"vI ~'I""'~".',ll' l""."11 'I'''H'~ IhlU,'" l(u'''~''ll "'''',1 u... _,." '.1. II"",~.II'''''''I..,~) ''''''H~,'~:) "l'''''~l'') '41 ',1 ""\""1'''.1 '1' -,: "'i' '.1 ~.I""I.~ ""IU',1.'IIU.o;U '1-""'1"1.1 1'\.'H "'1J\ ' ~ ~.'oql'''"l1 ""'1' "11, 1 "11'.'" ~" ""I ~, ""'I '~"I.j,' 'n j,,~,,' "'''1'-'''11 (~~ll'; l" I~'U ~ '."H M '11'''-''\\. IPI' I æ ~~. "\I, I',0).'1'-1 1'1 IH" 1'11,,11.I" ''''''~I' 1'1 'I'I''''''''U''!! o""d"i"''''''.~ ",,,l I~ll,"'I'.j'! (!':~I vw.! ~""l\i '~"IV ".,,.",,'.'1' I" "'I"'lw". -~"ijp,, """1 II,' "'I"'I,I~\I """"11"'" J"1i ""1''''') ".',"""ll l'i,hl.l )"I"'I\-.' I 1"'''J '' ' ' "11 '''''''''''''''' '11'''1\ Ul "'1" \"'~ ",," 1,1,,;j'''l'''')i III "'1,'It,JI''' I'.\'' ( ". 1.',"'1,"") ','4 "'1'1 J"U '!"'"J-"...,'11 ",",.l\u"',l,i"'i\ 1'1. ''''~'''I'' "l lyl ~~" """'''''U''U'''I\ III 1),1 \j."1"1"'11'" 1"I",~, J ',O.1\','JO "II '~)l n\:ii~ 1"Il,"II""'I1"N ~" '1.1'1 :1 ",,~pn 1"I',,~",j-I,() ',ulf "" -\II ~~.:'~,; "",I 01""'1"""'1) h.) 1,1.1,0, >o," 'luli '''''I''IJ''J ','1".11'1... ti I "I"~'''~';ll "I'~"IJ","'J,'u_,,,'! :.., i'"'' ','M"lI '-111,) "1-11' '''l'''l! 1 JI"!I"'''"'''I I",l-'''''~I 1I!!,""','I"'1."lJ\' I li'l"'u" ~UI",IJ"J~~'lJU ~.. ~,\UO ~" "1"'11 "''''I\''''~t,' ' ""n"".. l -"I"~\1 'JlJ,'r'I""I~,,11""I'u" J" ""I~II:1.IH'!"'l 1"1' 1'1 l '.,~ """ 1"11'1'1"" 1,' 'IIJ"f<II"'IS 'IO;>~I"'1~'I( 1'.\\"'01.10':\ 1"".\ J''''' 'I') >U''~''.\ ','IIIIIU l'ihlij'''''''1 '\1'''''1\,'p.\.I "I~'ld~'t" \h"'11u1,1"~"~.'1 11'''1 II'J "1'."111 'IoH"lltlll 1" "'U,) )11111.j"l'll ~1\.j,I't""1 ""'.1. Illn"!'_')'''I'' '''Pli l,' ~,\ 1"11 -l'l'~l lj!li lu", '-"'.L ~"linll I (.11" PI'P".\ ".J,lll~ '-'1l1m\\L UUW II" '1')1'1"',\ \ ~\lll\ Il,) "I<"PUlll -"~~L'l ''I~ ,'1' ~1"'~"1111.'tl.! '''\10'1111)1. '-wj. lf!iw} j;>$,'\1i Il' J,'IP (I'!.l'''I ''1.1. I'l l'u' j,loll""',!.h' "I""IU' \ ~'~\li\' \l;u~llrt'l 'jjiiji" \ l,"111~ llj 1""lI) "'1 III'I'UWII! "1.1.,:Il/p",,/) 1I1''''.!\l,\,'I!.l,I '.1.1,hl'llp.'I''!1 1<"1'" J',_\ "~I"I'm,!\,,, \11 ',,,, j,"'.ll!l 1<"11 J;>P J".' "~\.1~) II "HU I)~- ~ ~\I "'''')'--.;)11 "\'''l~. ~ll.ø.i'~ "I u~.".~~& JPI I vt ~,u,li 'l'l"'p 'I'''- I It'j "II~'II\I~"'I\ "" J.' J"I)"~,,U 'l.,ouounl_,'i>u ~<1 T~l '1 0,,,,.,11"1"; 1"",1 ~"I"",I J,I )"'\~I\/.I, I '~1-" ~'" -"'J 1'1"J'lll~J "1 '''''I(.,~,p",,;," 'Jo", 11')"'1."1"'. Hl11,I,,'''~,: u, 1"'''1,11I q "I: I"WlUI''''''1 'I' ~"~""" "l, '1";,",1' "'I"'I"lnV. -~!,\,'1'1 l"n,...,,~ '1.,m~'''1 ""IIi! I'I!J.\\~O I~l! \I,'U,~,'In' -1'1"4HI'U,1,u. liupiii"''''lj:'j "r. _I''"!,I '\'\"ll '1\' 'h'ln'.!-l \4 "'\1 -O'I'!J. j,>i,',,,i, l, 11]1l~1]'1",! 1"1,: "'t'l'''ll u" )li'p'\'. P."1''' I~Q'I""U~) I-' ~ " -WI'II '''-11] '1.,' -\>,- "".1 ~" '1'0 U"I)\' '.\ll ~" 'Iq SlUl,,'l'lO} -ljilil ''''H<I' \ ~ ~'1~!.u.u., w ',l.. \~ "" I'~l-'I'o,: "~<~I.i 1.. 'Iq "'-""','111:\. l" " U.",,-,I' J"H'I\ " IJ~'"'' "J"I"I(

6 ... H ' AI. IM!MIJIU'''Tt!H "... '. '0:,.., og Meddelelse til alle Arbøjdl(p'" "';. w, I vedrørende Udstedelse af Arbejds-..."U,",,, I kort i Thisted Amt., lør Øe r", _ "'I. III' r li11eh J a"e Punkl'nn. I'""" Pllot.r"., luller "., hu Pige, ~,~'" K, -,. akal ha ArboJdekort7 I 11,,,1,,,111.,1 1I,~m"" I n, """ I".r ".<l.i',,,~,,. t 4,t,.h' h r P.,.U" ov.r '8... ~... - " / /" y... " II' d' '," "d T'... t. Y.fl /'ju,"'" "..,1 AI"'Jda A,b.. n r '.'''''. 1'1",.. hw"" b... M.dl...".r J.....f.t.t_ ~.,"' ~: " A"b! Jd'.' h.dk r Ol Ikk.... '00'.1",,,. 01. I. v,1i""dl.".,. ". skal Arbejdskort udetedes? ~fi... d... ao, pt.mb., '.42.k,l " "l!rtqdl. ft.,~ w ~ "nl.',lrl... 1 ", be),i.k",' /.I"."d",.I1."ld., I v.a I,h -'I.I... 1 ",lirid. :2 V,d AI""tllw!!'"'''',U" I"dle"n/nll "'Im "d,,, hq, tn A, hfjd.i.iii'd.~... f, ' ',,1/,,1 I.,h,jd.."w"nm" ' ''ontllf,lte, III "" ",,,",",11 1J~, " ~t!,,,~i.uudy&lij' J V,d Udl), I. I'''II. 1 Und,.. I.Url.. I{flflnem en Allleld.luh,d. "... e.tlc',11ii1"d,uij " J_Ip hl Undlfhtlld Itenn,...,t "Jd.U (JrlulU {!il>cillk,mw,', 4 V.d Ue"I7!1"u Ol" Udll,t/",e.1 AUul wed, lfe"de L..ed,lthed h, ri kmllmolul, IJnlf.,[llu,luludnl". " r, dr, n.i"" AI''''I I.hl.. ~" 19f17nel m-d Ihell",."nl den ao. ".. 'e... " d., d.n 1. Oklob.r 1U42 _ 'Arbej, ;;".U,r""AoI"ld,""" ".., d. tl/lr_d.r et " de bl/v.,.rb.j I._. "edw."r A, I ri.11.1 A.litldlkml dlll/ I lh.nle., iai~1, I "'1.on t d.n ao plombor 184a. L.nmodt.gor d.r d.n 1. Oktob.r 1842 or orb.' ",::; li.,.!"~i. Ihrrl le A,bejd,km, 1111 rr Il/fP"II'tl hl,i.'~tnk "'I I er.1 rie, Pkl. 2-4 n.vnto Tllr.ld III. skal Arbejdskort afhentes? M.dl.mmor.r t n.rk.nd.. Arb.J h.d... r.k.1 ' lilli /luvr''''-"ilcl alht nle A'beJd.lltlll i dtn "rd.lln hworl dt.t..,.."n MtllfemonH ",;"lko. rbejd., h.d.ror.lkr LenmocU...,11,1.1 A. brjd.iiu11 " II,), dtl II II ~n l llllt A,brjd.. nwi.nbl"l"nnlor, dulom de h"!jop.,1 I t n Knmnlune, hvo,i Konlortt e' MII'''Cln(le b h"l del Ifommun.le lielll.,wllrltelu(lnhr, dr.. om de,kke h., '~;~:~::" IJoplUl I r n KormnU ne, hwii,i ti,,"d.nl KOnlor (Pih.l) c, h~""ltrnlll: ".r.t. Oanu,.n Ikko~.rb.Jd.' fo,.lkr.t,--"mod.'h.nt.r A,beJd.kort,.t.1 dette d0ll'.ihtnlu hol del ",\)tjdunvl.nlnlllkonto, ejlu dtl kummunale Buluelhlltl 1 deu KUlllnlllnr, I hvllktn hin (hun).1.., tilmeldl Polke ",. I Olllllber 19.(2 LØll ll1odiiuc', de, rraflytter.in Ophold.kommune, b.r derlo, 11 P,. IIYIlIIII/ltn, Ihenle Arbtjd'ko, l.,v. Pligter ved Arbejdskortets Afhentning. l.en lllodllllt, tn,kil p.r.onll.,iw. M.d., den 1I0"udllt IIrntlr 11I.lllullulI IItd " rbt/dlku'le'l Alhtnlfllll" Oonu A' ht d.llollel I lhclllti,.k.1 M.dl.",,,,., al Arh r}dll hcd.k... e, m e dbrlng.m.dl.m.bog.n. Ikk. rb.jd.i had.fo,.lk,.da L.nmodl'lI'tre. k. 1 lylllul.ll" tn de Identiltt.Mwl. (Legilhn.hon.llorl) v. Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort I r','!lilli.!! I '(HII tøl.er,i.ik,eve de It dem bukltlhlltdt., I'lIr I lnllllldt'l!e, r, de, Inl'UrI tllel JO. Stlllember 19U 1. IIrlllvtl A,brJd.llorl Ia lied A"II.IIdnn b. fl(ll " ' ",nod IIUl"C. 11ft tr, A,b('jdl dtn I Oklobel 1942 Oll 100 1I"lItl I ",bejdalol/loldel UdOllfl drn.lo "ep'ember 1~41.. l krll!wn I\l brjdlkml.tnu l.id.tn~wnle DI"I c. I'u, Lømnodl'j,/tll', dft e, i Arbt/dt dtll I Oklobrr IQU, tik hvil ArbrJ d. ' ul/lllld IIllhlll r r Inden tjen I Olllobtl IQ41, al. IIrl;lvfI Inie' A'bejd."011.,- n. ".,,...,..' " ". '~..: ~,... ", 'UIl1 I I N,wn. hrldiii R,, al d," Mrdlrm., Thisled Amls Arbejdsanllsnlngskonlor, Tel.ron Thl.ted 2, Forretnin~soverdr8gelse, I, Thllf. d.,.. It Il nltr) Il,,! medd,i,. h. n,d, l ' YI II," /I Okln"tr OV',dllRfl III HI H~... dr n l ' Ul t 11th'...,bnn, til 11, 11 Ol,n 'lk.ioi U 'O'"I, 0R t. k~rr III IUf d,n 1111Id O' "I". Tillid I dr II A., III h...,." d, "n, m.. bll vr Ollf,I.,. Itl HI HoU'.r,..... ORT... h, I H' nhold III O"fnll" ' "d. IIII'd('! Ifll mir t' Inhft", dt" Rr'dr, Mon, n"n d'n n' r n."~i Ol rn drl.1i ""11"011"1"11111: Ol vii. nh." Ordr, p.. d. I b.,ont'n loltkommt""; blive ' 1I.,.d" _ Ol mwlllll h' d. luldl... THI.no, I 0 11"'11 ' MI, M. HOn... TH,. I 7& "

7 I ~ødbrl';gø I Y Idest;:"~'~"~d;;.:o.Id;:.~"~,,:;,,~,,;,.b',~,~,~. ~(i'l~, ;;,"iti~m~.~,~,,~":o; a'ko=,"i),- - Y. nt l Arbejdsgiverens Pligt til at afkræve lønmodtagere Arbejdskort. gtn. M'.,go. - VI c! erelfchiln"'~' ---- MUl ikl.' r A. Panlldan Kiel... St.nd"lde I t tbm ' Pllnl,t I Mu,lkdl. A.u' H,n..". O. k. Tr. Til 7g~ KI I~- I J ok '1-19. I stor Kælde~ Arbejdsgiverne. er pligtig al allureve de III dem beslueltigede I Lagerrum paa ca 125 m3 LotnlllodlaRere ArbeJdakorl lom lølgtr a. For Lanmodtagtre, der antages eller 30. September 1942, I I 1 Garage for Lastvogn b. ~:vt~nao';~~~~it~~t, ~~~k:r vie~r~~;~~e~:~l I. Oktober 1942 og I møbl. Værelse lorhliver i Arbejdllorholdel udover den 30 September 1943, sagu om"aaende II 2Q. alkræves Arbejd.tort Itnesl sidstnævnte Dato c. For Lønmodtagere, der er i Arbejde den I. Oktober \ 942, og Den T,.kø V_rnem t, hvis Arbtjdslorhold ophører inden den L Oktober ' 943, al Komm an::lanlur I Thisted, kræves inlel Arbejdskarl. Teknisk Skole. _ Tell Der.om en Lønmodtager ved Arbejdeta Øeg,ndelae -'D;;-y :-:g:-:t~i-:: er I aea'dde'a. af et ArbeJdakort eller vægrer alg ved.t udlevere det til Arbejdaglveren, stal Arbejdlli!Lveren antali!es 1 Novbr. Len 6~-7S K" omgaaende tilstille vedkommende ollenthge Arbejdsanvisninf,:skonlo r pr. Md. Restaurant "RitE". _ SØB fyldige Oplysninli!er som muligl herom med Angivelse af den paagældende Lønmodtali!ers Navn, Adresse og eventuell MedIemanummer i Arbejdsløshedskalle. Thisted Amts ArbejdsanYisningskontor, T e lefo n Thlated 452. Danske Arbejdere til Tyskland. Mendllge og kvindelige ArbeJderø al alle Fejt. Trak ArbeJda.nvlanlng.kontor er I Thisted paa Hotel "Aalborg" den 5. Oktober Kontorlid : / , Kjolesyning. Kur.u. heri begynder Onsdag d 7 Oktbr. KI.15 p Blbllo Kursus'et omlatter Medlemmer 8 Kr., Ikke Medlemmer 12 Kr. Indmeldelse Mandag d. 5. Oktober '* af Kartofler Akkord, kan laas i Aalborgvej ved g-;;k~ø7k7k-:e"n-p".lg:':e-" Portør kan straks pli Grund at SYildom anla~es midlertldig. Per Ion lig Henvendelse medbringende Anbelalin ger til Vagtmester Nerga:lfd. ml Thlated S,gehua. V ed direkte Levering oetales i kommende Uge lor priml luldvægtige Svin, Vægtgrænse kg og derover Kr. 2,56 pr. kg. InclUl.ive Kørepenge. Fradrag ' /1 kg Øre, /, kg -:- 4- øre. Till_g lor prima Svin og Ilagtede Soer '1 kg og derover 18 øre. Atdncl.ulld D. Koopmanns SYlneslagteri i Tbisted.

8 l! - 'j lic\.. UUVCl 1 uve, u u... " _. se, hvilken af de s trl(~ljlde har Ret. Parter. der " ' Politiet j Hurup val' l Aftes pan l\1orkelægningsmspektio'l1, og noterede 2 HuseJeJ'e for dam'hg Morkelæglllng. 2 Cykhster, der ikke havde afskærmet, et Hestekor.tej helt uden Ly., og et Hestekoretoi, del' Ikke havde nogen Baglys(e og manglede den ene Forlygte, Enl 1 l Prif 26. S.p 1101dl1in list alll Æsker.

9 g,'i~"'hh',j "hl" ",!!, :\ tl"~a.ii' P. ~' \,,>l.~, l'r\" rqn!' l, 1'1', i\m). ['ihl,r_ ~..:!J\,;. ;;('n.,,. n p,.,'''',.,m, d. KL Kl ~l, n"'d, 'i or~ II '. :--""r<l, Skm {"ng 'lord Hol Y"!J'.-\n D"r ~n, 9. :: I.U..... ",," " '1';",. 111 '''lhj:l' 1),.\ t\l,,!,ld,, IH, V"'-!. nt n tl,n~, Ok!"!I\,,;, oh:ororl\)!<'1' til Ih. Il, II"... ~llr~'il",' n d(oll,if l'." \ f!t-i"'\;ll' lln'''ll~ en dpltul ng en Kr"" I- JS~":-,\l.,.,'llIil1g-.,,~ (,Ik\",!" v, r", ;\"11 lllod o~ \ hl... Tithtl 1 d., rnl' \,,1,11'.'\;\1,,~ ha"hl'j". dem", n,,\."l hhl, " l\\""\'foi'\ til I h, Ho\'e ~"l'{"i" N'11 UHODHI': l\ l '; i\lohtl': N8 ";,\,.! lll'nhnlrllil,1\c'n.,t,wcil(!t' IJllmll'l' Jl')( mig: Ulllllllufnlu den a l HJ,'dt ~ l"rt,>ii~('l\ dl""'ii'" ~>Il p-l'lis o~ l'll dellil Fii;kl'lofl"elnlllg, n ~h'rh"nl, ").l' \,l <'IIIIH'1' Ol'Jn> 11<\'\ dl' l S U~:-lOllcn f(> t"l'kulllment!e F j... I\ hjh l' < J,,,pcdt'l'e t 11IIl g, tip: ;;,\ll1 \ III ighctlsf " Id L TIlIS!"I;!). [IH",,,,!, I!'~!, 11 HO\-E SORENS lm. Tlf. 21'L 'Il. 'J,.ll int!ll (1"lr", p, "itu vil bl,,'" "k:"" ~"n'nan F"Thohlct\, t,ll~dct,h'l Danske Arbejdere til Tyskland 'I "ndhg~ og In"Hld."" \ rb"jder" J.f all" T"llg, "l' I rh l~tcd Tysk A l'bl',jdsnn \' isn i ngs\w utol' l'.1a BOh'],\ alhor!{ <1en (j, Okt lthz, KOlllorl,,1 0-,13 og 1 1 _\7. Sel' De daarligt? [H.I l'h' \",1<"", Thht", :! \1 ~""[\I ]-'<lrhr T,lr, 1 Vl' I n l k " Il hl 1 ellet duh g" T ilh nll'~ l" hl.'r 1W.l Trængel' Dl" til Brille l"? kil Gan da hl Bnllespecialist en E. Bendixen, Lille Tory, og fan de Briller,der passer Dem. O J licilc mimanies med c1ekt risk Ollht hnlmometl:!r, Enest e i ll)en.,' I G

10 en, Hund ~ Hundstrup, osore 6500 r len, Tvorup, Kobmand besum 400 I Hansted, Pedersen, urderings en, øster rlstensen, Jus Lasore Kr., ØsterUd, ØsterUd. ssum 4000 UPI,..." 3 UPj.lo Torsdag d. 15. ds. fejrer Lærer A h l m a n n L a r s e n og H u s t r u, Hanstholm, deres Sølvbryllup. Liget inddrevet. Den ved Strandingsulykken i Predags omkomne Glarmester Andersens Lig er nu inddrevet. ED Hornmine er inddrevet ved Agger Strand og vil hurtigst muligt blive uskadeliggjort. Anholdt for Gadeuorden. Jyderne tø I Ved Matcl Jylland og ~ nævnte saa I Et naadij(t Det danske Forv Resultatet Landskamp retfærdigt U Styrke. Det Helhed ove svenske Hol dog ty Bt Par unge Mennesker vilde er Lørdag Aften i Biografen, men da Tidspunkt der ingen Pladser var, nægtedes og fortjent,en, Torp, de Adgang. De forsegte da at kampssejr i I

11 I S liibegods - Cykletilbehør I ullføres ge, rm iddags. Th isted pige -75 tz". ige Overordentlige Foranstaltninger. Udl evering al Benzinkort Perioden 6. Oktober 1642 ti /!: videre finder Sted saaledes : Hurup Politikontor Onsdag den 7. Oll tober HU2 KJ Politibetjent Rø.smuase ll, Hvidbjerg, Onsdag I!e n 7. Oktober 1942 KJ. IO-Il. i Hørdurn Onsdag den 7 Oktober \QU Kl Politimesteren i Hassing Refs Herreder, Hurup, den 5. O ktober C. P. K o e foed.,ro. BIL '; RSEN,... Tlllfncj -- PA -TEATRET..Kun reserveret Thisted ko r l T id. Hver Aften Kl. 19 og 21: Den store, danske Succes: "T gaaf I

12 --... n,.,-;;;-;;;;;;;,"-'" I". ('"ae". T K,I."r""n "," rl ' C'._... "."..u."." "Ir Itratu "",O',, n,,/i"_ " I... n f""> tl "'.. r, III"td. nuud hh! l 't ".. 1.m.'. j lill.. \,n,,- I "1l/1' t \,01 Fn I"u,. KI'I.,., 1'10. to.. TI\ILII<'.,Io,. nu rr 1\ t ~ \.r, II. l,."" ratl, r 11\1 :; ~IJOt.. 1< HL... I KI,t I I~.! '... r>n, t I Iham. I 111:11 \. I \'JI,. 1\1:tØ:-<'If""l'r. I j Hl1/. II,,, ',' I, t \,-U. ",II I 'lola I "I, ~. I Ivn, h"u 1,,,\ lult Ull:'_, K"I."II. besværlige Hos t 35 Aar siden. eget Korn rnadncde paa rne I Thy. AlIr har VR... t... bf-.. otl'" I"DSrnlI"ilr, ::It "II.,,.n!C"'-' Jkk., mlndo,... 1\<1(:'." ul.,,, l'rftda for, at vi nu <:r,--' O~ Mnan",!. ~tjoar n1efn't K<lm p... l\.littlu-r, <11: d~'1 v,l i hverl "-,,Id,,,,-n..-næ bu... bj(>rw-i T'~"Ln"'l 1 l...,. :.,.Ia d.,l \ "Jr til Indkø,.,...l. lwddi> \' St..... r M Brcll<~, cj.-1' vflr n.e I T.. ppt:n af Sporong, D<'l Il'e'rIha.-ve". nt man 50m lielnll,lf me<i I1 J1liSUm, ~ AnI'.Jd"", hav"" man I'n ti' vnr bri,..lelig nli'l'('rr Al dm, AAr [k,n Gang kom, Rlotr, fa'uhim:rnd en.dnu, Jnt"-,,,,'l Kom till'l 11tk", md eme Gdr l'ener W 1'- rd, Ullerup, :fortælll'r, a\, Ik m4 n<fn sld!<tll'! Ktlm ni J,fnrt.~ l'ohl.:m«l, ml'a m~1 ik"" Ind og ma.;.tit'i l'llte'n ~ I'U"r kø'rt,~ p<>.'\. llød,lmj.,"l!ii ~:IUl"'t vnr V('jrcot M"j.,'TIlI'I'l, ~/l Komet "lod Olt I' 'nllidt MmudJg' m",', ut i If(>luonl' Kun mellem Jul \'lir V~~rct tørt OK k,lnrl Of: ~. hu""", man Jtl.1.nJ(!! St.. travlt mci' KomJndkør~1, 'tet af Kulilte. kpii, dpr I J"1I1diU-I'I'k!ur r,l Ej"l1d"m l.1" ulmu, f 1<' I "/I 1\ nhlt<,r"'l{ifllling, IW\I' fuiif't Ilh"rlil{" Ful, u,kk" \lir bl"\'l't olltllll:"'l arrlr" XlI,l'! F I R Il d li t Il '1.1 11,.. 1, Kn Jd: '!'li fflt Ul "J" r lilln ~ I \ur", t K\'BrhU/I IH,,' I I.I,hl'1 af I'n \ i~i,' IIC ij(pil, hh'\' h:lil h, tjt: rind" Enlidtu \nn. Hr"hK I1IC _ an, ft", III Il f" IItIt }l1im ~J\l' 1 hj,.'1:!'lulo 1'[1<'11 TlNI til 1".,],1"1', 11..t ",'{hulllun "k\ndt, r ik ham lrukkl'l " II i fiunr ItI,I1, ' 1IIIlj,Jj~ JlJ.I I\I fra mfjlf'1i.\1.111 ~dk IrAk } klin lilrt \il/uh!ir,.,t,!j~ ko m Iii :-;".. 1". JlAV mnn af Sto~L lu!'i!,ui't 1,lo" In".k" "'j' ".. " ~t_", ha,,1 """ laa I TIII"d., Ol al... ".,r, t Iltalhlf ",,,,!bfoiylu1n>', ""mi.',i r.1 l' k"loi. I"..."" I T,ll lo al tl),,,,,n. hil" t".. I ~.. I.! Tul D ha"i' Ir.II1l.,.. 1 U. l,. " 11",,1.'8'11 lan.' V,,,,I"''' I"'" ~I'''" \, ""'. l \<' t." "' T"IA" luli,h fntl,-11,- Hl ~I"" l'r,,,,lull l"'" ';11 11 " LO' l. h~,,,lc~l, \f I,d, -- II " h' Det frivillige Luftværn Sydthy. I El ADItIl Uo n5m.d~ I Hurup I GI"r EII ~rmlddnu. 1.,,[1\ nu f"n'uln~ 'lul', ~\,hh) "J: II li U ":nll. 1I"lhudt =-'<'1/"' rtuul.. furnl",ulh'l1\' Ilurlll' 1',,1111 kl~~i" til d MIMh' i Gnnr 1',II,'IIm,ldAl! I li"rlll). h'ur t\il"u'~i, r li n ",\ ~ frn \',... IN' l,ull"i''''' -ktljjllll",,,,tn i _\Ilrhu ti'lll'l;dnrdl' fur dl'l fri"llli"", l.uft\,i',n~ Op"a...'r. IllitII'" -I.'ren gjunh' Qlllnll"r\.""1II plln, "t nmngt> Smnnbjl'r, d",,[".1.,,r iurl,' llilllo" ""ll hun!:"l' Lull' \'II'rll"'111111'''''', nlli,,!'''''1 I;.!III k"llllll" iii ni "tilh. Ulh.tll\~l'lilll KI'UlI~I""h III l\ri""1) Ira L"fh'n, h\'iii,,'1 njau hnr hnfl lahlf;!>' Ek UlI'"'' I,na nth t,~1o 11,1 \ il,i, dur ",,'ti' l"ti~l. "III njan 0IlSll:1 i ~'".:"h",nlt' fin [,lu til ;!lui Indhllll:,'f(' l;"r"l~h' fur d frhllhgt l.ufl,wrll_ nll!ll'\~ii'r,'n r''1jo'ldonjo' (l"n,n" I' Il'I'r"It'I". ftlr Orllal1l 'rinll"1i af "I ",1n iani 1,lInv:. ru lian IN U1h",\',~I. 'II d, r Ul'lnth' \,l'n' I,r, 1I,,\',~I~tlll' p,'r: HrnmlklJl""n., 1\~rlllilll:' ~(1hJU,"'. T,'~ni~k Kulolll1l' "" Sam,lrit,'rkol",,,,,, "It 10:<\\' nu"lo' "".1,' 1\"".1 Ul, II I 01'J.:nni~:lli()[ll'n "I{ {1,h<,'I~I'I~"Jl,lf "nn.l~kllh. tillin Inlt",II' 111 III trlll;ll~" 1I1~1o, It'''t''I,' m,~1 nt ""11- ~lllh' III!""I{Jll'nUl,I. "I' ni J..t.lr". III "l.1.' kil.!! f".. Bi 'Ii kkl' lllh'io,_,q fur ";1,"rl{,~m"lIh t 0ll III Iljwlll!) d!' lu",ianl'ud,' J,,,fI~wrlll..r,)rl!!I ugt'..!il"'!,li,~nlf" '''"UI'I1II1I1,..:<om,Ir' kan fan :\lilil"r lil Ilt "1"1,, 1.~J"IIl1' l'!ln KUNoUS, hvor d"li fl1!~h' l'th!."nlll'l', lin 1'1 j..t'i\i-1 En.. r J,'"r"It.lj..t't t hl" h'r "I'I,'11 Ru'kkL' L~ ~ I)1I1"c'''I' nf ~k,\!ipi'. dpi' t'r,k,'l VC'II I.llftllll):'n!J I [llllllllnrk n" TI I~,,'(I, \<, 1'1,mil' fik 1)('-!UWUl d,,, " 1I,1l,.. l"r '" 'a'rkl \ k af. Ina",11'r lian /lli,',.. g hvi!kl' Ollga\'l't 'hlnlj~knh,1 kbn limnllw lll\ fnr Eft.'I' F!)I'!,vjslIin""!1 bl,'\' d,'\ fn'lllhll'w!. ni Innn "v('rnll I HI/II,o""h),.'r II" I H}'lllh\ ha"i:' R'J/Jrl ne>ln nd,1 "II Lil nt fn,\,,!1thi!'! frlnlhgl I.uft \" "1'11,,Il'r al1"r!~h' \'nr J1!1dl I GnllJ,t, 1IIInll'~ll'n'n IIlItnll,' ~ In {Hu ll, 111'1' O\,,'t " I{ IfllrO..,l!,'(\t in,llm'iij((rhh',ii' Inll'rt- ' 1,,,~lt, Ul III forl :l'1(i'.\th"j,h \. Standeren stryges. Roklubb ernes og SeJlklubhens Sæson Cl' forbi. 'r M"I."! n"klul~r Ol! Thi~tt'd ~,jl. klub IItrtSlot Stund. n II h,:nh, Lal'dl,," 0ll' ~,,"dulc Vf'<1 Uoklubht"1I Kluhhu'l \ljnoyu...'.t ~ plco'~ l.r ~ _1 I... Mc,..,.... Imlt. Mini_n, S.",, f r :0\,.. h 'V A i<1 :1\I 'Il, '...'r kj.1<i I I ""l" Kl". NnvigationSlS i Thisted? PAll lnlllallv.f \l", l"lr for v < 1"\.,,- 'Il XMI,3-I"" m", cl. l hat 10.11\ 1M l i 1'llnk-"n, 0" cl! I 1101:"1 fflt ~u "r II "il1l iii, III dd ~~"I _"IUU ""UJi! TlIuk"1I l"oo'jlkluhlm II,. }'( OnllQ J,'nl,'n. r ~'Il for OJ' bukk /11<,<1 Tank!'n. l'll ~1:.1I1"n,il 1""1111<' ('r :\1"1I11111:"'U. nt In", ~~ I I'V'" "Il Ilt. m"ll 1 l.i!:h I1l.J :O;41m I~. t' r,ii lu ti,lhjl'l,... :-:\'L\II' r l>il~h,, j, Thi I,-d, \'\'n' "11 cli _.' Flig. Il,IJ\.k. S,'jlkluh!H'n hil \1\r nt klilili" "'11 n;iii"li I 'h.llnnll 1"11\ n".lrf' st.,,1!'i"h'nl n;"11 "r f"r\!l" MIri 1(' \rt h U,''S ri"1 lij,:nul L3-ndevejskruelflk ('t lui 101,,-. t 1.11\,' ni \"tll l'" rln.:;, Inor \'" hn It'r UII fnr, In I-:"r [ 11I~lwklr 11,,,1 kl)llllnl'l' Ulo:l'tlll II Jubilæet l BrugsfoJ: \\nh,llilnl{ a f,ln'll in:,:...!~.. AlU s!.j,,!.lbllf!o: rnr i.lirela~,\h"ii. h Lulallh'r III Furn 111<'1 mbnlw '[,'1\1 1{1'1l 1!r"11I11111 "lil 1111 ~ Iii' U,'"l ~ f!'\si'i " "1\ ~,. II, d"r j, I 1Jli'~h Il 11111' 1\ n'hl... l-:n sl'.jrl, ~!o'r "lo: liil. 111'1 Vvel S"llIll1"uk I F,jl >'t\l1ilillc::~h\l liu, Sal, Il 'IH lig,-,~i ti"1\ 111 h,iilat I Il, Ih Io'r, 1\1'1\!.nm, F,I n"" \,hj.,. rtl ei,-n,' 11.. \ 111"11 huii" liinllllt " ~M IIM,r

13 .11l~ 1,,1 l" irkens syn til ~gertal resse, l~t for igt, at Ilødeom Øsløs et et a been til ttelse b vil etage til Behandling ved østre Laudsret, hvortil den i Gaar blev indbragt. En Mine er inddrevet ved Klitmøller. Pjerritslevtoget paakører en Hest. Det første Tog fra Thisted i Morges paakørte mellem Hillers tev og Tange en Hest, tilhørende Odr. P. Oddershede BaGh, Kaa strup. Hesten blev skubbet i en Kanal, der er ved Siden af Banen. Da Falck fra Thisted havde bjerget Hesten op, viste det sig, at den havde brækket det ene Ba ben PI have Pris. Vel afsag der d Prodl berafl sig f Maks Ho Juliu 4 j'v\a til at

14 'fl.. q f-)ij. ~ Al '. " i!f( K. t,hi; r.. 0 nn. f( " Krr~ø- ~e,,,fk... vrl in t}- ~~I\, '}II': ~u>f'/i, r,g.,;; <t~'!i l',<\, ~ 1'... JiJf'tljtt, r,g r,'" J ""1 ~ :)'~T' cot d!it- r.~"l',iefl'>"/, fi!l~ " '''t 1""', ~ C,gtt!~r*.. a:.:'if,ha Z f ;r ~ ; r -e' e7 <1r1>V~, t,!3 I't< -' 1!:",,, J)e mim1reaarlg" '11; Filmen. I Thl'<le<l et de,.br]> KOr/h'",.~!I FiJr-D, iifjfr e, forf.mm 'flt Børn'., si4st+'! _-';GT~":'" a 4 ff,,adet rov..: I" k n r..,t~....$ f,'?:r f-" K',-<I It: &~. at r:ar,.r~ Hfr,gl"akl' i~j'e f'k("'" t, 't"æ;{~" gf: Tikyn tt~n"l~ at tftg'" iw~'es~t'.:: r..m'(>~ 11; AH nt1t~ før Arfga:".~ t.i1 PH'r;"".. r.~. 1' '' f(. ;t,.,.. r.<co " 'j ~. l'a ;:..,.r.., t,. x "~. It Lære

15 AL,DEMOKRATEN l. I Overordentlige Foranstaltninger. I nord Skarpskydning'_ vrlge Det bekendl&,0 re ~ herved, al der finder Skarpekydnine; Sted Tlrad_. den / 18. og On.deg den 14. d. M. I Tiden fra K1. 8,00-19,00 I Skov- ok KIiI E. / landskflbet Syd tor Lodbjcrf! Pyr mellem PI ødes" og Vesterhavet Jen, Sydlig Gr.nae, en Linie Ira ø at ttl Velt over LandilIngen mellem vug- Pla deso og Vesterhavet pbs del Sted, hvor Velen Tolbøl-ARger Ira aydveøtllk 8 ved Retning dreler mod Syd (ved Høfde 96). øre at Nordlig og ø.tllg Gr.n., : en Unle fra Pladeso Vest lor Tolhol By lighed 18n~8 Vejen til Lodbjera: Pyr og videre mod l'o ordvcat ud til Havet. I I d POlitimesteren i Ha8sing-Refa Herreder, Hurup, den 8. Oktober C. P. Koefoed. en l IDO lende8 ' ~~--~~~ laa!tel Skarpskydning eden afholdes i KlItmøller Mandag den 12. Oktober 1942 I Tiden fra KI 8 til 12 0l d' fra K\. 14 til 17 paa Strækningen fra Klilmoller Redningastation til RlsbiætJl;e en e ca. 6 km nordøst for Klitm (lller. Am- Del farlige Omr.ade omfatter Kystlandet prr denne Strækning I en Bredde huset..af l km 88ml Havet herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra KYRten. aflel- Politimesteren i Thisted Købstad m, v" den 9, Oktober 1942, n a'-- hører den nsen Han r og Men t Min kære Mand, Børnene8 kærli2'e Par, Hotelejer VICTOR LISSAU, s OV stille o"! r o li ~ t hen, Onsdag den 7. Ok'ober 19(2. JIJ'I K.ron LI u. Klltmoller Badehotel. Begravelsen be kendlj{øres senere, _~ I~..._., t~_~. A, E_,_B R_'_X_, Slagteriarbejdernes F agtorening afholder Oenerallorsamling Lørda~ d. IO. db. KI. 20 paa Grand Ho'el. Sædvanlig Dagsorden, Alstemning, Medlemmerne bør huske MødepliRlen.,.. B tyre n. 0sløsN esløs Arup Landbrugere med en Grundværdi mellem Kr., Ol!

16 4 ~.. U'" "'''''40... _... ~ det opnaaede Resultat. I vor Læsekreds har Cigar- og Bladhandler Anders M a d s e n, Vestergade, Fjerritslev, været blandt de heldige og faar 125 Kr. lor Bin Ihærdighed. Lig opskyllet ved Lildstrand. Paa Lild vestre Strand er inddrevet et Lig. Det ser ud, som det længe har ligget i Havet, idet _._ Sodal-DemoLralen Udgivet af det ke ArbeJderp.rtl Konlo,; Møllevej 4, Thl.ted, Landbo, Sjø Uafhentet paa Nr bordet SO, K jern ~26. BlUetgeviI Kr., er vunl Hotel,Phør Beskæftig af Ind geosil For at som muli har LAB t nisteriel i

17 KI. 7,pO 19,OS, 0/1 Samling, tidligere Lovgivssen og Vi ved gen som -~~.... det manglede et Ben og Hænderne, og det var stærkt opløst. Liget var i Flyverunilorm. l Lommerne fandtes loruden Kendingsmærket en Revolver og en Kniv. Snarest muligt blev Liget lagt i Kiste og lørt bort til Krigerkirke. Ilaarden. Sparsomt med Lynghonning. I Klitegnene har Honningavlen slaae! lejl i Aar. Biavlere i V. Hanherreds Klitter siger saaledes, at Vejret havde en uheldig Ind-. Cl, A. :-..I._,l....,... - T ' Hel allc, skal inds Myndighe lindes 88 Familier, godgjort uden ligt om laldt men finde tende

18 FORANSTAL Skarpskydning ntholcl('!l i Klitn,oller lo!lu,(lflu (kn U. 01.,,,1,, r 1942 I Ti,len {rn KJ.!l til 12 Ul( frn Kl. H t,1 17 pnn Strækningen Crn Klitm"lIer Rl'dnjngg~talion Ul RI,ujErg<', ca. 6 km Nordost for Klitmllllrr. Ild fnrligr Omraadl' omfatter KystInndel paa dc'nn<, St=kninlt j en Bredde "f l km saml Havet herudfor i en Brl'dde af 5 km regnet fra K}'ql~n. POLITIMESTEHEN I T IlISTEl> KonSTAD M. V., den 9. Oktbl"" E. Brix. ÅlS Kar- Skarpskydning. nc'l!k'kcndtltor<'9 htrvl'd, al der {imler Skal""pllkydning Sle d Ti,.",lng IInl n. og Ol/~I(I'I (!.-n U. d. /If. i TidC'n {rn K!. 8,00-19,00 i Skov- og Khtlnnd~knb(ot Syd ror Lodbjt-rg Fyr melll'm l ~rndc'~o og Vesterhavet. S1l'Ilig Gnrl/M: En Llllje fra ø~t til Vest over Lundlangen ml'liem Fla,11' d og V('s(('rhavet l,an det Sled, hvor Vejen Tolbøl-;-Aggcr {ru sydvestlig Retning drejer mod Syd (ved HØrde 96). Nardllg 0[1 øl/tii" Gr8'llSf' En Linje fra Fladeso V<''1l for T ollhji Ry lang'! Vejen til l..odbjt'rg Fyr og videre mod Nordvest ud tli Havet. POLITIMESTEREN l HASSING-HEFS HERHEDER, Hurup, dl'n 8. Oktober C. P. Koefoed. Opmærk~omhf'den Meddelelse vedrørende Metal. henled('s paa, at BIll 0(1 Lfgl ringl r hftof mql Bll/imlholil pna. 01'1 T so lie/. ikke maa anvcndes til Muffeudslobningel" pan asfaltcl"ede Af4 lobsror. OVf'r!;igt o\lc'r de oc'litnnf'jhlc Anvl'ndf'Jsl.''1forbud f Ol"" 1I1(-ln11C'(" il1vril{t (Mrdd, j('ls(' O. 22 i4) kun rrho)d<'s v('(1 1I(,llvent!cl!;(' til Ilircktornt('t for Var<:' forsyning, Vognmngcrgadf> 2, K. DiJ'ektomtet fol' Vareron~yning, den 7. Oktoher "'l!. 1inillh'ri( t for I..nndhru

19 hll'rhglll'd hur n, /Il hun sæt fur sim' Yen. :<a:l ~\t'[\"illdh' Il Ll,kt' llt'hovet' o}.:' do,l:' l'r tid 'I'om, for der evltlt 8 in Kær. h:m, \'01'.Hertil fol' 08. h n Il!:I K re r li 0'. \ndan Slt Blik dode for dig, død for n 1;'1' di hnn elske-.. ensland f vi' d, kan, skulde væl'e med at 1:vol'dnn bcviti I hum? Der Liv lil ham, helt, slet og 3, Kæl'ligheøje for, naar enne Mand\!: I.i~ opl-ok)lh.'j Hd l.. ild:.:tl1lnd, Pan Lild Yl'stn' St mnd ('I' indtin'h't l't Lig, Dt.,t ser ud, HOIll llt'l læng(' lul \' ligget i I hwel. ald, tit'\' mangledl' l't Bcn og llr'nelel' Ill', og dt,t \-111' stll'rl,t (lplm~l. Li. get \'Hl" i r'~b'\"(' I ' tlnirolln, I Lom 11100'IW flinelles fol'udenkcndings Il'Ilt'I'I,et <.'-11 ltl'volvel' og en Kniv. Snarest muligt blev Liget In)ll 1 Kiste og j'ol't hort Ul Kriger I,il'keg;\;\ rden. Den nye Amtsyej mell em Oste t' ild og \' eslos njit.'\'t.'l'ci. Jordtu'bejdcl ved den nye Amtsvej, del' nn lægges fra0ster Hd til Veslos, et' nu bievel afslultet og blev forleden li r!c'\c'l'el [lf Entreprenoreme til All1t~vejnesenet. Vejen, der strækker sig over en, 5 l{m, udgaul' fru Hovedvejr Nr, 11 \'est for OslerUd ~g slutter fol'elobig ved den gumle Veslosvej omtrent udfor TOl1slj;r ] lolcleplads, Det er siden llensig' len al fore den videre fl'em Ul Veslos, Ny Syg'ehi! til HUI'UI), Afhr-ydt-']..cn af fra Thish'd Elckt t ellal' llh-',lfnrlt' ", Ild Hl'H\Wl"lighc(\cl' dt'i, men pun V::\!r mhn med ~tnl" Em,') hl'drc' Skuden, og et 1\.1. ti, ('lh.'i' efter ~ 11I'ydclsc, VB" SLron sluttet, og Arbejd! oplages pan de SLI vur indslillt.,t. ~o Am Paa Tit'~dlll( Ellkt" fyld BIl'l(hu!(' i l AUI'. Fnl Smed l'l" rud ', i V VIllIdet OS' blev ~m4!d V,I~hol. "Vihd h'purret. bol'de for l1o~le flla AilI" For hil'" Fru Slll'~d, du Hll'g"hulc l 49 AnI', t'll ualmllldelig stn holdt KOl1l'_ S k i lllh~r up '''Mtl, holclt i Af/l'S Jlostft lin' 1'(' rll l' o I( tr" rl<l, Form<ll1dt.'I1.,ll'I1S K kommen, Ol<! del'pll II Cl l til, Thisted,

20 n en b'ak!. Eleke Th. n Tid paa alber" Skarpskydning afholdes i hlitmoller )Iandag den 12. Oktober 1942 i Tiden fra Kl, 9 til 12 og fra Kl ].j U 17 plla Strækningen fra Klitmoller Redningsstation til Risbjerge ca. 6 km nord0~t for Klit.møller. Det farlige Omrnade omfatter Kystlandet pan denne Strælming i en Bred. de af 1 km.!'amt Ha'et herudfor i en Bredde af 5 km regnet fra Kysten. POLITLMESTEREN I THISTED KØBSTAD ::'Il. V., den 9 Oktober Skarpskydning. E. BHlX. ognen I Det bekendtgores herved, at der :finder Skarpskydning Sted Tirsdag den Smf>- lusted ansen, ængtten j.ede} s : Jens :l A vi, g, nn d Per [) Tdr. men ansat sket. Lund. I 13. og Onsdag den 14. d.m. i Tiden fra ro. 8,00-19,00 i Skov. og Khtland. skont skabet syd lor Lodbjerg Fyr mellem Fladeso og Vesterhavet. citets- Sydlig Grænse, en Lmje fra Ost til Vest over Landtangen mellem Fladef Ko- l>o og Vesterhavet pan det Sted hvor Vejen Tolbol-Agger fra syd"estllg Retning drejer mod Syd (,ed Hofde 96). :\ordiig og østlig Grænse: en Linje fra Fladeso vest for Tolbøl By langs Vejen til Lodbjerg Fyr og... idere mod Nord"est ud til Havet. POLJTli\lESTERE~ I HASSING REPS HERREDER, HURUP, den 8. Oktober C. P. KOEFOED. Meddelelse vedrørende Metal. Opmærksomheden henledes paa, at. Dly og Legermger henlf med Blyind" hold paa O\'er 50 pct. ikke maa anvendes til )Juffeudstobninger pau asfalterede Ailobsror. O,"ersigt over de bestaaende Anvendelsesforbud for Metaller iøvrigt (Med. delelse D. 2244) kan erholdes ved Hem'endelse til Direktoratet for Va.reforsyrung, Vognmagergacle 2, K... Thrcktoratet for Vareforsyning, den 7. Oktober )linistei"iet. for Landbrug og Fiskeri meddeler vedrørende Tildelingskorn til det mindre Landbrug. l Henhold til 6, Stk. 2, i Kornloven for Hostaaret og de i. Henhold hertil forte Forhandlinger med De

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG.

6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. 6udntund$en-l)oli]tgreett. Mandag den 20. Februar 1905, Fm. Kl. H'A, CHARLOTTENDORG. rø3 \A TA LO G / over af Maleren hvilke bortsælges ved Auktion, der afholdes Mandag den 20. Februar 1905, KL \\% i Udstillingsbygningen,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere