19. december Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt."

Transkript

1

2 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216

3 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til private hjem Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Elektronik og Elektroteknik Strandvejen Telefon Fax Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: P1 Projektgruppe: EE - B216 Deltagere: Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Vejledere: Hovedvejleder: Pauli Minnaar Bivejleder: Henrik Riisgaard Synopsis: For danske hjem er der ingen konkret lovgivning vedrørende luftfugtighed. Rapporten belyser nogle af de problemer, der kan opstå for menneskers helbred og for de mest anvendte byggematerialer, når de udsættes for forkert luftfugtighed. Gældende lovgivning indenfor indeklima i boliger sammenlignes med den tilsvarende på arbejdspladsen. De mest anvendte måder at måle luftfugtigheden på beskrives. Der er udført en spørgeskemaundersøgelse for at indhente krav til luftfugtighedsmåleren og give indblik i befolkningens viden om luftfugtighed. Resultaterne af undersøgelsen vurderes, og kravet til produktets præcision sættes til værende bedre end +/-5%RH. For at leve op til kravene baseres luftfugtighedsmåleren på en kondensator. Luftfugtighedsmåleren simuleres i programmet LTspice, og fremstilles derefter som prototype. Resultaterne fra simuleringen holdes op imod målinger på prototypen. Der bliver fundet mindre afvigelser, der tilskrives prototypens opbygning på fumlebræt. I rapporten forsøges vurderet, hvad den fremstillede teknologi kan videreudvikles til. Oplagstal: 15 Sideantal: 79 Bilagsantal og -art: 1 CD Afsluttet den Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne. Gruppe: B216 Side 3 af 79

4 Indhold 19. december 2004 Indhold 0.1 Forord Problembeskrivelse Indledning Initierende problemformulering Anvendte metoder i analysen Analyse Luftfugtighed Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Skimmelsvamp Husstøvmider Astma Legionellainfektion Delkonklusion Luftfugtighedens påvirkning af boligen Træ Metaller Gips/Beton Ventilationens betydning Delkonklusion Lovgivning Arbejdspladsen Boligbyggeri Delkonklusion Luftfugtighedsmåling Elektroniske hygrometre Psykrometret Dugpunktshygrometer Det mekaniske hygrometer Sammenligning af målemetoder Præsentation af målte data Delkonklusion Målgruppe Spørgeskemaundersøgelse Udformning af spørgeskemaet Implementering Værdi af svarene på spørgeskemaet Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Side 4 af 79 Gruppe: B216

5 19. december 2004 Indhold Kvalitetsvurdering Vurderingsgrundlag Vurderingen Opsummering af problemanalyse Kravspecifikation Problemformulering Funktionsbeskrivelse Projektafgrænsning Problemløsning Transducervalg Transducerkredsløb Simulering af kredsløb Fremstilling af prototype Målinger på kredsløb Vurdering af kredsløb Konklusion 57 5 Perspektivering 59 Referencer 61 Appendix 65 A.1 Design af spørgeskema A.2 Interessentanalyse A.3 Kredsløbsdiagram A.4 Komponenten TLC A.5 Operationsforstærker A.6 En analog til digital konverter s funktion Bilag 79 B.1 CD med projektrelateret materiale Gruppe: B216 Side 5 af 79

6 Forord 19. december Forord Denne rapport er udarbejdet i P1 projektperioden fra d. 13/ til d. 20/ , på det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår på Aalborg Universitet. Rapporten er udarbejdet af gruppe B216 på retningen Elektronik og Elektroteknik. Vi takker hovedvejleder Pauli Minnaar og bivejleder Henrik Riisgaard for deres hjælp til opbygningen af rapport og afgrænsning. Vi vil også gerne takke alle de personer, som har svaret på vores spørgeskema. Referencer: Referencer er markeret med et tal efter en tekst eller et afsnit. Eksempel:[8] Tallet refererer til referencelisten efter selve rapporten, på side 61, hvor referencen enten kan være en bog eller en hjemmeside. Henvisninger: Flere steder er der henvist til andre afsnit i rapporten vha. deres nummer. Eksempel:afsnit Figurhenvisninger: Referencer til figurer, tabeller og ligninger er ligeledes med nummer til figurer. Eksempel:figur 2.1, hvor det sidste tal er fortløbende inden for hvert kapitel, og det første indikerer kapitel. Appendix: Er placeret til sidst og indeholder materiale, der supplerer rapportens indhold. Nummereringen er A.1, A.2 osv. CD med materiale: Som bilag B.1 er vedlagt en CD med ekstra materiale i form af datablade, kredsløbsdiagram, udvalgte gemte hjemmesider, billeder af produktet samt rapporten i PDF-format. Ydermere er der også lagt spørgeskemaet og resultaterne fra spørgeskemaet på CD en. Side 6 af 79 Gruppe: B216

7 19. december 2004 Kapitel 1. Problembeskrivelse Kapitel 1 Problembeskrivelse 1.1 Indledning Vi har alle mødt fugtens virkninger. Resultaterne kan være alt fra duggede vinduer og rådne tagkonstruktioner til ødelagte hjem eller glatte veje. Fugt kan således være årsag til mange skader og ødelæggelser. Man kan ikke opgøre præcis hvad fugtproblemer koster samfundet, da problemet har mange facetter, og det kan være svært at fastsætte hvad der præcist har forårsaget en skade. Forskellige former for fugt skal bekæmpes på vidt forskellige måder. Hvis der er høj luftfugtighed i et lokale, fordi mange mennesker opholder sig der, er løsningen måske blot at åbne et vindue. Driver vandet derimod af væggene i en kælder fordi væggen er porøs, så skal der ganske andre midler til. Når årsagerne er så forskellige kræver de forskellige metoder for at kunne erkendes. Hvis der ligefrem står vand i ovennævnte kælder er det nemt at opdage, og der findes systemer, der kan måle om der er gået hul på et vandrør. Da vi mennesker ikke kan føle luftfugtigheden direkte, bliver man nødt til at bruge et instrument, når man vil måle om luftfugtigheden er rigtig i et lokale. Hvis luftfugtigheden bliver så høj, at der begynder at gro skimmelsvamp på væggene, vil problemet også være ret tydeligt. Men er niveauet kun lidt for højt vil vi ikke opdage det direkte, selvom det kan føre til f.eks. flere husstøvmider og andre indeklimaproblemer. Mange har en eller anden form for luftfugtighedsmåler, men ofte bruger de den ikke til noget, og mange modeller er ikke særlig præcise. Professionelle har for længst opdaget problemerne, og luftfugtighedsmåling er en vigtig ting i mange erhverv, lige fra gartneren, som skal have blomsterne til at gro hurtigst muligt, til computerteknikeren, der skal undgå statisk elektricitet. På arbejdspladser er der krav til luftfugtigheden, fastsat af Arbejdstilsynet. De ligger i det område, som er det mest behagelige for os mennesker. Her kan man altså sige, at man er sikret, hvis man vel at mærke arbejder indendørs. I hjemmet er sagen en ganske anden. Her er der ingen krav til luftfugtigheden, ligesom der heller ikke er krav til temperaturen her. Hvis ellers ventilationen er i orden, betyder det ikke det store. I denne rapport fokuseres på luftfugtighedsproblemer i private boliger. Gruppe: B216 Side 7 af 79

8 Kapitel 1. Problembeskrivelse Initierende problemformulering 19. december Initierende problemformulering Ud fra det forestående, kan det antages, at fugt kan være et problem i hverdagen. Fugten påvirker både mennesker og bygninger, ofte på en negativ måde. Derfor er man på mange områder interresseret i at overvåge og styre luftfugtigheden i et givent miljø. Det kan give bedre indeklima, til gavn for velværet og pengepungen. Da der er styr på arbejdspladserne, i forhold til luftfugtighed, leder det os til følgende initierende problemformulering: Hvordan påvirker luftfugtigheden mennesket og dets omgivelser i hverdagen, og hvilke problemer kan det medføre? Hvordan er det muligt at overvåge luftfugtigheden i hjemmet? Underspørgsmål 1. Hvis luftfugtighed er et problem indendørs, hvordan opstår det så, og hvilke steder er der typisk problemer? 2. Hvis luftfugtighed er et problem i hjemmet, hvor stort er problemet så? 3. Hvordan reagerer kroppen i henholdsvis for høj og for lav luftfugtighed? 4. Hvad sker der med bygninger ved for høj/lav luftfugtighed? 5. Hvordan kan man undersøge om der er behov for en fugtighedsmåler? 6. Hvordan forholder folk sig generelt til, om luftfugtighed påvirker os? 7. Hvordan kan man måle luftfugtigheden? Side 8 af 79 Gruppe: B216

9 19. december 2004 Kapitel 1. Problembeskrivelse Anvendte metoder i analysen 1.3 Anvendte metoder i analysen I problemanalysen vil vi forsøge at få svar på nogle af de spørgsmål, vi har rejst i den initierende problemformulering. Vi har opbygget afsnittene efter toptail princippet, med en kort indledning til hvad afsnittet belyser og til sidst en opsummering og afslutning på afsnittet også kaldet delkonklusion. Materiale til problemanalysen er fundet i artikler, tidskrifter og videnskabelige sider på nationale og internationale internetsteder. En del er også hentet i lånte bøger og rapporter fra universitetsbiblioteket. For at få fastslået hvad det er vi skal lave en måler til, vil vi først undersøge hvad luftfugtighed er, og hvordan den påvirker os og vores omgivelser i dagligdagen. Vi vil primært fokusere på den indendørs luftfugtighed, fordi vi ikke har muligheden for at ændre på luftfugtigheden udendørs. Luftfugtigheden inden døre, påvirker os mennesker på forskellige måder. Derfor vil vi belyse nogle af de problemer, vi som mennesker kan få ved at luftfugtigheden inden døre ikke er som den burde være. Det vil sige sygdomme, der er forårsaget eller er afhængige af luftfugtigheden. Luftfugtigheden indendøre påvirker ikke kun os mennesker fysisk. Det kan også forårsage materielle skader på bygninger. Derfor vil vi undersøge og belyse de problemer, der kan opstå med de, i Danmark, mest benyttede byggematerialer, ved for høj og for lav luftfugtighed. Hvis det konkluderes, at der kan opstå problemer med de beskrevne materialer, ved for høj eller lav luftfugtighed, er det interessant at undersøge om der er fastsat lovgivning indenfor nybyggeri, der forhindrer eller nedsætter risikoen for materielle skader. Ligeledes kan det være interessant at undersøge om der findes lovgivning om, hvordan luftfugtigheden skal være indendørs for at undgå fysiske skader på mennesker og dyr. Efter det er konstateret hvad luftfugtighed er, og hvilke problemer det kan medføre, at luftfugtigheden ikke er som den burde være, undersøges forskellige metoder til, hvordan vi kan måle luftfugtigheden. For at få lavet den rigtige kravspecifikation til vores endelige måler, er det vigtigt at vide, hvilken målgruppe vi vil lave den til. Når målgruppen er valgt, vil vi gerne undersøge, om der er marked for at lave en luftfugtighedsmåler, og evt. få bud fra målgruppen på hvad de godt kunne ønske sig af en sådan måler. Derfor udføres en spørgeskemaundersøgelse, der bliver sendt ud til et udsnit af målgruppen. Når ovenstående informationer er indhentet, er vi klar til at opstille de endelige kravspecifikationer, problemformuleringen og projektafgrænsningen. Gruppe: B216 Side 9 af 79

10 Kapitel 1. Problembeskrivelse Anvendte metoder i analysen 19. december 2004 Side 10 af 79 Gruppe: B216

11 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Kapitel 2 Analyse 2.1 Luftfugtighed Der findes flere årsager til luftfugtighed. Udendørs er det primært vanddamp fra havet og søer i form af bl.a. tåge og skyer. Indendørs er det dog en anden sag. Her kommer fugt fra udånding, tøjtørring samt en del andre ting. Der er i denne rapport ikke gået i dybden med faktorerne udenfor, da disse ikke er noget, mennesker umiddelbart kan gøre noget ved. Mennesket befinder sig bedst ved en relativ luftfugtighed på 25-60%. Relativ luftfugtighed er den mængde vand, luften indeholder i forhold til det, den maksimalt kan indeholde. 1 m 3 luft kan maksimalt indeholde 18g vand ved 20 C, så hvis luften indeholder f.eks. 9g, vil den relative fugtighed (RH) være 50%. Luftens evne til at indeholde vand kommer meget an på temperaturen, se figur 2.1. Den absolutte luftfugtighed er luftens indhold af vand i g/m 3, og er således uafhængig af temperaturen. Luftfugtigheden varierer med årstiden, dog er der flere aspekter i det. Som det fremgår af figur 2.2, er den absolutte luftfugtighed størst i sensommeren, det ses også, at den er lidt større indendøre, hvilket skyldes tilførelse af vanddamp fra udånding mv. Den indendørs relative fugtighed, følger variationen i den absolutte meget godt, da temperaturen er rimelig stabil indendøre. Udendørs stiger den relative fugtighed om vinteren, fordi temperaturen ude er lavere på denne årstid, hvilket igen betyder, at luften ikke kan indeholde så meget fugt. Den fugt, som er inde i vores bygninger, kommer fra den atmosfæriske luft udefra, samt som tidligere nævnt, de ekstra fugtmængder som vi selv tilfører. Der kan opstå problemer, når luftfugtigheden er højere inde end ude, da nogle af vanddamp-molekylerne vil søge indefra og ud igennem bygningens konstruktioner, og så er der en risiko for, at vanddampene vil samle sig som kondensvand og forårsage fugtskader. 2.2 Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Luftfugtighed har en meget stor betydning for indeklimaet i hjemmet, samt en stor betydning for sundheden. Da hver anden dansker opholder sig i hjemmet mindst 16 timer i døgnet [2], har indeklimaet en meget stor betydning for sundheden. Der vil i dette afsnit blive belyst, de mest betydningsfulde sundheds- Gruppe: B216 Side 11 af 79

12 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 Figur 2.1: Sammenhængen mellem lufts temperatur, vandindhold og relativ fugtighed. Når den kolde udendørsluft om vinteren - her vist med et vandindhold på 5g pr m 3 - kommer ind i et opvarmet rum, falder den relative luftfugtighed kraftigt. Der ses også en stigning, som er vanddamp fra personer, planter m.m. [1] Figur 2.2: Forholdet mellem absolut og relativ luftfugtighed indendøre og udendørs set over et år. Fugtigheden svinger meget, men her ses nogle gennemsnitsværdier [1]. mæssige påvirkninger relateret til luftfugtigheden. De forskellige sygdomme og bakterier vil blive beskrevet yderligere i de følgende underafsnit. Mennesket har ingen fugt-sans, og er derfor heller ikke i stand til at mærke, om luften er tør eller fugtig. Man kan i stedet i forskellige tilfælde, indirekte mærke luftfugtigheden, f.eks. ved hjælp af varmeafgivelsen. Hvis der er en lav Side 12 af 79 Gruppe: B216

13 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer luftfugtighed, vil temperaturen føles lavere end den reelt er. I lav luftfugtighed har væsken fra kroppen nemmere ved at fordampe. En fordampning kræver energi, som i dette tilfælde tages fra kroppen og opfattes som kulde. Figur 2.3: Sammenhængen mellem luftfugtigheden, bakterier og sygdomme. På figur 2.3 ses en oversigt over de bakterier og sygdomme, der vil blive belyst i dette afsnit. I diagrammet ses sygdomme og bakterier, der alle har en direkte eller indirekte indvirkning på menneskets sundhed. Psoriasis er en af de sygdomme, der har en direkte virkning af for lav RH, da en RH under 60% kan forværre sygdommen [3]. Af denne grund har mange psoriasispatienter store problemer med deres sygdom om vinteren, da den relative luftfugtighed på dette tidspunkt af året ofte er lav i de fleste hjem. Hvis luftfugtigheden er lav, kan den også direkte irritere slimhinderne i næse og hals ved at de tørrer ud, og de naturlige rensningsfunktioner bliver nedsat. Høj RH kan indirekte mærkes ved at man sveder mere. Luften vil ikke kunne optage så meget væske, da den i forvejen er næsten mættet af en høj fugtighed. Vanddampafgivelsen fra kroppen kan variere fra 40g pr. time i hvile, op til flere kg i timen ved meget hårdt arbejde. Green [1] har peget på nogle undersøgelser, der tilsyneladende viser, at der er et højere fravær fra arbejdet ved høj luftfugtighed, end ved lav fugtighed. Dette kan dog have en klar sammenhæng, med mikroorganismers overlevelse ved en høj luftfugtighed, såsom f.eks. husstøvmiden og skimmelsvampen, der begge er faktorer der har indvirkning på sygdommen astma. Indirekte spiller luftfugtigheden en væsentlig rolle i forekomsten af sygdomme. Luftfugtigheden er f.eks. vigtig i forbindelse med forskellige allergisygdomme, da nogle allergener (allergifremkaldende stoffer) kommer fra mikroskopiske svampe og husstøvmider. Skimmelsvampe indeholder allergener og nogle kan desuden, under særlige vækstforhold, danne giftige stofskifteprodukter [4]. Allergenerne fremkommer ved, at svampen frigiver nogle sporer, der indeholder et protein, som er skadeligt for immunsystemet. Stofskifteprodukterne fra skimmelsvampen indeholder et stof, som er en form for kampstof, der er giftigt for mennesker og dyr [5]. Husstøvmiderne giver som skrevet anledning til allergi. Det er dog ikke husstøvmiden i sig selv, der indeholder allergener, men i stedet dens afføring, som indeholder de stoffer, der giver anledning til allergianfald. Gruppe: B216 Side 13 af 79

14 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 For sygdommen legionella har luftfugtigheden en meget stor indflydelse, da bakterien ikke kan overleve uden en høj luftfugtighed på mindst 70% RH [7]. Legionella forekommer meget sjældent, men ud af de få tilfælde der findes, er der en dødelighed på ca. 20%. For høj eller for lav luftfugtighed, sammen med skimmelsvamp og husstøvmider har også en stor indvirkning på sygdommen indeklimasyge. Indeklimasyge er en meget bred betegnelse for nogle symptomer så som hovedpine, hudirritation, kvalme og svimmelhed. Indeklimasyges symptomer kommer alle af et dårligt indeklima, der kan være forårsaget af flere forskellige ting, bl.a. forkert luftfugtighed, svampesporer og husstøvmider [6]. Indeklimasyge er ikke en særlig kendt betegnelse, da man i mange tilfælde f.eks. enten har hovedpine eller kvalme, hvor man ikke ser på, at der kan være en logisk grund som f.eks. indeklimaet Skimmelsvamp På figur 2.3 ses at skimmelsvamp er en mellemfaktor til sygdommene indeklimasyge og astma, derfor beskrives svampen i dette afsnit. Skimmelsvamp kræver en stor luftfugtighed for at trives. De forårsager at man føler sig utilpas, og kan have koncentrationsbesvær. Skimmelsvamp angriber organisk materiale, som f.eks. kan være tapet, træ, tekstiler, limstoffer og pappet på gipsplader [8]. Den relative luftfugtighed stiger når der befinder sig personer i et rum, ved madlavning eller hvis man tager et bad. Dette påvirker skimmelsvampene i høj grad, da de skal have en relativ luftfugtighed over 70% for at overleve. Skimmelsvampens sporer kan komme ind i en bygning via meget små revner i muren, og de kan sågar trække igennem glasuld og plastic. Hvis man har fået skimmelsvampe indendøre, og de først er begyndt at danne pletter, kan man kende de forskellige arter på farven, de er som regel sorte, grønne, brune eller hvide. Oftest forekommer skimmelsvamp i badeværelser og kældre. Dette skyldes en forhøjet luftfugtighed i forhold til andre rum i boligen. Skimmelsvampe, som er mikroskopiske svampe, danner millioner af sporer der frigøres til luften, de lever i luften, og bevæger sig rundt via vinden. I stillestående luft daler sporerne mod gulvet, med en hastighed på 1-2 mm i timen. Dette betyder at man skal lufte ud i rummet efter man har fjernet det inficerede område, da der er en forhøjet mængde skimmelsvampsporer tilbage i rummet. Hvis dette ikke gøres, har skimmelsvampen en forhøjet chance for at danne et nyt inficeret område. Det første man begynder at sanse, hvis der er forekomst af skimmelsvamp i boligen, er lugten af mug og en form for ubehag ved at opholde sig i det inficerede rum. Ved længere tids ophold i rummet kan man f.eks. føle træthed, hovedpine, hoste, gentagne luftvejsinfektioner samt irritation af slimhinder og øjne. De fleste af disse sygdomme relaterer også til indeklimasyge. Hvis man opholder sig for lang tid i skimmelsvamp inficerede rum, kan man desuden udvikle allergi. Det afhænger dog af, hvilken slags skimmelsvamp, der er i boligen. Allergikere vil typisk begynde, at føle infektioner forårsaget af skimmelsvamp før ikke-allergikere. Ikke-allergikere kan først begynde at føle svampesporerne når skimmelsvampe pletten er på omkring 0.25m 2 eller derover [9], dette kommer dog an på, hvor i boligen pletten sidder. Hvis den er på en synlig væg, vil man hurtigt begynde at føle ubehag, hvorimod når den sidder Side 14 af 79 Gruppe: B216

15 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer inde i en konstruktion, på loftet eller lignende, skal den være betydelig større før det mærkes Husstøvmider I dette afsnit vil husstøvmidens levevilkår, der er afhængig af luftfugtighed, samt dens indvirkning på menneskets helbred blive belyst. På figur 2.3 ses også at husstøvmiden har en indvirkning på indeklimasyge og astma. Husstøvmiden er et lille dyr på ca 0,1-0,6mm, hvilket gør den næsten umulig at se med det blotte øje [10]. Husstøvmider findes som både hanner og hunner. Hunnen ligger æg, i løbet af de 3-5 måneder den gennemsnitlig lever. Æggene klækkes efter 3-4 uger, hvorefter husstøvmiden gennemgår nogle forskellige stadier fra larve til mide. Der findes omkring 800 midearter [11]. Her i Danmark er nogle af de mest kendte mider: Dermatophagoides pteronyssinus (den europæiske husstøvmide) Dermatophagoides farinae (den amerikanske husstøvmide) Husstøvmider lever mest af hudrester fra mennesker og dyr. Mennesker taber ca. 0,5-1 gram hudskæl hver dag, hvilket er rigeligt med føde for flere tusinde husstøvmider til et helt år. Husstøvmider kan findes alle steder i hjemmet, hvis dens levevilkår er opfyldt. En husstøvmide optager ilt og udskiller kuldioxid direkte gennem huden. For at miden kan ånde gennem huden, kræver det en del fugt i dens omgivelser. For at miden ikke skal tørre ud og dø, skal den relative fugtighed være tilstrækkelig høj ca %. Husstøvmider befinder og formerer sig bedst ved 55-75% og en temperatur på C. Den relative fugtighed skal ned under 45% før husstøvmiderne tørrer ud og dør, det skal dog være over en længere periode. Man kan anvende vintermånederne til at holde luftfugtigheden under 45% RH, da der normalt er en lav RH på denne tid af året. Resten af året skal den relative luftfugtighed helst være under 60% [10]. Husstøvmider indeholder ikke i sig selv allergener, det er dens afføring, som indeholder de allergifremkaldende stoffer. Det er også de allergifremkaldende stoffer, der gør at den ikke er velkommen i hjemmet Astma Astma er en af de sygdomme, der ikke er påvirket direkte af luftfugtigheden, men i stedet indirekte af skimmelsvampe og husstøvmider, se figur 2.3. I dette afsnit bliver det belyst hvordan astma påvirker folk, og hvilke følger det kan få at have astma. I år 2000 var der registreret astmatikere i Danmark, de var beregnet til en omkostning på 1,9 mia. kr. for det danske samfund [12]. Astma er en lungesygdom, der kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i livet, både som barn og voksen. Der findes mange former for astma, men de mest almindelige er allergi overfor birk, græs, bynke, hund, kat, hest, 2 slags husstøvmider og 2 slags Gruppe: B216 Side 15 af 79

16 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 skimmelsvampe. RH har i dette tilfælde meget at sige, da den er en afgørende faktor i tilstedeværelsen af skimmelsvamp og husstøvmider. Astma påvirker bronkierne, som sidder i lungerne. Under vejrtrækningen transporteres luften fra luftrøret ud til bronkierne, der er en del af luftvejene. De deler sig i mindre bronkier, som deler sig i små rør. På disse rør sidder aveolerne, som står for iltoptagelsen og kuldioxidafgivelsen. Inde i bronkierne sidder der en slimblære, som astmaen går ind og påvirker, slimhinden bliver rød og irriteret, og udskiller ekstra slim, der sætter sig i bronkien. Den ekstra slim resulterer i at kroppen har svært ved at optage ilt. Ifølge Miljøstyrelsen er husstøvmider den hyppigste årsag til allergisk astma hos børn i Danmark og kan påvises i ca. 50% af tilfældene. Herefter følger allergi over for husdyr (ca. 25%) og pollen (ca. 25%). Allergi over for skimmelsvampe og fødevarer påvises sjældnere. [13] Hos astmatikere kan der ofte ses et eller flere af følgende symptomer: åndenød, besværet vejrtrækning, tør hoste, hoste med slim, hvæsende/pibende lyd på vejrtrækningen og trykken for brystet, da kroppen mangler ilt [14]. Børn har en større risiko for at udvikle astma end voksne, der er imellem 5 og 10% børn der lider af astma, og det er en af de hyppigste børnesygdomme. Dog har ca. 50% af disse børn kun astma midlertidigt, dvs. at den forsvinder når de bliver større. Man kan dog være uheldig, at astmaen kan vende tilbage senere i livet, hvis man ikke forebygger det man er allergisk overfor [15] Legionellainfektion Luftfugtighed har en direkte betydning for bakterien legionella, som kan lede til en legionellainfektion. Dette ses også i figur 2.3. Legionellainfektion har en dødelighed på 20% og da den er meget afhængig af relativ luftfugtighed, vil sygdommen blive belyst i dette afsnit. Legionella er en luftbåren bakterie, der skal have en RH på mindst 70% for at overleve. Bakterien smitter kun ved inhalering, og har en dødelighed på ca. 20%, dog rammer den oftest ældre eller personer med nedsat immunforsvar, det er muligvis derfor dødeligheden er så høj. Legionellabakterier inficerer oftest mennesker, i situationer hvor bakterierne har samlet sig. De samler sig ofte i køleanlæg hvor fugt kondenserer, på den måde kan de også blive luftbårne. [17]. Når bakterierne bliver luftbårne, har de en stor chance for at brede sig ud over store områder/afstande hurtigt, og kan derved inficere mange mennesker. Første gang der blev sat fokus på legionella var i 1976 i Philadelphia under årsmødet for American Legion [18], derfor er den også kendt under navnet legionærsyge. Der findes flere forskellige former for legionella, dog er det kun ca. halvdelen, som er farlige for mennesker, og bakterierne er ikke særlig udbredte. Et af de værste tilfælde, der er konstateret, var i 1999 i Holland, hvor et udstillings-spabad inficerede ca. 200 personer, hvilket førte til 38 dødsfald. Legionella forekommer også i Danmark, hvor vi har den højeste rate i verden af inficerede folk pr. indbygger. Det er 20 personer pr. 1 mio. indbyggere. Det lyder ikke af meget, men den er næsten 5 gange højere end det europæiske gennemsnit. Det kan skyldes at Danmark holder meget styr på legionellaudbrud, og alle tilfælde bliver registreret, derfor virker tallet højere. Legionella kan overordnet deles ind i 3 hovedgrupper: Side 16 af 79 Gruppe: B216

17 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Legionellapneumoni Pontiac-feber Andre sjældne sygdomme Legionellapneumoni er påvirkning af flere organer. Det vil sige, at bakterierne går ind og påvirker en del af kroppens organer. Det forekommer oftest i lungerne, men kan også gå ind og påvirke nyren eller leveren. Pontiac-feberen er en influenzalignende sygdom uden lunge-involvering, den påvirker kun de øvrige organer. Andre sjældne sygdomme karakteriseres ved at de ikke rammer organerne, her kan der i stedet være tale om f.eks. bughindebetændelse, sår-infektion eller infektioner i området omkring hjertet. Bakterierne kan dog kun spredes hvis de er sammenkædet med et højt antal vandpartikler i luften, da de ikke kan overleve uden. Derfor sker det ofte i forbindelse med f.eks. airconditioneringsanlæg, forstøvere, ismaskiner, brusere, og spabade. De 2 sidst nævnte indebærer den højeste risiko for udbredelse, da spabade og brusere holder vandet varmt i længere tid. Legionellabakterierne har de bedste vilkår for formering indenfor C [19], dette område ligger de fleste spabade og brusere imellem. I ismaskiner ligger bakterierne i dvale, og når de så kommes i f.eks. et glas vand, liver de op igen Delkonklusion Det kan konkluderes, at luftfugtigheden har en stor betydning for menneskets sundhed og velbefindende. På figur 2.4 er alle sygdomme og bakterier, der er beskrevet i dette sundhedsafsnit, indsat i en figur med en skala over RH. Figur 2.4: Viser sygdomme og bakteriers sammenhængende med relativ luftfugtighed. For neden er alle negative områder, og for oven menneskets velbefindende. Luftfugtigheden har en stor betydning for menneskets sundhed, f.eks. giver skimmelsvampe og husstøvmider anledning til allergener. Ud over at astma og allergi er til stor gene for den enkelte person, giver det også økonomiske udgifter og tabt arbejdskraft for hele samfundet. Husstøvmider og skimmelsvampe skal undgås mest mulig i hjemmet. Ved en kontrol af den relative luftfugtighed indendøre kan omfanget af både husstøvmider og skimmelsvampe reduceres kraftigt eller næsten fjernes, og antallet af astmatikere og allergikere kan reduceres. Gruppe: B216 Side 17 af 79

18 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 For at holde skimmelsvampe væk fra hjemmet, kræver det kun en RH på højst 70%. Husstøvmider er derimod ikke lige så nemme at fjerne, de kræver kun en relativ luftfugtighed på over 45% for at overleve, og ved omkring 55% RH har den optimale levevilkår. Om vinteren er det ikke så svært at få den relative luftfugtighed indendøre ned på 45%. Dvs. man næsten kan fjerne miden om vinteren og reducere forekomsten af den hele året. På figur 2.4 ses det, at legionella kun kan overleve ved en luftfugtighed på mindst 70%. Legionella forekommer meget sjældent, men dødeligheden på 20% af udbrudene, betyder at den ikke må forekomme overhovedet. Det er dog sjældent at luftfugtigheden indendørs kommer op på 70% RH, det kan dog ske korte perioder i efteråret. I baderummet kan den relative luftfugtighed nemt komme op på 70%, hvilket kræver kraftig udluftning eller en form for styring af den relative luftfugtighed. Mennesker med psoriasis skal helst have en relative luftfugtighed på 60% omkring sig (se figur 2.4), ellers kan det forværre psoriasisen. Denne forholdsvis høje relative luftfugtighed er umulig at opnå om vinteren. Denne forholdsvis høje relative luftfugtighed skaber imidlertid et andet problem, da antallet af husstøvmider kun kan mindskes ved en relativ luftfugtighed på under 45%. Lider man af psoriasis, har man et dilemma om efteråret. Ud fra dette afsnit kan det konkluderes at luftfugtigheden har en stor betydning for mennesker, og det kunne være behjælpeligt med en luftfugtighedsmåler til at holde øje med den. Den anbefalede relative luftfugtighed er på 40% - 45% om vinteren og 40% - 60% om sommeren, og inden for disse områder vil vores velvære være godt, samtidig med at vækst af skimmelsvampe og husstøvmider vil være begrænset. Side 18 af 79 Gruppe: B216

19 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedens påvirkning af boligen 2.3 Luftfugtighedens påvirkning af boligen Bygninger i Danmark har i fagsprog funktionen klimaskærm. Det betyder blandt andet at de skal holde regn, sne, tåge og lignende fænomener ude, mens de leverer et stabilt klima indendøre. Hver anden dansker opholder sig i hjemmet mindst 16 timer i døgnet [2]. Endnu flere har indendørs arbejde, og er derfor afhængige af bygninger i hverdagen. Disse kan på flere måder tage skade af forkert luftfugtighed. Skimmelvækst og andre skader på materialerne i en bygning skyldes ofte at materialerne har et højt vandindhold. Dette betyder for de fleste byggematerialer, der bruges i moderne byggeri, at de langsomt nedbrydes. I ældre bygninger er det især blevet synligt efter oliekriserne i 70 erne, da bygningerne blev effektivt isoleret. I år 2002 var 35% af de ansatte i bygge og anlægs branchen beskæftiget med reparationsarbejde [20]. Samtidig er omkostningerne til nybyggeri steget gennem de sidste år. Det betyder at flere ældre bygninger forbliver i brug, og derfor til stadighed skal repareres. Mange af skaderne forekommer i træ og loftskonstruktioner, og skyldes for høj luftfugtighed. Eksempelvis er det op til 14% af folkeskolens bygninger, der i flere lokaler, er ramt af synlig fugt og skimmelvækst [21]. Resultatet er at mange ressourcer går på at reparere skader der er opstået pga. bygningens arkitektur. Dette sker, både for at afhjælpe helbredsmæssige problemer, og for at forhindre at skaderne bliver alvorlige for bygningens styrke. Afhængig af hvor fugtskaden har ramt bygningen har det forskellige konsekvenser, hvilket skyldes at materialer i byggeriet dækker over et meget bredt spektrum af forskellige slags materialer. Bygninger hvor der ikke er indregnet luftfugtigheden som en faktor, udgør derfor ikke kun en mulig sundhedsrisiko, men kan også medføre unødvendige udgifter til senere reparationer. Derfor er det absolut nødvendigt at tage højde for fugtpåvirkningerne i nybyggeri. Dette kan kun gøres, når man har et kendskab til materialers opførsel ved varierende luftfugtighed, og derved kan vælge de rigtige materialer og planlægge den rigtige konstruktion. I de følgende afsnit beskrives de fugtorienterede karakteristika for 3 af de mest almindelige bygningsmaterialer. Der er valgt 3 meget forskellige materialer for at give eksempler på meget forskellige reaktioner i forbindelse med fugt Træ Træ er et af de mest udbredte materialer i dansk byggeri, det er samtidig et af de materialer, hvor man hurtigst ser påvirkninger fra fugt. Det skyldes, at træ er et materiale, der består af planteceller. Planteceller er fyldt med vand, og er i stand til at optage og afgive vanddampe gennem cellemembranen, derfor betegnes det som et kapilært materiale 1. Et stykke træ, der er tørret i en ovn, vil indeholde mindst muligt vand pr. celle. Dette sættes som træets absolutte nulpunkt for vandindhold. Herfra kan 1 Kapilært materiale er betegnelse for materialer, hvor der i strukturen er så store hulrum, at f.eks. fugt, over tid, vil danne ligevægt på begge sider af materialet ved at lade vanddamp vandre gennem materialet. Gruppe: B216 Side 19 af 79

20 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedens påvirkning af boligen 19. december 2004 der optages vand i træet, indtil det når et absolut fibermaksimums-punkt, derfra defineres en vandindholdsprocent for den specifikke sort. Det gælder for de fleste arter af træ, at de har en konstant størrelse ved 30% vandindhold og opefter, da vandet herefter bindes mellem fibrene i træet. Under 30% vandindhold vil træet imidlertid krympe mens det tørrer, for hver procent, indholdet af vand falder herunder vil træet altså krympe 1 30 del af sit potentiale [22]. Træ ændrer derfor størrelse når vandindholdet ændres mellem 0 og 30%. Sammenhængen mellem vandindholdet i træ, som ikke er i direkte kontakt med vand, og den relative luftfugtighed i luften, kan ses på figur 2.5. Det gælder for afdampningen og optagelsen af fugt i træ, at dette tager lang tid, og denne tid er afhængig af træsorten. Figur 2.5: Vandindhold i træ, i forhold til luftfugtighed, for træ, der ikke er i direkte kontakt med flydende vand [26]. Træ har dog flere forbindelser til vand. Vandindholdet i cellen svækker cellens formstabilitet. En højere vandprocent betyder derfor at træet udover at udvide sig, mister styrke, og nemmere kan deformeres, eller direkte brække over. Groft kan man for træ sige at formstabiliteten og styrken falder med 3% for hver hele procent vandindholdet stiger, indtil fibermætheden (de ca. 30% vandindhold) opnås. [23] Plantecellerne er udover at være påvirkelige af fugt, også rige på næring for svampe og bakterier. De fleste arter af træ er forholdsvis modstandsdygtige overfor begge dele, men ved høje fugtigheder er der en øget risiko for svampein- Side 20 af 79 Gruppe: B216

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Thomas Heegaard Langer

Thomas Heegaard Langer 1 Det Teknisk-Naturvideskabelige Basisår ved Titel : Auditiv Procesovervågning Tema : Modellers virkelighed Projektperiode : Uge 6 - uge 23/2004 Projektstart : 2. februar 2004 Afleveringsdato : 1. juni

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere