19. december Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt."

Transkript

1

2 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216

3 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til private hjem Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Elektronik og Elektroteknik Strandvejen Telefon Fax Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: P1 Projektgruppe: EE - B216 Deltagere: Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Vejledere: Hovedvejleder: Pauli Minnaar Bivejleder: Henrik Riisgaard Synopsis: For danske hjem er der ingen konkret lovgivning vedrørende luftfugtighed. Rapporten belyser nogle af de problemer, der kan opstå for menneskers helbred og for de mest anvendte byggematerialer, når de udsættes for forkert luftfugtighed. Gældende lovgivning indenfor indeklima i boliger sammenlignes med den tilsvarende på arbejdspladsen. De mest anvendte måder at måle luftfugtigheden på beskrives. Der er udført en spørgeskemaundersøgelse for at indhente krav til luftfugtighedsmåleren og give indblik i befolkningens viden om luftfugtighed. Resultaterne af undersøgelsen vurderes, og kravet til produktets præcision sættes til værende bedre end +/-5%RH. For at leve op til kravene baseres luftfugtighedsmåleren på en kondensator. Luftfugtighedsmåleren simuleres i programmet LTspice, og fremstilles derefter som prototype. Resultaterne fra simuleringen holdes op imod målinger på prototypen. Der bliver fundet mindre afvigelser, der tilskrives prototypens opbygning på fumlebræt. I rapporten forsøges vurderet, hvad den fremstillede teknologi kan videreudvikles til. Oplagstal: 15 Sideantal: 79 Bilagsantal og -art: 1 CD Afsluttet den Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne. Gruppe: B216 Side 3 af 79

4 Indhold 19. december 2004 Indhold 0.1 Forord Problembeskrivelse Indledning Initierende problemformulering Anvendte metoder i analysen Analyse Luftfugtighed Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Skimmelsvamp Husstøvmider Astma Legionellainfektion Delkonklusion Luftfugtighedens påvirkning af boligen Træ Metaller Gips/Beton Ventilationens betydning Delkonklusion Lovgivning Arbejdspladsen Boligbyggeri Delkonklusion Luftfugtighedsmåling Elektroniske hygrometre Psykrometret Dugpunktshygrometer Det mekaniske hygrometer Sammenligning af målemetoder Præsentation af målte data Delkonklusion Målgruppe Spørgeskemaundersøgelse Udformning af spørgeskemaet Implementering Værdi af svarene på spørgeskemaet Resultat af spørgeskemaundersøgelsen Side 4 af 79 Gruppe: B216

5 19. december 2004 Indhold Kvalitetsvurdering Vurderingsgrundlag Vurderingen Opsummering af problemanalyse Kravspecifikation Problemformulering Funktionsbeskrivelse Projektafgrænsning Problemløsning Transducervalg Transducerkredsløb Simulering af kredsløb Fremstilling af prototype Målinger på kredsløb Vurdering af kredsløb Konklusion 57 5 Perspektivering 59 Referencer 61 Appendix 65 A.1 Design af spørgeskema A.2 Interessentanalyse A.3 Kredsløbsdiagram A.4 Komponenten TLC A.5 Operationsforstærker A.6 En analog til digital konverter s funktion Bilag 79 B.1 CD med projektrelateret materiale Gruppe: B216 Side 5 af 79

6 Forord 19. december Forord Denne rapport er udarbejdet i P1 projektperioden fra d. 13/ til d. 20/ , på det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår på Aalborg Universitet. Rapporten er udarbejdet af gruppe B216 på retningen Elektronik og Elektroteknik. Vi takker hovedvejleder Pauli Minnaar og bivejleder Henrik Riisgaard for deres hjælp til opbygningen af rapport og afgrænsning. Vi vil også gerne takke alle de personer, som har svaret på vores spørgeskema. Referencer: Referencer er markeret med et tal efter en tekst eller et afsnit. Eksempel:[8] Tallet refererer til referencelisten efter selve rapporten, på side 61, hvor referencen enten kan være en bog eller en hjemmeside. Henvisninger: Flere steder er der henvist til andre afsnit i rapporten vha. deres nummer. Eksempel:afsnit Figurhenvisninger: Referencer til figurer, tabeller og ligninger er ligeledes med nummer til figurer. Eksempel:figur 2.1, hvor det sidste tal er fortløbende inden for hvert kapitel, og det første indikerer kapitel. Appendix: Er placeret til sidst og indeholder materiale, der supplerer rapportens indhold. Nummereringen er A.1, A.2 osv. CD med materiale: Som bilag B.1 er vedlagt en CD med ekstra materiale i form af datablade, kredsløbsdiagram, udvalgte gemte hjemmesider, billeder af produktet samt rapporten i PDF-format. Ydermere er der også lagt spørgeskemaet og resultaterne fra spørgeskemaet på CD en. Side 6 af 79 Gruppe: B216

7 19. december 2004 Kapitel 1. Problembeskrivelse Kapitel 1 Problembeskrivelse 1.1 Indledning Vi har alle mødt fugtens virkninger. Resultaterne kan være alt fra duggede vinduer og rådne tagkonstruktioner til ødelagte hjem eller glatte veje. Fugt kan således være årsag til mange skader og ødelæggelser. Man kan ikke opgøre præcis hvad fugtproblemer koster samfundet, da problemet har mange facetter, og det kan være svært at fastsætte hvad der præcist har forårsaget en skade. Forskellige former for fugt skal bekæmpes på vidt forskellige måder. Hvis der er høj luftfugtighed i et lokale, fordi mange mennesker opholder sig der, er løsningen måske blot at åbne et vindue. Driver vandet derimod af væggene i en kælder fordi væggen er porøs, så skal der ganske andre midler til. Når årsagerne er så forskellige kræver de forskellige metoder for at kunne erkendes. Hvis der ligefrem står vand i ovennævnte kælder er det nemt at opdage, og der findes systemer, der kan måle om der er gået hul på et vandrør. Da vi mennesker ikke kan føle luftfugtigheden direkte, bliver man nødt til at bruge et instrument, når man vil måle om luftfugtigheden er rigtig i et lokale. Hvis luftfugtigheden bliver så høj, at der begynder at gro skimmelsvamp på væggene, vil problemet også være ret tydeligt. Men er niveauet kun lidt for højt vil vi ikke opdage det direkte, selvom det kan føre til f.eks. flere husstøvmider og andre indeklimaproblemer. Mange har en eller anden form for luftfugtighedsmåler, men ofte bruger de den ikke til noget, og mange modeller er ikke særlig præcise. Professionelle har for længst opdaget problemerne, og luftfugtighedsmåling er en vigtig ting i mange erhverv, lige fra gartneren, som skal have blomsterne til at gro hurtigst muligt, til computerteknikeren, der skal undgå statisk elektricitet. På arbejdspladser er der krav til luftfugtigheden, fastsat af Arbejdstilsynet. De ligger i det område, som er det mest behagelige for os mennesker. Her kan man altså sige, at man er sikret, hvis man vel at mærke arbejder indendørs. I hjemmet er sagen en ganske anden. Her er der ingen krav til luftfugtigheden, ligesom der heller ikke er krav til temperaturen her. Hvis ellers ventilationen er i orden, betyder det ikke det store. I denne rapport fokuseres på luftfugtighedsproblemer i private boliger. Gruppe: B216 Side 7 af 79

8 Kapitel 1. Problembeskrivelse Initierende problemformulering 19. december Initierende problemformulering Ud fra det forestående, kan det antages, at fugt kan være et problem i hverdagen. Fugten påvirker både mennesker og bygninger, ofte på en negativ måde. Derfor er man på mange områder interresseret i at overvåge og styre luftfugtigheden i et givent miljø. Det kan give bedre indeklima, til gavn for velværet og pengepungen. Da der er styr på arbejdspladserne, i forhold til luftfugtighed, leder det os til følgende initierende problemformulering: Hvordan påvirker luftfugtigheden mennesket og dets omgivelser i hverdagen, og hvilke problemer kan det medføre? Hvordan er det muligt at overvåge luftfugtigheden i hjemmet? Underspørgsmål 1. Hvis luftfugtighed er et problem indendørs, hvordan opstår det så, og hvilke steder er der typisk problemer? 2. Hvis luftfugtighed er et problem i hjemmet, hvor stort er problemet så? 3. Hvordan reagerer kroppen i henholdsvis for høj og for lav luftfugtighed? 4. Hvad sker der med bygninger ved for høj/lav luftfugtighed? 5. Hvordan kan man undersøge om der er behov for en fugtighedsmåler? 6. Hvordan forholder folk sig generelt til, om luftfugtighed påvirker os? 7. Hvordan kan man måle luftfugtigheden? Side 8 af 79 Gruppe: B216

9 19. december 2004 Kapitel 1. Problembeskrivelse Anvendte metoder i analysen 1.3 Anvendte metoder i analysen I problemanalysen vil vi forsøge at få svar på nogle af de spørgsmål, vi har rejst i den initierende problemformulering. Vi har opbygget afsnittene efter toptail princippet, med en kort indledning til hvad afsnittet belyser og til sidst en opsummering og afslutning på afsnittet også kaldet delkonklusion. Materiale til problemanalysen er fundet i artikler, tidskrifter og videnskabelige sider på nationale og internationale internetsteder. En del er også hentet i lånte bøger og rapporter fra universitetsbiblioteket. For at få fastslået hvad det er vi skal lave en måler til, vil vi først undersøge hvad luftfugtighed er, og hvordan den påvirker os og vores omgivelser i dagligdagen. Vi vil primært fokusere på den indendørs luftfugtighed, fordi vi ikke har muligheden for at ændre på luftfugtigheden udendørs. Luftfugtigheden inden døre, påvirker os mennesker på forskellige måder. Derfor vil vi belyse nogle af de problemer, vi som mennesker kan få ved at luftfugtigheden inden døre ikke er som den burde være. Det vil sige sygdomme, der er forårsaget eller er afhængige af luftfugtigheden. Luftfugtigheden indendøre påvirker ikke kun os mennesker fysisk. Det kan også forårsage materielle skader på bygninger. Derfor vil vi undersøge og belyse de problemer, der kan opstå med de, i Danmark, mest benyttede byggematerialer, ved for høj og for lav luftfugtighed. Hvis det konkluderes, at der kan opstå problemer med de beskrevne materialer, ved for høj eller lav luftfugtighed, er det interessant at undersøge om der er fastsat lovgivning indenfor nybyggeri, der forhindrer eller nedsætter risikoen for materielle skader. Ligeledes kan det være interessant at undersøge om der findes lovgivning om, hvordan luftfugtigheden skal være indendørs for at undgå fysiske skader på mennesker og dyr. Efter det er konstateret hvad luftfugtighed er, og hvilke problemer det kan medføre, at luftfugtigheden ikke er som den burde være, undersøges forskellige metoder til, hvordan vi kan måle luftfugtigheden. For at få lavet den rigtige kravspecifikation til vores endelige måler, er det vigtigt at vide, hvilken målgruppe vi vil lave den til. Når målgruppen er valgt, vil vi gerne undersøge, om der er marked for at lave en luftfugtighedsmåler, og evt. få bud fra målgruppen på hvad de godt kunne ønske sig af en sådan måler. Derfor udføres en spørgeskemaundersøgelse, der bliver sendt ud til et udsnit af målgruppen. Når ovenstående informationer er indhentet, er vi klar til at opstille de endelige kravspecifikationer, problemformuleringen og projektafgrænsningen. Gruppe: B216 Side 9 af 79

10 Kapitel 1. Problembeskrivelse Anvendte metoder i analysen 19. december 2004 Side 10 af 79 Gruppe: B216

11 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Kapitel 2 Analyse 2.1 Luftfugtighed Der findes flere årsager til luftfugtighed. Udendørs er det primært vanddamp fra havet og søer i form af bl.a. tåge og skyer. Indendørs er det dog en anden sag. Her kommer fugt fra udånding, tøjtørring samt en del andre ting. Der er i denne rapport ikke gået i dybden med faktorerne udenfor, da disse ikke er noget, mennesker umiddelbart kan gøre noget ved. Mennesket befinder sig bedst ved en relativ luftfugtighed på 25-60%. Relativ luftfugtighed er den mængde vand, luften indeholder i forhold til det, den maksimalt kan indeholde. 1 m 3 luft kan maksimalt indeholde 18g vand ved 20 C, så hvis luften indeholder f.eks. 9g, vil den relative fugtighed (RH) være 50%. Luftens evne til at indeholde vand kommer meget an på temperaturen, se figur 2.1. Den absolutte luftfugtighed er luftens indhold af vand i g/m 3, og er således uafhængig af temperaturen. Luftfugtigheden varierer med årstiden, dog er der flere aspekter i det. Som det fremgår af figur 2.2, er den absolutte luftfugtighed størst i sensommeren, det ses også, at den er lidt større indendøre, hvilket skyldes tilførelse af vanddamp fra udånding mv. Den indendørs relative fugtighed, følger variationen i den absolutte meget godt, da temperaturen er rimelig stabil indendøre. Udendørs stiger den relative fugtighed om vinteren, fordi temperaturen ude er lavere på denne årstid, hvilket igen betyder, at luften ikke kan indeholde så meget fugt. Den fugt, som er inde i vores bygninger, kommer fra den atmosfæriske luft udefra, samt som tidligere nævnt, de ekstra fugtmængder som vi selv tilfører. Der kan opstå problemer, når luftfugtigheden er højere inde end ude, da nogle af vanddamp-molekylerne vil søge indefra og ud igennem bygningens konstruktioner, og så er der en risiko for, at vanddampene vil samle sig som kondensvand og forårsage fugtskader. 2.2 Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Luftfugtighed har en meget stor betydning for indeklimaet i hjemmet, samt en stor betydning for sundheden. Da hver anden dansker opholder sig i hjemmet mindst 16 timer i døgnet [2], har indeklimaet en meget stor betydning for sundheden. Der vil i dette afsnit blive belyst, de mest betydningsfulde sundheds- Gruppe: B216 Side 11 af 79

12 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 Figur 2.1: Sammenhængen mellem lufts temperatur, vandindhold og relativ fugtighed. Når den kolde udendørsluft om vinteren - her vist med et vandindhold på 5g pr m 3 - kommer ind i et opvarmet rum, falder den relative luftfugtighed kraftigt. Der ses også en stigning, som er vanddamp fra personer, planter m.m. [1] Figur 2.2: Forholdet mellem absolut og relativ luftfugtighed indendøre og udendørs set over et år. Fugtigheden svinger meget, men her ses nogle gennemsnitsværdier [1]. mæssige påvirkninger relateret til luftfugtigheden. De forskellige sygdomme og bakterier vil blive beskrevet yderligere i de følgende underafsnit. Mennesket har ingen fugt-sans, og er derfor heller ikke i stand til at mærke, om luften er tør eller fugtig. Man kan i stedet i forskellige tilfælde, indirekte mærke luftfugtigheden, f.eks. ved hjælp af varmeafgivelsen. Hvis der er en lav Side 12 af 79 Gruppe: B216

13 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer luftfugtighed, vil temperaturen føles lavere end den reelt er. I lav luftfugtighed har væsken fra kroppen nemmere ved at fordampe. En fordampning kræver energi, som i dette tilfælde tages fra kroppen og opfattes som kulde. Figur 2.3: Sammenhængen mellem luftfugtigheden, bakterier og sygdomme. På figur 2.3 ses en oversigt over de bakterier og sygdomme, der vil blive belyst i dette afsnit. I diagrammet ses sygdomme og bakterier, der alle har en direkte eller indirekte indvirkning på menneskets sundhed. Psoriasis er en af de sygdomme, der har en direkte virkning af for lav RH, da en RH under 60% kan forværre sygdommen [3]. Af denne grund har mange psoriasispatienter store problemer med deres sygdom om vinteren, da den relative luftfugtighed på dette tidspunkt af året ofte er lav i de fleste hjem. Hvis luftfugtigheden er lav, kan den også direkte irritere slimhinderne i næse og hals ved at de tørrer ud, og de naturlige rensningsfunktioner bliver nedsat. Høj RH kan indirekte mærkes ved at man sveder mere. Luften vil ikke kunne optage så meget væske, da den i forvejen er næsten mættet af en høj fugtighed. Vanddampafgivelsen fra kroppen kan variere fra 40g pr. time i hvile, op til flere kg i timen ved meget hårdt arbejde. Green [1] har peget på nogle undersøgelser, der tilsyneladende viser, at der er et højere fravær fra arbejdet ved høj luftfugtighed, end ved lav fugtighed. Dette kan dog have en klar sammenhæng, med mikroorganismers overlevelse ved en høj luftfugtighed, såsom f.eks. husstøvmiden og skimmelsvampen, der begge er faktorer der har indvirkning på sygdommen astma. Indirekte spiller luftfugtigheden en væsentlig rolle i forekomsten af sygdomme. Luftfugtigheden er f.eks. vigtig i forbindelse med forskellige allergisygdomme, da nogle allergener (allergifremkaldende stoffer) kommer fra mikroskopiske svampe og husstøvmider. Skimmelsvampe indeholder allergener og nogle kan desuden, under særlige vækstforhold, danne giftige stofskifteprodukter [4]. Allergenerne fremkommer ved, at svampen frigiver nogle sporer, der indeholder et protein, som er skadeligt for immunsystemet. Stofskifteprodukterne fra skimmelsvampen indeholder et stof, som er en form for kampstof, der er giftigt for mennesker og dyr [5]. Husstøvmiderne giver som skrevet anledning til allergi. Det er dog ikke husstøvmiden i sig selv, der indeholder allergener, men i stedet dens afføring, som indeholder de stoffer, der giver anledning til allergianfald. Gruppe: B216 Side 13 af 79

14 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 For sygdommen legionella har luftfugtigheden en meget stor indflydelse, da bakterien ikke kan overleve uden en høj luftfugtighed på mindst 70% RH [7]. Legionella forekommer meget sjældent, men ud af de få tilfælde der findes, er der en dødelighed på ca. 20%. For høj eller for lav luftfugtighed, sammen med skimmelsvamp og husstøvmider har også en stor indvirkning på sygdommen indeklimasyge. Indeklimasyge er en meget bred betegnelse for nogle symptomer så som hovedpine, hudirritation, kvalme og svimmelhed. Indeklimasyges symptomer kommer alle af et dårligt indeklima, der kan være forårsaget af flere forskellige ting, bl.a. forkert luftfugtighed, svampesporer og husstøvmider [6]. Indeklimasyge er ikke en særlig kendt betegnelse, da man i mange tilfælde f.eks. enten har hovedpine eller kvalme, hvor man ikke ser på, at der kan være en logisk grund som f.eks. indeklimaet Skimmelsvamp På figur 2.3 ses at skimmelsvamp er en mellemfaktor til sygdommene indeklimasyge og astma, derfor beskrives svampen i dette afsnit. Skimmelsvamp kræver en stor luftfugtighed for at trives. De forårsager at man føler sig utilpas, og kan have koncentrationsbesvær. Skimmelsvamp angriber organisk materiale, som f.eks. kan være tapet, træ, tekstiler, limstoffer og pappet på gipsplader [8]. Den relative luftfugtighed stiger når der befinder sig personer i et rum, ved madlavning eller hvis man tager et bad. Dette påvirker skimmelsvampene i høj grad, da de skal have en relativ luftfugtighed over 70% for at overleve. Skimmelsvampens sporer kan komme ind i en bygning via meget små revner i muren, og de kan sågar trække igennem glasuld og plastic. Hvis man har fået skimmelsvampe indendøre, og de først er begyndt at danne pletter, kan man kende de forskellige arter på farven, de er som regel sorte, grønne, brune eller hvide. Oftest forekommer skimmelsvamp i badeværelser og kældre. Dette skyldes en forhøjet luftfugtighed i forhold til andre rum i boligen. Skimmelsvampe, som er mikroskopiske svampe, danner millioner af sporer der frigøres til luften, de lever i luften, og bevæger sig rundt via vinden. I stillestående luft daler sporerne mod gulvet, med en hastighed på 1-2 mm i timen. Dette betyder at man skal lufte ud i rummet efter man har fjernet det inficerede område, da der er en forhøjet mængde skimmelsvampsporer tilbage i rummet. Hvis dette ikke gøres, har skimmelsvampen en forhøjet chance for at danne et nyt inficeret område. Det første man begynder at sanse, hvis der er forekomst af skimmelsvamp i boligen, er lugten af mug og en form for ubehag ved at opholde sig i det inficerede rum. Ved længere tids ophold i rummet kan man f.eks. føle træthed, hovedpine, hoste, gentagne luftvejsinfektioner samt irritation af slimhinder og øjne. De fleste af disse sygdomme relaterer også til indeklimasyge. Hvis man opholder sig for lang tid i skimmelsvamp inficerede rum, kan man desuden udvikle allergi. Det afhænger dog af, hvilken slags skimmelsvamp, der er i boligen. Allergikere vil typisk begynde, at føle infektioner forårsaget af skimmelsvamp før ikke-allergikere. Ikke-allergikere kan først begynde at føle svampesporerne når skimmelsvampe pletten er på omkring 0.25m 2 eller derover [9], dette kommer dog an på, hvor i boligen pletten sidder. Hvis den er på en synlig væg, vil man hurtigt begynde at føle ubehag, hvorimod når den sidder Side 14 af 79 Gruppe: B216

15 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer inde i en konstruktion, på loftet eller lignende, skal den være betydelig større før det mærkes Husstøvmider I dette afsnit vil husstøvmidens levevilkår, der er afhængig af luftfugtighed, samt dens indvirkning på menneskets helbred blive belyst. På figur 2.3 ses også at husstøvmiden har en indvirkning på indeklimasyge og astma. Husstøvmiden er et lille dyr på ca 0,1-0,6mm, hvilket gør den næsten umulig at se med det blotte øje [10]. Husstøvmider findes som både hanner og hunner. Hunnen ligger æg, i løbet af de 3-5 måneder den gennemsnitlig lever. Æggene klækkes efter 3-4 uger, hvorefter husstøvmiden gennemgår nogle forskellige stadier fra larve til mide. Der findes omkring 800 midearter [11]. Her i Danmark er nogle af de mest kendte mider: Dermatophagoides pteronyssinus (den europæiske husstøvmide) Dermatophagoides farinae (den amerikanske husstøvmide) Husstøvmider lever mest af hudrester fra mennesker og dyr. Mennesker taber ca. 0,5-1 gram hudskæl hver dag, hvilket er rigeligt med føde for flere tusinde husstøvmider til et helt år. Husstøvmider kan findes alle steder i hjemmet, hvis dens levevilkår er opfyldt. En husstøvmide optager ilt og udskiller kuldioxid direkte gennem huden. For at miden kan ånde gennem huden, kræver det en del fugt i dens omgivelser. For at miden ikke skal tørre ud og dø, skal den relative fugtighed være tilstrækkelig høj ca %. Husstøvmider befinder og formerer sig bedst ved 55-75% og en temperatur på C. Den relative fugtighed skal ned under 45% før husstøvmiderne tørrer ud og dør, det skal dog være over en længere periode. Man kan anvende vintermånederne til at holde luftfugtigheden under 45% RH, da der normalt er en lav RH på denne tid af året. Resten af året skal den relative luftfugtighed helst være under 60% [10]. Husstøvmider indeholder ikke i sig selv allergener, det er dens afføring, som indeholder de allergifremkaldende stoffer. Det er også de allergifremkaldende stoffer, der gør at den ikke er velkommen i hjemmet Astma Astma er en af de sygdomme, der ikke er påvirket direkte af luftfugtigheden, men i stedet indirekte af skimmelsvampe og husstøvmider, se figur 2.3. I dette afsnit bliver det belyst hvordan astma påvirker folk, og hvilke følger det kan få at have astma. I år 2000 var der registreret astmatikere i Danmark, de var beregnet til en omkostning på 1,9 mia. kr. for det danske samfund [12]. Astma er en lungesygdom, der kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt i livet, både som barn og voksen. Der findes mange former for astma, men de mest almindelige er allergi overfor birk, græs, bynke, hund, kat, hest, 2 slags husstøvmider og 2 slags Gruppe: B216 Side 15 af 79

16 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 skimmelsvampe. RH har i dette tilfælde meget at sige, da den er en afgørende faktor i tilstedeværelsen af skimmelsvamp og husstøvmider. Astma påvirker bronkierne, som sidder i lungerne. Under vejrtrækningen transporteres luften fra luftrøret ud til bronkierne, der er en del af luftvejene. De deler sig i mindre bronkier, som deler sig i små rør. På disse rør sidder aveolerne, som står for iltoptagelsen og kuldioxidafgivelsen. Inde i bronkierne sidder der en slimblære, som astmaen går ind og påvirker, slimhinden bliver rød og irriteret, og udskiller ekstra slim, der sætter sig i bronkien. Den ekstra slim resulterer i at kroppen har svært ved at optage ilt. Ifølge Miljøstyrelsen er husstøvmider den hyppigste årsag til allergisk astma hos børn i Danmark og kan påvises i ca. 50% af tilfældene. Herefter følger allergi over for husdyr (ca. 25%) og pollen (ca. 25%). Allergi over for skimmelsvampe og fødevarer påvises sjældnere. [13] Hos astmatikere kan der ofte ses et eller flere af følgende symptomer: åndenød, besværet vejrtrækning, tør hoste, hoste med slim, hvæsende/pibende lyd på vejrtrækningen og trykken for brystet, da kroppen mangler ilt [14]. Børn har en større risiko for at udvikle astma end voksne, der er imellem 5 og 10% børn der lider af astma, og det er en af de hyppigste børnesygdomme. Dog har ca. 50% af disse børn kun astma midlertidigt, dvs. at den forsvinder når de bliver større. Man kan dog være uheldig, at astmaen kan vende tilbage senere i livet, hvis man ikke forebygger det man er allergisk overfor [15] Legionellainfektion Luftfugtighed har en direkte betydning for bakterien legionella, som kan lede til en legionellainfektion. Dette ses også i figur 2.3. Legionellainfektion har en dødelighed på 20% og da den er meget afhængig af relativ luftfugtighed, vil sygdommen blive belyst i dette afsnit. Legionella er en luftbåren bakterie, der skal have en RH på mindst 70% for at overleve. Bakterien smitter kun ved inhalering, og har en dødelighed på ca. 20%, dog rammer den oftest ældre eller personer med nedsat immunforsvar, det er muligvis derfor dødeligheden er så høj. Legionellabakterier inficerer oftest mennesker, i situationer hvor bakterierne har samlet sig. De samler sig ofte i køleanlæg hvor fugt kondenserer, på den måde kan de også blive luftbårne. [17]. Når bakterierne bliver luftbårne, har de en stor chance for at brede sig ud over store områder/afstande hurtigt, og kan derved inficere mange mennesker. Første gang der blev sat fokus på legionella var i 1976 i Philadelphia under årsmødet for American Legion [18], derfor er den også kendt under navnet legionærsyge. Der findes flere forskellige former for legionella, dog er det kun ca. halvdelen, som er farlige for mennesker, og bakterierne er ikke særlig udbredte. Et af de værste tilfælde, der er konstateret, var i 1999 i Holland, hvor et udstillings-spabad inficerede ca. 200 personer, hvilket førte til 38 dødsfald. Legionella forekommer også i Danmark, hvor vi har den højeste rate i verden af inficerede folk pr. indbygger. Det er 20 personer pr. 1 mio. indbyggere. Det lyder ikke af meget, men den er næsten 5 gange højere end det europæiske gennemsnit. Det kan skyldes at Danmark holder meget styr på legionellaudbrud, og alle tilfælde bliver registreret, derfor virker tallet højere. Legionella kan overordnet deles ind i 3 hovedgrupper: Side 16 af 79 Gruppe: B216

17 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer Legionellapneumoni Pontiac-feber Andre sjældne sygdomme Legionellapneumoni er påvirkning af flere organer. Det vil sige, at bakterierne går ind og påvirker en del af kroppens organer. Det forekommer oftest i lungerne, men kan også gå ind og påvirke nyren eller leveren. Pontiac-feberen er en influenzalignende sygdom uden lunge-involvering, den påvirker kun de øvrige organer. Andre sjældne sygdomme karakteriseres ved at de ikke rammer organerne, her kan der i stedet være tale om f.eks. bughindebetændelse, sår-infektion eller infektioner i området omkring hjertet. Bakterierne kan dog kun spredes hvis de er sammenkædet med et højt antal vandpartikler i luften, da de ikke kan overleve uden. Derfor sker det ofte i forbindelse med f.eks. airconditioneringsanlæg, forstøvere, ismaskiner, brusere, og spabade. De 2 sidst nævnte indebærer den højeste risiko for udbredelse, da spabade og brusere holder vandet varmt i længere tid. Legionellabakterierne har de bedste vilkår for formering indenfor C [19], dette område ligger de fleste spabade og brusere imellem. I ismaskiner ligger bakterierne i dvale, og når de så kommes i f.eks. et glas vand, liver de op igen Delkonklusion Det kan konkluderes, at luftfugtigheden har en stor betydning for menneskets sundhed og velbefindende. På figur 2.4 er alle sygdomme og bakterier, der er beskrevet i dette sundhedsafsnit, indsat i en figur med en skala over RH. Figur 2.4: Viser sygdomme og bakteriers sammenhængende med relativ luftfugtighed. For neden er alle negative områder, og for oven menneskets velbefindende. Luftfugtigheden har en stor betydning for menneskets sundhed, f.eks. giver skimmelsvampe og husstøvmider anledning til allergener. Ud over at astma og allergi er til stor gene for den enkelte person, giver det også økonomiske udgifter og tabt arbejdskraft for hele samfundet. Husstøvmider og skimmelsvampe skal undgås mest mulig i hjemmet. Ved en kontrol af den relative luftfugtighed indendøre kan omfanget af både husstøvmider og skimmelsvampe reduceres kraftigt eller næsten fjernes, og antallet af astmatikere og allergikere kan reduceres. Gruppe: B216 Side 17 af 79

18 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedsrelaterede helbredsproblemer 19. december 2004 For at holde skimmelsvampe væk fra hjemmet, kræver det kun en RH på højst 70%. Husstøvmider er derimod ikke lige så nemme at fjerne, de kræver kun en relativ luftfugtighed på over 45% for at overleve, og ved omkring 55% RH har den optimale levevilkår. Om vinteren er det ikke så svært at få den relative luftfugtighed indendøre ned på 45%. Dvs. man næsten kan fjerne miden om vinteren og reducere forekomsten af den hele året. På figur 2.4 ses det, at legionella kun kan overleve ved en luftfugtighed på mindst 70%. Legionella forekommer meget sjældent, men dødeligheden på 20% af udbrudene, betyder at den ikke må forekomme overhovedet. Det er dog sjældent at luftfugtigheden indendørs kommer op på 70% RH, det kan dog ske korte perioder i efteråret. I baderummet kan den relative luftfugtighed nemt komme op på 70%, hvilket kræver kraftig udluftning eller en form for styring af den relative luftfugtighed. Mennesker med psoriasis skal helst have en relative luftfugtighed på 60% omkring sig (se figur 2.4), ellers kan det forværre psoriasisen. Denne forholdsvis høje relative luftfugtighed er umulig at opnå om vinteren. Denne forholdsvis høje relative luftfugtighed skaber imidlertid et andet problem, da antallet af husstøvmider kun kan mindskes ved en relativ luftfugtighed på under 45%. Lider man af psoriasis, har man et dilemma om efteråret. Ud fra dette afsnit kan det konkluderes at luftfugtigheden har en stor betydning for mennesker, og det kunne være behjælpeligt med en luftfugtighedsmåler til at holde øje med den. Den anbefalede relative luftfugtighed er på 40% - 45% om vinteren og 40% - 60% om sommeren, og inden for disse områder vil vores velvære være godt, samtidig med at vækst af skimmelsvampe og husstøvmider vil være begrænset. Side 18 af 79 Gruppe: B216

19 19. december 2004 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedens påvirkning af boligen 2.3 Luftfugtighedens påvirkning af boligen Bygninger i Danmark har i fagsprog funktionen klimaskærm. Det betyder blandt andet at de skal holde regn, sne, tåge og lignende fænomener ude, mens de leverer et stabilt klima indendøre. Hver anden dansker opholder sig i hjemmet mindst 16 timer i døgnet [2]. Endnu flere har indendørs arbejde, og er derfor afhængige af bygninger i hverdagen. Disse kan på flere måder tage skade af forkert luftfugtighed. Skimmelvækst og andre skader på materialerne i en bygning skyldes ofte at materialerne har et højt vandindhold. Dette betyder for de fleste byggematerialer, der bruges i moderne byggeri, at de langsomt nedbrydes. I ældre bygninger er det især blevet synligt efter oliekriserne i 70 erne, da bygningerne blev effektivt isoleret. I år 2002 var 35% af de ansatte i bygge og anlægs branchen beskæftiget med reparationsarbejde [20]. Samtidig er omkostningerne til nybyggeri steget gennem de sidste år. Det betyder at flere ældre bygninger forbliver i brug, og derfor til stadighed skal repareres. Mange af skaderne forekommer i træ og loftskonstruktioner, og skyldes for høj luftfugtighed. Eksempelvis er det op til 14% af folkeskolens bygninger, der i flere lokaler, er ramt af synlig fugt og skimmelvækst [21]. Resultatet er at mange ressourcer går på at reparere skader der er opstået pga. bygningens arkitektur. Dette sker, både for at afhjælpe helbredsmæssige problemer, og for at forhindre at skaderne bliver alvorlige for bygningens styrke. Afhængig af hvor fugtskaden har ramt bygningen har det forskellige konsekvenser, hvilket skyldes at materialer i byggeriet dækker over et meget bredt spektrum af forskellige slags materialer. Bygninger hvor der ikke er indregnet luftfugtigheden som en faktor, udgør derfor ikke kun en mulig sundhedsrisiko, men kan også medføre unødvendige udgifter til senere reparationer. Derfor er det absolut nødvendigt at tage højde for fugtpåvirkningerne i nybyggeri. Dette kan kun gøres, når man har et kendskab til materialers opførsel ved varierende luftfugtighed, og derved kan vælge de rigtige materialer og planlægge den rigtige konstruktion. I de følgende afsnit beskrives de fugtorienterede karakteristika for 3 af de mest almindelige bygningsmaterialer. Der er valgt 3 meget forskellige materialer for at give eksempler på meget forskellige reaktioner i forbindelse med fugt Træ Træ er et af de mest udbredte materialer i dansk byggeri, det er samtidig et af de materialer, hvor man hurtigst ser påvirkninger fra fugt. Det skyldes, at træ er et materiale, der består af planteceller. Planteceller er fyldt med vand, og er i stand til at optage og afgive vanddampe gennem cellemembranen, derfor betegnes det som et kapilært materiale 1. Et stykke træ, der er tørret i en ovn, vil indeholde mindst muligt vand pr. celle. Dette sættes som træets absolutte nulpunkt for vandindhold. Herfra kan 1 Kapilært materiale er betegnelse for materialer, hvor der i strukturen er så store hulrum, at f.eks. fugt, over tid, vil danne ligevægt på begge sider af materialet ved at lade vanddamp vandre gennem materialet. Gruppe: B216 Side 19 af 79

20 Kapitel 2. Analyse Luftfugtighedens påvirkning af boligen 19. december 2004 der optages vand i træet, indtil det når et absolut fibermaksimums-punkt, derfra defineres en vandindholdsprocent for den specifikke sort. Det gælder for de fleste arter af træ, at de har en konstant størrelse ved 30% vandindhold og opefter, da vandet herefter bindes mellem fibrene i træet. Under 30% vandindhold vil træet imidlertid krympe mens det tørrer, for hver procent, indholdet af vand falder herunder vil træet altså krympe 1 30 del af sit potentiale [22]. Træ ændrer derfor størrelse når vandindholdet ændres mellem 0 og 30%. Sammenhængen mellem vandindholdet i træ, som ikke er i direkte kontakt med vand, og den relative luftfugtighed i luften, kan ses på figur 2.5. Det gælder for afdampningen og optagelsen af fugt i træ, at dette tager lang tid, og denne tid er afhængig af træsorten. Figur 2.5: Vandindhold i træ, i forhold til luftfugtighed, for træ, der ikke er i direkte kontakt med flydende vand [26]. Træ har dog flere forbindelser til vand. Vandindholdet i cellen svækker cellens formstabilitet. En højere vandprocent betyder derfor at træet udover at udvide sig, mister styrke, og nemmere kan deformeres, eller direkte brække over. Groft kan man for træ sige at formstabiliteten og styrken falder med 3% for hver hele procent vandindholdet stiger, indtil fibermætheden (de ca. 30% vandindhold) opnås. [23] Plantecellerne er udover at være påvirkelige af fugt, også rige på næring for svampe og bakterier. De fleste arter af træ er forholdsvis modstandsdygtige overfor begge dele, men ved høje fugtigheder er der en øget risiko for svampein- Side 20 af 79 Gruppe: B216

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Temadagen Lys og luft! arrangeret af Aalborg Universitet og Danvak den 10. juni 2010 Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Funktionen Efter utallige forsøg er det nu lykkedes i en speciel proces, at coate og forsegle Led-hygiejne lampen med titanoxid og nanopartikler. Den coatede overflade

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Sådan minimerer du problemer med Legionella

Sådan minimerer du problemer med Legionella Sådan minimerer du problemer med Legionella Fakta og gode råd om Legionella i varmt vand Til husejere og viceværter Energistyrelsen Miljøstyrelsen By- og Boligministeriet Statens Seruminstitut Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Det gode råd gør forskellen

Det gode råd gør forskellen Husstøvmideallergi Pollenallergi Det gode råd gør forskellen Det gode råd gør forskellen 1013533_Udskudt_114x150.indd 4-1 www.astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk 17/01/06 11:07:33 Hvad er husstøvmider?

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Luftfugtighed... Det vil sige meget højt vandindhold...

Luftfugtighed... Det vil sige meget højt vandindhold... Luftfugtighed... Det vil sige meget højt vandindhold... Vand i en agurk... Det vil sige meget højt vandindhold... Hmmmmmmmmmm, øh, øh, øh, nånåda, ser man det... Det vil sige 2%fra at bo i en agurk..

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra

September Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra September 2005 Effektiv løsning til fugtsikring af kælder Platon Xtra Platon Xtra er løsningen! Platon Xtra er den nye generation af fugtbeskyttelse, udviklet på de gode erfaringer, vi har opnået gennem

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 7 Dato: 19-03-2003 Indholdsfortegnelse: Hvad er ESD?...2 Hvor er der problemer med ESD?...2 Hvordan kan man nedsætte ESD-problemer ved generel håndtering?...3 Hvorfor bruges sort skum/ledende

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital

Lopper og flåter. Odsherreds Dyrehospital Lopper og flåter Lopper og flåter De senere års milde vintre har været med til at øge problemerne omkring lopper og flåter. Fra at være et typisk efterårsproblem, ser vi nu store loppeproblemer hele året.

Læs mere

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem

TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE. Byg dit drømmehus med elementer i letbeton. Rammerne om dit hjem Rammerne om dit hjem TRÆF DET RIGTIGE VALG LÆS OM ALLE FORDELENE - En sund hverdag - En sikker hverdag - En behagelig hverdag Byg dit drømmehus med elementer i letbeton Træf det rigtige valg DER ER TO

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere