Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kapaciteten i psykiatrien"

Transkript

1 Analyse af kapaciteten i psykiatrien 11. december Analyse af kapaciteten i psykiatrien

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien 3 2. Indledning Baggrund og indhold Metodiske afgrænsninger og definitioner Styringspraksis og tendenser Børne- og ungdomspsykiatrien Økonomi og personale Aktivitet Nøgletal Produktivitet Potentialer Voksenpsykiatri Økonomi og personale Aktivitet Nøgletal Produktivitet Potentialer Retspsykiatri Økonomi, personale og aktivitet i de retspsykiatriske specialfunk- tioner Aktivitetsudviklingen for retspsykiatriske patienter Potentialer Patientforløb Datagrundlag Metode til beskrivelse af patientforløb Patientforløb i børne- og ungdomspsykiatrien Patientforløb i voksenpsykiatrien Analyse af kapaciteten i psykiatrien

3 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien Analysen har på langt de fleste punkter afdækket en meget betydelig variation på tværs af regionerne, der afspejler forskelle i organisering, arbejdstilrettelæggelse, patientforløb og givetvis også patientunderlag. I dette indledende kapitel er der foretaget en opsummering af de afdækkede hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien forstået som den regionale psykiatri og speciallægepraksis, mens den kommunale socialpsykiatri ikke har været omfattet af analysen. Styringspraksis og tendenser Den faglige og økonomiske styring inden for psykiatrien er i opbrud - fagligt blandt andet med øget indførelse af centraliseret visitation og pakkeforløb, og økonomisk med introduktion af styringsmodeller, der knytter aktivitet og økonomi tættere sammen. Tilsammen indebærer de igangværende og planlagte initiativer en betydelig nyorientering af den faglige og økonomiske styring med et stort potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse. De intentioner, som er indlejret i initiativerne indeholder og forudsætter desuden et opgør med den traditionelle styringskultur baseret på udstrakt decentralisering og selvstyring. Det er Deloittes vurdering, at mulighederne for at realisere den tilstræbte forbedring af styringen ville styrkes væsentligt ved etablering af et administrationsgrundlag, der muliggør en større præcision i prissætningen af ydelser. Analysen viser, at den regionale psykiatri og speciallægepraksis hidtil har fungeret som overvejende parallelle systemer uden meget samarbejde og koordination. 3 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

4 Børne- og ungdomspsykiatri Antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af patienter er steget med 165 procent fra 2001 til Andelen af børne- og ungdomspopulationen i behandling i den regionale psykiatri varierer fra 0,9 procent i Region Nordjylland til 2,7 procent i Region Syddanmark. De tre øvrige regioner ligger på 1,7-2,0 procent. Antallet af patienter i behandling hos speciallæge per indbyggere under 18 år varierer fra 2,3 i Region Syddanmark til 4,9 i Region Sjælland. Antallet af patienter per overordnet læge varierer fra 169 i Region Hovedstaden til 486 i Region Sjælland. Udgifter til børne- og ungdomspsykiatrien De samlede udgifter i den regionale børne- og ungdomspsykiatri er vokset med knap 5 procent om året i perioden Udgifterne per patient i den regionale psykiatri varierer fra kr. i Region Syddanmark til kr. i Region Nordjylland. Udgifterne per patient per år i speciallægepraksis varierer fra kr. Region Midtjylland anvender en betydeligt større andel af de samlede udgifter til ambulante aktiviteter end de øvrige regioner. Stationær aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af sengedage per sundhedsfagligt årsværk i de stationære enheder varierer fra 69 i Region Syddanmark til 104 i Region Hovedstaden. Antallet af indlæggelser per indbyggere under 18 år varierer fra 1,2 i Region Hovedstaden til 1,6 i Region Syddanmark. Antallet af sengedage per patient per år varierer fra 18,3 i Region Nordjylland til 46,3 i Region Hovedstaden. Antallet af påbegyndte indlæggelser er steget cirka 20 procent siden 2001, men har været nogenlunde konstant siden ,1 procent af den samlede sengemasse blev i 2011 anvendt til færdigbehandlede patienter. 4 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

5 Ambulant aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af ambulante besøg per indbyggere per år varierer fra 61 i Region Nordjylland til 143 i Region Syddanmark. Antallet af ambulante besøg per patient per år varerier fra 4,9 i Region Sjælland til 7,2 i Region Hovedstaden og 7,4 i Region Nordjylland. Antallet af ambulante besøg er fordoblet siden 2001, og den årlige stigning har igennem de seneste år været på godt 10 procent. Antallet af ambulante ydelser per sundhedsfagligt årsværk i ambulante enheder varierer fra 226 i Region Midtjylland til 409 i Region Sjælland. Hver medarbejder i den ambulante regionale børne- og ungdomspsykiatri leverer i gennemsnit 1,4 ydelser per dag (ydelser består af besøg og ydelser uden besøg). I speciallægepraksis er det gennemsnitlige antal besøg per dag 2,7. Patientforløb og -historik i børne- og ungdomspsykiatrien Patienterne har en længere sammenhængende behandlingshistorik i speciallægepraksis end i den regionale psykiatri. 20 procent af patienterne i speciallægepraksis har været i behandling i hvert af årene , mens det er 15 procent i den regionale psykiatri. Næsten samtlige patienter i børne- og ungdomspsykiatrien har modtaget ambulante besøg i forbindelse med deres behandling, og størstedelen af patienterne har udelukkende modtaget ambulante besøg. Ambulante forløb, der bliver afbrudt af et skadestuebesøg eller en indlæggelse, har en væsentlig længere varighed. Der er generelt stor variation i varigheden af de ambulante forløb på tværs af regionerne. 5 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

6 Voksenpsykiatri (eksklusiv retspsykiatri) Antal patienter i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af patienter i den regionale psykiatri er steget med 25 procent fra 2001 til Væksten varierer fra 10 procent i Region Hovedstaden til mere end 50 procent i Region Nordjylland. Antallet af patienter i voksenpsykiatrien varierer fra 17 patienter per indbyggere i Region Nordjylland til 27 i Region Syddanmark. Antallet af patienter i behandling i speciallægepraksis per indbyggere varierer fra 19,4 i Region Hovedstaden til 6,9 i Region Nordjylland. Dette udligner ikke forskellene for ovenstående tal for den regionale psykiatri, snarere tværtimod. Antallet af patienter per overordnet læge varierer fra 162 i Region Hovedstaden til 287 i Region Nordjylland. Udgifter til voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) De samlede udgifter i den regionale voksenpsykiatri (eksklusiv retspsykiatri) har målt i faste priser været næsten uændrede i perioden Region Hovedstaden anvender procent flere kroner per indbygger til voksenpsykiatri end de øvrige regioner. Udgifterne per patient per år i den regionale psykiatri varierer fra kr. i Region Hovedstaden til kr. i Region Syddanmark. Landsgennemsnittet er kr. Udgifterne per patient per år i speciallægepraksis er cirka kr. Varierende fra cirka i Region Sjælland til cirka kr. i Region Midtjylland. Region Midtjylland anvender en relativt større andel af de samlede udgifter til ambulante aktiviteter. Stationær aktivitet i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af indlæggelser per indbyggere per år varierer fra 15 i Region Hovedstaden til 7 i Region Nordjylland. Antallet af sengedage per patient per år varierer fra 27 i Region Nordjylland til 12 i Region Sjælland. Antallet af sengedage per medarbejder i de stationære enheder varierer fra 192 i Region Syddanmark til 151 i Region Sjælland. Antallet af skadestuebesøg og påbegyndte indlæggelser er steget med henholdsvis 10 og 14 procent siden Den gennemsnitlige indlæggelsestid er reduceret med op imod en fjerdedel i samme periode. Cirka 13 procent af den samlede sengemasse i den almene voksenpsykiatri anvendes til retspsykiatriske patienter. Godt 3 procent af den samlede sengemasse blev i 2011 anvendt til færdigbehandlede patienter. 6 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

7 Ambulant aktivitet i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af ambulante besøg per indbyggere per år varierer fra 212 i Region Hovedstaden til 131 i Region Midtjylland. Antallet af ambulante besøg per patient per år varerier fra 12 i Region Hovedstaden til cirka 8 i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Den ambulante aktivitet er steget med cirka 14 procent siden 2001, heraf 8 procent siden Hver medarbejder i den ambulante regionale voksenpsykiatri leverer i gennemsnit 2,3 ydelser per dag (ydelser består af besøg og ydelser uden besøg). I speciallægepraksis er det gennemsnitlige antal besøg per dag 7,7. Region Nordjylland har forholdsmæssigt det laveste antal patienter i behandling, samtidig med at ventelisten er under landsgennemsnittet. Region Midtjylland har det relativt største antal patienter på venteliste og tilsyneladende den laveste produktivitet. Patientforløb og -historik i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Patienterne har en lidt længere sammenhængende behandlingshistorik i speciallægepraksis end i den regionale psykiatri. Op imod 10 procent af patienterne har været i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 10 år. Mere end hver fjerde af de patienter, der var i behandling i regionalt regi i 2011, har inden for de seneste 10 år også fået behandling i speciallægepraksis. 4 ud af 10 patientforløb er set over en 10-årig periode rent ambulante. Patientforløb, der starter ambulant, forekommer væsentlig hyppigere i de tre regioner vest for Storebælt end øst for. Det modsatte gælder for patientforløb, der starter med et skadestuebesøg. Der er store forskelle mellem regionerne i varigheden af patientforløb, der afsluttes ambulant. 7 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

8 Retspsykiatri Antal patienter i retspsykiatrien Antallet af retspsykiatriske patienter er siden 2001 mere end tredoblet til cirka i 2011, svarende til en stigning på 12 procent årligt over en 10-årig periode. I perioden fra 2007 til 2011 er stigningen samlet set på over 50 procent. Antallet af patienter i behandling per indbyggere er på nogenlunde samme niveau på tværs af regionerne. En meget betydelig del af den samlede retspsykiatriske aktivitet foregår uden for de specialiserede retspsykiatriske enheder 40 procent af sengedagene, 86 procent af indlæggelserne og 64 procent af de ambulante besøg. Patienterne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har en væsentlig længere sammenhængende behandlingshistorik end i de øvrige regioner. I de to regioner har 6 ud af 10 patienter været i behandling ubrudt de seneste 5 år, og en fjerdedel af patienterne har en ubrudt historik på mere end 10 år. I de specialiserede retspsykiatriske afdelinger varierer antallet af patienter per læge fra 22 i Region Hovedstaden til 55 i Region Midtjylland, hvilket til dels skal ses i sammenhæng med rekrutteringsmulighederne. Udgifter til retspsykiatrien Udgifterne i de specialiserede retspsykiatriske afdelinger udgjorde i 2011 knap 800 mio. kr. Udgifterne per patient i de specialiserede afdelinger er endog meget forskellige med en variation fra knap kr. per patient i Region Syddanmark til over kr. per patient i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det afspejler blandt andet, at fordelingen mellem stationære og ambulante patienter er meget forskellig. De samlede udgifter til retspsykiatriske patienter kan ikke gøres op for den del, der behandles i den almene voksenpsykiatri. Stationær aktivitet i retspsykiatrien Sengekapaciteten i de specialiserede retspsykiatriske afdelinger er udvidet med cirka 100 pladser inden for de senere år, og en yderligere udbygning er planlagt. Den gennemsnitlige varighed af indlæggelserne i de retspsykiatriske specialafdelinger er generelt høj, men varierer mellem regionerne. Antallet af påbegyndte indlæggelser for alle retspsykiatriske patienter under ét er steget i samme takt som antallet af patienter det vil sige 12 procent om året i gennemsnit siden Analyse af kapaciteten i psykiatrien

9 Ambulant aktivitet i retspsykiatrien Den ambulante aktivitet for de retspsykiatriske patienter er steget med 12 procent om året i gennemsnit siden Der var ambulante besøg i I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er der cirka 20 ambulante besøg per unik ambulant patient årligt. I de øvrige regioner er det tilsvarende tal lavere end 10. Cirka 35 procent af de ambulante besøg udføres af de specialiserede retspsykiatriske afdelinger. Region Syddanmark skiller sig ud på dette punkt, idet andelen her er 75 procent. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er den omvendt kun procent. Patientforløb og -historik i retspsykiatrien De retspsykiatriske patienter har meget langvarige behandlingsforløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på de specialiserede retspsykiatriske afdelinger er næsten 240 dage. Hver anden af de retspsykiatriske patienter har været i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 4 år, og hver fjerde har væ ret i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 10 år. 9 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

10 Retspsykiatri Voksenpsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri Udvalgte centrale nøgletal for 2011 Regional psykiatri Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Sikringen Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling i procent af antal indbyggere (under 18 år) 1,7 2,0 2,7 1,8 0,9. 1,8 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling (unikke CPR-numre), kr Årsværk, sundhedsfagligt personale Antal patienter per overordnet læge Sengekapacitet antal disponible senge 66, , Sengedage per stationært årsværk Ambulante ydelser per ambulant årsværk Antal ambulante ydelser per dag per sundhedsfagligt årsværk 1,6 1,9 1,5 1,1 1,3 1,4 Speciallægepraksis Antal aktive ydernumre Antal patienter (unikke CPR-numre) Antal patienter per ydernummer Antal personer i behandling per indbyggere (under 18 år) 3,3 4,9 2,3 2,5 4,0. 3,2 Gennemsnitlige udgifter per patient Antal besøg per patient 7,2 4,9 5,5 5,8 7,4. 6,0 Antal besøg per ydernummer per dag 2,1 2,4 1,9 4,5 5,2. 2,7 Regional psykiatri Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) 24,0 20,3 26,9 19,8 17,5. 21,7 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling, kr Årsværk, sundhedsfagligt personale Antal patienter per overordnet læge Sengekapacitet antal disponible senge Sengedage per stationært årsværk Ambulante ydelser per ambulant årsværk Antal ambulante ydelser per dag per sundhedsfagligt årsværk 2,4 2,9 2,5 1,9 2,7 2,3 Speciallægepraksis Antal aktive ydernumre Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) Antal patienter per ydernummer Gennemsnitlige udgifter per patient Antal besøg per patient 4,1 3,9 1,5 4,0 11,0. 4,1 Antal besøg per ydernummer per dag 7,4 7,6 3,4 6,9 20,5. 7,6 Regional psykiatri Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) 0,40 0,18 0,98 0,66 0,66. 0,46 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling, kr Årsværk, sundhedsfagligt personale (retspsykiatriske enheder) Antal patienter per overordnet læge (retspsykiatriske enheder) 26,6 39,0 61,1 71,7 60,4 17,5 37,4 Sengekapacitet antal disponible senge Sengedage per stationære årsværk (retspsykiatriske enheder) Andel af sengedage uden for retspsykiatriske enheder 46 % 73 % 63 % 21 % 34 % 34 % 40 % Andel af ambulante besøg uden for retspsykiatriske enheder 80 % 72 % 25 % 48 % 59 % 59 % 64 % Hele landet 10 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

11 2. Indledning 2.1. Baggrund og indhold Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse m.fl. har i august 2012 bedt Deloitte om at udarbejde en analyse af kapaciteten i psykiatrien. Formålet med analysen har været (1) at kortlægge psykiatriens kapacitet og økonomi, (2) at belyse muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse og (3) at vurdere det fremtidige kapacitetsbehov. Kapacitetsanalysens tematiske indhold er sammenfattet i figuren nedenfor Kortlægning af eksisterende kapacitet og økonomi Muligheder og barrierer for bedre kapacitetsudnyttelse Fremtidigt kapacitetsbehov Kortlægning af økonomiske ressourcer og personale Kortlægning af aktivitet Opgørelse af kapacitet i forhold til særlige målgrupper Tilrettelæggelse af patientforløb Benchmarking af faktisk kapacitetsudnyttelse Initiativer og redskaber til god kapacitetsudnyttelse Identifikation af barrierer for god/bedre kapacitetsudnyttelse Muligheder for optimering og tilpasning af den samlede kapacitet Potentialer for en bedre kapacitetsanvendelse Denne rapport præsenterer hovedresultaterne af kapacitetsanalysen. Analysen har omfattet både den regionale psykiatri og speciallægepraksis og både børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. Derimod har analysen ikke omfattet kapaciteten i kommunernes socialpsykiatriske tilbud og samspillet mellem sidstnævnte og den regionale psykiatri. Ligeledes har psykiatriske patienters anvendelse af tilbud hos praktiserende læger kun været omfattet for så vidt angår den specifikke ydelse samtaleterapi. Kapacitetsanalysen er gennemført inden for en meget kort tidsperiode fra medio august til ultimo oktober Grundlaget for analysen har for det første været en kvalitativ kortlægning af regionernes organisering og styringspraksis baseret på besøg i de enkelte regioner. Der er gennemført interview med de stedlige psykiatriledelser og udvalgte afdelingsledelser inden for børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. For det andet er der gennemført en kvantitativ analyse baseret på dels registerdata fra Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret, dels på økonomi- og personaledata, der er oplyst eller stillet til rådighed af regionerne. Ambitionen med kapacitetsanalysen var fra starten at foretage en kortlægning af økonomi, personale og aktivitet 10 år tilbage i tiden. Dette er lykke- 11 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

12 des, for så vidt angår aktivitetsopgørelserne. For økonomi og personaleressourcer har regionerne derimod ikke haft data, der modsvarer ønsket om en 10-årig analyseperiode. Det skyldes først og fremmest, at der ikke i regionerne er opbevaret oplysninger om økonomi og personale i de tidligere amter, men også at der igennem de seneste år er foretaget mange og forholdsvis omfattende organisatoriske ændringer i psykiatrien i flere af regionerne. Den tekniske implementering af disse ændringer i de administrative it-systemer er sket på en sådan måde, at det har været vanskeligt for regionerne at udlede konsistente tidsserier for økonomi og personale på underliggende organisatoriske enheder og inden for den tidsramme, der har været for kapacitetsanalysen, har dette ikke været muligt. Endelig har det været intentionen med kapacitetsanalysen at foretage en opdeling af økonomi og personale på ambulante og stationære funktioner. Regionernes registreringsramme giver imidlertid ikke umiddelbart mulighed for dette. Deloitte har foretaget en sådan opdeling for 2011, der hovedsageligt baserer sig på oplysninger fra regionerne, men som også i et vist omfang beror på beregningsmæssige forudsætninger. Det har ikke været muligt at føre opdeling af ambulant og stationær aktivitet tilbage til tidligere år. Trods de nævnte begrænsninger i grunddata er det Deloittes vurdering, at nærværende kapacitetsanalyse tilvejebringer en lang række informationer og analyser om aktiviteten og kapaciteten i psykiatrien, der ikke har foreligget tidligere. Afrapporteringen præsenterer en række overordnede aspekter af regionernes organisering og styring samt en vurdering af fremadrettede muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse. Desuden præsenteres et forholdsvis bredt udsnit af resultater fra den kvantitative kortlægning, uden at der er tale om en fuldstændig beskrivelse. Dybden og bredden i afrapporteringen er således afpasset efter de rammer, der har været for projektet. Rapporten er disponeret på følgende måde: Kapitel 3 præsenterer en række hovedtræk ved den aktuelle styringspraksis og de tendenser, der præger den styringsmæssige udvikling af psykiatrien. Kapitel 4-6 præsenterer analysen af kapaciteten i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. Kapitel 7 præsenterer hovedtræk af den gennemførte analyse af patientforløb og patienthistorik. Supplerende data, herunder patientforløbsbeskrivelser for udvalgte diagnosegrupper, fremgår af bilag til rapporten Metodiske afgrænsninger og definitioner Kapacitetsanalysen er baseret på en række metodiske afgræsninger og definitioner. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af økonomidata fremgår af nedenstående boks. 12 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

13 Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af økonomidata Udgifterne til den regionale behandlingspsykiatri er opgjort på grundlag af de tilrettede driftsudgifter. Udgifterne til voksenpsykiatrien i 2011 er fordelt mellem voksen almen og retspsykiatri på baggrund af de detaljerede afdelingsregnskaber for Den relative fordeling af udgifter mellem stationær og ambulant behandling inden for alle tre områder (børn og unge, voksne og retspsykiatri) er estimeret efter samme metode. Afgrænsningen af retspsykiatri i forbindelse med estimering af udgifter såvel som personale har fulgt den organisatoriske opgavevaretagelse, så det omfatter de dedikerede retspsykiatriske afdelinger og afsnit. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af personaleressourcer fremgår af nedenstående boks. Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af personaleressourcer Det samlede antal årsværk udgøres både af månedslønnet og timelønnet personale. Eksterne vikarer kan ikke opgøres via data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), hvorfor udgifter til disse er oplyst separat af de enkelte regioner. Stillingsoplysningerne er opgjort på regionernes overenskomstområder og er yderligere udspecificeret på stillingskategorier. Kategorien øvrige består først og fremmest af administrativt personale, herunder lægesekretærer. For lægegruppen sondres mellem overordnede og øvrige læger. Begrebet overordnede læger omfatter læger med ledelsesansvar som afgrænset i FLD s gruppering. En del af personalet er ikke tilknyttet et enkelt afsnit, men er ansat på afdelingsniveau. For at kunne koble personaledata med aktivitetsdata er der derfor foretaget korrektioner ud fra sengedata og oplysninger fra regionerne. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af aktivitetsdata fremgår af nedenstående boks. 13 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

14 Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af aktivitetsdata Opgørelsen af aktiviteten i psykiatrien følger generelt de afgrænsninger og definitioner, som anvendes af Statens Seruminstitut. Aktiviteten i psykiatrien er henført til den behandlende region og ikke til den region, som patienten er bosat i. Patienter, der har en ambulant kontakt, men som ikke har modtaget ambulante besøg, indgår ikke i opgørelserne. Aktiviteten henføres, medmindre andet er nævnt, til det sidste besøg, som den pågældende patient har haft i psykiatrien. Eksempelvis henføres en patient, der er blevet behandlet i to regioner, til den region, der har behandlet patienten sidst. Børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien afgrænses ud fra patientens alder på tidspunktet for behandlingen. Patienter på 18 år eller derover henføres til voksenpsykiatrien, og patienter under 18 år henføres til børne- og ungdomspsykiatrien. Retspsykiatrien er afgrænset ud fra patienternes diagnoser. Patienter, der har et retsligt forhold i enten aktions- eller bidiagnose, henføres til retspsykiatrien. I opgørelsen af aktivitet i de enkelte år medregnes aktivitet, hvor kontakten er startet inden kalenderårets start, samt aktivitet, hvor kontakten er afsluttet efter kalenderårets afslutning. 14 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

15 3. Styringspraksis og tendenser Deloitte har gennemført en kvalitativ kortlægning af regionernes opgavetilrettelæggelse og styringspraksis. Vi har i den forbindelse gennemgået centrale styringsdokumenter og ledelsesrapporteringer m.v., ligesom vi har gennemført interview med regionernes psykiatriledelser og ledelserne på udvalgte afdelinger inden for både børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. I dette kapitel fremdrages en række centrale observationer og resultater fra den kvalitative kortlægning. Der er ikke tale om en detaljeret beskrivelse af organisering og styringsmetoder m.v., men om en fokuseret fremhævelse af elementer og tendenser i styringen, som efter vores opfattelse er vigtige for forståelsen af den aktuelle styringspraksis og dens udviklingsfokus. Styringsmæssigt opbrud Psykiatrien gennemgår i disse år en markant styringsmæssig udvikling og fornyelse, blandt andet under indtryk af pres på kapaciteten og forventninger om fortsat stigning i aktiviteten. Historisk har psykiatrien været præget af en decentral og delvist autonom styringskultur, hvor ledelserne i de enkelte afdelinger har haft en udstrakt frihed til at tilrettelægge opgavevaretagelsen selvstændigt, og hvor de enkelte læger i høj grad har været selvledende. Der har ikke på samme måde som i somatikken været tradition for aktivitets- og takststyring, men dette er i alle regionerne et forhold, der er under forandring, jf. nedenfor. Psykiatrien har desuden været og er det fortsat kendetegnet ved, at der blandt læger og på tværs af organisatoriske enheder kan være varierende opfattelser af, hvilken behandling der er den rette for sammenlignelige patienter. Der er en bred erkendelse blandt regionernes psykiatriledelser af, at manglende faglig konsensus i sammenhæng med en decentral styringskultur har medført, eller i hvert fald muliggjort, en stor variation i behandlingspraksis, der ikke har været tilsigtet. Dette indebærer også, at der har været mulighed for tilsvarende forskelle i produktivitet og kapacitetsudnyttelse. I tilknytning hertil viser analysen, at regionernes administrative styringsgrundlag ikke eller kun delvist har været understøttende for at sikre transparens omkring sådanne forskelle i hverken planlægnings- eller opfølgningssammenhæng. Dette hænger snævert sammen med, at styringsgrundlaget ikke giver mulighed for at koble ressourceforbrug og aktivitet på detaljeret organisatorisk niveau, jf. senere. 15 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

16 Analysen viser, at der i regionerne er igangsat en række initiativer, der har potentiale til at styrke den faglige og økonomiske styring markant. Nogle af disse initiativer er allerede indført, mens andre er under indfasning eller planlægning. En række af de væsentligste initiativer omfatter: Aktivitetsstyring, der knytter ressourceanvendelse og aktivitet tættere sammen. Indførelse af pakkeforløb fra 1. januar Centralisering af visitationen. Større fokus på organisatorisk og faglig specialisering. Specialuddannelser for psykologer og sygeplejersker. Mulighed for, at regionerne kan disponere over dele af kapaciteten i speciallægepraksis. Tættere integration af de psykiatriske behandlingstilbud med de somatiske, herunder ikke mindst i tilknytning til de kommende års omfattende sygehusbyggerier. Tilsammen indebærer disse initiativer en betydelig nyorientering af den faglige og økonomiske styring. Såfremt initiativerne realiseres, rummer de potentiale til et markant opbrud i den hidtidige styringspraksis inden for psykiatrien, i stil med det der har fundet sted i andre dele af sundhedsvæsnet. Mulighederne for fremadrettet at forbedre kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien skal således ses i sammenhæng med realiseringen af blandt andet de nævnte initiativer. Analysen viser, at psykiatriledelserne i regionerne samstemmende har en forventning om, at bedre styring rummer et stort potentiale for faglig harmonisering og økonomisk effektivisering. Samtidig er der stor bevidsthed om, at de intentioner, der er indlejret i initiativerne, indeholder og forudsætter et opgør med den traditionelle styringskultur baseret på udstrakt decentralisering og selvstyring. Det er sandsynligt, at en sådan kulturforandring nogle steder vil møde modstand og/eller kræve en vedholdende ledelsesmæssig indsats over en længere årrække. Det er Deloittes vurdering, at regionerne med ovenstående initiativer har igangsat et omfattende udviklingsprogram, der rummer et stort potentiale for at forbedre kapacitetsudnyttelsen. Det er dog samtidig vores vurdering, at der supplerende er behov for en forbedring af det administrative styringsgrundlag, der baseret på blandt andet registreringer og/eller måling af tidsanvendelsen giver mulighed for at koble økonomi og aktivitet langt tættere end hidtil, jf. nedenfor. Aktivitets- og produktionsstyring I alle regionerne indgås der årligt aftaler, der fastsætter rammerne for det kommende års indsats og aktiviteter. Aftalerne indgås overordnet mellem direktionen og/eller regionsrådet og psykiatriledelsen og nedbrydes i aftaler mellem psykiatriledelsen og de forskellige afdelings- og sektorledelser. Det er således alle steder praksis, at der sammen med budgettildelingen formuleres 16 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

17 måltal for aktiviteten, for eksempel udtrykt som antal udskrivninger, antal behandlede, antal ambulante ydelser m.v. Det er ligeledes hovedreglen, at der i forbindelse med denne sammenkobling af økonomi og produktionsmål er indbygget krav om årlige produktivitetsforbedringer, typisk i størrelsesordnen 2-3 procent årligt. Denne form for opstilling af aktivitetsmål i tilknytning til budgettet er generelt indført inden for de senere år, det vil sige efter regionsdannelserne. Det er Deloittes vurdering, at den væsentligste effekt heraf indtil nu har været, at princippet om styring ud fra aktivitetsmål er blevet forankret i organisationerne, og at der på afdelingsniveau er opnået et større ledelsesfokus på at realisere aktivitetsmålene. Dette er i sig selv et væsentligt resultat og en forudsætning for videreudvikling af aktivitetsstyringen. Regionerne påpeger, at der er et stigende fokus på kvalitet som styringsparameter i psykiatrien, eksempelvis har pakkeforløbene også til formål at sikre en større ensartethed af kvaliteten på tværs af afdelinger og regioner. Det er samlet set vores indtryk, at aktivitetsstyringen endnu har et forholdsvis lavt modenhedsniveau, men samtidig at der aktuelt er stort fokus på at udvikle den. Der er med Region Syddanmark som væsentligste undtagelse endnu ikke indført automatiske mekanismer, hvor budgettet reguleres i forhold til graden af målopfyldelse. I nogle regioner foretages dog diskretionære vurderinger (baseret på forudgående dialog) af, om eksempelvis underopfyldelse af aktivitetsmål skal give anledning til nedregulering af budgettet og der er eksempler på, at dette er sket. Vurderingen af, at der aktuelt er tale om et forholdsvis lavt modenhedsniveau beror særligt på tre indbyrdes sammenhængende forhold, der efter vores vurdering med fordel kan tænkes ind i den igangværende udvikling: For det første er der generelt ikke endnu etableret robuste modeller for sammenkobling af aktivitetsmål og tildeling af ressourcer, for eksempel i form af taxamater- eller takstmodeller. Det blev dog i 2006 gjort obligatorisk at registre en række ambulante psykiatriske ydelser med tilhørende obligatorisk registrering af tidsforbruget ved den enkelte ydelse. På baggrund heraf er der siden 2008 udarbejdet vejledende ambulante psykiatritakster. Tilsvarende er der udarbejdet vejledende stationære psykiatritakster. For det andet er prissætningen af de forskellige ydelser præget af usikkerhed, blandt andet fordi der ikke foreligger opdateret viden om tidsanvendelsen og dermed ressourceforbruget i forhold til forskellige typer ydelser. Region Syddanmark tager i denne forbindelse afsæt i de vejledende DRG-/DAGS-takster for psykiatrien, mens de øvrige regioner med henvisning til, at disse takster er usikre og ufærdige, har afstået fra dette. For det tredje er regionerne generelt søgende i forhold til, hvilke typer aktiviteter der bør være omfattet af takststyringen, samt i forhold til 17 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

18 vægtningen af delaktiviteter. I den forbindelse er der i forhold til særligt det ambulante område to væsentlige problemstillinger. Den ene er, at en lang række fagligt velbegrundede aktiviteter ikke tæller med i aktivitetsopgørelserne dette omfatter for eksempel transporttid i distriktspsykiatrien og i de opsøgende team, tværfaglige besøg, faglig uddannelse, pårørendesamtaler samt kontakt med praktiserende læger og kommuner m.fl. 1 Hvis aktivitetsstyringen alene rettes imod de aktiviteter, der indeholder direkte patientkontakt, kan der opstå et ikketilsigtet incitament til at nedprioritere disse delaktiviteter. Den anden er, at der ikke (endnu) er et robust grundlag for fastsættelse af normtal for produktionen på hverken afdelings-/afsnitsniveau eller på medarbejderniveau. Regionerne har i forbindelse med analysen udtrykt interesse for at få bedre viden om herunder fra andre regioner hvad der kan betragtes som rimelige normtal ud fra en afvejning af samtidige hensyn til produktivitet og faglig kvalitet. Ydelsesregistrering, normtal og balanceret fastsættelse af aktivitetsmål Indførelse af incitamentskorrekte takststyringsmodeller rummer særligt på det ambulante område en række væsentlige problemstillinger i relation til ydelsesregistrering og fastsættelse af normtal. Især i børne- og ungdomspsykiatrien er det den generelle opfattelse, at den formelle ydelsesregistrering ikke giver et dækkende billede af aktiviteten, idet eksempelvis forældresamtaler, skal registreres under ambulante besøg uden kontakt, men ikke medregnes som produktion i regionerne. Regionerne anvender blandt andet på den baggrund en bredere ydelsesafgrænsning for at kompensere for dette, jf. nedenfor. Ud fra de gennemførte interview med afdelingsledelser i regionerne er det dog Deloittes vurdering, at den aktuelle praksis for fastsættelse af baselineaktiviteten kun delvist lykkes med dette. Der synes i flere regioner at være mulighed for, at afdelingerne kan realisere aktivitetskravene ved at flytte ressourcer fra ikke-tællende aktiviteter til ydelser, der medregnes i produktionsopgørelsen og at denne mulighed udnyttes. I Region Hovedstaden omfatter opgørelsen af baseline for aktiviteten en sammensætning af (1) antallet af ambulante besøg, (2) antal sengedage, (3) antal udskrivninger og (4) antal skadestuebesøg. Der anvendes dog i børne- og ungdomspsykiatrien en bredere afgrænsning, der også omfatter ydelser uden besøg. I Region Syddanmark anvendes de vejledende DRG-takster som grundlag for fastsættelsen af aktivitetsmålene (baselineproduktion). Regionen er den eneste, der opererer med en automatisk regulering af budgettet i forhold til merproduktion/mindre produktion. Denne symmetriske regulering gælder for det ambulante område, og der er ikke fastsat et loft for meraktiviteten. Region Syddanmark har siden 2007 haft den næststørste stigning i antallet af ambulante besøg blandt de fem regioner. I Region Sjælland baseres fastsættelsen af aktivitetsmål på (1) antal ambulante besøg og (2) antal udskrivninger. I Region Midtjylland har aktivitetsstyringen indtil 2011 været baseret på tre overordnede aktivitetsmål, nemlig (1) antal ambulante besøg, (2) antal personer i kontakt (unikke CPR-numre) og (3) 90 procent belægning på sengeafsnit omregnet til antal sengedage. Fra 2012 er der introduceret yderligere to aktivitets- 1 Ydelserne Samtale med pårørende og Kontakt med anden myndighed skal dog indberettes i forbindelse med ambulante ydelser uden besøg". 18 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

19 mål, nemlig (4) udgifter per behandlet patient og (5) behandlede patienter per årsværk. I Region Nordjylland anvendes følgende aktivitetsmål i forbindelse med fastsættelsen af aktivitetskrav: (1) antal sengedage, (2) antal ambulante besøg og (3) antal patienter (unikke CPR-numre). Der er som noget meget væsentligt et stigende fokus i regionerne på fastsættelse af og opfølgning på normtal for antal ambulante besøg/ydelser per behandler per dag. Region Sjælland opererer aktuelt med et normtal på 4 ambulante ydelser per dag per behandler, hvilket danner grundlag for fastsættelse af måltal for de forskellige enheder. Der er forventninger om at kunne øge dette måltal over tid, blandt andet med afsæt i tiltag rettet mod mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, der flere steder har fokus på lean. I andre regioner, herunder Region Syddanmark og Region Hovedstaden, er aktivitetskravene fastsat med udgangspunkt i lavere normtal på 2-2½ ambulante besøg per behandler per dag. Det er dog usikkert, om disse forskellige normforudsætninger er sammenlignelige på tværs af regioner. Det er Deloittes vurdering, at den hidtil pragmatiske og dialogorienterede tilgang til vurdering af budgetreguleringer har været hensigtsmæssig, men at der fremadrettet kan være grund til at overveje mere regelbaserede reguleringsmekanismer, i takt med at fundamentet for aktivitetsstyringen forbedres. Det er samtidig vores opfattelse, at der er et stort behov for en sådan videreudvikling af grundlaget for aktivitetsstyring, eventuelt baseret på egentlige interne takster. En mulighed er at tage afsæt i de allerede eksisterende vejledende takster for psykiatrien med henblik på en kvalificering af taksterne i forhold til at afspejle de nuværende omkostningsstrukturer. Dette kan bidrage til at, aktivitetsstyringen et skridt videre fra fastsættelse af marginale produktivitetskrav ud fra de seneste års produktion til styring ud fra aktivitetsnormer, for eksempel antallet af ambulante ydelser per årsværk per tidsenhed. Indførelsen af pakker vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling af styringen af kvaliteten af behandlingen samt aktiviteten per enhed og behandler. Dette skal ses i sammenhæng med, at pakkerne vil være drivende for en harmonisering af behandlingsindsatsen og for et større fokus på afslutning af forløb. Registrering og administrativt styringsgrundlag Regionerne har således sat styring på dagsordnen. Kortlægningen viser imidlertid, at der ikke aktuelt er etableret et tilstrækkeligt fundament for den faglige og økonomiske styring, som modsvarer ambitionerne om en mere professionel styring hverken i forbindelse med planlægningen eller den løbende opfølgning. Det er desuden Deloittes indtryk, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på etableringen af et sådant fundament. Der mangler grundlæggende et overblik over, hvad ressourcerne anvendes til. Det gælder samlet set, i de enkelte afdelinger, afsnit og team samt på medarbejderniveau. Personaleressourcerne er i psykiatrien langt den væsentligste produktionsfaktor, og en professionaliseret styring af afviklingen af aktiviteter er derfor næsten synonymt med styring af personaleressourcerne. Der er imidlertid ikke i dag overblik over personalets tidsanvendelse på ambulante og stationære aktiviteter endsige over ressourceforbruget i forhold til forskellige patientgrupper og ydelsestyper. Der er ikke i psykiatrien og i 19 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

20 sundhedsvæsnet mere generelt tradition for tidsregistrering eller andre former for måling af tidsanvendelsen. Det er imidlertid efter Deloittes vurdering helt afgørende for mulighederne for at etablere reel aktivitets- og produktionsstyring, at tidsanvendelsen bliver mere velbelyst, og at dette sker via registreringer (evt. blot af periodisk karakter), der giver mulighed for opfølgning. Samspil mellem principper for opgørelse af aktiviteter og tilrettelæggelse af aktiviteter Principperne for opgørelse af aktivitet for sygehusdelen af psykiatrien følger den almene tilgang hertil, hvor det er den direkte kontakt med patienten ved fremmøde eller udgående besøg, der er kriteriet for, at denne kan medtælles som en ambulant kontakt. På tværs af de gennemførte interview er det indtrykket, at dette princip har indvirkning på den faktiske tilrettelæggelse af dele af kontaktfladen til patienterne. Der er således i en række af interviewene peget på, at man er tilbageholdende med at anvende telefoniske kontakter til patienterne, da disse ikke medtælles i aktivitetsopgørelserne. I stedet lægges der vægt på, at patienterne møder op, selvom telefonisk kontakt kunne have været tilstrækkelig. Disse principper for opgørelse af ambulant aktivitet er også nævnt som en mulig umiddelbar barriere for udbredelse af telepsykiatri. Der kan således være behov for at se nærmere på, om det valgte princip for opgørelse af aktiviteten er hæmmende for udviklingen af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, harmonisering via pakkeforløb og central(iseret) visitation. Regionerne er som tidligere nævnt opmærksomme på, at den hidtidige styringskultur har medført en forholdsvis stor og uhensigtsmæssig forskellighed i faglig praksis på tværs af organisatoriske enheder og mellem enkeltlæger. Serviceniveauet er så at sige i for høj grad blevet fastlagt af den enkelte læge. Regionerne arbejder aktuelt med to væsentlige initiativer, der blandt andet tilsigter at skabe større ensartethed i behandlingspraksis, nemlig centralisering af visitationen og indførelse af pakkeforløb, der har til formål at sikre en mere ensartet udredning og behandling af høj kvalitet for udvalgte patientgrupper. En centralisering af visitationen vil kunne betyde, at udrednings- og behandlingsindsatsen igangsættes ud fra ensartede kriterier og fælles retningslinjer for, hvilke faggrupper der varetager hvilke opgaver. Pakkeforløbene vil tillige kunne understøtte et større fokus på at få afsluttet forløbene. Begge initiativer er som udgangspunkt fagligt begrundede, men rummer også et væsentligt potentiale for effektivisering. Initiativerne er desuden sammenhængende, da det implicit er en forudsætning for indførelse af pakkeforløb, at der etableres en form for central(iseret) visitation. I forhold til centralisering af visitationen har regionerne forskellige overvejelser, og nogle regioner er længere fremme i planlægningen end andre. Region Midtjylland planlægger således at indføre en i princippet fuld centralisering 20 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-18 Foto: Foto Foto Copyright Dansk Sygeplejeråd 2015 Alle

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Marts 2016 BERETNING OM REGIONERNES STYRING AF AMBULANT BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017

Udfordringer for styringen på sundhedsområdet. DRG-konference 2017 Udfordringer for styringen på sundhedsområdet DRG-konference 2017 Politisk pres for fjernelse risiko for at regering kunne komme i mindretal 2 Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018 Konkret

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere