Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af kapaciteten i psykiatrien"

Transkript

1 Analyse af kapaciteten i psykiatrien 11. december Analyse af kapaciteten i psykiatrien

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien 3 2. Indledning Baggrund og indhold Metodiske afgrænsninger og definitioner Styringspraksis og tendenser Børne- og ungdomspsykiatrien Økonomi og personale Aktivitet Nøgletal Produktivitet Potentialer Voksenpsykiatri Økonomi og personale Aktivitet Nøgletal Produktivitet Potentialer Retspsykiatri Økonomi, personale og aktivitet i de retspsykiatriske specialfunk- tioner Aktivitetsudviklingen for retspsykiatriske patienter Potentialer Patientforløb Datagrundlag Metode til beskrivelse af patientforløb Patientforløb i børne- og ungdomspsykiatrien Patientforløb i voksenpsykiatrien Analyse af kapaciteten i psykiatrien

3 1. Hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien Analysen har på langt de fleste punkter afdækket en meget betydelig variation på tværs af regionerne, der afspejler forskelle i organisering, arbejdstilrettelæggelse, patientforløb og givetvis også patientunderlag. I dette indledende kapitel er der foretaget en opsummering af de afdækkede hovedlinjer i kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien forstået som den regionale psykiatri og speciallægepraksis, mens den kommunale socialpsykiatri ikke har været omfattet af analysen. Styringspraksis og tendenser Den faglige og økonomiske styring inden for psykiatrien er i opbrud - fagligt blandt andet med øget indførelse af centraliseret visitation og pakkeforløb, og økonomisk med introduktion af styringsmodeller, der knytter aktivitet og økonomi tættere sammen. Tilsammen indebærer de igangværende og planlagte initiativer en betydelig nyorientering af den faglige og økonomiske styring med et stort potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse. De intentioner, som er indlejret i initiativerne indeholder og forudsætter desuden et opgør med den traditionelle styringskultur baseret på udstrakt decentralisering og selvstyring. Det er Deloittes vurdering, at mulighederne for at realisere den tilstræbte forbedring af styringen ville styrkes væsentligt ved etablering af et administrationsgrundlag, der muliggør en større præcision i prissætningen af ydelser. Analysen viser, at den regionale psykiatri og speciallægepraksis hidtil har fungeret som overvejende parallelle systemer uden meget samarbejde og koordination. 3 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

4 Børne- og ungdomspsykiatri Antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af patienter er steget med 165 procent fra 2001 til Andelen af børne- og ungdomspopulationen i behandling i den regionale psykiatri varierer fra 0,9 procent i Region Nordjylland til 2,7 procent i Region Syddanmark. De tre øvrige regioner ligger på 1,7-2,0 procent. Antallet af patienter i behandling hos speciallæge per indbyggere under 18 år varierer fra 2,3 i Region Syddanmark til 4,9 i Region Sjælland. Antallet af patienter per overordnet læge varierer fra 169 i Region Hovedstaden til 486 i Region Sjælland. Udgifter til børne- og ungdomspsykiatrien De samlede udgifter i den regionale børne- og ungdomspsykiatri er vokset med knap 5 procent om året i perioden Udgifterne per patient i den regionale psykiatri varierer fra kr. i Region Syddanmark til kr. i Region Nordjylland. Udgifterne per patient per år i speciallægepraksis varierer fra kr. Region Midtjylland anvender en betydeligt større andel af de samlede udgifter til ambulante aktiviteter end de øvrige regioner. Stationær aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af sengedage per sundhedsfagligt årsværk i de stationære enheder varierer fra 69 i Region Syddanmark til 104 i Region Hovedstaden. Antallet af indlæggelser per indbyggere under 18 år varierer fra 1,2 i Region Hovedstaden til 1,6 i Region Syddanmark. Antallet af sengedage per patient per år varierer fra 18,3 i Region Nordjylland til 46,3 i Region Hovedstaden. Antallet af påbegyndte indlæggelser er steget cirka 20 procent siden 2001, men har været nogenlunde konstant siden ,1 procent af den samlede sengemasse blev i 2011 anvendt til færdigbehandlede patienter. 4 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

5 Ambulant aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien Antallet af ambulante besøg per indbyggere per år varierer fra 61 i Region Nordjylland til 143 i Region Syddanmark. Antallet af ambulante besøg per patient per år varerier fra 4,9 i Region Sjælland til 7,2 i Region Hovedstaden og 7,4 i Region Nordjylland. Antallet af ambulante besøg er fordoblet siden 2001, og den årlige stigning har igennem de seneste år været på godt 10 procent. Antallet af ambulante ydelser per sundhedsfagligt årsværk i ambulante enheder varierer fra 226 i Region Midtjylland til 409 i Region Sjælland. Hver medarbejder i den ambulante regionale børne- og ungdomspsykiatri leverer i gennemsnit 1,4 ydelser per dag (ydelser består af besøg og ydelser uden besøg). I speciallægepraksis er det gennemsnitlige antal besøg per dag 2,7. Patientforløb og -historik i børne- og ungdomspsykiatrien Patienterne har en længere sammenhængende behandlingshistorik i speciallægepraksis end i den regionale psykiatri. 20 procent af patienterne i speciallægepraksis har været i behandling i hvert af årene , mens det er 15 procent i den regionale psykiatri. Næsten samtlige patienter i børne- og ungdomspsykiatrien har modtaget ambulante besøg i forbindelse med deres behandling, og størstedelen af patienterne har udelukkende modtaget ambulante besøg. Ambulante forløb, der bliver afbrudt af et skadestuebesøg eller en indlæggelse, har en væsentlig længere varighed. Der er generelt stor variation i varigheden af de ambulante forløb på tværs af regionerne. 5 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

6 Voksenpsykiatri (eksklusiv retspsykiatri) Antal patienter i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af patienter i den regionale psykiatri er steget med 25 procent fra 2001 til Væksten varierer fra 10 procent i Region Hovedstaden til mere end 50 procent i Region Nordjylland. Antallet af patienter i voksenpsykiatrien varierer fra 17 patienter per indbyggere i Region Nordjylland til 27 i Region Syddanmark. Antallet af patienter i behandling i speciallægepraksis per indbyggere varierer fra 19,4 i Region Hovedstaden til 6,9 i Region Nordjylland. Dette udligner ikke forskellene for ovenstående tal for den regionale psykiatri, snarere tværtimod. Antallet af patienter per overordnet læge varierer fra 162 i Region Hovedstaden til 287 i Region Nordjylland. Udgifter til voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) De samlede udgifter i den regionale voksenpsykiatri (eksklusiv retspsykiatri) har målt i faste priser været næsten uændrede i perioden Region Hovedstaden anvender procent flere kroner per indbygger til voksenpsykiatri end de øvrige regioner. Udgifterne per patient per år i den regionale psykiatri varierer fra kr. i Region Hovedstaden til kr. i Region Syddanmark. Landsgennemsnittet er kr. Udgifterne per patient per år i speciallægepraksis er cirka kr. Varierende fra cirka i Region Sjælland til cirka kr. i Region Midtjylland. Region Midtjylland anvender en relativt større andel af de samlede udgifter til ambulante aktiviteter. Stationær aktivitet i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af indlæggelser per indbyggere per år varierer fra 15 i Region Hovedstaden til 7 i Region Nordjylland. Antallet af sengedage per patient per år varierer fra 27 i Region Nordjylland til 12 i Region Sjælland. Antallet af sengedage per medarbejder i de stationære enheder varierer fra 192 i Region Syddanmark til 151 i Region Sjælland. Antallet af skadestuebesøg og påbegyndte indlæggelser er steget med henholdsvis 10 og 14 procent siden Den gennemsnitlige indlæggelsestid er reduceret med op imod en fjerdedel i samme periode. Cirka 13 procent af den samlede sengemasse i den almene voksenpsykiatri anvendes til retspsykiatriske patienter. Godt 3 procent af den samlede sengemasse blev i 2011 anvendt til færdigbehandlede patienter. 6 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

7 Ambulant aktivitet i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Antallet af ambulante besøg per indbyggere per år varierer fra 212 i Region Hovedstaden til 131 i Region Midtjylland. Antallet af ambulante besøg per patient per år varerier fra 12 i Region Hovedstaden til cirka 8 i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Den ambulante aktivitet er steget med cirka 14 procent siden 2001, heraf 8 procent siden Hver medarbejder i den ambulante regionale voksenpsykiatri leverer i gennemsnit 2,3 ydelser per dag (ydelser består af besøg og ydelser uden besøg). I speciallægepraksis er det gennemsnitlige antal besøg per dag 7,7. Region Nordjylland har forholdsmæssigt det laveste antal patienter i behandling, samtidig med at ventelisten er under landsgennemsnittet. Region Midtjylland har det relativt største antal patienter på venteliste og tilsyneladende den laveste produktivitet. Patientforløb og -historik i voksenpsykiatrien (eksklusiv retspsykiatri) Patienterne har en lidt længere sammenhængende behandlingshistorik i speciallægepraksis end i den regionale psykiatri. Op imod 10 procent af patienterne har været i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 10 år. Mere end hver fjerde af de patienter, der var i behandling i regionalt regi i 2011, har inden for de seneste 10 år også fået behandling i speciallægepraksis. 4 ud af 10 patientforløb er set over en 10-årig periode rent ambulante. Patientforløb, der starter ambulant, forekommer væsentlig hyppigere i de tre regioner vest for Storebælt end øst for. Det modsatte gælder for patientforløb, der starter med et skadestuebesøg. Der er store forskelle mellem regionerne i varigheden af patientforløb, der afsluttes ambulant. 7 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

8 Retspsykiatri Antal patienter i retspsykiatrien Antallet af retspsykiatriske patienter er siden 2001 mere end tredoblet til cirka i 2011, svarende til en stigning på 12 procent årligt over en 10-årig periode. I perioden fra 2007 til 2011 er stigningen samlet set på over 50 procent. Antallet af patienter i behandling per indbyggere er på nogenlunde samme niveau på tværs af regionerne. En meget betydelig del af den samlede retspsykiatriske aktivitet foregår uden for de specialiserede retspsykiatriske enheder 40 procent af sengedagene, 86 procent af indlæggelserne og 64 procent af de ambulante besøg. Patienterne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har en væsentlig længere sammenhængende behandlingshistorik end i de øvrige regioner. I de to regioner har 6 ud af 10 patienter været i behandling ubrudt de seneste 5 år, og en fjerdedel af patienterne har en ubrudt historik på mere end 10 år. I de specialiserede retspsykiatriske afdelinger varierer antallet af patienter per læge fra 22 i Region Hovedstaden til 55 i Region Midtjylland, hvilket til dels skal ses i sammenhæng med rekrutteringsmulighederne. Udgifter til retspsykiatrien Udgifterne i de specialiserede retspsykiatriske afdelinger udgjorde i 2011 knap 800 mio. kr. Udgifterne per patient i de specialiserede afdelinger er endog meget forskellige med en variation fra knap kr. per patient i Region Syddanmark til over kr. per patient i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det afspejler blandt andet, at fordelingen mellem stationære og ambulante patienter er meget forskellig. De samlede udgifter til retspsykiatriske patienter kan ikke gøres op for den del, der behandles i den almene voksenpsykiatri. Stationær aktivitet i retspsykiatrien Sengekapaciteten i de specialiserede retspsykiatriske afdelinger er udvidet med cirka 100 pladser inden for de senere år, og en yderligere udbygning er planlagt. Den gennemsnitlige varighed af indlæggelserne i de retspsykiatriske specialafdelinger er generelt høj, men varierer mellem regionerne. Antallet af påbegyndte indlæggelser for alle retspsykiatriske patienter under ét er steget i samme takt som antallet af patienter det vil sige 12 procent om året i gennemsnit siden Analyse af kapaciteten i psykiatrien

9 Ambulant aktivitet i retspsykiatrien Den ambulante aktivitet for de retspsykiatriske patienter er steget med 12 procent om året i gennemsnit siden Der var ambulante besøg i I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er der cirka 20 ambulante besøg per unik ambulant patient årligt. I de øvrige regioner er det tilsvarende tal lavere end 10. Cirka 35 procent af de ambulante besøg udføres af de specialiserede retspsykiatriske afdelinger. Region Syddanmark skiller sig ud på dette punkt, idet andelen her er 75 procent. I Region Hovedstaden og Region Sjælland er den omvendt kun procent. Patientforløb og -historik i retspsykiatrien De retspsykiatriske patienter har meget langvarige behandlingsforløb. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på de specialiserede retspsykiatriske afdelinger er næsten 240 dage. Hver anden af de retspsykiatriske patienter har været i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 4 år, og hver fjerde har væ ret i psykiatrisk behandling i hvert af de seneste 10 år. 9 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

10 Retspsykiatri Voksenpsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri Udvalgte centrale nøgletal for 2011 Regional psykiatri Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Sikringen Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling i procent af antal indbyggere (under 18 år) 1,7 2,0 2,7 1,8 0,9. 1,8 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling (unikke CPR-numre), kr Årsværk, sundhedsfagligt personale Antal patienter per overordnet læge Sengekapacitet antal disponible senge 66, , Sengedage per stationært årsværk Ambulante ydelser per ambulant årsværk Antal ambulante ydelser per dag per sundhedsfagligt årsværk 1,6 1,9 1,5 1,1 1,3 1,4 Speciallægepraksis Antal aktive ydernumre Antal patienter (unikke CPR-numre) Antal patienter per ydernummer Antal personer i behandling per indbyggere (under 18 år) 3,3 4,9 2,3 2,5 4,0. 3,2 Gennemsnitlige udgifter per patient Antal besøg per patient 7,2 4,9 5,5 5,8 7,4. 6,0 Antal besøg per ydernummer per dag 2,1 2,4 1,9 4,5 5,2. 2,7 Regional psykiatri Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) 24,0 20,3 26,9 19,8 17,5. 21,7 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling, kr Årsværk, sundhedsfagligt personale Antal patienter per overordnet læge Sengekapacitet antal disponible senge Sengedage per stationært årsværk Ambulante ydelser per ambulant årsværk Antal ambulante ydelser per dag per sundhedsfagligt årsværk 2,4 2,9 2,5 1,9 2,7 2,3 Speciallægepraksis Antal aktive ydernumre Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) Antal patienter per ydernummer Gennemsnitlige udgifter per patient Antal besøg per patient 4,1 3,9 1,5 4,0 11,0. 4,1 Antal besøg per ydernummer per dag 7,4 7,6 3,4 6,9 20,5. 7,6 Regional psykiatri Antal personer i behandling (unikke CPR-numre) Antal personer i behandling per indbyggere (over 18 år) 0,40 0,18 0,98 0,66 0,66. 0,46 Tilrettede driftsudgifter per indbygger, kr Tilrettede driftsudgifter per person i behandling, kr Årsværk, sundhedsfagligt personale (retspsykiatriske enheder) Antal patienter per overordnet læge (retspsykiatriske enheder) 26,6 39,0 61,1 71,7 60,4 17,5 37,4 Sengekapacitet antal disponible senge Sengedage per stationære årsværk (retspsykiatriske enheder) Andel af sengedage uden for retspsykiatriske enheder 46 % 73 % 63 % 21 % 34 % 34 % 40 % Andel af ambulante besøg uden for retspsykiatriske enheder 80 % 72 % 25 % 48 % 59 % 59 % 64 % Hele landet 10 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

11 2. Indledning 2.1. Baggrund og indhold Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse m.fl. har i august 2012 bedt Deloitte om at udarbejde en analyse af kapaciteten i psykiatrien. Formålet med analysen har været (1) at kortlægge psykiatriens kapacitet og økonomi, (2) at belyse muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse og (3) at vurdere det fremtidige kapacitetsbehov. Kapacitetsanalysens tematiske indhold er sammenfattet i figuren nedenfor Kortlægning af eksisterende kapacitet og økonomi Muligheder og barrierer for bedre kapacitetsudnyttelse Fremtidigt kapacitetsbehov Kortlægning af økonomiske ressourcer og personale Kortlægning af aktivitet Opgørelse af kapacitet i forhold til særlige målgrupper Tilrettelæggelse af patientforløb Benchmarking af faktisk kapacitetsudnyttelse Initiativer og redskaber til god kapacitetsudnyttelse Identifikation af barrierer for god/bedre kapacitetsudnyttelse Muligheder for optimering og tilpasning af den samlede kapacitet Potentialer for en bedre kapacitetsanvendelse Denne rapport præsenterer hovedresultaterne af kapacitetsanalysen. Analysen har omfattet både den regionale psykiatri og speciallægepraksis og både børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. Derimod har analysen ikke omfattet kapaciteten i kommunernes socialpsykiatriske tilbud og samspillet mellem sidstnævnte og den regionale psykiatri. Ligeledes har psykiatriske patienters anvendelse af tilbud hos praktiserende læger kun været omfattet for så vidt angår den specifikke ydelse samtaleterapi. Kapacitetsanalysen er gennemført inden for en meget kort tidsperiode fra medio august til ultimo oktober Grundlaget for analysen har for det første været en kvalitativ kortlægning af regionernes organisering og styringspraksis baseret på besøg i de enkelte regioner. Der er gennemført interview med de stedlige psykiatriledelser og udvalgte afdelingsledelser inden for børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. For det andet er der gennemført en kvantitativ analyse baseret på dels registerdata fra Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret, dels på økonomi- og personaledata, der er oplyst eller stillet til rådighed af regionerne. Ambitionen med kapacitetsanalysen var fra starten at foretage en kortlægning af økonomi, personale og aktivitet 10 år tilbage i tiden. Dette er lykke- 11 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

12 des, for så vidt angår aktivitetsopgørelserne. For økonomi og personaleressourcer har regionerne derimod ikke haft data, der modsvarer ønsket om en 10-årig analyseperiode. Det skyldes først og fremmest, at der ikke i regionerne er opbevaret oplysninger om økonomi og personale i de tidligere amter, men også at der igennem de seneste år er foretaget mange og forholdsvis omfattende organisatoriske ændringer i psykiatrien i flere af regionerne. Den tekniske implementering af disse ændringer i de administrative it-systemer er sket på en sådan måde, at det har været vanskeligt for regionerne at udlede konsistente tidsserier for økonomi og personale på underliggende organisatoriske enheder og inden for den tidsramme, der har været for kapacitetsanalysen, har dette ikke været muligt. Endelig har det været intentionen med kapacitetsanalysen at foretage en opdeling af økonomi og personale på ambulante og stationære funktioner. Regionernes registreringsramme giver imidlertid ikke umiddelbart mulighed for dette. Deloitte har foretaget en sådan opdeling for 2011, der hovedsageligt baserer sig på oplysninger fra regionerne, men som også i et vist omfang beror på beregningsmæssige forudsætninger. Det har ikke været muligt at føre opdeling af ambulant og stationær aktivitet tilbage til tidligere år. Trods de nævnte begrænsninger i grunddata er det Deloittes vurdering, at nærværende kapacitetsanalyse tilvejebringer en lang række informationer og analyser om aktiviteten og kapaciteten i psykiatrien, der ikke har foreligget tidligere. Afrapporteringen præsenterer en række overordnede aspekter af regionernes organisering og styring samt en vurdering af fremadrettede muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse. Desuden præsenteres et forholdsvis bredt udsnit af resultater fra den kvantitative kortlægning, uden at der er tale om en fuldstændig beskrivelse. Dybden og bredden i afrapporteringen er således afpasset efter de rammer, der har været for projektet. Rapporten er disponeret på følgende måde: Kapitel 3 præsenterer en række hovedtræk ved den aktuelle styringspraksis og de tendenser, der præger den styringsmæssige udvikling af psykiatrien. Kapitel 4-6 præsenterer analysen af kapaciteten i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. Kapitel 7 præsenterer hovedtræk af den gennemførte analyse af patientforløb og patienthistorik. Supplerende data, herunder patientforløbsbeskrivelser for udvalgte diagnosegrupper, fremgår af bilag til rapporten Metodiske afgrænsninger og definitioner Kapacitetsanalysen er baseret på en række metodiske afgræsninger og definitioner. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af økonomidata fremgår af nedenstående boks. 12 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

13 Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af økonomidata Udgifterne til den regionale behandlingspsykiatri er opgjort på grundlag af de tilrettede driftsudgifter. Udgifterne til voksenpsykiatrien i 2011 er fordelt mellem voksen almen og retspsykiatri på baggrund af de detaljerede afdelingsregnskaber for Den relative fordeling af udgifter mellem stationær og ambulant behandling inden for alle tre områder (børn og unge, voksne og retspsykiatri) er estimeret efter samme metode. Afgrænsningen af retspsykiatri i forbindelse med estimering af udgifter såvel som personale har fulgt den organisatoriske opgavevaretagelse, så det omfatter de dedikerede retspsykiatriske afdelinger og afsnit. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af personaleressourcer fremgår af nedenstående boks. Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af personaleressourcer Det samlede antal årsværk udgøres både af månedslønnet og timelønnet personale. Eksterne vikarer kan ikke opgøres via data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD), hvorfor udgifter til disse er oplyst separat af de enkelte regioner. Stillingsoplysningerne er opgjort på regionernes overenskomstområder og er yderligere udspecificeret på stillingskategorier. Kategorien øvrige består først og fremmest af administrativt personale, herunder lægesekretærer. For lægegruppen sondres mellem overordnede og øvrige læger. Begrebet overordnede læger omfatter læger med ledelsesansvar som afgrænset i FLD s gruppering. En del af personalet er ikke tilknyttet et enkelt afsnit, men er ansat på afdelingsniveau. For at kunne koble personaledata med aktivitetsdata er der derfor foretaget korrektioner ud fra sengedata og oplysninger fra regionerne. De væsentligste afgræsninger og definitioner for opgørelse af aktivitetsdata fremgår af nedenstående boks. 13 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

14 Metodiske afgræsninger og definitioner for opgørelse af aktivitetsdata Opgørelsen af aktiviteten i psykiatrien følger generelt de afgrænsninger og definitioner, som anvendes af Statens Seruminstitut. Aktiviteten i psykiatrien er henført til den behandlende region og ikke til den region, som patienten er bosat i. Patienter, der har en ambulant kontakt, men som ikke har modtaget ambulante besøg, indgår ikke i opgørelserne. Aktiviteten henføres, medmindre andet er nævnt, til det sidste besøg, som den pågældende patient har haft i psykiatrien. Eksempelvis henføres en patient, der er blevet behandlet i to regioner, til den region, der har behandlet patienten sidst. Børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien afgrænses ud fra patientens alder på tidspunktet for behandlingen. Patienter på 18 år eller derover henføres til voksenpsykiatrien, og patienter under 18 år henføres til børne- og ungdomspsykiatrien. Retspsykiatrien er afgrænset ud fra patienternes diagnoser. Patienter, der har et retsligt forhold i enten aktions- eller bidiagnose, henføres til retspsykiatrien. I opgørelsen af aktivitet i de enkelte år medregnes aktivitet, hvor kontakten er startet inden kalenderårets start, samt aktivitet, hvor kontakten er afsluttet efter kalenderårets afslutning. 14 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

15 3. Styringspraksis og tendenser Deloitte har gennemført en kvalitativ kortlægning af regionernes opgavetilrettelæggelse og styringspraksis. Vi har i den forbindelse gennemgået centrale styringsdokumenter og ledelsesrapporteringer m.v., ligesom vi har gennemført interview med regionernes psykiatriledelser og ledelserne på udvalgte afdelinger inden for både børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og retspsykiatrien. I dette kapitel fremdrages en række centrale observationer og resultater fra den kvalitative kortlægning. Der er ikke tale om en detaljeret beskrivelse af organisering og styringsmetoder m.v., men om en fokuseret fremhævelse af elementer og tendenser i styringen, som efter vores opfattelse er vigtige for forståelsen af den aktuelle styringspraksis og dens udviklingsfokus. Styringsmæssigt opbrud Psykiatrien gennemgår i disse år en markant styringsmæssig udvikling og fornyelse, blandt andet under indtryk af pres på kapaciteten og forventninger om fortsat stigning i aktiviteten. Historisk har psykiatrien været præget af en decentral og delvist autonom styringskultur, hvor ledelserne i de enkelte afdelinger har haft en udstrakt frihed til at tilrettelægge opgavevaretagelsen selvstændigt, og hvor de enkelte læger i høj grad har været selvledende. Der har ikke på samme måde som i somatikken været tradition for aktivitets- og takststyring, men dette er i alle regionerne et forhold, der er under forandring, jf. nedenfor. Psykiatrien har desuden været og er det fortsat kendetegnet ved, at der blandt læger og på tværs af organisatoriske enheder kan være varierende opfattelser af, hvilken behandling der er den rette for sammenlignelige patienter. Der er en bred erkendelse blandt regionernes psykiatriledelser af, at manglende faglig konsensus i sammenhæng med en decentral styringskultur har medført, eller i hvert fald muliggjort, en stor variation i behandlingspraksis, der ikke har været tilsigtet. Dette indebærer også, at der har været mulighed for tilsvarende forskelle i produktivitet og kapacitetsudnyttelse. I tilknytning hertil viser analysen, at regionernes administrative styringsgrundlag ikke eller kun delvist har været understøttende for at sikre transparens omkring sådanne forskelle i hverken planlægnings- eller opfølgningssammenhæng. Dette hænger snævert sammen med, at styringsgrundlaget ikke giver mulighed for at koble ressourceforbrug og aktivitet på detaljeret organisatorisk niveau, jf. senere. 15 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

16 Analysen viser, at der i regionerne er igangsat en række initiativer, der har potentiale til at styrke den faglige og økonomiske styring markant. Nogle af disse initiativer er allerede indført, mens andre er under indfasning eller planlægning. En række af de væsentligste initiativer omfatter: Aktivitetsstyring, der knytter ressourceanvendelse og aktivitet tættere sammen. Indførelse af pakkeforløb fra 1. januar Centralisering af visitationen. Større fokus på organisatorisk og faglig specialisering. Specialuddannelser for psykologer og sygeplejersker. Mulighed for, at regionerne kan disponere over dele af kapaciteten i speciallægepraksis. Tættere integration af de psykiatriske behandlingstilbud med de somatiske, herunder ikke mindst i tilknytning til de kommende års omfattende sygehusbyggerier. Tilsammen indebærer disse initiativer en betydelig nyorientering af den faglige og økonomiske styring. Såfremt initiativerne realiseres, rummer de potentiale til et markant opbrud i den hidtidige styringspraksis inden for psykiatrien, i stil med det der har fundet sted i andre dele af sundhedsvæsnet. Mulighederne for fremadrettet at forbedre kapacitetsudnyttelsen i psykiatrien skal således ses i sammenhæng med realiseringen af blandt andet de nævnte initiativer. Analysen viser, at psykiatriledelserne i regionerne samstemmende har en forventning om, at bedre styring rummer et stort potentiale for faglig harmonisering og økonomisk effektivisering. Samtidig er der stor bevidsthed om, at de intentioner, der er indlejret i initiativerne, indeholder og forudsætter et opgør med den traditionelle styringskultur baseret på udstrakt decentralisering og selvstyring. Det er sandsynligt, at en sådan kulturforandring nogle steder vil møde modstand og/eller kræve en vedholdende ledelsesmæssig indsats over en længere årrække. Det er Deloittes vurdering, at regionerne med ovenstående initiativer har igangsat et omfattende udviklingsprogram, der rummer et stort potentiale for at forbedre kapacitetsudnyttelsen. Det er dog samtidig vores vurdering, at der supplerende er behov for en forbedring af det administrative styringsgrundlag, der baseret på blandt andet registreringer og/eller måling af tidsanvendelsen giver mulighed for at koble økonomi og aktivitet langt tættere end hidtil, jf. nedenfor. Aktivitets- og produktionsstyring I alle regionerne indgås der årligt aftaler, der fastsætter rammerne for det kommende års indsats og aktiviteter. Aftalerne indgås overordnet mellem direktionen og/eller regionsrådet og psykiatriledelsen og nedbrydes i aftaler mellem psykiatriledelsen og de forskellige afdelings- og sektorledelser. Det er således alle steder praksis, at der sammen med budgettildelingen formuleres 16 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

17 måltal for aktiviteten, for eksempel udtrykt som antal udskrivninger, antal behandlede, antal ambulante ydelser m.v. Det er ligeledes hovedreglen, at der i forbindelse med denne sammenkobling af økonomi og produktionsmål er indbygget krav om årlige produktivitetsforbedringer, typisk i størrelsesordnen 2-3 procent årligt. Denne form for opstilling af aktivitetsmål i tilknytning til budgettet er generelt indført inden for de senere år, det vil sige efter regionsdannelserne. Det er Deloittes vurdering, at den væsentligste effekt heraf indtil nu har været, at princippet om styring ud fra aktivitetsmål er blevet forankret i organisationerne, og at der på afdelingsniveau er opnået et større ledelsesfokus på at realisere aktivitetsmålene. Dette er i sig selv et væsentligt resultat og en forudsætning for videreudvikling af aktivitetsstyringen. Regionerne påpeger, at der er et stigende fokus på kvalitet som styringsparameter i psykiatrien, eksempelvis har pakkeforløbene også til formål at sikre en større ensartethed af kvaliteten på tværs af afdelinger og regioner. Det er samlet set vores indtryk, at aktivitetsstyringen endnu har et forholdsvis lavt modenhedsniveau, men samtidig at der aktuelt er stort fokus på at udvikle den. Der er med Region Syddanmark som væsentligste undtagelse endnu ikke indført automatiske mekanismer, hvor budgettet reguleres i forhold til graden af målopfyldelse. I nogle regioner foretages dog diskretionære vurderinger (baseret på forudgående dialog) af, om eksempelvis underopfyldelse af aktivitetsmål skal give anledning til nedregulering af budgettet og der er eksempler på, at dette er sket. Vurderingen af, at der aktuelt er tale om et forholdsvis lavt modenhedsniveau beror særligt på tre indbyrdes sammenhængende forhold, der efter vores vurdering med fordel kan tænkes ind i den igangværende udvikling: For det første er der generelt ikke endnu etableret robuste modeller for sammenkobling af aktivitetsmål og tildeling af ressourcer, for eksempel i form af taxamater- eller takstmodeller. Det blev dog i 2006 gjort obligatorisk at registre en række ambulante psykiatriske ydelser med tilhørende obligatorisk registrering af tidsforbruget ved den enkelte ydelse. På baggrund heraf er der siden 2008 udarbejdet vejledende ambulante psykiatritakster. Tilsvarende er der udarbejdet vejledende stationære psykiatritakster. For det andet er prissætningen af de forskellige ydelser præget af usikkerhed, blandt andet fordi der ikke foreligger opdateret viden om tidsanvendelsen og dermed ressourceforbruget i forhold til forskellige typer ydelser. Region Syddanmark tager i denne forbindelse afsæt i de vejledende DRG-/DAGS-takster for psykiatrien, mens de øvrige regioner med henvisning til, at disse takster er usikre og ufærdige, har afstået fra dette. For det tredje er regionerne generelt søgende i forhold til, hvilke typer aktiviteter der bør være omfattet af takststyringen, samt i forhold til 17 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

18 vægtningen af delaktiviteter. I den forbindelse er der i forhold til særligt det ambulante område to væsentlige problemstillinger. Den ene er, at en lang række fagligt velbegrundede aktiviteter ikke tæller med i aktivitetsopgørelserne dette omfatter for eksempel transporttid i distriktspsykiatrien og i de opsøgende team, tværfaglige besøg, faglig uddannelse, pårørendesamtaler samt kontakt med praktiserende læger og kommuner m.fl. 1 Hvis aktivitetsstyringen alene rettes imod de aktiviteter, der indeholder direkte patientkontakt, kan der opstå et ikketilsigtet incitament til at nedprioritere disse delaktiviteter. Den anden er, at der ikke (endnu) er et robust grundlag for fastsættelse af normtal for produktionen på hverken afdelings-/afsnitsniveau eller på medarbejderniveau. Regionerne har i forbindelse med analysen udtrykt interesse for at få bedre viden om herunder fra andre regioner hvad der kan betragtes som rimelige normtal ud fra en afvejning af samtidige hensyn til produktivitet og faglig kvalitet. Ydelsesregistrering, normtal og balanceret fastsættelse af aktivitetsmål Indførelse af incitamentskorrekte takststyringsmodeller rummer særligt på det ambulante område en række væsentlige problemstillinger i relation til ydelsesregistrering og fastsættelse af normtal. Især i børne- og ungdomspsykiatrien er det den generelle opfattelse, at den formelle ydelsesregistrering ikke giver et dækkende billede af aktiviteten, idet eksempelvis forældresamtaler, skal registreres under ambulante besøg uden kontakt, men ikke medregnes som produktion i regionerne. Regionerne anvender blandt andet på den baggrund en bredere ydelsesafgrænsning for at kompensere for dette, jf. nedenfor. Ud fra de gennemførte interview med afdelingsledelser i regionerne er det dog Deloittes vurdering, at den aktuelle praksis for fastsættelse af baselineaktiviteten kun delvist lykkes med dette. Der synes i flere regioner at være mulighed for, at afdelingerne kan realisere aktivitetskravene ved at flytte ressourcer fra ikke-tællende aktiviteter til ydelser, der medregnes i produktionsopgørelsen og at denne mulighed udnyttes. I Region Hovedstaden omfatter opgørelsen af baseline for aktiviteten en sammensætning af (1) antallet af ambulante besøg, (2) antal sengedage, (3) antal udskrivninger og (4) antal skadestuebesøg. Der anvendes dog i børne- og ungdomspsykiatrien en bredere afgrænsning, der også omfatter ydelser uden besøg. I Region Syddanmark anvendes de vejledende DRG-takster som grundlag for fastsættelsen af aktivitetsmålene (baselineproduktion). Regionen er den eneste, der opererer med en automatisk regulering af budgettet i forhold til merproduktion/mindre produktion. Denne symmetriske regulering gælder for det ambulante område, og der er ikke fastsat et loft for meraktiviteten. Region Syddanmark har siden 2007 haft den næststørste stigning i antallet af ambulante besøg blandt de fem regioner. I Region Sjælland baseres fastsættelsen af aktivitetsmål på (1) antal ambulante besøg og (2) antal udskrivninger. I Region Midtjylland har aktivitetsstyringen indtil 2011 været baseret på tre overordnede aktivitetsmål, nemlig (1) antal ambulante besøg, (2) antal personer i kontakt (unikke CPR-numre) og (3) 90 procent belægning på sengeafsnit omregnet til antal sengedage. Fra 2012 er der introduceret yderligere to aktivitets- 1 Ydelserne Samtale med pårørende og Kontakt med anden myndighed skal dog indberettes i forbindelse med ambulante ydelser uden besøg". 18 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

19 mål, nemlig (4) udgifter per behandlet patient og (5) behandlede patienter per årsværk. I Region Nordjylland anvendes følgende aktivitetsmål i forbindelse med fastsættelsen af aktivitetskrav: (1) antal sengedage, (2) antal ambulante besøg og (3) antal patienter (unikke CPR-numre). Der er som noget meget væsentligt et stigende fokus i regionerne på fastsættelse af og opfølgning på normtal for antal ambulante besøg/ydelser per behandler per dag. Region Sjælland opererer aktuelt med et normtal på 4 ambulante ydelser per dag per behandler, hvilket danner grundlag for fastsættelse af måltal for de forskellige enheder. Der er forventninger om at kunne øge dette måltal over tid, blandt andet med afsæt i tiltag rettet mod mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, der flere steder har fokus på lean. I andre regioner, herunder Region Syddanmark og Region Hovedstaden, er aktivitetskravene fastsat med udgangspunkt i lavere normtal på 2-2½ ambulante besøg per behandler per dag. Det er dog usikkert, om disse forskellige normforudsætninger er sammenlignelige på tværs af regioner. Det er Deloittes vurdering, at den hidtil pragmatiske og dialogorienterede tilgang til vurdering af budgetreguleringer har været hensigtsmæssig, men at der fremadrettet kan være grund til at overveje mere regelbaserede reguleringsmekanismer, i takt med at fundamentet for aktivitetsstyringen forbedres. Det er samtidig vores opfattelse, at der er et stort behov for en sådan videreudvikling af grundlaget for aktivitetsstyring, eventuelt baseret på egentlige interne takster. En mulighed er at tage afsæt i de allerede eksisterende vejledende takster for psykiatrien med henblik på en kvalificering af taksterne i forhold til at afspejle de nuværende omkostningsstrukturer. Dette kan bidrage til at, aktivitetsstyringen et skridt videre fra fastsættelse af marginale produktivitetskrav ud fra de seneste års produktion til styring ud fra aktivitetsnormer, for eksempel antallet af ambulante ydelser per årsværk per tidsenhed. Indførelsen af pakker vil kunne bidrage til den fortsatte udvikling af styringen af kvaliteten af behandlingen samt aktiviteten per enhed og behandler. Dette skal ses i sammenhæng med, at pakkerne vil være drivende for en harmonisering af behandlingsindsatsen og for et større fokus på afslutning af forløb. Registrering og administrativt styringsgrundlag Regionerne har således sat styring på dagsordnen. Kortlægningen viser imidlertid, at der ikke aktuelt er etableret et tilstrækkeligt fundament for den faglige og økonomiske styring, som modsvarer ambitionerne om en mere professionel styring hverken i forbindelse med planlægningen eller den løbende opfølgning. Det er desuden Deloittes indtryk, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på etableringen af et sådant fundament. Der mangler grundlæggende et overblik over, hvad ressourcerne anvendes til. Det gælder samlet set, i de enkelte afdelinger, afsnit og team samt på medarbejderniveau. Personaleressourcerne er i psykiatrien langt den væsentligste produktionsfaktor, og en professionaliseret styring af afviklingen af aktiviteter er derfor næsten synonymt med styring af personaleressourcerne. Der er imidlertid ikke i dag overblik over personalets tidsanvendelse på ambulante og stationære aktiviteter endsige over ressourceforbruget i forhold til forskellige patientgrupper og ydelsestyper. Der er ikke i psykiatrien og i 19 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

20 sundhedsvæsnet mere generelt tradition for tidsregistrering eller andre former for måling af tidsanvendelsen. Det er imidlertid efter Deloittes vurdering helt afgørende for mulighederne for at etablere reel aktivitets- og produktionsstyring, at tidsanvendelsen bliver mere velbelyst, og at dette sker via registreringer (evt. blot af periodisk karakter), der giver mulighed for opfølgning. Samspil mellem principper for opgørelse af aktiviteter og tilrettelæggelse af aktiviteter Principperne for opgørelse af aktivitet for sygehusdelen af psykiatrien følger den almene tilgang hertil, hvor det er den direkte kontakt med patienten ved fremmøde eller udgående besøg, der er kriteriet for, at denne kan medtælles som en ambulant kontakt. På tværs af de gennemførte interview er det indtrykket, at dette princip har indvirkning på den faktiske tilrettelæggelse af dele af kontaktfladen til patienterne. Der er således i en række af interviewene peget på, at man er tilbageholdende med at anvende telefoniske kontakter til patienterne, da disse ikke medtælles i aktivitetsopgørelserne. I stedet lægges der vægt på, at patienterne møder op, selvom telefonisk kontakt kunne have været tilstrækkelig. Disse principper for opgørelse af ambulant aktivitet er også nævnt som en mulig umiddelbar barriere for udbredelse af telepsykiatri. Der kan således være behov for at se nærmere på, om det valgte princip for opgørelse af aktiviteten er hæmmende for udviklingen af en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, harmonisering via pakkeforløb og central(iseret) visitation. Regionerne er som tidligere nævnt opmærksomme på, at den hidtidige styringskultur har medført en forholdsvis stor og uhensigtsmæssig forskellighed i faglig praksis på tværs af organisatoriske enheder og mellem enkeltlæger. Serviceniveauet er så at sige i for høj grad blevet fastlagt af den enkelte læge. Regionerne arbejder aktuelt med to væsentlige initiativer, der blandt andet tilsigter at skabe større ensartethed i behandlingspraksis, nemlig centralisering af visitationen og indførelse af pakkeforløb, der har til formål at sikre en mere ensartet udredning og behandling af høj kvalitet for udvalgte patientgrupper. En centralisering af visitationen vil kunne betyde, at udrednings- og behandlingsindsatsen igangsættes ud fra ensartede kriterier og fælles retningslinjer for, hvilke faggrupper der varetager hvilke opgaver. Pakkeforløbene vil tillige kunne understøtte et større fokus på at få afsluttet forløbene. Begge initiativer er som udgangspunkt fagligt begrundede, men rummer også et væsentligt potentiale for effektivisering. Initiativerne er desuden sammenhængende, da det implicit er en forudsætning for indførelse af pakkeforløb, at der etableres en form for central(iseret) visitation. I forhold til centralisering af visitationen har regionerne forskellige overvejelser, og nogle regioner er længere fremme i planlægningen end andre. Region Midtjylland planlægger således at indføre en i princippet fuld centralisering 20 Analyse af kapaciteten i psykiatrien

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser kapacitet, sammenhæng og struktur

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser kapacitet, sammenhæng og struktur Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser kapacitet, sammenhæng og struktur Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 1 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI1 OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Benchmarking er vejen til. bedre resultater

Benchmarking er vejen til. bedre resultater Benchmarking er vejen til bedre resultater Benchmarking projektet omfatter indtil videre følgende analyser, som er offentliggjort på www.regioner.dk/økonomi/benchmarking Overordnet fordeler benchmarkinganalyserne

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard Eskild Klausen Fredslund Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere