ÅRSRAPPORT Member of

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Member of"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Member of

2 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder 16 Grå cement 20 Hvid cement 26 Fabriksbeton 32 Medarbejdere i udvikling 34 Corporate governance 36 Risk management 38 Regnskabsberetning for Koncernen 40 Påtegninger 43 Koncernregnskab 44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapital 49 Noter til koncernregnskabet 75 Moderselskabets regnskab 76 Resultatopgørelse for Moderselskabet 77 Pengestrømsopgørelse for Moderselskabet 78 Balance for Moderselskabet 80 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapital 81 Noter til Moderselskabets regnskab 96 Oversigt over Koncernens selskaber 98 Ledelse 100 Koncernens adresser

3 StrategI og fokus Siden Cementirs køb i 2004 har der været fokus på at styrke markedspositionen inden for Koncernens forretningsområder. Samtidig er der fokuseret yderligere på optimering af vore indkøbs- og logistikprocesser for fortsat at sikre en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Grå cement Fastholde markedspositionen i Danmark og nærliggende lande gennem produktudvikling og kundetilpassede løsninger Reducere energi- og CO 2 -omkostninger ved at optimere driften og maksimere brugen af alternative brændsler Produktudvikling baseret på strategisk costbenefit analyse, som bl.a. omfatter reduktion af CO 2 -emission Hvid cement Udbygge positionen som global markedsleder Styrke eksisterende markedsposition gennem organisk vækst Etablere ny markedsposition gennem opkøb og/eller etablering af nye fabrikker Fabriksbeton Udvikle positionen som markedsleder i Skandinavien inden for fabriksbeton og udvide aktiviteten inden for tilslagsmaterialer Øge rentabiliteten gennem optimering af logistik- og forretningsproces Executive Committee Mario Ciliberto, Formand Henning Bæk, Koncernøkonomi- og finansdirektør, CFO Frands I. Grex, Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Lars Østergaard, Direktør, Aalborg Portland White A/S Søren Ulslev, Direktør, Unicon A/S Agnete Raaschou-Nielsen, Direktør, Forretningsudvikling

4 Aalborg Portland er en del af Cementir Holding S.p.A., Italien en international aktør inden for produktion af hvid cement, grå cement, fabriksbeton og tilslagsmaterialer. Cementir Holding S.p.A. er noteret på den italienske fondsbørs og er en del af Caltagirone Koncernen. Aalborg Portland A/S er Moderselskab i Aalborg Portland Group. Aalborg Portland Group består af de tre forretningsområder: Grå cement (Aalborg Portland) Markedsleder i Danmark Hvid cement (Aalborg Portland White) Global markedsleder Fabriksbeton (Unicon) Markedsleder i Skandinavien EXECUTIVE COMMITTEE Group-funktioner Grå cement Hvid cement Fabriksbeton

5 Highlights 2007 Salg af grå cement 2,1 mio. tons, lidt over 2006 Salg af hvid cement 1,6 mio. tons, +2 % Salg af fabriksbeton 2,9 mio. m 3, +4 % Salg af tilslagsmaterialer 3,3 mio. tons, +22 % Nettoomsætning EUR 660 mio., +10 % (EUR 599 mio. i 2006) EBITDA EUR 138 mio., +12 % (EUR 123 mio. i 2006) Resultat før skat (EBT) EUR 97 mio., +15 % (EUR 84 mio. i 2006) Cash flow (CFFO) EUR 111 mio., +10 % (EUR 101 mio. i 2006) Investering (CFFI) EUR 65 mio. mod EUR 78 mio. i 2006 Rentebærende nettogæld (NIBD) Reduceret med EUR 48 mio. til EUR 100 mio. Egenkapital EUR 350 mio. mod EUR 281 mio. i 2006 De tre forretningsområders omsætnings- og resultatfordeling Nettoomsætning EBITDA EBT Grå cement Hvid cement Fabriksbeton 49% 31% 32% 42% 28% 37% 20% 26% 35% Aalborg Portland Group udvikler, producerer, distribuerer og markedsfører et bredt udvalg af cementtyper samt fabriksbeton og tilslagsmaterialer (granit og grus). På anlægget i Aalborg produceres grå cement, som afsættes i Danmark og på omkringliggende markeder. Aalborg Portland Group er verdens største aktør inden for hvid cement, der produceres i Danmark, Egypten, Malaysia, Kina og USA. Den hvide cement afsættes til en række markeder verden over. Med et totalt salg af 2,9 mio. m 3 fabriksbeton er Aalborg Portland Group markedsledende i Skandinavien med salg og distribution til ca kunder. Derudover afsættes mere end 3 mio. tons tilslagsmaterialer fra brud og grusgrave i Sverige. Produkter og anvendelsesområder Aalborg Portland Group skaber nutidens og fremtidens byggerier med sine produkter: Grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Cement, beton og andre cementbaserede produkter er de mest anvendte byggematerialer i verden og det globale forbrug er stadigt stigende. De ubegrænsede muligheder med cementbaserede produkter er blevet udforsket og anvendt gennem mange århundreder til primært konstruktionsmæssige formål. Hver dag udforsker arkitekter, ingeniører og producenter nu potentialerne for nye specifikke applikationer og generelle anvendelsesområder for beton. Grå cement er bindemidlet, når infrastrukturen skal styrkes, når broer og huse skal bygges, når havne skal anlægges og lufthavne udbygges. Fabriksbeton er den færdige støbeblanding, der sikrer effektiviteten, når store mængder beton skal bruges, samtidig med at høj kvalitet bliver sikret. Hvid cement har præcis de samme egenskaber som grå cement, men bruges især når der lægges vægt på æstetisk flotte løsninger. Den bruges både i beton- og i mørtelblandinger og ses bl.a. som bindemiddel i den hvide flisefugemasse på badeværelset, i puds til swimmingpools og i den hvide puds, der giver store bygninger et eksklusivt udseende samtidig med at det forlænger bygningens levetid. Brugt i betonautoværn sikrer den hvide farve høj synlighed i al slags vejr. Vi finder den desuden i hvide eller farvede paneler, fliser, terrazzo og lignende. Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Aalborg Portland Group har en lang tradition for samfunds- og miljømæssig ansvarlighed. Med baggrund i Koncernens aktiviteter er miljømæssige hensyn en væsentlig del af den samlede strategi og forretningsudvikling i Koncernen. De miljømæssige forhold vedrørende Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg er udførligt beskrevet i Miljøredegørelse og Grønt regnskab for Endvidere henvises til side 8-11 i denne årsrapport.

6 2 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Koncernens hoved- og nøgletal EUR mio. DKK mio * * IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 191,6 257,0 516,6 599,2 660, Produktionsomkostninger ** 102,7 145,8 276,9 312,0 348, Bruttoresultat ** 89,0 111,2 239,7 287,2 312, Bruttomargin 46,4% 43,3% 46,4% 47,9% 47,3% 47,9% 47,3% Salgs-, adm.-, og dist. omk. samt andre driftsposter ** 19,9 37,5 133,6 164,1 174, Resultat før afskriv., fin. poster og skat (EBITDA) 69,0 73,7 106,1 123,1 138, EBITDA-margin 36,0% 28,7% 20,5% 20,5% 20,9% 20,5% 20,9% Afskrivninger ** 19,0 23,6 34,5 36,5 37, Amortisering ** 1,9 2,2 0,7 0,7 1, Resultat før fin. poster og skat (EBIT) 48,2 47,9 71,0 85,9 99, EBIT-margin 25,1% 18,6% 13,7% 14,3% 15,0% 14,3% 15,0% Andel af associerede virksomheders resultat efter skat 0,0 2,7 5,3 5,6 4, Finansielle poster, netto 2,3-9,1-9,7-7,6-6, Resultat før skat (EBT) 50,5 41,4 66,6 84,0 97, EBT-margin 26,3% 16,1% 12,9% 14,0% 14,7% 14,0% 14,7% Selskabsskat 16,7 13,2 17,2 22,6 20, Årets resultat 33,8 28,2 49,4 61,4 76, Minoritetsaktionærers andel af årets resultat -0,4 1,2 5,1 7,0 8, Aalborg Portland A/S andel af årets resultat 34,2 27,0 44,3 54,4 68, PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) 51,1 31,2 88,0 100,9 111, Pengestrømme fra investeringsaktivitet (CFFI) -42,9-53,4-27,9-78,3-65, Pengestrømme fra drift og investeringer 8,2-22,2 60,0 22,6 46, Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -18,6-13,4-69,2-31,5-40, Ændring i likvider -10,2-35,5-9,2-8,9 5, BALANCE Immaterielle anlægsaktiver 8,2 39,4 43,6 49,9 55, Materielle anlægsaktiver 207,8 316,1 319,0 357,8 374, Andre langfristede aktiver 17,7 20,7 24,8 21,8 20, Langfristede aktiver i alt 233,7 376,2 387,4 429,5 449, Kortfristede aktiver 124,4 140,3 149,3 147,3 164, Aktiver i alt 358,1 516,5 536,7 576,7 613, Koncernens egenkapital 225,4 172,2 233,8 281,4 349, Aalborg Portland A/S andel af egenkapitalen 218,8 150,8 204,8 250,5 311, Langfristede gældsforpligtelser 34,8 215,4 172,4 154,7 129, Kortfristede gældsforpligtelser 97,9 128,9 130,5 140,6 134, Passiver i alt 358,1 516,5 536,7 576,7 613, Forrentet nettogæld/-tilgodehavender (-) (NIBD) 0,8 214,6 161,6 147,9 100, NØGLETAL Afkast af den investerede kapital Reguleret nettoresultat efter skat (NOPAT) 36,2 43,9 65,6 76,2 89, Gennemsnitlig investeret kapital 233,4 297,6 449,6 468,7 492, Afkast af den investerede kapital (ROCE) 15,5% 14,7% 14,6% 16,3% 18,2% 16,3% 18,2% Inklusive minoritetsaktionærers andel Egenkapitalens forrentning 15% 14% 24% 24% 24% 24% 24% Egenkapitalandel 63% 33% 44% 49% 57% 49% 57% Antal ansatte, Heraf i Danmark Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i Jf. definitioner i anvendt regnskabspraksis note 2. * Regnskabets nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov for Klasse C (store), ikke i henhold til IFRS. Afvigelser vedrører primært amortisering på goodwill, der indgår i Amortisering og Andel af associerede virksomheders resultat efter skat. I er eksportfragt fratrukket Nettoomsætningen. ** Afskrivninger og amortisering fremgår separat i denne opgørelse for at vise Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA). Bruttoresultatet afviger derfor fra Koncernens resultatopgørelse.

7 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 3 Formandens beretning for 2007 Fremgang i salg og resultat 2007 blev et tilfredsstillende år for vore tre forretningsområder Grå cement, Hvid cement og Fabriks beton med fremgang i omsætning og indtjening i forhold til som ved udgangen af 2008 vil være verdens største fabrik for produktion af hvid cement. Dels forøgelse af kapaciteten på vores produktionsanlæg i Kina, der blandt andet omfatter anlæggelse af en helt ny fabrik med forventet opstart i De økonomiske mål, der var sat ved starten af året, blev nået. De økonomiske konjunkturer sikrede fuld udnyttelse af kapaciteten på samtlige produktionsanlæg, mens udviklingen blev påvirket negativt af de fortsat stigende energi- og fragtpriser. Nettoomsætningen blev EUR 660 mio., hvilket er EUR 61 mio. eller 10 % højere end i Driftsresultatet (EBITDA) blev EUR 138 mio., en fremgang på 12 % i forhold til Samtidig vil innovationsaktiviteter, der understøtter og udvikler markedet for cement og beton internationalt, fortsat være højt prioriterede i de kommende år. Miljømæssig ansvarlighed Aalborg Portland ønsker at bidrage markant til det danske samfunds mål om at reducere emission af CO 2. Derfor arbejder virksomheden med en omfattende plan for at udvikle nye cementtyper, der kan medvirke til at reducere emissionen, og for at anvende CO 2 -neutrale biobrændsler i langt større omfang. EUR mio Ændring Nettoomsætning 660,3 599,2 10% EBITDA 138,0 123,1 12% EBIT 99,1 85,9 15% EBT 97,0 84,0 15% CFFO 111,3 100,9 10% NIBD 100,2 147,9 32% De øgede markedsaktiviteter og den overordnede vækststrategi medfører naturligvis et større behov for produktionskapacitet. Derfor vil 2008 blandt andet være præget af to store investeringer. Dels færdiggørelse af en ny produktionslinje på vores fabrik i Sinai, Egypten, Værdien af dette udviklingsarbejde bør ikke undermineres af konkurrenceforvridende import af cement fra lande uden CO 2 -afgift. I 2007 er der gennemført en række vigtige tiltag i Aalborg, Danmark. For eksempel aktiviteter til reduktion af NO X og en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering er indgået. Endvidere har Energistyrelsen godkendt en overvågningsplan for CO 2 for perioden Det er væsentligt for ledelsen af en virksomhed med meget investeringstunge produktionsanlæg og med lange afskrivningsperioder at opleve stabile rammevilkår, så der med tryghed kan investeres i virksomhedens fremtid.

8 4 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup CO 2 -kvoter i fokus Tildelingen af CO 2 -kvoter er fastlagt for perioden Aalborg Portlands kvote er reduceret med 7,6 % i forhold til prøveperioden Det vil derfor være en betydelig udfordring at opretholde den nuværende produktion i Danmark. Regeringen tilstræbte i høj grad en kvoteallokering for , som tog hensyn til konkurrenceevnen for den energiintensive industri, herunder cementproduktion. Men Danmarks meget betydelige forpligtelse til reduktion af udledning af CO 2 inden 2012 indebar, at Aalborg Portland ikke fik tildelt samme kvotemængde som de konkurrerende cementvirksomheder i EU. Det er derfor positivt, at EU fra 2013 overgår til branchevis kvoteallokering. Dermed undgås forhåbentlig endnu en dansk konkurrenceforvridende allokering inden for EU-systemet. Det er imidlertid uklart, hvordan EU vil håndtere en situation, hvor landene uden for EU ikke vil indføre en bare nogenlunde tilsvarende CO 2 -regulering af deres energiintensive virksomheder. Danmark og EU bør ikke tillade en forringelse af de energiintensive virksomheders konkurrenceevne gennem et krævende kvotesystem, som konkurrenterne uden for EU ikke pålægges. Aalborg Portland savner en klar politisk melding om, at energiintensive virksomheder fortsat trygt kan investere langsigtet i Danmark og i det øvrige EU, uanset forløbet af klimaforhandlingerne i Det gavner på ingen måde miljøet snarere tværtimod hvis energiintensive virksomheder flytter til lande uden for EU eller udkonkurreres af virksomheder i lande, som ikke har samme krav til reduktion af CO 2 -emission som i EU. Også emission af NO X er nedbragt Emissionen af NO X fra vores fabrik i Aalborg er nedbragt markant. Det er et resultat af betydelige investeringer i reduktionsudstyr i de senere år. Baggrunden var de danske miljømyndigheders krav om mindskede grænseværdier, som skulle træde i kraft i januar Aalborg Portlands emission af NO X i 2007 er 13 % mindre end i Reduktionen bidrager således mærkbart til den reduktionsforpligtelse, som Danmark har påtaget sig i EU-sammenhæng. De tre forretningsområder Aalborg Portland Group havde fremgang på alle tre forretningsområder i Grå cement Resultatet blev tilfredsstillende i forhold til 2006, primært som følge af fortsat høj byggeaktivitet. Fortsat stigende energi- og fragtpriser påvirkede imidlertid resultatet negativt. Den afsatte volumen blev i alt på 2,1 mio. tons, hvilket er samme niveau som i Fuld kapacitetsudnyttelse inden for grå cement og et markant stigende salg på det danske hjemmemarked med den største efterspørgsel efter cement siden Eksport til de nære markeder er effektueret med stigende indtjening. Anvendelsen af alternative brændsler blev på 12 %, og tiltag er igangsat for at nå målet på 40 %.

9 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 5 Hvid cement Positionen som verdens største aktør inden for hvid cement blev styrket i Resultatet var tilfredsstillende i forhold til Den afsatte cementvolumen blev på 1,6 mio. tons. En fremgang på 2 % i forhold til sidste år. Fremgang i indtjeningen, primært som følge af en fokusering på færre markeder. Markant fremgang i Tyskland, Holland, Polen og Rusland, hvor hvid cement sælges direkte fra Aalborg Portland White. Tilfredsstillende indtjening i Egypten på grund af 6 % stigning i salget i forhold til 2006 og fuld kapacitetsudnyttelse. Succesfuld overgang i Egypten til at anvende naturgas i stedet for olie er gennemført medio Fabriksbeton Øget salg og resultat blev opnået og 2007 blev endnu et rekordår inden for bygge- og anlægsvirksomhed i Skandinavien og lå over det forventede. Et salg på 2,9 mio. m 3 beton, hvilket betyder at Unicon er markedsleder i Skandinavien. På det danske marked blev opnået et rekordhøjt salg, men med en faldende tendens i den sidste del af året. Især Norge og Sverige har oplevet en stærk fremgang, og i Norge er salget øget til 1 mio. m 3, svarende til en stigning på 9 %. I Sverige er der inden for tilslagsmaterialer (granit og grus) gennemført et rekordhøjt salg, svarende til 3,3 mio. tons. Fokusering på vækst inden for tilslagsmaterialer og fabriksbeton på visse markedsområder prioriteres højt.

10 6 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Nettoomsætning EUR mio. EBITDA EUR mio. NIBD EUR mio. Fabriksbeton (Unicon A/S) indgår i konsolidering fra 1. november Danmark Udland Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat Forrentet nettogæld Forventninger til 2008 Den skandinaviske økonomi og verdensøkonomien har i andet halvår 2007 taget en drejning, og der forventes generelt et fald i vækst og i byggeaktivitet i USA er dog værst ramt, mens markeder i Mellemøsten, Østeuropa og Asien fortsat forventes at opleve pæne vækstrater. Væksten i de skandinaviske lande forventes at falde til et lavere niveau med lavere byggeaktivitet, primært i Danmark og Sverige. Fragtrater og brændselsomkostninger, der er steget markant gennem de seneste år, forventes at stige yderligere i 2008 og forblive på et højt niveau. Derudover vil CO 2 -kvoteomkostninger belaste regnskabet i På markedet for hvid cement forventes en generel stigning i efterspørgslen og stigende indtjening fra produktionsenhederne i Egypten, Malaysia og Kina. Vi forventer faldende aktivitet og salg i USA gennem det amerikanske associerede selskab Lehigh White Cement, hvilket også vil påvirke eksporten fra Danmark til USA. Inden for grå cement forventer vi fuld kapacitetsudnyttelse med fokus på afsætning i Danmark og til de nære eksportmarkeder, dog med et fald i afsætningen på det danske marked. Generelt vil virksomheden være koncentreret om kerneaktiviteter og effektiviseringer i organisationen, blandt andet som følge af implementering af et nyt ERP-system. En yderligere reduktion af omkostningerne er nødvendig i de kommende år. Den vil blandt andet ske gennem øget anvendelse af alternative brændsler. Det er muligt gennem procesteknisk innovation og investeringer samt optimering af indkøb. Inden for fabriksbeton forventer Unicon en omsætning og indtjening i 2008, som vil være påvirket af en faldende byggeaktivitet. Der vil i 2008 løbende være fokus på at effektivisere selskabets drifts- og transportopgaver. Generelt vil der i Koncernens forretninger være fokus på at optimere salgsaktiviteter og distributionskanaler i forhold til vore produktionskapaciteter. Som led i Aalborg Portlands vækststrategi vil akkvisitionsmuligheder og/eller etablering af nye fabrikker, der kan styrke virksomhedens vækst, fortsat blive vurderet. Et tæt samarbejde mellem forretningsområder og Group-funktioner er et fokusområde. Ikke blot for at opnå synergi, men også for at udnytte innovation og samarbejde på tværs af forretningsområderne. Navnlig tre vigtige kompetenceområder vil blive styrket: Teknisk konstruktion og procesteknologi, indkøb samt logistik. Ved at nytænke vores forretningsprocesser og vor organisering af virksomheden vil vi fortsat kunne opnå tilfredsstillende resultater på trods af udsigten til faldende bygge- og anlægsaktiviteter. Baseret på ovennævnte og under forudsætning af, at der ikke sker yderligere væsentlige ændringer i markedssituation og verdensøkonomi, forventer Aalborg Portland et resultat (EBITDA) i 2008 på niveau med eller lidt over Mario Ciliberto Formand for bestyrelsen

11 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 7 Hyatt Tower, Chicago, Illinois

12 8 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Aalborg Portland har en lang tradition for samfunds- og miljømæssig ansvarlighed. Miljømæssige hensyn er en væsentlig del af Koncernens strategi og forretningsudvikling. Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Koncernen anerkender, at produktion af cement medfører en miljøbelastning i form af emission af CO 2. Reduktion af emission af såvel CO 2 som andre stoffer er derfor et fokusområde for innovation. For at medvirke til at nedbringe CO 2 -emission i udviklingslande deltager Aalborg Portland økonomisk i forskellige projekter via Danish Carbon Fund. Som kompensation modtager Aalborg Portland CO 2 -kvoter svarende til den opnåede reduktion i de berørte lande. Herigennem medvirker Koncernen til at nedbringe den samlede emission i verden, samtidig med at fremstilling af cement kan opretholdes. De miljømæssige forhold vedrørende Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg er udførligt beskrevet i en separat Miljøredegørelse og Grønt regnskab for Ved cementproduktion kan der med omtanke og ansvarlighed opnås en række miljømæssige fordele på samfundsplan. Således kan biprodukter fra anden produktion udnyttes. Der kan leveres varme til det omgivende samfund. Og der kan etableres industrielle symbioser, hvor flere interesser forenes. Årlig genanvendelse og udnyttelse af tons biprodukter Affald og homogene biprodukter fra anden produktion kan genanvendes og nyttiggøres ved at indgå som brændsel og alternative råmaterialer i cementproduktionen. Herved reduceres den samlede miljøpåvirkning væsentligt. Allerede i 1978 begyndte Aalborg Portland at bruge flyveaske fra kraftværkerne ved fremstilling af cement. Ud over restprodukter fra kulfyrede kraftværker anvender Koncernen en række andre produkter: Kisaske, en jernoxid, der fremstilles som biprodukt ved svovlsyreproduktion. Papirslam fra fremstilling af genbrugspapir. Aluminiumholdige biprodukter fra fremstilling af genbrugsaluminium og fra olieraffinaderier. Slagge fra affaldsforbrændingsanlæg. Blæsemiddel og sandblæsningssand. Ved at genanvende og nyttiggøre brændsler og alternative råmaterialer i cementproduktionen bliver affaldet og biprodukterne udnyttet fuldt ud. Alle bestanddele udnyttes, og der dannes ikke nye reststoffer som for eksempel slagge. De høje temperaturer og de særlige strømningsforhold i cementovne bevirker, at alle stoffer nedbrydes. Røggassen renses samtidig effektivt i ovnsystemet, således at anvendelsen ikke giver øget forurening fra fabrikken. De tons brændsler og alternative råmaterialer, der anvendes årligt, erstatter en tilsvarende mængde råmaterialer og brændsler, som ellers skulle have været indvundet i Danmark eller i udlandet. I dette lys vil det være gavnligt for miljøet at revurdere afgifterne på forbrænding af tørret spildevandsslam. Herved kan Aalborg Portland igen blive en konkurrencedygtig aftager af dette affald, som på grund af afgiften nu eksporteres til Tyskland.

13 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 9 Udnyttelse af aluminiumsslagge i Malaysia Aalborg White Asia medvirker til at begrænse negative påvirkninger af miljøet ved at bruge aluminiumsslagge ved fremstillingen af hvid cement. Aluminium bruges i mange fremstillingserhverv, for eksempel elektronik-industri, byggematerialer, drikkevarer og biler. Ved fremstilling af produkter baseret på aluminium opstår et restprodukt, slagge. Af dette genudvindes så meget som muligt af metallet aluminium, og det anvendes i produktionen som delvis erstatning for aluminium. Når der ikke kan udvindes mere aluminium af slaggerne, sendes resten til affaldsdeponering. Forbruget af aluminiumsprodukter stiger støt år efter år, og dermed stiger også mængden af slagge. For at mindske dette problem, for ikke at lade slaggen gå til spilde, og for at reducere deponeringen af farligt affald, anvendes restslagge som råmateriale i Aalborg White Asia. Herved nedbringes omkostningerne til affaldshåndtering samtidig med, at mængden af affald til deponering minimeres. Endelig reduceres brugen af kaolin, hvorved der spares på naturens råvarer. Varme til det omgivende samfund husstande Varmemæssigt leverer Aalborg Portland i dag MW til Aalborg Kommune. Det svarer til varmeforbruget i ca husstande. I starten af 1990 erne udviklede Aalborg Portland et kombineret anlæg i samarbejde med Aalborg Kommune. Overskudsvarmen i røggas blev udnyttet til fjernvarme, og samtidig blev røggassen renset for svovldioxid. Dette anlæg er senere blevet udvidet hvorved Aalborg Portland i alt har investeret ca. EUR 27 mio. på dette felt. Formålet med at optimere anlægget har ikke blot været at øge varmegenvindingen, men også at opnå en betydelig effekt på rensningen af røgen. I anlægget fremstilles årligt tons afsvovlingsgips, som bruges i produktionen af cement. Den fremstillede gips erstatter lige så store mængder importeret naturgips. Finger B i Kastrup Lufthavn

14 10 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Unik industriel symbiose Ved fremstilling af cementklinker og formaling af cement anvendes som nævnt afsvovlingsgips fra rensning af røggas. Da Nordjyllandsværket implementerede røggasrensning for svovl på et nyt anlæg i 1998, blev der etableret et vigtigt samarbejde mellem Aalborg Portland og Nordjyllandsværket. Aalborg Portland leverer således kridtslam til rensningen og modtager til gengæld afsvovlingsgips, som dannes i forbindelse med røggasrensningen en unik industriel symbiose. Der blev udviklet en speciel vogn, som både kan klare transport af kridtslam fra Aalborg Portland til Nordjyllandsværket og returtransport af afsvovlingsgips. Derved halveres antallet af kørte ture. Der transpor - teres ca. 30 tons slam eller gips pr. tur. Ved cementproduktion udnyttes danske råstoffer Normalt anses Danmark for at være et råstoffattigt land, men i Aalborg-området er der rigelige ressourcer af kridt til at producere cement i mange år. Alene i den nuværende kridtgrav ved cementfabrikken i Aalborg kan der udvindes kridt til cementproduktion i de næste 50 år. Sammenlignet med mange andre cementfabrikker er ressourcerne af kridt til cementfremstilling i Aalborgområdet særdeles rigelige. Det er derfor at stor betydning for samfundet, både lokalt og internationalt, at der opretholdes en cementproduktion i Aalborg-området, så denne ressource kan udnyttes. Reduktion af CO 2 og energiforbrug også i udlandet Koncernens cementfabrikker i Egypten, Malaysia, Kina og USA er ikke underlagt CO 2 -kvoter som i EU. Men ved Aalborg Portlands investeringer i udviklingslande løftes fabrikkernes miljøforhold imidlertid op på vestligt teknologiniveau, som giver betydelige forbedringer i forhold til både miljøpåvirkning og arbejdsmiljø. Cementfabrikken i Malaysia blev opført i 2002 og er i dag et topmoderne anlæg med et betydeligt lavere energiforbrug end hidtil. I Egypten er alt udstyr, der er anvendt i både den eksisterende fabrik (opført i 2001) og den kommende ovnlinje, af højeste internationale miljø- og sikkerhedsmæssige standard. Fabrikken er dermed sammen med en nabofabrik, også midt i ørkenen et godt eksempel på, at moderne industri kan forenes med ordentlige miljøforhold. I 2007 er forbruget af brændsel i Egypten desuden omlagt fra olie til naturgas, hvilket har en positiv betydning for miljøet. Aalborg Portland vil i 2008 igangsætte opførelse af en ny fabrik i Kina, der overholder vestlige standarder, og som vil få en emission og et energiforbrug, der ligger under det halve af niveauerne i dels den fabrik, der blev overtaget i 2004, dels normen for mange andre fabrikker i landet.

15 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 11 Nærum Gymnasium

16 12 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Tænk grønt Tænk beton Stærkt, formbart, robust, effektivt, holdbart, fleksibelt Det er egenskaber ved beton, som ingeniører og arkitekter ofte fremhæver, når verdens mest anvendte byggemateriale skal have karakterer. Men i de seneste år er endnu et par plusord begyndt at trænge sig på. Beton er også energi- og klimavenlig. Således viser stadigt flere projekter, at brug af tunge byggematerialer og det vil i praksis sige beton kan nedsætte bygningers energiforbrug til opvarmning og afkøling samtidig med, at indeklimaet bliver bedre. Kort fortalt kan beton inde i bygningen optage varme fra solindfald, maskiner og mennesker om dagen og frigive varmen igen om natten. Gevinsten er dobbelt de varme eftermiddage bliver køligere og de kølige nattetimer bliver lunere uden at det koster en krone til hverken køling eller opvarmning. Naturen er med beton Betons såkaldte domkirkeeffekt er på sin vis et lykketræf. Beton har simpelthen fra naturens hånd termiske egenskaber, der er langt bedre til at stabilisere temperaturen i bygninger end materialer som træ og stål. Beton har en høj varmekapacitet og en moderat varmeledningsevne, som betyder, at varmen gemmes i betonens yderste centimeter. Det passer godt til døgncyklus i en bygning, hvor der er cirka 12 timer mellem den varmeste og den koldeste periode. Stål har også en høj varmekapacitet, men stål leder varme alt for godt, så varmen ikke kan gemmes til om natten. Omvendt leder træ varmen dårligt til at opnå døgnudjævning. Forskellige isoleringsmaterialer har i sagens natur både lav varmekapacitet og meget lav varmeledningsevne. De har derfor ingen betydning for temperaturudjævning. Markante energibesparelser Aalborg Portland har i flere projekter været med til at undersøge og dokumentere betons gode egenskaber, når det gælder om at spare energi ved drift af bygninger. Det er primært sket i regi af en europæisk arbejdsgruppe med deltagelse af Aalborg Portland, der har gennemført det vel nok geografisk set mest omfattende projekt på området. Sammenfattet peger projektet på et 2-7 % lavere energiforbrug i boligbyggeri med beton. Besparelsen kan være endnu større i fx kontorbyggeri, hvor der i de varmeste perioder ofte er brug for køling af hensyn til arbejdsmiljøet. Aalborg Portland har også spillet en betydelig rolle i et produktområdeprojekt, finansieret af Miljøstyrelsen. På baggrund af de to projekter har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport, der viser, at beton sammenlignet med lettere materialer reducerer CO 2 -emission fra byggeri målt over livscyklus. Det vil sige, at beton mindsker både energiregningen og drivhuseffekten. Selv med konservative skøn er den potentielle gevinst ved øget brug af beton enorm, uanset om måleenheden er kroner eller tons udledt CO 2. Cirka 40 % af Europas samlede energiforbrug går til opvarmning, så en besparelse, der i procent måske ikke lyder af så meget, kan have stor effekt på samfundets klimamål. Nu skal effekten udnyttes Energifonden ved at bygge i beton er interessant i sig selv i en tid med stigende fokus på klimaforandringer på grund af atmosfærens øgede indhold af drivhusgasser og CO 2. Men ved at udnytte betons termiske egenskaber vil man fremover kunne udvikle og konstruere bygninger og bygningsdele, der er endnu mere energiog klimavenlige.

17 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 13 Beton reducerer bygningers energiforbrug i forhold til lettere bygningsmaterialer. Effekten er markant og veldokumenteret. Aalborg Portland Group er med til at udvikle konkrete løsninger. Den udfordring har Aalborg Portland valgt at tage op. Efter at have bidraget aktivt til dokumentation af betons gode termiske egenskaber, er virksomheden nu med til at fremme udviklingen af konkrete løsninger. Det sker blandt andet i et projekt, som gennemføres sammen med Aalborg Universitet. Sigtet er at nå frem til nye måder til at reducere energiforbrug i byggeri ved hjælp af beton. Pladsstøbte løsninger fra Unicon Inden for forretningsområdet fabriksbeton gøres en stor indsats for at udnytte betons energifordele. Det sker under navnet UNI-Energy, hvor Unicon arbejder på at udvikle, dokumentere og demonstrere byggeløsninger ved brug af pladsstøbt beton, som i forhold til traditionelle løsninger har lavere energibehov og bedre totaløkonomi. Samtidig får bygningerne et bedre termisk indeklima og mindre behov for ventilation, hvilket både gavner beboernes komfort og helbred. Forekomsten af SBS (Sick Building Syndrome) er lavere i bygninger, som klimatiseres passivt ved at udnytte termisk masse og naturlig ventilation, end i bygninger med et traditionelt køle- og ventilationssystem. Endelig bliver driften af bygningen billigere. Det skyldes både en mindre energiregning og en lavere opførelsespris på grund af mindre eller måske slet intet behov for tekniske installationer til ventilation, køling og opvarming.

18 14 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Innovation Innovation danner grundlaget for vækst Aalborg Portland Group ser innovation som en nøgle til at skabe værdi for kunder og vækst for Koncernen. Der arbejdes med innovation som en holistisk proces, der omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO 2 -neutrale brændsler over energieffektiv cementproduktion til brug af beton i attraktivt byggeri og anlæg. Sammen med kunderne udfordrer Aalborg Portland Group potentialet i cement og beton for at udvikle fremtidens bæredygtige, holdbare og smukke byggeri. Forskning og udvikling giver synlige resultater Innovation er baseret på robuste forsknings- og udviklingsprojekter med klare mål. Indsatsen er rettet mod at: Udvikle nye produkter og processer, der væsentligt vil reducere energiforbrug og CO 2 -udledning fra produktion og anvendelse af cement og beton. Øge produktion og forøge værdien af produkterne for Koncernens kunder. Muliggøre anlæggelse af attraktivt, bæredygtigt og holdbart betonbyggeri til konkurrencedygtige priser. Et udviklingscenter i verdensklasse Group Research and Development Centre er Aalborg Portland Groups globale tekniske center, der understøtter aktiviteterne i hele verden samt koordinerer forskning og udvikling på tværs af Koncernen. Centret er i besiddelse af moderne laboratorier og en stab af højt kvalificerede eksperter med kompetencer, der omfatter cementproduktion, cementkvalitet og betonteknologi. Group Research and Development Centre deltager i det europæiske NANOCEM-netværk for forskning i cementbundne materialer, og samarbejder med førende universiteter, institutter og arkitektskoler over hele verden. Nanoteknologi anvendes til at skabe fremtidens cement og beton Nanoteknologi drejer sig om at forstå og kontrollere materialernes grundlæggende strukturer og processer. Disse foregår på den allerfineste skala under 200 nanometer. En nanometer er en milliontendedel af en millimeter. Det forventes at nanoteknologien vil få en gennemgribende indvirkning på vores dagligdag i de kommende år. Aalborg Portland Group står i spidsen for et konsortium, der omfatter inano ved Aalborg og Århus Universitet samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Formålet er at udvikle fremtidens cement FUTURECEM. Højteknologifonden har bevilget EUR 1,3 mio. til projektet. Projektets mål omfatter udvikling af nye cementtyper med 30 % mindre CO 2 -udledning samt nye nanopartikler, der kan anvendes til at forbedre egenskaberne af cement og beton. I et andet projekt bruges nanoteknologi til at udvikle attraktiv og holdbar beton. Betonen gøres mere bestandig over for smuds, begroning og nedbrydning ved at anvende nanoteknologi til at modificere betonens overflade. Denne teknologi er særlig anvendelig til hvide betonoverflader, hvor den æstetiske fremtræden er af særlig stor betydning. FUTURECEM og andre strategiske innovationsprojekter gør det muligt for Aalborg Portland Group at opretholde en teknologisk førerposition og dermed sikre fortsat vækst inden for grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Den Sorte Diamant, København

19 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 15 Aalborg Portland Group gennemfører målrettede udviklingsprojekter, der har fokus på værdiskabelse for kunder og langsigtet vækst af Koncernen. Group Research and Development Centre i Aalborg sikrer den overordnede koordinering af disse aktiviteter, og leder udviklingsprojekter for forretningsområderne og fabrikkerne i Egypten, Malaysia og Kina.

20 16 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Aalborg Portland Grå Cement udvikler og producerer grå og hvid cement på fabrikken i Danmark. Forretningsområdet er ansvarlig for salg af cement til det danske, færøske, grønlandske og islandske marked samt eksport af grå cement til udvalgte eksportmarkeder. Aktiviteterne udøves gennem selskaberne Aalborg Portland A/S, Aalborg Portland Íslandi ehf. og CemMiljø A/S.

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter.

Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter. ÅRSRAPPORT 07 Resumé Resultatfremgang i 2007 Omsætningen i 2007 er på kr. 11.714 mio., hvilket er 6% mere end sidste år. Væksten kan især henføres til stigende udlandsaktiviteter. Resultat før skat er

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere