ÅRSRAPPORT Member of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Member of"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Member of

2 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder 16 Grå cement 20 Hvid cement 26 Fabriksbeton 32 Medarbejdere i udvikling 34 Corporate governance 36 Risk management 38 Regnskabsberetning for Koncernen 40 Påtegninger 43 Koncernregnskab 44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapital 49 Noter til koncernregnskabet 75 Moderselskabets regnskab 76 Resultatopgørelse for Moderselskabet 77 Pengestrømsopgørelse for Moderselskabet 78 Balance for Moderselskabet 80 Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapital 81 Noter til Moderselskabets regnskab 96 Oversigt over Koncernens selskaber 98 Ledelse 100 Koncernens adresser

3 StrategI og fokus Siden Cementirs køb i 2004 har der været fokus på at styrke markedspositionen inden for Koncernens forretningsområder. Samtidig er der fokuseret yderligere på optimering af vore indkøbs- og logistikprocesser for fortsat at sikre en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed. Grå cement Fastholde markedspositionen i Danmark og nærliggende lande gennem produktudvikling og kundetilpassede løsninger Reducere energi- og CO 2 -omkostninger ved at optimere driften og maksimere brugen af alternative brændsler Produktudvikling baseret på strategisk costbenefit analyse, som bl.a. omfatter reduktion af CO 2 -emission Hvid cement Udbygge positionen som global markedsleder Styrke eksisterende markedsposition gennem organisk vækst Etablere ny markedsposition gennem opkøb og/eller etablering af nye fabrikker Fabriksbeton Udvikle positionen som markedsleder i Skandinavien inden for fabriksbeton og udvide aktiviteten inden for tilslagsmaterialer Øge rentabiliteten gennem optimering af logistik- og forretningsproces Executive Committee Mario Ciliberto, Formand Henning Bæk, Koncernøkonomi- og finansdirektør, CFO Frands I. Grex, Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Lars Østergaard, Direktør, Aalborg Portland White A/S Søren Ulslev, Direktør, Unicon A/S Agnete Raaschou-Nielsen, Direktør, Forretningsudvikling

4 Aalborg Portland er en del af Cementir Holding S.p.A., Italien en international aktør inden for produktion af hvid cement, grå cement, fabriksbeton og tilslagsmaterialer. Cementir Holding S.p.A. er noteret på den italienske fondsbørs og er en del af Caltagirone Koncernen. Aalborg Portland A/S er Moderselskab i Aalborg Portland Group. Aalborg Portland Group består af de tre forretningsområder: Grå cement (Aalborg Portland) Markedsleder i Danmark Hvid cement (Aalborg Portland White) Global markedsleder Fabriksbeton (Unicon) Markedsleder i Skandinavien EXECUTIVE COMMITTEE Group-funktioner Grå cement Hvid cement Fabriksbeton

5 Highlights 2007 Salg af grå cement 2,1 mio. tons, lidt over 2006 Salg af hvid cement 1,6 mio. tons, +2 % Salg af fabriksbeton 2,9 mio. m 3, +4 % Salg af tilslagsmaterialer 3,3 mio. tons, +22 % Nettoomsætning EUR 660 mio., +10 % (EUR 599 mio. i 2006) EBITDA EUR 138 mio., +12 % (EUR 123 mio. i 2006) Resultat før skat (EBT) EUR 97 mio., +15 % (EUR 84 mio. i 2006) Cash flow (CFFO) EUR 111 mio., +10 % (EUR 101 mio. i 2006) Investering (CFFI) EUR 65 mio. mod EUR 78 mio. i 2006 Rentebærende nettogæld (NIBD) Reduceret med EUR 48 mio. til EUR 100 mio. Egenkapital EUR 350 mio. mod EUR 281 mio. i 2006 De tre forretningsområders omsætnings- og resultatfordeling Nettoomsætning EBITDA EBT Grå cement Hvid cement Fabriksbeton 49% 31% 32% 42% 28% 37% 20% 26% 35% Aalborg Portland Group udvikler, producerer, distribuerer og markedsfører et bredt udvalg af cementtyper samt fabriksbeton og tilslagsmaterialer (granit og grus). På anlægget i Aalborg produceres grå cement, som afsættes i Danmark og på omkringliggende markeder. Aalborg Portland Group er verdens største aktør inden for hvid cement, der produceres i Danmark, Egypten, Malaysia, Kina og USA. Den hvide cement afsættes til en række markeder verden over. Med et totalt salg af 2,9 mio. m 3 fabriksbeton er Aalborg Portland Group markedsledende i Skandinavien med salg og distribution til ca kunder. Derudover afsættes mere end 3 mio. tons tilslagsmaterialer fra brud og grusgrave i Sverige. Produkter og anvendelsesområder Aalborg Portland Group skaber nutidens og fremtidens byggerier med sine produkter: Grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Cement, beton og andre cementbaserede produkter er de mest anvendte byggematerialer i verden og det globale forbrug er stadigt stigende. De ubegrænsede muligheder med cementbaserede produkter er blevet udforsket og anvendt gennem mange århundreder til primært konstruktionsmæssige formål. Hver dag udforsker arkitekter, ingeniører og producenter nu potentialerne for nye specifikke applikationer og generelle anvendelsesområder for beton. Grå cement er bindemidlet, når infrastrukturen skal styrkes, når broer og huse skal bygges, når havne skal anlægges og lufthavne udbygges. Fabriksbeton er den færdige støbeblanding, der sikrer effektiviteten, når store mængder beton skal bruges, samtidig med at høj kvalitet bliver sikret. Hvid cement har præcis de samme egenskaber som grå cement, men bruges især når der lægges vægt på æstetisk flotte løsninger. Den bruges både i beton- og i mørtelblandinger og ses bl.a. som bindemiddel i den hvide flisefugemasse på badeværelset, i puds til swimmingpools og i den hvide puds, der giver store bygninger et eksklusivt udseende samtidig med at det forlænger bygningens levetid. Brugt i betonautoværn sikrer den hvide farve høj synlighed i al slags vejr. Vi finder den desuden i hvide eller farvede paneler, fliser, terrazzo og lignende. Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Aalborg Portland Group har en lang tradition for samfunds- og miljømæssig ansvarlighed. Med baggrund i Koncernens aktiviteter er miljømæssige hensyn en væsentlig del af den samlede strategi og forretningsudvikling i Koncernen. De miljømæssige forhold vedrørende Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg er udførligt beskrevet i Miljøredegørelse og Grønt regnskab for Endvidere henvises til side 8-11 i denne årsrapport.

6 2 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Koncernens hoved- og nøgletal EUR mio. DKK mio * * IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning 191,6 257,0 516,6 599,2 660, Produktionsomkostninger ** 102,7 145,8 276,9 312,0 348, Bruttoresultat ** 89,0 111,2 239,7 287,2 312, Bruttomargin 46,4% 43,3% 46,4% 47,9% 47,3% 47,9% 47,3% Salgs-, adm.-, og dist. omk. samt andre driftsposter ** 19,9 37,5 133,6 164,1 174, Resultat før afskriv., fin. poster og skat (EBITDA) 69,0 73,7 106,1 123,1 138, EBITDA-margin 36,0% 28,7% 20,5% 20,5% 20,9% 20,5% 20,9% Afskrivninger ** 19,0 23,6 34,5 36,5 37, Amortisering ** 1,9 2,2 0,7 0,7 1, Resultat før fin. poster og skat (EBIT) 48,2 47,9 71,0 85,9 99, EBIT-margin 25,1% 18,6% 13,7% 14,3% 15,0% 14,3% 15,0% Andel af associerede virksomheders resultat efter skat 0,0 2,7 5,3 5,6 4, Finansielle poster, netto 2,3-9,1-9,7-7,6-6, Resultat før skat (EBT) 50,5 41,4 66,6 84,0 97, EBT-margin 26,3% 16,1% 12,9% 14,0% 14,7% 14,0% 14,7% Selskabsskat 16,7 13,2 17,2 22,6 20, Årets resultat 33,8 28,2 49,4 61,4 76, Minoritetsaktionærers andel af årets resultat -0,4 1,2 5,1 7,0 8, Aalborg Portland A/S andel af årets resultat 34,2 27,0 44,3 54,4 68, PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) 51,1 31,2 88,0 100,9 111, Pengestrømme fra investeringsaktivitet (CFFI) -42,9-53,4-27,9-78,3-65, Pengestrømme fra drift og investeringer 8,2-22,2 60,0 22,6 46, Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -18,6-13,4-69,2-31,5-40, Ændring i likvider -10,2-35,5-9,2-8,9 5, BALANCE Immaterielle anlægsaktiver 8,2 39,4 43,6 49,9 55, Materielle anlægsaktiver 207,8 316,1 319,0 357,8 374, Andre langfristede aktiver 17,7 20,7 24,8 21,8 20, Langfristede aktiver i alt 233,7 376,2 387,4 429,5 449, Kortfristede aktiver 124,4 140,3 149,3 147,3 164, Aktiver i alt 358,1 516,5 536,7 576,7 613, Koncernens egenkapital 225,4 172,2 233,8 281,4 349, Aalborg Portland A/S andel af egenkapitalen 218,8 150,8 204,8 250,5 311, Langfristede gældsforpligtelser 34,8 215,4 172,4 154,7 129, Kortfristede gældsforpligtelser 97,9 128,9 130,5 140,6 134, Passiver i alt 358,1 516,5 536,7 576,7 613, Forrentet nettogæld/-tilgodehavender (-) (NIBD) 0,8 214,6 161,6 147,9 100, NØGLETAL Afkast af den investerede kapital Reguleret nettoresultat efter skat (NOPAT) 36,2 43,9 65,6 76,2 89, Gennemsnitlig investeret kapital 233,4 297,6 449,6 468,7 492, Afkast af den investerede kapital (ROCE) 15,5% 14,7% 14,6% 16,3% 18,2% 16,3% 18,2% Inklusive minoritetsaktionærers andel Egenkapitalens forrentning 15% 14% 24% 24% 24% 24% 24% Egenkapitalandel 63% 33% 44% 49% 57% 49% 57% Antal ansatte, Heraf i Danmark Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i Jf. definitioner i anvendt regnskabspraksis note 2. * Regnskabets nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med den danske Årsregnskabslov for Klasse C (store), ikke i henhold til IFRS. Afvigelser vedrører primært amortisering på goodwill, der indgår i Amortisering og Andel af associerede virksomheders resultat efter skat. I er eksportfragt fratrukket Nettoomsætningen. ** Afskrivninger og amortisering fremgår separat i denne opgørelse for at vise Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA). Bruttoresultatet afviger derfor fra Koncernens resultatopgørelse.

7 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 3 Formandens beretning for 2007 Fremgang i salg og resultat 2007 blev et tilfredsstillende år for vore tre forretningsområder Grå cement, Hvid cement og Fabriks beton med fremgang i omsætning og indtjening i forhold til som ved udgangen af 2008 vil være verdens største fabrik for produktion af hvid cement. Dels forøgelse af kapaciteten på vores produktionsanlæg i Kina, der blandt andet omfatter anlæggelse af en helt ny fabrik med forventet opstart i De økonomiske mål, der var sat ved starten af året, blev nået. De økonomiske konjunkturer sikrede fuld udnyttelse af kapaciteten på samtlige produktionsanlæg, mens udviklingen blev påvirket negativt af de fortsat stigende energi- og fragtpriser. Nettoomsætningen blev EUR 660 mio., hvilket er EUR 61 mio. eller 10 % højere end i Driftsresultatet (EBITDA) blev EUR 138 mio., en fremgang på 12 % i forhold til Samtidig vil innovationsaktiviteter, der understøtter og udvikler markedet for cement og beton internationalt, fortsat være højt prioriterede i de kommende år. Miljømæssig ansvarlighed Aalborg Portland ønsker at bidrage markant til det danske samfunds mål om at reducere emission af CO 2. Derfor arbejder virksomheden med en omfattende plan for at udvikle nye cementtyper, der kan medvirke til at reducere emissionen, og for at anvende CO 2 -neutrale biobrændsler i langt større omfang. EUR mio Ændring Nettoomsætning 660,3 599,2 10% EBITDA 138,0 123,1 12% EBIT 99,1 85,9 15% EBT 97,0 84,0 15% CFFO 111,3 100,9 10% NIBD 100,2 147,9 32% De øgede markedsaktiviteter og den overordnede vækststrategi medfører naturligvis et større behov for produktionskapacitet. Derfor vil 2008 blandt andet være præget af to store investeringer. Dels færdiggørelse af en ny produktionslinje på vores fabrik i Sinai, Egypten, Værdien af dette udviklingsarbejde bør ikke undermineres af konkurrenceforvridende import af cement fra lande uden CO 2 -afgift. I 2007 er der gennemført en række vigtige tiltag i Aalborg, Danmark. For eksempel aktiviteter til reduktion af NO X og en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering er indgået. Endvidere har Energistyrelsen godkendt en overvågningsplan for CO 2 for perioden Det er væsentligt for ledelsen af en virksomhed med meget investeringstunge produktionsanlæg og med lange afskrivningsperioder at opleve stabile rammevilkår, så der med tryghed kan investeres i virksomhedens fremtid.

8 4 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup CO 2 -kvoter i fokus Tildelingen af CO 2 -kvoter er fastlagt for perioden Aalborg Portlands kvote er reduceret med 7,6 % i forhold til prøveperioden Det vil derfor være en betydelig udfordring at opretholde den nuværende produktion i Danmark. Regeringen tilstræbte i høj grad en kvoteallokering for , som tog hensyn til konkurrenceevnen for den energiintensive industri, herunder cementproduktion. Men Danmarks meget betydelige forpligtelse til reduktion af udledning af CO 2 inden 2012 indebar, at Aalborg Portland ikke fik tildelt samme kvotemængde som de konkurrerende cementvirksomheder i EU. Det er derfor positivt, at EU fra 2013 overgår til branchevis kvoteallokering. Dermed undgås forhåbentlig endnu en dansk konkurrenceforvridende allokering inden for EU-systemet. Det er imidlertid uklart, hvordan EU vil håndtere en situation, hvor landene uden for EU ikke vil indføre en bare nogenlunde tilsvarende CO 2 -regulering af deres energiintensive virksomheder. Danmark og EU bør ikke tillade en forringelse af de energiintensive virksomheders konkurrenceevne gennem et krævende kvotesystem, som konkurrenterne uden for EU ikke pålægges. Aalborg Portland savner en klar politisk melding om, at energiintensive virksomheder fortsat trygt kan investere langsigtet i Danmark og i det øvrige EU, uanset forløbet af klimaforhandlingerne i Det gavner på ingen måde miljøet snarere tværtimod hvis energiintensive virksomheder flytter til lande uden for EU eller udkonkurreres af virksomheder i lande, som ikke har samme krav til reduktion af CO 2 -emission som i EU. Også emission af NO X er nedbragt Emissionen af NO X fra vores fabrik i Aalborg er nedbragt markant. Det er et resultat af betydelige investeringer i reduktionsudstyr i de senere år. Baggrunden var de danske miljømyndigheders krav om mindskede grænseværdier, som skulle træde i kraft i januar Aalborg Portlands emission af NO X i 2007 er 13 % mindre end i Reduktionen bidrager således mærkbart til den reduktionsforpligtelse, som Danmark har påtaget sig i EU-sammenhæng. De tre forretningsområder Aalborg Portland Group havde fremgang på alle tre forretningsområder i Grå cement Resultatet blev tilfredsstillende i forhold til 2006, primært som følge af fortsat høj byggeaktivitet. Fortsat stigende energi- og fragtpriser påvirkede imidlertid resultatet negativt. Den afsatte volumen blev i alt på 2,1 mio. tons, hvilket er samme niveau som i Fuld kapacitetsudnyttelse inden for grå cement og et markant stigende salg på det danske hjemmemarked med den største efterspørgsel efter cement siden Eksport til de nære markeder er effektueret med stigende indtjening. Anvendelsen af alternative brændsler blev på 12 %, og tiltag er igangsat for at nå målet på 40 %.

9 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 5 Hvid cement Positionen som verdens største aktør inden for hvid cement blev styrket i Resultatet var tilfredsstillende i forhold til Den afsatte cementvolumen blev på 1,6 mio. tons. En fremgang på 2 % i forhold til sidste år. Fremgang i indtjeningen, primært som følge af en fokusering på færre markeder. Markant fremgang i Tyskland, Holland, Polen og Rusland, hvor hvid cement sælges direkte fra Aalborg Portland White. Tilfredsstillende indtjening i Egypten på grund af 6 % stigning i salget i forhold til 2006 og fuld kapacitetsudnyttelse. Succesfuld overgang i Egypten til at anvende naturgas i stedet for olie er gennemført medio Fabriksbeton Øget salg og resultat blev opnået og 2007 blev endnu et rekordår inden for bygge- og anlægsvirksomhed i Skandinavien og lå over det forventede. Et salg på 2,9 mio. m 3 beton, hvilket betyder at Unicon er markedsleder i Skandinavien. På det danske marked blev opnået et rekordhøjt salg, men med en faldende tendens i den sidste del af året. Især Norge og Sverige har oplevet en stærk fremgang, og i Norge er salget øget til 1 mio. m 3, svarende til en stigning på 9 %. I Sverige er der inden for tilslagsmaterialer (granit og grus) gennemført et rekordhøjt salg, svarende til 3,3 mio. tons. Fokusering på vækst inden for tilslagsmaterialer og fabriksbeton på visse markedsområder prioriteres højt.

10 6 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Nettoomsætning EUR mio. EBITDA EUR mio. NIBD EUR mio. Fabriksbeton (Unicon A/S) indgår i konsolidering fra 1. november Danmark Udland Resultat før afskrivninger, finansielle poster og skat Forrentet nettogæld Forventninger til 2008 Den skandinaviske økonomi og verdensøkonomien har i andet halvår 2007 taget en drejning, og der forventes generelt et fald i vækst og i byggeaktivitet i USA er dog værst ramt, mens markeder i Mellemøsten, Østeuropa og Asien fortsat forventes at opleve pæne vækstrater. Væksten i de skandinaviske lande forventes at falde til et lavere niveau med lavere byggeaktivitet, primært i Danmark og Sverige. Fragtrater og brændselsomkostninger, der er steget markant gennem de seneste år, forventes at stige yderligere i 2008 og forblive på et højt niveau. Derudover vil CO 2 -kvoteomkostninger belaste regnskabet i På markedet for hvid cement forventes en generel stigning i efterspørgslen og stigende indtjening fra produktionsenhederne i Egypten, Malaysia og Kina. Vi forventer faldende aktivitet og salg i USA gennem det amerikanske associerede selskab Lehigh White Cement, hvilket også vil påvirke eksporten fra Danmark til USA. Inden for grå cement forventer vi fuld kapacitetsudnyttelse med fokus på afsætning i Danmark og til de nære eksportmarkeder, dog med et fald i afsætningen på det danske marked. Generelt vil virksomheden være koncentreret om kerneaktiviteter og effektiviseringer i organisationen, blandt andet som følge af implementering af et nyt ERP-system. En yderligere reduktion af omkostningerne er nødvendig i de kommende år. Den vil blandt andet ske gennem øget anvendelse af alternative brændsler. Det er muligt gennem procesteknisk innovation og investeringer samt optimering af indkøb. Inden for fabriksbeton forventer Unicon en omsætning og indtjening i 2008, som vil være påvirket af en faldende byggeaktivitet. Der vil i 2008 løbende være fokus på at effektivisere selskabets drifts- og transportopgaver. Generelt vil der i Koncernens forretninger være fokus på at optimere salgsaktiviteter og distributionskanaler i forhold til vore produktionskapaciteter. Som led i Aalborg Portlands vækststrategi vil akkvisitionsmuligheder og/eller etablering af nye fabrikker, der kan styrke virksomhedens vækst, fortsat blive vurderet. Et tæt samarbejde mellem forretningsområder og Group-funktioner er et fokusområde. Ikke blot for at opnå synergi, men også for at udnytte innovation og samarbejde på tværs af forretningsområderne. Navnlig tre vigtige kompetenceområder vil blive styrket: Teknisk konstruktion og procesteknologi, indkøb samt logistik. Ved at nytænke vores forretningsprocesser og vor organisering af virksomheden vil vi fortsat kunne opnå tilfredsstillende resultater på trods af udsigten til faldende bygge- og anlægsaktiviteter. Baseret på ovennævnte og under forudsætning af, at der ikke sker yderligere væsentlige ændringer i markedssituation og verdensøkonomi, forventer Aalborg Portland et resultat (EBITDA) i 2008 på niveau med eller lidt over Mario Ciliberto Formand for bestyrelsen

11 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 7 Hyatt Tower, Chicago, Illinois

12 8 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Aalborg Portland har en lang tradition for samfunds- og miljømæssig ansvarlighed. Miljømæssige hensyn er en væsentlig del af Koncernens strategi og forretningsudvikling. Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Koncernen anerkender, at produktion af cement medfører en miljøbelastning i form af emission af CO 2. Reduktion af emission af såvel CO 2 som andre stoffer er derfor et fokusområde for innovation. For at medvirke til at nedbringe CO 2 -emission i udviklingslande deltager Aalborg Portland økonomisk i forskellige projekter via Danish Carbon Fund. Som kompensation modtager Aalborg Portland CO 2 -kvoter svarende til den opnåede reduktion i de berørte lande. Herigennem medvirker Koncernen til at nedbringe den samlede emission i verden, samtidig med at fremstilling af cement kan opretholdes. De miljømæssige forhold vedrørende Aalborg Portlands cementfabrik i Aalborg er udførligt beskrevet i en separat Miljøredegørelse og Grønt regnskab for Ved cementproduktion kan der med omtanke og ansvarlighed opnås en række miljømæssige fordele på samfundsplan. Således kan biprodukter fra anden produktion udnyttes. Der kan leveres varme til det omgivende samfund. Og der kan etableres industrielle symbioser, hvor flere interesser forenes. Årlig genanvendelse og udnyttelse af tons biprodukter Affald og homogene biprodukter fra anden produktion kan genanvendes og nyttiggøres ved at indgå som brændsel og alternative råmaterialer i cementproduktionen. Herved reduceres den samlede miljøpåvirkning væsentligt. Allerede i 1978 begyndte Aalborg Portland at bruge flyveaske fra kraftværkerne ved fremstilling af cement. Ud over restprodukter fra kulfyrede kraftværker anvender Koncernen en række andre produkter: Kisaske, en jernoxid, der fremstilles som biprodukt ved svovlsyreproduktion. Papirslam fra fremstilling af genbrugspapir. Aluminiumholdige biprodukter fra fremstilling af genbrugsaluminium og fra olieraffinaderier. Slagge fra affaldsforbrændingsanlæg. Blæsemiddel og sandblæsningssand. Ved at genanvende og nyttiggøre brændsler og alternative råmaterialer i cementproduktionen bliver affaldet og biprodukterne udnyttet fuldt ud. Alle bestanddele udnyttes, og der dannes ikke nye reststoffer som for eksempel slagge. De høje temperaturer og de særlige strømningsforhold i cementovne bevirker, at alle stoffer nedbrydes. Røggassen renses samtidig effektivt i ovnsystemet, således at anvendelsen ikke giver øget forurening fra fabrikken. De tons brændsler og alternative råmaterialer, der anvendes årligt, erstatter en tilsvarende mængde råmaterialer og brændsler, som ellers skulle have været indvundet i Danmark eller i udlandet. I dette lys vil det være gavnligt for miljøet at revurdere afgifterne på forbrænding af tørret spildevandsslam. Herved kan Aalborg Portland igen blive en konkurrencedygtig aftager af dette affald, som på grund af afgiften nu eksporteres til Tyskland.

13 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 9 Udnyttelse af aluminiumsslagge i Malaysia Aalborg White Asia medvirker til at begrænse negative påvirkninger af miljøet ved at bruge aluminiumsslagge ved fremstillingen af hvid cement. Aluminium bruges i mange fremstillingserhverv, for eksempel elektronik-industri, byggematerialer, drikkevarer og biler. Ved fremstilling af produkter baseret på aluminium opstår et restprodukt, slagge. Af dette genudvindes så meget som muligt af metallet aluminium, og det anvendes i produktionen som delvis erstatning for aluminium. Når der ikke kan udvindes mere aluminium af slaggerne, sendes resten til affaldsdeponering. Forbruget af aluminiumsprodukter stiger støt år efter år, og dermed stiger også mængden af slagge. For at mindske dette problem, for ikke at lade slaggen gå til spilde, og for at reducere deponeringen af farligt affald, anvendes restslagge som råmateriale i Aalborg White Asia. Herved nedbringes omkostningerne til affaldshåndtering samtidig med, at mængden af affald til deponering minimeres. Endelig reduceres brugen af kaolin, hvorved der spares på naturens råvarer. Varme til det omgivende samfund husstande Varmemæssigt leverer Aalborg Portland i dag MW til Aalborg Kommune. Det svarer til varmeforbruget i ca husstande. I starten af 1990 erne udviklede Aalborg Portland et kombineret anlæg i samarbejde med Aalborg Kommune. Overskudsvarmen i røggas blev udnyttet til fjernvarme, og samtidig blev røggassen renset for svovldioxid. Dette anlæg er senere blevet udvidet hvorved Aalborg Portland i alt har investeret ca. EUR 27 mio. på dette felt. Formålet med at optimere anlægget har ikke blot været at øge varmegenvindingen, men også at opnå en betydelig effekt på rensningen af røgen. I anlægget fremstilles årligt tons afsvovlingsgips, som bruges i produktionen af cement. Den fremstillede gips erstatter lige så store mængder importeret naturgips. Finger B i Kastrup Lufthavn

14 10 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed Unik industriel symbiose Ved fremstilling af cementklinker og formaling af cement anvendes som nævnt afsvovlingsgips fra rensning af røggas. Da Nordjyllandsværket implementerede røggasrensning for svovl på et nyt anlæg i 1998, blev der etableret et vigtigt samarbejde mellem Aalborg Portland og Nordjyllandsværket. Aalborg Portland leverer således kridtslam til rensningen og modtager til gengæld afsvovlingsgips, som dannes i forbindelse med røggasrensningen en unik industriel symbiose. Der blev udviklet en speciel vogn, som både kan klare transport af kridtslam fra Aalborg Portland til Nordjyllandsværket og returtransport af afsvovlingsgips. Derved halveres antallet af kørte ture. Der transpor - teres ca. 30 tons slam eller gips pr. tur. Ved cementproduktion udnyttes danske råstoffer Normalt anses Danmark for at være et råstoffattigt land, men i Aalborg-området er der rigelige ressourcer af kridt til at producere cement i mange år. Alene i den nuværende kridtgrav ved cementfabrikken i Aalborg kan der udvindes kridt til cementproduktion i de næste 50 år. Sammenlignet med mange andre cementfabrikker er ressourcerne af kridt til cementfremstilling i Aalborgområdet særdeles rigelige. Det er derfor at stor betydning for samfundet, både lokalt og internationalt, at der opretholdes en cementproduktion i Aalborg-området, så denne ressource kan udnyttes. Reduktion af CO 2 og energiforbrug også i udlandet Koncernens cementfabrikker i Egypten, Malaysia, Kina og USA er ikke underlagt CO 2 -kvoter som i EU. Men ved Aalborg Portlands investeringer i udviklingslande løftes fabrikkernes miljøforhold imidlertid op på vestligt teknologiniveau, som giver betydelige forbedringer i forhold til både miljøpåvirkning og arbejdsmiljø. Cementfabrikken i Malaysia blev opført i 2002 og er i dag et topmoderne anlæg med et betydeligt lavere energiforbrug end hidtil. I Egypten er alt udstyr, der er anvendt i både den eksisterende fabrik (opført i 2001) og den kommende ovnlinje, af højeste internationale miljø- og sikkerhedsmæssige standard. Fabrikken er dermed sammen med en nabofabrik, også midt i ørkenen et godt eksempel på, at moderne industri kan forenes med ordentlige miljøforhold. I 2007 er forbruget af brændsel i Egypten desuden omlagt fra olie til naturgas, hvilket har en positiv betydning for miljøet. Aalborg Portland vil i 2008 igangsætte opførelse af en ny fabrik i Kina, der overholder vestlige standarder, og som vil få en emission og et energiforbrug, der ligger under det halve af niveauerne i dels den fabrik, der blev overtaget i 2004, dels normen for mange andre fabrikker i landet.

15 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 11 Nærum Gymnasium

16 12 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Tænk grønt Tænk beton Stærkt, formbart, robust, effektivt, holdbart, fleksibelt Det er egenskaber ved beton, som ingeniører og arkitekter ofte fremhæver, når verdens mest anvendte byggemateriale skal have karakterer. Men i de seneste år er endnu et par plusord begyndt at trænge sig på. Beton er også energi- og klimavenlig. Således viser stadigt flere projekter, at brug af tunge byggematerialer og det vil i praksis sige beton kan nedsætte bygningers energiforbrug til opvarmning og afkøling samtidig med, at indeklimaet bliver bedre. Kort fortalt kan beton inde i bygningen optage varme fra solindfald, maskiner og mennesker om dagen og frigive varmen igen om natten. Gevinsten er dobbelt de varme eftermiddage bliver køligere og de kølige nattetimer bliver lunere uden at det koster en krone til hverken køling eller opvarmning. Naturen er med beton Betons såkaldte domkirkeeffekt er på sin vis et lykketræf. Beton har simpelthen fra naturens hånd termiske egenskaber, der er langt bedre til at stabilisere temperaturen i bygninger end materialer som træ og stål. Beton har en høj varmekapacitet og en moderat varmeledningsevne, som betyder, at varmen gemmes i betonens yderste centimeter. Det passer godt til døgncyklus i en bygning, hvor der er cirka 12 timer mellem den varmeste og den koldeste periode. Stål har også en høj varmekapacitet, men stål leder varme alt for godt, så varmen ikke kan gemmes til om natten. Omvendt leder træ varmen dårligt til at opnå døgnudjævning. Forskellige isoleringsmaterialer har i sagens natur både lav varmekapacitet og meget lav varmeledningsevne. De har derfor ingen betydning for temperaturudjævning. Markante energibesparelser Aalborg Portland har i flere projekter været med til at undersøge og dokumentere betons gode egenskaber, når det gælder om at spare energi ved drift af bygninger. Det er primært sket i regi af en europæisk arbejdsgruppe med deltagelse af Aalborg Portland, der har gennemført det vel nok geografisk set mest omfattende projekt på området. Sammenfattet peger projektet på et 2-7 % lavere energiforbrug i boligbyggeri med beton. Besparelsen kan være endnu større i fx kontorbyggeri, hvor der i de varmeste perioder ofte er brug for køling af hensyn til arbejdsmiljøet. Aalborg Portland har også spillet en betydelig rolle i et produktområdeprojekt, finansieret af Miljøstyrelsen. På baggrund af de to projekter har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport, der viser, at beton sammenlignet med lettere materialer reducerer CO 2 -emission fra byggeri målt over livscyklus. Det vil sige, at beton mindsker både energiregningen og drivhuseffekten. Selv med konservative skøn er den potentielle gevinst ved øget brug af beton enorm, uanset om måleenheden er kroner eller tons udledt CO 2. Cirka 40 % af Europas samlede energiforbrug går til opvarmning, så en besparelse, der i procent måske ikke lyder af så meget, kan have stor effekt på samfundets klimamål. Nu skal effekten udnyttes Energifonden ved at bygge i beton er interessant i sig selv i en tid med stigende fokus på klimaforandringer på grund af atmosfærens øgede indhold af drivhusgasser og CO 2. Men ved at udnytte betons termiske egenskaber vil man fremover kunne udvikle og konstruere bygninger og bygningsdele, der er endnu mere energiog klimavenlige.

17 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 13 Beton reducerer bygningers energiforbrug i forhold til lettere bygningsmaterialer. Effekten er markant og veldokumenteret. Aalborg Portland Group er med til at udvikle konkrete løsninger. Den udfordring har Aalborg Portland valgt at tage op. Efter at have bidraget aktivt til dokumentation af betons gode termiske egenskaber, er virksomheden nu med til at fremme udviklingen af konkrete løsninger. Det sker blandt andet i et projekt, som gennemføres sammen med Aalborg Universitet. Sigtet er at nå frem til nye måder til at reducere energiforbrug i byggeri ved hjælp af beton. Pladsstøbte løsninger fra Unicon Inden for forretningsområdet fabriksbeton gøres en stor indsats for at udnytte betons energifordele. Det sker under navnet UNI-Energy, hvor Unicon arbejder på at udvikle, dokumentere og demonstrere byggeløsninger ved brug af pladsstøbt beton, som i forhold til traditionelle løsninger har lavere energibehov og bedre totaløkonomi. Samtidig får bygningerne et bedre termisk indeklima og mindre behov for ventilation, hvilket både gavner beboernes komfort og helbred. Forekomsten af SBS (Sick Building Syndrome) er lavere i bygninger, som klimatiseres passivt ved at udnytte termisk masse og naturlig ventilation, end i bygninger med et traditionelt køle- og ventilationssystem. Endelig bliver driften af bygningen billigere. Det skyldes både en mindre energiregning og en lavere opførelsespris på grund af mindre eller måske slet intet behov for tekniske installationer til ventilation, køling og opvarming.

18 14 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Innovation Innovation danner grundlaget for vækst Aalborg Portland Group ser innovation som en nøgle til at skabe værdi for kunder og vækst for Koncernen. Der arbejdes med innovation som en holistisk proces, der omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO 2 -neutrale brændsler over energieffektiv cementproduktion til brug af beton i attraktivt byggeri og anlæg. Sammen med kunderne udfordrer Aalborg Portland Group potentialet i cement og beton for at udvikle fremtidens bæredygtige, holdbare og smukke byggeri. Forskning og udvikling giver synlige resultater Innovation er baseret på robuste forsknings- og udviklingsprojekter med klare mål. Indsatsen er rettet mod at: Udvikle nye produkter og processer, der væsentligt vil reducere energiforbrug og CO 2 -udledning fra produktion og anvendelse af cement og beton. Øge produktion og forøge værdien af produkterne for Koncernens kunder. Muliggøre anlæggelse af attraktivt, bæredygtigt og holdbart betonbyggeri til konkurrencedygtige priser. Et udviklingscenter i verdensklasse Group Research and Development Centre er Aalborg Portland Groups globale tekniske center, der understøtter aktiviteterne i hele verden samt koordinerer forskning og udvikling på tværs af Koncernen. Centret er i besiddelse af moderne laboratorier og en stab af højt kvalificerede eksperter med kompetencer, der omfatter cementproduktion, cementkvalitet og betonteknologi. Group Research and Development Centre deltager i det europæiske NANOCEM-netværk for forskning i cementbundne materialer, og samarbejder med førende universiteter, institutter og arkitektskoler over hele verden. Nanoteknologi anvendes til at skabe fremtidens cement og beton Nanoteknologi drejer sig om at forstå og kontrollere materialernes grundlæggende strukturer og processer. Disse foregår på den allerfineste skala under 200 nanometer. En nanometer er en milliontendedel af en millimeter. Det forventes at nanoteknologien vil få en gennemgribende indvirkning på vores dagligdag i de kommende år. Aalborg Portland Group står i spidsen for et konsortium, der omfatter inano ved Aalborg og Århus Universitet samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser. Formålet er at udvikle fremtidens cement FUTURECEM. Højteknologifonden har bevilget EUR 1,3 mio. til projektet. Projektets mål omfatter udvikling af nye cementtyper med 30 % mindre CO 2 -udledning samt nye nanopartikler, der kan anvendes til at forbedre egenskaberne af cement og beton. I et andet projekt bruges nanoteknologi til at udvikle attraktiv og holdbar beton. Betonen gøres mere bestandig over for smuds, begroning og nedbrydning ved at anvende nanoteknologi til at modificere betonens overflade. Denne teknologi er særlig anvendelig til hvide betonoverflader, hvor den æstetiske fremtræden er af særlig stor betydning. FUTURECEM og andre strategiske innovationsprojekter gør det muligt for Aalborg Portland Group at opretholde en teknologisk førerposition og dermed sikre fortsat vækst inden for grå cement, hvid cement og fabriksbeton. Den Sorte Diamant, København

19 ÅRSRAPPORT Aalborg Portland GRoup 15 Aalborg Portland Group gennemfører målrettede udviklingsprojekter, der har fokus på værdiskabelse for kunder og langsigtet vækst af Koncernen. Group Research and Development Centre i Aalborg sikrer den overordnede koordinering af disse aktiviteter, og leder udviklingsprojekter for forretningsområderne og fabrikkerne i Egypten, Malaysia og Kina.

20 16 ÅRSrapport Aalborg Portland GRoup Aalborg Portland Grå Cement udvikler og producerer grå og hvid cement på fabrikken i Danmark. Forretningsområdet er ansvarlig for salg af cement til det danske, færøske, grønlandske og islandske marked samt eksport af grå cement til udvalgte eksportmarkeder. Aktiviteterne udøves gennem selskaberne Aalborg Portland A/S, Aalborg Portland Íslandi ehf. og CemMiljø A/S.

ÅRSRAPPORT Member of

ÅRSRAPPORT Member of ÅRSRAPPORT 2007 Member of 2 Hoved- og nøgletal for Koncernen 3 Formandens beretning for 2007 8 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 12 Tænk grønt Tænk beton 14 Innovation Forretningsområder og markeder

Læs mere

44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter

44 Koncernresultatopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse for Koncernen 46 Koncernbalance 48 Opgørelse over indregnede indtægter ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Indhold Ledelsens beretning 03 Aalborg Portland overblik 06 Hoved- og nøgletal for Koncernen 08 Langsigtet strategi, kortsigtet fokus 09 Formandens beretning for 2008 12

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag

Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag Årsrapport Sund økonomi giver styrke, tryghed hos vores samarbejdspartnere og råderum for langsigtede beslutninger og innovative tiltag Omsætning (EUR mio.) 2011 2010 2009 2008 Driftsresultat EBITDA (EUR

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

Indhold. Koncernregnskab

Indhold. Koncernregnskab Årsrapport 2009 Indhold Ledelsens beretning 02 Aalborg Portland overblik 06 Hoved- og nøgletal 07 Formandens beretning for 2009 10 Samfunds- og miljømæssig ansvarlighed 15 Innovation giver øget værdi

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER 2014 Aalborg Portland 2014 AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Gennem 125 år har virksomheden været en vigtig del af erhvervslivet i Danmark ikke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER

CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER CEMENT TIL BYGGERI MED AMBITIONER VI GØR DET ENKELT AT BYGGE MED AMBITION Aalborg Portland A/S Forsidefoto: Storebæltsbroen. AALBORG PORTLAND EN AF NORDENS STØRSTE PRODUCENTER AF CEMENT Aalborg Portland

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Indhold. 2 Koncernoversigt og ejerforhold. 3 Profil / Forretningsgrundlag. 6 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. 7 Ledelse

Indhold. 2 Koncernoversigt og ejerforhold. 3 Profil / Forretningsgrundlag. 6 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. 7 Ledelse Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Indhold 2 Koncernoversigt og ejerforhold 3 Profil / Forretningsgrundlag 6 Ledelsespåtegning Revisionspåtegning 7 Ledelse 8 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter

Ledelsens beretning. 46 Resultatopgørelse 46 Totalindkomstopgørelse 47 Pengestrømsopgørelse 48 Balance 50 Opgørelse over egenkapital 51 Noter Årsrapport Ledelsens beretning 1 10 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning for 14 Nytte for samfundet 18 Innovation 22 Ansvarlighed 25 Miljø og klima 28 Sund økonomi 30 Nordic Cement 32 Nordic RMC 34

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag

Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag Schouw & Co. Den Danske Finansanalytikerforenings Virksomhedsdag den 27. maj 2004 Agenda Vigtige begivenheder i 2003/04 Strategisk fokus i Schouw & Co. Præsentation af porteføljeselskaberne 1. kvartal

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere