haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es"

Transkript

1 GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt 2.p. ihr habt hattet habt gehabt 3.p. sie/sie haben hatten haben gehabt sein = at være Nutid Datid Førnutid 1.p ich bin war bin gewesen 2.p. du bist warst bist gewesen 3.p. er/ ist war ist gewesen 1.p. sind waren sind gewesen 2.p. ihr seid wart seid gewesen 3.p. sie/sie sind waren sind gewesen werden = at blive Nutid Datid Førnutid 1.p. ich werde wurde bin geworden 2.p. du st wurdest bist geworden 3.p. er/ d wurde ist geworden 1.p. werden wurden sind geworden 2.p. ihr werdet wurdet seid geworden 3.p. sie/sie werden wurden sind geworden Datids konjunktiv af haben, sein og werden (Øvelse nr. 6) haben sein werden 1.p. ich hätte wäre würde 2.p. du hättest wärest würdest 3.p. er/ hätte wäre würde 1.p. hätten wären würden 2.p. ihr hättet wäret würdet 3.p. sie/sie hätten wären würden Regelmæssige udsagnsord

2 machen = at gøre, at lave ich mach -e mach -te habe gemacht werde machen du mach -st mach -test hast gemacht st machen er mach -t mach -te hat gemacht d machen mach en mach -ten haben gemacht werden machen ihr mach -t mach -tet habt gemacht werdet machen sie/sie mach en mach -ten haben gemacht werden machen reisen = at rejse ich reis -e reis -te bin gereist werde reisen du reis -t reis -test bist gereist st reisen er reis -t reis -te ist gereist d reisen reis -en reis -ten sind gereist werden reisen ihr reis -t reis -tet seid gereist werdet reisen sie/sie reis -en reis -ten sind gereist werden reisen arbeiten = at arbejde ich arbeit -e arbeit -ete habe gearbeitet werde arbeiten du arbeit -est arbeit -etest hast gearbeitet st arbeiten er arbeit -et arbeit -ete hat gearbeitet d arbeiten arbeit -en arbeit -eten haben gearbeitet werden arbeiten ihr arbeit -et arbeit -etet habt gearbeitet werdet arbeiten sie/sie arbeit -en arbeit -eten haben gearbeitet werden arbeiten

3 Regelmæssige udsagnsord med vokalskifte fra e (i) til a En gruppe regelmæssige verber har vokalskifte fra e (i) til a i datid og kort tillægsform. Det drejer sig om: brennen (at brænde), bringen (at bringe), denken (at tænke), kennen (at kende), nennen (at nævne), rennen (at rende), senden (at sende), wenden (at vende). Bøjning i 3. person ental: es brennt brannte hat gebrannt d brennen er bringt brachte hat gebracht d bringen sie denkt dachte hat gedacht d denken er kennt kannte hat gekannt d kennen sie nennt nannte hat genannt d nennen er rennt rannte ist gerannt d rennen sie sendet sandte hat gesandt d senden er wendet wandte hat gewandt d wenden Uregelmæssige udsagnsord fahren* = at køre/rejse ich fahr -e fuhr bin gefahren werde fahren du fähr -st fuhr -st bist gefahren st fahren er/ fähr -t fuhr ist gefahren d fahren fahr -en fuhr -en sind gefahren werden fahren ihr fahr -t fuhr -t seid gefahren werdet fahren sie/sie fahr -en fuhr -en sind gefahren werden fahren nehmen* = at tage ich nehme nahm habe genommen werde nehmen du nimmst nahmst hast genommen st nehmen er/ nimmt nahm hat genommen d nehmen nehmen nahmen haben genommen werden nehmen ihr nehmt nahmt habt genommen werdet nehmen sie/sie nehmen nahmen haben genommen werden nehmen

4 Mådesudsagnsordene optræder oftest som tidsbøjet hjælpeudsagnsord sammen med et hovedudsagnsord i navneform. Betydning: dürfen (at måtte, have lov til), können (at kunne, være i stand til), mögen (at gide, have lyst til), müssen (at måtte, være nødt til), sollen (at skulle, burde), wollen (at ville, have vilje til), (wissen) = at vide er ikke et mådesudsagnsord, men bøjes som et mådesudsagnsord. Bøjning i 3. person ental: sie er sie er sie er sie darf durfte hat gedurft d dürfen kann konnte hat gekonnt d können mag mochte hat gemocht d mögen muss musste hat gemusst d müssen soll sollte hat gesollt d sollen will wollte hat gewollt d wollen weiß wusste hat gewusst d wissen Bøjning i 1. person flertal: dürfen durften haben gedurft werden dürfen können konnten haben gekonnt werden können mögen mochten haben gemocht werden mögen müssen mussten haben gemusst werden müssen sollen sollten haben gesollt werden sollen wollen wollten haben gewollt werden wollen wissen wussten haben gewusst werden wissen können og mögen i datids konjunktiv ich du er/ ihr sie/sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten können möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten mögen

5 Sammensatte udsagnsord De løst sammensatte udsagnsord har udtaletrykket på første del af sammensætningen. Dette markeres i ordbogen med en trykstreg: 'mitteilen = at meddele, 'ankommen = at ankomme, 'aufhören = at holde op Bøjning i 3. person ental: er teilt mit teilte mit hat mitgeteilt d mitteilen er kommt an kam an ist angekommen d ankommen er hört auf hörte auf hat aufgehört d aufhören De fast sammensatte udsagnsord har udtaletrykket på selve udsagnsordet. Dette markeres i ordbogen med en trykstreg: durch'schauen = at gennemskue, über'holen = at overhale, unter'schreiben = at underskrive Bøjning i 3. person ental: er durchschaut durchschaute hat durchschaut d durchschauen er überholt überholte hat überholt d überholen er unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben d unterschreiben Det bestemte kendeord Nominativ der die das die Akkusativ den die das die Genitiv des (s) der des (s) der Dativ dem der dem den (n)

6 Det ubestemte kendeord Nominativ ein eine ein - Akkusativ einen eine ein - Genitiv eines (s) einer eines (s) - Dativ einem einer einem - Det ubestemte kendeord kein Nominativ kein keine kein keine Akkusativ keinen keine kein keine Genitiv keines (s) keiner keines (s) keiner Dativ keinem keiner keinem keinen (n) Ejestedordene Ejestedordene hedder: Ental Flertal min/mit/mine mein vor/vort/vore unser din/dit/dine dein jeres/jert/jere euer hans/sin/sit/sine sein deres ihr hendes/sin/sit/sine ihr Deres Ihr dens/dets sein Bøjningseksempler: Nominativ mein meine mein meine Akkusativ meinen meine mein meine Genitiv meines (s) meiner meines (s) meiner Dativ meinem meiner meinem meinen (n) Nominativ unser unsere unser unsere Akkusativ unseren unsere unser unsere Genitiv unseres (s) unserer unseres (s) unserer Dativ unserem unserer unserem unseren (n)

7 De personlige stedord Ental Flertal 1. p. 2. p. 3. p. 1. p. 2. p. 3. p. Nominativ ich du er/ ihr sie/sie Akkusativ mich dich ihn/ uns euch sie/sie Dativ mir dir ihm/ihr/ihm uns euch ihnen/ihnen De spørgende stedord Spørger om wann? wo? wie? warum? wie viel? wie lange? wie oft? was? wer/wen/wem tidspunkt sted måden eller graden årsagen antal varighed hyppighed ting, begreber i alle kasus personer. Bøjes i kasus. Er altid 3. person ental. Det henførende stedord Køn retter sig efter det ord, der føres hen til. Kasus bestemmes af hvilket led, det henførende stedord er i sin egen sætning. Det henførende stedord må aldrig udelades på tysk. Nominativ der die das die Akkusativ den die das die Genitiv dessen deren dessen deren Dativ dem der dem denen

8 Navneord Tyske navneord er enten hankøn, hunkøn eller intetkøn. Langt de fleste navneord har også en flertalsform, som er angivet i ordbogen. Det gælder dog ikke altid den store gruppe hunkønsord, der regelmæssigt tilføjer -n/-en i flertal. Denne regel skal man selv huske. Ex: mand: Mann m -er betyder der Mann, die Männer kvinde: Frau f - die Frau, die Frauen datter: Tochter f - - die Tochter, die Töchter barn: Kind n -er - das Kind, die Kinder elev: Schüler m - - der Schüler, die Schüler n-n-bøjede navneord En række navneord, der betegner levende væsener af hankøn har en særlig bøjning i ental. Disse ord står i ordbogen med markeringen -n-n el. -en-en efter sig. Ex: Bøjning: dreng: Junge m -n-n Ental Flertal Nom. der Junge die Jungen Akk. den Jungen die Jungen Gen. des Jungen der Jungen Dativ dem Jungen den Jungen Efter -n-n-bøjningen bøjes f.eks. følgende ord: der Däne - der Herr - der Junge - der Mensch - der Kunde - der Kollege - der Matrose - der Soldat - der Student - der Kamerad - der Fabrikant - der Komponist der Affe - der Bär - der Löwe

9 Navneord dannet af tillægsord En række tillægsord kan også optræde som navneord. De bøjes dog fortsat som tillægsord: Ex: der/die Angestellte = funkionæren Hankøn Hunkøn Nominativ: der Angestellte die Angestellte ein Angestellter eine Angestellte Akkusativ: den Angestellten die Angestellte einen Angestellten eine Angestellte Genitiv: des Angestellten der Angestellten eines Angestellten einer Angestellten Dativ: dem Angestellten der Angestellten einem Angestellten einer Angestellten Flertal Nominativ: Angestellte, die Angestellten Tillægsordenes bøjning Bøjning efter bestemt kendeord og andre bestemmelsesord, der bøjes som bestemt kendeord; f.eks. dieser og jeder: Nominativ der -e die -e das -e die -en Akkusativ den -en die -e das -e die -en Genitiv des -en der -en des -en der -en Dativ dem -en der -en dem -en den -en Denne bøjning kaldes også 5-e-bøjningen. Bøjning efter ubestemt kendeord og andre bestemmelsesord med samme bøjning, f.eks. ejestedordene og kein: Nominativ ein -er eine -e ein -es keine -en Akkusativ einen -en eine -e ein -es keine -en Genitiv eines -en einer -en eines -en keiner -en Dativ einem -en einer -en einem -en keinen -en Denne bøjning kaldes r-e-s-e-s-bøjningen

10 Tillægsordenes bøjning (fortsat) Bøjning, når der ikke står noget bestemmelsesord foran tillægsordet: Nominativ -er -e -es -e Akkusativ: -en -e -es -e Genitiv: -en -er -en -er Dativ: -em -er -em -en Denne bøjning kaldes også tillægsordenes stærke bøjning. Bemærk især endelserne i genitiv hankøn og intetkøn. Forholdsord, der altid styrer akkusativ Forholdsord: durch für gegen ohne um Dansk betydning: igennem, ved (om midlet) for, til (=bestemt til/for) mod, imod uden om, omkring Forholdsord, der altid styrer dativ Forholdsord: aus bei mit nach seit von zu Dansk betydning: fra, af, ud af hos, ved med efter, til siden, i (om tiden) af, fra, om (=angående) til, på (om tiden) Forholdsord, der kan styre akkusativ og dativ Forholdsord: Dansk betydning: Forholdsord Dansk betydning an på (lodret flade), ved ÜBER over, om, angående AUF på (vandret flade) unter under, iblandt hinter bagved vor foran, for - siden in i, inden i zwischen imellem to neben ved siden af

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Alfabetisk gloseliste

Alfabetisk gloseliste Alfabetisk gloseliste m = hankøn, f = hunkøn, n = intetkøn, pl = flertal En streg og en endelse efter et navneord angiver flertalsformen. Hvis der kun står en streg, betyder det, at ordet har samme form

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

23 nr. 3: OM DEN KRONOLOGISKE PLACERING AF ARNOLD SCHONBERGS KLAVERSTYKKE OP. 23 NR. 3

23 nr. 3: OM DEN KRONOLOGISKE PLACERING AF ARNOLD SCHONBERGS KLAVERSTYKKE OP. 23 NR. 3 5 OM DEN KRONOLOGISKE PLACERING AF ARNOLD SCHONBERGS KLAVERSTYKKE OP. 23 NR. 3 Jan Maegaard Der er emner man som forsker kan blive ved at kredse om og aldrig gøre sig færdig med at endevende, selvom kilderne

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Tolkning hvor og hvordan?

Tolkning hvor og hvordan? Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 3. udgave Samfundslitteratur Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 1. udgave, 1992 2. udgave, 1996 3. udgave, 2001 Samfundslitteratur, 2001 Tryk: Narayana Press,

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere

Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere 2 Årsagsforklaringer Oversigt over faktorer, som kan bidrage til stammeudvikling. Fysiske faktorer Genetik Køn Koordination Præmatur Sproglige

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere