MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport

2 Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drift medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med tillæg af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel afandel resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skat før skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede i alt Langfristede aktiver iaktiver alt i alt Aktiver Aktiver i alt Egenkapital i alt Egenkapital i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter cash Frit cashfrit flow førflow M&Afør M&A cash flow Frit cashfrit flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA margin margin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9%10,7% 17,0%15,6% 10,8% 9,4% 55,2%58,4% 5,2% 2,2% 12,5%15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7%10,4% 15,6%12,3% 9,4% 9,2% 58,4%58,2% 2,2% 9,7% 15,0%18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4%12,5% 12,3%16,8% 9,2%11,9% 58,2%48,6% 9,7%31,8% 18,0%20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5%11,6% 16,8%14,1% 11,9%11,4% 48,6%49,0% 31,8%38,4% 20,0%25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte er, i de hvor tilfælde hvor nøgletallene er defineret af DenFinansanalytikerforening, Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse Ovennævnte nøgletalnøgletal er,i de i detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed.hermed. Ovennævnte nøgletal er, ererdefineret afafden beregnet i overensstemmelse hermed. DEFINITIONER RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift (EBIT) i % af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rente bærende gæld. EBIT margin Resultat af primær drift i % af netto omsætning. EBITDA margin Resultat af primær drift med tillæg af af- og ned skrivninger i % af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning Koncernens andel af årets resultat i % af gennem snitlig egenkapital. Justeret EBIT margin: Resultat af primær drift med tillæg af omkostninger samt af- og nedskrivninger der vedrører al lokering af overtagne nettoaktiver (Purchase Price Allocation) i forbindelse med køb af virksomheder, i % af nettoomsætning. Soliditetsgrad Egenkapital i % af passiver ultimo. Gearing Netto rentebærende gæld i % af egen kapital ultimo.

3 beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætning af primær drifttillæg medaftillæg af- og nedskrivninger (EBITDA) ResultatResultat af primær drift med af- ogafnedskrivninger (EBITDA) EBITandre ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT ekskl. mv. mv. af primær drift (EBIT) ResultatResultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Andel af resultat efter skat i associerede/joint ventures Finansielle Finansielle poster, poster, netto netto ResultatResultat før skatfør skat Årets resultat Årets resultat BALANCE BALANCE Langfristede Langfristede aktiver aktiver i alt i alt Totale aktiver Totale aktiver Egenkapital Egenkapital i alt i alt Netto rentebærende Netto rentebærende gæld gæld Nettoaktiver Nettoaktiver Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash Frit cash flow førflow M&Afør M&A Frit cash flow Frit cash flow Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet MEDARBEJDERE ANTALANTAL MEDARBEJDERE Antal medarbejdere Antal medarbejdere OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR OMREGNINGSFAKTOR MELLEM DKK OG EUR Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) Resultatog pengestrømsopgørelse (gennemsnitskurs 100 EUR) pr. 31. december 100 EUR) BalanceBalance (kurs pr.(kurs 31. december 100 EUR) 743,07 743,07743,98 743,98745,19 745,19745,91 745,91745,06 745,06 744,46 744,46743,81 743,81746,05 746,05745,60 745,60745,66 745,66 NØGLETAL NØGLETAL EBIT margin ekskl.driftsindtægter andre driftsindtægter EBIT margin ekskl. andre mv. mv. EBIT margin EBIT margin EBIT margin JusteretJusteret EBIT margin EBITDAEBITDA marginmargin RONA RONA Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Soliditetsgrad GearingGearing UdbytteUdbytte 5,0% 7,2% 7,5% 12,9% 17,0% 10,8% 55,2% 5,2% 12,5% 5,0% 5,6% 7,2% 6,6% 7,5% 6,9% 12,9% 10,7% 17,0% 15,6% 10,8% 9,4% 55,2% 58,4% 5,2% 2,2% 12,5% 15,0% 5,6% 5,6% 6,6% 5,8% 6,9% 5,8% 10,7% 10,4% 15,6% 12,3% 9,4% 9,2% 58,4% 58,2% 2,2% 9,7% 15,0% 18,0% 5,6% 7,3% 5,8% 8,2% 5,8% 8,4% 10,4% 12,5% 12,3% 16,8% 9,2% 11,9% 58,2% 48,6% 9,7% 31,8% 18,0% 20,0% 7,3% 7,4% 8,2% 7,3% 8,4% 7,6% 12,5% 11,6% 16,8% 14,1% 11,9% 11,4% 48,6% 49,0% 31,8% 38,4% 20,0% 25,0% 7,4% 7,3% 7,6% 11,6% 14,1% 11,4% 49,0% 38,4% 25,0% Ovennævnte nøgletal er, hvor ererdefineret afafden Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. Ovennævnte nøgletal er,iide detilfælde tilfælde hvornøgletallene nøgletallene defineret DenDanske Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. II Årsrapport mio. EUR mio. EUR mio. EUR

4 Beretning og regnskab Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division: Divisionen tilbyder produkter og services globalt inden for køle- og air conditionområdet. Danfoss Heating Division: Divisionen tilbyder globalt en række komponenter og services inden for vand- og varmeområdet. Danfoss Motion Controls Division: Divisionen tilbyder produkter og services inden for frekvens omformere, gearmotorer og power elektronik til en række industrier globalt. Sauer-Danfoss Inc.: Danfoss ejer 37,9% af aktierne i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik- og elektronikkomponenter samt integrerede systemløsninger til off-road køretøjer inden for følgende segmenter: Landbrug, Bygge & Anlæg, Materieltransport, Vejanlæg samt Specialmaskiner. Årsrapport Organisation III Executive Committee Jørgen M. Clausen President & CEO Niels B. Christiansen Vice CEO Kim Fausing Executive Vice President & COO Corporate Functions Frederik Lotz Executive Vice President & CFO Danfoss Ventures Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Kjeld Stærk President Danfoss Heating Division Nis Storgaard President Danfoss Motion Controls Division Sven Ruder President Danfoss Automatic Controls Danfoss Comfort Controls Danfoss Drives Danfoss Compressors Danfoss District Heating Danfoss Gearmotors Danfoss Electronic Controls & Sensors Danfoss Burner Components Danfoss Silicon Power Danfoss Floor Heating Danfoss Solar Inverters Owner share 37.9% Danfoss Heat Pumps Danfoss Water Controls Danfoss Services Division Roland Fritsch, Senior Vice President Danfoss Global Business Services Danfoss Industri Service Der kan indgå en eller flere produktlinier i de enkelte forretningsenheder i divisionerne. Danfoss IT

5 beretning og regnskab Indholdsfortegnelse Danfoss A/S 6430 Nordborg CVR Nr.: Tlf.: Fax: Beretning og regnskab Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) I Koncernens hoved- og nøgletal (EUR) II Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Aktionærforhold Begivenheder efter regnskabs årets afslutning Forventninger til Danfoss Divisioner Koncernprojekter Danfoss Services Sauer-Danfoss Inc Ledelsesberetning for Danfoss A/S Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Regnskab Regnskab Noteoversigt Koncernens selskabsoversigt Koncernens selskabsoversigt Supplerende beretninger Corporate Citizenship Introduktion til Corporate Citizenship Mennesker og værdier Social ansvarlighed (CSR) Miljø Årsrapport IV

6

7 i d é g r u n dl a g o g f i n a n s i e ll e m å l Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivel serne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Kort om i Vision/strategi Danfoss strategi bygger på Danfoss Visionen, der blev formuleret i 2001.»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforret ninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes løsninger og samtidig skabe værdi for alle vores i nteressenter.«hovedpunkter for Forventninger til 2008 Omsætningen steg med 14% til 22,2 mia. DKK fra 19,4 mia. DKK sidste år. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg, var der tale om en vækst på 12% sammenlignet med 14% i. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg med 16% til mio. DKK fra mio. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv. blev på 7,4% mod 7,3% i. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultat før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i. Årets resultat blev mio. DKK, mod mio. DKK i. Egenkapitalen steg 7,8% til mio. DKK. EBIT margin blev 7,3% mod 8,2%. RONA faldt til 14,1%, fra 16,8% i. Medarbejderantallet steg til fra ved udgangen af. Udbytteprocenten foreslås hævet til 25% mod 20% året før. Udbytte udbetales umiddelbart efter generalforsamlingen den 25. april Omsætningen ventes at være i niveauet 23,5 til 24,5 mia. DKK. I forhold til svarer det til en vækst på mellem 6% og 10%. Resultat af primær drift (EBIT) ventes at være mellem 1,9 og 2,2 mia. DKK. EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter mv., såvel som EBIT margin, ventes at være mellem 8% og 9%. I forventningerne for 2008 er købet af aktier, der gør Danfoss til majoritetsaktionær i Sauer-Danfoss Inc., ikke indregnet. Perspektivplan frem til 2011 Omsætningen inklusive opkøb skal i gennemsnit vokse med 10% årligt. EBIT margin på over 10% i gennemsnit. RONA skal være i niveauet 20%. 1

8 Beretning og regnskab Danfoss voksede stærkt i. Koncernens omsætning steg med 14% til 22,2 mia. DKK. Korrigeret for køb og salg af virksomheder og omregnet til sidste års kursniveau var der tale om en vækst på 12%. Indtjeningen levede derimod ikke i fuldt omfang op til forventningerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK. Resultatet før skat nåede mio. DKK, og årets resultat blev på mio. DKK. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at Danfoss mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod forventet 8%. Danfoss forventer, at indtjeningen også i 2008 vil være under pres fra flere fronter, og koncernen venter derfor ikke i fuldt omfang at kunne nå de indtjeningsmæssige mål, der er opstillet i perspektivplanen for Ledelsesberetning for 2 Omsætningen steg med 14% til mio. DKK fra mio. DKK i. Omregnet til sidste års kursniveau og korrigeret for tilkøb og frasalg var der tale om en vækst på 12%, mod 14% i. Regnskabsåret levede ikke fuldt op til de forventninger, koncernen havde ved halvåret. Salgsmæssigt overgik forventningerne, mens lønsomheden kun levede delvist op til det ønskede. Året var kendetegnet ved en generel høj efterspørgsel efter koncernens produkter, og specielt i første halvår var der stor vækst på markederne. De høje vækstrater betød, at koncernen ved halvåret meldte ud, at man forventede, at omsætningen ville blive i den høje ende af det udmeldte niveau på 21 til 22 mia. DKK. Den store efterspørgsel i første halvår medførte, at produktionen flere steder i koncernen ikke kunne følge med efterspørgslen. Det blev derfor besluttet at fremrykke en del investeringer i ny produktionskapacitet. Selvom der var fremgang på de fleste af koncernens markeder i, var der i andet halvår flere steder tegn på opbremsning og usikkerhed, primært som følge af den finansielle uro på det amerikanske marked. Tilbageholdenheden var specielt gældende for nybyggeriet, hvor mange af koncernens produkter indgår. Indtjeningen var i generelt under pres. De høje råvarepriser betød, at produktionsomkostningerne steg mere end ventet. For delvist at kompensere for det højere omkostningsniveau hævede koncernen priserne på en række produkter. Derudover har engangsomkostninger i form af hensættelser i forbindelse med produktfejl samt omkostninger til restrukturering af aktiviteter i koncernen påvirket indtjeningen negativt. I forbindelse med regnskabet for tredie kvartal måtte koncernen således konstatere, at forventningerne til indtjeningen ikke helt kunne nås. Forventningen til resultat af primær drift, EBIT, blev ændret til at være i den nedre del af spændet fra 1,6 til 1,8 mia. DKK og EBIT margin blev nedjusteret til at blive mellem 7,5% og 8% fra tidligere 8%. Presset på lønsomheden fortsatte i fjerde kvartal, og koncernen nåede derfor ikke i fuldt omfang de udmeldte forventninger for.alle tre divisioner har med tocifrede vækst rater i omsætningen bidraget til den positive omsætningsvækst.

9 Koncernresultat Koncernomsætning Fordelt på divisioner mio. DKK mio. DKK Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Heating Division Resultat af primær drift (EBIT) 500 Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter Danfoss Motion Controls Division Resultat før skat Øvrige aktiviteter

10 EBIT margin/rona Nettorentebærende gæld % 20 mio. DKK EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter RONA Markederne i Europa, herunder specielt Tyskland, Frankrig og England var sammen med Rusland, Latin Amerika, USA og ikke mindst Kina de markeder, hvor væksten var størst. Kina er nu Danfoss fjerdestørste marked efter Tyskland, USA og Frankrig. Til sammenligning var Kina i blot det ottendestørste marked. Lønsomheden i alle tre divisioner var under pres i. Stigende råvarepriser og engangsomkostninger pressede indtjeningen i Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, imens det i Danfoss Heating Division blandt andet var varmepumpemarkedet, der ikke levede op til forventningerne. I Danfoss Motion Controls Division var det blandt andet betydelige investeringer i det nytilkøbte Danfoss Solar Inverters, der påvirkede indtjeningen. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter steg til mio. DKK fra mio. DKK i, svarende til en stigning på 16%. Det forbedrede resultat skyldes væksten i salget, en forbedret kapacitetsudnyttelse, og de forskellige forbedringsprogrammer under Danfoss Business System for produktion, indkøb og salg, der løbende forbedrer alle dele af værdikæden i divisionerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på mio. DKK mod mio. DKK året før. Resultatet levede dermed op til de udmeldte forventninger. Når der tages hensyn til årets udvikling generelt betegnes resultatet som tilfredsstillende. Ud over de fremskudte investeringer i produktionskapacitet skal resultatet vurderes i lyset af, at EBIT i var positivt påvirket af avancen i forbindelse med udspaltningen af biotek-aktiviteterne til Danfoss Bionics A/S. Kombinationen af en høj efterspørgsel og en presset indtjening betød, at koncernens mål for EBIT margin ikke helt kunne indfries. EBIT margin blev således på 7,3% mod oprindelig forventet 8%. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger, som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, blev på 7,6% mod 8,4% sidste år. Resultatandelen af associerede selskaber/ joint ventures udgjorde 210 mio. DKK mod 91 mio. DKK året før. I posten indgår blandt andet 186 mio. kroner, der er en del af avancen ved salg af Damcos A/S, samt resultatandel fra Sauer-Danfoss Inc. med 83 mio. DKK mod 129 mio. DKK året før. Resultatet før skat faldt med 1,7% til mio. DKK fra mio. DKK. Årets resultat blev på mio. DKK, mod mio. DKK året før. Resultatet er tilfredsstillende. Koncernens forrentning af nettoaktiverne, RONA, faldt til 14,1% fra 16,8%. De seneste års opkøb, som nu indgår både i primo og ultimo balancen, samt den større pengebinding i driftskapital grundet væksten, har øget nettoaktiverne.

11 Pengestrømme mio. DKK Pengestrøm fra driftsaktivitet Frit cash flow Pengestrøm fra investeringsaktivitet Egenkapitalen var på mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK året før. Stigningen kommer hovedsagelig fra årets resultat fratrukket årets udlodninger. De immaterielle aktiver steg til mio. DKK fra mio. DKK. På grund af færre opkøb end i steg posten kun 7%. Finansielt beredskab Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK ved udgangen af mod mio. DKK i. Stigningen i gælden kan primært henføres til låntagning i forbindelse med finansieringen af årets opkøb. Koncernens gearing (nettorentebærende gæld i procent af egenkapitalen) steg af samme grund til 38% fra 32% året før. Danfoss har en politik om, at koncernen vil opretholde et betydeligt langfristet finansielt beredskab. Koncernen rådede pr. 31. december over uudnyttede langfristede kredittilsagn på 3,9 mia. DKK (: 2,7 mia. DKK). Pengestrøm fra driftsaktivitet blev på mio. DKK, svarende til et fald på 305 mio. DKK. Pengestrømmen er påvirket af en øget pengebinding i driftskapitalen. Pengestrøm fra investeringsaktivitet udgjorde mio. DKK, hvilket er et fald i investeringerne på mio. DKK. Faldet skyldes primært, at der i blev købt færre virksomheder end året før. I blev der foretaget seks opkøb, der tilsammen påvir- kede pengestrømmen negativt med 384 mio. DKK. I blev der tilsvarende brugt mio. DKK på opkøb. Derudover er pengestrømmen i negativt påvirket af de fremrykkede investeringer i udvidelser og nybygninger af produktionskapacitet. I er der i alt brugt ca. 300 mio. DKK på nybygninger. Sammenlagt vil koncernen tage nye kvadratmeter produktion, lagre og kontorer i brug i De mange udvidelser vil også i 2008 påvirke pengestrømmen negativt. Frit cash flow der sammensættes af pengestrøm fra driften på mio. kroner og pengestrøm fra investeringer på mio. kroner, udgjorde 577 mio. kroner, hvilket er mio. kroner bedre end i. Frit cash flow før M&A blev på 423 mio. DKK mod 396 mio. DKK i. Det høje aktivitetsniveau har medført en øget pengebinding i driftskapitalen, som dog til dels er blevet modvirket af den lavere opkøbsaktivitet i forhold til samme periode sidste år. Regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som

12 6 Forskning og udvikling En vigtig forudsætning, for at Danfoss også i fremtiden kan nå sine mål, er, at koncernen løbende fornyer sig, er innovativ og skaber de produkter, der understøtter væksten. Danfoss anvendte i 4,0% (: 3,8%) af omsætningen på forskning og udvikling inklusive ventureaktiviteter, svarende til 889 mio. DKK. Dette er en stigning på 20%. Heraf blev der aktiveret 115 mio. DKK (64 mio. DKK) til strategiske udviklingsprojekter. De stigende energipriser og den generelle øgede globale efterspørgsel efter energibesparende produkter har betydet, at koncernen generelt har øget sine aktiviteter inden for forskning og udvikling. I Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division har aktiviteterne været fokuseret på at opnå energieffektivitet, reduktion i mængden af anvendte kølemidler og anvendelse af naturlige kølemidler i applikationer, hvor dette er relevant, samt inden for udviklingen af elektroniske ekspansionsventiler. Danfoss Heating Division åbnede i et m2 forskningscenter for varmepumper i Sverige, der skal skabe højteknologiske, miljøvenlige og effektive energiløsninger. Danfoss Motion Controls Division har fokuseret på udvikling af en ny frekvens- omformerserie, der med endnu flere funktionaliteter sikrer energibesparelse på op til 30%. Derudover har divisionen blandt andet udviklet aktive filtre, der udnytter energien mere effektivt. For yderligere informationer om produktudviklingsaktiviteterne henvises til de enkelte divisioners beretninger. En anden vigtig del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne er at få patenteret resultaterne og sikre, at allerede eksisterende Danfoss patenter ikke krænkes til skade for forretningen. Hvert år skaber koncernen ca. 350 opfindelser, og heraf bliver ca. 25% i sidste ende til et patent. I blev der indgivet 67 nye patentansøgninger mod 73 året før, og koncernen fik i alt godkendt 119 patenter mod 141 i. Det samlede antal patenter er ved udgangen af på 982 (: 997). Patenter spiller også en vigtig rolle i forbindelse med opkøb af virksomheder. Danfoss Ventures Danfoss Ventures fortsatte i sin positionering som en betydende udvikler af nye forretningsidéer. Opbygningen af projekter og investeringer fortsatte, og indsatsen i netværks- og markedsføringsaktiviteterne blev yderligere styrket.

13 Viden For at Danfoss skal nå sine langsigtede mål er der udarbejdet en strategi, der skal være med til at føre koncernen frem mod disse. Et bærende element i denne strategi er udvikling af ledere og medarbejdere, da det er de mennesker, der udfører strategierne, der opnår resultaterne. Opbygning af medarbejderkompetencer, der udvikles ved udfordrende arbejdsopgaver, arbejdsrelateret undervisning og andre kurser og uddannelse, er afgørende faktorer i den globale konkurrence. Danfoss betragter det som en livslang proces og allokerer derfor mange ressourcer til efteruddannelse af medarbejderne. Undervisning forbedrer medarbejdernes tilpasningsevne og den enkeltes værdi på jobmarkedet generelt. I investerede Danfoss 100 mio. DKK i ekstern efteruddannelse, hvilket er ca. 25% mindre end året før. I forhold til har der været stort fokus på interne kurser og efteruddannelse. Corporate Citizenship I en global verden skal virksomheder både tjene penge og opføre sig miljømæssigt og socialt ansvarlige, hvis de vil have et godt omdømme. Et godt omdømme er vigtigt for forretningsudviklingen. Danfoss succes afhænger af, at omverden har tillid til Danfoss, og at vi lever vores værdier. Danfoss har mange steder stor betydning lokalt og kan betragtes som en samfundsborger med sine ca medarbejdere og selskaber i 56 lande. Danfoss overordnede mål med Corporate Citizenship er»orden i eget hus«. Det gælder i forhold til medarbejderne, således at de har en attraktiv arbejdsplads og et sundt arbejdsmiljø. Det gælder i forhold til miljøet, hvor Danfoss produkter bidrager til at spare energi, og hvor produkterne produceres med stadig mindre miljøpåvirkning. Det gælder i forhold til social og etisk ansvarlighed i mere bred forstand. Denne indsats forventes at påvirke Danfoss resultater positivt som følge af høj medarbejdertilfredshed, lavere ressourceforbrug samt et godt omdømme. Danfoss tilsluttede sig i 2002 FN s Global Compact Initiative s 10 principper for god virksomhedsetik. Principperne omfatter respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø samt en forpligtelse til at arbejde imod korruption. Siden har virksomheden gennemført en lang række initiativer, der skal sørge for, at principperne overholdes og at der fortsat er en tilfredsstillende udvikling i koncernens arbejde med miljømæssig og social ansvarlighed. Danfoss ønsker ordentlige forhold overalt i organisationen, og derfor gennemføres hvert efterår en omfattende spørgeskemaundersøgelse af arbejdet med social ansvarlighed. Undersøgelsen omfatter alle koncernens fabrikker og salgsselskaber verden over og giver et detaljeret billede af de enkelte selskabers håndtering af emner som diskrimination, børnearbejde, arbejdstagerrettigheder, forretningsetik, korruption og bestikkelse, arbejdsmiljø og forholdet til lokalsamfundet. Nogle af spørgsmålene i Danfoss CSR undersøgelse retter sig mod interne procedurer og god forretningsskik, mens andre relaterer sig til FN s Global Compact og indikatorer i GRI (Global Reporting Initiative). 7 Danfoss anvendte i 74 mio. DKK på ventureaktiviteter mod 86 mio. DKK i. Der blev foretaget seks nye investeringer i, så det samlede antal nu er på 19. Danfoss Ventures har i årets løb fastholdt sin fokus på områderne vand og vedvarende energi. I Danfoss Ventures fjerde»man on the Moon«konkurrence deltog 13 hold fra Kina, Indien, Frankrig, Tyskland, USA, Mexico, Brasilien, Polen og Danmark. Der blev uddelt præmier til de to hold med de bedste idéer, og det forventes, at mindst to af de præsenterede forretningsidéer vil blive realiseret. Som en yderligere styrkelse af Danfoss Ventures interne netværk er der uddannet et netværk af Danfoss Ventures ambassadører på hver af de 42 største Danfoss lokationer. Ambassadøren er lokal kontaktperson for idéer, der ligger udenfor de eksisterende kerneområder.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen

Fakta om Danfoss. Danfoss Koncernen Fakta om Danfoss Danfoss Koncernen Danfoss A/S er en international koncern, der er førende inden for forskning, udvikling og produktion af mekaniske og elektroniske komponenter og systemløsninger. Vore

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Årsrapport 2012. Danfoss leverer nyt stærkt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport 2012 Danfoss leverer nyt stærkt resultat www.danfoss.com Organisation Kort om Danfoss en Danfoss er globalt førende inden for energieffektive løsninger, der sparer

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere