Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa"

Transkript

1 Elektronik Verdens mest ekstreme sensor kan opfange reflektioner fra enkeltmolekyler. SIDE 10 Køleteknologi Kinas kamp mod madspild åbner stort marked for danske virksomheder. Tema side Interview Den tyske industrigigant Bosch lover sine tyske ansatte en lys fremtid. Side Siden april 2011 ing.dk Spejlkugle nyt Vartegn for Stockholm Svævende kugle med spejle og solceller skal byde velkommen til Stockholm og forsyne naboerne med strøm. side 13 Grafik: BIG Dansk farvand kan blive gigantisk havmøllepark for hele Nordeuropa Det er så billigt at bygge havvindmøller i den danske Nordsø, at andre lande også bør gøre det, viser ny rapport. Det kan skabe hundredvis af nye job i Danmark. Energi Af Ulrik Andersen og Sanne Wittrup Det vil være billigere for andre Nordsølande at opføre havmølleparker i den danske del af Nordsøen end at opføre møllerne hjemme. Det viser projektet Windspeed, der er betalt af EU- Kommissionen.»Man får ganske betragtelige elproduktionsmuligheder, hvis møllerne ikke skal knyttes sammen med det land, de opføres i,«forklarer Hans Christian Sørensen fra rådgivningsfirmaet Spok, der deltager i den internationale gruppe bag projektet. Hvis politikerne i f.eks. Storbritannien, Tyskland og Holland dropper de nationale udbygningsplaner, kan man ifølge rapporten tredoble kapaciteten fra de 40 GW, der nu er udsigt til i 2030, til 130 GW svarende til cirka 30 procent af Nordsølandenes elforbrug. Og tredoblingen kan ske, uden at prisen for vindmøllestrøm bliver højere end de 200 /mwh, som den ligger på i Storbritannien i dag. Det svarer til 1,5 kr./kwh. Prisen for havmøller stiger jo længere fra land og jo større havdybder, man bygger på. Rapporten viser, at flere Nordsølande snart vil få svært ved at finde lavvandede havområder, der ikke allerede er optaget af sejlruter, fiskeinteresser, fredede naturområder eller boreplatforme. Så hvis udbygningen skal fortsætte, uden at prisen for havmøllestrøm stiger, er man nødt til at finde andre løsninger, og her er den lavvandede danske del af Nordsøen ideel. Rapporten anslår, at man i Danmark kan udbygge mellem 25 og 63 GW afhængigt af, hvor dybt vand man er villig til at bygge på. Det vil give mange danske arbejdspladser, vurderer Morten Holmager, ansvarlig for vedvarende energi hos videncenteret Offshore Center Danmark.»Det er svært at sætte kroner og øre på, men det vil utvivlsomt skabe job i danske havne både under konstruk tionen og i de efterfølgende år, hvor parkerne skal serviceres.«i brancheorganisationen Dansk Energi ser chefkonsulent Charlotte Søndergren kun fordele ved at udvande territorialgrænserne, når det gælder havmølleparker.»det vigtigste er, at man får udbygget de rigtige steder og indpasset det ordentligt i energisystemet,«siger hun. Landene omkring Nordsøen arbejder allerede sammen om at trække undersøiske transmissionskabler gennem Nordsøen, og et samarbejde omkring havmølleparker kan ligge naturligt i forlængelse heraf. Men selv om EU har åbnet op for, at medlemslandene kan tælle vedvarende energiprojekter i andre lande med, når de skal opfylde deres VE-målsætninger, og Sverige og Norge netop har aftalt et lignende system, advarer den europæiske vindkraftorganisation Ewea om, at samarbejde kan blive svært.»investeringer i havvindmøller handler ikke bare om at få grøn energi, men om arbejdspladser. Flere lande ser vindkraft som en af de teknologier, de skal leve af i fremtiden. Derfor vil man ikke bare bygge havvindmøller der, hvor det er billigst og bedst,«siger direktør Christian Kjær. Hans Christian Sørensen medgiver, at industripolitik kan stå i vejen.»men med de planer, der ligger for udbygningen, vil der være rigeligt arbejde for alle landene. Der vil bare være lidt mere i Danmark.«j Læs side NYE JOB KARRIERE SIDE 32 Sikker drift kræver driftsikre komponenter Tandhjulsgear type C Keglehjulegear type A Fladgear type F BRD. KLEE A/S Gadagervej Albertslund T F E

2 2 Ingeniøren 1. sektion 1. april 2011 Ingeniøren Afprøv konventionen: Send atomskrottet til Sverige Leder af Arne R. Steinmark ansv. chefredaktør Banalt lyder det, når vi husker hinanden på, at vi lever i en global og tæt forbundet verden. Vi mærker det, når arbejdspladser flytter ud af landet, når beslutninger i verdens fjerne afkroge ændrer vores liv eller når der kan måles strålingsrester fra Fukushima-værket fjernt fra Japan. men det er ikke altid, vi tænker og handler i forhold til dette grundvilkår. Vi tager skyklapperne på og lader som om, nationens grænser er høje bjerge og dybe dale, hvor vi bare kan passe os selv. Hvor vi hellere prøver at grave hul i mulden med en våd avis, end spørger naboen, om vi kan låne en spade. Aktuelt er det situationen for deponeringen af begrænsede mængder af Danmarks atomare affald, som vi insisterer på at håndtere selv, men alligevel ikke helt evner at løfte. I to år har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Miljøministeriet og Videnskabsministeriet diskuteret, hvem der skal have ansvaret for at etablere et depot til det danske atomskrot. Hver enkelt myndighed finder frem til særlige argumenter for, at det naturligvis ikke er deres lod at stå med skraldet, der er behersket radioaktivt, efter at Risøs højradioaktive brændselsstave for længst efter aftale er returneret til USA. Den japanske ulykke kommer i den henseende på et ubelejligt tidspunkt for en hurtig løsning. Hvilken minister har lyst til at forklare, at affaldet ikke for alvor er farligt og at det skal begraves netop i det velegnede Xkøbing med det gode moræneler, i en situation hvor landsmænd flirter med at købe geigertællere i irrationel frygt? Miljøminister Karen Ellemann erindrer kun alt for let, hvordan hun blev kørt gennem boulevardpressens vridemaskine iscenesat som Kemiske Karen, da australsk HCB-affald skulle sejles til destruktion på Kommunekemi i Nyborg. Som bekendt endte ministeren med at bøje sig for det folkelige pres og lod australierne beholde deres affald, selv om der med behørige sikkerhedskrav til skibstransporten var gode tekniske og globale miljømæssige argumenter for at brænde affaldet af i Danmark. Vi står i en besynderlig situation med det danske atomaffald. Sammenlignet med den australske HCB er fortegnet omvendt. Nu står vi i en besynderlig tilsvarende situation bare med modsat fortegn, selv om provinstankegangen er nøjagtig den samme. Det er nemlig en dansk principbeslutning, at vi insisterer på at behandle atomaffaldet herhjemme. EU har for et par år siden åbnet for, at højaktivt atomaffald må eksporteres inden for EU og den aftale, den såkaldte affaldskonvention under IAEA, som Danmark tiltrådte for ti år siden, rummer blot en formulering, der hedder, at radioaktivt affald så vidt muligt skal deponeres i det land, hvor det er blevet genereret. Endnu har ingen arbejdet for, at landets mellem- og lavradioaktive affald bortskaffes hos en nabo måske Sverige der i bjergmassiver nord for Stockholm gør klar til at deponere op til m 3 affald. Lad os bruge globaliseringen til fælles bedste og udnytte, at vi hurtigere, billigere, mere terrorsikkert og frem for alt mere miljømæssigt forsvarligt kan købe os til deponering af vores beskedne mængder atomaffald i et andet land. Der er afsat én milliard kroner til nedtagning af Risø og deponering gennem statsvirksomheden Dansk Dekommissionering med 80 ansatte. Bagklogt betragtet kunne pengene nok gøre mere gavn andre steder i samfundet. Sådan tænker flere ministre formentlig i disse dage. j ugens satire: atomaffald SPØRG SCIENTARIET? Skal GPS en rettes efter jordskælvet? Skrothandel Siden 2009 har fire ministerier kæmpet for at slippe for ansvaret for at etablere et dansk slutdepot for atomaffald. En sag, der meget let kan blive en gigantisk politisk møgsag. En ekspert i miljøret kalder slagsmålet for barnligt og fuldstændig uacceptabelt. >> se flere på ing.dk/satire En læser spørger:»pga. det store jordskælv har Japan flyttet sig ca. 2,4 meter. Hvad gør man så med de GPS-koordinater, man havde før og efter? De stemmer vel ikke overens længere?«poul Henning Kamp, FreeBSD-udvikler og blogger på ing.dk, svarer:»de koordinater, en GPS-modtager udregner, er koordinater i et geo dæisk koordinatsystem, kaldet WGS84. Det har sit udgangspunkt i Jordens massecentrum, omdrejningsakse og en vilkårligt valgt nulmeridian. Helt vikårligt valgt er den dog ikke, den ligger ca. 5 buesekunder fra Greenwich Meridianen. Det følger intuitivt, at man ikke kan forvente, at jordoverfladen vedbliver at have de samme WGS84 koordinater, når der er tektonisk eller geologisk aktivitet, og at forandringen vil være mindst for punkter tæt på nulmeridianen og stige med afstanden derfra.størst vil den være omkring ækvator på den anden side af Jorden. Hvilket mere eller mindre er, hvor Japan ligger rent geologisk. Derfor er japanske geofysikere og geodæter ret vant til at justere deres koordinater, for alt, hvad der sker tektonisk imellem Greenwich og Tokyo, både den ene og den anden vej rundt om Jorden, flytter deres GPS-mærker. Normalt er disse rettelser i småtingsafdelingen, nogle mm eller måske cm i ny og næ, hvilket de justerer i deres officielle landkort ca. hver 10. år. Men ved store jordskælv som dette og det tidligere i Indonesien, bliver det pludselig synligt med almindelige menneskers GPS-modtagere. Mange kortadministrationer bruger et lokalt koordinatsystem, som er landfast og definerer dette med en matematisk transformation i forhold til WGS84, på den måde slipper man for at rode med alle enkelt-koordinaterne, men skal blot ændre transformationens konstanter. De fleste GPSmodtagere har en funtion, hvor man kan vælge WGS84 eller et af disse ca. 100 nationale koordinatsystemer. Under Meridian Konferencen i 1884 i Washington DC, der handlede om, hvorvidt Paris eller Greenwich skulle definere 0 graders længde, blev det foreslået i stedet at bruge den modsatte side af planeten det, der i dag er 180 længde. Forslaget faldt, fordi der ikke var ret meget landjord og fordi ingen af astronomerne havde lyst til at arbejde på en obskur sygdomsplaget Stillehavsø. Hvis forslaget var gået igennem, var det Europa, der skulle korrigere vores GPS-mærker i tide og utide.«j >> Læs flere svar og stil dine egne spørgsmål på ing.dk/scientariet/sporg Telefon / Ansv. chefredaktør: Arne R. Steinmark Redaktionschefer: Henning Mølsted, indhold, Rolf Ask Clausen, Community, og Trine Reitz Bjerregaard, journalister Redaktører: Robin Engelhardt, Viden & erkendelse, Nanna Skytte, designchef salg: Tekstannoncer: Chefkonsulent Kåre Eliasen, Telefon Telefax Stillingsannoncer: Salgschef Michael Christensen, Telefon Telefax Kommentarer og læserindlæg: Abonnement og adresse ændringer: Telefon Abonnementspriser: 1 år: kr. ½ år: 930 kr. Tryk: Dansk Avistryk ISSN nr: Samlet oplag: eksemplarer (Dansk Oplagskontrol, 2. halvår 2010) Synspunkter i artikler, ledere og indlæg kan ikke betragtes som IDAs stilling til de omhandlede spørgsmål. Redaktionelt materiale kan efter tilladelse genoptrykkes til andre formål. Henvendelse til Søren Rask Petersen, Telefon Udgiver: Mediehuset Ingeniøren A/S Skelbækgade 4, 1717 København V Telefon Fax Mediehuset Ingeniøren A/S ejes af Ingeniørforeningen, IDA Direktion: Arne R. Steinmark, adm. direktør Christian Hjorth, kommerciel direktør

3 Maconomy hedder nu Deltek Maconomy er blevet opkøbt af Deltek, og projektbaserede organisationer har dermed fået en endnu stærkere partner. Vi leverer stadig løsninger baseret på dyb indsigt i din branche, så du kan tilbyde mere værdi til dine kunder og tjene mere på dine projekter. Know more Do more Ny Deltek-rapport påviser at Mere end én tredjedel af alle PSO ere har et skjult vækstpotentiale, som, hvis det realiseres, vil kunne øge profitabiliteten markant Download hele rapporten på

4 4 Ingeniøren 1. sektion 1. april 2011 FOKUS Vindenergi Nu går kampen om offshorevindmøller ind Vindmølleproducenter knokler på med at udvikle større og mere enkle vindmøller til et boomende offshoremarked for vindkraft, som i første omgang løfter sig markant i Europa. energi Af Sanne Wittrup Det europæiske marked for offshorevindkraft er nu for alvor ved at løfte sig efter flere års tilløb. Mange lande omkring Nordsøen med Storbritannien i spidsen har annonceret gigawatt-store planer for vindkraftudbygninger til havs, og man er også i praksis begyndt at tilslutte nye havmølleparker til elnettet. Sidste år blev der indviet tre nye havmølleparker i UK, én i Danmark og én i Tyskland. Ifølge en dugfrisk fremskrivning fra analysefirmaet BTM Consult bliver den installerede offshore vindmøllekapacitet således syv gange så stor inden for de næste fire år. Fra 3,5 GW til 26,2 GW i ,2 GW svarer til store vindmøller på hver 6 MW. Hos Vindmølleindustrien forklarer vicedirektør Jakob Lau Holst det længe ventede boom i offshore-markedet med indsatsen i UK:»Det er i virkeligheden de ambitiøse engelske planer og udbud, der har sparket offshoremarkedet i gang. Her er både tale om meget store parkstørrelser og om planer med en meget lang tidshorisont, der giver aktørerne mulighed for at foretage langsigtede investeringer i skibe, havneanlæg og produktionsfaciliteter. Sådan som vi ser det ske i UK for tiden,«siger han. Ifølge BTM-analysen vil den forventede offshore-udbygning frem til 2015 primært ske i Europa hvor 97 pct. af verdens havmølleparker i dag befinder sig. Kina derimod forventes kun at bidrage til statistikken med 3 GW frem til 2015 og USA meget mindre.»vi baserer vores forecast på konkrete projekter, og selvom Kina har meldt bastant ud med, at de satser på offshore, så tager det jo trods alt lidt tid at få en offshore-branche op at stå,«forklarer direktør Birger T. Madsen fra BTM Consult, der i dag er en del af et amerikansk konsulentfirma. Dansk mølledominans Indtil videre er der stadig stålstærk dansk dominans på leverance af møller til offshoremarkedet, idet Siemens, som man vel kan kalde dansk/tysk, samt Vestas tilsammen sidder på 92 pct. Pr. oktober 2010 førte Siemens med et mulehår og tegnede sig for 47,7 pct. af ordrerne, mens Vestas har leveret 44,1 pct. af megawattene til havs. Kinesiske Sinovel stod for 3,2 pct. Og Birger T. Madsen vurderer ikke, at de kinesiske fabrikanter vil være nogen trussel på offshoremarkedet frem til 2015:»Levering til offshoreprojekter vil kræve, at kineserne kan leve op til alle de certificeringer og skrappe kvalitetskrav, som europæiske købere kræver, og der tror jeg ikke, de er endnu. Men hvis de inden for de næste tre år demonstrerer praktisk erfaring med offshore hjemme i Kina, så kan jeg godt forestille mig, at de kan komme på tale. Eventuelt ved at de store operatører af havmølleparker måske tager en enkelt mølle med ind i et projekt og tester den,«siger han. For branchen er den store vindkraftudbygning offshore en kæmpestor opgave, der kræver gigantiske investeringer, og hvor man ifølge Jakob Lau Holst fra Vindmølleindustrien i praksis skal gå fra at installere én vindmølle om dagen til at tilslutte syv om dagen i 2020.»I bund og grund handler det jo om at få omkostningerne ned på hver produceret kwh elektricitet, og vi kan allerede nu se, at fabrikanterne er i gang med at industrialisere processerne omkring fabrikation, opstilling, tilslutning og drift af havmøllerne,«siger han og tilføjer, at Dong Energy er blandt de toneangivende på dette område. Masser af nye offshoremodeller Offshorevind er i dag volumenmæssigt blot et tyndt lag flødeskum på vindmøllefabrikantens ordrelagkage. I 2010 udgjorde offshore således 3,6 pct. af den installerede vindmøllekapacitet. Men der er ingen tvivl om, at man i de fleste udviklingsafdelinger har MW offshore-mølletyper på tegnebrættet og helt fremme på agendaen. Aldrig tidligere er der lanceret så mange nye offshoremodeller eller nye vindmøllemodeller. Ifølge bladet Windpower Monthly fremviste 21 fabrikanter sidste år 29 nye, store offshoremodeller, og inden for de sidste to år har 33 fabrikanter designet 44 nye vindmøllemodeller. Derfor kan man roligt sige, at offshoremarkedet selvom det er småt i volumen trækker den teknologiske udvikling lige for tiden. Også for de fabrikanter, som endnu ikke er på offshore markedet. En fremherskende teknologisk trend er for eksempel, at flere og flere fabrikanter roder med vindmøller uden gear (kaldet direct drive ) for at gøre vindmøllerne mere robuste og holdbare. Mange til placering langt fra land og andre til brug på land. Hos Siemens Wind Power oplyser teknologichef Henrik Stiesdal, at det var overvejelser om vindmøller langt til søs, der tilskyndede virksomheden til tilbage i 1999, hvor den hed Bonus Energy at gå i gang med at se på, hvordan man kunne forenkle designet:»at vindmøller i mange år har været udstyret med gear og generator har mere handlet om, hvilken slags generatorer, man kunne købe som standardkomponenter. Når vindkraften skal langt ud offshore, må man minimere antallet af komponenter og sliddele og derfor gik vi i gang med at udvikle vores direct drive-projekt,«siger han. En anden udvikling, som ifølge Henrik Stiesdal er aktualiseret af stigende krav til offshoremøllers økonomi, er at sætte længere vinger på samme møllestørrelse. På den måde opnår man, at vindmøllen producerer mere ved lavere vindhastigheder og får flere timer, hvor den kører på fuld effekt:»det kræver dog som regel, at man får mindsket belastningen fra de længere vinger på resten af konstruktionen ved at forbedre vingernes aerodynamiske egenskaber eller ved at bruge andre og lettere materialer,«siger han. j ENGLAND MW MW 2015 NORGE 2,3 MW MW 2015 HOLLAND 247 MW MW 2015 BELGIEN 195 MW MW 2015 TUSINDVIS AF NYE OFFSHORE- MØLLER I EUROPA I 2015 Møllefabrikanter: Nu De seneste to tre år har flere vindmøllefabrikanter præsenteret store vindmølletyper i et design uden gearkasse. Det signalerer et markant teknologiskifte i en branche, som tidligere har sværget til møller med gear teknologi Af Sanne Wittrup DANMARK 833 MW MW 2015 TYSKLAND 168 MW MW 2015 I mange år har verdens vindmøllefabrikanter med tyske Enercon som en original afvigelse foretrukket og forsvaret et design, hvor kraften fra vingerne blev overført via en hovedaksel og en gearkasse ind i en hurtigtkørende generator. Det var en pålidelig, kendt og optimeret konstruktion. SVERIGE 163,3 MW MW 2015 Ifølge en ny opgørelse fra BTM Consult vokser det europæiske havmøllemarked samlet set med MW frem til Det svarer til mere end møller a 6 MW. Kortet viser fordelingen på de forskellige lande. Men lige nu foregår der en markant bevægelse i branchen væk fra en gearløsning og over mod et design, hvor vingerne trækker direkte på en aksel og ind i en langsomtgående generator, udstyret med permanente magneter. En udvikling, som er trukket af ønsket om større møller og enklere konstruktioner med færre komponenter især til vindmøller langt til havs. Og så også af et ønske om at undgå gearkassekomponenten, som ofte har voldt problemer. Af de større spillere på markedet har Enercon, kinesiske Goldwind og Dongfang, GE Wind og tysk/danske Siemens allerede gearløse også kaldet direct drive typer ude til kommercielt salg onshore. Faktisk udgjorde de gearløse typer næsten 18 pct. af verdenssalget i Omvendt har markedets største spiller, Vestas, lige meldt ud kort før avisens deadline at man holder fast

5 Ingeniøren 1. sektion 1. april Læs om Vestas nye 7 MW >>vindmølle på ing.dk/k#8tz2 DE STØRSTE VINDMØLLEPRODUCENTER ANNO 2010 Ratingen gælder andelen af 2010-salget på i alt MW SINOVEL Kina 11,1% GEWIND USA 9,6% GOLDWIND Kina 9,5% ENERCON Tyskland 7,2% SUZLON GROUP Indien 6,9% DONGFANG Kina 6,7% VESTAS DK 14,8% GAMESA Spanien 6,6% ANDRE 20,9% VINDKRAFTENS ANDEL AF VERDENS ELFORBRUG VOKSER TIL 9 PCT. I 2020 UNITED POWER Kina 4,2% SIEMENS Danmark 5,9% Magneter ,92% 2020 (estimeret) VINDKRAFTKAPACITETEN FORDOBLES 9,12% De næste 5 år fordobles vindkraftkapaciteten, vurderer BTM Consult i sin nye fremskrivning af det globale vindmøllemarked. Asien kommer til at stå for en stor del af udbygningen. Ydre rotor på 10 cm med permanente magneter Statorvindinger Stator Ca. 4,2 meter Luftgab Siemens Wind Power har med sin gearløse 3 MWmodel formået at bryde myten om, at direct drive-løsninger er meget tungere end koncepter med gear. 3 MW-modellen vejer således det samme som producentens 2,3 MW type med konventionel gearteknologi. Grafik: Ingeniøren Kilde: BTM Consult MW Eksisterende Europa USA Asien Resten af verden UDVIKLINGEN AF GEARLØSE MØLLEDESIGN ØGES Flere og flere prototyper af gearløse mølledesign til offshore kommer til. MW ScanWind 2,7 MW ScanWind 3,0 MW GoldWind 1,5 MW ScanWind 3,0 MW Siemens 3,6 MW Xemc-Darwind 5,0 MW Siemens 3,0 MW GoldWind 2,5 MW Siemens 6,0 MW ScanWind 4,0 MW GoldWind 6,0 MW ScanWind 6,0 MW er det slut med gearkasserne ved gear-modellen i sin nye 7 MW offshoremølle. Nærmere beskrivelse af denne mølle kan læses på ing.dk. Som nævnt har Enercon hele tiden kørt sin egen vej og uden gear men til gengæld med en meget stor og tung ring-generator, der giver mølletoppen et særligt rundt udseende. Og netop vægten af generatoren ved en gearløs mølle nævnes som en af hovedudfordringerne ved den gearløse teknologi. Ved et design uden gear kræves nemlig, at generatoren kører med samme lave omdrejningstal som rotoren. Det betyder, at man behøver en generator med mange poler, og ifølge BTM Consult giver det en diameter på generatoren på op mod 4-6 meter til en mølletype i MW-klassen. Hovedudfordring løst Denne udfordring ser dog ud til at være løst af Siemens Wind Power, idet deres nye gearløse 3 MW mølle faktisk vejer mindre end Siemens konventionelle 2,3 MW type. Et design, som vækker stor respekt i branchen. Teknologichef Henrik Stiesdal fra Siemens Wind Power forklarer, at det først og fremmest er det omvendte generator-design, der har givet pote rent vægtmæssigt. I Siemensgeneratoren er statoren nemlig anbragt på indersiden af rotoren, hvilket er en teknologi, som kendes fra tromlemotorer. På vindmøllen indebærer denne teknologi, at den totale diameter på generatoren reduceres fra 5 meter til 4,2 meter ved samme luftspaltediameter og drejningsmoment.»vi besluttede os meget målrettet for, at vi ville bryde myten om, at direct drive møller er alt for tunge og dyre. Og heldigvis viste det sig undervejs, at vi godt kunne løse opgaven. Men løsningerne viste sig først efterhånden som vi arbejdede os ned i designet,«siger Henrik Stiesdal. Han tilføjer, at for Siemens er der ingen tvivl om, at man på langt sigt skal af med gearet i et offshore - de sign, så der er i virkeligheden kun én vej for udviklerne. Gearløsning mest økonomisk Men konstruktioner med gear er absolut ikke dømt ude. I hvertfald ikke af konsulentfirmaet Make. Her forklarer chefteknologirådgiver Steffen Sørensen, at man har kigget på økonomien i de to koncepter og fundet frem til, at det indtil videre stadig er billigere at bygge en mølle med gear alt medregnet. Men Steffen Sørensen peger også på, at det udslagsgivende for valg af teknologi ud over kostprisen i lige så høj grad er kundens vurdering af levetidsomkostninger og risici ved investeringen:»ved offshoreinvesteringer bliver det væsentligt, hvor godt leverandøren kan dokumentere, at gearkasseproblemer er fortid eller for den gearløse teknologis vedkommende, at de nye elementer er gennemtestede. Dermed bliver det leverandørens test og verifikation, kombineret med kundernes egne erfaringer, der kommer til at afgøre, om man køber en mølle med eller uden gear til sit offshoreprojekt,«siger Steffen Sørensen. Tredje løsning i spil Der findes dog også en tredje løsning, som flere fabrikanter arbejder med. Her anvender man en såkaldt medium speed generator med lavere omdrejningstal, og det giver mulighed for at tage ét eller to trin ud af gearkassen. Det kan øge pålideligheden, fordi man fjerner nogle lidt udfordrende geartrin mod at man øger generatorvægten. Tilsammen bliver generatoren dog væsentligt mindre end en decideret gearløs mølle. En anden problematik ved de store generatorer med permanente magneter er en usikker adgang til de metaller, som magneterne er fremstillet af. Henrik Stiesdal fra Siemens anfører, at Siemens har reserveteknologier parat, hvis leverancerne svigter. For eksempel kan magnetpolerne fremstilles af andre materialer, som ganske vist vil gøre møllen lidt tungere, men som ikke indeholder sjældne jordarter Steffen Sørensen fra Make peger på, at øgede råvarepriser allerede har medført, at gamle miner genåbnes og nye miner etableres. Det væsentlige bliver så, om råvareprisen rykker sig yderligere op og dermed fordyrer de gearløse møller yderligere.j

6

7 90 % af alle pumpemotorer kunne være mere effektive SKIFT TIL GRUNDFOS BLUEFLUX Grundfos Blueflux Advanced motor technology that reduces energy waste in pump applications Højeffektiv motorteknologi Grundfos Blueflux er en serie højeffektive elmotorløsninger, som er specialkonstrueret til pumper. Hold udkig efter Grundfos Blueflux -mærket, hvis du vil reducere din pumpes energiforbrug med op til 60 %. Meet the energy challenge NOW og bestil Grundfos Blueflux -brochuren på:

8 8 Ingeniøren 1. sektion 1. april 2011 Analyse Ingen ønsker at tage ansvaret for det danske atomskrot Dansk atomskrot bliver en årelang møgsag Danmark skal begrave op mod m 3 radioaktivt atomaffald i minimum 300 år. Eksperterne siger, at affaldet ikke udgør nogen risiko for omgivelserne. Alligevel er depotet allerede en rigtig møgsag både politisk og miljømæssigt. Og det vil den være i mange år fremover. Atomskrot Af Erik Holm Debatten om det kommende danske slutdepot for radioaktivt atomaffald fik ny næring i ugens løb, og det bliver en fantastisk interessant sag at følge i de kommende år. Etableringen af den danske atomlosseplads rummer nemlig alle nødvendige elementer for at udvikle sig til en miljøpolitisk bombe for det ministerium og den minister, der bliver ansvarlig for at etablere depotet. Det er der flere årsager til. 1. Netop ordene atom og radioaktivt bliver nøglen. Uanset mængderne eller typen af isotop, skaber radioaktivitet frygt hos mange almindelige mennesker, og problemerne på atomkraftværket Fukushima i Japan har øget den frygt. Arbejdet med at opbygge den nødvendige lokale opbakning til slutdepotet bliver op ad en meget stejl bakke. 2. Mængderne. Der bliver tale om m 3 primært lavaktivt atomskrot. Om det er meget eller lidt, afhænger af øjnene, der ser. I forhold til lande med atomkraftværker som Sverige og Finland, er der tale om meget små mængder, som i øvrigt er relativt uskadeligt set i forhold til det affald, de håndterer dagligt i de lande. Men det ændrer ikke på, at affaldet er en realitet, og at mange danskere har svært at se, hvorfor vi overhovedet har atomaffald, når vi ikke har atomkraft, og hvad de har fået ud af det arbejde, der skabte affaldet? 3. Dansk Dekomissionering har allerede nu åbnet for, at depotet vil eksistere betydeligt længere tid end 300 år som depot for farligt affald. Årsagen er, at affaldet indeholder tungmetaller og andre kemiske stoffer, som kan være sundhedsskadelige, og som modsat de radioaktive materialer bliver ved med at være miljø- og sundhedsskadelige. Det drejer sig blandt andet om ton bly (dog i DEPONERING AF ATOMAFFALD Der arbejdes primært med tre modeller for lagringen af det danske atomskrot fra blandt andet Risø. Generelt bliver det dyrere og dyrere, jo dybere man går, og helt dybt er det kun nødvendigt at begrave nogle få prøver af bestrålet brændsel. Hvilken løsning, man vil anbefale, afsløres måske til maj. Terræn/ grundvandsspejl meter under terræn Et slutdepot vil være til m 3 og typisk opdelt i en række celler. Dybden af en celle kan være 3-6 meter med en sidelængde på meter. Det svarer til en volumen pr. celle på m 3. Cellerne fyldes ud med bentonit eller beton. 300 meter under terræn Kilde: GEUS Grafik: Martin Kirchgässner Terrænnær slutdeponering i terræn eller ned til ca. 30 meter og enten over eller under grundvandsspejlet. metallisk form), 200 kilo cadmium og ton bitumen. Da man ikke kan udskille stofferne, kategoriseres det samlet som farligt affald. 4. Spøgelserne rumsterer fra andre miljøsager som Høfde 42, CO 2 -lageret i undergrunden ved Nordjyllandsværket samt ikke mindst Kommunekemis mislykkede import af ton australsk HCB-affald. Danskerne vil ikke have HCB, testvindmøller eller unge kriminelle i deres baghaver, så hvad med m 3 radioaktivt og andet sundhedsskadeligt affald? 1 Mellemdyb slutdeponering meter under terræn. 2 Dansk Dekommissionering prøver at forsikre om, at der ikke vil være fare ved depotet, men det bliver svært at overbevise danskerne. Atomkraftdebatten i 1970 erne viste med al tydelighed, at følelser vinder over rationelle argumenter især når det kommer til atomkraft. Vi fik en smagsprøve i marts, hvor frygten for et tysk atomlager 125 kilometer fra Bornholm nåede helt ind på Christiansborg. 5. Danmark kan i udgangspunktet ikke sende affaldet til udlandet, fordi Terrænnær slutdeponering i kombination med et borehul meter under terræn til det farligste affald. 3 Kilde: Nationalbanken vi i 1998 underskrev det internationale atomenergiagenturs affaldskonvention. Den siger, at radioaktivt affald så vidt muligt skal deponeres i de lande, hvor det er genereret. Samlet har de fem punkter betydet, at man i statsadministrationen for længst har lugtet en rigtig dårlig sag nærme sig. Alle vil væk Indenrigs- og Sundhedsministeriet har siden 2003 haft formandskabet for en særlig arbejdsgruppe, der har forberedt et beslutningsgrundlag (B48) og som lagde grunden til en redegørelse, der blev præsenteret for Folketinget i januar Men nu vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet ud af formandskabet. Officielt fordi man samtidig er tilsynsførende myndighed på det nukleare område, og fordi man ikke mener, at etableringen af depotet hører under ressortområdet for ministeriet. Men hverken Miljøministeriet, der for mange virker som det naturlige ressortministerium for slutdepotet, Videnskabsministeriet, der har Dansk Dekommissionering under sig, eller Klima- og Energiministeriet står på spring for at overtage sagen. Snarere tværtimod. Siden 2009 har de fire ministerier helt op på departementschefniveau kæmpet om at slippe for opgaven, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har omtalt slutdepotet som en sag, som må frygtes at ville volde offentligheden mange bekymringer. Det er embedsmandssprog og betyder oversat til jævnt dansk: Evakuér skuden! Tilbage står, at etableringen af en dansk atomlosseplads vil være en klassisk miljømæssig møgsag i mange år fremover. Mange ved, at nogle få kan løse opgaven, men ingen ønsker at tage ansvaret. Resultatet er, at alle flygter fra det, som de fleste er enige om, nogen skal tage sig af, og som alle ved, er nødvendigt. Det kan stå på i årevis. j her er Danmarks atomskrot Eksisterende oplagret affald Papir, glasudstyr, arbejdstøj, m.v. Restprodukter fra vandbehandlingsanlæg Volumen: m 3 Rester fra forsøg med uranudvinding Affald efter uranudvinding Volumen: m 3 Særligt affald Lukkede kilder fra industrien. Prøver af bestrålet brændsel. Ubestrålet uran m.v. Volumen: 200 m 3 Affald fra nedrivning af atomanlæg Grafit, metaldele, beton m.v. Volumen: m 3 Kilder: Dansk Dekommissionering, Indenrigs- og Sundhedsministeriet ENERGI- OG KLIMARIKTIGE BOLIGER KONKURRANSE SELVAAG arrangerer en konkurranse for å skape boliger som ivaretar energi- og klimakrav og er innenfor den økonomiske evne hos folk flest. Frist for innlevering: 20.august Samlet premiebeløp er inntil NOK Interessert? Se Klikk på «SELVAAGPRISEN» Spørg specialisten - det er det sikreste S I K R I N G T: et se > Kom til orde med et aktuelt indlæg. Skriv til

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden.

Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Elektronik Oscilloskopkøberne er loyale men producenterne konkurrerer hårdt. Tema SIDE 19-27 Miljø Skrot og jern med radioaktivt materiale dukker op tre gange så ofte som for ti år siden. Side 4-5 Karriere

Læs mere

Elkunderne er malket for milliarder

Elkunderne er malket for milliarder Rumfart Raketprojektets to bagmænd er nu helt afhængige af deres elektronikfolk. SIDE 12 sygehuse Reklameomdelere, supermarkeder og bilfabrikker inspirerer de nye superhospitaler. Tema side 17-19 bakterier

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv

Industrien affinder sig med hjemmehacking af spillekonsoller og tv Lae Karriere Dorthe Bjergskov skal skabe en intelligent klynge for materialevidenskab. Side 20-21 Automation Fjernadgang til produktionsanlæg breder sig og giver flere driftstimer. Tema side 15-19 statistik

Læs mere

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt

PCB lige så skadeligt for fostre som hvis gravide ryger ti smøger dagligt Innovation Dansk økonom i spidsen for ny britisk tænketank:»vi er en handletank.«side 6 Svenskerne undsiger NemID-teknologi I Sverige blev løsning med Java udfaset i 2009. side 12-13 Vi droppede Java på

Læs mere

Unødigt energispild fra nye hospitaler

Unødigt energispild fra nye hospitaler viden DNA-teknik har givet Lolita-forfatteren Vladimir Nabokovs sommerfugleteori nyt liv. SIDE 16-17 Logistik Kilometerafgift for lastbiler vil bane vej for flådestyring i transportsektoren. Side 19-21

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider

Pærelet at narre NemID fra dig med klonede hjemmesider Jobtræf Århus Line Nørmark droppede de store og fik job i en mindre virksomhed. Messeavis Kultur Spillefilmen Contagion bringer realismen ind i skildringen af en dødelig pandemi. Side 17 Mediko Ny teknologi

Læs mere

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk

Program. Massive energibesparelser. chokoladefabrikken. Preben Meyer: Data i alt, fra alt og over alt. Styrk dit faglige netværk Program Ajour and Technology Ajour Odense Congress Center Torsdag den 29. november & Fredag den 30. november Maskinmestrenes erhvervskonference Maskinmestrenes Forening Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ

Læs mere

Forsvaret opruster til cyberangreb

Forsvaret opruster til cyberangreb en beregner afgiften, baseret på den tilbagelagte rute, øjets energiklasse og antal aksler. SM sendes oplysningerne til Toll Collect Center, der ver afgiften hos transportvirksomheden. oard Unit (OBU)

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland

Sveriges jernbaner vil sikre siddepladser til togpendlerne på Sjælland Software Googles forskningsdirektør om at navigere i en omskiftelig verden. SIDE 6 fødevarer Dyrlæger og erhvervsliv advarer mod at spare på beredskab mod dyresygdomme. Side 4-5 Transport Flykonstruktører

Læs mere

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 3. sektion. onsdag 13/04/2011 Nr. 12 special rapport Sådan skaber du en bestyrelseskarriere Efter 5 år som professionel bestyrelses-jonglør øser Vagn Sørensen ud af sine erfaringer

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale

Kickstarter IT-clustre. 2. sektion. Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region, der endnu ikke har realiseret sit fulde potentiale Magasinet - den direkte forbindelse til beslutningstagere i hele Danmark www.erhvervslederen.dk April/06-24. årgang Kickstarter IT-clustre Øresundsregionen er en stor, attraktiv og succesrig IT-region,

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke

Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver. Partnerskaber er afgørende. Som skabt for miljørigtig skrotning. Flaminia: Et prisværdigt svendestykke # 05 JUNI 2015 Lindø og Esbjerg klar til decomopgaver Partnerskaber er afgørende Som skabt for miljørigtig skrotning Flaminia: Et prisværdigt svendestykke LOOKOUT # 05 JUNI 2015 /4 /6 UDGIVER LINDØ port

Læs mere

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job

Mange fyrede er hurtigt tilbage i job Tema: Problemet med protektionisme > side 8 9 Europas dag i DI EP-valget 7. juni fik startskuddet i DI, da spidskandidaterne forleden krydsede klinger. > side 3 Spørg i Sverige Private virksomheder passer

Læs mere

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Udgivet af Maskinmestrenes Forening Januar 2008 nr. 1 Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Castros danske kraftværker

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK

FOR FREMTIDIG VÆKST HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA OFFSHORE CENTER DANMARK FOR FREMTIDIG VÆKST REJSER TRE DAGE OM UGEN Jobbet i Rambøll Olie og Gas, bringer Neel Strøbæk til tre forskellige destinationer om ugen. SIDE

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere