Non-antibiotika i behandlingen af infektionssygdomme forårsaget af følsomme og resistente mikroorganismer hos mennesker og dyr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Non-antibiotika i behandlingen af infektionssygdomme forårsaget af følsomme og resistente mikroorganismer hos mennesker og dyr."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Spørgsmål 164 Offentligt Information om reversering af resistens. Jette E. Kristiansen 1, Jørn B. Christensen 2 og Oliver Hendricks Speciallæge, dr.med., seniorforsker Jette E. Kristiansen. Associeret MEMPHYS, Syddansk Universitet, Odense Lektor, ph.d. Jørn B. Christensen. Kemisk Institut, Københavns Klinisk Lektor, overlæge ph.d. Oliver Hendricks. Kong Christian X s Gigthospital Gråsten, IRS, Syddansk Universitet, Odense Non-antibiotika i behandlingen af infektionssygdomme forårsaget af følsomme og resistente mikroorganismer hos mennesker og dyr. Mange lægemidler, udviklet til behandlingen af ikke-infektiøse sygdomme, har en uventet antimikrobiel effekt in vitro og in vivo. Disse forbindelser kaldes non-antibiotika (1-4). Udviklingen af de kemoterapeutiske stoffer er tæt forbundet med den videnskabelige videreudvikling af de industrielle farvestoffer i slutningen af 1900-tallet (2-5). Kemoterapeutiske lægemidler med en kemisk tricyklisk kerne er blevet anvendt som vigtige strukturer i moderne psykoterapeutiske midler f.eks. phenothiaziner og de dertil hørende thioxanthener (Fig.1) Disse lægemidler har deres kemiske oprindelse i de blå farvestoffer, f.eks. methylenblåt (5). Methylenblåt har antimikrobiel virkning (2-5), og det er grunden til den indbyggede antimikrobielle aktivitet i flertallet af disse moderne psykofarmakologiske midler. Moderne neurotrope lægemidler er non-antibiotika og virkningen på både centralnervesystemet og den antimikrobielle virkning af de samme lægemidler kaldes en narkobiotisk aktivitet. På grund af den foruroligende udvikling af resistens hos eukaryote-(kræft) og prokaryote (mikroorganismer) cellesystemer mod de "klassiske" kemoterapeutika/antibiotika, er det igen blevet værd at kigge efter antimikrobielle aktiviteter i moderne psykofarmaka, deres derivater og metabolitter (2-5), der er udviklet ud fra de blå farvestoffer. Den kemiske kerne og deres farmakologi er allerede velkendte. Non-antibioticum-phenothiazin gruppen: promazin, chlorpromazin, perphenazin og racematet clopenthixol i thioxanthen-gruppen er indbyrdes tæt forbundne i deres antibakterielle spektrum og antimikrobielle virkninger. Erythromycin findes at være det antibiotikum, der er tættest relateret til denne gruppe (6, 7). De "nye" antimikrobielle muligheder i de moderne psykofarmaka skyldes oversete stereo-kemiske muligheder i de samme lægemidler. Disse racemiske lægemidler kan være chirale (f.eks. i phenothiaziner), eller har cis (Z) og trans (E) stereokemiske muligheder (f.eks. i thioxanthener) (2, 7-10) og en af de stereo-isomere former kan have den udprægede antipsykotiske aktivitet (11-12). Vi har undersøgt disse muligheder i phenothiazinerne og i lignende kemiske forbindelser på følsomme og også på de mest

2 klinisk resistente mikroorganismer, hvor vi ikke har nogen behandlingsmuligheder i dag (1,2-5,17-20). Disse undersøgte lægemidler i phenothiazingruppen har mulighed for at hæmme efflux i både eukaryote og prokaryote cellesystemer uafhængig af deres virkning på centralnervesystemet og i øvrigt også uafhængig af deres antimikrobielle aktivitet (18-20). De moderne non-antibiotika kan bruges som "hjælpeforbindelser/helpercompounds" sammen med klassiske antibiotika/kemoterapeutika til at hæmme udviklingen af resistens, være synergistiske og overvinderesistensen i alvorlige intracellulære infektioner både in vitro og in vivo (1,7-10,13-25). Disse særlige "Helpercompounds" eller "chemosensitizers" kan anvendes i kombination med "klassiske" antimikrobielle midler for at sænke den nødvendige antibiotiske dosis i behandlingen af resistente infektioner hos både mennesker og i dyr. Tabel 1, MRSA (8,9,10,15,20) og Tabel 2, (6,7). Teorien har allerede vist sig at være klinisk nyttig til behandling af de i humanmedicinen hyppige recidiverende pyelonephriter (23), multiresistent malaria (3,4), XMDR TB (24) og i mastitisbehandlingen hos kvæg (25). Det er nu muligt at bruge denne specielle synergi til at ophæve antibiotikaresistensen både in vitro og in vivo ved at kombinere phenothiaziner og lignende stoffer (f.eks. thioxanthener) sammen med "klassiske" kemoterapeutika /antibiotika. Ved at udnytte de stereokemiske muligheder i kendte lægemidler (1,7-10,13-15,17-19) og undersøge den dynamiske og synergistiske kobling mellem antibiotika og "hjælpe-forbindelser" bliver det muligt at forbedre behandlingen af alvorlige infektionssygdomme forårsaget af antibiotikafølsomme og antibiotikaresistente mikroorganismer hos både mennesker og dyr (26). Med andre ord så er den antibiotikaresistens katastrofe, der er blevet beskrevet i de senere år, ikke nødvendigvis umulig at overvinde, således som det allerede er vist med Thioridazin, der indeholder 50 % JEK 47 (9,24). Referencer: 1. Kristiansen JE. Antimikrobiel aktivitet af Non-antibiotika. ASM NEW `s. 1991; 57: Kristiansen JE. Farvestoffer, antipsykotika og antimikrobiel aktivitet. Fragmenter af en udvikling med særlig henvisning til påvirkning af Paul Ehrlich. Dan Med Bull.1989; 36 (2): Ohlow MJ, Moosmann B. Foundation anmeldelse: Phenothiaziner: De syv liv,af farmakologiens første grundstruktur. Drug Discov Today. 2011; 16 (3-4): SchirmerRH, Adler H, PickhardtM, Mandelkow E. "Lad os ikke glemme dig-methylenblåt..." NeurobiolAging. 2011; 32 (12):2325.e Wainwright M, Amaral L, Kristiansen JE.Udviklingen af antimykobakterielle agents ud fra non-antibiotika. Open Journal of Pharmacology. 2012; 2-1: Kristiansen JE, Mortensen I, Thomsen VF, Bentzon Weis M. Forholdet mellem nogle antibiotika og udvalgte non-antibiotika i henhold til deres antibakterielle spektrum. Poster

3 nr International konference om antimikrobielle aktiviteter af non-antibiotika. København, Danmark.Fra 27. til 29.Maj, Williams JD. Selektiv toksicitet og overensstemmende farmakodynamik med antibiotika og andre lægemidler. J.Antimicrob Chemother (JAC). 1995; 35 (6), Hendricks O, Christensen JB, Kristiansen JE. Antibakterielle Eigenschaften der Phenothiazine. Eine Behandlungsoption für diezukunft? Chemotherapie J. 2004;13 (5): Hendricks Oliver.Antimikrobielle virkninger af udvalgte non-antibiotika på følsomhed og invasion af Gram-positive bakterier. Ph.d. Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Kristiansen JE. "Chlorpromazin: Non-antibiotika med antimikrobiel aktivitet. New Insight in Managing Resistance?Curr Opin in Invest Drugs, 1993; 2, Petersen PV, Nielsen IM, Pedersen V, Jørgensen A, Lassen N, Thioxanthener. In: Usdin E, Forrest I. eds. Psykoterapeutiske Drugs. New York: Marcel Dekker, 1977; Svendsen CN, Froimowitz M, Hrbek C,Campbell A, Kula N, Baldessarini RJ, Cohen BM, Babb S, Teicher MH, Bird ED. Receptoraffinitet, neurokemi og adfærdsmæssige karakteristika af thioridazinenatiomere: Evidens for forskellig stereoselectivitet på D1 og D2-receptorer i rottehjerne. Neuropharmacology,1988; 27,11, Kristiansen JE og Amaral L. Den potentielle styring af resistente infektioner med Nonantibiotika. J. Antimicrob Chemotherapy (JAC). 1997; 40 (3): Review.Pubmed Gratis artikel. 14. Hendricks O, Molnar A,ButterworthTS,ButayeP,Kolmos Hans Jørn, Christensen JB, Kristiansen, JE.Invitro aktivitet af phenothiazinderivater på Enterococcusfaecalis og Enterococcusfaecium.Basic & Clinica lpharmacology&toxicology, 2005;96 (1), Kristiansen JE, Hendricks O, Delvin T, Butterworth TS, Aagaard L, Christensen JB, Flores VC, Keyzer H. Tilbageførsel af resistens hos mikroorganismer ved hjælp af nonantibiotika. J Antimicrob Chemotherapy(JAC). 2007; 59 (6), Dasgupta A, Mukherjee S, Chaki S, Dastidar SG, Hendricks O, Christensen, JB, Kristiansen JE,Amaral L. 'Thioridazin beskytter mus fra en virulent infektion med Salmonella entericaserovartyphimurium74'.international Journal of Antimicrobial Agents. 2010; 35 (2), Kristiansen JE, Vergmann B. Den antibakterielle virkning af udvalgte phenothiaziner og thioxantheneroverfor langsomt voksende mycobakterier. Acta Pathologicaet Microbiologica Scandinavia Afsnit B-Mikrobiologi. 1986; 94, Kristiansen JEH. Forsøg til at illustrere virkningen af chlorpromazin på permeabiliteten

4 af den bakterielle cellevæg. Acta Pathologicaet Microbiologica Scandinavia Afsnit B- Microbiology, 1979; 87 (5), Kristiansen JE (Indsendt til KU i september 1988): Den antimikrobielle aktivitet af Psykoterapeutiske farmaka og deres stereo-isomere analoger. Accepteret februar 1990 som Dr. Science, MD. afhandling ved Københavns Universitet, Danmark. Dan Med Bull 1990; 37(2): Kaatz GW, Moudgal VV, Seo SM, Kristiansen JE. Phenothiaziner og thioxanthener hæmmer multifarmakologisk effluxpumpeaktivitet i Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother.2003; 47 (2), Kristiansen JE, Sebbesen O, Frimodt-Møller N, Aaes-Jørgensen T,Hvidberg EF. "Synergi mellem en non-neuroleptisk thioxanthen stereo-isomer og penicillin in vivo. Acta PathologicaMicrobiologica et Immunologisk Scandinavia.1988;96,12, Heller CS,Sevag MG. Forebyggelse af fremkomsten af lægemiddelresistens i bakterier med acridiner, phenothiaziner og dibenzocyclheptenes. Applied Microbiology. 1966; 14, Molnar J, HaszonI, BodrogiT,MartonyiE,Turi S. "Synergistisk effekt af promethazin med gentamycin i hyppigt tilbagevendende pyelonefritis" International Urologi og Neurologi. 1990;22 (5), Abbate E, Vescovo M, Natiello M, Cufré M, Carcia A, Gonzalez Montaner P, Ambroggi M, Ritacco V, van Soolingen D. Vellykket alternativ behandling af ekstensiv resistent tuberkulose i Argentina med en kombination af linezolid, moxifloxacin og thioridazin.jantimicrobchemother.(jac).2012; 67 (2), Yousaf M, Muhammad G, Khan MZ, Rahman SU. Virkning af infusion af nonantibiotiske antibakterielle midler alene og i kombination med cephradin på mælkeydende Bøfler med klinisk mastitis. Pakistan Veterinary Journal. 2010; 30(1): Veje TC, Willatzen M, Hendricks O, Pages JM, Kristiansen J. Population Dynamics tilgang til studiet af synergistisk kobling mellem antibiotika og HelperCompounds.ComputationalMolecular Bioscience. 2012; 2,1,1-6.

5 Figur 1. Methylenblåt med phenothiazinkerne. Phenothiazinkerne. Thioridazine + and Thioridazine (JEK47) ( 8,9,14 ). Stereokemisk mulighedi Thioridazine + and Thioridazine (JEK47). Acepromazine Er uden stereokemisk mulighed men er meget antimikrobiel virksomt. Thioxanthenes med stereokemiske muligheder. Thioxanthenkerne ChlorprothixeneCis (Z) (19) Clopenthixolcis (Z) and Clopenthixol trans (E), Racemate Clopenthixol( 6 ).

6 Tabel 1. Reversering af oxacillinresistens i Staphylococcus aureus (MRSA) MIC oxacillin: > 256 g/ ml MIC Thioridazin (-) 32 g/ ml MIC oxacillin ved Thio(-) = 8 g/ ml 1-4 g/ ml MIC Thioridazin (R) MIC oxacillin ved Thio(R) = 8 g/ ml 32 g/ ml 1-4 g/ ml Hendricks, Christensen & Kristiansen 2003 Tabel 2. Reversering af Erythromycin resistens i Streptococcus pyogenes. MIC Erythromycin MIC Thioridazin (-). (+), (R) 24 g/ml 16 g/ml MIC Erytromycin Combined with 8 g/ml Thioridazin (-) 1 g/ml Hendricks, Christensen & Kristiansen 2003

7

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Dansk #6 september 2013 pelsdyravl prins Henrik besøgte minkfarm på læsø

Dansk #6 september 2013 pelsdyravl prins Henrik besøgte minkfarm på læsø Dansk Pelsdyravl Medlemsblad for dansk pelsdyravlerforening #6 september 2013 Antibiotika / Avlsresultat 2013 /Medlemsrejse til Beijing / MINKbørs / Minkavler: Black er minken for mig Prins Henrik besøgte

Læs mere

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er

Spasticitet. hvad er det nu lige, det er side 12 fysioterapeuten nr. 04 februar 2009 Spasticitet hvad er det nu lige, det er Objektiv måling af tonus kræver en del udstyr. Her måler Jakob Lorentzen (forrest) og Jens Bo Nielsen tonus over ankelleddet

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Profylaktisk anvendelse af antibakterielle midler i tandlægepraksis

Profylaktisk anvendelse af antibakterielle midler i tandlægepraksis Ernö Gutschik, gæsteprofessor, MD, Dr.Sci. Afdeling for oral mikrobiologi, Odontologisk institut, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns universitet, Danmark. Profylaktisk anvendelse af antibakterielle

Læs mere

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen,

Oral candidose, gærsvampeinfektioner i mundhulen, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antimykotisk behandling af oral candidose I denne artikel gennemgås udredning og behandling af oral candidose. Der er fokus på kliniske karakteristika, diagnostik,

Læs mere

I et sort hul og tilbage igen

I et sort hul og tilbage igen I et sort hul og tilbage igen Om depression og behandling Af videnskabsjournalist Lise Penter Madsen Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet

Læs mere

!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#!

!#$%&'(&)*&+%+)+%,#! Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt!!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#! -#./01."0&"(23(4".%5%#*$)6"$#"&(+$167".(,6(',420%8#&! 9,$+"#(:#."$&"#( ;8$"#("#&(?@#."$688$.( =,$&'#%#6&"#7"."#(/,$(:04"#(A$8'&%&!

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere