q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

2 > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi beder dig anvende vores originale tonerbeholdere, der har gennemgået strenge kontroltests. Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Der er påsat en mærkat på vores originale reservedele som vist nedenfor. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning... i Oversigt... v Maskinfunktioner... vi Vejledninger der leveres med maskinen... x Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)... xi Vejledningens opbygning... xi Konventioner i denne vejledning... xii Menuoversigt... xv Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger... - Generel bemærkning... - Sikkerhedskonventioner i denne vejledning... - Miljø Forholdsregler for brug Lasersikkerhed (Europa) Juridisk begrænsning af kopiering/scanning EN ISO EK-ITB Juridiske oplysninger Energisparefunktion Funktioner til automatisk -sidet kopiering Ressourcebesparelser - papir Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installation og opsætning af maskinen... - Maskinens dele... - Maskinens ydre... - Stik/Indvendigt Med valgfrit tilbehør Tilslutning af maskine og andre enheder Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel Tilslutning af strømkabel Tænding/slukning Tænding Slukning Log på/log af Log på Log af Maskinens standardindstillinger... - Indstilling af dato og klokkeslæt... - Opsætning af netværk (LAN-kabel-forbindelse) Energisparefunktion Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand Dvale og automatisk dvale Installation af software Software på DVD (Windows) Installation af software i Windows Afinstallation af softwaren Installere software på en Mac computer Indstilling af TWAIN-driver Indstilling af WIA-driver Kontrol af tælleren Command Center RX ii

4 Adgang Command Center RX Ændring af sikkerhedsindstillingerne Ændring af enhedsoplysninger indstillinger Registrering af destinationer Klargøring inden brug Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Betjeningsmetode Visning af originaler og papir Hjælpeskærm Ilægning af papir Forholdsregler ved ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i multifunktionsbakken Specifikation af papirstørrelse og medietype Papirstopper Forberedelse til afsendelse af dokument til en delt mappe på en computer Lave en note om computernavnet og det fulde computernavn Lave en note om brugernavnet og domænenavnet Oprette en delt mappe, lave en note om en delt mappe Konfigurere Windows Firewall Udskrivning fra computer Udskrivning fra computer Udskrivning på papir i ikke-standard format Printerdriver udskriftsindstillinger skærmbillede Printerdriver hjælp Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) Annullering af udskrivning fra en computer Udskrivning med AirPrint Betjening af maskinen Ilægning af originaler Placering af originaler på pladen Ilægning af originaler i dokumentføder Kontrol af maskinens serienummer Program Registrering af programmer Bekræfte det registrerede program Indlæsning af programmer Overskrive program Slette program Vælg knapindstillinger Kopiering Grundlæggende brug Afbrydelse af job Afsendelse Grundlæggende brug Angivelse af destinationen Kontrol og redigering af destinationer Skærmbillede til bekræftelse af destinationer Tilbagekald Send til mig ( ) Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) Afbrydelse af jobsending WSD scanning iii

5 Scanning ved brug af TWAIN Sådan bruges faxfunktionen Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) Kontrol af oplysninger om USB-hukommelse Fjerne USB-hukommelse Brug af forskellige funktioner Tilgængelige funktioner på maskinen Kopiering Send Brugerdefineret bok (udskrivning) Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) Funktioner Originalformater Papirvalg Orig. retning (originalretning) Sorter Tæthed Originalbillede EcoPrint Farvevalg Zoom Duplex Duplex (-sidet original) Sendestørrelse Filformat Filadskillelse Scan-opløsning emne/tekst Problemløsning Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop Tillæg Tilbehør Oversigt over tilbehør Ekstra applikationer Indtastningsmetode for tegn Anvendelse af knapperne Specifikationer Generelle funktioner Kopifunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Dokumentføder Arkindfører (500 ark) (tilbehør) Indeks... Indeks- iv

6 > Oversigt Oversigt Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som vedhæftning til en adresse eller til en computer på samme netværk. Produkter med en fax-funktion kan også bruges som en faxmaskine. Input data Original Elektriske data USB-hukommelsesenhed Fax data Handlinger fra din PC Dokumentboks funktioner Command Center RX Du kan se status og ændre i maskinens indstillinger fra en webbrowser på din computer. Command Center RX (side -35) Command Center RX User Guide Denne funktion er nyttig i mange forskellige sammenhænge, herunder lagring af data i maskinen og på en USB-lagringsenhed. Se English Operation Guide Output data Kopi-funktioner Print-funktioner Sende funktioner USB-hukommelse Fax-funktioner Kopiering (side 5-0) Udskrivning fra computer (side 4-) Afsendelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) (side 5-34) Betjeningsvejledning vedrørende fax Før du bruger maskinen skal du læse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger på side -. For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se Installation og opsætning af maskinen på side -. Oplysninger om, hvordan papiret ilægges, opsætning af delte mapper og tilføjelse af adresser til adressebogen findes i Klargøring inden brug på side 3-. v

7 > Maskinfunktioner Maskinfunktioner Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner. Her er nogle eksempler. Dette er beskrevet under Brug af forskellige funktioner (side 6-). Optimér workflowet på kontoret Adgang til ofte brugte funktioner med et enkelt tryk (Program) Scan en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job (Fortsat scanning) Send på en gang med multiafsendelsesmuligheden (Multiafsendelse) ~0 ~0 ~30 ~30 Du kan forudindstille ofte anvendte funktioner. Når du har indstillet funktionerne som et forudindstillet program, skal du blot trykke på programmets nummer for at fremkalde funktionen. Når du bruger dette program, får du de samme resultater, også hvis en anden person bruger det. Program (side 5-6) Denne funktion er nyttig, når der skal forberedes brochurer med mange sider. Når en større mængde originaler ikke kan placeres i dokumentføderen på en gang, kan originalerne scannes ad flere omgange og herefter kopieres eller sendes som ét job. Se English Operation Guide Du kan sende det samme dokument til flere modtagere ved at bruge en anden metode. Du kan angive flere modtagere eller andre afsendelsesmetoder såsom , SMB og Fax. Du kan reducere dit workflow ved at sende et job med det samme. Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-4) Optimér workflowet på kontoret Gem ofte brugte dokumenter i maskinen (Brugerdefineret boks) Sen en fax fra en computer (Sende fax fra computer) Spar energi og omkostninger Spar energi efter behov (Energisparefunktion) Off Du kan geme de ofte anvendt dokument i maskinen, og udskrive det efter behov. Se English Operation Guide Med denne funktion, kan du kan spare papiret der anvendes for afsendelse af en FAX. Du kan sende en fil der skal faxes fra en PC uden at udskrive filen, så du kan reducere mængden af papir og udføre afsendelsesjob effektivt. Betjeningsvejledning vedrørende fax Maskinen er udstyret med en energisparefunktion, som automatisk skifter til Lavt strømforbrug eller Dvaletilstand. Energisparefunktion (side -7) vi

8 > Maskinfunktioner Spar energi og omkostninger Brug mindre toner til udskrivning (EcoPrint) Udskriv flere dokumenter på et ark (Duplex/Kombinér) Send en fax for at reducere kommunikationsomkostninger (Forsinket faxtransmission) Du kan spare på forbruget af toner med denne funktion. Når du kun har brug for at kontrollere det trykte indhold, såsom en prøveudskrivning eller dokumenter til intern bekræftelse, skal du bruge denne funktion til at spare toner. Anvend denne funktion, når det ikke er påkrævet med en udskrift i høj kvalitet. EcoPrint (side 6-) Du kan udskrive originaler på begge sider af et papir. Du kan også udskrive flere originaler på et ark. Se English Operation Guide Du kan reducere kommunikationsomkostninger med denne funktion. Kommunikationsomkostningerne kan reduceres, ved at indstille timeren til den periode hvor kommunikationsomkostningen er lav. Betjeningsvejledning vedrørende fax Skab attraktive dokumenter Undgå gennemslag af billeder (Undgå gennemslag) Styrk sikkerheden Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil (Krypteringsfunktioner til PDF) Beskyt data på SSD (Kryptering/Overskrivning) Du kan forhindre gennemslag af billeder på modsatte side, når du scanner tynde originaler. Se English Operation Guide PDF formatets mulighed for adgangskodebeskyttelse for at begrænse visning, udskrivning og redigering af et dokument. Se English Operation Guide Du kan automatisk overskrive de unødvendige data, der er tilbage på SSD. For at forhindre en ekstern lækage kan maskinen kryptere data, før de skrives til SSD,en. Se English Operation Guide vii

9 > Maskinfunktioner Styrk sikkerheden Undgå af tab af færdige dokumenter (Privat udskrivning) Login med ID-kort (Kortgodkendelse) Styrke sikkerhed (Indstillinger for administrator) OK! Du kan gemme et printerdokument midlertidigt i maskinen. Ved at printe dokumentet fra maskinen, forhindrer du, at nogen kan tage dit dokument. Se English Operation Guide Du kan logge ind ved ganske enkelt at røre med et ID-kort. Du skal ikke indtaste dit brugernavn og adgangskoden. Se English Operation Guide Der er forskellige funktioner tilgængelige for administratorer til at styrke sikkerheden. Se English Operation Guide Brug funktionerne mere effektivt Gøre maskinen stille (Stille tilstand) Udvid funktioner efter behov (Applikation) Installér maskinen uden netværkskabler (Trådløst netværk) Du kan gøre maskinen stille ved at reducere dens arbejdsstøj. Du kan konfigurere denne tilstand efter job. Se English Operation Guide Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere applikationer. Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og autentifikation. Ekstra applikationer (side 8-3) I omgivelser, hvor der bruges trådløs LAN, kan du installere maskinen uden netværkskabler. Se English Operation Guide viii

10 > Maskinfunktioner Brug funktionerne mere effektivt Brug USB-hukommelsen (USB-hukommelse) Angiv billedformat (Filformat) Udfør fjernhandlinger (Command Center RX) Denne funktion er nyttig, når du skal udskrive dokumenter uden for kontoret, eller når du ikke kan printe fra din PC. Du kan udskrive dokumentet fra USBhukommelsen ved at forbinde den direkte med maskinen. Originaler, som er scannet på maskinen, kan også gemmes i USB-hukommelsen. Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USBhukommelse (scan til USB) (side 5-34) Du kan vælge forskellige filformater, når du sender/lagrer billeder. Filformat (side 6-7) Du kan opnå fjernadgang til maskinen for at udskrive, sende eller downloade data. Administratorer kan konfigurere maskinadfærden eller administrationsindstillingerne. Command Center RX (side -35) ix

11 > Vejledninger der leveres med maskinen Vejledninger der leveres med maskinen Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov. Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne. Udskrevne vejledninger Kom hurtigt i gang med at bruge maskinen For sikker brug af maskinen Quick Guide Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår problemer. Safety Guide Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler om installationsmiljøet og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Safety Guide (ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn) Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library) Brug maskinen med omtanke Brug faxfunktionerne Brug ID-kort Styrk sikkerheden Nem registrering af maskininformation og konfiguration af indstillinger Udskrivning af data fra en computer Udskriv en PDF-fil direkte Overvågning af maskinen og printere på netværket Udskriv uden brug af printerdriver Betjeningsvejledning (Denne vejledning) Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver standardindstillinger og anden information. Betjeningsvejledning vedrørende fax Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne Card Authentication Kit (B) Operation Guide Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Forklarer, hvordan du indfører og bruger Data Security kit (E), og hvordan du overskriver og krypterer data. Command Center RX User Guide Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og ændring af indstillingerne. Printer Driver User Guide Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering. PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). Installér Adobe Reader (version 8.0 eller senere) for at se manualerne på DVD. x

12 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Vejledningens opbygning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler. Kapitel Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Installation og opsætning af maskinen Indhold Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation. Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen. 3 Klargøring inden brug Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir pg oprettes en adressebog. 4 Udskrivning fra computer Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer. 5 Betjening af maskinen Forklarer grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom anbringelse af originaler, kopiering, sending af dokumenter, og brug af dokumentbokse. 6 Brug af forskellige funktioner Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen. 7 Problemløsning Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der er papirstop, eller når andre problemer opstår. 8 Tillæg Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer. xi

13 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner i denne vejledning Adobe Reader XI anvendes som et eksempel i forklaringer nedenfor. Klik på et punkt i indholdsfortegnelsen for at gå til den pågældende side. Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har været på. VIGTIGT Angiver driftskrav eller - begrænsninger til at handle korrekt på maskinen og undgå skade på maskinen eller på ejendom. Angiver supplerende forklaringer og referenceinformation for handlinger. Se Klik på den understregede tekst for at gå til den pågældende side. FORSIGTIG Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help. Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner. Konventioner Beskrivelse Eksempel [Fed] [Almindeligt] "Almindeligt" Angiver taster på betjeningspanelet og knapper på din computerskærm. Angiver en besked eller indstilling, der vises på beskeddisplayet. Angiver en meddelelse eller indstilling, der vises på computerskærmen Tryk på tasten [Start]. Tryk på knappen [OK]. [Klar til kopiering.] vises i beskeddisplayet. Tryk på [ ] eller [ ] knapperne for at vælge [Til]. Du kan vælge fra menuen "Udskriftstørrelse". xii

14 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner. Udskriver: Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Afsendelse: Send Gemmer: Scanning til USB Stille tilstand Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Send Scanning til USB Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling. Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørs Ikon Kopi Beskrivelse Denne funktion kan bruges i forbindelse med kopiering af et dokument. Udskrive fra boks Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra en brugerdefineret boks. (Tilbehør) Udskrive fra USB Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. Send Denne funktion kan bruges i forbindelse med afsendelse af et dokument. Scanning til USB Funktionen kan bruges, når dataene gemmes på flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. xiii

15 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen Taster på berøringspanelet, der er trykket på, er markeret med rødt. Fremgangsmåder, der omfatter en sekventiel brug af betjeningspanelet og/eller computeren, er nummereret som vist på nedenfor. xiv

16 > Menuoversigt Menuoversigt (Her anvendes navnene vist på beskeddisplayet. De kan afvige fra de refererede overskrifter.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) Zoom (side 6-) Kombiner (Se English Operation Guide) Orig. størrelse (side 6-7) Original retning (side 6-9) Originalbillede (side 6-0) Tæthed (side 6-0) EcoPrint (side 6-) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xv

17 > Menuoversigt Mig(e.mail) (side 5-4) (side 5-8) Mappe (SMB) (side 5-9) Mappe (FTP) (side 5-9) WSD scanning (side 5-7) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Orig. størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Sendestørrelse (side 6-5) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (side 6-0) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Fax forsinket (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax straks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax poll.modt. (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax-send.Rapport (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) FTP-krypt. send (se English Operation Guide) Filadskillelse (side 6-9) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvi

18 > Menuoversigt Brugerdef. boks (Filvalg) Print (ChangeSet) Stille tilstand (se English Operation Guide) Sorter (side 6-9) Papirvalg (side 6-8) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Slet efter uds. (se English Operation Guide) Underadresseboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Pollingboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Jobboks Privat (se English Operation Guide) Hurtig kopi (se English Operation Guide) USBhukommelse Gem fil Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Origal størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Lagringsstr. (se English Operation Guide) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Filadskillelse (side 6-9) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvii

19 > Menuoversigt USBhukommelse (Filvalg) Udskriv Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Krypt. PDF (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) Tilbagekald program. (side 5-6) Udskriftsjobst. (se English Operation Guide) Afs.-jobstatus (se English Operation Guide) Gem jobststua (se English Operation Guide Planlagt job (se English Operation Guide) Udskriv joblog (se English Operation Guide) Send joblog (se English Operation Guide) Gem joblog (se English Operation Guide) FAX job log (seo Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Scanner (se English Operation Guide) Printer (se English Operation Guide) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tonerstatus (se English Operation Guide) Papirstatus (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) SSD (se English Operation Guide) USB-tastatur (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) xviii

20 > Menuoversigt Rapport Udskr. rapport Menuoversigt (se English Operation Guide) Statusside (se English Operation Guide) Skrifttypeliste (se English Operation Guide) NV status ekstra (se English Operation Guide) Adm. rap.indstil (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Resultatrapport (se English Operation Guide) Joblog-historie Auto Sender (se English Operation Guide) Sende-historie (se English Operation Guide) Destination (se English Operation Guide) Emne (se English Operation Guide) Personoplysning (se English Operation Guide) Tæller (side -34) xix

21 > Menuoversigt System/netværk Netværksindst. TCP/IP-indstill. TCP/IP (se English Operation Guide) WSD scanning (se English Operation Guide) Indst. for IPv4 (se English Operation Guide) Indst. for IPv6 (se English Operation Guide) Bonjour (se English Operation Guide) Protokol detlj. (se English Operation Guide) WSD udskrivning (se English Operation Guide) IPSec (se English Operation Guide) Sikker protokol (se English Operation Guide) Værtsnavn (se English Operation Guide) LAN interface (se English Operation Guide) Genstart netv. (se English Operation Guide) Netværk (tilb.) Netværk (WIFI) Almindelig (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) NV interfacesend (se English Operation Guide) Almindelig (se English Operation Guide) Indst. I.F. blok USB-vært (se English Operation Guide) USB-enhed (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) Sikkerhedsniveau (se English Operation Guide) Data sikkerhed (se English Operation Guide) Genstart (se English Operation Guide) Ekstra funktion (se English Operation Guide) xx

22 > Menuoversigt Bruger/job-konto Brugerlogon Brugerlogon (se English Operation Guide) Lokal brugerlist (se English Operation Guide) Lokal autor. (se English Operation Guide) Kontospærring (se English Operation Guide) ID-kort indstil. Tastatur login (se English Operation Guide) Gruppegodkend. (se English Operation Guide) Adgangsk. logon (se English Operation Guide) NW brugeregensk. (se English Operation Guide) Jobregnskab Jobregnskab (se English Operation Guide) RegnskabAdgang (se English Operation Guide) Kontorapport (se English Operation Guide) Samlet regnskab (se English Operation Guide) Hver jobkonto (se English Operation Guide) Kontoliste (se English Operation Guide) Std. indstil. Angiv grænse (se English Operation Guide) Kopi/udskrifttæl (se English Operation Guide) Tællegrænse (se English Operation Guide) Brugeregenskab (se English Operation Guide) Ukendt id-job (se English Operation Guide) xxi

23 > Menuoversigt Generelt Sprog (se English Operation Guide) Std. skærm (se English Operation Guide) Lyd Brummer (se English Operation Guide) Skærmlysstyrke (se English Operation Guide) FAX højttaler (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) FAX monitor (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Orig/papir indst Bru.def orig.str (se English Operation Guide) Def. Orig.-str (se English Operation Guide Bru.def papirstr (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. 3 Kassette 3 form (se English Operation Guide) Kassette 3 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 4 Kassette 4 form (se English Operation Guide) Kassette 4 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 5 Kassette 5 form (se English Operation Guide) Kassette 5 type (se English Operation Guide) xxii

24 > Menuoversigt Generelt Orig/papir indst Multifunkt.bakke MP-bakkestr. (se English Operation Guide) Forvalgt grænse (se English Operation Guide) Mål (se English Operation Guide) Medietype (se English Operation Guide) Medie til Auto (se English Operation Guide) Std. papirkilde (se English Operation Guide) MP-bakketype (se English Operation Guide) Spec. papir hand. (se English Operation Guide) Fejlhåndtering Dupl.papirfejl (se English Operation Guide) Fejl v.papirvalg (se English Operation Guide) Datoindst. Dato/klokkeslæt (se English Operation Guide) Datoformat (se English Operation Guide) Tidszone (se English Operation Guide) Sommertid (se English Operation Guide) Timer indst. Auto.nulstil (se English Operation Guide) Nuls. paneltimer (se English Operation Guide) Lavstrømstimer (se English Operation Guide) Dvaleniveau (se English Operation Guide) Dvaleregler (se English Operation Guide) Dvaletimer (se English Operation Guide) Tænd/sluk regel (se English Operation Guide) Tænd/sluk timer (se English Operation Guide) Auto. fejlslet. (se English Operation Guide) Timer fejlsletn. (se English Operation Guide) Ubrugelig tid (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) xxiii

25 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Farvevalg (se English Operation Guide) Scan-opløsning (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Orig.bille(kopi) (se English Operation Guide) Orig.bille(send) (se English Operation Guide) Zoom (se English Operation Guide) Sorter (se English Operation Guide) Original retning (se English Operation Guide) Baggr.(Kopi) (se English Operation Guide) Baggr.(Send) (se English Operation Guide) EcoPrint (se English Operation Guide) HidrG-slag,kopi (se English Operation Guide) HindrG-slag,send (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (se English Operation Guide) FortScan-EksFAX (se English Operation Guide) FortScan-Fax (se English Operation Guide) Filformat (se English Operation Guide) Filadskillelse (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) xxiv

26 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Detalje-indstil. -på- layout (se English Operation Guide) Login operation (se English Operation Guide) RAM-disk (se English Operation Guide) Format SSD (se English Operation Guide) Formater SD-kort (se English Operation Guide) Ekstra hukomm. (se English Operation Guide) Disp. status/log (se English Operation Guide) USB-tastaturtype (se English Operation Guide) Advar. tonerniv. (se English Operation Guide) 4-på- layout (se English Operation Guide) Kantlinje (se English Operation Guide) Orig. behandling (se English Operation Guide) Efterbehand. (se English Operation Guide) Billedkvalitet (se English Operation Guide) Farve TIFF-komp. (se English Operation Guide) PDF/A (se English Operation Guide) Højt.komp.PDF (se English Operation Guide) Kopi Papirvalg (se English Operation Guide) Aut. papirvalg (se English Operation Guide) Auto % prioritet (se English Operation Guide) Definer Valgtast (se English Operation Guide) xxv

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 65ci Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 65ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN Indledning Tak fordi du valgte at købe FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere