q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

2 > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi beder dig anvende vores originale tonerbeholdere, der har gennemgået strenge kontroltests. Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Der er påsat en mærkat på vores originale reservedele som vist nedenfor. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning... i Oversigt... v Maskinfunktioner... vi Vejledninger der leveres med maskinen... x Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)... xi Vejledningens opbygning... xi Konventioner i denne vejledning... xii Menuoversigt... xv Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger... - Generel bemærkning... - Sikkerhedskonventioner i denne vejledning... - Miljø Forholdsregler for brug Lasersikkerhed (Europa) Juridisk begrænsning af kopiering/scanning EN ISO EK-ITB Juridiske oplysninger Energisparefunktion Funktioner til automatisk -sidet kopiering Ressourcebesparelser - papir Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installation og opsætning af maskinen... - Maskinens dele... - Maskinens ydre... - Stik/Indvendigt Med valgfrit tilbehør Tilslutning af maskine og andre enheder Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel Tilslutning af strømkabel Tænding/slukning Tænding Slukning Log på/log af Log på Log af Maskinens standardindstillinger... - Indstilling af dato og klokkeslæt... - Opsætning af netværk (LAN-kabel-forbindelse) Energisparefunktion Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand Dvale og automatisk dvale Installation af software Software på DVD (Windows) Installation af software i Windows Afinstallation af softwaren Installere software på en Mac computer Indstilling af TWAIN-driver Indstilling af WIA-driver Kontrol af tælleren Command Center RX ii

4 Adgang Command Center RX Ændring af sikkerhedsindstillingerne Ændring af enhedsoplysninger indstillinger Registrering af destinationer Klargøring inden brug Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Betjeningsmetode Visning af originaler og papir Hjælpeskærm Ilægning af papir Forholdsregler ved ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i multifunktionsbakken Specifikation af papirstørrelse og medietype Papirstopper Forberedelse til afsendelse af dokument til en delt mappe på en computer Lave en note om computernavnet og det fulde computernavn Lave en note om brugernavnet og domænenavnet Oprette en delt mappe, lave en note om en delt mappe Konfigurere Windows Firewall Udskrivning fra computer Udskrivning fra computer Udskrivning på papir i ikke-standard format Printerdriver udskriftsindstillinger skærmbillede Printerdriver hjælp Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) Annullering af udskrivning fra en computer Udskrivning med AirPrint Betjening af maskinen Ilægning af originaler Placering af originaler på pladen Ilægning af originaler i dokumentføder Kontrol af maskinens serienummer Program Registrering af programmer Bekræfte det registrerede program Indlæsning af programmer Overskrive program Slette program Vælg knapindstillinger Kopiering Grundlæggende brug Afbrydelse af job Afsendelse Grundlæggende brug Angivelse af destinationen Kontrol og redigering af destinationer Skærmbillede til bekræftelse af destinationer Tilbagekald Send til mig ( ) Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) Afbrydelse af jobsending WSD scanning iii

5 Scanning ved brug af TWAIN Sådan bruges faxfunktionen Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) Kontrol af oplysninger om USB-hukommelse Fjerne USB-hukommelse Brug af forskellige funktioner Tilgængelige funktioner på maskinen Kopiering Send Brugerdefineret bok (udskrivning) Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) Funktioner Originalformater Papirvalg Orig. retning (originalretning) Sorter Tæthed Originalbillede EcoPrint Farvevalg Zoom Duplex Duplex (-sidet original) Sendestørrelse Filformat Filadskillelse Scan-opløsning emne/tekst Problemløsning Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop Tillæg Tilbehør Oversigt over tilbehør Ekstra applikationer Indtastningsmetode for tegn Anvendelse af knapperne Specifikationer Generelle funktioner Kopifunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Dokumentføder Arkindfører (500 ark) (tilbehør) Indeks... Indeks- iv

6 > Oversigt Oversigt Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som vedhæftning til en adresse eller til en computer på samme netværk. Produkter med en fax-funktion kan også bruges som en faxmaskine. Input data Original Elektriske data USB-hukommelsesenhed Fax data Handlinger fra din PC Dokumentboks funktioner Command Center RX Du kan se status og ændre i maskinens indstillinger fra en webbrowser på din computer. Command Center RX (side -35) Command Center RX User Guide Denne funktion er nyttig i mange forskellige sammenhænge, herunder lagring af data i maskinen og på en USB-lagringsenhed. Se English Operation Guide Output data Kopi-funktioner Print-funktioner Sende funktioner USB-hukommelse Fax-funktioner Kopiering (side 5-0) Udskrivning fra computer (side 4-) Afsendelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) (side 5-34) Betjeningsvejledning vedrørende fax Før du bruger maskinen skal du læse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger på side -. For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se Installation og opsætning af maskinen på side -. Oplysninger om, hvordan papiret ilægges, opsætning af delte mapper og tilføjelse af adresser til adressebogen findes i Klargøring inden brug på side 3-. v

7 > Maskinfunktioner Maskinfunktioner Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner. Her er nogle eksempler. Dette er beskrevet under Brug af forskellige funktioner (side 6-). Optimér workflowet på kontoret Adgang til ofte brugte funktioner med et enkelt tryk (Program) Scan en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job (Fortsat scanning) Send på en gang med multiafsendelsesmuligheden (Multiafsendelse) ~0 ~0 ~30 ~30 Du kan forudindstille ofte anvendte funktioner. Når du har indstillet funktionerne som et forudindstillet program, skal du blot trykke på programmets nummer for at fremkalde funktionen. Når du bruger dette program, får du de samme resultater, også hvis en anden person bruger det. Program (side 5-6) Denne funktion er nyttig, når der skal forberedes brochurer med mange sider. Når en større mængde originaler ikke kan placeres i dokumentføderen på en gang, kan originalerne scannes ad flere omgange og herefter kopieres eller sendes som ét job. Se English Operation Guide Du kan sende det samme dokument til flere modtagere ved at bruge en anden metode. Du kan angive flere modtagere eller andre afsendelsesmetoder såsom , SMB og Fax. Du kan reducere dit workflow ved at sende et job med det samme. Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-4) Optimér workflowet på kontoret Gem ofte brugte dokumenter i maskinen (Brugerdefineret boks) Sen en fax fra en computer (Sende fax fra computer) Spar energi og omkostninger Spar energi efter behov (Energisparefunktion) Off Du kan geme de ofte anvendt dokument i maskinen, og udskrive det efter behov. Se English Operation Guide Med denne funktion, kan du kan spare papiret der anvendes for afsendelse af en FAX. Du kan sende en fil der skal faxes fra en PC uden at udskrive filen, så du kan reducere mængden af papir og udføre afsendelsesjob effektivt. Betjeningsvejledning vedrørende fax Maskinen er udstyret med en energisparefunktion, som automatisk skifter til Lavt strømforbrug eller Dvaletilstand. Energisparefunktion (side -7) vi

8 > Maskinfunktioner Spar energi og omkostninger Brug mindre toner til udskrivning (EcoPrint) Udskriv flere dokumenter på et ark (Duplex/Kombinér) Send en fax for at reducere kommunikationsomkostninger (Forsinket faxtransmission) Du kan spare på forbruget af toner med denne funktion. Når du kun har brug for at kontrollere det trykte indhold, såsom en prøveudskrivning eller dokumenter til intern bekræftelse, skal du bruge denne funktion til at spare toner. Anvend denne funktion, når det ikke er påkrævet med en udskrift i høj kvalitet. EcoPrint (side 6-) Du kan udskrive originaler på begge sider af et papir. Du kan også udskrive flere originaler på et ark. Se English Operation Guide Du kan reducere kommunikationsomkostninger med denne funktion. Kommunikationsomkostningerne kan reduceres, ved at indstille timeren til den periode hvor kommunikationsomkostningen er lav. Betjeningsvejledning vedrørende fax Skab attraktive dokumenter Undgå gennemslag af billeder (Undgå gennemslag) Styrk sikkerheden Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil (Krypteringsfunktioner til PDF) Beskyt data på SSD (Kryptering/Overskrivning) Du kan forhindre gennemslag af billeder på modsatte side, når du scanner tynde originaler. Se English Operation Guide PDF formatets mulighed for adgangskodebeskyttelse for at begrænse visning, udskrivning og redigering af et dokument. Se English Operation Guide Du kan automatisk overskrive de unødvendige data, der er tilbage på SSD. For at forhindre en ekstern lækage kan maskinen kryptere data, før de skrives til SSD,en. Se English Operation Guide vii

9 > Maskinfunktioner Styrk sikkerheden Undgå af tab af færdige dokumenter (Privat udskrivning) Login med ID-kort (Kortgodkendelse) Styrke sikkerhed (Indstillinger for administrator) OK! Du kan gemme et printerdokument midlertidigt i maskinen. Ved at printe dokumentet fra maskinen, forhindrer du, at nogen kan tage dit dokument. Se English Operation Guide Du kan logge ind ved ganske enkelt at røre med et ID-kort. Du skal ikke indtaste dit brugernavn og adgangskoden. Se English Operation Guide Der er forskellige funktioner tilgængelige for administratorer til at styrke sikkerheden. Se English Operation Guide Brug funktionerne mere effektivt Gøre maskinen stille (Stille tilstand) Udvid funktioner efter behov (Applikation) Installér maskinen uden netværkskabler (Trådløst netværk) Du kan gøre maskinen stille ved at reducere dens arbejdsstøj. Du kan konfigurere denne tilstand efter job. Se English Operation Guide Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere applikationer. Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og autentifikation. Ekstra applikationer (side 8-3) I omgivelser, hvor der bruges trådløs LAN, kan du installere maskinen uden netværkskabler. Se English Operation Guide viii

10 > Maskinfunktioner Brug funktionerne mere effektivt Brug USB-hukommelsen (USB-hukommelse) Angiv billedformat (Filformat) Udfør fjernhandlinger (Command Center RX) Denne funktion er nyttig, når du skal udskrive dokumenter uden for kontoret, eller når du ikke kan printe fra din PC. Du kan udskrive dokumentet fra USBhukommelsen ved at forbinde den direkte med maskinen. Originaler, som er scannet på maskinen, kan også gemmes i USB-hukommelsen. Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USBhukommelse (scan til USB) (side 5-34) Du kan vælge forskellige filformater, når du sender/lagrer billeder. Filformat (side 6-7) Du kan opnå fjernadgang til maskinen for at udskrive, sende eller downloade data. Administratorer kan konfigurere maskinadfærden eller administrationsindstillingerne. Command Center RX (side -35) ix

11 > Vejledninger der leveres med maskinen Vejledninger der leveres med maskinen Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov. Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne. Udskrevne vejledninger Kom hurtigt i gang med at bruge maskinen For sikker brug af maskinen Quick Guide Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår problemer. Safety Guide Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler om installationsmiljøet og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Safety Guide (ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn) Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library) Brug maskinen med omtanke Brug faxfunktionerne Brug ID-kort Styrk sikkerheden Nem registrering af maskininformation og konfiguration af indstillinger Udskrivning af data fra en computer Udskriv en PDF-fil direkte Overvågning af maskinen og printere på netværket Udskriv uden brug af printerdriver Betjeningsvejledning (Denne vejledning) Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver standardindstillinger og anden information. Betjeningsvejledning vedrørende fax Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne Card Authentication Kit (B) Operation Guide Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Forklarer, hvordan du indfører og bruger Data Security kit (E), og hvordan du overskriver og krypterer data. Command Center RX User Guide Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og ændring af indstillingerne. Printer Driver User Guide Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering. PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). Installér Adobe Reader (version 8.0 eller senere) for at se manualerne på DVD. x

12 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Vejledningens opbygning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler. Kapitel Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Installation og opsætning af maskinen Indhold Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation. Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen. 3 Klargøring inden brug Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir pg oprettes en adressebog. 4 Udskrivning fra computer Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer. 5 Betjening af maskinen Forklarer grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom anbringelse af originaler, kopiering, sending af dokumenter, og brug af dokumentbokse. 6 Brug af forskellige funktioner Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen. 7 Problemløsning Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der er papirstop, eller når andre problemer opstår. 8 Tillæg Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer. xi

13 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner i denne vejledning Adobe Reader XI anvendes som et eksempel i forklaringer nedenfor. Klik på et punkt i indholdsfortegnelsen for at gå til den pågældende side. Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har været på. VIGTIGT Angiver driftskrav eller - begrænsninger til at handle korrekt på maskinen og undgå skade på maskinen eller på ejendom. Angiver supplerende forklaringer og referenceinformation for handlinger. Se Klik på den understregede tekst for at gå til den pågældende side. FORSIGTIG Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help. Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner. Konventioner Beskrivelse Eksempel [Fed] [Almindeligt] "Almindeligt" Angiver taster på betjeningspanelet og knapper på din computerskærm. Angiver en besked eller indstilling, der vises på beskeddisplayet. Angiver en meddelelse eller indstilling, der vises på computerskærmen Tryk på tasten [Start]. Tryk på knappen [OK]. [Klar til kopiering.] vises i beskeddisplayet. Tryk på [ ] eller [ ] knapperne for at vælge [Til]. Du kan vælge fra menuen "Udskriftstørrelse". xii

14 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner. Udskriver: Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Afsendelse: Send Gemmer: Scanning til USB Stille tilstand Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Send Scanning til USB Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling. Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørs Ikon Kopi Beskrivelse Denne funktion kan bruges i forbindelse med kopiering af et dokument. Udskrive fra boks Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra en brugerdefineret boks. (Tilbehør) Udskrive fra USB Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. Send Denne funktion kan bruges i forbindelse med afsendelse af et dokument. Scanning til USB Funktionen kan bruges, når dataene gemmes på flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. xiii

15 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen Taster på berøringspanelet, der er trykket på, er markeret med rødt. Fremgangsmåder, der omfatter en sekventiel brug af betjeningspanelet og/eller computeren, er nummereret som vist på nedenfor. xiv

16 > Menuoversigt Menuoversigt (Her anvendes navnene vist på beskeddisplayet. De kan afvige fra de refererede overskrifter.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) Zoom (side 6-) Kombiner (Se English Operation Guide) Orig. størrelse (side 6-7) Original retning (side 6-9) Originalbillede (side 6-0) Tæthed (side 6-0) EcoPrint (side 6-) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xv

17 > Menuoversigt Mig(e.mail) (side 5-4) (side 5-8) Mappe (SMB) (side 5-9) Mappe (FTP) (side 5-9) WSD scanning (side 5-7) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Orig. størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Sendestørrelse (side 6-5) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (side 6-0) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Fax forsinket (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax straks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax poll.modt. (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax-send.Rapport (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) FTP-krypt. send (se English Operation Guide) Filadskillelse (side 6-9) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvi

18 > Menuoversigt Brugerdef. boks (Filvalg) Print (ChangeSet) Stille tilstand (se English Operation Guide) Sorter (side 6-9) Papirvalg (side 6-8) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Slet efter uds. (se English Operation Guide) Underadresseboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Pollingboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Jobboks Privat (se English Operation Guide) Hurtig kopi (se English Operation Guide) USBhukommelse Gem fil Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Origal størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Lagringsstr. (se English Operation Guide) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Filadskillelse (side 6-9) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvii

19 > Menuoversigt USBhukommelse (Filvalg) Udskriv Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Krypt. PDF (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) Tilbagekald program. (side 5-6) Udskriftsjobst. (se English Operation Guide) Afs.-jobstatus (se English Operation Guide) Gem jobststua (se English Operation Guide Planlagt job (se English Operation Guide) Udskriv joblog (se English Operation Guide) Send joblog (se English Operation Guide) Gem joblog (se English Operation Guide) FAX job log (seo Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Scanner (se English Operation Guide) Printer (se English Operation Guide) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tonerstatus (se English Operation Guide) Papirstatus (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) SSD (se English Operation Guide) USB-tastatur (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) xviii

20 > Menuoversigt Rapport Udskr. rapport Menuoversigt (se English Operation Guide) Statusside (se English Operation Guide) Skrifttypeliste (se English Operation Guide) NV status ekstra (se English Operation Guide) Adm. rap.indstil (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Resultatrapport (se English Operation Guide) Joblog-historie Auto Sender (se English Operation Guide) Sende-historie (se English Operation Guide) Destination (se English Operation Guide) Emne (se English Operation Guide) Personoplysning (se English Operation Guide) Tæller (side -34) xix

21 > Menuoversigt System/netværk Netværksindst. TCP/IP-indstill. TCP/IP (se English Operation Guide) WSD scanning (se English Operation Guide) Indst. for IPv4 (se English Operation Guide) Indst. for IPv6 (se English Operation Guide) Bonjour (se English Operation Guide) Protokol detlj. (se English Operation Guide) WSD udskrivning (se English Operation Guide) IPSec (se English Operation Guide) Sikker protokol (se English Operation Guide) Værtsnavn (se English Operation Guide) LAN interface (se English Operation Guide) Genstart netv. (se English Operation Guide) Netværk (tilb.) Netværk (WIFI) Almindelig (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) NV interfacesend (se English Operation Guide) Almindelig (se English Operation Guide) Indst. I.F. blok USB-vært (se English Operation Guide) USB-enhed (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) Sikkerhedsniveau (se English Operation Guide) Data sikkerhed (se English Operation Guide) Genstart (se English Operation Guide) Ekstra funktion (se English Operation Guide) xx

22 > Menuoversigt Bruger/job-konto Brugerlogon Brugerlogon (se English Operation Guide) Lokal brugerlist (se English Operation Guide) Lokal autor. (se English Operation Guide) Kontospærring (se English Operation Guide) ID-kort indstil. Tastatur login (se English Operation Guide) Gruppegodkend. (se English Operation Guide) Adgangsk. logon (se English Operation Guide) NW brugeregensk. (se English Operation Guide) Jobregnskab Jobregnskab (se English Operation Guide) RegnskabAdgang (se English Operation Guide) Kontorapport (se English Operation Guide) Samlet regnskab (se English Operation Guide) Hver jobkonto (se English Operation Guide) Kontoliste (se English Operation Guide) Std. indstil. Angiv grænse (se English Operation Guide) Kopi/udskrifttæl (se English Operation Guide) Tællegrænse (se English Operation Guide) Brugeregenskab (se English Operation Guide) Ukendt id-job (se English Operation Guide) xxi

23 > Menuoversigt Generelt Sprog (se English Operation Guide) Std. skærm (se English Operation Guide) Lyd Brummer (se English Operation Guide) Skærmlysstyrke (se English Operation Guide) FAX højttaler (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) FAX monitor (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Orig/papir indst Bru.def orig.str (se English Operation Guide) Def. Orig.-str (se English Operation Guide Bru.def papirstr (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. 3 Kassette 3 form (se English Operation Guide) Kassette 3 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 4 Kassette 4 form (se English Operation Guide) Kassette 4 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 5 Kassette 5 form (se English Operation Guide) Kassette 5 type (se English Operation Guide) xxii

24 > Menuoversigt Generelt Orig/papir indst Multifunkt.bakke MP-bakkestr. (se English Operation Guide) Forvalgt grænse (se English Operation Guide) Mål (se English Operation Guide) Medietype (se English Operation Guide) Medie til Auto (se English Operation Guide) Std. papirkilde (se English Operation Guide) MP-bakketype (se English Operation Guide) Spec. papir hand. (se English Operation Guide) Fejlhåndtering Dupl.papirfejl (se English Operation Guide) Fejl v.papirvalg (se English Operation Guide) Datoindst. Dato/klokkeslæt (se English Operation Guide) Datoformat (se English Operation Guide) Tidszone (se English Operation Guide) Sommertid (se English Operation Guide) Timer indst. Auto.nulstil (se English Operation Guide) Nuls. paneltimer (se English Operation Guide) Lavstrømstimer (se English Operation Guide) Dvaleniveau (se English Operation Guide) Dvaleregler (se English Operation Guide) Dvaletimer (se English Operation Guide) Tænd/sluk regel (se English Operation Guide) Tænd/sluk timer (se English Operation Guide) Auto. fejlslet. (se English Operation Guide) Timer fejlsletn. (se English Operation Guide) Ubrugelig tid (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) xxiii

25 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Farvevalg (se English Operation Guide) Scan-opløsning (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Orig.bille(kopi) (se English Operation Guide) Orig.bille(send) (se English Operation Guide) Zoom (se English Operation Guide) Sorter (se English Operation Guide) Original retning (se English Operation Guide) Baggr.(Kopi) (se English Operation Guide) Baggr.(Send) (se English Operation Guide) EcoPrint (se English Operation Guide) HidrG-slag,kopi (se English Operation Guide) HindrG-slag,send (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (se English Operation Guide) FortScan-EksFAX (se English Operation Guide) FortScan-Fax (se English Operation Guide) Filformat (se English Operation Guide) Filadskillelse (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) xxiv

26 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Detalje-indstil. -på- layout (se English Operation Guide) Login operation (se English Operation Guide) RAM-disk (se English Operation Guide) Format SSD (se English Operation Guide) Formater SD-kort (se English Operation Guide) Ekstra hukomm. (se English Operation Guide) Disp. status/log (se English Operation Guide) USB-tastaturtype (se English Operation Guide) Advar. tonerniv. (se English Operation Guide) 4-på- layout (se English Operation Guide) Kantlinje (se English Operation Guide) Orig. behandling (se English Operation Guide) Efterbehand. (se English Operation Guide) Billedkvalitet (se English Operation Guide) Farve TIFF-komp. (se English Operation Guide) PDF/A (se English Operation Guide) Højt.komp.PDF (se English Operation Guide) Kopi Papirvalg (se English Operation Guide) Aut. papirvalg (se English Operation Guide) Auto % prioritet (se English Operation Guide) Definer Valgtast (se English Operation Guide) xxv

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne etjeningsvejledning gælder for modeller FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne etjeningsvejledning

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

WorkCentre C226. Betjeningsvejledning

WorkCentre C226. Betjeningsvejledning WorkCentre C226 Betjeningsvejledning Garanti Selv om der er gjort store anstrengelser for at gøre denne betjeningsvejledning så præcis og nyttig som mulig, giver Xerox Corporation ingen form for garanti

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006

Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006 Løsninger fra SAP SAP Business One 2007 A Releaseinfo September 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige nyheder i SAP Business One 2007 A.............................................. 3 Regnskab...........................................................................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF ADOBE ACROBAT

BRUG AF ADOBE ACROBAT BRUG AF ADOBE ACROBAT 9 STANDARD Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Brug af Adobe Acrobat 9 Standard til Windows If this guide is distributed with software that includes an

Læs mere

FinePrints Anvendelsesområder

FinePrints Anvendelsesområder FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere