q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

2 > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i optimal stand. Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi beder dig anvende vores originale tonerbeholdere, der har gennemgået strenge kontroltests. Hvis du anvender ikke-originale tonerbeholdere, kan det medføre funktionssvigt. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen. Der er påsat en mærkat på vores originale reservedele som vist nedenfor. i

3 Indholdsfortegnelse Indledning... i Oversigt... v Maskinfunktioner... vi Vejledninger der leveres med maskinen... x Om betjeningsvejledningen (denne vejledning)... xi Vejledningens opbygning... xi Konventioner i denne vejledning... xii Menuoversigt... xv Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger... - Generel bemærkning... - Sikkerhedskonventioner i denne vejledning... - Miljø Forholdsregler for brug Lasersikkerhed (Europa) Juridisk begrænsning af kopiering/scanning EN ISO EK-ITB Juridiske oplysninger Energisparefunktion Funktioner til automatisk -sidet kopiering Ressourcebesparelser - papir Miljømæssige fordele ved "Strømstyring" Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Installation og opsætning af maskinen... - Maskinens dele... - Maskinens ydre... - Stik/Indvendigt Med valgfrit tilbehør Tilslutning af maskine og andre enheder Tilslutning af kabler Tilslutning af LAN-kabel Tilslutning af USB-kabel Tilslutning af strømkabel Tænding/slukning Tænding Slukning Log på/log af Log på Log af Maskinens standardindstillinger... - Indstilling af dato og klokkeslæt... - Opsætning af netværk (LAN-kabel-forbindelse) Energisparefunktion Lavstrømstilstand og Automatisk lavstrømstilstand Dvale og automatisk dvale Installation af software Software på DVD (Windows) Installation af software i Windows Afinstallation af softwaren Installere software på en Mac computer Indstilling af TWAIN-driver Indstilling af WIA-driver Kontrol af tælleren Command Center RX ii

4 Adgang Command Center RX Ændring af sikkerhedsindstillingerne Ændring af enhedsoplysninger indstillinger Registrering af destinationer Klargøring inden brug Brug af betjeningspanelet Taster på betjeningspanelet Betjeningsmetode Visning af originaler og papir Hjælpeskærm Ilægning af papir Forholdsregler ved ilægning af papir Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i multifunktionsbakken Specifikation af papirstørrelse og medietype Papirstopper Forberedelse til afsendelse af dokument til en delt mappe på en computer Lave en note om computernavnet og det fulde computernavn Lave en note om brugernavnet og domænenavnet Oprette en delt mappe, lave en note om en delt mappe Konfigurere Windows Firewall Udskrivning fra computer Udskrivning fra computer Udskrivning på papir i ikke-standard format Printerdriver udskriftsindstillinger skærmbillede Printerdriver hjælp Ændre standard printerdriver indstillinger (Windows 7) Annullering af udskrivning fra en computer Udskrivning med AirPrint Betjening af maskinen Ilægning af originaler Placering af originaler på pladen Ilægning af originaler i dokumentføder Kontrol af maskinens serienummer Program Registrering af programmer Bekræfte det registrerede program Indlæsning af programmer Overskrive program Slette program Vælg knapindstillinger Kopiering Grundlæggende brug Afbrydelse af job Afsendelse Grundlæggende brug Angivelse af destinationen Kontrol og redigering af destinationer Skærmbillede til bekræftelse af destinationer Tilbagekald Send til mig ( ) Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) Afbrydelse af jobsending WSD scanning iii

5 Scanning ved brug af TWAIN Sådan bruges faxfunktionen Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) Kontrol af oplysninger om USB-hukommelse Fjerne USB-hukommelse Brug af forskellige funktioner Tilgængelige funktioner på maskinen Kopiering Send Brugerdefineret bok (udskrivning) Flytbar hukommelse (Fillagring, udskrivning af dokumenter) Funktioner Originalformater Papirvalg Orig. retning (originalretning) Sorter Tæthed Originalbillede EcoPrint Farvevalg Zoom Duplex Duplex (-sidet original) Sendestørrelse Filformat Filadskillelse Scan-opløsning emne/tekst Problemløsning Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Udskiftning af tonerbeholder Udskiftning af beholder til brugt toner Problemløsning Funktionsproblemer Fejlmeddelelser og problemløsning Udredning af papirstop Tillæg Tilbehør Oversigt over tilbehør Ekstra applikationer Indtastningsmetode for tegn Anvendelse af knapperne Specifikationer Generelle funktioner Kopifunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Dokumentføder Arkindfører (500 ark) (tilbehør) Indeks... Indeks- iv

6 > Oversigt Oversigt Denne maskine er som standard udstyret med kopi- og printerfunktioner, og et scannet billede kan sendes som vedhæftning til en adresse eller til en computer på samme netværk. Produkter med en fax-funktion kan også bruges som en faxmaskine. Input data Original Elektriske data USB-hukommelsesenhed Fax data Handlinger fra din PC Dokumentboks funktioner Command Center RX Du kan se status og ændre i maskinens indstillinger fra en webbrowser på din computer. Command Center RX (side -35) Command Center RX User Guide Denne funktion er nyttig i mange forskellige sammenhænge, herunder lagring af data i maskinen og på en USB-lagringsenhed. Se English Operation Guide Output data Kopi-funktioner Print-funktioner Sende funktioner USB-hukommelse Fax-funktioner Kopiering (side 5-0) Udskrivning fra computer (side 4-) Afsendelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USB-hukommelse (scan til USB) (side 5-34) Betjeningsvejledning vedrørende fax Før du bruger maskinen skal du læse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger på side -. For instruktioner om klargøring af maskinen før brug, såsom ledningsforbindelser og installation af software, se Installation og opsætning af maskinen på side -. Oplysninger om, hvordan papiret ilægges, opsætning af delte mapper og tilføjelse af adresser til adressebogen findes i Klargøring inden brug på side 3-. v

7 > Maskinfunktioner Maskinfunktioner Maskinen er udstyret med mange nyttige funktioner. Her er nogle eksempler. Dette er beskrevet under Brug af forskellige funktioner (side 6-). Optimér workflowet på kontoret Adgang til ofte brugte funktioner med et enkelt tryk (Program) Scan en større mængde originaler ad flere omgange, og kopiér dem som ét job (Fortsat scanning) Send på en gang med multiafsendelsesmuligheden (Multiafsendelse) ~0 ~0 ~30 ~30 Du kan forudindstille ofte anvendte funktioner. Når du har indstillet funktionerne som et forudindstillet program, skal du blot trykke på programmets nummer for at fremkalde funktionen. Når du bruger dette program, får du de samme resultater, også hvis en anden person bruger det. Program (side 5-6) Denne funktion er nyttig, når der skal forberedes brochurer med mange sider. Når en større mængde originaler ikke kan placeres i dokumentføderen på en gang, kan originalerne scannes ad flere omgange og herefter kopieres eller sendes som ét job. Se English Operation Guide Du kan sende det samme dokument til flere modtagere ved at bruge en anden metode. Du kan angive flere modtagere eller andre afsendelsesmetoder såsom , SMB og Fax. Du kan reducere dit workflow ved at sende et job med det samme. Afsendelse til forskellige typer destinationer (Multiafsendelse) (side 5-4) Optimér workflowet på kontoret Gem ofte brugte dokumenter i maskinen (Brugerdefineret boks) Sen en fax fra en computer (Sende fax fra computer) Spar energi og omkostninger Spar energi efter behov (Energisparefunktion) Off Du kan geme de ofte anvendt dokument i maskinen, og udskrive det efter behov. Se English Operation Guide Med denne funktion, kan du kan spare papiret der anvendes for afsendelse af en FAX. Du kan sende en fil der skal faxes fra en PC uden at udskrive filen, så du kan reducere mængden af papir og udføre afsendelsesjob effektivt. Betjeningsvejledning vedrørende fax Maskinen er udstyret med en energisparefunktion, som automatisk skifter til Lavt strømforbrug eller Dvaletilstand. Energisparefunktion (side -7) vi

8 > Maskinfunktioner Spar energi og omkostninger Brug mindre toner til udskrivning (EcoPrint) Udskriv flere dokumenter på et ark (Duplex/Kombinér) Send en fax for at reducere kommunikationsomkostninger (Forsinket faxtransmission) Du kan spare på forbruget af toner med denne funktion. Når du kun har brug for at kontrollere det trykte indhold, såsom en prøveudskrivning eller dokumenter til intern bekræftelse, skal du bruge denne funktion til at spare toner. Anvend denne funktion, når det ikke er påkrævet med en udskrift i høj kvalitet. EcoPrint (side 6-) Du kan udskrive originaler på begge sider af et papir. Du kan også udskrive flere originaler på et ark. Se English Operation Guide Du kan reducere kommunikationsomkostninger med denne funktion. Kommunikationsomkostningerne kan reduceres, ved at indstille timeren til den periode hvor kommunikationsomkostningen er lav. Betjeningsvejledning vedrørende fax Skab attraktive dokumenter Undgå gennemslag af billeder (Undgå gennemslag) Styrk sikkerheden Adgangskodebeskyttelse til en PDF-fil (Krypteringsfunktioner til PDF) Beskyt data på SSD (Kryptering/Overskrivning) Du kan forhindre gennemslag af billeder på modsatte side, når du scanner tynde originaler. Se English Operation Guide PDF formatets mulighed for adgangskodebeskyttelse for at begrænse visning, udskrivning og redigering af et dokument. Se English Operation Guide Du kan automatisk overskrive de unødvendige data, der er tilbage på SSD. For at forhindre en ekstern lækage kan maskinen kryptere data, før de skrives til SSD,en. Se English Operation Guide vii

9 > Maskinfunktioner Styrk sikkerheden Undgå af tab af færdige dokumenter (Privat udskrivning) Login med ID-kort (Kortgodkendelse) Styrke sikkerhed (Indstillinger for administrator) OK! Du kan gemme et printerdokument midlertidigt i maskinen. Ved at printe dokumentet fra maskinen, forhindrer du, at nogen kan tage dit dokument. Se English Operation Guide Du kan logge ind ved ganske enkelt at røre med et ID-kort. Du skal ikke indtaste dit brugernavn og adgangskoden. Se English Operation Guide Der er forskellige funktioner tilgængelige for administratorer til at styrke sikkerheden. Se English Operation Guide Brug funktionerne mere effektivt Gøre maskinen stille (Stille tilstand) Udvid funktioner efter behov (Applikation) Installér maskinen uden netværkskabler (Trådløst netværk) Du kan gøre maskinen stille ved at reducere dens arbejdsstøj. Du kan konfigurere denne tilstand efter job. Se English Operation Guide Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere applikationer. Der kan bruges applikationer, som hjælper med at udføre daglige arbejdsopgaver mere effektivt, som f.eks. scanning og autentifikation. Ekstra applikationer (side 8-3) I omgivelser, hvor der bruges trådløs LAN, kan du installere maskinen uden netværkskabler. Se English Operation Guide viii

10 > Maskinfunktioner Brug funktionerne mere effektivt Brug USB-hukommelsen (USB-hukommelse) Angiv billedformat (Filformat) Udfør fjernhandlinger (Command Center RX) Denne funktion er nyttig, når du skal udskrive dokumenter uden for kontoret, eller når du ikke kan printe fra din PC. Du kan udskrive dokumentet fra USBhukommelsen ved at forbinde den direkte med maskinen. Originaler, som er scannet på maskinen, kan også gemmes i USB-hukommelsen. Udskrive et dokument fra den flytbare USB-hukommelse (side 5-3) Gemme dokumenter i USBhukommelse (scan til USB) (side 5-34) Du kan vælge forskellige filformater, når du sender/lagrer billeder. Filformat (side 6-7) Du kan opnå fjernadgang til maskinen for at udskrive, sende eller downloade data. Administratorer kan konfigurere maskinadfærden eller administrationsindstillingerne. Command Center RX (side -35) ix

11 > Vejledninger der leveres med maskinen Vejledninger der leveres med maskinen Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Se i hver vejledning efter behov. Indholdet i vejledningerne kan ændres uden varsel for forbedring af maskinens ydeevne. Udskrevne vejledninger Kom hurtigt i gang med at bruge maskinen For sikker brug af maskinen Quick Guide Forklarer, hvordan maskinens grundlæggende funktioner bruges, hvordan bekvemme funktionaliteter bruges, hvordan man udfører rutinevedligeholdelse, og hvad man skal gøre, når der opstår problemer. Safety Guide Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler om installationsmiljøet og brug af maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Safety Guide (ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn) Angiver den nødvendige plads til opstilling af maskinen og beskriver advarselsmærkaterne og anden sikkerhedsinformation. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug. Vejledninger (PDF) på DVD (Product Library) Brug maskinen med omtanke Brug faxfunktionerne Brug ID-kort Styrk sikkerheden Nem registrering af maskininformation og konfiguration af indstillinger Udskrivning af data fra en computer Udskriv en PDF-fil direkte Overvågning af maskinen og printere på netværket Udskriv uden brug af printerdriver Betjeningsvejledning (Denne vejledning) Forklarer, hvordan man ilægger papir og kopierer, udskriver og scanner, og angiver standardindstillinger og anden information. Betjeningsvejledning vedrørende fax Forklarer, hvordan man bruger faxfunktionerne Card Authentication Kit (B) Operation Guide Forklarer, hvordan man udfører godkendelse ved brug af ID-kort. Data Security Kit (E) Operation Guide Forklarer, hvordan du indfører og bruger Data Security kit (E), og hvordan du overskriver og krypterer data. Command Center RX User Guide Forklarer, hvordan man opnår adgang til maskinen fra en webbrowser til kontrol og ændring af indstillingerne. Printer Driver User Guide Forklarer, hvor man installerer printerdriveren og bruger printerens funktion. KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Forklarer, hvordan man udskriver PDF-filer uden start af Adobe Acrobat eller Reader. KYOCERA Net Viewer User Guide Forklarer, hvordan man overvåger netværksprintersystemet (maskinen) med KYOCERA Net Viewer. PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver PRESCRIBE kommandofunktionen og kontrollen af hver type emulering. PRESCRIBE Commands Technical Reference Beskriver printersproget (PRESCRIBE kommandoer). Installér Adobe Reader (version 8.0 eller senere) for at se manualerne på DVD. x

12 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Vejledningens opbygning Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler. Kapitel Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger Installation og opsætning af maskinen Indhold Indeholder forholdsregler vedrørende brug af maskinen og varemærkeinformation. Forklarer komponenternes navne, kabelforbindelser, installation af softwaren, login, log ud og andre spørgsmål i forbindelse med administration af maskinen. 3 Klargøring inden brug Forklarer klargøring og opsætning, som er nødvendige for at bruge maskinen, såsom hvordan betjeningspanelet bruges, ilægges papir pg oprettes en adressebog. 4 Udskrivning fra computer Forklarer funktionerne der er tilgængelige, når maskinen bruges som en printer. 5 Betjening af maskinen Forklarer grundlæggende procedurer for anvendelse af maskinen, såsom anbringelse af originaler, kopiering, sending af dokumenter, og brug af dokumentbokse. 6 Brug af forskellige funktioner Forklarer bekvemme funktioner, som er tilgængelige på maskinen. 7 Problemløsning Forklarer, hvad man skal gøre, når der ikke er mere toner, når der vises en fejl, når der er papirstop, eller når andre problemer opstår. 8 Tillæg Beskriver bekvemt tilbehør, som er tilgængeligt for maskinen. Indeholder information om mediatyper og papirformater og en terminologiliste. Forklarer, hvordan man indtaster tegn, og oplister faxspecifikationer. xi

13 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner i denne vejledning Adobe Reader XI anvendes som et eksempel i forklaringer nedenfor. Klik på et punkt i indholdsfortegnelsen for at gå til den pågældende side. Klik for at gå fra aktuel side til sidst viste side. Denne funktion er nyttig, når du vil gå tilbage til den side, som du sidst har været på. VIGTIGT Angiver driftskrav eller - begrænsninger til at handle korrekt på maskinen og undgå skade på maskinen eller på ejendom. Angiver supplerende forklaringer og referenceinformation for handlinger. Se Klik på den understregede tekst for at gå til den pågældende side. FORSIGTIG Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre personskade eller mekanisk skade. Punktet, som vises i Adobe Reader kan variere afhængig af, hvordan det bruges. Hvis der ikke fremkommer en indholdsfortegnelse eller værktøjer, se Adobe Reader Help. Visse punkter er angivet i denne vejledning af nedenstående konventioner. Konventioner Beskrivelse Eksempel [Fed] [Almindeligt] "Almindeligt" Angiver taster på betjeningspanelet og knapper på din computerskærm. Angiver en besked eller indstilling, der vises på beskeddisplayet. Angiver en meddelelse eller indstilling, der vises på computerskærmen Tryk på tasten [Start]. Tryk på knappen [OK]. [Klar til kopiering.] vises i beskeddisplayet. Tryk på [ ] eller [ ] knapperne for at vælge [Til]. Du kan vælge fra menuen "Udskriftstørrelse". xii

14 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) På sider, som forklarer en bekvem funktion, er tilstanden, som pågældende funktion kan bruge i, angivet med ikoner. Udskriver: Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Afsendelse: Send Gemmer: Scanning til USB Stille tilstand Kopi Udskrive fra boks Udskrive fra USB Send Scanning til USB Sænker udskrift- og scanningshastigheden for en mere stille behandling. Vælg denne tilstand hvis støjen fra kørs Ikon Kopi Beskrivelse Denne funktion kan bruges i forbindelse med kopiering af et dokument. Udskrive fra boks Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra en brugerdefineret boks. (Tilbehør) Udskrive fra USB Funktionen kan bruges i forbindelse med udskrivning fra flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. Send Denne funktion kan bruges i forbindelse med afsendelse af et dokument. Scanning til USB Funktionen kan bruges, når dataene gemmes på flytbar hukommelse, såsom et USB memory stick. xiii

15 > Om betjeningsvejledningen (denne vejledning) Konventioner brugt i procedurer til drift af maskinen Taster på berøringspanelet, der er trykket på, er markeret med rødt. Fremgangsmåder, der omfatter en sekventiel brug af betjeningspanelet og/eller computeren, er nummereret som vist på nedenfor. xiv

16 > Menuoversigt Menuoversigt (Her anvendes navnene vist på beskeddisplayet. De kan afvige fra de refererede overskrifter.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) Zoom (side 6-) Kombiner (Se English Operation Guide) Orig. størrelse (side 6-7) Original retning (side 6-9) Originalbillede (side 6-0) Tæthed (side 6-0) EcoPrint (side 6-) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xv

17 > Menuoversigt Mig(e.mail) (side 5-4) (side 5-8) Mappe (SMB) (side 5-9) Mappe (FTP) (side 5-9) WSD scanning (side 5-7) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Orig. størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Sendestørrelse (side 6-5) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (side 6-0) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Fax forsinket (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax straks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax poll.modt. (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Fax-send.Rapport (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) FTP-krypt. send (se English Operation Guide) Filadskillelse (side 6-9) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvi

18 > Menuoversigt Brugerdef. boks (Filvalg) Print (ChangeSet) Stille tilstand (se English Operation Guide) Sorter (side 6-9) Papirvalg (side 6-8) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Slet efter uds. (se English Operation Guide) Underadresseboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Pollingboks (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Jobboks Privat (se English Operation Guide) Hurtig kopi (se English Operation Guide) USBhukommelse Gem fil Stille tilstand (se English Operation Guide) Farvevalg (side 6-) Origal størrelse (side 6-7) Originalbillede (side 6-0) Scan-opløsning (side 6-0) Lagringsstr. (se English Operation Guide) Zoom (side 6-) Original retning (side 6-9) Fortsat scanning (se English Operation Guide) Filformat (side 6-7) Filadskillelse (side 6-9) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Tæthed (side 6-0) Duplex (side 6-5) Skarphed (se English Operation Guide) Baggrundstæthed (se English Operation Guide) HindrGennemsl. (se English Operation Guide) xvii

19 > Menuoversigt USBhukommelse (Filvalg) Udskriv Stille tilstand (se English Operation Guide) Papirvalg (side 6-8) Sorter (side 6-9) Duplex (side 6-3) EcoPrint (side 6-) Angiv filnavn (se English Operation Guide) Jobslut-besked (se English Operation Guide) Ophæv prioritet (se English Operation Guide) Krypt. PDF (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) Tilbagekald program. (side 5-6) Udskriftsjobst. (se English Operation Guide) Afs.-jobstatus (se English Operation Guide) Gem jobststua (se English Operation Guide Planlagt job (se English Operation Guide) Udskriv joblog (se English Operation Guide) Send joblog (se English Operation Guide) Gem joblog (se English Operation Guide) FAX job log (seo Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Scanner (se English Operation Guide) Printer (se English Operation Guide) Fax (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Tonerstatus (se English Operation Guide) Papirstatus (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) SSD (se English Operation Guide) USB-tastatur (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) xviii

20 > Menuoversigt Rapport Udskr. rapport Menuoversigt (se English Operation Guide) Statusside (se English Operation Guide) Skrifttypeliste (se English Operation Guide) NV status ekstra (se English Operation Guide) Adm. rap.indstil (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Resultatrapport (se English Operation Guide) Joblog-historie Auto Sender (se English Operation Guide) Sende-historie (se English Operation Guide) Destination (se English Operation Guide) Emne (se English Operation Guide) Personoplysning (se English Operation Guide) Tæller (side -34) xix

21 > Menuoversigt System/netværk Netværksindst. TCP/IP-indstill. TCP/IP (se English Operation Guide) WSD scanning (se English Operation Guide) Indst. for IPv4 (se English Operation Guide) Indst. for IPv6 (se English Operation Guide) Bonjour (se English Operation Guide) Protokol detlj. (se English Operation Guide) WSD udskrivning (se English Operation Guide) IPSec (se English Operation Guide) Sikker protokol (se English Operation Guide) Værtsnavn (se English Operation Guide) LAN interface (se English Operation Guide) Genstart netv. (se English Operation Guide) Netværk (tilb.) Netværk (WIFI) Almindelig (se English Operation Guide) Trådløst netværk (se English Operation Guide) NV interfacesend (se English Operation Guide) Almindelig (se English Operation Guide) Indst. I.F. blok USB-vært (se English Operation Guide) USB-enhed (se English Operation Guide) USB-hukommelse (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) I/F (tilbehør) (se English Operation Guide) Sikkerhedsniveau (se English Operation Guide) Data sikkerhed (se English Operation Guide) Genstart (se English Operation Guide) Ekstra funktion (se English Operation Guide) xx

22 > Menuoversigt Bruger/job-konto Brugerlogon Brugerlogon (se English Operation Guide) Lokal brugerlist (se English Operation Guide) Lokal autor. (se English Operation Guide) Kontospærring (se English Operation Guide) ID-kort indstil. Tastatur login (se English Operation Guide) Gruppegodkend. (se English Operation Guide) Adgangsk. logon (se English Operation Guide) NW brugeregensk. (se English Operation Guide) Jobregnskab Jobregnskab (se English Operation Guide) RegnskabAdgang (se English Operation Guide) Kontorapport (se English Operation Guide) Samlet regnskab (se English Operation Guide) Hver jobkonto (se English Operation Guide) Kontoliste (se English Operation Guide) Std. indstil. Angiv grænse (se English Operation Guide) Kopi/udskrifttæl (se English Operation Guide) Tællegrænse (se English Operation Guide) Brugeregenskab (se English Operation Guide) Ukendt id-job (se English Operation Guide) xxi

23 > Menuoversigt Generelt Sprog (se English Operation Guide) Std. skærm (se English Operation Guide) Lyd Brummer (se English Operation Guide) Skærmlysstyrke (se English Operation Guide) FAX højttaler (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) FAX monitor (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) Orig/papir indst Bru.def orig.str (se English Operation Guide) Def. Orig.-str (se English Operation Guide Bru.def papirstr (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. Kassette form (se English Operation Guide) Kassette type (se English Operation Guide) Indst. kass. 3 Kassette 3 form (se English Operation Guide) Kassette 3 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 4 Kassette 4 form (se English Operation Guide) Kassette 4 type (se English Operation Guide) Indst. kass. 5 Kassette 5 form (se English Operation Guide) Kassette 5 type (se English Operation Guide) xxii

24 > Menuoversigt Generelt Orig/papir indst Multifunkt.bakke MP-bakkestr. (se English Operation Guide) Forvalgt grænse (se English Operation Guide) Mål (se English Operation Guide) Medietype (se English Operation Guide) Medie til Auto (se English Operation Guide) Std. papirkilde (se English Operation Guide) MP-bakketype (se English Operation Guide) Spec. papir hand. (se English Operation Guide) Fejlhåndtering Dupl.papirfejl (se English Operation Guide) Fejl v.papirvalg (se English Operation Guide) Datoindst. Dato/klokkeslæt (se English Operation Guide) Datoformat (se English Operation Guide) Tidszone (se English Operation Guide) Sommertid (se English Operation Guide) Timer indst. Auto.nulstil (se English Operation Guide) Nuls. paneltimer (se English Operation Guide) Lavstrømstimer (se English Operation Guide) Dvaleniveau (se English Operation Guide) Dvaleregler (se English Operation Guide) Dvaletimer (se English Operation Guide) Tænd/sluk regel (se English Operation Guide) Tænd/sluk timer (se English Operation Guide) Auto. fejlslet. (se English Operation Guide) Timer fejlsletn. (se English Operation Guide) Ubrugelig tid (se Betjeningsvejledning vedrørende fax.) xxiii

25 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Farvevalg (se English Operation Guide) Scan-opløsning (se English Operation Guide) Fax opløsning (se Betjeningsvejledning vedrørende fax) Orig.bille(kopi) (se English Operation Guide) Orig.bille(send) (se English Operation Guide) Zoom (se English Operation Guide) Sorter (se English Operation Guide) Original retning (se English Operation Guide) Baggr.(Kopi) (se English Operation Guide) Baggr.(Send) (se English Operation Guide) EcoPrint (se English Operation Guide) HidrG-slag,kopi (se English Operation Guide) HindrG-slag,send (se English Operation Guide) Angiv filnavn (se English Operation Guide) -emne/tekst (se English Operation Guide) FortScan-EksFAX (se English Operation Guide) FortScan-Fax (se English Operation Guide) Filformat (se English Operation Guide) Filadskillelse (se English Operation Guide) JPEG/TIFF udskr. (se English Operation Guide) XPS tilpas side (se English Operation Guide) xxiv

26 > Menuoversigt Generelt Funktionsstd. Detalje-indstil. -på- layout (se English Operation Guide) Login operation (se English Operation Guide) RAM-disk (se English Operation Guide) Format SSD (se English Operation Guide) Formater SD-kort (se English Operation Guide) Ekstra hukomm. (se English Operation Guide) Disp. status/log (se English Operation Guide) USB-tastaturtype (se English Operation Guide) Advar. tonerniv. (se English Operation Guide) 4-på- layout (se English Operation Guide) Kantlinje (se English Operation Guide) Orig. behandling (se English Operation Guide) Efterbehand. (se English Operation Guide) Billedkvalitet (se English Operation Guide) Farve TIFF-komp. (se English Operation Guide) PDF/A (se English Operation Guide) Højt.komp.PDF (se English Operation Guide) Kopi Papirvalg (se English Operation Guide) Aut. papirvalg (se English Operation Guide) Auto % prioritet (se English Operation Guide) Definer Valgtast (se English Operation Guide) xxv

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B

BETJENINGSVEJLEDNING. q PRINT q COPY q SCAN. q PRINT q COPY q SCAN q FAX. ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6026cdn ECOSYS M6026cdn Type B q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6526cdn ECOSYS M6526cdn Type B BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M6026cdn/ECOSYS

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN BETJENINGSVEJLEDNING ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du valgte at købe en ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS

Læs mere

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C2026MFP/FS-C2126MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-6525MFP/FS-6530MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-655MFP/FS-6530MFP Indledning Tak, fordi du valgte at købe en FS-655MFP/FS-6530MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

Medfølgende vejledninger

Medfølgende vejledninger Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig vedligeholdelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak for dit køb af TASKalfa 66ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100. TASKalfa 420i/520i FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 TASKalfa 420i/520i FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 420i/520i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2135dn BETJENINGSVEJLEDNING Denne betjeningsvejledning gælder for model ECOSYS P2135dn. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 265ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 65ci Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 65ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN

FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN FS-C5100DN/C5200DN/C5300DN Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens bagside... 1-3 Betjeningspanel...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8600DN FS-C8650DN Indledning Tak fordi du valgte at købe FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 3051ci TASKalfa 3551ci TASKalfa 4551ci TASKalfa 5551ci BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 305ci TASKalfa 355ci TASKalfa 455ci TASKalfa 555ci > Indledning Indledning Tak fordi du har købt TASKalfa 305ci/TASKalfa 355ci/TASKalfa 455ci/TASKalfa 555ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING

7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING 7056i 8056i BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne betjeningsvejledning gælder for modellerne FS-2020D, FS- 3920DN og FS-4020DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P7035cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Dele i printerens venstre side... 1-2 Indvendige

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-C8500DN Indledning Tak, fordi du valgte FS-C8500DN. Formålet med denne betjeningsvejledning er at hjælpe dig med korrekt betjening af maskinen, rutinemæssig vedligeholdelse og enkel

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator

Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator Brugervejledning til Cisco Unified Personal Communicator til Windows, version 1.1 9/14/2006 Hovedsæde Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P6130cdn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS P6130cdn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

DC 6140/6240. Instruktionshåndbog. DC 6140/6240 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4

DC 6140/6240. Instruktionshåndbog. DC 6140/6240 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4 DC 640/640 Instruktionshåndbog DC 640/640 Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4 Indledning Tak fordi du valgte at købe denne model. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

P-C3060 MFP P-C3065 MFP BETJENINGSVEJLEDNING

P-C3060 MFP P-C3065 MFP BETJENINGSVEJLEDNING P-C3060 MFP P-C3065 MFP BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt P-C3060 MFP/P-C3065 MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

P-4030 MFP / P-4035 MFP

P-4030 MFP / P-4035 MFP DA P-4030 MFP / P-4035 MFP Instruktionshåndbog P-4030 MFP / P-4035 MFP Digital Multifunktionsmaskiner Kopi / Print / Scan / Fax A4 > Indledning Indledning Tak fordi du har købt P-4030 MFP/P-4035 MFP. Denne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-1370DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-1370DN. Bemærk Betjeningsvejledningen indeholder oplysninger, der gælder for både de amerikanske og europæiske modeller af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa 300i BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa 300i Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 300i. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig

Læs mere

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT ECOSYS P2235dn ECOSYS P2235dw BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING

P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING P-4020DN P-4020DW BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du har den lige ved hånden, når du skal bruge den. > Indledning

Læs mere

PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn

PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn PRINT ECOSYS P3045dn ECOSYS P3050dn ECOSYS P3055dn ECOSYS P3060dn BETJENINGSVEJLEDNING Indledning Tak fordi du købte denne maskine. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere