Skatteudvalget L 202 Bilag 9 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 9 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 202 Bilag 9 Offentligt (herefter DBgF) er på trods af at vi optræder på høringslisten ikke blevet kontaktet direkte med henblik på høring, og blev desværre for sent selv opmærksom på forslaget til den nye spillelov (L202). Vi er taknemmelige for at vi med dette brev får mulighed for at fremføre vores synspunkter om lovforslaget. DBgF er medlem af Danmarks Tankesports Forbund sammen med blandt andre Danmarks Bridgeforbund og Dansk Skak Union. Vedrørende L202 er DBgF s synspunkter på mange områder identiske med Danmarks Bridgeforbunds, og vi vil med nærværende brev argumentere for at turneringsbackgammon, på linie med turneringsbridge, bør fjernes fra lovforslaget. (DBgF) blev stiftet i 1987, med det formål at udbyde og afholde turneringsbackgammon under sportslige og forsvarlige vilkår. DBgF er i dag verdens bedst organiserede backgammonforbund, og har blandt andet bistået det amerikanske (USBGF) og det Japanske Backgammon Forbund (JBL) med opbygning af deres organisationer efter dansk forbillede. Ligeledes har vi et stærkt samarbejde med de nordiske forbund og er foregangsland i oprettelsen af et verdens forbund, som har til formål at strukturere backgammon internationalt, herunder at sikre sportslig og forsvarlig afvikling af internationale turneringer. DBgF har omkring 1000 forskellige medlemmer og over 100 lokale backgammonklubber i Danmark. Forbundet er 100 % demokratisk med vedtægter, landsråd og valgt bestyrelse. I ånd med foreningskulturen har forbundet ligeledes en række udvalg: Turneringsudvalg: Er ansvarlig for alle turneringsaktiviteter under Dansk Backgammon Forbund, herunder uddannelse af turneringsledere og vedligeholdelse af vores regelsæt. Ordens- og Amatørudvalg: Varetager sportslige og etiske emner. Afgør alle sager om overtrædelse og anvendelse af alle reglementer eller lignende og om usportslig eller usømmelig adfærd. Initiativfonden: Giver klubberne mulighed for at søge om støtte til backgammonaktiviteter med fokus på bredden. Det kunne være undervisning, materiel til en nystartet klub, specielle lokale arrangementer på biblioteker eller gymnasier, annoncestøtte til lokalt arrangement og meget andet. Klubudvalg. Arbejder med oprettelse af flere lokalforeninger under Dansk Backgammon Forbund, herunder initiativer til støtte for medlemshvervning, rådgivning m.m. Redaktionsudvalg. Står for udarbejdelsen af forbundets medlemsblad GAMMON og annoncering. Backgammon er en tankesport på linie med bridge og skak. Backgammon er et dygtighedsspil, hvor sandsynlighedsberegninger, strategiske og taktiske overvejelser er afgørende faktorer. Såvel sværhedsgraden, som kravene til udøvernes basisviden svarer til bridge og skak. Backgammonspillet er i forbindelse med turneringer, mesterskaber og stævner, en konkurrencesport svarende til andre ligestillede sportsgrene, hvor der i en vis grad stilles krav til deltagernes fysik, men som især kræver store psykiske ressourcer og mentalt overskud. Dette bliver manifesteret gennem samarbejdet med blandt andet skak- og bridgeforbundene i Dansk Tankesports-Forbund.

2 Udviklingen indenfor organiseret backgammon i Danmark har nærmest været eksplosiv. Fra et medlemstal på 160 i 1988 har nu mere end spillere registreret i vores medlemsdatabase. Af disse er størstedelen turneringsaktive og cirka DBgF medlemmer spiller med i holdturneringen. Hertil kommer, at har registreret ca medlemmer i en database som på et eller andet tidspunkt har været medlem af DBgF. Turnerings Backgammon Flagskibet i DBgF er den landsdækkende holdturnering, som har eksisteret siden Holdturneringen består af ca. 100 hold fordelt på 9 divisioner. Hver division består at 12 hold med 8 spillere på hvert hold. Hvert hold møder hinanden 2 gange i løbet af en sæson, som det kendes fra andre sportsgrene. Der spilles altså 22 runder på en sæson. Hver runde består af 4 lange backgammon kampe som hver især tager 3-4 timer. Hvert hold skal således spille omkring 300 timers backgammon før vinderen af en division kan kåres. Vinderen af den bedste række, Elitedivisionen, er herefter officiel Danmarksmester i Backgammon. Holdturneringen i backgammon afvikles fra september til marts. Ud over holdturneringen arrangerer DBgF også Pokalturnering for hold, individuelt DM, DM i doubles og mixed doubles og Nordic Open. Endelig forestår de regionale klubber, de regionale mesterskaber; Fynske, Jyske og Sjællands-mesterskaberne. Det helt essentielle for turnerings backgammon er, at det aldrig er det enkelte spil der afgør backgammonturnering. Det er resultatet af mange lange kampe hvor vinderen har været igennem stort set alle facetter af spillet og har spillet i rigtig mange timer. Fordi det, der afgør en backgammon turnering, er dygtighed, kan man ligesom i al anden sport - stort set altid forudse, hvilke udøvere der er tilbage ved finalebordene. Et typisk eksempel herpå er vores Pokal Turnering. Ved Pokal Turneringens start seedes alle hold (ca. 60 hold) efter styrke (aktuel placering på ranglisten) Det bedst seedede hold møder således det dårligst seedede hold og så fremdeles. Til finalerunden i juni sidste år var det de 4 bedst seedede hold der mødte hinanden i semifinalerne. Det er heller ikke uden grund at 2 af vores 4 verdensmestre, på toppen af deres karriere, flere år i træk spillede VM finale, og der er masser af andre eksempler på at det er de samme udøvere der igen og igen kan gøre sig gældende på absolut elite-niveau. Grundet vores stærke foreningsstruktur, og især vores holdturnering, er Danmark i dag uden tvivl verdens stærkeste backgammon-nation. Siden 1993 har Danmark vundet 5 guldmedaljer, 5 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer ved de officielle verdensmesterskaber, og der er næsten altid danskere på sejrspodiet til store internationale backgammon turneringer. Turnerings Backgammon som kombinationsspil Der er DBgF s opfattelse at tilfældighedsfaktoren i turneringsbackgammon er fuldstændig elimineret eller i det mindste reduceret til et niveau som er sammenlignelig med mange andre

3 traditionelle sportsgrene som fodbold, billard og golf. Dette faktum vil blive uddybet i det følgende. Som nævnt ovenfor spilles der til vores turneringer altid mange og lange kampe, således at disse ikke afgøres af et enkeltstående spil. Alene dette faktum er med til at reducere tilfældighedsfaktoren til nærmest ikke-eksisterende. Spiller man til 17 point (som i holdturneringen) vil man kunne udregne sandsynligheden for at den bedste spiller vinder. Kan en dygtig spiller opnå en favoritværdighed på blot 65% i det enkelte parti vil sandsynligheden for at han opnår 17 point først og dermed vinder den samlede kamp være hele 96,2 procent. I denne beregning er der ikke taget højde dobleterningen som favoriserer den bedre spiller og gør ham/hende til endnu større favorit. For at vinde en backgammon turnering skal man altid vinde en serie af lange kampe og derfor er det praktisk talt altid de bedste udøvere der ender som vinderne i backgammonturneringer. Dette faktum underbygges også af praksis, hvor man gang på gang, ser de øverst placerede på ranglisterne i finalerne til turneringerne. I DBgF figurerer alle medlemmer på en rangliste, som det kendes fra skak, hvor resultatet af samtlige turneringskampe medtages. Igen her er det tydeligt for enhver backgammonspiller at de bedste spillere ligger øverst på den liste og at de ikke er kommet derop tilfældigt. Topspillerne ligger konsekvent i top 50 på listen. At backgammon er et spil på færdigheder underbygges i dag af backgammon programmer som, på linie med skak programmer, er så stærke at de sætter de facto standarden for hvad der er et rigtigt og et forkert træk. Disse programmer kan analysere hele kampe og fortælle nøjagtigt hvor godt eller dårligt en spiller har spillet. Og igen underbygger teorien praksis De øverst placerede på ranglisten spiller konsekvent med lille eller ingen fejlmargin, i modsætning til de nederst placerede på ranglisten, der med ligeså stor sikkerhed spiller med en meget høj fejlmargin. I turneringsbackgammon genereres terning kastene individuelt af spillerne. En typisk kamp indeholder 800 terning kast og dermed 800 beslutninger omkring hvordan brikkerne skal rykkes. For hvert træk er der op i mod 30 måder, hvorpå det givne slag kan rykkes, og det er her styrkeforskellene viser sig. Den dygtige udøver kan forudse alle mulige fremtidige kombinationer og dermed rykke brikkerne, så alle fremtidige slag kan spilles. Den mindre dygtige spiller ser ikke alle disse kombinationer, og overraskes ofte over sit uheld eller modstanderens held om man vil. Heraf den udbredte misforståelse at turneringsbackgammon er et heldbaseret spil faktum er at det udelukkende er udtryk for manglende spillestyrke. Som i turneringsbridge kunne samtlige terning slag ved turneringsbackgammon være genereret på forhånd og være ens for alle spillere. Der ville således ingen tilfældigheder være forbundet med afvikling af kampen. Den udøver der spiller sine muligheder bedst vil vinde. I praksis vil der fortsat være lige så mange forskellige spil, som der er deltagere. De dygtige vil i næsten alle tilfælde rykke ens, mens variationen af træk vil være stor hos de mindre dygtige spillere. Spillene vil derfor udvikle sig forskelligt, så for udøveren er der ingen forskel på om slagene er genereret på forhånd eller om de genereres individuelt under spillet. Forudbestemte terning kast giver nogle uhensigtsmæssige udfordringer til spillestedet. Det være sig afskærmning mellem brætter, sikkerhed for at ingen spillere er bekendt med slagene inden turneringsstart med svindel til følge etc. Så af sociale og praktiske hensyn spilles turneringsbackgammon i dag ved at udøveren selv genererer sine kast. Det urokkelige faktum er

4 dog, at man kunne lade en computer generere samtlige terningkast på forhånd, og lade alle turneringskampe kampe afvikle med samme terning sekvenser det vil stadig være den dygtigste udøver der vinder, nøjagtig på samme måde som i bridge. Pengepræmier i backgammon Der forekommer pengepræmier i backgammon ligesom i mange andre sportsgrene. Ser man bort fra turneringer der involverer verdens-eliten, er præmierne så små, at det mere er af traditionsmæssige grunde de forekommer. Deltagelse i vores holdturnering koster i dag 500 kr. pr. hold (svarende til kr. pr. person) på nær i elitedivisionen hvor indskuddet er kr. (450 pr. person). Præmien i de lavere divisioner er gratis deltagelse i næste års turnering. Kun i elitedivisionen forekommer der en egentlig pengepræmier. Vinderholdet modtog i år kr. pr. person. Det individuelle Danmarks Mesterskab har et indskud på 260 kr. (hvoraf 200 kr. går til præmier). Typisk vil en del af præmiesummen være deltagelse ved VM med transport og ophold betalt og den kontante udbetaling således meget lille. Man har altså backgammon turneringer som spilles med indskud og præmier. For bredden er disse af en absolut beskeden størrelse (nul til kroner) og kun for verdenseliten har man større indskud og præmier, nøjagtig som det forekommer i andre sportsgrene. Turneringsbackgammon medfører ikke ludomani. Turneringsindskud er alt for beskedent til at ludomaner dyrker turneringsbackgammon. Ser man en backgammon turnering udefra, vil man derimod forbavses over hvordan man i detaljer livligt diskuterer og fordyber sig i spillet. Dette sker på tværs af køn, nationalitet, social status og fysiske handicap. Backgammon er en social tankesport, og skal man betegne backgammonfolket som noget, er det en flok matematiske nørder med en fælles passion at bruge hovedet! DBgF kunne vælge helt at fjerne præmierne, men finder det uacceptabelt, at man på grund af faktorer, der opstår i relation til spil om penge og i sammenhænge, der ikke har noget med turneringsbackgammon at gøre, og på et fejlagtigt grundlag bliver omfattet af en lovgivning, som ikke bør vedrøre turneringsbackgammon. Ej heller er det vores opfattelse at formålet med loven, er at påvirke og i yderste konsekvens lukke et velfungerende tankesports forbund som DBgF. DBgF henstiller derfor til, at bemærkningerne om backgammon i lovforslagene fjernes, hvorved turneringsbackgammon anerkendes som tankesport og sidestilles med sportskonkurrencer, således som de er beskrevet i Spillelovens bemærkninger. Med venlig hilsen Frederik Bentler Bestyrelsesformand

5

Synspunkter vedrørende Lov om spil

Synspunkter vedrørende Lov om spil Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 25 Offentligt Synspunkter vedrørende Lov om spil Dansk Backgammon Forbund Frederik Bentler Bestyrelsesformand DBgF Steen Grønbech Næstformand DBgF Dansk Backgammon Forbund

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

Læs interview med Buster på side 9. Buster side 9 Interview med en verdensmester. Nordic Open 2010 side 30 Reportage skrevet af Tia Nielsen

Læs interview med Buster på side 9. Buster side 9 Interview med en verdensmester. Nordic Open 2010 side 30 Reportage skrevet af Tia Nielsen Gammon117 1 Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 117 August 2010 Danmark har igen, igen, fået en ny Verdensmester i backgammon!! Læs interview med Buster på side 9 Kommende turneringer DM - Mix

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Copenhagen Christmas Tournament 2009

Copenhagen Christmas Tournament 2009 Gammon116 1 Copenhagen Christmas Tournament 2009 Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 116 Marts 2010 Tommy Kean versus Thomas Jespersen Læs mere om verdens største endags backgammonturnering på

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

1.0 Forord. Vi vil opfordre til, at du jævnligt checker udbuddet af kurser på www.dbtu.dk under menupunktet: Uddannelse/kurser.

1.0 Forord. Vi vil opfordre til, at du jævnligt checker udbuddet af kurser på www.dbtu.dk under menupunktet: Uddannelse/kurser. 1.0 Forord K4 er sidste trin i Dansk BordTennis Unions klubtræneruddannelse. Kurset henvender sig til klubtrænere, der til daglig har at gøre med øvede spillere, som træner minimum 2-3 gange om ugen. For

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

ÅRHUS RULES!!! Lars Trabolt Verdensmester 2008. Inge Christoffersen. Danmarksmester 2008. VM 2008 side 6. Irish Open 2008 side 12.

ÅRHUS RULES!!! Lars Trabolt Verdensmester 2008. Inge Christoffersen. Danmarksmester 2008. VM 2008 side 6. Irish Open 2008 side 12. Gammon111 1 ÅRHUS RULES!!! Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund Nr. 111 December 008 Inge Christoffersen Danmarksmester 008 Lars Trabolt Verdensmester 008 Kommende turneringer Copenhagen Juleturnering

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup

Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup Bilag 2 Pauseoplæg v/ Svend Novrup SÅDAN SKAFFER EN SKAKKLUB PENGE OG SPONSORER Så godt som alle skakklubber står ind imellem i den situation, at de har lyst til at arrangere eller afholde noget, de ikke

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere