FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13"

Transkript

1 SB&I-Linjen

2 FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4 ÅR TIL OG MED 10. ÅR) 16 RETNINGSLINIER FOR U12 U17 (11ÅR TIL OG MED 16. ÅR) 18 RETNINGSLINIER FOR U19 SENIORER 19 MISBRUGSPOLITIK I SB&I 20 SB&I PÆDOFILIPOLITIK 22 SB&I'S ORGANISATION 23 ØKONOMISK MÅLSÆTNING 24 EFTERSKRIFT. 25 Side 2

3 Forord Dette dokument SB&I Linjen er en guideline for foreningens medlemmer. Dokumentet er udarbejdet af foreningens ledere. For at holde SB&I Linjen levende indgår den i lederintroduktionen som alle nye ledere får. Der diskuteres de punkter i SB&I Linjen som berører lederrollen. En forudsætning for at kunne være leder i SB&I er at man kender til, accepterer og arbejder i overensstemmelse med SB&I Linjen. SB&I Linjen diskuteres kontinuerligt på vores ledermøder og forældremøder. SB&I Linjen er derimod ikke kun et dokument for foreningens ledere. ALLE som indgår i Foreningen skal følge SB&I Linjen. Det indebærer også spillere og forældre som også skal følge retningslinjerne i SB&I Linjen. Det er alles ansvar at sikre sig at alle foreningens medlemmer følger SB&I Linjen. For dig som er engageret i en anden forening eller tænker på at starte i SB&I skal SB&I Linjen være en kvalitetsgaranti for vores virke i SB&I. SB&I Linjen tager udgangspunkt i DBU s og DGI s Handlinger & holdninger og bruger dem som retningslinje for ungdomsfodbolden i SB&I. Side 3

4 SB&I s idégrundlag Da der i dag stilles store krav til idrætsforeningerne fra alle sider, har vi i SB&I indset, at man for at gøre sig gældende, må have en klar målsætning, så alle kan se, hvad det er vi vil med vores forening. Derfor har vi i foreningen sat os nogle mål, som vi i fremtiden vil arbejde på at føre ud i livet. Økonomien er samtidig blevet en stor og tidskrævende del af foreningens arbejde, det er derfor nødvendigt at have en god styring af denne, således at foreningens midler bruges på en hensigtsmæssig og god måde. For at vi kan fuldføre vores mål, kræver det selvfølgelig, at alle der har en berøring med foreningen såvel eksterne som interne interessegrupper, i et stort samarbejde arbejder for vores fælles mål. Derfor har SB&I som overordnet målsætning for foreningen følgende punkter: Man skal i foreningen kunne dyrke fodboldspillet på en sådan måde, at det passer til den enkeltes niveau. Vi skal højne standarden rent resultatmæssigt. Vi skal tilstræbe at have tilmeldt hold i alle rækker. Vi skal bibeholde en sund foreningsøkonomi. Vi skal opbygge en tidssvarende organisationsstruktur. Vi skal tilskynde forældrene til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Vi skal tilskynde spillerne til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Vi skal hvert 3. år revidere dette idegrundlag. Vi skal hvert år opstille målsætning for de enkelte hold. Kort og godt vil vi arbejde på at gøre SB&I til en af de største og højst rangerende klub i området og samtidig til en virkelig god organisatorisk og social fungerende fodboldklub i området. Side 4

5 SB&I s Kodeks Hold tanken mod målet ikke mod besværlighederne SB&I arbejder ud fra følgende standpunkter som altid skal ligge som baggrund for de beslutninger vi som ledere og trænere tager eller udmelder. Repræsentere SB&I på bedstemåde udadtil. Vise god sportsånd. Undlade unødvendige afbud til træning og kampe. Undlade at blive væk uden afbud til kampe. Hjælpe foreningen med at opfylde dens målsætning. Vise god klubånd samt hjælpe med at løse nogle af de arbejdsopgaver der er i vores forening. Betale kontingent til tiden Det er foreningens mål, at spillere skal inddrages mere i de beslutninger som vedrører netop deres hold. Det er ligeledes foreningens mål at spillerne i større udstrækning skal være med til at løse nogle af de arbejdsopgaver, som er forbundet med deres hold. Det vil desuden være godt hvis spillerne selv vil være med til at finde på nye tiltag og selv i stor udstrækning medvirke til at planlægge og gennemføre disse tiltag. Dette kunne være fester, rejser eller andet, f.eks. også sportslige arrangementer. Det at være med til at træffe beslutninger, få ansvar for nogle ting samt at have mulighed for evt. sammen med en forældregruppe at gennemføre nye tiltag som man selv har ønsket vil være med til at give spillerne en større ansvarsfølelse samt en forbedret klubånd. Har du nogle spørgsmål eller synspunkter som vedrører SB&I Linjen eller dens indhold, så ser vi gerne at du kontakter foreningens formand eller næstformand. Side 5

6 Elite Bredde Det skal være foreningens klare mål, at der skal være plads til alle, samt at man skal kunne spille fodbold på et hold, der passer til den enkelte spillers niveau. Dette er efter foreningens opfattelse nødvendigt for at få en forening til at fungere optimalt. Det har tidligere været typisk for landets fodboldklubber, at der blev fokuseret mere på de bedste spillere for at spille resultatfodbold, og man har gjort mindre for den øvrige del af spillere, unge som ældre. Man har gennem de senere år set en tendens til, at børn og unge er holdt op med at spille fodbold, fordi man i klubberne ikke har kendt og accepteret deres måde og behov at spille på. Disse ting har ligeledes gjort sig gældende på sekundafodboldens område. Derfor er det foreningens mål, at vi fremover skal gøre en større indsats for alle i foreningen Fodbold i SB&I skal være sjovt og vi har fodbold for ALLE små fodboldkunstnere Vi arbejder målrettet på at nå alle vores mål for ungdomsfodbolden i SB&I. Det vigtigste for os er at tilbyde alle børn og unge, piger og drenge at kunne deltage i fodbold i SB&I. Det siges at børn og unge skal have det sjovt med deres idræt, og dyrke idrætten på deres egne vilkår. Altså at udgangspunktet for fodbolden er Leg Lære Konkurrere. Vi vil her gerne gøre opmærksom på at det er meget vigtigt for os i SB&I at det er i den rækkefølge vi vil lære vores børn og ungdom at spille fodbold. Ungdomsfodbolden i SB&I skal præges af udfordrende angrebsfodbold. For at kunne dette, træner vi i alle aspekter af angrebsspillet. Dette gør vi i henhold til vores spillerudviklingsplan. Godt angrebsfodbold kræver kreative og modige spillere, som tør lave de sjove og unikke ting. Vi vil sikre at alle spillere får udløb for denne evne både i træning og i kamp. Vi vil lære spillerne at fejle er at lære, og lade spillerne fejle! Vi vil argumentere for, at de som tør forsøge/fejle i deres Side 6

7 unge år bliver de spillere som kan mest når de bliver voksne! De har helt enkelt skaffet sig mere erfaring. I SB&I stræber vi efter at: Have en tydelig rollefordeling/arbejdsfordeling i hvert lederteam. Have forståelige regler som skaber tryghed. Lave alternative ting som skaber glæde og nye oplevelser Stå ved det vi siger og gør. Giv og tag kritik på et konstruktiv og udviklende niveau. Når vi giver ansvar til spillere, giver vi dem samtidigt beføjelser til at gøre det på deres egen måde. Bevare legen, glæden skal være anledningen til at træne. Samarbejde skal præge hele SB&Is ungdomsafdeling. Kompromisser når det er nødvendigt, for at alle parter skal have det bedste ud af det. Skabe dialog med spillere, forældre og andre ledere at være lydhøre. Individuel tilpasse træningen niveau inddeling. (kun ved teknik træning) Side 7

8 SB&I skal være fortaler for Fair Play Rent spil Vi følger fodboldens regler. Vi forsøger ikke at filme os til en dommer afgørelse. Vi respekterer dommerens afgørelser. Lederne optræder som forbilleder for spillerne. Vi klapper, hujer og støtter vores egne hold, og vi håner ikke vores modstandere. Vi hilser altid på modstandere og dommer før hver kamp begynder. Vi takker altid modstandere og dommer efter hver kamp. Vi arbejder for at holde fodbolden stoffri. Vi holder altid god stil og opfører os ordentligt på og udenfor banen. Vi oplyser forældre om SB&Is politik om Fair Play. SB&I sætter spillerens udvikling i centrum I SB&I er hver eneste spiller vigtig Det er trænernes ansvar på en positiv måde at medvirke til, at spillere behandles, udvikles og udfordres individuelt. Vi sammenligner ikke spillere med andre når det gælder udvikling. Vi sammenligner kun med ham/hende selv, og hvad han/hun kunne tidligere. At børn og unges udviklingshastighed er forskellig, skal vi hele tiden huske på. Vi sikrer, at spillerne prøver forskellige pladser på holdet. Det er trænernes ansvar at argumentere for og påvirke til at få spillerne til at forstå det er bedst for dem selv. Side 8

9 Trænerne i SB&I arbejder efter at: Forsøge at sige noget til alle spillere ved hver sammenkomst. Lytte til alle Ved planlægning at sørge for at spillere der er udtaget til evt. unionshold er velforberedte til at kunne gøre deres bedste ved disse samlinger. Disse samlinger anser vi for vigtigere end vores egne træninger og kampe. Trænerne har yderligere en opgave, så vidt muligt at følge op på disse spillere under og efter disse samlinger. Efter kampe at give feedback på præstationen af holdet, men frem for alt til hver spiller. Byde nye spillere velkommen på en altid positiv og imødekommende måde. I SB&I spiller vi på barnets vilkår og vi træner efter barnets forudsætninger Vi taler så spillerne kan forstå. Vi tester ved at stille modspørgsmål. Vi forhindrer ikke spillere i at dyrke andre idrætter. Vi samarbejder hellere for at få det til at passe. Vi har træningsøvelser der er tilpasset til aldersgruppen. Vi forsøger at begrænse os til 2-4 forskellige øvelser pr. træningspas. Vi er ikke bange for at køre de samme øvelser ofte. At gentage har en meget god indlæringseffekt hos børn og unge. 50 % af hvert træningspas bør bestå af småspil. Vi forsøger at få spillerne til at beholde deres naturlige smidighed. Et godt alternativ er den almindelige gymnastik med alsidige øvelser for hele kroppen. Vi vil dog forsøge at få bolden med i de fleste øvelser. Side 9

10 At vinde er ikke altid det vigtigste i SB&I Vi betragter spillernes naturlige konkurrence instinkt. Vi konkurrerer ofte til træning uden at det bliver alvor. Vi husker hele tiden på at det er træning. Vi ser kampene som en special træning hvor vi forsøger at spille som vi træner. Præstationen går før resultaterne. Alle spillere udtaget til kamp skal på banen og spille. Ingen må blive på bænken gennem en hel kamp. Vi forsøger at sætte nogle mål med andre værdier end at vinde, sammen med spillerne. Vi skal selvfølgelig med ovenstående punkter i mente, altid forsøge at opnå det bedst mulige resultat for at profilere SB&I. Teknisk træning, småspil og mange boldberøringer i SB&I Målsætningen med træningen er at hver spiller er i boldberøring så mange gange som muligt. Altså ingen store hvile pauser under træning. Dette opnås ved at de fleste træningspas er bygget op omkring temaer fra spilleruddannelsesplanen. Vi forsøger at have bolden med i alle vores øvelser. Indlæringsfasen = enkle øvelser og mange repetitioner. Forbedringsfasen = Udfordrende øvelser og mange repetitioner. Ved træning: Vise prøve instruere øve Ved kamp: Vi vil forsøge ikke at styre spillernes ageren på banen for meget. Det er spillernes ansvar under kampen. Vi giver gode råd og feedback efter kampen i stedet for. Vi motiverer spillerne til hjemme træning med bold. I SB&I vil vi træne med positivitet og motivering Vores trænere i SB&I arbejder på at: Altid være positive og motiverende i al træning. Altid være ærlige. Prøve på kun at kommentere positivt og konstruktivt til træning og/eller til kamp. I SB&I er alle fodboldkammerater Samtlige medlemmer i SB&I skal i alle sammenhænge behandle kammeraterne i fodboldfamilien alle vores modstandere, dommere og tilskuere som de selv vil behandles med respekt og ærlighed. Side 10

11 Trænerens rolle i SB&I Som træner i SB&I har man to roller: én som træner og en som leder. Begge roller er lige vigtige. Vores træner/leder rolles vigtigste funktion er altid at optræde som foregangsfigurer på en positiv og konstruktiv måde, både som træner og leder. Leder rollen Som leder i SB&I ser vi det som en stor vigtighed at man kan skabe en god, positiv og respektfuld relation til gruppen/holdet, samt at man har en idrætsfilosofi som indeholder et positivt menneskesyn og et stort engagement for det man gør. Lederens rolle er at udvikle/uddanne spillerne og lede holdet. At være stærk i modgang, og ydmyg i medgang. Træner rollen Vores ungdomstrænere skal have indstillingen at de unge mennesker er i gang med at uddanne sig til ynglinge- og seniorspillere. Det er yderst vigtigt, at træneren har en god tålmodighed. At træneren lader alle spille og ikke hidser de unge spillere og sig selv op til at vinde for enhver pris. I Ungdomsfodbolden i SB&I vil vi se på kampene som en del af træningen og uddannelsen. Kampe er yderst vigtige træningspas, måske de vigtigste. Kampe kan dog først blive rigtig vigtige for udviklingen og udannelsen af spillerne hvis indstillingen hos træneren er, at de unge spillere skal lære af kampene, og ikke lære at vinde for enhver pris. Vi vil og kan påvirke spillerne i den rigtige retning, når det gælder vigtigheden af ikke at vinde for enhver pris. Ved at få lov til at lege fodbold og samtidigt have det sjovt håber vi, at vi kan skabe en livslang fodbold interesse, og et hjerte for SB&I. I de unge mennesker har vi forhåbentligt også de nye fremtidige trænere og ledere i SB&I. Ved alle træninger og kampe skal træneren være klædt så det tydeligt kan ses hvem der er træner/leder. Mindst én træner for hvert hold skal være til stede først respektivt sidst ved hver eneste samling holdet har. Som 11-mands træner bør man ikke have holdet længere end tre år. Holdledere ingen begrænsning. Side 11

12 I trænerens rolle indgår også: At forstå, agere og acceptere indholdet af SB&I Linjen. At informere og kommunikere indholdet af SB&I Linjen til alle berørte bla. via forældremøder. At deltage i møder, konferencer og aktiviteter, eller snarest efter mødet aktivt opsøge den information der blev givet. At være minimum passiv medlem af SB&I. At være vidende om, at skolearbejdet altid kommer før fodbolden og SB&I. At udfærdige og ajourføre spillerlisten på SB&I s hjemmeside. At sikre sig at alle spillere der deltager i kamp har gyldigt spillercertifikat samt at spillerne har betalt aktivt kontingent, og ikke er i restance med betalingen for indeværende sæson. Gratis prøvetræning for nye spillere kan max. foregå i 1 måned. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i træning. Side 12

13 Træneruddannelse i SB&Is ungdomsafdeling Træneruddannelsesstige: Trænere for: Drenge/Piger U5 - U11 (4 år til og med 1o. år) U12 U17 (11 år til og med 16. år) U19 Seniorer Træner B1 træner B2 træner kurser DGI/DBU kursus DBU Kursus DBU Alle* Anbefales - Alle* Anbefales - Alle Kræves/vurderes Anbefales *Det behøver ikke at være alle kurser fra DGI/DBU der skal gennemføres. Dog skal man minimum gennemføre 1-3 kurser indenfor de første 8 måneder efter den første trænergerning. Det er foreningens ansvar at formidle oplysninger om kurser og tilmelding til DGI/DBU. Dog kan det i specielle tilfælde, vurderes om der skal kræves uddannelse til en træner. Alle nye trænere vil få udleveret en træningsdragt samt 1 T-shirt, 1 par shorts, 1 par strømper, 1 windbreaker, som tydeligt indikerer, at man er træner i foreningen. Træningsdragt og/eller shorts og T-shirt skal altid bæres ved alle samlinger af eget hold, så det tydeligt kan ses, hvem der er træner. Dette tøj skal afleveres så snart samarbejdet mellem foreningen SB&I og træneren ophører. SB&I betaler for alle relevante kurser som forlanges af SB&I. Samt for foreningen relevante kurser som måtte ønskes af træneren. For relevansen af disse kurser, vil det være en vurdering som foretages af bestyrelsen. Side 13

14 Til dig som forælder i SB&I Når nu du har betroet os at lære dit barn at spille fodbold, og at udvikle sig som menneske, skal vi selvfølgelig gøre vores bedste til dette. Du skal vide, at vi ledere/trænere ser dig som en stor ressource for os. Engagerede forældre er til stor hjælp for os ved alle arrangementer, samlinger og træninger som vi gennemfører med spillerne. Engagere dig i diverse gøremål omkring holdet og forskellige arrangementer i foreningen, og oplev glæden ved at være en del af fodboldfamilien. Denne hjælp/aflastning gør, at vi kan koncentrere os mere om spillerne og deres udvikling. Vis interesse for dit barns idræt og føl dig velkommen til både træning og kamp. Ved hver samling med holdet er trænere, spillere og forældre også repræsentanter for SB&I. Som forældre vil vi have, at du tager dit ansvar i forhold til retningslinjerne i SB&I Linjen og stofmisbrugspolitikken. Vi ønsker at så mange som muligt engagerer sig, i så meget som muligt, f.eks. vil tilstedeværelse ved de mindstes træning og kampe være et meget stort ønske fra trænerens side. Hvad forventer vi os af forældrene? Hovedsagligt er det at hjælpe til med diverse ting i forbindelse med holdets virke, samt evt. at samle penge ind til holdets aktiviteter. Det tilstræbes at der er minimum 2 forældre, der agerer som tovholdere for styring af kørsel, tøjvask, festlige arrangementer og andre gøremål. Disse 2 forældre må uddelegere gøremål til andre forældre på vegne af træneren. Hvad du som forældre ikke skal deltage i er, planlægning og gennemførelse af træning samt udtagning af holdet og coaching ved kampe, det er træneren der coacher! Naturligvis er du i din fulde ret til at have synspunkter om hvad som helst, men diskutér kun, når der er enighed om, at det er det rigtige tidspunkt at udveksle synspunkter på. Side 14

15 Diskuter aldrig noget, når du/træneren/lederen eller anden forældre/voksen er irriteret. Bed om at få lov at vende tilbage, når du/træneren/lederen eller anden forældre/voksen er faldet til ro igen. Du som forældre skal være klar over, at træneren er der for spillernes skyld, og ikke for forældrenes skyld. Det er træneren, som repræsentant for foreningen, som har ansvaret for spillerne til træning og til kamp. Sammen skal vi skabe en stemning som gør, at hvem som helst i SB&I tør sige fra f.eks. når nogle ikke opfører sig ordentlig. Vi forventer at du som forældre deltager i alle relevante forældreopgaver under træning/kampe og øvrige aktiviteter som bliver afholdt. Dette for at aflaste træneren, der herved kan have fokus på fodboldspillet og udviklingen af spillerne. Vi vil jævnligt gennemgå SB&I Linjen og stofmisbrugspolitikken, for at skabe forståelse og undgå misforståelser. Forældre bør informere eget barn om fornuftig håndtering af kost, f.eks. ser vi i SB&I, at man helst undgår f.eks. energidrikke, pommes frites og slik under træning og kampe, da dette ikke kan betragtes som sund kost. For U12 (11år) spillere og opefter bør forældre sørge for at børnene har håndklæde m.m. med i sportstasken, således de kan gå i bad og omklæde efter kampe. Dette er en del af fodboldkulturen i klubben. Side 15

16 Retningslinjer for U5 U11 (4 år til og med 10. år) Det er klubbens hensigt, at starten for børn i boldklubben overhovedet ikke skal dreje sig om elitefodbold, men om, at børnene skal kunne more sig med boldspil, leg og hyggeligt samvær. Der skal ved indlæring tages udgangspunkt i den enkeltes udviklingstrin, dette gælder både fysisk, motorisk, socialt og psykisk. Leg, oplevelse, udfordring og erfaring er grundlæggende elementer for alle grupper. Resultatet må ikke sættes over den enkelte spiller. Vores unge medlemmer kommer i klubben med vidt forskellige interesser og baggrunde for hvorfor de vil være medlem, af en fodboldklub. Derfor er det vigtigt, at vi har en bred sammensætning for de mål, som spilerne selv ønsker. Det vil sige, ikke kun spille bold, men også lege og udbygge kammeratskabet. Vi skal selvfølgelig ikke glemme fodboldspillet, men vi skal først og fremmest give denne aldersgruppe en sjov og god ungdomstid. Dette vil bevirke, at vi får et godt og bredt spillermateriale med bedre tilknytning til SB&I. Man har tidligere i landets fodboldklubber organiseret de helt unges fodboldstart efter de retningslinjer, der gælder for voksne. Man har opdelt de små efter evner og trænet i spil på 11-mands baner, hvor de bare løb og løb. Man prøvede at skabe eliteidræt allerede i børnenes helt unge alder. Dette har man i dag erkendt er forkert, og mange fodboldspillere i landet er holdt op netop p.g.a. at de hellere ville være sammen med kammerater, som de startede med, i stedet for at blive delt efter dygtighed. Erfaringerne viser, at børn skal opdrages på deres præmisser og ikke på de voksnes, altså, at fodboldsprog og træningsmetoder tilrettelægges så børn forstår det. Derfor skal børnenes (drenge/piger) start på fodboldspillet være en leg med og uden bold i en årgangsmæssig opdeling i stedet for en kvalitetsmæssig. Alle børn skal, uanset styrke, principielt have lov til at deltage i lige mange kampe om året. Træning og kampe foregår på 5- og 8-mandsbaner. Der skal under en stor del af træningen være en bold til hver spiller, så spillerne får så mange boldberøringer som muligt. Der må ikke laves øvelser, der kun har til formål at forbedre spillernes fysik. Side 16

17 Børnene skal desuden have mulighed for at deltage i stævner, så de får mulighed for at omsætte det de ser på TV (VM, EM osv.) til noget de kan have glæde og fornøjelse af, da vi ved, at deres glæde er stor uanset hvilket plads man spiller på, samt hvilket resultat de opnår. BARE DET AT VÆRE MED, ER SJOVT FOR DE FLESTE. Boldspillet skal i SB&I være et godt tilbud, såvel udendørs som indendørs og der skal tilmeldes så mange hold, at alle får mulighed for at deltage på et hold. Det er bestyrelsens ønske at flere forældre i samarbejde med en trænertrup vil være med til at skabe de bedste rammer for spillerne. Side 17

18 Retningslinjer for U12 U17 (11 år til og med 16. år) Når børnene er nået lilleputalderen vil de nu stille anderledes krav til sig selv og deres kammerater. Derfor skal vi nu begynde at lave og 3.- hold, uden at tilsidesætte bredden. Deres evner til at bedømme afstande, hastigheder og retninger i det store spillerum er nu ved at være fuldt udviklet. Vi vil derfor nu begynde med at spille II-mands fodbold, samt stille nogle flere krav til de unge mennesker med hensyn til fremmøde, træningsindsats o g andre opgaver. Spillerne i den alder kan lære næsten alt med en bold, og derfor har trænerne nu også et stort ansvar for at lære dem detaljerne korrekt, ligesom kendskabet til fodboldlovene gøres færdigt. I denne aldersgruppe skal der også gøres meget for at lære spillerne en god opførsel, vise respekt for med og modspillere, dommere, ledere og lign. således at dette kan følge dem i deres fremtid som spillere. Det er vort mål, at alle hold indplaceres i en række der svarer til dets niveau og at den enkelte spiller deltager på et hold, der svarer til spillernes evner, således at spilleren føler lyst og er i harmoni med sine omgivelser i klubben og på holdet. Det skal undgås, at den enkelte spiller jævnligt får væsentlig mindre spilletid end andre. Der må ikke laves øvelser der kun har til formål at forbedre spillernes fysik før de når junioralderen. Det er vort mål at have kvalificerede og uddannede trænere og holdledere til alle hold. Side 18

19 Retningslinjer for U19 Seniorer Det er vores mål at vores ungdomsafdeling til ynglinge og seniorafdeling kan aflevere spillere, der er i besiddelse af alle elementære tekniske og taktiske færdigheder, og som er vant til fysisk træning, viser godt kammeratskab, god disciplin og er bekendt med klubbens målsætning og kan fungere med denne. Det er vores overbevisning, at hvis vi følger vores mål op gennem vores ungdomsafdeling, vil der også være basis for en god og driftig ynglinge/seniorafdeling. Det skal være således, at alle har en hel klar fornemmelse af klubbens mål, ligesom der skal være en rød tråd igennem den enkeltes fodboldopdragelse. På denne måde mener vi, at det sammen med en bedre planlægning og større professionalisme i træningen og styring af holdene, vil betyde, at medlemmerne får et forhold til klubben der gør, at de bliver her. Da vi ved at de unge i 16 års alderen stilles overfor mange nye valgmuligheder, vil vi medvirke til, at ynglingespillerne får mulighed for at deltage i stævner, eller andre arrangementer og mål som holdet sætter sig. I seniorafdelingen skal 1. holdstruppen prioriteres højest både vedr. trænekapacitet og også økonomisk. Dette må dog ikke bevirke, at de øvrige hold bliver overset, og det er vores mål, at der skal være kvalificerede trænere og holdledere til alle hold. Det er håbet, at seniorafdelingen mindst kan bevare sin nuværende størrelse, indtil vi får tilgang fra vores ungdomsafdeling, hvorefter vi forventer en vækst. Side 19

20 Misbrugspolitik i SB&I Med misbrug mener vi: Doping. Narkotika. Alkoholiske drikke. SB&I arbejder aktivt for stoffrie børn og ungdomsarbejde. Alt arbejde som henvender sig direkte til børn og unge skal være stoffrit. Der må ikke findes stoffer hos unge under 18 år ved klub arbejde. Foreningens alkoholpolitik Formål Formålet med SB&I s alkoholpolitik er at sikre, at voksne kan afholde 3. halvleg og fester i foreningen, men at indtagelse af øl i foreningen, når der er børn til stede, sker under stille og rolige former, der ikke kan give anledning til anstød hos børn, forældre, gæster eller naboer. Politik Der sælges eller udskænkes ikke alkohol til unge under 18 år i foreningens lokaler. Der må ikke medtages øl eller anden form for alkohol på foreningens grund og lokaler. Indtagelse af alkohol, når der er børn tilstede, skal ske under stille og rolige former. Personer der virker stærkt berusede, når der børn i foreningen, skal bortvises fra foreningen med det samme. Trænere/holdledere Er ikke påvirket af spiritus, ej heller indtager dette under træning eller kamp, samt under spillermøder med børnene eller i børnenes omklædningsrum. Voksenspillere Der indtages ikke spiritus under træning eller kamp. Brud på reglerne Ved evt. gentagne overtrædelser af regelsættet fastlægger bestyrelsen konsekvenserne. Side 20

21 Foreningens rygepolitik Formål Formålet med foreningens rygepolitik er at sikre, at børnene kan gennemføre deres idrætsudøvelse i et røgfrit miljø. Politik For ungdomsidrætten. Foreningens ledere ryger ikke på banen under træning og kampe, ej heller i børnenes omklædningsrum, samt under spillermøder. Hvis unge under 15 år indgår i udvalg, ryges der ikke under udvalgsmøderne. Klubhuset holdes røgfrit, se opslag på væggene. Der sælges ikke cigaretter eller tobak til unge under 16 år i foreningens lokaler. Brud på reglerne Ungdomsudvalget fastlægger i samarbejde med disciplinærudvalget evt. konsekvenser ved gentagne overtrædelser af foreningens rygepolitik. Doping Foreningen accepterer ikke doping, jvf. Lov om Fremme af Dopingfri Idræt af d. 22/ trådt i kraft d. 1/ Foreningen forholder sig positiv overfor kontrolforanstaltninger i denne forbindelse. Misbrug medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Side 21

22 SB&I Pædofilipolitik Vi modarbejder aktivt pædofili! SB&I følger DBU s opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili. Foreningen har derfor besluttet at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister giver mulighed for. Vi vil 1 gang årligt tjekke, hvorvidt foreningens trænere og holdledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Derudover skal alle trænere og ledere i foreningen udfylde/aflevere en såkaldt børneattest. Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, og vi opfordrer samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, åben og tæt dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn. Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes til at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili. Foreningen er forpligtiget til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registeret. Foreningen har etableret en administrativ procedure for kontrollen og udpeget 1 kontaktperson. Din kontaktperson i foreningens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er: Kontaktperson: Steffen Mikkelsen (Formand) Side 22

23 SB&I's Organisation At deltage i bestyrelsen og andet organisatorisk arbejde er særdeles tidskrævende, og arbejdet er frivilligt og ulønnet. Det er måske også frygten for at blive valgt til noget af det arbejde, at mange udebliver fra generalforsamlingen. SB&I s bestyrelse har som mål at de arbejdsopgaver der er i klubben bliver fordelt på mange personer. Det vil betyde, at nogle af de mest tidskrævende poster i klubben vil blive aflastet en del og dermed bliver disse poster måske mere attraktive i fremtiden. Fordelen ved at inddrage flere personer er også at vi vil blive i stand til at løfte nogle flere opgaver som gør, at klubben kan fungere bedre. Bestyrelsen har også som mål at forbedre klubengagementet bl.a. ved at inddrage klubbens hold i nogle beslutninger men også i nogle arbejdsopgaver der er tilpasset holdene. Bestyrelsen skal i fremtiden synliggøre sit arbejde mere for medlemmerne således at disse kan se, at der også her ligger interessante, spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Opgaver i bestyrelsen: Skaffe træner (og holdleder hvis behov). I samarbejde med trænerne at lave målsætning for alle hold hvert år. Motiver træner/holdleder til at deltage i kurser. Hjælpe træner med at arrangere træningslejre i nødvendigt omfang. Hjælpe hold, der skal på rejse i indland og udland. Indkøbe nødvendigt materiel til træning og kampe. (bolde, spillerdragter, redskaber m. m.) Skabe en god og hyggelig atmosfære op til, under og efter kampe. Medvirke med til at skabe et endnu bedre foreningsliv. Koordinere klubarbejdet gennem uddelegering til aktivitetsgrupper. Side 23

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB

KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB KB Mikrofodbold U4-U9 KJØBENHAVNS BOLDKLUB Kjøbenhavns Boldklub blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold, men i 1879 indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere