FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13"

Transkript

1 SB&I-Linjen

2 FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4 ÅR TIL OG MED 10. ÅR) 16 RETNINGSLINIER FOR U12 U17 (11ÅR TIL OG MED 16. ÅR) 18 RETNINGSLINIER FOR U19 SENIORER 19 MISBRUGSPOLITIK I SB&I 20 SB&I PÆDOFILIPOLITIK 22 SB&I'S ORGANISATION 23 ØKONOMISK MÅLSÆTNING 24 EFTERSKRIFT. 25 Side 2

3 Forord Dette dokument SB&I Linjen er en guideline for foreningens medlemmer. Dokumentet er udarbejdet af foreningens ledere. For at holde SB&I Linjen levende indgår den i lederintroduktionen som alle nye ledere får. Der diskuteres de punkter i SB&I Linjen som berører lederrollen. En forudsætning for at kunne være leder i SB&I er at man kender til, accepterer og arbejder i overensstemmelse med SB&I Linjen. SB&I Linjen diskuteres kontinuerligt på vores ledermøder og forældremøder. SB&I Linjen er derimod ikke kun et dokument for foreningens ledere. ALLE som indgår i Foreningen skal følge SB&I Linjen. Det indebærer også spillere og forældre som også skal følge retningslinjerne i SB&I Linjen. Det er alles ansvar at sikre sig at alle foreningens medlemmer følger SB&I Linjen. For dig som er engageret i en anden forening eller tænker på at starte i SB&I skal SB&I Linjen være en kvalitetsgaranti for vores virke i SB&I. SB&I Linjen tager udgangspunkt i DBU s og DGI s Handlinger & holdninger og bruger dem som retningslinje for ungdomsfodbolden i SB&I. Side 3

4 SB&I s idégrundlag Da der i dag stilles store krav til idrætsforeningerne fra alle sider, har vi i SB&I indset, at man for at gøre sig gældende, må have en klar målsætning, så alle kan se, hvad det er vi vil med vores forening. Derfor har vi i foreningen sat os nogle mål, som vi i fremtiden vil arbejde på at føre ud i livet. Økonomien er samtidig blevet en stor og tidskrævende del af foreningens arbejde, det er derfor nødvendigt at have en god styring af denne, således at foreningens midler bruges på en hensigtsmæssig og god måde. For at vi kan fuldføre vores mål, kræver det selvfølgelig, at alle der har en berøring med foreningen såvel eksterne som interne interessegrupper, i et stort samarbejde arbejder for vores fælles mål. Derfor har SB&I som overordnet målsætning for foreningen følgende punkter: Man skal i foreningen kunne dyrke fodboldspillet på en sådan måde, at det passer til den enkeltes niveau. Vi skal højne standarden rent resultatmæssigt. Vi skal tilstræbe at have tilmeldt hold i alle rækker. Vi skal bibeholde en sund foreningsøkonomi. Vi skal opbygge en tidssvarende organisationsstruktur. Vi skal tilskynde forældrene til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Vi skal tilskynde spillerne til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. Vi skal hvert 3. år revidere dette idegrundlag. Vi skal hvert år opstille målsætning for de enkelte hold. Kort og godt vil vi arbejde på at gøre SB&I til en af de største og højst rangerende klub i området og samtidig til en virkelig god organisatorisk og social fungerende fodboldklub i området. Side 4

5 SB&I s Kodeks Hold tanken mod målet ikke mod besværlighederne SB&I arbejder ud fra følgende standpunkter som altid skal ligge som baggrund for de beslutninger vi som ledere og trænere tager eller udmelder. Repræsentere SB&I på bedstemåde udadtil. Vise god sportsånd. Undlade unødvendige afbud til træning og kampe. Undlade at blive væk uden afbud til kampe. Hjælpe foreningen med at opfylde dens målsætning. Vise god klubånd samt hjælpe med at løse nogle af de arbejdsopgaver der er i vores forening. Betale kontingent til tiden Det er foreningens mål, at spillere skal inddrages mere i de beslutninger som vedrører netop deres hold. Det er ligeledes foreningens mål at spillerne i større udstrækning skal være med til at løse nogle af de arbejdsopgaver, som er forbundet med deres hold. Det vil desuden være godt hvis spillerne selv vil være med til at finde på nye tiltag og selv i stor udstrækning medvirke til at planlægge og gennemføre disse tiltag. Dette kunne være fester, rejser eller andet, f.eks. også sportslige arrangementer. Det at være med til at træffe beslutninger, få ansvar for nogle ting samt at have mulighed for evt. sammen med en forældregruppe at gennemføre nye tiltag som man selv har ønsket vil være med til at give spillerne en større ansvarsfølelse samt en forbedret klubånd. Har du nogle spørgsmål eller synspunkter som vedrører SB&I Linjen eller dens indhold, så ser vi gerne at du kontakter foreningens formand eller næstformand. Side 5

6 Elite Bredde Det skal være foreningens klare mål, at der skal være plads til alle, samt at man skal kunne spille fodbold på et hold, der passer til den enkelte spillers niveau. Dette er efter foreningens opfattelse nødvendigt for at få en forening til at fungere optimalt. Det har tidligere været typisk for landets fodboldklubber, at der blev fokuseret mere på de bedste spillere for at spille resultatfodbold, og man har gjort mindre for den øvrige del af spillere, unge som ældre. Man har gennem de senere år set en tendens til, at børn og unge er holdt op med at spille fodbold, fordi man i klubberne ikke har kendt og accepteret deres måde og behov at spille på. Disse ting har ligeledes gjort sig gældende på sekundafodboldens område. Derfor er det foreningens mål, at vi fremover skal gøre en større indsats for alle i foreningen Fodbold i SB&I skal være sjovt og vi har fodbold for ALLE små fodboldkunstnere Vi arbejder målrettet på at nå alle vores mål for ungdomsfodbolden i SB&I. Det vigtigste for os er at tilbyde alle børn og unge, piger og drenge at kunne deltage i fodbold i SB&I. Det siges at børn og unge skal have det sjovt med deres idræt, og dyrke idrætten på deres egne vilkår. Altså at udgangspunktet for fodbolden er Leg Lære Konkurrere. Vi vil her gerne gøre opmærksom på at det er meget vigtigt for os i SB&I at det er i den rækkefølge vi vil lære vores børn og ungdom at spille fodbold. Ungdomsfodbolden i SB&I skal præges af udfordrende angrebsfodbold. For at kunne dette, træner vi i alle aspekter af angrebsspillet. Dette gør vi i henhold til vores spillerudviklingsplan. Godt angrebsfodbold kræver kreative og modige spillere, som tør lave de sjove og unikke ting. Vi vil sikre at alle spillere får udløb for denne evne både i træning og i kamp. Vi vil lære spillerne at fejle er at lære, og lade spillerne fejle! Vi vil argumentere for, at de som tør forsøge/fejle i deres Side 6

7 unge år bliver de spillere som kan mest når de bliver voksne! De har helt enkelt skaffet sig mere erfaring. I SB&I stræber vi efter at: Have en tydelig rollefordeling/arbejdsfordeling i hvert lederteam. Have forståelige regler som skaber tryghed. Lave alternative ting som skaber glæde og nye oplevelser Stå ved det vi siger og gør. Giv og tag kritik på et konstruktiv og udviklende niveau. Når vi giver ansvar til spillere, giver vi dem samtidigt beføjelser til at gøre det på deres egen måde. Bevare legen, glæden skal være anledningen til at træne. Samarbejde skal præge hele SB&Is ungdomsafdeling. Kompromisser når det er nødvendigt, for at alle parter skal have det bedste ud af det. Skabe dialog med spillere, forældre og andre ledere at være lydhøre. Individuel tilpasse træningen niveau inddeling. (kun ved teknik træning) Side 7

8 SB&I skal være fortaler for Fair Play Rent spil Vi følger fodboldens regler. Vi forsøger ikke at filme os til en dommer afgørelse. Vi respekterer dommerens afgørelser. Lederne optræder som forbilleder for spillerne. Vi klapper, hujer og støtter vores egne hold, og vi håner ikke vores modstandere. Vi hilser altid på modstandere og dommer før hver kamp begynder. Vi takker altid modstandere og dommer efter hver kamp. Vi arbejder for at holde fodbolden stoffri. Vi holder altid god stil og opfører os ordentligt på og udenfor banen. Vi oplyser forældre om SB&Is politik om Fair Play. SB&I sætter spillerens udvikling i centrum I SB&I er hver eneste spiller vigtig Det er trænernes ansvar på en positiv måde at medvirke til, at spillere behandles, udvikles og udfordres individuelt. Vi sammenligner ikke spillere med andre når det gælder udvikling. Vi sammenligner kun med ham/hende selv, og hvad han/hun kunne tidligere. At børn og unges udviklingshastighed er forskellig, skal vi hele tiden huske på. Vi sikrer, at spillerne prøver forskellige pladser på holdet. Det er trænernes ansvar at argumentere for og påvirke til at få spillerne til at forstå det er bedst for dem selv. Side 8

9 Trænerne i SB&I arbejder efter at: Forsøge at sige noget til alle spillere ved hver sammenkomst. Lytte til alle Ved planlægning at sørge for at spillere der er udtaget til evt. unionshold er velforberedte til at kunne gøre deres bedste ved disse samlinger. Disse samlinger anser vi for vigtigere end vores egne træninger og kampe. Trænerne har yderligere en opgave, så vidt muligt at følge op på disse spillere under og efter disse samlinger. Efter kampe at give feedback på præstationen af holdet, men frem for alt til hver spiller. Byde nye spillere velkommen på en altid positiv og imødekommende måde. I SB&I spiller vi på barnets vilkår og vi træner efter barnets forudsætninger Vi taler så spillerne kan forstå. Vi tester ved at stille modspørgsmål. Vi forhindrer ikke spillere i at dyrke andre idrætter. Vi samarbejder hellere for at få det til at passe. Vi har træningsøvelser der er tilpasset til aldersgruppen. Vi forsøger at begrænse os til 2-4 forskellige øvelser pr. træningspas. Vi er ikke bange for at køre de samme øvelser ofte. At gentage har en meget god indlæringseffekt hos børn og unge. 50 % af hvert træningspas bør bestå af småspil. Vi forsøger at få spillerne til at beholde deres naturlige smidighed. Et godt alternativ er den almindelige gymnastik med alsidige øvelser for hele kroppen. Vi vil dog forsøge at få bolden med i de fleste øvelser. Side 9

10 At vinde er ikke altid det vigtigste i SB&I Vi betragter spillernes naturlige konkurrence instinkt. Vi konkurrerer ofte til træning uden at det bliver alvor. Vi husker hele tiden på at det er træning. Vi ser kampene som en special træning hvor vi forsøger at spille som vi træner. Præstationen går før resultaterne. Alle spillere udtaget til kamp skal på banen og spille. Ingen må blive på bænken gennem en hel kamp. Vi forsøger at sætte nogle mål med andre værdier end at vinde, sammen med spillerne. Vi skal selvfølgelig med ovenstående punkter i mente, altid forsøge at opnå det bedst mulige resultat for at profilere SB&I. Teknisk træning, småspil og mange boldberøringer i SB&I Målsætningen med træningen er at hver spiller er i boldberøring så mange gange som muligt. Altså ingen store hvile pauser under træning. Dette opnås ved at de fleste træningspas er bygget op omkring temaer fra spilleruddannelsesplanen. Vi forsøger at have bolden med i alle vores øvelser. Indlæringsfasen = enkle øvelser og mange repetitioner. Forbedringsfasen = Udfordrende øvelser og mange repetitioner. Ved træning: Vise prøve instruere øve Ved kamp: Vi vil forsøge ikke at styre spillernes ageren på banen for meget. Det er spillernes ansvar under kampen. Vi giver gode råd og feedback efter kampen i stedet for. Vi motiverer spillerne til hjemme træning med bold. I SB&I vil vi træne med positivitet og motivering Vores trænere i SB&I arbejder på at: Altid være positive og motiverende i al træning. Altid være ærlige. Prøve på kun at kommentere positivt og konstruktivt til træning og/eller til kamp. I SB&I er alle fodboldkammerater Samtlige medlemmer i SB&I skal i alle sammenhænge behandle kammeraterne i fodboldfamilien alle vores modstandere, dommere og tilskuere som de selv vil behandles med respekt og ærlighed. Side 10

11 Trænerens rolle i SB&I Som træner i SB&I har man to roller: én som træner og en som leder. Begge roller er lige vigtige. Vores træner/leder rolles vigtigste funktion er altid at optræde som foregangsfigurer på en positiv og konstruktiv måde, både som træner og leder. Leder rollen Som leder i SB&I ser vi det som en stor vigtighed at man kan skabe en god, positiv og respektfuld relation til gruppen/holdet, samt at man har en idrætsfilosofi som indeholder et positivt menneskesyn og et stort engagement for det man gør. Lederens rolle er at udvikle/uddanne spillerne og lede holdet. At være stærk i modgang, og ydmyg i medgang. Træner rollen Vores ungdomstrænere skal have indstillingen at de unge mennesker er i gang med at uddanne sig til ynglinge- og seniorspillere. Det er yderst vigtigt, at træneren har en god tålmodighed. At træneren lader alle spille og ikke hidser de unge spillere og sig selv op til at vinde for enhver pris. I Ungdomsfodbolden i SB&I vil vi se på kampene som en del af træningen og uddannelsen. Kampe er yderst vigtige træningspas, måske de vigtigste. Kampe kan dog først blive rigtig vigtige for udviklingen og udannelsen af spillerne hvis indstillingen hos træneren er, at de unge spillere skal lære af kampene, og ikke lære at vinde for enhver pris. Vi vil og kan påvirke spillerne i den rigtige retning, når det gælder vigtigheden af ikke at vinde for enhver pris. Ved at få lov til at lege fodbold og samtidigt have det sjovt håber vi, at vi kan skabe en livslang fodbold interesse, og et hjerte for SB&I. I de unge mennesker har vi forhåbentligt også de nye fremtidige trænere og ledere i SB&I. Ved alle træninger og kampe skal træneren være klædt så det tydeligt kan ses hvem der er træner/leder. Mindst én træner for hvert hold skal være til stede først respektivt sidst ved hver eneste samling holdet har. Som 11-mands træner bør man ikke have holdet længere end tre år. Holdledere ingen begrænsning. Side 11

12 I trænerens rolle indgår også: At forstå, agere og acceptere indholdet af SB&I Linjen. At informere og kommunikere indholdet af SB&I Linjen til alle berørte bla. via forældremøder. At deltage i møder, konferencer og aktiviteter, eller snarest efter mødet aktivt opsøge den information der blev givet. At være minimum passiv medlem af SB&I. At være vidende om, at skolearbejdet altid kommer før fodbolden og SB&I. At udfærdige og ajourføre spillerlisten på SB&I s hjemmeside. At sikre sig at alle spillere der deltager i kamp har gyldigt spillercertifikat samt at spillerne har betalt aktivt kontingent, og ikke er i restance med betalingen for indeværende sæson. Gratis prøvetræning for nye spillere kan max. foregå i 1 måned. Passivt medlemskab giver ret til at deltage i træning. Side 12

13 Træneruddannelse i SB&Is ungdomsafdeling Træneruddannelsesstige: Trænere for: Drenge/Piger U5 - U11 (4 år til og med 1o. år) U12 U17 (11 år til og med 16. år) U19 Seniorer Træner B1 træner B2 træner kurser DGI/DBU kursus DBU Kursus DBU Alle* Anbefales - Alle* Anbefales - Alle Kræves/vurderes Anbefales *Det behøver ikke at være alle kurser fra DGI/DBU der skal gennemføres. Dog skal man minimum gennemføre 1-3 kurser indenfor de første 8 måneder efter den første trænergerning. Det er foreningens ansvar at formidle oplysninger om kurser og tilmelding til DGI/DBU. Dog kan det i specielle tilfælde, vurderes om der skal kræves uddannelse til en træner. Alle nye trænere vil få udleveret en træningsdragt samt 1 T-shirt, 1 par shorts, 1 par strømper, 1 windbreaker, som tydeligt indikerer, at man er træner i foreningen. Træningsdragt og/eller shorts og T-shirt skal altid bæres ved alle samlinger af eget hold, så det tydeligt kan ses, hvem der er træner. Dette tøj skal afleveres så snart samarbejdet mellem foreningen SB&I og træneren ophører. SB&I betaler for alle relevante kurser som forlanges af SB&I. Samt for foreningen relevante kurser som måtte ønskes af træneren. For relevansen af disse kurser, vil det være en vurdering som foretages af bestyrelsen. Side 13

14 Til dig som forælder i SB&I Når nu du har betroet os at lære dit barn at spille fodbold, og at udvikle sig som menneske, skal vi selvfølgelig gøre vores bedste til dette. Du skal vide, at vi ledere/trænere ser dig som en stor ressource for os. Engagerede forældre er til stor hjælp for os ved alle arrangementer, samlinger og træninger som vi gennemfører med spillerne. Engagere dig i diverse gøremål omkring holdet og forskellige arrangementer i foreningen, og oplev glæden ved at være en del af fodboldfamilien. Denne hjælp/aflastning gør, at vi kan koncentrere os mere om spillerne og deres udvikling. Vis interesse for dit barns idræt og føl dig velkommen til både træning og kamp. Ved hver samling med holdet er trænere, spillere og forældre også repræsentanter for SB&I. Som forældre vil vi have, at du tager dit ansvar i forhold til retningslinjerne i SB&I Linjen og stofmisbrugspolitikken. Vi ønsker at så mange som muligt engagerer sig, i så meget som muligt, f.eks. vil tilstedeværelse ved de mindstes træning og kampe være et meget stort ønske fra trænerens side. Hvad forventer vi os af forældrene? Hovedsagligt er det at hjælpe til med diverse ting i forbindelse med holdets virke, samt evt. at samle penge ind til holdets aktiviteter. Det tilstræbes at der er minimum 2 forældre, der agerer som tovholdere for styring af kørsel, tøjvask, festlige arrangementer og andre gøremål. Disse 2 forældre må uddelegere gøremål til andre forældre på vegne af træneren. Hvad du som forældre ikke skal deltage i er, planlægning og gennemførelse af træning samt udtagning af holdet og coaching ved kampe, det er træneren der coacher! Naturligvis er du i din fulde ret til at have synspunkter om hvad som helst, men diskutér kun, når der er enighed om, at det er det rigtige tidspunkt at udveksle synspunkter på. Side 14

15 Diskuter aldrig noget, når du/træneren/lederen eller anden forældre/voksen er irriteret. Bed om at få lov at vende tilbage, når du/træneren/lederen eller anden forældre/voksen er faldet til ro igen. Du som forældre skal være klar over, at træneren er der for spillernes skyld, og ikke for forældrenes skyld. Det er træneren, som repræsentant for foreningen, som har ansvaret for spillerne til træning og til kamp. Sammen skal vi skabe en stemning som gør, at hvem som helst i SB&I tør sige fra f.eks. når nogle ikke opfører sig ordentlig. Vi forventer at du som forældre deltager i alle relevante forældreopgaver under træning/kampe og øvrige aktiviteter som bliver afholdt. Dette for at aflaste træneren, der herved kan have fokus på fodboldspillet og udviklingen af spillerne. Vi vil jævnligt gennemgå SB&I Linjen og stofmisbrugspolitikken, for at skabe forståelse og undgå misforståelser. Forældre bør informere eget barn om fornuftig håndtering af kost, f.eks. ser vi i SB&I, at man helst undgår f.eks. energidrikke, pommes frites og slik under træning og kampe, da dette ikke kan betragtes som sund kost. For U12 (11år) spillere og opefter bør forældre sørge for at børnene har håndklæde m.m. med i sportstasken, således de kan gå i bad og omklæde efter kampe. Dette er en del af fodboldkulturen i klubben. Side 15

16 Retningslinjer for U5 U11 (4 år til og med 10. år) Det er klubbens hensigt, at starten for børn i boldklubben overhovedet ikke skal dreje sig om elitefodbold, men om, at børnene skal kunne more sig med boldspil, leg og hyggeligt samvær. Der skal ved indlæring tages udgangspunkt i den enkeltes udviklingstrin, dette gælder både fysisk, motorisk, socialt og psykisk. Leg, oplevelse, udfordring og erfaring er grundlæggende elementer for alle grupper. Resultatet må ikke sættes over den enkelte spiller. Vores unge medlemmer kommer i klubben med vidt forskellige interesser og baggrunde for hvorfor de vil være medlem, af en fodboldklub. Derfor er det vigtigt, at vi har en bred sammensætning for de mål, som spilerne selv ønsker. Det vil sige, ikke kun spille bold, men også lege og udbygge kammeratskabet. Vi skal selvfølgelig ikke glemme fodboldspillet, men vi skal først og fremmest give denne aldersgruppe en sjov og god ungdomstid. Dette vil bevirke, at vi får et godt og bredt spillermateriale med bedre tilknytning til SB&I. Man har tidligere i landets fodboldklubber organiseret de helt unges fodboldstart efter de retningslinjer, der gælder for voksne. Man har opdelt de små efter evner og trænet i spil på 11-mands baner, hvor de bare løb og løb. Man prøvede at skabe eliteidræt allerede i børnenes helt unge alder. Dette har man i dag erkendt er forkert, og mange fodboldspillere i landet er holdt op netop p.g.a. at de hellere ville være sammen med kammerater, som de startede med, i stedet for at blive delt efter dygtighed. Erfaringerne viser, at børn skal opdrages på deres præmisser og ikke på de voksnes, altså, at fodboldsprog og træningsmetoder tilrettelægges så børn forstår det. Derfor skal børnenes (drenge/piger) start på fodboldspillet være en leg med og uden bold i en årgangsmæssig opdeling i stedet for en kvalitetsmæssig. Alle børn skal, uanset styrke, principielt have lov til at deltage i lige mange kampe om året. Træning og kampe foregår på 5- og 8-mandsbaner. Der skal under en stor del af træningen være en bold til hver spiller, så spillerne får så mange boldberøringer som muligt. Der må ikke laves øvelser, der kun har til formål at forbedre spillernes fysik. Side 16

17 Børnene skal desuden have mulighed for at deltage i stævner, så de får mulighed for at omsætte det de ser på TV (VM, EM osv.) til noget de kan have glæde og fornøjelse af, da vi ved, at deres glæde er stor uanset hvilket plads man spiller på, samt hvilket resultat de opnår. BARE DET AT VÆRE MED, ER SJOVT FOR DE FLESTE. Boldspillet skal i SB&I være et godt tilbud, såvel udendørs som indendørs og der skal tilmeldes så mange hold, at alle får mulighed for at deltage på et hold. Det er bestyrelsens ønske at flere forældre i samarbejde med en trænertrup vil være med til at skabe de bedste rammer for spillerne. Side 17

18 Retningslinjer for U12 U17 (11 år til og med 16. år) Når børnene er nået lilleputalderen vil de nu stille anderledes krav til sig selv og deres kammerater. Derfor skal vi nu begynde at lave og 3.- hold, uden at tilsidesætte bredden. Deres evner til at bedømme afstande, hastigheder og retninger i det store spillerum er nu ved at være fuldt udviklet. Vi vil derfor nu begynde med at spille II-mands fodbold, samt stille nogle flere krav til de unge mennesker med hensyn til fremmøde, træningsindsats o g andre opgaver. Spillerne i den alder kan lære næsten alt med en bold, og derfor har trænerne nu også et stort ansvar for at lære dem detaljerne korrekt, ligesom kendskabet til fodboldlovene gøres færdigt. I denne aldersgruppe skal der også gøres meget for at lære spillerne en god opførsel, vise respekt for med og modspillere, dommere, ledere og lign. således at dette kan følge dem i deres fremtid som spillere. Det er vort mål, at alle hold indplaceres i en række der svarer til dets niveau og at den enkelte spiller deltager på et hold, der svarer til spillernes evner, således at spilleren føler lyst og er i harmoni med sine omgivelser i klubben og på holdet. Det skal undgås, at den enkelte spiller jævnligt får væsentlig mindre spilletid end andre. Der må ikke laves øvelser der kun har til formål at forbedre spillernes fysik før de når junioralderen. Det er vort mål at have kvalificerede og uddannede trænere og holdledere til alle hold. Side 18

19 Retningslinjer for U19 Seniorer Det er vores mål at vores ungdomsafdeling til ynglinge og seniorafdeling kan aflevere spillere, der er i besiddelse af alle elementære tekniske og taktiske færdigheder, og som er vant til fysisk træning, viser godt kammeratskab, god disciplin og er bekendt med klubbens målsætning og kan fungere med denne. Det er vores overbevisning, at hvis vi følger vores mål op gennem vores ungdomsafdeling, vil der også være basis for en god og driftig ynglinge/seniorafdeling. Det skal være således, at alle har en hel klar fornemmelse af klubbens mål, ligesom der skal være en rød tråd igennem den enkeltes fodboldopdragelse. På denne måde mener vi, at det sammen med en bedre planlægning og større professionalisme i træningen og styring af holdene, vil betyde, at medlemmerne får et forhold til klubben der gør, at de bliver her. Da vi ved at de unge i 16 års alderen stilles overfor mange nye valgmuligheder, vil vi medvirke til, at ynglingespillerne får mulighed for at deltage i stævner, eller andre arrangementer og mål som holdet sætter sig. I seniorafdelingen skal 1. holdstruppen prioriteres højest både vedr. trænekapacitet og også økonomisk. Dette må dog ikke bevirke, at de øvrige hold bliver overset, og det er vores mål, at der skal være kvalificerede trænere og holdledere til alle hold. Det er håbet, at seniorafdelingen mindst kan bevare sin nuværende størrelse, indtil vi får tilgang fra vores ungdomsafdeling, hvorefter vi forventer en vækst. Side 19

20 Misbrugspolitik i SB&I Med misbrug mener vi: Doping. Narkotika. Alkoholiske drikke. SB&I arbejder aktivt for stoffrie børn og ungdomsarbejde. Alt arbejde som henvender sig direkte til børn og unge skal være stoffrit. Der må ikke findes stoffer hos unge under 18 år ved klub arbejde. Foreningens alkoholpolitik Formål Formålet med SB&I s alkoholpolitik er at sikre, at voksne kan afholde 3. halvleg og fester i foreningen, men at indtagelse af øl i foreningen, når der er børn til stede, sker under stille og rolige former, der ikke kan give anledning til anstød hos børn, forældre, gæster eller naboer. Politik Der sælges eller udskænkes ikke alkohol til unge under 18 år i foreningens lokaler. Der må ikke medtages øl eller anden form for alkohol på foreningens grund og lokaler. Indtagelse af alkohol, når der er børn tilstede, skal ske under stille og rolige former. Personer der virker stærkt berusede, når der børn i foreningen, skal bortvises fra foreningen med det samme. Trænere/holdledere Er ikke påvirket af spiritus, ej heller indtager dette under træning eller kamp, samt under spillermøder med børnene eller i børnenes omklædningsrum. Voksenspillere Der indtages ikke spiritus under træning eller kamp. Brud på reglerne Ved evt. gentagne overtrædelser af regelsættet fastlægger bestyrelsen konsekvenserne. Side 20

21 Foreningens rygepolitik Formål Formålet med foreningens rygepolitik er at sikre, at børnene kan gennemføre deres idrætsudøvelse i et røgfrit miljø. Politik For ungdomsidrætten. Foreningens ledere ryger ikke på banen under træning og kampe, ej heller i børnenes omklædningsrum, samt under spillermøder. Hvis unge under 15 år indgår i udvalg, ryges der ikke under udvalgsmøderne. Klubhuset holdes røgfrit, se opslag på væggene. Der sælges ikke cigaretter eller tobak til unge under 16 år i foreningens lokaler. Brud på reglerne Ungdomsudvalget fastlægger i samarbejde med disciplinærudvalget evt. konsekvenser ved gentagne overtrædelser af foreningens rygepolitik. Doping Foreningen accepterer ikke doping, jvf. Lov om Fremme af Dopingfri Idræt af d. 22/ trådt i kraft d. 1/ Foreningen forholder sig positiv overfor kontrolforanstaltninger i denne forbindelse. Misbrug medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Side 21

22 SB&I Pædofilipolitik Vi modarbejder aktivt pædofili! SB&I følger DBU s opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i fodboldmiljøet højt, og arbejder derfor aktivt med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili. Foreningen har derfor besluttet at benytte den kontrolmulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister giver mulighed for. Vi vil 1 gang årligt tjekke, hvorvidt foreningens trænere og holdledere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Derudover skal alle trænere og ledere i foreningen udfylde/aflevere en såkaldt børneattest. Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, og vi opfordrer samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, åben og tæt dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn. Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes til at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili. Foreningen er forpligtiget til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registeret. Foreningen har etableret en administrativ procedure for kontrollen og udpeget 1 kontaktperson. Din kontaktperson i foreningens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er: Kontaktperson: Steffen Mikkelsen (Formand) Side 22

23 SB&I's Organisation At deltage i bestyrelsen og andet organisatorisk arbejde er særdeles tidskrævende, og arbejdet er frivilligt og ulønnet. Det er måske også frygten for at blive valgt til noget af det arbejde, at mange udebliver fra generalforsamlingen. SB&I s bestyrelse har som mål at de arbejdsopgaver der er i klubben bliver fordelt på mange personer. Det vil betyde, at nogle af de mest tidskrævende poster i klubben vil blive aflastet en del og dermed bliver disse poster måske mere attraktive i fremtiden. Fordelen ved at inddrage flere personer er også at vi vil blive i stand til at løfte nogle flere opgaver som gør, at klubben kan fungere bedre. Bestyrelsen har også som mål at forbedre klubengagementet bl.a. ved at inddrage klubbens hold i nogle beslutninger men også i nogle arbejdsopgaver der er tilpasset holdene. Bestyrelsen skal i fremtiden synliggøre sit arbejde mere for medlemmerne således at disse kan se, at der også her ligger interessante, spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Opgaver i bestyrelsen: Skaffe træner (og holdleder hvis behov). I samarbejde med trænerne at lave målsætning for alle hold hvert år. Motiver træner/holdleder til at deltage i kurser. Hjælpe træner med at arrangere træningslejre i nødvendigt omfang. Hjælpe hold, der skal på rejse i indland og udland. Indkøbe nødvendigt materiel til træning og kampe. (bolde, spillerdragter, redskaber m. m.) Skabe en god og hyggelig atmosfære op til, under og efter kampe. Medvirke med til at skabe et endnu bedre foreningsliv. Koordinere klubarbejdet gennem uddelegering til aktivitetsgrupper. Side 23

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

ISHOCKEYENS SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt ISHOCKEYENS SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt

Ishockeyens SÅDAN. Fairplay &Respekt. &Respekt Ishockeyens SÅDAN 1 Danmarks Ishockey Union (DIU) har det overordnede ansvar for ishockeyens fælles værdigrundlag i Danmark det som er rigtigt eller forkert i ishockey, på eller udenfor banen. Fair play

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre

Den røde tråd. RIK s ishockey program for alle aldre RIK s ishockey program for alle aldre Den røde tråd Indeværende dokument danner rammen om hvordan der skal spilles ishockey i vores klub, hvilke sociale værdier vi ønsker, skal opretholdes og ikke mindst

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

Version Børnefodbold

Version Børnefodbold Version Børnefodbold Velkommen til alle drenge og piger og deres forældre! Netop nu tager Nørresundby Forenede Boldklubber imod mange nye medlemmer. Græsset er grønt, vejret godt, og udendørsaktiviteter

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

Velkommen! Solrød Fodbold Club. Solrød Fodbold Club Adresse Solrød Fodbold Club Tingsryds Alle 27A 2680 Solrød Strand 5614 0229 Mandage 18:30-21:00

Velkommen! Solrød Fodbold Club. Solrød Fodbold Club Adresse Solrød Fodbold Club Tingsryds Alle 27A 2680 Solrød Strand 5614 0229 Mandage 18:30-21:00 Solrød Fodbold Club Velkommen! Kære forældre. Fodbold er et fantastisk spil! Det er spændende, dramatisk, medrivende og fremfor alt er det sjovt. Du har sendt din dreng/pige til fodbold i Solrød FC, og

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Holstebro Boldklub er stiftet af Johannes Nielsen den 21. marts 1921 på byens afholdshotel. For at styrke HB s seniorafdeling etableres HB Elite ApS

Holstebro Boldklub er stiftet af Johannes Nielsen den 21. marts 1921 på byens afholdshotel. For at styrke HB s seniorafdeling etableres HB Elite ApS mod nye mål Holstebro Boldklub er stiftet af Johannes Nielsen den 21. marts 1921 på byens afholdshotel. For at styrke HB s seniorafdeling etableres HB Elite ApS i 1997. HB elite Garantsponsor 48.000 Logo

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Velkommen til. FC Holte

Velkommen til. FC Holte Velkommen til FC Holte Velkommen til FC Holte fodbold mest for sjov Foreningen FC Holte (FCH), der har hjemsted i Søllerød kommune, er stiftet den 26. august 2003. FCH er en afdeling af Holte Idrætsforening

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Mål for sæsonen

Mål for sæsonen Mål for sæsonen 2013-2014 SSB ønsker at være en hel klub, der både favner elite og bredde. De 4 afdelinger motionist, ungdom, senior og veteran danner rammen om en stor og aktiv klub, der er i kraftig

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere