Indholdsfortegnelse. Indledning s. 3. Materialets opbygning s. 4. Information Refleksion Reaktion s. 5. Om UNICEF s. 6. Om Dansk Skoleidræt s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning s. 3. Materialets opbygning s. 4. Information Refleksion Reaktion s. 5. Om UNICEF s. 6. Om Dansk Skoleidræt s."

Transkript

1 andet end bare sjov

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Materialets opbygning s. 4 Information Refleksion Reaktion s. 5 Om UNICEF s. 6 Om Dansk Skoleidræt s. 7 Om Børnekonventionen s. 8 Om sport i hjælpearbejdet s. 9 Mobning s. 10 Om Karamoja s. 11 Før I ser dvd en s. 14 Vejledning til dvd en s. 15 Før I læser elevhæftet s. 18 Vejledning til elevhæftet s. 19 Gode links til elevhæftet s. 22 Regler til kurvebold s. 23 Afslutning s. 25 2

3 Lærervejledning Sport andet end bare sjov er et undervisningsmateriale for skolens mellemtrin. Det er produceret i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og UNICEF Danmark med støtte fra Danida i anledning af, at UNICEF Danmark i 2008 modtager overskuddet fra salget af Børnenes Ulandskalender. Materialet består af et elevhæfte og en dvd, som indeholder en lærervejledning m.m., og det henvender sig især til fagene dansk og idræt. Vores intention er, at lærerne i de to fag kan arbejde tværfagligt med materialet. I idræt kan man især arbejde med de praktiske øvelser fra elevhæftet og med at formulere Fair Play-regler for sportsaktiviteter i klassen. Desuden kan man forsøge sig med at spille kurvebold, som er en meget udbredt sportsgren blandt pigerne i Uganda. I dansk kan man især tale om børns rettigheder og om, hvordan man kan arbejde i klassen på at forebygge og bekæmpe mobning. Derudover er der rig lejlighed til at sætte sig grundigt ind i de vilkår, som børnene i Karamoja lever under. Pengene fra kalendersalget går til et sportsprojekt i det nordøstlige Uganda, som hedder Karamoja. I denne vejledning findes der både uddybende oplysninger om projektet og om den meget særegne region, som Karamoja er. Flere oplysninger kan findes i Danidas undervisningsmateriale, som knytter sig til ulandskalenderen 2008 samt på hjemmesiderne og 3

4 Materialets opbygning Elevhæftet på 36 sider handler først og fremmest om den konfliktramte region Karamoja i det nordøstlige Uganda, hvor UNICEF gennem sport bringer børnene sammen på trods af stammekrige. Men det beskriver også mange andre eksempler på sportens anvendelsesmuligheder. Sport samler børn, så man kan give dem livsvigtige oplysninger om sundhed, hygiejne og sygdomsforebyggelse, men også oplysninger om, hvor vigtigt det er at gå i skole og gennemføre en uddannelse. For at skabe parallel til danske forhold handler anden halvdel af hæftet om danske projekter og om, hvordan man kan bruge sport til at forebygge og afhjælpe mobning blandt børn. I november 2006 gennemførte DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø, en undersøgelse, der viste, at 18 % af skoleeleverne var blevet mobbet indenfor de sidste to måneder. Der er taget flere initiativer til bekæmpelse af mobning siden da, så forhåbentlig vil tallet dale fremover. Hvis man som elev systematisk bliver holdt udenfor resten af gruppen, betyder det en dramatisk reduktion af livskvalitet for den enkelte elev, og flere forskellige studier har vist, at mobbeofre er mere ulykkelige og har langt flere psykosomatiske lidelser end andre børn. I henhold til undervisningsmiljøloven skal alle skoler udarbejde handleplaner til bekæmpelse af mobning. Men det arbejde skrider kun langsomt frem, og de fleste af de handleplaner, der er udarbejdet, dumper i en kvalitetstest. Vi håber, at vi med dette materiale kan være med til at sætte fokus på problemet, og at lærerne kan blive inspireret til sammen med eleverne at sætte mobbeproblematikken under lup. Dvd en indeholder tre små film om Karamoja. Vi tegner et portræt af Bernado på 12 år og Antoinetta på 10 år, som på hver deres måde kæmper for, at deres liv skal blive anderledes end deres forældres. Og så viser vi en film om forholdene i Karamoja Ugandas fattigste og mest udsatte region, som er ukendt for de fleste. På dvd en er der desuden regler for netbold en af de mest populære sportsgrene for piger i Uganda fotos fra Karamoja, Børnekonventionen og et kort over området. Teksterne om Karamoja i elevhæftet og de tre små film på dvd en giver tilsammen et fint vidnesbyrd om dagliglivet i en af verdens fattigste regioner. 4

5 Information Refleksion Reaktion I UNICEF Danmark tror vi på, at god læring bør bestå af tre dele: Information, Refleksion og Reaktion. Første del er den mest passive for eleven, nemlig den, hvor emnet formidles, og viden bygges op. Her står dvd en og lærerhæftet i fokus. Næste del, som kan ske i vekselvirkning med formidlingen, er den, hvor eleven skal bruge tid på at bearbejde det tillærte og reflektere over den nye viden. Her er samtalen vigtig, og især spørgsmål med filosofisk indhold kan hjælpe eleverne med at danne egne meninger og holdninger og med at argumentere herfor. Sidste del af tre-trins-raketten handler om at give eleverne mulighed for at handle ud fra den viden, de har erhvervet sig, og handlingerne kan tage mange former. Jo mere handling, jo større chance for, at det tillærte ikke glemmes igen. Vi anbefaler, at der arbejdes kreativt med børns rettigheder og Børnekonventionen, og på vores hjemmeside findes der forslag til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen. Man kan også rekvirere en gratis prøvepakke om Moveathon, som er en idrætsorienteret, pædagogisk indsamlingsaktivitet, der bl.a. indeholder et lærerhæfte med mange gode aktivitetsforslag. Vi ved, at børn fra naturens side er åbne, tillidsfulde og medfølende, og at de desværre ofte gennem deres opvækst lærer at blive bange, mistroiske og nedladende over for hinanden. Kun ved at gribe deres medfødte egenskaber og udvikle dem, kan vi skabe voksne mennesker, der er fordomsfrie og tolerante. I den globale forståelsesramme, som skolebørn vokser op under, lærer de fra deres omgivelser, at vi er bedre end de andre, og at det er synd for de andre. Den medlidenhedsfølelse, der fremkaldes i børnene, er medvirkende til, at de indtager den passive betragterrolle og måske udvikler selvgodhed i et ulige giver-modtagerforhold. Vi håber, at man via arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder kan skabe en fællesskabs- og lighedsfølelse hos danske børn, som kan have en permanent værdi. Vi håber, at børn, lærere og forældre på baggrund af materialet kan tale om børns rettigheder herhjemme og i andre dele af verden. Vi håber også, at vi gennem en holdningsskabende debat, kan finde frem til nogle af de etiske aspekter, der knytter sig til forholdene mellem rige og fattige lande. Vi tror, at danske børn kan lære, at vi slet ikke er så forskellige endda, og at børn i Karamoja har evner og kvaliteter, som vi kan beundre dem for. 5

6 Om UNICEF UNICEF Danmark er UNICEFs danske afdeling. UNICEF er FNs Børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. UNICEF blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn i Europa, som sultede og led efter 2. Verdenskrig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for børn i hele verden, og i dag arbejder vi i mere end 150 lande inden for alle de områder, der er vigtige for et barns overlevelse og udvikling. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet og blandt de højest prioriterede arbejdsområder er hjælp til børn med særligt behov for beskyttelse. UNICEF Danmark udgiver undervisningsmaterialer til folkeskolen, som tager udgangspunkt i børns rettigheder. Vi tilbyder også gratis internetbaseret materiale som f.eks. der handler om børnesoldater, og som er en sjov quiz, hvor man kan teste sin viden om børns rettigheder. Læs mere på eller kontakt UNICEF Danmark på for yderligere oplysninger. 6

7 Om Dansk Skoleidræt Dansk Skoleidræt er en non-profit organisation, der arbejder for at få børn og unge til at bevæge sig mere i skolen. Dansk Skoleidræt gennemfører en række større landsdækkende aktiviteter rettet mod alle landets skoler og skoleelever, bl.a. Skolernes Motionsdag, Legepatruljen, Skolesport og DM-stævner i atletik, fodbold, håndbold, volleyball og basketball. Derudover sælger Dansk Skoleidræt idrætsmærker og diverse undervisningsmaterialer. Siden 1996 har organisationen iværksat forskellige landsdækkende samarbejdsprojekter bl.a. Kroppen i Skolen en større kampagne i samarbejde med Dansk Idrætslærerforening, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Danmarks Idræts-Forbund. Dansk Skoleidræt udgiver sit eget magasin Idræt i skolen, elektroniske nyhedsbreve, og hjemmesiden opdateres dagligt med nyheder mm. Læs mere på 7

8 Om Børnekonventionen FNs Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen - er verdens lov for de 0-18 årige. Den er global, fordi den handler om alle verdens børn, og den er lokal, fordi den handler om hvert enkelt barn. Konventionen blev vedtaget af FNs Generalforsamling den 20. november 1989, og i dag er der kun to lande, der ikke har tilsluttet sig dens indhold. Det er Somalia og USA. UNICEF Danmark ser det som en væsentlig opgave at informere alle børn og unge om konventionens indhold, og til skolerne producerer vi undervisningsmateriale, som handler om børns rettigheder og vilkår. Læs mere på hvor der findes en materialeoversigt. 8

9 Om sport i hjælpearbejdet Sport er et fantastisk redskab i hjælpearbejdet, og UNICEF bruger sport mere og mere i sine programmer i flere end 150 af verdens lande. Sport tiltrækker børn som en magnet, og når børn er samlet om noget sjovt, kan de voksne udnytte lejligheden til at give dem oplysninger om bl.a. sygdomme, sundhed, hygiejne og vigtigheden af skolegang og uddannelse. Når sportsklubber samarbejder med skoler i et område, medfører det, at flere børn møder op i skolen, og flere af dem gennemfører grundskolen. Ifølge Børnekonventionen har alle børn ret til at lege og til at være børn. Og sport er en naturlig del af børns leg. Hvor der er børn, er der næsten også altid en bold. Det gælder både i skolen, hjemme på vejen og selv i flygtningelejre. Det er sjovt for børn at deltage i sport. De leger, de lærer at vinde og at tabe, de får selvtillid, de lærer at arbejde sammen, de får motion, de lærer respekt og disciplin, de skaber venner, og de udvikler sig på en positiv måde. UNICEF bruger også legetøj og sportsudstyr til at hjælpe katastroferamte børn, der tit er samlet med tusindvis af andre mennesker i midlertidige lejre. Sjippetove, ketsjere og bolde kan få legen og glæden frem hos børnene, så katastrofen kommer lidt på afstand. Børn, der har oplevet uhyggelige ting, kan hjælpes af med deres traumer gennem leg og spil. Gennem sjov og glæde. Derfor var sportsudstyr også en del af den omfattende nødhjælp, som UNICEF sendte til tsunami-ramte børn i Asien i UNICEF samarbejder med en række partnere inden for sportens verden, bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, det internationale fodboldforbund FIFA, samt fodboldklubberne Manchester United, FC Barcelona og AC Milan, der alle har bidraget til UNICEFs hjælpearbejde for verdens børn. 9

10 Mobning Mobning er et socialt fænomen. Det vil sige, at mobning kan opstå, hvor mennesker er samlet om noget, f.eks. arbejde eller det at gå i skole. Mobning sker, når gruppen systematisk forfølger eller udelukker en af gruppens medlemmer. Praktikere og forskere er ikke helt enige om, hvad der er hovedårsagen til mobning, men i nyere tid peger eksperterne på, at der er mange kræfter på spil, der krydser hinanden såsom: toleranceniveauet i det omkringliggende samfund, skolekultur, hjemmekultur og klassekultur. Der er nogle forhold ved mobning, som det er godt for lærere og pædagoger at være opmærksomme på: Mobning er et gruppemønster, der kan involvere alle eleverne i klassen på forskellige niveauer. Ret derfor ikke kun opmærksomhed på de meget tydelige aktører men også på de passive mobbere, der kigger på uden at blande sig. Vær opmærksom på den mindre synlige mobning som systematisk tavshed, ignorering, udefrysning og accept af en klassekammerats ensomhed. Nogle børn er presset i en dobbelt position, hvor de nogle gange er med til at udføre mobning og andre gange er ofre. Her er børn, der trænger til din positive støtte og opmærksomhed. Vær en positiv rollemodel, vis tolerance, interesse og omsorg for hver elev. Det er vigtigt, at antimobbearbejdet ikke alene hviler på din skulder det skal være et fælles skoleanliggende. 10

11 Om Karamoja Karamoja dækker et isoleret hjørne af Uganda og er blevet opkaldt efter det folk, der har beboet området i århundreder: Karimojongerne. Området er mere end kvadratkilometer stort, og det består af savanne og buskørken. Karamoja grænser op til Kenya og Sudan, men landegrænser har aldrig betydet meget for karimojongerne. Det har derimod naturlige grænser, som fortæller lidt om, hvor øde og fjerntliggende området egentlig er. Mod øst er det The Rift Valleys bratte skråninger, der tårner sig op over Kenyas sletter. Mod nord finder man de uberørte vidder ved Kidepo National Park og nogle enorme bjerge, som strækker sig ind i Sudan, og mod syd findes i Mount Elgon National Park nogle forrevne spidser, der er formet af vulkanske udbrud for millioner af år siden. Drager man mod vest, mødes man af uendelige sumpe, før man kommer frem til Acholiland. Karamoja er beliggende på et højt plateau mere end meter over havets overflade. Fire store bjerge omkranser regionen: Morungole mod nord, Moroto mod øst, Kadam mod syd og Napak mod vest. Der bor lige under en million mennesker i området, hvor Moroto regnes for at være hovedstaden. Klimaet er hårdt. I mange områder overstiger regnmængden ikke 800 ml pr. år, og ofte ligger den kun på 500 ml. Normalt skal der mindst ml til om året, før et folk kan overleve i et område uden infrastruktur. Regnen falder sporadisk mellem juni og oktober, mens ørkenvinde og tørke tager over fra november til marts. I de senere år er tørkeperioden blevet længere og mere alvorlig. 80 % af børnene i Karamoja har aldrig gået i skole. 10 % er forældreløse som følge af stammekonflikter. 94 % mangler sanitære forhold. Halvdelen af befolkningen lever mere end 5 km fra en sundhedsklinik. 92 % har ikke adgang til offentlig information. 11

12 Karamoja er det mindst udviklede område i Uganda. Det er derfor en stor udfordring at skulle skabe ordentlige levevilkår for de mange børn af halvnomader, der bor og vandrer i det tørre landskab, hvor ikke kun vand er en mangelvare men også lægehjælp, skolegang og varig fred. Distrikterne er prægede af gamle stammeskel og nedarvede fjendebilleder, som er en trussel for både børn og voksne og en stor hindring for udviklingen af hele regionen. Historierne om det modige og uregerlige hyrdefolk, karimojongerne, er kendt af alle i Uganda. Krigerne fra de forskellige stammer har mange indbyrdes konflikter. De stjæler kvæg fra hinanden og kæmper ofte om græsningsarealer og vand til dyr og mennesker. Nogle gange med døden til følge. I de interne kvægkrige er det oftest børnene, som er i farezonen. De passer nemlig køerne og gederne i løbet af dagen, når kvægtyvene er på spil. Fordi mange børn netop har dette risikofyldte arbejde, får de heller ikke mulighed for at gå i skole. Og børn, som begynder i skole, bliver i de fleste tilfælde aldrig færdig, fordi forældrene foretrækker, at de er derhjemme og hjælper til. Således er det kun godt 20 % af børnene, der begynder i skolen og kun 1,3 % af dem, der gør deres grundskoleuddannelse færdig. I Karamoja kan kun 11 % af befolkningen læse og skrive. Under 2. Verdenskrig kom britiske koloniherrer til området for at rekruttere unge mænd til krigen. Med en pen skrev de karimojongernes navne i en bog, og da mange af de unge mænd aldrig vendte hjem igen efter krigen, blev pennen forbandet og afbrændt ved en symbolsk handling. Først i 1995 hævede karimojongerne forbandelsen over pennen, og i dag anerkender de, at der er brug for skolegang som en vej ud af deres ekstreme fattigdom. Det er i skolen, at Karamojas børn skal lære om sundhed, og om hvordan man for eksempel undgår at blive smittet med hiv og aids. De har nemlig ikke adgang til tv, radio og aviser, som deres jævnaldrende i andre egne af Uganda. Fordi regionen er så afsidesliggende, får kun 7 % af børnene i alderen 3-17 år informationer gennem medierne. I resten af landet er tallet 80 %, så livs-vigtige oplysninger er næsten umulige at dele med karimojongerne. 12

13 Langt den største del af befolkningen modtager ingen social hjælp eller beskyttelse overhovedet. Afstanden til klinikker er stor, og børnene skal gå langt for at komme i skole. Samtidig er der brug for børnene til at hente vand og passe dyrene, så det er en stor udfordring at hæve uddannelsesniveauet i den trængte region. Udover naturlige og nationale grænser har også regionale konflikter været med til at holde Karamoja isoleret fra resten af landet og fra resten af verden. Karimojongerne er et meget stolt folk, som værdsætter deres traditionelle levevis højt. Mange har forsøgt at bringe ændringer til Karamoja uden held, og indtil videre har befolkningen overlevet i århundreder under de ekstremt vanskelige vilkår. Men i 2006 har The Kid s League (TKL) gennemført en omfattende research i Karamoja for at kunne skræddersy et projekt, Sports for Life, til området. TKL har stor erfaring med at lave sportsprojekter i områder, hvor børnene lever under vanskelige områder, og de har projekter både i Kampala og i Gulu, som der kan læses mere om på TKL s hjemmeside I Karamoja blev der holdt møder med myndighederne, med stammeledere, med lærere og elever og med andre NGOer, der arbejder i regionen. Alle medvirkende har givet tilsagn om at støtte TKL bedst muligt nu og i fremtiden. Da et af de vigtigste formål med TKL er at promovere skolegang, er der indgået et tæt samarbejde med områdets skoler, hvor TKL bl.a. har interviewet børnene for at høre, hvilke sportsgrene de helst vil deltage i. De fleste drenge svarede fodbold, mens pigerne foretrækker kurvebold. På baggrund af den omfattende research finder TKL, at der er basis for en succesfuld implementering, og er nu klar til at starte aktiviteterne op i Karamoja sammen med UNICEF. Erfaringer fra andre UNICEF projekter har vist, at sport og leg kombineret med undervisning, der er relevant for børnenes hverdag, er et effektivt middel til at tiltrække flere til skolerne. Samtidig kan sport lære børnene at være sammen på tværs af fjendskaber og løse konflikter uden brug af vold. UNICEF samarbejder med lokale organisationer og ledere om projektet Sports for Life. Her arbejder man ud fra følgende fire strategier: Få flere børn indskrevet i skolen og bevare dem her, blandt andet via kampagner og børneambassadører, som fortæller de andre børn om, hvor godt det er at komme i skole og på sportspladsen, fordi man her får masser af vigtige informationer. Sørge for at børnene får bedre adgang til informationer og viden om fx børnerettigheder. Det sker blandt andet igennem uddeling af radioer og produktion af børneprogrammer i radioen. Flere sportsaktiviteter, hvilket skal ske via opstart af sportsklubber. Der skal bygges nye sportsfaciliteter og organiseres turneringer. Undervisning i life skills som handler om, hvordan man henvender sig til myndigheder, læger osv. samt oplysning om sundhed, hygiejne, og hiv/aids. Alt dette i tæt samarbejde med regeringen og lokale ledere, så der også sker en holdningsændring her. 13

14 Før I ser dvd en Se dvd en igennem, inden du viser den i klassen. Find Uganda på et kort eller en globus. Kort kan printes ud fra dvd en. Etabler et udstillingsområde i klassen og udvid udstillingen al den tid, I arbejder med materialet. 14

15 Vejledning til dvd en Se først den generelle film om vilkårene i Karamoja efterfulgt af filmene om Antoinetta og Bernado. Livet i Karamoja Landsbyerne i Karamoja hedder manyatas, og de er opbygget således, at en uigennemtrængelig mur af tornekrat beskytter beboerne mod uventede gæster. For at komme ind til hytterne i en manyata skal man kravle igennem fire, fem af disse mure af torne, så kvæget, der står helt inde i midten af landsbyen, i kraalen, er umuligt at stjæle for fjendtlige stammer. I en manyata er der hverken vand eller strøm. Alt vandet skal hentes ved en brønd, og det er pigernes ansvar at sørge for det, ligesom det er kvinder og piger, der laver mad og holder hus. Drengene og de unge mænd passer kvæget, og de fleste af dem forlader hjemmet med køer og geder tidligt om morgenen for at vandre op i bjergene, hvor der er græs til dyrene. Det er derfor karimojongerne kaldes halv-nomader. Når drengene forlader landsbyerne om morgenen, tager de deres bue og pile med. Det sker nemlig, at de skal forsvare sig mod andre stammer, der kommer for at stjæle deres dyr. Mange har fået automatvåben, som bliver smuglet ind over grænsen fra Kenya, og regeringen kæmper en indædt kamp for at afvæbne krigerne, men forgæves. Almindeligvis ville der være flere internationale organisationer til stede i et område som Karamoja, men den vedvarende konflikt har afskrækket flere. Dog er der tegn på, at den udvikling nu er ved at vende. Når drengene går mod bjergene, går pigerne ind til byen, hvor de sælger brænde og trækul, og hvis de er heldige, finder de småjobs, som giver penge til at købe nogle grønsager på markedet. I hovedbyen Moroto er der en generator, der skulle forsyne indbyggerne med strøm, men termitter har ædt elmasterne, og når generatoren bryder sammen, er der ingen til at reparere den. Byens to hoteller og de organisationer, der er til stede, er alle sammen afhængige af deres egne generatorer, og enkelte indbyggere har små solfangere installeret. Karimojongernes kost består hovedsageligt af grød af kornarten sorghum. Der er kun en af de fem dominerende etniske grupper, der dyrker jorden, resten er hyrder, som spiser en ensidig kost, der ikke indeholder alle de vitaminer og mineraler, kroppen har brug for. En gang imellem åbner karimojongerne halspulsåren på en ko, hvorefter de blander dyrets blod med mælk, som de drikker. En tradition, der også kendes fra masaierne i Kenya, og som ikke er 15

16 uproblematisk, eftersom forskellige sygdomme hos kvæget kan overføres til mennesker. En ko kan tappes for blod hver 2-3 måned. I et område, hvor der ikke er industri og handel, kan det være svært at se formålet med uddannelse, for hvad skal børnene uddanne sig til? Endnu sværere bliver det af, at man skal til Kampala, hvis man vil gå på universitetet eller anden højere læreanstalt. Men det er kun lærdom, der på langt sigt kan ændre et samfund. Antoinetta I Karamoja er der både kristne og muslimer. Antoinetta går i kirke ligesom resten af landsbyens beboere hver søndag. Hun går i tredje klasse i Rupa landsbyskole. Eleverne lærer engelsk fra tredje. World Food Programme, WFP, serverer grød til alle børn i skolerne hver dag. Grøden er typisk kogt på sorghum, hirse eller majsmel. Det motiverer mange børn til at komme i skole i tørkeperioden, og WFP s program, som eksisterer i mange fattige lande, kaldes Food for Education. Antoinettas bedstemor har haft polio som barn. Det er en sygdom, som ved UNICEFs hjælp er så godt som udryddet i hele verden i dag. I 2006 blev der kun registreret godt tilfælde af den forfærdelige sygdom, som også kaldes børnelammelse. Læs mere på om polio og andre børnesygdomme. Antoinetta fortæller, at hun hellere vil gå i skole end at blive mor. I Afrika er der mange piger, der får børn, når de er år gamle, og i Karamoja er det ikke normen, at kvinderne uddanner sig. Bernado Bernado bor på en kostskole i Moroto. Hans mor bor også i byen, men de fleste weekender tilbringer han hos sin bedstemor i Rupa. Han har ingen far. Moroto Army Primary School var oprindelig tiltænkt soldaternes børn, men da soldaterne hele tiden blev forflyttet, var der ikke nok børn til skolen, som derfor blev åbnet for alle. Bernado er en utrolig kvik og målrettet dreng, der med egne ord har en mission i livet om at gøre noget godt for sit folk. Markedet i Moroto er ikke stort, men der kan købes grønsager, sæbe, olie og små tørrede fisk fra søerne i området. Der kan også købes perler fra Kenya, som karimojongerne bruger til perlekranse og andre smykker. På et andet lille marked i byen kan der købes tøj og sko. 16

17 Forslag til samtale Beskriv livet i Karamoja. Lav en oversigt over de ting, I synes mangler i området? Er der noget, I kan beundre karimojongerne, og især børnene, for? Tal om, hvilke artikler i Børnekonventionen, der ikke bliver opfyldt i Karamoja. Hvilke 10 rettigheder fra Børnekonventionen synes I er vigtigst for børnene i Karamoja? Hvilke drømme har Antoinetta og Bernado? Svarer det til jeres drømme? Hvordan kan man hjælpe de to børn med at få opfyldt deres drømme? Hvem skal hjælpe dem? Er der noget, vi kan gøre som danskere? Fortæl om jeres hjemlige pligter og sammenlign med de pligter, børnene i Karamoja har. Får I penge for at hjælpe til derhjemme? Synes I, at danske børn skal hjælpe til gratis, eller skal de have lommepenge? Hvis I skulle bo i Karamoja i et år og kun måtte medbringe fem personlige ting, hvilke ting ville I så tage med? Hvilke ting kunne I nemt undvære? Har danske børn for mange ting og har de mange unødvendige ting? Hvad mangler I i jeres eget liv? (Her svarer mange børn: Tid med mine forældre ). Tag en snak i klassen om retfærdighed og uretfærdighed. Er det retfærdigt, at vi ikke alle sammen har samme muligheder? Forslag til aktiviteter. Skriv et digt om jeres indtryk fra filmene. Hvad tænker I på efter at have set dem? Hæng digtene op i klassen. Hæng de ti artikler op, som I synes er de vigtigste for børnene i Karamoja. På dvd en er der mange fotos fra Karamoja som kan printes ud og hænges op i klassen. Der er også et kort over området, så I kan se, hvor Karamoja ligger. Søg evt. flere oplysninger om Uganda og Karamoja på og Der er også flotte fotos på hvor man kan søge på Karamoja. De giver et godt indtryk af regionens enestående karakter. 17

18 Før I læser elevhæftet Begynd med en brainstorm. Bed eleverne remse op, hvad sport egentlig kan bruges til. Skriv det ned og hæng det op i klassen. Efter arbejdet med elevhæftet, skal listen gerne være blevet længere. 18

19 Vejledning til elevhæftet Elevhæftet er opbygget således, at første halvdel handler om Karamoja og om UNICEFs brug af sport i hjælpearbejdet, og anden halvdel handler om, hvordan sport kan bruges til at skabe trivsel blandt danske skolebørn. Vi tror ikke, at vi med dette elevhæfte fuldstændig kan fjerne mobning fra skolen. Men vi mener, at vi kan være med til at sætte fokus på problemet, og at læreren gennem samtale og øvelser i klassen kan nå langt i sit arbejde for at begrænse mobning mest muligt. I Karamoja løser man konflikter gennem sport måske kan vi gøre det samme i Danmark. S. 2-3: Kig på kortet og på et stort kort over Afrika, så eleverne kan orientere sig. Tal om Mandelas citat. Hvad betyder det? Kan det siges med andre ord? Snak om Mandela og hans liv. Find evt. mere om ham på internettet. S. 4-5: Læs mere om Sports for Life på og S. 6-7: Tal om livet i Karamoja og Bernados muligheder for at blive læge. Findes de overhovedet? Hvad er udfordringerne? Sammenlign med elevernes egne muligheder. Skolen er opdelt i sæsoner, og det er kun i sportssæsonen, at Bernado skal op kl Tre fjerdedele af året kan han sove til kl S. 8-9: Kig godt på billederne og lad eleverne stille spørgsmål. De tre kvinder nederst på s. 9 har ar i ansigtet. Det er en måde, de pynter sig på. De stikker en torn ind i huden og hiver ud, så de kan skære et lille stykke af huden med et barberblad. Det efterlader små ar i forskellige mønstre. Se også bagsiden af elevhæftet. S : Løs opgaven s. 10. Tal igen om børnenes muligheder i Karamoja. Fremhæv børnenes kompetencer og få eleverne til at se de afrikanske børn som ressourcestærke. Ville danske børn kunne passe hus, lave mad, hente vand og passe kvæg som 12 årige? S : I UNICEFs arbejde spiller radioer altid en afgørende rolle. Det er en af de mest effektive måder at få budskaber bredt ud til fjerntliggende egne uden strøm, tv og computere. Solcelleradioer er nødvendige, fordi batterier ikke er lige til at få fat i. Eleverne kan evt. prøve at lave deres eget radioprogram og optage det på en båndoptager. Skriv storyboard først. Hvad vil intervieweren spørge om hvilke emner arbejder I med: Sundhed, sport, mobning, fritidsinteresser? Jeres lokalradio er formentlig også interesseret i at snakke med eleverne. De mangler ofte spændende emner til programmer. 19

20 S : Løs opgaven s. 15. Forhåbentlig vil idrætslæreren gerne være med til at introducere kurvebold i klassen. Reglerne kan findes her i vejledningen. Når man spørger børn i ulandene, hvad de vil være, når de bliver voksne, svarer langt de fleste, at de vil være lærere. Hvorfor mon? Hvad vil eleverne i klassen være? S : Kig godt på billederne og lad eleverne stille spørgsmål. Du kan som lærer finde hjælp til svarene her: S : Tag en snak om UNICEF og løs opgaven på s. 18. Det er vigtigt at bruge lang tid på den opgave, så eleverne virkelig kommer i dybden med at diskutere børnerettigheder. Sports-in-a-box er en unik samling udstyr, som UNICEF har udviklet optimalt. Du kan læse mere om den på UNICEFs internationale hjemmeside og søge på Sports-in-a-box. S. 21: Løs opgaven s. 21. Lav plancher med idolerne til udstillingen. Print evt. fotos ud fra nettet. Det behøver ikke nødvendigvis være sports-idoler andre idoler kan også gøre det. Tag en snak om reklamer, annoncer og sponsoraftaler og værdien af at have sit logo på f.eks. spillertrøjer. Prøv at spørge eleverne, hvilke reklamer de bedst kan huske fra tv, biograf, internet og magasiner. S : Løs opgaven s. 22. Hvorfor er det smart at bruge ambassadører som David Beckham og Kasper Lorentzen? Diskuter de to citater på s. 22. S : Løs opgaverne på s. 24 og 25. Det kan evt. gøres i samarbejde med idrætslæreren. Det er vigtigt, at der bruges god tid på at tale om Fair Playreglerne. Hvad betyder de? Er de nemme at efterleve? Kan eleverne nævne eksempler på professionelle idrætsudøvere, der følger reglerne/ikke følger reglerne? Læs mere på S : Løs opgaven på s. 26. Diskuter de tre citater. Kan man evt. lave en legepatrulje på jeres skole? Er der brug for det? S : Løs opgaven på s. 29. Hvad mener eleverne om Skolesport? S : Løs opgaven på s. 31. Diskuter citaterne. 20

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1

operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 operation dagsværk 2013 unge i Uganda concept note Operatiom Dagsværk 2013 1 Tema Projektet styrker unge ugandere i den fattige og isolerede Karamoja region til at komme i front for deres egne rettigheder

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere