Indholdsfortegnelse. Indledning s. 3. Materialets opbygning s. 4. Information Refleksion Reaktion s. 5. Om UNICEF s. 6. Om Dansk Skoleidræt s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning s. 3. Materialets opbygning s. 4. Information Refleksion Reaktion s. 5. Om UNICEF s. 6. Om Dansk Skoleidræt s."

Transkript

1 andet end bare sjov

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Materialets opbygning s. 4 Information Refleksion Reaktion s. 5 Om UNICEF s. 6 Om Dansk Skoleidræt s. 7 Om Børnekonventionen s. 8 Om sport i hjælpearbejdet s. 9 Mobning s. 10 Om Karamoja s. 11 Før I ser dvd en s. 14 Vejledning til dvd en s. 15 Før I læser elevhæftet s. 18 Vejledning til elevhæftet s. 19 Gode links til elevhæftet s. 22 Regler til kurvebold s. 23 Afslutning s. 25 2

3 Lærervejledning Sport andet end bare sjov er et undervisningsmateriale for skolens mellemtrin. Det er produceret i samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og UNICEF Danmark med støtte fra Danida i anledning af, at UNICEF Danmark i 2008 modtager overskuddet fra salget af Børnenes Ulandskalender. Materialet består af et elevhæfte og en dvd, som indeholder en lærervejledning m.m., og det henvender sig især til fagene dansk og idræt. Vores intention er, at lærerne i de to fag kan arbejde tværfagligt med materialet. I idræt kan man især arbejde med de praktiske øvelser fra elevhæftet og med at formulere Fair Play-regler for sportsaktiviteter i klassen. Desuden kan man forsøge sig med at spille kurvebold, som er en meget udbredt sportsgren blandt pigerne i Uganda. I dansk kan man især tale om børns rettigheder og om, hvordan man kan arbejde i klassen på at forebygge og bekæmpe mobning. Derudover er der rig lejlighed til at sætte sig grundigt ind i de vilkår, som børnene i Karamoja lever under. Pengene fra kalendersalget går til et sportsprojekt i det nordøstlige Uganda, som hedder Karamoja. I denne vejledning findes der både uddybende oplysninger om projektet og om den meget særegne region, som Karamoja er. Flere oplysninger kan findes i Danidas undervisningsmateriale, som knytter sig til ulandskalenderen 2008 samt på hjemmesiderne og 3

4 Materialets opbygning Elevhæftet på 36 sider handler først og fremmest om den konfliktramte region Karamoja i det nordøstlige Uganda, hvor UNICEF gennem sport bringer børnene sammen på trods af stammekrige. Men det beskriver også mange andre eksempler på sportens anvendelsesmuligheder. Sport samler børn, så man kan give dem livsvigtige oplysninger om sundhed, hygiejne og sygdomsforebyggelse, men også oplysninger om, hvor vigtigt det er at gå i skole og gennemføre en uddannelse. For at skabe parallel til danske forhold handler anden halvdel af hæftet om danske projekter og om, hvordan man kan bruge sport til at forebygge og afhjælpe mobning blandt børn. I november 2006 gennemførte DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø, en undersøgelse, der viste, at 18 % af skoleeleverne var blevet mobbet indenfor de sidste to måneder. Der er taget flere initiativer til bekæmpelse af mobning siden da, så forhåbentlig vil tallet dale fremover. Hvis man som elev systematisk bliver holdt udenfor resten af gruppen, betyder det en dramatisk reduktion af livskvalitet for den enkelte elev, og flere forskellige studier har vist, at mobbeofre er mere ulykkelige og har langt flere psykosomatiske lidelser end andre børn. I henhold til undervisningsmiljøloven skal alle skoler udarbejde handleplaner til bekæmpelse af mobning. Men det arbejde skrider kun langsomt frem, og de fleste af de handleplaner, der er udarbejdet, dumper i en kvalitetstest. Vi håber, at vi med dette materiale kan være med til at sætte fokus på problemet, og at lærerne kan blive inspireret til sammen med eleverne at sætte mobbeproblematikken under lup. Dvd en indeholder tre små film om Karamoja. Vi tegner et portræt af Bernado på 12 år og Antoinetta på 10 år, som på hver deres måde kæmper for, at deres liv skal blive anderledes end deres forældres. Og så viser vi en film om forholdene i Karamoja Ugandas fattigste og mest udsatte region, som er ukendt for de fleste. På dvd en er der desuden regler for netbold en af de mest populære sportsgrene for piger i Uganda fotos fra Karamoja, Børnekonventionen og et kort over området. Teksterne om Karamoja i elevhæftet og de tre små film på dvd en giver tilsammen et fint vidnesbyrd om dagliglivet i en af verdens fattigste regioner. 4

5 Information Refleksion Reaktion I UNICEF Danmark tror vi på, at god læring bør bestå af tre dele: Information, Refleksion og Reaktion. Første del er den mest passive for eleven, nemlig den, hvor emnet formidles, og viden bygges op. Her står dvd en og lærerhæftet i fokus. Næste del, som kan ske i vekselvirkning med formidlingen, er den, hvor eleven skal bruge tid på at bearbejde det tillærte og reflektere over den nye viden. Her er samtalen vigtig, og især spørgsmål med filosofisk indhold kan hjælpe eleverne med at danne egne meninger og holdninger og med at argumentere herfor. Sidste del af tre-trins-raketten handler om at give eleverne mulighed for at handle ud fra den viden, de har erhvervet sig, og handlingerne kan tage mange former. Jo mere handling, jo større chance for, at det tillærte ikke glemmes igen. Vi anbefaler, at der arbejdes kreativt med børns rettigheder og Børnekonventionen, og på vores hjemmeside findes der forslag til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen. Man kan også rekvirere en gratis prøvepakke om Moveathon, som er en idrætsorienteret, pædagogisk indsamlingsaktivitet, der bl.a. indeholder et lærerhæfte med mange gode aktivitetsforslag. Vi ved, at børn fra naturens side er åbne, tillidsfulde og medfølende, og at de desværre ofte gennem deres opvækst lærer at blive bange, mistroiske og nedladende over for hinanden. Kun ved at gribe deres medfødte egenskaber og udvikle dem, kan vi skabe voksne mennesker, der er fordomsfrie og tolerante. I den globale forståelsesramme, som skolebørn vokser op under, lærer de fra deres omgivelser, at vi er bedre end de andre, og at det er synd for de andre. Den medlidenhedsfølelse, der fremkaldes i børnene, er medvirkende til, at de indtager den passive betragterrolle og måske udvikler selvgodhed i et ulige giver-modtagerforhold. Vi håber, at man via arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder kan skabe en fællesskabs- og lighedsfølelse hos danske børn, som kan have en permanent værdi. Vi håber, at børn, lærere og forældre på baggrund af materialet kan tale om børns rettigheder herhjemme og i andre dele af verden. Vi håber også, at vi gennem en holdningsskabende debat, kan finde frem til nogle af de etiske aspekter, der knytter sig til forholdene mellem rige og fattige lande. Vi tror, at danske børn kan lære, at vi slet ikke er så forskellige endda, og at børn i Karamoja har evner og kvaliteter, som vi kan beundre dem for. 5

6 Om UNICEF UNICEF Danmark er UNICEFs danske afdeling. UNICEF er FNs Børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. UNICEF blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn i Europa, som sultede og led efter 2. Verdenskrig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for børn i hele verden, og i dag arbejder vi i mere end 150 lande inden for alle de områder, der er vigtige for et barns overlevelse og udvikling. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet og blandt de højest prioriterede arbejdsområder er hjælp til børn med særligt behov for beskyttelse. UNICEF Danmark udgiver undervisningsmaterialer til folkeskolen, som tager udgangspunkt i børns rettigheder. Vi tilbyder også gratis internetbaseret materiale som f.eks. der handler om børnesoldater, og som er en sjov quiz, hvor man kan teste sin viden om børns rettigheder. Læs mere på eller kontakt UNICEF Danmark på for yderligere oplysninger. 6

7 Om Dansk Skoleidræt Dansk Skoleidræt er en non-profit organisation, der arbejder for at få børn og unge til at bevæge sig mere i skolen. Dansk Skoleidræt gennemfører en række større landsdækkende aktiviteter rettet mod alle landets skoler og skoleelever, bl.a. Skolernes Motionsdag, Legepatruljen, Skolesport og DM-stævner i atletik, fodbold, håndbold, volleyball og basketball. Derudover sælger Dansk Skoleidræt idrætsmærker og diverse undervisningsmaterialer. Siden 1996 har organisationen iværksat forskellige landsdækkende samarbejdsprojekter bl.a. Kroppen i Skolen en større kampagne i samarbejde med Dansk Idrætslærerforening, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Danmarks Idræts-Forbund. Dansk Skoleidræt udgiver sit eget magasin Idræt i skolen, elektroniske nyhedsbreve, og hjemmesiden opdateres dagligt med nyheder mm. Læs mere på 7

8 Om Børnekonventionen FNs Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen - er verdens lov for de 0-18 årige. Den er global, fordi den handler om alle verdens børn, og den er lokal, fordi den handler om hvert enkelt barn. Konventionen blev vedtaget af FNs Generalforsamling den 20. november 1989, og i dag er der kun to lande, der ikke har tilsluttet sig dens indhold. Det er Somalia og USA. UNICEF Danmark ser det som en væsentlig opgave at informere alle børn og unge om konventionens indhold, og til skolerne producerer vi undervisningsmateriale, som handler om børns rettigheder og vilkår. Læs mere på hvor der findes en materialeoversigt. 8

9 Om sport i hjælpearbejdet Sport er et fantastisk redskab i hjælpearbejdet, og UNICEF bruger sport mere og mere i sine programmer i flere end 150 af verdens lande. Sport tiltrækker børn som en magnet, og når børn er samlet om noget sjovt, kan de voksne udnytte lejligheden til at give dem oplysninger om bl.a. sygdomme, sundhed, hygiejne og vigtigheden af skolegang og uddannelse. Når sportsklubber samarbejder med skoler i et område, medfører det, at flere børn møder op i skolen, og flere af dem gennemfører grundskolen. Ifølge Børnekonventionen har alle børn ret til at lege og til at være børn. Og sport er en naturlig del af børns leg. Hvor der er børn, er der næsten også altid en bold. Det gælder både i skolen, hjemme på vejen og selv i flygtningelejre. Det er sjovt for børn at deltage i sport. De leger, de lærer at vinde og at tabe, de får selvtillid, de lærer at arbejde sammen, de får motion, de lærer respekt og disciplin, de skaber venner, og de udvikler sig på en positiv måde. UNICEF bruger også legetøj og sportsudstyr til at hjælpe katastroferamte børn, der tit er samlet med tusindvis af andre mennesker i midlertidige lejre. Sjippetove, ketsjere og bolde kan få legen og glæden frem hos børnene, så katastrofen kommer lidt på afstand. Børn, der har oplevet uhyggelige ting, kan hjælpes af med deres traumer gennem leg og spil. Gennem sjov og glæde. Derfor var sportsudstyr også en del af den omfattende nødhjælp, som UNICEF sendte til tsunami-ramte børn i Asien i UNICEF samarbejder med en række partnere inden for sportens verden, bl.a. Den Internationale Olympiske Komité, det internationale fodboldforbund FIFA, samt fodboldklubberne Manchester United, FC Barcelona og AC Milan, der alle har bidraget til UNICEFs hjælpearbejde for verdens børn. 9

10 Mobning Mobning er et socialt fænomen. Det vil sige, at mobning kan opstå, hvor mennesker er samlet om noget, f.eks. arbejde eller det at gå i skole. Mobning sker, når gruppen systematisk forfølger eller udelukker en af gruppens medlemmer. Praktikere og forskere er ikke helt enige om, hvad der er hovedårsagen til mobning, men i nyere tid peger eksperterne på, at der er mange kræfter på spil, der krydser hinanden såsom: toleranceniveauet i det omkringliggende samfund, skolekultur, hjemmekultur og klassekultur. Der er nogle forhold ved mobning, som det er godt for lærere og pædagoger at være opmærksomme på: Mobning er et gruppemønster, der kan involvere alle eleverne i klassen på forskellige niveauer. Ret derfor ikke kun opmærksomhed på de meget tydelige aktører men også på de passive mobbere, der kigger på uden at blande sig. Vær opmærksom på den mindre synlige mobning som systematisk tavshed, ignorering, udefrysning og accept af en klassekammerats ensomhed. Nogle børn er presset i en dobbelt position, hvor de nogle gange er med til at udføre mobning og andre gange er ofre. Her er børn, der trænger til din positive støtte og opmærksomhed. Vær en positiv rollemodel, vis tolerance, interesse og omsorg for hver elev. Det er vigtigt, at antimobbearbejdet ikke alene hviler på din skulder det skal være et fælles skoleanliggende. 10

11 Om Karamoja Karamoja dækker et isoleret hjørne af Uganda og er blevet opkaldt efter det folk, der har beboet området i århundreder: Karimojongerne. Området er mere end kvadratkilometer stort, og det består af savanne og buskørken. Karamoja grænser op til Kenya og Sudan, men landegrænser har aldrig betydet meget for karimojongerne. Det har derimod naturlige grænser, som fortæller lidt om, hvor øde og fjerntliggende området egentlig er. Mod øst er det The Rift Valleys bratte skråninger, der tårner sig op over Kenyas sletter. Mod nord finder man de uberørte vidder ved Kidepo National Park og nogle enorme bjerge, som strækker sig ind i Sudan, og mod syd findes i Mount Elgon National Park nogle forrevne spidser, der er formet af vulkanske udbrud for millioner af år siden. Drager man mod vest, mødes man af uendelige sumpe, før man kommer frem til Acholiland. Karamoja er beliggende på et højt plateau mere end meter over havets overflade. Fire store bjerge omkranser regionen: Morungole mod nord, Moroto mod øst, Kadam mod syd og Napak mod vest. Der bor lige under en million mennesker i området, hvor Moroto regnes for at være hovedstaden. Klimaet er hårdt. I mange områder overstiger regnmængden ikke 800 ml pr. år, og ofte ligger den kun på 500 ml. Normalt skal der mindst ml til om året, før et folk kan overleve i et område uden infrastruktur. Regnen falder sporadisk mellem juni og oktober, mens ørkenvinde og tørke tager over fra november til marts. I de senere år er tørkeperioden blevet længere og mere alvorlig. 80 % af børnene i Karamoja har aldrig gået i skole. 10 % er forældreløse som følge af stammekonflikter. 94 % mangler sanitære forhold. Halvdelen af befolkningen lever mere end 5 km fra en sundhedsklinik. 92 % har ikke adgang til offentlig information. 11

12 Karamoja er det mindst udviklede område i Uganda. Det er derfor en stor udfordring at skulle skabe ordentlige levevilkår for de mange børn af halvnomader, der bor og vandrer i det tørre landskab, hvor ikke kun vand er en mangelvare men også lægehjælp, skolegang og varig fred. Distrikterne er prægede af gamle stammeskel og nedarvede fjendebilleder, som er en trussel for både børn og voksne og en stor hindring for udviklingen af hele regionen. Historierne om det modige og uregerlige hyrdefolk, karimojongerne, er kendt af alle i Uganda. Krigerne fra de forskellige stammer har mange indbyrdes konflikter. De stjæler kvæg fra hinanden og kæmper ofte om græsningsarealer og vand til dyr og mennesker. Nogle gange med døden til følge. I de interne kvægkrige er det oftest børnene, som er i farezonen. De passer nemlig køerne og gederne i løbet af dagen, når kvægtyvene er på spil. Fordi mange børn netop har dette risikofyldte arbejde, får de heller ikke mulighed for at gå i skole. Og børn, som begynder i skole, bliver i de fleste tilfælde aldrig færdig, fordi forældrene foretrækker, at de er derhjemme og hjælper til. Således er det kun godt 20 % af børnene, der begynder i skolen og kun 1,3 % af dem, der gør deres grundskoleuddannelse færdig. I Karamoja kan kun 11 % af befolkningen læse og skrive. Under 2. Verdenskrig kom britiske koloniherrer til området for at rekruttere unge mænd til krigen. Med en pen skrev de karimojongernes navne i en bog, og da mange af de unge mænd aldrig vendte hjem igen efter krigen, blev pennen forbandet og afbrændt ved en symbolsk handling. Først i 1995 hævede karimojongerne forbandelsen over pennen, og i dag anerkender de, at der er brug for skolegang som en vej ud af deres ekstreme fattigdom. Det er i skolen, at Karamojas børn skal lære om sundhed, og om hvordan man for eksempel undgår at blive smittet med hiv og aids. De har nemlig ikke adgang til tv, radio og aviser, som deres jævnaldrende i andre egne af Uganda. Fordi regionen er så afsidesliggende, får kun 7 % af børnene i alderen 3-17 år informationer gennem medierne. I resten af landet er tallet 80 %, så livs-vigtige oplysninger er næsten umulige at dele med karimojongerne. 12

13 Langt den største del af befolkningen modtager ingen social hjælp eller beskyttelse overhovedet. Afstanden til klinikker er stor, og børnene skal gå langt for at komme i skole. Samtidig er der brug for børnene til at hente vand og passe dyrene, så det er en stor udfordring at hæve uddannelsesniveauet i den trængte region. Udover naturlige og nationale grænser har også regionale konflikter været med til at holde Karamoja isoleret fra resten af landet og fra resten af verden. Karimojongerne er et meget stolt folk, som værdsætter deres traditionelle levevis højt. Mange har forsøgt at bringe ændringer til Karamoja uden held, og indtil videre har befolkningen overlevet i århundreder under de ekstremt vanskelige vilkår. Men i 2006 har The Kid s League (TKL) gennemført en omfattende research i Karamoja for at kunne skræddersy et projekt, Sports for Life, til området. TKL har stor erfaring med at lave sportsprojekter i områder, hvor børnene lever under vanskelige områder, og de har projekter både i Kampala og i Gulu, som der kan læses mere om på TKL s hjemmeside I Karamoja blev der holdt møder med myndighederne, med stammeledere, med lærere og elever og med andre NGOer, der arbejder i regionen. Alle medvirkende har givet tilsagn om at støtte TKL bedst muligt nu og i fremtiden. Da et af de vigtigste formål med TKL er at promovere skolegang, er der indgået et tæt samarbejde med områdets skoler, hvor TKL bl.a. har interviewet børnene for at høre, hvilke sportsgrene de helst vil deltage i. De fleste drenge svarede fodbold, mens pigerne foretrækker kurvebold. På baggrund af den omfattende research finder TKL, at der er basis for en succesfuld implementering, og er nu klar til at starte aktiviteterne op i Karamoja sammen med UNICEF. Erfaringer fra andre UNICEF projekter har vist, at sport og leg kombineret med undervisning, der er relevant for børnenes hverdag, er et effektivt middel til at tiltrække flere til skolerne. Samtidig kan sport lære børnene at være sammen på tværs af fjendskaber og løse konflikter uden brug af vold. UNICEF samarbejder med lokale organisationer og ledere om projektet Sports for Life. Her arbejder man ud fra følgende fire strategier: Få flere børn indskrevet i skolen og bevare dem her, blandt andet via kampagner og børneambassadører, som fortæller de andre børn om, hvor godt det er at komme i skole og på sportspladsen, fordi man her får masser af vigtige informationer. Sørge for at børnene får bedre adgang til informationer og viden om fx børnerettigheder. Det sker blandt andet igennem uddeling af radioer og produktion af børneprogrammer i radioen. Flere sportsaktiviteter, hvilket skal ske via opstart af sportsklubber. Der skal bygges nye sportsfaciliteter og organiseres turneringer. Undervisning i life skills som handler om, hvordan man henvender sig til myndigheder, læger osv. samt oplysning om sundhed, hygiejne, og hiv/aids. Alt dette i tæt samarbejde med regeringen og lokale ledere, så der også sker en holdningsændring her. 13

14 Før I ser dvd en Se dvd en igennem, inden du viser den i klassen. Find Uganda på et kort eller en globus. Kort kan printes ud fra dvd en. Etabler et udstillingsområde i klassen og udvid udstillingen al den tid, I arbejder med materialet. 14

15 Vejledning til dvd en Se først den generelle film om vilkårene i Karamoja efterfulgt af filmene om Antoinetta og Bernado. Livet i Karamoja Landsbyerne i Karamoja hedder manyatas, og de er opbygget således, at en uigennemtrængelig mur af tornekrat beskytter beboerne mod uventede gæster. For at komme ind til hytterne i en manyata skal man kravle igennem fire, fem af disse mure af torne, så kvæget, der står helt inde i midten af landsbyen, i kraalen, er umuligt at stjæle for fjendtlige stammer. I en manyata er der hverken vand eller strøm. Alt vandet skal hentes ved en brønd, og det er pigernes ansvar at sørge for det, ligesom det er kvinder og piger, der laver mad og holder hus. Drengene og de unge mænd passer kvæget, og de fleste af dem forlader hjemmet med køer og geder tidligt om morgenen for at vandre op i bjergene, hvor der er græs til dyrene. Det er derfor karimojongerne kaldes halv-nomader. Når drengene forlader landsbyerne om morgenen, tager de deres bue og pile med. Det sker nemlig, at de skal forsvare sig mod andre stammer, der kommer for at stjæle deres dyr. Mange har fået automatvåben, som bliver smuglet ind over grænsen fra Kenya, og regeringen kæmper en indædt kamp for at afvæbne krigerne, men forgæves. Almindeligvis ville der være flere internationale organisationer til stede i et område som Karamoja, men den vedvarende konflikt har afskrækket flere. Dog er der tegn på, at den udvikling nu er ved at vende. Når drengene går mod bjergene, går pigerne ind til byen, hvor de sælger brænde og trækul, og hvis de er heldige, finder de småjobs, som giver penge til at købe nogle grønsager på markedet. I hovedbyen Moroto er der en generator, der skulle forsyne indbyggerne med strøm, men termitter har ædt elmasterne, og når generatoren bryder sammen, er der ingen til at reparere den. Byens to hoteller og de organisationer, der er til stede, er alle sammen afhængige af deres egne generatorer, og enkelte indbyggere har små solfangere installeret. Karimojongernes kost består hovedsageligt af grød af kornarten sorghum. Der er kun en af de fem dominerende etniske grupper, der dyrker jorden, resten er hyrder, som spiser en ensidig kost, der ikke indeholder alle de vitaminer og mineraler, kroppen har brug for. En gang imellem åbner karimojongerne halspulsåren på en ko, hvorefter de blander dyrets blod med mælk, som de drikker. En tradition, der også kendes fra masaierne i Kenya, og som ikke er 15

16 uproblematisk, eftersom forskellige sygdomme hos kvæget kan overføres til mennesker. En ko kan tappes for blod hver 2-3 måned. I et område, hvor der ikke er industri og handel, kan det være svært at se formålet med uddannelse, for hvad skal børnene uddanne sig til? Endnu sværere bliver det af, at man skal til Kampala, hvis man vil gå på universitetet eller anden højere læreanstalt. Men det er kun lærdom, der på langt sigt kan ændre et samfund. Antoinetta I Karamoja er der både kristne og muslimer. Antoinetta går i kirke ligesom resten af landsbyens beboere hver søndag. Hun går i tredje klasse i Rupa landsbyskole. Eleverne lærer engelsk fra tredje. World Food Programme, WFP, serverer grød til alle børn i skolerne hver dag. Grøden er typisk kogt på sorghum, hirse eller majsmel. Det motiverer mange børn til at komme i skole i tørkeperioden, og WFP s program, som eksisterer i mange fattige lande, kaldes Food for Education. Antoinettas bedstemor har haft polio som barn. Det er en sygdom, som ved UNICEFs hjælp er så godt som udryddet i hele verden i dag. I 2006 blev der kun registreret godt tilfælde af den forfærdelige sygdom, som også kaldes børnelammelse. Læs mere på om polio og andre børnesygdomme. Antoinetta fortæller, at hun hellere vil gå i skole end at blive mor. I Afrika er der mange piger, der får børn, når de er år gamle, og i Karamoja er det ikke normen, at kvinderne uddanner sig. Bernado Bernado bor på en kostskole i Moroto. Hans mor bor også i byen, men de fleste weekender tilbringer han hos sin bedstemor i Rupa. Han har ingen far. Moroto Army Primary School var oprindelig tiltænkt soldaternes børn, men da soldaterne hele tiden blev forflyttet, var der ikke nok børn til skolen, som derfor blev åbnet for alle. Bernado er en utrolig kvik og målrettet dreng, der med egne ord har en mission i livet om at gøre noget godt for sit folk. Markedet i Moroto er ikke stort, men der kan købes grønsager, sæbe, olie og små tørrede fisk fra søerne i området. Der kan også købes perler fra Kenya, som karimojongerne bruger til perlekranse og andre smykker. På et andet lille marked i byen kan der købes tøj og sko. 16

17 Forslag til samtale Beskriv livet i Karamoja. Lav en oversigt over de ting, I synes mangler i området? Er der noget, I kan beundre karimojongerne, og især børnene, for? Tal om, hvilke artikler i Børnekonventionen, der ikke bliver opfyldt i Karamoja. Hvilke 10 rettigheder fra Børnekonventionen synes I er vigtigst for børnene i Karamoja? Hvilke drømme har Antoinetta og Bernado? Svarer det til jeres drømme? Hvordan kan man hjælpe de to børn med at få opfyldt deres drømme? Hvem skal hjælpe dem? Er der noget, vi kan gøre som danskere? Fortæl om jeres hjemlige pligter og sammenlign med de pligter, børnene i Karamoja har. Får I penge for at hjælpe til derhjemme? Synes I, at danske børn skal hjælpe til gratis, eller skal de have lommepenge? Hvis I skulle bo i Karamoja i et år og kun måtte medbringe fem personlige ting, hvilke ting ville I så tage med? Hvilke ting kunne I nemt undvære? Har danske børn for mange ting og har de mange unødvendige ting? Hvad mangler I i jeres eget liv? (Her svarer mange børn: Tid med mine forældre ). Tag en snak i klassen om retfærdighed og uretfærdighed. Er det retfærdigt, at vi ikke alle sammen har samme muligheder? Forslag til aktiviteter. Skriv et digt om jeres indtryk fra filmene. Hvad tænker I på efter at have set dem? Hæng digtene op i klassen. Hæng de ti artikler op, som I synes er de vigtigste for børnene i Karamoja. På dvd en er der mange fotos fra Karamoja som kan printes ud og hænges op i klassen. Der er også et kort over området, så I kan se, hvor Karamoja ligger. Søg evt. flere oplysninger om Uganda og Karamoja på og Der er også flotte fotos på hvor man kan søge på Karamoja. De giver et godt indtryk af regionens enestående karakter. 17

18 Før I læser elevhæftet Begynd med en brainstorm. Bed eleverne remse op, hvad sport egentlig kan bruges til. Skriv det ned og hæng det op i klassen. Efter arbejdet med elevhæftet, skal listen gerne være blevet længere. 18

19 Vejledning til elevhæftet Elevhæftet er opbygget således, at første halvdel handler om Karamoja og om UNICEFs brug af sport i hjælpearbejdet, og anden halvdel handler om, hvordan sport kan bruges til at skabe trivsel blandt danske skolebørn. Vi tror ikke, at vi med dette elevhæfte fuldstændig kan fjerne mobning fra skolen. Men vi mener, at vi kan være med til at sætte fokus på problemet, og at læreren gennem samtale og øvelser i klassen kan nå langt i sit arbejde for at begrænse mobning mest muligt. I Karamoja løser man konflikter gennem sport måske kan vi gøre det samme i Danmark. S. 2-3: Kig på kortet og på et stort kort over Afrika, så eleverne kan orientere sig. Tal om Mandelas citat. Hvad betyder det? Kan det siges med andre ord? Snak om Mandela og hans liv. Find evt. mere om ham på internettet. S. 4-5: Læs mere om Sports for Life på og S. 6-7: Tal om livet i Karamoja og Bernados muligheder for at blive læge. Findes de overhovedet? Hvad er udfordringerne? Sammenlign med elevernes egne muligheder. Skolen er opdelt i sæsoner, og det er kun i sportssæsonen, at Bernado skal op kl Tre fjerdedele af året kan han sove til kl S. 8-9: Kig godt på billederne og lad eleverne stille spørgsmål. De tre kvinder nederst på s. 9 har ar i ansigtet. Det er en måde, de pynter sig på. De stikker en torn ind i huden og hiver ud, så de kan skære et lille stykke af huden med et barberblad. Det efterlader små ar i forskellige mønstre. Se også bagsiden af elevhæftet. S : Løs opgaven s. 10. Tal igen om børnenes muligheder i Karamoja. Fremhæv børnenes kompetencer og få eleverne til at se de afrikanske børn som ressourcestærke. Ville danske børn kunne passe hus, lave mad, hente vand og passe kvæg som 12 årige? S : I UNICEFs arbejde spiller radioer altid en afgørende rolle. Det er en af de mest effektive måder at få budskaber bredt ud til fjerntliggende egne uden strøm, tv og computere. Solcelleradioer er nødvendige, fordi batterier ikke er lige til at få fat i. Eleverne kan evt. prøve at lave deres eget radioprogram og optage det på en båndoptager. Skriv storyboard først. Hvad vil intervieweren spørge om hvilke emner arbejder I med: Sundhed, sport, mobning, fritidsinteresser? Jeres lokalradio er formentlig også interesseret i at snakke med eleverne. De mangler ofte spændende emner til programmer. 19

20 S : Løs opgaven s. 15. Forhåbentlig vil idrætslæreren gerne være med til at introducere kurvebold i klassen. Reglerne kan findes her i vejledningen. Når man spørger børn i ulandene, hvad de vil være, når de bliver voksne, svarer langt de fleste, at de vil være lærere. Hvorfor mon? Hvad vil eleverne i klassen være? S : Kig godt på billederne og lad eleverne stille spørgsmål. Du kan som lærer finde hjælp til svarene her: S : Tag en snak om UNICEF og løs opgaven på s. 18. Det er vigtigt at bruge lang tid på den opgave, så eleverne virkelig kommer i dybden med at diskutere børnerettigheder. Sports-in-a-box er en unik samling udstyr, som UNICEF har udviklet optimalt. Du kan læse mere om den på UNICEFs internationale hjemmeside og søge på Sports-in-a-box. S. 21: Løs opgaven s. 21. Lav plancher med idolerne til udstillingen. Print evt. fotos ud fra nettet. Det behøver ikke nødvendigvis være sports-idoler andre idoler kan også gøre det. Tag en snak om reklamer, annoncer og sponsoraftaler og værdien af at have sit logo på f.eks. spillertrøjer. Prøv at spørge eleverne, hvilke reklamer de bedst kan huske fra tv, biograf, internet og magasiner. S : Løs opgaven s. 22. Hvorfor er det smart at bruge ambassadører som David Beckham og Kasper Lorentzen? Diskuter de to citater på s. 22. S : Løs opgaverne på s. 24 og 25. Det kan evt. gøres i samarbejde med idrætslæreren. Det er vigtigt, at der bruges god tid på at tale om Fair Playreglerne. Hvad betyder de? Er de nemme at efterleve? Kan eleverne nævne eksempler på professionelle idrætsudøvere, der følger reglerne/ikke følger reglerne? Læs mere på S : Løs opgaven på s. 26. Diskuter de tre citater. Kan man evt. lave en legepatrulje på jeres skole? Er der brug for det? S : Løs opgaven på s. 29. Hvad mener eleverne om Skolesport? S : Løs opgaven på s. 31. Diskuter citaterne. 20

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole.

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole. Ve skabsløbet n PRÆSENTATION AF RED BARNETS ARBEJDE Her får du ni tekster, som du kan bruge, når du holder oplæg på skoler om Red Barnets arbejde. Klip dem ud, og brug dem som talekort. Vær opmærksom på

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

Undervisningsvejledning til indskolingen

Undervisningsvejledning til indskolingen Undervisningsvejledning til indskolingen INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Min skole Min ven Målgruppe Tidsforbrug Kort om undervisningen Forberedelse Drejebog for undervisningen Fælles Mål 3 4 4 5

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS

SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS SPØRGESKEMA TIL ELEVER OM RESILIENS BAGGRUND Skolen skal være et rart sted at være. Og klassen skal være et fællesskab, hvor alle elever kan lære noget og udvikle sig og hvor alle kan bidrage til at finde

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 1 4. 6. klasse Lærervejledning Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

FRI FOR MOBBERI. MOD (Børneord for mod er modig) Ved mod forstår vi: Turde sige fra og stop. Byde sig til. Stå ved det man føler

FRI FOR MOBBERI. MOD (Børneord for mod er modig) Ved mod forstår vi: Turde sige fra og stop. Byde sig til. Stå ved det man føler FRI FOR MOBBERI I børnehuset Skovdalen har vi fokus på børns samspil og fællesskab. Mary Fonden og Red Barnet har udviklet et antimobbe program. Programmet bygger på at mobning blandt børn er de voksnes

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika..

Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. Pens for Kids sender skriveredskaber til Afrika.. ..fordi vi må starte et sted.. I Afrika vokser mange børn op i hytter som disse - lavet af ko-lort eller diverse affald. Fattige mennesker har ingen pension,

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet PTSD Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 2 4. 6. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET...

DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET... AID AGBO DET KAN GODT VÆRE, DE TJENER PENGE PÅ DET... 1 ...MEN DET KOSTER DEM LIVET. Computer-kirkegården Agbogboshie i Ghana strækker sig over flere kvadratkilometer. Overalt ligger tomme computerkabinetter

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL 22. NOVEMBER 2013 SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL OVERVÆGT OG FEDME? EMMA BROHOLM CHRISTENSEN OG ANNA JAKOBSEN KRAGH SKØRPING SKOLE [Firmaadresse] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere