NR 32 JUNI 2003 VINDFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 32 JUNI 2003 VINDFORMATION"

Transkript

1 NR 32 JUNI 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION

2 L E D E R MEST FOR PENGENE Inden de første havmølleparker kommer i udbud, skal fundamentet være i orden. Erfaringer og knowhow skal opsamles til gavn for myndigheder og erhvervsliv i den videre havmølleudbygning. Billedet er fra installationen af Nysted havmøllepark, maj VINDFORMATION, Nr. 32 juni 2003 Udgives af Vindmølleindustrien Må gerne citeres med kildeangivelse Redaktionen er afsluttet den 28. maj 2003 Ansvh. redaktør: Søren Krohn Redaktør: Claus Bøjle Møller Grafik: Katrine Sandstrøm Forside: Havmølleparken ved Samsø Forsidefoto: Søren Krohn Design og produktion: Mikael Trägårdh Design Tryk: From & Co. ISSN Abonnement er gratis i Danmark og bestilles på eller fax Tidligere numre af Vindformation kan downloades fra WINDPOWER.ORG Mest for pengene handler om mere end miljø og energi. Det handler også om erhvervspolitik. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen er i gang med at skrive de første linier i et nyt kapitel af dansk energipolitik: Nu skal der holdes licitation over yderligere tre havmølleparker. Vindmølleindustrien ser hermed endelig et lyspunkt i dansk energipolitik. Det er en politik, der historisk set har vist markante resultater f.eks. at vi i dag har en vindmølleindustri med 22 mia. kr. i global omsætning og beskæftigede i Danmark. Danmark er ikke kommet sovende til sine succeser på energiområdet. Et vellykket havmølleudbud kommer heller ikke af sig selv. Der skal forberedelse til. Vi skal sikre, at Danmark får mest vindenergi og mest reelt miljø for pengene. PRIS BESTEMT AF RISICI Hvordan skal udbudet så skrues sammen for at få mest for pengene? Regeringen har sat en arbejdsgruppe til at svare på det spørgsmål. Konklusionen er, at samfundets omkostninger er mindst, når investorens risiko ved et havmølleprojekt er så lille som mulig. Enhver investor vil nemlig kræve en risikopræmie for at påtage sig at bygge en havmøllepark. Størrelsen af den præmie afhænger af summen af alle de usikkerheder, investoren ser i projektet. Der er ingen grund til, at samfundet forsikrer sig mod usikkerheder, hvis det er billigere for samfundet selv at påtage sig risikoen. Ellers bliver projekterne unødvendigt dyre. FRI PRISDANNELSE Beslutter man politisk at lade investorerne konkurrere om den laveste miljøbonus oven i elmarkedsprisen, skal der være fri prisdannelse. Et loft over afregningsprisen, som vi p.t. kender fra landbaserede vindmøller, vil hæve risikopræmien betydeligt. Der er flere andre tiltag, som kan reducere usikkerheden ved havmølleparkerne. Byggemodning af havmølleområderne før de udbydes kan være en del af løsningen. En anden del kan være realkreditlån eller statsgaranterede lån. Side 2

3 JAKOB HOLST VÆRDIFULDE ERFARINGER Mølleparkerne i det kommende udbud er en del af et demonstrationsprogram for havmøller med parker i fem forskellige områder. Det er en fremtidssikret løsning. Når der senere kommer nye havmølleparker på tegnebrættet verden rundt, er det brede danske program et godt, dokumenteret grundlag for, at nye investorer tør træffe beslutninger. Et udbud af havmølleparker vil videreføre den danske opbygning af knowhow om vindkraft på havet. Alle de erfaringer, som indsamles ved projekterne, får betydning for vindmølleindustrien i bred forstand. For investorer, projektudviklere, fabrikanter og for en stor underskov af leverandører og maritime entreprenører, der står for installation og vedligeholdelse. Det er værd at tage med i regnestykket om at få mest for pengene. Vindmølleindustrien DEMONSTRATIONS- PROGRAMMET Det er besluttet at opføre fem demonstrationsparker med havmøller i Danmark. Parkerne skal give erfaringer med installation og drift af store havmøller. De er placeret i fem forskellige hovedområder for at vurdere havmølleparkers virkning på forskellige miljøtyper. Oprindeligt blev elselskaberne pålagt at opføre parkerne. Den nuværende regering har siden besluttet, at de tre sidste parker skal udbydes i licitation. Den første udbudsrunde ventes i løbet af RAMMEN OM UDBUD I oktober 2002 kom en arbejdsgruppe, som var nedsat af regeringen, med en rapport med titlen Udbudsprocedure og vilkår for havvindmøller. Rapporten er udgangspunkt for de kommende havmølleudbud. Arbejdsgruppen konkluderer bl.a., at udbudsvilkårene skal minimere investorernes risiko. Det giver de laveste samfundsøkonomiske omkostninger. Analysen indeholder desuden en diskussion af tre former for tildelingskriterier: Det mindste anlægstilskud Den laveste faste afregningspris pr. kwh Den laveste faste miljøbonus oven i prisen pr. kwh på elmarkedet Læs rapporten på: DET SÆRE PRISLOFT Alle danskere betaler ti øre i CO 2 -afgift for hver kwh, de bruger. Den afgift har mølleejere i en årrække fået godtgjort, fordi el fra vindmøller er CO 2 -fri. Men de seneste afregningsregler klipper en stor del af CO 2 -tiøren. For hver øre prisen på elmarkedet stiger over 26 øre/kwh klipper man én øre af CO 2 -tiøren. Det lægger i praksis et loft over afregningsprisen på 36 øre/kwh. Resultatet er, at vindmølleejerne bærer risikoen for en lav elpris, men ikke kan få gavn af en stigende elpris. Side 3

4 PÅ REVET Tekst og foto af Claus Bøjle Møller HORNS REV MØLLEN Mølletype Vestas V80-2 MW Rotordiameter 80 m Navhøjde 70 m Variabelt omløbstal Drejelige vinger (pitchregulering) Vægt Vinge 6,5 ton Nacelle 79 ton Tårn 160 ton Fundament ton Samlet vægt ton Startvind 4 m/s Fuld produktion fra 13 m/s Stopvind 25 m/s Side 4

5 En hyggelig duft af ost og friskbrygget kaffe byder velkommen i den lavloftede salon på skibet Esvagt Alpha. Det er en tidlig morgen i marts på Esbjerg Havn, hvor Elsam har inviteret pressen til fremvisning af den nye havmøllepark på Horns Rev. Flokken af journalister og tungtlæssede fotografer fra ind- og udland har fordelt sig på skibsbænkene i salonen, hvor de varmer hænderne på kaffekopperne. Fra endevæggens mørke træpaneler overvåger billeder af et meget ungt royalt ægtepar journalisthænderne, som skiftevis er optaget af rundstykker og kuglepenne. Mellem dronningen og prinsgemalen er der lige akkurat plads til en projektorskærm, der viser et billede af mølleparken på Horns Rev badet i en smuk solnedgang. Fra salonens modsatte ende indleder en synligt stolt projektleder fra Elsam, Jens W. Bonefeld, med ordene:»hvor er det skønt at vise et rigtigt fotografi i stedet for et billede med indtegnede møller.«på VEJRGUDERNES PRÆMISSER For Jens W. Bonefeld er arbejdet med at opføre verdens hidtil største havmøllepark ved at være gjort færdig. Selve byggeriet sluttede, da den sidste af de 80 møller på hver 2 MW blev sat i drift først i december 2002 fjorten dage foran tidsplanen. Arbejdet med at teste og indkøre de sidste møller er nu med en mindre forsinkelse også ved at være afsluttet. Store bølger gør det ofte umuligt at komme fra et skib over på møllefundamenterne. Derfor flyves servicemontørerne i mange tilfælde til møllerne med helikopter. Projektlederens gennemgang af projektforløbet afslører måske ikke overraskende at et byggeprojekt af denne størrelse på havet kræver grundig forberedelse og planlægning. Især vejrguderne har ofte en finger med i spillet. Derfor har Elsam udviklet et system, der kan forudsige vind og bølger 48 timer frem. Det er uvist, om det er de erfaringer, der sørgede for roligt vejr til dagens pressetur.»på den sidste tur vi arrangerede, måtte der stå en for at holde projektorskærmen hele vejen,«bemærker en medarbejder fra Elsam smilende og fortsætter:»tidligere var Horns Rev frygtet af søfolk i hårdt vejr. Mølleparken er faktisk placeret lidt syd for revet for at udnytte beskyttelsen fra det lave vand.«glade LANDKRABBER Efter præsentationen under dæk finder flokken af vinterblege journalister og fotografer vej via smalle gange og trapper til skibets agterdæk. Under sejlturen er solen brudt DANMARKS KRAFTIGSTE VIND De seneste tre år har en målemast på Horns Rev minutiøst registreret vind og vejr på revet. Bølgehøjder og strømhastighed er også blevet målt med målebøjer. Det er alt sammen nødvendige data for at kunne dimensionere havmøllerne og deres fundamenter samt ikke mindst forudsige deres energiproduktion. Og revet er et barskt sted. Under decemberorkanen i 1999 registrerede målemasten på Horns Rev den højeste værdi for et vindstød i Danmark nogensinde hele 58,3 m/s. Til sammenligning kaldes vindstyrken for orkan, når den er over 34 m/s. Side 5 SOVEPOSER OG FRYSETØRRET MAD Når montørerne udfører service på møllerne, kan de ankomme enten med båd eller helikopter. Bliver det pludselig kraftigt uvejr, mens de arbejder inde i møllen, kan montørerne være nødt til at overnatte i møllen. Det er der taget højde for ved at udstyre hver enkelt mølle med et kit bestående af soveposer, drikkevand og frysetørret mad. Montørerne er ikke helt afskåret fra omverdenen, for alle serviceholdene har både mobiltelefon og mindst to VHFradioer med sig. Faktisk har Horns Rev fået tildelt sin egen radiofrekvens. frem, og den breder sig over mølleparken i det fjerne. For en landkrabbe er den lette vind og de knapt synlige bølger en lettelse. Men for arrangørerne fra

6 ELSAM A/S Elsam er det med en vis nervøsitet, der kaldes op til kontrolcentret kører møllerne overhovedet rundt i den lette vind? Heldigvis er det en af de dage, hvor alt falder i hak. Efterhånden som møllerne vokser i horisonten, kan man se, at alle vindkraftværkets 80 møller på nær én er i gang med at høste Nordsøvindens energi.»på de 20 kvadratkilometer, som møllerne er fordelt på, produceres der nok forureningsfri elektricitet til at dække forbruget i danske husstande,«fortæller Elsams turguide, mens skibet sejler ind mellem parkens møller. HELIKOPTER SJOV OG ALVOR Til ære for pressen standser Elsam en enkelt mølle midt i parken og drejer rotoren 90 grader ud af vinden. Kort efter gibber det i barndommens pilotdrømme, da den klaprende lyd fra en helikopter stiger og passerer henover skibet. Helikopteren er ikke kun til ære for pressen. DET FØRSTE VINDKRAFTVÆRK Vindmølleparken på Horns Rev nærmer sig med sine 160 MW størrelsen af en traditionel kraftværksblok. Og det er ikke kun størrelsen, der peger i retning af et kraftværk. Mølleparken er udstyret med et avanceret styrings- og overvågningssystem, der giver mulighed for at regulere effekten op og ned ligesom et kraftværk. Opreguleringen af parkens effekt er naturligvis begrænset af den øjeblikkelige vind, men vindforholdene er meget gode og stabile på Horns Rev. En mølle på Horns Rev forventes at producere godt en halv gang mere end en tilsvarende mølle på en gennemsnitlig landplacering. Normalt vil møllerne producere alt, hvad de kan, men i visse situationer med meget lavt elforbrug eller fejl i elsystemet kan mølleparken bruges til f.eks. at regulere frekvensen og stabilisere spændingen. Reguleringen kan lade sig gøre, fordi møllerne har variabelt omløbstal og drejelige vinger i vindmølleverdenen kaldet pitchregulering.via optiske fibre kan samtlige møller styres fra Elsams fjernkontrolcenter i Skærbæk, så parken opfører sig som en samlet kraftværksblok. Det er første gang, en møllepark er udstyret med sådan et system.»vi bruger skib til hovedrevisioner af møllerne, mens vi flyver montørerne ud med helikopter til mindre, planlagte servicebesøg og udbedring af småfejl,«siger Søren Vestergaard, der er gruppeleder hos Elsam indenfor drift og vedligeholdelse.»vores beregninger viser, at den højere udgift til helikoptertransport opvejes af et væsentligt lavere produktionstab. Med helikopter kan vi komme til møllerne under barskere vejrforhold end med skib, og så vil en fejlramt mølle stå stille i kortere tid,«forklarer Søren Vestergaard. Det ser fascinerende ud, da helikopteren kort efter svæver bomstille over møllens mandskabsplatform med en montør i gul sikkerhedsdragt hængende under sig. Få minutter senere er to montører hejst sikkert ned på platformen klar til et af de serviceeftersyn, som bliver deres hverdag fremover. SKIBET ER LADET MED Da montørerne kort efter er hejst tilbage i helikopteren, og den forsvinder i det fjerne, sættes kursen mod land igen. Skibet er ladet med snesevis af eksponerede film, tætskrevne notesblokke og journalister mættet af indtryk efter en flot tur til verdens største havmøllepark. HORNS REV I TAL Antal møller 80 Samlet effekt 160 MW Forventet produktion kwh/år Middelvind (62 m) 9,7 m/s Vanddybde 6-14 m Afstand fra land km Afstand mellem møllerne 560 m Parkens areal 20 km 2 Samlet anlægspris 2 mia. kr. Side 6

7 FORTSAT VÆKST I VINDMØLLEINDUSTRIEN Af Claus Bøjle Møller NEG MICON A/S For den danske vindmølleindustri var 2002 endnu et imponerende år.med et samlet salg på MW en stigning på 5 pct. i forhold til rekordåret 2001 fastholdt de danske fabrikanter en markedsandel på 50 pct. I Danmark voksede de opstillede møller i gennemsnit med 70 pct. fra 842 kw til kw. Det er især havmøllerne, der trækker gennemsnittet op, idet de alle var 2 MW eller derover. MW Størrelsen af danskproducerede vindmøller er nu i gennemsnit 1,2 MW. Mens gigantvæksten på 60 pct. i 2001 var drevet af et eksplosivt amerikansk marked, var det i 2002 de europæiske markeder med Tyskland og Danmark i spidsen, der holdt dampen oppe. Også nye markeder som Australien og Norge viste kraftig vækst med henholdsvis en ti- og tyvedobling af salget. Omsætningen hos de danske vindmøllefabrikanter steg i 2002 med 10 pct. til over 22 mia. kr., og branchen beskæftiger ca i Danmark. MARKANT STØRRE MØLLER Tendensen mod større vindmøller er fortsat i 2002, hvor den gennemsnitlige størrelse på en danskproduceret mølle nåede op på kw. Hermed var møllerne for første gang over 1 MW i gennemsnit. I løbet af de sidste 15 år er størrelsen af danskproducerede møller tidoblet. DANSK BOOM Salget i Danmark var med 526 MW i 2002 næsten fem gange større end i Den kraftige vækst skyldes ikke mindst, at der kom gang i udskiftningen af ældre møller med nye og større møller på mere hensigtsmæssige placeringer. I løbet af 2002 er der nedtaget ca møller med en samlet kapacitet på godt 100 MW, som er erstattet af godt 300 nye møller på i alt knap 300 MW. Havmølleudbygningen er en anden væsentlig forklaring på væksten, idet der på Horns Rev og ved Samsø blev opstillet 183 MW i Det samlede antal møller i Danmark er nu omkring med en samlet kapacitet på ca MW. Det er langt mere end forudset i den officielle danske energiplan fra 1996, Energi 21. Den forudså, at der i 2005 ville være opstillet MW på land og opstilling af 150 MW havmøller pr. år herefter. Allerede i 2003 vil der være opstillet knap 400 MW havmøller. Side 7

8 VINDMØLLEINDUSTRIEN Vester Voldgade 106 DK 1552 København V T F E I Postbesørget blad (0900 KHC) Blad nr PAPIRMØLLEN Af Claus Bøjle Møller En selvbygget vindmølle af papir giver rige muligheder for at udforske de principper, der bruges i rigtige vindmøller. SØREN KROHN Vindmøller måler normalt mange meter i højde og rotordiameter, men vindkraftens mysterier kan sagtens udforskes i en meget mindre skala og med helt andre materialer. Byg f.eks. din egen vindmølle af papir. Med en stak A4-papir gerne hevet op af den nærmeste papirkurv er det en simpel sag at bygge en vindmølle. Møllen, som ses her på siden, er bygget af papir, der ganske enkelt er rullet stramt omkring en blomsterpind og limet. Rullerne er samlet med små bolte, der fås i ethvert byggemarked. Og det er faktisk alt, man behøver til en vindmølle papir og få remedier, som kan skaffes i enhver købstad samt ikke mindst en smule fingersnilde. EN SOLID KRABAT Selvom møllen er lavet af papir, er den ikke kun til pynt. Udførlige test i Vindmølleindustriens laboratorium (sekretariatets tekøkken, red.) har f.eks. vist, at gittertårnet kan bære en vægt på 26 kg, før det bryder sammen. Som vist på billedet kan møllen udstyres med en elegant græsk sejlrotor, men en mere robust tivolimøllerotor er en anden mulighed. Begge rotortyper er en del af den trinvise og illustrerede byggevejledning, som kan findes på windpower.org. GEAR GI'R LØFTEKRAFT Har man brug for en vindmølle til tungere løfteopgaver f.eks. løft af æbler eller marmorkugler indeholder byggevejledningen instruktioner i at konstruere et gear. Med gearet viste yderligere laboratorieforsøg (i samme tekøkken, red.), hvor møllen drives af en ventilator, at møllen uden problemer kan løfte ti store æbler med en samlet vægt på 2,5 kg. Ud over byggevejledningen findes der en vejledning i øvelser, som gradvist guider den uerfarne møllebygger ind i vindkraftens verden. Lær f.eks. om betydningen af rotorens størrelse og sammenhængen mellem vind- og rotorhastighed. Find byggevejledning og øvelsesbeskrivelser på: WINDPOWER.ORG God fornøjelse! Side 8

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark

Offshore Wind Tenders in Denmark Kriegers Flak Havvindmøllepark Kriegers Flak Havvindmøllepark Chefkonsulent Lisbeth Nielsen Nye havvindmølleprojekter i Danmark Energiaftale 2012 Horns Rev 3: 400 MW Kriegers Flak: 600 MW 350 MW kystnært udbud 50 MW forsøgsordning for

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger.

Vindmølleindustrien har en række konkrete kommentarer til rapportens indhold og anbefalinger. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K E danish@windpower.org I windpower.org T +45 33 73 03 30 F +45 33 73 03 33 12. august 2009 Vester Voldgade 106 DK 1552 København V DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system

Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Horns Rev Offshore vindmøllepark - Et vindkraftværk med avanceret parkregulator og SCADA system Jesper R. Kristoffersen Civilingeniør EE A/S Vindkraft Automation & Overvågningssystemer Offshore Seminar

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S

Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker. Præsentation af Vestas Wind Systems A/S Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 4 Tekniske udfordringer ved offshore vindmølle parker 10. juni 2004 Hans Michael Hansen Technical Manager M.Sc.

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

Horns Rev. - et vindkraftværk i Nordsøen

Horns Rev. - et vindkraftværk i Nordsøen Horns Rev - et vindkraftværk i Nordsøen Speak: Et hold møllebyggere på vej til job på Horns Rev ud for den jyske vestkyst. I sommerhalvåret 2002 udfordrede i hundredvis af mænd Nordsøen. De har bygget

Læs mere

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter

Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Status og planer for danske olie/gas-og offshore vindmølleaktiviteter Vicedirektør, Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen Årsmøde Offshoreenergy.dk 24. oktober 2014 Esbjerg Energiaftalen 2012 initiativer

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011

Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Rammer for kystnære havmøller og mindre havmølleparker April 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ og Energistyrelsens anbefalinger... 3 1. De gældende regler og nuværende projekter... 5 1.1. Gældende

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Så er du bedre sikret

Så er du bedre sikret Så er du bedre sikret 1 Offshore konference 28. november 2003 i Ebeltoft Underwriting overvejelser for Havmøller 2 3 ting er afgørende for fastsættelse af præmier og vilkår: Erfaring, viden og indsigt

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle

Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle Ansøgning om byggetilladelse til P35-2/15kW husstandsvindmølle Ny Fredensborg Skole Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Byggetilladelse Der ansøges om tilladelse til opstilling af en 15kW husstandsvindmølle på:

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Notat om udbygning med havvind

Notat om udbygning med havvind 13. september 2010 Side 1/5 Notat om udbygning med havvind Danmark skal udbygge med havvindmøller i stor skala, hvis Danmark skal opnå uafhængighed af fossile brændsler. Danmark har siden energiaftalen

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark?

Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Hvor mange nye vindmøller giver mening på land i Danmark? Temadag: Nyt vindmølleprojekt, Fredericia 26. april 2016 Carsten Vittrup, Energianalyse, Energinet.dk Dok. 14-24552-13 26. april 2016 1 Energinet.dk

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Havn og skibe. Logistisk mesterpræstation. Havne

Havn og skibe. Logistisk mesterpræstation. Havne Havn og skibe Logistisk mesterpræstation Efter den komplicerede planlægnings- og godkendelsesfase følger den egentlige logistiske kraftakt: Byggeriet af en havmøllepark er et detaljearbejde, hvor samtlige

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power

Siemens Power Generation 2005. All Rights Reserved. Siemens Wind Power Siemens Wind Power Produktions- og administrationsbygninger i Brande Siemens Wind Power s hovedkontor har ligget i Brande siden 1980 Den nuværende kontorbygning blev bygget i 2001 Udvidelse med 15,000

Læs mere

Havvindmøller mødes med kold luft

Havvindmøller mødes med kold luft Havvindmøller mødes med kold luft Vindmøller deler vandene blandt beboere i Kalundborg, hvor et energiselskab vil opføre en møllepark i Jammerland Bugt. sted, og vi forholder os til den lovgivning og de

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere