Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling"

Transkript

1 Idékatalog Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion til idékataloget... 2 Leg og læring (Kategori A)... 3 Energispil (A1)... 4 Minivindmølle i byggesæt (A2)... 5 Brugsmodeller (Kategori B)... 6 Vindmøllevinge som papirkniv (B1)... 7 Modelmølle som vindmåler (B2)... 8 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3)... 9 Nacelle som blyantspidser (B4)...10 Modelmøller til forsøg (B5)...11 Skuemodeller (Kategori C)...12 Gennemskåret nacelle (C1)...13 Gennemsigtig modelvindmølle (C2)...14 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3)...15 Strømproducerende modelmølle (C4)...16 Promotion til mølleejere (Kategori D)...17 Mølleejerskilt til biler (D1)...18 Modelvindmølle med display (D2)...19 Vindmøllekunst (Kategori E)...20 Kunstmøller (E1)...21 Brugskunst lavet af minimølledele (E2)...22 Udstillingsmodeller (Kategori F)...23 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1)...24 Skaleret vindmøllemodel (F2)...25 Møllemodel i plasmamiljø (F3)...26 Story telling (Kategori G)...27 Vinæske udformet som en nacelle (G1)...28 Vindmøller gennem tiden (G2)

3 Introduktion til idékataloget Dette idékatalog er udarbejdet af Teknologisk Institut, Center for Produktudvikling for XXXX. Kataloget indeholder 20 koncepter, som er inddelt i 7 overordnede kategorier. Rettighederne til dette katalog tilhører alene XXXX. Forhold omkring øvrige rettigheder i forbindelse med projektet fremgår af afsnit 4 i Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver. Idékataloget præsenterer de enkelte koncepter på et overordnet niveau, hvorfor formålet med kataloget er at give beslutningstagerne i XXXX mulighed for at vælge hvilket/hvilke koncept(er), som ønskes videreudviklet. Som en hjælp til den forestående udvælgelsesfase, er der afsat plads til læserens kommentarer samt vurderinger på konceptsiderne. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 4.1 De materielle resultater, Instituttet frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, udleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 4.2 Know-how og andre immaterielle rettigheder, som Instituttet udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører Instituttet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 2

4 Leg og læring (Kategori A) Den grundlæggende tanke bag koncepterne under kategori A er, at børn og unge skal stimuleres til at interessere sig for vindmøllebranchen. Gennem leg og læring stimuleres de unge til at søge mere information om miljørigtig energi, vindmøllekonstruktion samt beslægtede områder. 3

5 Energispil (A1) Dette koncept går ud på at udvikle et spil i stil med Matador. Spillerne kan rykke rundt på en brik som i Matador eller have hver deres spilleplade, hvorpå de kan opbygge deres eget energiselskab. Ved at slå med en terning, ved at rykke hen til et bestemt felt eller ved besvarelse af et spørgsmål, kan deltagerne få forskellige kort med forskellige overraskelser. Kategorier for disse kort kunne eksempelvis være: Held/uheld, Viden om, Politiske tiltag, Tag chancen. Spillet kan udvikles udelukkende til underholdning, men kan også udvikles således, at det kan bruges til undervisningsbrug. - Sjov måde at lære om naturvidenskab/energi - Billig at producere - Fleksibel opbygning - Mange interessenter - Svær at skabe kommerciel interesse omkring - Kræver relativt højt styktal, før udviklingsomkostningerne er dækket 4

6 Minivindmølle i byggesæt (A2) For at skabe interesse omkring naturvidenskab og i særdeleshed vindmøllebranchen, kan der udvikles en modelmølle, som leveres i samlesæt. Modellen skal ikke være legetøj til mindre børn, men derimod være en udfordring for kommende ingeniørspirer. En mulighed er, at modelmøllen kan indgå i et fysisk spil i stil med computerspillet Sim City. Energi genereret af vindmøllen kan skabe forudsætning for andre aktiviteter i spillet. - Bredt anvendelsesområde (mange interessegrupper) - God måde at kæde tankerne fra et computerspil til den fysiske verden - Kræver stor efterspørgsel - Teknisk kompleksitet kan afskrække potentielle kunder 5

7 Brugsmodeller (Kategori B) Fællesnævneren for de koncepter, der er i kategori B, er, at de alle er modeller, der er udformet som vindmøller eller vindmølledele. Ud over udseendet, er der desuden den lighed, at alle koncepter omhandler modeller, der har et funktionelt formål. 6

8 Vindmøllevinge som papirkniv (B1) En papirkniv udformet som en vindmøllevinge kan fremstilles i såvel en dyr som en billig udgave. Hvis der laves en billig model i eksempelvis plast, kan de uddeles som reklame på messer. Skal den bruges til promotion, kan der males logo/firmanavn på vingefladen. Den dyre løsning, behøver ikke nødvendigvis at være ret dyr, men skal signalere en højere værdi, end de møllevinger, der deles ud på messer. Disse vinger kunne eventuelt støbes i aluminium eller laves i glas. Disse kvalitetsbrevåbnere kan med fordel leveres i en eksklusiv gaveæske, for også derved at understøtte værdifølelsen. Der er yderligere mulighed for at indbygge et lysdisplay inde i vingen. Displayet kan bruges til logo/firmanavn eller navnet på den person, der får overrakt brevåbneren. Brevåbneren kan eventuelt udformes således, at der er en kuglepen i den ene ende, derved minder den om en gammeldags fyldepen. - Unik firmagave - Kan masseproduceres - Papirknive er umoderne - Det papirløse samfund betyder, at papirknive bliver overflødige 7

9 Modelmølle som vindmåler (B2) Tidligere var det meget populært at have en model af en gammeldags vindmølle stående i haven. Ved at lave en modelmølle svarende til de nyeste modeller fra vindmøllebranchen, kunne begrebet havemøller igen blive populært. Vindmøllemodellen kan have indbygget sensorer, så den kan måle vindhastighed, vindretning, nedbørsmængde, temperatur og lignende. Ved at kombinere modelmøllen med et indendørs display, bliver den nye havemølle en meget interessant efterfølger til de tidligere havemøller. - Stor fokus på vejrstationer på konsumentmarkedet - Ikke alle ønsker at have en vindmølle stående i haven - Det er svært at lave kommerciel forretning på idéen 8

10 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3) En stor del af den vestlige verdens høje levestandard er baseret på, at det til stadighed er muligt at få leveret strøm og fossile brændstoffer. En minivindmølle, der kan producere strøm til almindelige husholdninger, kunne være et godt bud på et produkt, der kunne tage over, hvis strømsvigt eller en oliekrise indtræffer. Minimøllen skal til daglig kunne ligge adskilt. Det er desuden vigtigt, at møllen kan samles på kort tid, samt at opstillingen kan foretages af den enkelte bruger. - Det stigende fokus på terror giver medvind til denne type produkter - Meget konkurrence på markedet fra substituerende produkter - Der er ingen garanti for, at det blæser, når der er behov for strøm 9

11 Nacelle som blyantspidser (B4) En nacelle med nav kan bruges som pyntegenstand på et skrivebord eller i en vindueskarm. Det er hovedsageligt internt i vindmølleindustrien, at dette kan være interessant. Ved at indbygge en blyantspidser i nacellen, får denne model tillige en funktionel værdi. Modeller til internt brug, skal laves i et materiale og med en overflade, der signalerer kvalitet. Alternativt kan der laves billige modeller til uddeling på messer. - Funktionalitet kombineret med reklame - Let at producere - Få bruger blyanter i dag - Nacellen er måske ikke den mest interessante del af en vindmølle 10

12 Modelmøller til forsøg (B5) En skaleret vindmøllemodel til forsøg i laboratorier vil sandsynligvis kunne spare vindmølleindustrien for mange penge. Disse skalerede modeller kan eksempelvis bruges til lynnedslagssimuleringer, simulering af off shore belastninger samt forskellige havarisimuleringer. Der kan udarbejdes en model, der kan bruges til alle typer simuleringer, men det vil sandsynligvis være mere effektivt at udarbejde specifikke modeller til den pågældende type simuleringer. - Billig måde at simulere havari - Simuleringer kan ske under optimale forhold - Meget kompleks at udvikle - Stor risiko for, at der kan opstå fejl som følge af skaleringen 11

13 Skuemodeller (Kategori C) Modellerne i kategori C har alle til formål at give udenforstående et større indblik i, hvordan vindmøller fungerer samt hvorledes, de er konstrueret. Målsætningen med at vise vindmøllemodeller af denne type er at højne interessen for vindmøllebranchen. 12

14 Gennemskåret nacelle (C1) En gennemskåret eller en gennemsigtig nacelle, i et fornuftigt skalaforhold, kan bruges til at vise interesserede, hvorledes de forskellige komponenter inde i nacellen fungerer. Nogle af komponenterne kan eventuelt gennemskæres eller laves gennemsigtige, hvis det kan lette tilskuernes forståelse for, hvad der sker i en rigtig vindmøllenacelle. Modellen kan bruges til udstillings- og undervisningsbrug. Der kan indbygges forskellige former for interaktion i modellen. Et eksempel på interaktion kunne være, at der kommer lys i en pære, når navet drejes rundt. - Meget illustrativ måde at vise en nacelle - Stor fleksibilitet i kompleksitetsgrad - Det er vanskeligt at gøre denne idé til et kommercielt produkt 13

15 Gennemsigtig modelvindmølle (C2) Gennem udvikling af en modelvindmølle, der er gennemsigtig, får mølleproducenterne mulighed for at vise offentligheden, hvad en vindmølle indeholder. Når tilskuerne kan se, hvad der er indeni møllen, bliver det tillige lettere at forstå, hvordan møllen fungerer. Som ad on til denne model, kan den forsynes med en lyskilde nedefra, hvorved hele møllen lyses op indefra. I møllens sokkel kan der tillige indbygges flere grader af intelligens i form af knapper eller en minicomputer. Den indbyggede intelligens kan bruges til at styre forskellige funktioner på modelmøllen. - Meget illustrativ - En god måde at vise en mølle i sin helhed - Mange forskellige anvendelsesmuligheder - Forretningshemmeligheder kan skabe begrænsninger 14

16 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3) Vindmøllevinger er normalt bare noget, der sidder på en mølle. Ved at lave en gennemsigtig eller gennemskåret model af en vindmøllevinge, bliver det muligt at vise, hvor komplekst det er at bygge en vindmøllevinge. Kompleksiteten kombineret med en elegant fremstilling kan betyde, at denne model kan vække opsigt i, såvel som udenfor vindmøllebranchen. En måde at vise, hvor stor en vindmøllevinge er i virkeligheden, kunne være at parkerer en model af en personbil inde i vingen. - Kan være med til at skabe interesse for et produkt der traditionelt set er uinteressant - Viser, hvor stor en møllevinge er i forhold til noget, alle kan forholde sig til - Det er svært at skabe interesse omkring vindmøllevinger 15

17 Strømproducerende modelmølle (C4) En modelmølle, der producerer strøm, kan være med til at vise interesserede, hvad der sker i virkeligheden. Denne model kan eksempelvis kombineres med et elektrolyseanlæg, så vindmøllebranchen kan markere, at de er klar til det kommende brintsamfund. Modellen kan eventuel være kernen i en større energimodel, hvor anvendelsen af brint også vises. - Viser, at vindmøllebranchen er fremtidsorienteret - God måde at vise, hvordan energi produceres - Svær at lave uden at snyde (der skal tilføres energi til systemet) - Der kan være sikkerhedsproblemer, hvis opstillingen indeholder brint 16

18 Promotion til mølleejere (Kategori D) Idéerne i kategori D har til hensigt at skabe en identitet omkring det at være vindmølleejer. Ud over at vise omverden, at mølleejerne går ind for miljørigtig energi, er der også i denne kategori en idé, der har til formål at holde de enkelte mølleejere opdateret om, hvordan det står til med deres møller. 17

19 Mølleejerskilt til biler (D1) I stil med Sonofons delfin, som sidder bag på mange biler, kunne der laves et jeg er mølleejer skilt til at sætte bag på mølleejernes biler. Skiltet skal virke eksklusivt, hvorfor det skal have en overflade, der er af metal, eller som minder meget om metal. På nuværende tidspunkt er der lavet et sådant skilt til lystfiskere og jægere, hvorfor der kan hentes inspiration i disse skilte. Skiltene kan enten sælges eller gives væk som markedsføringsmateriale. - Simpelt at producere - Billigt at udvikle og producere - At vise, at man er miljøbevidst, er meget populært 18

20 Modelvindmølle med display (D2) Ved at indbygge et display i modelvindmøllen får modellen et teknologisk løft, hvilket betyder, at den ikke længere blot er en skuemodel, men nu kan bruges aktivt. Der er principielt ingen begrænsninger for hvilke informationer, der kan vises på møllens display. En oplagt mulighed er, at displayet viser produktionsdata fra mølleejerens mølle/møllepark. Displayet kan integreres i en bundplade, hvorpå møllemodellen er monteret, eller den kan være indbygget i mølletårnet. - Meget fleksibel med hensyn til anvendelse - Intelligens højner interessen for modellen - Modellen vil skabe meget interesse omkring vindmøllebranchen - Datatransmissionen vil blive en løbende udgift - Systemet kræver løbende opdatering/servicering 19

21 Vindmøllekunst (Kategori E) Kategori E tager udelukkende sigte mod at fremstille produkter, der kan sælges kommercielt. Formålet med koncepterne i denne kategori er derfor ikke at promovere branchen, men at få fremstillet et produkt, der kan generere et afkast. 20

22 Kunstmøller (E1) Vindmøllemodeller kan i kyndige hænder forvandles til kunstværker. Ved at lade såvel kendte som unge håbefulde designere/kunstnere frembringe unikke møllemodeller, vil disse kunne sælges som kunstværker. Der kan være tale om udsmykning af eksisterende mølletyper, men kunstnerne kan også gives friere rammer, så de kan konstruere deres egen modelmølle uden hensyntagen til, om den ville kunne produceres som fuldskala mølle. Disse designmodelmøller kan sælges nummereret i et begrænset oplag, for på den måde at højne interessen for det kunstneriske i modellerne. - Markedet begrænses ikke kun til mølleejere - Møllebranchen kan finde inspiration i disse designs - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 21

23 Brugskunst lavet af minimølledele (E2) Vindmølledele kan bruges på en kunstnerisk måde, hvis de anvendes i en helt anden sammenhæng, end den de normalt indgår i. Ved at lave en serie af eksempelvis biler, motorcykler, fly og helikoptere, som er konstrueret af minimølledele, kunne mølledelene bruges på en kunstnerisk måde. Modellerne kan masseproduceres til salg i brugskunstforretninger eller produceres i et begrænset parti til salg i specialforretninger. Modellerne kan eventuelt konstrueres med inspiration hentet fra Storm P. - Sjov måde at fremvise mølledele på - Markedet er ikke begrænset til mølleentusiaster - Det kunstneriske højner værdien af modellerne - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 22

24 Udstillingsmodeller (Kategori F) Denne kategori indeholder modeller, der alle har til formål at tiltrække opmærksomhed. Modellerne kan bruges såvel på messer som i kontormiljøer. Kontormodeller er ikke målrettet det brede marked, men derimod primært til personer og virksomheder, der er inden for møllebranchen. 23

25 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1) Dette koncept tager udgangspunkt i, at vindmølleejere og ansatte i vindmølleindustrien kunne have interesse i at have en vindmøllemodel stående på deres skrivebord. En skrivebordsmodel kan fremstilles som en forholdsvis simpel skuemodel. En anden mulighed er at indbygge forskellige funktionelle eller æstetiske features, for derved at tilføre modellen ekstra værdi. Et eksempel på en sådan feature kunne være at indbygge en motor, som kunne drive møllens vinger rundt. En anden mulighed er at lave en computeropkobling, hvorved det bliver muligt at styre forskellige møllefunktioner via computeren. - Stor signalværdi - Skaber tilknytning til branchen - Lignende modeller findes allerede 24

26 Skaleret vindmøllemodel (F2) Det kunne være interessant med en nedskaleret kopi af en eksisterende mølletype til udstilling i kontorer og på messer. For at få mest mulig ud af modellen, skal der indbygges intelligens i møllen, så eksempelvis vinger og nacelle drejes automatisk. Det er vigtigt, at modelmøllen på alle synlige punkter er en nøjagtig kopi af den rigtige mølle, dvs. at alle dimensioner, omdrejningshastighed og lignende svarer til de virkelige møllers data. Modellen kan eventuelt forsynes med et oplysningsskilt, hvorpå de mest interessante data kan aflæses. - Virkelighedstro model - Appellerer til entusiaster - Det kan betyde, at der skal laves en model for hver modeltype - Skaleringsarbejdet er tidskrævende 25

27 Møllemodel i plasmamiljø (F3) Der findes i dag glaskugler, hvori der opstår små lyn. En vindmøllemodel kunne indbygges i en lignende gastæt beholder, hvorved der kunne genereres små lyn mellem beholderens sider og vingespidserne. Beholderen kan konstrueres således, at lynene springer fra vingespidserne til et punkt på beholderens inderside. Hvis en person rører ved beholderen, kan lynene springe fra vingespidsen til berøringspunktet. Af hensyn til møllens geometri, kan beholderen eksempelvis udformes som en pære. - Skaber interesse omkring modellen - Skaber interesse omkring naturvidenskab - Mulighed for interaktion - Kan sende et signal om, at der sker lynnedslag i møller - Kan virke useriøs 26

28 Story telling (Kategori G) Story telling er et meget vigtigt begreb i nutidens markedsføring. Denne kategori omhandler idéer til, hvordan vindmøllebranchen kan skabe story telling omkring deres produkter og branchen generelt. 27

29 Vinæske udformet som en nacelle (G1) Den gave, der oftest gives i forbindelse med en virksomhedsrelateret reception, er en vinæske med en eller flere flasker vin i. Problemet ved denne type gaver kan være, at de er ret anonyme. Hvis vindmølleindustrien ønsker at skille sig positivt ud i fremtiden, kunne en mulighed være at få udviklet en vinæske med form som en nacelle. Ud over, at vinæsken ville give promotion i form af det påtrykte firmanavn, er der en meget god mulighed for at lave story telling inde i nacellen. - Vækker opsigt på et gavebord - Skaber omtale - Gratis reklame - Højner værdien af en virksomhedsgave - Billig at udvikle og producere - Gør det muligt med story telling i forbindelse med en firmagave 28

30 Vindmøller gennem tiden (G2) Den nuværende vindmøllebranchen er relativ ung, men dens historie er ret interessant. Hvis vindmøllebranchen ønsker at fortælle denne historie, kunne en mulighed være at vise den gennem en række modeller af tidligere og eventuelt nye visionære mølletyper. Modellerne kan leveres i gaveæsker, hvori der kunne være et indlæg, som fortæller en lille anekdote om den pågældende mølletype eller de omstændigheder, der var omkring den pågældende mølle. - God måde at lave story telling - Bredt udvalg af modeller at vælge imellem - Mange interessenter med modstridende interesser 29

31 Teknologiparken Kongsvangsallé 29 DK-8000 Århus C Telefon Fax

ERHVERVSBEKLÆDNING I ODSHERRED

ERHVERVSBEKLÆDNING I ODSHERRED ERHVERVSBEKLÆDNING I ODSHERRED OM OS Dall Koncept består af 4 enheder hvor der henholdsvis kan købes tøj, sportsartikler, logovand og reklameartikler. Vi er et ungt firma, men som har stor erfaring med

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

DEKORATION - UDSTILLING - SALGSDISPLAYS. Deko-brochure

DEKORATION - UDSTILLING - SALGSDISPLAYS. Deko-brochure DEKORATION - UDSTILLING - SALGSDISPLAYS Deko-brochure Du bestemmer - vi leverer Sælg dine ideer. I et overbevisende eller overraskende format. Udnyt alle de moderne faciliteter med SM Dekorør til at skabe

Læs mere

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Vindlaboratoriet VIND ENERGI Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Introduktion Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Kan det tegnes, kan det laves

Kan det tegnes, kan det laves Kan det tegnes, kan det laves Der er ingen begrænsninger, hvis man vælger teknologien rapid prototyping til sine modeller og prototyper (se nederst fakta om teknologien). Men det betyder ikke, at modellen

Læs mere

Easy to Green. med ny fleksibel El-Trolley

Easy to Green. med ny fleksibel El-Trolley Easy to Green med ny fleksibel El-Trolley Easy to green med markedets mest alsidige el-trolley. Også til dig, der har lyst til en hurtig runde. Kom hurtigt, let og elegant videre til næste hul. Gående,

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger...

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger... Kontakt Spectrum Spectrum reklame:marketing er klar til et samarbejde. Spectrum reklame:marketing har alle nødvendige resourser - kreativitet, viden, erfaring, fleksibilitet, evne og ikke mindst vilje

Læs mere

YOUR WEATHER - EVERYWERE

YOUR WEATHER - EVERYWERE YOUR WEATHER - EVERYWERE ENGLISH MANUAL DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG DANSK MANUAL SVENSK MANUELL SUOMEN KÄSIKIRJA PAGE 1 SIETE 11 SIDE 21 SIDA 31 PUOLI 41 INTRODUKTION Tillykke med din lonobox vejrstation.

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op!

Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op! Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op! Lad dig inspirere af vores luftfyldte løsninger i denne brochure og se selv, hvor stor en forskel luft kan gøre. Går du med tanker og idéer

Læs mere

ELEVSKABE GRATIS! www.elevskab.dk Tlf. +45-43 30 31 70

ELEVSKABE GRATIS! www.elevskab.dk Tlf. +45-43 30 31 70 ELEVSKABE GRATIS! Elevskab.dk Gratis? Ja - kort beskrevet opstiller Fournaise-Thomsen et aftalt antal skabe gratis og står dernæst for al adminstration omkring skabene. Der opkræves årlig leje af den enkelte

Læs mere

KA C-Stand. Format: 65 x 200 cm. Minimum antal: 25 stk.

KA C-Stand. Format: 65 x 200 cm. Minimum antal: 25 stk. September 2005 Design matters Udstillingssystemer er et vigtigt redskab i markedsføringen for virksomheder, der deltager i messer, afholder salgsmøder, events, generalforsamlinger og lignende. For at give

Læs mere

Vejledning og spilleregler

Vejledning og spilleregler Vejledning og spilleregler GRØN INDUSTRISYMBIOSE 2 Vejledning og spilleregler Symbiosespillet er et spil om grønne industrisymbioser. Denne vejledning er en hjælp til, at I kan få mest mulig læring og

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Sig det med luft! sig det med luft.dk

Sig det med luft! sig det med luft.dk Sig det med luft! sig det med luft.dk Vil du give dit produkt maksimal opmærksomhed? Så pust det op! Lad dig inspirere af luftfyldte vores løsninger i denne brochure og se selv, hvor stor en forskel luft

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

- Det perfekte valg. Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception

- Det perfekte valg. Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception - Det perfekte valg Klinik Sterilisation Konsultation Laboratorium Køkken & Bad Kontor Reception PRODUKTER Klinik 4 Mobilskabe 14 Sterilisation 16 Konsultation 22 Laboratorium 24 Køkken & Bad 26 Kontor

Læs mere

Computerens anatomi. Flashklip for børn

Computerens anatomi. Flashklip for børn Computerens anatomi Flashklip for børn Rapport der beskriver vores arbejde med at fremstille produkter, der kan formidle information om computerens opbygning til børn. Anders og Asger 11-05-2011 Indhold

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt.

Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Vores varemærke eksponeres til en lang række opinionsdannere, der på deres side påvirker en lang række almindelige brugere. Hvis vi er synlige på en god måde, får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, uddrag

Læs mere

Dansk Datahistorisk forening. Tankerne bag Supermax konceptet både forretningsmæssigt og kommercielt Og linjerne bagud til successen med SPC/1

Dansk Datahistorisk forening. Tankerne bag Supermax konceptet både forretningsmæssigt og kommercielt Og linjerne bagud til successen med SPC/1 Dansk Datahistorisk forening Tankerne bag Supermax konceptet både forretningsmæssigt og kommercielt Og linjerne bagud til successen med SPC/1 1 Disposition Baggrund for udviklingen af Supermax Konceptprocessen

Læs mere

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet

Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Danmark som døgnsamfund Nye distributionsformer, grøn omstilling og øget ressourceeffektivitet Dansk Industri og Transportministeriet, 15. januar 2013 Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller

Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller 12. juli 2012 Peggy Friis Notat vedr. beredskab i forbindelse med uheld ved vindmøller Indhold Indledning... 2 Forhold i forbindelse med uheld ved vindmøller... 3 Arbejdsulykke & akut sygdom... 3 Løbskkørsel/havari

Læs mere

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE

Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE Ikast Design Doors EKSKLUSIVE INDVENDIGE DØRE INDHOLD 3 Stil krav til dine indvendige døre de er som møbler i indretningen 4 Profil Line Design døre leg med profiler og få en anderledes dør 6 Profil Line

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

KVALITETS RECYCLINGPLAST OG UENDELIGE MULIGHEDER

KVALITETS RECYCLINGPLAST OG UENDELIGE MULIGHEDER KVALITETS RECYCLINGPLAST OG UENDELIGE MULIGHEDER HVORFOR ANVENDE RECYCLINGPLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra Govaerts, som er markedsleder i Belgien. Recycklingplast er blevet et populært materiale

Læs mere

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE

TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HOVEDVEJLEDER: PERNILLE HAVE oprodukt TITEL: SPOR TEMA: INTEGRERET PRODUKTDESIGN PROJEKTPERIODE: 3.3.2011-18.5.2011 PROJEKTGRUPPE: BSC6-ID1 HVORDAN KAN EN NY DESIGNLØSNING EFFEKTIVISERE ARBEJDSGANGEN UNDER TESTUDFØRSEL, SIKRE AR-

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Lampeshoppen. Funky design i topkvalitet

Lampeshoppen. Funky design i topkvalitet Lampeshoppen Funky design i topkvalitet Om os Vi har mere end 14 år på bagen som lampeforhandler med hovedvægt på kvalitetslysekroner og ekstravagante lamper til den kræsne forbruger. Vi har altid bestræbt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr.

Matador. Hvert hus koster: 2000 Et hotel koster: 2000 + 4 huse Pantsætningsværdien er 2000 kr. Matador Problembeskrivelse Matador består af en spilleplade med 40 felter, biler (som udgør spillebrikker), to terninger, huse, hoteller, lykkekort, pengesedler og skødekort. Hvert felt har et nummer og

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov.

Der er ikke tale om regler og krav, men om inspirationsmateriale, som I kan tilpasse efter behov. Intern Budgettering Koncept for intern budgettering skal understøtte jeres budgetlægning og opfølgning. Det indeholder materiale om budgetprocesser, den interne kontoplan, ledelsesinformation og systemunderstøttelse.

Læs mere

EXPLORE THE CHEMISTRY

EXPLORE THE CHEMISTRY EXPLORE THE CHEMISTRY BETWEEN PROFESSIONALS 25-27 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SCANLAB 2012 Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF) og Bella Center inviterer laboratoriebranchens brugere og leverandører

Læs mere

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG

FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG FIRET ENERGY BANDBESKYTTELSE TIL PRIVAT OG ERHVERVSMÆSSIG BRUG NU KAN BRANDSKADER UNDGÅS TAKKET VÆRE FIRET ENERGY Med Firet Energy er pludseligt opståede ildebrande hurtigt under kontrol. Firet Energy

Læs mere

ROYAL COPENHAGEN BUSINESS-TO-BUSINESS 2014

ROYAL COPENHAGEN BUSINESS-TO-BUSINESS 2014 ROYAL COPENHAGEN BUSINESS-TO-BUSINESS 2014 Velkommen til vores B2B-verden af porcelæn Royal Copenhagen har skrevet historie i over 238 år med sit dansk designede porcelæn. Denne unikke arv er sikkert velkendt

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Unikke plastlister. til ledningsskjul. www.lynddahllister.dk. fodliste indfatning skureliste sandliste kabelskjul

Unikke plastlister. til ledningsskjul. www.lynddahllister.dk. fodliste indfatning skureliste sandliste kabelskjul Unikke plastlister til ledningsskjul fodliste indfatning skureliste sandliste kabelskjul www.lynddahllister.dk UNIKKE LISTER til ledningsskjul Lynddahl har udviklet et nyt unikt koncept til at skjule ledninger.

Læs mere

lille investering, stor effekt!

lille investering, stor effekt! kan du sælge mere? lille investering, stor effekt! Salg i krisetider handler bl.a. om at sælge mere til de kunder, der allerede kommer i butikken - og til dette formål er mersalgsskabende initiativer uundværlige.

Læs mere

Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet af

Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet af Løsningen til arkitekter, bilforhandlere, gartnere, advokater, reklamefolk, hotelejere, trykkere, detailhandlere og alle andre med en dynamisk hverdag... Med KIRK dect-z System 500 bliver du aldrig hægtet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget September 2005 Introduktion Dansk Ølmærke skal uddeles årligt efter en forudgående bedømmelsesperiode. Alle landets værtshuse kan bedømmes, og modtagere af ølmærket

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet Lærervejledning til Strømsvigt Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet El-Fagets Uddannelsesnævn I/S 2003 Forord Det interaktive El-kørekort tager afsæt i den praktiske udgave af El-kørekortet,

Læs mere

R u k o S m a r t A i r

R u k o S m a r t A i r R u k o S m a r t A i r E n n y h ø j s t a n d a r d f o r e f f e k t i v, e n k e l o g b e r ø r i n g s f r i e l e k t r o n i s k a d g a n g s k o n t r o l OFF ON LIN F r e m t i d e n p å s i

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Nyhedsbreve fra Center for Produktudvikling

Nyhedsbreve fra Center for Produktudvikling Nyhedsbreve fra Center for Produktudvikling Juni 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse: SEMINAR OM DIGITAL PRODUKTION BLÆST OM MØLLE-HAVARIER PÅ MIDDELGRUNDEN VENTILATION GENNEM ET LUKKET VINDUE EN TUMLING

Læs mere

HUSBÅDE PÅ BORNHOLM CHARLOTTE KJØLLER - RØNNE. belysning 01 & 02

HUSBÅDE PÅ BORNHOLM CHARLOTTE KJØLLER - RØNNE. belysning 01 & 02 belysning 01 & 02 belysning 01 LOFT / PENDEL BELYSNING - CARAVAGGIO Design: Cecilie Manz Producent: Lightyears 01 De sorte, grå og hvide nuancer er nøje afstemt efter hinanden og spiller smukt sammen,

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet

Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Håndtørrere Design, besparelse og effektivitet Pure Solution Aps - Din professionelle leverandør af energibesparende håndtørrere www.puresolution.dk Er du til lynhurtig tørretid og lavt el-forbrug? Så

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Sun & Safe Systems. Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.

Sun & Safe Systems. Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux. Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere