Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling"

Transkript

1 Idékatalog Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion til idékataloget... 2 Leg og læring (Kategori A)... 3 Energispil (A1)... 4 Minivindmølle i byggesæt (A2)... 5 Brugsmodeller (Kategori B)... 6 Vindmøllevinge som papirkniv (B1)... 7 Modelmølle som vindmåler (B2)... 8 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3)... 9 Nacelle som blyantspidser (B4)...10 Modelmøller til forsøg (B5)...11 Skuemodeller (Kategori C)...12 Gennemskåret nacelle (C1)...13 Gennemsigtig modelvindmølle (C2)...14 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3)...15 Strømproducerende modelmølle (C4)...16 Promotion til mølleejere (Kategori D)...17 Mølleejerskilt til biler (D1)...18 Modelvindmølle med display (D2)...19 Vindmøllekunst (Kategori E)...20 Kunstmøller (E1)...21 Brugskunst lavet af minimølledele (E2)...22 Udstillingsmodeller (Kategori F)...23 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1)...24 Skaleret vindmøllemodel (F2)...25 Møllemodel i plasmamiljø (F3)...26 Story telling (Kategori G)...27 Vinæske udformet som en nacelle (G1)...28 Vindmøller gennem tiden (G2)

3 Introduktion til idékataloget Dette idékatalog er udarbejdet af Teknologisk Institut, Center for Produktudvikling for XXXX. Kataloget indeholder 20 koncepter, som er inddelt i 7 overordnede kategorier. Rettighederne til dette katalog tilhører alene XXXX. Forhold omkring øvrige rettigheder i forbindelse med projektet fremgår af afsnit 4 i Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver. Idékataloget præsenterer de enkelte koncepter på et overordnet niveau, hvorfor formålet med kataloget er at give beslutningstagerne i XXXX mulighed for at vælge hvilket/hvilke koncept(er), som ønskes videreudviklet. Som en hjælp til den forestående udvælgelsesfase, er der afsat plads til læserens kommentarer samt vurderinger på konceptsiderne. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 4.1 De materielle resultater, Instituttet frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, udleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 4.2 Know-how og andre immaterielle rettigheder, som Instituttet udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører Instituttet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 2

4 Leg og læring (Kategori A) Den grundlæggende tanke bag koncepterne under kategori A er, at børn og unge skal stimuleres til at interessere sig for vindmøllebranchen. Gennem leg og læring stimuleres de unge til at søge mere information om miljørigtig energi, vindmøllekonstruktion samt beslægtede områder. 3

5 Energispil (A1) Dette koncept går ud på at udvikle et spil i stil med Matador. Spillerne kan rykke rundt på en brik som i Matador eller have hver deres spilleplade, hvorpå de kan opbygge deres eget energiselskab. Ved at slå med en terning, ved at rykke hen til et bestemt felt eller ved besvarelse af et spørgsmål, kan deltagerne få forskellige kort med forskellige overraskelser. Kategorier for disse kort kunne eksempelvis være: Held/uheld, Viden om, Politiske tiltag, Tag chancen. Spillet kan udvikles udelukkende til underholdning, men kan også udvikles således, at det kan bruges til undervisningsbrug. - Sjov måde at lære om naturvidenskab/energi - Billig at producere - Fleksibel opbygning - Mange interessenter - Svær at skabe kommerciel interesse omkring - Kræver relativt højt styktal, før udviklingsomkostningerne er dækket 4

6 Minivindmølle i byggesæt (A2) For at skabe interesse omkring naturvidenskab og i særdeleshed vindmøllebranchen, kan der udvikles en modelmølle, som leveres i samlesæt. Modellen skal ikke være legetøj til mindre børn, men derimod være en udfordring for kommende ingeniørspirer. En mulighed er, at modelmøllen kan indgå i et fysisk spil i stil med computerspillet Sim City. Energi genereret af vindmøllen kan skabe forudsætning for andre aktiviteter i spillet. - Bredt anvendelsesområde (mange interessegrupper) - God måde at kæde tankerne fra et computerspil til den fysiske verden - Kræver stor efterspørgsel - Teknisk kompleksitet kan afskrække potentielle kunder 5

7 Brugsmodeller (Kategori B) Fællesnævneren for de koncepter, der er i kategori B, er, at de alle er modeller, der er udformet som vindmøller eller vindmølledele. Ud over udseendet, er der desuden den lighed, at alle koncepter omhandler modeller, der har et funktionelt formål. 6

8 Vindmøllevinge som papirkniv (B1) En papirkniv udformet som en vindmøllevinge kan fremstilles i såvel en dyr som en billig udgave. Hvis der laves en billig model i eksempelvis plast, kan de uddeles som reklame på messer. Skal den bruges til promotion, kan der males logo/firmanavn på vingefladen. Den dyre løsning, behøver ikke nødvendigvis at være ret dyr, men skal signalere en højere værdi, end de møllevinger, der deles ud på messer. Disse vinger kunne eventuelt støbes i aluminium eller laves i glas. Disse kvalitetsbrevåbnere kan med fordel leveres i en eksklusiv gaveæske, for også derved at understøtte værdifølelsen. Der er yderligere mulighed for at indbygge et lysdisplay inde i vingen. Displayet kan bruges til logo/firmanavn eller navnet på den person, der får overrakt brevåbneren. Brevåbneren kan eventuelt udformes således, at der er en kuglepen i den ene ende, derved minder den om en gammeldags fyldepen. - Unik firmagave - Kan masseproduceres - Papirknive er umoderne - Det papirløse samfund betyder, at papirknive bliver overflødige 7

9 Modelmølle som vindmåler (B2) Tidligere var det meget populært at have en model af en gammeldags vindmølle stående i haven. Ved at lave en modelmølle svarende til de nyeste modeller fra vindmøllebranchen, kunne begrebet havemøller igen blive populært. Vindmøllemodellen kan have indbygget sensorer, så den kan måle vindhastighed, vindretning, nedbørsmængde, temperatur og lignende. Ved at kombinere modelmøllen med et indendørs display, bliver den nye havemølle en meget interessant efterfølger til de tidligere havemøller. - Stor fokus på vejrstationer på konsumentmarkedet - Ikke alle ønsker at have en vindmølle stående i haven - Det er svært at lave kommerciel forretning på idéen 8

10 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3) En stor del af den vestlige verdens høje levestandard er baseret på, at det til stadighed er muligt at få leveret strøm og fossile brændstoffer. En minivindmølle, der kan producere strøm til almindelige husholdninger, kunne være et godt bud på et produkt, der kunne tage over, hvis strømsvigt eller en oliekrise indtræffer. Minimøllen skal til daglig kunne ligge adskilt. Det er desuden vigtigt, at møllen kan samles på kort tid, samt at opstillingen kan foretages af den enkelte bruger. - Det stigende fokus på terror giver medvind til denne type produkter - Meget konkurrence på markedet fra substituerende produkter - Der er ingen garanti for, at det blæser, når der er behov for strøm 9

11 Nacelle som blyantspidser (B4) En nacelle med nav kan bruges som pyntegenstand på et skrivebord eller i en vindueskarm. Det er hovedsageligt internt i vindmølleindustrien, at dette kan være interessant. Ved at indbygge en blyantspidser i nacellen, får denne model tillige en funktionel værdi. Modeller til internt brug, skal laves i et materiale og med en overflade, der signalerer kvalitet. Alternativt kan der laves billige modeller til uddeling på messer. - Funktionalitet kombineret med reklame - Let at producere - Få bruger blyanter i dag - Nacellen er måske ikke den mest interessante del af en vindmølle 10

12 Modelmøller til forsøg (B5) En skaleret vindmøllemodel til forsøg i laboratorier vil sandsynligvis kunne spare vindmølleindustrien for mange penge. Disse skalerede modeller kan eksempelvis bruges til lynnedslagssimuleringer, simulering af off shore belastninger samt forskellige havarisimuleringer. Der kan udarbejdes en model, der kan bruges til alle typer simuleringer, men det vil sandsynligvis være mere effektivt at udarbejde specifikke modeller til den pågældende type simuleringer. - Billig måde at simulere havari - Simuleringer kan ske under optimale forhold - Meget kompleks at udvikle - Stor risiko for, at der kan opstå fejl som følge af skaleringen 11

13 Skuemodeller (Kategori C) Modellerne i kategori C har alle til formål at give udenforstående et større indblik i, hvordan vindmøller fungerer samt hvorledes, de er konstrueret. Målsætningen med at vise vindmøllemodeller af denne type er at højne interessen for vindmøllebranchen. 12

14 Gennemskåret nacelle (C1) En gennemskåret eller en gennemsigtig nacelle, i et fornuftigt skalaforhold, kan bruges til at vise interesserede, hvorledes de forskellige komponenter inde i nacellen fungerer. Nogle af komponenterne kan eventuelt gennemskæres eller laves gennemsigtige, hvis det kan lette tilskuernes forståelse for, hvad der sker i en rigtig vindmøllenacelle. Modellen kan bruges til udstillings- og undervisningsbrug. Der kan indbygges forskellige former for interaktion i modellen. Et eksempel på interaktion kunne være, at der kommer lys i en pære, når navet drejes rundt. - Meget illustrativ måde at vise en nacelle - Stor fleksibilitet i kompleksitetsgrad - Det er vanskeligt at gøre denne idé til et kommercielt produkt 13

15 Gennemsigtig modelvindmølle (C2) Gennem udvikling af en modelvindmølle, der er gennemsigtig, får mølleproducenterne mulighed for at vise offentligheden, hvad en vindmølle indeholder. Når tilskuerne kan se, hvad der er indeni møllen, bliver det tillige lettere at forstå, hvordan møllen fungerer. Som ad on til denne model, kan den forsynes med en lyskilde nedefra, hvorved hele møllen lyses op indefra. I møllens sokkel kan der tillige indbygges flere grader af intelligens i form af knapper eller en minicomputer. Den indbyggede intelligens kan bruges til at styre forskellige funktioner på modelmøllen. - Meget illustrativ - En god måde at vise en mølle i sin helhed - Mange forskellige anvendelsesmuligheder - Forretningshemmeligheder kan skabe begrænsninger 14

16 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3) Vindmøllevinger er normalt bare noget, der sidder på en mølle. Ved at lave en gennemsigtig eller gennemskåret model af en vindmøllevinge, bliver det muligt at vise, hvor komplekst det er at bygge en vindmøllevinge. Kompleksiteten kombineret med en elegant fremstilling kan betyde, at denne model kan vække opsigt i, såvel som udenfor vindmøllebranchen. En måde at vise, hvor stor en vindmøllevinge er i virkeligheden, kunne være at parkerer en model af en personbil inde i vingen. - Kan være med til at skabe interesse for et produkt der traditionelt set er uinteressant - Viser, hvor stor en møllevinge er i forhold til noget, alle kan forholde sig til - Det er svært at skabe interesse omkring vindmøllevinger 15

17 Strømproducerende modelmølle (C4) En modelmølle, der producerer strøm, kan være med til at vise interesserede, hvad der sker i virkeligheden. Denne model kan eksempelvis kombineres med et elektrolyseanlæg, så vindmøllebranchen kan markere, at de er klar til det kommende brintsamfund. Modellen kan eventuel være kernen i en større energimodel, hvor anvendelsen af brint også vises. - Viser, at vindmøllebranchen er fremtidsorienteret - God måde at vise, hvordan energi produceres - Svær at lave uden at snyde (der skal tilføres energi til systemet) - Der kan være sikkerhedsproblemer, hvis opstillingen indeholder brint 16

18 Promotion til mølleejere (Kategori D) Idéerne i kategori D har til hensigt at skabe en identitet omkring det at være vindmølleejer. Ud over at vise omverden, at mølleejerne går ind for miljørigtig energi, er der også i denne kategori en idé, der har til formål at holde de enkelte mølleejere opdateret om, hvordan det står til med deres møller. 17

19 Mølleejerskilt til biler (D1) I stil med Sonofons delfin, som sidder bag på mange biler, kunne der laves et jeg er mølleejer skilt til at sætte bag på mølleejernes biler. Skiltet skal virke eksklusivt, hvorfor det skal have en overflade, der er af metal, eller som minder meget om metal. På nuværende tidspunkt er der lavet et sådant skilt til lystfiskere og jægere, hvorfor der kan hentes inspiration i disse skilte. Skiltene kan enten sælges eller gives væk som markedsføringsmateriale. - Simpelt at producere - Billigt at udvikle og producere - At vise, at man er miljøbevidst, er meget populært 18

20 Modelvindmølle med display (D2) Ved at indbygge et display i modelvindmøllen får modellen et teknologisk løft, hvilket betyder, at den ikke længere blot er en skuemodel, men nu kan bruges aktivt. Der er principielt ingen begrænsninger for hvilke informationer, der kan vises på møllens display. En oplagt mulighed er, at displayet viser produktionsdata fra mølleejerens mølle/møllepark. Displayet kan integreres i en bundplade, hvorpå møllemodellen er monteret, eller den kan være indbygget i mølletårnet. - Meget fleksibel med hensyn til anvendelse - Intelligens højner interessen for modellen - Modellen vil skabe meget interesse omkring vindmøllebranchen - Datatransmissionen vil blive en løbende udgift - Systemet kræver løbende opdatering/servicering 19

21 Vindmøllekunst (Kategori E) Kategori E tager udelukkende sigte mod at fremstille produkter, der kan sælges kommercielt. Formålet med koncepterne i denne kategori er derfor ikke at promovere branchen, men at få fremstillet et produkt, der kan generere et afkast. 20

22 Kunstmøller (E1) Vindmøllemodeller kan i kyndige hænder forvandles til kunstværker. Ved at lade såvel kendte som unge håbefulde designere/kunstnere frembringe unikke møllemodeller, vil disse kunne sælges som kunstværker. Der kan være tale om udsmykning af eksisterende mølletyper, men kunstnerne kan også gives friere rammer, så de kan konstruere deres egen modelmølle uden hensyntagen til, om den ville kunne produceres som fuldskala mølle. Disse designmodelmøller kan sælges nummereret i et begrænset oplag, for på den måde at højne interessen for det kunstneriske i modellerne. - Markedet begrænses ikke kun til mølleejere - Møllebranchen kan finde inspiration i disse designs - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 21

23 Brugskunst lavet af minimølledele (E2) Vindmølledele kan bruges på en kunstnerisk måde, hvis de anvendes i en helt anden sammenhæng, end den de normalt indgår i. Ved at lave en serie af eksempelvis biler, motorcykler, fly og helikoptere, som er konstrueret af minimølledele, kunne mølledelene bruges på en kunstnerisk måde. Modellerne kan masseproduceres til salg i brugskunstforretninger eller produceres i et begrænset parti til salg i specialforretninger. Modellerne kan eventuelt konstrueres med inspiration hentet fra Storm P. - Sjov måde at fremvise mølledele på - Markedet er ikke begrænset til mølleentusiaster - Det kunstneriske højner værdien af modellerne - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 22

24 Udstillingsmodeller (Kategori F) Denne kategori indeholder modeller, der alle har til formål at tiltrække opmærksomhed. Modellerne kan bruges såvel på messer som i kontormiljøer. Kontormodeller er ikke målrettet det brede marked, men derimod primært til personer og virksomheder, der er inden for møllebranchen. 23

25 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1) Dette koncept tager udgangspunkt i, at vindmølleejere og ansatte i vindmølleindustrien kunne have interesse i at have en vindmøllemodel stående på deres skrivebord. En skrivebordsmodel kan fremstilles som en forholdsvis simpel skuemodel. En anden mulighed er at indbygge forskellige funktionelle eller æstetiske features, for derved at tilføre modellen ekstra værdi. Et eksempel på en sådan feature kunne være at indbygge en motor, som kunne drive møllens vinger rundt. En anden mulighed er at lave en computeropkobling, hvorved det bliver muligt at styre forskellige møllefunktioner via computeren. - Stor signalværdi - Skaber tilknytning til branchen - Lignende modeller findes allerede 24

26 Skaleret vindmøllemodel (F2) Det kunne være interessant med en nedskaleret kopi af en eksisterende mølletype til udstilling i kontorer og på messer. For at få mest mulig ud af modellen, skal der indbygges intelligens i møllen, så eksempelvis vinger og nacelle drejes automatisk. Det er vigtigt, at modelmøllen på alle synlige punkter er en nøjagtig kopi af den rigtige mølle, dvs. at alle dimensioner, omdrejningshastighed og lignende svarer til de virkelige møllers data. Modellen kan eventuelt forsynes med et oplysningsskilt, hvorpå de mest interessante data kan aflæses. - Virkelighedstro model - Appellerer til entusiaster - Det kan betyde, at der skal laves en model for hver modeltype - Skaleringsarbejdet er tidskrævende 25

27 Møllemodel i plasmamiljø (F3) Der findes i dag glaskugler, hvori der opstår små lyn. En vindmøllemodel kunne indbygges i en lignende gastæt beholder, hvorved der kunne genereres små lyn mellem beholderens sider og vingespidserne. Beholderen kan konstrueres således, at lynene springer fra vingespidserne til et punkt på beholderens inderside. Hvis en person rører ved beholderen, kan lynene springe fra vingespidsen til berøringspunktet. Af hensyn til møllens geometri, kan beholderen eksempelvis udformes som en pære. - Skaber interesse omkring modellen - Skaber interesse omkring naturvidenskab - Mulighed for interaktion - Kan sende et signal om, at der sker lynnedslag i møller - Kan virke useriøs 26

28 Story telling (Kategori G) Story telling er et meget vigtigt begreb i nutidens markedsføring. Denne kategori omhandler idéer til, hvordan vindmøllebranchen kan skabe story telling omkring deres produkter og branchen generelt. 27

29 Vinæske udformet som en nacelle (G1) Den gave, der oftest gives i forbindelse med en virksomhedsrelateret reception, er en vinæske med en eller flere flasker vin i. Problemet ved denne type gaver kan være, at de er ret anonyme. Hvis vindmølleindustrien ønsker at skille sig positivt ud i fremtiden, kunne en mulighed være at få udviklet en vinæske med form som en nacelle. Ud over, at vinæsken ville give promotion i form af det påtrykte firmanavn, er der en meget god mulighed for at lave story telling inde i nacellen. - Vækker opsigt på et gavebord - Skaber omtale - Gratis reklame - Højner værdien af en virksomhedsgave - Billig at udvikle og producere - Gør det muligt med story telling i forbindelse med en firmagave 28

30 Vindmøller gennem tiden (G2) Den nuværende vindmøllebranchen er relativ ung, men dens historie er ret interessant. Hvis vindmøllebranchen ønsker at fortælle denne historie, kunne en mulighed være at vise den gennem en række modeller af tidligere og eventuelt nye visionære mølletyper. Modellerne kan leveres i gaveæsker, hvori der kunne være et indlæg, som fortæller en lille anekdote om den pågældende mølletype eller de omstændigheder, der var omkring den pågældende mølle. - God måde at lave story telling - Bredt udvalg af modeller at vælge imellem - Mange interessenter med modstridende interesser 29

31 Teknologiparken Kongsvangsallé 29 DK-8000 Århus C Telefon Fax

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype

Sociale robotter. Udtalelse fra Det Etiske Råd. Det Etiske Råd, 2010. Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Sociale robotter Udtalelse fra Det Etiske Råd Det Etiske Råd, 2010 Grafisk tilrettelægning: Det Etiske Råd Illustrationer: Oncotype Publikationen kan læses og hentes på Det Etiske Råds hjemmeside, www.etiskraad.dk

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere