Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog. Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling"

Transkript

1 Idékatalog Modeller til vindmøllebranchen Udarbejdet for XXXX A/S Af Teknologisk Institut Center for Produktudvikling

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion til idékataloget... 2 Leg og læring (Kategori A)... 3 Energispil (A1)... 4 Minivindmølle i byggesæt (A2)... 5 Brugsmodeller (Kategori B)... 6 Vindmøllevinge som papirkniv (B1)... 7 Modelmølle som vindmåler (B2)... 8 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3)... 9 Nacelle som blyantspidser (B4)...10 Modelmøller til forsøg (B5)...11 Skuemodeller (Kategori C)...12 Gennemskåret nacelle (C1)...13 Gennemsigtig modelvindmølle (C2)...14 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3)...15 Strømproducerende modelmølle (C4)...16 Promotion til mølleejere (Kategori D)...17 Mølleejerskilt til biler (D1)...18 Modelvindmølle med display (D2)...19 Vindmøllekunst (Kategori E)...20 Kunstmøller (E1)...21 Brugskunst lavet af minimølledele (E2)...22 Udstillingsmodeller (Kategori F)...23 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1)...24 Skaleret vindmøllemodel (F2)...25 Møllemodel i plasmamiljø (F3)...26 Story telling (Kategori G)...27 Vinæske udformet som en nacelle (G1)...28 Vindmøller gennem tiden (G2)

3 Introduktion til idékataloget Dette idékatalog er udarbejdet af Teknologisk Institut, Center for Produktudvikling for XXXX. Kataloget indeholder 20 koncepter, som er inddelt i 7 overordnede kategorier. Rettighederne til dette katalog tilhører alene XXXX. Forhold omkring øvrige rettigheder i forbindelse med projektet fremgår af afsnit 4 i Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver. Idékataloget præsenterer de enkelte koncepter på et overordnet niveau, hvorfor formålet med kataloget er at give beslutningstagerne i XXXX mulighed for at vælge hvilket/hvilke koncept(er), som ønskes videreudviklet. Som en hjælp til den forestående udvælgelsesfase, er der afsat plads til læserens kommentarer samt vurderinger på konceptsiderne. Rettigheder vedrørende opgavens resultater 4.1 De materielle resultater, Instituttet frembringer i forbindelse med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som foreligger i form af materielle genstande, såsom prototyper, udleveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fundet sted. 4.2 Know-how og andre immaterielle rettigheder, som Instituttet udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løsning tilhører Instituttet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang. 2

4 Leg og læring (Kategori A) Den grundlæggende tanke bag koncepterne under kategori A er, at børn og unge skal stimuleres til at interessere sig for vindmøllebranchen. Gennem leg og læring stimuleres de unge til at søge mere information om miljørigtig energi, vindmøllekonstruktion samt beslægtede områder. 3

5 Energispil (A1) Dette koncept går ud på at udvikle et spil i stil med Matador. Spillerne kan rykke rundt på en brik som i Matador eller have hver deres spilleplade, hvorpå de kan opbygge deres eget energiselskab. Ved at slå med en terning, ved at rykke hen til et bestemt felt eller ved besvarelse af et spørgsmål, kan deltagerne få forskellige kort med forskellige overraskelser. Kategorier for disse kort kunne eksempelvis være: Held/uheld, Viden om, Politiske tiltag, Tag chancen. Spillet kan udvikles udelukkende til underholdning, men kan også udvikles således, at det kan bruges til undervisningsbrug. - Sjov måde at lære om naturvidenskab/energi - Billig at producere - Fleksibel opbygning - Mange interessenter - Svær at skabe kommerciel interesse omkring - Kræver relativt højt styktal, før udviklingsomkostningerne er dækket 4

6 Minivindmølle i byggesæt (A2) For at skabe interesse omkring naturvidenskab og i særdeleshed vindmøllebranchen, kan der udvikles en modelmølle, som leveres i samlesæt. Modellen skal ikke være legetøj til mindre børn, men derimod være en udfordring for kommende ingeniørspirer. En mulighed er, at modelmøllen kan indgå i et fysisk spil i stil med computerspillet Sim City. Energi genereret af vindmøllen kan skabe forudsætning for andre aktiviteter i spillet. - Bredt anvendelsesområde (mange interessegrupper) - God måde at kæde tankerne fra et computerspil til den fysiske verden - Kræver stor efterspørgsel - Teknisk kompleksitet kan afskrække potentielle kunder 5

7 Brugsmodeller (Kategori B) Fællesnævneren for de koncepter, der er i kategori B, er, at de alle er modeller, der er udformet som vindmøller eller vindmølledele. Ud over udseendet, er der desuden den lighed, at alle koncepter omhandler modeller, der har et funktionelt formål. 6

8 Vindmøllevinge som papirkniv (B1) En papirkniv udformet som en vindmøllevinge kan fremstilles i såvel en dyr som en billig udgave. Hvis der laves en billig model i eksempelvis plast, kan de uddeles som reklame på messer. Skal den bruges til promotion, kan der males logo/firmanavn på vingefladen. Den dyre løsning, behøver ikke nødvendigvis at være ret dyr, men skal signalere en højere værdi, end de møllevinger, der deles ud på messer. Disse vinger kunne eventuelt støbes i aluminium eller laves i glas. Disse kvalitetsbrevåbnere kan med fordel leveres i en eksklusiv gaveæske, for også derved at understøtte værdifølelsen. Der er yderligere mulighed for at indbygge et lysdisplay inde i vingen. Displayet kan bruges til logo/firmanavn eller navnet på den person, der får overrakt brevåbneren. Brevåbneren kan eventuelt udformes således, at der er en kuglepen i den ene ende, derved minder den om en gammeldags fyldepen. - Unik firmagave - Kan masseproduceres - Papirknive er umoderne - Det papirløse samfund betyder, at papirknive bliver overflødige 7

9 Modelmølle som vindmåler (B2) Tidligere var det meget populært at have en model af en gammeldags vindmølle stående i haven. Ved at lave en modelmølle svarende til de nyeste modeller fra vindmøllebranchen, kunne begrebet havemøller igen blive populært. Vindmøllemodellen kan have indbygget sensorer, så den kan måle vindhastighed, vindretning, nedbørsmængde, temperatur og lignende. Ved at kombinere modelmøllen med et indendørs display, bliver den nye havemølle en meget interessant efterfølger til de tidligere havemøller. - Stor fokus på vejrstationer på konsumentmarkedet - Ikke alle ønsker at have en vindmølle stående i haven - Det er svært at lave kommerciel forretning på idéen 8

10 Minimøller til nødstrømsproduktion (B3) En stor del af den vestlige verdens høje levestandard er baseret på, at det til stadighed er muligt at få leveret strøm og fossile brændstoffer. En minivindmølle, der kan producere strøm til almindelige husholdninger, kunne være et godt bud på et produkt, der kunne tage over, hvis strømsvigt eller en oliekrise indtræffer. Minimøllen skal til daglig kunne ligge adskilt. Det er desuden vigtigt, at møllen kan samles på kort tid, samt at opstillingen kan foretages af den enkelte bruger. - Det stigende fokus på terror giver medvind til denne type produkter - Meget konkurrence på markedet fra substituerende produkter - Der er ingen garanti for, at det blæser, når der er behov for strøm 9

11 Nacelle som blyantspidser (B4) En nacelle med nav kan bruges som pyntegenstand på et skrivebord eller i en vindueskarm. Det er hovedsageligt internt i vindmølleindustrien, at dette kan være interessant. Ved at indbygge en blyantspidser i nacellen, får denne model tillige en funktionel værdi. Modeller til internt brug, skal laves i et materiale og med en overflade, der signalerer kvalitet. Alternativt kan der laves billige modeller til uddeling på messer. - Funktionalitet kombineret med reklame - Let at producere - Få bruger blyanter i dag - Nacellen er måske ikke den mest interessante del af en vindmølle 10

12 Modelmøller til forsøg (B5) En skaleret vindmøllemodel til forsøg i laboratorier vil sandsynligvis kunne spare vindmølleindustrien for mange penge. Disse skalerede modeller kan eksempelvis bruges til lynnedslagssimuleringer, simulering af off shore belastninger samt forskellige havarisimuleringer. Der kan udarbejdes en model, der kan bruges til alle typer simuleringer, men det vil sandsynligvis være mere effektivt at udarbejde specifikke modeller til den pågældende type simuleringer. - Billig måde at simulere havari - Simuleringer kan ske under optimale forhold - Meget kompleks at udvikle - Stor risiko for, at der kan opstå fejl som følge af skaleringen 11

13 Skuemodeller (Kategori C) Modellerne i kategori C har alle til formål at give udenforstående et større indblik i, hvordan vindmøller fungerer samt hvorledes, de er konstrueret. Målsætningen med at vise vindmøllemodeller af denne type er at højne interessen for vindmøllebranchen. 12

14 Gennemskåret nacelle (C1) En gennemskåret eller en gennemsigtig nacelle, i et fornuftigt skalaforhold, kan bruges til at vise interesserede, hvorledes de forskellige komponenter inde i nacellen fungerer. Nogle af komponenterne kan eventuelt gennemskæres eller laves gennemsigtige, hvis det kan lette tilskuernes forståelse for, hvad der sker i en rigtig vindmøllenacelle. Modellen kan bruges til udstillings- og undervisningsbrug. Der kan indbygges forskellige former for interaktion i modellen. Et eksempel på interaktion kunne være, at der kommer lys i en pære, når navet drejes rundt. - Meget illustrativ måde at vise en nacelle - Stor fleksibilitet i kompleksitetsgrad - Det er vanskeligt at gøre denne idé til et kommercielt produkt 13

15 Gennemsigtig modelvindmølle (C2) Gennem udvikling af en modelvindmølle, der er gennemsigtig, får mølleproducenterne mulighed for at vise offentligheden, hvad en vindmølle indeholder. Når tilskuerne kan se, hvad der er indeni møllen, bliver det tillige lettere at forstå, hvordan møllen fungerer. Som ad on til denne model, kan den forsynes med en lyskilde nedefra, hvorved hele møllen lyses op indefra. I møllens sokkel kan der tillige indbygges flere grader af intelligens i form af knapper eller en minicomputer. Den indbyggede intelligens kan bruges til at styre forskellige funktioner på modelmøllen. - Meget illustrativ - En god måde at vise en mølle i sin helhed - Mange forskellige anvendelsesmuligheder - Forretningshemmeligheder kan skabe begrænsninger 14

16 Gennemsigtig vindmøllevinge (C3) Vindmøllevinger er normalt bare noget, der sidder på en mølle. Ved at lave en gennemsigtig eller gennemskåret model af en vindmøllevinge, bliver det muligt at vise, hvor komplekst det er at bygge en vindmøllevinge. Kompleksiteten kombineret med en elegant fremstilling kan betyde, at denne model kan vække opsigt i, såvel som udenfor vindmøllebranchen. En måde at vise, hvor stor en vindmøllevinge er i virkeligheden, kunne være at parkerer en model af en personbil inde i vingen. - Kan være med til at skabe interesse for et produkt der traditionelt set er uinteressant - Viser, hvor stor en møllevinge er i forhold til noget, alle kan forholde sig til - Det er svært at skabe interesse omkring vindmøllevinger 15

17 Strømproducerende modelmølle (C4) En modelmølle, der producerer strøm, kan være med til at vise interesserede, hvad der sker i virkeligheden. Denne model kan eksempelvis kombineres med et elektrolyseanlæg, så vindmøllebranchen kan markere, at de er klar til det kommende brintsamfund. Modellen kan eventuel være kernen i en større energimodel, hvor anvendelsen af brint også vises. - Viser, at vindmøllebranchen er fremtidsorienteret - God måde at vise, hvordan energi produceres - Svær at lave uden at snyde (der skal tilføres energi til systemet) - Der kan være sikkerhedsproblemer, hvis opstillingen indeholder brint 16

18 Promotion til mølleejere (Kategori D) Idéerne i kategori D har til hensigt at skabe en identitet omkring det at være vindmølleejer. Ud over at vise omverden, at mølleejerne går ind for miljørigtig energi, er der også i denne kategori en idé, der har til formål at holde de enkelte mølleejere opdateret om, hvordan det står til med deres møller. 17

19 Mølleejerskilt til biler (D1) I stil med Sonofons delfin, som sidder bag på mange biler, kunne der laves et jeg er mølleejer skilt til at sætte bag på mølleejernes biler. Skiltet skal virke eksklusivt, hvorfor det skal have en overflade, der er af metal, eller som minder meget om metal. På nuværende tidspunkt er der lavet et sådant skilt til lystfiskere og jægere, hvorfor der kan hentes inspiration i disse skilte. Skiltene kan enten sælges eller gives væk som markedsføringsmateriale. - Simpelt at producere - Billigt at udvikle og producere - At vise, at man er miljøbevidst, er meget populært 18

20 Modelvindmølle med display (D2) Ved at indbygge et display i modelvindmøllen får modellen et teknologisk løft, hvilket betyder, at den ikke længere blot er en skuemodel, men nu kan bruges aktivt. Der er principielt ingen begrænsninger for hvilke informationer, der kan vises på møllens display. En oplagt mulighed er, at displayet viser produktionsdata fra mølleejerens mølle/møllepark. Displayet kan integreres i en bundplade, hvorpå møllemodellen er monteret, eller den kan være indbygget i mølletårnet. - Meget fleksibel med hensyn til anvendelse - Intelligens højner interessen for modellen - Modellen vil skabe meget interesse omkring vindmøllebranchen - Datatransmissionen vil blive en løbende udgift - Systemet kræver løbende opdatering/servicering 19

21 Vindmøllekunst (Kategori E) Kategori E tager udelukkende sigte mod at fremstille produkter, der kan sælges kommercielt. Formålet med koncepterne i denne kategori er derfor ikke at promovere branchen, men at få fremstillet et produkt, der kan generere et afkast. 20

22 Kunstmøller (E1) Vindmøllemodeller kan i kyndige hænder forvandles til kunstværker. Ved at lade såvel kendte som unge håbefulde designere/kunstnere frembringe unikke møllemodeller, vil disse kunne sælges som kunstværker. Der kan være tale om udsmykning af eksisterende mølletyper, men kunstnerne kan også gives friere rammer, så de kan konstruere deres egen modelmølle uden hensyntagen til, om den ville kunne produceres som fuldskala mølle. Disse designmodelmøller kan sælges nummereret i et begrænset oplag, for på den måde at højne interessen for det kunstneriske i modellerne. - Markedet begrænses ikke kun til mølleejere - Møllebranchen kan finde inspiration i disse designs - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 21

23 Brugskunst lavet af minimølledele (E2) Vindmølledele kan bruges på en kunstnerisk måde, hvis de anvendes i en helt anden sammenhæng, end den de normalt indgår i. Ved at lave en serie af eksempelvis biler, motorcykler, fly og helikoptere, som er konstrueret af minimølledele, kunne mølledelene bruges på en kunstnerisk måde. Modellerne kan masseproduceres til salg i brugskunstforretninger eller produceres i et begrænset parti til salg i specialforretninger. Modellerne kan eventuelt konstrueres med inspiration hentet fra Storm P. - Sjov måde at fremvise mølledele på - Markedet er ikke begrænset til mølleentusiaster - Det kunstneriske højner værdien af modellerne - Modellerne kan sende forkerte signaler til omverdenen 22

24 Udstillingsmodeller (Kategori F) Denne kategori indeholder modeller, der alle har til formål at tiltrække opmærksomhed. Modellerne kan bruges såvel på messer som i kontormiljøer. Kontormodeller er ikke målrettet det brede marked, men derimod primært til personer og virksomheder, der er inden for møllebranchen. 23

25 Skrivebordsmodel af vindmølle (F1) Dette koncept tager udgangspunkt i, at vindmølleejere og ansatte i vindmølleindustrien kunne have interesse i at have en vindmøllemodel stående på deres skrivebord. En skrivebordsmodel kan fremstilles som en forholdsvis simpel skuemodel. En anden mulighed er at indbygge forskellige funktionelle eller æstetiske features, for derved at tilføre modellen ekstra værdi. Et eksempel på en sådan feature kunne være at indbygge en motor, som kunne drive møllens vinger rundt. En anden mulighed er at lave en computeropkobling, hvorved det bliver muligt at styre forskellige møllefunktioner via computeren. - Stor signalværdi - Skaber tilknytning til branchen - Lignende modeller findes allerede 24

26 Skaleret vindmøllemodel (F2) Det kunne være interessant med en nedskaleret kopi af en eksisterende mølletype til udstilling i kontorer og på messer. For at få mest mulig ud af modellen, skal der indbygges intelligens i møllen, så eksempelvis vinger og nacelle drejes automatisk. Det er vigtigt, at modelmøllen på alle synlige punkter er en nøjagtig kopi af den rigtige mølle, dvs. at alle dimensioner, omdrejningshastighed og lignende svarer til de virkelige møllers data. Modellen kan eventuelt forsynes med et oplysningsskilt, hvorpå de mest interessante data kan aflæses. - Virkelighedstro model - Appellerer til entusiaster - Det kan betyde, at der skal laves en model for hver modeltype - Skaleringsarbejdet er tidskrævende 25

27 Møllemodel i plasmamiljø (F3) Der findes i dag glaskugler, hvori der opstår små lyn. En vindmøllemodel kunne indbygges i en lignende gastæt beholder, hvorved der kunne genereres små lyn mellem beholderens sider og vingespidserne. Beholderen kan konstrueres således, at lynene springer fra vingespidserne til et punkt på beholderens inderside. Hvis en person rører ved beholderen, kan lynene springe fra vingespidsen til berøringspunktet. Af hensyn til møllens geometri, kan beholderen eksempelvis udformes som en pære. - Skaber interesse omkring modellen - Skaber interesse omkring naturvidenskab - Mulighed for interaktion - Kan sende et signal om, at der sker lynnedslag i møller - Kan virke useriøs 26

28 Story telling (Kategori G) Story telling er et meget vigtigt begreb i nutidens markedsføring. Denne kategori omhandler idéer til, hvordan vindmøllebranchen kan skabe story telling omkring deres produkter og branchen generelt. 27

29 Vinæske udformet som en nacelle (G1) Den gave, der oftest gives i forbindelse med en virksomhedsrelateret reception, er en vinæske med en eller flere flasker vin i. Problemet ved denne type gaver kan være, at de er ret anonyme. Hvis vindmølleindustrien ønsker at skille sig positivt ud i fremtiden, kunne en mulighed være at få udviklet en vinæske med form som en nacelle. Ud over, at vinæsken ville give promotion i form af det påtrykte firmanavn, er der en meget god mulighed for at lave story telling inde i nacellen. - Vækker opsigt på et gavebord - Skaber omtale - Gratis reklame - Højner værdien af en virksomhedsgave - Billig at udvikle og producere - Gør det muligt med story telling i forbindelse med en firmagave 28

30 Vindmøller gennem tiden (G2) Den nuværende vindmøllebranchen er relativ ung, men dens historie er ret interessant. Hvis vindmøllebranchen ønsker at fortælle denne historie, kunne en mulighed være at vise den gennem en række modeller af tidligere og eventuelt nye visionære mølletyper. Modellerne kan leveres i gaveæsker, hvori der kunne være et indlæg, som fortæller en lille anekdote om den pågældende mølletype eller de omstændigheder, der var omkring den pågældende mølle. - God måde at lave story telling - Bredt udvalg af modeller at vælge imellem - Mange interessenter med modstridende interesser 29

31 Teknologiparken Kongsvangsallé 29 DK-8000 Århus C Telefon Fax

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Vindlaboratoriet VIND ENERGI Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Introduktion Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger...

Spectrum. Inspiration & eksempler. Kontakt Spectrum. Søger du en effektiv måde at præsentere dit firma og jeres produkter på messer og udstillinger... Kontakt Spectrum Spectrum reklame:marketing er klar til et samarbejde. Spectrum reklame:marketing har alle nødvendige resourser - kreativitet, viden, erfaring, fleksibilitet, evne og ikke mindst vilje

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder.

CT scanning. www.zebicon.com. Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT scanning Med enestående service, professionelle teknikere og avanceret Computer Tomografi skaber Zebicon nye muligheder. CT står for Computer Tomografi og er en scanningsmetode, der danner en digital

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Vi stiller fokus på energi og sjov

Vi stiller fokus på energi og sjov Et must-have for din forretning Brætspil for hele familien Vi stiller fokus på energi og sjov Et spil, der rykker grænser, afslører meningsforskelle og holdninger til energiforbrug Et spændende og nyskabende

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

ELEVSKABE GRATIS! www.elevskab.dk Tlf. +45-43 30 31 70

ELEVSKABE GRATIS! www.elevskab.dk Tlf. +45-43 30 31 70 ELEVSKABE GRATIS! Elevskab.dk Gratis? Ja - kort beskrevet opstiller Fournaise-Thomsen et aftalt antal skabe gratis og står dernæst for al adminstration omkring skabene. Der opkræves årlig leje af den enkelte

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Blikfang med opsigtsvækkende reklame

Blikfang med opsigtsvækkende reklame Blikfang med opsigtsvækkende reklame Bamser Figurer Produktkopier Unika Luftskibe Oppustelige kostumer Instore promotion Kæmpe balloner Blikfang Maskotter Kostumer Special effekter Oppustelig reklame Vi

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011

Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 - 1 Reklame og repræsentation Højesterets dom af 8/5 2013, sag 242/2011 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 8/5 2013, jf. tidligere TfS 2011, 704 ØL, at en bilforhandlers

Læs mere

Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter.

Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter. Our passion is enclosures. Projekt 2011. Et helt nyt koncept. Rolec aludisc. Den runde kasse. Rund på alle kanter. Der findes industrier, hvor alt er rundt. Tanke. Rør. Lamper. Displays. Instrumenter.

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Katalog over udbudte studieretningsprojekter ScienceTalenter udbyder i skoleåret 2015/2016 en række studieretningsprojekter, hvori talenter tilbydes kompetent og

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Nytænkte løsninger til byggeindustrien

Nytænkte løsninger til byggeindustrien Nytænkte løsninger til byggeindustrien by Levering til aftalt tid og pris UPFRONT SOLUTIONS er unikke og nytænkte boligog konstruktionsløsninger til nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri. Produktserien

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

EXPLORE THE CHEMISTRY

EXPLORE THE CHEMISTRY EXPLORE THE CHEMISTRY BETWEEN PROFESSIONALS 25-27 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SCANLAB 2012 Dansk Diagnostika- og Laboratorieforening (DADIF) og Bella Center inviterer laboratoriebranchens brugere og leverandører

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as

Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as Greve Main 22 DK - 2670 Greve Tlf. 4340 4912 Fax. 4340 4963 www.sesam.as INDHOLD 50 år med kvalitet og service 5 Blokvægge 7 Foldevægge 13 Systemvægge 19 Glasvægge 25 50 ÅR MED KVALITET OG SERVICE Sesam

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk

Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Brovang Skilte & Design I Industrivænget 37 I 3400 Hillerød I 48 26 47 05 www.brovang.dk Grafisk Design Skil jer ud fra mængden Med et grafisk design kan din virksomhed få den rigtige indpakning. Det er

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere