GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r..."

Transkript

1 ISSN MSR-formand Sabrina giver ignorante studerende høvl i ugens leder! GRATIS ØL D. 28/4! Apple gi r... 1 Nr. 25 d. 19. april 2006 Vi håber du har haft en dejlig påske Ulla...

2 2 ER I LIGEGLADE? 2 timers mundtlig eksamen i anatomi? Én stor skriftlig eksamen i alle organkurser og derefter en ½ times såkaldt mundtlig overhøring i fx ATP-syntesen? Sidstnævnte spørgsmål kan måske lyde som et helt absurd forslag, men det er rent faktisk et forslag til en forbedring af 4. og 5. semester indsendt af nogle underviserrepræsentanter, og såfremt studienævnet ikke havde stemt det ned, havde det været en realitet fra 2007 Fagrådet på medicin har i 146 år kæmpet for at forbedre eksamener, undervisning og andre forhold der påvirker de studerende under det korte ophold på studiet. Dette har ikke ændret sig, og MSR kæmper stadig i studienævn, Akademisk Råd og andre ledende organer for at forbedre DIT studie. Jeg ser desværre ikke mange studerende interessere sig for deres eget studie. Måske er I derude og læser referaterne i MOK, og hvis det forholder sig således, er jeg mere end tilfreds. Men hvis det manglende fremmøde på vores diverse møder og arrangementer betyder, at de studerende ikke ved, hvad vi foretager os, så har vi et problem. Der har kørt en debat på studmed.ku.dk for nylig, både vedr. flere billetter til lægeløftet og genindførelse af reeksamen på ny studieordning. Debatten synes at udspringe af et kanon initiativ, men desværre lader det også til, at mange studerende ikke ved, hvor de skal henvende sig for at få gennemført den slags ønsker eller idéer. Nogle få studerende henvendte sig til MSR i februar for at få gjort noget ved lægeløfteproblematikken, og vi valgte derfor at tage kontakt til dekanatet igennem Sundrådet. Der er nu indført 3 billetter til lægeløftet, og dekanen angav på mødet, at hun godt havde opfattet, at der var et ønske om dette, men da MSR og Sundrådet henvendte sig, erkendte hun, at det var så presserende et ønske, at hun ikke kunne se, hvorfor det ikke skulle blive en realitet. Vedr. genindførelse af reeksamener har MSR adskillige projekter på bordet til forbedring af de forhold der gør, at studerende specielt dumper 4. og 5. semester, og vi vil hellere end gerne informere om disse planer. Vi forsøgte at gøre dette på et møde i torsdags, hvor der dukkede 10 mennesker op og stort set alle havde kommentaren Gid det var MIG, der skulle på 4. og 5. semester, hvis jeres planer bliver en realitet! Så det lader til, at vi gør noget rigtigt. Vi har i hvert fald ikke mulighed for at lave det om, hvis I- de studerende, vi knokler for, ikke tilkendegiver jeres mening. Så vil det i fremtiden stadig være personers holdninger, der præger hvilken politik, der bliver ført i studienævnet- og højst sandsynlig bliver gennemført. Sabrina Eliasson Formand, MSR SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Fussing B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Styrende organer Godkendt Mødereferat Forum: Studienævnet for medicin Møde afholdt: 24. februar 2006 Sted: Til stede: Pernille Due, Mogens Holst-Nissen, Birte Glenthøj, Nils Høiby, Lisbeth Roland Hansen, Gitte Birkbøll, Martin Stampe Noer, Camilla Grønlund Hiul, Johannes Poulsen, Malene Esager, Peter Bonde, Kenneth Geving Andersen, Kirstine Fabritius, Helene Hvidman, Mie Christensen, Sabrina Eliasson, Simon Krabbe Afbud: Poul Jaszczak Referent: Mette Kilsgaard Kristensen Dagsorden: 1.Konstituering af studienævnet og valg af næstformand 2.Godkendelse af dagsorden 3.Godkendelse af referat (bilag forventes eftersendt) 4.Studie- og eksamensordningen A: Endelig godkendelse af 12. semester rapporten (bilag forventes eftersendt) B: Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK (bilag forventes eftersendt)

3 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Det sker i ugen /2006 MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: DEN GLADE MOK-REDAKTION! Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne Verdenspræmiere på farvet MOK! MOK nr 25, årgang 38 udkommer "Drabet" vises i filmklubben. Fase II fest! JUHUUUU! Tømmermænd... Sexexpressens STORE Actiondag på TV3+:Sex og singleliv på stranden MOK's DEADLINE... husk det så! BEVS - Det legendariske afsnit "Kelly indlagt til narko-afvænning" redaktion aka. dem der ikke havde tid til påskeferie...

4 4 C: Beslutning vedrørende revision af semester D: Godkendelse af sidenormer (bilag eftersendes) 5.Drøftelse af eksamen i humanbiologi (bilag vedlagt og forventes eftersendt) Marek Treiman og Peter E. Nielsen inviteret til kl Personsager: referat til godkendelse (bilag) evt. hastesager eftersendes. 7.Godkendelse af kommissorium til bachelor og kandidatopgave udvalget (bilag forventes eftersendt) 8.Valg til Studienævnets permanente udvalg (bilag inkl. div. kommissorier) 9.Meddelelser - Undervisningsmiljø vurdering. 10.Eventuelt Ad 1) Konstituering af studienævnet og valg af næstformand Studienævnet konstituerede sig, og Helene Hvidmand blev genvalgt som næstformand. Herefter ser studienævnet for medicin således ud: Klinik: Overlæge, dr. med. Poul Jaszczak, Gyn/obs afd. KAS Herlev (vicestudieleder) Overlæge, dr. med. Birte Yding Glenthøj, Psykiatrisk afd., Bispebjerg Hospital Teori: Lektor Pernille Due, Institut for Folkesundhedsvidenskab (studieleder) Lektor, dr. med. Mogens Holst Nissen, Medicinsk Anatomisk Institut. Paraklinik: Professor, dr. med. Niels Høiby, Institut for medicinsk Mikrobiologi & Immunologi Forenede medicinske fagråd: Peter Bonde Kirstine Fabritius Kenneth Andersen Helene Hvidman (næstformand) Mie Christensen SUPPLEANTER Klinik: Overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, Gyn/0bs afdeling, KAS Gentofte Overlæge, dr. med. Ulf Helgstrand, Karkirurgisk afd. Rigshospitalet Teori: Lektor Jørgen Hilden, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lektor Henrik Jahnsen, Medicinsk Fysiologisk Institut Paraklinik: Lektor David Woldbye, Farmakologisk Institut Forenede medicinske fagråd: Simon Krabbe Sabrina Eliasson Inger Hee Mathiesen Bjarne Nordstrøm Kjær Simon Serbian Ad 2) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ekstra personsag til pkt. 6 Ad 3) Godkendelse af referat Referatet vil blive udsendt sammen med referat til godkendelse på studienævnsmødet d. 7. marts. Ad pkt. 6) Personsager: Referatet af møde i dispensationsudvalget d. 8. februar blev godkendt uden bemærkninger. På baggrund af to klager, blev det diskuteret om reglerne for mødetid til eksamen skal ændres, således at man har særlige force majeure regler i tilfælde af fx. kraftigt snevejr. I de konkrete sager var de studerende, på grund af for sent fremmøde, blevet nægtet adgang til eksamen, hvilket er i henhold til gældende regler. Det er studienævnets holdning, at der ikke kan dispenseres fra denne regel, da det både virker forstyrrende på de andre studerende samt indebærer en risiko for eksamenssnyd, at lukke studerende ind i eksamenslokalet efter eksamensstart. Studienævnet ønsker derfor heller ikke at indføre specielle force majeure regler. Det vil blive undersøgt, om andre studerende har fået adgang til eksamenslokalet efter eksamensstart den pågældende dag, da der blandt de studerende har været rygter fremme om dette. Såfremt dette er tilfældet, vil de studerende, fra hvem vi har modtaget klager over den pågældende eksamensafvikling, af hensyn til ligebehandling modtage tilbud om en re-eksamination. Et eventuelt tilbud om re-eksamination vil blive behandlet på Studienævnets møde i april. Ad 4) pkt. Studie- og eksamensordningen 4A: Endelig godkendelse af 12. semester rapporten Punktet blev udsat til studienævnsmødet 7. marts. 4B: Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK Punktet blev udsat til studienævnsmødet 7. marts. De studerende i studienævnet bemærkede, at de fandt det meget frustrerende og helt uacceptabelt, at de studerende på 1. semester endnu ikke ved, hvordan de skal eksamineres i det nye TPK-kursus. Det blev oplyst, at den sene tilbagemelding fra faget skyldes en meget stor arbejdsbelastning på de få fastansatte på afdelingen, som for tiden varetager både gl. 2. sem. undervisning samt ny 1. og ny 12. sem. undervisning, samtidig med at besparelserne på budget 2006 har kostet stillinger på afdelingen. 4C: Beslutning vedrørende revision af semester Studienævnet godkendte, at følgende fag placeres på 1. semester: Introduktionskursus (0,5 ue), KFK(kommunikation)(0,5 ue), TPK og intro til professionalisering (1uge klinik + 2,8 ue), Førstehjælp(0,7 ue), Basal humanbiologi incl. Kemi (10,9 ue) Beslutning vedr. de næste semestre udsætte til næste studienævnsmøde tirsdag d. 7. marts. 4D: Godkendelse af sidenormer Det fremsendte forslag til sidenormer var ikke opdateret korrekt, og punktet blev derfor udsat. Ad 5) Drøftelse af eksamen i humanbiologi Marek Treiman og Peter E. Nielsen var inviteret til at deltage i en diskussion af den høje dumpeprocent i faget basal humanbiologi og medicinsk kemi med januar eksamen Marek Treiman sagde, at det naturligvis er meget utilfredsstillende for kursusledelsen, men at de ingen umiddelbar løsning har. På baggrund af sidste års undersøgelse, har de gjort sig ekstra umage med at afstemme opgaven med målbeskrivelsen, og selve udformningen af opgaven har også fået speciel opmærksomhed. Helene Hvidmand fandt rette-vejledningen til humanbiologi-delen meget detaljeret og bemærkede, at såfremt dette er den ønskede detaljeringsgrad, tager humanbiologien til eksamen måske alt tiden fra kemi-delen? Dertil svarede Marek Treiman, at rette-vejledningen er en 13-tals vejledning. Endvidere planlægger faget en prøve-eksamen med efterfølgende gennemgang, for på den måde, at tydeliggøre det forventede niveau. Pernille Due udtrykte bekymring over, at kemidelen betyder så meget for dumpeprocenterne, og ønsker en nærmere undersøgelse af, om det er målene for kurset, underviserne eller noget andet der bør rettes til for at løse problemet.. Studienævnet vil bede PUCS lave en kvalitativ interviewundersøgelse med interview af dumpere og beståede samt en kvantitativ net-baseret spørgeskema undersøgelse af hele semesteret evt. i forbindelse med den almindelige evaluering. Endvidere skal PUCS følge undervisningen nøje med henblik på en eventuel pædagogisk opkvalificering. Sideløbende vil der blive foretaget en niveauvurdering af undervisningen og målbeskrivelserne for faget. Nils Høiby satte spørgsmålstegn ved niveauet, da han mente, der var 6. semester pensum i eksamensopgaven. Dertil svarede Marek Treiman, at alle opgaver er holdt inden for studie-målene. Ad 7) Godkendelse af kommissorium til bachelor og kandidatopgave udvalget Punktet blev udsat. Ad 8) Valg til Studienævnets permanente udvalg Studienævnets permanente udvalg blev godkendt. En oversigt over udvalg og medlemmer kan ses på: Ad 9) Meddelelser - Kenneth Geving Andersen kunne fortælle, at der var blevet bevilliget penge til pc ere til eksamen. Pengene dækker maskinerne og driften af dem, så omkostninger forbundet med udarbejdelse af nye eksamensopgaver er ikke bevilliget. Man drøfter i øjeblikket i FUSU (Fakultets Udviklings Strategiske Udvalg), hvilken uddannelse der skal starte og hvornår. Der sendes en mail til alle kursusledere og eksamensformænd, hvori der orienteres om de kommende pc-eksamener. Endvidere vil man opfordre interesserede frontløbere til at melde sig - Der var sendt materiale rundt til alle studienævnsmedlemmer vedrørende den igangværende Undervisningsmiljø vurdering Ad 10) Eventuelt Intet til punktet Godkendt Mødereferat Forum: Studienævnet for medicin Møde afholdt: 7. marts 2006 Sted: Referent: Mette K. Kristensen Til stede Pernille Due, Poul Jaszczak, Mogens Holst-Nissen (fra kl ), Lisbeth Roland Hansen (fra kl ), Gitte Birkbøll, Charlotte Paisley, Martin Stampe Noer, Louise Fejerskov, Malene Esager, Peter Bonde, Simon Krabbe, Mie Christensen, Kenneth Ger(?)ving Andersen, Helene Hvidmand, Kirstine Fossar Fabritius Afbud: Birte Glenthøj Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden 2.Godkendelse af referat (bilag vedlagt) (bilag eftersendes) 3.Studie- og eksamensordningen A: Endelig godkendelse af 12. semester rapporten (bilag eftersendes pr. mail) B: Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK (bilag) C: Godkendelse af rammeplaner for efteråret 2006 (bilag) D: Beslutning vedrørende revision af semester Nyt pkt. 3 E: Nyreøvelser 4.Personsager 5.Meddelelser 6.Eventuelt Ad 1) Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt med et nyt pkt. 3 E: Nyreøvelser Ad 2) Godkendelse af referat Referat blev godkendt. Der var kommentar fra Helene Hvidmand til pkt 4 vedrørende studievejledningens oplæg til retningslinier for fritagelse af klinisk ophold på baggrund af ansættelse som reservelægevikar.

5 Helene Hvidmand ønskede at oplægget sendes i høring hos semesterudvalgene inden der træffes beslutning i studienævnet. Pernille Due svarede, at da det er en principiel beslutning, hører det hjemme i studienævnet. Såfremt der opstår tvivl om noget, kan det evt sendes i høring ved semesterudvalgene. Ad 3) Studie- og eksamensordningen Ad 3 A) Endelig godkendelse af 12. semester rapporten Det fremsendte eksamensoplæg for pædiatri blev diskuteret og godkendt. Det blev aftalt, at skrive til 12. semesterudvalget, at studienævnet forestiller sig, at oplægget også er gældende for eksamen i gyn./obs. Endvidere vil studienævnet gerne have en lignende beskrivelse af eksamen i almen medicin. 12. semester rapporten blev endeligt godkendt. Charlotte Paisley fra studieadministrationen uddelte et papir vedrørende undervisningen i almen medicin på 12. semester. Afdelingen for Almen Medicin havde i efteråret 3005 rettet henvendelse til Studienævnet og gjort opmærksom på, at omfanget af undervisningen i almen medicin på 2000-studieordningens 12. semester ikke opfyldt mindstekravet i bekendtgørelsen om den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Der er ikke tvivl om, at den undervisning, som i dag gives i almen medicin ikke opfylder bekendtgørelsens mindstekrav. Bekendtgørelsens bestemmelse om mindste undervisning vil være gældende indtil den ny bekendtgørelse for medicinstudiet er gældende for studerende frem til 12. semester, hvilket vil ske i Der er derfor behov for at justere omfanget af undervisningen. Dette kan evt. ske ved, at eksamen trækkes ud af de nuværende fire ugers undervisning. Afdelingen for almen medicin vil blive indkaldt til møde med henblik på at finde en løsning. Ad 3 B) Endelig godkendelse af målbeskrivelse og beskrivelse af eksamen for TPK Det fremsendte oplæg til eksamen blev diskuteret. Efter afstemning blev det vedtaget, at bedømmelsen skal ske ved en tentamen og ikke en eksamen. Det blev endvidere besluttet, at en godkendt rapport er indtegningsbetingelse til eksamen. Rapporten godkendes inden eksamen af eksaminator. Såfremt den ikke godkendes, har den studerende en uge til at rette op på den mhp eksamination. Der manglede enkelte informationer om eksamen, deriblandt en modelbesvarelse. De kursusansvarlige for TPK vil blive bedt om at fremsende det snarest. De manglede informationer vil efterfølgende blive godkendt af studieledelsen, og modelbesvarelsen diskuteret på næste studienævnsmøde. Fordelingen af ECTS points på de forskellig kurser/ eksamener blev diskuteret, og det blev aftalt at områdeleder Martin Stampe Noer til næste studienævnsmøde laver et oplæg vedrørende fordelingen af ECTS points på bacheloruddannelsen. Ad 3 C) Godkendelse af rammeplaner for efteråret 2006 Rammeplanerne blev godkendt, dog med undtagelse af 1. og 2. semester, hvor der pga revisionen af semester skal ændres på strukturen. Ad 3 D) Beslutning vedrørende revision af semester Følgende timeramme for semester blev vedtaget: 2. semester: Cellebiologi (8.2 ue inkl. 1 ue molgen ), Vævslære (5,5 ue) (bemærk at det tidligere cellebiologi kursus nu er opdelt i henholdsvis et cellebiologi - og et vævslærekursus), Sundhedspsykologi (3,0 ue). 3. semester: Organkursus 1(bevægeapp. + CNS)(12,1 ue), KFK klinisk anat (1,0 ue), Tidlig klinisk ophold (2,1 ue incl. 0,1 intro). 4. semester: Organkursus 2 (5,1 ue), Organkursus 3 (5,4 ue), Organkursus 5 (2,7 ue), Metodelære (4,0 ue), OSVAL 1/ bachelorprojekt (0,3 ue) 5. semester: OSVAL 1/ bachelorprojekt (4,7 ue), Organkursus 4 (2,1 ue), Organkursus 6 (3,9 ue), Almen pat. anat og immunologi (5,6 ue)(bemærk at disse to fag nu får fælles blokkursus), KFK (0,9 ue) Endvidere placeres på 6. semester farmakologi på 1,4 ue og på 10. semester Sundhedspsykologi 1,0 ue. 2. semesterudvalget vil blive bedt om, at fremkomme med forslag til strukturen på det nye 2. semester som implementeres fra efteråret Eksamen i Cellebiologi og eksamen i Vævslære blev diskuteret, og studienævnet kom frem til, at det mest hensigtsmæssige vil være to eksamen; en fire-timers eksamen i cellebiologi og en tre-timers eksamen i vævslære. Histologien må ikke flyttes til Cellebiologi, da Vævslæreeksamen så bliver meget lille. Såfremt Studienævnet beslutter, at eksaminerne bliver en del af 1. årsprøve, vil der blive tilbudt re-eksamen i begge fag. Studienævnets forslag til eksaminerne sender ud til 2. semesterudvalget, inkl. en skabelon med de vigtige oplysninger vi behøver i forbindelse med godkendelse af en ny eksamen. Formanden for 3. semester udvalget Jørgen Tranum-Jensen vil blive indkaldt til næste studienævnsmøde, så Studienævnet kan fortælle om vores planer og ønsker for den nye struktur på 3. semester. Eksaminerne på 4. og 5. semester: Det er ikke lykkedes hverken i Udvalget vedrørende integreret eksaminer eller i Udvalget vedrørende revision af 1.-5 semester, at komme til enighed om evalueringen af disse to semestre. De studerende i udvalgene ønsker blokkurser med umiddelbar efterfølgende evaluering, og lærersiden af udvalgene ønsker én samlet eksamen i organkurserne efter 5. semester. Det var ikke muligt, at nå til enighed i Studienævnet. Mogens Holst Nissen støttede, som det eneste medlem af Studienævnet lærersidens forslag. Til Studienævnsmødet var der modtaget en forslag til eksamination af organkurserne på 4. og 5. semester fra MSR: 4. semester Organkursus 2 (hjerte, lunge, blod) Organkursus 3 (mave, tarm, lever) Organkursus 5 (energiomsætning, muskler mm.) Organkursus 5 ønskes integreret med organkursus 2 og 3 Både undervisere og studerende har påpeget, at der er betydelige overlap mellem energiomsætningskurset og organkursus 2 og 3, hvorfor kurset er foreslået flyttet til 4. semester. Netop på grund af den faglige sammenhæng mellem energiomsætning og henholdsvis metabolisme og cirkulation, som er indeholdt i hhv. organkursus 2 og 3, ville det fagligt give god mening, hvis organkursus 5 reelt integreres i de to andre organkurser og evalueres sammen med disse. Udover at det ville give god mening fagligt, ville antallet af eksaminationer på 4. semester blive to tentamener. 5. semester Organkursus 4 (nyrer) Organkursus 6 (endokrinologi) Kursus i immunologi og almen patologi Tentamen beståede af uafhængige delprøver i organkursus 4 og 6 Da organkursus 4 kun er 2,1 ue kunne evalueringen af dette organkursus med fordel ske samtidigt med organkursus 6. Dette ville give den studerende lidt længere tid til at tilegne sig stoffet vedrørende nyrerne. Endvidere har nyrerne en ikke ubetydelig endokrinologisk funktion. Evalueringen af de to organkurser skal imidlertid være uafhængig af hinanden dvs. evalueringen ønskes afviklet som en prøve bestående af to delprøver, der kan bestås uafhængigt af hinanden. Såfremt en studerende består organkursus 6 men ikke tentamen i organkursus 4, 5 skal vedkommende efterfølgende kun op i den del, der omhandler nyrerne. Fælles eksamination af immunologi og almen patologi Immunologi og almen patologi ønskes fortsat evalueret sammen efter den model, der anvendes ved tentamen i Human biologi og Medicinsk kemi på 1. semester. Det blev besluttet, at nedsætte et udvalg, der til næste studienævnsmøde, kunne beregne de økonomiske konsekvenser af de studerende forslag, samt komme med forslag til en sammenbinding mellem de to forslag, altså blokkurser med en samlet blok-evaluering. Til slut kunne Studieleder Pernille Due fortælle, at der i øjeblikket arbejdes på nye og mere meningsfulde kursusoverskrifter. Udvalgets forslag vil blive sendt til Helene Hvidmand for de studerende kommentarer Ad pkt 3 E) Nyreøvelser Delkursusleder på Organkursus vedrørende nyrer m.v. Max Salomonsen havde forespurgt til de legale aspekter af gennemførelsen af en øvelse, som ønskes igangsat i forårssemestret Det er øvelsens formål at undersøge menneskets nyrefunktion, og for at gøre undervisningen mere spændende og vedkommende for de studerende er det tanken at lade frivillige studerende deltage som en art forsøgspersoner. Studienævnet deler kursusledelsens ønske om at gøre studenterundervisningen mere levende og nærværende, men fandt det ikke ubetænkeligt at studerende deltager som beskrevet. Studienævnet besluttede dog at godkende, at øvelsen afholdes i forårssemestret 2006 på følgende betingelser: De studerende, som medvirker som forsøgspersoner, skal melde sig forud for den dag, hvor undervisningen afholdes Det skal være helt frivilligt for den enkelte studerende, om denne ønsker at medvirke som forsøgsperson, og der må ikke lægges pres på nogen for at formå vedkommende til at deltage Det skal indskærpes af den undervisningsansvarlige, at kun helt raske personer, som ikke indtager medicin, og som ikke er gravide, må deltage som forsøgspersoner De deltagende studerende skal inden øvelsens start underskrive en erklæring om, at de er orienteret om formålet med og indholdet af øvelsen, at de er helt raske, ikke tager medicin og ikke er gravide De deltagende studerende skal skriftligt og inden øvelsens start orienteres om virkningen af de medikamenter, som de efter øvelsesvejledningen skal indtage Medikamenterne skal udleveres af den ansvarlige underviser, og denne skal overvære, at medikamentet indtages af forsøgspersonen Hvis ingen melder sig som forsøgspersoner, skal der være en forberedt alternativ undervisning for den pågældende dag Der er ikke krav om, at der skal være en læge til stede under øvelsen. Studienævnet vil på baggrund af studenternes evaluering af øvelsen i den nye udformning tage stilling til, i hvilket omfang øvelsen i den nye udformning vil kunne gentages. Kursusledelsen anmodes om efter afholdelsen af øvelsen at melde tilbage til studienævnet, hvorledes øvelsen forløb med vurdering af studenternes engagement og øvelsesforløbet i øvrigt. Ad pkt 4) Personsager Ingen personsager til dette møde. Ad pkt 5) Meddelelser De studerende kunne meddele, at de har valgt stud. med. Simon Krabbe som repræsentant i Bach.- og kandidatopgave udvalget og i Ruskursus-udvalget. Endvidere er stud. med. Liv Lauritsen valgt som studenter repræsentant i 11. semester udvalget. Pernille Due orienterede om Undervisningsmiljøvurderingen. En igangværende undersøgelse af undervisningsmiljøet på Københavns Universitet.

6 6 Pernille Due kunne endvidere fortælle, at der netop er igangsat et konsulent arbejdet vedrørende organisationen og økonomien på det kliniske område. Der arbejdes fortsat med den nye institutstruktur, og Pernille Due vil fremsende forslaget til den nye struktur omkring undervisningen til alle studienævnsmedlemmerne. Poul Jaszczak kunne fortælle, at der arbejdes på modeller til at afkorte turnusuddannelsen med et halvt år. Ad pkt 6) Eventuelt Studienævnet sommerafslutning blev aftale til onsdag d. 24. maj. Næste møde er Evalueringsmødet tirsdag d. 21. marts, og almindelig studienævnsmøde tirsdag d. 4. april. Panum posten Nr april 2006 Professor, dr.med. Ulla Wewer ansat som dekan på SUND Københavns Universitet har besluttet at ansætte professor, dr.med. Ulla M. Wewer som dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ulla Wewer har været prodekan på SUND siden 2002 og har været konstitueret som dekan ved fakultetet siden 1. november Ansættelsen som dekan er en 5-årig stilling med mulighed for forlængelse og med mulighed for at opretholde forskning i et vist omfang. Ulla Wewer tiltræder den 1. maj 2006 hvorefter hun vil indkalde fakultetets ansatte og studerende til en kort præsentation af ideer og visioner. Ulla Wewer, der leder en forskningsgruppe på Institut for Molekylær Patologi, er cand. med. fra KU 1980 og dr. med. fra KU Ulla Wewers forskning er fokuseret på de molekylære mekanismer ved sygdom, herunder især cancer. Pressemeddelelse og cv findes på: SUND s millioner får ben at gå på Selv om fakultetet har kunnet overføre et overskud i 2005 på 49 millioner til 2006, er der desværre ikke lagt op til øget forbrug i de kommende år. Midlerne er bundet op på konkrete formål i 2006 og 2007, og på grund af et væsentligt fald i de forventede taxameterindtægter fra de studerende vil der med det nuværende aktivitetsniveau for uddannelse og forskning være underskud i Dekanatet følger nøje udviklingen i taxameterindtægter og udgiftsprognoser for at kunne tilpasse budgetterne i god tid, såfremt det bliver nødvendigt. Fakultetets økonomi er yderligere beskrevet i dekanatets brev til rektor og i regnskabet for SUND Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. økonomichef Johs Kristensen, Regeringens velfærdsudspil lover forskningsvækst og stramninger for studerende Regeringspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti lover flere midler til universiteterne og til forskningen, men vil stramme op på SU-regler og på de studerendes gennemførelsestid. - Med et løft i 2007 på én milliard kr. og støt stigende bevillinger de kommende år sikrer vi, at det danske samfund får mest mulig gavn af de meget store investeringer. Samlet foreslår vi at investere knap 15 milliarder kr. ekstra i forskning og udvikling, iværksætteri og innovation samt de videregående uddannelser i de kommende 4 år, siger Helge Sander. Regeringens velfærdsudspil indebærer en fordeling af globaliseringspuljen i årene med: 10,9 milliarder kr. ekstra til forskning og udvikling, 2,1 milliarder kr. ekstra til iværksætteri og innovation, 1,8 milliarder kr. ekstra til de videregående uddannelser. Udmøntningen vil ske i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger. Det skal ske på en måde, så forsknings- og videninstitutionerne kan tilrettelægge indsatsen bedst muligt og flere år frem. Globaliseringsstrategien lægger blandt andet op til, at mindst halvdelen af de offentlige forskningsmidler skal udbydes i åben konkurrence senest i 2010 mod en trediedel i dag, at der skal være flere store og langsigtede forskningsprojekter, og at der skal ske en bedre evaluering af forskningskvaliteten. Velfærdsudspillet fra regeringen indeholder også forslag til reform af SU-reglerne og nye uddannelses-principper, der foreslås indført fra Blandt andet: Højere fribeløb for de studerende Lavere SU ved sen studiestart SU begrænses til normeret studietid, muligheden for SU-slutlån udvides Økonomiske incitamenter for universiteterne til at begrænse studietiden Bindende frister for aflevering af specialer Automatisk tilmelding til eksaminer. Yderligere information: Regeringens velfærdsudspil side og side 35, velfaerdsreform/index.htm eller VTU pressemeddelelse Seminar til drøftelse af fremtidig klinisk institutstruktur afholdes den 16. maj Dekanatet har i samarbejde med studieleder Pernille Due og FUSUs formand Hans Sjöström og på baggrund af et diskussionsmøde den 23. februar udarbejdet et nyt oplæg om den fremtidige struktur for fakultetets kliniske institutter. Oplægget er blevet drøftet i styregruppen, som er tilknyttet udviklingsopgaven. Dekanatet ønsker videre at drøfte oplægget med det videnskabelige personale ved de kliniske institutter og inviterer til seminar tirsdag den 16. maj kl Dekanatet udsender snarest en særskilt invitation til mødet. Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. Maj Leth-Espensen, Sakari Kauppinen får 1,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i mikrorna Ændret bekendtgørelse om eksamen træder i kraft den 1. april 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har offentliggjort en ændringsbekendtgørelse om universiteternes eksamen. Bekendtgørelsen, der får virkning fra 1. april 2006 vedrører 3 centrale områder: 1. Afskaffelse af gruppeprøver 2. Afholdelse af prøver i udlandet 3. Nye oplysninger på eksamensbeviset. Bekendtgørelsen og kommentarer kan ses på: cgi?doc_id=272430&leftmenu=lovstof Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. områdeleder Martin Stampe Noer, tlf , Midtvejsevaluering af forløb som klinisk forskningslektor Københavns Universitetshospitals Ledelsesforum (KUHL) har besluttet, at der skal iværksættes midtvejsevaluering af forløbene som klinisk forskningslektor. De første forløb skal midtvejsevalueres nu, fordi de første kliniske forskningslektorer i 5- årige stillinger tiltrådte 1. september Alle kliniske forskningslektorer og de kliniske institutledere er blevet orienteret direkte via mail. Proceduren i forbindelse med midtvejsevalueringen og et historisk rids over etableringen af de kliniske forskningslektorater findes på Yderligere oplysninger: Forskning & Jura, att. Vibeke Milwertz, tlf , Fakultetsdagen 2006 afholdes torsdag den 5. oktober Fakultetets arbejdsgruppe vedr. fakultetsdagen er gået i gang med at planlægge Fakultetsdagen 2006 og vil de kommende måneder mødes for at fastlægge tema og indhold for dagen. I arbejdsgruppen deltager: Line Malmer, stud. med. Anders Skjolding, stud. med Jørgen Vinten, lektor, ph.d.-studieleder Hans Sjöström, professor, formand for FUSU Nicolai Halvorsen, studenterpræst Maj Leth-Espensen fra fakultetssekretariatet er tovholder på arrangementet. Forslag til temaer og indslag på dagen er velkomne. Yderligere information: Fakultetssekretariatet, att. Maj Leth-Espensen, En million kr. til forskning i antidoping med ansøgningsfrist den 1. maj Anti Doping Danmark opslår 1 million kroner i 2006 til forskning inden for fagområdet antidoping. Forskningsmidlerne kan gives til projekter af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk som økonomisk karakter. Forskningsmidlerne gives til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ansøgningsfristen er 1. maj 2006 kl Yderligere information: KU afholder konference den 20. april om nye læringsmiljøer KU s Center for Web Baseret Læring, CWBL, afholder en heldagskonference med workshops om Sammenhængen mellem læringsmiljøets virtuelle og fysiske dimensioner.

7 Konferencen UCLE 06, der afholdes den 20. april kl på KUA er åben for alle med interesse for WBL, læring og læringsmiljøer. Ved arrangementet taler: Hans Henrik Knoop, DPU Les Watson, Glasgow Caledonian University Karen Borgnakkke, KU David Shaffer, University of Wisconsin. Konferencen er gratis for VIP, TAP, STUD ved KU men kræver tilmelding. Sidste frist for tilmelding er den 17. april Yderligere information: Søgekomité til ansættelse af lektorer og professorer uden opslag Dekanen har nu mulighed for i særlige tilfælde at anvende en ny, hurtigere og kvalitetssikret procedure, en såkaldt kaldelse, ved ansættelse uden opslag af professorer og lektorer. Med proceduren følger, at der først nedsættes en søgekomité, der afsøger markedet for kandidater til et givet lektorat eller professorat. Hvis komitéens tilbagemelding er positiv, nedsætter dekanen et hurtigtarbejdende bedømmelsesudvalg. Udover den skriftlige bedømmelse af kandidaten skal udvalget tilkendegive, hvorvidt kandidaten findes klart bedre kvalificeret end andre, der kunne kommme i betragtning ved et normalt opslag af stillingen. Yderligere information: Forskning & Jura, att. Vibeke Milwertz, tlf , Procedure og. sagsbehandlingstider er beskrevet på 20ansættelser%20og%20titler/ansættelsesprocedurer.htm UNDERVISNINGSMILJØVUR- DERING PÅ SUND DER ER FUNDET 3 VINDERE!!! Fakultetet udsendte d. 1. marts et elektronisk spørgeskema om undervisningsmiljøet på SUND. I alt 1238 ud af 3849 udsendte spørgeskemaer blev besvaret. Hermed tak til alle jer der har indsendt besvarelser, og som dermed bidrager til at forbedre vores undervisningsmiljø. Alle der besvarede spørgeskemaet inden d. 3. april deltog i lodtrækningen om tre gavekort på hver 500 kr. til universitetsbogladen. De tre heldige vindere er fundet og er blevet kontaktet personligt! Resultaterne fra alle de besvarede spørgeskemaer vil nu blive samlet i en rapport, der offentliggøres på nettet d. 1. juni. Rapporten vil allerede inden d. 1. juni blive formidlet til studieledere, institutledere, studienævn, driftsafdelingen, studievejlederne, og studieadministrationen, som på baggrund af rapporten skal udforme handlingsplaner for de områder, hvor der er fundet problemer. Det forventes, at der foreligger handlingsplaner for indsatsområderne d. 1. oktober, og de vil da blive offentliggjort på nettet. Skulle du have nogle spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til Louise Fejerskov (fuldmægtig i studieadministrationen) på HVORFOR ER MOK I FARVER I DENNE UGE? Lægernes pensionsbank har venligst betalt for at omslaget er i farver i denne uge. Desværre bliver det kun til 3 farvestrålende MOK i dette semester... men hvem ved... måske kommer tandfeen forbi med lidt penge til de flinke mennesker på MOK, så du også for fremtiden vil kunne nyde et sprudlende farverigt og meget lødigt MOK! Studievejledningen 7 ØKONOMI UNDER STU- DIET SU OG HVAD SÅ? Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og vejledning om økonomi og andre sociale forhold? Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret! Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger. Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en sag. Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til og vi aftaler en tid, hvor du kan få en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne telefonisk. Du kan også sende en til hvor du fortæller, hvad du ønsker at tale med vejlederen om. Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse hvad man gør hvis man vil have SU med til udlandet om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU- Kontoret. Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage. MVH SØ-vejlederen html FORÅR 2006 STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 19/ Christian S.S. Frandsen Medicin Onsdag 19/ Theis P-Skovsgaard Medicin Torsdag 20/ Malene Esager Medicin Torsdag 20/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 20/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Fredag 21/ Christina Rydahl Lundin Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid -for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver Onsdag Tina Gottlieb International Hver fredag Tina Gottlieb International Vejledningen er temaopdelt. Du skal IKKE bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det pågældende tema: Kl : Kl : Kl : Kl : Ud på 7.semester Ud på 7.semester Ud på 11.semester Ud på 9.semester / andet, herunder selvarrangerede ophold på ALLE semestre DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: 9.1.3

8 8 GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Statens Uddannelsesstøtte Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Se mere på Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen. EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i hvert semester. Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser. ER DU GRAVID? Der er kommet nye regler for ekstra tid til eksamen såfremt man er gravid. Følgende er gældende: Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Under alle omstændigheder skal man henvende sig til Studievejledningen for Medicin med henblik på at udfylde en korrekt ansøgning om dispensation. Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin Studietilbud DINOSAURUS-MØDE Vi gentager succesen endnu engang og inviterer til foredrag om dinosaurus. Begivenheden vil finde sted tirsdag d. 9. maj kl. 16:00 i Haderup-auditoriet. Glæder os til at se så mange som muligt. Til alle 4. semesters medicin studerende kan det påføres, at foredraget er pensumrelevant. Venlig hilsen Peter Norsk (lektor, dr. med.) og Ali Asmar (stud. med.) OSVAL PROJEKTER Osval-I: DNA-undersøgelser og retsgenetik 1: STR-baserede DNA-profiler. Stikord: Repeteret DNA, STR-systemer, Mutationsmekansmer, -rater, PCR-teknikken, PCR-teknikkens styrker og begrænsninger, brug af STRsystemer i straffesager og slægtskabssager. Vejleder: Rikke Breinhold Langkjær eller Anders Hansen. DNA-undersøgelser og retsgenetik 2: Haploide DNA-profiler. Stikord: mtdna, Y-kromosomalt DNA, X-kromosmalt DNA, PCR-teknikken, PCR-teknikkens styrker og begrænsninger, brug af haploide DNAmarkører i straffesager og slægtsskabssager. Vejleder: Rikke Breinhold Langkjær eller Anders Hansen. DNA-undersøgelser og retsgenetik 3: Genetiske markører i retsgenetik Stikord: historie (blodtyper, serumtyper, vævstyper, RFLP-teknikken, multilocus-fingerprinting, single locus fingerprinting, PCR-VNTR, STR, SNP s, mtd- NA, Y-kromosomalt DNA, X-kromosmalt DNA). De enkelte systemers styrker og begrænsninger i relation til retsgenetiske undersøgelser. Vejleder: Rikke Breinhold Langkjær eller Anders Hansen. ÅBNINGSTIDER FOR MIKROSKOPISK STUDIESAL I FORÅRSSEMES- TERET 2005 April 12 14:00-18:00 Danny 18 10:00-14:00 Danny 20 12:00-16:00 Anna 24 13:00-17:00 Anna 27 13:00-17:00 Danny Maj 1 9:00-13:00 Christian 8 9:00-13:00 Christian Demonstrator :00-19:00 Danny Demonstrator :00-18:00 Anna Demonstrator :00-12:00 Anna Demonstrator :00-15:00 Danny Demonstrator Juni 6 13:00-17:00 Danny Demonstrator :00-13:00 David Demonstrator??? 9 9:00-17:00 David Demonstrator :00-17:00 Urfan Demonstrator :00-14:00 Danny Demonstrator :00-15:00 Anna Demonstrator August 9 Tid ikke fastlagt endnu

9 9 Osval-II: Populationsundersøgelse af autosomale STR-systemer (PowerPlex16) Stikord: afprøvning af PowerPlex16-STR typningskit (16 autosomale STR-systemer), etablering af en populationsdatabase og evaluering af denne. Vejleder: Bo Thisted Simonsen Populationsundersøgelse af Y-STR-systemer (Y-filer) Stikord: afprøvning af Y-filer STR typningskit (17 Y-kromosomale STR-systemer), etablering af en populationsdatabase og evaluering af denne. Vejleder: Bo Thisted Simonsen Populationsundersøgelser af X-STR-systemer (Mentype Argus-Z) Stikord: afprøvning af X-STR typningskit, etablering af en populationsdatabase og evaluering af denne. Vejleder: Bo Thisted Simonsen Karakterisering af STR-alleler Stikord: Karakterisering af hidtil ubeskrevne STRalleler ved sekventering. Udføre indledende PCR, sende PCR-produkter til kloning og sekventering, modtage og behandle sekvenserne, beskrive sekventerede alleler. Vejleder: Claus Børsting Analyse af deletioner på Y-kromosmet Stikord: lokalisere deletioner og fastslå deletioners størrelse. Konstruere PCR-primere, optimere PCRreaktion, karakterisere deletioner. Vejleder: Charlotte Hallenberg eller Claus Børsting Bo Thisted Simonsen, Ph.D., Forensic Scientist Department of Forensic Genetics University of Copenhagen Frederik V s Vej 11, DK-2100 Copenhagen, Denmark Tel: (+45) Fax: (+45) KAJ HANSSONS LEGAT 2 legatportioner à kr ,- er ledige. Legatet kan søges af ubemidlede, flittige medicinske studerende, der har bestået fase 1 på den gamle studieordning eller bacheloruddannelsen på den nye studieordning med et godt resultat. Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. Skemaet kan printes ud fra SU-kontorets hjemmeside Ansøgningsfrist den 15. maj 2006, kl. 12. Svar på de indgivne ansøgninger vil blive givet således, at de, der er kommet i betragtning ved uddelingen, modtager meddelelse direkte fra SU-kontoret, medens de, der ikke er kommet i betragtning, ikke modtager sådan meddelelse, men henvises til meddelelse i Universitetsavisen, hvor det vil blive oplyst, når legatet er uddelt. Indsendes til: SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks Kbh. K. TURNUS-BYTTE! Har du trukket turnus-nummer til Københavns Amt? Eller et hospital i køre-afstand fra København (fx Hillerød, Næstved, Slagelse, Holbæk, Roskilde) Vil du bytte med Ringkøbing Amt (garanteret start januar 2007 eller august 2007)? Så ring for yderligere info til Kirsten på BAGVÆGSKONKUR- RENCE!!!! Der er dannet en ny undergruppe af HG. Vi kalder os TRIVSEL og vi ser det som vores vigtigste opgave at få DIG ned i klubben tirsdag-torsdag ved at stå for nogle arrangementer og konkurrencer. Vores startprojekt er den hvide bagvæg i klubben (til højre når du kommer ind). Vi afholder derfor en konkurrence for at få den til at blive noget vi gider se på. Kreative forslag modtages i baren i klubbens normale åbningstider indtil den 19. april. Præmien bliver offentliggjort i næste nr. af MOK. Info om klubben generelt: I klubben har vi: Kaffe til 3 kr. med gratis genopfyldning samt sodavand til 5 kr.! Udlån af forskellige spil gratis! Bordfodbold need we say more?? Desuden kan du: Hænge i din mellemtime evt. få en kop kaffe. Snakke og hygge med venner og læsegruppe. FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 20/4 Drabet 27/4 History of Violence 4/5 Broken Flowers 11/5 Batman Begins Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens KOM TIL SEXEKSPRESSENS ACTIONDAG! Lørdag den 22. april kl. 9:30 i store mødesal. Der vil ske uddannelse af nye guider, -så hvis du har gået og tænkt at det lyder spændende, er det tid til at møde op. Programmet er som følger: - Intro - Icebreakers - Undervisning af nye guider - Pause - Foredrag om prævention og kønssygdomme (for de gamle står den på teambuilding leg mm.) - Pizza! - Foredrag Hvad laver sexekspressens guider? Vi tager ud og underviser folkeskolens klasser i seksualitet, krop og følelser. TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N Drabet (af Per Fly) Per Fly vandt for denne film, der repræsenterer afslutning af hans klassetrilogi en Robert for bedste instruktion i 2006, mens filmen belønnedes med Nordisk Råds filmpris. Trilogien, der desuden tæller filmene Bænken og Arven, forsøger at beskrive Danmarks socioøkonomiske grupperinger i en nutidig ramme. Med de to førnævnte film tog Fly fat på henholdsvis de økonomisk mindre gunstigt stillede og kapitalhaverne. Hovedpersonen, Carsten (spillet af Jesper Christensen) er gymnasielærer (samfundsfag ) og gift, men frekventerer sideløbende en venstreradikal tidligere elev. Da denne elev, Pil, kommer i clinch med retsstaten, og Carsten vælger at forlade sin kone til fordel for samme, begynder Carstens moralske prøvelser for alvor. Hvorom alting er, handlinger og valg har altid konsekvenser, hvilket agenterne i denne fortælling i særdeleshed må sande. Vel mødt! Hvad får jeg ud af det? Du kommer med i Panums mest sociale gruppe. Du lærer andre at kende på tværs af semestrene. Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt. Du får træning i undervisning og formidling. Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu. Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde fester. Hvordan kommer jeg med? Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag. Mail til Christian på: senest den 21. april. Om aftenen hygger vi os med spisning hos en tidligere sexeks. hvor gamle og nye mødes. Tilmelding til dette skal ske hurtigst muligt til Mette på mailen: Kom og bliv en del af Panums hyggelige og festlige basisgruppe!

10 10 Information fra Sundrådet SundRådet var den 7.april til møde med dekanatet. Syllabus Dekanatet har responderet på vår henvendelse omkring Syllabus og de problemerne, der er med systemet. De arbejder på at lave om det, og man forventer at Syllabus fra efteråret kører på en sådan måde at man kan få sit personlige skema. Lægeløftet Som kendt har vi fået gennemslag for flere billetter til lægeløftesermonien. Pladsproblemet i forbindelse med 3 gæster i stedet for 2 er blevet løst ved at sørge for ekstra bemanding (pga. brandmyndighederne) på de to arrangementer, der var planlagt til at starte med. Fra neste runde bliver der arrangeret 3 arrangementer pr. ceremoni så alle kan have 3 gæster med. Basisgruppernes økonomi Dekanatet ser velvillig på vores henvendelse om at betale en langt større andel af de studentersociale aktiviteter. Det er tanken, at det vil være SundRådet som koordinerer en evt. uddeling af midler. Studenterhuset Teknisk administration arbejder med et nyt forslag med henblik på at SundRådet/FADL kan købe gæsteboligerne til at lave et studenterhus. KONKURRENCE: VIND EN IPOD Sundrådet udlover en 30 GB ipod med video og to ipod Nanos i en stor konkurrence om at forbedre DIT studiemiljø!!! Hvad skal du gøre? Gå ind på Sundrådets hjemmeside på og udfyld konkurrenceformularen, som du finder på forsiden og send den til senest torsdag d. 27/4 kl. 12:00. Kriterier: Du kan komme med forslag til forbedringer indenfor følgende 3 kategorier: Kantinen: Fx hvordan får vi bedre mad til ordentlige priser? Hvordan forbedrer man omgivelserne i kantinen (møbler, læsepladser, rengøring) eller andre gode forslag. Fysiske studiemiljø: Fx Hvordan får vi flere læsepladser af bedre kvalitet? Hvad mangler vi på Panum (studenterkøkken, opholdsstuer, bedre it-fasciliteter eller andre gode forslag Åben klasse: Her kan du komme med forslag der ikke passer ind i de to ovenstående kategorier- dvs: KUN FANTASIEN SÆTTER GRÆNSER!!! Krav: Vi lægger i bedømmelsen af dit forslag vægt på at dette er: - Kreativt - Realiserbart (på kort og/eller på lang sigt) - Gennemarbejdet (økonomiske betragtninger eller illustrationer) Præmierne vil blive overrakt af Rune Klan til basisgruppebaren fredag d. 28/4 kl. 18:00. Alle gode forslag vil blive brugt i den kommende langtidsplan for studiemiljøet som Sundrådet udfærdiger i samarbejde med dekanatet. Sundrådet er sammenslutningen af alle fagrådene på fakultetet, og repræsenterer alle basisgrupper og andre studentersociale grupper. Sundrådet er det officielle samarbejdsorgan med dekanatet (ledelsen) på fakultetet. Alt andet end lægeromaner Munksgaard Danmark har derimod de gode fagbøger KØB DEN HOS DIN BOGHANDLER BLODPRØVER Peter Fahmy og Troels Bygum Knudsen Ca. kr. 178, sider april 2006 Blodprøver er en bog, der i et klart og direkte sprog beskriver anvendelse, baggrund og tolkning af de almindeligste anvendte blodprøver. Bogen er inddelt i tre dele: praktisk blodprøvetagning, en alfabetisk opslagsdel samt en del der behandler udvalgte organprøver og prøvesamlinger. Bogens hovedvægt er lagt på de kliniske relevante oplysninger og vil kunne bruges som et godt værktøj i klinikken. Den primære målgruppe er sygeplejersker, men også medicinstuderende, bioanalytikere og andre grupper i sundhedsvæsenet kan drage nytte af bogen. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer DESIGN: IMPERIET Sjæleboderne København K tlf fax MOK ANNONCE_feb.7.indd 1 10/02/06 9:29:48

11 Apple on Campus % rabat på hardware til studie og fritid Sundrådet og basisgrupperne - i samarbejde med Apple On Campus - arrangerer basisgruppebar: 28. april 2006 i Fredagsbaren fra kl. 12:00 Rune Klan stand-up show kl. 17:30 Rune Klan har med sit originale trylle/stand-up show for lang tid siden bevist, at han med sine helt igennem sindssyge påfund har sin helt egen stil. Uden sammenligning gør Rune Klan altid det, han er bedst til, nemlig at underholde. Apple demo-lounge Kom og se de mange spændende produkter fra Apple. Se evt. hvordan du kan arbejde med digitale medier og lave podcasts. Hør hvordan du kan benyttet Apple on Campus - butikken på dit universitet. Forfriskning Vi tilbyder en gratis Tuborg Pilsner pr. studerende. Konkurrence - Vind en ipod! Deltag i Studenterrådets konkurrence og vind en ipod, se mere på: % rabat på Apple hardware. Se mere på: eller ring: for yderligere information. Du skal logge ind på EBD Studiesalenes netværk for at kunne købe produkter. Anvend dit login til EBD Studiesalen. Husk at oplyse Apple on Campus, samt hvilken uddannelsesinstitution du er tilknyttet. Dette er et basisgruppearrangement, HG er ikke ansvarlig

12 12

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, referat fra forrige møde godkendes elektronisk D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 27. OKTOBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Kurser udbudt af Datalogisk Institut ved det Naturvidenskabelige fakultet i studieår 2010/11

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

HVOR SKAL VI HEN DU?

HVOR SKAL VI HEN DU? Nr. XI 19. nov. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HVOR SKAL VI HEN DU? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr II 8 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen

Til stede: John E. Andersen, Henrik Blicher, Jan Bendixen (suppleant for Helle Trolle Lüttichau), Torben Juels Jensen, Preben Dømler, René Rasmussen INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 01. OKTOBER 2013 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 19. september

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere