Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf"

Transkript

1 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af referent Allan Ahle blev valgt 2. Valg af dirigent Christian Vollmond blev valgt 3. Bestyrelsens beretning og diskussion Formandens mundtlige beretning ved Historielærerforeningen for Gymnasiets og hf s generalforsamling 11. november 2009 I denne mundtlige beretning vil jeg sige noget om, hvad bestyrelsen har bedrevet i de forløbne to år, og desuden vil jeg forholde mig til evalueringerne af faget efter reformen og så de justeringer, der ser ud til at være i spil. Den mundtlige beretning selv om den vil blive læst op - adskiller sig fra den skriftlige ved at være lidt mindre kedelig og opremsende. Tak til forrige og nuværende bestyrelse I november 2007 kunne denne bestyrelse overtage varetagelsen af en forening, der i den grad var velplejet, og for mig havde Ulrik som formand været alle tiders læremester. Det er jo ingen sag at sætte sig i chefstolen i en virksomhed, hvor alt fungerer i forvejen, hvor der er gode mennesker, hvor der er vækst og gang i masser af spændende ting, og hvor der så oven i købet er grønne tal på bundlinjen. Det har været en berigende erfaring. Jeg vil også gerne takke denne bestyrelse for loyalt og utrætteligt at have arbejdet for foreningens ve og vel. Jeg er sikker på, at alle tilstedeværende her i dag vil vide, at der er mange forpligtelser forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og der er til tider trukket store veksler på hver enkelt. Et par af posterne, der er fordelt blandt os, er særlig belastende arbejdsmæssigt. Det drejer sig om kassererposten og chefredaktørposten. Begge disse poster er i forrige bestyrelsesperioder blevet vurderet til at være så belastende, at man har valgt at honorere dem. Honoreringen er dog langt fra dækkende for, hvad der bliver leveret af ydelser. Men nu skal det heller ikke lyde som en klagesang, for det har jo også været sjovt, og vi gør det jo også kun, fordi vi ikke kan lade være. Foreningens medlemmer Hvis vi regner med at, der er 1600 historielærere på samtlige landets gymnasier, hf-kurser og VUCcentre, og vi har 1389 medlemmer, giver det en organisationsgrad på 86 %. Det synes vi faktisk er flot, men I kan hjælpe med at gøre den endnu flottere ved at spørge jeres kolleger om de er medlem. Og hvis det så viser sig, at nogle ikke er, må I da godt gøre lidt reklame for foreningen.

2 2 Det politiske Vi besluttede fra starten, at Historielærerforeningen skulle være synlig i medierne, og at politikerne skulle vide, at vi åndede dem i nakken. Nogle vil sige, at det så resulterede i, at vi blev for kritiske og ikke konstruktive nok. Andre vil sige, at vi slet ikke var kritiske nok, og at vi slet ikke har gjort nok. Det første konkrete denne bestyrelse gjorde, da vi havde konstitueret os, var i januar 2008 at iværksætte en grundig undersøgelse blandt vores medlemmer omkring deres holdninger til og erfaringer om reformen. På det tidspunkt havde det første hold hf-kursister nemlig kørt et fuldt reformforløb igennem, og stx-eleverne var godt på vej til det. Vi havde løbende kunnet læse om gymnasielæreres meninger i Gymnasieskolen, men hvad historielærere landet over mente, ville vi gerne have et bedre og bredere billede af. Jeg kan huske, hvor energisk drengene gik til den med produktion af spørgsmål og spørgeskemaer, som via skolernes rektorer og forstandere skulle sendes videre til historielærerne landet over. Af landets omkring 1600 historielærere fik vi svar fra 353, hvilket svarer til lidt under 25 %, men vi tog alligevel disse respondenter til indtægt for, hvad foreningens medlemmer i al almindelighed mente måske en fejl idet nogle skolers historielærere slet ikke fik mulighed for at svare, fordi nogle rektorer ikke fandt det værd at videresende. Resultaterne fra vores store undersøgelse ville vi dog ikke desto mindre bruge som inspiration til den store Historiekonference, som vi havde planlagt senere på året, og vi ville bruge dem i vores arbejde for at påpege behovet for en justering af reformen overfor politikerne. Den store Historiekonference i Svendborg i november 2008 ser vi tilbage på med glæde. Det lykkedes os at samle 140 historielærere dér, og der blev både talt, lyttet, diskuteret og arbejdet i workshops. Der kom ikke entydige svar ud af alle disse workshops, lige med undtagelse af kritikken af timetallet naturligvis. Det havde vi nu heller ikke forventet. Men det var tydeligt, at der var overensstemmelse mellem de iagttagelser vi havde gjort i vores undersøgelse og så de problematikker, der kom frem i workshops ene. Der har været mange grupper og institutter involveret i evalueringer af reformen Monsterudvalget, Følgegruppen, Reformforum, GL, EVA, Fagkonsulenterne, Fagligt Forum for de forskellige fag - og som bekendt også de forskellige faglige foreninger. Vi kender alle den kritik og de anbefalinger, som de forskellige grupper har givet omkring reformen, og vi kender også den kritik og de anbefalinger, som de har givet omkring faget historie. Der var mange af dem. Er det så også dem, der nu er i spil omkring de konkrete forslag til justering af læreplanerne? Vi kan naturligvis her ikke komme ind på dem alle, men nu kigger vi på nogle af dem. Læreplan på stx Læreplanen for historie på stx blev især kritiseret for dens mange kernepunkter og for at der foruden målstyring også skulle indholdsstyres. Endvidere blev flere af de faglige mål kritiseret for ikke at være operationaliserbare nok og dermed målbare nok til eksamen. 3-timers eksamen blev kritiseret for at være en læseprøve mere end en historieeksamen, og 24-timers eksamen blev

3 3 kritiseret for at være bedst for elever med gode netværk. Og som det helt store var der naturligvis kritikken omkring det reducerede timetal. Bestyrelsen har ikke været karrig med at nævne det problematiske timetal, hver gang det har været muligt, og det har det heldigvis været både overfor ministeren, hos embedsmændene, i uddannelsesudvalget, og i pressen i øvrigt. Vi har været til møde i ministeriet 3 gange i denne bestyrelsesperiode, vi har været til foretræde i Uddannelsesudvalget en enkelt gang og til møde med Christine Antorini en enkelt gang. Derudover mødes vi hvert år med Bertel Haarder ved præmieoverrækkelserne i forbindelse med Historiekonkurrencen. Her plaprer/snakker han gerne om løst og fast, også selv om det intet har med hverken de spændte og nervøse præmiemodtagere eller deres ledsagende familiemedlemmer at gøre, men her har vi altså også kunnet nævne problemet. Hver gang har vi peget på timetallet som den største hurdle for at gennemføre intentionen i læreplanen på forsvarlig vis. Og de har alle lyttet pænt til os, men der er som bekendt rigtig mange grunde til, at vi ikke kan få de 20 % tilbage. Desværre. Fagkonsulent Lene Jeppesen (det gælder alle fagkonsulenter) har fra ministeriet fået en såkaldt instruks om, hvad der i hvert fag skal genovervejes, præciseres eller omformuleres, men der er fra ministeriet ikke lagt op til de store ændringer! I Faglig Forum (hvor jeg også har siddet) har vi gået stx-læreplanen igennem og fundet frem til nogle ændringer, præciseringer og omformuleringer, som, tror vi, vil kunne gøre den mere spiselig. Der er fx sat overskrift på tidsafsnittene i forbindelse med kernestoffet, og dette er et forsøg på at angive, hvorledes kernestoffet mere fleksibelt kan indgå i overordnede temaer. Mellem linjerne kan man således læse en nedtoning af kernestoffet i forhold til det supplerende stof. Den ambitiøse læreplan må vi lære at tackle, så den bliver til at leve med i det daglige. Der er positivt og negativt at sige om både 3-timers og 24-timers eksamen. Det vidner vores uenighed blandt historielærere også om. Det ser nu ud til at blive 24-timers eksamen, der vinder. Det gode er, at eksamensformen vil blive ensartet i det ganske land. På Bloggen kan man se hele udkastet til ændringer i læreplanen for stx, og her kan man også kommentere det. Gør endelig det. Nogle mener stadig, at man skal kalde en spade for en spade, tone rent flag og sige, at historie på stx ikke skulle have status af A-fag men af B-fag. Bestyrelsen har dog hele tiden holdt fast i, at vi er bedst tjent med at beholde faget som A-fag. Ellers ville vi måske miste endnu flere timer, og der ville nok også blive problemer omkring den skriftlige deltagelse i forskellige opgaver. Embedsmændene har faktisk spurgt os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag, men vi har peget på alle forpligtelserne, der ligger i historielæreplanen og fastholdt, at det slet ikke ville stemme overens med en B-status. Læreplan for ks Vi kan sagtens leve med stx-læreplanen, hvis vi ellers havde tid nok. Det ser straks værre ud for historie i Kultur-samfundsfagsgruppen. Vi er glade for at have været med til at få historieopgaven tilbage på hf, men vi havde ikke drømt om, at vi selv skulle finansiere den. Hvem der i sin tid fandt på, at finansieringen kunne foregå ved sammenlægning af ks-eksamen og eksamensprojektet, ved

4 4 vi ikke. Men øvelsen har fundet sted, og som man kan se på bloggen, ligger der et udkast til ændringen. Vi (og andre heriblandt de to andre faglige foreninger i ks-sammenhæng) har allerede kommenteret ændringsudkastet dér, men for os at se er sammenlægningen ingen fordel for hfkursisterne. De får fx hverken lov til selv at vælge fag eller emne, og vi skal fx fremover lave eksamenskompendier oven i den daglige undervisning. Endelig får hf-kursisterne tre uger til at udarbejde synopsen og dette oven i købet med vejledning. Vi frygter, at det bliver sværere og sværere at motivere kursisterne til at deltage i den daglige undervisning. I øvrigt peger de foreslåede ændringer, der ellers måtte forekomme i ks-læreplanen, i retning af Kultur- og samfundsfagsgruppen mere og mere som ét fag, og de generelle problemer omkring ks, som viste sig i diverse evalueringsrapporter, forbliver uløst - herunder manglen på kursisternes medbestemmelse som jo faktisk forringes med de foreslåede ændringer. På bloggen kan man som nævnt kommentere disse justeringsudkast helt frem til 1. marts Vi vil opfordre til at man benytter sig af chancen for at kommentere disse, selv om man for de kritiskes vedkommende - risikerer at blive skudt i skoene, at man er gift med DF. Didaktikken I 3 i foreningens vedtægter står der, at Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kurser med emner af faglig og pædagogisk art samt ved udgivelse af pædagogiske hjælpemidler til brug ved historieundervisningen. Det har vi taget meget bogstaveligt, og da undervisningspraksisser i vores samfund konstant udfordres fx ved nye vilkår for kommunikation og interaktion i klasserummet, ja så syntes vi, at vi ville revidere Historiedidaktikken fra I kan godt glæde jer. Den ny didaktik ankommer sammen med næste nummer af Noter. Kurser Historielærerforeningen står som en af de centrale kursusudbydere for historielærere i dag. Men det kan godt være, at der er noget under forandring. Det ser ud til, at Universiteterne langsomt men sikkert skyder sig ind i dette projekt også. Her kan de nemlig tjene gode penge hjem til deres slunkne kasser. Museerne står også i kulissen. Men helt overflødige bliver vi nok ikke, for der bliver ved med at være behov for efteruddannelse, det viser alle evalueringer, og GL siger, at der er penge nok på skolerne, så vi skal ikke finde os i at blive afvist af vores respektive ledelser. Vi ved også godt, at det bliver sværere og sværere for den enkelte lærer at finde tid og rum til efteruddannelsen, idet vi selv skal stå for det praktiske med timeflytninger og bytninger m.m. i den forbindelse. Endvidere er vi bundet meget op på samarbejde på kryds og tværs, så der er mange flere bindinger forbundet med jobbet i dag end tidligere. Ikke desto mindre ved vi jo, hvor godt det er at blive tanket op med nye idéer og ny energi på disse kurser. Vi har i bestyrelsen forsøgt løbende at lave kurser, som vi mente, der var behov for, og der er udbudt mange gode kurser, som har været godt besøgte. Vi har vurderet, at der p.t. er behov for et kursus omkring historie og AT, og et sådant kommer den 27. januar på Mulernes Legatskole, altså lige midt i Danmark.

5 5 Men hensyn til rejsekurser har vi forsøgt at udbyde både korte og lange, og til både nær og fjern, således at det var noget for enhver pengepung og familieforpligtelse. Således har vi haft rejsekurser til både Gotland, Spanien/Marokko og Syrien. Til efteråret 2010 kommer så Bulgarien/Makedonienkurset, hvor man selv kan vælge, hvor langt man rejser med. Og endelig har vi Ghana på programmet i foråret Vi vil være rigtig glade, hvis I melder tilbage til os, hvis der er kurser, I gerne vil have lavet. I vores 7 regioner har der været god kursusaktivitet som sædvanlig. Vores 10 dygtige regionssekretærer har budt på interessante og velbesøgte kurser, ét årligt i snit i hver region. Vores regionssekretærer er helt fantastisk loyale og et strålende eksempel på det er Jørgen Rømer i region Nordjylland, han har nemlig 25 års jubilæum i En stor tak til regionssekretærerne, som vi havde fornøjelsen af at være sammen med i august på et længere krydstogt på den tremastede skonnert Fylla i Sydhavet. Man kommer jo unægtelig hinanden ved på en alternativ måde om bord på sådant et skib, hvor vi sover side om side i køjerne og skiftes til at have vagt døgnet rundt. Kaptajnen havde i øvrigt (formodentlig) moret sig gevaldig under sin planlægning af turen med at tildele den forrige og den nuværende formand latrinetjansen. Vi er gået mere og mere over til at annoncere vores kurser på EMU en og i Noter, idet GL s efteruddannelseskatalog har meget lange deadlines samtidig med, at de nu oven i købet går over til 1-årlige kataloger. Noter I denne senmoderne verden, hvor meget er midlertidigt, er der nødt til at være faste holdepunkter. Et af dem er Noter. Noter udkommer med garanti 4 gange om året og til tiden. Der er ikke sket større ændringer i denne bestyrelses periode, men her skal dog nævnes to. Formatet er ændret en anelse, og som noget helt nyt har vi indført den faste rubrik: Stafetten. Meningen er, at der skal ske meningsudvekslinger her, og foreløbig har seminarielektorer fra Øst og Vestdanmark markeret territorium bl.a. omkring kanonen i folkeskolen. Meningen er, at stafetten gives videre af deltagerne, men den har hængt lidt fast i folkeskolens kanon indtil videre. Måske skal vi hjælpe den på vej mod nye mål Små ændringer er der kommet, ja. Men I skal endelig ikke blive overrasket, hvis farven på decembernummeret igen i år er rød. Historiekonkurrencen Vi havde igen i år en god seance i UVM i forbindelse med den 4. præmieoverrækkelsen af 1. prisen under Historiekonkurrencen. Vinderen var Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium. Opgaven var et studieretningsprojekt og derfor tværfaglig med deltagelse af spansk og historie og titlen lød: Den spanske borgerkrig i nyere film. Der blev i år desværre kun fundet én vinder og det i kategorien Tværfaglige opgaver, idet de indsendte opgaver i ren historie i kategorien Oprør mennesker, magt, muligheder slet ikke levede op til kravene. Jeg fremførte overfor ministeren, at det formodentlig skyldtes, at historieopgaven efter reformen ligger så tidligt i gymnasieforløbet, at elever ikke har haft ret mange timer forinden, at de i øvrigt generelt ikke har ret mange timer i

6 6 historie, og at vejledningen til historieopgaven er faldet uden for undervisningen. Ministeren modtog informationen uden kommentarer. Historiekonkurrencen er en god opfindelse, og Bertel kalder den talentpleje. Men fordi der i alt kun deltog 28 elever i konkurrencen i år, fik det os til at overveje at indstille den. Efter et møde i konkurrenceudvalget besluttede vi at genoverveje formen men valgte dog at fortsætte det hidtidige koncept endnu en sæson og så overlade til den ny bestyrelse at træffe egne valg. Vi har derfor just sendt den 5. konkurrence i luften. Hovedtemaet er i år Brug og misbrug af historien, men man kan som tidligere også indsende tværfaglige opgaver, hvor elever viser evner for at behandle historisk stof, og hvor de faglige mål håndteres grundliggende. Vi har ændret præmiemønsteret, således at der nu kun gives 1 første, anden og tredje-præmie i hver kategori. Til gengæld har vi fx hævet 1. præmien til kr. Man kan se meget mere om konkurrencevilkårene på EMU en. Vi har af forskellige årsager valgt ikke at trykke brochurer eller plakater i år. Vinderne får via Eustory mulighed for efterfølgende at deltage gratis i et seminar et sted i Europa sammen med de øvrige vindere fra hele Europa. Mind jeres elever om denne mulighed for at vinde penge. Der er jo store vinderchancer med dette relativt lave deltagerantal. EMU en og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en bliver styret med fin og nænsom hånd af Peder Wiben. Det er dejligt, at vi har et sted, hvor vi altid kan finde ud af, hvad der foregår. Tak for det, Peder. Men vi synes også, at vi her skal nævne nyhedsbrevet, som der er mulighed for at tilmelde sig. Det er faktisk dejligt at få det sidste nye serveret og det fungerer som en løbende påmindelse om diverse aktiviteter. Meld jer endelig til. I kan altid melde fra igen, hvis I ikke bryder jer om det. Internationale kontakter Vi er som forening medlem af Euroclio og Eustory. Euroclio er som det sikkert er de fleste bekendt de europæiske historielærerforeningers paraplyorganisation, og Eustory er de europæiske historiekonkurrencers ditto. Euroclio har nogle rigtige ildsjæle ansat, så der bliver hele tiden sat nye projekter i gang. Historielærerforeningen skal allerede nu i gang med et nyt projekt, hvor tidligere bestyrelsesmedlem Benny Christensen og jeg selv skal deltage for Danmark. Titlen er Discovering Diversity. An Integrative Approach to the History of Migrants. For en del år siden var Historielærerforeningen Benny var også med i det - med til at søsætte et projekt på Balkan. Projektet havde det mål, at deltagerne som alle var/er historielærere fra Balkan - skulle udarbejde et fælles undervisningsmateriale for Bosnien-Herzegovina, Serbien og Kroatien. I september 2009 modtog projektet en fornem 2. plads i Euro-Med-Award for Dialogue between Cultures under Anna Lindh Foundation.

7 7 Euroclio har også selv netop modtaget en pris fra EU for sit NGO-virke omkring netværksdannelse og fremme af demokratiske værdier gennem historieundervisningen. Kontingenterne til medlemskaberne af disse foreninger er lave, og vi får både hjælp og inspiration fra disse organisationer. Vi vil opfordre til, at flere søger Comenius / Grundtvig-midler til at deltage i Euroclio s årlige kurser og generalforsamling. Det næste ligger i Holland i foråret, men til dét er det for sent at søge midler. Vi er også med i et nordisk historielærer-netværk, der mødes hvert tredje år. I august var der 5 fra Danmark med i Tromsø, og I kan læse nogle af resultaterne i det nummer af Noter, som er på trapperne. Fagets status Det er meget moderne at blive beskyldt for at være historieløs. Det er som regel de unge, der henvises til. Men faktisk oplever vi jo en enorm interesse for faget blandt vores elever. Jeg tror ikke, at vi tidligere har haft så mange elever, der vælger at skrive i historie i de store opgaver som nu. Og det går stadig fremad. I samfundet derude bliver der produceret bøger og film om historiske emner som aldrig før. Det kan godt være, at meget af det er historie serveret på en alternativ måde, og at noget af det er noget bras, men det kan vel ikke desto mindre være en stor inspirationskilde til gode diskussioner i den daglige undervisning. I det politiske system er vi da også langt fra glemt. Men det groteske er, at fagets væbnere er at finde i partier, vi helst ikke vil slås i hartkorn med, idet vores historieopfattelser divergerer på afgørende punkter. Det politiske spil er slet ikke nemt. Jeg ønsker den ny bestyrelse rigtig god fornøjelse. Til allersidst en tak Det har været enormt spændende at få lov til at opleve pulsen i denne organisation, men jeg er også lettet over, at det nu er til at se en ende på for mit vedkommende. Jeg vil her på falderebet rette en tak til: Tak til Klaus for utrættelig passen på kassen og foreningens medlemmer Tak til Peder for EMU en og nyhedsbrevet med den gode inspiration Tak til Peder for redaktionen af Noter Tak til redaktionen af Didaktikken for den flotte bog Tak til Casper, Nikolaj og Lars for fantastisk indsats i forbindelse med undersøgelsen og konferencen Tak til Kragh for omhyggelig varetagelse af kursusregnskaber

8 8 Tak til især Mette og Mikkel for materialet til Historiekonkurrencen Tak til hele bestyrelsen for en fantastisk indsats, når der var brug for det, og tak for dejligt samvær. En helt særlig tak til og gyldent håndtryk til Ulrik for hvervet som revisor. Ulrik har i de sidste to år taget vare på foreningens ve og vel lidt fra sidelinjen. Tak for det! Og en særlig tak til Lise Rasmussen fra Sønderborg Gymnasium, som har ydet en hel særlig indsats i forbindelse med Historiekonkurrencen. Endelig tak til den angående suppleant, Niels Henrik Jessen, Slagelse Gymnasium Agnete Holst Andersen Afgående formand November 2009 Diskussion: Opgaverne til historiekonkurrencen? Er de skrevet særligt til konkurrencen? Nej, de er alle enten SRP eller historieopgaver (måske tilrettet) Kandidaterne er orienteret om historielærerforeningen og der vil være en dialog med bestyrelsen om denne orientering sammen med Poul Steiner 4. Kassererens beretning og diskussion Antallet af medlemmer har nu nået Kosovo Polje (1389). Målet er at nå reformationen Regnskabet er over to år et overskud på kr ,-. Et tilfredsstillende resultat, idet det bl.a. indeholder en stor udgiftspost til Svendborg-konferencen i november Indtægter kommer fra medlemmer, men også en lille smule fra annoncer til Noter samt nogle få abonnenter udenfor foreningen, f.eks. biblioteker. Der er også renteindtægter, men heller ikke meget. Udgifter går bl.a. til møder i bestyrelsen og med regionssekretærer. Administrationsudgifter dækker bl.a. a conto til bestyrelsesmedlemmer og regionssekretærer, aflønning af kassereren og diverse kontorartikler. Omkostninger til trykning af Noter er stigende, men det skyldes en bevidst strategi i forbindelse med udviklingen af bladet. Portoen stiger også, men postvæsenet lever desværre ikke op til prisstigningerne, idet der stadig er problemer med udbringningen af Noter til medlemmerne. Budgettet for tegner til et underskud på kr ,- hvilket skyldes trykning og udsendelse af bogen Historiedidaktik til samtlige medlemmer. Der er plads til dette underskud i foreningens beholdning. Det kan være svært at forudsige medlemstallet, idet der løbende kommer udmeldinger med diverse begrundelser. Heldigvis er tilgangen større end afgangen, og medlemstallet er derfor stigende. Der er dog stadig plads til flere medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke. Regionssekretærerne har en opgave

9 9 med at hverve nye medlemmer på regionskurserne samt generelt gøre opmærksom på foreningen og dens aktiviteter. Revisoren havde fire kommentarer til kassererens beretning - Har kontrolleret alle bilag - Har kontrolleret kassebeholdningen - Den kommende bestyrelse bør overveje at oplyse om hele foreningens økonomiske aktiviteter på generalforsamlingen (dvs. inklusive kursuskassen) - Ingen bemærkninger dækker over, at revisoren er meget tilfreds med kassererens arbejde. Peder Kragh gennemgik derefter kursusaktiviteten Kursuskassen indeholder d.d. kr ,45 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: - Agnete Holst Andersen - Lars Husegaard - Peder Wiben - Nikolaj Petersen - Klaus Bjerre Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: - Casper Døssing - Mette Rønje - Mikkel Elklit - Peder Kragh Følgende nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen: - David Kyng, Viby Gymnasium og hf - Janni la Cour, Gl. Hellerup Gymnasium - Jenny Strid Lundsgaard, Odense Katedralskole - Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole - Trine Finne Loo, Kongsholm Gymnasium og hf

10 10 Valg af suppleant Marie Kongsgaard, Langkær Gymnasium og hf blev valgt Valg af revisor Agnete Holst Andersen, Langkær Gymnasium og hf blev valgt 8. Evt. Kommer der et indlæg fra fagkonsulenten? (indlægget fra fagkonsulenten kommer senere på kurset) Opfordring til at kontakte De Medicinhistoriske Selskaber og deltage i deres møder, f.eks. som inspiration til AT-forløb og evt. regionalkurser Bestyrelsesmedlem Mette Rønje takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og engagerede arbejde for foreningen. Det konstateredes med tilfredshed, at Klaus Bjerre fortsætter som kasserer for foreningen og at Peder Wiben fortsætter som redaktør for Noter. Casper Døssing takkede særskilt afgående formand for historielærerforeningen Agnete Holst Andersen.

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere