Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf"

Transkript

1 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af referent Allan Ahle blev valgt 2. Valg af dirigent Christian Vollmond blev valgt 3. Bestyrelsens beretning og diskussion Formandens mundtlige beretning ved Historielærerforeningen for Gymnasiets og hf s generalforsamling 11. november 2009 I denne mundtlige beretning vil jeg sige noget om, hvad bestyrelsen har bedrevet i de forløbne to år, og desuden vil jeg forholde mig til evalueringerne af faget efter reformen og så de justeringer, der ser ud til at være i spil. Den mundtlige beretning selv om den vil blive læst op - adskiller sig fra den skriftlige ved at være lidt mindre kedelig og opremsende. Tak til forrige og nuværende bestyrelse I november 2007 kunne denne bestyrelse overtage varetagelsen af en forening, der i den grad var velplejet, og for mig havde Ulrik som formand været alle tiders læremester. Det er jo ingen sag at sætte sig i chefstolen i en virksomhed, hvor alt fungerer i forvejen, hvor der er gode mennesker, hvor der er vækst og gang i masser af spændende ting, og hvor der så oven i købet er grønne tal på bundlinjen. Det har været en berigende erfaring. Jeg vil også gerne takke denne bestyrelse for loyalt og utrætteligt at have arbejdet for foreningens ve og vel. Jeg er sikker på, at alle tilstedeværende her i dag vil vide, at der er mange forpligtelser forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og der er til tider trukket store veksler på hver enkelt. Et par af posterne, der er fordelt blandt os, er særlig belastende arbejdsmæssigt. Det drejer sig om kassererposten og chefredaktørposten. Begge disse poster er i forrige bestyrelsesperioder blevet vurderet til at være så belastende, at man har valgt at honorere dem. Honoreringen er dog langt fra dækkende for, hvad der bliver leveret af ydelser. Men nu skal det heller ikke lyde som en klagesang, for det har jo også været sjovt, og vi gør det jo også kun, fordi vi ikke kan lade være. Foreningens medlemmer Hvis vi regner med at, der er 1600 historielærere på samtlige landets gymnasier, hf-kurser og VUCcentre, og vi har 1389 medlemmer, giver det en organisationsgrad på 86 %. Det synes vi faktisk er flot, men I kan hjælpe med at gøre den endnu flottere ved at spørge jeres kolleger om de er medlem. Og hvis det så viser sig, at nogle ikke er, må I da godt gøre lidt reklame for foreningen.

2 2 Det politiske Vi besluttede fra starten, at Historielærerforeningen skulle være synlig i medierne, og at politikerne skulle vide, at vi åndede dem i nakken. Nogle vil sige, at det så resulterede i, at vi blev for kritiske og ikke konstruktive nok. Andre vil sige, at vi slet ikke var kritiske nok, og at vi slet ikke har gjort nok. Det første konkrete denne bestyrelse gjorde, da vi havde konstitueret os, var i januar 2008 at iværksætte en grundig undersøgelse blandt vores medlemmer omkring deres holdninger til og erfaringer om reformen. På det tidspunkt havde det første hold hf-kursister nemlig kørt et fuldt reformforløb igennem, og stx-eleverne var godt på vej til det. Vi havde løbende kunnet læse om gymnasielæreres meninger i Gymnasieskolen, men hvad historielærere landet over mente, ville vi gerne have et bedre og bredere billede af. Jeg kan huske, hvor energisk drengene gik til den med produktion af spørgsmål og spørgeskemaer, som via skolernes rektorer og forstandere skulle sendes videre til historielærerne landet over. Af landets omkring 1600 historielærere fik vi svar fra 353, hvilket svarer til lidt under 25 %, men vi tog alligevel disse respondenter til indtægt for, hvad foreningens medlemmer i al almindelighed mente måske en fejl idet nogle skolers historielærere slet ikke fik mulighed for at svare, fordi nogle rektorer ikke fandt det værd at videresende. Resultaterne fra vores store undersøgelse ville vi dog ikke desto mindre bruge som inspiration til den store Historiekonference, som vi havde planlagt senere på året, og vi ville bruge dem i vores arbejde for at påpege behovet for en justering af reformen overfor politikerne. Den store Historiekonference i Svendborg i november 2008 ser vi tilbage på med glæde. Det lykkedes os at samle 140 historielærere dér, og der blev både talt, lyttet, diskuteret og arbejdet i workshops. Der kom ikke entydige svar ud af alle disse workshops, lige med undtagelse af kritikken af timetallet naturligvis. Det havde vi nu heller ikke forventet. Men det var tydeligt, at der var overensstemmelse mellem de iagttagelser vi havde gjort i vores undersøgelse og så de problematikker, der kom frem i workshops ene. Der har været mange grupper og institutter involveret i evalueringer af reformen Monsterudvalget, Følgegruppen, Reformforum, GL, EVA, Fagkonsulenterne, Fagligt Forum for de forskellige fag - og som bekendt også de forskellige faglige foreninger. Vi kender alle den kritik og de anbefalinger, som de forskellige grupper har givet omkring reformen, og vi kender også den kritik og de anbefalinger, som de har givet omkring faget historie. Der var mange af dem. Er det så også dem, der nu er i spil omkring de konkrete forslag til justering af læreplanerne? Vi kan naturligvis her ikke komme ind på dem alle, men nu kigger vi på nogle af dem. Læreplan på stx Læreplanen for historie på stx blev især kritiseret for dens mange kernepunkter og for at der foruden målstyring også skulle indholdsstyres. Endvidere blev flere af de faglige mål kritiseret for ikke at være operationaliserbare nok og dermed målbare nok til eksamen. 3-timers eksamen blev kritiseret for at være en læseprøve mere end en historieeksamen, og 24-timers eksamen blev

3 3 kritiseret for at være bedst for elever med gode netværk. Og som det helt store var der naturligvis kritikken omkring det reducerede timetal. Bestyrelsen har ikke været karrig med at nævne det problematiske timetal, hver gang det har været muligt, og det har det heldigvis været både overfor ministeren, hos embedsmændene, i uddannelsesudvalget, og i pressen i øvrigt. Vi har været til møde i ministeriet 3 gange i denne bestyrelsesperiode, vi har været til foretræde i Uddannelsesudvalget en enkelt gang og til møde med Christine Antorini en enkelt gang. Derudover mødes vi hvert år med Bertel Haarder ved præmieoverrækkelserne i forbindelse med Historiekonkurrencen. Her plaprer/snakker han gerne om løst og fast, også selv om det intet har med hverken de spændte og nervøse præmiemodtagere eller deres ledsagende familiemedlemmer at gøre, men her har vi altså også kunnet nævne problemet. Hver gang har vi peget på timetallet som den største hurdle for at gennemføre intentionen i læreplanen på forsvarlig vis. Og de har alle lyttet pænt til os, men der er som bekendt rigtig mange grunde til, at vi ikke kan få de 20 % tilbage. Desværre. Fagkonsulent Lene Jeppesen (det gælder alle fagkonsulenter) har fra ministeriet fået en såkaldt instruks om, hvad der i hvert fag skal genovervejes, præciseres eller omformuleres, men der er fra ministeriet ikke lagt op til de store ændringer! I Faglig Forum (hvor jeg også har siddet) har vi gået stx-læreplanen igennem og fundet frem til nogle ændringer, præciseringer og omformuleringer, som, tror vi, vil kunne gøre den mere spiselig. Der er fx sat overskrift på tidsafsnittene i forbindelse med kernestoffet, og dette er et forsøg på at angive, hvorledes kernestoffet mere fleksibelt kan indgå i overordnede temaer. Mellem linjerne kan man således læse en nedtoning af kernestoffet i forhold til det supplerende stof. Den ambitiøse læreplan må vi lære at tackle, så den bliver til at leve med i det daglige. Der er positivt og negativt at sige om både 3-timers og 24-timers eksamen. Det vidner vores uenighed blandt historielærere også om. Det ser nu ud til at blive 24-timers eksamen, der vinder. Det gode er, at eksamensformen vil blive ensartet i det ganske land. På Bloggen kan man se hele udkastet til ændringer i læreplanen for stx, og her kan man også kommentere det. Gør endelig det. Nogle mener stadig, at man skal kalde en spade for en spade, tone rent flag og sige, at historie på stx ikke skulle have status af A-fag men af B-fag. Bestyrelsen har dog hele tiden holdt fast i, at vi er bedst tjent med at beholde faget som A-fag. Ellers ville vi måske miste endnu flere timer, og der ville nok også blive problemer omkring den skriftlige deltagelse i forskellige opgaver. Embedsmændene har faktisk spurgt os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag, men vi har peget på alle forpligtelserne, der ligger i historielæreplanen og fastholdt, at det slet ikke ville stemme overens med en B-status. Læreplan for ks Vi kan sagtens leve med stx-læreplanen, hvis vi ellers havde tid nok. Det ser straks værre ud for historie i Kultur-samfundsfagsgruppen. Vi er glade for at have været med til at få historieopgaven tilbage på hf, men vi havde ikke drømt om, at vi selv skulle finansiere den. Hvem der i sin tid fandt på, at finansieringen kunne foregå ved sammenlægning af ks-eksamen og eksamensprojektet, ved

4 4 vi ikke. Men øvelsen har fundet sted, og som man kan se på bloggen, ligger der et udkast til ændringen. Vi (og andre heriblandt de to andre faglige foreninger i ks-sammenhæng) har allerede kommenteret ændringsudkastet dér, men for os at se er sammenlægningen ingen fordel for hfkursisterne. De får fx hverken lov til selv at vælge fag eller emne, og vi skal fx fremover lave eksamenskompendier oven i den daglige undervisning. Endelig får hf-kursisterne tre uger til at udarbejde synopsen og dette oven i købet med vejledning. Vi frygter, at det bliver sværere og sværere at motivere kursisterne til at deltage i den daglige undervisning. I øvrigt peger de foreslåede ændringer, der ellers måtte forekomme i ks-læreplanen, i retning af Kultur- og samfundsfagsgruppen mere og mere som ét fag, og de generelle problemer omkring ks, som viste sig i diverse evalueringsrapporter, forbliver uløst - herunder manglen på kursisternes medbestemmelse som jo faktisk forringes med de foreslåede ændringer. På bloggen kan man som nævnt kommentere disse justeringsudkast helt frem til 1. marts Vi vil opfordre til at man benytter sig af chancen for at kommentere disse, selv om man for de kritiskes vedkommende - risikerer at blive skudt i skoene, at man er gift med DF. Didaktikken I 3 i foreningens vedtægter står der, at Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kurser med emner af faglig og pædagogisk art samt ved udgivelse af pædagogiske hjælpemidler til brug ved historieundervisningen. Det har vi taget meget bogstaveligt, og da undervisningspraksisser i vores samfund konstant udfordres fx ved nye vilkår for kommunikation og interaktion i klasserummet, ja så syntes vi, at vi ville revidere Historiedidaktikken fra I kan godt glæde jer. Den ny didaktik ankommer sammen med næste nummer af Noter. Kurser Historielærerforeningen står som en af de centrale kursusudbydere for historielærere i dag. Men det kan godt være, at der er noget under forandring. Det ser ud til, at Universiteterne langsomt men sikkert skyder sig ind i dette projekt også. Her kan de nemlig tjene gode penge hjem til deres slunkne kasser. Museerne står også i kulissen. Men helt overflødige bliver vi nok ikke, for der bliver ved med at være behov for efteruddannelse, det viser alle evalueringer, og GL siger, at der er penge nok på skolerne, så vi skal ikke finde os i at blive afvist af vores respektive ledelser. Vi ved også godt, at det bliver sværere og sværere for den enkelte lærer at finde tid og rum til efteruddannelsen, idet vi selv skal stå for det praktiske med timeflytninger og bytninger m.m. i den forbindelse. Endvidere er vi bundet meget op på samarbejde på kryds og tværs, så der er mange flere bindinger forbundet med jobbet i dag end tidligere. Ikke desto mindre ved vi jo, hvor godt det er at blive tanket op med nye idéer og ny energi på disse kurser. Vi har i bestyrelsen forsøgt løbende at lave kurser, som vi mente, der var behov for, og der er udbudt mange gode kurser, som har været godt besøgte. Vi har vurderet, at der p.t. er behov for et kursus omkring historie og AT, og et sådant kommer den 27. januar på Mulernes Legatskole, altså lige midt i Danmark.

5 5 Men hensyn til rejsekurser har vi forsøgt at udbyde både korte og lange, og til både nær og fjern, således at det var noget for enhver pengepung og familieforpligtelse. Således har vi haft rejsekurser til både Gotland, Spanien/Marokko og Syrien. Til efteråret 2010 kommer så Bulgarien/Makedonienkurset, hvor man selv kan vælge, hvor langt man rejser med. Og endelig har vi Ghana på programmet i foråret Vi vil være rigtig glade, hvis I melder tilbage til os, hvis der er kurser, I gerne vil have lavet. I vores 7 regioner har der været god kursusaktivitet som sædvanlig. Vores 10 dygtige regionssekretærer har budt på interessante og velbesøgte kurser, ét årligt i snit i hver region. Vores regionssekretærer er helt fantastisk loyale og et strålende eksempel på det er Jørgen Rømer i region Nordjylland, han har nemlig 25 års jubilæum i En stor tak til regionssekretærerne, som vi havde fornøjelsen af at være sammen med i august på et længere krydstogt på den tremastede skonnert Fylla i Sydhavet. Man kommer jo unægtelig hinanden ved på en alternativ måde om bord på sådant et skib, hvor vi sover side om side i køjerne og skiftes til at have vagt døgnet rundt. Kaptajnen havde i øvrigt (formodentlig) moret sig gevaldig under sin planlægning af turen med at tildele den forrige og den nuværende formand latrinetjansen. Vi er gået mere og mere over til at annoncere vores kurser på EMU en og i Noter, idet GL s efteruddannelseskatalog har meget lange deadlines samtidig med, at de nu oven i købet går over til 1-årlige kataloger. Noter I denne senmoderne verden, hvor meget er midlertidigt, er der nødt til at være faste holdepunkter. Et af dem er Noter. Noter udkommer med garanti 4 gange om året og til tiden. Der er ikke sket større ændringer i denne bestyrelses periode, men her skal dog nævnes to. Formatet er ændret en anelse, og som noget helt nyt har vi indført den faste rubrik: Stafetten. Meningen er, at der skal ske meningsudvekslinger her, og foreløbig har seminarielektorer fra Øst og Vestdanmark markeret territorium bl.a. omkring kanonen i folkeskolen. Meningen er, at stafetten gives videre af deltagerne, men den har hængt lidt fast i folkeskolens kanon indtil videre. Måske skal vi hjælpe den på vej mod nye mål Små ændringer er der kommet, ja. Men I skal endelig ikke blive overrasket, hvis farven på decembernummeret igen i år er rød. Historiekonkurrencen Vi havde igen i år en god seance i UVM i forbindelse med den 4. præmieoverrækkelsen af 1. prisen under Historiekonkurrencen. Vinderen var Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium. Opgaven var et studieretningsprojekt og derfor tværfaglig med deltagelse af spansk og historie og titlen lød: Den spanske borgerkrig i nyere film. Der blev i år desværre kun fundet én vinder og det i kategorien Tværfaglige opgaver, idet de indsendte opgaver i ren historie i kategorien Oprør mennesker, magt, muligheder slet ikke levede op til kravene. Jeg fremførte overfor ministeren, at det formodentlig skyldtes, at historieopgaven efter reformen ligger så tidligt i gymnasieforløbet, at elever ikke har haft ret mange timer forinden, at de i øvrigt generelt ikke har ret mange timer i

6 6 historie, og at vejledningen til historieopgaven er faldet uden for undervisningen. Ministeren modtog informationen uden kommentarer. Historiekonkurrencen er en god opfindelse, og Bertel kalder den talentpleje. Men fordi der i alt kun deltog 28 elever i konkurrencen i år, fik det os til at overveje at indstille den. Efter et møde i konkurrenceudvalget besluttede vi at genoverveje formen men valgte dog at fortsætte det hidtidige koncept endnu en sæson og så overlade til den ny bestyrelse at træffe egne valg. Vi har derfor just sendt den 5. konkurrence i luften. Hovedtemaet er i år Brug og misbrug af historien, men man kan som tidligere også indsende tværfaglige opgaver, hvor elever viser evner for at behandle historisk stof, og hvor de faglige mål håndteres grundliggende. Vi har ændret præmiemønsteret, således at der nu kun gives 1 første, anden og tredje-præmie i hver kategori. Til gengæld har vi fx hævet 1. præmien til kr. Man kan se meget mere om konkurrencevilkårene på EMU en. Vi har af forskellige årsager valgt ikke at trykke brochurer eller plakater i år. Vinderne får via Eustory mulighed for efterfølgende at deltage gratis i et seminar et sted i Europa sammen med de øvrige vindere fra hele Europa. Mind jeres elever om denne mulighed for at vinde penge. Der er jo store vinderchancer med dette relativt lave deltagerantal. EMU en og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en bliver styret med fin og nænsom hånd af Peder Wiben. Det er dejligt, at vi har et sted, hvor vi altid kan finde ud af, hvad der foregår. Tak for det, Peder. Men vi synes også, at vi her skal nævne nyhedsbrevet, som der er mulighed for at tilmelde sig. Det er faktisk dejligt at få det sidste nye serveret og det fungerer som en løbende påmindelse om diverse aktiviteter. Meld jer endelig til. I kan altid melde fra igen, hvis I ikke bryder jer om det. Internationale kontakter Vi er som forening medlem af Euroclio og Eustory. Euroclio er som det sikkert er de fleste bekendt de europæiske historielærerforeningers paraplyorganisation, og Eustory er de europæiske historiekonkurrencers ditto. Euroclio har nogle rigtige ildsjæle ansat, så der bliver hele tiden sat nye projekter i gang. Historielærerforeningen skal allerede nu i gang med et nyt projekt, hvor tidligere bestyrelsesmedlem Benny Christensen og jeg selv skal deltage for Danmark. Titlen er Discovering Diversity. An Integrative Approach to the History of Migrants. For en del år siden var Historielærerforeningen Benny var også med i det - med til at søsætte et projekt på Balkan. Projektet havde det mål, at deltagerne som alle var/er historielærere fra Balkan - skulle udarbejde et fælles undervisningsmateriale for Bosnien-Herzegovina, Serbien og Kroatien. I september 2009 modtog projektet en fornem 2. plads i Euro-Med-Award for Dialogue between Cultures under Anna Lindh Foundation.

7 7 Euroclio har også selv netop modtaget en pris fra EU for sit NGO-virke omkring netværksdannelse og fremme af demokratiske værdier gennem historieundervisningen. Kontingenterne til medlemskaberne af disse foreninger er lave, og vi får både hjælp og inspiration fra disse organisationer. Vi vil opfordre til, at flere søger Comenius / Grundtvig-midler til at deltage i Euroclio s årlige kurser og generalforsamling. Det næste ligger i Holland i foråret, men til dét er det for sent at søge midler. Vi er også med i et nordisk historielærer-netværk, der mødes hvert tredje år. I august var der 5 fra Danmark med i Tromsø, og I kan læse nogle af resultaterne i det nummer af Noter, som er på trapperne. Fagets status Det er meget moderne at blive beskyldt for at være historieløs. Det er som regel de unge, der henvises til. Men faktisk oplever vi jo en enorm interesse for faget blandt vores elever. Jeg tror ikke, at vi tidligere har haft så mange elever, der vælger at skrive i historie i de store opgaver som nu. Og det går stadig fremad. I samfundet derude bliver der produceret bøger og film om historiske emner som aldrig før. Det kan godt være, at meget af det er historie serveret på en alternativ måde, og at noget af det er noget bras, men det kan vel ikke desto mindre være en stor inspirationskilde til gode diskussioner i den daglige undervisning. I det politiske system er vi da også langt fra glemt. Men det groteske er, at fagets væbnere er at finde i partier, vi helst ikke vil slås i hartkorn med, idet vores historieopfattelser divergerer på afgørende punkter. Det politiske spil er slet ikke nemt. Jeg ønsker den ny bestyrelse rigtig god fornøjelse. Til allersidst en tak Det har været enormt spændende at få lov til at opleve pulsen i denne organisation, men jeg er også lettet over, at det nu er til at se en ende på for mit vedkommende. Jeg vil her på falderebet rette en tak til: Tak til Klaus for utrættelig passen på kassen og foreningens medlemmer Tak til Peder for EMU en og nyhedsbrevet med den gode inspiration Tak til Peder for redaktionen af Noter Tak til redaktionen af Didaktikken for den flotte bog Tak til Casper, Nikolaj og Lars for fantastisk indsats i forbindelse med undersøgelsen og konferencen Tak til Kragh for omhyggelig varetagelse af kursusregnskaber

8 8 Tak til især Mette og Mikkel for materialet til Historiekonkurrencen Tak til hele bestyrelsen for en fantastisk indsats, når der var brug for det, og tak for dejligt samvær. En helt særlig tak til og gyldent håndtryk til Ulrik for hvervet som revisor. Ulrik har i de sidste to år taget vare på foreningens ve og vel lidt fra sidelinjen. Tak for det! Og en særlig tak til Lise Rasmussen fra Sønderborg Gymnasium, som har ydet en hel særlig indsats i forbindelse med Historiekonkurrencen. Endelig tak til den angående suppleant, Niels Henrik Jessen, Slagelse Gymnasium Agnete Holst Andersen Afgående formand November 2009 Diskussion: Opgaverne til historiekonkurrencen? Er de skrevet særligt til konkurrencen? Nej, de er alle enten SRP eller historieopgaver (måske tilrettet) Kandidaterne er orienteret om historielærerforeningen og der vil være en dialog med bestyrelsen om denne orientering sammen med Poul Steiner 4. Kassererens beretning og diskussion Antallet af medlemmer har nu nået Kosovo Polje (1389). Målet er at nå reformationen Regnskabet er over to år et overskud på kr ,-. Et tilfredsstillende resultat, idet det bl.a. indeholder en stor udgiftspost til Svendborg-konferencen i november Indtægter kommer fra medlemmer, men også en lille smule fra annoncer til Noter samt nogle få abonnenter udenfor foreningen, f.eks. biblioteker. Der er også renteindtægter, men heller ikke meget. Udgifter går bl.a. til møder i bestyrelsen og med regionssekretærer. Administrationsudgifter dækker bl.a. a conto til bestyrelsesmedlemmer og regionssekretærer, aflønning af kassereren og diverse kontorartikler. Omkostninger til trykning af Noter er stigende, men det skyldes en bevidst strategi i forbindelse med udviklingen af bladet. Portoen stiger også, men postvæsenet lever desværre ikke op til prisstigningerne, idet der stadig er problemer med udbringningen af Noter til medlemmerne. Budgettet for tegner til et underskud på kr ,- hvilket skyldes trykning og udsendelse af bogen Historiedidaktik til samtlige medlemmer. Der er plads til dette underskud i foreningens beholdning. Det kan være svært at forudsige medlemstallet, idet der løbende kommer udmeldinger med diverse begrundelser. Heldigvis er tilgangen større end afgangen, og medlemstallet er derfor stigende. Der er dog stadig plads til flere medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke. Regionssekretærerne har en opgave

9 9 med at hverve nye medlemmer på regionskurserne samt generelt gøre opmærksom på foreningen og dens aktiviteter. Revisoren havde fire kommentarer til kassererens beretning - Har kontrolleret alle bilag - Har kontrolleret kassebeholdningen - Den kommende bestyrelse bør overveje at oplyse om hele foreningens økonomiske aktiviteter på generalforsamlingen (dvs. inklusive kursuskassen) - Ingen bemærkninger dækker over, at revisoren er meget tilfreds med kassererens arbejde. Peder Kragh gennemgik derefter kursusaktiviteten Kursuskassen indeholder d.d. kr ,45 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: - Agnete Holst Andersen - Lars Husegaard - Peder Wiben - Nikolaj Petersen - Klaus Bjerre Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: - Casper Døssing - Mette Rønje - Mikkel Elklit - Peder Kragh Følgende nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen: - David Kyng, Viby Gymnasium og hf - Janni la Cour, Gl. Hellerup Gymnasium - Jenny Strid Lundsgaard, Odense Katedralskole - Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole - Trine Finne Loo, Kongsholm Gymnasium og hf

10 10 Valg af suppleant Marie Kongsgaard, Langkær Gymnasium og hf blev valgt Valg af revisor Agnete Holst Andersen, Langkær Gymnasium og hf blev valgt 8. Evt. Kommer der et indlæg fra fagkonsulenten? (indlægget fra fagkonsulenten kommer senere på kurset) Opfordring til at kontakte De Medicinhistoriske Selskaber og deltage i deres møder, f.eks. som inspiration til AT-forløb og evt. regionalkurser Bestyrelsesmedlem Mette Rønje takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og engagerede arbejde for foreningen. Det konstateredes med tilfredshed, at Klaus Bjerre fortsætter som kasserer for foreningen og at Peder Wiben fortsætter som redaktør for Noter. Casper Døssing takkede særskilt afgående formand for historielærerforeningen Agnete Holst Andersen.

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere