Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf"

Transkript

1 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af referent Allan Ahle blev valgt 2. Valg af dirigent Christian Vollmond blev valgt 3. Bestyrelsens beretning og diskussion Formandens mundtlige beretning ved Historielærerforeningen for Gymnasiets og hf s generalforsamling 11. november 2009 I denne mundtlige beretning vil jeg sige noget om, hvad bestyrelsen har bedrevet i de forløbne to år, og desuden vil jeg forholde mig til evalueringerne af faget efter reformen og så de justeringer, der ser ud til at være i spil. Den mundtlige beretning selv om den vil blive læst op - adskiller sig fra den skriftlige ved at være lidt mindre kedelig og opremsende. Tak til forrige og nuværende bestyrelse I november 2007 kunne denne bestyrelse overtage varetagelsen af en forening, der i den grad var velplejet, og for mig havde Ulrik som formand været alle tiders læremester. Det er jo ingen sag at sætte sig i chefstolen i en virksomhed, hvor alt fungerer i forvejen, hvor der er gode mennesker, hvor der er vækst og gang i masser af spændende ting, og hvor der så oven i købet er grønne tal på bundlinjen. Det har været en berigende erfaring. Jeg vil også gerne takke denne bestyrelse for loyalt og utrætteligt at have arbejdet for foreningens ve og vel. Jeg er sikker på, at alle tilstedeværende her i dag vil vide, at der er mange forpligtelser forbundet med arbejdet i bestyrelsen, og der er til tider trukket store veksler på hver enkelt. Et par af posterne, der er fordelt blandt os, er særlig belastende arbejdsmæssigt. Det drejer sig om kassererposten og chefredaktørposten. Begge disse poster er i forrige bestyrelsesperioder blevet vurderet til at være så belastende, at man har valgt at honorere dem. Honoreringen er dog langt fra dækkende for, hvad der bliver leveret af ydelser. Men nu skal det heller ikke lyde som en klagesang, for det har jo også været sjovt, og vi gør det jo også kun, fordi vi ikke kan lade være. Foreningens medlemmer Hvis vi regner med at, der er 1600 historielærere på samtlige landets gymnasier, hf-kurser og VUCcentre, og vi har 1389 medlemmer, giver det en organisationsgrad på 86 %. Det synes vi faktisk er flot, men I kan hjælpe med at gøre den endnu flottere ved at spørge jeres kolleger om de er medlem. Og hvis det så viser sig, at nogle ikke er, må I da godt gøre lidt reklame for foreningen.

2 2 Det politiske Vi besluttede fra starten, at Historielærerforeningen skulle være synlig i medierne, og at politikerne skulle vide, at vi åndede dem i nakken. Nogle vil sige, at det så resulterede i, at vi blev for kritiske og ikke konstruktive nok. Andre vil sige, at vi slet ikke var kritiske nok, og at vi slet ikke har gjort nok. Det første konkrete denne bestyrelse gjorde, da vi havde konstitueret os, var i januar 2008 at iværksætte en grundig undersøgelse blandt vores medlemmer omkring deres holdninger til og erfaringer om reformen. På det tidspunkt havde det første hold hf-kursister nemlig kørt et fuldt reformforløb igennem, og stx-eleverne var godt på vej til det. Vi havde løbende kunnet læse om gymnasielæreres meninger i Gymnasieskolen, men hvad historielærere landet over mente, ville vi gerne have et bedre og bredere billede af. Jeg kan huske, hvor energisk drengene gik til den med produktion af spørgsmål og spørgeskemaer, som via skolernes rektorer og forstandere skulle sendes videre til historielærerne landet over. Af landets omkring 1600 historielærere fik vi svar fra 353, hvilket svarer til lidt under 25 %, men vi tog alligevel disse respondenter til indtægt for, hvad foreningens medlemmer i al almindelighed mente måske en fejl idet nogle skolers historielærere slet ikke fik mulighed for at svare, fordi nogle rektorer ikke fandt det værd at videresende. Resultaterne fra vores store undersøgelse ville vi dog ikke desto mindre bruge som inspiration til den store Historiekonference, som vi havde planlagt senere på året, og vi ville bruge dem i vores arbejde for at påpege behovet for en justering af reformen overfor politikerne. Den store Historiekonference i Svendborg i november 2008 ser vi tilbage på med glæde. Det lykkedes os at samle 140 historielærere dér, og der blev både talt, lyttet, diskuteret og arbejdet i workshops. Der kom ikke entydige svar ud af alle disse workshops, lige med undtagelse af kritikken af timetallet naturligvis. Det havde vi nu heller ikke forventet. Men det var tydeligt, at der var overensstemmelse mellem de iagttagelser vi havde gjort i vores undersøgelse og så de problematikker, der kom frem i workshops ene. Der har været mange grupper og institutter involveret i evalueringer af reformen Monsterudvalget, Følgegruppen, Reformforum, GL, EVA, Fagkonsulenterne, Fagligt Forum for de forskellige fag - og som bekendt også de forskellige faglige foreninger. Vi kender alle den kritik og de anbefalinger, som de forskellige grupper har givet omkring reformen, og vi kender også den kritik og de anbefalinger, som de har givet omkring faget historie. Der var mange af dem. Er det så også dem, der nu er i spil omkring de konkrete forslag til justering af læreplanerne? Vi kan naturligvis her ikke komme ind på dem alle, men nu kigger vi på nogle af dem. Læreplan på stx Læreplanen for historie på stx blev især kritiseret for dens mange kernepunkter og for at der foruden målstyring også skulle indholdsstyres. Endvidere blev flere af de faglige mål kritiseret for ikke at være operationaliserbare nok og dermed målbare nok til eksamen. 3-timers eksamen blev kritiseret for at være en læseprøve mere end en historieeksamen, og 24-timers eksamen blev

3 3 kritiseret for at være bedst for elever med gode netværk. Og som det helt store var der naturligvis kritikken omkring det reducerede timetal. Bestyrelsen har ikke været karrig med at nævne det problematiske timetal, hver gang det har været muligt, og det har det heldigvis været både overfor ministeren, hos embedsmændene, i uddannelsesudvalget, og i pressen i øvrigt. Vi har været til møde i ministeriet 3 gange i denne bestyrelsesperiode, vi har været til foretræde i Uddannelsesudvalget en enkelt gang og til møde med Christine Antorini en enkelt gang. Derudover mødes vi hvert år med Bertel Haarder ved præmieoverrækkelserne i forbindelse med Historiekonkurrencen. Her plaprer/snakker han gerne om løst og fast, også selv om det intet har med hverken de spændte og nervøse præmiemodtagere eller deres ledsagende familiemedlemmer at gøre, men her har vi altså også kunnet nævne problemet. Hver gang har vi peget på timetallet som den største hurdle for at gennemføre intentionen i læreplanen på forsvarlig vis. Og de har alle lyttet pænt til os, men der er som bekendt rigtig mange grunde til, at vi ikke kan få de 20 % tilbage. Desværre. Fagkonsulent Lene Jeppesen (det gælder alle fagkonsulenter) har fra ministeriet fået en såkaldt instruks om, hvad der i hvert fag skal genovervejes, præciseres eller omformuleres, men der er fra ministeriet ikke lagt op til de store ændringer! I Faglig Forum (hvor jeg også har siddet) har vi gået stx-læreplanen igennem og fundet frem til nogle ændringer, præciseringer og omformuleringer, som, tror vi, vil kunne gøre den mere spiselig. Der er fx sat overskrift på tidsafsnittene i forbindelse med kernestoffet, og dette er et forsøg på at angive, hvorledes kernestoffet mere fleksibelt kan indgå i overordnede temaer. Mellem linjerne kan man således læse en nedtoning af kernestoffet i forhold til det supplerende stof. Den ambitiøse læreplan må vi lære at tackle, så den bliver til at leve med i det daglige. Der er positivt og negativt at sige om både 3-timers og 24-timers eksamen. Det vidner vores uenighed blandt historielærere også om. Det ser nu ud til at blive 24-timers eksamen, der vinder. Det gode er, at eksamensformen vil blive ensartet i det ganske land. På Bloggen kan man se hele udkastet til ændringer i læreplanen for stx, og her kan man også kommentere det. Gør endelig det. Nogle mener stadig, at man skal kalde en spade for en spade, tone rent flag og sige, at historie på stx ikke skulle have status af A-fag men af B-fag. Bestyrelsen har dog hele tiden holdt fast i, at vi er bedst tjent med at beholde faget som A-fag. Ellers ville vi måske miste endnu flere timer, og der ville nok også blive problemer omkring den skriftlige deltagelse i forskellige opgaver. Embedsmændene har faktisk spurgt os, hvad vi ville sige til historie som B-niveaufag, men vi har peget på alle forpligtelserne, der ligger i historielæreplanen og fastholdt, at det slet ikke ville stemme overens med en B-status. Læreplan for ks Vi kan sagtens leve med stx-læreplanen, hvis vi ellers havde tid nok. Det ser straks værre ud for historie i Kultur-samfundsfagsgruppen. Vi er glade for at have været med til at få historieopgaven tilbage på hf, men vi havde ikke drømt om, at vi selv skulle finansiere den. Hvem der i sin tid fandt på, at finansieringen kunne foregå ved sammenlægning af ks-eksamen og eksamensprojektet, ved

4 4 vi ikke. Men øvelsen har fundet sted, og som man kan se på bloggen, ligger der et udkast til ændringen. Vi (og andre heriblandt de to andre faglige foreninger i ks-sammenhæng) har allerede kommenteret ændringsudkastet dér, men for os at se er sammenlægningen ingen fordel for hfkursisterne. De får fx hverken lov til selv at vælge fag eller emne, og vi skal fx fremover lave eksamenskompendier oven i den daglige undervisning. Endelig får hf-kursisterne tre uger til at udarbejde synopsen og dette oven i købet med vejledning. Vi frygter, at det bliver sværere og sværere at motivere kursisterne til at deltage i den daglige undervisning. I øvrigt peger de foreslåede ændringer, der ellers måtte forekomme i ks-læreplanen, i retning af Kultur- og samfundsfagsgruppen mere og mere som ét fag, og de generelle problemer omkring ks, som viste sig i diverse evalueringsrapporter, forbliver uløst - herunder manglen på kursisternes medbestemmelse som jo faktisk forringes med de foreslåede ændringer. På bloggen kan man som nævnt kommentere disse justeringsudkast helt frem til 1. marts Vi vil opfordre til at man benytter sig af chancen for at kommentere disse, selv om man for de kritiskes vedkommende - risikerer at blive skudt i skoene, at man er gift med DF. Didaktikken I 3 i foreningens vedtægter står der, at Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af møder og kurser med emner af faglig og pædagogisk art samt ved udgivelse af pædagogiske hjælpemidler til brug ved historieundervisningen. Det har vi taget meget bogstaveligt, og da undervisningspraksisser i vores samfund konstant udfordres fx ved nye vilkår for kommunikation og interaktion i klasserummet, ja så syntes vi, at vi ville revidere Historiedidaktikken fra I kan godt glæde jer. Den ny didaktik ankommer sammen med næste nummer af Noter. Kurser Historielærerforeningen står som en af de centrale kursusudbydere for historielærere i dag. Men det kan godt være, at der er noget under forandring. Det ser ud til, at Universiteterne langsomt men sikkert skyder sig ind i dette projekt også. Her kan de nemlig tjene gode penge hjem til deres slunkne kasser. Museerne står også i kulissen. Men helt overflødige bliver vi nok ikke, for der bliver ved med at være behov for efteruddannelse, det viser alle evalueringer, og GL siger, at der er penge nok på skolerne, så vi skal ikke finde os i at blive afvist af vores respektive ledelser. Vi ved også godt, at det bliver sværere og sværere for den enkelte lærer at finde tid og rum til efteruddannelsen, idet vi selv skal stå for det praktiske med timeflytninger og bytninger m.m. i den forbindelse. Endvidere er vi bundet meget op på samarbejde på kryds og tværs, så der er mange flere bindinger forbundet med jobbet i dag end tidligere. Ikke desto mindre ved vi jo, hvor godt det er at blive tanket op med nye idéer og ny energi på disse kurser. Vi har i bestyrelsen forsøgt løbende at lave kurser, som vi mente, der var behov for, og der er udbudt mange gode kurser, som har været godt besøgte. Vi har vurderet, at der p.t. er behov for et kursus omkring historie og AT, og et sådant kommer den 27. januar på Mulernes Legatskole, altså lige midt i Danmark.

5 5 Men hensyn til rejsekurser har vi forsøgt at udbyde både korte og lange, og til både nær og fjern, således at det var noget for enhver pengepung og familieforpligtelse. Således har vi haft rejsekurser til både Gotland, Spanien/Marokko og Syrien. Til efteråret 2010 kommer så Bulgarien/Makedonienkurset, hvor man selv kan vælge, hvor langt man rejser med. Og endelig har vi Ghana på programmet i foråret Vi vil være rigtig glade, hvis I melder tilbage til os, hvis der er kurser, I gerne vil have lavet. I vores 7 regioner har der været god kursusaktivitet som sædvanlig. Vores 10 dygtige regionssekretærer har budt på interessante og velbesøgte kurser, ét årligt i snit i hver region. Vores regionssekretærer er helt fantastisk loyale og et strålende eksempel på det er Jørgen Rømer i region Nordjylland, han har nemlig 25 års jubilæum i En stor tak til regionssekretærerne, som vi havde fornøjelsen af at være sammen med i august på et længere krydstogt på den tremastede skonnert Fylla i Sydhavet. Man kommer jo unægtelig hinanden ved på en alternativ måde om bord på sådant et skib, hvor vi sover side om side i køjerne og skiftes til at have vagt døgnet rundt. Kaptajnen havde i øvrigt (formodentlig) moret sig gevaldig under sin planlægning af turen med at tildele den forrige og den nuværende formand latrinetjansen. Vi er gået mere og mere over til at annoncere vores kurser på EMU en og i Noter, idet GL s efteruddannelseskatalog har meget lange deadlines samtidig med, at de nu oven i købet går over til 1-årlige kataloger. Noter I denne senmoderne verden, hvor meget er midlertidigt, er der nødt til at være faste holdepunkter. Et af dem er Noter. Noter udkommer med garanti 4 gange om året og til tiden. Der er ikke sket større ændringer i denne bestyrelses periode, men her skal dog nævnes to. Formatet er ændret en anelse, og som noget helt nyt har vi indført den faste rubrik: Stafetten. Meningen er, at der skal ske meningsudvekslinger her, og foreløbig har seminarielektorer fra Øst og Vestdanmark markeret territorium bl.a. omkring kanonen i folkeskolen. Meningen er, at stafetten gives videre af deltagerne, men den har hængt lidt fast i folkeskolens kanon indtil videre. Måske skal vi hjælpe den på vej mod nye mål Små ændringer er der kommet, ja. Men I skal endelig ikke blive overrasket, hvis farven på decembernummeret igen i år er rød. Historiekonkurrencen Vi havde igen i år en god seance i UVM i forbindelse med den 4. præmieoverrækkelsen af 1. prisen under Historiekonkurrencen. Vinderen var Laura Gry Steffensen fra Egå Gymnasium. Opgaven var et studieretningsprojekt og derfor tværfaglig med deltagelse af spansk og historie og titlen lød: Den spanske borgerkrig i nyere film. Der blev i år desværre kun fundet én vinder og det i kategorien Tværfaglige opgaver, idet de indsendte opgaver i ren historie i kategorien Oprør mennesker, magt, muligheder slet ikke levede op til kravene. Jeg fremførte overfor ministeren, at det formodentlig skyldtes, at historieopgaven efter reformen ligger så tidligt i gymnasieforløbet, at elever ikke har haft ret mange timer forinden, at de i øvrigt generelt ikke har ret mange timer i

6 6 historie, og at vejledningen til historieopgaven er faldet uden for undervisningen. Ministeren modtog informationen uden kommentarer. Historiekonkurrencen er en god opfindelse, og Bertel kalder den talentpleje. Men fordi der i alt kun deltog 28 elever i konkurrencen i år, fik det os til at overveje at indstille den. Efter et møde i konkurrenceudvalget besluttede vi at genoverveje formen men valgte dog at fortsætte det hidtidige koncept endnu en sæson og så overlade til den ny bestyrelse at træffe egne valg. Vi har derfor just sendt den 5. konkurrence i luften. Hovedtemaet er i år Brug og misbrug af historien, men man kan som tidligere også indsende tværfaglige opgaver, hvor elever viser evner for at behandle historisk stof, og hvor de faglige mål håndteres grundliggende. Vi har ændret præmiemønsteret, således at der nu kun gives 1 første, anden og tredje-præmie i hver kategori. Til gengæld har vi fx hævet 1. præmien til kr. Man kan se meget mere om konkurrencevilkårene på EMU en. Vi har af forskellige årsager valgt ikke at trykke brochurer eller plakater i år. Vinderne får via Eustory mulighed for efterfølgende at deltage gratis i et seminar et sted i Europa sammen med de øvrige vindere fra hele Europa. Mind jeres elever om denne mulighed for at vinde penge. Der er jo store vinderchancer med dette relativt lave deltagerantal. EMU en og nyhedsbrevet Historiesiden på EMU en bliver styret med fin og nænsom hånd af Peder Wiben. Det er dejligt, at vi har et sted, hvor vi altid kan finde ud af, hvad der foregår. Tak for det, Peder. Men vi synes også, at vi her skal nævne nyhedsbrevet, som der er mulighed for at tilmelde sig. Det er faktisk dejligt at få det sidste nye serveret og det fungerer som en løbende påmindelse om diverse aktiviteter. Meld jer endelig til. I kan altid melde fra igen, hvis I ikke bryder jer om det. Internationale kontakter Vi er som forening medlem af Euroclio og Eustory. Euroclio er som det sikkert er de fleste bekendt de europæiske historielærerforeningers paraplyorganisation, og Eustory er de europæiske historiekonkurrencers ditto. Euroclio har nogle rigtige ildsjæle ansat, så der bliver hele tiden sat nye projekter i gang. Historielærerforeningen skal allerede nu i gang med et nyt projekt, hvor tidligere bestyrelsesmedlem Benny Christensen og jeg selv skal deltage for Danmark. Titlen er Discovering Diversity. An Integrative Approach to the History of Migrants. For en del år siden var Historielærerforeningen Benny var også med i det - med til at søsætte et projekt på Balkan. Projektet havde det mål, at deltagerne som alle var/er historielærere fra Balkan - skulle udarbejde et fælles undervisningsmateriale for Bosnien-Herzegovina, Serbien og Kroatien. I september 2009 modtog projektet en fornem 2. plads i Euro-Med-Award for Dialogue between Cultures under Anna Lindh Foundation.

7 7 Euroclio har også selv netop modtaget en pris fra EU for sit NGO-virke omkring netværksdannelse og fremme af demokratiske værdier gennem historieundervisningen. Kontingenterne til medlemskaberne af disse foreninger er lave, og vi får både hjælp og inspiration fra disse organisationer. Vi vil opfordre til, at flere søger Comenius / Grundtvig-midler til at deltage i Euroclio s årlige kurser og generalforsamling. Det næste ligger i Holland i foråret, men til dét er det for sent at søge midler. Vi er også med i et nordisk historielærer-netværk, der mødes hvert tredje år. I august var der 5 fra Danmark med i Tromsø, og I kan læse nogle af resultaterne i det nummer af Noter, som er på trapperne. Fagets status Det er meget moderne at blive beskyldt for at være historieløs. Det er som regel de unge, der henvises til. Men faktisk oplever vi jo en enorm interesse for faget blandt vores elever. Jeg tror ikke, at vi tidligere har haft så mange elever, der vælger at skrive i historie i de store opgaver som nu. Og det går stadig fremad. I samfundet derude bliver der produceret bøger og film om historiske emner som aldrig før. Det kan godt være, at meget af det er historie serveret på en alternativ måde, og at noget af det er noget bras, men det kan vel ikke desto mindre være en stor inspirationskilde til gode diskussioner i den daglige undervisning. I det politiske system er vi da også langt fra glemt. Men det groteske er, at fagets væbnere er at finde i partier, vi helst ikke vil slås i hartkorn med, idet vores historieopfattelser divergerer på afgørende punkter. Det politiske spil er slet ikke nemt. Jeg ønsker den ny bestyrelse rigtig god fornøjelse. Til allersidst en tak Det har været enormt spændende at få lov til at opleve pulsen i denne organisation, men jeg er også lettet over, at det nu er til at se en ende på for mit vedkommende. Jeg vil her på falderebet rette en tak til: Tak til Klaus for utrættelig passen på kassen og foreningens medlemmer Tak til Peder for EMU en og nyhedsbrevet med den gode inspiration Tak til Peder for redaktionen af Noter Tak til redaktionen af Didaktikken for den flotte bog Tak til Casper, Nikolaj og Lars for fantastisk indsats i forbindelse med undersøgelsen og konferencen Tak til Kragh for omhyggelig varetagelse af kursusregnskaber

8 8 Tak til især Mette og Mikkel for materialet til Historiekonkurrencen Tak til hele bestyrelsen for en fantastisk indsats, når der var brug for det, og tak for dejligt samvær. En helt særlig tak til og gyldent håndtryk til Ulrik for hvervet som revisor. Ulrik har i de sidste to år taget vare på foreningens ve og vel lidt fra sidelinjen. Tak for det! Og en særlig tak til Lise Rasmussen fra Sønderborg Gymnasium, som har ydet en hel særlig indsats i forbindelse med Historiekonkurrencen. Endelig tak til den angående suppleant, Niels Henrik Jessen, Slagelse Gymnasium Agnete Holst Andersen Afgående formand November 2009 Diskussion: Opgaverne til historiekonkurrencen? Er de skrevet særligt til konkurrencen? Nej, de er alle enten SRP eller historieopgaver (måske tilrettet) Kandidaterne er orienteret om historielærerforeningen og der vil være en dialog med bestyrelsen om denne orientering sammen med Poul Steiner 4. Kassererens beretning og diskussion Antallet af medlemmer har nu nået Kosovo Polje (1389). Målet er at nå reformationen Regnskabet er over to år et overskud på kr ,-. Et tilfredsstillende resultat, idet det bl.a. indeholder en stor udgiftspost til Svendborg-konferencen i november Indtægter kommer fra medlemmer, men også en lille smule fra annoncer til Noter samt nogle få abonnenter udenfor foreningen, f.eks. biblioteker. Der er også renteindtægter, men heller ikke meget. Udgifter går bl.a. til møder i bestyrelsen og med regionssekretærer. Administrationsudgifter dækker bl.a. a conto til bestyrelsesmedlemmer og regionssekretærer, aflønning af kassereren og diverse kontorartikler. Omkostninger til trykning af Noter er stigende, men det skyldes en bevidst strategi i forbindelse med udviklingen af bladet. Portoen stiger også, men postvæsenet lever desværre ikke op til prisstigningerne, idet der stadig er problemer med udbringningen af Noter til medlemmerne. Budgettet for tegner til et underskud på kr ,- hvilket skyldes trykning og udsendelse af bogen Historiedidaktik til samtlige medlemmer. Der er plads til dette underskud i foreningens beholdning. Det kan være svært at forudsige medlemstallet, idet der løbende kommer udmeldinger med diverse begrundelser. Heldigvis er tilgangen større end afgangen, og medlemstallet er derfor stigende. Der er dog stadig plads til flere medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke. Regionssekretærerne har en opgave

9 9 med at hverve nye medlemmer på regionskurserne samt generelt gøre opmærksom på foreningen og dens aktiviteter. Revisoren havde fire kommentarer til kassererens beretning - Har kontrolleret alle bilag - Har kontrolleret kassebeholdningen - Den kommende bestyrelse bør overveje at oplyse om hele foreningens økonomiske aktiviteter på generalforsamlingen (dvs. inklusive kursuskassen) - Ingen bemærkninger dækker over, at revisoren er meget tilfreds med kassererens arbejde. Peder Kragh gennemgik derefter kursusaktiviteten Kursuskassen indeholder d.d. kr ,45 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen indstillede at kontingentet fortsætter uændret. Dette blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke: - Agnete Holst Andersen - Lars Husegaard - Peder Wiben - Nikolaj Petersen - Klaus Bjerre Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: - Casper Døssing - Mette Rønje - Mikkel Elklit - Peder Kragh Følgende nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen: - David Kyng, Viby Gymnasium og hf - Janni la Cour, Gl. Hellerup Gymnasium - Jenny Strid Lundsgaard, Odense Katedralskole - Rasmus Østergaard, Nykøbing Katedralskole - Trine Finne Loo, Kongsholm Gymnasium og hf

10 10 Valg af suppleant Marie Kongsgaard, Langkær Gymnasium og hf blev valgt Valg af revisor Agnete Holst Andersen, Langkær Gymnasium og hf blev valgt 8. Evt. Kommer der et indlæg fra fagkonsulenten? (indlægget fra fagkonsulenten kommer senere på kurset) Opfordring til at kontakte De Medicinhistoriske Selskaber og deltage i deres møder, f.eks. som inspiration til AT-forløb og evt. regionalkurser Bestyrelsesmedlem Mette Rønje takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og engagerede arbejde for foreningen. Det konstateredes med tilfredshed, at Klaus Bjerre fortsætter som kasserer for foreningen og at Peder Wiben fortsætter som redaktør for Noter. Casper Døssing takkede særskilt afgående formand for historielærerforeningen Agnete Holst Andersen.

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2009-2011 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2009 forlod Peder Wiben, Klaus Bjerre, Agnete Holst Andersen, Lars Husegaard og Nikolaj Petersen bestyrelsen. De blev

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007.

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. 1) Valg af dirigent Carsten Lykke Kjeldsen blev valgt 2) Valg af referent Christian Vollmond blev valgt 3)

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2011-2013 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2011 forlod Casper Døssing (formand i perioden 2009-2011) og Mette Rønje Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere