advertising EffEctivEnEss award 2010 Digitalt tv med almindelig antenne boxer På DEt DansKE marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "advertising EffEctivEnEss award 2010 Digitalt tv med almindelig antenne boxer På DEt DansKE marked"

Transkript

1 advertising EffEctivEnEss award 2010 Digitalt tv med almindelig antenne boxer På DEt DansKE marked

2 Executive summary Den 27/ klokken tikkede en pressemeddelelse ind på de danske nyhedsredaktioner. Indledningen lød: Selskabet Boxer TV vandt udbuddet om at drive det digitale jordbaserede tv-net i Danmark i konkurrence med to andre udbydere. Det fastslog Radio- og tv-nævnet torsdag efter nævnets møde onsdag. Det svenske selskab driver allerede et tilsvarende net i Sverige. Det blev startskuddet til et intenst kapløb med tiden for Boxer. Inden 1. november 2009 skulle selskabet fysisk etablere et sendenet, der kunne bringe det digitale tv-signal ud til hele Danmark. Samtidig skulle Boxer lykkes med at introducere sig selv som en troværdig udbyder af betalings-tv på det danske marked, således at man kunne få skabt et solidt kundefundament i forbindelse med det analoge sluk. En opgave som skulle det vise sig ville blive ekstremt udfordrende, kompliceret og svær, men som det ikke desto mindre lykkedes Boxer at få gennemført med et resultat, der selv set med neutrale briller er bemærkelsesværdigt og overbevisende. For at kunne vurdere resultaterne skal man forstå, at Boxer langt fra var alene om at have (kommerciel) interesse i overgangen til det digitale tv-signal. Centralt i denne fortælling er de husstande, som stadig ved indgangen til 2009 så (analogt) tv via antenne. Disse husstande udgjorde Boxers primære målgruppe og var kendetegnet ved at være tvunget ud i overvejelser omkring, hvordan de skulle modtage det nye digitale tv-signal. I dette spil var Boxer blot en blandt flere muligheder. Andre kommercielle tv-signal udbydere så med rette også et markedspotentiale i målgruppen, og de gik i god tid inden åbningen af det digitale signal i luften med aggressive markedsføringskampagner, der skulle forsøge at lokke antennefolket over på andre platforme. Samtidig hermed kom DR med nyheden om, at de i forbindelse med analog sluk ville sende 4 nye gratis digitale kanaler på markedet. Udfordringerne til trods lykkedes det Boxer at få en særdeles succesfuld markedsintroduktion. Gennem en vel tilrettelagt 3-faset kampagnestrategi blev Boxer positioneret som en ny, troværdig kommerciel tv-udbyder, der var enkel at anskaffe og tilslutte og som kunne levere betalings-tv ud fra nogle betingelser, som brød med de hidtidige præmisser for markedet. Kampagnen blev gennemført med en konsekvent, stringent reklameindsats, der i form og udtryk opererede med meget høj gennemgående synergi i såvel tone/stil som grafisk udtryk og med 3D maskotten Robert som gennemgående kommunikator for selskabet. På mindre end et år lykkedes det Boxer at blive den bedst kendte kommercielle udbyder i målgruppen med en kendskabsgrad på hele 89%. Samtidig lykkedes det Boxer at opnå markedets højeste reklameerindring på hele 73% i målgruppen og 67% i den samlede befolkning. Resultater skabt ud fra et mediebudget, som var langt mindre end de velkendte, etablerede konkurrenters ditto. 12 mdr. efter Danmark første gang så Robert tone frem på skærmen og 2 måneder efter at Boxer signalet var kommet i luften var danske husstande blevet kunder hos Boxer. 45% af det realistiske markedspotentiale havde således valgt Boxer som ny tv-udbyder i forbindelse med overgangen til det digitale signal. En ekstrem høj konverteringsrate der er på niveau med de mest optimistiske skøn forud for kampagnen. Den langsigtede ROMI for Boxer-kampagnen 2009 kan samlet kalkuleres til et niveau på mellem 11 og 12 alene baseret på effekten i primærmålgruppen. Et resultat som i betragtning af den enorme konkurrence på markedet for betalings-tv må karakteriseres som overordentligt tilfredsstillende.

3 3 Den digitale revolution Den 1. november 2009 blev der føjet et nyt kapitel til den danske tv-historie. Det var dagen, hvor danske hjem risikerede sort skærm, hvis ikke de inden havde gjort noget ved deres modtagerforhold. Det var dagen, hvor 55 år med analogt tv sluttede og hvor en ny epoke med et digitalt tv-signal begyndte. Og det var dagen hvor en ny spiller på det danske tv-marked Boxer tv ville få sin officielle premiere som udbyder af jordbaseret digitalt tv. Et begreb vi danskere måske bedre kender som: digitalt tv med almindelig antenne. Siden fjernsynets start har vi i Danmark været vant til, at det officielle tv-signal var noget vi modtog via en fjernsynsantenne. Op gennem 80 erne åbnede verden sig op, mediebilledet forandrede sig, og begrebet betalingstv holdt for alvor sit indtog rundt omkring i stuerne. Udover den licensfinansierede nationale tv-kanal (DR) og nogle gratis nabolandskanaler blev det nu muligt at abonnere på udenlandske, kommercielle tv-kanaler, der kunne levere film, sport og underholdning i rigelige mængder og som typisk blev bragt til os via antenneforeninger eller satellit kommunikerende paraboler. Vi har således for længst vænnet os til, at ville man se andet og mere end DR/TV2, så skulle man gøre brug af anden modtageteknologi end antennen. Med etableringen af det digitale tv-signal fik alle danske husstande mulighed for at modtage op til 40 nationale og internationale kanaler via antenne. Til at håndtere driften og administrationen af det nye digitale tv-signal havde den danske stat indgået en aftale med Boxer, der igennem mere end 10 år havde drevet det digitale tv-signal i Sverige. Aftalen indebar, at Boxer skulle etablere et digitalt signal i Danmark, således at danskerne fortsat havde mulighed for at se gratis/licensfinansieret tv via antenne. Men derudover blev det muligt at modtage 31 kommercielle kanaler, som Boxer tog betaling for. Det var distributionen af disse kommercielle kanaler, som udgjorde Boxers egentlige indtjeningsgrundlag i Danmark. Lidt firkantet sagt var Boxer som udgangspunkt blot endnu en af den efterhånden lange række af udbydere af kommercielt tv. Nuvel distributionsformen var anderledes men de kanaler selskabet udbød kunne allerede tilvejebringes via andre tilgængelige medieplatforme. Det til trods, er denne case historien om, hvordan Boxer trodsede alle odds og placerede sig på forbrugernes mentale landkort. På under et år er det lykkedes at positionere Boxer i tydelig opposition til de etablerede spillere, og dermed give danskerne et reelt alternativ. Tv-markedet er åbnet op med en ny, mere dynamisk konkurrencestruktur. Intet er længere helt det samme. AEA-casen er udarbejdet af: Sunrise Reklamebureau A/S, Kirstine Hartung Larsen, Jeppe Bo Ebstrup og Michael Sølling i samarbejde med Jesper Fuglsang (Maxus) for Boxer TV Danmark A/S ved marketingchef Søren Bruun og adm. dir. Steen UIf Jensen.

4 4 Konkurrencesituationen Selvom Boxer havde mere end 10 års erfaring og kunder i Sverige, så var det fra starten af klart, at etableringen i Danmark ikke blot var et spørgsmål om at udvide til et nyt marked. Boxer kunne fra starten se, at udfordringerne i nabolandet var langt, langt større. Som allerede nævnt havde danskerne igennem flere årtier været fortrolige med kommercielt tv og havde i masser af år kunnet vælge mellem en lang række udbydere, der ud fra forskellige platforme leverede kommercielle kanaler: YouSee (tidligere TDC Kabel-tv) leverede kabel-tv til knap en tredjedel af alle danske husstande 1. En pæn del af YouSees kunder var antenneforeninger (lejlighedskomplekser, villakvarterer m.v.) Telia Stofa var den anden store spiller på kabel-tv markedet Viasat og Canal Digital tilbød kommercielt tv sendt via satellit. Identiske teknologier som på indholdsniveau var forskellige dersom at Viasat tilbød egne kanaler med flagskibe som TV3 og TV3+. Herudover var der en række mindre udbydere af kommercielt tv f.eks. diverse fibernet-løsninger, IP-tv og det hastigt voksende HomeTrio fra TDC (tv, internet og telefoni). På trods af den massive tilstedeværelse af kommercielt tv og mange forskellige alternativer havde omkring 10% af befolkningen/ca husstande ved indgangen til 2009 valgt kun at modtage licensfinansierede tv-kanaler via en traditionel antenne. Disse husstande var igennem flere år forsøgt hvervet til de kommercielle tv-udbydere, men var af forskellige årsager ikke skiftet fra det analoge signal: Tilfredshed med nuværende kanaludbud (ønskede kun licensfinansieret tv) Pris (ønskede ikke at betale en højere pris for at se tv, end de gjorde via licensen) Utilfredshed med kommercielt udbud (kunne ikke finde kanaler eller kanalpakkestrukturer, der passede til deres behov) Modvilje mod de kommercielle udbydere (fandt det kommercielle udbud og markedsføringen af samme uigennemskueligt, lurvet og utroværdigt) Beliggenhed (boede i randområder, som ikke kunne modtage kommercielt signal og/eller hvor investeringer forbundet med samme var uoverskuelige) Kosmetiske årsager (paraboler er grimme, man ønskede ikke at grave haven op etc.) Gruppen af husstande med traditionelle antenner, havde altså konsekvent fravalgt kommercielt tv. Men med overgangen til det nye digitale tv-signal blev gruppen tvunget til at foretage et valg. For selvom det nye digitale tv-signal kunne modtages med en almindelig tv-antenne, så krævede det alligevel en anordning (boks eller tvmodul afhængigt af tv-type), som kunne oversætte signalerne til ens fjernsyn. Ikke nogen voldsom investering, men en nødvendighed for at undgå det man i medierne omtalte som sort skærm. 1 The Nielsen Company 2010, kvartal The Nielsen Company 2010, kvartal 2009

5 5 Sort skærm eller Der var tre muligheder til de husstande, som fortsat ønskede at modtage tv-signalet via antenne; Mpeg2 boks (se de samme kanaler som før omlægningen til digitalt signal) Mpeg4 boks eller et tv med indbygget Mpeg4 modtager (se de samme kanaler som før omlægningen til digitalt signal samt adgang til nye gratis digitale kanaler) Boxer abonnement inkl. boks (se alle gratis digitale kanaler samt mulighed for at tilkøbe op til 31 kommercielle kanaler) Alternativt kunne husstanden benytte anledningen til at skille sig af med antennen og skifte platform til f.eks. parabol eller kabel-tv, og derigennem få adgang til både licensfinansierede og kommercielle kanaler. Udsigten til sort skærm ville med sikkerhed bringe ca. 10% af markedet i spil, men dette var langt fra ensbetydende med, at Boxer kunne forvente at overtage alle de analoge antennekunder. For ikke blot ville de etablerede kommercielle udbydere benytte lejligheden til at forsøge at hverve nye kunder. Det var også sandsynligt, at en vis del af antennehusstandene fortsat ville nøjes med de gratis kanaler. Fra Boxers synsvinkel kunne det derfor udtrykkes som følger: Overgangen til det digitale tv-signal var mere et vindue til markedet, der blev åbnet på klem, end det var en forhåndssikret succes. Boxers helt store udfordring bestod i at åbne dette vindue så meget som muligt uden at konkurrenterne krøb ind ad det. Boxer målgruppe(r) Selvom Boxers signal dækker 98,3% af Danmark og kan bruges af alle uafhængigt af, hvilke installationer der er i husstanden i forvejen, så var Boxers primære målgruppe den brændende platform af forbrugere, som i første omgang ville blive direkte berørt af slukningen af det analoge tv-signal. Det vil sige de 10% af befolkningen, hvis primære tv-signal kom via antenne de såkaldte FTA ere (Free-to-air). næsten 60% erklærede sig direkte uvillige til at anskaffe betalings-tv. FTA-segmentet var kendetegnet ved at høre til i den (lidt) mere modne del af befolkningen, bosiddende i provinsen 3. Målgruppen udviste generel stor modvilje mod at skifte tv-løsning, og næsten 60% erklærede sig direkte uvillige til at anskaffe betalings-tv. Den store modvilje kunne til dels forklares med en manglende indsigt i de forskellige tekniske løsninger 4 ; men herudover var det tydeligt, at der herskede en meget negativ opfattelse af betalings-tv markedet og ikke mindst dets aktører, hvis markedsføring oplevedes utroværdig og lurvet. Endelig oplevede FTA-segmentet ikke et behov for at have mange tvkanaler. Dette (manglende) behov var ikke nødvendigvis økonomisk funderet, men FTA-segmentet mente, at det licensfinansierede udbud rigeligt dækkede deres tv-behov. Der kunne dermed også spores en vis akademisk, intellektuel slagside, hvor et stort tv-udbud var et aktivt fravalg. Sekundært ønskede Boxer naturligvis også at gøre alle husstande, som allerede havde en kommerciel tvløsning, opmærksomme på de nye muligheder med Boxers koncept. Analyser 5 indikerede, at op mod 38% af kunder med betalings-tv overvejede at skifte udbyder, hvilket blev bekræftet af en gennemsnitlig høj årlig churn i gruppen på typisk 10-12%. Når det er sagt, så ville denne gruppe ikke som udgangspunkt blive direkte berørt af det analoge sluk, hvorfor oplevelsen af en brændende platform naturligvis ikke var lige så udtalt. 3 Danskerne og det digitale tv-signal 4 Marketminds, august-november The Nielsen Company 2010, kvartal 2009

6 6 Udfordringerne Det samme gjorde sig gældende for den tredje målgruppe, der var husstande, som modtog analogt tv på deres sekundære og tertiære tv-apparat (sommerhus, campingvogn, soveværelse etc.) Det var forventet, at denne gruppe var svært påvirkelig med forebyggende budskaber, og først for alvor ville handle, når de reelt stod og manglede signal til det pågældende tv tidligst en gang efter den 1. november. Ved første øjekast burde der ikke være nogen udfordring forbundet med at sælge tv til danskerne. I gennemsnit ser vi nemlig op til 3 timers tv om dagen og derfor er programmerne et naturligt omdrejningspunkt i vores hverdag og sociale sammenhænge. Men selvom interessen for tv er høj og selvom vi går meget op i, hvad der bliver sendt på tv, så er vi forholdsvis ligeglade med, HVEM der leverer tv-signalet til os. På samme måde som med f.eks. strøm eller telefoni, så får leverandøren bag først rigtig opmærksomhed, hvis man synes, regningen er for høj, eller hvis skidtet ikke virker!. Et tv-signal er med andre ord noget, der bare er der og skal fungere. Hvem der sørger for det Et tv-signal er noget der bare er der og skal fungere og hvordan det kommer frem til os, er ikke noget, vi har spekuleret over i hverdagen i hvert fald ikke før nyheden om det digitale tv-signal gjorde det klart for danskerne, at de skulle finde ud af, om de skulle gøre noget inden den 1. november. Boxer burde være et oplagt alternativ for FTA-segmentet, idet det ville kræve minimal omstilling, og samtidig åbne for en hel ny verden af muligheder. Men en lang række eksterne faktorer gjorde imidlertid, at det kunne blive meget svært for Boxer at vinde fodfæste på det danske marked. For at opnå en succesfuld introduktion var det derfor afgørende, at Boxer lykkedes med at definere en strategi, der kunne manøvrere mærket igennem det komplicerede scenarie, som markedsudviklingen tegnede til at blive. Blandt de væsentlige udfordringer, man kunne forudse, var følgende: 1) Det tekniske set-up bag det digitale sendenet ville først være klar til brug den 1. november Godt nok fik Boxer i løbet af foråret mulighed for at sende et begrænset signal ud til dele af Jylland og Fyn, men den store signalpremiere ville først finde sted på selve dagen. Det ville i sig selv ikke være noget problem, hvis det ikke var fordi, Boxer langt fra var alene om at have en markedsmæssig interesse i slukningen af det analoge tv-signal. Men der var en lang række øvrige aktører, som også havde en interesse i at positionere sig i god tid inden den 1. november. 2) Den danske stat iværksatte en af historiens største offentlige oplysningskampagner for at sikre, at befolkningen var ordentligt informeret om digitaliseringen af tv-signalet. Alle tv-udbydere således også Boxer og deres konkurrenter var informeret om Det nye tv-signal kampagnens omfang og timing. Kampagnen gik i luften ved årsskiftet 08/09 og blev forudsigeligt nok startskuddet til en intensiv fokus på tv-signaler og valg af udbyder dette næsten et år inden Boxers signal ville gå i luften. 3) Timingen for Det nye tv-signal kampagnen ville give de kommercielle udbydere knap et år (frem til 1. november) til at bearbejde befolkningen (herunder FTA-segmentet) med budskabet om at genoverveje kommercielt tv inden sort skærm. Viasat, Yousee m.fl. ville naturligvis udnytte hypen omkring analog sluk til at kapre mange nye kunder og samtidig slå hegn om deres eksisterende kunder. Sad man derfor på direktionsgangen hos de etablerede kommercielle spillere, ville strategien være forholdsvis enkel. Det handlede om at slå til og i praksis kapre så mange potentielle Boxer-kunder som muligt, inden Boxers koncept og produkter kunne præsenteres i praksis.

7 7 For Boxer var lanceringen af Det nye tv-signal dermed et krav om selv at komme på banen og forsøge at få del i forbrugernes opmærksomhed. På trods af at Boxer reelt set ikke havde et produkt at tilbyde, og derfor som udgangspunkt ville stå markant svagere eller i hvert fald mindre konkret - end konkurrenterne. 4) Også DR havde nyheder, som kunne kaste grus i Boxer maskineriet. Danmarks Radio påbegyndte nemlig lang tid inden det analoge sluk en massiv kampagne for de nye gratis digitale DR kanaler - DR K, Ramasjang, Update og HD som ville blive tilgængelige i forbindelse med overgangen til det digitale signal. Dette var godt nyt til de seere, der i forvejen var godt tilfredse med det licensfinansierede tv-udbud, men skidt nyt for Boxer. Samlet var Boxers udfordringer til at få øje på; ikke blot skulle man etablere et nyt brand, men man skulle gøre det i et marked med intens konkurrence, over for en primær kundegruppe som var glade for deres eksisterende løsning, ikke efterspurgte forandring og havde en dyb mistillid til kommercielt tv og dets udbydere. Og markedslandskabet skulle tilmed angribes med et produkt, der ikke fandtes endnu, fordi det først ville gå i luften og dermed bevise sit værd mange, mange måneder inde i kampagneperioden. Marketingmål Hvis man som etableret spiller på et etableret marked synes, det er svært at opstille realistiske målsætninger for et givent kampagnetiltag, så er det formentlig intet at sammenligne med, hvor svært det er for en ny spiller på et etableret marked, der udsættes for delvist ændrede tekniske grundforudsætninger. Boxer var et nyt brand på et marked, som skulle igennem et delvist teknologisk platformskift, og hvor konkurrenterne havde mange måneder til at forberede sig og forfine deres produktstrategiske set-up inden Boxer kunne komme til fadet % af den primære målgruppe skulle kende Boxer Derfor var Boxer fra starten klar over, at man skulle lykkes med nogle grundlæggende forudsætninger for overhovedet at blive overvejet ikke kun i forbindelse med analog sluk, men også i de efterfølgende år, hvor Boxer fortsat ville være ene om at kunne levere digitalt antenne-tv. 1 For det første skulle man lykkes med på kort tid at opbygge et kendskab til Boxer. I sig selv en svær øvelse idet markedet var ekstremt overkommunikeret med mange etablerede spillere, der alle investerede mange penge i markedsføring/akkvisition. 2 For det andet skulle man lykkes med at fremstå som et reelt alternativ til de etablerede spillere. Dels for at opnå produktmæssig præference, men også for overhovedet at opnå en overvejelse blandt den primære og stærkt udbyderkritiske FTA-målgruppe. 3 Endelig var det en ambition, at man kunne fremstå let tilgængelig og sympatisk som modpol til de etablerede spillere på det kommercielle marked. Helt overordnet opstillede Boxer flg. målsætninger: 65-70% af hele befolkningen skulle kende Boxer 75-80% af den primære målgruppe skulle kende Boxer Boxer skulle være den primære FTA-målgruppes foretrukne udbyder Boxer skulle forsøge at få en gennemsnitlig SOV på 20% henover året 2009

8 8 Salgsmål Potentialet i forbindelse med det analoge sluk har været tolket meget forskelligt. Mediefolk, konkurrenter, fagfolk, statistikere, marketingeksperter og markedsanalytikere har alle opereret med forskellige tal for det samlede markedspotentiale. Denne case opererer med et basistal for primærmålgruppen (FTA-segmentet) på husstande 6. Et tal der bygger på de Nielsen målinger, Boxer selv har fået foretaget løbende gennem hele caseforløbet. Men det ville være naivt ja direkte forkert bare at fremskrive dette tal som værende Boxers realistiske salgspotentiale for % af FTA erne havde nemlig erklæret sig direkte uvillige til at skifte til kommercielt tv 7. Disse måtte derfor forventes på forhånd at afvise Boxer som en potentiel erstatning for det analoge tv-signal. Tilbage var så ca husstande i FTA-segmentet husstande som i større eller mindre grad måtte skønnes at være interesseret i, hvad Boxer og andre kommercielle udbydere havde at tilbyde. 60% af FTA erne var uvillige til at skifte til kommercielt tv Og selvom Boxer på sigt også ville være interessant for de tidligere beskrevne sekundære målgrupper, så var segmenterne ikke i samme pressede situation som FTA erne, og man kunne derfor ikke forvente, at de ville købe Boxer før efter 1. november 2009, når produktet var funktionelt. Alt i alt kunne Boxer derfor kun opstille en målsætning om at få fat i så mange kunder som muligt af den samlede potentielle gruppe på husstande. En målsætning som imidlertid måtte nedskrives og yderligere konkretiseres i løbet af 2009 i takt med den massive kommunikationsstøj, de nye gratis DR-kanalers ankomst samt konkurrenternes aggressive markedstilgang og tidsmæssige fordel blev en realitet. Med de ovenstående faktorer in mente ville en tredjedel af dette tal være godkendt og halvdelen svarende til nye kunder være fantastisk. Under forudsætning af at Boxer samtidig havde indfriet sine marketingmål og dermed skabt et solidt fundament for videre markedsbearbejdning i de kommende år. 6 En FTA kunde = en husstand der på sit primære tv modtog analogt signal via tv-antenne og som ikke modtog nogen form for kommercielt tv på eventuelt sekundære tv-apparater. 7 The Nielsen Company 2010, kvartal 2009

9 9 Strategi for markedsintroduktion Markedsudfordringerne bevirkede, at Boxers introduktionsstrategi måtte times i forhold til konkurrenter og andre aktørers forventede ageren i markedet. Det var derfor helt afgørende at tilrettelægge den produktmæssige markedstilgang, så Boxer kunne imødekomme nogle af de forbrugerkrav markedet hidtil havde efterspurgt, men som de eksisterende kommercielle spillere ikke havde reageret på. På tværs af alle målgrupper oplevedes markedet for betalings-tv uigennemsigtigt og utroværdigt, med komplicerede prisstrukturer, skjulte gebyrer og ufleksible pakkeløsninger. Omvendt kunne der identificeres et latent ønske om at kunne købe betalings-tv på mere fleksible vilkår, end hvad markedet igennem årtier havde tilbudt danskerne. Endelig skulle strategien naturligvis tilpasses slukningen af det analoge tv-signal, og samtidig også Boxers egentlige produktpremiere. Erfaringer fra Sverige viste, at langt størstedelen af Boxers indledende salg ville ligge umiddelbart op til skæringsdatoen. Boxers fornemmeste opgave var derfor at sikre, at målgruppens kendskab og tillid til produktet var højt nok til at skabe et salg, når ketchup-effekten ville opstå i 4. kvartal For at optimere sandsynligheden for succesopfyldelse besluttede Boxer sig for at tilrettelægge sin introduktionskampagne i 3 faser, som hver især krævede en specifik tilgang til markedssituation, men som samtidig skulle hænge sammen og skabe konsistens i Boxers overordnede budskab. Boxer skulle differentiere sig positivt fra alle konkurrenterne ved at kommunikere et koncept, der kunne tilbyde enkle produktløsninger, der var lette at installere, overskuelige og tilpasset kundernes reelle behov. Og det var med dette budskab som overligger, at de tre kampagnefaser blev skudt i gang med indgangen til 2009.

10 10 Fase I Fulgte op på den offentlige oplysningskampagne. Boxer forudså, at kampagnen såvel som den efterfølgende mediestorm ville få befolkningen til at sætte sig overordnet ind i problemstillingen. Selvom Boxer hverken havde produkt eller signal på plads, var det vigtigt straks at skyde en kile ind i markedet og lancere sig selv som den kommende løsning, der ville hjælpe kunderne med overgangen til det digitale tv-signal. Målet med Boxers første kommunikationsfase var derfor at skabe ro i markedet. FTA-segmentet skulle udskyde deres valg af ny platform i så lang tid som muligt, eller som minimum indtil de havde konkret viden om, hvad Boxer kunne tilbyde. Kun derved ville Boxer have en reel chance for at konkurrere mod de etablerede udbydere, som allerede havde funktionelle produkter klar som alternativ til det analoge signal. Budskabet var derfor: Ro på! Budskabet var derfor: Ro på! Som seer skulle man ikke være bekymret for slukningen af det analoge tv-signal. Boxer var på vej og ville sørge for, at alle kunne få adgang til det digitale tv-signal. Bevisførelsen for dette lå i kommunikationens tydelige kobling til Boxers svenske ophav. Underforstået: Kunne man lykkes i Sverige, hvor der er høje bjerge, store vidder og ufremkommeligt terræn, ja så måtte man også kunne lykkes i Danmark. For at imødekomme målgruppens tekniske barrierer, blev det tydeligt forklaret, at det nye signal blev ligeså enkelt at modtage, og at man kunne bruge den tv-antenne, man allerede havde. Allerede fra starten var Boxer bevidst om værdien af at knytte potentielle kunder tæt til sig. Derfor besluttede man sig for at oprette en særdeles omfattende og informativ hjemmeside med mulighed for tilmeldelse til nyhedsbrev, konkurrencer m.m. Sigtet var, at Boxer ideelt set skulle opleves som den udbyder, der drev informationen om det nye tv-signal frem mod det analoge sluk. Fase 2 2. fase af kampagnen blev timet, så den matchede konkurrenternes forventede øgede aktivitetsniveau frem mod sommerferien Det var i denne fase nødvendigt, at Boxer produktmæssigt sendte nogle løfter ud til markedet, som kunne plante de første spirer til positionen som det reelle alternativ til de etablerede udbydere. For at imødekomme befolkningens ønske om øget fleksibilitet og gennemsigtighed, besluttede Boxer sig for at tilrettelægge en langt mere fleksibel måde at sælge tv-kanaler på. Budskabet i fase 2 var derfor: Glæd dig til. Kunderne skulle have mulighed for at opbygge deres egne tv-pakker, man skulle kunne tilkøbe enkeltkanaler efter eget valg og i det hele taget få mindre, mere fleksible tv-pakker. Dette løfte skulle i fase 2 formidles til målgruppen, men på en måde så Boxer IKKE afslørede for meget af strategien for tidligt. Skete det, ville konkurrenterne få mulighed for at tilpasse deres produkter inden det forventede salgsboom til efteråret, og dermed neutralisere en af Boxers USP er og forventeligt store konkurrencefordele.

11 11 Fase 3 Sidste fase i kampagnen lå i månederne op til 1. november og var den reelle salgsfase. Problemstillingen om overgangen til det nye digitale signal forventedes nu for alvor at være aktuel for målgruppen. Nu skulle beslutningen om, hvad der skulle erstatte det analoge tv-signal træffes. Hensigten med de to første faser havde været at etablere Boxer som en troværdig udbyder, der ville tilbyde et empatisk alternativ til traditionelt, betalings tv. Men målgruppen havde endnu ikke fået konkret produktinformation fra Boxer. Fase 3 skulle derfor løfte sløret for detaljerne i Boxers tv-løsninger. Kampagnens sidste fase fokuserede derfor på at forløse den forventning, som de to foregående faser havde bygget op igennem året. Budskabet var derfor: Køb, køb, køb! Boxer var nu klar til at give danskerne det, de havde ventet på i så lang tid betalings-tv i mindre, mere personligt tilpassede portioner. Produktet blev præsenteret og samtidig blev der henvist til de aktuelle salgskanaler; on-line, telefon og traditionelle radio-/ tv-forhandlere. Figuren illustrerer tidslinjen og de forventede kampagnetiltag fra Boxer og øvrige markedsaktører: Forventet kampagneintensitet 1/ Fase I Fase II Fase III 1/ Tid Offentlig kampagne for det nye tv-signal Øvrige udbydere af betalings-tv Boxer Boxer salgsudvikling Samlet set udgjorde de tre faser et intensivt forløb, som på under et år skabte den ønskede, indledende opmærksomhed om Boxers eksistens, etablerede en interesse for Boxers produkt, vækkede behov for de løfter Boxer gav og sidst men ikke mindst fik målgruppen til at agere på behovet og købe Boxers produkt. En fuldstændig grundlæggende forudsætning for at dette var muligt, var den kreative udformning af kampagnerne.

12 12 Kreativ strategi En forudsætning for Boxers succes var, at man lykkedes med at trænge igennem mediestøjen og skabte en klar og genkendelig profil inden slukningen af det analoge signal. Med kun omkring 10 måneder til rådighed og et budget, der langt fra matchede de store konkurrenters, stillede det derfor ekstra store krav til kampagnens kreative udformning. Det var nødvendigt at finde et greb som i stil og tone kunne bryde med den form som hidtil havde kendetegnet aktørerne på markedet for betalings-tv en form, som primærmålgruppen (FTAsegmentet) over en bred kam havde forkastet, ja nærmest afskyede 8. Der blev derfor udviklet et kommunikationsunivers, der var stringent, genkendeligt og ensartet og samtidig var varmt, sympatisk og lidt underfundigt. I det univers placeredes Robert, en 3D maskot som allerede var udviklet og brugt af Boxer i Sverige. Robert lignede ikke noget, der var set før, og det blev vurderet, at Boxer med Roberts figur kunne skyde den nødvendige opmærksomhedsmæssige genvej i markedet. Robert fik nyt tøj og strammet smilet en smule op, og så lærte han naturligvis dansk, så han uden problemer kunne formidle budskabet. Robert blev flankeret af et grafisk design, som i farvevalg og typografi fremstod ekstremt ensartet, meget genkendeligt og i klar kontrast til konkurrenterne. Det kreative udtryk var altså meget bevidst designet til at skille sig ud fra de øvrige udbydere af kommercielt tv. Dermed ville ikke blot indhold, men også udtryk demonstrere for målgruppen, at Boxer var anderledes. Og eftersom den generelle opfattelse af kommercielle tv-udbydere var forholdsvis negativ, var det vigtigt, at Boxer ikke faldt ind under kategorien endnu en udbyder, der prøver at snyde mig. 8 Marketminds, august-november 2008

Advertising Effectiveness Award

Advertising Effectiveness Award Advertising Effectiveness Award Vizeum / BBDO 1 Mod alle odds II... eller casen om, hvordan man overnight går fra monopol til at blive angrebet af 43 konkurrenter. Og ender med at blive best case på håndtering

Læs mere

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen Executive summary Mænd dør af hjerteanfald. Kvinder dør af kræft.

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

MEDIEUDVIKLINGEN_DR DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN

MEDIEUDVIKLINGEN_DR DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN 1 MEDIEUDVIKLINGEN_DR 2009 2010 DR_MEDIEFORSKNING MEDIE UDVIKLINGEN INDHOLD indledning digitaliseringens årti 04 tv tv s op- og nedture 08 klistret til skærmen som aldrig før 12 analogt shut-off: smertefri

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

FONA RETAIL 2.0. Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche. FONA AEA case 2013

FONA RETAIL 2.0. Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche. FONA AEA case 2013 FONA RETAIL 2.0 Succesfuld Cross Channel eksekvering i en presset branche FONA AEA case 2013 Udarbejdet af: Sunrise Reklamebureau A/S, Michael Sølling, Jeppe Bo Ebstrup og Ask Møller for F GROUP A/S, adm.

Læs mere

Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid!

Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid! Sælger gul bedre end grøn? Repositionering af KIWI minipris i en krisetid! advertising effectiveness award 20 advertising effectiveness award 20 Forord Executive Summary Mål Resultat Det er tredje år i

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www).

Figur 3 Antal kortbetalinger i danske internetforretninger. Baseret på tal fra PBS (www). Kapitel 3 - Internethandel i Danmark Når man hører om e-handel i nyhedsmedierne sker det ofte under overskrifter som Eksplosiv vækst i handel på nettet 15 eller Milliardvækst på vej i europæisk e-handel.

Læs mere

Søren Bechmann & Pernille Hirshals. Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder. Gyldendal Business

Søren Bechmann & Pernille Hirshals. Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder. Gyldendal Business Søren Bechmann & Pernille Hirshals GØR KUNDEN GOD IGEN Om at arbejde strategisk og praktisk med utilfredse kunder Gyldendal Business Gør-kunden-god-igen-sats+++.indd 3 08/07/14 15.10 Gør kunden god igen

Læs mere

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307 Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Ansvarligt bureau Annoncør Peugeot Forfattere Jeppe Hartmann Berggreen Mikkel Lippmann Bertrand Carton Executive Summary Advertising Effectiveness Award

Læs mere

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014

DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforskning Medieudviklingen 2014 DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier side 2 ISBN 978-87-995081-3-6 side 3 Forord side 4 Den nye medievirkelighed

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5

MEDLEMSBUTIKKEN MEDLEMSBLAD. - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER SIDE 5 - for alle os med Stofa tv og bredbånd nummer 2 // 1. årgang // september 2015 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBUTIKKEN - er kommet godt fra start NU BLIVER TV-VALGET HELT FRIT SIDE 9 DET ANALOGE SIGNAL LUKKER OG SLUKKER

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. november 2013 Sag 114/2012 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Expert Nordvestsjælland A/S (advokat Eigil Lego Andersen) mod Forbrugerombudsmanden som mandatar

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Kære antenneforeninger

Kære antenneforeninger ContentCo skal være dem, der sætter agendaen. Det vil være tv, der både nu og senere, er skabt af antenneforeningerne til antenneforeningerne. ContentCo vil være dem, som får det gamle BoxDanmark til at

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES

AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES AEA 2013 EXECUTIVE SUMMARIES 1. McDonalds - Grandprix Hvordan engagerer man en reklamekynisk teenage - brand affinitet og trafik? Og hvordan holder man gryden i kog over tid uden at miste relevans og effektivitet?

Læs mere