Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Årsberetning. i tekst og billeder"

Transkript

1 DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Årsberetning 2007 i tekst og billeder bestyrelsens beretning RESULTATER SEKRETARIATET REGNSKAB

2 Indhold 2007 Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre Golf fremmer medmenneskeligt samvær Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre Golf stiller krav til ansvarlighed Bestyrelsens beretning 4 Tilbageblik på året der gik 12 Årsrapport 30 Regnskab 34 Medlemsstatistik 42 Mennesker i DGU 46 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

3 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2007 Det har været et forrygende år rent sportsligt. Både amatører og professionelle har lavet nogle fremragende resultater, som der er redegjort for andre steder i årsskriftet, men det skal også nævnes her for at understrege, at vi i bestyrelsen er meget interesseret i det sportslige, som giver DGU en flot omtale i medierne. Det er rigtigt, at langt hovedparten at golfspillerne er motionister som i andre sportsgrene men det er lige så klart, at DGU arbejder målbevidst for, at eliten kan skabe gode resultater. I 2007 lykkedes det i så høj grad, at vi somme tider havde svært ved at tro på det. De professionelle er de mest synlige, og de gjorde deres for at forblive i rampelyset med sejre på European Tour til Anders Hansen, Søren Hansen og Mads Vibe- Hastrup, medens Søren Kjeldsen var lige ved, da han tabte omspillet i Volvo Masters. Vi kan glæde os over, at der er mange talenter i amatørernes rækker. Drengene vandt guld ved europamesterskaberne som kulmination på en helt forrygende sæson, og pigerne fik bronze. Unge Charlotte Kring Lorenzen har i 2007 vundet ikke færre end syv titler. Så der er noget at bygge på, og med det meget entusiastiske team af trænere, som vi har i øjeblikket, Fremgangen i medlemstallet er igen en kendsgerning, men der er åbnet så mange nye golfbaner, at medlemstallet pr. klub er faldende, og det er foruroligende er der grund til at tro, at de gode resultater kan gentages. Fremgangen i medlemstallet er igen en kendsgerning, men der er åbnet så mange nye golfbaner, at medlemstallet pr. klub er faldende, og det er foruroligende. Vi skal i det følgende belyse nogle af de vigtigste emner, som vi har arbejdet med i det forgangne år. Antallet af golfbaner Det vil nok være et tilbagevendende emne i de kommende år at kommentere antallet af golfbaner og behovet for nyanlæg. Og ganske kort kan vi sige, at det for tiden går lidt for stærkt. Der er grund til at frygte dårlig økonomi i klubberne, fordi antallet af medlemmer og antallet af greenfee gæster ikke følger de lagte budgetter. Det kan man overbevise sig om ved at læse diverse klubblade. I 2006 var vi næsten 49 spillere pr. golfhul i Danmark, hvor tallet i 2007 faldt til knap 47 medlemmer pr. hul (44 pr. hul i 2001). Der er altså blevet lidt bedre plads det seneste år, og det er selvfølgelig rart, når man skal ud og spille, men det er ikke rart for økonomien. Og så er det ligegyldigt, om der er tale om et medlemsejet eller et investorejet anlæg. En af grundene til svigtende greenfee indtægter var uden tvivl den rekordvåde sommer. Jeg mindes ikke ét klubblad, hvor det ikke er omtalt, at vejret i foråret var aldeles fremragende, medens en meget stor del af sommeren regnede væk. Nettotilgangen af golfspillere har været lige knap 6.000, og det er flot nok i sig selv, men ikke tilstrækkeligt, når der er kommet 11 nye klubber. Og så hører det med til billedet, at disse nye klubber i alt kun har bidraget med omkring golfspillere. Det er alt for lidt til at skabe et solidt økonomisk fundament. Vi skal naturligvis ikke afholde nogen fra at investere i golfanlæg, men vi finder det betimeligt at opfordre til en grundig analyse af behovet i lokalområdet, før man går i gang. Kan der gøres noget for at forbedre økonomien? Der laves nogle ret dybdegående analyser af forholdene for golf i mange forskellige lande. Og blandt andet har man undersøgt hvilke faktorer, der afholder folk fra at spille golf. Man får det ret entydige svar, at de tre vigtigste faktorer er Golf er svært Golf er dyrt Golf er tidskrævende Der skal altså gøres noget for at modvirke disse synspunkter, og det, mener vi, er muligt. Om golf er svært er naturligvis en individuel opfattelse, og det er op til de undervisende professionelle at udvikle træningsmetoder, som let og hurtigt kan få folk 4 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

4 Bestyrelsens beretning i gang med spillet. Ikke på et højt niveau, men i hvert fald så de kan få glæde af det. Det er givet, at golf er dyrere end flere andre sportsgrene, men der er andre fritidsfornøjelser, som er meget dyrere end golf. Det er vigtigt at fortælle, at golfudstyr er blevet billigere de senere år. Meget billigere. Det er også vigtigt, at der etableres mindre ambitiøse anlæg med anlægsudgifter, der gør det muligt for såkaldt almindelige mennesker at betale et kontingent. Og da vi ved, at antallet af spillede runder pr. anlæg er alt for lille, Det er også vigtigt, at der etableres mindre ambitiøse anlæg med anlægsudgifter, der gør det muligt for såkaldt almindelige mennesker at betale et kontingent skal vi måske til at udvikle andre medlemsformer end de kendte. Formiddagsmedlemmer, hverdagsmedlemmer, 9-huls medlemmer, eller hvad man nu mener, der kan fremme udnyttelsen af anlægget. Det er sikkert noget, vi kommer til at drøfte i fremtiden. Nye medlemsformer kan også være med til at gøre opholdet på banerne kortere. Man kan også overveje at påvirke indtægten af greenfee ved at have andre alternativer end en pris på hverdage og en anden pris på helligdage. Hvad med en lavere greenfee, hvis man starter efter et bestemt klokkeslæt sent på dagen? Eller hvad med rabat lørdag og søndag eftermiddag, hvor mange baner ligger tomme hen? Kunne man forestille sig, at fire spillere betaler prisen for tre? Eller kunne man kombinere greenfee med spisning? En pakkeløsning, så også restauratøren får glæde af besøget. Det er i hvert fald en kendsgerning, at greenfee gæster er bedre kunder i restauranten end klubbens egne medlemmer. Vi ved godt, at nogle af ovennævnte forslag støder imod princippet om gensidighed, men fortidens dyder skal ikke afholde os fra i det mindste at tænke nye tanker. Honorering af formanden Hverken formand eller øvrige bestyrelsesmedlemmer i DGU har nogensinde modtaget nogen form for honorering, og sådan er det stadigvæk. Det er dog en kendsgerning, at formanden bruger rigtigt megen tid for at passe hvervet tilfredsstillende, og tidsforbruget bliver ikke mindre fremover med det stigende antal klubber. Det kan udmærket gå, fordi den nuværende formand, Søren Clemmensen, forlod arbejdsmarkedet for et par år siden, men når han skal afløses, er det vel ikke et mål i sig selv at finde en anden pensionist? Søren Clemmensens forgænger, Morten Vinter, som på forbilledlig vis bestred posten i 6 år, havde en fortrinlig aftale med sin arbejdsgiver, som DGU kunne nyde godt af, men vi kan vel ikke forvente, at en kommende formand har lige så gunstige vilkår. Det kan meget vel tænkes, at kommende formænd i et eller andet omfang må købe sig fri, og derfor skal en honorering kunne opveje tabt arbejdsfortjeneste. I hvert fald så nogenlunde. Derfor har vi drøftet, om vi allerede nu skal begynde med at honorere den nuværende formand. Der er ikke truffet beslutning på dette område, men alligevel er det rimeligt at informere repræsentantskabet om hvilke overvejelser, der gøres. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Vi har et glimrende forhold til DIF, og det var yderst velkomment, da vi i foråret fik indvalgt Lars Dahl-Nielsen til DIF s bestyrelse. Lars blev valgt med et meget højt stemmetal, og det indikerer både, at han er en afholdt person, og at golf som sådan respekteres af de andre specialforbund. Sådan har det ikke altid været. DIF har fået ny formand, og en af de vigtigste opgaver i de kommende år bliver at få etableret et integreret samarbejde mellem DIF og DGI. Ikke nogen let opgave, men i hvert fald en opgave, som DIF og specialforbundene er interesseret i at løse. Man kan tvivle mere på, om DGI har den samme interesse. Vores formand og også bestyrelsesmedlem Ib Dam Schultz er involveret i to af DIF s arbejdsgrupper. Søren i Seniorgruppen, som specielt arbejder med idrætstilbud for gruppen over 60 år, og Ib i Kommunegruppen, som interesserer sig for samarbejdet mellem de 98 danske kommuner og DIF. Desuden er Søren med i den følgegruppe, som med medlemmer af DIF s bestyrelse drøfter udviklingen i forhold til samarbejdet med DGI. Pitch & Putt (PP) I eftersommeren blev der underskrevet en aftale mellem 6 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

5 Bestyrelsens beretning DGU og PP. Det er hensigten, at der skal oprettes en særlig komite, som skal tage sig af PP s interesseområde, når der med tiden oprettes foreninger for denne sport. Efter det senest oplyste starter Middelfart Pitch & Putt Klub i løbet af april 2008, og flere er på vej. Sjovt nok er udviklingen ganske atypisk startet med, at der er oprettet et nationalt forbund, før der eksisterer en eneste forening. Det er dog vores opfattelse, at mange vil fatte interesse for PP. Dels adskiller det sig fra golf, fordi det lange spil slet ikke forekommer, dels er det billigere, og dels er det meget hurtigere at spille. På to timer klarer man let 18 huller. PP er med andre ord en del af svaret på de indvendinger, som kommer fra folk, der (endnu) ikke spiller golf. Man kan også hæfte sig ved den positive effekt, der kan være ved samarbejde mellem PP klubber og golfklubber. Det vil nok være ret sandsynligt, at nogle af de eksisterende golfklubber på et tidspunkt udvider med et PP anlæg. Arbejdet i PP komiteen skal finansieres af de tilskud fra DIF, som medlemsantallet berettiger til, samt af det kontingent, som kommer fra PP klubberne. På dette års møde ligger der et konkret forslag til ændringer af DGU s vedtægter, som repræsentantskabet skal godkende, for at den aftale, som er indgået mellem DGU og Danish Pitch & Putt Association kan træde i kraft. Vedtægterne i deres nuværende form muliggør ikke et samarbejde af nævnte karakter. Thomas Bjørn Open Vi havde glædet os til, at turneringen i 2007 skulle afholdes i Silkeborg, hvor Thomas trådte sine barnesko, og med et berettiget håb om, at han selv ville deltage. Desværre kom det ikke til at gå sådan. Efter mange møder, telefonsamtaler og skriverier mellem Silkeborg Golf Club og DGU, måtte vi til sidst erkende, at de økonomiske forventninger til DGU var af en sådan størrelsesorden, at vi ikke var i stand til at imødekomme dem. Ikke kun var den samlede sum meget større end ved de foregående års turneringer, men også af hensyn til præcedens mente vi, at vi var nødt til at opgive forsøget på at gennemføre turneringen i Silkeborg. Denne beslutning meddelte vi naturligvis European Tour, som også administrerer Challenge Tour. Vi fortalte endvidere, at vi ville forsøge turneringen gennemført i Esbjerg Golfklub. Efter en meget ihærdig og relativt hurtig indsats fra alle sider, og i den forbindelse skal det understreges, at folkene fra Esbjerg trak et stort læs, kunne vi glædestrålende meddele European Tour, at alle formalia inklusive de økonomiske nu var på plads, og at vi var klar til at gennemføre turneringen. Men nej, det blev ikke til noget. Man havde netop disponeret terminen til anden side. Meget ærgerligt for alle involverede, og en slem streg i regningen, at vore mange professionelle ikke fik mulighed for at spille denne turnering. Efterfølgende meddelte European Tour, at man - Danmarks størrelse taget i betragtning fra europæisk side ønsker, at kræfter fremadrettet samles om én årlig dansk Challenge Tour. I 2008 vil dette blive Ecco Tour Championship, hvor DGU vil være ansvarlig for den sportslige afvikling. Esbjerg, som med kort varsel sled så hårdt og til ingen nytte viste det sig får fornøjelsen af værtskabet for Europamesterskaberne for Herrer 2008, og med de erfaringer vi har fra tidligere store turneringer i Esbjerg, kan vi trygt regne med, at intet overlades til tilfældighederne. Forskning Forskningsindsatsen inden for golfsporten blev yderligere styrket i Finansielt blev beløbene fra de nordiske golfunioner øget med en udvidet forskningsindsats som resultat. Mest markant er en ny græsguide, der indeholder konkrete græsanbefalinger til de danske klubber og deres greenkeepere. Desuden har forskningsresultaterne ofte været anvendt i forbindelse med den offentlige sagsbehandling af tilladelser til nye baner/udvidelser. Resultaterne fra forskningen er blevet videreformidlet via artikler, foredrag og hjemmesiden Turfgrass.dk, og der vil i fremtiden være yderligere fokus på denne formidling. Den store fokusering på klimaforandringer og betydningen af CO2-udslip har også afspejlet sig i de støttede projekter i 2007 og vil være et fokusområde i det fremtidige forskningsarbejde Foreningen af Private Golfbaner (FPG) Vi har hver sæson et par formelle og en lang række uformelle drøftelser med repræsentanter for FPG, og vi føler, at begge parter ønsker det bedst mulige forhold mellem de to organisationer. Fra vores side vil vi gerne udbygge samarbejdet med baneejerne, så det bliver mere forpligtende, men en konkret model er endnu ikke på bordet. Hvis vi på nogen måde skal udtrykke lidt utilfredshed med samarbejdet, skal det være i retning af, at det kan knibe med at få konkrete tilbagemeldinger. Det undrer vi os lidt over, og vi tror, at en del af forklaringen kan være, at medlemmerne af FPG er en meget forskelligartet gruppe. Man kan godt forestille sig, at der ikke i alle forhold er interessefællesskab. Vi har stor interesse i, at FPG bliver medunderskriver af Pesticidaftalen mellem DGU og Miljøministeriet. Ude omkring i Europa ser man med stor interesse på netop denne aftale, nu hvor EU rasler med sablen og stiller forslag om et totalt pesticidforbud. Mange andre nationale forbund kan sagtens se det fornuftige i, at vi frivilligt satte os til forhandlingsbordet. Netop derfor ville det være en ekstra styrke, om aftalen kunne gælde samtlige golfbaner i Danmark og ikke kun de medlemsejede. FPG har lovet os at komme med forslag til ændringer, som kan få FPG til at acceptere aftalen, men nu afventer man meget naturligt, hvad der måtte ske i EU regi. Det er vores håb, at FPG s medlemmer vil udfærdige grønne regnskaber og indsende dem til DGU i samme udstrækning, som det sker fra medlemsejede anlæg. DGU Erhverv (DGUE) Igen i 2007 kom DGUE ud med et større overskud end året før, og vi er i bestyrelsen særdeles tilfredse med den måde, DGUE agerer på. Det er glædeligt, når sponsorerne med hovedsponsoren, Nykredit, i spidsen omtaler os som kompetente og professionelle. I sandhedens interesse skal det frem, at vi i DGU s bestyrelse så godt som intet har at gøre med DGUE i det daglige, så enhver form for ros giver vi glædeligt videre. Det har heller aldrig været meningen, at DGU s bestyrelse skulle involveres I sandhedens interesse skal det frem, at vi i DGU s bestyrelse så godt som intet har at gøre med DGUE i det daglige, så enhver form for ros giver vi glædeligt videre i DGUE. Blandt andet for at sikre dette, blev der lavet et separat selskab med egen bestyrelse. Man har dog i andre sammenhænge ret ofte hørt om, at hovedaktionæren (DGU er eneaktionær i DGUE) har fundet anledning til at blande sig i den daglige drift. Det har der aldrig været grund til her. Så en stor tak til bestyrelse og medarbejdere i DGUE. Hjertesport Regeringen lægger op til, at der skal laves ordninger, som tillader at lade arbejdsgivere, offentlige såvel som private, betale for at ansatte dyrker motion af 8 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

6 Bestyrelsens beretning forskellig art. Sådanne udgifter kan fratrækkes som personaleudgifter, og derved skulle især de private arbejdsgivere have en større interesse i at betale kontingenterne, helt eller delvis. Der foreligger endnu intet konkret om hvilke aktiviteter, der støttes, men DGU vil, sammen med DIF, arbejde hårdt for, at golf kommer med på listen. Og det er der al mulig grund til at tro, vi kan få held med. Vi er nemlig i den lykkelige situation, at Hjerteforeningen for længst har anerkendt golf som såkaldt Hjertesport, altså en aktivitet, som er god for hjertet. Det må blive vanskeligt for politikerne at imødegå de stærke argumenter om, at golf kun i yderst beskedent omfang medfører skader, at golf kræver brug af meget store dele af bevægeapparatet, at man kan dyrke golf selv op i en meget høj alder, og at en runde golf betyder en spadseretur på omkring 10 kilometer. Det bliver spændende at følge denne sag, som kan gøre det billigere at spille golf. Når vi inviteres til drøftelser med politikerne, vil vi naturligvis ikke undlade at fortælle, at de selv er skyld i, at golf er dyrere end mange andre sportsgrene. Gad vide, hvad kontingentet ville være til for eksempel håndbold, badminton og svømning, hvis udøverne selv skulle betale alle udgifter til hallerne? Det gør jo en kæmpe forskel, at vi golfspillere selv betaler langt den største del af udgifterne til vores anlæg og bygninger, medens andre sportsfolk kun betaler et symbolsk beløb for at have faciliteterne til rådighed. Nu vil det aldrig blive en del af DGU s politik at gøre det dyrere for andre sportsfolk at udøve deres idræt, men det må være helt legitimt at prøve på at formindske udgiften for golfspillerne. Professionel Golf Tour (PGT) Det var med meget stor beklagelse, vi sidst på året modtog meddelelse om, at PGT erklæres konkurs. Der er et samlet underskud på 2,5 mio. kr. Selskabet ejes af Professionel Golfers Association of Denmark (PGA), som selv har kr. til gode, og desuden skyldes der omkring ½ mio. kr. i præmiepenge. De resterende beløb har forskellige leverandører til gode. Det har i flere år knaget i økonomien, og det har vi godt været klar over. For nogle få år siden undersøgte vi muligheden for at indtræde i selskabet på en eller anden måde, men de økonomiske forhold var for uoverskuelige, risikoen var for stor. Vi valgte derfor at holde os udenfor. Nu, hvor PGT er erklæret konkurs, må vi imidlertid igen se på situationen. Vi har en stor interesse i, at der i Danmark afvikles turneringer på niveauet lige under Challenge Tour. Og både i Norge og Sverige er det faktisk sådan, at de nationale unioner er meget involveret i professionelle turneringer. Vi vil også gerne involvere os. Med den ekspertise vi har, og med det ønske vi har om den slags turneringer. Men vi kan love, at vi ikke går ind i større risici. Sekretariatet Det er ikke en selvfølge, at et sekretariat kører rationalt og professionelt. Uden at nævne eksempler kan jeg bare henvise til, at der desværre med ret jævne mellemrum berettes om administrative og ledelsesmæssige problemer hist og her i den danske idrætsverden. Det er vi heldigvis forskånet for, og det er naturligvis, fordi der er orden i sagerne. Vi har mange gode medarbejdere, som vi gerne vil holde på. Også vi mærker, at der er et begyndende løntryk som følge af situationen på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden primo januar 2008 var helt nede på 2,8 %. Og det er ikke folk med administrative kompetencer, som går hjemme og Det må blive vanskeligt for politikerne at imødegå de stærke argumenter om, at golf kun i yderst beskedent omfang medfører skader triller tommelfingre. Dem er der rift om, og derfor stiger lønningerne. Vi skal derfor være yderst opmærksomme på kun at lave det arbejde, der er behov for. Og hele tiden at fokusere på at gøre tingene så ukompliceret som overhovedet muligt, så vi kan holde et rimeligt omkostningsniveau. Der er en stadig stigende efterspørgsel efter sekretariatets ydelser. Det er ikke mange år siden, vi på repræsentantskabets kraftige opfordring ansatte en juridisk medarbejder, som i mellemtiden har haft nok at se til. Senest har vi forøget staben med yderligere en breddekonsulent og en ekstra informationsmedarbejder. Det er meget glædeligt, at samarbejdet mellem klubberne og DGU bliver bedre og bedre. Det er mærkbart, at der på begge fronter i de senere år er sket en professionalisering af det administrative arbejde. Vi håber naturligvis, at den meget positive udvikling vil fortsætte. Brugerbetaling På et enkelt område, eller rettere i en helt konkret sag, har vi indført brugerbetaling. Det drejer sig om, at en klub gerne vil have advokathjælp i forbindelse med en banelejeaftale. Den basale rådgivning er naturligvis en del af DGU s service over for medlemsklubberne, men når det kommer til deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af konkrete kontrakter, føler vi, at det går ud over det basale. Rent bortset fra, at vi slet ikke har kapacitet til at yde en sådan service til 171 medlemsklubber. Men omvendt har vi mere erfaring på det specifikke område end advokater i almindelighed, så vi besluttede os for som en prøveordning at yde hjælp mod betaling, som helt præcis dækker medarbejderens gage og medgåede omkostninger. Altså en helt udgiftsneutral ordning. Greenfee aftaler Konkurrencerådet har udtalt, at det er karteldannelse, og dermed ulovligt, hvis to eller flere golfklubber indgår aftale om nedsat greenfee. Den holdning har slået os med undren, og vi kan rent ud sagt ikke forstå, hvorfor afgørelsen er truffet. Dels mener vi, at loven gælder aftaler mellem erhvervsvirksomheder, og en idrætsforening er efter vores opfattelse ikke en erhvervsvirksomhed, og dels har vi altid regnet med, at kartelvirksomhed drejer sig om at holde priser kunstigt højt. I vores tilfælde aftaler nogle klubber, ofte regionalt, gensidigt at nedsætte greenfee. Det må da være til forbrugernes fordel, og vi har altid troet, at Konkurrencerådet skulle varetage forbrugernes interesser. Sammen med DIF er DGU gået ind i denne sag, og vi afventer spændt, om Konkurrencestyrelsen når til samme resultat som Konkurrencerådet. 10 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

7 Året der gik Tilbageblik på året der gik TOUCHSCREEN Bronze-pigerne gjorde det igen Dansk kvindegolf kan se frem til en gylden fremtid, hvis de bedste danske piger kan fortsætte udviklingen. De danske juniorpiger har for alvor bidt sig fast i den øverste europæiske elite, hvilket blev understreget, da de ved sommerens EM Girls i Oslo vandt Danmark bronzemedaljer og dermed fulgte op på bronzen i 2006 og fjerdepladsen i Danmarks anden EM-bronze i træk kom i hus efter et sandt drama med Sara Monberg som den store heltinde i bronzematchen mod de forsvarende europamestre fra Tyskland. Juelsminde-spilleren holede et chip på første omspilshul og kunne fejre det ædle metal sammen med sine holdkammerater Mai Schødt, Daisy Nielsen og Charlotte Kring Lorentzen samt landstræner Jan Frej Pedersen og holdkaptajn Annika Østberg. - Det er fantastisk at opleve de processer, som pigerne er i gang med. Det her er bare et skridt på vejen mod større ting for pigerne, og det viser, at vores langsigtede arbejde virker, siger Jan Frej Pedersen. Når pigerne i 2008 skal forsøge at vinde medaljer for tredje år i træk, foregår det i Skotland. VERDENS ELITE Udvikling i fokus Klubber i hele landet har i 2007 sat fokus på den fremtidige udvikling af både foreningen og forretningen. DGU har bistået denne udvikling i forhold til strategiske valg, udarbejdelse af virksomhedsplaner, visioner, mål og handleplaner. Flere og flere klubber sætter fokus på den strategiske del af foreningsledelsen, og dermed skærper de deres profil, ligesom de forbereder sig på et marked xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx med stadig stigende konkurrence. Klubber i hele landet har taget mod tilbud om besøg af en DGUkonsulent både på bestyrelses- og udvalgsniveau. -DGU glæder sig over denne udvikling og ser frem mod et 2008, hvor vi kan udvide denne rådgivning samt bringe et nyt initiativ på markedet i form af et tilbud om IT-baserede medlemsundersøgelser, siger chefkonsulent Jonas Meyer Jensen. Roligt år for A&O Amatør- og Ordensudvalget har haft et rimeligt roligt Det har kun været nødvendigt at afsige kendelse i én klagesag. Enkelte andre klagesager er blevet frafaldet eller har fundet en løsning på anden måde. De praktiske regler for sagernes forberedelse og sagsbehandlingsreglerne kan ses på org, hvor det også er muligt at se referat af afsagte kendelser. Udvalget har også behandlet forespørgsler om amatørstatus, præmiestørrelser, godkendelse af landsdækkende turneringer med finalerunder i udlandet samt henvendelser med anmodning om råd og vejledning til løsning af akutte problemer. Derudover har udvalget oversat den nye udgave af Amatørreglerne, der trådte i kraft 1. januar Gang i akademierne Der har i løbet af 2007 været heftig aktivitet i DGU s to elitecentre i Smørum og Silkeborg, hvor 5-10 spillere hver uge har haft mulighed for individuel træning hos en af landstrænerne. Samlingerne har samtidig givet mulighed for, at de spillere, som har ansøgt om at blive optaget i DGU s eliteudvikling, kunne blive besigtiget og evalueret. I januar og februar måned deltog A- og Juniortrupperne samt oberservationstrupperne i de årlige vintersamlinger i Idrættens Hus i Brøndby. Andenplads i USA DGU s handicap- og Course Rating Komite deltog i USGA s Course Rating Seminar i Florida og klarede sig sædvanen tro imponerende flot. Denne gang blev det til en delt anden plads. DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

8 Året der gik Bender takker af Efter en flot og mangeårig indsats valgte Lars Bender med udgangen af 2007 at stoppe sit virke i Turneringskomiteen. De seneste år var Lars Bender efter eget ønske menigt medlem af Komiteen, men før det havde han siddet som formand for den vigtige og veldrevne komite i en årrække. Han erstattes af Henrik Hove Andersen, Asserbo, der igennem flere år har været aktiv i DGU`s Turneringslederkorps. Sammen er vi stærkest DGU Erhvervs aktiviteter foregår i tæt samspil med DGU s øvrige sekretariat, og for at styrke denne interaktion yderligere blev DGU s kommunikationsafdeling og DGU Erhverv ved årets begyndelse lagt sammen til én afdeling under ledelse af kommunikationschef Camilla Flindt Hjælmhof. - Sammenlægningen har været en stor succes, og som forventet har integrationen af de to afdelinger været til gavn for såvel vores kommercielle som ikke-kommercielle aktiviteter, siger generalsekretær Karsten Thuen. Fusionen af de to afdelinger har ikke indebåret, at selskabet DGU Erhverv A/S er blevet nedlagt. Det kører videre med samme aktiviteter og bestyrelse. UDSMYKNNG Historisk dansk EM-guld Landholdsarbejdet i Dansk Golf Union er på helt rette spor. Det beviste seks unge stortalenter i juli måned, da de vandt EM Boys på hjemmebanen i Rold Skov og dermed sikrede det første danske EM-guld siden Efter en intens og spændende uge i Rold Skov Golfklub kunne det danske juniorlandshold krone en gennemført holdindsats med guldmedaljer efter en højdramatisk finale mod England. Danmark vandt 4,5-2,5 i en match som havde alt og mere til. Det hele blev meget passende afgjort på 18. green, da Nicolai Aaagaard sørgede for det sidste afgørende point i den historiske triumf. Noget kunne tyde på, at dansk golfs fremtid ligger i sikre hænder hos Nicolai Aagaard, Kasper Sørensen, Nicklaez Rasmussen, Lucas Bjerregaard, Patrick Winther og Daniel Løkke, der i Rold Skov havde landstræner xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Thomas Holm Larsson og holdkaptajn Leif Kjeldsen med på sidelinjen. - Drengenes EM-sejr er en af de største triumfer for dansk landsholdsgolf nogensinde. Med drengenes guld og pigernes bronze i Oslo har vi understreget, at vi er på rette spor med det store landsholdsarbejde, der bliver udført i Dansk Golf Union. En stor cadeau til trænere, eksperter, frivillige og ikke mindst spillerne, der har leveret et fornemt stykke arbejde på banen. Selv om der stadig er langt, har spillerne taget et stort skridt på vejen mod en professionel tilværelse, siger Dansk Golf Unions sportschef Morten Backhausen. Der var store roser til EM-arrangementet fra de 20 deltagende nationer, og de mange frivillige fra Rold Skov Golfklub fortjener et stort skulderklap for at gøre turneringen til en succes på alle fronter. I 2008 er der igen Europamesterskab på dansk grund, når herrernes individuelle EM afvikles i Esbjerg. succes med company days DGU s turneringsområde rummer mere end eliteturneringer og mesterskaber. DGU s turneringsansvarlige har i samarbejde med DGU Erhverv også afviklet en række company days for DGU s samarbejdspartnere og sponsorer, som alle virker tilfredse med de hyggelige dage på golfbanen. Dette har vist sig at være et succesrigt forretningsområde, der har genereret et pænt provenu til DGU Erhverv og givet en lang række af DGU s sponsorer gode golfoplevelser. 26. juli rundede DGU s generalsekretær siden 2002, Karsten Thuen, de 60 år. Thuen blev 60 Det er et helt andet DGU i dag, end da Karsten Thuen tiltrådte i begyndelsen af Dengang var der 136 danske golfklubber, og DGU s sekretariat bestod af omkring 15 medarbejdere, der var meget afhængige af frivillig arbejdskraft. I dag er der 171 klubber og 35 medarbejdere i et professionelt sekretariat. Karsten Thuen 14 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

9 Året der gik DGU til Solheim Cup Dansk Golf Union var såkaldt cohost, da årets største internationale golfbegivenhed Solheim Cup blev spillet på Halmstad i Sverige. Rollen indebar, at DGU var repræsenteret på en fællesnordisk stand i teltbyen. En række af DGU s sponsorer var inviteret med til Sverige, hvor de så Iben Tinning spille med på det europæiske hold. De to juniorlandsholdsspillere Charlotte Kring Lorentzen og Sara Monberg, der i dagene optil turneringen havde været de første danskere til at spille Ping Junior Solheim Cup, var forbi for at fortælle sponsorerne om deres indtryk og oplevelser. DGU bliver vurderet For hele tiden at være i stand til at levere det bedste produkt har DGU de senere år øget frekvensen af undersøgelser af, hvordan unionens forskellige tiltag modtages og bedømmes af brugerne. For at fastholde en professionel kvalitet i undersøgelserne og samtidig holde omkostningerne nede blev DGU panelet oprettet i Panelets deltagere bliver fra tid til anden bedt om at give deres mening om forskellige DGU-produkter. Mere end golfspillere valgte at tilmelde sig i løbet af året, og nye medlemmer er stadig meget velkomne. Alle golfspillere, der er medlem af en klub under DGU, kan tilmelde sig via Momsfradrag for drift Efter en længerevarende dialog med Deloitte og DGU anerkendte SKAT, at golfklubber med både momspligtige og momsfrie aktiviteter har ret til delvis momsfradrag for generelle driftsomkostninger. BOG Velkommen til Creating Winners 2007 blev et sandt jubelår for dansk elitegolf, og med EM guld til juniordrengene og EM bronze til pigerne er fundamentet for fremtidige triumfer i golfens absolutte top lagt. Men talent, den rette struktur og god vilje gør det ikke alene. Landene omkring Danmark inten- siverer deres økonomiske satsning kraftigt i disse år, og lande som Norge og Finland, der vel endnu ikke kan betegnes som golfnationer på linie med Danmark, har nu dobbelt så store eliteudviklingsbudgetter som Danmark. Skal dansk golfelite i de kommende år have de rette muligheder for at udnytte sit store potentia- le, er de nuværende økonomiske investeringer ganske enkelt ikke tilstræk- kelige. Derfor besluttede DGU i 2007 målrettet at arbejde for at tilvejebringe det økono- miske grundlag, der kan skabe forudsætningerne for, at dansk golf også fremover kommer til at gøre en forskel på verdensplan. I slutningen af året blev elitesatsningsprojektet Creating Winners derfor søsat. Med DGU Erhverv som frontlø- ber er ambitionen at sammensætte en gruppe på tre-fire sponsorer, der målrettet vil støtte dansk elitegolf. De første signaler fra markedet er meget positive, og DGU Erhverv forventer allerede i begyndelsen af 2008 at kunne præsentere de første Creating Winners sponsorer. Til gavn og glæde for hele golfdanmark. NYSKABELSE Jubilæum 1. juli kunne DGU s administrationschef Anne Skaarup fejre 20-års jubilæum hos DGU. I den mellemliggende periode er sekretariatet gået fra at beskæftige en unionssekretær, to halvdagsdamer samt en banekonsulent med base i Aalborg til i dag at tælle 35 ansatte. ROBE DI KAPPA Nykredit hædrede danske medaljevindere DGU s hovedsponsor, Nykredit, gav kr. til de danske juniorer som tak for en fornem indsats ved europamesterskaberne. De danske drenge Lucas Justra Bjerregaard, Nicklaez Rasmussen, Patrick Winther, Nicolai Aagaard, Daniel Løkke og Kasper Sørensen vandt EM-guld på hjemmebanen i Rold Skov. Pigernes landshold var i Oslo for at spille om europamesterskabet for hold, og her blev det til en bronzemedalje for de fire piger, Charlotte Kring Lorentzen, Daisy Nielsen, Sara Monberg Eriksen og Mai Schødt Jensen. Landsholdsspillerne var blevet inviteret til Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge, hvor Kommunikationsdirektør Nels Petersen Fra venstre: Kasper Sørensen, Nicolai Aagaard, Mai Schødt (forest), Charlotte Kring Lorentzen og Nicklaez Rasmussen med checkene fra Nykredit overrakte en check på kr. til drengene og kr. til pigerne. Pengene bliver administreret af DGU, men er øremærket til at videreudvikle det talentfulde kuld af spillere. - Det er os en stor glæde at give de ti dygtige spillere denne belønning. Hos Nykredit sætter vi værdier som dedikation, kvalitet og målrettethed højt, og jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der signalerer dette mere, end de ti unge mennesker, som har vundet medaljer til Danmark i sommer, sagde Nels Petersen. Sara Monberg, Daisy Nielsen, Lucas Justra Bjerregaard, Daniel Løkke og Patrick Winther kunne desværre ikke være til stede ved overrækkelsen. Nedskæring på DGU-kort De seneste år er der blevet udstedt mange flere DGU-medlemskort end der kom nye medlemmer i klubberne. Til gengæld var antal af udstedte erstatningskort ikke ret stort. Ved en nærmere granskning viste det sig, at bestillingsproceduren som en klub skulle benytte, når en spiller havde mistet sit DGU-kort, ikke var optimal. Gennem et samarbejde mellem udbyderne af administrationssystemer og nogle rettelser i DGU-Basen, er problemet blevet løst, så antallet af kort fremover bliver mindre. Konference for juniordistrikterne I efteråret var alle distrikternes netværkspersoner samlet til en distriktskonference, hvor junior-forældrerollen blev debatteret, ligesom samarbejdet på tværs af klubberne og distriktsturneringerne blev diskuteret. Konferencen fungerede også som forum, hvor distrikterne kunne udveksle ideer og styrke deres indbyrdes kommunikation. Fod på Ecco Touren I samarbejde med Flemming Astrup og Golfpromote var DGU i årets løb med til at arrangere fire ECCO Tour-afdelinger og den afsluttende finale, Challenge Tour-turneringen Ecco Tour Championship, som fandt sted i Odense. DGU s turneringskonsulent Annette Steensby udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med Golfpromote og ser frem til at fortsætte parløbet i DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

10 Året der gik Oprejsning til herrerne Det har ikke været ubetinget morsomt at følge de danske herrer ved hold-em på denne side af årtusindskiftet. En 13., en 14. og en 15. plads har været det magre udbytte af EM-anstrengelserne. Men i 2007 var der oprejsning. Med en sjetteplads på den skotske linksbane Western Gailes tangerede holdet under ledelse af den nye herrelandstræner Anders Dahl Christiansen det bedste danske resultat ved hold-em i 10 år. Det danske hold i Skotland bestod af Peter Baunsøe, Morten Ørum Madsen, Rasmus Hjelm, Jacob Roth, Philip Flindt Drost og Kristian Grud samt landstræner Anders Dahl Christiansen og holdkaptajn Poul Andersen Legater til medaljehold Golf Klub Danmarks legater gik i 2007 til de to succesrige juniorhold, der bragt ædelt metal hjem til Danmark fra Europamesterskaberne. De blev hædret for deres seriøse forberedelsesarbejde samt et strålende sammenhold under selve mesterskaberne. Hver af de ti spillere modtog kr. i form af et legat fra Golf Klub Danmark. Internationalt miljøarbejde DGU har i 2007 deltaget i en arbejdsgruppe under Golf Environment Europe, der har set på muligheden for at introducere et nyt miljøcertificeringsprojekt, der bl.a. indeholder et nationalt niveau. Processen fortsætter i Hansen forgyldt Søren Hansen blev en velfortjent modtager af Nykredit og Sportsjournalisternes Gyldne Golfbold efter en fantastisk sæson, hvor han vandt en turnering på europatouren og sluttede på 8. pladsen på Order of Merit. Prisen blev overrakt af Nykredits koncerndirektør Peter Engberg Jensen (tv) og formand for Sportsjournalisternes Golfklub Hans Grønfeldt. THOMAS BJØRN Nordisk topmøde i Nordjylland Frederikshavn og Hvide Klit golfklubber lagde i august baner til de samlede Nordisk Mesterskaber, som også indeholdt en række møder mellem de fem nordiske nationer. Mens svenskerne løb med den sportslige ære - seks sæt guldmedaljer - ved de første samlede nordiske amatørmesterskaber for otte rækker på én gang, fik de to danske værtsklubber, Frederikshavn Golf Klub og Golfklubben Hvide Klit, til gengæld overstrømmende ros fra alle kanter for deres indsats op til og under Ecco Nordic Summit & Championships - som var det officielle navn på mesterskaberne. De danske juniordrenge levede derimod op til favoritværdigheden og sørgede for mesterskabernes eneste danske guldmedalje, selv om kun to af heltene fra EM i Rold Skov, Lucas Bjerregaard og Kasper Sørensen, var med på NM-holdet. Med to reserver Sebastian Cappelen og Joachim Hansen, vandt Danmark alligevel drengejuniorrækken på suveræn vis. De danske drengejuniorers dominans blev understreget af, at de stod for den i særklasse bedste score i de otte forskellige rækker. EM GIRLS Pressen presser på I takt med de mange nye klubber og den generelt positive medlemsudvikling kan DGU s kommunikationsafdeling mærke en stigende interesse fra medierne, og afdelingen havde igen i 2007 et travlt år på presseområdet. Den årlige pressedag fandt i år sted i Helsingør med Nykredit Masters som tema. Golfjournalisterne hørte her med stor interesse om arbejdet med den største danske turnering, hvorefter de fik lejlighed til at komme i hænderne på landstræner Jan Frej Pedersen og videoanalysesystemet V1. Beriget med ny viden om deres golfsving fik pressefolkene så lejlighed til at opleve fire af DGU s landsholdsspillere i aktion THOMAS BJØRN Storspil ved årsmatch De mange sponsorer, der deltog i Golf Klub Danmarks årsmatch i Nyborg, oplevede, at deres bidrag til DGU s elitearbejde er med til at gøre en markant forskel. De oplevede på nærmeste hold det engagement og den begejstring, elite- og landsholdsspillerne udstrålede og ikke mindst deres taknemmelighed for Golf Klub Danmarks støtte til deres udvikling. Det på banen i Helsingør, som senere lagde græs til Nykredit Masters. Den planlagte pressedag vest for Storebælt måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger. Udover udsendelsen af 20 nyhedsbreve og cirka 40 pressemeddelelser i løbet af året stod kommunikationsafdelingen også for presseansvaret ved sommerens mange store DGU arrangerede turneringer såsom EM Boys i Rold Skov, NM i Frederikshavn og Hvide Klit samt ikke mindst Nykredit Masters. Desuden blev der taget hånd om pressen i forhold til Golfens Dag, der fik omtale i en lang række regional- og lokalaviser landet over. Raterkorpset var i 2007 på besøg hos 30 danske klubber for at rate deres baner. Det er nogenlunde det samme niveau som de foregående år var derfor med ekstra stor glæde, at Golf Klub Danmark også i 2007 kunne sende over kr. til DGU s elitearbejde. En stor tak til Golf Klub Danmark sponsorerne for deres støtte til dansk elitegolf. Årsmatchen blev krydret med en imponerende banerekord, da DGU s sports- og servicechef Morten Backhausen kom i hus med flotte 63 slag. Ny kortspils rangliste Thomas Bjørn Short Game er blevet meget populær. Som noget nyt blev der i 2007 offentliggjort en Order of Merit med alle klubbernes resultater, så juniorerne løbende kan følge med i, hvem der er bedst til det korte spil. Order of Merit findes på juniorer/thomasbjornshortgame. Offentliggørelsen af Order of Merit har medført en stigende interesse blandt spillerne for det korte spil, idet de nu har mulighed for at sammenligne sig med hinanden. Børsen Golf Guide fortsætter 2007 var andet år, hvor DGU udgav en samlet oversigt over alle landets golfbaner. Under navnet Børsen Golf Guide blev den 148 sider tykke bog udsendt sammen med årets første udgave af Dansk Golf. Bogen var så stor en succes, at den også udkommer i Sygdom i sekretariatet DGU s sekretariat var i slutningen af 2007 ramt af sygdom, da handicap- og regelkonsulent Torben Ingvordsen var langtidssygemeldt. Det satte selvfølgelig sit præg på arbejdsgangen, men heldigvis var det muligt at lave en aftale med forgængeren på posten, Ole Vagtborg, der var i stand til at komme en dag om uge og passe jobbet. Det er håbet, at der fra marts igen er fuld normering på posten 18 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

11 Året der gik Succes for handicapseminar DGU s Handicap og Course Rating Komite indledte året med at afholde to uddannelsesseminarer for nye medlemmer af klubbernes handicapkomiteer på SAS Radisson i Silkeborg. På grund af stor tilmelding blev kurset afholdt både lørdag og søndag. Seminaret er populært, fordi handicapreglerne og deres betydning i klublivet gennemgås meget konkret med eksempler fra dagligdagen. Nyt handicapsystem Årets store opgave for Handicap og Course Rating Komiteen har været forberedelsen af EGA Handicap System Komiteen deltog i et møde i Tyskland sammen med repræsentanter for de øvrige 22 EGA medlemslande. På mødet blev de større ændringer af handicapsystemet gennemgået, og det er derefter op til de nationale unioner at vurdere disse ændringer og implementere dem i det enkelte lands udgave. Blandt de større ændringer er muligheden for at spille ni-hullers tællende turneringer/tællende scorer i private runder. Det nye EGA Handicap System kan bestilles i papirudgaven hos DGU s sekretariat eller læses på Mindre papirarbejde Elektronik og internet kan spare meget papirarbejde. Fra 2007 har klubberne selv indberettet deres klubmestre på DGU.org, så de var tilgængelige på klubbens egen side. Og fra 2008 vil alle hole in one indberetninger også køre via DGU. org. Det skulle gerne være med til at spare tid i både klubbens og DGU s sekretariat. ELITE Nykredit Masters med royalt håndtryk Selv om det for første gang ikke endte med en dansk vinder, blev den tredje udgave af Nykredit Masters endnu engang en bragende succes med godt vejr, masser af tilskuere og fremragende golf. Efter danske vindere i både 2005 og 2006 fik Ladies Euopean Tour turneringen Nykredit Masters anno 2007 en engelsk vinder i form af den rutinerede Lisa Hall. En rørt Lisa Hall fik ud over vinderchecken på euro desuden et royalt håndtryk fra Kronprinsesse Mary, der begejstret fulgte de afsluttende huller fra nærmeste hold i selskab med de mange tilskuere og arbejdsomme frivillige fra Helsingør Golf Club, der sammen med arrangørerne DGU og ELM var med til at gøre Nykredit Masters til en stor oplevelse for såvel spillere som publikum. Kronprinsesse Mary tilbragte tre timer i Helsingør Golf Club. Ud over at se de spændende afslutningshuller og overrække præmier til vinderne, fik hun også tid til at besøge den store teltby. Her besøgte hun blandt andet DGU og Hjerteforeningens fælles stand. Under titlen Hjertegolf havde de to foreninger fået designet t-shirts og kasketter af DGU s faste grafiker og designer Charlotte Nørgaard. Overskuddet af salget gik ubeskåret til Hjerteforeningen. Kronprinsesse Mary er protektor for både DGU og Hjerteforeningen, og hun udtrykte under sit besøg på standen stor glæde over samarbejdet mellem hendes to protektioner. Hele 17 danske spillere var med i Helsingør, og bedst gik det Lisa Holm Sørensen, der sluttede på en femteplads, ligesom landsholdsspilleren Monica V. Christiansen leverede en fornem indsats, da hun som den anden dansker i Nykredit Masters-historien formåede at klare cuttet. Nykredit Masters afvikles i 2008 på Simon s Golf Club. MILJØ Golf på skoleskemaet DANSK GOLF UNION Golf i SKOLEN GOLFTEKNIK OG SLAGTRÆNING DIDAKTISKE OVERVEJELSER AKTIVITETER GOLFUDTRYK Med status som Danmarks næststørste idrætsgren skal danske skoleelever selvfølgelig også have chancen for at prøve kræfter med golfsporten på lige fod med traditionelle idrætsgrene som fodbold, håndbold og atletik. Dansk Golf Union har derfor arbejdet målrettet på, at skoleeleverne introduceres til golfsporten på lige fod med mere traditionelle idrætsgrene. DGU har derfor udarbejdet bogen Golf i Skolen, som sammen med andre tiltag skal bidrage til at indføre idrætslærerne til golfens verden. Samtidig udbyder DGU i samarbejde med Dansk Skoleidræt, CVU, seminarier, CFU og lokale skoler kurser i konceptet Golf i skolen, som alle idrætslærere kan tilmelde sig. Konceptet bygger på en undervisningsmanual samt en Golf i skolen -taske, som DGU udbyder til salg fra starten af Tasken indeholder rekvisitter samt en lærevejledning til gennemførelse af undervisningen. Det første grønne regnskab Aldrig tidligere har dokumentation for golfbaners ressourceforbrug været så godt. 113 ud af 163 klubber var i 2006 omfattet af pesticidaftalen, og af disse har 111 klubber afleveret et grønt regnskab til DGU. Det giver en svarprocent på 98, hvilket er yderst til fredstillende. De afleverede data til DGU er for første gang blevet bearbejdet i en samlet gennemsnitlig undersøgelse, som er mundet ud i publikationen Golfens Grønne Regnskab. De indkomne data fra klubberne viser, at Pesticidforbruget er faldet med 34 procent siden Infomappen revideret DGU s Infomappe gennemgik i 2007 en større revision, således at den nu er opdelt i to separate publikationer. Den ene publikation hedder nu Medlemskab af Dansk Golf Union og fortæller om proceduren for optagelse, de gældende optagelses- og medlemsvilkår og administrationen af DGU-kort, mens den anden har fået navnet Information om Golfbaner og indeholder generel information om anlæggelse og projektering af golfbaner. Junior Solheim med dansk deltagel bød blandt mange andre store præstationer også på en stor opmuntring for de to juniorlandsholdsspillere Charlotte Kring Lorentzen og Sara Monberg, der som de første danskere nogensinde repræsenterede Europa i Junior Solheim Cup. De to danske piger kom desværre ikke på pointtavlen i Båstad, men det lykkedes alligevel Europa at sikre sig trofæet efter en spændende dyst mod USA. 20 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

12 Året der gik Juniorer spiller gratis Den gensidige juniorgreenfee aftale er fortsat i vækst. For hvert år der går stiger antallet af klubber, der er tilmeldt aftalen, så deres juniorspillere kan spille gratis på hinandens baner. Ved udgangen af 2007 kunne juniorerne i 78 klubber spille gratis på hinandens baner. Som noget nyt i 2007 blev banerne også noteret i Børsen Golf Guide. Træningslejr lagde fundamentet Kimen til det succesfulde golfår blev i 2007 lagt på den årlige træningslejr i det sydlige Spanien, hvor Costa Ballena-anlægget for andet år i træk husede de danske landsholdstrupper forud for sæsonen. 30 spillere og 11 trænere, eksperter og ledere deltog i træningslejren, som igen i 2008 finder sted i Costa Ballena. Ændring af Talentkurser Strukturen på talentkurserne er blevet ændret, så der fremover er fire kurser i stedet for tre. Talentkursus 2 har hidtil kørt over to weekender, men da mange juniorspillere har haft svært ved at finde to weekender, som kan afsættes til kursus, har man valgt at splitte Talentkursus 2 op i et ekstra modul med navnet Talentkursus 3. Fra 2008 vil det nye Talentkursus 4 dermed erstatte det hidtidige Talentkursus 3. JUNIORER Ranglistevindere hædret Vinderne af DGU s ranglister blev hædret ved en seance i Idrættens Hus i Brøndby. Fra venstre Ivan Dueholm, Skovlunde og Herlev, vinder af Senior Ranglisten herrer, Else Kalstad, Furesø, vinder af Senior Ranglisten damer, Malene Jørgensen, Odense, nr. 3 Titleist Ranglisten damer, Charlotte Kring Lorentzen, Smørum, vinder Titleist Ranglisten damer og Faxe Kondi Junior Ranglisten piger, Sara Monberg, Juelsminde, runner-up Titleist Ranglisten damer, Nicklaez Rasmussen, Furesø, nr. 3 Titleist Ranglisten herrer, Nicolai Aagaard, Værløse, Titleist Ranglisten herrer og Faxe Kondi Junior Ranglisten drenge og Kristian Nielsen, Furesø, runner-up Titleist Ranglisten herrer. VERDENS ELITE Rekordår i Erhverv I løbet af sin seks år lange levetid har DGU s datterselskab DGU Erhverv A/S udviklet sig til en væsentlig indtægtskilde for DGU, og med en omsætning på over 17 mio. og et resultat på over 4 mio. kr. blev 2007 DGU Erhverv s hidtil bedste år. Hele DGU Erhvervs overskud udloddes direkte til DGU. Erhvervs primære forretningsområder inkluderer sponsortegning, magasinet Dansk Golf, bannersalg til og org samt eventproduktion, og alle områder har i løbet af året bidraget positivt til Erhverv s resultat. Den største procentuelle fremgang ligger på bannersalget, der steg med hele 185%. - Efter lanceringen af vores nye sites i december 2006 følte vi, at vi havde et produkt, der berettigede til en offensiv satsning på bannersalg, og vores forventninger er til fulde blevet opfyldt. Eventproduktion herunder company days - har været endnu et fokusområde i 2007, og også her har årets indsats Biodynamik En række danske proer, kiropraktorer og fysioterapeuter deltog i november i et DGUseminar om trænings- og analysesystem BioDynamics. Systemet benyttes af en lang række professionelle tourspillere rundt omkring i verden, og ideen med det unikke feedback-system er, at både proen, fysioterapeuten og biomekanikeren involveres i træningen. På billedet er det landsholdsspilleren Sebastian Cappelen, der agerer forsøgskanin givet bonus. Magasinet Dansk Golf fortsætter ligeledes sin positive økonomiske udvikling, og i en tid, hvor mange forbund har måttet opgive at udgive et medlemsblad, er vi glade for at have et husstandsomdelt magasin, der trods store portoudgifter oven i købet bidrager positivt til DGU s økonomi, siger leder af DGU Erhverv kommunikationschef Camilla Flindt Hjælmhof. - Vi sætter stor pris på vores sponsorers engagement, og er meget glade for de gode lange samarbejder vi har. I 2007 har vi kunne byde velkommen til Lenovo og Oscar Jacobson som nye sponsorer, men vi kunne både i 2007, og også de foregående år, have ønsket os en endnu større vækst indenfor nytegninger. Det har vi taget konsekvensen af, og vi indledte derfor i slutningen af året et samarbejde med Team Danmarks marketingselskab SportOne Danmark, der fremover vil assistere os ved nytegninger af sponsorater. Det ser vi frem til, siger Camilla Flindt Hjælmhof. Greenkeepernes år 2007 bød på aktivitet i samtlige ERFA-grupper for landets greenkeepere. Der har været fokus på strategisk planlægning af golfbanedriften, grønne regnskaber, lederuddannelse, ansættelse af lærlinge og behovet for golfbaner i Danmark. Lederuddannelsen for greenkeepere kørte i 2007 for andet år i træk. Der var 20 tilmeldte til uddannelsen. 22 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

13 Året der gik Styr på medlemstallet En stor indsats i klubberne og i DGU s sekretariat har fjernet de store udsving i medlemstallet, som der tidligere har optrådt. Det kvartalsvise udtræk fra DGU-Basen har bl.a. medført, at det 30. september 2007 kun var nødvendigt at regulere med ca. 300 medlemmer i det endelige tal. Ny struktur i trænerteamet DGU s elitearbejde er inde i en positiv spiral med fremragende resultater. Arbejdet med den danske elite blev sidst på året optimeret med en justering af arbejdsfordelingen i landstræner-teamet. Damelandstræner Fredrik Johnsson har taget en større uddannelse indenfor coaching og har fået en ny rolle som landsholdscoach. Fremover skal Fredrik Johnsson svæve over alle landsholdstrupperne, hvorfra hans opgave bliver at optimere den mentale træning og overføre den tekniske træning fra træningsbanen til spillet ude på banen. Det betyder, at pigelandstræner Jan Frej Pedersen også bliver ansvarlig for dametrupperne. Nye ansigter i DGU Golfsportens kraftige vækst satte i 2007 også sit præg på DGU s sekretariat, hvor der blev ansat fem nye medarbejdere. Landstræner Anders Dahl Christiansen, turneringskonsulent Dennis Andreasen, breddekonsulent Kim Uldahl Pedersen, regnskabsassistent Lone Liebst Christiansen og landstræner Thomas Holm Larsson der alle fremover skal være med til at løfte DGU s mange opgaver. NYSKABELSE Golfbooks.dk så dagens lys Da året gik på hæld, fik de danske golfspillere den første dedikerede golfboghandel. På adressen er det fremover muligt at købe golfbøger, spil, DVD er og lignende til en fordelagtig pris. Siden er lavet i samarbejde med Schweitzer Bogtryk og golfjournalisten Henrik Knudsen. DGU står for den daglige drift af siden, Henrik Knudsen finder og udvælger indhold, mens Schweitzer tager sig af distributionen. Siden viste sig hurtigt at være meget populær, og der var ganske givet mange golfspillere, der fandt julegaver fra Golfbooks.dk under juletræet. DGU s kurser for turneringsledere var også i 2007 populære. Knap 100 deltog på Uddannelse til turneringsleder 1 i januar og november, mens 25 i februar var med på Uddannelse til turneringsleder 2 MILJØ Klubbernes nøgletal Efter opfordring fra klubberne har DGU i samarbejde med Deloitte i 2007 udarbejdet nogle relevante regnskabsnøgletal for golfklubberne. Så fremover kan en klub sammenligne udgifter og indtægter med andre klubberne inden for områder som bane, administrationen/gager, eliten, bredde samt indtægterne fordelt på bl.a. indskud, kontingent, sponsor, turneringer. Alt sammen baseret på regnskabstal for Ud fra indrapporteringen bliver der udarbejdet nøgletal på tre niveauer: Gennemsnit på landsplan, gennemsnit inden for landsdel og klubbens egen indberetning. Der er i opgørelsen taget højde for om klubberne har ni eller 27 huller, om de bor til leje eller ejer. Det har været frivilligt for klubberne at deltage, og det har 91 klubber ønsket at gøre. Den endelige rapportering ligger klar i foråret Alle klubber som har deltaget i undersøgelsen får tilsendt rapporten. MILJØ Golfens Dag Lørdag 5. maj vrimlede det med nye ansigter og skæve slag i de 96 danske golfklubber, som i anledning af Golfens Dag åbnede dørene for Kom nysgerrige sjæle og spil golf Den tidlige sommersol havde meget passende meldt sig på banen til det første landsdækkende Åbent Hus-arrangement, som DGU arrangerede i samarbejde med Foreningen Private Golfbaner og Danmarks Golfens Dag lørdag 5. maj Pitch & Putt DGU har siden 2006 været i dialog med Dansk Pitch & Putt Union, og der blev i 2007 indgået en aftale med henblik på i fremtiden at kunne optage Pitch & Putt Klubber i Dansk Golf Union. Spørgsmålet lægges nu over til DGU s repræsentantskab, idet det kræver en vedtægtsændring, før DGU kan varetage denne aktivitet og optage Pitch & Putt-klubber. Turneringskomiteen har i 2007 behandlet en række løbende henvendelser og protester i henhold til Regel 34: Uoverensstemmelser og afgørelser. Det har drejet sig om afgørelse af tvivlspørgsmål, rådgivning og fortolkning af turneringspropositioner samt behandling af protester. Det årlige seminar for DGU-turneringsledere og dommere blev afholdt i februar med omkring 50 deltagere. Det var en stor succes, hvor deltagerne udvekslede erfaringer fra forrige sæson, forberedte og planlagde 2007, kommende sæson og blev opdateret på ændringer af turneringspropositionerne. Idræts-Forbund. Og det samme gjorde tusindvis af interesserede mennesker, der havde lyst til at prøve kræfter med golfsporten. Golf er en fantastisk Der var dog stor sport. forskel Bare på spørg fremmødet. som I Københavns kunne tænke Golf Klub, sig at som få et indblik i de med danskere, den alenlange som allerede venteliste ikke har golfens behov for forunderlige at sælge sig over verden. for (Her kan er blevet inficeret nye medlemmer, den kom grønne fire personer forbi, indsættes mens der tekst i Møn om Golf klubbens Klub arrangementer klubber på havde dagen, sat alle adresse sejl til osv, links Tilfredshed bacille. Kunne dukkede tænke hele 100 dig besøgende at prøve op. Mange med sekretariatet kræfter med for golfsporten, at gøre dagen til så en sæt succes. I Golfklubben til hjemmeside Hedeland var osv.) 20 frivillige hjælpere, og folk fra såvel junior- og eliteudvalg, mødt op for at servicere gæsterne. Dem var der 60 af og de fik alle lov at prøve kræfter med Et af turneringsområdets kort- kryds i kalenderen lørdag 5. maj mellem kl. 10 og 16, hvor (klubbens navn) På kan du se selve golfspillet, ligesom klubben havde stillet en del af greenkeepernes sigtede mål i 2007 var en tilfredshedsundersøgelse blandt DGU s åbner dørene for alle interesserede, hvilke klubber, der deltager i Golfens Dag maskinpark til skue. Chefkonsulent Jonas Meyer Jensen fra Dansk Golf Union glæder sig over, at hovedparten af landets klubber bakkede turneringsledere, hvor målet var, op om arrangementet. - Vi er generelt meget tilfredse med afviklingen at mindst 90 procent af turneringslederne skulle være meget af Golfens Dag, men sammen med Foreningen Private Golfbaner og klubberne vil vi arbejde på at gøre dagen til en endnu større succes tilfredse eller særdeles tilfredse fremover. Datoen Golfens kunne Dag f.eks. er arrangeret have været af bedre, DGU, Foreningen idet Bededagsferien Private Golfbaner og Danmarks med sekretariatets support. formentlig har holdt Idræts en Forbund del mennesker med det formål væk, siger at åbne Jonas folks Meyer øjne for Jensen. golfspillets glæder Det endelige resultat blev 90,8 Det er besluttet, at Golfens Dag afvikles hvert andet år. Næste landsdækkende åbent hus-arrangement finder dermed sted i procent. Dansk Golf Union Årets gang i Turne ringskomiteen 24 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

14 Året der gik Skiftedag i bestyrelsen Repræsentantskabsmødet i marts var et farvel til en række garvede kræfter i DGU s bestyrelse. Claus Hagdrup, Søren Bjerregaard og Henning B. Schmidt sagde farvel efter mange års tro indsats. Det betød, at de to suppleanter Tuula Undall og Jim Staffensen blev valgt ind i bestyrelsen sammen med Tom Holmberg. De to suppleantposter gik til Christian Bindslev og Aase Møller-Hansen. Et par nye DGU kurser så dagens lys i Kursus i ansættelsesret henvender sig til forretningsførere og bestyrelsesmedlemmer og er lavet for at støtte klubberne, når de skal ansætte og afskedige folk. Coaching-uddannelsen er udviklet i samarbejde med PGA. Tanken med uddannelsen er, at klubbens træner skal få nogle værktøjer, der skal støtte ham i at få det bedste frem i junior- og elitespillere. Store økonomiske problemer resulterede i, at PGT, selskabet bag Scanplan Tour, blev begæret konkurs. Dansk Golf Union beklager konkursen, der efterlader sorteper hos både spillere og kreditorer, ligesom dansk golf sættes i et negativt lys. Dansk golf har opbygget et godt renommé i udlandet, og det skal ikke sættes over styr med flere kuldsejlede projekter. Vi vil derfor overveje, hvorvidt Dansk Golf Union fremover skal gå ind og foretage en regulering på området, akkurat som man ser det i Sverige og Norge, hvor alle turneringer skal sanktioneres af det nationale forbund, siger DGU s Generalsekretær Karsten Thuen. Optimeret sagsbehandling Ved at lægge sagsbehandlingen af turneringssager i faste rammer er arbejdsgangen mellem DGU og Turneringskomiteen blevet væsentlig optimeret. Formålet er, at informationer, klagevejledning og tidligere afgørelser fra Turneringskomiteen i lighed med Amatør og Ordensudvalget, skal være tilgængelig på DGU.org i løbet af ordentligt, og der arbejdes til Nye kurser Nykredit Ægtepar Open Beklagelig konkurs MILJØ År 1 for de nye portaler 2007 var år 1 efter det omfattende redesign af DGU.org og lanceringen af klubportalen DGUplus.org. Der er blevet taget godt imod begge portaler, der hurtigt blev en fast del af de danske spillere og klubbers hverdag. Helt naturligt har der været en række opgaver med at få alle de mange gamle sider til at præsentere sig stadighed på at gøre strukturen på begge portaler logisk og enkel at navigere rundt på. MILJØ DGU Camps hittede DGU s kursusafdeling havde travlt med at arrangere camps i 2007, hvor ideen med forskellige camps målrettet specifikke grupper viste sig at være meget populært. Mere end 60 unge mellem 13 og 18 år mødte op i Odense Golfklub, da der blev afholdt UngdomsCamp. FamilieCamp var også en nyskabelse i forældre og børn var samlet til nogle hyggelige dage i Dragør Golfklub. Den københavnske klub er også vært i 2008, hvor der allerede er kommet en række tilmeldinger. De seneste tre sæsoner har DGU forsøgte at lave en RejseCamp var første år, hvor det lykkedes 29 unge spillere var af sted med landstræner Thomas Holm Larsson til en uges intensiv golftræning i Portugal. Pige- og DrengeCamp for de yngste var sædvanen tro et tilløbsstykke i sommermånederne. NYSKABELSE Succes i Sotogrande 2007 blev et sandt jubelår for dansk golf, og man skulle ikke mange måneder ind i den nye sæson, før årets første store danske resultat tikkede ind på lystavlen. Fire danske herrer, Nicklaez Rasmussen, Rasmus Hjelm Nielsen, Peter Baunsøe og Philip Drost var med i European Nations Championship, en af de største internationale europæiske turneringer og sørgede med en fornem sejr i nationskonkurrencen for det første af mange store danske resultater i Også damerne gjorde en god figur i det sydspanske med en 4. plads. VERDENS ELITE Golf, natur og friluftsliv For at skabe de bedst mulige rammer for kommunernes arbejde med planlægning af golfbaner, udgav Miljøministeriet i 2006 retningslinjerne Lokalisering af golfbaner, der omhandler den overordnede kommuneplanlægning. Retningslinjerne er udarbejdet i tæt samarbejde med DGU og de grønne organisationer. Det gode samarbejde fortsatte med vejledningen Golf, natur og friluftsliv, som DGU udgav i Vejledningen fokuserer på arbejdet med lokalplanlægningen frem til den endelige etablering og drift af banen. Formålet med DA NSK GOLF UNION Golf, natur og friluftsliv LOKALPLANLÆGNING GOLFBANER NATUR FRILUFTSLIV ANLÆGGELSE OG DRIFT Golf, natur og friluftsliv er at give ideer til, hvordan natur- og friluftsinteresser bedst varetages, når der skal planlægges, etableres og plejes golfbaner. Den landsdækkende ægteparturnering blev afviklet på 14 baner med succes. Vinderne fra landsfinalen vandt en plads i pro/am en til Nykredit Masters i Helsingør. Ca. 800 ægtepar deltog i turneringen. Pigegolf med pil opad Satsningen på juniorpigerne inden for såvel bredde og elite begynder nu for alvor at give resultat. Det kan aflæses i en øget tilslutning til såvel DGU Pigegolf, DGU Pigetour og ikke mindst PigeCamp, som har manifesteret sig som en stor succes med piger i alle aldersgrupper fra alle dele af landet. Den positive udvikling er også slået igennem hos DGU s Talentpiger, som for første gang i 2007 har måttet skærpe kravene for optagelse på de to centre i øst og syd. Et klart signal om, at talentmassen øges, og at potentialet af fremtidige kvindelige danske golfstjerner er støt stigende. Samtidig vidner fremgangen om et fantastisk arbejde med pigegolfen blandt de frivillige i DGU og i landets klubber. 26 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

15 H O V E D S P O N S O R Året der gik Årets resultater 2007 Danske mesterskaber DM slagspil Herrer Rasmus Hjelm Nielsen, Aalborg Damer Charlotte Kring Lorentzen, Smørum DM Hulspil Herrer Kasper Jensen, Odense Eventyr Damer Charlotte Kring Lorentzen, Smørum DM Junior Drenge Joachim B. Hansen, Gilleleje Piger Charlotte Kring Lorentzen, Smørum DM Senior Herrer Damer Ivan Dueholm, Skovlunde & Herlev Else Kalstad, Furesø DM Mid-age Herrer Claus Mølholm, Gyttegård Damer Brigitte Andersen, Tange Sø Far/søn Kasper og Peter Knudsen, Frederikssund Øvrige Kurt og Camilla Nielsen, Fredericia Herrer Damer Rungsted Aalborg Simon s Dragsholm Trehøje Sorø Vestlollands Faaborg DM to generationer Vestfyns Nykredit Divisionen 1. division senior MILJØ Ni nye klubber Mulighederne for at spille golf har aldrig været bedre. I løbet af 2007 fik de danske golfspillere ni nye steder, hvor de kan boltre sig. Hen over året blev Rømø Golfklub, Ledreborg Palace Golf Club, Golfclub Storådalen, Hedens Golfklub, Sejerø Golfklub, Tollundgaard Golf Klub, Djurs Golfklub, Dronninglund Golfklub og Mariagerfjord Golfklub optaget i Dansk Golf Union, så der nu er 174 danske golfklubber. Som de foregående år er tilgangen af klubber især sket i Jylland og på Fyn, mens der er længere imellem de nye klubber på Sjælland. Der er dog gang i en del nye og store projekter på Sjælland, hvilket lover lysere tider for de mange potentielle golfspillere i og omkring hovedstaden. NYSKABELSE DGU-mand i DIF s bestyrelse Lars Dahl-Nielsen blev efter kampvalg valgt til Danmarks Idræts- Forbunds bestyrelse. Den 51-årige advokat fra Vejle tager otte års erfaring fra DGU s bestyrelse og en række klare mærkesager med sig ind i bestyrelsesarbejdet. - Foreningsbegrebet ligger mig meget på sinde. Jeg vil gerne arbejde for at styrke foreningsidrætten og dæmme op for de nye meget individuelle strømninger, som trænger sig mere og mere på. Samtidig vil jeg forsøge at få mere mangfoldighed ind i idrætslivet på alle fronter, ligesom jeg vil arbejde for at bevare sammenhængskraften mellem forbundene, så de små ikke bare passer sig selv, og de store ikke blot rider deres egne kæpheste, siger Lars Dahl-Nielsen. MILJØ Nye golfregler The United States Golf Association Selv om de nye golfregler først trådte i kraft i 2008 har arbejdet med dem fyldt en stor del af Regelkomiteens tid i Komiteen har været travlt beskæftiget med at oversætte den nye udgave at Golfregler. Den nye udgave er karakteriseret ved, at der i den engelske tekst er foretaget DANSK GOLF UNIONS OVERSÆTTELSE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR UDGAVE PR. 1. JANUAR 2008WW en del rettelser og tilføjelser med det formål at præcisere og forenkle. Desuden er der kommet en del tilføjelser, således at tidligere Decisons er skrevet ind i Reglerne. Dansk Golf Union har copyright på den danske oversættelse. Det er Royal and Ancient, der leverer teksten. Og det sker på visse betingelser. Blandt andet skal den danske oversættelse godkendes af R&A, hvilket foregår ved, at oversættelsen godkendes af en danskkyndig fra Universitetet i St. Andrews. Hvert ord skal således vejes på en guldvægt, idet der er tale om en meget grundig gennemgang af den danske oversættelse. GOLFKLUB DANMARK Topkarakter til Dansk Golf Magasinet Dansk Golf har gennem de seneste år gennemgået en forandring. Magasinet er blevet redesignet, den redaktionelle linie er blevet strammet op, og der er kommet et øget fokus på magasinet som DGU s ansigt udadtil. Det har været med til at vende Dansk Golf fra en underskudsforretning til i dag at være en aktivitet, der takket være tilfredse annoncører bidrager positivt til DGU s budget. Det er ikke kun annoncørerne, der er glade for magasinet. Læserne er heldigvis også meget tilfredse med det magasin, som de modtager seks gange om året. I maj måned deltog H O V E D S P O N S O R DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited og knap 500 danske golfspillere i en større tilfredshedsundersøgelse af magasinet, og deres svar var meget positive. På alle parametre var vurderingen af bladet gået frem, siden den seneste undersøgelse blev lavet i slutningen af Undersøgelsen viste, at Dansk Golf er det klart foretrukne golfmagasin på markedet. Det bliver læst intensivt, tilfredsheden med indholdet er skyhøj, bladene bliver gemt, og hovedparten af læserne ville være villige til at betale for at modtage bladet, som de også gerne så udkom lidt oftere. Undersøgelsen viste, at læserne gerne vil have mere instruktion, så det er et af de områder, som vil blive redaktionelt opgraderet i det nye år. Ligeledes var efterspørgslen efter et elektronisk nyhedsbrev også kraftig. DGU s kommunikationsafdeling venter at have et sådant klar i løbet af foråret Danish International Amateur Championship Herrer Rasmus Lykke-Kjeldsen, Breinholtgård Damer Charlotte Kring lorentzen, Smørum Drenge Rasmus Lykke-Kjeldsen, Breinholtgård Piger Charlotte Kring Lorentzen, Smørum Herrer Nicolai Aagaard, Værløse Damer Charlotte Kring Lorentzen, Smørum Faxe Kondi Junior Ranglisten Drenge Nicolai Aagaard, Værløse Piger Charlotte Kring Lorentzen, Smørum Senior Ranglisten Herrer Ivan Dueholm, Skovlunde & Herlev Damer Else Kalstad, Furesø Internationale mesterskaber EM herrer, hold EM drenge, hold EM piger, hold SILKEBORG Danish International YOUTH Championship SMØRUM Titleist Ranglisten 6. plads 1. plads 3. plads Internationale sejre German Boys Nicolai Aagaard Harder German Junior Masters Nicolai Aagaard SAAB Int. Belgian Juniors Kasper Sørensen Halland Junior Open Joachim Hansen Dutch Junior Masters Line Vedel Hansen Handelsbanken Finans Open, Ecco Tour Kristian Nielsen Man Nö Open, Anders Schmidt Challenge Tour Hansen SM Match Telia Tour Julie Tvede 28 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

16 Ledelsesberetning Årsrapport Ledelsesberetning I 2007 har DGU s regnskab generelt fulgt budgettet. Den samlede effekt er en forøgelse af egenkapitalen med 34 t.kr. På de enkelte aktiviteter har der været afvigelser et forhold, som sekretariatet er meget opmærksom på, idet det er DGU s ønske, at budgettet skal være styrende, også for den enkelte aktivitet. Indtægterne for 2007 blev ca. 500 t.kr. mindre end budgetteret. De væsentligste årsager hertil er, at for første gang i flere år blev kontingentindgangen ca. 600 t.kr., mindre end budgetteret. Samtidig er det kontante tilskud i form af overskudsoverførslen fra DGU Erhverv A/S til DGU 500 t.kr., mindre end budgetteret. Som nævnt nedenfor, har DGU Erhverv A/S bidraget på anden vis, så tilskuddet til DGU s aktiviteter er øget markant i forhold til i Der er også indtægtsposter, som afviger positivt i forhold til budgettet, bl.a. salg af bannerannoncer, som i forhold til budgettet er steget med ca. 125 t.kr. og i forhold til 2006 er tredoblet. Også tilskuddet fra Team Danmark er øget med knapt 200 t.kr. Heraf er 135 t.kr. øremærket til projektet Aldersrelateret træningskoncept. Set i lyset af de resultater, den danske golfelite præsterede i 2007, er det imidlertid ikke tilfredsstillende, at Team Danmarks elitestøtte uændret er forholdsmæssigt meget mindre, end det der er tilfældet for flere af de andre topsatsningsforbund. Som nævnt i sidste års ledelsesberetning, igangsatte DGU i 2007 et nyt elitesatsningsprojekt med det formål at tilvejebringe en markant øget økonomisk støtte til elitearbejdet i lighed med, hvad der er til rådighed i vores nabolande. Det betyder, at DGU Erhverv A/S skal finde nye sponsorater i størrelsesordenen 4 mio. kr. Arbejdet er gået i gang, og tegner positivt. Målet er at finde 3 4 sponsorer, og overbevise Team Danmark om, at golf er det nye elitesatsningsområde for dansk sport. Magasinet Dansk Golf fortsætter med at give et positivt resultat for DGU. Udgifterne blev holdt på et niveau under det budgetterede, samtidigt med at annoncesalget, der forestås af DGU Erhverv A/S blev opretholdt på et niveau på ca. 9,5 mio. kr. Resultatet betyder, at Dansk Golf igen i 2007 blev udsendt til alle danske golfspillere uden at påvirke klubbernes kontingentbetaling til DGU. Som det fremgår af regnskabet, har DGU Erhverv A/S i 2007 bidraget finansielt med ca. 4 mio. kr. Hertil kommer naturalie aftaler indgået af DGU Erhverv A/S på biler, tøj, drikkevarer til turneringer samt IT-udstyr, til en værdi af ca. 3 mio. kr. På udgiftssiden har der været mindre afvigelser i forhold til budgettet. DGU s repræsentantskabsmøde havde færre deltagere end budgetteret, og på udgiftssiden resulterede det i en besparelse på ca. 60 t.kr. Som det fremgår af indtægtssiden er denne besparelse udlignet af en mindre indtægt end budgetteret. Når posten finansielle udgifter overskrider budgettet, skyldes det, at DGU har udgiftsført tab på værdipapirer, som en konsekvens af den udvikling, som generelt har ramt værdipapirer i I 2007 valgte DGU at prioritere en opgradering af DGU s web-portal. For 2008 vil der blive arbejdet på en funktion, der kan samkøre dele af de nordiske golfforbunds hjemmesider, således at det fremover bliver muligt at udveksle handicap i hele Norden. Igen i 2007 blev Nykredit Masters afviklet med et stærkt spillerfelt, og Helsingør Golf Club lagde en imponerende bane til en turnering, som blev besøgt af rigtig mange tilskuere. Nykredit har forlænget turneringssponsoratet for yderligere 3 år. Fremover vil turneringen blive gennemført med DGU som eneansvarlig. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Årets resultat på 34 t.kr.foreslår bestyrelsen overført til næste år. DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

17 Påtegninger Anvendt regnskabspraksis Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for Dansk Golf Union. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af Vi anser den valgte regnskabs Karsten Thuen Generalsekretær Bestyrelse: Søren Clemmensen (formand) Jim Staffensen Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Dansk Golf Union Vi har revideret årsrapporten for Dansk Golf Union for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen Lars Dahl-Nielsen Tuula Undall praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Brøndby, den 1. februar 2008 Ellen Margrethe Duus Tom Holmberg overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Budgettallene er ikke revideret Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af København, den 1. februar 2008 Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus Hansen statsautoriseret revisor Ib Dam Schultz Søren Thorbjørnsen statsautoriseret revisor Anvendt regnskabspraksis DGU er omfattet af årsregnskabsloven og dens bestemmelser for aflæggelse af årsregnskab. Foreningen aflægger regnskab som A-virksomhed, der foreskriver regler for opstilling af aktiver og passiver, men giver valgfrihed ved udformningen af resultatopgørelsen. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Der er anvendt følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrappoten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Kontingentindtægter og tilskud indtægtsføres i de relevante regnskabsperioder. Sponsorindtægter periodiseres pr uanset forfaldstidspunktet. Renteindtægter periodiseres. Realiserede kursgevinster og tab samt urealiserede kursreguleringer på værdipapirer er indeholdt i posten diverse indtægter. Balancen Materielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Automobiler Kontormaskiner og inventar 5 år 3-5 år Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes foreningens andel af virksomhedernes resultat. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Varebeholdninger Beholdninger af informationsmateriale, gaver mv. værdiansættes til anskaffelsespris. Ukurante beholdninger nedskrives til realisationsværdi Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelse til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter obligationer og investeringsbeviser, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Tilgodehavende udbytte Udbytte fra DGU Erhverv A/S indregnes som et tilgodehavende og vises som en særskilt post under omsætningsaktiverne. Egenkapital og henlæggelser Henlæggelser til kommende projekter indregnes under egenkapitalen som en øremærket henlæggelse. 32 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

18 Regnskab Regnskab Resultatopgørelse 2007 Pengestrømsopgørelse for 2007 Resultat Note Budget Årets resultat Budget Overslag t.kr. t.kr. kr. t.kr. t.kr. Indtægter Kontingenter Tilskud og støtte, Danmarks Idræts-Forbund Tilskud Team Danmark Sponsorer Magasinet Dansk Golf Møde- og kursusgebyrer Breddeaktiviteter Turneringsgebyrer Diverse indtægter Indtægter Omkostninger 788 Bestyrelsen DGU-møder DGU-generelt Serviceområdet Breddeområdet Sportsområdet Information og magasinet Dansk Golf Administration - sekretariatet Ansatte gager mv Sponsorvirksomhed Diverse Omkostninger Ordinært resultat (257) Anvendt til forskning 0 ( ) Anvendt til bestyrelsens udviklingsseminar 0 ( ) 0 0 (355) Anvendt til jubilæum (29) Årets resultat t.kr. t.kr. Årets resultat 34 (29) Reguleret for ikke-kontante poster og renter: Renteindtægter, netto (435) (309) Afskrivninger Overskud i DGU Erhverv A/S (4.065) (3.211) Kurstab og reguleringer af værdipapirer (4.098) (3.118) Ændring i driftskapital: Ændring i varebeholdninger (107) 403 Ændring i tilgodehavender 363 (430) Ændring i leverandørgæld mv. 190 (218) (3.652) (3.363) Modtagne renteindtægter mv Pengestrømme vedrørende drift (3.217) (3.053) Køb af materielle anlægsaktiver (144) (191) Salg af materielle anlægsaktiver 0 4 Køb af finansielle anlægsaktiver 0 (985) Pengestrømme vedrørende investeringer (144) (1.172) Udbetalt udbytte fra DGU Erhverv A/S Pengestrømme vedrørende udbytte Ændring i likvider (150) (1.784) Likvider Bankgæld Likvider Likvider Bankgæld (46) Likvider DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

19 Regnskab Balance pr Balance pr Note kr. t.kr. Kontormaskiner og inventar Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Kapitalinteresse i dattervirksomhed Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Debitorer Mellemværende med DGU Erhverv A/S Tilgodehavende udbytte fra DGU Erhverv A/S Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Note kr. t.kr. Henlæggelse til projekt- og rådighedspuljer Overført resultat Egenkapital Bankgæld 0 46 Mellemværende med Golf Klub Danmark Skyldige omkostninger mv Anden gæld Forudfaktureret sponsorbidrag Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Medarbejderforhold 1 Kautions- og eventualforpligtelser 6 Nærtstående parter 7 Aktiver DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

20 Regnskab Noter Noter 1. Ansatte gager mv. Resultat Budget Årets resultat Budget Overslag t.kr. t.kr. kr. t.kr. t.kr Gager inkl. overarbejde og pensionsbidrag Møder og rejser Autodrift, telefon, kurser mv DGU har beskæftiget 29 (2006: 28) fuldtidsansatte i sekretariatet samt 16 (2006: 21) eksterne medarbejdere. Foreningens bestyrelse har ikke modtaget vederlag i regnskabsåret. Dog har formanden modtaget vederlag i form af fri bil stillet til rådighed. 3. Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresse i dattervirk- Resultat Børsnoterede somhed DGU 2006 værdipapirer Erhverv A/S t.kr. kr. kr Kostpris Årets tilgang Anskaffelsespris Nettoopskrivninger (172) Årets nedskrivninger ( ) Årets resultat (3.211) Hensat til udlodning af udbytte for regnskabsåret ( ) Opskrivninger Materielle anlægsaktiver Regnskabsmæssig værdi Balance Kontor maskiner og t.kr. inventar kr Anskaffelsespris Årets tilgang (583) Årets afgang (90.876) Anskaffelsespris Afskrivninger Årets afskrivninger (580) Tilbageførte afskrivninger på årets afgang (90.878) 940 Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING 2007 DANSK GOLF UNION - ÅRSBERETNING

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009.

Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Golfen i tal Golfklubber og spillere pr. 30. september 2010 DGU har 181 medlemsklubber. En stigning på 0,55 %(1 klub) i forhold til 2009. Klubbernes geografiske fordeling: 106 klubber i Jylland (58,6%)

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland

VELKOMMEN. (www.dguplus.org) Informations- og dialogmøde, Sønderjylland VELKOMMEN (www.dguplus.org) 11. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag til rep. møde 2010 Dialog!

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl 1. februar 2017 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3

1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 1. Valg af dirigent 21 04 2014 3 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 21 04 2014 4 Baneudviklingsprojektet Grundig information. Godt beslutningsgrundlag. Oplæg vedtaget med stor tilslutning.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2014

FORMANDENS BERETNING 2014 BILAG A FORMANDENS BERETNING 2014 Af Mads Freund, forbundsformand 2014 har været et godt år for Dansk triatlon. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer står DTriF stærkere end

Læs mere

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside?

Kalø Golf Clubs herrehold klarede oprykningsspillet. Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6. Generalforsamling. Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Kalø Golf Club Club Golf Kalø Nyhedsbrev September 2010 Nr. 6 Generalforsamling Årets Generalforsamling finder sted onsdag d. 24/11 kl. 19.00 i Møllerens Hus Har du også besøgt vores nye hjemmeside? Hjemmesiden

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv.

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Kære alle, Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Vintertræningen er startet. 21 tilmeldte. Det er bare alle

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14

Nyhedsarkiv 2009. Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Nyhedsarkiv 2009 Struer Svømmeklub har sluttet året af med 21 medaljer ved MidtVest Cup 2 og med 11 medaljer ved Ålborg Cup 2009 2009-12-14 Ved weekendens 2. runde af Midtvest Cup, der blev afholdt i Vildbjerg

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

A. Generelle sager A.1 DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år.

A. Generelle sager A.1 DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. 9. februar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Ib

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN

DM Mid-age aldersgrænse ændres til 30 år. Bestyrelsen skal beslutte, om DM Mid-age aldersgrænse skal ændres til 30 år. INDSTILLING BESTYRELSEN 2. februar 2015 Dagsorden til bestyrelsesmøde som afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00 21.00 Tilstede: Jim Staffensen JST Tuula Undall

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013

GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 GOLFNATIONENS TILSTAND 2013 DAGSORDEN FLERE GOLFSPILLERE ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT MILJØ & GRUNDSKYLD NYT FRA DGU DE NYESTE MEDLEMSTAL 160000 140000 120000 100000 80000 60000 I alt Fleks 40000 20000

Læs mere

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat

Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat Info fra Bestyrelsesmøde på Saint Donat 31. oktober 2014. Dagsorden 1 Godkendelse af sidste referat fra møde den 12. sep. 2014. 2 Evaluering på afholdte turneringer: - Klubmesterskab - Spaniensturen -

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Team Børsen. Green Time ApS - Nordvangsparken 54-3460 Birkerød - Tlf: + 45 43 76 00 07 - www.green-time.com CVR 25065360 - Sydbank - 6748 1027521

Team Børsen. Green Time ApS - Nordvangsparken 54-3460 Birkerød - Tlf: + 45 43 76 00 07 - www.green-time.com CVR 25065360 - Sydbank - 6748 1027521 GOLF 2010 Team Børsen Bliv firmamedlem af Team Børsen og inviter forretningsforbindelser på golfoplevelser ud over det sædvanlige ved at spille med nogle af Danmarks mest talentfulde professionelle spillere!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12

I N F O N Y T NR 11. På fotoet ovenfor ses holdet der ved distriktsfinalen i Volsted vandt en flot sølvmedalje. Aabybro Golfklub Side 1 10-Nov-12 Junior Afdelingen Juniorene i Aabybro Golfklub har haft en fantastisk sæson. Der har været mange hyggelige trænings samlinger med godt socialt samvær, men også med seriøs træning. Juniorene har ikke kun

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres.

HLK Beretning 2015. Vores Klubfolder er stadig på lager og må gerne udleveres. HLK Beretning 2015 Hvad er der sket i 2015 Vi har fortsat et fornuftigt medlemstal på omkring 120 ved årsskiftet. Der er flere der står på spring til indmeldelse i 2016. Det er stadig den gode ånd der

Læs mere

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet

International. Elite. Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø. Landshold. National elite UDVIKLINGSSTRATEGI. Talent. Junior. Golfspiller for livet UDVIKLINGSSTRATEGI Junior Talent National elite Landshold International Elite Golfspiller for livet Fundament for et attraktivt udviklingsmiljø ELITEUDVIKLINGENS ØVERSTE MÅLSÆTNING SKABE DEN FØRSTE DANSKE

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere