3. De to typer spil Meldingernes rækkefølge Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers betydning Tourné Købe-nolo Solo Solo-kulør (Spar) Ren Nolo Grand Nolo Ouvert (købe) Tourné til Knægt Tourné til Konge Ren Nolo Ouvert 9 8. Købe (bytte) kort 9 9. Tournéregler for Høm L hombre Tourné til et eller flere af kortene: Es, Es, Es, Es, Tourné til 7 og et eller flere af kortene Es, Es, Es, Es, Tourné til Kn eller Ko Beregning af værdier for tournémeldinger Udspil Bekende farve eller svigte kulør Kortrækkefølger Trumfrækkefølge Fus-rækkefølge Kortrækkefølge i nolo-spil Kortrækkefølgen i Grand L hombreregnskab efter forskellige metoder Ordforklaring 17

2 2 Regler for Høm-l hombre 1. Indledning L hombre er verdens ældste kortspil, der kan føres mindst 600 år tilbage i tiden, hvor det blev spillet i Spanien. Herfra bredte spillet sig til de spanske kolonier. I 1656 blev den spanske prinsesse Maria Theresia fransk gift, hvorved spillet kom til Frankrig, hvorfra det hurtigt bredte sig til England, Tyskland og resten af Europa. L hombre kom til Danmark omkring år I dag er l hombrespillet mest udbredt i Danmark, men spilles også endnu i Spanien. I de øvrige lande er spillet ikke helt, men omtrent forsvundet. Høm-l hombre er l hombre med en række narrestreger, der er specielle for l hombre-spillet i og omkring Ringsted, herunder i Tirsdagsklubben (19-22) og Onsdagsklubben (14-17) i Hyldegårdens lokaler. Reglerne for Tournerings-l hombre kan findes på Dansk L hombre Unions hjemmeside Almindelig l hombre uden narrestreger findes glimrende beskrevet på L hombreklubben af 1935s hjemmeside: hombre35.dk, hvor man også kan finde en række spilleanvisninger mm., som udmærket kan bruges ved Høm-l hombre, da grundspillet, så snart meldingerne er foretaget, stort set er det samme. Over Internettet kan spilles almindelig l hombre via hjemmesiden De narrestreger, som er indført i Høm-l hombre betyder, at meldingen Spil udgår og erstattes med mere varierede regler for meldingen Tourné, ligesom spillet suppleres med Grand og en ekstra version af Nolo-spil. Kortrækkefølgen er uændret, og efter meldeforløbet og kortkøbet, er forskellen i selve spillet ikke stor bortset fra meldingen Grand, der er kommet ekstra til. L hombre kan spilles af 3-5 spillere, hvor kun tre spillere på skift deltager i de enkelte spil, og de øvrige sidder over. Det er optimalt med 4 deltagere, da der så er 3 om spillet, medens den fjerde blander kort til næste spil. 2. Kortgivning L hombre spilles bedst med 2 spil kort med 40 blade i hvert. I forhold til normale kortspil med 52 blade mangler ottere, niere og tiere. Hvis man er 4 spillere, blander den spiller, der sidder overfor kortgiveren det ene spil kort og lægger det til venstre for sig til brug for den næste kortgiver. Hvis vi kalder de fire deltagere Nord, Syd, Øst og Vest betyder dette, at f.eks. Syd giver kort medens Nord sidder over og blander kort for til slut at lægge de blandede kort til venstre til brug for Øst, som skal give kort næste gang. Når spillet er slut, og der igen skal gives kort, tager Øst kortene og får taget af hos Syd, hvorefter kortene gives 3 ad gangen i retning mod uret, først til Nord (forhånden) derefter til Syd (mellemhånden) og herefter til sig selv (Øst), der bliver baghånden. Der gives kort 3 gange rundt, og de tre spillere får således hver 9 kort på hånden. Når kortene er givet, bliver der 40 3 x 9 = 13 tilbage i Talonen, som ved de fleste meldinger skal bruges, efter at meldeforløbet er slut. Talonen lægges midt på bordet.

3 3 Den spiller, der sidder over, må ikke se kortene i Talonen eller se de kort der købes. Gives der forkert eller vises kort under kortgivningen, gives om af den samme spiller med det samme spil kort. Når først spillet er i gang, er hver enkelt spiller ansvarlig for at have det korrekte antal kort på hånden. Spilleren har vundet sit spil, hvis en af modspillerne har et forkert antal kort på hånden. Modsat er spillet tabt, hvis spilleren har et forkert antal kort på hånden. Det er derfor en god ide, at spillerne kontrollerer, at der er modtaget 9 kort, ligesom kortgiveren kan kontrollere, at Talonen indeholder 13 kort, inden den lægges ind midt på bordet. 3. De to typer spil I l hombre spilles to principielt forskellige typer spil: Trumf-spil, hvor spilleren skal have stikkene (Tourné, Solo, Solo-kulør og Grand). Nolo-spil, hvor spilleren ikke må få nogen stik (Købe-nolo, Ren Nolo, Nolo Ouvert (købe) og Ren Nolo Ouvert) Få man meldingen (spillet), er man spilleren eller Hombren, der alene skal spille mod de to andre modspillere. For modspillerne gælder det om i samarbejde at forhindre, at spilleren vinder sin melding. I trumf-spil skal spilleren for at vinde sit spil have flere stik end den af modspillerne, der får flest stik. Da der er 9 stik, vinder spilleren altid på 5 stik. Vinder spilleren på 4 stik, hvor modspillerne får to og tre stik, kaldes det at vinde på fordelingen. Spilleren har også vundet sit spil, hvis han/hun får et enkelt stik, medens de to modspillere hver får fire stik. Får en af modspillerne det samme antal stik som spilleren, er spilleren bet, dvs. at spilleren har tabt. Når alle får tre stik kaldes det remis. Hvis en af modspillerne får flere stik end spilleren er spilleren kruk, og det koster ekstra. I Nolo-spil gælder det for spilleren om ikke at få stik. Får spilleren ét stik, bliver han/hun bet og har tabt spillet. I Nolo-spil kan der være flere nolo-spillere, og fjerdemanden kan spille med ved at danne et nolo-spil af kortene fra Talonen og de kastede kort. 4. Meldeforløbet Forhånden skal melde først. Herefter melder mellemhånden, som enten må afgive en melding, der er højere end forhåndens melding eller sige Pas. Afgiver mellemhånden en melding, der er højere end forhåndens melding skal forhånden sige Pas. Herefter skal baghånden melde og skal enten melde pas eller afgive en højere melding, end der hidtil er givet. Meldes et nolo-spil kan begge spillerne eller principielt alle tre spillere og fjerdemanden spille nolo til den samme værdi. En spiller, som har meldt pas kan dog ikke deltage i nolo-spil.

4 4 Hvis en spiller har et eller begge de sorte esser på hånden, og der ikke tidligere i meldeforløbet er foretaget en melding, har spilleren pligt til at afgive en melding. Når en melding er afgivet, må den ikke ændres. 5. Meldingernes rækkefølge. Meldingernes rækkefølge fremgår af nedenstående tabel, og værdien af en melding angives her som pointværdien udtrykt i antal pinde. Jo højere værdi i antal pinde, jo højere rangerer spillet, når der meldes. Når to trumf-spil rangerer lige højt i værdi, går spillet til den spiller, der har meldt først. Hvis flere spillere melder samme nolo-melding, kan de alle spille noloen. Har en spiller først meldt pas eller en anden melding, kan dette ikke senere ændres.

5 5 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier i Høm-l hombre Melding Type spil Hvem må købe? Tourné * Trumf Alle Tourné * Trumf Alle Købe-nolo Nolo Kun spiller, der skal købe mindst 1 kort Solo Trumf Modspillere Ren Nolo Nolo Ingen Vip Tournekort/bemærkninger Pinde Kruk 1 Es, Es, Es, 7, Es,/ Værdier lægges sammen. Ekstra vip så længe der vippes tournékort. Ekskl. Kn, Ko 3 7 / Værdi lægges sammen med tounékort ovenover. Ekstra vip når 3. vip er tournékort, etc. Ekskl. Kn, Ko, - Spiller må købe 1 kort ekstra mod dobbelt bet. Flere kan spille K-nolo og 4. mand kan evt.gå med - Trumf angives efter, at meldeforløbet er slut Flere kan spille Ren nolo og 4. mand kan evt. gå med, efter kik bordet. En spiller, som har Es eller Es har pligt til at melde, hvis der ikke foreligger en melding allerede. Alle vippede kort kan medtages ved købet. Det højest mulige tournéspil er 76 pinde. Es2, Es 2 Es8, Es11 Es+ Es * Det sidst vippede kort, som angiver trumffarven tæller ikke med ved opgørelse af spillets værdi til brug for regnskabet sammenlæg +2. vip vip 10 Ko 0 Vundet 15 Bet 15 Kik 3 Ekstra kort Kik 3 Bet 16 Solo-kulør Trumf Modspillere - er trumf 16 5 Alle, men - Es og Es er eneste 18 0 Grand Trumf spiller mindst 5 kort trumfer. Vundet spil kræver mindst 5 stik - Spiller må købe 1 kort ekstra. 25 Bet 25 Kun spiller, Nolo Ouvert Flere kan spille NO og 4. Nolo der skal købe (købe) mand kan evt.gå med. Kik 5 mindst 1 kort Tourné Trumf Alle Tourné Trumf Alle Ren Nolo Ouvert Nolo Ingen Lægges åbent ned på bordet 1 Kn / Altid kun 1 vip. Ikke sammenlægning 1 Ko / Altid kun 1 vip. Ikke sammenlægning - Flere kan spille RNO og 4. mand kan evt. gå med efter kik. Lægges åbent ned på 30 Fast takst 40 Fast takst 50 Kik Bet 50

6 6 7. De enkelte meldingers betydning 7.1 Tourné Skal meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi er høj nok til at slå den tidligere melding. Dette gøres ved at oplyse, at man har en konkret melding til et bestemt angivet antal pinde, hvorefter tournémelderen oplyser, om det er nok til at få meldingen. Ofte spørges blot: Har du mere end f.eks. 10, hvortil der så svares ja eller nej. Får man ikke meldingen, kan man ikke afgive en højere melding, men må sige pas og lade melderetten gå videre til næste spiller. For at melde Tourné kræves, at man ved kortgivningen har fået et eller flere tournékort på hånden. Samtlige mulige tournékort med værdier i parenteser er: Es (2), Es (2), Es (8), 7(10), Es (11), 7 (15), Kn (30), Ko (40) Har man fået meldingen Tourné vendes et eller flere kort fra talonen, og det sidst vendte kort bliver trumf. Reglerne er lidt komplicerede og beskrives derfor senere i et særligt afsnit Kruk koster 5 pinde (undtagen til Ko, hvor kruk er gratis ) 7.2 Købe-nolo Skal meldes som Købe-nolo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Købe-nolo, der gælder 15 pinde er nok til at slå den tidligere melding. Flere spillere kan spille købe-nolo, dvs. det er ikke her nødvendigt at overbyde for at gå med og spille Købenolo. Spilleren skal købe (bytte) mindst ét kort og har mod at risikere dobbelt bet lov til at købe et kort mere end der kastes, hvorefter spillet sammensættes og et kort yderligere kastes, så der er 9 kort på hånden. Modspillerne må ikke købe. Er der en 4.-mand, har denne lov til at tage talonen samt de kastede kort og se, om han ved at udtage 9 kort kan deltage i spillet, hvor meldingen er fastsat til Købe-nolo. Har 4. manden set (kigget i) kortene, koster det 3 pinde ikke at spille med. Er der flere, som spiller nolo, behøver disse ikke at købe samme antal kort. Ligeledes kan samtlige nolo-spillere frit vælge om de ønsker at købe et ekstra kort eller ej. Spilleren må ingen stik få, og spillet stopper, hvis spilleren (når der er én spiller) får ét stik og dermed bliver bet. Er der flere nolo-spillere fortsætter spillet dog til samtlige nolo-spillere er bet eller til spillet er slut. Vundet spil giver altid 15 pinde, og tabt spil koster 15 pinde, når der ikke er købt et ekstra kort. Tabt spil koster 30 pinde, når der er købt et kort ekstra. Hvis 4.- manden går med, er taksten for denne, som når der ikke er købt et ekstra kort.

7 7 7.3 Solo Skal meldes som Solo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Solo, der gælder 15 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Overtages meldingen, og meldes der ikke efterfølgende over, oplyses trumffarven. Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe. 7.4 Solo-kulør (Spar) Skal meldes som Solo-kulør. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Solo-kulør, der gælder 16 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe. 7.5 Ren Nolo Skal meldes som Ren Nolo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Ren Nolo, der gælder 16 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Meldingen har samme værdi som Solo Kulør, dvs., at den, som melder først, får meldingen. Ingen må købe. Spilleren må ingen stik få. 4.-manden kan deltage. 7.6 Grand Skal meldes som Grand. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Grand, der gælder 18 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Grand er et trumfspil, hvor kun Es og Es er trumfer. De øvrige kort følger Fusrækkefølgen. Spilleren skal købe mindst 5 kort. For at vinde spillet skal spilleren have mindst 5 stik. 7.7 Købe-nolo Ouvert Skal meldes som Købe-nolo Ouvert. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Købe-nolo Ouvert, der gælder 25 pinde er nok til at slå den tidligere melding. Spilleren har lov til at købe et ekstra kort uden, at det koster ekstra at tabe spillet. Modspillerne må ikke købe. 4.-manden kan deltage. Spilleren (spillerne) må ingen stik få, og skal lægge sine (deres) kort åbent på bordet inden første udspil.

8 8 Flere spillere kan spille Købe-nolo Ouvert samtidig, og 4. manden kan gå med mod at betale 5 pinde for at kikke, hvis han alligevel ikke spiller med. 7.8 Tourné til Knægt Meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi på 30 pinde er høj nok til at slå den tidligere melding. Der må kun vippes en gang, selv om der vendes et tournékort, og meldingens værdi tillægges ikke ekstra, hvis der vendes et tournekort. Dvs. meldingens værdi er altid 30. Spilleren må købe og medtage det vendte kort. 7.9 Tourné til Konge Meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi på 40 pinde er høj nok til at slå den tidligere melding. Der må kun vippes én gang, uanset om der vendes et tournékort eller ej. Det vendte kort bliver trumf, og meldingens værdi tillægges ikke ekstra, hvis der vendes et tournekort. Dvs. meldingens værdi er altid 40. Spilleren må købe og medtage det vendte kort. Spilleren kan ikke blive kruk Ren Nolo Ouvert Skal meldes som Ren Nolo Ouvert, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi er høj nok til at slå den tidligere melding. Ingen må købe. Flere kan spille Ren Nolo Ouvert samtidig, og 4.-manden kan deltage. Spilleren (spillerne) må ingen stik få, og skal lægge sine kort åbent på bordet inden første udspil. Alle købe-spil må smides til bet, hvis spilleren efter købet og efter evt. at have set første udspil vurderer, at det ikke er muligt at vinde meldingen. Når spilleren sidder i baghånd skal mellemhånden oplyses om, at der ikke må lægges til, før spilleren har besluttet om spillet skal smides. Ved at smide spillet til bet undgås det at blive kruk. 8. Købe (bytte) kort Når meldeforløbet er afsluttet, er der i trumfspillene, to af nolospillene og Grand mulighed for at bytte sine dårlige kort væk og købe nye kort fra Talonen. Først frasorteres de kort, som ønskes byttet, og herefter tildeles et tilsvarende antal kort fra Talonen. Først køber spilleren, det antal han/hun ønsker. Herefter køber modspilleren, der sidder til højre for spilleren, og til sidst køber modspilleren til venstre for spilleren. Talonen indeholder fra starten 13

9 9 kort, og muligheden for køb begrænses af dette. Alle har pligt til at oplyse, hvor mange kort de køber fra Talonen. 9. Tournéregler for Høm L hombre Tournéreglerne for Høm-l hombre er lidt specielle og gennemgås derfor ret detailleret. Tourné kan meldes, hvis man ved kortgivningen har fået et eller flere tournékort på hånden. Tournékort og værdier, hvor værdien er angivet i parentes i pinde : Es (2), Es (2), Es (8), 7(10), Es (11), 7 (15), Kn (30), Ko (40) Der findes tre slags tournékort, hvor reglerne er lidt forskellige: 1. Es, Es, Es, Es, evt. et eller flere af følgende kort Es, Es, Es, Es, 7 3. Kn eller Ko Når der ikke tidligere er foretaget meldinger eller kun er meldt pas, meldes i første omgang Tourné uden at oplyse meldingens værdi. Hvis den næste spiller i meldeforløbet ønsker at melde andet end pas, spørges tournémelderen om et konkret angivet spil er nok til at overtage meldingen. Tournémelderen skal herefter svare ja eller nej. Ved nej meldes pas, og så er det næste spillers tur til at melde. Svares ja, er meldingen overtaget. Således fortsættes indtil alle har meldt. Bemærk, at en spiller, som overmeldes, eller ikke får meldingen ikke kan melde om. Der er kun en chance. Får man meldingen Tourné, skal man, når de to andre har sagt Pas, lægge de tournekort, som ønskes medregnet ved optællingen af meldingens værdi, ned på bordet, hvor kortene skal ligge synlige indtil købet. Herefter vendes (vippes) det øverste kort fra talonen én eller flere gange (se eksemplerne på dette senere), og det sidst vendte kort bliver trumf. Spillets værdi kan nu endelig opgøres ved tillæg af evt. yderligere pinde for vendte tournékort og ekstra vip. Herefter kan spilleren købe (bytte) kort. Dette foregår i praksis ved, at spilleren fra bordet tager de nedlagte og vippede kort, som ønskes benyttet på hånden og herefter kaster de kort, som ønskes byttet. Herefter suppleres op fra Talonen, så spilleren har 9 kort på hånden. Derefter køber modspilleren til højre for spilleren så mange kort han /hun ønsker, dog evt. begrænset af talonens antal kort. Sidst køber modspilleren til venstre for spilleren det antal kort han/hun ønsker, igen begrænset af, hvor mange kort, der er tilbage i talonen. 9.1 Tourné til et eller flere af kortene: Es (2), Es (2), Es, Es, 7 Antal pinde til brug for at finde ud af, hvem der får meldingen, beregnes som summen af værdierne for tournekortene, som senere skal oplægges på bordet. Er der to sorte esser imellem, tæller disse 12 tilsammen, medens et enkelt sort es tæller 2. Der vippes (vendes et kort), som herefter bliver trumf. Hvis imidlertid det vendte kort er et af kortene Es, Es, Es, Es, 7 eller 7 har spilleren, hvis det ønskes ret til endnu et vip. Således kan fortsættes, så længe der vippes et af de netop nævnte tournékort. Det sidste vippede kort angiver trumffarven. Vippes 7, regnes dette for et almindeligt tournékort og giver ret, men ikke pligt til ét ekstra vip, helt som for de øvrige tournékort.

10 10 Spillets værdi til brug ved regnskabet findes herefter som summen af værdierne for de oplagte og de vippede kort, hvor det sidst vippede kort, der angiver trumffarven ikke tæller med. Er der blandt de nedlagte samt de vippede kort fremkommet to sorte esser, tæller disse tilsammen 12 pinde, når blot ikke et af de sorte esser er vippet sidst og bestemmer trumffarven. Spilleren kan ved købet frit benytte de vippede kort. 9.2 Tourné til 7 samt evt. et eller flere af følgende kort: Es, Es, Es, Es, 7 Der tournéres som ovenfor beskrevet, men med den tilføjelse, at når 7 indgår i meldingen, må der vippes op til tre gange. Når der vippes tredje gang (og kun tredje gang), giver det ret, men ikke pligt til et ekstra vip, hvis det vendte kort er et af kortene Es, Es, Es, Es, 7. Således kan fortsættes, så længe der vippes et af de netop nævnte tournékort. Det sidste vippede kort angiver trumffarven og tæller ikke med ved beregningen af spillets værdi til brug for regnskabet. Spillets værdi findes som tidligere nævnt, men med tillæg af 10 pinde for andet og 10 pinde for tredje vip. Øvrige vip er gratis. Den højest mulige tournémelding (inden der vippes) er 56, og efter tre vip bliver spillets værdi 76 pinde. 9.3 Tourné til Kn eller Ko Tourne til et af tournékortene Kn eller Ko giver ret til ét vip, hvorefter trumffarven er fastlagt, uanset hvilket kort der vendes. Spillets værdi er 30 eller 40 pinde, uanset hvad der vendes. Det vendte kort må medtages eller kastes ved købet.

11 Beregning af værdier for tournémeldinger i Høm l'hombre Nr. Tournékort på hånden. Værdi Vip Vippede kort Trumf Værdi af vip Værdi af melding 1 Es Es 7 Es 1 Es Es Es 1 Es Es Es 3 5 Ko Es Es Es Es Es 3 7 Es Kn Kn 1 Es Ko Ko 1 Kn Ad 1. Der vippes en fus, der bliver trumf Ad. 2. Es giver ret til et ekstra vip, og 7 giver ligeledes ét ekstra vip, 2 bestemmer trumfen Ad. 3. Es giver ret til ét ekstra vip, der ikke benyttes, Es bestemmer trumfen og tæller ikke med, hvis der var vippet en gang til ville spar es tælle 10, fordi Es i forvejen er på hånden Ad. 4. Kun de to vip benyttes, hvilket tæller 1 x 10 ekstra (første vip er "gratis") Ad. 5. Ko tæller nul. De tre vip benyttes og Es i tredje vip giver ret til et ekstra vip, som aktiverer værdien 10, da Es er lagt ned. Es giver ret til et ekstra vip, der ikke benyttes. Es tæller nul, da bliver trumf Ad. 6 Es tæller 10, da den er sammen med Es Ad Uanset hvad der vippes, tæller det nul, og der er aldrig ekstra vip

12 Udspil Når alle har byttet, skal forhånden (spilleren der sidder til højre for kortgiveren) spille ud. Herefter lægger mellemhånden (spilleren der sidder til højre for forhånden) et kort til. Den sidste, der lægger et kort til, er baghånden. Alle tre spillere har pligt til at lægge kort til, så kortet ligger frit og synligt på bordet. Når et kort er spillet ud eller lagt til fanger bordet. Den, der får stikket, vender det, og har nu fået retten til at spille ud, og spillet fortsætter, indtil det er vundet eller kruk. Nolospil stopper dog, hvis spilleren bliver bet (når flere spiller nolo til alle er bet). Stik skal lægges, så alle spillere kan se antallet af stik hos de enkelte spillere. Spilles der et købe-spil, og vurderer spilleren, at det er umuligt at vinde dette spil, må spilleren "smide spillet til bet" - altså opgive mod at betale for en bet. Spilleren må se udspillet, inden han/hun beslutter, om spillet skal smides. Når spilleren sidder i baghånd skal mellemhånden oplyses om, at der ikke må lægges til, før spilleren har besluttet om spillet skal smides. 12. Bekende farve - eller svigte kulør Man skal bekende den farve, der er spillet ud, hvis man har kort i den udspillede farve. Der er dog én undtagelse: Har man i et Trumf-spil en (eller flere) af de tre Matadorer og ingen andre trumfer, behøver man ikke at bekende trumf, når der spilles en trumf ud, der er mindre end den Matador, man har på hånden, så. Husk, at der med udspil kun menes det første kort, der spilles ud til et stik de næste to kort lægges til. Det er således udspillet, som afgør, om man skal bekende med en matador. Da Es altid er den højeste matador, skal aldrig bekendes med denne. De tre Matadorer er Spadille ( Es), Manille (den næststørste trumf) og Basta ( Es). Skal man ikke bekende den udspillede farve, bestemmer man frit, hvilket kort man vil smide. Er der spillet en fus (ikke trumfkort) ud i et trumf-spil, og man er renonce i farven, bestemmer man således selv om man vil stikke med en trumf eller smide en fus i en anden farve. Eksempler: Forhånden spiller Es ud, og mellemhånden eller baghånden sidder med Es som eneste trumf tilbage. Da det er udspillet, som er afgørende, skal Es lægges til. Hvis en lille trumf eller en fus spilles ud af forhånden, og mellemhånden stikker med Es, så skal baghånden ikke lægge Es til, selvom den er eneste trumf på hånden. Igen er det udspillet, som er afgørende. Bemærk, at når der spilles Grand, kan situationen let opstå, hvis spilleren ikke har både Es og Es, da disse to matadorer er de eneste trumfer.

13 Kortrækkefølger Kortene har forskellige rækkefølger, afhængig af om der spilles trumfspil, nolospil eller Grand Trumfrækkefølger I trumfspil (undtagen Grand) anvendes en af ovenstående rækkefølger for den valgte trumf. I de øvrige farver gælder fus-rækkefølgerne. Bemærk, at i de røde farver er de røde esser (Ponto) den fjerde højeste trumf.

14 Fus-rækkefølger (rækkefølger når farven ikke er trumf) I trumfspil vil en af rækkerne erstattes med trumfrækkefølgen i trumffarven. Bemærk, at de to sorte esser altid er med som trumfer og derfor ikke findes i fus-rækkefølgen. Bemærk også, at de røde esser i fus-rækkefølgen rykker ned efter knægtene Kortrækkefølger i nolo-spil I nolo-spil har de sorte esser de laveste værdier i farven.

15 Kortrækkefølgen i Grand De to sorte esser er eneste trumfer, og tæller således hverken for spar eller klør. Rækkefølgerne er i de øvrige farver: Rækkefølgerne er helt som fus-rækkefølgen i de øvrige trumfspil, men de to sorte esser er de eneste trumfer, og derfor findes i Grand fire fusrækkefølger og en trumfrækkefølge med kun to kort. Husk, at i Grand skal der byttes mindst 5 kort, og det kræver 5 stik at vinde spillet. Husk også, at når Es spilles ud, skal Es lægges til, men ikke omvendt, fordi en lavere matador ikke kan trække en højere matador (afsnit 12).

16 L hombre-regnskab efter forskellige metoder En meget almindelig og velegnet metode er Pot l hombre, hvor opgørelsen foretages som vist nedenfor. Regnskab ved "Pot l'hombre" Nord Syd Øst Vest Bemærkninger Alle tildeles f.eks. 100 pinde 122 Øst vinder en Tourné til 22 pinde 77 Nord bliver kruk med en Tourné til = 23 pinde 115 Vest vinder en Købenolo, 15 pinde 70 Syd Taber en købenolo og har købt et ekstra kort 37 Nord taber en Tourné til ruder konge, 40 pinde SUM = 344 Gennemsnit = 344/4 = Resultat i pinde (afstand fra gennemsnit) -12, ,25 Resultat ved "25 øres l'hombre" Afrundet resultat i kr. Nord taber 12 kr., Syd taber 4 kr., Øst vinder 9 kr. og Vest vinder 7 kr. En anden metode er Rasle l hombre, hvor vinderen modtager gevinsten fra alle deltagere inklusive oversidderen, eller betaler til alle efter hvert spil. Metoden er som vist nedenfor besværlig ved papirregnskab. Langt lettere går det ved kontant afregning i jetoner eller penge, hvor indsatsen kan reguleres efter behov. Fordelen er, at det gode modspil belønnes, og fjerdemandens interesse må formodes øget. Regnskab ved "Rasle l'hombre for samme spil som ovenfor Nord Syd Øst Vest Bemærkninger Alle tildeles f.eks. 100 pinde Øst vinder en Tourné til 22 pinde Nord bliver kruk med en Tourné til = 23 pinde Vest vinder en Købenolo, 15 pinde Syd taber en købenolo og har købt et ekstra kort Nord taber en Tourné til ruder konge, 40 pinde SUM = 400 Gennemsnit = 400/4 = Resultat i pinde (afstand fra gennemsnit) Resultat ved "25 øres l'hombre" Afrundet resultat i kr. Nord taber 49 kr., Syd taber 16 kr. Øst vinder 36 kr. og Vest vinder 29 kr.

17 Ordforklaring Baghånd Basta Bloc Faux-matadorer Fjerde Fus Garderet Håndkort Kruk Kulørsvigt Manille Masque Under meldeforløbet den spiller, der melder sidst (kortgiveren). Es, som er den tredje højeste trumf. Kort i rækkefølge, f.eks. en konge-bloc, der består af konge, dame etc. Trumfer i rækkefølge efter Spadille ( Es). Faux udtales Fo og betyder falsk. F.eks. betyder Basta småt fjerde, Es samt tre mindre kort i klør dvs. i alt fire. Kort i de farver, der ikke er trumf. En garderet dame betyder en dame med flere efterfølgende små kort. De kort, der er på hånden inden køb. Spilleren får et stik mindre end den modspiller, der får flest stik. Glemme at bekende den farve, som udspilles. Anden højeste trumf. I de sorte farver toeren og i de røde farver syveren. Spille så medspilleren forvirres. F.eks. i forhånd at spille en dame ud, når også kongen i samme farve er på hånden. Matadorer Trumfer i rækkefølge efter Es. Der kan således optræde helt op til 9 matadorer. Mellemhånd Overkupering Ponto Renonce Singleton Spadille Talon Spilleren, der afgiver sin melding efter forhånden. Under spillet den spiller, der lægger kort til som nummer to. Baghånden overstikker spilleren i mellemhånd. Kaldes også at surcoupere. Når en rød farve er trumf, er Ponto esset i trumffarven. Fjerde højeste trumf. Når en spiller ikke har kort i en farve. Et kort, som er eneste kort i farven efter købet. Spar es ( Es), der er den højeste trumf i alle farver. De 13 kort, der ligger på bordet efter kortgivningen.

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet Tarok 7309 Tarok-spillet Kort Tarok spilles med et kortspil, der har 78 blade. Bladene er fordelt med 14 på hver af fire farver, to sorte, klør ( ) og spar ( ), og to røde, ruder ( ) og hjerter ( ). Ud

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Velkommen til Bridge

Velkommen til Bridge Velkommen til Bridge Introduktion til lynkursus i skolebridge: Bridge er Tankesport ikke gambling Gode venskaber Sjovt, udfordrende - og megasvært Melde, spille, samarbejde og vinde 1 Kursus Plan for lynkursus:

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL

LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL LEKTION 29 FARVEBEHANDLING I MODPSIL Modspillet betegnes ofte som bridgens stedbarn, da det regnes som den van-skeligste del af spillet. Allerede i Lektion 4 stiftede du første gang bekendtskab med nogle

Læs mere

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn.

CANASTAKLUBBEN. stiftet 20. januar 1995. For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. CANASTAKLUBBEN stiftet 20. januar 1995 For at fremme kammeratlig sammenvær og hygge, for klubbens medlemmer og ikke mindst deres børn. Canasta er et ungt spil, hvori man finder ideer fra flere kortspil.

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER Hidtil har vi i bogen kun haft få konventionelle meldinger - Stayman 2 og transfers (overføring) efter åbning 1UT. I det følgende beskæftiger vi os med yderligere to, som begge

Læs mere

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER

LEKTION 8 SPILFØRING I TRUMFKONTRAKTER LEKTIO 8 PILFRIG I TRUMFKOTRAKTER om omtalt i forrige lektion er der flere fordele ved at spille med en farve som trumf. Tilstedeværelsen af trumfer både på vores og modstandernes hænder gør imidlertid,

Læs mere

Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13

Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Blad SPILLETS REGLER 2 Særlige udtryk ved tarok 2 Spillerne 3 Kortene 3 Kortgivning 6 Meldinger 6 Betalinger 9 Hvad tarokspillet går ud på 12 Lægning af skat 13 SELVE SPILLET Indledning

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING

LEKTION 22 FARVEBEHANDLING LEKTION 22 FARVEBEHANDLING I hvert eneste spil skal man som spilfører tage stilling til, hvordan samtlige fire farver skal spilles. Derfor er dette et vigtigt område i selve spilføringen. Mange kombinationer

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER Der er mange regler at huske, og da du sikkert er lidt forvirret over alle de nye ting på nuværende tidspunkt, vil vi her kortfattet repetere de grundlæggende principper,

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

Månedens udfordring, december 2016

Månedens udfordring, december 2016 Månedens udfordring, december 2016 Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud. Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms

Worms Rev. 3.0. Knægt, Toqu. Konge, Worms Generel rang: slår slår slår 3 Knægt, Toqu, Konge, Worms, 8 9'erne Es'erne Knægt ene 6'erne 5'erne 8'erne (bortset fra 8) Damerne Konge Konge, Ataata + Konge Slår alt, men værdiløs i udspil. Giver to lus,

Læs mere

Månedens udfordring, januar 2017

Månedens udfordring, januar 2017 Månedens udfordring, januar 2017 Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord: Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør til trumf.

Læs mere

Månedens udfordring, april 2017

Månedens udfordring, april 2017 Du sidder Syd med denne slatne hånd: Månedens udfordring, april 2017 Meldingerne er gået således: Syd Vest Nord Øst Pas Pas 2 Kl Pas 2 Ru Pas 3 Ru Pas? Hvad melder du nu? Spillet er spil 11 fra sidste

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER LEKTIO 28 FRAFALD I AKOTRAKTER I sanskontrakter er det oftest en kamp mellem modspillet og spilfører om at rejse en farve først. Derfor spiller man mod sanskontrakter normalt ud i sin egen sides formodet

Læs mere

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM KAPITEL 47. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE Denne lektion omhandler udelukkende maksimumshænder, dvs. hænder med mindst 19 point. Disse hænder vil i

Læs mere

Månedens udfordring, november 2016

Månedens udfordring, november 2016 Månedens udfordring, november 2016 Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor! Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord Syd bekender desværre ikke, men kaster en klør

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Månedens udfordring, oktober 2017

Månedens udfordring, oktober 2017 I spiller hold og du sidder Syd med: Månedens udfordring, oktober 2017 Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP). Hvad melder du nu? Spillet er spil 19 fra anden aften i den

Læs mere

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê KAPITEL 83. DEFINITION PÅ ÅBNING 2Ê Når man åbner med 1 træk i farve, skal svarhånden melde pas med mindre end 6 point. Hvis man har så stærk en hånd, at udgang er sandsynlig,

Læs mere

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8 DANSK TAROKFORBUND 2011 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts 2011. Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød

Læs mere

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år

Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år Indhold 112 kort 1 sæt regler Det forrykte kortspil for hele familien. For 2-10 spillere fra 6 år SPILLET IDE Det gælder om at være at komme af med alle kort fra hånden, for derved at score så få minuspoint

Læs mere

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven 1. september 2017 Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven Denne artikel gennemgår de vigtigste ændringer i 2017-udgaven af bridgelovene, sammenlignet med 2007-udgaven. 2017-udgaven

Læs mere

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Brgulan Syd: Zoric Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND Så vidt muligt holder vi fast i alle vores almindelige regler, selv om modparten blander sig i meldingerne. Vi må dog erkende, at indmeldinger kan være generende, fordi

Læs mere

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed

Mattip om. Statistik 2. Tilhørende kopier: Statistik 3, 4 og 5. Du skal lære om: Faglig læsning. Chance og risiko. Sandsynlighed Mattip om Statistik Du skal lære om: Faglig læsning Kan ikke Kan næsten Kan Chance og risiko Sandsynlighed Observationer, hyppighed og frekvens Gennemsnit Tilhørende kopier: Statistik, og mattip.dk Statistik

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i

S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i S P I L L E R E G L E R Særlige udtryk ved tarok TAROK: trumf. Mindste tarok (T1) har betegnelsen PAGATEN. SKUSEN: et jokerlignende kort beskrevet i et senere afsnit. CAVAL: ( C) et ekstra billedkort,

Læs mere

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5 LEKTION 20 STAYMAN I Lektion 10 under kapitlet om svar på åbning 1 træk i farve gjorde vi meget ud af at forklare, hvor vigtigt det er at spille med en majorfarve som trumf, så snart der er fundet en ottekorts

Læs mere

TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE

TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE TAROK ET BIDRAG TIL FREMME AF ENSARTEDE REGLER OG FÆLLES SPILLEMÅDE INDHOLD Wolff, tarok, 1899 Side 1 Indledning 3 2 Kortene og kortgivning 4 3 Ecarteringen 5 4 Meldingen 6 5 Almindelige Regler 8 6 Spillet

Læs mere

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi.

Når alle spillere har lagt et kort, går stikket til den spiller, der har lagt det kort, der har højest værdi. Klør er trumf. Hjerter er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Spar er trumf. Es har den laveste værdi, 7 har den højeste. Es har den højeste værdi, 7 har den laveste. Es har den højeste

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit Sans-systemet I,1 Åbninger i sans og svar Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit En af de mest grundlæggende dele i et naturligt Bridgesystem er sanssystemet, der som udgangspunkt har åbningsmeldingen

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Brozel én- og flerfarvede indmeldinger mod fjendens 1ut Når fjenden åbner 1ut har de et fintmasket system med Stayman, Jacoby (overføring), kvantitative

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene.

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Regler i BK Esset Rev. februar 2017 Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Indholdsfortegnelse A. Tjek af korrekt placering mv. B. Inden der meldes C.

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon Lærervejledning

Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon Lærervejledning Lærervejledning Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Formål med dagen: Uanset om introdagen er en enkeltstående begivenhed, eller om den er optakten

Læs mere

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn

Sum af. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Beløb. Samlet sum. Navn Afrund beløb Sum af alle beløb til hele kroner Nr. 27 Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Samlet sum Navn Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sum af alle beløb til hele kroner

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet.

Et eksempel: Annie og Asta er makkere. De spiller sammen med Betty og Birgit på Hold, Dameholdet. HOLDTURNERING - sådan regnes den ud I holdturnering er man 4 spillere sammen om at udgøre et hold. Man spiller stadigt parvist, ved hvert sit bord, mod et andet hold, og møder ikke hinanden. I holdturnering

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn

Collegetable.dk præsenterer. College Table grøn Collegetable.dk præsenterer College Table grøn 1) Opstilling/udstyr 1.1) Der spilles 2 mod 2. 1.2) Der spilles med 10 kopper i pyramideform. 4 bagerst. 3 næst bagerst. Så 2 og én cup forrest. 1.3) 66 cl.

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller

Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spil med på landsholdet Onsdag spil 1-10 Tyskland Danmark af Bjørg og Jonas Houmøller Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Boje Henriksen Syd: Kåre Gjaldbæk Øst: Matthi Schüeller Vest: Andre

Læs mere

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER Ligesom i forrige lektion beskæftiger vi os her udelukkende med den simple oplysningsdobling i anden hånd efter åbning 1 / / /. Principperne kan dog let generaliseres

Læs mere

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,2: Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut De 8 opgaver med løsninger Opgaverne 1-3: Kvantitative sansmeldinger Opgave 1 Du åbner 1ut med denne hånd og makker melder nu 2ut KT9

Læs mere

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING

LEKTION 42 PARTURNERING KONTRA HOLDTURNERING LEKTIO 42 PARTURERIG KOTRA HOLDTURERIG KAPITEL 114. UDREGIGMETODER Forskellen i udregningsmetoden på hold- og parturnering kan i mange tilfælde have indflydelse på både meldinger og spil. I holdturnering

Læs mere

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER MELDINGERNE I BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n p R S U x y Bonde Dame eller dobler Es farve, Hjerter, Klør eller Konge Major minor Den anden major, N M Den anden

Læs mere

Lærervejledning. Lynbridgekursus for skoleelever

Lærervejledning. Lynbridgekursus for skoleelever Lærervejledning Lynbridgekursus for skoleelever Undervisningsmaterialet er beskrevet til et undervisningsforløb på mindst 6 lektioner. Et forløb på færre timer vil ikke kunne dække, hvorimod det uproblematisk

Læs mere

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete Indholdsfortegnelse Hvordan lærer jeg bridge?... 2 AT TÆLLE POINT... 3 KONTRAKTEN så spiller vi den!... 3 ÅBNINGSMELDINGER... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

LEKTION 41 KORTVURDERING

LEKTION 41 KORTVURDERING LEKTION 41 KORTVURDERING Den grundlæggende metode til at vurdere kortene er selvfølgelig honnør- og fordelingspoint. Men som du har læst mange gange indtil nu, og som du sikkert også har hørt gentagne

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2016-2017 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

POKER. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

POKER. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information POKER Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk casinoodense.dk Munkebjergvej

Læs mere

Redningsbæltet og xy-ut

Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,1: Den lille sans (12-14) Redningsbæltet og xy-ut 1. Små og store sans er Man kan ikke påstå at den lille sans (12-14 hp) er klart bedre end 15-17 sans. Men man kan heller ikke sige det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Særlige udtryk ved tarokken. Hvor højt spiller man? 4 Spillerne. Kortene 5 Kortgivning 6 Meldinger 7 Betalinger 8 Betalinger før spillet 8 Betalinger under spillet 9 Betalinger

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

2 med forskellige svarsystemer

2 med forskellige svarsystemer med forskellige svarsystemer Lad os begynde med at fastslå at -åbningen i virkeligheden er en dårlig ide. Den tager jo meldeplads fra os selv. Det strider mod det generelle princip at gode kort meldes

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Tirsdag, pil 1-10, Danmark Frankrig Af Maria Rahelt EM Dame i Warszawa Åbent rum: Lukket rum: ord: Benedicte Cronier yd : ylvie Willard Øst : tense Farholt Vest : Maria Rahelt ord:

Læs mere

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642 16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT87 984 D EKT87 B9 D2 KB986543 KB6 95 ET7653 D642 432 Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. Resultater A-rækken B-rækken C-rækken S 4 sp 11 S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed. Anden afdeling Specielle regler og bestemmelser

INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed. Anden afdeling Specielle regler og bestemmelser INDHOLD Første afdeling Om spillet i almindelighed 1. Hvorledes tarok adskiller sig fra andre kortspil 2 2. Kortene 2 3. Kortgivningen 3 4. Ecarteringen. 4 5. Meldingen 4 6. Almindelige regler 6 7. Gevinst

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653

EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger Kapitel 2. Nord E98754 ED3 T EK8 N. Kapitel 2. Spil 2. Vest KD5 2 B9542 9653 EasyBridge/Lynbridge Kortfordelinger pil 1 est - 5 KD98643 D9532 ord E98754 ED3 T EK8 yd KBT3 KT42 E72 64 st D62 B9876 B5 BT7 pil 2 est KD5 2 B9542 9653 ord 62 653 D7 EDT87 yd BT984 T4 ET86 KB st E3 EKDB987

Læs mere