3. De to typer spil Meldingernes rækkefølge Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers betydning Tourné Købe-nolo Solo Solo-kulør (Spar) Ren Nolo Grand Nolo Ouvert (købe) Tourné til Knægt Tourné til Konge Ren Nolo Ouvert 9 8. Købe (bytte) kort 9 9. Tournéregler for Høm L hombre Tourné til et eller flere af kortene: Es, Es, Es, Es, Tourné til 7 og et eller flere af kortene Es, Es, Es, Es, Tourné til Kn eller Ko Beregning af værdier for tournémeldinger Udspil Bekende farve eller svigte kulør Kortrækkefølger Trumfrækkefølge Fus-rækkefølge Kortrækkefølge i nolo-spil Kortrækkefølgen i Grand L hombreregnskab efter forskellige metoder Ordforklaring 17

2 2 Regler for Høm-l hombre 1. Indledning L hombre er verdens ældste kortspil, der kan føres mindst 600 år tilbage i tiden, hvor det blev spillet i Spanien. Herfra bredte spillet sig til de spanske kolonier. I 1656 blev den spanske prinsesse Maria Theresia fransk gift, hvorved spillet kom til Frankrig, hvorfra det hurtigt bredte sig til England, Tyskland og resten af Europa. L hombre kom til Danmark omkring år I dag er l hombrespillet mest udbredt i Danmark, men spilles også endnu i Spanien. I de øvrige lande er spillet ikke helt, men omtrent forsvundet. Høm-l hombre er l hombre med en række narrestreger, der er specielle for l hombre-spillet i og omkring Ringsted, herunder i Tirsdagsklubben (19-22) og Onsdagsklubben (14-17) i Hyldegårdens lokaler. Reglerne for Tournerings-l hombre kan findes på Dansk L hombre Unions hjemmeside Almindelig l hombre uden narrestreger findes glimrende beskrevet på L hombreklubben af 1935s hjemmeside: hombre35.dk, hvor man også kan finde en række spilleanvisninger mm., som udmærket kan bruges ved Høm-l hombre, da grundspillet, så snart meldingerne er foretaget, stort set er det samme. Over Internettet kan spilles almindelig l hombre via hjemmesiden De narrestreger, som er indført i Høm-l hombre betyder, at meldingen Spil udgår og erstattes med mere varierede regler for meldingen Tourné, ligesom spillet suppleres med Grand og en ekstra version af Nolo-spil. Kortrækkefølgen er uændret, og efter meldeforløbet og kortkøbet, er forskellen i selve spillet ikke stor bortset fra meldingen Grand, der er kommet ekstra til. L hombre kan spilles af 3-5 spillere, hvor kun tre spillere på skift deltager i de enkelte spil, og de øvrige sidder over. Det er optimalt med 4 deltagere, da der så er 3 om spillet, medens den fjerde blander kort til næste spil. 2. Kortgivning L hombre spilles bedst med 2 spil kort med 40 blade i hvert. I forhold til normale kortspil med 52 blade mangler ottere, niere og tiere. Hvis man er 4 spillere, blander den spiller, der sidder overfor kortgiveren det ene spil kort og lægger det til venstre for sig til brug for den næste kortgiver. Hvis vi kalder de fire deltagere Nord, Syd, Øst og Vest betyder dette, at f.eks. Syd giver kort medens Nord sidder over og blander kort for til slut at lægge de blandede kort til venstre til brug for Øst, som skal give kort næste gang. Når spillet er slut, og der igen skal gives kort, tager Øst kortene og får taget af hos Syd, hvorefter kortene gives 3 ad gangen i retning mod uret, først til Nord (forhånden) derefter til Syd (mellemhånden) og herefter til sig selv (Øst), der bliver baghånden. Der gives kort 3 gange rundt, og de tre spillere får således hver 9 kort på hånden. Når kortene er givet, bliver der 40 3 x 9 = 13 tilbage i Talonen, som ved de fleste meldinger skal bruges, efter at meldeforløbet er slut. Talonen lægges midt på bordet.

3 3 Den spiller, der sidder over, må ikke se kortene i Talonen eller se de kort der købes. Gives der forkert eller vises kort under kortgivningen, gives om af den samme spiller med det samme spil kort. Når først spillet er i gang, er hver enkelt spiller ansvarlig for at have det korrekte antal kort på hånden. Spilleren har vundet sit spil, hvis en af modspillerne har et forkert antal kort på hånden. Modsat er spillet tabt, hvis spilleren har et forkert antal kort på hånden. Det er derfor en god ide, at spillerne kontrollerer, at der er modtaget 9 kort, ligesom kortgiveren kan kontrollere, at Talonen indeholder 13 kort, inden den lægges ind midt på bordet. 3. De to typer spil I l hombre spilles to principielt forskellige typer spil: Trumf-spil, hvor spilleren skal have stikkene (Tourné, Solo, Solo-kulør og Grand). Nolo-spil, hvor spilleren ikke må få nogen stik (Købe-nolo, Ren Nolo, Nolo Ouvert (købe) og Ren Nolo Ouvert) Få man meldingen (spillet), er man spilleren eller Hombren, der alene skal spille mod de to andre modspillere. For modspillerne gælder det om i samarbejde at forhindre, at spilleren vinder sin melding. I trumf-spil skal spilleren for at vinde sit spil have flere stik end den af modspillerne, der får flest stik. Da der er 9 stik, vinder spilleren altid på 5 stik. Vinder spilleren på 4 stik, hvor modspillerne får to og tre stik, kaldes det at vinde på fordelingen. Spilleren har også vundet sit spil, hvis han/hun får et enkelt stik, medens de to modspillere hver får fire stik. Får en af modspillerne det samme antal stik som spilleren, er spilleren bet, dvs. at spilleren har tabt. Når alle får tre stik kaldes det remis. Hvis en af modspillerne får flere stik end spilleren er spilleren kruk, og det koster ekstra. I Nolo-spil gælder det for spilleren om ikke at få stik. Får spilleren ét stik, bliver han/hun bet og har tabt spillet. I Nolo-spil kan der være flere nolo-spillere, og fjerdemanden kan spille med ved at danne et nolo-spil af kortene fra Talonen og de kastede kort. 4. Meldeforløbet Forhånden skal melde først. Herefter melder mellemhånden, som enten må afgive en melding, der er højere end forhåndens melding eller sige Pas. Afgiver mellemhånden en melding, der er højere end forhåndens melding skal forhånden sige Pas. Herefter skal baghånden melde og skal enten melde pas eller afgive en højere melding, end der hidtil er givet. Meldes et nolo-spil kan begge spillerne eller principielt alle tre spillere og fjerdemanden spille nolo til den samme værdi. En spiller, som har meldt pas kan dog ikke deltage i nolo-spil.

4 4 Hvis en spiller har et eller begge de sorte esser på hånden, og der ikke tidligere i meldeforløbet er foretaget en melding, har spilleren pligt til at afgive en melding. Når en melding er afgivet, må den ikke ændres. 5. Meldingernes rækkefølge. Meldingernes rækkefølge fremgår af nedenstående tabel, og værdien af en melding angives her som pointværdien udtrykt i antal pinde. Jo højere værdi i antal pinde, jo højere rangerer spillet, når der meldes. Når to trumf-spil rangerer lige højt i værdi, går spillet til den spiller, der har meldt først. Hvis flere spillere melder samme nolo-melding, kan de alle spille noloen. Har en spiller først meldt pas eller en anden melding, kan dette ikke senere ændres.

5 5 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier i Høm-l hombre Melding Type spil Hvem må købe? Tourné * Trumf Alle Tourné * Trumf Alle Købe-nolo Nolo Kun spiller, der skal købe mindst 1 kort Solo Trumf Modspillere Ren Nolo Nolo Ingen Vip Tournekort/bemærkninger Pinde Kruk 1 Es, Es, Es, 7, Es,/ Værdier lægges sammen. Ekstra vip så længe der vippes tournékort. Ekskl. Kn, Ko 3 7 / Værdi lægges sammen med tounékort ovenover. Ekstra vip når 3. vip er tournékort, etc. Ekskl. Kn, Ko, - Spiller må købe 1 kort ekstra mod dobbelt bet. Flere kan spille K-nolo og 4. mand kan evt.gå med - Trumf angives efter, at meldeforløbet er slut Flere kan spille Ren nolo og 4. mand kan evt. gå med, efter kik bordet. En spiller, som har Es eller Es har pligt til at melde, hvis der ikke foreligger en melding allerede. Alle vippede kort kan medtages ved købet. Det højest mulige tournéspil er 76 pinde. Es2, Es 2 Es8, Es11 Es+ Es * Det sidst vippede kort, som angiver trumffarven tæller ikke med ved opgørelse af spillets værdi til brug for regnskabet sammenlæg +2. vip vip 10 Ko 0 Vundet 15 Bet 15 Kik 3 Ekstra kort Kik 3 Bet 16 Solo-kulør Trumf Modspillere - er trumf 16 5 Alle, men - Es og Es er eneste 18 0 Grand Trumf spiller mindst 5 kort trumfer. Vundet spil kræver mindst 5 stik - Spiller må købe 1 kort ekstra. 25 Bet 25 Kun spiller, Nolo Ouvert Flere kan spille NO og 4. Nolo der skal købe (købe) mand kan evt.gå med. Kik 5 mindst 1 kort Tourné Trumf Alle Tourné Trumf Alle Ren Nolo Ouvert Nolo Ingen Lægges åbent ned på bordet 1 Kn / Altid kun 1 vip. Ikke sammenlægning 1 Ko / Altid kun 1 vip. Ikke sammenlægning - Flere kan spille RNO og 4. mand kan evt. gå med efter kik. Lægges åbent ned på 30 Fast takst 40 Fast takst 50 Kik Bet 50

6 6 7. De enkelte meldingers betydning 7.1 Tourné Skal meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi er høj nok til at slå den tidligere melding. Dette gøres ved at oplyse, at man har en konkret melding til et bestemt angivet antal pinde, hvorefter tournémelderen oplyser, om det er nok til at få meldingen. Ofte spørges blot: Har du mere end f.eks. 10, hvortil der så svares ja eller nej. Får man ikke meldingen, kan man ikke afgive en højere melding, men må sige pas og lade melderetten gå videre til næste spiller. For at melde Tourné kræves, at man ved kortgivningen har fået et eller flere tournékort på hånden. Samtlige mulige tournékort med værdier i parenteser er: Es (2), Es (2), Es (8), 7(10), Es (11), 7 (15), Kn (30), Ko (40) Har man fået meldingen Tourné vendes et eller flere kort fra talonen, og det sidst vendte kort bliver trumf. Reglerne er lidt komplicerede og beskrives derfor senere i et særligt afsnit Kruk koster 5 pinde (undtagen til Ko, hvor kruk er gratis ) 7.2 Købe-nolo Skal meldes som Købe-nolo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Købe-nolo, der gælder 15 pinde er nok til at slå den tidligere melding. Flere spillere kan spille købe-nolo, dvs. det er ikke her nødvendigt at overbyde for at gå med og spille Købenolo. Spilleren skal købe (bytte) mindst ét kort og har mod at risikere dobbelt bet lov til at købe et kort mere end der kastes, hvorefter spillet sammensættes og et kort yderligere kastes, så der er 9 kort på hånden. Modspillerne må ikke købe. Er der en 4.-mand, har denne lov til at tage talonen samt de kastede kort og se, om han ved at udtage 9 kort kan deltage i spillet, hvor meldingen er fastsat til Købe-nolo. Har 4. manden set (kigget i) kortene, koster det 3 pinde ikke at spille med. Er der flere, som spiller nolo, behøver disse ikke at købe samme antal kort. Ligeledes kan samtlige nolo-spillere frit vælge om de ønsker at købe et ekstra kort eller ej. Spilleren må ingen stik få, og spillet stopper, hvis spilleren (når der er én spiller) får ét stik og dermed bliver bet. Er der flere nolo-spillere fortsætter spillet dog til samtlige nolo-spillere er bet eller til spillet er slut. Vundet spil giver altid 15 pinde, og tabt spil koster 15 pinde, når der ikke er købt et ekstra kort. Tabt spil koster 30 pinde, når der er købt et kort ekstra. Hvis 4.- manden går med, er taksten for denne, som når der ikke er købt et ekstra kort.

7 7 7.3 Solo Skal meldes som Solo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Solo, der gælder 15 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Overtages meldingen, og meldes der ikke efterfølgende over, oplyses trumffarven. Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe. 7.4 Solo-kulør (Spar) Skal meldes som Solo-kulør. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Solo-kulør, der gælder 16 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Spilleren må ikke købe. Modspillerne må købe. 7.5 Ren Nolo Skal meldes som Ren Nolo. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Ren Nolo, der gælder 16 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Meldingen har samme værdi som Solo Kulør, dvs., at den, som melder først, får meldingen. Ingen må købe. Spilleren må ingen stik få. 4.-manden kan deltage. 7.6 Grand Skal meldes som Grand. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Grand, der gælder 18 pinde, er nok til at slå den tidligere melding. Grand er et trumfspil, hvor kun Es og Es er trumfer. De øvrige kort følger Fusrækkefølgen. Spilleren skal købe mindst 5 kort. For at vinde spillet skal spilleren have mindst 5 stik. 7.7 Købe-nolo Ouvert Skal meldes som Købe-nolo Ouvert. Hvis der tidligere er foretaget en tournémelding oplyser tournémelderen herefter om Købe-nolo Ouvert, der gælder 25 pinde er nok til at slå den tidligere melding. Spilleren har lov til at købe et ekstra kort uden, at det koster ekstra at tabe spillet. Modspillerne må ikke købe. 4.-manden kan deltage. Spilleren (spillerne) må ingen stik få, og skal lægge sine (deres) kort åbent på bordet inden første udspil.

8 8 Flere spillere kan spille Købe-nolo Ouvert samtidig, og 4. manden kan gå med mod at betale 5 pinde for at kikke, hvis han alligevel ikke spiller med. 7.8 Tourné til Knægt Meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi på 30 pinde er høj nok til at slå den tidligere melding. Der må kun vippes en gang, selv om der vendes et tournékort, og meldingens værdi tillægges ikke ekstra, hvis der vendes et tournekort. Dvs. meldingens værdi er altid 30. Spilleren må købe og medtage det vendte kort. 7.9 Tourné til Konge Meldes som Tourné, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi på 40 pinde er høj nok til at slå den tidligere melding. Der må kun vippes én gang, uanset om der vendes et tournékort eller ej. Det vendte kort bliver trumf, og meldingens værdi tillægges ikke ekstra, hvis der vendes et tournekort. Dvs. meldingens værdi er altid 40. Spilleren må købe og medtage det vendte kort. Spilleren kan ikke blive kruk Ren Nolo Ouvert Skal meldes som Ren Nolo Ouvert, men ved en forudgående Tournémelding skal det først afklares, om meldingens værdi er høj nok til at slå den tidligere melding. Ingen må købe. Flere kan spille Ren Nolo Ouvert samtidig, og 4.-manden kan deltage. Spilleren (spillerne) må ingen stik få, og skal lægge sine kort åbent på bordet inden første udspil. Alle købe-spil må smides til bet, hvis spilleren efter købet og efter evt. at have set første udspil vurderer, at det ikke er muligt at vinde meldingen. Når spilleren sidder i baghånd skal mellemhånden oplyses om, at der ikke må lægges til, før spilleren har besluttet om spillet skal smides. Ved at smide spillet til bet undgås det at blive kruk. 8. Købe (bytte) kort Når meldeforløbet er afsluttet, er der i trumfspillene, to af nolospillene og Grand mulighed for at bytte sine dårlige kort væk og købe nye kort fra Talonen. Først frasorteres de kort, som ønskes byttet, og herefter tildeles et tilsvarende antal kort fra Talonen. Først køber spilleren, det antal han/hun ønsker. Herefter køber modspilleren, der sidder til højre for spilleren, og til sidst køber modspilleren til venstre for spilleren. Talonen indeholder fra starten 13

9 9 kort, og muligheden for køb begrænses af dette. Alle har pligt til at oplyse, hvor mange kort de køber fra Talonen. 9. Tournéregler for Høm L hombre Tournéreglerne for Høm-l hombre er lidt specielle og gennemgås derfor ret detailleret. Tourné kan meldes, hvis man ved kortgivningen har fået et eller flere tournékort på hånden. Tournékort og værdier, hvor værdien er angivet i parentes i pinde : Es (2), Es (2), Es (8), 7(10), Es (11), 7 (15), Kn (30), Ko (40) Der findes tre slags tournékort, hvor reglerne er lidt forskellige: 1. Es, Es, Es, Es, evt. et eller flere af følgende kort Es, Es, Es, Es, 7 3. Kn eller Ko Når der ikke tidligere er foretaget meldinger eller kun er meldt pas, meldes i første omgang Tourné uden at oplyse meldingens værdi. Hvis den næste spiller i meldeforløbet ønsker at melde andet end pas, spørges tournémelderen om et konkret angivet spil er nok til at overtage meldingen. Tournémelderen skal herefter svare ja eller nej. Ved nej meldes pas, og så er det næste spillers tur til at melde. Svares ja, er meldingen overtaget. Således fortsættes indtil alle har meldt. Bemærk, at en spiller, som overmeldes, eller ikke får meldingen ikke kan melde om. Der er kun en chance. Får man meldingen Tourné, skal man, når de to andre har sagt Pas, lægge de tournekort, som ønskes medregnet ved optællingen af meldingens værdi, ned på bordet, hvor kortene skal ligge synlige indtil købet. Herefter vendes (vippes) det øverste kort fra talonen én eller flere gange (se eksemplerne på dette senere), og det sidst vendte kort bliver trumf. Spillets værdi kan nu endelig opgøres ved tillæg af evt. yderligere pinde for vendte tournékort og ekstra vip. Herefter kan spilleren købe (bytte) kort. Dette foregår i praksis ved, at spilleren fra bordet tager de nedlagte og vippede kort, som ønskes benyttet på hånden og herefter kaster de kort, som ønskes byttet. Herefter suppleres op fra Talonen, så spilleren har 9 kort på hånden. Derefter køber modspilleren til højre for spilleren så mange kort han /hun ønsker, dog evt. begrænset af talonens antal kort. Sidst køber modspilleren til venstre for spilleren det antal kort han/hun ønsker, igen begrænset af, hvor mange kort, der er tilbage i talonen. 9.1 Tourné til et eller flere af kortene: Es (2), Es (2), Es, Es, 7 Antal pinde til brug for at finde ud af, hvem der får meldingen, beregnes som summen af værdierne for tournekortene, som senere skal oplægges på bordet. Er der to sorte esser imellem, tæller disse 12 tilsammen, medens et enkelt sort es tæller 2. Der vippes (vendes et kort), som herefter bliver trumf. Hvis imidlertid det vendte kort er et af kortene Es, Es, Es, Es, 7 eller 7 har spilleren, hvis det ønskes ret til endnu et vip. Således kan fortsættes, så længe der vippes et af de netop nævnte tournékort. Det sidste vippede kort angiver trumffarven. Vippes 7, regnes dette for et almindeligt tournékort og giver ret, men ikke pligt til ét ekstra vip, helt som for de øvrige tournékort.

10 10 Spillets værdi til brug ved regnskabet findes herefter som summen af værdierne for de oplagte og de vippede kort, hvor det sidst vippede kort, der angiver trumffarven ikke tæller med. Er der blandt de nedlagte samt de vippede kort fremkommet to sorte esser, tæller disse tilsammen 12 pinde, når blot ikke et af de sorte esser er vippet sidst og bestemmer trumffarven. Spilleren kan ved købet frit benytte de vippede kort. 9.2 Tourné til 7 samt evt. et eller flere af følgende kort: Es, Es, Es, Es, 7 Der tournéres som ovenfor beskrevet, men med den tilføjelse, at når 7 indgår i meldingen, må der vippes op til tre gange. Når der vippes tredje gang (og kun tredje gang), giver det ret, men ikke pligt til et ekstra vip, hvis det vendte kort er et af kortene Es, Es, Es, Es, 7. Således kan fortsættes, så længe der vippes et af de netop nævnte tournékort. Det sidste vippede kort angiver trumffarven og tæller ikke med ved beregningen af spillets værdi til brug for regnskabet. Spillets værdi findes som tidligere nævnt, men med tillæg af 10 pinde for andet og 10 pinde for tredje vip. Øvrige vip er gratis. Den højest mulige tournémelding (inden der vippes) er 56, og efter tre vip bliver spillets værdi 76 pinde. 9.3 Tourné til Kn eller Ko Tourne til et af tournékortene Kn eller Ko giver ret til ét vip, hvorefter trumffarven er fastlagt, uanset hvilket kort der vendes. Spillets værdi er 30 eller 40 pinde, uanset hvad der vendes. Det vendte kort må medtages eller kastes ved købet.

11 Beregning af værdier for tournémeldinger i Høm l'hombre Nr. Tournékort på hånden. Værdi Vip Vippede kort Trumf Værdi af vip Værdi af melding 1 Es Es 7 Es 1 Es Es Es 1 Es Es Es 3 5 Ko Es Es Es Es Es 3 7 Es Kn Kn 1 Es Ko Ko 1 Kn Ad 1. Der vippes en fus, der bliver trumf Ad. 2. Es giver ret til et ekstra vip, og 7 giver ligeledes ét ekstra vip, 2 bestemmer trumfen Ad. 3. Es giver ret til ét ekstra vip, der ikke benyttes, Es bestemmer trumfen og tæller ikke med, hvis der var vippet en gang til ville spar es tælle 10, fordi Es i forvejen er på hånden Ad. 4. Kun de to vip benyttes, hvilket tæller 1 x 10 ekstra (første vip er "gratis") Ad. 5. Ko tæller nul. De tre vip benyttes og Es i tredje vip giver ret til et ekstra vip, som aktiverer værdien 10, da Es er lagt ned. Es giver ret til et ekstra vip, der ikke benyttes. Es tæller nul, da bliver trumf Ad. 6 Es tæller 10, da den er sammen med Es Ad Uanset hvad der vippes, tæller det nul, og der er aldrig ekstra vip

12 Udspil Når alle har byttet, skal forhånden (spilleren der sidder til højre for kortgiveren) spille ud. Herefter lægger mellemhånden (spilleren der sidder til højre for forhånden) et kort til. Den sidste, der lægger et kort til, er baghånden. Alle tre spillere har pligt til at lægge kort til, så kortet ligger frit og synligt på bordet. Når et kort er spillet ud eller lagt til fanger bordet. Den, der får stikket, vender det, og har nu fået retten til at spille ud, og spillet fortsætter, indtil det er vundet eller kruk. Nolospil stopper dog, hvis spilleren bliver bet (når flere spiller nolo til alle er bet). Stik skal lægges, så alle spillere kan se antallet af stik hos de enkelte spillere. Spilles der et købe-spil, og vurderer spilleren, at det er umuligt at vinde dette spil, må spilleren "smide spillet til bet" - altså opgive mod at betale for en bet. Spilleren må se udspillet, inden han/hun beslutter, om spillet skal smides. Når spilleren sidder i baghånd skal mellemhånden oplyses om, at der ikke må lægges til, før spilleren har besluttet om spillet skal smides. 12. Bekende farve - eller svigte kulør Man skal bekende den farve, der er spillet ud, hvis man har kort i den udspillede farve. Der er dog én undtagelse: Har man i et Trumf-spil en (eller flere) af de tre Matadorer og ingen andre trumfer, behøver man ikke at bekende trumf, når der spilles en trumf ud, der er mindre end den Matador, man har på hånden, så. Husk, at der med udspil kun menes det første kort, der spilles ud til et stik de næste to kort lægges til. Det er således udspillet, som afgør, om man skal bekende med en matador. Da Es altid er den højeste matador, skal aldrig bekendes med denne. De tre Matadorer er Spadille ( Es), Manille (den næststørste trumf) og Basta ( Es). Skal man ikke bekende den udspillede farve, bestemmer man frit, hvilket kort man vil smide. Er der spillet en fus (ikke trumfkort) ud i et trumf-spil, og man er renonce i farven, bestemmer man således selv om man vil stikke med en trumf eller smide en fus i en anden farve. Eksempler: Forhånden spiller Es ud, og mellemhånden eller baghånden sidder med Es som eneste trumf tilbage. Da det er udspillet, som er afgørende, skal Es lægges til. Hvis en lille trumf eller en fus spilles ud af forhånden, og mellemhånden stikker med Es, så skal baghånden ikke lægge Es til, selvom den er eneste trumf på hånden. Igen er det udspillet, som er afgørende. Bemærk, at når der spilles Grand, kan situationen let opstå, hvis spilleren ikke har både Es og Es, da disse to matadorer er de eneste trumfer.

13 Kortrækkefølger Kortene har forskellige rækkefølger, afhængig af om der spilles trumfspil, nolospil eller Grand Trumfrækkefølger I trumfspil (undtagen Grand) anvendes en af ovenstående rækkefølger for den valgte trumf. I de øvrige farver gælder fus-rækkefølgerne. Bemærk, at i de røde farver er de røde esser (Ponto) den fjerde højeste trumf.

14 Fus-rækkefølger (rækkefølger når farven ikke er trumf) I trumfspil vil en af rækkerne erstattes med trumfrækkefølgen i trumffarven. Bemærk, at de to sorte esser altid er med som trumfer og derfor ikke findes i fus-rækkefølgen. Bemærk også, at de røde esser i fus-rækkefølgen rykker ned efter knægtene Kortrækkefølger i nolo-spil I nolo-spil har de sorte esser de laveste værdier i farven.

15 Kortrækkefølgen i Grand De to sorte esser er eneste trumfer, og tæller således hverken for spar eller klør. Rækkefølgerne er i de øvrige farver: Rækkefølgerne er helt som fus-rækkefølgen i de øvrige trumfspil, men de to sorte esser er de eneste trumfer, og derfor findes i Grand fire fusrækkefølger og en trumfrækkefølge med kun to kort. Husk, at i Grand skal der byttes mindst 5 kort, og det kræver 5 stik at vinde spillet. Husk også, at når Es spilles ud, skal Es lægges til, men ikke omvendt, fordi en lavere matador ikke kan trække en højere matador (afsnit 12).

16 L hombre-regnskab efter forskellige metoder En meget almindelig og velegnet metode er Pot l hombre, hvor opgørelsen foretages som vist nedenfor. Regnskab ved "Pot l'hombre" Nord Syd Øst Vest Bemærkninger Alle tildeles f.eks. 100 pinde 122 Øst vinder en Tourné til 22 pinde 77 Nord bliver kruk med en Tourné til = 23 pinde 115 Vest vinder en Købenolo, 15 pinde 70 Syd Taber en købenolo og har købt et ekstra kort 37 Nord taber en Tourné til ruder konge, 40 pinde SUM = 344 Gennemsnit = 344/4 = Resultat i pinde (afstand fra gennemsnit) -12, ,25 Resultat ved "25 øres l'hombre" Afrundet resultat i kr. Nord taber 12 kr., Syd taber 4 kr., Øst vinder 9 kr. og Vest vinder 7 kr. En anden metode er Rasle l hombre, hvor vinderen modtager gevinsten fra alle deltagere inklusive oversidderen, eller betaler til alle efter hvert spil. Metoden er som vist nedenfor besværlig ved papirregnskab. Langt lettere går det ved kontant afregning i jetoner eller penge, hvor indsatsen kan reguleres efter behov. Fordelen er, at det gode modspil belønnes, og fjerdemandens interesse må formodes øget. Regnskab ved "Rasle l'hombre for samme spil som ovenfor Nord Syd Øst Vest Bemærkninger Alle tildeles f.eks. 100 pinde Øst vinder en Tourné til 22 pinde Nord bliver kruk med en Tourné til = 23 pinde Vest vinder en Købenolo, 15 pinde Syd taber en købenolo og har købt et ekstra kort Nord taber en Tourné til ruder konge, 40 pinde SUM = 400 Gennemsnit = 400/4 = Resultat i pinde (afstand fra gennemsnit) Resultat ved "25 øres l'hombre" Afrundet resultat i kr. Nord taber 49 kr., Syd taber 16 kr. Øst vinder 36 kr. og Vest vinder 29 kr.

17 Ordforklaring Baghånd Basta Bloc Faux-matadorer Fjerde Fus Garderet Håndkort Kruk Kulørsvigt Manille Masque Under meldeforløbet den spiller, der melder sidst (kortgiveren). Es, som er den tredje højeste trumf. Kort i rækkefølge, f.eks. en konge-bloc, der består af konge, dame etc. Trumfer i rækkefølge efter Spadille ( Es). Faux udtales Fo og betyder falsk. F.eks. betyder Basta småt fjerde, Es samt tre mindre kort i klør dvs. i alt fire. Kort i de farver, der ikke er trumf. En garderet dame betyder en dame med flere efterfølgende små kort. De kort, der er på hånden inden køb. Spilleren får et stik mindre end den modspiller, der får flest stik. Glemme at bekende den farve, som udspilles. Anden højeste trumf. I de sorte farver toeren og i de røde farver syveren. Spille så medspilleren forvirres. F.eks. i forhånd at spille en dame ud, når også kongen i samme farve er på hånden. Matadorer Trumfer i rækkefølge efter Es. Der kan således optræde helt op til 9 matadorer. Mellemhånd Overkupering Ponto Renonce Singleton Spadille Talon Spilleren, der afgiver sin melding efter forhånden. Under spillet den spiller, der lægger kort til som nummer to. Baghånden overstikker spilleren i mellemhånd. Kaldes også at surcoupere. Når en rød farve er trumf, er Ponto esset i trumffarven. Fjerde højeste trumf. Når en spiller ikke har kort i en farve. Et kort, som er eneste kort i farven efter købet. Spar es ( Es), der er den højeste trumf i alle farver. De 13 kort, der ligger på bordet efter kortgivningen.

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8

Dansk Tarokforbund ISBN: 978-87-989727-7-8 DANSK TAROKFORBUND 2011 Dansk Tarokforbund Nærværende Spillevejledning for Dansk Tarok er udgivet marts 2011. Tegninger og kortkunst er udført af Lise Andersen, overlærer ved Blovstrød Skole i Allerød

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

BlackJack. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information BlackJack Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00)

POKER. Information. Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) Information Åbent alle dage fra 14.00-04.00 (Lukket d. 24. december, 25. december åbnes kl. 20.00) POKER Entré: 90 kr. Garderobe: 15 kr. Påklædning: Pænt tøj ingen sportstøj Mindstealder 18 år Billedlegitimation

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002

Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 Pokerregler Udarbejdet af Rikke Juel Enemærke 1. udgave, april 2002 (efter uvurderlig inspiration og oplæring fra The Official CRSAAD POKER SHEET, Seventh Edition, 2002) INDHOLD: REGLER 3 Introduktion

Læs mere

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger.

REGLEN: Et SÆT er tre terninger, hvor den enkelte egenskab er den samme på alle tre ELLER egenskaberne er forskellige på alle tre terninger. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Spilleregler Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information AMERIKANSK ROULETTE Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

TAROK REGLER OG VEJLEDNING

TAROK REGLER OG VEJLEDNING 1 HANS J MØLLER Tarokspillets nøglekort TAROK REGLER OG VEJLEDNING Fire mænd sad omring bordet med den grønne filtflade stilheden i rummet var fortættet Af og til bevægede en hånd sig langsomt, når et

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE

*CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:36 Side 1 GUIDE AMERIKANSK ROULETTE *CAS 07 M65 Guide Roulet.qxp 03/09/07 15:37 Side 2 AMERIKANSK ROULETTE Intet casino uden roulette et klassisk bordspil, hvor

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

KODE OG KOMPAS AKTIVITET

KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET KODE OG KOMPAS AKTIVITET Nedenfor er beskrevet delaktiviteterne. I opbygningen af aktiviteterne er der lagt vægt på følgende forhold: 1. Opgaverne skal løses samlet. Det vil sige,

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler.

Indhold. 120 Dyrekort (hund, ko, æsel, ged, kat, papegøje) 5 Tarantelkort 1 Tango-tarantel (femkantet) Spilleregler. DK Forfatter: Jaques Zeimet Grafik: Rolf Vogt Illustrationer: Rolf Vogt Redaktion: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: Fra 7 år Spilletid: 15 20

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Introduktion: Vi vil nu se på et konkret eksempel på hvordan man i praksis fordeler mandaterne i et repræsentativt demokrati,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette.

Online spil er i en rivende udvikling. De mest populære kasino-spil er poker, blackjack og roulette. Stort udvalg af online bordspil Der er mange bordspil på online spillesider. Så det kan være svært at vælge. online spil, online spil website, spille websted, spille hjemmeside, online lotterispil, lotteri,

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere