Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014"

Transkript

1 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30 EB-Motion 14:00 EB-Svømning 14:30 EB-Gymnastik 15:00 Fodbold-ungdom 15:30 Badminton 16:00 ForretningsUdvalget m.bl.a Hedefesten. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden og vedtægter b.dk/vedtagt.html Dagsorden for alle afdelinger 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt.

2 1 Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3 Formandens beretning. Beretning v/martin Strøm 4 Kassererens beretning. v/martin Strøm - godkendt 5 Indkomne forslag. Kontingent fastsættes til kr. 50 Vedtægts ændring lavet sådan at man får en mere retfærdig fordeling af de midler der er til rådighed efter en fast fordelingsnøgle. Det er vigtigt at gøre synligt for de enkelte afd. at de har midler til rådighed og hvem og hvad der gives tilskud til. Gitte Kanstrup spørger om UV altid vil give tilskud til juletræsfesten, UV vil konstituere sig og komme tilbage med et svar til gymnastik afd. Ellen Christensen synes at det er en god ide med anden fordeling, hvis en afd. så ikke bruger de penge der lægges ud skal de penge så betales tilbage. Britta Knudsen svarer at reelt skal pengene så betales tilbage, men det også kunne motivere til at der laves flere arr. som der ydes tilskud til. Man kan godt frasige sig tilskud eller spare op til et større arr. Charlotte Lindved beder om at ændringen paragraf 7 ændres. Aktivitet fx under FU kan der sættes et beløb af til. Beløbet sættes et årligt beløb. EB dragter støtte så skal der bindes et beløb til dette og dette skrives i vedtægterne Ungdomsvennernes bestyrelse beslutter fra år til år hvor stor en del af deres formue de uddeler Lars gennemgår ændringen.og den godkendes på generalforsamling 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Marianne Madsen går ud. Christian og Tina Lauersen vælges 7 Valg af revisorer. Ellen og Gitte genopstiller

3 8 Eventuelt. Gitte Kanstrup informerer om at Den Jyske Sparekasse giver ekstraordinær støtte på total kr. til foreninger 4 gange årligt 2x Udfylder blanket og søg endelig om det Forslag om at Bording Bageren bager nye boller hver dag til Hedefest, så man slipper for at have brød på frost som man evt. brænder inde med. Beretning v/martin Strøm Årsberetning for Ungdomsvennerne år 2013 Året startede med generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev valgt i form af Marianne Madsen, Lone Hald, Britta Aagaard, Lars Tilsted Andersen samt undertegnede samtidig var vi så heldige at Iben Berthelsen har været kasser udenfor bestyrelsen for Ungdomsvennerne Marianne Madsen blev valgt som formand og jeg blev fik tjansen som næstformand. Marianne valgte i efteråret 2013 at droppe ud af E.B. s Ungdomsvenner. Året 2013 har budt på velkendte arrangementer som Bøllingsø-løbet, samt Hedefesten som den helt store indtægtskilde for Ungdomsvennerne Derudover er der blevet solgt medlemskort og i den forbindelse skal der lyde en kæmpe tak til afdelingerne og sponsorer + en endnu større tak til alle de frivillige som har hjulpet igennem hele året uden jer/dem kan Ungdomsvennerne ikke eksistere, så det er vi dybt taknemmelige for Derudover skal det nævnes at vi synes at der har været et godt samarbejde med løbsudvalget for Bøllingsøløbet og Hedefestudvalget. Vi har i år uddelt flere penge end der er kommet ind, hvilket jeg vil komme ind på i forbindelse med gennemgangen af regnskabet. Det skal i denne forbindelse nævnes, at alle der har søgt, har fået tilskud Vi har oplevet igennem året at forældre og medlemmer af EB ikke har vidst om UV har givet tilskud eller ej og i givet fald, hvor meget. Herunder skal det nævnes, at tiden måske ikke er til, at vi skal gennemgå og bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så vi har tænkt i nye baner og synes selv at vi er kommet frem til en mere fair måde at uddele de penge, som afdelingerne skal have til mindske forældrebetalingen til aktiviteterne i årets løb. Mandag d 21/10-13 fremlagde vi vores tanker til Fællesmødet, hvor alle afdelinger i EB var repræsenteret og efterfølgende har afdelingerne fået udkastet, så det kunne diskuteres ude i afdelingerne. Tilbagemeldingerne er blevet vendt og tænkt ind i vores forslag, så vi i dag kan fremlægge vores idé til en fair uddeling af Ungdomsvennernes penge (Går her ud fra,at det kommer, som et punkt for sig selv) Vedtægtsændring i EB s Ungdomsvenner Vedtægtsændring for EB Ungdomsvenner ved generalforsamling i Engesvang Boldklub 2014: I 7 fremgår det at: Ansøgning om økonomisk støtte skal behandles og godkendes af den samlede bestyrelse ved et simpelt flertal. Dette foreslås ændret til følgende: Tilskud ydes til aktiviteter, som ligger ud over de, som afdelingerne normalt afholder via det ordinære kontingent. Hensigten er at nedbringe evt. egenbetaling og dermed sikre flere børn og unge glæde af ekstraordinære aktiviteter, som fx ture eller arrangementer.

4 Tilskud fordeles årligt til afdelinger under Boldklubben EB, som har medlemmer under 18 år, beløbet fordeles procentvis i forhold til antallet af disse medlemmer. Se i øvrigt bilag 1 vedr. fordeling af tilskud. Bilag 1 Tilskud beregnes på baggrund af medlemstal fra det foregående år. Beløbet indsættes på en til formålet oprettet afdelingskonto under E.B.s Ungdomsvenner, umiddelbart efter den årlige generalforsamling. Afdelinger, der modtager tilskud, administrerer selv kontoen. Afdelinger, der har modtaget tilskud fremsender regnskab til gennemsyn af E.B.s Ungdomsvenner pr. 15/1, således at det kan konstateres, at afdelingerne har brugt tilskuddet ifølge hensigten Se 7. E.B.s Ungdomsvenner forbeholder sig retten til at trække i næste års tilskud til afdelingen ifald dokumentationen er mangelfuld, eller aktiviteten ikke falder inden for formålsbeskrivelsen. Afdelingerne forpligter sig endvidere til salg af medlemskort og evt. praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer afholdt af E.B.s Ungdomsvenner, i et omfang, der afspejler afdelingernes medlemstal. Det er muligt for en afdeling at frasige sig tilskud fra E.B.s Ungdomsvenner og dermed også de forpligtelser, der er en forudsætning for tilskuddet. Dette bedes meddelt E.B.s Ungdomsvenner umiddelbart efter den årlige generalforsamling i Engesvang Boldklub. E.B.s Ungdomsvenner binder årligt et beløb på egen konto til afholdelse af udgifter, eventuelle investeringer eller støtte til aktiviteter, som går på tværs af afdelingerne. Ved tilskud til aktivitet i afdelingerne skal det fremgå i indbydelsen/ arrangementsbeskrivelsen, at E.B.s Ungdomsvenner har ydet tilskud og med hvilket beløb.

5 EB Håndbold 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. V/ Paul Sølvsten 4. Kassererens beretning. V/Jette Søndergaard 5. Indkomne forslag. Ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Betina Danielsen og Bo Johansson 7. Valg af revisorer. Frank Heidemann og John Bregnhøj genvalgt 8. Eventuelt. Åsemette beder om fokus på de ældre spillere, Polle svarer at der vurderes og gøres det der er muligt med de ressourcer man har til rådighed Beretning v/paul Sølvsten Formands Beretning Håndbold Sæson 2013/2014 En rigtig god sæson er ved at rende ud, en sæson der igen i år har været præget af god entusiasme fra ledere og trænere. Denne sæson har som andre sæsoner været præget af et samarbejde med Funder og Bording hvor der har været holdfællesskaber, der har fungeret super, tak til ledere trænere der har måtte yde det ekstra for at børnene har haft mulighed for at spille håndbold. Tak til Vinnie der er tovholder i forbindelse med holdfælleskaberne i Bording Som et nyt tiltag startede håndbolden Trille trolle op for at kunne tilbyde Håndbold til de mindste poder, vi har haft ca 8-10 børn igennem trille trolle, konceptet er rigtigt fint, og skal herfra blot udvikle sig, nu har vi gjort de første erfaringer med konceptet, og kan give det lidt mere substans i den kommende sæson. U6 piger og drenge samt U8 piger og drenge har i denne sæson trænet sammen i det vi kalder begynderhåndbold, Håndboldbestyrelsen har stor fokus på de nye begyndermedlemmer, vi kan glæde os over, at det stille og roligt bliver mere og mere udviklet, således vi kan forsætte med en substans der øger medlemstallet i disse årgange, i forbindelse med hverning af håndboldspillere har vi i år med hjælp fra Dansk Håndbold forbund afholdt en

6 Håndboldkaravane med Engesvang Skole, et fantastisk dejligt arrangement, hvor både skolen og Håndboldafdelingen fik en superfin oplevelse, dette arrangement vil blive gentaget i september. Sommerhåndboldskolen som vi afholder i den første uge af skolernes sommerferie, var præget af en mindre tilmelding, det skyldtes bla. At det lå på samme tid som Landstævnet i Esbjerg, men vi er ved have håndbold skolen rigtig godt integreret, og vil igen i år tilbyde dette arrangement. I et forsøg på at skabe et sammenhold, og en god kultur i håndboldafdelingen havde vi et fælles arrangement i hallen for alle spillere uanset alder, Hygge er en rigtig god ting, men vi kan konstatere at når vores børn kommer i hallen så vil de spille Håndbold, og ikke kaste med frisbee, så jeg håber at vi kan lave et spaghetti arrangement for børnene igen engang i Oktober. Håndbold afdelingens store sats i år var et arrangement med Lars Christiansen, jeg tror alle der var der fik en rigtig god oplevelse, men det er i skrivende stund stadig utroligt at det ikke kunne trække flere publikummer, dette er prøvet men er nok også begrænsningen i vores by, Lars Christiansen var en mulighed for Håndbolden at hype spillet, og sætte fokus på håndbold i Engesvang. Da vi nåede hen i vores jule ferie, dukkede der 500 børn op på Engesvang skole i forbindelse med jule cuppen,tak til de frivillige der endnu en gang gav noget af sig selv. Eb håndbold er i 2013 blevet venskabsklub med FC Midtjylland, via dette samarbejde får Håndboldafdelingen mulighed for at give børnene deltagelse i div indløb i Ikasthallen samt se Liga og Champions League håndbold, FCM sendte i Januar måned 2 Liga spillere ud i Engesvang hallen og var med til at give børnene en god trænings oplevelse. Håndboldafdelingen har 2 ændringer i Håndboldbestyrelsen for den kommende sæson, ud træder Heidi Veth og Lene Bruun Hedevang, tak for de 2 år hvor de har gjort en forskel, dejligt at de forsætter i trænergerningen. Velkommen siger Håndboldbestyrelsen Til Betina Danielsen og Bo Jonasson, Vi ved alle her i afdelingerne under FU, at det ind imellem kniber med at få frivillige, så det er rigtigt vigtigt, vi sætter pris på dem der giver noget til ungdommen i vores lille by. Som afslutning på denne formandsberetning, vil jeg som håndbold i mange år har gjort, takke Michael Lindved Det er muligt vi ikke er enige i alting, men som halbestyrer bakker Michael altid op omkring vores arrangementer Tak for det! Tak til Sponsorer Tak For samarbejdet med FU- Tak for samarbejdet Med ungdomsvennerne Og selvfølgelig tak til træner og ledere der uge efter uge møder op med engagement og energi Konklusion: En vel overstået sæson, og vi glæder os allerede til den nye EB Håndbold Paul Sølvsten

7 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. V/Michael Lindved 4. Kassererens beretning. V/Finn Hønholt godkendt 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kenneth modtager ikke genvalg Bitten, Michael, Ole Bjørn, Simon Porse valgt Henrik Mikkelsen valgt som suppl. 7. Valg af revisorer. Lene Nielsen genvalgt 8. Eventuelt. Forsikring på konto tegnes via Sparekassen til ca kr. 500 årligt Har man kunnet mærke at Bording er startet, ja man har mistet medlemmer til Bording Motionscenter, men har fået nye medlemmer fra Kragelund så det går lige op Tilskud fra Ikast Brande er Ikast/Brande i bevægelse hvor der er søgt om tilskud til ungdomsfitness. Lokaletilskud Formandsberetning v/michael Lindved EB Motion vil gerne sige tak for året 2013, til alle medlemmer og ikke mindst til alle vore instruktør og andre frivillige hjælper, som gøre det muligt at drive en god og velfungerende fitnesscenter. Der skal igen år bydes velkomme til nye instruktører. Jonas, en ung fyr med stor erfaring i fysisk træning, samt 2 voksne kvinder der har meldt sig under fanerne, Jette Søndergård og Annette Svendgård. Jette og Annette var lige præcis den mål gruppe vi søgte, da kvindelige instruktør var i undertal i centeret og alderen passer perfekt, så vi matcher den målgruppe af medlemmer som vi har flest af. Udover vagterne i centeret er de to damer også med til cirkeltræning på scenen 2 gange om ugen sammen med Charlotte. Begge hold er godt besøgt, men mest af kvinder, så går der nogle mænd der gerne vil kombinere styrke træning i selskab med kvinder, så må vi sige, det er holdet man skal melde sig til. Holdene med Indoor cycling har i år været rigtige godt besøgt. Da har flere gang været ventelister, men medlemmerne er blevet god til at melde fra, hvis de ikke kan komme, således at de på venteliste, har en mulighed for at komme til. Det eneste hold det kniber lidt med, er holdt kl Men Niels Henrik kæmper videre, og møder trofast op selv om der kun er 3 på holdet nogle gange. Ungdomsfitness er en af de sidste nye tiltag som vi har kunnet tilbyde i denne sæson. Første hold før jul havde 10 deltager og det andet som køre nu har 16 deltager. Det er Poul Møller der har taget initiativet og køre dette hold 2 gang om ugen med hård hånd. Der ud over har John B opstartet et hold vi kalder kost og træning. Holdet som består af elleve deltager, skal de næste par måneder prøver de forskellige træningsformer EB Motion kan tilbyde. Under vejs vil der blive samtaler omkring kost, motion og personlige målsætninger.

8 Vi sender fortsat vores instruktører på kursus og opfordre alle til at deltage i relevante kurser som kan bruges i det daglige i EB Motion. Nogle instruktører har i år ønsket, at deltag i nogle overbyggende kurser som var meget dyre. Dette har bevirket at vi fra bestyrelsens side, har måtte udstikke nogle retningslinier og krav om hvad der skal til for at deltage i disse dyre kursere. Alle instruktører har været indforstået med de krav og retninglinier vi har udstukket. Når vi snakker kurser, vil jeg gerne sig tak til Jens Pape, for hans initiativ til gennemførelse af en spot kursus her hjemme i egen hule. Vi håber det kan blive en tradition at lave det en gang om året. Vi har igen i år prøvet at profilere os, som hele byens motionscenter. Vi har deltaget i Hedefesten fredag, med et arrangement for de ældre. Vi har lavet mad til fællesspisning i Den Gamle Biograf og doneret overskuddet til Kulturenes Venner. Vi har været sponsor på 2 foredrag. Et foredrag med Lars Christiansen, som håndbold afdelingen afholdte. Der ud over har vores logo været en tur Cross America, i verdens hårdeste cykelløb, som vores medlemmer gratis kun høre om ved foredrag i Den gamle biograf. Når regnskaber bliver præsenteret, vil i kunne se, at vi i år har lavet et fornuftigt overskud, også selv om vi har betalt parkour stativet foran hallen. Det er i sig selv ikke et mål at lave et stort overskud, men at lave en billiger betaling for deltagelse end det vi har nu, vil ikke komme på tale, da vi i forvejen er meget billige. Vi ved også at på et tidspunkt, bliver der brug for penge når vi skal til at skifte ud i maskinparken. Der ud over har vi store drømme, om at kunne få udvidet centeret på en eller anden måde i fremtiden og det vil garanteret blive sådan, at vi selv skal stå med nogle penge til egen betaling af sådan et projekt og det vil jo være fantastisk at når denne dag kommer, så er der lidt penge at lege med. Det var ordene for 2013, tak fordi i lyttede og fortsat god træning.

9 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3 Formandens beretning. v/karina Feltsen - godkendt 4 Kassererens beretning. v/iben Bertelsen 5 Indkomne forslag. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karina Feltsen og John Junk Eriksen modtager genvalg Ingen suppleanter, man vil finde et par stykker 7 Valg af revisorer. Martin Eriksen modtager genvalg + Bent Hansen 8 Eventuelt. Lille boldsalg idet salg af bolde er inkluderet i kontingent i år Det må årligt udbetales div vederlag til en træner til ca 5000 kr. årligt, dertil kommer kørselsgodtgørelse (husk at man ikke kan få godtgørelse hvis man kører i firmabil) Formandsberetning v/karina Så er endnu et år gået, og efter sidste års generalforsamling, hvor vi ikke fik valgt nogen ind i bestyrelsen, lykkedes det efterfølgende at finde to som gerne ville arbejde lidt for badmintonafdelingen, ligesom vi også måtte skifte kassereren ud. Vi er så småt begyndt at få de nye ind i arbejdsopgaverne, da alle jo ved at det tager lidt tid inden man få det lært, så vi mener at vi er godt på vej igen.

10 Vi afviklede jo hjemmestævne sidste år, da vi havde generalforsamling og det blev vanen tro en rigtig god weekend, med mange gode kampe. Ligeledes afholdte vi klubmesterskaber, men denne gang først i marts måned og der blev igen afholdt for alle spillere. I midten af april måned, deltog vi i den årlige tur til Tarm med 32 børn og 5 ledere, og det blev endnu engang en succes, og i år tager vi afsted i starten af april måned. Vi sluttede sæsonen efter vores Tarm weekend. Vores sæson startede op igen i september 13, med en stor nedgang af lejebaner, men her har vi fået lavet en aftale med motion, om at de kunne tilbydes de ledige timer, det er dog noget vi vil se meget på i den nye sæson. Vi startede til gengæld sæsonen med næsten 20 seniorspillere og 30 ungdomsspillere, siden kom der flere til, også nogen fra andre byer, så her vil vi prøve om vi evt. kan få noget mere samarbejde og evt. flere spillere. I denne sæson har vi også haft problemer med at finde ungdomstrænere, men det lykkedes og her vil vi sige en stor tak til Henrik Johansen som tog vores ældste spillere, og i midten af november fandt vi så en træner til vores let øvede, det er en fra Ikast, men det går dog ikke som forventet, og nu stopper han, da han har sagt op, så vi arbejder allerede nu på trænere til den næste sæson. Ellers er vi jo igen ved at være ved afslutningen af denne sæson, og lige som de sidste år, er det den næste måned at vi har mest at se til, og vi afvikler 3 forskellige stævner i marts måned, vi lægger ud med et senior-/motioniststævne, og så et hjemmestævne og så klubmesterskab for både voksne og børn. Vanen tro afslutter vi vores sæson med Tarm-weekend først i april. Til sidst vil vi gerne takke Iben for samarbejdet, og at hun ville overtage jobbet som kasserer uden for bestyrelsen, ligeledes vil vi gerne takke vores trænere / hjælpetrænere for deres gode arbejde i den forgangne sæson, og sidst men ikke mindst vil jeg takke for samarbejdet med resten af bestyrelsen for vores gode samarbejde.

11 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3. Formandens beretning. v/ Hans Jørgen Madsen 4. Kassererens beretning og budget V/Mathias - godkendt 5. Indkomne forslag. ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hans Jørgen, John Kristensen, Linda Nielsen, Lars Lærkesen modtager genvalg Arne Roedahl suppl. 7. Valg af revisorer. Jørgen Christensen genvalgt 8. Eventuelt. Kursustilskud fra Ikast-Brande Kommune 60 % tilskud ydes her og nu ved kursus Charlotte Lindved vedr. refusion af kursus, disse ting skal vi fremover nok tale om på FU fællesmødet. Evt. en dagsorden med kalender med punkter der skal gennemgås hvert år Opstilling af regnskab i Conventus til nye kasserer FORMANDS BERETNING FOR 2013 v/hans Jørgen Madsen Vi havde skruet vores forventninger til året lidt op, bla. grundet genetablering af vores Friluftsbad, så vi igen kunne afvikle vores sommerprogram hjemme. Denne forventning blev til fulde indfriet. Vi sluttede Vintersvømning 2012/13 med pæn deltagelse med 60 børn og forældre, i Marts og fortsatte med at gennemfører bassinlivredder træning og prøver for trænere og de livredder vi senere skulle udlåne til Friluftsbadet, 27 gennemførte dette. Til sommer svømningen havde vi en flot fremgang i antal deltagere.

12 67 børn og unge deltog aktivt i de planlagte svømmehold. På vores motionshold for voksne var der 4 tilmeldte. Ellen Röben tog sig af de helt små, i Ikast Svømmecenters varme bassin, mens Christian Schou og jeg selv, trænede de større børn/unge i friluftsbadet. Det nye tiltag i året med AquaGym med Charlotte og Ellen som instruktør, blev ikke helt det tilløbsstykke som ventet, men 6 kvinder, tog flot udfordringen op, og tilbagemelding var der også overvejende positiv. Tak til jer. Med lidt bedre markedsføring i år, vil vi forsøge at øge deltager antallet. Vinterfamiliesvømning i efteråret, bar måske lidt præg af en flot sommer svømme sæson i Friluftsbadet. Mange havde valgt dette fra. Men stadig er det en fast skarer på 25 børn og forældre, som bakke dette op, og tak for det. Vi forsætter ufortrødent også til kommende efterår. Vi afslutter denne sæson d. 28 Marts skal også blive et godt svømmeår for os. (hvis vejret vil). Dog vil vi tilstræbe, at der bliver taget bedre styring på opstarten og fordeling af disse, og med et max. Deltager antal på de enkelte hold. Vi vil også i år også søge en bassinassistent (hjælpetræner) til de større hold. Også i år arbejdes der på et nyt tiltag. Jerndrenge/pige event med målet at gennemføre en 10.del Ironman i uge 35 (Hedefest ugen) 380m svømning, 18km cykling og 4,2km løb. Hertil får vi brug for en del hjælpere. Der kikkes også på mulighed for at snorkeldykker kursus i Friluftsbadet. Jeg vil gerne slutte med en stor TAK til alle i bestyrelsen, trænere, forældre, Friluftsbadet og EB og ikke mindst de dejlige børn og unge der bakker os op i årets løb. På bestyrelsens vegne

13 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3 Formandens beretning. v/gitte Kanstrup 4 Kassererens beretning. V/Pia Folden 5 Indkomne forslag. ingen 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gitte Kanstrup og Anne Berthel genopstiller ikke. Steen Berthel ønsker at udtræde Henriette Pedersen, Mette Holm Sørensen, Karina Krogh valgt + den øvrige bestyrelse fortsætter Kathrine Eggertsen modtager genvalg som suppl. og John Jensen indtræder som suppleant 7 Valg af revisorer. Gitte Kristensen og Gitte Kanstrup revisor 8 Eventuelt. Michael spørger til høje udgifter til repræsentation og gaver, der er bl.a. billetter til Halbal som en stor post. Charlotte Lindved takker for at gymnastik afholder juletræsfest EB gymnastik Formandens beretning v/gitte Kanstrup Ja så er der gået endnu et år i sus og dus. Vi har 9 hold i denne sæson fordelt på ca. 180 medlemmer fra alderen 2 år til ca. 70 år.

14 Som noget nyt ville Anne Berthel prøve og oprette et hold med LADYGYM, det blev en stor succes hvor vi nu er 16 på holdet, her bliver der kræset om hver en lille muskel i kroppen også lattermusklerne. Så vi håber denne succes kan gentages i næste sæson. Vores forårsopvisning i marts sidste år blev en kæmpe oplevelse. Som noget nyt havde vi valgt og ligge opvisningen på en fredag fra kl og herefter med fællesspisning i hallen, så kunne alle forældrene nyde eftermiddagen og ikke tænke på aftensmaden, men kan nå og komme hjem til Disney Show. Vi var ca. 250 spisende og igen i år afholder vi vores forårsopvisning på sammen måde, så har I lyst til og se os er det fredag den 21 marts. Kl i hallen, I er hjertelig velkommen. I december måned havde vi vanen tro DEN STORE JULETRÆSFEST. I år var vi omkring 250 børn og voksen i hallen. En super dejlig eftermiddag, hvor vi i år havde fået hjælp udefra i form af en professionel julemand som først tryllede lidt for børnene og herefter forklædt som julemand var med til at underholde og lege med børnene. Musikken blev som noget nyt leveret af Jørgen Sølvsten som havde valgt og hjælpe os hele eftermiddagen og jeg vil sige tusinde tak til ham for en helt vidunderlig dag. Håber vi ses igen. Til sidst vil jeg sige TUSINDE TAK til hele bestyrelsen for et super godt samarbejde. Jeg har valgt og træde ud af bestyrelsen og ligge mine kræfter nogle andre steder her i Engesvang, så helt fri for mig bliver I ikke Så rigtig god vind fremover med den nye bestyrelse jeg ved det bliver rigtig spændende med alle de nye tiltag der ligger ude i fremtiden. Tak for i år. Engesvang Gymnastikforening v/formanden Gitte Kanstrup

15 Fodbold Ungdom 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3. Formandens beretning. v/åsemette 4. Kassererens beretning. v/hanne Bangshaab - godkendt 5. Indkomne forslag. ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tina Kastrup modtager genvalg. Lena Thisted modtager ikke genvalg. Ellers ingen nye bestyrelses medlemmer, men der er forespørgsler ude Søren Lassen og Brian Hänsch modtager ikke genvalg til Suppl. Claus Pedersen og Lena Thisted er nye suppleanter 7. Valg af revisorer. Jesper Hansen og Laila Kristensen modtager genvalg - valgt 8. Eventuelt. Stor diverse post er baneudgift + julebelysning tilskud Hanne har været med i bestyrelsen i 22 år vælger at træde ud. Ny kasser Karina Sørensen som kommer til at sidde som kasser uden for bestyrelsen Lars Andersen kommenterer - Fodbold kontingent er dyrt og stiller spørgsmålstegn ved det. Synes at bestyrelsen skal drøfte det. Karl Peter kommenterer der betales årskontingent og måske skal der informeres om hvad man får for dette der er inkluderet 5 stævner.

16 ÅseMette informerer om at der er lavet en velkomst folder med information om dette til nye spillere, sådan at man er klar over det som forældre. Formandsberetning fodbold ungdom 2014 v/åsemette Så er året 2013 gået med rigtig mange gode succeser og oplevelser for alle hold, det er en fantastisk oplevelse at komme rundt på banerne, der er godt humør, man fornemmer en iver efter at lære og mærker en kæmpe glæde ved at spille fodbold. Det kan vi takker vores dygtige træner for. Jeres/deres ind sats er så fantastisk, at stå på sidelinjen og se på den udvikling der sker med spillerne hen over året, at se hvor gode I/de er til at få spillerne til at arbejde sammen, til at respekter hinanden og ikke mindst til at finde glæde ved at spille fodbold, det kan man ikke bringe frem i andre mennesker - børn eller voksne - hvis ikke man selv udstråler tillid, ro og viden, det syntes jeg alle vore træner formår på absolut bedste vis. MEN For at EB fodbold ungdom kan blive ved med at bidrage til denne fantastiske udvikling, må der også ske nogle tiltag som skal sikre fremtiden for os, et af de tiltag er at vi vender tilbage til at træne 2 årgange sammen, dette for at får flere spiller til hver træning og der med bedre mulighed for at varierer træningen, udfordre spiller på det niveau de er på, dette betyder dog ikke at vi slipper det at man når der skal spilles turnering så spiller med på sin egen årgang. Men vi håber også at det vil forbedre vores muligheder for at tilbyde fodbold i de ældre årgange, for når nu man har været vant til at træne det ene år som de store og det andet som de små, så skulle vi gerne opnå et godt sammen hold på tværs af årgangene og dermed er det jo meget nemmer at forsætte også når det tynder ud i spillerne og vi vil jo alle gerne kunne tilbyde fodbold helt op til senior rækkerne. Det vigtigste er vi forsætter med at udvikle os som, klub, træner, holdleder og ikke mindst personligt, for det skal også være en glæde og fornøjelse at være en del at Engesvang fodbold ungdom som voksen hjælper uanset om vi arbejder i bestyrelsen, som træner eller holdleder så skal det være givtigt for alle. Alt dette har vi arbejdet sammen træner om i En masse arrangementer er det jo også blevet til i løbet af året. Et rigtig fint opstarts arrangement, hvor børnene fik støvet støvlerne af efter en lang vinterpause, mens der var kaffe på kanden til forældrene var jo som altid en dejlig dag for alle. Og vi glæder os til at byde i gang igen for de store den 9/3 og de små den 29/3. Vi har netop afholdt et vellykket 3:3 stævne med en hal fuld af glade og trætte børn, det er nemlig meget anstrængende at spille 3:3 selv om banerne ikke er ret store, da alle jo er nød til at være med i spillet hele tiden, det er rigtig godt for alle at spille på den måde. Et godt kom i form stævne med ca.380 drenge og piger i 8-10 årsalderen, blev afholdt i samarbejde med DGI en stor tak til Jens Hansen for at koordinere et godt stævne. Den årlige klub tur gik igen i 2013 til Kibæk cup og vi har kun fået positive tilbage meldinger det var rigtig godt at vi kunne få alle hold med. Fredag tog alle de store hold af sted, og lørdag fulgte de mindste årgange også de skulle køre med bus til Kibæk for at følge at de var på tur dette var sidste år ikke så stor en succes så det vurdere vi på om de skal igen i år. Der skal igen lyder en stor ros og tak til Søren for at få det hele til at hænge sammen, og vi tager af sted igen i år har Søren lovet. Indendørs sæsonen har været med en god opbakning men ikke så stor som sidste år, men dette har gjort at vi alle har kunnet være i hallen, vores u 13 drenge og piger har for første gang trænet sammen som sidste hold fredag aften og efter træning har vi åbnet klubhuset for dem så de kunne hygge sig sammen om andet end blot lige fodbold, her

17 er der blevet rafler, spillet bræt spil set vild med dans men først og fremmest har de hygget, med det tiltag håber vi at fast holde flere spiller i de ældre årgange. Jeg har fortalt en del om alt det der skal ske i 2014, året 2013 har vi brugt på at tænke mange tanker om fremtiden så det er helt naturlig at min tale også handler meget om det der kommer til at ske i årene frem over, for det er jo alle de ting vi har arbejdet med i Tak til resten af bestyrelsen for gode møder og diskussioner altid hyggeligt at være sammen med jer. Jeg vil også godt sige tak til Michael Lindved for altid at være villig til at hjælpe om det er med praktiske ting eller lave lækker mad til os så er hjælpen aldrig langt væk. Så tak for 2013 og vi ser frem til 2014 Aasemette

18 EB s forretningsudvalg FU Med bl.a. disse aktiviteter Hedefest Bådelaug Lederspirer M.fl. Valg af dirigent 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Formandens årsberetning Beretning v/charlotte Lindved 3. Kasserens reviderede regnskab v/britta Kidmose 4. Indkomne forslag Ingen 5. Valg af FU medlemmer Charlotte modtager ikke genvalg. FU foreslår Kim Jensen 6. Valg af suppleant Susanne Lauridsen modtager genvalg 7. Valg af revisorer Iben Berthelsen og Lene Nielsen modtager genvalg 8. Evt.

19 SMS afregning via Conventus omkostninger ser man på når det har kørt 1 år. Bådelaug har søgt midler, men der er ikke bygget bådehus FU er inde over Hedefest udvalget når der træffes beslutning om omkostninger. FU lederpris uddeles ved Hedefest sammen med ungdomsleder pris FU mål gennemgås Poul Sølvsten - takker for at Britta afholdt Minisport Lars Andersen 2 FU møder årligt med erfaring og videndeling for i højere grad at få samarbejde i værk. Charlotte beder om at man deltager fra hver afd. og har pligt/ansvar i at deltage. Lotte måske skal man være mere specifik men nogle fokus punkter fx at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer. Hvordan fastholder man sine frivillige og trænere. Gitte Kristensen ny skolereform hvad gør vi i den forbindelse?? Joan spørger om EB er inviteret til møder på skolen, det er ikke tilfældet. Måske ved skolen ikke helt hvordan man står endnu uafklarede punkter. 10 marts tager byrådet en beslutning mht. rammerne for skolereformen i Ikast-Brande Kommune. Polle det vil være fint hvis det er FU der samler trådene i forhold til skolen. Karl Peder Charlotte har valgt at stoppe efter 6 år, har løftet opgaven så flot og man håber at kunne leve op til opgaven og gøre det ligeså godt i den siddende bestyrelse. Charlotte vil fortsætte med Lederspirer og EB dragtudvalg Lotte spørger om hvad lederspire egentlig er for noget Lederspire: for 20 år siden startede DGI et kursus for unge for at give dem indblik i lederarbejde og foreningsarbejde. Stor succes med kurserne DGI ville gerne stille krav til deltagerne så derfor blev der stillet krav om at der skulle ydes et arbejde i EB efterfølgende. Der bliver nødt til at være en voksen som mentor for de unge. Man har oplevet at lederspirer gennem årene kommer tilbage som ledere når de bliver voksne. Kristian lederspirer har været med til håndbold møder for at tale de unges sprog. Charlotte tak til Poul Møller for hjælpen som dirigent. Formandsberetning v/charlotte Lindved Når man nu skal se tilbage på året der gik, er det meget nærliggende at sige: Det går jo godt. Men gør det nu også det? Holdidræt er meget svær at fastholde især inden for seniorerne. Hos børn og unge kan det godt mærkes at nogle årgange er små og i andre årgange er der ikke så mange som dyrker sport. Hvad er grunden og hvad kan man gøre? Seniorerne prioriterer familien meget højt, folk har ikke tid til at dyrke sport på bestemte tider og flere gange om ugen. Det skal være uforpligtende, så de dyrker sport når de lige har tid og lyst. Mennesker er af natur sociale og vil gerne være sammen, så derfor vil vi egentlig gerne dyrke sport sammen med andre. Men hvordan hænger det så sammen? Samfundet forandre sig, alt går hurtigere og de forskellige elektroniske medier gør at alting kan gøres her og nu og i

20 sidste øjeblik. Dette forklare måske hvorfor nogle hold aktiviteter, hvor man kan booke sig på og melde fra få timer før er populære. Kan noget lignende overføres til andre aktiviteter? Ja fødselstallet kan man jo ikke gøre så meget ved, men at få nye børn til at dyrke idræt, syntes jeg I afdelinger er gode til ved at lave nye tiltag og opstartsdage. Det er også meget vigtigt at fastholde de børn som er kommet i gang, hvilket er en stor opgave for både bestyrelser og trænerer. Et af dilemmaerne hos børn og unge kan være at indendørs og udendørs aktiviteter lapper over hinanden. Et dilemma som altid har været der (ja selv da jeg var barn), men som stadig er et irritationsmoment for jer afdelinger. Vi forsøger at få afdelingerne til at tale sammen med hensyn til trænings tider og trænings opstart. Et puslespil som er svært og få lagt, så alle er tilfredse. Men dialog og respekt for hinandens arbejde afdelingerne imellem, vil være et stort skridt på vejen. Et andet dilemma er snakken om breddeidræt og eliteidræt. At skulle kunne rumme både elite og bredde er meget svært. Det kræver trænerne kan magte både at få de mindre gode til at føle de kan noget og at få de rigtig gode til at udvikle sig. Nogle gange må man som bestyrelse erkende at nogle få børn, kan have gavn af at prøve nye udfordringer. Her er det så at det er vigtigt, at de børn som ønsker nye udfordringer, ved at de kan tage fra EB med den viden, at hvis ens evner ikke helt kan slå til, ja så vil man altid være kommen tilbage til EB. Derfor er det glædeligt for mig at man på EB s hjemmeside kan læse og følge de få som får succes i andre klubber. EB-Svømning har haft det svært i to år, hvor de har måttet kæmpe med at få tider i Ikast svømmehal. Dette er nu heldigvis over, da en arbejdsgruppe tog initiativ til at få Engesvang Svømmebad op at køre igen. Det har gjort at medlemstallet i EB-svømning har haft markant fremgang. En stor skulder klap til de mennesker som har arbejdet i mange mange timer for at det kunne lykkes. Endnu et bevis på at i Engesvang der kan vi, hvis vi vil. Engesvang er en by med masser af frivillige der yder en stor del for at Engesvang er en attraktiv by. Så ja, jeg syntes det gik godt i Samarbejde i mellem afdelinger og andre foreninger i Engesvang er et af de emner som vi havde oppe til vores sidste fællesmøde. Samlet uddeling af reklamer, foldere, programmer mm inden opstart er et ønske fra alle. Gymnastik afd. og Kulturensvenner har snakket sammen om at uddele sammen til august, så hvorfor ikke også involvere de andre afdelinger og foreninger i byen. Hvis der deles ud to gange om året (august og januar), så er der mange til at løfte opgaven. Jeg håber meget at det bliver sat i værk her i Et andet emne var Ungdomsvennernes uddeling af midler til afdelingerne. Også her ændre tiderne sig, er vedtægterne forældet, skal fordeling af midlerne ændres og er der i det hele taget brug for EB s Ungdomsvenner? Det var Ungdomsvennerne selv der tog initiativ til at drøfte ovenstående. Det bliver spændende og se hvordan Ungdomsvennerne skal køre for fremtiden. I gør et stort stykke arbejde for børn og unge i EB. Hedefestudvalget var helt ny, de skulle føle og famle sig frem til mange ting. De havde mange gode og store tanker, nogle blev til noget og andre blev skrottet. En af de store satsninger var De glade sømænd lørdag aften og et andet nyt tiltag var frokostjazz lørdag middag, Hedefesten blev afsluttet med Kemishow søndag eftermiddag. I det hele taget et flot program som blev afviklet med bravur. I udvalget sad: Bettina Danielsen, Jacob Bak, Jacob Sivertsen, Alan Jørgensen, Anne og Steen Bertel. Tusind tak for en dejlig festuge. Det er super at nogle af Jer erfarende bliver i udvalget og at to nye er kommet til: Jacob og Jacob er gået ud mens Gitte Kanstrup og Mikkel Holm er kommet til. Man kan se på hjemmesiden at de er i fuld gang med at planlægge og til fællesspisning i mandags blev vi præsenteret for en stor del af programmet til uge 35 i år. Jeg glæder mig allerede. De af jer som ikke sidder i en bestyrelse i EB, har måske undret jer over hvorfor vi ikke kåre EB s Lederpris 2013 nu. Det er så fordi vi har valgt at uddele prisen til Hedefesten Sidste år til Hedefesten startede vi nemlig en ny tradition: EB s Ungdomspris. Så ved samme lejlighed i år, vil vi så også uddele EB s Lederpris 2013/2014.

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER

2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER 2011 SPORT 2011 AUGUST 2011 SPORT I GREJS-DALEN EFTERÅR VINTER FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK EFTERÅR VINTER Hvis alle gir en hånd med Sommerferien er overstået, og børnene er tilbage i skole og daginstitutioner

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf...

ØK-NYT. Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Nr. 3-2010. Judo kan fejre 10 års jubilæum... Glimt fra weekendtræf... ØK-NYT Nr. 3-2010 Judo kan fejre 10 års jubilæum... Se sidste nyt fra afdelingerne inde i bladet... Glimt fra weekendtræf... Øvelser på agilitybanen... Fodboldskole i ØK... Hørt på fodboldskolen: Super-duper

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere