Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014"

Transkript

1 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30 EB-Motion 14:00 EB-Svømning 14:30 EB-Gymnastik 15:00 Fodbold-ungdom 15:30 Badminton 16:00 ForretningsUdvalget m.bl.a Hedefesten. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Dagsorden og vedtægter b.dk/vedtagt.html Dagsorden for alle afdelinger 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt.

2 1 Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3 Formandens beretning. Beretning v/martin Strøm 4 Kassererens beretning. v/martin Strøm - godkendt 5 Indkomne forslag. Kontingent fastsættes til kr. 50 Vedtægts ændring lavet sådan at man får en mere retfærdig fordeling af de midler der er til rådighed efter en fast fordelingsnøgle. Det er vigtigt at gøre synligt for de enkelte afd. at de har midler til rådighed og hvem og hvad der gives tilskud til. Gitte Kanstrup spørger om UV altid vil give tilskud til juletræsfesten, UV vil konstituere sig og komme tilbage med et svar til gymnastik afd. Ellen Christensen synes at det er en god ide med anden fordeling, hvis en afd. så ikke bruger de penge der lægges ud skal de penge så betales tilbage. Britta Knudsen svarer at reelt skal pengene så betales tilbage, men det også kunne motivere til at der laves flere arr. som der ydes tilskud til. Man kan godt frasige sig tilskud eller spare op til et større arr. Charlotte Lindved beder om at ændringen paragraf 7 ændres. Aktivitet fx under FU kan der sættes et beløb af til. Beløbet sættes et årligt beløb. EB dragter støtte så skal der bindes et beløb til dette og dette skrives i vedtægterne Ungdomsvennernes bestyrelse beslutter fra år til år hvor stor en del af deres formue de uddeler Lars gennemgår ændringen.og den godkendes på generalforsamling 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Marianne Madsen går ud. Christian og Tina Lauersen vælges 7 Valg af revisorer. Ellen og Gitte genopstiller

3 8 Eventuelt. Gitte Kanstrup informerer om at Den Jyske Sparekasse giver ekstraordinær støtte på total kr. til foreninger 4 gange årligt 2x Udfylder blanket og søg endelig om det Forslag om at Bording Bageren bager nye boller hver dag til Hedefest, så man slipper for at have brød på frost som man evt. brænder inde med. Beretning v/martin Strøm Årsberetning for Ungdomsvennerne år 2013 Året startede med generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev valgt i form af Marianne Madsen, Lone Hald, Britta Aagaard, Lars Tilsted Andersen samt undertegnede samtidig var vi så heldige at Iben Berthelsen har været kasser udenfor bestyrelsen for Ungdomsvennerne Marianne Madsen blev valgt som formand og jeg blev fik tjansen som næstformand. Marianne valgte i efteråret 2013 at droppe ud af E.B. s Ungdomsvenner. Året 2013 har budt på velkendte arrangementer som Bøllingsø-løbet, samt Hedefesten som den helt store indtægtskilde for Ungdomsvennerne Derudover er der blevet solgt medlemskort og i den forbindelse skal der lyde en kæmpe tak til afdelingerne og sponsorer + en endnu større tak til alle de frivillige som har hjulpet igennem hele året uden jer/dem kan Ungdomsvennerne ikke eksistere, så det er vi dybt taknemmelige for Derudover skal det nævnes at vi synes at der har været et godt samarbejde med løbsudvalget for Bøllingsøløbet og Hedefestudvalget. Vi har i år uddelt flere penge end der er kommet ind, hvilket jeg vil komme ind på i forbindelse med gennemgangen af regnskabet. Det skal i denne forbindelse nævnes, at alle der har søgt, har fået tilskud Vi har oplevet igennem året at forældre og medlemmer af EB ikke har vidst om UV har givet tilskud eller ej og i givet fald, hvor meget. Herunder skal det nævnes, at tiden måske ikke er til, at vi skal gennemgå og bestemme, hvad pengene skal bruges til. Så vi har tænkt i nye baner og synes selv at vi er kommet frem til en mere fair måde at uddele de penge, som afdelingerne skal have til mindske forældrebetalingen til aktiviteterne i årets løb. Mandag d 21/10-13 fremlagde vi vores tanker til Fællesmødet, hvor alle afdelinger i EB var repræsenteret og efterfølgende har afdelingerne fået udkastet, så det kunne diskuteres ude i afdelingerne. Tilbagemeldingerne er blevet vendt og tænkt ind i vores forslag, så vi i dag kan fremlægge vores idé til en fair uddeling af Ungdomsvennernes penge (Går her ud fra,at det kommer, som et punkt for sig selv) Vedtægtsændring i EB s Ungdomsvenner Vedtægtsændring for EB Ungdomsvenner ved generalforsamling i Engesvang Boldklub 2014: I 7 fremgår det at: Ansøgning om økonomisk støtte skal behandles og godkendes af den samlede bestyrelse ved et simpelt flertal. Dette foreslås ændret til følgende: Tilskud ydes til aktiviteter, som ligger ud over de, som afdelingerne normalt afholder via det ordinære kontingent. Hensigten er at nedbringe evt. egenbetaling og dermed sikre flere børn og unge glæde af ekstraordinære aktiviteter, som fx ture eller arrangementer.

4 Tilskud fordeles årligt til afdelinger under Boldklubben EB, som har medlemmer under 18 år, beløbet fordeles procentvis i forhold til antallet af disse medlemmer. Se i øvrigt bilag 1 vedr. fordeling af tilskud. Bilag 1 Tilskud beregnes på baggrund af medlemstal fra det foregående år. Beløbet indsættes på en til formålet oprettet afdelingskonto under E.B.s Ungdomsvenner, umiddelbart efter den årlige generalforsamling. Afdelinger, der modtager tilskud, administrerer selv kontoen. Afdelinger, der har modtaget tilskud fremsender regnskab til gennemsyn af E.B.s Ungdomsvenner pr. 15/1, således at det kan konstateres, at afdelingerne har brugt tilskuddet ifølge hensigten Se 7. E.B.s Ungdomsvenner forbeholder sig retten til at trække i næste års tilskud til afdelingen ifald dokumentationen er mangelfuld, eller aktiviteten ikke falder inden for formålsbeskrivelsen. Afdelingerne forpligter sig endvidere til salg af medlemskort og evt. praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer afholdt af E.B.s Ungdomsvenner, i et omfang, der afspejler afdelingernes medlemstal. Det er muligt for en afdeling at frasige sig tilskud fra E.B.s Ungdomsvenner og dermed også de forpligtelser, der er en forudsætning for tilskuddet. Dette bedes meddelt E.B.s Ungdomsvenner umiddelbart efter den årlige generalforsamling i Engesvang Boldklub. E.B.s Ungdomsvenner binder årligt et beløb på egen konto til afholdelse af udgifter, eventuelle investeringer eller støtte til aktiviteter, som går på tværs af afdelingerne. Ved tilskud til aktivitet i afdelingerne skal det fremgå i indbydelsen/ arrangementsbeskrivelsen, at E.B.s Ungdomsvenner har ydet tilskud og med hvilket beløb.

5 EB Håndbold 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. V/ Paul Sølvsten 4. Kassererens beretning. V/Jette Søndergaard 5. Indkomne forslag. Ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Betina Danielsen og Bo Johansson 7. Valg af revisorer. Frank Heidemann og John Bregnhøj genvalgt 8. Eventuelt. Åsemette beder om fokus på de ældre spillere, Polle svarer at der vurderes og gøres det der er muligt med de ressourcer man har til rådighed Beretning v/paul Sølvsten Formands Beretning Håndbold Sæson 2013/2014 En rigtig god sæson er ved at rende ud, en sæson der igen i år har været præget af god entusiasme fra ledere og trænere. Denne sæson har som andre sæsoner været præget af et samarbejde med Funder og Bording hvor der har været holdfællesskaber, der har fungeret super, tak til ledere trænere der har måtte yde det ekstra for at børnene har haft mulighed for at spille håndbold. Tak til Vinnie der er tovholder i forbindelse med holdfælleskaberne i Bording Som et nyt tiltag startede håndbolden Trille trolle op for at kunne tilbyde Håndbold til de mindste poder, vi har haft ca 8-10 børn igennem trille trolle, konceptet er rigtigt fint, og skal herfra blot udvikle sig, nu har vi gjort de første erfaringer med konceptet, og kan give det lidt mere substans i den kommende sæson. U6 piger og drenge samt U8 piger og drenge har i denne sæson trænet sammen i det vi kalder begynderhåndbold, Håndboldbestyrelsen har stor fokus på de nye begyndermedlemmer, vi kan glæde os over, at det stille og roligt bliver mere og mere udviklet, således vi kan forsætte med en substans der øger medlemstallet i disse årgange, i forbindelse med hverning af håndboldspillere har vi i år med hjælp fra Dansk Håndbold forbund afholdt en

6 Håndboldkaravane med Engesvang Skole, et fantastisk dejligt arrangement, hvor både skolen og Håndboldafdelingen fik en superfin oplevelse, dette arrangement vil blive gentaget i september. Sommerhåndboldskolen som vi afholder i den første uge af skolernes sommerferie, var præget af en mindre tilmelding, det skyldtes bla. At det lå på samme tid som Landstævnet i Esbjerg, men vi er ved have håndbold skolen rigtig godt integreret, og vil igen i år tilbyde dette arrangement. I et forsøg på at skabe et sammenhold, og en god kultur i håndboldafdelingen havde vi et fælles arrangement i hallen for alle spillere uanset alder, Hygge er en rigtig god ting, men vi kan konstatere at når vores børn kommer i hallen så vil de spille Håndbold, og ikke kaste med frisbee, så jeg håber at vi kan lave et spaghetti arrangement for børnene igen engang i Oktober. Håndbold afdelingens store sats i år var et arrangement med Lars Christiansen, jeg tror alle der var der fik en rigtig god oplevelse, men det er i skrivende stund stadig utroligt at det ikke kunne trække flere publikummer, dette er prøvet men er nok også begrænsningen i vores by, Lars Christiansen var en mulighed for Håndbolden at hype spillet, og sætte fokus på håndbold i Engesvang. Da vi nåede hen i vores jule ferie, dukkede der 500 børn op på Engesvang skole i forbindelse med jule cuppen,tak til de frivillige der endnu en gang gav noget af sig selv. Eb håndbold er i 2013 blevet venskabsklub med FC Midtjylland, via dette samarbejde får Håndboldafdelingen mulighed for at give børnene deltagelse i div indløb i Ikasthallen samt se Liga og Champions League håndbold, FCM sendte i Januar måned 2 Liga spillere ud i Engesvang hallen og var med til at give børnene en god trænings oplevelse. Håndboldafdelingen har 2 ændringer i Håndboldbestyrelsen for den kommende sæson, ud træder Heidi Veth og Lene Bruun Hedevang, tak for de 2 år hvor de har gjort en forskel, dejligt at de forsætter i trænergerningen. Velkommen siger Håndboldbestyrelsen Til Betina Danielsen og Bo Jonasson, Vi ved alle her i afdelingerne under FU, at det ind imellem kniber med at få frivillige, så det er rigtigt vigtigt, vi sætter pris på dem der giver noget til ungdommen i vores lille by. Som afslutning på denne formandsberetning, vil jeg som håndbold i mange år har gjort, takke Michael Lindved Det er muligt vi ikke er enige i alting, men som halbestyrer bakker Michael altid op omkring vores arrangementer Tak for det! Tak til Sponsorer Tak For samarbejdet med FU- Tak for samarbejdet Med ungdomsvennerne Og selvfølgelig tak til træner og ledere der uge efter uge møder op med engagement og energi Konklusion: En vel overstået sæson, og vi glæder os allerede til den nye EB Håndbold Paul Sølvsten

7 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3. Formandens beretning. V/Michael Lindved 4. Kassererens beretning. V/Finn Hønholt godkendt 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kenneth modtager ikke genvalg Bitten, Michael, Ole Bjørn, Simon Porse valgt Henrik Mikkelsen valgt som suppl. 7. Valg af revisorer. Lene Nielsen genvalgt 8. Eventuelt. Forsikring på konto tegnes via Sparekassen til ca kr. 500 årligt Har man kunnet mærke at Bording er startet, ja man har mistet medlemmer til Bording Motionscenter, men har fået nye medlemmer fra Kragelund så det går lige op Tilskud fra Ikast Brande er Ikast/Brande i bevægelse hvor der er søgt om tilskud til ungdomsfitness. Lokaletilskud Formandsberetning v/michael Lindved EB Motion vil gerne sige tak for året 2013, til alle medlemmer og ikke mindst til alle vore instruktør og andre frivillige hjælper, som gøre det muligt at drive en god og velfungerende fitnesscenter. Der skal igen år bydes velkomme til nye instruktører. Jonas, en ung fyr med stor erfaring i fysisk træning, samt 2 voksne kvinder der har meldt sig under fanerne, Jette Søndergård og Annette Svendgård. Jette og Annette var lige præcis den mål gruppe vi søgte, da kvindelige instruktør var i undertal i centeret og alderen passer perfekt, så vi matcher den målgruppe af medlemmer som vi har flest af. Udover vagterne i centeret er de to damer også med til cirkeltræning på scenen 2 gange om ugen sammen med Charlotte. Begge hold er godt besøgt, men mest af kvinder, så går der nogle mænd der gerne vil kombinere styrke træning i selskab med kvinder, så må vi sige, det er holdet man skal melde sig til. Holdene med Indoor cycling har i år været rigtige godt besøgt. Da har flere gang været ventelister, men medlemmerne er blevet god til at melde fra, hvis de ikke kan komme, således at de på venteliste, har en mulighed for at komme til. Det eneste hold det kniber lidt med, er holdt kl Men Niels Henrik kæmper videre, og møder trofast op selv om der kun er 3 på holdet nogle gange. Ungdomsfitness er en af de sidste nye tiltag som vi har kunnet tilbyde i denne sæson. Første hold før jul havde 10 deltager og det andet som køre nu har 16 deltager. Det er Poul Møller der har taget initiativet og køre dette hold 2 gang om ugen med hård hånd. Der ud over har John B opstartet et hold vi kalder kost og træning. Holdet som består af elleve deltager, skal de næste par måneder prøver de forskellige træningsformer EB Motion kan tilbyde. Under vejs vil der blive samtaler omkring kost, motion og personlige målsætninger.

8 Vi sender fortsat vores instruktører på kursus og opfordre alle til at deltage i relevante kurser som kan bruges i det daglige i EB Motion. Nogle instruktører har i år ønsket, at deltag i nogle overbyggende kurser som var meget dyre. Dette har bevirket at vi fra bestyrelsens side, har måtte udstikke nogle retningslinier og krav om hvad der skal til for at deltage i disse dyre kursere. Alle instruktører har været indforstået med de krav og retninglinier vi har udstukket. Når vi snakker kurser, vil jeg gerne sig tak til Jens Pape, for hans initiativ til gennemførelse af en spot kursus her hjemme i egen hule. Vi håber det kan blive en tradition at lave det en gang om året. Vi har igen i år prøvet at profilere os, som hele byens motionscenter. Vi har deltaget i Hedefesten fredag, med et arrangement for de ældre. Vi har lavet mad til fællesspisning i Den Gamle Biograf og doneret overskuddet til Kulturenes Venner. Vi har været sponsor på 2 foredrag. Et foredrag med Lars Christiansen, som håndbold afdelingen afholdte. Der ud over har vores logo været en tur Cross America, i verdens hårdeste cykelløb, som vores medlemmer gratis kun høre om ved foredrag i Den gamle biograf. Når regnskaber bliver præsenteret, vil i kunne se, at vi i år har lavet et fornuftigt overskud, også selv om vi har betalt parkour stativet foran hallen. Det er i sig selv ikke et mål at lave et stort overskud, men at lave en billiger betaling for deltagelse end det vi har nu, vil ikke komme på tale, da vi i forvejen er meget billige. Vi ved også at på et tidspunkt, bliver der brug for penge når vi skal til at skifte ud i maskinparken. Der ud over har vi store drømme, om at kunne få udvidet centeret på en eller anden måde i fremtiden og det vil garanteret blive sådan, at vi selv skal stå med nogle penge til egen betaling af sådan et projekt og det vil jo være fantastisk at når denne dag kommer, så er der lidt penge at lege med. Det var ordene for 2013, tak fordi i lyttede og fortsat god træning.

9 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3 Formandens beretning. v/karina Feltsen - godkendt 4 Kassererens beretning. v/iben Bertelsen 5 Indkomne forslag. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karina Feltsen og John Junk Eriksen modtager genvalg Ingen suppleanter, man vil finde et par stykker 7 Valg af revisorer. Martin Eriksen modtager genvalg + Bent Hansen 8 Eventuelt. Lille boldsalg idet salg af bolde er inkluderet i kontingent i år Det må årligt udbetales div vederlag til en træner til ca 5000 kr. årligt, dertil kommer kørselsgodtgørelse (husk at man ikke kan få godtgørelse hvis man kører i firmabil) Formandsberetning v/karina Så er endnu et år gået, og efter sidste års generalforsamling, hvor vi ikke fik valgt nogen ind i bestyrelsen, lykkedes det efterfølgende at finde to som gerne ville arbejde lidt for badmintonafdelingen, ligesom vi også måtte skifte kassereren ud. Vi er så småt begyndt at få de nye ind i arbejdsopgaverne, da alle jo ved at det tager lidt tid inden man få det lært, så vi mener at vi er godt på vej igen.

10 Vi afviklede jo hjemmestævne sidste år, da vi havde generalforsamling og det blev vanen tro en rigtig god weekend, med mange gode kampe. Ligeledes afholdte vi klubmesterskaber, men denne gang først i marts måned og der blev igen afholdt for alle spillere. I midten af april måned, deltog vi i den årlige tur til Tarm med 32 børn og 5 ledere, og det blev endnu engang en succes, og i år tager vi afsted i starten af april måned. Vi sluttede sæsonen efter vores Tarm weekend. Vores sæson startede op igen i september 13, med en stor nedgang af lejebaner, men her har vi fået lavet en aftale med motion, om at de kunne tilbydes de ledige timer, det er dog noget vi vil se meget på i den nye sæson. Vi startede til gengæld sæsonen med næsten 20 seniorspillere og 30 ungdomsspillere, siden kom der flere til, også nogen fra andre byer, så her vil vi prøve om vi evt. kan få noget mere samarbejde og evt. flere spillere. I denne sæson har vi også haft problemer med at finde ungdomstrænere, men det lykkedes og her vil vi sige en stor tak til Henrik Johansen som tog vores ældste spillere, og i midten af november fandt vi så en træner til vores let øvede, det er en fra Ikast, men det går dog ikke som forventet, og nu stopper han, da han har sagt op, så vi arbejder allerede nu på trænere til den næste sæson. Ellers er vi jo igen ved at være ved afslutningen af denne sæson, og lige som de sidste år, er det den næste måned at vi har mest at se til, og vi afvikler 3 forskellige stævner i marts måned, vi lægger ud med et senior-/motioniststævne, og så et hjemmestævne og så klubmesterskab for både voksne og børn. Vanen tro afslutter vi vores sæson med Tarm-weekend først i april. Til sidst vil vi gerne takke Iben for samarbejdet, og at hun ville overtage jobbet som kasserer uden for bestyrelsen, ligeledes vil vi gerne takke vores trænere / hjælpetrænere for deres gode arbejde i den forgangne sæson, og sidst men ikke mindst vil jeg takke for samarbejdet med resten af bestyrelsen for vores gode samarbejde.

11 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3. Formandens beretning. v/ Hans Jørgen Madsen 4. Kassererens beretning og budget V/Mathias - godkendt 5. Indkomne forslag. ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hans Jørgen, John Kristensen, Linda Nielsen, Lars Lærkesen modtager genvalg Arne Roedahl suppl. 7. Valg af revisorer. Jørgen Christensen genvalgt 8. Eventuelt. Kursustilskud fra Ikast-Brande Kommune 60 % tilskud ydes her og nu ved kursus Charlotte Lindved vedr. refusion af kursus, disse ting skal vi fremover nok tale om på FU fællesmødet. Evt. en dagsorden med kalender med punkter der skal gennemgås hvert år Opstilling af regnskab i Conventus til nye kasserer FORMANDS BERETNING FOR 2013 v/hans Jørgen Madsen Vi havde skruet vores forventninger til året lidt op, bla. grundet genetablering af vores Friluftsbad, så vi igen kunne afvikle vores sommerprogram hjemme. Denne forventning blev til fulde indfriet. Vi sluttede Vintersvømning 2012/13 med pæn deltagelse med 60 børn og forældre, i Marts og fortsatte med at gennemfører bassinlivredder træning og prøver for trænere og de livredder vi senere skulle udlåne til Friluftsbadet, 27 gennemførte dette. Til sommer svømningen havde vi en flot fremgang i antal deltagere.

12 67 børn og unge deltog aktivt i de planlagte svømmehold. På vores motionshold for voksne var der 4 tilmeldte. Ellen Röben tog sig af de helt små, i Ikast Svømmecenters varme bassin, mens Christian Schou og jeg selv, trænede de større børn/unge i friluftsbadet. Det nye tiltag i året med AquaGym med Charlotte og Ellen som instruktør, blev ikke helt det tilløbsstykke som ventet, men 6 kvinder, tog flot udfordringen op, og tilbagemelding var der også overvejende positiv. Tak til jer. Med lidt bedre markedsføring i år, vil vi forsøge at øge deltager antallet. Vinterfamiliesvømning i efteråret, bar måske lidt præg af en flot sommer svømme sæson i Friluftsbadet. Mange havde valgt dette fra. Men stadig er det en fast skarer på 25 børn og forældre, som bakke dette op, og tak for det. Vi forsætter ufortrødent også til kommende efterår. Vi afslutter denne sæson d. 28 Marts skal også blive et godt svømmeår for os. (hvis vejret vil). Dog vil vi tilstræbe, at der bliver taget bedre styring på opstarten og fordeling af disse, og med et max. Deltager antal på de enkelte hold. Vi vil også i år også søge en bassinassistent (hjælpetræner) til de større hold. Også i år arbejdes der på et nyt tiltag. Jerndrenge/pige event med målet at gennemføre en 10.del Ironman i uge 35 (Hedefest ugen) 380m svømning, 18km cykling og 4,2km løb. Hertil får vi brug for en del hjælpere. Der kikkes også på mulighed for at snorkeldykker kursus i Friluftsbadet. Jeg vil gerne slutte med en stor TAK til alle i bestyrelsen, trænere, forældre, Friluftsbadet og EB og ikke mindst de dejlige børn og unge der bakker os op i årets løb. På bestyrelsens vegne

13 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed 3 Formandens beretning. v/gitte Kanstrup 4 Kassererens beretning. V/Pia Folden 5 Indkomne forslag. ingen 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Gitte Kanstrup og Anne Berthel genopstiller ikke. Steen Berthel ønsker at udtræde Henriette Pedersen, Mette Holm Sørensen, Karina Krogh valgt + den øvrige bestyrelse fortsætter Kathrine Eggertsen modtager genvalg som suppl. og John Jensen indtræder som suppleant 7 Valg af revisorer. Gitte Kristensen og Gitte Kanstrup revisor 8 Eventuelt. Michael spørger til høje udgifter til repræsentation og gaver, der er bl.a. billetter til Halbal som en stor post. Charlotte Lindved takker for at gymnastik afholder juletræsfest EB gymnastik Formandens beretning v/gitte Kanstrup Ja så er der gået endnu et år i sus og dus. Vi har 9 hold i denne sæson fordelt på ca. 180 medlemmer fra alderen 2 år til ca. 70 år.

14 Som noget nyt ville Anne Berthel prøve og oprette et hold med LADYGYM, det blev en stor succes hvor vi nu er 16 på holdet, her bliver der kræset om hver en lille muskel i kroppen også lattermusklerne. Så vi håber denne succes kan gentages i næste sæson. Vores forårsopvisning i marts sidste år blev en kæmpe oplevelse. Som noget nyt havde vi valgt og ligge opvisningen på en fredag fra kl og herefter med fællesspisning i hallen, så kunne alle forældrene nyde eftermiddagen og ikke tænke på aftensmaden, men kan nå og komme hjem til Disney Show. Vi var ca. 250 spisende og igen i år afholder vi vores forårsopvisning på sammen måde, så har I lyst til og se os er det fredag den 21 marts. Kl i hallen, I er hjertelig velkommen. I december måned havde vi vanen tro DEN STORE JULETRÆSFEST. I år var vi omkring 250 børn og voksen i hallen. En super dejlig eftermiddag, hvor vi i år havde fået hjælp udefra i form af en professionel julemand som først tryllede lidt for børnene og herefter forklædt som julemand var med til at underholde og lege med børnene. Musikken blev som noget nyt leveret af Jørgen Sølvsten som havde valgt og hjælpe os hele eftermiddagen og jeg vil sige tusinde tak til ham for en helt vidunderlig dag. Håber vi ses igen. Til sidst vil jeg sige TUSINDE TAK til hele bestyrelsen for et super godt samarbejde. Jeg har valgt og træde ud af bestyrelsen og ligge mine kræfter nogle andre steder her i Engesvang, så helt fri for mig bliver I ikke Så rigtig god vind fremover med den nye bestyrelse jeg ved det bliver rigtig spændende med alle de nye tiltag der ligger ude i fremtiden. Tak for i år. Engesvang Gymnastikforening v/formanden Gitte Kanstrup

15 Fodbold Ungdom 1 Valg af dirigent. Poul Møller 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed ok 3. Formandens beretning. v/åsemette 4. Kassererens beretning. v/hanne Bangshaab - godkendt 5. Indkomne forslag. ingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tina Kastrup modtager genvalg. Lena Thisted modtager ikke genvalg. Ellers ingen nye bestyrelses medlemmer, men der er forespørgsler ude Søren Lassen og Brian Hänsch modtager ikke genvalg til Suppl. Claus Pedersen og Lena Thisted er nye suppleanter 7. Valg af revisorer. Jesper Hansen og Laila Kristensen modtager genvalg - valgt 8. Eventuelt. Stor diverse post er baneudgift + julebelysning tilskud Hanne har været med i bestyrelsen i 22 år vælger at træde ud. Ny kasser Karina Sørensen som kommer til at sidde som kasser uden for bestyrelsen Lars Andersen kommenterer - Fodbold kontingent er dyrt og stiller spørgsmålstegn ved det. Synes at bestyrelsen skal drøfte det. Karl Peter kommenterer der betales årskontingent og måske skal der informeres om hvad man får for dette der er inkluderet 5 stævner.

16 ÅseMette informerer om at der er lavet en velkomst folder med information om dette til nye spillere, sådan at man er klar over det som forældre. Formandsberetning fodbold ungdom 2014 v/åsemette Så er året 2013 gået med rigtig mange gode succeser og oplevelser for alle hold, det er en fantastisk oplevelse at komme rundt på banerne, der er godt humør, man fornemmer en iver efter at lære og mærker en kæmpe glæde ved at spille fodbold. Det kan vi takker vores dygtige træner for. Jeres/deres ind sats er så fantastisk, at stå på sidelinjen og se på den udvikling der sker med spillerne hen over året, at se hvor gode I/de er til at få spillerne til at arbejde sammen, til at respekter hinanden og ikke mindst til at finde glæde ved at spille fodbold, det kan man ikke bringe frem i andre mennesker - børn eller voksne - hvis ikke man selv udstråler tillid, ro og viden, det syntes jeg alle vore træner formår på absolut bedste vis. MEN For at EB fodbold ungdom kan blive ved med at bidrage til denne fantastiske udvikling, må der også ske nogle tiltag som skal sikre fremtiden for os, et af de tiltag er at vi vender tilbage til at træne 2 årgange sammen, dette for at får flere spiller til hver træning og der med bedre mulighed for at varierer træningen, udfordre spiller på det niveau de er på, dette betyder dog ikke at vi slipper det at man når der skal spilles turnering så spiller med på sin egen årgang. Men vi håber også at det vil forbedre vores muligheder for at tilbyde fodbold i de ældre årgange, for når nu man har været vant til at træne det ene år som de store og det andet som de små, så skulle vi gerne opnå et godt sammen hold på tværs af årgangene og dermed er det jo meget nemmer at forsætte også når det tynder ud i spillerne og vi vil jo alle gerne kunne tilbyde fodbold helt op til senior rækkerne. Det vigtigste er vi forsætter med at udvikle os som, klub, træner, holdleder og ikke mindst personligt, for det skal også være en glæde og fornøjelse at være en del at Engesvang fodbold ungdom som voksen hjælper uanset om vi arbejder i bestyrelsen, som træner eller holdleder så skal det være givtigt for alle. Alt dette har vi arbejdet sammen træner om i En masse arrangementer er det jo også blevet til i løbet af året. Et rigtig fint opstarts arrangement, hvor børnene fik støvet støvlerne af efter en lang vinterpause, mens der var kaffe på kanden til forældrene var jo som altid en dejlig dag for alle. Og vi glæder os til at byde i gang igen for de store den 9/3 og de små den 29/3. Vi har netop afholdt et vellykket 3:3 stævne med en hal fuld af glade og trætte børn, det er nemlig meget anstrængende at spille 3:3 selv om banerne ikke er ret store, da alle jo er nød til at være med i spillet hele tiden, det er rigtig godt for alle at spille på den måde. Et godt kom i form stævne med ca.380 drenge og piger i 8-10 årsalderen, blev afholdt i samarbejde med DGI en stor tak til Jens Hansen for at koordinere et godt stævne. Den årlige klub tur gik igen i 2013 til Kibæk cup og vi har kun fået positive tilbage meldinger det var rigtig godt at vi kunne få alle hold med. Fredag tog alle de store hold af sted, og lørdag fulgte de mindste årgange også de skulle køre med bus til Kibæk for at følge at de var på tur dette var sidste år ikke så stor en succes så det vurdere vi på om de skal igen i år. Der skal igen lyder en stor ros og tak til Søren for at få det hele til at hænge sammen, og vi tager af sted igen i år har Søren lovet. Indendørs sæsonen har været med en god opbakning men ikke så stor som sidste år, men dette har gjort at vi alle har kunnet være i hallen, vores u 13 drenge og piger har for første gang trænet sammen som sidste hold fredag aften og efter træning har vi åbnet klubhuset for dem så de kunne hygge sig sammen om andet end blot lige fodbold, her

17 er der blevet rafler, spillet bræt spil set vild med dans men først og fremmest har de hygget, med det tiltag håber vi at fast holde flere spiller i de ældre årgange. Jeg har fortalt en del om alt det der skal ske i 2014, året 2013 har vi brugt på at tænke mange tanker om fremtiden så det er helt naturlig at min tale også handler meget om det der kommer til at ske i årene frem over, for det er jo alle de ting vi har arbejdet med i Tak til resten af bestyrelsen for gode møder og diskussioner altid hyggeligt at være sammen med jer. Jeg vil også godt sige tak til Michael Lindved for altid at være villig til at hjælpe om det er med praktiske ting eller lave lækker mad til os så er hjælpen aldrig langt væk. Så tak for 2013 og vi ser frem til 2014 Aasemette

18 EB s forretningsudvalg FU Med bl.a. disse aktiviteter Hedefest Bådelaug Lederspirer M.fl. Valg af dirigent 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Formandens årsberetning Beretning v/charlotte Lindved 3. Kasserens reviderede regnskab v/britta Kidmose 4. Indkomne forslag Ingen 5. Valg af FU medlemmer Charlotte modtager ikke genvalg. FU foreslår Kim Jensen 6. Valg af suppleant Susanne Lauridsen modtager genvalg 7. Valg af revisorer Iben Berthelsen og Lene Nielsen modtager genvalg 8. Evt.

19 SMS afregning via Conventus omkostninger ser man på når det har kørt 1 år. Bådelaug har søgt midler, men der er ikke bygget bådehus FU er inde over Hedefest udvalget når der træffes beslutning om omkostninger. FU lederpris uddeles ved Hedefest sammen med ungdomsleder pris FU mål gennemgås Poul Sølvsten - takker for at Britta afholdt Minisport Lars Andersen 2 FU møder årligt med erfaring og videndeling for i højere grad at få samarbejde i værk. Charlotte beder om at man deltager fra hver afd. og har pligt/ansvar i at deltage. Lotte måske skal man være mere specifik men nogle fokus punkter fx at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer. Hvordan fastholder man sine frivillige og trænere. Gitte Kristensen ny skolereform hvad gør vi i den forbindelse?? Joan spørger om EB er inviteret til møder på skolen, det er ikke tilfældet. Måske ved skolen ikke helt hvordan man står endnu uafklarede punkter. 10 marts tager byrådet en beslutning mht. rammerne for skolereformen i Ikast-Brande Kommune. Polle det vil være fint hvis det er FU der samler trådene i forhold til skolen. Karl Peder Charlotte har valgt at stoppe efter 6 år, har løftet opgaven så flot og man håber at kunne leve op til opgaven og gøre det ligeså godt i den siddende bestyrelse. Charlotte vil fortsætte med Lederspirer og EB dragtudvalg Lotte spørger om hvad lederspire egentlig er for noget Lederspire: for 20 år siden startede DGI et kursus for unge for at give dem indblik i lederarbejde og foreningsarbejde. Stor succes med kurserne DGI ville gerne stille krav til deltagerne så derfor blev der stillet krav om at der skulle ydes et arbejde i EB efterfølgende. Der bliver nødt til at være en voksen som mentor for de unge. Man har oplevet at lederspirer gennem årene kommer tilbage som ledere når de bliver voksne. Kristian lederspirer har været med til håndbold møder for at tale de unges sprog. Charlotte tak til Poul Møller for hjælpen som dirigent. Formandsberetning v/charlotte Lindved Når man nu skal se tilbage på året der gik, er det meget nærliggende at sige: Det går jo godt. Men gør det nu også det? Holdidræt er meget svær at fastholde især inden for seniorerne. Hos børn og unge kan det godt mærkes at nogle årgange er små og i andre årgange er der ikke så mange som dyrker sport. Hvad er grunden og hvad kan man gøre? Seniorerne prioriterer familien meget højt, folk har ikke tid til at dyrke sport på bestemte tider og flere gange om ugen. Det skal være uforpligtende, så de dyrker sport når de lige har tid og lyst. Mennesker er af natur sociale og vil gerne være sammen, så derfor vil vi egentlig gerne dyrke sport sammen med andre. Men hvordan hænger det så sammen? Samfundet forandre sig, alt går hurtigere og de forskellige elektroniske medier gør at alting kan gøres her og nu og i

20 sidste øjeblik. Dette forklare måske hvorfor nogle hold aktiviteter, hvor man kan booke sig på og melde fra få timer før er populære. Kan noget lignende overføres til andre aktiviteter? Ja fødselstallet kan man jo ikke gøre så meget ved, men at få nye børn til at dyrke idræt, syntes jeg I afdelinger er gode til ved at lave nye tiltag og opstartsdage. Det er også meget vigtigt at fastholde de børn som er kommet i gang, hvilket er en stor opgave for både bestyrelser og trænerer. Et af dilemmaerne hos børn og unge kan være at indendørs og udendørs aktiviteter lapper over hinanden. Et dilemma som altid har været der (ja selv da jeg var barn), men som stadig er et irritationsmoment for jer afdelinger. Vi forsøger at få afdelingerne til at tale sammen med hensyn til trænings tider og trænings opstart. Et puslespil som er svært og få lagt, så alle er tilfredse. Men dialog og respekt for hinandens arbejde afdelingerne imellem, vil være et stort skridt på vejen. Et andet dilemma er snakken om breddeidræt og eliteidræt. At skulle kunne rumme både elite og bredde er meget svært. Det kræver trænerne kan magte både at få de mindre gode til at føle de kan noget og at få de rigtig gode til at udvikle sig. Nogle gange må man som bestyrelse erkende at nogle få børn, kan have gavn af at prøve nye udfordringer. Her er det så at det er vigtigt, at de børn som ønsker nye udfordringer, ved at de kan tage fra EB med den viden, at hvis ens evner ikke helt kan slå til, ja så vil man altid være kommen tilbage til EB. Derfor er det glædeligt for mig at man på EB s hjemmeside kan læse og følge de få som får succes i andre klubber. EB-Svømning har haft det svært i to år, hvor de har måttet kæmpe med at få tider i Ikast svømmehal. Dette er nu heldigvis over, da en arbejdsgruppe tog initiativ til at få Engesvang Svømmebad op at køre igen. Det har gjort at medlemstallet i EB-svømning har haft markant fremgang. En stor skulder klap til de mennesker som har arbejdet i mange mange timer for at det kunne lykkes. Endnu et bevis på at i Engesvang der kan vi, hvis vi vil. Engesvang er en by med masser af frivillige der yder en stor del for at Engesvang er en attraktiv by. Så ja, jeg syntes det gik godt i Samarbejde i mellem afdelinger og andre foreninger i Engesvang er et af de emner som vi havde oppe til vores sidste fællesmøde. Samlet uddeling af reklamer, foldere, programmer mm inden opstart er et ønske fra alle. Gymnastik afd. og Kulturensvenner har snakket sammen om at uddele sammen til august, så hvorfor ikke også involvere de andre afdelinger og foreninger i byen. Hvis der deles ud to gange om året (august og januar), så er der mange til at løfte opgaven. Jeg håber meget at det bliver sat i værk her i Et andet emne var Ungdomsvennernes uddeling af midler til afdelingerne. Også her ændre tiderne sig, er vedtægterne forældet, skal fordeling af midlerne ændres og er der i det hele taget brug for EB s Ungdomsvenner? Det var Ungdomsvennerne selv der tog initiativ til at drøfte ovenstående. Det bliver spændende og se hvordan Ungdomsvennerne skal køre for fremtiden. I gør et stort stykke arbejde for børn og unge i EB. Hedefestudvalget var helt ny, de skulle føle og famle sig frem til mange ting. De havde mange gode og store tanker, nogle blev til noget og andre blev skrottet. En af de store satsninger var De glade sømænd lørdag aften og et andet nyt tiltag var frokostjazz lørdag middag, Hedefesten blev afsluttet med Kemishow søndag eftermiddag. I det hele taget et flot program som blev afviklet med bravur. I udvalget sad: Bettina Danielsen, Jacob Bak, Jacob Sivertsen, Alan Jørgensen, Anne og Steen Bertel. Tusind tak for en dejlig festuge. Det er super at nogle af Jer erfarende bliver i udvalget og at to nye er kommet til: Jacob og Jacob er gået ud mens Gitte Kanstrup og Mikkel Holm er kommet til. Man kan se på hjemmesiden at de er i fuld gang med at planlægge og til fællesspisning i mandags blev vi præsenteret for en stor del af programmet til uge 35 i år. Jeg glæder mig allerede. De af jer som ikke sidder i en bestyrelse i EB, har måske undret jer over hvorfor vi ikke kåre EB s Lederpris 2013 nu. Det er så fordi vi har valgt at uddele prisen til Hedefesten Sidste år til Hedefesten startede vi nemlig en ny tradition: EB s Ungdomspris. Så ved samme lejlighed i år, vil vi så også uddele EB s Lederpris 2013/2014.

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015

Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion. Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 Medlemsmøde i Næsby Cykel Motion Tilbageblik på 2014 og kig ind i 2015 1 Sunday, March 15, 2015 Agenda 1 Valg af ordstyrer 2 2 Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for 2014 2.1 Billeder tilbageblik

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere