Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014"

Transkript

1 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz

2

3 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til antologien Claus Møller Østergaard, Aalborg Universitet Søren Graakjær Smed, Aalborg Universitet Jens F. Jensen, Aalborg Universitet Sune Klok Gudiksen, Aalborg Universitet Jon Sundbo, Roskilde Universitet Berit Nørgaard Olsen, Roskilde Universitet Jesper Zeihlund, Roskilde Universitet Anita Schou Kjølbæk, Roskilde Universitet Connie Svabo, Roskilde Universitet Georg Julin, Teknologisk Institut Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Dan Hvidtfeldt Larsen, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Lena Arndahl, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Søren Würtz, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Antologi

4 Oplevelsesøkonomi og Innovation Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi Redigeret af Søren Würtz Udgivet af Aalborg Universitetsforlag i samarbejde med Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Aalborg Universitetsforlag, Invio og forfatterne, udgave ISBN: Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal, 9220 Aalborg Ø T F forlag.aau.dk Ophavsretten til denne publikation tilhører Aalborg Universitetsforlag, Invio og forfatterne. Teksterne må frit anvendes og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må hverken tekst eller billeder gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Rendsburggade 14, 9000 Aalborg Tlf Mail: Invio Innnovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi er et innovationsnetværk støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Invio styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. Invio drives af Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Teknologisk Institut og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Læs mere om Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi på Publikationen kan downloades gratis fra: RUC Roskilde Universitet

5 Indhold Velkommen 5 Invio. Hvad og hvorfor? 7 Oplevelsesøkonomien som begreb og behovet for innovation via oplevelser 9 Invios fokus 12 Innovation fra bord til jord 15 Case Lammefjordens Grøntsagslaug. Udvikling af nye Case fødevarer og gastroturisme i Odsherred 19 Case Copenhagen Cooking Cruise. Kulinarisk Case oplevelsesøkonomi på Oslobåden 23 Erhvervs-, konference- og helårsturisme 27 Case Bornholmske informations- touch-skærme 31 Oplevelseslandskaber 35 Case Oplevelsesdesign. Stevns Klint mod Verdensarv 41 Case En festival bliver til. Vikingeskibsmuseet nye festival 45 Brugeroplevelser på sundheds- og velfærdsområdet 53 Case Fremtidens Plejehjem 57 Case Innovationsprojekt Bornholms Hospital 59 Mobile oplevelser og IT-baserede Oplevelsesteknologier 63 Case Design af mobile oplevelser. Et procesperspektiv 69 Case Eksperimenterende prototyping af Case oplevelsescentriske services 79 Case Netværksbaseret virksomhedssamarbejde Case NEBULA en lokal kreativ klynge 85 Gør din formidling til en oplevelse 99 Liljeprisen. Oplevelsesøkonomiens innovationspris 107

6

7 Velkommen Oplevelsesøkonomien er efterhånden ikke længere et nyt begreb i Danmark. Og begrebet har på mange måder gået sin sejrsgang over Danmark og verden i de seneste femten år. Tusindvis af virksomheder, byer, regioner og organisationer af alle typer har integreret fokus på oplevelser og markedet for oplevelser i deres strategiske perspektiv. Begrebet oplevelsesøkonomi har imidlertid også sine udfordringer. Først og fremmest dækker det en hel del temaer, som der allerede findes ord for. I mange sammenhænge er der overlap med turisme, strategisk branding, brugerinvolvering eller andre mere præcise begreber, som folk kender. Det har skabt manglende klarhed over, hvad oplevelsesøkonomi er, og hvor grænserne går. Der er rigeligt med akademiske afhandlinger om, hvad oplevelsesøkonomi og værdiskabelse med oplevelser er. Frem for at skabe endnu et indlæg i den akademiske debat er denne antologi et forsøg på at illustrere meget af det oplevelsesøkonomien er, når den gøres til virkelighed i innovations- og forretningsudviklingsforløb i samspil med virksomheder af forskellig type fra små fødevareproducenter over plejehjem og oplevelsesattraktioner til transportsektoren og mange flere. De innovationstemaer og cases, du her kan læse om, har alle været del af Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi. Vi håber, at historierne giver dig lyst til at innovere, lære og lege sammen med os i Invio i fremtiden. Og ikke mindst i højere grad at inddrage oplevelser i din forretningsudvikling og -strategi. Vi søger altid nye arbejdsopgaver, hvor viden om oplevelser kan bringes i spil, og hvor vi sammen kan være med til at løse de udfordringer, der er i danske virksomheder, men også de udfordringer, vi står over for som samfund: en aldrende befolkning, den teknologiske udvikling, nye forretningsudviklingsmodeller, sundhed og gode fødevarer, gode tilbud til turisterne, bæredygtige virksomheder, kulturliv 5

8 og meget mere. Innovation i oplevelsesøkonomien er således ikke blot med til at skabe og sikre fremtidens jobs, vækst og velstand. Men også med til at løse samfundsudfordringer, der berører os ud over pengepungen. Vi håber at se dig i Invio! Jens F. Jensen Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, leder af Invio. Læs mere om Invio og tilmeld dig nyhedsbrev på 6

9 Invio Hvad og hvorfor? Af Søren Würtz og Lena Arndal Invio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi er et klyngesamarbejde for de danske oplevelseserhverv, der er etableret med støtte fra Styrelsen for Forskning og Innovation, som et samarbejde mellem forskere og oplevelsesøkonomiske eksperter fra Aalborg Universitet (AAU), Roskilde Universitet (RUC), Teknologisk Institut (TI) og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO). Det overordnede formål for Invio er, igennem innovationsprojekter med virksomheder og oplevelsesaktører at sætte fokus på og udvikle oplevelsesøkonomien i Danmark. Målgruppen for Invio er oplevelseserhvervene det vil sige de erhverv, hvor oplevelser udgør en væsentlig del af virksomhedens produkt og indtjening som fx events, attraktioner, gastronomi- og turismeerhverv. Konkurrencen på markedet for oplevelser er benhård, og det kræver konstant fokus på kundernes oplevelser, hvis vi vil blive ved med at tiltrække gæster, publikum og kunder både nationalt og internationalt. Det er Invios formål at innovere oplevelser og dermed styrke innovationskapaciteten i oplevelseserhvervene i Danmark. Oplevelseserhvervene som ved første øjekast synes meget forskellige har en række fællestræk. De møder konstant udfordringerne med at sælge produkter på markedet for oplevelser. De har behov for at skærpe deres profil, udvikle nye innovative produkter og i sidste ende få plus på både den oplevelsesøkonomiske og traditionelle økonomiske bundlinje. Oplevelseserhvervene kan derfor drage nytte af fælles innovation, videnudveksling og samarbejde med forskere inden for oplevelsesøkonomi. Oplevelseserhvervene er også i sig selv platforme for innovation, fordi de efterspørger specialleverancer. Det kan være museet, der har brug for særligt tilpassede IT-løsninger til formidling af deres udstillinger og aktiviteter. Restauranten, der efterspørger særlige råva- 7

10 rer i lokalområdet. Færgeselskabet, der ønsker en særlig stemning i det sejlende diskotek. Eller festivalen, der stiller særligt store krav til logistik og installationer. Oplevelseserhverv kan gennem efterspørgsel hos andre virksomheder skabe innovation, vækst og forbedret konkurrence i den enkelte virksomhed, i lokalområdet og i Danmark. Invio blev etableret i 2010, men allerede inden det, havde der i Danmark været fokus på innovation og oplevelsesøkonomi i en række år. På Bornholm var videncentret Danvifo (bl.a. forankret i TI og RUC) aktiv som innovationsfacilitator, og i Nordjylland havde innovationsnetværket ApEx (bl.a. forankret på AAU) en lignende rolle. I fusionen af ApEx og Danvifo i Invio blev også CKO inviteret med til at skabe et landsdækkende innovationsnetværk. 8

11 Oplevelsesøkonomien som begreb og behovet for innovation via oplevelser Af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi defineres her som økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller en serviceydelses værdi. At begrebet oplevelsesøkonomi har forvirret mange, kan skyldes, at ovenstående kan perspektiveres på tre måder: For det første: Oplevelsesøkonomien som samfundsfortælling. I løbet af det tyvende og enogtyvende århundrede er velstanden vokset. Det har betydet, at de basale behov er blevet opfyldt. Derfor er forbruget i højere grad flyttet fra det funktionelle til det oplevelsesbaserede og emotionelle. Fortællingen om oplevelsesøkonomiens fremvækst er ikke blot en historie, men baserer sig på statistiske fakta. En større og større del af danskernes forbrug går til oplevelser i form af rejser, fritidsinteresser og identitetsbærende varer. Ofte fremhæves følgende i oplevelsesøkonomiens fortælling: Kunderne vil være med til at skabe produktet. Den klassiske forbruger er i mange sammenhænge erstattet af en brugergruppe, der vil og er i stand til at interagere med produktet. Kunderne har mange muligheder og er derfor flygtige. De bevæger sig derhen, hvor de oplever kvalitet og får mulighed for at deltage i oplevelsen. Oplevelser er sociale bindeled. Forbruget af oplevelser eller produkter og services med oplevelseselementer er ikke alene individuelt. Ofte er netop det at opleve noget sammen og derigennem at opleve fællesskab kernen i den måde, oplevelser skaber værdi. Det gælder både familieferien og festivalens koncert- og teltoplevelse. For det andet: Oplevelsesbaseret forretningsudvikling. I forlængelse af, at oplevelser udgør en større andel af forbruget, er oplevelser også blevet et element i forretningsudvikling for virksomheder, regioner, byer og steder. Involveringen af oplevelser i forretningsudvikling 9

12 rummer potentialet til at differentiere produkter, skabe større velbefindende og dermed bedre livskvalitet samt forankre basale kulturelle og samfundsmæssige værdier i produkter, organisationer, byrum og landskaber. Ofte fremhæves at: Kunder og værdikæder er udviklingsressourcer. I oplevelsesøkonomien baserer innovation sig ofte på at engagere sig med andre og tænke ud over egen udviklingsafdeling eller medarbejdergruppe. I stedet er oplevelsesbaseret innovation i hovedreglen aktiviteter, der finder sted sammen med andre virksomheder i værdikæden og med disses kunder. Brugerdrevet innovation og værdikædeinnovation er eksempler på metodiske tilgange, der tænker andre som ressourcer. Virksomhederne søger differentiering. Når vi spørger danske virksomheder, hvilken udfordring de bedst ser løst med oplevelser, er evnen til at differentiere sig at fremstå positivt anderledes end konkurrenterne i kundernes øjne det som flest virksomheder peger på. 1 Virksomhederne søger ikke kun differentiering. Differentiering er blot det mest udtalte behov, men faktisk søger virksomhederne meget forskellige former for ekspertise i deres oplevelsesbaserede forretningsudvikling. Der er altså ikke ét marked for kreative og oplevelsesbaserede ydelser, men flere som illustreret nedenfor. Udvikling af rum til kundemøder! 2%! 12%! 7%! Produktdesign! 2%! 13%! 12%! Ledelses- og organisationsudvikling! 1%! 14%! 19%! Udvikling og innovation! 4%! 21%! 22%! Differentiering! 5%! 27%! 21%! Dynamiske rum og indretning! 2%! 9%! 12%! Supplerende oplevelser til produkter! 2%! 11%! 14%! Salgstræning! 6%! 18%! 18%! Kreative kundeevents! 2%! 14%! 18%! Eksportinitiativer understøttet af kreative! 1%! 5%! 9%! Ledelsestræning og konflikthåndtering! 2%! 18%! 14%! Nye medier og markedsføring! 4%! 19%! 13%! 0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! Benytter allerede! Vil sikkert have positiv effekt! Vil med høj sandsynlighed have positiv effekt! Figur 1: Andelen af danske virksomheder uden for oplevelsesøkonomiske erhverv, som ser forretningsmuligheder i samspil med andre virksomheder. Kilde: Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, Behovsanalyse Kreative erhverv i Danmark Del II s Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Behovsanalyse Kreative erhverv i Danmark Del II s

13 Oplevelseseksperterne har essentielle kompetencer. I og med at værdiskabelsen sker i oplevelsen, er det at skabe oplevelser, der engagerer andre, og at kapitalisere på den værdi, der bliver skabt, blevet centrale kompetencer. De, der arbejder med oplevelser og forretningsudvikling eksempelvis i festivaler, kultur, formidling mv., er en særlig interessant innovationsressource. Teknologiudvikling og oplevelsesudvikling spiller sammen. Forretningsudvikling og innovation med fokus på oplevelser spiller sammen med teknologisk udvikling. Det gælder både i medier til at engagere brugerne, i afviklingen af oplevelser såsom festivaler og museumsteknologier, samt i sundhedssektoren, hvor teknologioplevelsen skal være med et menneskeligt ansigt, og hvor vi skal trives med teknologien uanset alder. For det tredje: Oplevelsesøkonomi i erhvervsperspektiv. Et tredje perspektiv på oplevelsesøkonomien er, at oplevelsesøkonomien udgør en række erhverv. I dette perspektiv bliver de danske erhverv delt ind i grupper, alt efter deres relation til oplevelser som værdiskaber. Nedenstående ring-model præsenterer erhvervslivet i tre grupper. Virksomheder i ring 1 de kreative erhverv og i ring 2 øvrige oplevelseserhverv har alle oplevelser som kerneprodukt. For de kreative erhverv i ring 1 gælder, at de oftest driver forretning ved at producere oplevelserne, mens oplevelseserhvervene i ring 2 har en forretningsmodel, som baserer sig på at sælge oplevelser, men ikke nødvendigvis at producere dem selv. En vigtig pointe er, at oplevelser ikke kun er vigtige i værdiskabelsen i erhverv i ring 1 og 2, men også i det øvrige erhvervsliv, hvor oplevelser kan være en vej til forretningsudvikling. Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2 Oplevelseserhverv Turisme, forlystelsesparker, museer, attraktioner, sport & fritid osv. Ring 1 Kreative Erhverv Arkitektur, design, musik, litteratur & presse, radio & TV, film, computerspil osv. Figur 2. Erhvervsperspektiv på oplevelsesøkonomien. 11

14 Oplevelsesøkonomiske erhverv i ring 1 og 2 udgjorde i ,8 % af værditilvæksten i dansk erhvervsliv og havde en eksport på 32 mia. kr. ekskl. turismeindtægter fuldtidsstillinger er direkte i oplevelseserhvervene og heraf ca i oplevelseserhvervene i ring 2. 2 Invios fokus Med oplevelsesøkonomi som en betegnelse, der dækker alt fra en generel samfundsudvikling til den enkelte virksomheds forretningsudvikling i alle erhverv, har det været nødvendigt for Invio at skabe fagligt fokus. Invio IT-baserede oplevelser Mobile oplevelser Fødevareoplevelser Oplevelser i social- og sundhedssektoren Oplevelseslandskaber Erhvervsturisme Invio Gastro-erhverv Attraktioner og oplevelsesformidlere Festivaler og events Turisme Oplevelseseksperter i andre erhverv Figur 3: Invio hidtil og frem til I årene har Invios faglige fokus været meget bredt og inden for seks temaer. Fra 2014 har Invio styrket det faglige og strategiske fokus på de erhverv, der befinder sig i ring 2: oplevelseserhvervene. Invio satser inden for dette felt på gastro-erhverv, attraktioner og oplevelsesformidlere, festivaler, events og turisme generelt samt på hvordan netop disse oplevelseserhverv og oplevelseseksperter kan innovere sammen med andre dele af dansk erhvervsliv. 2 Erhvervsstyrelsen og CKO Vækst via oplevelser

15 nvio

16 Det er blandt ildsjæle, der kæmper en passioneret kamp for deres unikke produkter, at der er potentiale for nye innovative forretningsmodeller, der kan skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark, så hvis jeg bare kan give tre ord med på vejen, som får betydning for virksomhederne i forhold til, hvordan de vil handle i morgen, så giver det god mening. I dag har jeg hørt om produkter, der er af høj kvalitet, bæredygtige, økologiske og transparente. Det passer som fod i hose med det, jeg tror, at man skal satse på i Danmark, når vi taler udvikling af fysiske produkter. Sådan sagde Alfred Josefsen, tidligere direktør i Irma og kendt som dommer i DR s tv-serie Væxtfaktor, da han sidst i november var inviteret med i et ekspertpanel til en innovationsdag for små sjællandske fødevarevirksomheder, arrangeret af Roskilde Universitet som en del af projektet Grønne Regionale madoplevelser (GRO) og Invio.

17 Innovation fra bord til jord Af Berit Nørgaard Olesen, Jon Sundbo og Jesper Zeihlund Hvorfor netop dette innovationstema? Afsæt i oplevelsen. Rigtig mange innovationsprojekter inden for fødevareerhvervene har taget afsæt i innovation i værdikæden fra jord (dyrkning af afgrøder) til bord (måltidsoplevelsen). Invios perspektiv er at vende tankegangen i værdikæden, så videnstrømmene går fra bord til jord. Projektet har eksempelvis taget udgangspunkt i videreudvikling af nye trends inden for måltider, fødevareforbrug og food services. Nyt perspektiv i fødevarebranchen. Fødevarebranchen har som de fleste andre erhverv behov for at tænke kreativt og innovativt med henblik på at udvikle nye forretningsområder, der kan øge væksten og konkurrenceevnen. For at det kan lykkes, har Invio fokuseret på at øge erhvervets innovationskapacitet og innovationskompetencer blandt andet ved at facilitere innovationsforløb baseret på samspil og videndeling mellem virksomheder og videninstitutioner. Oplevelsesøkonomi i fødevareerhverv Tidligere undersøgelser og nu Invios egne erfaringer har vist, at et strategisk fokus på oplevelser kan være en væsentlig drivkraft i udvikling af produkter og forretningsområder indenfor snart sagt alle typer af erhverv. Intentionen i dette projekt har som følge heraf været at igangsætte en innovativ og oplevelsesbaseret forretningsudvikling af fødevareerhvervet med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien som strategisk mindset og arbejdsredskab. Målet har været innovation ude i virksomhederne, så de derigennem har kunnet adskille sig tydeligt fra konkurrenter og ikke mindst at skabe udvikling og større omsætning.

18 Virksomhederne på videnarbejde. Virksomhederne har arbejdet med at finde ind til deres kerneværdier og derefter arbejdet med, hvordan de kunne skabe værdi for deres målgruppe(r) indenfor disse kerneværdier. Man kan sige, at udgangspunktet har været virksomhedernes kerne, men fokus har været på at innovere produkter, services og koncepter, så de imødekom brugerens behov og skabte værdi for (for)brugeren. Denne tilgang indebærer, at man som virksomhed skal have viden om sine brugere (deres behov, værdier, følelser, identitet etc.), idet virksomheden i sin innovationsproces vender den traditionelle jord til bord værdikæde om, så driveren for udviklingen bliver den værdi, brugeren får ud af virksomhedens tilbud. Derigennem har det været muligt at finde frem til en række nye innovations- drivere, der har sat gang i udviklingen af innovative løsninger indenfor produktudvikling, service, oplevelser og konceptudvikling i en række forskelligartede virksomheder med relation til fødevarer. Målgruppen. Fødevaretemaet under Invio har været åbent for alle typer af virksomheder fra primærproduktion over såvel store produktionsvirksomheder som små nicheproduktioner og til detailledet, ligesom restauranter, konferencesteder o.a. har været involveret. Innovationstemaets metode har i høj grad været udvikling og facilitering af konkrete innovationsforløb på tværs af værdikæden, der skaber nye produkter og services. Invios forløb er blevet skræddersyet til at imødekomme de behov og udfordringer, som enkeltvirksomheder eller grupper/netværk af virksomheder har haft. Det har betydet praksisnære forløb understøttet af faglige oplæg og inspiration i rigelige doser. Skræddersyede løsninger. Fælles for alle praksisnære forløb har været, at der har været relativ stor forskel på virksomhedernes absorptionskapacitet og eksisterende innovationskompetencer, hvilket har betydet, at der har været behov for løbende tilretning af indhold og form efter målgruppen samt opmærksomhed på at differentiere vores formidling af viden såvel som innovationsmetoder og sparring med virksomhederne. Det gjorde Invio sammen med virksomhederne Værdikæden i fødevareerhvervet. Fra bord til jord har værdikæden og dens ressourcer som udgangspunkt for innovation. Definitionen af værdikæder har været meget rummelig, idet også aktører inden for kommunikation (fx madpublicister, madbloggere o.a.) er blevet anset som en del af den gastronomiske værdikæde, da denne sektor lever i tæt symbiose med medierne, hvilket ses på den store interesse for gastronomi i såvel trykte som sociale medier og den over- 16

19 flod af madudsendelser, der daglig vises på tv. På samme måde har designere, arkitekter o.a., der arbejder med funktion, formgivning og iscenesættelse af rummet, været med i nogle af de værdikædebaserede innovationsforløb. Aktiviteterne har bestået af en bred vifte af tilbud, blandt andet match making i form af åbne seminarer, udstilling af produkter og ydelser i oplevelsesbaserede rammer og udvikling og gennemførelse af særligt udviklede speed/food-dating -arrangementer mellem aktører fra forskellige led i værdikæden. En stor del af aktiviteterne har desuden bestået af udvikling, organisering og facilitering af innovationsprocesser, herunder oplevelsesbaseret innovation og værdikædeinnovation, opsamling af resultater samt konceptudvikling. Innovationsmetoder Fra analyser til innovationskompetencer. En del af Invios fødevaretema har spillet sammen med det regionale fødevareprojekt GRO (projektet Grønne Regionale madoplevelser). Videnssamarbejdet har ført til en kortlægning af alle fødevarerelaterede virksomheder i Region Sjælland, ligesom der er sket en kortlægning af den økologiske sektor i regionen. Derudover har der været udviklet en række fælles events, en brandingstrategi og en markedsundersøgelse. Alle tiltag, der understøtter innovation og udvikling i små og mellemstore virksomheder. Disse mere analytisk prægede aktiviteter har undervejs dannet grundlag for igangsættelse af en lang række praksisnære innovationsforløb såsom en række Master Classes om: Idé-generering Udvikling og modning Oplevelsesbaseret innovation Forretningsmodeller Brugerdreven Innovation. En konference omhandlende convience food med henblik på at identificere vækstpotentialer og udfordringer afholdtes i juni 2014, hvor temaet blev belyst fra såvel et forskningsmæssigt som et erhvervsrettet perspektiv. Hvad har de største udfordringer været? What s in it for me? Der har i starten været udfordringer i at rekruttere virksomheder samt fastholde disse i udvikling. Dette skyldes blandt andet, at der på fødevareområdet allerede har kørt en del projekter rettet mod fødevareerhvervet generelt. Det, der øgede succesraten ift. virksomhedsdeltagelse og tilfredshed, var i høj grad, at Invio formåede at tydeliggøre, hvilke fordele virksomhederne fik ud af at deltage. Efterfølgende fungerede tidligere deltagere fra forløb og 17

20 andre aktiviteter som ambassadører, der tydeliggjorde, What s in it for me, og dette har efterfølgende skabt stor loyalitet til Invios team i forhold til fødevareinnovation. Virksomheder i bevægelse. En anden udfordring har været at arbejde med de virksomheder, der primært adresseres som gastro-turismevirksomheder. Disse virksomheder har vist sig at have nogle særlige udfordringer, det har været nødvendigt at tage højde for, når vi indgik i udviklingssamarbejder. Disse virksomheder har ofte en begrænset forretningsforståelse og har samtidig en meget sammensat og fragmenteret produkt -portefølje. Man kan sige, at de ofte var vokset ad hoc (meget behovsdrevne, men uden at sikre sammenhæng og synergi til de øvrige forretningsområder). Derudover har virksomhederne ofte en stor udskiftning af medarbejdere særlig frontstage-medarbejdere (de som møder kunderne ansigt til ansigt), og vi vil anbefale, at man fremadrettet arbejder strategisk på at sikre etablering af fælles sprog, referencerammer og uddannelse ift. nye medarbejdere, hvilket vil kræve øget fokus på medarbejderledelse, HR og intern kompetenceudvikling. Overordnet er det vores erfaring, at disse virksomheders udfordringer ift. viden om og kompetencer inden for strategi, ledelse og organisering risikerer at blive en hæmsko i forhold til at skabe vækst og innovation indenfor denne branche. 18

21 Lammefjordens Grøntsagslaug Udvikling af nye fødevarer og gastroturisme i Odsherred Case Af Berit Nørgaard Olsen Lammefjorden har nogle unikke jordbunds- og dyrkningsforhold, som kunne give grundlag for oplevelsesrige gastronomiske innovationer. Bl.a. er en af grøntsagsavlerne, Søren Wiuf, allerede kendt i store dele af den internationale gastronomiske verden for sine unikke produkter. Samtidig er der i Odsherred, som huser det største sommerhusområde på Sjælland, en række bestræbelser på at udvikle turisme. Det kunne forbindes til udviklingen af madoplevelser, som kan tiltrække gastronomi-interesserede turister. Innovationsforløbet startede med et par møder mellem Invio og Lammefjordens Grøntsagslaug. Derefter blev et egentligt innovations-udviklingsforløb sat i gang med tre formelle udviklingsværksteder, hvori deltog medlemmer af lauget, andre lokale fødevare- og turismeaktører samt videnspersoner udenfor området. Disse videns personer var bl.a. en trend-konsulent, en madjournalist og forskere fra RUC. Lokale fødevareproducenter var bl.a. Beauvais. Lokale turismeaktører var bl.a. Geopark Odsherred og turistchefen fra Visit- Odsherred. Udefra deltog bl.a. fødevare-engrosvirksomheden INCO og købmand Dahlgård fra Hørsholm. Innovationsforløbene pegede på, at det vigtigste var innovationer inden for markedsføring og branding, eventuelt kombineret med produktudvikling. Der blev lavet markedsføringsfremstød sammen med INCO og købmand Dahlgård. Grøntsagslauget brugte innovationsforløbet til at udvikle en mere innovativ strategi og markedsføringsplaner. Der blev også innoveret i turismeproduktet og dets markedsføring. Bl.a. blev udenlandske journalister kørt rundt i Odsherred for at besøge fødevareproducenter, turistattraktioner, blive orienteret om planerne for Geopark Odsherred og besøge Dragsholm og den gourmetrestaurant, der ligger der. 19

22 Grønsagslauget blev også mere opmærksom på mulighederne for produktinnovation. I tre senere innovationsværksteder udelukkende for laugets medlemmer blev der udviklet ideer til nye produkter bestående af bearbejdede grøntsager. Værdikædeinnovation. Selve innovationsforløbet var udformet efter værdikæde-innovations-modellen, suppleret med inspirationsoplæg udefra. Udgangspunktet var, at grøntsagslauget ikke havde bestemte innovationsideer, der blot skulle modnes. Idéerne skulle udvikles fra grunden. Dertil kom, at grøntsagslauget havde stor fokus på markedsføring og salgsaktiviteter. Lauget sælger standard-grøntsager (såkaldte bulkvarer), som er meget udsatte for priskonkurrence. Ganske vist er Lammefjorden et kendt brand for standardgrøntsager, især gulerødder og kartofler, men produkterne afsættes gennem supermarkedskæderne, som er meget orienterede mod at presse prisen. Hvis grøntsagslauget skal have en højere pris for produkterne, skal disse have en større oplevelsesværdi for forbrugerne, så de vil betale en højere pris. Strategi kom derfor til at fylde en del i innovationsprocessen. Det innovationsforløb, der blev gennemført, blev derfor en kombination af værdikæde-innovation, inspirationsoplæg og løbende strategisk diskussion mellem medlemmer af grøntsagslauget samt mellem dem og Invio. Forløbet bestod af en række innovationsworkshops. Invio fastholdt et fokus på samarbejde på tværs af værdikæden og inddrog relevante eksterne personer fra andre led i værdikæden. Senere blev der organiseret nogle produktinnovations-værksteder. Hensigten var at udvikle nye produkter med høj oplevelsesværdi. Invio faciliterede værkstederne for nogle af grøntsagslaugets medlemmer. Der blev udviklet ideer til to nye produkter, som er bearbejdning og værdiforædling af primærprodukter (gulerødder og kartofler). Det næste skridt, hvor produkterne skulle udvikles teknisk, gennemgik meget forskellige forløb. Den ene ide blev matchet med TI, der ansøgte om en videnkupon mhp. at udvikle nye metoder til afvanding af den nye produktide. Denne ide er stadig under udvikling og forventes på sigt at kunne blive en egentlig markedsført innovation. I forhold til den anden ide nemlig udvikling af convenience-produkter viste det sig, at næste skridt i innovationsprocessen, den hvor produkterne skulle udvikles teknisk, blev en barriere. Positiv feedback. Producenterne i grøntsagslauget har været tilfredse med forløbet, især med udviklingen indenfor strategi og markedsføring. 20

23 Vi har gennem de seneste par år haft et godt og givende samarbejde med jer i Lammefjordens Grøntsagslaug. I har været i stand til at åbne problemstillinger på en måde, så svarene faldt logisk, og på en måde, vi ikke selv kunne udrede. I er engagerede, varme og spændende mennesker, og Jeres nærvær har altid været til glæde og inspiration! Anonym, Deltager på Invio workshop Projektet har givet grøntsagslauget en større forståelse af medlemmernes strategiske muligheder. Det har ført til en intern diskussion af strategien. Lauget har også gennem forløbet lavet konkrete markedsføringstiltag, både i butikker og via samarbejde med de lokale turismeaktører og madjournalister. Projektet har således ført til markedsinnovationer. Der er også skabt konkrete ideer til produktinnovationer. At realisere produktideerne kræver procesinnovation at skabe nye kompetencer og produktionsfaciliteter. Denne case viser, at strategi og markedsføringsinnovation også er vigtig. Mange virksomheder og netværk står med en god forretning, som imidlertid har nået et modent stadie og kan blive klemt i den nærmeste fremtid. De har måske ikke en revolutionerende ny produktide, men har brug for forretningsudvikling. Det kan lige så godt være en ny strategi eller markedsadfærd som nye produkter. 21

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Velkommen til Innovation X!

Velkommen til Innovation X! Velkommen til Innovation X! Innovation X Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst Innovationsdag 27. januar 2011 I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland 1. Baggrund SjællandSeminaret 14. april 2010 tog det første målrettede skridt til at samle offentlige og private aktører

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere