Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner"

Transkript

1 Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012

2 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via REF- HOST opbevares og distribueres henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Med REFPARCudvidelsen modtager Henvisningshotellet nu også henvisninger til pakkeforløb og røntgen. Henvisningshotellet i sin nuværende form sikrer korrekte henvisninger også i relation til nationale og regionale forløbsbeskrivelser for kroniske sygdomme. Henvisningshotellet medvirker desuden til at samle og videreformidle henvisninger til kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT). Grundlaget for henvisningerne er en henvisningstabel en tabel over lokationsnumre der viser, hvilke Henvisningshotellet er klar til brug 1. oktober På det tidspunkt kan alle henvisninger sygehus, røntgen, kommunale og regionale tilbud sendes elektronisk. Henvisningshotellet afvikles driftsmæssigt af Datagruppen Multimed, Vejle. hospitalsafdelinger der tilbyder specifikke pakkeforløb. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter fraser der med fordel kan inddrages i henvisningen. Henviseren får automatisk et link til patientvejledning og en beskrivelse af det aktuelle forløb. Henvisningshotellet giver desuden mulighed for at præsentere vedhæftede bilag i pdf-format, uanset hvilken afdeling, henvisningen er rettet til, og uanset om afdelingen kan modtage bilag eller ej. Automatisk kopi Når henvisningen er sendt til hospitalsafdelingen, gemmes automatisk en kopi sammen med eventuelle bilag på Henvisningshotellet. Kan en afdeling ikke direkte modtage henvisning og bilag, er det altså muligt at trække oplysningerne i hotellet. Via Henvisningshotellet kan hospitaler og regioners visitationsenheder visitere borgere til en anden behandler, hvis f.eks. ventetidsgarantien ikke kan overholdes. Det foregår via hotellet, hvor henvisning og bilag kan videresendes

3 Indhold 3 med supplerende oplysninger til det valgte behandlingssted. Henvisning til SOFT Henvisningshotellet hvad er det? Henvisningshotellet sådan! INDHOLD Henvisningshotellet understøtter desuden elektronisk henvisning til SOFT. De kommuner, der ikke har et modtagersystem, modtager et servicekald i form af en , korrespondancemeddelelse eller SMS fra Henvisningshotellet om, at der er en henvisning til kommunen. Via hotellet kan modtageren derefter printe henvisningen til det pågældende tilbud. Henvisningshotellet gør det på den måde muligt for praktiserende læger at sende henvisning til samtlige kommuner Sådan gør du: Praktiserende læge Sådan gør du: Sygehus Sådan gør du: Kommune Tjekliste: Hvad kræves der? FAQ Digital signatur Forkortelser ordforklaringer Roadshows: Informationsmøder Fordele 22 Kontaktpersoner l Strømliner pakkehenvisninger l Forenkler valg af modtager l Relevante links tilgængelige l Mulighed for at vedhæfte bilag l Sikrer elektronisk viderevisitering l Understøtter henvisning til SOFT l Sikrer korrekt valg af modtagers lokationsnummer 23 Hotlines Stor udbredelse 99% af alle almene lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger. Oversigt over lægesystemer findes på web-adressen: wm Udgivet i juni 2012 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner og Datagruppen MultiMed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Layout og tegninger: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Fotos: Colourbox Tryk: One2one Oplag: 7000 ISBN-nr.:

4 4 Henvisningshotellet sådan! INTRODUKTION Henvisningen sendes Den praktiserende læge udarbejder i eget system ved brug af henvisningstabellen en henvisning til en hospitalsafdeling eller til et SOFTtilbud. Henvisningen sendes elektronisk på sædvanlig måde til modtageren. På vejen passerer den Henvisningshotellet, som sikrer at henvisningen når frem til den valgte modtager. Samtidig lægges en kopi inklusive evt. bilag på Henvisningshotellet. Modtagere, der anvender XML, vil automatisk modtage i dette format. Er modtageren en kommune, der ikke kan modtage elektroniske henvisninger, sendes henvisningen automatisk til Henvisningshotellet, hvorefter den pågældende kommune adviseres om, at der ligger en henvisning til dem. Henvisningen på hotel Der vil altid ligge en kopi på Henvisningshotellet i hele henvisningens gyldighedsperiode. Denne anvendes bl.a. ved viderevisitering til anden behandler. Er der medsendt bilag, videresendes disse til modtageren, hvis denne kan modtage bilag. Har modtageren ikke denne facilitet, kan der logges på Henvisningshotellet, hvor bilaget kan ses og eventuelt printes. Henvisningen hentes Modtagere, der får henvisningen direkte i eget system, behøver ikke efterfølgende at hente henvisningen på Henvisningshotellet. De kommuner, der ikke direkte kan modtage henvisninger, kan kun få adgang til dem via Henvisningshotellet. Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse med bilag Patient 7. Kontakt til patient HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Hospital Fig.1 Hospital 8. Bookingsvar til læge

5 5 Adgangen til Henvisningshotellet sker via log på med digital signatur. Personale i kommuner kan udelukkende se henvisninger, der er fremsendt til egne kommunale tilbud. Personale i hospitalsregi kan som udgangspunkt kun se de henvisninger, der er sendt til pågældende sygehusspecialer. Med en særlig opsætning af systemet vises også henvisninger til flere sygehusspecialer. Bilagshåndtering Hvis en henvisning med vedhæftet bilag sendes til en modtager, der ikke kan modtage bilag (MEDBIN), kan bilaget hentes eller vises på Henvisningshotellet. Det fremgår tydeligt af selve henvisningen, at der er vedhæftet et bilag. Adgangen til Henvisningshotellet sker via log på med digital signatur. Kommuner håndterer ikke bilag pr. 1. oktober Hvis en kommune modtager en henvisning, hvori det er oplyst, at der er vedhæftet bilag, skal kommunen kontakte afsender. Henvisningshotellet opbevarer henvisningen i gyldighedsperioden. En henvisnings historie er altid synlig og ses ved opslag på patientens henvisning på Henvisningshotellet. Kvitteringer Hvis overførslen af henvisningen fra henviser til modtager ikke bliver gennemført, som den skal, modtager den henvisende læge en negativ kvittering. Ligeledes modtages en positiv kvittering, hvis henvisende læges system er sat op til at anmode herom. INTRODUKTION Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse uden bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse uden bilag Patient 8. Kontakt til patient HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Bilag opbevares 7. Læs/print bilag Hospital Fig.2 Hospital hent bilag på Henvisningshotellet 9. Bookingsvar til læge

6 6 INTRODUKTION Hvis henvisningen ikke hentes fælde, hvor en kommune ikke råder over it-systemet. Det sker ved hjælp af en almindelig korrespondancemeddelelse med en standardbesked. Det er valgfrit for lægen, om funktionen skal benyttes, og funktionen kan til- eller fravælges på https://backend.refhost.dk Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse Borger 7. Kontakt til borger Fig.3 Kommune med it-fagsystem HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Når gyldighedsperioden udløber, kan Henvisningshotellet automatisk informere den henvisende læge om, at henvisningen ikke er hentet. Det kan f.eks. være i de til- Kommune med fagsystem Patient Praktiserende læge 1. Henvisning 4. Kvittering VANS VANS Borger 5.Videreforsendelse Henvisningstabel 2.Videreforsendelse 4. Kvittering 5a.Advisering korrespondance 8. Kontakt til borger HOTEL 3. opbevaring 5b. SMS eller 6. Hent henvisning Kommune uden fagsystem 7. Henvisning printes eller gemmes som pdf Fig.4 Kommune uden it-fagsystem

7 Sådan gør du: Praktiserende læge 7 En sygehushenvisning En henvisning til en sygehusafdeling udarbejdes ved at udfylde skabelon til Sygehushenvisning i eget lægesystem. Herefter vælges modtagers EDI-lokationsnummer i henvisningstabellen og henvisning lægges til godkendelse. Pakkehenvisning En henvisning udarbejdes ved at vælge skabelon til Pakkehenvisning. Vælg derefter pakketype ud fra listen f.eks. brystkræft. Hvis henvisningen genereres ud fra et kodet journalnotat, vælges pakketypen automatisk ud fra notatets ICPC-kode. KOL. Efterfølgende vises navnet på de kommuner, der modtager sygehushenvisning til tilbuddet. Genereres henvisningen ud fra et kodet journalnotat, vælges pakketypen automatisk ud fra notatets ICPC-kode. I selve henvisningen præsenteres en række støttepunkter fraser som kommunen ønsker beskrevet. Se en oversigt over alle kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT) på både dem, der kræver lægehenvisning, og de tilbud, hvor borgeren blot henvender sig til kommunen. PRAKTISERENDE LÆGE Herefter vises en liste med de hospitalsafdelinger, der kan modtage den valgte pakke: Vælg modtager. Pakkevalget betyder, at henvisningen er beriget med nogle støttepunkter fraser der beskriver, hvilke oplysninger der bør inkluderes. I henvisningen findes desuden link til patientvejledninger og den regionale forløbsbeskrivelse. Derudover er der direkte telefonnummer til modtager. Henvisning med bilag Bilag kan knyttes til henvisningen under udarbejdelse eller inden afsendelse se vejledning til lægejournalsystemet eller kontakt systemleverandøren. Bilag vedhæftes som PDF-eller jpg-fil. Alle hospitalsafdelinger har adgang til at se bilagene. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke modtage bilag. Fig.5 Læg henvisningen til godkendelse. Herefter sendes den som normalt. Henvisning til SOFT Kun SOFT-tilbud, der kræver lægehenvisning, findes i henvisningstabellen. Øvrige tilbud kan ses på sundhed.dk. I lægesystemet vælges Pakkehenvisning og derefter tilbud f.eks.

8 8 PRAKTISERENDE LÆGE Fig.6 Modtag kvittering beskeder om status på henvisning Modtagerafdelingen kvitterer, både når henvisningen er korrekt modtaget (positiv kvittering), og når der er sket fejl (negativ kvittering). Lægepraksis modtager ligeledes et bookingsvar, når patienten indkaldes til undersøgelse. Kommunerne afsender ikke bookingsvar. Hvis en henvisning omvisiteres fra et hospital til et andet behandlingssted, modtager den oprindelige henviser og den senest behandlende instans en korrespondancemeddelelse. Den beskriver, hvilken behandler eller afdeling henvisningen er omvisiteret til (Fig.6). Find let information til patienten patientvejledninger og information på sundhed.dk Når valget af pakke er truffet, præsenterer lægesystemet link til mere information på sundhed.dk (Fig.7). Findes der en patientvejledning, vil også den være tilgængelig via et link i samme visning. Derudover vises telefonnumre til den pågældende afdeling samt andre praktiske informationer. Alle nødvendige informationer er altså tilgængelige fra lægesystemet direkte til den specifikke side. Fig.7

9 9 Pakkehenvisninger indhold hvad kan man? Via menuen i lægesystemet vælges type af henvisning vælg pakkehenvisning (Fig.8), der indeholder: Kræftpakker/hjertepakker/kommunal forebyggelse. Alternativt kan henviseren tage udgangspunkt i dagsnotatet med en kodet diagnose. Derefter viser systemet automatisk de afdelinger, som modtager patienter med den specifikke diagnosekode eller det valgte pakkeforløb (Fig.9). PRAKTISERENDE LÆGE Fig.8 Fig.9

10 10 PRAKTISERENDE LÆGE Efter valget af pakke præsenteres henviseren for de fraser, der hører til pakken (Fig.10 og Fig.11). Fraserne består af otte hovedoverskrifter, som går igen i alle pakker. Under de enkelte hovedoverskrifter vil der være underoverskrifter, som retter sig mod den konkrete pakke. Fig.10 Fig.11

11 11 Otte hovedoverskrifter: l Anamnese l Objektiv undersøgelse l Laboratorie- og røntgenundersøgelser l Medicin samt oplysninger om evt. AK-behandling og peroral antidiabetika l Comorbiditet l Allergi l Sagt til patienten l Praktisk Overskrifterne præsenteres altid i samme rækkefølge i lighed med f.eks. Den gode henvisning. Hvis henviseren ikke besvarer spørgsmålet, bliver det ikke sendt med henvisningen. Lægesystemernes genvejstaster og mulighed for kopiering af fast medicin, dagsnotater m.m. vil være de samme som til en enhver anden henvisning (Fig.12). Eksempel Se eksempel på oprettelse af en henvisning i et lægesystem. Der findes to videoer, på kræftpakke og på kommunal pakke: PRAKTISERENDE LÆGE Fig.12

12 12 PRAKTISERENDE LÆGE Du kan få hjælp Kontaktperson Få eventuelt hjælp hos den regionale datakonsulent/kontaktperson. På side 22 findes en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. Serviceside Henvisningshotellet har en serviceside, der findes på Klik enten på ikonet øverst i venstre hjørne eller vælg Serviceside i den grå bjælke. Siden findes også direkte ved at taste: Hotline Henvisningshotellet har en hotline, som besvarer tekniske spørgsmål: Telefon: Telefontid: Mandag torsdag: , fredag: Også værd at vide: Den praktiserende læge betaler kun for at sende henvisningen, og det koster ikke ekstra at anvende Henvisningshotellet.

13 Sådan gør du: Sygehus 13 Modtagelse af henvisning På sygehusene sker der ingen ændringer. Henvisningen går direkte til det lokationsnummer, der er angivet som modtager. SYGEHUS Bilag fra den praktiserende læge Henvisningshotellet giver den praktiserende læge mulighed for at sende bilag sammen med en henvisning til samtlige modtagere. Det gælder, uanset om modtageren kan håndtere bilag i EPJ eller ej. Modtageren kan se, hente og udskrive bilag fra Henvisningshotellet. Det er tydeligt angivet i henvisningen, hvis bilag er vedhæftet. Håndtering af disse følger sygehusets gældende interne regler (Fig.13). Fig.13 Se bilag på Henvisningshotellet Bilaget kan hentes ved at logge på Henvisningshotellet (www.refhost.dk) og angive patientens cpr-nr. Ved klik på Prævisitation til højre for henvisningen åbnes denne, og derfra kan bilag hentes. Bilaget kan efterfølgende printes eller gemmes efter internt gældende regler (Fig.14). Fig.14

14 14 Sådan gør du: Kommune KOMMUNE Modtagelse af henvisning Via Henvisningshotellet kan lægerne sende elektroniske henvisninger til alle kommuner uafhængigt af, om kommunen har et it-system på forebyggelsesområdet eller ej. Henviseren præsenteres for de tilbud, hvortil det er muligt at henvise elektronisk. Tilbuddene er knyttet til det korrekte lokationsnummer, som efter valg af tilbud overføres til henvisningen. Fordelene er, at henviseren ikke længere skal vælge blandt kommunens lokationsnumre, og at henvisningen altid når frem til den korrekte afdeling. Desuden undgås fejlforsendelser, hvilket gør sagsbehandlingen hurtigere. Ved valg af et kommunalt sundhedstilbud præsenteres henviseren automatisk for en række tilhørende fraser. Dermed har kommunen med det samme alle relevante informationer til visitering og indkaldelse af borgeren. Henvisningsfraser Sikkerhed og kortere forsendelsestid Korrekt udfyldte henvisninger letter sagsbehandling og sikrer, at borgeren bliver indkaldt til det rigtige tilbud. Alle lægesystemleverandører har implementeret en henvisningstabel, der viser, hvilke kommuner der tilbyder specifikke SOFT-tilbud. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter eller fraser, der hensigtsmæssigt kan inddrages. Henviseren får en henvisningsskabelon med et link til en beskrivelse af det aktuelle tilbud. Den praktiserende læge kan dermed i eget lægesystem og i én arbejdsgang finde det ønskede tilbud med tilhørende lokationsnummer og henvisningsfraser. De enkelte kommuner vælger selv, om de ønsker at modtage henvisningen direkte i eget it-fagsystem eller hente den på Henvisningshotellet. Alle kommuner skal oprettes på Henvisningshotellet, og de skal sikre, at deres SOFT-tilbud er opdateret på sundhed.dk. Kommuner med et it-fagsystem og mulighed for at modtage elektroniske henvisninger En kommune vil ikke opleve ændringer i rutinerne, når de i forvejen modtager henvisninger via et it-fagsystem. Fordelen ved at få dannet henvisningen ud fra henvisningsskabelonen er, at henvisningen vil være af en god kvalitet, da fraserne giver mulighed for videregivelse af fyldestgørende oplysninger, lige som lægen automatisk får modtager i kommunen præsenteret. Kommuner uden it-fagsystem eller mulighed for at modtage elektroniske henvisninger Få adgang med digital signatur til egne henvisninger på Henvisningshotellet og der læse og printe henvisningen til videre sagsbehandling.

15 15 De medarbejdere i kommunen, der skal hente henvisningerne, skal oprettes i Henvisningshotellets administrationsmodul. Desuden skal de have en digital medarbejdersignatur. Læs mere i afsnittet Digital Signatur (se side 19). Når en henvisning modtages, adviserer systemet automatisk modtageren. Det er derfor ikke nødvendigt at tjekke Henvisningshotellet flere gange om dagen. Kommunerne kan selv bestemme, om de vil have adviseringerne via SMS, mail eller som elektronisk korrespondancemeddelelse til et af kommunens øvrige it-fagsystemer. Tilmelding Alle kommuner, som ønsker at modtage elektronisk henvisning, skal tilmeldes Henvisningshotellet. Tilmelding sker ved henvendelse til Henvisningshotellets Hotline, se side 12. Adgang til medarbejderne Når kommunen er tilmeldt, får kontaktpersonen (administratoren) pr. post et brev med brugernavn og adgangskode til administrationsmodulet BACKEND. Adressen er: https://backend.refhost.dk Opret adgang: Klik opret/tilføj person. Angiv den pågældendes cpr-nr. Slet adgang: Benyt samme adresse som ved oprettelse. Advisering Administrator skal i BACKEND-modulet angive, hvorledes adviseringen skal ske for det enkelte tilbud. Der sættes et flueben i den ønskede adviseringsform. Ved valg af korrespondancemeddelelse angives det lokationsnummer som skal modtage og ved valg af SMS og indtastes henholdsvis mobilnummer og mailadresse. OBS: Ændringer i ovenstående oplysninger skal vedligeholdes af administrator. Aktivering SOFT-tilbud, som kræver elektronisk henvisning, aktiveres i henvisningstabellen. Dette sker via Med- Com, se kontaktoplysninger på bagsiden. KOMMUNE Kontaktpersonen (administratoren) tildeler eller ophæver medarbejderes adgang til Henvisningshotellet. Under menupunkt PERSONER listes aktuelle brugere og der er mulighed for oprette og slette.

16 16 KOMMUNE SOFT-opdatering Standardiserede informationer til henvisningen gør det nemt at udfylde de kliniske oplysninger. Der er udarbejdet en kort fællesoffentlig anbefaling om kliniske oplysninger for KOL, type 2-diabetes, iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt. Anbefalingerne baserer sig på Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer og den aktuelle status for de regionale forløbsprogrammer. Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde mellem Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og KL. Gennem standardiserede henvisningsoplysninger bliver det mere entydigt, hvad der skal udfyldes. Derudover vil kriterierne være ens fra kommune til kommune. Standardiseringen danner grundlag for en mere kvalificeret vurdering af, hvorvidt borgeren opfylder kriterierne. De praktiserende læger finder kommunernes sundhedstilbud via henvisningsskabelonen, på sundhed.dk eller via link til regionale hjemmesider. Tilbuddene skal oprettes i overensstemmelse med sundhed.dk s skabelon. Den sikrer, at alle tilbud er beskrevet ens og vises i en ensartet struktur. Det er vigtigt, at SOFT-tilbud er ajourført og holdes opdaterede på sundhed.dk. Læs mere om kommunernes sundhedstilbud på: Bilagshåndtering Kommunerne modtager p.t. ikke bilag. Abonnement De kommuner, der har behov for at læse og printe henvisninger på Henvisningshotellet, skal betale et abonnement for brugen. Abonnementsafgiften er årligt: Under indbyggere: kr indbyggere: kr Over indbyggere: kr Indtil videre er en henvisning synlig i 180 dage på Henvisningshotellet.

17 Tjekliste/hvad kræves der? 17 Hvad kræves der af praktiserende læger? 1. Lægesystemet skal være opdateret og henvisningstabel tilgængelig, og opdatering skal ske hver 14. dag. Hvad kræves der af sygehuse? 1. Oplysninger om pakkeforløbene skal være korrekte på sundhed.dk. 2. Muligheden skal være til stede for at modtage: a. De udvidede demografiske oplysninger (sms, og stillingsbetegnelse). b. Det udvidede indhold i henvisningen. c. Vedhæftede bilag enten direkte eller via Henvisningshotellet. Hvad kræves der af kommuner? Generelt for alle kommuner a. Opdaterede SOFT-tilbud på sundhed.dk med korrekte lokationsnumre. b. Aktivering via MedCom i henvisningstabellen. c. Tilmeldes Henvisningshotellet. Specielt for kommuner med et itfagsystem a. Modtage de udvidede demografiske oplysninger. (sms, og stillingsbetegnelse). b. Modtage det udvidede indhold i henvisningen. Specielt for kommuner uden et itfagsystem a. Digital signatur. b. Vælge adviseringsmåde (via sms, eller elektronisk korrespondancemeddelelse til andet it-fagsystem). TJEKLISTE

18 18 FAQ FAQ Generelt Kommuner Kan man se alle henvisningerne i hotellet? l Kommuner og hospitaler kan se sygehushenvisninger, men ikke de henvisninger, der er sendt til speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut. l Man kan kun se sine egne henvisninger. Hvordan finder jeg servicesiden til REFHOST? l På eller ved at klikke på logoet øverst til venstre på Praktiserende læger Hvordan får jeg henvisningstabellen i mit lægesystem? l Henvisningstabellen er indeholdt i oktober-opdateringen i lægesystemet. Kontakt systemleverandøren. Kommunens tilbud findes ikke i mit lægesystem Dette kan skyldes: l Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning. Find tilbuddet på sundhed.dk. l Kommunens tilbud på sundhed.dk har ikke tilknyttet et lokationsnummer. l Kommunens SOFT-tilbud findes ikke på sundhed.dk. Skal henvisninger hentes på Henvisningshotellet, hvis kommunen har et it-fagsystem? l Nej, henvisningen sendes direkte til it-fagsystemet. Hvordan sikrer vi, at lægerne får besked, når sundhedstilbuddene ændres? l Lægerne får besked via opdatering af henvisningstabellen. Sundhedstilbud skal ændres på sundhed.dk, og MedCom skal informeres herom på Kan vi have forskellige lokationsnumre i forebyggelsesområdet? l På det enkelte sundhedstilbud noteres det lokationsnummer, hvor kommunen ønsker at modtage henvisningen, derfor kan kommunen reelt modtage henvisninger på flere lokationsnumre. Det er nødvendigt, at kommunen er korrekt registreret i SOR. I forbindelse med et projekt vil vi gerne have nogle andre fraser/ spørgsmål med på tilbuddet: l Opdater tilbuddet på sundhed.dk og kontakt Med- Com.

19 Digital signatur 19 Medarbejdersignatur Indledning Ansatte i sundhedssektoren skal bruge en medarbejdersignatur med cpr-nr. for at bruge bl.a. sundhed.dk, FMK samt Refhost. Det er eksempler, der alle inkluderer personfølsomme data. Medarbejdersignaturen er i en udviklingsfase fra den digitale medarbejdersignatur til NemID-medarbejdersignatur. Når det er på plads, giver udbyderen Nets DanID automatisk besked. Udbyderen vil løbende gøre det muligt for eksisterende kunder med Digital Signatur at flytte signaturdata over på NemID-løsningen. Indtil da er det de eksisterende signaturer, der skal benyttes. Bestillingsmodulet er fortsat De eksisterende medarbejdersignaturer kan som minimum anvendes, indtil de skal fornyes. Generel beskrivelse Bestilling Bestilling af medarbejdersignatur afhænger af, om der allerede benyttes medarbejdersignaturer, eller om virksomheden er ny bruger af signatur. Er der tale om sidstnævnte, udpeges en administrator. Er der personer, der benytter en medarbejdersignatur, findes der allerede en administrator. Denne kan bestille medarbejdersignatur til øvrige brugere. Det er vigtigt, at cpr-nr. tilknyttes medarbejdersignaturen allerede ved bestilling. Installation Til installation af signaturen benyttes et link i en velkomst- og en pin-kode, der som regel ankommer pr. brev, hvis ikke ordren er effektueret som straks-bestilling. Under proceduren bliver der muligvis installeret et hjælpeprogram. Selve installationen af signaturen afsluttes med oprettelse af en personlig og selvvalgt kode. Hospitaler Her findes i forvejen en administrator det kan f.eks. være regionens it-afdeling. Hvert hospital har sine bestillingsprocedurer i forhold til digital signatur, der, ligesom stedets gældende installationsprocedure, benyttes. Kommuner/privathospitaler Benyt lokale vejledninger og retningslinjer for arbejdspladsen. Bestilles signaturerne lokalt i organisationen, kan hjælp hentes på vælg digital signatur. Vejledning På MedComs hjemmeside vælg digital signatur er der aktuelle vejledninger til bestilling og installering af digital signatur. På hjemmesiden findes desuden en procedure til at undersøge, hvem der er administrator (LRA) i de respektive organisationer og afdelinger. DIGITAL SIGNATUR

20 20 Forkortelser ordforklaringer FORKORTELSER ORDFORKLARINGER EDI/EDIFACT Electronic Data Interchange. Fællesbetegnelse for elektronisk overførsel af data, struktureret efter tiltrådte standarder for meddelelser. Den mest udbredte af disse standarder er EDIFACT. MEDBIN MEDBIN er en EDIFACT-standard, der gør det muligt at pakke andre filtyper, f.eks. billeder og pdf, ind i en EDIFACT-meddelelse. VANS SOR Sundhedsvæsenets organisationsregister. Registret indeholder data om blandt andet postadresser, besøgsadresser, virtuelle adresser (telefon, mv.) og lokationsnumre til elektronisk kommunikation. SOFT Sundheds- og forebyggelsestilbud præsenteret på sundhed.dk. Her er målet at samle tilbuddene fra regioner og kommuner og beskrive dem på en ensartet måde. Value Added Network Services. Er en postcentral til udveksling af EDI-meddelelser. Afsender og modtager identificeres ved lokationsnumre. Lokationsnummer Lokationsnummer er et nummer, der identificerer modtageren i forbindelse med udveksling af meddelelser. Henvisningstabel En lokationsnummer-tabel, der viser, hvilke hospitalsafdelinger der tilbyder specifikke pakkeforløb. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter fraser der kan inddrages i henvisningen. Henviseren får automatisk et link til patientvejledning og en beskrivelse af det aktuelle forløb. XML XML (Extensible Markup Language) er en dynamisk standard til at definere datastrukturer. Et programmeringssprog på linie med EDI. LRA LRA (Lokal Registrerings Autoritet) er en lokal administrator, der kan udstede/oprette og slette digitale medarbejdersignaturer til øvrige medarbejdere i organisationen.

21 Roadshows: Informationsmøder om Henvisningshotellet 21 I september og primo oktober 2012 afholdes en række informationsmøder om Henvisningshotellets funktion. Møderne er et tilbud til praktiserende læger samt til de medarbejdere på hospitaler og i kommuner, der håndterer henvisninger. Der er plads til 100 deltagere pr. møde. Det er gratis at deltage og tilmelding er nødvendig. Tilmelding på husk tilmeldingsfrist er senest 7 arbejdsdage før mødet. Region Hovedstaden Region Syddanmark INFORMATIONSMØDER Tirsdag d. 4. september 2012 Kl IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København V Onsdag d. 12. september 2012 Kl IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København V Mandag d. 24. september 2012 Kl Pharmakon Milnersvej Hillerød Region Sjælland Mandag d. 10. september 2012 Kl Hotel Frederik Idagårdsvej Slagelse Torsdag d. 20. september 2012 Kl Hotel Falster Skovalleen 4800 Nykøbing Falster Mandag d. 17. september 2012 Kl Auditoriet Forskerparken Odense M Torsdag 4. oktober 2012 Kl Scandic Kolding Kokholm Kolding Region Midtjylland Mandag d. 3. september 2012 Kl Nupark Nupark Holstebro Tirsdag d.18. september 2012 Kl DGI-huset Værkmestergade Aarhus C Region Nordjylland Tirsdag d. 11. september 2012 Kl AaB Konference Harald Jensens Vej Aalborg

22 22 Kontaktpersoner til Henvisningshotellet KONTAKTPERSONER Region Nordjylland It-konsulent Helle Beck Hesthaven Telefon: (+45) Datakonsulent Lars Ole Larsen Telefon: (+45) Region Midtjylland Konsulent Thomas Koldkur Bitsch Telefon: (+45) It-konsulent Annie Høgh Nielsen Telefon:: (+45) Region Syddanmark Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen Telefon: (+45) regionsyddanmark.dk Datakonsulent Bo Christensen Telefon: (+45) regionsyddanmark.dk Region Sjælland It-specialkonsulent Jens Henning Rasmussen Telefon: (+45) Datakonsulent Dorteè Engel Telefon: (+45) Region Hovedstaden Specialkonsulent Peter Jan Pedersen Telefon: (+45) Datakonsulent Ken Wacker Telefon: (+45) MedCom Telefon: (+45) ( ) Souschef Ib Johansen Seniorkonsulent Dorte Skou Lassen Konsulent Bente Wengler Telefon: (+45) Konsulent Kate Kusk (kun kommuner) Telefon: (+45) Projektmedarbejder Gitte Henriksen Telefon:

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)

Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet) Vejledning til kiropraktorer i anvendelsen af REFHOST (henvisningshotellet)...1 Det har du brug for...2 Oprette medarbejdere

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Henvisninger Hvor langt er man?

Henvisninger Hvor langt er man? Henvisninger Hvor langt er man? Kommunal forebyggelse MedCom 7 Ønske fra Region Syddanmark om at alle henvisningerne til kommunal forebyggelse er elektroniske fra lægerne, uafhængigt om kommunerne har

Læs mere

Vedligeholdelse af Pakkehenvisningstabel Version 1.3

Vedligeholdelse af Pakkehenvisningstabel Version 1.3 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion billedligt fortalt.... 4 Hospital... 5 Oprettelse af hospitalspakke... 5 Nationale hospitalspakkeforløb... 5 Tilknytning af eksisterende

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling

Henvisninger. 5. Forslag til projektgennemførelse og opgavefordeling 1. Velkomst, præsentation 2. MC7 projektet pakkehenvisninger. Baggrund, opgaver, tidshorisont 3. Projektets delopgaver: 4. Hvor langt er man. Status fra Regionerne, Kommunerne, Sundhed.dk: Pakkeforløb

Læs mere

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011

REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale forebyggelsestilbud Ib johansen, 5 juni 2011 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2011 Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 08.06.11 Vor ref. IJO REFPARC Henvisningshotel til pakkehenvisninger og kommunale

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL.

MedCom er ejet og finansieret af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. NYT OM IT FRA MEDCOM PÅ PRAKSIS-/LABORATORIE- OMRÅDET I 2017 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom er bindeleddet i det samarbejdende sundhedsvæsen, hvor vi udvikler og udbreder tværsektorielle, digitale kommunikationsløsninger.

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Henvisning til kommunal forebyggelse. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Henvisning til kommunal forebyggelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse Marts/maj 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 3. Spørgeskemaundersøgelse... 6 3.1 Besvarelser fra almen lægepraksis...

Læs mere

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Dato: 27.05.09 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 20. maj 2009 Sted: Deltagere: MedCom Bo Christensen, Region Syddanmark Rikke Maja Kromann, Region Sjælland Anfinn Leivsson

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011

MC7 Projektledermøde. Torsdag den 13. oktober 2011 MC7 Projektledermøde ijo 1. Velkomst Torsdag den 13. oktober 2011 Dagsorden 2. Gennemgang af program 3. Siden sidst, MC koordinationsgruppen. Lægesystemleverandørkursus 4. MC 7 projekterne: Erstat CPR,

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Referat fra REFHOST-styregruppemøde

Referat fra REFHOST-styregruppemøde Referat fra REFHOST-styregruppemøde Dato: 10.06.14 Vor ref.: IJO Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Sted: Deltagere: MedCom Tove Lehrmann, Region Syddanmark Jens Nørby Winther, FAPS Anne Mette Marker, Dansk

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet

Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet Dato: 22.06.2015 Vor ref.: TLE/GHE Referat fra boostmøde i sygehus-praksispakkeprojektet Dato: Onsdag den 10. juni 2015 kl. 10-15 Sted: Deltagere: MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Annemarie Gammelgaard

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger

Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger Dato: 11.11.09 Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde om dynamiske henvisninger Dato: Onsdag den 30. september 2009 Sted: Deltagere: MedCom Karin Hedegaard, Region Nordjylland Annemarie Gammelgaard Frandsen,

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

sundhed.dk fagpersoner

sundhed.dk fagpersoner sundhed.dk fagpersoner Lægedage 9.11.2015 Bo Gandil Jakobsen DAK-E konsulent og koordinator for praksisinformation på sundhed.dk Emner vi skal igennem det åbne rum Overordnet navigation Almen praksis siden

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner

Henvisning kvikguide 1/13. Indhold. Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Henvisning kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende henvisningsemner Emne Side Definition: Hvad er en henvisning? 1 Elektronisk henvisning Elektronisk henvisning modtag 2 Elektronisk henvisning

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Brugeroprettelse... 3 Region Syddanmark:... 3 Region Midtjylland:... 3 Region Hovedstaden og Region Nordjylland:... 3 Fornyelse af log in... 3 Ændring

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

ULRUS protokollen og ClinicCare

ULRUS protokollen og ClinicCare ULRUS protokollen og ClinicCare Version august 2013 For at anvende ULRUS skal man hente nyeste version af ClinicCare (klik på Hent ny version -knappen i Omkring -vinduet. ÆNDRING AUGUST 2013: Når man laver

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015

Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb. Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 Apoweb Det nye og forbedrede Apoweb Udarbejdet af IT-afdelingen Oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse Apoweb... 4 Administrative bruger... 4 Login... 4 Se ansatte... 6 Bladre i ansatte listen... 6 Se ansattes

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009:

Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Opsamling og kommentarer fra møde med nøglepersoner, SAM-BO d. 30/11 2009: Rigtig glædelig jul og tak til alle for indsatsen i forhold til implementering af Sam-Bo. Som det fremgik på mødet er aftalen

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger December Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender

Læs mere