Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner"

Transkript

1 Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012

2 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via REF- HOST opbevares og distribueres henvisninger fra praktiserende læger til speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter. Med REFPARCudvidelsen modtager Henvisningshotellet nu også henvisninger til pakkeforløb og røntgen. Henvisningshotellet i sin nuværende form sikrer korrekte henvisninger også i relation til nationale og regionale forløbsbeskrivelser for kroniske sygdomme. Henvisningshotellet medvirker desuden til at samle og videreformidle henvisninger til kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT). Grundlaget for henvisningerne er en henvisningstabel en tabel over lokationsnumre der viser, hvilke Henvisningshotellet er klar til brug 1. oktober På det tidspunkt kan alle henvisninger sygehus, røntgen, kommunale og regionale tilbud sendes elektronisk. Henvisningshotellet afvikles driftsmæssigt af Datagruppen Multimed, Vejle. hospitalsafdelinger der tilbyder specifikke pakkeforløb. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter fraser der med fordel kan inddrages i henvisningen. Henviseren får automatisk et link til patientvejledning og en beskrivelse af det aktuelle forløb. Henvisningshotellet giver desuden mulighed for at præsentere vedhæftede bilag i pdf-format, uanset hvilken afdeling, henvisningen er rettet til, og uanset om afdelingen kan modtage bilag eller ej. Automatisk kopi Når henvisningen er sendt til hospitalsafdelingen, gemmes automatisk en kopi sammen med eventuelle bilag på Henvisningshotellet. Kan en afdeling ikke direkte modtage henvisning og bilag, er det altså muligt at trække oplysningerne i hotellet. Via Henvisningshotellet kan hospitaler og regioners visitationsenheder visitere borgere til en anden behandler, hvis f.eks. ventetidsgarantien ikke kan overholdes. Det foregår via hotellet, hvor henvisning og bilag kan videresendes

3 Indhold 3 med supplerende oplysninger til det valgte behandlingssted. Henvisning til SOFT Henvisningshotellet hvad er det? Henvisningshotellet sådan! INDHOLD Henvisningshotellet understøtter desuden elektronisk henvisning til SOFT. De kommuner, der ikke har et modtagersystem, modtager et servicekald i form af en , korrespondancemeddelelse eller SMS fra Henvisningshotellet om, at der er en henvisning til kommunen. Via hotellet kan modtageren derefter printe henvisningen til det pågældende tilbud. Henvisningshotellet gør det på den måde muligt for praktiserende læger at sende henvisning til samtlige kommuner Sådan gør du: Praktiserende læge Sådan gør du: Sygehus Sådan gør du: Kommune Tjekliste: Hvad kræves der? FAQ Digital signatur Forkortelser ordforklaringer Roadshows: Informationsmøder Fordele 22 Kontaktpersoner l Strømliner pakkehenvisninger l Forenkler valg af modtager l Relevante links tilgængelige l Mulighed for at vedhæfte bilag l Sikrer elektronisk viderevisitering l Understøtter henvisning til SOFT l Sikrer korrekt valg af modtagers lokationsnummer 23 Hotlines Stor udbredelse 99% af alle almene lægepraksis har i dag elektroniske journalsystemer, der kan sende henvisninger til sygehuse og røntgenafdelinger. Oversigt over lægesystemer findes på web-adressen: wm Udgivet i juni 2012 af MedCom i samarbejde med Danske Regioner og Datagruppen MultiMed Tilrettelægning og redigering: arki tekst kommunikation Layout og tegninger: Christen Tofte Grafisk Tegnestue Fotos: Colourbox Tryk: One2one Oplag: 7000 ISBN-nr.:

4 4 Henvisningshotellet sådan! INTRODUKTION Henvisningen sendes Den praktiserende læge udarbejder i eget system ved brug af henvisningstabellen en henvisning til en hospitalsafdeling eller til et SOFTtilbud. Henvisningen sendes elektronisk på sædvanlig måde til modtageren. På vejen passerer den Henvisningshotellet, som sikrer at henvisningen når frem til den valgte modtager. Samtidig lægges en kopi inklusive evt. bilag på Henvisningshotellet. Modtagere, der anvender XML, vil automatisk modtage i dette format. Er modtageren en kommune, der ikke kan modtage elektroniske henvisninger, sendes henvisningen automatisk til Henvisningshotellet, hvorefter den pågældende kommune adviseres om, at der ligger en henvisning til dem. Henvisningen på hotel Der vil altid ligge en kopi på Henvisningshotellet i hele henvisningens gyldighedsperiode. Denne anvendes bl.a. ved viderevisitering til anden behandler. Er der medsendt bilag, videresendes disse til modtageren, hvis denne kan modtage bilag. Har modtageren ikke denne facilitet, kan der logges på Henvisningshotellet, hvor bilaget kan ses og eventuelt printes. Henvisningen hentes Modtagere, der får henvisningen direkte i eget system, behøver ikke efterfølgende at hente henvisningen på Henvisningshotellet. De kommuner, der ikke direkte kan modtage henvisninger, kan kun få adgang til dem via Henvisningshotellet. Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse med bilag Patient 7. Kontakt til patient HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Hospital Fig.1 Hospital 8. Bookingsvar til læge

5 5 Adgangen til Henvisningshotellet sker via log på med digital signatur. Personale i kommuner kan udelukkende se henvisninger, der er fremsendt til egne kommunale tilbud. Personale i hospitalsregi kan som udgangspunkt kun se de henvisninger, der er sendt til pågældende sygehusspecialer. Med en særlig opsætning af systemet vises også henvisninger til flere sygehusspecialer. Bilagshåndtering Hvis en henvisning med vedhæftet bilag sendes til en modtager, der ikke kan modtage bilag (MEDBIN), kan bilaget hentes eller vises på Henvisningshotellet. Det fremgår tydeligt af selve henvisningen, at der er vedhæftet et bilag. Adgangen til Henvisningshotellet sker via log på med digital signatur. Kommuner håndterer ikke bilag pr. 1. oktober Hvis en kommune modtager en henvisning, hvori det er oplyst, at der er vedhæftet bilag, skal kommunen kontakte afsender. Henvisningshotellet opbevarer henvisningen i gyldighedsperioden. En henvisnings historie er altid synlig og ses ved opslag på patientens henvisning på Henvisningshotellet. Kvitteringer Hvis overførslen af henvisningen fra henviser til modtager ikke bliver gennemført, som den skal, modtager den henvisende læge en negativ kvittering. Ligeledes modtages en positiv kvittering, hvis henvisende læges system er sat op til at anmode herom. INTRODUKTION Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning med bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse uden bilag 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse uden bilag Patient 8. Kontakt til patient HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Bilag opbevares 7. Læs/print bilag Hospital Fig.2 Hospital hent bilag på Henvisningshotellet 9. Bookingsvar til læge

6 6 INTRODUKTION Hvis henvisningen ikke hentes fælde, hvor en kommune ikke råder over it-systemet. Det sker ved hjælp af en almindelig korrespondancemeddelelse med en standardbesked. Det er valgfrit for lægen, om funktionen skal benyttes, og funktionen kan til- eller fravælges på https://backend.refhost.dk Patient 2.Videreforsendelse Praktiserende læge Henvisningstabel 1. Henvisning 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 4.Videreforsendelse 6. Kvittering VANS 6. Kvittering 5.Videreforsendelse Borger 7. Kontakt til borger Fig.3 Kommune med it-fagsystem HOTEL 3. Kopi og videreforsendelse Når gyldighedsperioden udløber, kan Henvisningshotellet automatisk informere den henvisende læge om, at henvisningen ikke er hentet. Det kan f.eks. være i de til- Kommune med fagsystem Patient Praktiserende læge 1. Henvisning 4. Kvittering VANS VANS Borger 5.Videreforsendelse Henvisningstabel 2.Videreforsendelse 4. Kvittering 5a.Advisering korrespondance 8. Kontakt til borger HOTEL 3. opbevaring 5b. SMS eller 6. Hent henvisning Kommune uden fagsystem 7. Henvisning printes eller gemmes som pdf Fig.4 Kommune uden it-fagsystem

7 Sådan gør du: Praktiserende læge 7 En sygehushenvisning En henvisning til en sygehusafdeling udarbejdes ved at udfylde skabelon til Sygehushenvisning i eget lægesystem. Herefter vælges modtagers EDI-lokationsnummer i henvisningstabellen og henvisning lægges til godkendelse. Pakkehenvisning En henvisning udarbejdes ved at vælge skabelon til Pakkehenvisning. Vælg derefter pakketype ud fra listen f.eks. brystkræft. Hvis henvisningen genereres ud fra et kodet journalnotat, vælges pakketypen automatisk ud fra notatets ICPC-kode. KOL. Efterfølgende vises navnet på de kommuner, der modtager sygehushenvisning til tilbuddet. Genereres henvisningen ud fra et kodet journalnotat, vælges pakketypen automatisk ud fra notatets ICPC-kode. I selve henvisningen præsenteres en række støttepunkter fraser som kommunen ønsker beskrevet. Se en oversigt over alle kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud (SOFT) på både dem, der kræver lægehenvisning, og de tilbud, hvor borgeren blot henvender sig til kommunen. PRAKTISERENDE LÆGE Herefter vises en liste med de hospitalsafdelinger, der kan modtage den valgte pakke: Vælg modtager. Pakkevalget betyder, at henvisningen er beriget med nogle støttepunkter fraser der beskriver, hvilke oplysninger der bør inkluderes. I henvisningen findes desuden link til patientvejledninger og den regionale forløbsbeskrivelse. Derudover er der direkte telefonnummer til modtager. Henvisning med bilag Bilag kan knyttes til henvisningen under udarbejdelse eller inden afsendelse se vejledning til lægejournalsystemet eller kontakt systemleverandøren. Bilag vedhæftes som PDF-eller jpg-fil. Alle hospitalsafdelinger har adgang til at se bilagene. Kommunerne kan som udgangspunkt ikke modtage bilag. Fig.5 Læg henvisningen til godkendelse. Herefter sendes den som normalt. Henvisning til SOFT Kun SOFT-tilbud, der kræver lægehenvisning, findes i henvisningstabellen. Øvrige tilbud kan ses på sundhed.dk. I lægesystemet vælges Pakkehenvisning og derefter tilbud f.eks.

8 8 PRAKTISERENDE LÆGE Fig.6 Modtag kvittering beskeder om status på henvisning Modtagerafdelingen kvitterer, både når henvisningen er korrekt modtaget (positiv kvittering), og når der er sket fejl (negativ kvittering). Lægepraksis modtager ligeledes et bookingsvar, når patienten indkaldes til undersøgelse. Kommunerne afsender ikke bookingsvar. Hvis en henvisning omvisiteres fra et hospital til et andet behandlingssted, modtager den oprindelige henviser og den senest behandlende instans en korrespondancemeddelelse. Den beskriver, hvilken behandler eller afdeling henvisningen er omvisiteret til (Fig.6). Find let information til patienten patientvejledninger og information på sundhed.dk Når valget af pakke er truffet, præsenterer lægesystemet link til mere information på sundhed.dk (Fig.7). Findes der en patientvejledning, vil også den være tilgængelig via et link i samme visning. Derudover vises telefonnumre til den pågældende afdeling samt andre praktiske informationer. Alle nødvendige informationer er altså tilgængelige fra lægesystemet direkte til den specifikke side. Fig.7

9 9 Pakkehenvisninger indhold hvad kan man? Via menuen i lægesystemet vælges type af henvisning vælg pakkehenvisning (Fig.8), der indeholder: Kræftpakker/hjertepakker/kommunal forebyggelse. Alternativt kan henviseren tage udgangspunkt i dagsnotatet med en kodet diagnose. Derefter viser systemet automatisk de afdelinger, som modtager patienter med den specifikke diagnosekode eller det valgte pakkeforløb (Fig.9). PRAKTISERENDE LÆGE Fig.8 Fig.9

10 10 PRAKTISERENDE LÆGE Efter valget af pakke præsenteres henviseren for de fraser, der hører til pakken (Fig.10 og Fig.11). Fraserne består af otte hovedoverskrifter, som går igen i alle pakker. Under de enkelte hovedoverskrifter vil der være underoverskrifter, som retter sig mod den konkrete pakke. Fig.10 Fig.11

11 11 Otte hovedoverskrifter: l Anamnese l Objektiv undersøgelse l Laboratorie- og røntgenundersøgelser l Medicin samt oplysninger om evt. AK-behandling og peroral antidiabetika l Comorbiditet l Allergi l Sagt til patienten l Praktisk Overskrifterne præsenteres altid i samme rækkefølge i lighed med f.eks. Den gode henvisning. Hvis henviseren ikke besvarer spørgsmålet, bliver det ikke sendt med henvisningen. Lægesystemernes genvejstaster og mulighed for kopiering af fast medicin, dagsnotater m.m. vil være de samme som til en enhver anden henvisning (Fig.12). Eksempel Se eksempel på oprettelse af en henvisning i et lægesystem. Der findes to videoer, på kræftpakke og på kommunal pakke: PRAKTISERENDE LÆGE Fig.12

12 12 PRAKTISERENDE LÆGE Du kan få hjælp Kontaktperson Få eventuelt hjælp hos den regionale datakonsulent/kontaktperson. På side 22 findes en liste over de enkelte regioners kontaktpersoner med telefonnumre og mailadresser. Serviceside Henvisningshotellet har en serviceside, der findes på Klik enten på ikonet øverst i venstre hjørne eller vælg Serviceside i den grå bjælke. Siden findes også direkte ved at taste: Hotline Henvisningshotellet har en hotline, som besvarer tekniske spørgsmål: Telefon: Telefontid: Mandag torsdag: , fredag: Også værd at vide: Den praktiserende læge betaler kun for at sende henvisningen, og det koster ikke ekstra at anvende Henvisningshotellet.

13 Sådan gør du: Sygehus 13 Modtagelse af henvisning På sygehusene sker der ingen ændringer. Henvisningen går direkte til det lokationsnummer, der er angivet som modtager. SYGEHUS Bilag fra den praktiserende læge Henvisningshotellet giver den praktiserende læge mulighed for at sende bilag sammen med en henvisning til samtlige modtagere. Det gælder, uanset om modtageren kan håndtere bilag i EPJ eller ej. Modtageren kan se, hente og udskrive bilag fra Henvisningshotellet. Det er tydeligt angivet i henvisningen, hvis bilag er vedhæftet. Håndtering af disse følger sygehusets gældende interne regler (Fig.13). Fig.13 Se bilag på Henvisningshotellet Bilaget kan hentes ved at logge på Henvisningshotellet (www.refhost.dk) og angive patientens cpr-nr. Ved klik på Prævisitation til højre for henvisningen åbnes denne, og derfra kan bilag hentes. Bilaget kan efterfølgende printes eller gemmes efter internt gældende regler (Fig.14). Fig.14

14 14 Sådan gør du: Kommune KOMMUNE Modtagelse af henvisning Via Henvisningshotellet kan lægerne sende elektroniske henvisninger til alle kommuner uafhængigt af, om kommunen har et it-system på forebyggelsesområdet eller ej. Henviseren præsenteres for de tilbud, hvortil det er muligt at henvise elektronisk. Tilbuddene er knyttet til det korrekte lokationsnummer, som efter valg af tilbud overføres til henvisningen. Fordelene er, at henviseren ikke længere skal vælge blandt kommunens lokationsnumre, og at henvisningen altid når frem til den korrekte afdeling. Desuden undgås fejlforsendelser, hvilket gør sagsbehandlingen hurtigere. Ved valg af et kommunalt sundhedstilbud præsenteres henviseren automatisk for en række tilhørende fraser. Dermed har kommunen med det samme alle relevante informationer til visitering og indkaldelse af borgeren. Henvisningsfraser Sikkerhed og kortere forsendelsestid Korrekt udfyldte henvisninger letter sagsbehandling og sikrer, at borgeren bliver indkaldt til det rigtige tilbud. Alle lægesystemleverandører har implementeret en henvisningstabel, der viser, hvilke kommuner der tilbyder specifikke SOFT-tilbud. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter eller fraser, der hensigtsmæssigt kan inddrages. Henviseren får en henvisningsskabelon med et link til en beskrivelse af det aktuelle tilbud. Den praktiserende læge kan dermed i eget lægesystem og i én arbejdsgang finde det ønskede tilbud med tilhørende lokationsnummer og henvisningsfraser. De enkelte kommuner vælger selv, om de ønsker at modtage henvisningen direkte i eget it-fagsystem eller hente den på Henvisningshotellet. Alle kommuner skal oprettes på Henvisningshotellet, og de skal sikre, at deres SOFT-tilbud er opdateret på sundhed.dk. Kommuner med et it-fagsystem og mulighed for at modtage elektroniske henvisninger En kommune vil ikke opleve ændringer i rutinerne, når de i forvejen modtager henvisninger via et it-fagsystem. Fordelen ved at få dannet henvisningen ud fra henvisningsskabelonen er, at henvisningen vil være af en god kvalitet, da fraserne giver mulighed for videregivelse af fyldestgørende oplysninger, lige som lægen automatisk får modtager i kommunen præsenteret. Kommuner uden it-fagsystem eller mulighed for at modtage elektroniske henvisninger Få adgang med digital signatur til egne henvisninger på Henvisningshotellet og der læse og printe henvisningen til videre sagsbehandling.

15 15 De medarbejdere i kommunen, der skal hente henvisningerne, skal oprettes i Henvisningshotellets administrationsmodul. Desuden skal de have en digital medarbejdersignatur. Læs mere i afsnittet Digital Signatur (se side 19). Når en henvisning modtages, adviserer systemet automatisk modtageren. Det er derfor ikke nødvendigt at tjekke Henvisningshotellet flere gange om dagen. Kommunerne kan selv bestemme, om de vil have adviseringerne via SMS, mail eller som elektronisk korrespondancemeddelelse til et af kommunens øvrige it-fagsystemer. Tilmelding Alle kommuner, som ønsker at modtage elektronisk henvisning, skal tilmeldes Henvisningshotellet. Tilmelding sker ved henvendelse til Henvisningshotellets Hotline, se side 12. Adgang til medarbejderne Når kommunen er tilmeldt, får kontaktpersonen (administratoren) pr. post et brev med brugernavn og adgangskode til administrationsmodulet BACKEND. Adressen er: https://backend.refhost.dk Opret adgang: Klik opret/tilføj person. Angiv den pågældendes cpr-nr. Slet adgang: Benyt samme adresse som ved oprettelse. Advisering Administrator skal i BACKEND-modulet angive, hvorledes adviseringen skal ske for det enkelte tilbud. Der sættes et flueben i den ønskede adviseringsform. Ved valg af korrespondancemeddelelse angives det lokationsnummer som skal modtage og ved valg af SMS og indtastes henholdsvis mobilnummer og mailadresse. OBS: Ændringer i ovenstående oplysninger skal vedligeholdes af administrator. Aktivering SOFT-tilbud, som kræver elektronisk henvisning, aktiveres i henvisningstabellen. Dette sker via Med- Com, se kontaktoplysninger på bagsiden. KOMMUNE Kontaktpersonen (administratoren) tildeler eller ophæver medarbejderes adgang til Henvisningshotellet. Under menupunkt PERSONER listes aktuelle brugere og der er mulighed for oprette og slette.

16 16 KOMMUNE SOFT-opdatering Standardiserede informationer til henvisningen gør det nemt at udfylde de kliniske oplysninger. Der er udarbejdet en kort fællesoffentlig anbefaling om kliniske oplysninger for KOL, type 2-diabetes, iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt. Anbefalingerne baserer sig på Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer og den aktuelle status for de regionale forløbsprogrammer. Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde mellem Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Selskab for Almen Medicin og KL. Gennem standardiserede henvisningsoplysninger bliver det mere entydigt, hvad der skal udfyldes. Derudover vil kriterierne være ens fra kommune til kommune. Standardiseringen danner grundlag for en mere kvalificeret vurdering af, hvorvidt borgeren opfylder kriterierne. De praktiserende læger finder kommunernes sundhedstilbud via henvisningsskabelonen, på sundhed.dk eller via link til regionale hjemmesider. Tilbuddene skal oprettes i overensstemmelse med sundhed.dk s skabelon. Den sikrer, at alle tilbud er beskrevet ens og vises i en ensartet struktur. Det er vigtigt, at SOFT-tilbud er ajourført og holdes opdaterede på sundhed.dk. Læs mere om kommunernes sundhedstilbud på: Bilagshåndtering Kommunerne modtager p.t. ikke bilag. Abonnement De kommuner, der har behov for at læse og printe henvisninger på Henvisningshotellet, skal betale et abonnement for brugen. Abonnementsafgiften er årligt: Under indbyggere: kr indbyggere: kr Over indbyggere: kr Indtil videre er en henvisning synlig i 180 dage på Henvisningshotellet.

17 Tjekliste/hvad kræves der? 17 Hvad kræves der af praktiserende læger? 1. Lægesystemet skal være opdateret og henvisningstabel tilgængelig, og opdatering skal ske hver 14. dag. Hvad kræves der af sygehuse? 1. Oplysninger om pakkeforløbene skal være korrekte på sundhed.dk. 2. Muligheden skal være til stede for at modtage: a. De udvidede demografiske oplysninger (sms, og stillingsbetegnelse). b. Det udvidede indhold i henvisningen. c. Vedhæftede bilag enten direkte eller via Henvisningshotellet. Hvad kræves der af kommuner? Generelt for alle kommuner a. Opdaterede SOFT-tilbud på sundhed.dk med korrekte lokationsnumre. b. Aktivering via MedCom i henvisningstabellen. c. Tilmeldes Henvisningshotellet. Specielt for kommuner med et itfagsystem a. Modtage de udvidede demografiske oplysninger. (sms, og stillingsbetegnelse). b. Modtage det udvidede indhold i henvisningen. Specielt for kommuner uden et itfagsystem a. Digital signatur. b. Vælge adviseringsmåde (via sms, eller elektronisk korrespondancemeddelelse til andet it-fagsystem). TJEKLISTE

18 18 FAQ FAQ Generelt Kommuner Kan man se alle henvisningerne i hotellet? l Kommuner og hospitaler kan se sygehushenvisninger, men ikke de henvisninger, der er sendt til speciallæge, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor eller fodterapeut. l Man kan kun se sine egne henvisninger. Hvordan finder jeg servicesiden til REFHOST? l På eller ved at klikke på logoet øverst til venstre på Praktiserende læger Hvordan får jeg henvisningstabellen i mit lægesystem? l Henvisningstabellen er indeholdt i oktober-opdateringen i lægesystemet. Kontakt systemleverandøren. Kommunens tilbud findes ikke i mit lægesystem Dette kan skyldes: l Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning. Find tilbuddet på sundhed.dk. l Kommunens tilbud på sundhed.dk har ikke tilknyttet et lokationsnummer. l Kommunens SOFT-tilbud findes ikke på sundhed.dk. Skal henvisninger hentes på Henvisningshotellet, hvis kommunen har et it-fagsystem? l Nej, henvisningen sendes direkte til it-fagsystemet. Hvordan sikrer vi, at lægerne får besked, når sundhedstilbuddene ændres? l Lægerne får besked via opdatering af henvisningstabellen. Sundhedstilbud skal ændres på sundhed.dk, og MedCom skal informeres herom på Kan vi have forskellige lokationsnumre i forebyggelsesområdet? l På det enkelte sundhedstilbud noteres det lokationsnummer, hvor kommunen ønsker at modtage henvisningen, derfor kan kommunen reelt modtage henvisninger på flere lokationsnumre. Det er nødvendigt, at kommunen er korrekt registreret i SOR. I forbindelse med et projekt vil vi gerne have nogle andre fraser/ spørgsmål med på tilbuddet: l Opdater tilbuddet på sundhed.dk og kontakt Med- Com.

19 Digital signatur 19 Medarbejdersignatur Indledning Ansatte i sundhedssektoren skal bruge en medarbejdersignatur med cpr-nr. for at bruge bl.a. sundhed.dk, FMK samt Refhost. Det er eksempler, der alle inkluderer personfølsomme data. Medarbejdersignaturen er i en udviklingsfase fra den digitale medarbejdersignatur til NemID-medarbejdersignatur. Når det er på plads, giver udbyderen Nets DanID automatisk besked. Udbyderen vil løbende gøre det muligt for eksisterende kunder med Digital Signatur at flytte signaturdata over på NemID-løsningen. Indtil da er det de eksisterende signaturer, der skal benyttes. Bestillingsmodulet er fortsat De eksisterende medarbejdersignaturer kan som minimum anvendes, indtil de skal fornyes. Generel beskrivelse Bestilling Bestilling af medarbejdersignatur afhænger af, om der allerede benyttes medarbejdersignaturer, eller om virksomheden er ny bruger af signatur. Er der tale om sidstnævnte, udpeges en administrator. Er der personer, der benytter en medarbejdersignatur, findes der allerede en administrator. Denne kan bestille medarbejdersignatur til øvrige brugere. Det er vigtigt, at cpr-nr. tilknyttes medarbejdersignaturen allerede ved bestilling. Installation Til installation af signaturen benyttes et link i en velkomst- og en pin-kode, der som regel ankommer pr. brev, hvis ikke ordren er effektueret som straks-bestilling. Under proceduren bliver der muligvis installeret et hjælpeprogram. Selve installationen af signaturen afsluttes med oprettelse af en personlig og selvvalgt kode. Hospitaler Her findes i forvejen en administrator det kan f.eks. være regionens it-afdeling. Hvert hospital har sine bestillingsprocedurer i forhold til digital signatur, der, ligesom stedets gældende installationsprocedure, benyttes. Kommuner/privathospitaler Benyt lokale vejledninger og retningslinjer for arbejdspladsen. Bestilles signaturerne lokalt i organisationen, kan hjælp hentes på vælg digital signatur. Vejledning På MedComs hjemmeside vælg digital signatur er der aktuelle vejledninger til bestilling og installering af digital signatur. På hjemmesiden findes desuden en procedure til at undersøge, hvem der er administrator (LRA) i de respektive organisationer og afdelinger. DIGITAL SIGNATUR

20 20 Forkortelser ordforklaringer FORKORTELSER ORDFORKLARINGER EDI/EDIFACT Electronic Data Interchange. Fællesbetegnelse for elektronisk overførsel af data, struktureret efter tiltrådte standarder for meddelelser. Den mest udbredte af disse standarder er EDIFACT. MEDBIN MEDBIN er en EDIFACT-standard, der gør det muligt at pakke andre filtyper, f.eks. billeder og pdf, ind i en EDIFACT-meddelelse. VANS SOR Sundhedsvæsenets organisationsregister. Registret indeholder data om blandt andet postadresser, besøgsadresser, virtuelle adresser (telefon, mv.) og lokationsnumre til elektronisk kommunikation. SOFT Sundheds- og forebyggelsestilbud præsenteret på sundhed.dk. Her er målet at samle tilbuddene fra regioner og kommuner og beskrive dem på en ensartet måde. Value Added Network Services. Er en postcentral til udveksling af EDI-meddelelser. Afsender og modtager identificeres ved lokationsnumre. Lokationsnummer Lokationsnummer er et nummer, der identificerer modtageren i forbindelse med udveksling af meddelelser. Henvisningstabel En lokationsnummer-tabel, der viser, hvilke hospitalsafdelinger der tilbyder specifikke pakkeforløb. Tabellen beriger henvisningen med støttepunkter fraser der kan inddrages i henvisningen. Henviseren får automatisk et link til patientvejledning og en beskrivelse af det aktuelle forløb. XML XML (Extensible Markup Language) er en dynamisk standard til at definere datastrukturer. Et programmeringssprog på linie med EDI. LRA LRA (Lokal Registrerings Autoritet) er en lokal administrator, der kan udstede/oprette og slette digitale medarbejdersignaturer til øvrige medarbejdere i organisationen.

21 Roadshows: Informationsmøder om Henvisningshotellet 21 I september og primo oktober 2012 afholdes en række informationsmøder om Henvisningshotellets funktion. Møderne er et tilbud til praktiserende læger samt til de medarbejdere på hospitaler og i kommuner, der håndterer henvisninger. Der er plads til 100 deltagere pr. møde. Det er gratis at deltage og tilmelding er nødvendig. Tilmelding på husk tilmeldingsfrist er senest 7 arbejdsdage før mødet. Region Hovedstaden Region Syddanmark INFORMATIONSMØDER Tirsdag d. 4. september 2012 Kl IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København V Onsdag d. 12. september 2012 Kl IDA Mødecenter Kalvebod Brygge København V Mandag d. 24. september 2012 Kl Pharmakon Milnersvej Hillerød Region Sjælland Mandag d. 10. september 2012 Kl Hotel Frederik Idagårdsvej Slagelse Torsdag d. 20. september 2012 Kl Hotel Falster Skovalleen 4800 Nykøbing Falster Mandag d. 17. september 2012 Kl Auditoriet Forskerparken Odense M Torsdag 4. oktober 2012 Kl Scandic Kolding Kokholm Kolding Region Midtjylland Mandag d. 3. september 2012 Kl Nupark Nupark Holstebro Tirsdag d.18. september 2012 Kl DGI-huset Værkmestergade Aarhus C Region Nordjylland Tirsdag d. 11. september 2012 Kl AaB Konference Harald Jensens Vej Aalborg

22 22 Kontaktpersoner til Henvisningshotellet KONTAKTPERSONER Region Nordjylland It-konsulent Helle Beck Hesthaven Telefon: (+45) Datakonsulent Lars Ole Larsen Telefon: (+45) Region Midtjylland Konsulent Thomas Koldkur Bitsch Telefon: (+45) It-konsulent Annie Høgh Nielsen Telefon:: (+45) Region Syddanmark Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen Telefon: (+45) regionsyddanmark.dk Datakonsulent Bo Christensen Telefon: (+45) regionsyddanmark.dk Region Sjælland It-specialkonsulent Jens Henning Rasmussen Telefon: (+45) Datakonsulent Dorteè Engel Telefon: (+45) Region Hovedstaden Specialkonsulent Peter Jan Pedersen Telefon: (+45) Datakonsulent Ken Wacker Telefon: (+45) MedCom Telefon: (+45) ( ) Souschef Ib Johansen Seniorkonsulent Dorte Skou Lassen Konsulent Bente Wengler Telefon: (+45) Konsulent Kate Kusk (kun kommuner) Telefon: (+45) Projektmedarbejder Gitte Henriksen Telefon:

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST MC-S214 / APRIL 2008 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan

Læs mere

Henvisningshotellet REFHOST

Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og psykologer Henvisningshotellet REFHOST Nu også til fysioterapeuter og psykologer MC-S215 / JANUAR 2009 2 Indhold INDHOLD 03

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og fodterapeuter Henvisningshotellet REFHOST MC-S226 / APRIL 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / 2. UDGAVE OKTOBER 2013 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Fælles Medicinkort

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon

Sådan bruger du en online-kalender sammen med din mobiltelefon Hvorfor er det en god ide at bruge en online-kalender sammen med min mobiltelefon? Der er næsten kun fordele ved at bruge en online-kalender sammen med sin mobiltelefon: Du har altid din kalender med dig,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Dagpengekort og Dagpenge under aktivering i 4 uger eller mere I denne vejledning kan du læse, hvordan du bruger Business Danmarks elektroniske a-kasse, Netkassen.

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere